(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları."

Transkript

1 Avrupa Tarihi Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 42-57, (2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Külahoğlu, Ş. (2002). "Avrupa Üniversitelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), , (2006). Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Klavuzu. Ankara: TÜRK TARİH KURUMU. Seıgnobos, C. (1960). Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi. istanbul: Varlık Yayınevi. Seıgnobos, C. (1940). Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi, I-II. İstanbul: Kanaat Kitabevi. Mert, Ö. (1962). "''1875 Paris Milletlerarası İkinci Coğrafya Kongresi Ve Sergisi''". Türk Kültürü, 31 (1-2), , Faruk (1919). "1871'den 1914 Tarihine Kadar Fransız Sefer Planının Tekamülü". Mecmua-i Askeriye, 43 (58), , Bakır, A., & Ülgen, P. (2010). "Geç Ortaçağ Avrupası'nın Meşhur ve Gizemli Şehri Paris". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (4), 19-47, Ercan, H. Y. (1987). "Bir Türk Diplomatının Gözüyle 19.yüzyıl Başında Üç Avrupa Kenti Viyana, Varşova ve Paris. Trois Capitales Europaennes d'apres un Diplomate Turc.". Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu, , Eskişehir:. (1938). Avrupa tarihi. istanbul: Dün Ve Yarın Tercüme Külliyatı,. Akalın, K. H. (2011). "Reform Çağı Öncesi Avrupa'sında Ussal Ekonomik Etkinliğin Belirtileri". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 07-29, Pirenne, H. (2010). Ortaçağ Avrupa'sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul: İletişim. (). "Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi Paris'te". Resimli Tarih Mecmuası, 2 (15), , Eyice, S. (1955). "Yunanistan'da Türk Eserleri". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, (XII), , Memişoğlu, H. (1998). "Bulgaristan'ta Müftülükler ve Şer'iyye Mahkemeleri". Vakıflar Dergisi, (27), , Gümüş, T. T. (2010). "Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklaşımlar". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 29 (47), 39-64,

2 (2011). "XV-XIX. Asır Beyazlarında Taşkent ve Paris Kütüphanelerinde Tespit Edilen Alişir Nevai'nin Şiirlerine Dair Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (45), , Ünal, H. (1997). "Balkan Diplomasisinden Bir Kesit: Bulgaristan'ın Bağımsızlık İlanı, ". Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, İstanbul: Bağlam (1919). "Büyük Harbin Başlangıcından Haziran 1917'ye Yani İkinci Gazze Meydan Muharebesi'nin Sonuna Kadar Mısır ve Filistin'de Cereyan Eden Harekata Dair İngiliz Resmi Tarihindeki Mütalaa". Askeri Mecmua, 48 (75), , Wells, J. (1997). Kadın Gözüyle Batı Avrupa'da Fahişeliğin Tarihi. istanbul: Pencere Tuncer, A. (2010). "İspanyada Bölgesel Yönetimler Ve AB Bölge Politikalarının İspanyol Bölgesel Yönetimlerinin Şekillenmesindeki Rolü". Akademik İncelemeler Dergisi, 5 (2), , Dellal, N. A. (2002). Alman Kültür Tarihi nden Seçme Tarihi ve Yazınsal Ürünlerde Türkler, Avrupa da Türk İmgesi ne Bir Katkı. Ankara: Türk Tarih Kültür Bakanlığı Bonnet, J., Carbonell, C. O., & Akarpınar, R. B. (1995). "Fransız Yüksek Eğitiminde Folklor ve Folkor-Etnografya-Tarih İlişkisi". Millî Folklor, 4 (26), 58-65, Mıchelet (1967). Fransız İhtilali Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Atalay, B. (). "Bosna-Hersek ve Türk Yunan Münasebetlerinde Ege Hakimiyeti ve Nato Komuta Kontrol Meselelerinin Tarihi Seyri". Arsel, İ. (1951). "İngiliz Tarihinde Menşei ve Tarihçesi Bakımlarından Vekillerin Siyasi Mes'uliyetleri". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), , Üçok, C. (1950). "Alman Hukukunun Tarihî Gelişmesine Bir Bakış". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (1-2), , Erksan, M. (1991). Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa Topluluğu Üyesi Olmak Hakkı ve İsteğinin Tarihi Kaynakları. İstanbul: Hil Güngör, S. (). "İlk Londra Elçimiz Yusuf Agah Efendi İngiliz Sarayındaki Kabulünü Anlatıyor". Resimli Tarih Mecmuası, I (), , Despotopoulos, A. (1980). Yunan Ulusunun Tarihi. :. Keser, U. (2012). "Açlık, İşgal, Ölüm Ve Yunanistan'da Hayat Kurtaran Gemiler ". Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8), , Baıley, Z. (2002). Alman Tarihi Halk Şarkılarında Birinci ve İkinci Viyana Kuşatmaları. Gaxotte, P. (1969). Fransız İhtilâli Tarihi. İstanbul: Varlık (1985). Avrupa iktisat tarihi. ankara: Teori

3 Todorov, N. (1967). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Bulgaristan Esnaf Teşkilatında Bazı Karakter Değişimleri". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 27 (1-2), 1-36, (1970). "Lizbon Müzelerinde Türk Eserleri". Türkiyemiz, (25), 5-8, Balta, E. (1989). "Yunanistan'da Türk Arşivleri". Tarih ve Toplum, XII (67), 42-44, Saatçı, M. B. (2009). "Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme: Farklı Uluslar Farklı Usûller". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 6 (23), 13-28, Büyükkarcı, S. (1999). "İngiliz Okulları ve Tarihi Gelişimi". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (6), , Karadoğan, U. C. (2012). "XIX. yüzyilda avrupasi'nda yaşanan ihtilal hareketleri ve bu ihtilallerin osmanli devleti ile türkiye cumhuriyeti'ne etkileri". Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-19, Memişoğlu, H. (1993). "Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı". Belleten, LVII (220), , Çağlar, D. (1976). "Geri Zekalı Çocukların ve Gençlerin Sosyal Büleşmesi Konulu Avrupa Ülkeleri İçin 27 Haziran- 7 Temmuz 1976 Tarihleri Arasında Finlandiya Hyvinkaa da Yapılan Seminer Çalışması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9 (1), , Kastro, E. (). Moskova Devleti Tarihi. İstanbul:. Şengül, R. (2009). "Fransa da Siyaset İle Yönetim Arasındaki Kavşakta Bir Kurum: Bakanlık Kabinesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), , Burke, P. (2014). Annales Okulu: Fransız Tarih Devrimi. Ankara: Doğu Batı Erdal, İ. (2011). "Yunanistan kamuoyunda Balkan Antantı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (50), , Aulard, A. (). Fransa İnkılâbının Siyasî Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Burke, P. (2009). "Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu". Tarih Okulu Dergisi, (IV), , (2006). Avrupa tarihi. ankara: İmge Kitabevi. Tekin, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Istanbul: İletişim Yayıncılık. Sezer, H. (1999). "Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı ( )". Osmanlı II, Ankara: Yeni Türkiye Aytaç, G. (1983). Yeni Alman Edebiyatı Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Ermağan, İ. (2011). "Alman Birlik Partileri Ve Türkiye'nin AB Üyeliğine İlişkin Tutumları". İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), , Baudelaire, C. (2009). Paris Sıkıntısı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür

4 Nazır, B. (1994). "Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa'nın Flemenk İzlenimleri "Su İçinde Bir Memleket"". Toplumsal Tarih Dergisi, 11 (67), 18-20, Ayverdi, E. H., & Ayverdi, E. H. (1982). Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk. İstanbul: İstanbul Fethi Cemiyeti. Sezgin, İ. (1994). "Kapitülasyonlar Tarihinden Bir Belge:İngiliz Tüccarlar Fesat Çeviriyor". Tarih ve Medeniyet, (29),, Akyay, B. (2011). "Yunanistan'da Filortodoks Komplo'nun Ortaya Çıkışı (1839) ve Osmanlı İmparatorluğu". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVI-II), , Yermolenko, G., Yazıcıoğlu, Ö. Ö., Romanets, M., Allert, B., Hayden, J. A., Jowitt, C., Halenko, O., & Pinto, A. (Ocak 2013). Avrupa Edebiyatı, Tarihi ve Kültüründe Hurrem Sultan. İstanbul: Koç Üniversitesi Unat, F. R. (1942). "Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa'nın Moskova Sefaretnamesi I". Tarih Vesikaları Dergisi, 2 (10), , Veinstein, G. (2014). Selânik İstanbul: İletişim. Fulbrook, M. (2011). Almanya'nın Kısa Tarihi. İstanbul: Boğaziçi Duman, O. Ö. (2009). "Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri Ve Fransa'nın Ortadoğu Diplomasisi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), , Alkan, N. ( ). "Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üç"lü Sistem ve "Avrupa Merkezci" Tarih Kurgusu". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (), 23-42, Özdemir, A. (2008). Türkiye'de Avrupa Birliği Karşıtlığının Tarihi. İstanbul: Alter Yayıncılık. Urgan, M. (2011). İngiliz Edebiyat Tarihi. İstanbul: YKY. Memişoğlu, H. (1995). "Bulgaristan'da Cemaati İslamiye ve Vakıf Kurumları". Vakıflar Dergisi, (25), , Dişirkov, D. A. (1910). Bılgariya (Bulgaristan), Çoğrafya Notları. Sofya:. (1967). Avrupa uygarlığı tarihi. istanbul: Kitapçılık Ticaret. Aytaç, G. (1983). Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi. Ankara: Gündoğan Özdemir, N. (2013). "Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk uluslararası organizasyon: 1924 Paris Olimpiyatları". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 13 (51), , Aytuğ, H. (2009). "AB Anayasasının Reddedilme Dinamikleri ve AB'nin İzlediği Yeni Strateji: Lizbon Antlaşması". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (3), 13-30, Özbaran, S. (1970). "Portekiz Devlet Arşivi Torredo Tombo'nun XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarihi İçin Önemi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (1), 57-62, Tekin, O. (Ocak 2009). Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giriş. İstanbul: İletişim Yayınevi. Price, R. (2012). Fransa'nın Kısa Tarihi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

5 Gökbilgin, M. T. (1980). "Selanik". İslam Ansiklopedisi, 337a-349a. İstanbul:. Gınıo, E. (2001). "Kadınlar, Yoksulluk ve 18. Yüzyıl Selânik'inde Hayatta Kalma Stratejileri". Toplum ve Bilim, (89), , (1973). Avrupa uygarlığı tarihi. istanbul: Varlık Yayınevi. Ksenophon (1999). Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Türker, O. (2000). "Selanik Musevileri". Tarih ve Toplum, (196), 39-42, Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 41-57, Erdi, İ. B. (). "Bulgaristan Türkleri Halk Edebiyatında Ağıtlar". Yüce Erek, (31-32), 24-27, Yaşar, H. (2010). "Yurtdışında Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 12 (45), , Kılıç, S. (2012). "Nazi Basınında Atatürk Dönemi ( )". Journal of Academic Social Science Studies, 5 (4), , Tsantanıs, D. (1994). Trikkala Osman Şah Kompleksi, Restorasyonu (Yunanistan). (1932). Bugünkü Bulgaristan'da Türk Düşmanlığı. Bulgar Sefiri G. Pavlof'a Bir Cevap. İstanbul: Tecelli Matbaası. Beşirli, M. (2014). "II. Abdulhamid Döneminde Osmanlı Ordusunda Alman Silahları". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), , (). "İttihat ve Terakki Cem. Paris Şubesi İle İlgili Gizli Belgeler (XIV)". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (72-77), 65-68, Keser, U. (2006). "Alman İşgali Altında:Selanik Yahudileri ve Yunanistan". Toplumsal Tarih Dergisi, (149), 30-37, Akçay, E. Y. (2012). "Barselona Sürecinde AB-İsrail İlişkileri". Akademik Bakış Dergisi, (33), 1-21, Karatay, O., & Acar, S. (2013). Doğu Avrupa Türk Tarihi. İstanbul: Kitabevi Yayınlar. Davıson, R. H. (1964). "Yakın Çağ Osmanlı Tarihinin Kaynağı Olarak Avrupa Arşivleri". Belleten, XXVIII (110), , (1990). Bulgaristan Türkleri'nde Gelenek Görenek ve Giyim Kuşam. Şen, Ü. (2013). "Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi İle Mozaik Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi". Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 5 (2), , Memişoğlu, H. (1994). "Bulgaristan'da Türk Kültür ve Sanat Eserleri". Vakıflar Dergisi, (23), , Özdemir, N. (2005). "Almanya ve Berlin'deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universiat Berlin-Türkoloji Enstitüsü". Millî Folklor, 9 (68), 32-39, Bock, G. (2004). Avrupa Tarihinde Kadınlar. : Literatür Yayıncılık.

6 Bock, G. (2004). Avrupa Tarihinde Kadınlar. : Literatür Yayıncılık. Kırlıdökme Mollaoğlu, F. (1998). (Selanik) Symeon ( ). Besnıer, R. (1950). "Fransa'da Fransız Hukuku Tarihi Kürsüsünün Gelişmesi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (3-4), , Ceylan, E. (2000). "Fransız Tarih Devrimi:Annales Ekolü, Annales Ekolü, ". Akademik Araştırmalar Dergisi, (4-5), , Aydın, M. (2009). "Yunanistan'a Sunulan Armağan: Girit Anayasası". Eskiçağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, İstanbul: Kitabevi Keskioğlu, O. (1968). "Bulgaristan daki Bazı Türk Vakıfları ve Abideleri". Vakıflar Dergisi, (7), , Kabapınar, Y. (1984). "İngiliz Tarih Ders Kitaplarına Bir Bakış". Tarih ve Toplum, XXXIX (230), 40-48, Köseoğlu, Ö. (2010). "Avrupa Ombudsmanının Hukuki Statüsü, İşleyişi Ve Kurumsal Etkinliği". Sayıştay Dergisi, (79), 31-62, Keser, U. (2006). "19.yy Selanik Sosyal hayat,giyim kuşam tarzı ve kadınlar". Toplumsal Tarih Dergisi, (156), 66-73, Hatipoğlu, M. M. (1999). Yunanistan'da Etnik Gruplar Ve Azınlıklar. Ankara: Stratejik Araştırma Ve Etütler Milli Komitesi. Paşa, M. F. (1910). Paris'ten Bir Mektup. İstanbul: Artin Asadoryan Matbaası. (1984). "(Mizancı) Murat Beyin Tarihi Umumisinde Fransız İhtilali". Tarih ve Toplum, 12 (68), 31-38, Senıh, S. (1981). "Endülüs'e Doğru". Sızıntı, (25), 33-37, Akın, A. (2010). "Katalanca, Baskça, Galiçyaca ve İspanyolca: Tarihî Topluluk Dilleri'nin Serüvenive İspanya'da Çok-Dillilik". Birikim, (254), 63-69, Çal, H. (2011). "1192 Numaralı Tarihli Hurûfât Defterine Göre Yunanistan'daki Türk Mimarisi". Erdem Dergisi, (58), , Baysun, M. C. (1941). "Mustafa Reşid Paşa'nın Paris ve Londra Sefaretleri Esnasındaki Siyasi Yazıları II". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (2), , İnaç, H., & Erdoğan, S. (2006). "Fransa'da Göçmen İsyanının Habercisi Olarak Babeuf'ün İdeolojisi ve Eylemi". Akademik Bakış Dergisi, (10), 1-11, Aulard, A. (1945). Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.. Altınölçek, S. (2013). "Bizans Müziği". Akademik Bakış Dergisi, (36), 1-9, Gökaçtı, M. A. (2001). "Osmanlı Sancağından Yunanistan'ın İlk Başkentine Mora'da Bir Kent: Nafplio (Anadolu)". Tarih ve Toplum, 36 (216), , Tekin, S., & Sipahi, E. B. (2014). "Kent, Yönetim, Din, Siyaset Ve Düşünce Bağlamında Orta Çağ Avrupasına İlişkin Genel Bir Değerlendirme". Tarih Okulu Dergisi, (XVII), , Mosca, G. (1948). "Magna Carta'dan XX nci Asra Kadar İngiliz Anayasa Hareketleri". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5 (1-4), 33-58, (1996). Endülüs'ten İspanya'ya. Ankara:.

7 (1996). Endülüs'ten İspanya'ya. Ankara:. Temelkuran, T. (). "Yunanistan Balkan Birliği ve Makedonyanın Taksimi Projesi". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (1), 37-44, Cebesoy, A. F. (1955). Moskova Hatıraları. İstanbul:.

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası

Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Üstündağ Özdemir, N. (2014). 18. Yüzyılda Vidin şehrinin sosyo-ekonomik panoraması (1790-1808). Ediz, İ. (2006). Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı