İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr."

Transkript

1 İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [ [ [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora Ekim 1993-Aralık 1998 Yüksek Lisans Ekim 1989-Haziran 1993 Lisans Ekim Temmuz 1989 Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tez: Aristoteles te Nicelik Sorunu. Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü nden ek dersler alınmıştır. Bilim Tarihi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tez: İbn el-havvâm (ö.1324) ve el-fevâid al-bahâiyya fî e-kavâid el- Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü nden ek dersler alınmıştır. Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sistematik Felsefe, Mantık, Batı Felsefesi Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, Bilim Tarihi Anabilimdallarından dersler alınmıştır. Sosyoloji, Psikoloji ve Pedagoji Bölümlerinden yardımcı dersler alınmıştır. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ 1. Ulusal Eğitim, Öğretim ve Araştırma Deneyimi Ekim 2011 Şimdi İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Prof. Dr. Haziran Eylül İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Doçent Eylül İlkbahar 2005 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi İlkbahar 1994 Şimdi BİLİM VE SANAT VAKFI 1

2 Eylül 1989-Haziran 1996 Haziran Ağustos 1996 Seminer Okuma Öbeği İşlik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Bilim Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Yazmalar Bölümü nde Araştırmacı 2. Uluslararası Eğitim, Öğretim ve Araştırma Deneyimi Ağustost Haziran 2011 McGILL ÜNİVERSİTESİ/KANADA, İslam Araştırmaları Enstitüsü Misafir öğretim üyesi İslam da aklî bilimler [Rational Sciences in Islam (RASI)] adlı projenin danışmanı ve kıdemli-uzman araştırmacısı Ağustos 2001 Haziran 2002 OKLAHOMA ÜNİVERSİTESİ/ABD, Bilim Tarihi Bölümü Rockefeller İnsanî Bilimler Bölümü nde, İslam ve Batı Arasında Bilimsel Alışveriş ( ) adlı Post-doktora programında Post-doktora bursiyeri. Desteklenen proje: Osmanlı ulemasının erken modern Avrupa Bilimine ( ) yanıtının yeniden değerlendirilmesi. Ocak1994-Şubat 1994 KAHİRE ÜNİVERSİTESİ, Kütüphanecilik Bölümü Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-furqân(londra/ingiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır) Ağustos 1991 HALEP ÜNİVERSİTESİ, Arap Bilim Tarihi Enstitüsü Dr. Mustafa Mevaldî danışmanlığında İslam matematik tarihi ve tenkitli metin hazırlama atölyesi (Halep/Suriye). Eylül 1990-Haziran 1992 ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi Ürdün Yüksek Ögretim Bakanlığı bursiyeri. Prof. Ahmed Selim Saidan ve Prof. Harun el-rabadî danışmanlığında İslam matematik tarihi çalışma ve araştırmaları. AKADEMİK ÇALISMALAR VE YAYINLAR I. YAZILAN TEZLER Doktora: Aristoteles'te Nicelik Sorunu, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1998, (187s.). Yüksek Lisans Tezi: İbn el-havvâm (öl. 724/1324) ve Eseri el-fevâid el-bahâiyye fi el-kavâid el-hisâbiyye - Tenkitli Metin ve Tarihi Değerlendirme-, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, X (Tenkitli Metin), İstanbul 1993, (374s.). II. KİTAPLAR a. Ulusal Kitap 2

3 1. Işk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzûlî ne demek istedi?, Birinci Basım: Haziran 2011; İkinci Basım: Ekim 2011; Üçüncü Basım Kasım 2012., İstanbul, 147s 2. Uygulamalı Geometri nin Tarihine Giriş: el-ikna fi ilmi l-misaha, Dergah Yayınları, İstanbul 2004, 168s. 3. Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ramazan Şeşen Cevat İzgi Cemil Akpınar İhsan Fazlıoğlu (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), c. I-II, İstanbul b. Ulusal Kitap bölümü 1. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-tuhfe fî ilmi'l-hisâb], Teoman Duralı ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], İstanbul 2008, s Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum, Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul 2009, s Bilen Bir'i Bilir: Topçu'da Bilgi ve Bilim Sorunu, Nurettin Topçu, ed. İsmail Kara, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009, s c. Ulusal kitap/dergi editörlüğü 1. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, 757s. [Sayı Editörü]. 2. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yayın Kurulu Üyesi, c. I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul d. Uluslararası kitap bölümü 1. Ali Kuşçu nun el-risâlet el-muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî'nin yazdığı şerh: Ahsen el-hediyye bi-şerh el-muhammediyye, Festschrift in Honor of András J. E. Bodrogligeti, İstanbul 2007, edited by Kurtuluş Öztopçu, Türk Dilleri Araştırmaları 17 (2007): III. MAKALELER a. Ulusal hakemli dergilerde makaleler 1. İbn el-havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-fevâid el-bahâiyye fî el-kavâid el-hisâbiyye deki Çözümsüz Problemler Bahsi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, s , s (İngilizce özet). 2. Ali Kuşçu nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa ya Nisbet Edilen Cevabı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s İbnu l-annâbî ve es-sa yul-mahmûd fî Nizâmi l-cunûd Adlı Eseri, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu d-dunya ve İlmu d-dîn, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu s-safâ ve Abdurrahmân Bistâmî, Dîvân İlmî 3

4 Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s Sultân I. Alâuddîn Keykudâd a sunulan siyâsetnâme: el-letâifu l-alâiyye fî l-fedâili s-seniyye, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1997/1, Sayı 3, s , 7. Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, İstanbul 2003, s İrşad el-tullab ila İlm el-hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz], Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2002/2, S. 13, s Osmanlı Düşünce Geleneği nde Siyasî Metin olarak Kelam Kitapları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. I, S. 2, İstanbul 2003, s Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s Aristoteles in Sayı Tanımı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/2, S. 15, s İki Ucu Müphem Bir Köprü: Bilim ile Tarih ya da Bilim Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, s Türk Felsefe-Bilim Tarihi nin Seyir Defteri (Bir Önsöz), Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2005/1, S. 18, s Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, S. 6, İstanbul 2005, s Türklüğe Dair, Türkiye Günlüğü, Güz 99, Ankara 2009, s Semanîye den Süleymanîye ye: Bir Küllî'ye yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet, Türkiye Günlüğü, Kış 100, Ankara 2010, s İstanbul'dan Varlık, Var-olan ve Yokluk'a Kadîm bir Nazar, Türkiye Günlüğü, Bahar 101, Ankara 2010, s b. Ulusal hakemli olmayan dergilerde makaleler 1. Selçuklu Döneminde Anadolu da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-, Cogito, İstanbul 2001, Sayı 29, s c. Uluslararası [Yerli ve Yabancı] indekslerde taranan dergilerde makaleler [SCI, SSCI ve AHCI ile Alan indeksi] 1. Euclides Geometrisi Süreklilik Aksiyomu Açısından Eleştirilebilir mi?, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 2002, s Osmanlı Döneminde Bilim Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 3, Mart 2003, s Ali Kuşçu nun el-muhammediyye fî el-hisâb ının Çift Yanlış ile Tahlîl Hesabı Bölümü, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, Ekim 2003, s [3. sayıda yayımlanan aynı adlı makalenin düzeltilmiş halidir]. 4. Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 5, Mart 2004, s

5 5. Devlet in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 17, İstanbul/Mart 2010, s Uluslararası hakemli dergilerde makaleler 1. The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science, Journal for the History of Arabic Science, Aleppo 2008/XIV, No. 1, 2, pp (English 7. Uluslararası hakemli olmayan internet ortamında makaleler 1. Taqi al-din Ibn Maruf: Survey on his Works and Scientific Method, IV. ULUSAL ANSİKLOPEDİ MADDELERİ a. T.C. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 1. Cebir, c. VII, İstanbul 1993, s Habeş el-hâsib, c. XIV, İstanbul 1996, s Harizmî, c. XVI, İstanbul 1997, s Hâzin, c. XVII, İstanbul 1998, s Hendese: Osmanlı Dönemi", c. XVII, İstanbul 1998, s Hesap: Osmanlılar da Hesap, c. XVII, İstanbul 1998, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Hevâî, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Hindî, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Sittînî, s ; Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-ı A dâd-i Erbaat Mütenâsibei, s , B- Hesâb-ı Hataeyn, s , C- Hesâb-ı Tahlîl ve Teâküs, s Hubûbî", c. XVIII, İstanbul 1998, s Hulâsat el-hisâb, c. XVIII, İstanbul 1998, s İbnü l-bennâ, c. XX, İstanbul 1999, s İbnü l-ekfânî, c. XXI, İstanbul 2000, s İbnü l-hâim, c. XXI, İstanbul 2000, s İbnü l-havvâm, c. XXI, İstanbul 2000, s İlm-i menâzir (Optik): Osmanlılar da ilm-i menâzir, c. XXII, İstanbul 2000, s Kadızade-i Rumi, c. XXIV, İstanbul 2001, s Konevi, Mehmed, c. XXVI, İstanbul 2002, s Mahanî, c. XXVII, İstanbul 2004, s Mardinî, Cemaleddin, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mardinî, İsmail b. İbrahim, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mehmed Atıf Efendi, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mehmed Nadir, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mesaha, c. XXIX, Ankara 2004, s Mirim Çelebî, c. XXX, İstanbul 2005, s Muhammed Bâkır Yezdî, c. XXX, İstanbul 2005, s

6 24. Muhammed Ebu l-hayr, c. XXX, İstanbul 2005, s Mustafa b. Ali el-muvakkit, c. XXXI, İstanbul 2006, s Mustafa Sıdkı, c. XXXI, İstanbul 2006, s Nesevî, Ali b. Ahmed, c. XXXII, İstanbul 2006, s Osmanlılar: G) İlim ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı ve Bilim, c. XXXIII, İstanbul 2007, s er-risaletü l-muhammediyye, c. XXXV, Ankara 2008, s Sabit b. Kurre, c. XXXV, Ankara 2008, s Semev el el-mağribî, c. XXXVI, Ankara 2009, s Seyyid Ali Paşa, c., XXXVII, İstanbul 2009, s Sıbtu l-mardini, c. XXXVII, İstanbul 2009, s b. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi 1. Abdurrahman Bistâmî, c. I, İstanbul 1999, s Abdulalî Bircendî, c. I, İstanbul 1999, s Abdurrahim Maraşî, c. I, İstanbul 1999, s Ahmed Efendi (Taşköprülü-zâde), c. I, İstanbul 1999, s Ahmed Tevhîd Efendi, c. I, İstanbul 1999, s Ali Efendi (İbn Hamza), c. I, İstanbul 1999, s Ali Kuşçu, c. I, İstanbul 1999, s Davud Kayserî, c. I, İstanbul 1999, s Emrî Çelebi [Matematikçiliği], c. I, İstanbul 1999, s Fâzıl Ali Bey, c. I, İstanbul 1999, s İsmail Efendi (Gelenbevî), c. I, İstanbul 1999, s Mûsâ (Kâdî-zâde), c. II, İstanbul 1999, s Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", c. II, İstanbul 1999, s Seyyid Ali Paşa, c. II, İstanbul 1999, s V. ULUSLARARASI ANSİKLOPEDİ MADDELERİ a. Encyclopedia of Ottoman Empire (edit. Gabor Agoston ve Bruce Masters) [Maddeler] (Facts on File, Inc., New York 2009) 1. Ali Kuşçu, p Takiyüddin Rasıd, p b. Dictionary of Scientific Biography (new edition) [Maddeler] (Charles Scribner's Sons - Thomson Gale] (English), 2008) 1. Ali Qushjî, v. 1, pp c. The Biographical Encyclopedia of Astronomers (edit. Thomas Hockey), Springer, New York

7 1. Ali al-muwaqqit:mustafa b. Ali al-muwaqqıt, c. I, Amajur Family, c. I, s Omar al-darandawî, c. I, s Ibn Abî al-fath al-sufî, c. I, s Kamal al-din al-turkmanî, c. I, Mirim Chalabî, c. II, Katib Sinan al-qunawî, c. II, s Qushji, Ali, c. II, s al-samarqandî, Shams al-din, c. II, al-shirwanî, Fath Allah, c. II, s Taqi al-din Rasıd, c. II, s , al-ubaydî, Jalal al-din Fadl Allah, c. II, s d. Mevsuat A lam el-ulema ve el-udeba el-arab ve el-muslimin [Arapça] 1. el-ermeyunî, Ebu l-hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed, c. I, Beyrut 2004, s el-istanbulî, Bedruddin Mehmed b. Esad b. Ali el-yanyevî, c. I, Beyrut 2004, s Esad Efendi, Mehmed Esas b. Ali b. Osman el-yanyevî, c. I, Beyrut 2004, s Georgias, Amirutsez ve oğlu Mehmed, c. V, Beyrut 2005, s VI. ULUSAL BASILI SEMPOZYUM TAM VE ÖZET BİLDİRİLERİ 1. Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Dil, Kültür ve Çagdaslasma, Editör: Bahaeddin Yıldız, Hacettepe.Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003, s [Aynı adlı sempozyum bildirisinin basılmış metnidir]. 2. Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles in Sayı Tanımı, Navisalvia (Sina Kabaağaç ı Anma Toplantısı 2003) çeşitlemeler, edit.: Faruk Akyol, İstanbul 2005, s Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, Sempozyum, Editörler: Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 2007, s VII. ULUSLARARASI BASILI SEMPOZYUM ÖZET VE TAM BİLDİRİLERİ 1. XIVth-Century Muslim Mathematician Ibnu l-havvam and his work al-fawaid al-bahaiyya fi l- Qawaid al-hisabiyya, XIXth International Congress of History of Science Zaragoza (Spain) August 1993, Book of Abstracts- Scientific Sections, Edit. Mariano Hormigon vdğ., M1-2/ Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-kayserî ( / /1350), Uluslararası Dâvûd el-kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Kayseri 1998, s [Şu kitapta tekrar yayımlanmıştır: Turan Koç, İbn Arabi Geleneği ve Davud el-kayseri, İstanbul 2011, s ]. 3. Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren in Ara-Varlıklar dan Doğanın Büyü den Arındırılması, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, 7

8 Uluslararası Sempozyum=XI. to XVIII. Centuries Islamic-Turkish Civilization and Europe International Symposium, Kasım, İstanbul 2006, s İthâf tan Enmûzec e Fetih ten Önce Osmanlı Ülkesi nde Matematik Bilimler, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2010, s Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2011, s IX. ULUSLARARASI KİTAP TANITIMI/ELEŞTİRİSİ 1. Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-i Gülşeni nin Baleybelen inin Düşündürdükleri, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10, Ekim 2006, s Philosophy in Early Safavid İran: Najm al-din Mahmud al-nayrizi and his Writings, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, Sayı 20, Ekim 2011, s XI. ULUSAL ATIFLAR [makale, kitap, tez] Türkiye İslam-Osmanlı-Türk felsefe ve bilim tarihi alanındaki yayımlanan kitaplarda, araştırma makaleleri ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarında; ayrıca Türkçe Wikipedia gibi internet ortamındaki ansiklopedilerde pek çok atıf mevcuttur. Bunlarda temsil değeri olan örnekler aşağıdaki gibidir. A. Ulusal kitaplar 1. Ramazan Şeşen, Harran Tarihi, Ankara Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, c. I, İstanbul 1997, s. 210 (dipnot: 345), 246 (dipnot: 561), Bkz. Bibliyografya, c. II, s Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, İstanbul 1999, s. 62, 124, Ramazan Şeşen ve Cevat İzgi (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, c. I, İstanbul 1999, s. XLIX-L, LV, 18-20, 26, s Remzi Demir, Takiyüddin in Ceride el-dürer ve Haride el-fiker Adlı Yapıtında Bulunan Ondalık Trigonometrik Cetveller (Düzenlenişi ve Kullanılışı), Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s. 408 (dipnot: 19-20). 6. Mehmet Bayraktar, Dâvûdu l-kayserî ve Osmanlı İlmî Geleneğinin Teşekkülü, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VII (Düşünce), Ankara 1999, s. 59 (dipnot: 4). 7. Melek Dosay, Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s. 392 (dipnot: 7), s. 395 (dipnot: 20 ve 21). 8. Yavuz Unat, Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s (dipnotlar: 3, 24-26, 28-32, 34-35, 37, 42-49). 9. Salim Aydüz, Feyzullah Sermed (Şekerzâde), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s

9 10. Salim Aydüz, Hüseyin Tevfik Paşa (Vidinli), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s Salim Aydüz, İbrahim Halebî, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s Salim Aydüz, Mehmed Efendi (Yanyalı), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Mustafa Sıdkı, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Ramazan Cezerî, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Sinân Paşa, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Yavuz Unat, ilkçağdan günümüze astronomi tarihi, Ankara 2001, s Süleyman Sûdî Efendi, Tabakât-ı Müneccimîn, Hazırlayan: Salim Aydüz, İstanbul [Bkz. Bibliyografya, s ]. 18. Musa Yıldız, Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî l-istiâresi, Ankara [Bkz. Bibliyografya, s. 181]. 19. Zencânî, Sultana Öğütler Alâeddin Keykûbat a Sunulan SİYASETNÂME-, Hazırlayan: H. Hüseyin Adalıoğlu, İstanbul 2005, s. 39 (dipnot. 83), Remzi Demir, Philosophia Ottomanica, -Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi-, c. I, - Eski Felsefe-, Ankara 2005, s Hayati Develi, Osmanlı nın Dili, İstanbul 2006, s , B. Ulusal yabancı dil kitaplar 1. Ramazan Şeşen, Muhtârât min nevâdir el-mahtûtât fî mektebât el-turkiyyâ, İstanbul Remzi Demir, Decimal Trigonometri Tables in the Work of Takiyüddin Ceride el Dürer ve Haride el- Fiker (Preparation and Use), The Great Ottoman-Turkish Civilisation, [Chief of the Editorial Board: Halil İnalcık; Editor in Chief: Kemal Çiçek], c. III, Ankara 2000, s. 428 (dipnot: 19). 3. B. A. Rosenfeld E. Ihsanoğlu, Mathematicians, Astronomers & Other Scholars of Islamic Civilisation and their works (7th-19th c.), s. İstanbul 2003, s. 231, Bekir Harun Küçük, Contexts and Construction of Ottoman Science with Special References to Astronomy, M.A. in History, Sabancı University, Spring 2005, C. Ulusal hakemli dergiler 1. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde Aritmetik ve Cebir Eğitimi ve Okutulan Kitaplar, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, İstanbul 1995, s. 139 (dipnot: 53). 2. Musa Yıldız, Ali Kuşçu nun Risâle fi l-isti`âresi, İslâm Araştırmaları Dergisi, S. 3, (1999), İstanbul 1999, s. 216 (dipnot: 1). 9

10 3. Remzi Demir Yavuz Unat, Ali Kuşçu ve el-muhammediyye, el-fethiyye ve Risâle fî hall eşkâl elmu addil li l-mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri, Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi-, S. 16, Ankara 2002, s Mahmut Ak, Osmanlı Coğrafya Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Bilim Tarihi-, c. II, S. 4, 2004, s Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Bilim Tarihi-, c. II, S. 4, 2004 de değişik makalelerde, çalışmalarıma yapılan atıflar Aykut Kazancıgil, XIX ve XX. Yüzyıllarda Türkiye de Fizik ve Tıbbî Fizik Tarihi ile İlgili Yayınların Notlu Kaynakçası, Osmanlı Bilimi Araştırmaları c. VI, S. 2 (2005), s Feza Günergun, Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi: Mebahis-i İlmiye ( ), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 2007,8(2): Eşref Altaş, XVIII. Yüzyıl Eczaü l-kaziyye Risaleleri ve Darendeli Mehmed Efendi nin Risale fi ttefrika beyne mezhebi l-müteahhirin ve l-kudema fi l-kaziyye ve t-tasdik İsimli Eseri, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 38 (2010/1), s Canan Laçin Şimşek - Ahmet Şimşek, Türkiye de bilim tarihi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlilikleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010, s Bekir S. Gür, Türkiye de Yükseköğretimin ve Yükseköğretim Kurumu nun Tarihi Üzerine=On the History of Higher Education and the Councıl of Hihger Education in Turkey, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, Cilt/Volume 1, Sayı/Number 1, Nisan/April 2011; Sayfa/Pages Canan Laçin Şimsek, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kitaplarında Türk-İslam Bilginlerine Yer Verilme Durumu, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 8, Sayı 4, Aralık 2011, s Canan LAÇİN ŞİMŞEK Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Yapılan Çalışmaların Öğrencilerinin Bilim Tarihi İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa D. Ulusal yabancı dil makaleler 1. Peter Starr, Towards a Context for Ibn Umayl, Known to Chaucer as the Alchemist Senior, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, sy. 11 / Mayıs Salim Aydüz, Nasir al-din al-tusi s Influence on Ottoman Scientific Literature (Mathematics, Astronomy and Natural Sciences), International Journal of Turkish Studies (JTS), vol. 17, (nos 1 & 2), XII. ULUSLARARASI ATIFLAR [makale, kitap, tez] Dünya da İslam-Osmanlı-Türk felsefe ve bilim tarihi alanındaki yayımlana kitap çalışmaları, araştırma makaleleri ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarında, ayrıca İngilizce, Azerice ve Rusça dillerindeki Wikipedia gibi internet ortamındaki ansiklopedilerde pek çok atıf mevcuttur. Bunlarda temsil değeri olan örnekler aşağdaki gibidir. A. Uluslararası kitaplardaki atıflar 10

11 1. Ottoman reform and Muslim regeneration: studies in honour of Butrus Abu-Manneb, Itzchak Weismann, Butrus Abū Mannah, Fruma Zachs, New York Sally P. Ragep, Jaghmini, Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp F.Jamil Ragep, Qadızade al-rumi, Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450, Second Edition, Chicago Nergis Ertürk, Grammatology and Literary Modernity in Turkey, New York and Oxford: Oxford University Press, B. Uluslararası hakemli dergilerdeki atıflar 1. Ziauddin Serdar, Review, Nature, S. 394 (1998), s Yahya Michot, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (History of Astronomy Literature during the Ottoman Period), Book Reviews, Oxford-Journal Of Islamic Studies, V.10, Num.3, September 1999, s Tofigh Heidarzadeh, Book Reviews: Osmanli Astronomi Literatürü Tarihi, ed. by Ekmeleddin Ihsanoglu, Journal for the history of astronomy, Volume 31 Part 1, February 2000, No Journal of History of Arabic Science, Osmanlı Astronomi Tarihi, S. 71, Nisan 2001, s. 18 (İngilizce), s (Arapça). 5. Boris Rosenfeld, A Supplement to Mathematicians, Astronomers, and other Scholars 011slamic Civilisation and their Works (7th - 19th c.), Suhayl 4 (2004), pp F.J.Ragep, Ali Qushji and Regiomontanus: Eccentric transformations and Copernican revolutions, Journal for the History of Astronomy, 36 (2005), Sonja Brentjes, Euclid s Elements, Courtly Patronage and Princely Education, Iranian Studies, v. 41, number 4, pp Nergis Ertürk, Phonocentrism and Literary Modernity in Turkey, Boundary 2 / Summer Şahin Kaya, Constantinople and the End Time: The OttomanConquest as a Portent of the Last Hour, Journal of Early Modern History, 14 (2010) İsmail Yılmaz, Is Education a Scientific Discipline?, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2 No. 1; January 2012, pp Mahdi Abdeljaouad, La circulation des symboles mathématiques maghrébins entre l Occident et l Orient musulmans, 9e Colloque maghrébin sur l histoire des mathématiques arabes (Tipaza, mai 2007). XIV. SEMPOZYUMLAR KONFERANSLAR SEMİNERLER PANELLER - ATÖLYELER 1. Ulusal 2. İbn el-havvâm ve Cebri, Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul 3-5 Haziran

12 3. Harranlı Matematikçilerin İslâm Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları, Ulusal Harran Sempozyumu, FEY Vakfı, Urfa-Harran, Nisan Euclides Geometrisi ve Kelâm, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul Ekim Osmanlı İlmî Zihniyetinin Çerçevesi: Gazali nin Projesi Tamamlandı mı?, Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Kültür Etkinlikleri, 12 Mart Bilim ve Gelenek: Nesnelerin Özü Üzerine Bir Düşünüm, Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 14 Nisan Nurettin Topçu da Bilgi ve Bilim Problemi, Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul 4-5 Aralık Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir? İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul 2001, 13 Şubat. 9. Osmanlı Felsefe-Bilim Mirası Nasıl İncelenebilir? Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu Eleştiriler Sorunlar Teklifler, T. C. Diyanet Vakfı, İstanbul 2001, Şubat. 10. Yeniçağ Avrupa Bilimi Karşisında Osmanlı Düşünürlerinin Tutumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Dil, Kültür ve Çagdaslasma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara Anadolu da Matematik Bilimlerin Oluşumu ( ), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Genel Kurul Salonu, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles in Sayı Tanımı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sina Kabaağaç ı Anma Toplantısı, 01 Mayıs İstanbul: Oğuz Aklının Cisimleştiği Şehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üç Boyutlu Bilgi ya da İstanbul da Bilgiyi Düzene Koymak, İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul Yeni İle Beraber Yaşamak: Fetih Öncesi ve Sonrası Bizanslı Düşünürler, Felsefe Atölyesi [İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi], Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 17 Mayıs Kaynakları ve etkileri açısından Ali Kuşçu nun sayı tanımı, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı nın Kuruluşunun 20. Yılında Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul Aralık 2004, [Ali Kuşçu nun ölümünün 530. ve Salih Zeki nin doğumunun 140. yılı anısına]. 18. Ali Kuşçu ve Çevresi, Vefatı nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu yu Anma Programı, Bilim ve Sanat Vakfı, 27 Aralık 2004, İstanbul. 19. Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, Hayat Vakfı, , İstanbul. 20. Bilim Felsefesi, Doğa Felsefesi, İnsan Felsefesi, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 105 Y 015 Nolu Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI Eğitim Projesi, I. Bölüm, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Temmuz Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı 12

13 III Eğitim Projesi, I. Dönem, Edremit/Balıkesir, Ağustos Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı III Eğitim Projesi, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, Eylül XVI. Yüzyıl Türk Felsefe-Bilim Tarihi ne Önsöz, Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd ın 420. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, 19 Kasım, İstanbul Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalismalar: Dün-Bugün, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bölüm Odası, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, Küre yi Görmeye Çalışmak: Köprülü nün Osmanlı Kuruluş Tezi, M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri (40. Ölüm Anısına), 27 Mayıs 2006, İstanbul. 26. Doğa Felsefesi ve Yaşama ve Doğaya Saygı Etikleri, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 106 Y 108 Nolu Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII Projesi, 29 Temmuz-04 Ağustos Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV, (TÜBİTAK ÇAYDAG Proje no: 106Y111), I. Bölüm, Edremit/Balıkesir, Ağustos Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, 26 Ağustos-05 Eylül Çagdas Türk Düşüncesi nde Sait Halim Paşa yı Farklı Kılan Nedir?, 85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, Panel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 25 Kasım Ben in Tarihi ile Tarihteki Ben Çatışmasında Ahmed Cevdet Paşa Okulu Başarısız mı Oldu, Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Panel, 02 Aralık Türk Düşünce Tarihi, Erasmus Değişim Programı, İstanbul Üniversitesi, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, 26 Ocak İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, Safa Vakfı, İstanbul 2007, 19 Mart. 33. Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), I. Dönem, Ağustos 2007, Edremit/Balıkesir. 34. Evrenin Teorik Tasavvuru Olarak Bilim, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), II. Dönem, 28 Ağustos-6 Eylül 2007, Edremit/Balıkesir. 35. Devlet in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine, Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Eylül 2007, İstanbul. 36. XV.y.y. da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Seminerleri, 30 Ekim Salı 2007, Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı. 37. Taş Yerinde Ağırdır: Katip Çelebî nin Günümüz Tasavvurunun Eleştirisi, Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi Paneli, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırma Merkezi, 15 Kasım 2007, Katip Çelebi Amfisi. 38. Semanîye den Süleymanîye ye: Bir Küllî'ye yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet, KOCAV, Süleymaniye 13

14 Sempozyumu/Şehir ve Medeniyet, Ulusal Sempozyum, Kasım 2007, Süleymaniye-İstanbul. 39. Bilim ve Akıl", İSEDER (İstanbul Edebiyat Derneği), BSF Akademi Konferans Salonu, 28 Aralık 2007, İstanbul. 40. "Cihan Hâkimiyeti Fikri Etrafında Osman Turan'ın Tarih Tasavvuru", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 26 Ocak 2008, İstanbul. 41. XVIII. Yüzyıl Osmanlısında Felsefe-Bilim, XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), 31 Mayıs 2008 Cumartesi, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 42. Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum, Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, 12 Haziran 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 43. İslam Varlık Metafiziğine Giriş, 13 Haziran 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 44. Işk imiş her ne var âlemde/ilim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, 10 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 45. Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, 12 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 46. Nous tan Nefs e İslam Felsefe-Bilim Tarihi nin Kırılma Noktaları (19 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 47. XV. ve XVI. Yüzyıllarda İstanbul da Felsefe Yapmak, Türkiye de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul Felsefe Toplantısı Mart Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, 17 Temmuz 2010, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 49. Osmanlı Düşünce Hayatı Nasıl Çalışılır, Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası I, Osmanlı Düşünce Tarihi Çalışma Grubu [Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üniversitesi], 31 Temmuz 01 Ağustos 2010, İstanbul. 50. Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, 28 Ekim 2010, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 51. Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çarşamba Seminerleri, 14 Aralık 2011, İstanbul. 52. Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, 20 Şubat Pazartesi, 2012, İSAR Vakfı, İstanbul. 53. Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, 22 Şubat 2012, Bilecik Üniversitesi. 54. Uluslararası 1. Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-kayserî, Uluslararası Dâvûd el- Kayserî Sempozyumu, Kayseri Ekim Te sîr Muellefât İbn en-nefîs fî et-ta lîm et-tıbbî fî ed-devlet el-usmâniyye [İbn Nefîs in Eserlerinin Osmanlı Tıp Eğitimine Etkisi], II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-nefîs], Kuveyt 8-10 Kasım Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Oklahoma Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü, Norman/Oklahoma, 12 Nisan The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: 14

15 Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists, Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Center of Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan, 27 Mart The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists, From Medieval to Modern in the Islamic World, The Sawyer Seminar at the University of Chicago, 01 Nisan Orta Asya da Müslüman Bilginlerin Müsbet Bilimlere Katkıları, Orta Asya da İslam Uluslararası Sempozyumu [Oş Devlet Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı], Mayıs tarihlerinde Max Planck Institute for History of Science tarafından Berlin de düzenlenen Knowledge and Belief adlı Uluslararası Konferans ın Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives isimli çalışma grubu, Atölye Çalışması. 8. Historiographical Introduction to the Fifteenth Century: The Islamic Perspectice: An Age of Exploration: Forcing the Boundaries in Religion, Politics and Philosophy-Science in Fifteenth Century Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, January 2005, Max Planck Institute for History of Science, Berlin. 9. Altın-Orda Ülkesi nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-tuhfe fi ilmi l-hisab], İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, Ayaz-Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, Nisan 2005, İstanbul. 10. İstanbul ile Biladu ş-şam arasında ilmî ilişkiler: Dimeşk ve Haleb Örnegi, İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar, Şam da İstanbul Kültür Günleri, Şam Üniversitesi, Mayıs 2006, Şam. 11. Üç Boyutlu Medeniyet Tasavvuruna Giriş: Medeniyetlerin Ayrıştırıcı İlkesi Olarak Theo-Ontoloji, Uluslararası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu, Mayıs 2006, İstanbul. 12. Islamic Scientific Manuscripts in the Turkish Libraries, Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI), Berlin, Eylül Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren in Ara-Varlıklar dan Doğanın Büyü den Arındırılması, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Kasım, İstanbul. 14. On Science in Fifteenth Century, Before Copernicus Workshop, December 2006, Max Planck Institute for History of Science, Berlin. 15. Devr el-riyadiyyat el-meğaribiyye ve el-endelüsiyye fi tesis ilm el-riyadiyyat ve tatavvurihi fi el- Devlet el-aliyye el-osmaniyye [ Endülüs ve Mağrib Matematiğinin Osmanlı Matematiğinin Oluşumu ve Gelişimindeki Yeri ], IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Cezayir Yüksek Ögretmen Fakültesi Matematik Bölümü, Cezayir Lineer Olmayan Entegral Denklemler ve Matematik Tarihi Kurulu, Cezayir Matematik Tarihi Kurumu, Tipaza/Cezayir, Mayıs The concepts of space-time and motion in the fifteenth century Ottoman thought, Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Max Planck Institute for the History of Science, Ağustos 2007, Berlin. 17. Bir Şehri Temsil Etmek: Osmanlı Döneminde Üskübî Nisbeli Bilginler, Balkanların Yazılmamış Tarihi Paneli, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, İstanbul Kültür Günleri, Aralık 2007, Üsküp/Makedonya. 15

16 18. Impact of the Samarqandian School on Philosophy and Astronomy in Ottoman Times, Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, International Scientific Conference, 9-11 June 2009, Semerkant/Özbekistan. 19. Sultan Mehmet II as a Patron of Sceince and Philosophy, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 20. Mathematics and Natural Philosophy in the Fifteenth-Century Islamic World, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 21. Jamil Ragep & İhsan Fazlıoğlu, The Logical and Epistemological Foundations for the Earth s Stasis/Motion: Islamic Perspectives, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 22. İhsan Fazlıoğlu & Jamil Ragep, Ali Qushji, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 23. Some Reflections on the Second Istanbul Philosophical Circle, The Rational Sciences in Islam (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, MESA s 43rd Annual Meeting, November 2009, Boston/USA. 24. İthâf tan Enmûzec e Fetih ten Önce Osmanlı Ülkesi nde Matematik Bilimler, Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, 4-6 Aralık 2009, Bursa/Türkiye. 25. Waqfiyyas, libraries, and curricula with emphasis on the rational sciences, Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Workshop, McGill University, Institute of Islamic Studies, 15 March 2010, Montreal/QC, Canada. 26. Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Ekim 2010, Bursa. 27. Molla Hüsrev in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risale fi müşkilati l-meşhure fi ilmi l-hey e, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Kasım 2011, Bursa. 28. Texts and Remarks on the theory of Nafs al-amr, Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca CE), Mellon Foundation's Sawyer Seminar Program on the Comparative Study of Cultures, Workshop Two (December 3-6, 2011), Washington University, St. Louis. XV. DİĞER ETKİNLİKLER 1. XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Kasım, İstanbul, Danışma Kurulu Üyesi [XI. ve XVIII. yüzyıllar İslam-Türk medeniyeti ve Avrupa uluslararası sempozyum Kasım 2006 : felsefe-bilim, siyaset-devlet, dil-edebiyat-sanat, askerlik, sosyal hayat, imge = XI. to XVIII centuries Islamic-Turkish civilization and Europe international sympozsium : : Philosophy-state, language-literature-art, military, daily life, image [XI. ve XVIII Yüzyıllar İslam- Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslararası Sempozyum (2006 : İstanbul)]. / Düz. kurulu Cengiz 16

17 Kallek...[ve öte.]; danışma kurulu Kemal Beydilli, Feridun Emecen, İhsan Fazlıoğlu. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), [2006]. III, 425 s.]. XVI. DERSLER 1. Yurt içi i. Lisans Dersleri [İ.Ü. Edebiyat Fakültesi] 1. Matematik Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü] 2. İslam Bilim Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü] 3. Metafizik Tarihine Giriş [Felsefe Bölümü] 4. Çagdaş Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü] 5. Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü] 6. Klasik Dönem Türk Felsefesi [Felsefe Bölümü] 7. Mantık Tarihi ve Felsefesi I-II [Felsefe Bölümü] 8. Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi [Felsefe Bölümü] 9. Matematik Felsefesine Giriş [Felsefe Bölümü] 10. Modern Bilimin Oluşumu [Felsefe Bölümü] 11. Bilim Felsefesi [İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genetik ve Möleküler Biyoloji Bilimdalı] ii. Yüksek Lisans 1. Matematik Felsefesi [Felsefe Bölümü, YL] 2. Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) [Felsefe Bölümü, YL] 3. Klasik Mantık [İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü] 4. İslam Felsefe Tarihine Giriş [İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü] 5. iii. Doktora 1. Aristotles ve İbn Sina da Nefs Teorisi [Felsefe Bölümü, Dr.] 2. Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi [Felsefe Bölümü, Dr.] 2. Yurt dışı [McGill University, Institute of Islamic Studies] i. Lisans Dersleri 1. ISLA 345 Science and Civilization in Islam (Sally Ragep ile birlikte) Kış ii. Yüksek Lisans Doktora 1. ISLA 683 History of Science in Islam (Natural Philosophy) Kış ISLA 581 Special Topics (Intellectual History of Ottoman Empire ) Kış XVII. ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURUMLAR/KURULUŞLAR/ATÖLYELER 1. Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI) [McGill University, Max-Planck-Institut für 17

18 Wissenschaftsgeschichte ve American Council of Learned Societies örgütlenen ve desteklenen girişimin danışma kurulu üyesi.: 2. Before Coprnicus: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte kurulan ve XV. yüzyıl felsefe, bilim ve din hayatını inceleyen özel çalışma grubu üyesi.: 3. Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca CE) adlı atölyenin katılımcı üyesi.: ve 4. Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, , adlı forumun üyesi.: XVIII. GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL DERGİLER [Yayın kurulu, hakem kurulu, hakem, vb ] 1. Divan İlmî Araştırmalar 2. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 3. Türkiye Araştırmaları Literatür Tarihi Dergisi 4. Marife Dergisi 5. Türkiye Günlüğü XIX. BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ÖDÜLLER 1. Işk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzûlî ne demek istedi? adlı eser Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, fikir dalında 2011 yılının kitabı seçişmiştir. XXI. İDARİ GÖREVLER 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanı [ ]. XXII. ÇALISMA VE ARAŞTIRMA ALANLARI 1. Felsefe Tarihi 2. Bilim Tarihi ve Felsefesi 3. Matematik Tarihi ve Felsefesi 4. Türk Felsefe ve Bilim Tarihi 18

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DE CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRK OKULLARI İLE AMERİKAN KOLEJLERİNDE FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ (1839-1922) PHILOSOPHY GROUP COURSES TEACHING IN TURKISH SCHOOLS AND AMERICAN COLLEGES IN

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Library Culture in Ottomans and Its Effect on Scientific Life Hakan Anameriç Özet Osmanlı Devleti içerisinde önemli vakıf kurumlarından olan kütüphaneler,

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı