2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI BURSA TİCARET BORSASI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2

3 2012 YILI FAALİYET RAPORU 3 İÇİNDEKİLER SUNUM ÖZET BİLGİ YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ GELİR MUKAYESESİ YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ GİDER MUKAYESESİ YILI SONU İTİBARİYLE 25 BANKALAR DURUMU ALIM-SATIM MUAMELELERİ VE YILI MUAMELE MUKAYESESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 29 İZNİK TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİĞİ YILINDA TÜRKİYE VE BURSA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 41 Ekonomik Büyüme 41 Dış Ticaret 41 Yabancı Yatırımlar 42 Özelleştirme 43 Müteahhitlik Hizmetleri 43 Turizm 43 İhracat Göstergeleri 44 Dış Ticaret Göstergeleri 45 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri 46 Sektörel Güven Endeksleri 47 Sanayi Üretim Endeksi 48 Diğer Göstergeler 49

4 SUNUM ÖZET BİLGİ

5 2012 YILI FAALİYET RAPORU 5 SUNUM - ÖZET BİLGİ Borsanın bir yıl içerisindeki faaliyetlerini ve bölgenin iktisadi durumunu belirten raporun hazırlanmasında borsa organ kararları ve bu kararlar içeriği ile bölgenin ve genelinde de Türkiye nin rakamsal ifadelendirilmesi sıralaması esas alınmıştır. Ekonomik hayatın vazgeçilmez ve önemli kurumlarından olan Ticaret Borsalarının yürüttüğü yasal ve fonksiyonel hizmetlerle, toplumsal yarar ve kamusal düzen adına fevkalade faydalı ve yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Ticari hayatın devlet adına düzenlenmesi görevinin ifası sırasında elbetteki yasalar, yönetmelikler, yüksek bakanlık ve üst kuruluş TOBB emir ve talimatları dikkate alınmaktadır. Bütün projelerin, plân ve programların ifası sırasında sosyal sorumluluk anlayışı ve kamu yararı ilkesi rehber kabul edilmiştir. Yüksek performans ve sağlanan olumlu gelişmelerin kaynağı ve hareket noktası elbetteki borsa organ kararlarıdır. Yıl içerisinde alınan 582 adet Yönetim Kurulu ve 251 Adet Meclis kararı sayı itibariyle karşılaştırıldığında müşterek ve ortak hareket tarzının ve meselelere daha geniş plâtformda ve birlikte karar verme ilkesinin hakim olduğu görülecektir. Eğitim, kültür ve sosyal gelişim alanlarındaki borsa hedeflerinin hep ön planda olduğu hemen fark edilecektir. Borsa üyelerinin ve çalışanlarının, ekonomik ve sosyal durumlarının güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel bünyenin sağlamlaştırılması ile öncelikle çevresel/bütünsel kalkınmaya katkı konularında reel sonuçların alındığı söylenebilir.

6 2012 YILI FAALİYET RAPORU 6 Vizyonu, misyonu, öz değerleri, fırsat ve imkanları ile çalışma azmi ve her şeyin üstünde refah toplumu olma yolundaki işlevsel katkıları açısından borsanın verimli bir faaliyet yılı idrak ettiğini söylemek abartı sayılmayacaktır. Borsa karar organları olan Meclis ve Yönetim Kurulu Kararları ve gerçekleşen sonuçları yıl faaliyetinin aynası durumundadır. Organ kararlarına dayalı yıl faaliyetleri ve aşağıda belirtilen bilgiler ışığında hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporundan faydalı sonuçlar çıkarılacağı umulmaktadır. YÖNETİM KURULU

7 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ GELİR MUKAYESESİ 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ GİDER MUKAYESESİ 2012 YILI SONU İTİBARİYLE BANKALAR DURUMU

8 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 1 KAYIT ÜCRETİ ,00 TL 4.365,00 TL 1 Kayıt Ücreti , ,00 2 YILLIK AİDATLAR ,00 TL ,50 TL 1 Fevkalâde Derece Aidatlar 4.000, ,00 2 I. Derece Aidatlar 1.700, ,00 3 II. Derece Aidatlar 3.200, ,00 4 III. Derece Aidatlar 3.900, ,00 5 IV. Derece Aidatlar 4.080, ,00 6 V. Derece Aidatlar , ,00 7 VI. Derece Aidatlar , ,00 8 Geçmiş Yıl Aidat Ücretleri , ,50 3 MUAMELE TESCİL ÜCRETİ ,00 TL ,75 TL 1 Tescil Ücreti (Merkez) , ,60 2 Tescil Ücreti Gelirleri (Canlı Hayvan-Et Tescil Büroları/ Temsilcilikler) 3 Tescil Ücreti Gelirleri (İlçe Tescil Büroları/Temsilcilikler) , , , ,72 4 Geç Tescil Ücret Gelirleri , ,44 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER ,00 TL ,95 TL 1 Ölçü ve Tartı Hizmetleri Ücreti , ,95 2 Diğer Hizmetler Ücreti 1, Borsa Depolama ve Muhafaza Hizmetleri Ücreti 4 Alım Satım Organizasyon ve Servis Hizmetleri 1, ,

9 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 5 Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu/ Temsilcilik (ET.BA Kombinası) Kamu ve Borsa Hizmetleri Ücretleri 5 BELGE BEDELLERİ ,00 TL ,50 TL 1 Eksper Raporları 1, Analiz Raporları 1, Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler 4 Makbuz Senedi, Varant ve Malı Temsil Eden Diğer Senetler 5 Teamüller Hakkında İstenen Belgeler 1, Fatura Onayları , ,50 7 Borsaya Kayıtlı Olanların Tatbik İmzalarının Onayı 8 Vadeli Satış ve Alivre Sözleşmelerindeki İmzaların Onayı 9 Borsaya Kayıtlı Olanlara Ait Kayıt ve Sicil Suretleri 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Yerli Malı Belgesi 1, ARALIK SONU GELİRİ TL 1, T ,00 30,00 L 11 Kıymetli Evrak Ücreti (Üye Kimlikleri, Alım-Satım Beyannamesi, Alım Satım Müstahsil Fişi vb. gibi) 5.000, ,00 12 Diğer Belgeler 1, YAYIN GELİRLERİ 1,00 TL Borsa Dergisi, Gazete, Kitap, Reklam Gelirleri ŞUBE VE TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 1, ,00 TL --.--

10 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 1 Şube ve Tescil Bürosu/Temsilcilik Gelirleri 1, BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 TL Bağış ve Yardımlar 1, PARA CEZALARI 1,00 TL Para Cezaları 1, MİSİL ZAMLARI 1,00 TL Misil Zamları 1, FAİZ GELİRLERİ ,00 TL, ,48 TL 1 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , ,67 2 Temerrüt Faizi Gelirleri 1, Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Zammı 1.000, ,99 4 Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Gecikme Zammı 1.000,00 106,82 12 KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,84 TL 1 Gayrimenkul Kira Gelirleri (Merkez) , ,00 2 Gayrimenkul Kira Gelirleri (Diğer) , ,84 13 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 4,00 TL Devlet Tahvili Satış Gelirleri 1, Hazine Bonosu Satış Gelirleri 1, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Gelirleri 1, Repo Gelirleri 1,

11 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 14 KAMBİYO GELİRLERİ 5,00 TL Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Vadesiz Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri 1, , , , Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Gelirleri 1, SAİR GELİRLER 4,00 TL ,75 TL 1 Küsurat Farkı Gelirleri 1, Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 1, Sair Gelirler 1, ,75 4 İştirak Gelirleri 1, GENEL TOPLAM ,00 TL ,77 TL

12 2012 YILI FAALİYET RAPORU GELİR MUKAYESESİ GELİRİN NEVİ KAYIT ÜCRETİ ve YILLIK AİDAT ,00 TL ,65 TL ,50 TL TESCİL ÜCRETİ VESİKA, FATURA vb. BELGE HARCI YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER MİSİL ZAMLARI, PARA CEZALARI ,67 TL ,94 TL ,25 TL ,45 TL ,93 TL ,95 TL YAYIN GELİRLERİ TÜRLÜ GELİRLER ,09 TL ,55 TL ,07 TL TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR BAĞIŞ ve YARDIMLAR TOPLAM ,21 TL ,07 TL ,77 TL

13 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.000,00 TL Tahvil, Yatırım Fonu ve Diğer Finansman Belge Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 2 KAMBİYO GİDERLERİ 4.000,00 TL Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 1.000, Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 3 Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri 4 Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 3 SAİR GİDERLER 2.000,00 TL Küsurat Farkı Giderleri 2 Maddi Duran Varlık Satış Giderleri 4 PERSONEL GİDERLERİ ,00 TL ,32 TL 1 Memur Ücretleri 3.000, ,43 2 Sözleşmeli Personel Ücretleri , ,83 3 Geçici Personel Ücretleri 1.000,00 750,00 4 Ödenekler, Kasa Tazminatı , ,19 5 İkramiye ve Yabancı Dil Ödeneği , Ek Gösterge 7 Sigorta Primi İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı , ,48 8 Çocuk ve Aile Yardımı Ödeneği , ,67 9 Doğum ve Ölüm Yardımları 1, Sağlık Giderleri 1.000,00 812,69

14 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 11 Tabldot Giderleri , ,42 12 Taban Aylığı , ,26 13 Özel Hizmet Tazminatı , ,37 14 Sosyal Yardımlar , İşten Ayrılma Tazminatı , Kıdem Aylığı 1.000, Ulaşım Giderleri , , Giyim Giderleri 1, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER ,00 TL ,67 TL 1 Elektrik Giderleri , ,90 2 Su Giderleri 5.000, ,30 3 Isınma Giderleri , ,91 4 Posta ve Pul Giderleri 5.000, ,40 5 Telefon Giderleri , ,65 6 Taşıma ve Kargo Giderleri 2.000, ,66 7 İletişim Hat ve Abonelik Giderleri , ,75 8 Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , ,59 9 Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri , ,12 10 Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri 8.000,00 949,62 11 Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri ,00 500,00 12 Taşıtlar Bakım, Onarım ve Muhtelif Giderleri , ,46 13 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri , ,52 14 Taşıtlar Kiralama Giderleri

15 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 15 Bilgisayar Makineleri Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 16 Fotokopi Makineleri Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL , , , ,14 17 Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 18 Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 5.000, , , ,33 19 Toplantı Temsil ve İkram Giderleri 5.000, ,07 20 Hediyelik Eşya Giderleri 21 Kırtasiye Giderleri , ,52 22 Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri , ,20 23 Danışmanlık Giderleri , ,02 24 Yurtiçi Organizasyon Giderleri 25 Yurtdışı Organizasyon Giderleri 26 İstişare Etüd ve Seminer Giderleri 27 Telif ve Tercüme Giderleri 28 Şehir içi Ulaşım Giderleri ,00 152,00 29 Müteferrik Giderler , ,29 6 BASIN VE YAYIN GİDERLERİ ,00 TL ,13 TL 1 Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 2 Kütüphane, Kitap ve Periyodik Yayın Giderleri 5.000,00 292,55 3 İlan Giderleri , ,00 4 Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri 5 Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı Giderleri

16 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 6 Gazete, Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 5.000, ,58 7 SABİT KIYMETLER GİDERLERİ ,00 TL 836,03 TL 1 Bina, Arsa ve Taşınmaz Alımı ile Doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanındaki Borsa Yerleri ve Diğer İnşaat Giderleri {SMÖ BORSA YERİ (ET-BA)/HİZMET VE YAPI BÜTÜNLÜĞÜ DÖNÜŞÜMÜ BORSA MERKEZ BİNASI YENİLEMESİ - YENİ MERKEZ BİNA (DOĞANBEY) KONSEPTİ YARATILMASI} , Demirbaş , Bursa Ticaret Borsası, Yeni Okullar Projesi-Ticaret Borsası İlköğretim Okulu nun Borsa ya Doğrudan Bağlı Eğitim ve Kültür Yatırımı Haline Getirilmesi Projesi (MUHTEMEL) 4 Mefruşat Donanım 5 Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu/Temsilciliği (Hayvan Park ve Pazar Kurumu) ile ET.BA Bursa Ortak Girişim T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası Borsa/ Kamusal Hizmet Entegrasyonu Çalışmaları, Yatırımları ve Lisanslı Depoculuk İmkan larının Araştırılması Çalışmaları/ Yasal Faaliyet Bütünlüğü ve Dönüşümün Sağlanması Projesi 6 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca Verilecek ve Üstlenilecek Görev Yatırımları

17 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 7 Vilayet, Üniversite, Belediyeler ve Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Müşterek Yatırım, Kültürel İşbirliği ve Toplumsal Ekonomik Dönüşümler Ortaklıkları Projeleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 8 Laboratuar Projesi (TOBB Katkısıyla) 9 Yayınlar (Doğrudan Borsa Yayınları, Yayınlara Katkı ile Sponsorluk vb.) ile Yayın ve Yayıncıları, Sanat ve Sanatçıları Toplum Yararı Adına Teşvik 10 ET.BA Bursa Ortak Girişim T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası, Borsa / Kamusal Hizmet Yatırımları ET.BA Sosyal Tesis Bahçe Alanlarının Gelir Getirici Şekilde Tanzimi/Hizmet Entegrasyonu Projesi 11 Hayvan Varlığını ve Tarımı Geliştirme Projesi (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Bursa Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi) 12 Dayahatun Çevre Dönüşüm Projesi (Doğanbey Kentsel Dönüşüm Konut Projesi/Diğer Alternatifler) ve Burada Yeni Borsa Alanları Yaratma/Yeni Konsept Projesi 13 İhtisas Borsası Kuruluş Çalışmaları (Canlı Hayvan - Et / Zeytin - Zeytinyağı - İpek/İplik) 14 Canlı Hayvan Et Tescil Bürosu/Temsilciliği Bitişiği Eski Veterinerlik Fakültesi Alanının Kazanımında Israr Projesi 1.000,

18 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 15 Sabit ve Seyyar Hayvan Sağlığı Hizmetleri Projesi 16 Radyo - TV Yayınları, (Borsa-Ekonomi) vb. İletişim İstasyonları Projesi Ekonomi Haberciliğini Öne Çıkaran Yayın Organı Basın Yayın Kuruluşları İle İşbirliği 17 Bilgi İşlem Bankası Yatırımları Giderleri/ Bilgiyi ve Donanımlı İşgücünü Sağlama ve İnsan Yüceltme Projesi 18 Bursa Kitaplığı Çalışmaları (Ansiklopedik ve Kültürel Değeri ile birlikte) faydalı görülecek Borsa Yayınları 19 Kurum ve İşlev Tanıtımı ile Fonksiyonların Başarısı Adına SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ 20 AB Faaliyetleri - Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Ticari İlişkilerde Bulunma 21 Borsa Fikrinin ve Borsacılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması ile Tanıtılması Projesi 22 Tüketici Konseyi Çalışmaları 23 Ulusal ve Uluslararası Borsaların Tetkik ve İnceleme Projesi Fuarlar/Sergiler ve Diğer Tanıtım Yolları ile Ticaretin Canlandırılması Projesi 24 Bursa Ortak Girişim ve Bursa Güçbirliği Holding Çalışmaları ile Bursa Güçbirliği Vakfı Kurulması Projesi 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL

19 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 25 Bursa Ticaret Borsası Kurumsal Stratejik Planının Yenilenmesi ANA İLKELER: Potansiyel, Bilgi, Ziyaret, Tanıtım, Vizyon, Misyon, Katılım, İnovasyon, Üretim/Ticaret/Sanayi/Tarım/ Tüketim Kümelenmesinde Rol, Kalite ve NİHAİ HEDEFE ODAKLANMA 26 Bursa Ekonomik Kuruluşlar Konseyi ve Anayasal Çerçevede Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Projesi 27 Yeşil deki Borsa Mülkünün Butik Otel e Dönüştürülmesi ve Yeşil de Alan Çalışması Projesi Çalışmaları İçin Harcamalar Yapılması 28 Bursa Ticaret Borsası nın Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Ulusal Değerleri Koruma ve Diğer Etkinlikler ile Toplum Sağlığı na Yönelik Harcamaları den Bugüne Bursa Ticaret Borsası Yayın Çalışmaları (Kuruluşundan Bugüne Bursa Ticaret Borsası) 30 Borsa Tescil Bürolarına/Temsilciliklerine ve Üyeleri ile Tarım/Ticaret/Sanayi/Turizm Sektörüne Gelişim ve Yenilik Amaçlı Her Türlü Yatırımlar ve Tarım Parkları/Çok Amaçlı Laboratuar Harcamaları 31 Bursa Canlı Hayvan ve Et Kontrol Merkezi Projesi 32 ET.BA Markalaşma Projesi/Kamusal Borsa Hizmetlerinde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL ,

20 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 33 ET.BA İşletme Sahasının Bir Bütün Olarak BORSA YERİ Olarak Tanzimi ve Hazırlanması Projesi/ TEK MERKEZ AKTİF TİCARET ALANI 34 Bursa Araştırmaları Vakfı Müşterek Çalıştırmaları Projesi 35 İnsan Kaynakları Projesi Ekonomik ve Sosyal Sorumluluklar Projesi 36 Hizmet İçi Eğitim Projesi 37 YEŞİL MEYDANI Projesi Madde27 de Belirtilen Yeşil deki SMÖ Yapının Otel e Dönüştürülmesi Faaliyet Çalışmaları ile Birlikte 38 Borsa Merkez Binası ile Hanlar Bölgesi Tasarımlarının Bağdaştırılması ve Belediyelerle Her Türlü İşbirliği Projesi 39 Borsa Üyelerinin, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Güçlendirilmesi Projesi Bursa nın Ekonomik ve Sosyal Profilinin Çıkarılması Projesi - Sosyal ve Kültürel Bünyenin Kuvvetlendirilmesi/ Sağlamlaştırılması Projesi 40 Bağış ve Sosyal Yardım Yatırımları (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 06.Temmuz.2009 Tarihli ve 3686 Sayılı Yazısı Kapsamında) 41 Bursa İli ve İlçelerinin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Kalkınmasına Katkı- Ortak Projeler-Yatırımlar 42 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Stratejik Plan Çerçevesinde Yapılacak Eğitim Programları ve Akreditasyon Temelinde Genişletilmiş Faaliyetler Projeleri 1.000, ARALIK SONU GİDERİ TL ,00 836,03

21 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 8 KİRA GİDERLERİ 1.000,00 TL Kira Giderleri 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,00 TL ,10 TL 1 Bina ve Demirbaş Sigorta Giderleri , ,87 2 Taşıt Sigorta Giderleri 5.000, ,33 3 Komisyon Giderleri 4 Dava ve İcra Giderleri 5.000,00 103,90 5 Seçim Giderleri , SEYAHAT ve YOL GİDERLERİ ,00 TL 9.235,36 TL 1 Yurt İçi Seyahat Giderleri , ,36 2 Yurt Dışı Seyahat Giderleri 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ ,00 TL ,09 TL 1 Meclis Huzur Hakları , ,70 2 Yönetim Kurulu Huzur Hakları , ,39 12 ŞUBE ve TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 1.001,00 TL Şube Giderleri 2 Tescil Büroları/Temsilcilik Giderleri 1, BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT, PAY ve FONLAR 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL ,00 TL ,72 TL 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Aidatı , ,72 2 TOBB Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Payı 3 Bakanlık İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı , , , ,00

22 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 4 Üyelikler ve Yönetim Kurulunca Kararlaştırılacak Diğer Katılım Aidatları 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 5.000,00 725,00 14 EĞİTİM ve FUAR GİDERLERİ ,00 TL ,16 TL 1 Eğitim Giderleri 2 Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Giderleri , ,00 3 Kongreler, Sergiler ve Turizm Faaliyetleri 1.000,00 4 Seminer, Toplantı Faaliyetleri 2.500, ,16 15 BAĞIŞ ve YARDIMLAR ,00 TL ,00 TL 1 Okul Yaptırma Giderleri 1.000,00 2 Eğitim Yardımları Giderleri 1.000,00 3 Gıda Yardımları Giderleri 1.000,00 4 Sosyal Amaçlı Yardımlar 1.000, , Muhtelif Yardımlar , ,00 16 VERGİ RESİM ve HARÇLAR ,00 TL ,53 1 Damga Vergisi 1.000,00 517,90 2 Emlak Vergisi , ,30 3 Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 Noter ve Harç Giderleri 5 Çevre Temizlik Vergisi 6 Kira Stopajları 6.000, , ,00 1, , ,33 175,

23 2012 YILI FAALİYET RAPORU YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL FAİZ GİDERLERİ 1 Faiz Giderleri 1.000, ARALIK SONU GİDERİ TL 1.000,00 TL FİNANSMAN GİDERLERİ ,00 TL ,23 TL 1 Vade Farkı Giderleri 2 Kur Farkı Giderleri , ,29 3 Verilen Teminat Mektubu Komisyonları , ,94 Giderleri GENEL TOPLAM ,00 TL ,34 TL --.--

24 2012 YILI FAALİYET RAPORU GİDER MUKAYESESİ GİDERİN NEVİ PERSONEL GİDERLERİ ,17 TL ,83 TL ,32 TL HUZUR HAKLARI ,39 TL ,81 TL ,09 TL GENEL YÖNETİM- SEYAHAT ve YOL GİDERLERİ EĞİTİM, FUAR, KONGRE, SERGİ GİDERLERİ ,35 TL ,18 TL ,46 TL ,99 TL ,08 TL ,16 TL SABİT KIYMETLER GİDERİ 8.368,12 TL 1.227,04 TL 836,03 TL VERGİ RESİM ve HARÇLAR ,06 TL ,59 TL ,53 TL BAĞIŞ ve YARDIMLAR ,42 TL ,50 TL ,00 TL AİDATLAR (BİRLİK AİDATI, DİĞER AİDAT ve FONLAR) DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER ,32 TL ,50 TL ,72 TL ,25 TL ,18 TL ,67 TL BASIN ve YAYIN GİDERLERİ ,95 TL ,55 TL ,13 TL KİRA GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ ,45 TL 4.124,80 TL ,23 TL TOPLAM ,47 TL ,06 TL ,34 TL

25 2012 YILI FAALİYET RAPORU 25 T.C YILI SONU İTİBARİYLE BANKALAR DURUMU VADESİZ MEVDUAT T. Halk Bankası, İznik Şubesi / Hs ,39 TL T. Halk Bankası, Orhangazi Şubesi / Hs ,81 TL T. Halk Bankası, İnegöl Şubesi 2 D / Hs 275,52 TL T. Halk Bankası, Bursa Şubesi 2P / Hs 704,37 TL T.C. Ziraat Bankası, Ulucami Şubesi / Hs 0,01 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi / Hs ,63 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi / Hs 9.475,79 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi / Hs 1.404,60 TL (595,17 ) Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi / Hs 3.903,84 TL (2.182,26 $) Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi / Hs ,31 TL TOPLAM ,27 TL VADELİ MEVDUAT Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi Hes ,00 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi Hes ,77 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi Hes. ($) Hes. ( ) ,78 TL ( ,18 $) ,79 TL ( ,93 ) T. Halk Bankası, Bursa Şubesi AK Hes ,13 TL Finansbank A.Ş. Cumhuriyet Şubesi ,47 TL TOPLAM ,94 TL GENEL TOPLAM ,21 TL

26 ALIM-SATIM MUAMELELERİ VE YILI MUAMELE MUKAYESESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU-2013

27 2012 YILI FAALİYET RAPORU 27 ALIM SATIM MUAMELELERİ Borsamıza Adet Beyanname getirilmiş, 5174 Sayılı Kanunun 46. maddesi gereğince Borsamızca tescili yapılmıştır. Borsada tescil edilen beyannamelerin istatistiki bilgileri Günlük, Haftalık ve Aylık Bültenler ile İlgili yerlere ulaştırılmıştır YILI MUAMELE MUKAYESESİ MADDE ADI HUBUBATLAR (Arpa, Buğday, Çeltik, Çavdar Mısır, Pirinç, Yulaf ) HUBUBAT MAMULLERİ (Buğday Kepeği, Unlar, Bulgur, İrmik, Makarna, Nişasta, Razmol, Buğday Kırığı, Bonkolite, Arpa Ezmesi) BAKLİYAT (Fasulye, Mercimek, Nohut, Fiğ ) YAĞLI TOHUMLAR (Haşhaş Tohumu, Soya Fasulyesi, Ayçiçeği Yağlık, Anason, Ayçiçeği, Ayçiçeği Tohumluk, Susam) KÜSPELER (Ayçiçeği Küspesi, Mısır Küspesi, Pancar Küspesi, Pirina) NEBATİ YAĞLAR (Ayçiçekyağı, Mısırözü, Zeytinyağı, Nebati Margarin) HAYVANİ YAĞLAR (Tereyağı, Krema, Kaymak, Böbrek Yağı, Kavram Yağı, Sarma Yağı) ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ ( Soğan, Patates, Zeytinler, Peynirler, Süt, Yumurta, Etler, Bal, Pekmez, Tahin, Turşu, Konserve, Sarımsak,) ,96 TL ,57 TL ,72 TL ,88 TL ,32 TL ,68 TL ,96 TL ,25 TL ,13 TL ,99 TL ,44 TL ,94 TL ,24 TL ,36 TL ,61 TL ,50 TL

28 2012 YILI FAALİYET RAPORU 28 MADDE ADI YAŞ ve KURU MEYVELER (Ceviz, Kestane, Hurma, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Kuru Erik, Kuru Elma, Leblebi, Kabak Çekirdeği, Fındık Çeşitleri, Taze Fındık, Badem, Fıstık Çeşitleri, Kuru Kayısı) ORMAN MAHSÜLLERİ (Ceviz Ağacı, Kereste, Tomruk, Adaçayı, Sahlep, Ihlamur, Defne Yaprağı ) TEKSTİL HAMMADDELERİ (İpek Kozası, Pamuk, Pamuk İpliği, Yün İpliği, Viskon İpliği, Viskon Elyafı, İpekböceği Tohumu) YÜN ve YAPAKLAR (Merinos Yapak, Yerli Yapak, İthal Yapak,Yün) CANLI HAYVAN ( Sığır, Dana, Koyun, Kuzu, Keçi, Oğlak, Piliç, Tavuk, Manda, İnek, Toklu, Koç, Boğa, Düve) HAM DERİLER (Sığır, Koyun, Kuzu, Keçi Derileri.) ÇEŞİTLİ MADDELER ( Baharat, Sabun, Yaş Sebze ve Meyveler, Muhtelif Meyve Kuruları ve Kabukları, Muhtelif Tohumlar ) TOPLAM ,42 TL ,43 TL ,97 TL ,89 TL ,91 TL ,19 TL ,08 TL ,70 TL ,10 TL ,49 TL ,44 TL ,35 TL ,30 TL ,22 TL

29 SIRA NO tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tablosu HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT 5174 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği, ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen belgelerin borsamıza ibraz edilmesi sonrasında işyeri tetkiki yapılarak, yönetim kurulu kararı ile neticelendirilir. Gerçek kişiler için; 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 2. Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 4. İkametgah İlmühaberi veya Tezkeresi, 5. Yeni Çekilmiş Üç Adet Fotoğraf, 6. Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge, 7. T.C.Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 8. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. Tüzel kişiler için; 1. Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da Ticaret Sicili Tasdiknamesi, 2. Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 3. Temsilcilerin Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı, 5. Temsilcilerin İkametgah İl muhaberi veya Tezkeresi, 6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği. 7. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 8. T.C. Maliye Bakanlığı,Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 9. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. - Sahife 29 - Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra 7 GÜN HİZMET BEDELİ 5174 sayılı kanunun 50.maddesi kayıt ücreti ve yıllık aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti ve aidat tarifesi; DERECESİ KAYIT ÜCR. FEV DERECESİ FEV ,00 TL 200,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 150,00 TL 120,00 TL 100,00 TL AİDAT 250,00 TL 200,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 150,00 TL 120,00 TL 100,00 TL

30 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) 5174 Sayılı Kanun gereği borsa kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri borsamıza ibraz etmeleri sonrasında işyeri tetkiki yapılarak terkin (kayıt silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır. 7 GÜN 1. Silinme ile ilgili başvuru dilekçesi, 2. Ticaret/Esnaf sicil terkin gazetesi veya belgesi, 2 KAYIT SİLME 3 BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan, Adres, Yetkili Ortak, Sermaye vb.) 4 BELGE TALEPLERİ 5 ONAY İŞLEMLERİ 6 EKSPER RAPORLARI 7 ANALİZ RAPORLARI 3. Vergi dairesinden kapandığına dair belge, Bilgi güncelleme işlemleri, e-posta/faks veya dilekçe ile borsaya müracaat edilerek yapılabilmektedir. Müracaatlarda değişiklikle ilgili belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Borsa Sicil Belgesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Faaliyet Belgesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Üye Kimlik Kartı (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Yerli Malı Belgesi -Dilekçe -İmza Sirküleri -Gıda Sicil Belgesi (T.C. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) -Gıda Üretim Sertifikası (T.C. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) -Kapasite Raporu -Sanayi Sicil Belgesi Borsa Sicil Belgesi veya Faaliyet Belgelerinin Yabancı Dilde Verilmesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) İlgili kişilerin müracaatları üzerine BAĞ-KUR ve SGK tarafından talep edilen formların onaylanması. 1.Dilekçe 2.Gümrük Giriş Çıkış Beyannamesi 3. Fatura Fotokopisi 4. Ekspertizin türüne göre değişecek diğer belgeler. HİZMET BEDELİ 5 DAKİKA ÜCRETSİZ 10 DAKİKA Firmanın borsaya olan aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir. 10 TL 10 TL 20 TL 35 TL 35 TL 5 DAKİKA ÜCRETSİZ 2 GÜN 40,00 TL.. 25,00 TL - Sahife 30

31 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMET BEDELİ SÜRECİ (EN GEÇ) BORSAYA DAHİL MADDELERİN FİYATLARINA Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL İLİŞKİN BELGELER MAKBUZ SENEDİ, VARANT VE MALI TEMSİL EDEN DİĞER SENETLER TEAMÜLLER HAKKINDA İSTENEN Dilekçe ile Müracaat 10 DAKİKA 10,00 TL BELGELER FATURA ONAYLARI BORSAYA KAYITLI OLANLARIN TATBİK İMZALARININ ONAYI VADELİ SATIŞ VE ALİVRE SÖZLEŞMELERİNDEKİ İMZALARIN ONAYI BORSAYA KAYITLI OLANLARA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ - Alım-Satım Beyannamesi, - İhracat Beyannamesi, -Fatura Örneği, -Stoklarında Ürün Yok İse Tescilli Beyanname 2-15 DAKİKA arası (Tescil için gelen evrak adedine göre) 15,00 TL Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL Dilekçe ile Müracaat 15 DAKİKA Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL - Sahife 31 -

32 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ BORSAYA DAHİL MALLARA VE BORSA İŞLEM. DAİR Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL İSTENECEK DİĞER BELGELER (TARTI ÜCRETİ) BORSAYA DAHİL MADDELERİN ÖLÇÜLMESİ VE TARTILMASI İÇİN GEREKLİ TESİSATI OLAN BORSALARCA BU KONUDA VERİLECEK HİZMETLER GEREKLİ TESİSATI BULUNAN BORSALARCA VERİLECEK DEPOLAMA ve MUHAFAZA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER BORSA DİĞER HİZMETLER ALIM-SATIM TESCİLİ Alıcı ve Satıcı Bilgileri 1 DAKİKA %02 a) Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu Hizmetleri için b) ET.BA Bursa Ortak Girişim - T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası Hizmetleri için c) Depolama ve Muhafaza Hizmetleri (Et) 13- a, b ve c hizmetlerinin toplamında maktuen uygulama yapıldığında -Alım Satım Beyannamesi -Müstahsil Döküm Listesi -Stopajın Ödendiğine Dair Muhtasar, Tahakkuk ve Ödendi Makbuzu -Satım İçin Fatura Suretleri %05 %05.. %03 2 DAKİKA 20 DAKİKA arası (Tescil İçin Gelen Evrak Adedine Göre) %05 Beher Büyükbaş : 65,00 TL Beher Küçükbaş : Koyun : 9,00 TL Kuzu: 8,00 TL % 01,5 Muamele başına azami TESCİL ÜCRETİ oranı 250,00 TL yi geçemez. - Sahife 32 -

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU 2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU ARALIK 2013 Arz ve talebin karşılaştığı, tek bir fiyat oluşumuna imkan veren ve kamu kararına devlet tarafından denetlenen, mesleki

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır." 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası

ÜYE EL KİTABI. Gaziantep Sanayi Odası ÜYE EL KİTABI 2013 Gaziantep Sanayi Odası İÇİNDEKİLER GSO... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ... 4 ORGANİZASYON ŞEMASI... 5 MESLEK KOMİTELERİ... 6 DEPARTMANLAR, GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER... 8 GSO

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı