ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ"

Transkript

1 ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ İhsan Sezal

2 Yayın No : 3237 İletişim Dizisi : Baskı - Haziran İstanbul ISBN II Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/ STANBUL Kapak Tasarım : Murat Özkoyuncu Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Her şeyimi kendilerine borçlu bulunduğum BEYBABAM a İhsan Sezal III

4 İhsan SEZAL IV 1947 doğumlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde başladığı üniversite öğrenimini bir burs kazanarak gittiği İngiltere de tamamladı. Lisans ve Yüksek lisansını; Manchester ve Bath Üniversiteleri nde yaptıktan sonra Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ne asistan olarak girdi. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi nde doktorasını yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi nde Doçent olarak öğretim üyesi iken; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi (1986) yılında aynı Bakanlıkta Müsteşarlığa atandı yılı sonunda Müsteşarlıktan ayrıldı ve Öğretim Üyesi olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine döndü. Müsteşarlığının yanısıra dört yıl YÖK üyeliği yaptı ( ). UNESCO Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı; Fulbright Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Başkent Üniversitesi nin kuruluşu sırasında, Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kuruculuğunu üstlendi ve yılları arasında adı geçen enstitünün müdürlüğünü yaptı yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev aldı. Halen aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak bulunmaktadır arası Sosyoloji Derneği başkanlığı yaptı. Yayımlanmış kitapları: Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ( ), Sosyoloji Yazarları ( ), Sabır ve Gül (Şiir, 1989), Şehirleşme (1991), Aile Nedir (1992), Hangi Gökyüzü (Şiir, 1995), Çocuk Kuşları (Şiir, 2000), Kim Bu Özal (İhsan Dağı ile Editör 2001), Sosyolojiye Giriş (Ed )

5 İÇİNDEKİLER Yenilenmiş 5. Baskı Üzerine Sosyoloji Yazıları ndan Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji ye Üçüncü Baskıya Giderken İkinci Baskı Yapılırken Önsöz Sosyoloji Yazıları na Giriş 1 Sunuş: Kültür Üzerine veya Halis Bir Amerikalı VII VIII IX X XIII XV XIX Bölüm 1 BİLİM VE TEORİ 1. Sosyolojinin İlgilendiği Konular / A. INKELES 3 2. Sosyoloji: Tenkitçi Bir Yaklaşım / Margaret A. COULSON - Carol RIDDEL Amerikan Sosyolojisine Bir Bakış / E. RUBINGTON - M. S. WEINBERG Sosyolojik Muhayyile / C. Wright MILLS Gülmenin Bazı Toplumsal Fonksiyonları / Rose Laub COSER Açık Olan Ne? / Paul F. LAZARSFELD Aile İçi Roller ve Toplum Ağı / Elizabeth BOTT 86 V Bölüm 2 DEĞİŞME, SANAYİLEŞME VE TOPLUM 1. Sosyal Darwinizmden Günümüze Modernleşme Teorilerine: Bir Tahlil Geleneği / Ali A. MAZRUI 95

6 VI 2. Sanayileşmenin Mantığı / Clark KERR, John T. DUNLOP- Frederick HARBISON, C. A. MYERS Sanayileşme, Modernleşme ve Kalkınma / Reinhard BENDIX Gelişmiş Kapitalist Ülkelerde Şehirleşme: İngiltere ve Amerika Örneği / Bryan ROBERTS İngiliz İşçi Sınıfının Hayatındaki Değişmeler / Richard HOGGART Amerika da Ademimerkeziyet ve Etkileri / Alexis de TOCQUEVILLE Bürokratik Teşkilatlanmanın Esasları / Max WEBER İdeoloji ve Ütopya / Karl MANNHEIM Sosyolist Toplumlarda Sınıflaşma / Frank PARKIN Yeni Gelişmekte Olan Şehirlerde Cemaat Planlaması İçin Sosyal - Belirleyicileri: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Norman E. P. PRESSMAN 216 Bölüm 3 VE ÜÇ ÖNCÜ İSİM Adam Smith: Aydınlanma ve Toplum Felsefesi / John ROBERTSON 247 Adam Ferguson / Donald G. MACRAE 262 Saint - Simon / Steven LUKES 275 Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji İçin Kullanılan Kaynaklar 285 Dizin 295

7 YENİLENMİŞ 5. BASKI ÜZERİNE Elinizdeki kitabın ilk baskısı bundan otuz iki yıl önce Sosyoloji Yazıları adı ile, o tarihte öğretim üyesi olduğum Uludağ Üniversitesi yayını olarak basılmıştı. Kitapta yer alan okumalar doktora yıllarımda ve sonrasında yaptığım çevirilerdi. Seçtiğim yazarlar Öncü Sosyologlar dı, yazılar onların kaleminden çıkmış ve o yılların Sosyoloji Literatürü nün temel kaynakları olarak kabul edilen yazılardı. Seçki böyle oluşmuştu. Yıllar içinde kitap hep beklenenden fazla ilgi gördü. Korsan baskı ve korsan yayınlar hariç üç baskı yapan kitabın 2004 yılında yeni basımı teklif edildiğinde yeni ilavelerin de yapıldığı kitabın bugünkü adı ile yayınlanmasının daha isabetli bir isimlendirme olacağı düşünüldü. Daha önce gördüğü ilginin devam ettiği ve doldurduğu boşluğun günümüzde de geçerli olduğu düşünülerek yeniden basımına gidilirken otuz iki yıl öncesinin dili gözden geçirildi, gözden kaçan bazı eksiklikler giderildi ve daha yenilenmiş bir biçimde sunulmasına çalışıldı. İnanıyorum ki bu yeni basım Sosyoloji ile ilgilenen herkesin başvuru kaynağı olacaktır. Olacaktır çünkü, yazılar hem sosyolojinin, hem de toplumsal ın dününe, bugününe ve yarınına ışık tutan bir aydınlanma kaynağı niteliğine sahip yazılardır. Bu yazılar la sosyoloji güzergahı nda yol almak çok daha keyifli ve ilham verici olacaktır. VII İhsan Sezal 16 Nisan 2015 Söğütözü, Ankara

8 SOSYOLOJİ YAZILARI ndan ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN: SOSYOLOJİ ye VIII Sosyoloji Yazıları nın son baskısı 1995 yılında yapılmıştı. Aradan geçen dokuz yıl çalışmamıza olan ilgi ve talebi azaltmadı. Tersine, son bir kaç yıl kitabın yeniden basılması ihtiyacından bahsedildi hep. Bu tavsiyeleri dikkate alarak Sosyoloji Yazıları nı uzun zamandır planladığımız yeni baskısında yeniden ele almayı, genişletmeyi ve muhtevasına daha uygun bir adla basmayı düşündük. Kitabı genişletirken, -bir kitap hacminin makul sınırlarını zorlamamak içinüç makale ile yetindik: Coser in Gülmenin Bazı Toplumsal Fonksiyonları ; de Tocgueville in Amerikada Ademimerkeziyet ve Etkileri ni ve Robertson un Adam Smith i. Bu üç makale de daha önceki takdim yazılarında ifade ettiğimiz temel çerçevede yer alması zenginlik sağlayacak makalelerdir. Bu ilavelerle kitabın belirtilen hedefine daha da yakınlaştığına inanıyoruz. İhsan SEZAL 25 Eylül Ankara

9 ÜÇÜNCÜ BASKIYA GİDERKEN Elinizdeki kitabın ilk baskısı 1983 yılında yapılmıştır. Araya bürokrasi yıllarının girmesi ikinci baskıyı yedi sekiz yıl sonraya 1991 e uzatmıştı. İki yıldır yeni baskıyı bekleyen Sosyoloji Yazıları nihayet bu yıl Ekin Kitabe yi tarafından yeniden basılıyor. İlk yayın tarihinin üstünden onüç yıl geçtiğini düşünecek olursak böyle bir kitap için üç baskının pek de fazla olmadığı söylenebilir. Gerçekten de sosyoloji nin klasiklerin den bir demet sunan derleme daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşabilirdi. Bunun böyle olmayışının bizatihi kendisi sosyolojik bir açıklamayı hakedecek boyutta. Kısaca, Türkiye halâ okumanın çok çok uzağında. Kendini tanımak gibi bir derdi yok insanımızın ve okuma yazma bilen (aydın?...)ımızın. Başkalarını tanımak ise ya mecburiyetten ya da ideolojik kaygılardan. Dolayısıyla eksik... dolayısıyla yanlış, dolayısıyla taraflı. Türkiye okuma yazma bilenleriyle, yayınevleri ile dağıtımevleri, kitabevleri ve nihayet bütün bir medyası ile bu saplantı lardan kurtulmadıkça oku manın bir hayat tarzı haline gelmesi çok zor. Yine de Sosyoloji Yazıları nın üçüncü baskıyı gerektirmesi sevinilecek bir durum olarak görülebilir yılında, Maryland Üniversitesi, Sosyal Siyaset ve Felsefe Enstitüsü Müdürü Mark Sagoff, enstitü hakkında bilgi verirken tekrar klasiklere dönmemiz ve onları yeniden yorumlamamız gerekir demişti. Bu, elbette ki, sosyoloji için çok daha fazla öyle olmak icap eder. Bu bakımdan klasikleşmiş sosyoloji yazılarının küçük bir bölümünü tekrar Türk okuyucusuna sunmak sevince vesile olmaz mı? Okuyucuyu kitapla başbaşa bırakırken bu sevinçte payı olan yeni baskının sıkı teşvikçisi ve takipçisi değerli meslektaşım Doç.Dr. Veysel Bozkurt a ve Ekin Yayınevi sahibi Mehmet Oymak a teşekkürlerimi sunarım. İhsan SEZAL Ankara, 8 Kasım 1995 IX

10 İKİNCİ BASKI YAPILIRKEN X 1 Sosyoloji Yazıları nı yedi yıl önce yayınlarken bunun bir başlangıç olacağını ve yeni benzer çalışmaların belki daha da doyurucu bir biçimde yapılacağı ümidini altını vurgulayarak belirtmiştik sonu, akademik çevreden uzak kaldığımız; bürokrasi uygulamasının -kelimenin bütün ağırlığıyla- tam merkezinde olduğumuz yıllar oldu. Ve 1990 başlarında tekrar üniversiteye, akademik hayatın o bileyici ortamına döndük. Doğrusu ya geçen o yıllarda Sosyoloji Yazıları nın eskimese bile eksik kalacak şekilde aşılmış olacağını sanmıştık. Gördük ki, gerçekten ümitlendirici ve sevindirici bir yayın zenginliğine rağmen Sosyoloji Yazıları benzerini bile henüz bulmuş değil. Inkeles da, Pressman de ve aradaki diğerleri de halâ yeniden bilinmek, okunmak ve üzerinde düşünülmek önemlerini koruyorlar. 2 Sosyoloji Yazıları nın ilk düşünüldüğü 70 li yılların sonu ile kitap haline gelmeye başladığı 80 li yılların başı, Dünyadaki sosyo-ekonomik ve siyasi konjonktürün daha sonraki değişimler arefesindeki dalgalanmalar ve çalkantılarla sarsıldığı yıllardı. İran dan Afganistan a; Çin den Latin Amerika ya esen farklı rüzgârlar akademik ve politik çevreleri de etkiliyor ve yeniden düşünmenin bilimsel arkaplanına uyarılarda bulunuyordu. Aynı dönemde, Türkiyede, yeni bir değişme ve farklılaşma sürecine beklenmedik bir cesaret ve hızla atılıyordu. Bütün bunların bilim çevrelerine yansıması Batı da, sosyoloji dahil, çoğu sosyal bilimlerin yoğun bir biçimde yöntem ve yaklaşım sorgulamalarına yol açması şeklinde gerçekleşiyordu lerle birlikte, sosyoloji, fenomenoloji (açık mantık yorumculuğu) akımı ağırlığını ve önemini daha çok hissettirmeye başladı. Peter L. Bergerr, Hansfried Kellner ile Sosyolojinin Yeniden Yorumlanması (Sociology Reinterpreted) kitabını 1981 de yayınlayarak, aşağı yukarı yirmi yıl önce yayınladığı

11 Sosyolojiye Davet (Invitation to Sociology) kitabına ve sosyolojiye, dolayısıyla da topluma bakış açılarına, yeni anlamlar ve derinlikler kazandırıyordu. Gerçekten de ler arasının ölçek dışı değişmeleri nasıl bilimler skalasını altüst etmiş; yeni bilim alanları ihtiyacını acilen hissettirmiş idiyse, 1960 lar sonrası, 1970 ler ve derken 1980 ler sonrası da mevcut bilim paletinde yeni renk bileşimlerinin gereğini açığa çıkarıyordu. Ne var ki, paletteki asıl renkler öneminden hiçbir şey kaybetmemişti. Sözkonusu olan aynı renkleri, yeni ton zenginlikleri sağlayacak şekilde ustaca kullanılabilmekti. Türkiye ye gelince, Türkiye eski tablosunun renk analizlerini bile henüz tam yapmış değil. Yeni tablonun bilimsel ton zenginlikleri ortaya konulabilecek mi? O da belli değil. İşte bunu sağlamaya yardımcı olabilir düşüncesidir ki, bizi asıl renklerden bir demet olan bu yazıları yeniden basmaya zorladı. Bu zorlamayı bir teşvik olarak başta değerli meslektaşlarımdan ve diğer ilgili okur çevrelerinden görürken, kitaba yeni kısa bir bölümü ekleme gereğini de duydum. Bu bölüm, tabir caizse, asıl renklerin ilk iki sahibi diyebileceğimiz ressamlar; sosyoloji ressamları: Adam Ferguson ve Saint-Simon a ait. İkisinin de sosyolojiye katkıları çok az biliniyor; ikisi de adeta yeniden keşfedilmeye layık. İlk iki bölümün yazıları bir de bu iki ismin yaptıklarının ışığında okunursa, herhalde, renkler daha bir parlak görünür. İkinci baskıyı bu düşünce kırıntılarının besleyici gücüyle yaparken; eş bir gücü ve yakınlığı girdiğim sınıfların pırıl pırıl gelecek ve ümit dolu gençleri sağladı. Onlara teşekkürler... ve Türkiye tablosunun gelecek renk ustaları -bilim adamları-na bu yazılarla uzanan ümitler. 29 Ağustos 1991/Ankara XI

12 XII

13 ÖNSÖZ Sosyoloji yazıları, herşeyden önce belli bir ihtiyaçtan doğdu. Bundan bir kaç yıl önce İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi nde ilk sosyoloji derslerini verirken öğrencilere, okutulan ders kitabının dışında, sosyolojinin geniş perspektifini yansıtacak bazı temel okuma parçaları vermek istemiş; ama maalesef, bunun için lüzumlu olan malzemeleri ve makaleleri Türkçeye tercüme edilmiş olarak bulamamıştık. Öğrencilerin de yabancı dil zorlukları, onların bu makalelerin asıl kaynağına gitmelerini zaten mümkün kılmıyordu. Önceleri sadece öğrenciler açısından hissettiğimiz bu eksikliğin, bir müddet sonra Türkiye deki bütün bir sosyoloji ve sosyal bilimler literatürü açısından da geçerli olduğuna kanaat getirince, bu işi bizzat kendimiz yapmaya karar verdik. Bunu yaparken yol gösterici olarak seçtiğimiz ölçü, batı akademik çevrelerinde benzer öğrenim kurumlarında okutulan kaynaklar oldu. Klasik sosyoloji öğreniminin ayrılmaz parçaları olan bu kaynakların çokluğu ve cesameti karşısında, kendimize göre bazı seçmeler ve tercihler yapmak gerekti. Nitekim çok daha fazla olabilecek sosyoloji yazıları nı bu ilk haliyle sadece iki bölüm olarak düşündük. Türk okuyucusunu ilk defa bu tip bir kaynakkitapla karşı karşıya getirirken, daha çok bölümlü ve teferruatlı bir kitabın ağır geleceği fikri bu husustaki başlıca endişemiz oldu. Dolayısıyla kitabı belli bir hacimde ve sınırda tutmak maksatlı olarak yapıldı. İstedik ki, böyle bir kitap, bir giriş, bir takdim ve tabir caizse bir ısındırma egzersizi olsun. Çünkü okuyucu ile kitap arasında böyle bir bağ kurulabilirse, bu bağı sağlam köprülere dönüştürecek hacimler de kendiliğinden gelecektir. Kitabı belli bir sınır içinde ve hacimde tutunca, bölümlerin birisinin Bilim ve Teori, diğerinin değişme, sanayileşme, Toplum üzerine yazılan makalelerden seçilmesi adeta bir zaruret haline geldi. Bu sebeple seçilen yazıların hem Batı Sosyoloji literatürünü çeşitliliği ve zenginliğiyle temsil edebilmesine, hem de girişte ki maksatlara da uygun olarak yüksek öğrenim kurumlarımızdaki XIII

14 XIV çeşitli dersler için pratik bir fayda; kaynak sağlayabilmesi hususuna bilhassa dikkat edildi. Kitaptaki yazıların biri hariç diğerlerinin hepsi tamamen tarafımızdan tercüme edilmiştir. Müşterek olan tercüme, Ali Mazrui nin Sosyal Darvinizmden Günümüz Modernleşme Teorilerine adlı makalesi olup, Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte -sırayla ilk yarı ve ikinci yarı olarak- tercüme edilmiştir. Tercümenin kitaba alınmasında muvafakat ettiği için değerli meslektaşıma teşekkürü bir borç bilirim. Kitap, görüldüğü gibi bir seçme, toplama ve tercüme kitabıdır. Seçme ve bir bütünlük içinde bir araya toplama (editing), Türk bilim çevrelerinde henüz gereken önem ve ciddiyeti kazanmış bir çalışma şekli değildir. Böyle bir eksikliğin halâ sürüp gitmesini anlamak da bir o kadar zordur. Halbuki, bütün batı ve bilhassa Anglo Sakson bilim çevreleri ile yayın dünyası editörlüğü, yani çeşitli kaynaklardan seçip bir bütünlük içinde bir araya toplamayı ciddi akademik ve entellektüel çalışmaların bir parçası sayar. Rahatlıkla diyebiliriz ki, Batı da editörlük sonucu hazırlanmış bir kitaba imza atmak, oturup baştan sona telif edilmiş bir esere imza atmak kadar saygı ve itibar kazandırıcıdır. Bu kitapla, yukarıdaki maksatların yanısıra bir de böyle bir maksadı; Türk bilim ve yayın çevrelerine editörlüğün yerleştirilmesi maksadını güttük, bunu, gerek kendimizin, gerekse başkalarının aynı şekildeki ciddi çalışmaları takip ederse, maksat hasıl olmuş ve bizde de böyle bir çığır açılmış olur. Yerli bilim çalışmalarının kök salması ve zenginleşmesi biraz da demiyeceğim, oldukça buna bağlıdır. Yoksa, bizdeki klasik ders kitaplarının dar sınırları içinde kalmanın bilimde ne kadar mesafe aldıracağı az-çok bellidir. İhsan SEZAL Bursa, Mayıs 1983

15 SOSYOLOJİ YAZILARI NA GİRİŞ 1 August Comte un sosyoloji yi yeni bir disiplin adı olarak ortaya atması 1830 lardadır. (Mitchell, 1979, 35). Fakat adı sosyoloji olarak konmamış olsa bile Comte un sosyoloji olarak nitelendirdiği bilim sahası, hiç değilse, Adam Ferguson a ve onun Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Makale ( An Essay on the Histroy of Civil Society ) kitabını yayınladığı 1767 yılına kadar uzanır (MacRae, 1969, 20). Sosyoloji nin bir ilmi disiplin olarak bize gelmesi ise ancak İkinci Meşrutiyet sonrası yıllardır (Güngör, 1983, 34). İttihat ve Terakki Partisi nin hükûmete gelmesi ile Ziya Gökalp, Darülfünun un Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1914 yılında Sosyoloji ve Metafizik Kürsüsü nü kurmuş ve böylece Türkiye de Sosyoloji, en eski kürsü lerden biri olma özelliği kazanmıştır (Güngör, 1983, 36). Comte u başlangıç tarihi olarak alırsak, Sosyoloji nin Türkiye ye gelişinin yıllık bir gecikme ile olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu, hiçte sanıldığı kadar geç sayılmaz. Bugün, sosyolojide en itibarlı yere sahip A.B.D. de ilk sosyoloji bölümü, Şikago Üniversitesi nde, ancak 1893 yılında kurulabilmiştir. Yani Türkiye deki benzerinden sadece 20 yıl kadar önce. Amerika nın ünlü üniversitesi Harvard ta sosyoloji bölümünün kurulması ise ancak 1930 yılında; Sorokin in, bu üniversiteye gelmesi sonucu olmuştur. (Inkeles, 1964, 107). Ne var ki, her iki ülkedeki ilk sosyoloji kürsü ve bölümlerinin kurulmasından sonraki gelişmeler çok farklı olmuş, başlangıçtaki kısa fark veya açık gitgide daha da büyümüştür. Bu açıdan bakılınca günümüz Türk sosyolojisi -birkaç isim dışında- bir Ziya Gökalp i, bir Prens Sabahattin i aratacak kadar çorak ve kısırdır. Bunu söylerken Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin in aşılmamış doğrular olduğunu söylemek istemiyoruz. Ama aşılmamış seviye ler olarak kaldıkları da maalesef bir hakikattır. XV

16 Türkiye de, sosyoloji nin neden gelişme göstermediği sorusunun cevabı aslında diğer sahalar ve disiplinler için de sorulacak soruların cevabının içindedir. Çünkü gelişme sıkıntısı içinde olan; kısır ve çorak kalan, bir tek sosyoloji değil; iktisat tan kimya ya ve tıb ba kadar bütün sahalar ve disiplinlerdir. Ne varki bu sorunun cevabının aranacağı ve verileceği yer burası değildir. Biz burada Türkiye de sosyoloji nin kısır ve çorak bir ortamda ağır, aksak adımlarla ilerlediğini bir veri olarak kabul edecek ve daha ziyade sosyoioji nin Batı da gösterdiği gelişmeler ve yönelmelere ancak bir önsöz çerçevesinde, çok kısa olarak temas edeceğiz. XVI 2 Patrick McNeil ve Charles Townley toplum (cemiyet)u: kenarları olmayan bir ağ olarak tarif ediyorlar. (McNeil and Townley, 1981, 9). Toplumla ilgili her bilim disiplini, kendi açısından en uygun toplum tarifini seçerken; sosyoloji için en kısa ve en muhtasar (özlü) tarif olarak yukardakini seçmek yanlış olmayacaktır. Gerçekten de topluma, dışımızda kalan bir makro-realite olarak baktığımızda çeşitli bağlarla birbiriyle irtibatlanmış -hem geometrik, hem de gerçek anlamıyla- çok boyutlu bir ağ şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bu ağı, bütün iç ve dış giriftliğiyle ele almak, parçalar ve birimler arasındaki ilişkilerin ruhuna -bütünü unutmadan- nüfuz edebilmek ve buna dayanan tahlillerle, açıklamaları yapmak sosyoloji nin üstlendiği bir bilim anlayışı olmaktadır. Bu bilim anlayışı ne derece yerine getirilebilir? Veya -bir adım öncesi- yerine getirilmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabını, bilim kavramının tarifine; tabii bilim, sosyal bilim ayrımı ve mukayesesine girmeden Alex lnkeles ın seçtiği bir hareket noktasından (Inkeles, 1964) başlayarak verebiliriz. Inkeles e göre bütün ilmi disiplinler tabiatta bir düzen in bulunduğu ve bu düzen in sırrının keşfedilebileceği ve anlaşılıp, anlatılabileceği faraziyesi (varsayımı) ne dayanarak kendi mevzularına eğilmişler ve bugünkü bilimsel seviyelerini gerçekleştirmişlerdir. Sosyoloji de böyle bir faraziyeden, varsayımdan işe başlayabilir ve başlamalıdır. Böyle bir varsayımla sosyoloji, insanın (toplumsal) hayatını karekterize eden düzen i bulmaya, keşfetmeye, anlamaya ve anlatmaya çalışacaktır. Bu ise, diğer bilimlerde görüldüğü gibi mümkün olan bir şeydir. Nitekim bu mümkün e olan inanç, Batı bilim ve fikir aleminde sosyolojinin belli bir gelişme göstermesini sağlamıştır. Bugün tartışılan, sosyolojinin bir bilim olup olmadığı veya olamayacağı değil, insanın toplumsal hayatını karekterize

17 eden düzen in hangi sosyolojik yaklaşım (veya bakış açısı, perspektif) ile daha iyi anlaşılabileceğidir. Bu sebepledir ki; Batı sosyoloji literatürü ve akademik çevreleri son on yılda yeni bir canlılık ve dinamizm içinde Fenomenoloji (Phenomenology), Etnometodoloji, (Ethnomethodolgy), sembolik iç-etkileşme (Symbolic Interaction) ve Hermönötik (Hermeneutic) daha önceki yıllarda ortaya atılmış bakış açılarını yeniden gündeme getirmiş bulunuyorlar (Mennel 1980). Bunun sosyoloji için yeni bir karışıklık mı, yoksa kazanç mı olduğu ancak bu konudaki tartışmalar bittikten sonra anlaşılacaktır, yalnız bu canlılık ve tartışmalar da gösteriyor ki, sosyoloji, entelektüel tecessüs ve aydınlığın odağı olmaya devam etmektedir. 3 Bu yeni canlılık ve tartışma şevkini daha iyi anlayabilmek muhakkak ki, herşeyden önce, sosyolojik teoriyi tatbiki uzantılarıyla bilmeyi gerektiriyor. İşte bu kitabın yazıları bu temel düşünceden hareket edilerek Max Weber den, Ali Mazruri ye; Reinhard Bendix ve C. Wright Mills den Karl Mannheim a kadar birçok sosyologun, sosyoloji literatüründe köşebaşlarını tutmuş makalelerinden seçilmiş bulunmaktadır. Burada -bu tip editörlüklerde adet olduğu gibi- her yazının ayrı, kısa bir takdimi yapılmamış okuyucu doğrudan doğruya yazılarla başbaşa bırakılmıştır. Bunun, hem faydalı -okuyucuyu peşin bir hükümle bağlamadan asıl kaynakla buluşturmak- hem de mahzurlu olduğu -okuyucunun her yazıdan neyi bulacağını birkaç cümle içinde öğrenmesini imkansız kılmak - söylenebilir. Biz birinci hususun daha ağır bastığına inanarak, Sosyoloji Yazılarına Giriş te ayrı, kısa takdimlere yer vermedik. Umarız ki bu yer vermeyiş kitap için bir eksiklik sayılmaz. İster zihni olsun, ister bedeni; her türlü çalışmayı geliştiren, olgunlaştıran ve daha zengin ve verimli kılan, belli ölçüleri olmak şartıyla, tenkittir. Bu kitabı, kendilerine sunduğumuz çevreler bu gerçeğin zevkini bize tattırırlarsa hakikaten seviniriz. XVII

18 XVIII KAYNAKLAR GÜNGÖR, Erol, (1983) Dünden Bugünden: Tarih-Kültür-Milliyetçilik, Mayaş Yayınları, Ankara, s INKELES, A., (1964) What is Sociology., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. KONGAR, Emre, (1982) Türk Toplumbilimcileri, 1., Remzi Kitabevi, İstanbul, s MACRAE, Donald G. (1969) Adam Ferguson in Timothy Raison (ed) the Founding Fathers of Social Science, Penguin Books, Harmondsworth. MCNEILL, Patrick and TOWNLEY, Charles., (1981) Fundamentals of Sociology, Hutchinson, London. MENNELL, Stephen., (1980 Sociological Theory: Uses and Unities, Nelson, London. MITCHELL, G.Duncan (1979) A New Dictionary of Sociology, Routledge and Kegan Paul, London.

19 SUNUŞ KÜLTÜR ÜZERİNE VEYA HALİS BİR AMERİKALI Ralph LINTON Bizim halis Amerikalı vatandaş, sabah olduğunda, ilk defa Yakındoğu da kullanılmış, Kuzey Avrupa da bugünkü şekline sokulmuş ve Amerika ya oradan geçmiş bulunan yatakta uyanır. Kalkmaya davrandığında üzerinden attığı yatak örtüsü ya ilk defa Hindistan da kullanıldığını bildiğimiz pamuktan veya yine ilk defa Çin de kullanılmış olan ipekten veya yine ilk defa oralarda kullanılıp sonradan bize intikal ettirilen yündendir. Üstelik bütün bu maddelerin işlenme teknikleri de yine ilk defa Yakındoğu da bulunmuştur. Ayağına geçirdiği o terlikler Doğu daki Kızılderililerin buluşudur. Terlikleri giyip girdiği banyo, Avrupa-Amerika karışımı bir şekle sahiptir. Banyoda kullandığı sabun Galya lılardan kalmadır. Bizim halis Amerikalı bundan sonra traş olmaya başlar. Bu da, muhtemelen, eski Sümerler den veya Mısır lılardan kalma insanların kendi kendilerine gündelik olarak uyguladıkları bir eziyet etme (masokizm) şeklidir dersek herhalde, pek yanlış olmaz. XIX Tekrar yatak odasına dönen bizim halis Amerikalı vatandaşın elbisesini üzerinden aldığı sandalye, Güney Avrupa nın günlük hayatımıza soktuğu bir eşyadır. Giyindiği elbise ilk orijinal şekliyle Orta Asya göçebelerinden bize geçmedir. Giydiği ayakkabılar ilk defa Mısır lıların geliştirdiği dericilik tekniği ile yapılabilmiş, Akdenizliler ise o tekniği bugünkü şekle getirmişlerdir. Dışarı çıkmadan önce pencereden dışarı şöyle bir bakar bizim vatandaş, penceredeki o cam, eski Mısır lıların buluşudur. Yağmur yağı-

20 XX yorsa ya muşamba bir yağmurluk giyer; ya da, yanına bir şemsiye alır. Bunların ilki Orta Amerika Kızılderililerinin, ikincisi ise Güneydoğu Asyalıların buluşudur. Başına geçirdiği keçeden yapılmış şapka mı? O da Orta Asya steplerinden gelmedir. Kahvaltıyı dışarda yapacaktır bizim halis Amerikalı vatandaş. Giderken bir gazete alır. Gazete için ödediği madeni para ilk defa Lidyalılarca kullanılmıştır. Oturduğu masaya, garsonun koyduğu porselen tabak Çin in buluşudur. Kullanacağı bıçak ilk defa alaşımı Güney Hindistan da bulunmuş çelikten yapılmıştır. Çatal Ortaçağ İtalya sından kalmadır. Kaşık ise Romalılardan. Kahvaltısına portakalla başlar veya karpuzla. Portakal Ortadoğu dandır; karpuz ise Afrika dan. İçtiği kahve ise ilk defa Habeşistan da kullanılmıştır. Kahvesi sütlü ve şekerli mi? Unutmayalım. Sütü elde etmek ilk defa Yakındoğuluların marifeti olmuştur; şeker de Hindistan ın. Eh sırada bir de bir parça kek vardır herhalde. Hani şu Küçük Asya da keşfedilen buğdayı İskandinavyalıların değişik şekilde kullanmalarıyla keşfedilen bildiğimiz kek. Vatandaşımızın iştahı yerindeyse eğer, Hindi-Çin de ehlileştirilen kümes hayvanlarının birisinin yumurtasından yiyecektir belki de. Belki de, yumurta yerine Doğu Asyalıların buluşu olan ve Kuzey Avrupalıların geliştirdiği ince kıyılmış et parçalarından yemek isteyecektir. Kahvaltı bitti mi? Öyleyse yak bir sigara. Hani şu Kızılderililerin, Amerika ya gelenlere öğrettikleri tiryakilik. Ha sahi yolda gelirken aldığı gazeteyi okuyabilir şimdi, hani canım şu Çin den, Almanya ya kadar uzanan teknik buluşlar sonucu basılması, mümkün olan gazete. Eh eğer bizim halis Amerikalının az buçuk Allah a inancı varsa okuduğu karanlık dünya haberleri karşısında halis bir Amerikalı olarak yaratıldığı için Allah a şükredecektir. Elbette ki Hint-Avrupa dillerinden gelen İngilizcesiyle. 1 1 Ralph Linton un (The Study of Man, 1936) adlı kitabından alınan bu iktibası birkaç yıl önce öğrencilerimiz için George M.Foster ın (Traditional Cultures, Harper and Row, 1962, s: 17-18) kitabından tercüme etmiş ve derslerimizde kullanmıştık. Daha sonra aynı tercüme ile Sayın Prof. Dr. Erol Güngör ün (Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken, 1980, s: 97-99) kitabında karşılaştık, her iki tercüme arasında tabiatıyla bazı farklılıklar vardır. Biz, burada, kendi metnimizi kullandık. Meraklılara, bir yorumla birlikte verildiği için Erol Güngör ün kitabını tavsiye ederiz.

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK İçindekiler i Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

Sosyal Medya Toplum Araştırma

Sosyal Medya Toplum Araştırma I Doç. Dr. Levent ERASLAN Dr. Derya Çakıcı ESER Sosyal Medya Toplum Araştırma (sosyal medya sosyolojisine giriş) Beta II Yayın No : 3200 İşletme-Ekonomi Dizisi : 696 1. Baskı - Şubat 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 I Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği ii Yayın No : 2382 İşletme-Ekonomi Dizisi : 451 1. Baskı - Ocak 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-405

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ SİYASETİN FİNANSMANI Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ İstanbul, 2015 Yayın No : 3188 İşletme-Ekonomi Dizisi : 692 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-215 - 2 Copyright

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

İşletme Bilimine Giriş

İşletme Bilimine Giriş İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin CAN Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Doç. Dr. Yasemin BAL Beta Yayın No : 3347 İşletme-Ekonomi Dizisi : 757 2. Baskı - Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-505 - 4 Copyright

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yayın No : 2586 Hukuk Dizisi : 1259 1. Baskı - Ekim 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-609 - 3 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Stratejik Yönetim Vak aları

Stratejik Yönetim Vak aları I Prof. Dr. Erol EREN Stratejik Yönetim Vak aları Beta II Yayın No : 3246 İşletme-Ekonomi Dizisi : 719 1. Baskı - Temmuz 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-369 - 2 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MALİYET MUHASEBESİ PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. METİN ATMACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. SERKAN TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi ii Maliyet Muhasebesi

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR Editör: A. Nurhan ŞAKAR Senem BESLER H.Zümrüt TONUS Barış BARAZ Dilek BAYBORA Metin COŞKUN İSTANBUL 2011 II Yayın No : 2411 İşletme-Ekonomi Dizisi : 465 1. Baskı - Mart

Detaylı

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 2012 Yayın No : 2701 Araştırma Dizisi : 6 1. Baskı - Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-725 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Doç.Dr. Levent Eraslan. Eğitimin Sivil Hali...

Doç.Dr. Levent Eraslan. Eğitimin Sivil Hali... Doç.Dr. Levent Eraslan Eğitimin Sivil Hali... Yayın No : 3222 İşletme-Ekonomi Dizisi : 707 2. Baskı - Nisan 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-316 - 6 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İçindekiler. Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER

İçindekiler. Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER İçindekiler Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER Prof. Dr. Canan Çetin Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan İstanbul-2014 i Mülakat Yayın No : 3161 İşletme-Ekonomi Dizisi : 684 1. Baskı Ekim 2014 İSTANBUL ISBN

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Editörler A. Güldem CERİT, D. Ali DEVECİ, Soner ESMER Yayın No : 2956 İşletme-Ekonomi : 603 1. Bası Eylül 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-981 - 0 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr.

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yayın No : 3052 Araştırma : 16 1. Baskı Aralık 2015

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI Beta II Yayın No. : 3265 Hukuk Dizisi : 1581 Birinci

Detaylı

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ

KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ KATILIM BANKACILIĞI DR. MUSTAFA CANBAZ İstanbul, Haziran 2016 ii Katılım Bankacılığı Yayın No : 3430 İşletme-Ekonomi Dizisi : 786 1. Baskı Haziran 2016 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-625 - 9 Copyright Bu

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ - KOSGEB DESTEKLERİ - İŞ PLANI SOSYAL SERMAYE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ - GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ - KOSGEB DESTEKLERİ - İŞ PLANI SOSYAL SERMAYE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ - GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I Editör: Doç. Dr. Himmet KARADAL GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ - KOSGEB DESTEKLERİ - İŞ PLANI SOSYAL SERMAYE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ - GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Prof.Dr. Ali Akdemir Prof.Dr. Atilla

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 07/06/2016 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Kırım Türklerinin milli birliği, teşkilatlanması, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve Kırım Türkleri ile Türk Dünyası

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

YÖNETİM MUHASEBESİ Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ İçindekiler i YÖNETİM MUHASEBESİ Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI İstanbul - 2015 ii Yönetim Muhasebesi Yayın No : 3312 Eğitim Dizisi : 162 2. Baskı Ekim 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ Doç. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu PANEL VERİ EKONOMETRİSİ Genişletilmiş 3. Baskı İSTANBUL - 2016 Yayın No : 3410 İşletme-Ekonomi Dizisi : 816 3. Baskı Ekim 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-729 - 4 Copyright

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL 21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL I Yayın No : 2617 Araştırma Dizisi : 4 1. Baskı - Ocak 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-639 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı