ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ"

Transkript

1 ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN SOSYOLOJİ İhsan Sezal

2 Yayın No : 3237 İletişim Dizisi : Baskı - Haziran İstanbul ISBN II Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/ STANBUL Kapak Tasarım : Murat Özkoyuncu Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Her şeyimi kendilerine borçlu bulunduğum BEYBABAM a İhsan Sezal III

4 İhsan SEZAL IV 1947 doğumlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde başladığı üniversite öğrenimini bir burs kazanarak gittiği İngiltere de tamamladı. Lisans ve Yüksek lisansını; Manchester ve Bath Üniversiteleri nde yaptıktan sonra Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ne asistan olarak girdi. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi nde doktorasını yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi nde Doçent olarak öğretim üyesi iken; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi (1986) yılında aynı Bakanlıkta Müsteşarlığa atandı yılı sonunda Müsteşarlıktan ayrıldı ve Öğretim Üyesi olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine döndü. Müsteşarlığının yanısıra dört yıl YÖK üyeliği yaptı ( ). UNESCO Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı; Fulbright Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Başkent Üniversitesi nin kuruluşu sırasında, Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kuruculuğunu üstlendi ve yılları arasında adı geçen enstitünün müdürlüğünü yaptı yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev aldı. Halen aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak bulunmaktadır arası Sosyoloji Derneği başkanlığı yaptı. Yayımlanmış kitapları: Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar ( ), Sosyoloji Yazarları ( ), Sabır ve Gül (Şiir, 1989), Şehirleşme (1991), Aile Nedir (1992), Hangi Gökyüzü (Şiir, 1995), Çocuk Kuşları (Şiir, 2000), Kim Bu Özal (İhsan Dağı ile Editör 2001), Sosyolojiye Giriş (Ed )

5 İÇİNDEKİLER Yenilenmiş 5. Baskı Üzerine Sosyoloji Yazıları ndan Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji ye Üçüncü Baskıya Giderken İkinci Baskı Yapılırken Önsöz Sosyoloji Yazıları na Giriş 1 Sunuş: Kültür Üzerine veya Halis Bir Amerikalı VII VIII IX X XIII XV XIX Bölüm 1 BİLİM VE TEORİ 1. Sosyolojinin İlgilendiği Konular / A. INKELES 3 2. Sosyoloji: Tenkitçi Bir Yaklaşım / Margaret A. COULSON - Carol RIDDEL Amerikan Sosyolojisine Bir Bakış / E. RUBINGTON - M. S. WEINBERG Sosyolojik Muhayyile / C. Wright MILLS Gülmenin Bazı Toplumsal Fonksiyonları / Rose Laub COSER Açık Olan Ne? / Paul F. LAZARSFELD Aile İçi Roller ve Toplum Ağı / Elizabeth BOTT 86 V Bölüm 2 DEĞİŞME, SANAYİLEŞME VE TOPLUM 1. Sosyal Darwinizmden Günümüze Modernleşme Teorilerine: Bir Tahlil Geleneği / Ali A. MAZRUI 95

6 VI 2. Sanayileşmenin Mantığı / Clark KERR, John T. DUNLOP- Frederick HARBISON, C. A. MYERS Sanayileşme, Modernleşme ve Kalkınma / Reinhard BENDIX Gelişmiş Kapitalist Ülkelerde Şehirleşme: İngiltere ve Amerika Örneği / Bryan ROBERTS İngiliz İşçi Sınıfının Hayatındaki Değişmeler / Richard HOGGART Amerika da Ademimerkeziyet ve Etkileri / Alexis de TOCQUEVILLE Bürokratik Teşkilatlanmanın Esasları / Max WEBER İdeoloji ve Ütopya / Karl MANNHEIM Sosyolist Toplumlarda Sınıflaşma / Frank PARKIN Yeni Gelişmekte Olan Şehirlerde Cemaat Planlaması İçin Sosyal - Belirleyicileri: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Norman E. P. PRESSMAN 216 Bölüm 3 VE ÜÇ ÖNCÜ İSİM Adam Smith: Aydınlanma ve Toplum Felsefesi / John ROBERTSON 247 Adam Ferguson / Donald G. MACRAE 262 Saint - Simon / Steven LUKES 275 Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji İçin Kullanılan Kaynaklar 285 Dizin 295

7 YENİLENMİŞ 5. BASKI ÜZERİNE Elinizdeki kitabın ilk baskısı bundan otuz iki yıl önce Sosyoloji Yazıları adı ile, o tarihte öğretim üyesi olduğum Uludağ Üniversitesi yayını olarak basılmıştı. Kitapta yer alan okumalar doktora yıllarımda ve sonrasında yaptığım çevirilerdi. Seçtiğim yazarlar Öncü Sosyologlar dı, yazılar onların kaleminden çıkmış ve o yılların Sosyoloji Literatürü nün temel kaynakları olarak kabul edilen yazılardı. Seçki böyle oluşmuştu. Yıllar içinde kitap hep beklenenden fazla ilgi gördü. Korsan baskı ve korsan yayınlar hariç üç baskı yapan kitabın 2004 yılında yeni basımı teklif edildiğinde yeni ilavelerin de yapıldığı kitabın bugünkü adı ile yayınlanmasının daha isabetli bir isimlendirme olacağı düşünüldü. Daha önce gördüğü ilginin devam ettiği ve doldurduğu boşluğun günümüzde de geçerli olduğu düşünülerek yeniden basımına gidilirken otuz iki yıl öncesinin dili gözden geçirildi, gözden kaçan bazı eksiklikler giderildi ve daha yenilenmiş bir biçimde sunulmasına çalışıldı. İnanıyorum ki bu yeni basım Sosyoloji ile ilgilenen herkesin başvuru kaynağı olacaktır. Olacaktır çünkü, yazılar hem sosyolojinin, hem de toplumsal ın dününe, bugününe ve yarınına ışık tutan bir aydınlanma kaynağı niteliğine sahip yazılardır. Bu yazılar la sosyoloji güzergahı nda yol almak çok daha keyifli ve ilham verici olacaktır. VII İhsan Sezal 16 Nisan 2015 Söğütözü, Ankara

8 SOSYOLOJİ YAZILARI ndan ÖNCÜ SOSYOLOGLARIN KALEMİNDEN: SOSYOLOJİ ye VIII Sosyoloji Yazıları nın son baskısı 1995 yılında yapılmıştı. Aradan geçen dokuz yıl çalışmamıza olan ilgi ve talebi azaltmadı. Tersine, son bir kaç yıl kitabın yeniden basılması ihtiyacından bahsedildi hep. Bu tavsiyeleri dikkate alarak Sosyoloji Yazıları nı uzun zamandır planladığımız yeni baskısında yeniden ele almayı, genişletmeyi ve muhtevasına daha uygun bir adla basmayı düşündük. Kitabı genişletirken, -bir kitap hacminin makul sınırlarını zorlamamak içinüç makale ile yetindik: Coser in Gülmenin Bazı Toplumsal Fonksiyonları ; de Tocgueville in Amerikada Ademimerkeziyet ve Etkileri ni ve Robertson un Adam Smith i. Bu üç makale de daha önceki takdim yazılarında ifade ettiğimiz temel çerçevede yer alması zenginlik sağlayacak makalelerdir. Bu ilavelerle kitabın belirtilen hedefine daha da yakınlaştığına inanıyoruz. İhsan SEZAL 25 Eylül Ankara

9 ÜÇÜNCÜ BASKIYA GİDERKEN Elinizdeki kitabın ilk baskısı 1983 yılında yapılmıştır. Araya bürokrasi yıllarının girmesi ikinci baskıyı yedi sekiz yıl sonraya 1991 e uzatmıştı. İki yıldır yeni baskıyı bekleyen Sosyoloji Yazıları nihayet bu yıl Ekin Kitabe yi tarafından yeniden basılıyor. İlk yayın tarihinin üstünden onüç yıl geçtiğini düşünecek olursak böyle bir kitap için üç baskının pek de fazla olmadığı söylenebilir. Gerçekten de sosyoloji nin klasiklerin den bir demet sunan derleme daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşabilirdi. Bunun böyle olmayışının bizatihi kendisi sosyolojik bir açıklamayı hakedecek boyutta. Kısaca, Türkiye halâ okumanın çok çok uzağında. Kendini tanımak gibi bir derdi yok insanımızın ve okuma yazma bilen (aydın?...)ımızın. Başkalarını tanımak ise ya mecburiyetten ya da ideolojik kaygılardan. Dolayısıyla eksik... dolayısıyla yanlış, dolayısıyla taraflı. Türkiye okuma yazma bilenleriyle, yayınevleri ile dağıtımevleri, kitabevleri ve nihayet bütün bir medyası ile bu saplantı lardan kurtulmadıkça oku manın bir hayat tarzı haline gelmesi çok zor. Yine de Sosyoloji Yazıları nın üçüncü baskıyı gerektirmesi sevinilecek bir durum olarak görülebilir yılında, Maryland Üniversitesi, Sosyal Siyaset ve Felsefe Enstitüsü Müdürü Mark Sagoff, enstitü hakkında bilgi verirken tekrar klasiklere dönmemiz ve onları yeniden yorumlamamız gerekir demişti. Bu, elbette ki, sosyoloji için çok daha fazla öyle olmak icap eder. Bu bakımdan klasikleşmiş sosyoloji yazılarının küçük bir bölümünü tekrar Türk okuyucusuna sunmak sevince vesile olmaz mı? Okuyucuyu kitapla başbaşa bırakırken bu sevinçte payı olan yeni baskının sıkı teşvikçisi ve takipçisi değerli meslektaşım Doç.Dr. Veysel Bozkurt a ve Ekin Yayınevi sahibi Mehmet Oymak a teşekkürlerimi sunarım. İhsan SEZAL Ankara, 8 Kasım 1995 IX

10 İKİNCİ BASKI YAPILIRKEN X 1 Sosyoloji Yazıları nı yedi yıl önce yayınlarken bunun bir başlangıç olacağını ve yeni benzer çalışmaların belki daha da doyurucu bir biçimde yapılacağı ümidini altını vurgulayarak belirtmiştik sonu, akademik çevreden uzak kaldığımız; bürokrasi uygulamasının -kelimenin bütün ağırlığıyla- tam merkezinde olduğumuz yıllar oldu. Ve 1990 başlarında tekrar üniversiteye, akademik hayatın o bileyici ortamına döndük. Doğrusu ya geçen o yıllarda Sosyoloji Yazıları nın eskimese bile eksik kalacak şekilde aşılmış olacağını sanmıştık. Gördük ki, gerçekten ümitlendirici ve sevindirici bir yayın zenginliğine rağmen Sosyoloji Yazıları benzerini bile henüz bulmuş değil. Inkeles da, Pressman de ve aradaki diğerleri de halâ yeniden bilinmek, okunmak ve üzerinde düşünülmek önemlerini koruyorlar. 2 Sosyoloji Yazıları nın ilk düşünüldüğü 70 li yılların sonu ile kitap haline gelmeye başladığı 80 li yılların başı, Dünyadaki sosyo-ekonomik ve siyasi konjonktürün daha sonraki değişimler arefesindeki dalgalanmalar ve çalkantılarla sarsıldığı yıllardı. İran dan Afganistan a; Çin den Latin Amerika ya esen farklı rüzgârlar akademik ve politik çevreleri de etkiliyor ve yeniden düşünmenin bilimsel arkaplanına uyarılarda bulunuyordu. Aynı dönemde, Türkiyede, yeni bir değişme ve farklılaşma sürecine beklenmedik bir cesaret ve hızla atılıyordu. Bütün bunların bilim çevrelerine yansıması Batı da, sosyoloji dahil, çoğu sosyal bilimlerin yoğun bir biçimde yöntem ve yaklaşım sorgulamalarına yol açması şeklinde gerçekleşiyordu lerle birlikte, sosyoloji, fenomenoloji (açık mantık yorumculuğu) akımı ağırlığını ve önemini daha çok hissettirmeye başladı. Peter L. Bergerr, Hansfried Kellner ile Sosyolojinin Yeniden Yorumlanması (Sociology Reinterpreted) kitabını 1981 de yayınlayarak, aşağı yukarı yirmi yıl önce yayınladığı

11 Sosyolojiye Davet (Invitation to Sociology) kitabına ve sosyolojiye, dolayısıyla da topluma bakış açılarına, yeni anlamlar ve derinlikler kazandırıyordu. Gerçekten de ler arasının ölçek dışı değişmeleri nasıl bilimler skalasını altüst etmiş; yeni bilim alanları ihtiyacını acilen hissettirmiş idiyse, 1960 lar sonrası, 1970 ler ve derken 1980 ler sonrası da mevcut bilim paletinde yeni renk bileşimlerinin gereğini açığa çıkarıyordu. Ne var ki, paletteki asıl renkler öneminden hiçbir şey kaybetmemişti. Sözkonusu olan aynı renkleri, yeni ton zenginlikleri sağlayacak şekilde ustaca kullanılabilmekti. Türkiye ye gelince, Türkiye eski tablosunun renk analizlerini bile henüz tam yapmış değil. Yeni tablonun bilimsel ton zenginlikleri ortaya konulabilecek mi? O da belli değil. İşte bunu sağlamaya yardımcı olabilir düşüncesidir ki, bizi asıl renklerden bir demet olan bu yazıları yeniden basmaya zorladı. Bu zorlamayı bir teşvik olarak başta değerli meslektaşlarımdan ve diğer ilgili okur çevrelerinden görürken, kitaba yeni kısa bir bölümü ekleme gereğini de duydum. Bu bölüm, tabir caizse, asıl renklerin ilk iki sahibi diyebileceğimiz ressamlar; sosyoloji ressamları: Adam Ferguson ve Saint-Simon a ait. İkisinin de sosyolojiye katkıları çok az biliniyor; ikisi de adeta yeniden keşfedilmeye layık. İlk iki bölümün yazıları bir de bu iki ismin yaptıklarının ışığında okunursa, herhalde, renkler daha bir parlak görünür. İkinci baskıyı bu düşünce kırıntılarının besleyici gücüyle yaparken; eş bir gücü ve yakınlığı girdiğim sınıfların pırıl pırıl gelecek ve ümit dolu gençleri sağladı. Onlara teşekkürler... ve Türkiye tablosunun gelecek renk ustaları -bilim adamları-na bu yazılarla uzanan ümitler. 29 Ağustos 1991/Ankara XI

12 XII

13 ÖNSÖZ Sosyoloji yazıları, herşeyden önce belli bir ihtiyaçtan doğdu. Bundan bir kaç yıl önce İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi nde ilk sosyoloji derslerini verirken öğrencilere, okutulan ders kitabının dışında, sosyolojinin geniş perspektifini yansıtacak bazı temel okuma parçaları vermek istemiş; ama maalesef, bunun için lüzumlu olan malzemeleri ve makaleleri Türkçeye tercüme edilmiş olarak bulamamıştık. Öğrencilerin de yabancı dil zorlukları, onların bu makalelerin asıl kaynağına gitmelerini zaten mümkün kılmıyordu. Önceleri sadece öğrenciler açısından hissettiğimiz bu eksikliğin, bir müddet sonra Türkiye deki bütün bir sosyoloji ve sosyal bilimler literatürü açısından da geçerli olduğuna kanaat getirince, bu işi bizzat kendimiz yapmaya karar verdik. Bunu yaparken yol gösterici olarak seçtiğimiz ölçü, batı akademik çevrelerinde benzer öğrenim kurumlarında okutulan kaynaklar oldu. Klasik sosyoloji öğreniminin ayrılmaz parçaları olan bu kaynakların çokluğu ve cesameti karşısında, kendimize göre bazı seçmeler ve tercihler yapmak gerekti. Nitekim çok daha fazla olabilecek sosyoloji yazıları nı bu ilk haliyle sadece iki bölüm olarak düşündük. Türk okuyucusunu ilk defa bu tip bir kaynakkitapla karşı karşıya getirirken, daha çok bölümlü ve teferruatlı bir kitabın ağır geleceği fikri bu husustaki başlıca endişemiz oldu. Dolayısıyla kitabı belli bir hacimde ve sınırda tutmak maksatlı olarak yapıldı. İstedik ki, böyle bir kitap, bir giriş, bir takdim ve tabir caizse bir ısındırma egzersizi olsun. Çünkü okuyucu ile kitap arasında böyle bir bağ kurulabilirse, bu bağı sağlam köprülere dönüştürecek hacimler de kendiliğinden gelecektir. Kitabı belli bir sınır içinde ve hacimde tutunca, bölümlerin birisinin Bilim ve Teori, diğerinin değişme, sanayileşme, Toplum üzerine yazılan makalelerden seçilmesi adeta bir zaruret haline geldi. Bu sebeple seçilen yazıların hem Batı Sosyoloji literatürünü çeşitliliği ve zenginliğiyle temsil edebilmesine, hem de girişte ki maksatlara da uygun olarak yüksek öğrenim kurumlarımızdaki XIII

14 XIV çeşitli dersler için pratik bir fayda; kaynak sağlayabilmesi hususuna bilhassa dikkat edildi. Kitaptaki yazıların biri hariç diğerlerinin hepsi tamamen tarafımızdan tercüme edilmiştir. Müşterek olan tercüme, Ali Mazrui nin Sosyal Darvinizmden Günümüz Modernleşme Teorilerine adlı makalesi olup, Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte -sırayla ilk yarı ve ikinci yarı olarak- tercüme edilmiştir. Tercümenin kitaba alınmasında muvafakat ettiği için değerli meslektaşıma teşekkürü bir borç bilirim. Kitap, görüldüğü gibi bir seçme, toplama ve tercüme kitabıdır. Seçme ve bir bütünlük içinde bir araya toplama (editing), Türk bilim çevrelerinde henüz gereken önem ve ciddiyeti kazanmış bir çalışma şekli değildir. Böyle bir eksikliğin halâ sürüp gitmesini anlamak da bir o kadar zordur. Halbuki, bütün batı ve bilhassa Anglo Sakson bilim çevreleri ile yayın dünyası editörlüğü, yani çeşitli kaynaklardan seçip bir bütünlük içinde bir araya toplamayı ciddi akademik ve entellektüel çalışmaların bir parçası sayar. Rahatlıkla diyebiliriz ki, Batı da editörlük sonucu hazırlanmış bir kitaba imza atmak, oturup baştan sona telif edilmiş bir esere imza atmak kadar saygı ve itibar kazandırıcıdır. Bu kitapla, yukarıdaki maksatların yanısıra bir de böyle bir maksadı; Türk bilim ve yayın çevrelerine editörlüğün yerleştirilmesi maksadını güttük, bunu, gerek kendimizin, gerekse başkalarının aynı şekildeki ciddi çalışmaları takip ederse, maksat hasıl olmuş ve bizde de böyle bir çığır açılmış olur. Yerli bilim çalışmalarının kök salması ve zenginleşmesi biraz da demiyeceğim, oldukça buna bağlıdır. Yoksa, bizdeki klasik ders kitaplarının dar sınırları içinde kalmanın bilimde ne kadar mesafe aldıracağı az-çok bellidir. İhsan SEZAL Bursa, Mayıs 1983

15 SOSYOLOJİ YAZILARI NA GİRİŞ 1 August Comte un sosyoloji yi yeni bir disiplin adı olarak ortaya atması 1830 lardadır. (Mitchell, 1979, 35). Fakat adı sosyoloji olarak konmamış olsa bile Comte un sosyoloji olarak nitelendirdiği bilim sahası, hiç değilse, Adam Ferguson a ve onun Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Makale ( An Essay on the Histroy of Civil Society ) kitabını yayınladığı 1767 yılına kadar uzanır (MacRae, 1969, 20). Sosyoloji nin bir ilmi disiplin olarak bize gelmesi ise ancak İkinci Meşrutiyet sonrası yıllardır (Güngör, 1983, 34). İttihat ve Terakki Partisi nin hükûmete gelmesi ile Ziya Gökalp, Darülfünun un Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1914 yılında Sosyoloji ve Metafizik Kürsüsü nü kurmuş ve böylece Türkiye de Sosyoloji, en eski kürsü lerden biri olma özelliği kazanmıştır (Güngör, 1983, 36). Comte u başlangıç tarihi olarak alırsak, Sosyoloji nin Türkiye ye gelişinin yıllık bir gecikme ile olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu, hiçte sanıldığı kadar geç sayılmaz. Bugün, sosyolojide en itibarlı yere sahip A.B.D. de ilk sosyoloji bölümü, Şikago Üniversitesi nde, ancak 1893 yılında kurulabilmiştir. Yani Türkiye deki benzerinden sadece 20 yıl kadar önce. Amerika nın ünlü üniversitesi Harvard ta sosyoloji bölümünün kurulması ise ancak 1930 yılında; Sorokin in, bu üniversiteye gelmesi sonucu olmuştur. (Inkeles, 1964, 107). Ne var ki, her iki ülkedeki ilk sosyoloji kürsü ve bölümlerinin kurulmasından sonraki gelişmeler çok farklı olmuş, başlangıçtaki kısa fark veya açık gitgide daha da büyümüştür. Bu açıdan bakılınca günümüz Türk sosyolojisi -birkaç isim dışında- bir Ziya Gökalp i, bir Prens Sabahattin i aratacak kadar çorak ve kısırdır. Bunu söylerken Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin in aşılmamış doğrular olduğunu söylemek istemiyoruz. Ama aşılmamış seviye ler olarak kaldıkları da maalesef bir hakikattır. XV

16 Türkiye de, sosyoloji nin neden gelişme göstermediği sorusunun cevabı aslında diğer sahalar ve disiplinler için de sorulacak soruların cevabının içindedir. Çünkü gelişme sıkıntısı içinde olan; kısır ve çorak kalan, bir tek sosyoloji değil; iktisat tan kimya ya ve tıb ba kadar bütün sahalar ve disiplinlerdir. Ne varki bu sorunun cevabının aranacağı ve verileceği yer burası değildir. Biz burada Türkiye de sosyoloji nin kısır ve çorak bir ortamda ağır, aksak adımlarla ilerlediğini bir veri olarak kabul edecek ve daha ziyade sosyoioji nin Batı da gösterdiği gelişmeler ve yönelmelere ancak bir önsöz çerçevesinde, çok kısa olarak temas edeceğiz. XVI 2 Patrick McNeil ve Charles Townley toplum (cemiyet)u: kenarları olmayan bir ağ olarak tarif ediyorlar. (McNeil and Townley, 1981, 9). Toplumla ilgili her bilim disiplini, kendi açısından en uygun toplum tarifini seçerken; sosyoloji için en kısa ve en muhtasar (özlü) tarif olarak yukardakini seçmek yanlış olmayacaktır. Gerçekten de topluma, dışımızda kalan bir makro-realite olarak baktığımızda çeşitli bağlarla birbiriyle irtibatlanmış -hem geometrik, hem de gerçek anlamıyla- çok boyutlu bir ağ şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bu ağı, bütün iç ve dış giriftliğiyle ele almak, parçalar ve birimler arasındaki ilişkilerin ruhuna -bütünü unutmadan- nüfuz edebilmek ve buna dayanan tahlillerle, açıklamaları yapmak sosyoloji nin üstlendiği bir bilim anlayışı olmaktadır. Bu bilim anlayışı ne derece yerine getirilebilir? Veya -bir adım öncesi- yerine getirilmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabını, bilim kavramının tarifine; tabii bilim, sosyal bilim ayrımı ve mukayesesine girmeden Alex lnkeles ın seçtiği bir hareket noktasından (Inkeles, 1964) başlayarak verebiliriz. Inkeles e göre bütün ilmi disiplinler tabiatta bir düzen in bulunduğu ve bu düzen in sırrının keşfedilebileceği ve anlaşılıp, anlatılabileceği faraziyesi (varsayımı) ne dayanarak kendi mevzularına eğilmişler ve bugünkü bilimsel seviyelerini gerçekleştirmişlerdir. Sosyoloji de böyle bir faraziyeden, varsayımdan işe başlayabilir ve başlamalıdır. Böyle bir varsayımla sosyoloji, insanın (toplumsal) hayatını karekterize eden düzen i bulmaya, keşfetmeye, anlamaya ve anlatmaya çalışacaktır. Bu ise, diğer bilimlerde görüldüğü gibi mümkün olan bir şeydir. Nitekim bu mümkün e olan inanç, Batı bilim ve fikir aleminde sosyolojinin belli bir gelişme göstermesini sağlamıştır. Bugün tartışılan, sosyolojinin bir bilim olup olmadığı veya olamayacağı değil, insanın toplumsal hayatını karekterize

17 eden düzen in hangi sosyolojik yaklaşım (veya bakış açısı, perspektif) ile daha iyi anlaşılabileceğidir. Bu sebepledir ki; Batı sosyoloji literatürü ve akademik çevreleri son on yılda yeni bir canlılık ve dinamizm içinde Fenomenoloji (Phenomenology), Etnometodoloji, (Ethnomethodolgy), sembolik iç-etkileşme (Symbolic Interaction) ve Hermönötik (Hermeneutic) daha önceki yıllarda ortaya atılmış bakış açılarını yeniden gündeme getirmiş bulunuyorlar (Mennel 1980). Bunun sosyoloji için yeni bir karışıklık mı, yoksa kazanç mı olduğu ancak bu konudaki tartışmalar bittikten sonra anlaşılacaktır, yalnız bu canlılık ve tartışmalar da gösteriyor ki, sosyoloji, entelektüel tecessüs ve aydınlığın odağı olmaya devam etmektedir. 3 Bu yeni canlılık ve tartışma şevkini daha iyi anlayabilmek muhakkak ki, herşeyden önce, sosyolojik teoriyi tatbiki uzantılarıyla bilmeyi gerektiriyor. İşte bu kitabın yazıları bu temel düşünceden hareket edilerek Max Weber den, Ali Mazruri ye; Reinhard Bendix ve C. Wright Mills den Karl Mannheim a kadar birçok sosyologun, sosyoloji literatüründe köşebaşlarını tutmuş makalelerinden seçilmiş bulunmaktadır. Burada -bu tip editörlüklerde adet olduğu gibi- her yazının ayrı, kısa bir takdimi yapılmamış okuyucu doğrudan doğruya yazılarla başbaşa bırakılmıştır. Bunun, hem faydalı -okuyucuyu peşin bir hükümle bağlamadan asıl kaynakla buluşturmak- hem de mahzurlu olduğu -okuyucunun her yazıdan neyi bulacağını birkaç cümle içinde öğrenmesini imkansız kılmak - söylenebilir. Biz birinci hususun daha ağır bastığına inanarak, Sosyoloji Yazılarına Giriş te ayrı, kısa takdimlere yer vermedik. Umarız ki bu yer vermeyiş kitap için bir eksiklik sayılmaz. İster zihni olsun, ister bedeni; her türlü çalışmayı geliştiren, olgunlaştıran ve daha zengin ve verimli kılan, belli ölçüleri olmak şartıyla, tenkittir. Bu kitabı, kendilerine sunduğumuz çevreler bu gerçeğin zevkini bize tattırırlarsa hakikaten seviniriz. XVII

18 XVIII KAYNAKLAR GÜNGÖR, Erol, (1983) Dünden Bugünden: Tarih-Kültür-Milliyetçilik, Mayaş Yayınları, Ankara, s INKELES, A., (1964) What is Sociology., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. KONGAR, Emre, (1982) Türk Toplumbilimcileri, 1., Remzi Kitabevi, İstanbul, s MACRAE, Donald G. (1969) Adam Ferguson in Timothy Raison (ed) the Founding Fathers of Social Science, Penguin Books, Harmondsworth. MCNEILL, Patrick and TOWNLEY, Charles., (1981) Fundamentals of Sociology, Hutchinson, London. MENNELL, Stephen., (1980 Sociological Theory: Uses and Unities, Nelson, London. MITCHELL, G.Duncan (1979) A New Dictionary of Sociology, Routledge and Kegan Paul, London.

19 SUNUŞ KÜLTÜR ÜZERİNE VEYA HALİS BİR AMERİKALI Ralph LINTON Bizim halis Amerikalı vatandaş, sabah olduğunda, ilk defa Yakındoğu da kullanılmış, Kuzey Avrupa da bugünkü şekline sokulmuş ve Amerika ya oradan geçmiş bulunan yatakta uyanır. Kalkmaya davrandığında üzerinden attığı yatak örtüsü ya ilk defa Hindistan da kullanıldığını bildiğimiz pamuktan veya yine ilk defa Çin de kullanılmış olan ipekten veya yine ilk defa oralarda kullanılıp sonradan bize intikal ettirilen yündendir. Üstelik bütün bu maddelerin işlenme teknikleri de yine ilk defa Yakındoğu da bulunmuştur. Ayağına geçirdiği o terlikler Doğu daki Kızılderililerin buluşudur. Terlikleri giyip girdiği banyo, Avrupa-Amerika karışımı bir şekle sahiptir. Banyoda kullandığı sabun Galya lılardan kalmadır. Bizim halis Amerikalı bundan sonra traş olmaya başlar. Bu da, muhtemelen, eski Sümerler den veya Mısır lılardan kalma insanların kendi kendilerine gündelik olarak uyguladıkları bir eziyet etme (masokizm) şeklidir dersek herhalde, pek yanlış olmaz. XIX Tekrar yatak odasına dönen bizim halis Amerikalı vatandaşın elbisesini üzerinden aldığı sandalye, Güney Avrupa nın günlük hayatımıza soktuğu bir eşyadır. Giyindiği elbise ilk orijinal şekliyle Orta Asya göçebelerinden bize geçmedir. Giydiği ayakkabılar ilk defa Mısır lıların geliştirdiği dericilik tekniği ile yapılabilmiş, Akdenizliler ise o tekniği bugünkü şekle getirmişlerdir. Dışarı çıkmadan önce pencereden dışarı şöyle bir bakar bizim vatandaş, penceredeki o cam, eski Mısır lıların buluşudur. Yağmur yağı-

20 XX yorsa ya muşamba bir yağmurluk giyer; ya da, yanına bir şemsiye alır. Bunların ilki Orta Amerika Kızılderililerinin, ikincisi ise Güneydoğu Asyalıların buluşudur. Başına geçirdiği keçeden yapılmış şapka mı? O da Orta Asya steplerinden gelmedir. Kahvaltıyı dışarda yapacaktır bizim halis Amerikalı vatandaş. Giderken bir gazete alır. Gazete için ödediği madeni para ilk defa Lidyalılarca kullanılmıştır. Oturduğu masaya, garsonun koyduğu porselen tabak Çin in buluşudur. Kullanacağı bıçak ilk defa alaşımı Güney Hindistan da bulunmuş çelikten yapılmıştır. Çatal Ortaçağ İtalya sından kalmadır. Kaşık ise Romalılardan. Kahvaltısına portakalla başlar veya karpuzla. Portakal Ortadoğu dandır; karpuz ise Afrika dan. İçtiği kahve ise ilk defa Habeşistan da kullanılmıştır. Kahvesi sütlü ve şekerli mi? Unutmayalım. Sütü elde etmek ilk defa Yakındoğuluların marifeti olmuştur; şeker de Hindistan ın. Eh sırada bir de bir parça kek vardır herhalde. Hani şu Küçük Asya da keşfedilen buğdayı İskandinavyalıların değişik şekilde kullanmalarıyla keşfedilen bildiğimiz kek. Vatandaşımızın iştahı yerindeyse eğer, Hindi-Çin de ehlileştirilen kümes hayvanlarının birisinin yumurtasından yiyecektir belki de. Belki de, yumurta yerine Doğu Asyalıların buluşu olan ve Kuzey Avrupalıların geliştirdiği ince kıyılmış et parçalarından yemek isteyecektir. Kahvaltı bitti mi? Öyleyse yak bir sigara. Hani şu Kızılderililerin, Amerika ya gelenlere öğrettikleri tiryakilik. Ha sahi yolda gelirken aldığı gazeteyi okuyabilir şimdi, hani canım şu Çin den, Almanya ya kadar uzanan teknik buluşlar sonucu basılması, mümkün olan gazete. Eh eğer bizim halis Amerikalının az buçuk Allah a inancı varsa okuduğu karanlık dünya haberleri karşısında halis bir Amerikalı olarak yaratıldığı için Allah a şükredecektir. Elbette ki Hint-Avrupa dillerinden gelen İngilizcesiyle. 1 1 Ralph Linton un (The Study of Man, 1936) adlı kitabından alınan bu iktibası birkaç yıl önce öğrencilerimiz için George M.Foster ın (Traditional Cultures, Harper and Row, 1962, s: 17-18) kitabından tercüme etmiş ve derslerimizde kullanmıştık. Daha sonra aynı tercüme ile Sayın Prof. Dr. Erol Güngör ün (Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken, 1980, s: 97-99) kitabında karşılaştık, her iki tercüme arasında tabiatıyla bazı farklılıklar vardır. Biz, burada, kendi metnimizi kullandık. Meraklılara, bir yorumla birlikte verildiği için Erol Güngör ün kitabını tavsiye ederiz.

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı

Eğitim Klasikleri Dizisi - 1. OKUL ve TOPLUM. John Dewey. 3. Baskı Eğitim Klasikleri Dizisi - 1 John Dewey OKUL ve TOPLUM 3. Baskı Yazar: John Dewey Çeviri: H. Avni Başman Dizi Editörü: Doç. Dr. Bahri Ata Sadeleştiren ve Yayıma Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kaymakcı

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 21

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 21 İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği Genel Kurulu Yapıldı... 3 Öztürkçe ye İlişkin Olarak Ulaş Başar GEZGİN... 4 Nilüfer Narlı ile Uluslararası Terörizm ve Ulusal Güvenlik

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ:

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: Sevgili öğretim üyeleri meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler!

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, Yeniden bir akademik döneme daha başladık. En son sayımızdan bu yana öğrencilerimizi mezun ettik, şimdi de yeni öğrencilerimizle buluştuk. Her mezun öğrencimizle biraz azaldık, onlar bizlerden

Detaylı

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı.

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı. İpek Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tarafından Büyük Savaş olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı nın 100. Yılında bir konferans düzenlenecek. Türkiye Çalışmaları Yıllık Konferansı kapsamında üniversitemiz

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON Ozan CAN* 1 Özet: Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın gereksinim

Detaylı

Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz

Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz 2 Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz -Çözümleme Denemesi- I. Sürüm 2012 Aralık / Ankara II. Sürüm

Detaylı

i n d e k s 14-25 indeks ARALIK2010 kolejliler Kariyer Sina Uçkan 77 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86

i n d e k s 14-25 indeks ARALIK2010 kolejliler Kariyer Sina Uçkan 77 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86 indeks 5 5 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86 14-25 BizimDünyamız 42 Moda Tasarım Gülşen BİG 64 34 Panoramik Bakış Prof. Dr. Ş. Teoman DURALI 67 46 Çocuk www.reha.com

Detaylı

GOSBSAD. Türk ekonomisinin gelecek iki yılı. Ege Cansen. GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı

GOSBSAD. Türk ekonomisinin gelecek iki yılı. Ege Cansen. GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2009 SAYI: 17 Türk ekonomisinin gelecek iki yılı Ege Cansen GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı Sevgili pazarlamacılar, karşınızda

Detaylı

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2010 / 1 : 19-38 Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Neşe Erim Bengü Doğangün Yasa Özet: Ulusların Zenginliği nin yayınlandığı 1776 yılından

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı