İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr."

Transkript

1 İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [ [ [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora Ekim 1993-Aralık 1998 Yüksek Lisans Ekim 1989-Haziran 1993 Lisans Ekim Temmuz 1989 Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tez: Aristoteles te Nicelik Sorunu. Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü nden ek dersler alınmıştır. Bilim Tarihi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tez: İbn el-havvâm (ö.1324) ve el-fevâid al-bahâiyya fî e-kavâid el- Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü nden ek dersler alınmıştır. Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sistematik Felsefe, Mantık, Batı Felsefesi Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, Bilim Tarihi Anabilimdallarından dersler alınmıştır. Sosyoloji, Psikoloji ve Pedagoji Bölümlerinden yardımcı dersler alınmıştır. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ 1. Ulusal Eğitim, Öğretim ve Araştırma Deneyimi Ekim 2011 Şimdi İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Prof. Dr. Haziran Eylül İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Doçent Eylül İlkbahar 2005 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi İlkbahar 1994 Şimdi BİLİM VE SANAT VAKFI 1

2 Eylül 1989-Haziran 1996 Haziran Ağustos 1996 Seminer Okuma Öbeği İşlik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Bilim Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Yazmalar Bölümü nde Araştırmacı 2. Uluslararası Eğitim, Öğretim ve Araştırma Deneyimi Ağustost Haziran 2011 McGILL ÜNİVERSİTESİ/KANADA, İslam Araştırmaları Enstitüsü Misafir öğretim üyesi İslam da aklî bilimler [Rational Sciences in Islam (RASI)] adlı projenin danışmanı ve kıdemli-uzman araştırmacısı Ağustos 2001 Haziran 2002 OKLAHOMA ÜNİVERSİTESİ/ABD, Bilim Tarihi Bölümü Rockefeller İnsanî Bilimler Bölümü nde, İslam ve Batı Arasında Bilimsel Alışveriş ( ) adlı Post-doktora programında Post-doktora bursiyeri. Desteklenen proje: Osmanlı ulemasının erken modern Avrupa Bilimine ( ) yanıtının yeniden değerlendirilmesi. Ocak1994-Şubat 1994 KAHİRE ÜNİVERSİTESİ, Kütüphanecilik Bölümü Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-furqân(londra/ingiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır) Ağustos 1991 HALEP ÜNİVERSİTESİ, Arap Bilim Tarihi Enstitüsü Dr. Mustafa Mevaldî danışmanlığında İslam matematik tarihi ve tenkitli metin hazırlama atölyesi (Halep/Suriye). Eylül 1990-Haziran 1992 ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi Ürdün Yüksek Ögretim Bakanlığı bursiyeri. Prof. Ahmed Selim Saidan ve Prof. Harun el-rabadî danışmanlığında İslam matematik tarihi çalışma ve araştırmaları. AKADEMİK ÇALISMALAR VE YAYINLAR I. YAZILAN TEZLER Doktora: Aristoteles'te Nicelik Sorunu, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1998, (187s.). Yüksek Lisans Tezi: İbn el-havvâm (öl. 724/1324) ve Eseri el-fevâid el-bahâiyye fi el-kavâid el-hisâbiyye - Tenkitli Metin ve Tarihi Değerlendirme-, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, X (Tenkitli Metin), İstanbul 1993, (374s.). II. KİTAPLAR a. Ulusal Kitap 2

3 1. Işk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzûlî ne demek istedi?, Birinci Basım: Haziran 2011; İkinci Basım: Ekim 2011; Üçüncü Basım Kasım 2012., İstanbul, 147s 2. Uygulamalı Geometri nin Tarihine Giriş: el-ikna fi ilmi l-misaha, Dergah Yayınları, İstanbul 2004, 168s. 3. Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ramazan Şeşen Cevat İzgi Cemil Akpınar İhsan Fazlıoğlu (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), c. I-II, İstanbul b. Ulusal Kitap bölümü 1. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-tuhfe fî ilmi'l-hisâb], Teoman Duralı ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], İstanbul 2008, s Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum, Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul 2009, s Bilen Bir'i Bilir: Topçu'da Bilgi ve Bilim Sorunu, Nurettin Topçu, ed. İsmail Kara, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009, s c. Ulusal kitap/dergi editörlüğü 1. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, 757s. [Sayı Editörü]. 2. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yayın Kurulu Üyesi, c. I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul d. Uluslararası kitap bölümü 1. Ali Kuşçu nun el-risâlet el-muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî'nin yazdığı şerh: Ahsen el-hediyye bi-şerh el-muhammediyye, Festschrift in Honor of András J. E. Bodrogligeti, İstanbul 2007, edited by Kurtuluş Öztopçu, Türk Dilleri Araştırmaları 17 (2007): III. MAKALELER a. Ulusal hakemli dergilerde makaleler 1. İbn el-havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-fevâid el-bahâiyye fî el-kavâid el-hisâbiyye deki Çözümsüz Problemler Bahsi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, s , s (İngilizce özet). 2. Ali Kuşçu nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa ya Nisbet Edilen Cevabı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s İbnu l-annâbî ve es-sa yul-mahmûd fî Nizâmi l-cunûd Adlı Eseri, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu d-dunya ve İlmu d-dîn, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu s-safâ ve Abdurrahmân Bistâmî, Dîvân İlmî 3

4 Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s Sultân I. Alâuddîn Keykudâd a sunulan siyâsetnâme: el-letâifu l-alâiyye fî l-fedâili s-seniyye, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1997/1, Sayı 3, s , 7. Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, İstanbul 2003, s İrşad el-tullab ila İlm el-hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz], Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2002/2, S. 13, s Osmanlı Düşünce Geleneği nde Siyasî Metin olarak Kelam Kitapları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. I, S. 2, İstanbul 2003, s Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s Aristoteles in Sayı Tanımı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/2, S. 15, s İki Ucu Müphem Bir Köprü: Bilim ile Tarih ya da Bilim Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, s Türk Felsefe-Bilim Tarihi nin Seyir Defteri (Bir Önsöz), Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2005/1, S. 18, s Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, S. 6, İstanbul 2005, s Türklüğe Dair, Türkiye Günlüğü, Güz 99, Ankara 2009, s Semanîye den Süleymanîye ye: Bir Küllî'ye yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet, Türkiye Günlüğü, Kış 100, Ankara 2010, s İstanbul'dan Varlık, Var-olan ve Yokluk'a Kadîm bir Nazar, Türkiye Günlüğü, Bahar 101, Ankara 2010, s b. Ulusal hakemli olmayan dergilerde makaleler 1. Selçuklu Döneminde Anadolu da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-, Cogito, İstanbul 2001, Sayı 29, s c. Uluslararası [Yerli ve Yabancı] indekslerde taranan dergilerde makaleler [SCI, SSCI ve AHCI ile Alan indeksi] 1. Euclides Geometrisi Süreklilik Aksiyomu Açısından Eleştirilebilir mi?, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 2002, s Osmanlı Döneminde Bilim Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 3, Mart 2003, s Ali Kuşçu nun el-muhammediyye fî el-hisâb ının Çift Yanlış ile Tahlîl Hesabı Bölümü, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, Ekim 2003, s [3. sayıda yayımlanan aynı adlı makalenin düzeltilmiş halidir]. 4. Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 5, Mart 2004, s

5 5. Devlet in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 17, İstanbul/Mart 2010, s Uluslararası hakemli dergilerde makaleler 1. The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science, Journal for the History of Arabic Science, Aleppo 2008/XIV, No. 1, 2, pp (English 7. Uluslararası hakemli olmayan internet ortamında makaleler 1. Taqi al-din Ibn Maruf: Survey on his Works and Scientific Method, IV. ULUSAL ANSİKLOPEDİ MADDELERİ a. T.C. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 1. Cebir, c. VII, İstanbul 1993, s Habeş el-hâsib, c. XIV, İstanbul 1996, s Harizmî, c. XVI, İstanbul 1997, s Hâzin, c. XVII, İstanbul 1998, s Hendese: Osmanlı Dönemi", c. XVII, İstanbul 1998, s Hesap: Osmanlılar da Hesap, c. XVII, İstanbul 1998, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Hevâî, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Hindî, s ; Osmanlılar da Hesâb-ı Sittînî, s ; Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-ı A dâd-i Erbaat Mütenâsibei, s , B- Hesâb-ı Hataeyn, s , C- Hesâb-ı Tahlîl ve Teâküs, s Hubûbî", c. XVIII, İstanbul 1998, s Hulâsat el-hisâb, c. XVIII, İstanbul 1998, s İbnü l-bennâ, c. XX, İstanbul 1999, s İbnü l-ekfânî, c. XXI, İstanbul 2000, s İbnü l-hâim, c. XXI, İstanbul 2000, s İbnü l-havvâm, c. XXI, İstanbul 2000, s İlm-i menâzir (Optik): Osmanlılar da ilm-i menâzir, c. XXII, İstanbul 2000, s Kadızade-i Rumi, c. XXIV, İstanbul 2001, s Konevi, Mehmed, c. XXVI, İstanbul 2002, s Mahanî, c. XXVII, İstanbul 2004, s Mardinî, Cemaleddin, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mardinî, İsmail b. İbrahim, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mehmed Atıf Efendi, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mehmed Nadir, c. XXVIII, Ankara 2003, s Mesaha, c. XXIX, Ankara 2004, s Mirim Çelebî, c. XXX, İstanbul 2005, s Muhammed Bâkır Yezdî, c. XXX, İstanbul 2005, s

6 24. Muhammed Ebu l-hayr, c. XXX, İstanbul 2005, s Mustafa b. Ali el-muvakkit, c. XXXI, İstanbul 2006, s Mustafa Sıdkı, c. XXXI, İstanbul 2006, s Nesevî, Ali b. Ahmed, c. XXXII, İstanbul 2006, s Osmanlılar: G) İlim ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı ve Bilim, c. XXXIII, İstanbul 2007, s er-risaletü l-muhammediyye, c. XXXV, Ankara 2008, s Sabit b. Kurre, c. XXXV, Ankara 2008, s Semev el el-mağribî, c. XXXVI, Ankara 2009, s Seyyid Ali Paşa, c., XXXVII, İstanbul 2009, s Sıbtu l-mardini, c. XXXVII, İstanbul 2009, s b. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi 1. Abdurrahman Bistâmî, c. I, İstanbul 1999, s Abdulalî Bircendî, c. I, İstanbul 1999, s Abdurrahim Maraşî, c. I, İstanbul 1999, s Ahmed Efendi (Taşköprülü-zâde), c. I, İstanbul 1999, s Ahmed Tevhîd Efendi, c. I, İstanbul 1999, s Ali Efendi (İbn Hamza), c. I, İstanbul 1999, s Ali Kuşçu, c. I, İstanbul 1999, s Davud Kayserî, c. I, İstanbul 1999, s Emrî Çelebi [Matematikçiliği], c. I, İstanbul 1999, s Fâzıl Ali Bey, c. I, İstanbul 1999, s İsmail Efendi (Gelenbevî), c. I, İstanbul 1999, s Mûsâ (Kâdî-zâde), c. II, İstanbul 1999, s Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", c. II, İstanbul 1999, s Seyyid Ali Paşa, c. II, İstanbul 1999, s V. ULUSLARARASI ANSİKLOPEDİ MADDELERİ a. Encyclopedia of Ottoman Empire (edit. Gabor Agoston ve Bruce Masters) [Maddeler] (Facts on File, Inc., New York 2009) 1. Ali Kuşçu, p Takiyüddin Rasıd, p b. Dictionary of Scientific Biography (new edition) [Maddeler] (Charles Scribner's Sons - Thomson Gale] (English), 2008) 1. Ali Qushjî, v. 1, pp c. The Biographical Encyclopedia of Astronomers (edit. Thomas Hockey), Springer, New York

7 1. Ali al-muwaqqit:mustafa b. Ali al-muwaqqıt, c. I, Amajur Family, c. I, s Omar al-darandawî, c. I, s Ibn Abî al-fath al-sufî, c. I, s Kamal al-din al-turkmanî, c. I, Mirim Chalabî, c. II, Katib Sinan al-qunawî, c. II, s Qushji, Ali, c. II, s al-samarqandî, Shams al-din, c. II, al-shirwanî, Fath Allah, c. II, s Taqi al-din Rasıd, c. II, s , al-ubaydî, Jalal al-din Fadl Allah, c. II, s d. Mevsuat A lam el-ulema ve el-udeba el-arab ve el-muslimin [Arapça] 1. el-ermeyunî, Ebu l-hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed, c. I, Beyrut 2004, s el-istanbulî, Bedruddin Mehmed b. Esad b. Ali el-yanyevî, c. I, Beyrut 2004, s Esad Efendi, Mehmed Esas b. Ali b. Osman el-yanyevî, c. I, Beyrut 2004, s Georgias, Amirutsez ve oğlu Mehmed, c. V, Beyrut 2005, s VI. ULUSAL BASILI SEMPOZYUM TAM VE ÖZET BİLDİRİLERİ 1. Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Dil, Kültür ve Çagdaslasma, Editör: Bahaeddin Yıldız, Hacettepe.Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003, s [Aynı adlı sempozyum bildirisinin basılmış metnidir]. 2. Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles in Sayı Tanımı, Navisalvia (Sina Kabaağaç ı Anma Toplantısı 2003) çeşitlemeler, edit.: Faruk Akyol, İstanbul 2005, s Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, Sempozyum, Editörler: Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 2007, s VII. ULUSLARARASI BASILI SEMPOZYUM ÖZET VE TAM BİLDİRİLERİ 1. XIVth-Century Muslim Mathematician Ibnu l-havvam and his work al-fawaid al-bahaiyya fi l- Qawaid al-hisabiyya, XIXth International Congress of History of Science Zaragoza (Spain) August 1993, Book of Abstracts- Scientific Sections, Edit. Mariano Hormigon vdğ., M1-2/ Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-kayserî ( / /1350), Uluslararası Dâvûd el-kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Kayseri 1998, s [Şu kitapta tekrar yayımlanmıştır: Turan Koç, İbn Arabi Geleneği ve Davud el-kayseri, İstanbul 2011, s ]. 3. Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren in Ara-Varlıklar dan Doğanın Büyü den Arındırılması, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, 7

8 Uluslararası Sempozyum=XI. to XVIII. Centuries Islamic-Turkish Civilization and Europe International Symposium, Kasım, İstanbul 2006, s İthâf tan Enmûzec e Fetih ten Önce Osmanlı Ülkesi nde Matematik Bilimler, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2010, s Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu (22-24 Ekim 2010 Bursa) -Bildiriler-, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2011, s IX. ULUSLARARASI KİTAP TANITIMI/ELEŞTİRİSİ 1. Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-i Gülşeni nin Baleybelen inin Düşündürdükleri, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10, Ekim 2006, s Philosophy in Early Safavid İran: Najm al-din Mahmud al-nayrizi and his Writings, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, Sayı 20, Ekim 2011, s XI. ULUSAL ATIFLAR [makale, kitap, tez] Türkiye İslam-Osmanlı-Türk felsefe ve bilim tarihi alanındaki yayımlanan kitaplarda, araştırma makaleleri ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarında; ayrıca Türkçe Wikipedia gibi internet ortamındaki ansiklopedilerde pek çok atıf mevcuttur. Bunlarda temsil değeri olan örnekler aşağıdaki gibidir. A. Ulusal kitaplar 1. Ramazan Şeşen, Harran Tarihi, Ankara Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, c. I, İstanbul 1997, s. 210 (dipnot: 345), 246 (dipnot: 561), Bkz. Bibliyografya, c. II, s Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, İstanbul 1999, s. 62, 124, Ramazan Şeşen ve Cevat İzgi (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, c. I, İstanbul 1999, s. XLIX-L, LV, 18-20, 26, s Remzi Demir, Takiyüddin in Ceride el-dürer ve Haride el-fiker Adlı Yapıtında Bulunan Ondalık Trigonometrik Cetveller (Düzenlenişi ve Kullanılışı), Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s. 408 (dipnot: 19-20). 6. Mehmet Bayraktar, Dâvûdu l-kayserî ve Osmanlı İlmî Geleneğinin Teşekkülü, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VII (Düşünce), Ankara 1999, s. 59 (dipnot: 4). 7. Melek Dosay, Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s. 392 (dipnot: 7), s. 395 (dipnot: 20 ve 21). 8. Yavuz Unat, Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış, Osmanlı, [Yayın Kurulu Başkanı: Halil İnalcık; Editör: Güler Ören], c. VIII (Bilim), Ankara 1999, s (dipnotlar: 3, 24-26, 28-32, 34-35, 37, 42-49). 9. Salim Aydüz, Feyzullah Sermed (Şekerzâde), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s

9 10. Salim Aydüz, Hüseyin Tevfik Paşa (Vidinli), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s Salim Aydüz, İbrahim Halebî, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. I, s Salim Aydüz, Mehmed Efendi (Yanyalı), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Mustafa Sıdkı, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Ramazan Cezerî, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Salim Aydüz, Sinân Paşa, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. II, s Yavuz Unat, ilkçağdan günümüze astronomi tarihi, Ankara 2001, s Süleyman Sûdî Efendi, Tabakât-ı Müneccimîn, Hazırlayan: Salim Aydüz, İstanbul [Bkz. Bibliyografya, s ]. 18. Musa Yıldız, Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî l-istiâresi, Ankara [Bkz. Bibliyografya, s. 181]. 19. Zencânî, Sultana Öğütler Alâeddin Keykûbat a Sunulan SİYASETNÂME-, Hazırlayan: H. Hüseyin Adalıoğlu, İstanbul 2005, s. 39 (dipnot. 83), Remzi Demir, Philosophia Ottomanica, -Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi-, c. I, - Eski Felsefe-, Ankara 2005, s Hayati Develi, Osmanlı nın Dili, İstanbul 2006, s , B. Ulusal yabancı dil kitaplar 1. Ramazan Şeşen, Muhtârât min nevâdir el-mahtûtât fî mektebât el-turkiyyâ, İstanbul Remzi Demir, Decimal Trigonometri Tables in the Work of Takiyüddin Ceride el Dürer ve Haride el- Fiker (Preparation and Use), The Great Ottoman-Turkish Civilisation, [Chief of the Editorial Board: Halil İnalcık; Editor in Chief: Kemal Çiçek], c. III, Ankara 2000, s. 428 (dipnot: 19). 3. B. A. Rosenfeld E. Ihsanoğlu, Mathematicians, Astronomers & Other Scholars of Islamic Civilisation and their works (7th-19th c.), s. İstanbul 2003, s. 231, Bekir Harun Küçük, Contexts and Construction of Ottoman Science with Special References to Astronomy, M.A. in History, Sabancı University, Spring 2005, C. Ulusal hakemli dergiler 1. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde Aritmetik ve Cebir Eğitimi ve Okutulan Kitaplar, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, İstanbul 1995, s. 139 (dipnot: 53). 2. Musa Yıldız, Ali Kuşçu nun Risâle fi l-isti`âresi, İslâm Araştırmaları Dergisi, S. 3, (1999), İstanbul 1999, s. 216 (dipnot: 1). 9

10 3. Remzi Demir Yavuz Unat, Ali Kuşçu ve el-muhammediyye, el-fethiyye ve Risâle fî hall eşkâl elmu addil li l-mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri, Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi-, S. 16, Ankara 2002, s Mahmut Ak, Osmanlı Coğrafya Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Bilim Tarihi-, c. II, S. 4, 2004, s Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Bilim Tarihi-, c. II, S. 4, 2004 de değişik makalelerde, çalışmalarıma yapılan atıflar Aykut Kazancıgil, XIX ve XX. Yüzyıllarda Türkiye de Fizik ve Tıbbî Fizik Tarihi ile İlgili Yayınların Notlu Kaynakçası, Osmanlı Bilimi Araştırmaları c. VI, S. 2 (2005), s Feza Günergun, Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi: Mebahis-i İlmiye ( ), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 2007,8(2): Eşref Altaş, XVIII. Yüzyıl Eczaü l-kaziyye Risaleleri ve Darendeli Mehmed Efendi nin Risale fi ttefrika beyne mezhebi l-müteahhirin ve l-kudema fi l-kaziyye ve t-tasdik İsimli Eseri, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 38 (2010/1), s Canan Laçin Şimşek - Ahmet Şimşek, Türkiye de bilim tarihi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlilikleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010, s Bekir S. Gür, Türkiye de Yükseköğretimin ve Yükseköğretim Kurumu nun Tarihi Üzerine=On the History of Higher Education and the Councıl of Hihger Education in Turkey, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, Cilt/Volume 1, Sayı/Number 1, Nisan/April 2011; Sayfa/Pages Canan Laçin Şimsek, Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kitaplarında Türk-İslam Bilginlerine Yer Verilme Durumu, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 8, Sayı 4, Aralık 2011, s Canan LAÇİN ŞİMŞEK Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Yapılan Çalışmaların Öğrencilerinin Bilim Tarihi İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa D. Ulusal yabancı dil makaleler 1. Peter Starr, Towards a Context for Ibn Umayl, Known to Chaucer as the Alchemist Senior, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, sy. 11 / Mayıs Salim Aydüz, Nasir al-din al-tusi s Influence on Ottoman Scientific Literature (Mathematics, Astronomy and Natural Sciences), International Journal of Turkish Studies (JTS), vol. 17, (nos 1 & 2), XII. ULUSLARARASI ATIFLAR [makale, kitap, tez] Dünya da İslam-Osmanlı-Türk felsefe ve bilim tarihi alanındaki yayımlana kitap çalışmaları, araştırma makaleleri ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarında, ayrıca İngilizce, Azerice ve Rusça dillerindeki Wikipedia gibi internet ortamındaki ansiklopedilerde pek çok atıf mevcuttur. Bunlarda temsil değeri olan örnekler aşağdaki gibidir. A. Uluslararası kitaplardaki atıflar 10

11 1. Ottoman reform and Muslim regeneration: studies in honour of Butrus Abu-Manneb, Itzchak Weismann, Butrus Abū Mannah, Fruma Zachs, New York Sally P. Ragep, Jaghmini, Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp F.Jamil Ragep, Qadızade al-rumi, Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, pp David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450, Second Edition, Chicago Nergis Ertürk, Grammatology and Literary Modernity in Turkey, New York and Oxford: Oxford University Press, B. Uluslararası hakemli dergilerdeki atıflar 1. Ziauddin Serdar, Review, Nature, S. 394 (1998), s Yahya Michot, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (History of Astronomy Literature during the Ottoman Period), Book Reviews, Oxford-Journal Of Islamic Studies, V.10, Num.3, September 1999, s Tofigh Heidarzadeh, Book Reviews: Osmanli Astronomi Literatürü Tarihi, ed. by Ekmeleddin Ihsanoglu, Journal for the history of astronomy, Volume 31 Part 1, February 2000, No Journal of History of Arabic Science, Osmanlı Astronomi Tarihi, S. 71, Nisan 2001, s. 18 (İngilizce), s (Arapça). 5. Boris Rosenfeld, A Supplement to Mathematicians, Astronomers, and other Scholars 011slamic Civilisation and their Works (7th - 19th c.), Suhayl 4 (2004), pp F.J.Ragep, Ali Qushji and Regiomontanus: Eccentric transformations and Copernican revolutions, Journal for the History of Astronomy, 36 (2005), Sonja Brentjes, Euclid s Elements, Courtly Patronage and Princely Education, Iranian Studies, v. 41, number 4, pp Nergis Ertürk, Phonocentrism and Literary Modernity in Turkey, Boundary 2 / Summer Şahin Kaya, Constantinople and the End Time: The OttomanConquest as a Portent of the Last Hour, Journal of Early Modern History, 14 (2010) İsmail Yılmaz, Is Education a Scientific Discipline?, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2 No. 1; January 2012, pp Mahdi Abdeljaouad, La circulation des symboles mathématiques maghrébins entre l Occident et l Orient musulmans, 9e Colloque maghrébin sur l histoire des mathématiques arabes (Tipaza, mai 2007). XIV. SEMPOZYUMLAR KONFERANSLAR SEMİNERLER PANELLER - ATÖLYELER 1. Ulusal 2. İbn el-havvâm ve Cebri, Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul 3-5 Haziran

12 3. Harranlı Matematikçilerin İslâm Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları, Ulusal Harran Sempozyumu, FEY Vakfı, Urfa-Harran, Nisan Euclides Geometrisi ve Kelâm, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul Ekim Osmanlı İlmî Zihniyetinin Çerçevesi: Gazali nin Projesi Tamamlandı mı?, Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, Kültür Etkinlikleri, 12 Mart Bilim ve Gelenek: Nesnelerin Özü Üzerine Bir Düşünüm, Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 14 Nisan Nurettin Topçu da Bilgi ve Bilim Problemi, Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul 4-5 Aralık Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir? İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul 2001, 13 Şubat. 9. Osmanlı Felsefe-Bilim Mirası Nasıl İncelenebilir? Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu Eleştiriler Sorunlar Teklifler, T. C. Diyanet Vakfı, İstanbul 2001, Şubat. 10. Yeniçağ Avrupa Bilimi Karşisında Osmanlı Düşünürlerinin Tutumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi, Dil, Kültür ve Çagdaslasma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara Anadolu da Matematik Bilimlerin Oluşumu ( ), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Genel Kurul Salonu, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles in Sayı Tanımı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sina Kabaağaç ı Anma Toplantısı, 01 Mayıs İstanbul: Oğuz Aklının Cisimleştiği Şehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üç Boyutlu Bilgi ya da İstanbul da Bilgiyi Düzene Koymak, İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul Yeni İle Beraber Yaşamak: Fetih Öncesi ve Sonrası Bizanslı Düşünürler, Felsefe Atölyesi [İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi], Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 17 Mayıs Kaynakları ve etkileri açısından Ali Kuşçu nun sayı tanımı, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı nın Kuruluşunun 20. Yılında Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul Aralık 2004, [Ali Kuşçu nun ölümünün 530. ve Salih Zeki nin doğumunun 140. yılı anısına]. 18. Ali Kuşçu ve Çevresi, Vefatı nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu yu Anma Programı, Bilim ve Sanat Vakfı, 27 Aralık 2004, İstanbul. 19. Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, Hayat Vakfı, , İstanbul. 20. Bilim Felsefesi, Doğa Felsefesi, İnsan Felsefesi, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 105 Y 015 Nolu Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI Eğitim Projesi, I. Bölüm, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Temmuz Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı 12

13 III Eğitim Projesi, I. Dönem, Edremit/Balıkesir, Ağustos Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı III Eğitim Projesi, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, Eylül XVI. Yüzyıl Türk Felsefe-Bilim Tarihi ne Önsöz, Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd ın 420. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, 19 Kasım, İstanbul Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalismalar: Dün-Bugün, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bölüm Odası, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, Küre yi Görmeye Çalışmak: Köprülü nün Osmanlı Kuruluş Tezi, M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri (40. Ölüm Anısına), 27 Mayıs 2006, İstanbul. 26. Doğa Felsefesi ve Yaşama ve Doğaya Saygı Etikleri, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 106 Y 108 Nolu Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII Projesi, 29 Temmuz-04 Ağustos Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV, (TÜBİTAK ÇAYDAG Proje no: 106Y111), I. Bölüm, Edremit/Balıkesir, Ağustos Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, 26 Ağustos-05 Eylül Çagdas Türk Düşüncesi nde Sait Halim Paşa yı Farklı Kılan Nedir?, 85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, Panel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 25 Kasım Ben in Tarihi ile Tarihteki Ben Çatışmasında Ahmed Cevdet Paşa Okulu Başarısız mı Oldu, Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Panel, 02 Aralık Türk Düşünce Tarihi, Erasmus Değişim Programı, İstanbul Üniversitesi, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, 26 Ocak İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, Safa Vakfı, İstanbul 2007, 19 Mart. 33. Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), I. Dönem, Ağustos 2007, Edremit/Balıkesir. 34. Evrenin Teorik Tasavvuru Olarak Bilim, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), II. Dönem, 28 Ağustos-6 Eylül 2007, Edremit/Balıkesir. 35. Devlet in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine, Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Eylül 2007, İstanbul. 36. XV.y.y. da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Seminerleri, 30 Ekim Salı 2007, Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı. 37. Taş Yerinde Ağırdır: Katip Çelebî nin Günümüz Tasavvurunun Eleştirisi, Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi Paneli, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırma Merkezi, 15 Kasım 2007, Katip Çelebi Amfisi. 38. Semanîye den Süleymanîye ye: Bir Küllî'ye yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet, KOCAV, Süleymaniye 13

14 Sempozyumu/Şehir ve Medeniyet, Ulusal Sempozyum, Kasım 2007, Süleymaniye-İstanbul. 39. Bilim ve Akıl", İSEDER (İstanbul Edebiyat Derneği), BSF Akademi Konferans Salonu, 28 Aralık 2007, İstanbul. 40. "Cihan Hâkimiyeti Fikri Etrafında Osman Turan'ın Tarih Tasavvuru", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 26 Ocak 2008, İstanbul. 41. XVIII. Yüzyıl Osmanlısında Felsefe-Bilim, XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), 31 Mayıs 2008 Cumartesi, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 42. Türkiye'de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum, Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, 12 Haziran 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 43. İslam Varlık Metafiziğine Giriş, 13 Haziran 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 44. Işk imiş her ne var âlemde/ilim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, 10 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 45. Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, 12 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 46. Nous tan Nefs e İslam Felsefe-Bilim Tarihi nin Kırılma Noktaları (19 Aralık 2009, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 47. XV. ve XVI. Yüzyıllarda İstanbul da Felsefe Yapmak, Türkiye de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul Felsefe Toplantısı Mart Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, 17 Temmuz 2010, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 49. Osmanlı Düşünce Hayatı Nasıl Çalışılır, Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası I, Osmanlı Düşünce Tarihi Çalışma Grubu [Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üniversitesi], 31 Temmuz 01 Ağustos 2010, İstanbul. 50. Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, 28 Ekim 2010, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul. 51. Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çarşamba Seminerleri, 14 Aralık 2011, İstanbul. 52. Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, 20 Şubat Pazartesi, 2012, İSAR Vakfı, İstanbul. 53. Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, 22 Şubat 2012, Bilecik Üniversitesi. 54. Uluslararası 1. Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-kayserî, Uluslararası Dâvûd el- Kayserî Sempozyumu, Kayseri Ekim Te sîr Muellefât İbn en-nefîs fî et-ta lîm et-tıbbî fî ed-devlet el-usmâniyye [İbn Nefîs in Eserlerinin Osmanlı Tıp Eğitimine Etkisi], II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-nefîs], Kuveyt 8-10 Kasım Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Oklahoma Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü, Norman/Oklahoma, 12 Nisan The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: 14

15 Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists, Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Center of Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan, 27 Mart The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists, From Medieval to Modern in the Islamic World, The Sawyer Seminar at the University of Chicago, 01 Nisan Orta Asya da Müslüman Bilginlerin Müsbet Bilimlere Katkıları, Orta Asya da İslam Uluslararası Sempozyumu [Oş Devlet Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı], Mayıs tarihlerinde Max Planck Institute for History of Science tarafından Berlin de düzenlenen Knowledge and Belief adlı Uluslararası Konferans ın Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives isimli çalışma grubu, Atölye Çalışması. 8. Historiographical Introduction to the Fifteenth Century: The Islamic Perspectice: An Age of Exploration: Forcing the Boundaries in Religion, Politics and Philosophy-Science in Fifteenth Century Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, January 2005, Max Planck Institute for History of Science, Berlin. 9. Altın-Orda Ülkesi nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-tuhfe fi ilmi l-hisab], İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, Ayaz-Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, Nisan 2005, İstanbul. 10. İstanbul ile Biladu ş-şam arasında ilmî ilişkiler: Dimeşk ve Haleb Örnegi, İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar, Şam da İstanbul Kültür Günleri, Şam Üniversitesi, Mayıs 2006, Şam. 11. Üç Boyutlu Medeniyet Tasavvuruna Giriş: Medeniyetlerin Ayrıştırıcı İlkesi Olarak Theo-Ontoloji, Uluslararası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu, Mayıs 2006, İstanbul. 12. Islamic Scientific Manuscripts in the Turkish Libraries, Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI), Berlin, Eylül Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren in Ara-Varlıklar dan Doğanın Büyü den Arındırılması, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Kasım, İstanbul. 14. On Science in Fifteenth Century, Before Copernicus Workshop, December 2006, Max Planck Institute for History of Science, Berlin. 15. Devr el-riyadiyyat el-meğaribiyye ve el-endelüsiyye fi tesis ilm el-riyadiyyat ve tatavvurihi fi el- Devlet el-aliyye el-osmaniyye [ Endülüs ve Mağrib Matematiğinin Osmanlı Matematiğinin Oluşumu ve Gelişimindeki Yeri ], IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Cezayir Yüksek Ögretmen Fakültesi Matematik Bölümü, Cezayir Lineer Olmayan Entegral Denklemler ve Matematik Tarihi Kurulu, Cezayir Matematik Tarihi Kurumu, Tipaza/Cezayir, Mayıs The concepts of space-time and motion in the fifteenth century Ottoman thought, Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Max Planck Institute for the History of Science, Ağustos 2007, Berlin. 17. Bir Şehri Temsil Etmek: Osmanlı Döneminde Üskübî Nisbeli Bilginler, Balkanların Yazılmamış Tarihi Paneli, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, İstanbul Kültür Günleri, Aralık 2007, Üsküp/Makedonya. 15

16 18. Impact of the Samarqandian School on Philosophy and Astronomy in Ottoman Times, Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, International Scientific Conference, 9-11 June 2009, Semerkant/Özbekistan. 19. Sultan Mehmet II as a Patron of Sceince and Philosophy, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 20. Mathematics and Natural Philosophy in the Fifteenth-Century Islamic World, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 21. Jamil Ragep & İhsan Fazlıoğlu, The Logical and Epistemological Foundations for the Earth s Stasis/Motion: Islamic Perspectives, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 22. İhsan Fazlıoğlu & Jamil Ragep, Ali Qushji, Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, McGill University, Institute of Islamic Studies, August 2009, Montreal/QC, Canada. 23. Some Reflections on the Second Istanbul Philosophical Circle, The Rational Sciences in Islam (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, MESA s 43rd Annual Meeting, November 2009, Boston/USA. 24. İthâf tan Enmûzec e Fetih ten Önce Osmanlı Ülkesi nde Matematik Bilimler, Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, 4-6 Aralık 2009, Bursa/Türkiye. 25. Waqfiyyas, libraries, and curricula with emphasis on the rational sciences, Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Workshop, McGill University, Institute of Islamic Studies, 15 March 2010, Montreal/QC, Canada. 26. Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'nin Onto-geometrik Bir Araştırması, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Ekim 2010, Bursa. 27. Molla Hüsrev in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risale fi müşkilati l-meşhure fi ilmi l-hey e, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Kasım 2011, Bursa. 28. Texts and Remarks on the theory of Nafs al-amr, Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca CE), Mellon Foundation's Sawyer Seminar Program on the Comparative Study of Cultures, Workshop Two (December 3-6, 2011), Washington University, St. Louis. XV. DİĞER ETKİNLİKLER 1. XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Kasım, İstanbul, Danışma Kurulu Üyesi [XI. ve XVIII. yüzyıllar İslam-Türk medeniyeti ve Avrupa uluslararası sempozyum Kasım 2006 : felsefe-bilim, siyaset-devlet, dil-edebiyat-sanat, askerlik, sosyal hayat, imge = XI. to XVIII centuries Islamic-Turkish civilization and Europe international sympozsium : : Philosophy-state, language-literature-art, military, daily life, image [XI. ve XVIII Yüzyıllar İslam- Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslararası Sempozyum (2006 : İstanbul)]. / Düz. kurulu Cengiz 16

17 Kallek...[ve öte.]; danışma kurulu Kemal Beydilli, Feridun Emecen, İhsan Fazlıoğlu. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), [2006]. III, 425 s.]. XVI. DERSLER 1. Yurt içi i. Lisans Dersleri [İ.Ü. Edebiyat Fakültesi] 1. Matematik Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü] 2. İslam Bilim Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü] 3. Metafizik Tarihine Giriş [Felsefe Bölümü] 4. Çagdaş Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü] 5. Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü] 6. Klasik Dönem Türk Felsefesi [Felsefe Bölümü] 7. Mantık Tarihi ve Felsefesi I-II [Felsefe Bölümü] 8. Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi [Felsefe Bölümü] 9. Matematik Felsefesine Giriş [Felsefe Bölümü] 10. Modern Bilimin Oluşumu [Felsefe Bölümü] 11. Bilim Felsefesi [İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genetik ve Möleküler Biyoloji Bilimdalı] ii. Yüksek Lisans 1. Matematik Felsefesi [Felsefe Bölümü, YL] 2. Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) [Felsefe Bölümü, YL] 3. Klasik Mantık [İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü] 4. İslam Felsefe Tarihine Giriş [İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü] 5. iii. Doktora 1. Aristotles ve İbn Sina da Nefs Teorisi [Felsefe Bölümü, Dr.] 2. Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi [Felsefe Bölümü, Dr.] 2. Yurt dışı [McGill University, Institute of Islamic Studies] i. Lisans Dersleri 1. ISLA 345 Science and Civilization in Islam (Sally Ragep ile birlikte) Kış ii. Yüksek Lisans Doktora 1. ISLA 683 History of Science in Islam (Natural Philosophy) Kış ISLA 581 Special Topics (Intellectual History of Ottoman Empire ) Kış XVII. ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURUMLAR/KURULUŞLAR/ATÖLYELER 1. Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI) [McGill University, Max-Planck-Institut für 17

18 Wissenschaftsgeschichte ve American Council of Learned Societies örgütlenen ve desteklenen girişimin danışma kurulu üyesi.: 2. Before Coprnicus: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte kurulan ve XV. yüzyıl felsefe, bilim ve din hayatını inceleyen özel çalışma grubu üyesi.: 3. Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca CE) adlı atölyenin katılımcı üyesi.: ve 4. Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, , adlı forumun üyesi.: XVIII. GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL DERGİLER [Yayın kurulu, hakem kurulu, hakem, vb ] 1. Divan İlmî Araştırmalar 2. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 3. Türkiye Araştırmaları Literatür Tarihi Dergisi 4. Marife Dergisi 5. Türkiye Günlüğü XIX. BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ÖDÜLLER 1. Işk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzûlî ne demek istedi? adlı eser Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, fikir dalında 2011 yılının kitabı seçişmiştir. XXI. İDARİ GÖREVLER 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanı [ ]. XXII. ÇALISMA VE ARAŞTIRMA ALANLARI 1. Felsefe Tarihi 2. Bilim Tarihi ve Felsefesi 3. Matematik Tarihi ve Felsefesi 4. Türk Felsefe ve Bilim Tarihi 18

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İhsan Fazlıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr 2.

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14.12.2008 İÇİNDEKİLER 1980... 3 1985... 3 1988... 3 2004... 3 2006... 3 EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KAYNAKÇALAR... 3 1984... 3 1988... 3 1995...

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART

Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART Yrd.Doç.Dr. BERFİN KART Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe 2003-2006

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969.

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969. ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: Murat DEMİRKOL Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969 Felsefesi) Tlf: 0312 324 15 55 Cep tlf: 0545 467 10 87 E-Posta: m.demirkol@ybu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT

AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT AYDIN TOPALOĞLU DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye Bağlarbaşı Cad. No. 40 Üsküdar İstanbul Telefon E-posta 2164740860-1239 Doğum Tarihi 01.04.1964 Faks 2164740874 atopaloglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term HAZIRLIK SINIFI_PREP CLASS 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ_Exam Calendar of 1st term 27 Ekim 2015 Salı 2 Türkçe/Turkish Hazırlık sınıfı EKİM-KASIM OCTOBER- NOVEMBER 03 Kasım 2015 Salı 4 Matematik/ Mathematics Hazırlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 BAYBURT T: 28621800181711 F: 2862180533

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

2008 Ekim Şubat, Hannover Leibniz Üniversitat Erasmus Hareketliliği

2008 Ekim Şubat, Hannover Leibniz Üniversitat Erasmus Hareketliliği ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13

ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13 ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13 EĞİTİM Doktora Kant ta Aklın Teorik Kullanımından Pratik Kullanımına Geçişin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002,

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002, Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe 21 Kasım 1963 te İstanbul da doğdu. 1984 te İstanbul Alman Lisesi ni, 1988 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mustafa KAÇAR İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6085 Mail : mkacar@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s

(2005). Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail in eğitim sisteminde dinin yeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), s YARD. DOÇ. DR. ZARİFE ŞEYMA ARSLAN İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Tel: 0212 440 0000 / 26756 e-mail: zseyma@istanbul.edu.tr Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı