Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KAPLICA KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, [1983]

2 İÇİNDEKİLER A-KİTAPLAR:... 3 B- MAKALELER KISALTMALAR

3 A-KİTAPLAR: 1- AĞABABA, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal Sendromlarda Triptefan Metabolizması ve 5-HİAA 5 Üzerine Tesiri Uzmanlık Tezi. 2- AKANSEL, A. H. Mümin: Armutlu Kaplıcaları. İstanbul Fevzi Mat. 10 s. [Mktp] 3- AKANSEL, A. H. Mümin: Armutlu ve Kaplıcaları. İstanbul İmamoğlu Fevzi B. 16 s. [Mktp] 4- AKANSEL, A. - H. Mümin: Armutlu ve kaplıcaları. İstanbul. A. Sait Bas. 5 s. [Mktp] 5- AKAY İDARESİ: Yalova Sağlık Kaynağıdır. İstanbul Akşam Mat. 16 s. [Mktp] 6- AKAY İŞLETMESİ: Yalova Kaplıcaları Broşürleri s.[Mktp] 7- AKAY İŞLETMESİ: Yalova Kaplıcaları Broşürleri. İstanbul Akşam Bas. 16 s. [Mktp] 8- AKÇA, F. Akçakoca: Pamukkale Suları. 2.bs. Denizli Çatalçeşme Pazarı. 63s. resimli.[mktp] 9- ALDEMIR, Mehmet: Çeşme ve Ilıcaları. İzmir Bilgi Bas. 38 s. resimli. "Çeşmeyi Sevenler Kurumu Yayınları: 1". [Mktp] 10. ATADEMİR, Prof. Dr. Saib Ragıp: Konya Ilgın Ilıcası ve Şifalı Su Tedavisinin Esasları ve Türkiye'nin Meşhur Kaplıcaları. Konya Atademir Yayınevi. 64 s. 2 tablo. [Mktp] 11- ATAŞ, Musa: Bursa a Kaplıcaları ve Otelleri Broşürü. Bursa, d.t.1952, Emek Bas. 48 s.[mktp] 12- ATEŞ, Hasbi: Gençleştirici Gıdalar, Bitkiler, Madensuları. İstanbul Hüsnütabiat Mat. 127s. [Mktp] 13- AVŞAROĞLU, Mustafa: Türkiye Kaplıcaları ve içmeleri Kılavuzu. Termalizm ve Klimatizm I Ankara Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 144 s. harita, tablo [Mktp] 14- AYAŞ içmece ve Kaplıcaları. Ankara Ayyıldız Matbaası A.Ş. 17 s. resim, planş. [Mktp] 15- AYAŞ İçmece ve Kaplıcaları: Ankara Ayyıldız Mat. 13 s. resim. [Mktp] 16- AYGEN, Dr. Mehmet Sadettin: Afyonkarahisar Kaplıcaları ve Maden Suları. Afyon s. "Türkeli Yayınları: 2". [Mktp] 17- BAŞAR, Doç. Dr. Zeki: Erzurum ilinde Şifalı Sular. Yerleri. Genel Durumları, Nitelikleri. Ankara Sevinç Mat. 189 s. "Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 221". [Mktp] 18- BAŞVEKALET: Sıcak Ve Soğuk Maden Sularının İstismarile Kaplıcalar Tesisatı Hakkındaki 10 Haziran 1926 Tarih ve 927 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun. Ankara Başvekâlet Bas. 2 s. [Mktp] 19- BAYATLI, Osman: Bergama'da Küplü Hamam. İstanbul Vakit Bas. 40 s. resimli, planlı. [Mktp] 20- BELGER, N. R.: Turizm. Termalizm ve Klimatizm. Daktilo Edilmiş Şekli İ.Ü.Tıp Fak. Tıp Tarihi Enst. Arşivindedir. 21- BELGER, Prof. Dr. Nihat Reşat: Yalova Termal Kürü Endiksiyonları ve Teknikleri [Mktp] 22- BERNARD, C. A. : Bursa Kaplıcaları. Çev.: Orhan YENAL BERNARD, C. A.: Les Bains de Brousse en Bythinie (Turquie d' Asie) Neşreden: Galatasaray Tıbbiye Mektebi. Kitabın aslı İ.Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi Enstitüsündedir. 24- BERNARD, Dr. : Kaplıca Risalesi. Bains de Brousse. İstanbul Mekteb-i Tıbbiyye Tabhanesi, 99 s. [Mktp] 25- BERNARD, Dr. K. A.: Bursa Banyoları. Çev.: Rıza Ruşen YÜCER. İstanbul, 1843, Kenan Bas. 60 s. [Mktp] 3

4 26- BERTRAND, L. (P. URBAIN et ): Rapport Hydrologique Sur Les Eaux Minerales de Brousse Paris BİLECEN, Dr. Lerzen: Hidro-Klimatolojide 35 Yıl. İstanbul Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. 24 s. 28- BİRAND, Prof. Dr. Şevket Ahmet: Haymanada Jeolojik-Hidrolojik Bir Müşahede. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası C: 3, 1950'den Ayrıbasım. İstanbul Osman Yalçın Mat s. resim, harita 29- B0NK0WSKI, Prof. Efendi: Etude Chimique Sur Les Eaux Thermales de Brousse BUNKOWSKI, Marie D. : Bursa Hamamları. Bursa Yeni Basımevi 31- BURSA Hamamları. 2. bs. Bursa Emek Bas. 52 s. [Mktp] 32- BURSA Çelik Palas Otel el-kaplıca Kaplıca. İstanbul. Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 15 s. [BDK] 33- BURSA HALKEVİ: Bursa Hamamları. Bursa Yeni Bas. 46 s. Bursa Halkevi: 5". [Mktp] 34- BURSA Kaplıcaları. Bursa Kitabhanei Emrî. 80 s. [Mktp] 35- BURSA Kükürtlü Otel ve Banyoları. VIII s.[mktp] 36- CALVI, W. S.: Bursa Suları Hakkında Rapor. Ankara CELALYAN, 0. : Hidroloji CEVDET, Osman : Su u Tedavisi. İstanbul, CİVAOĞLU, İlhami: Kütahya Vilayeti Dahilindeki Şifalı Sular ve Çamurlar Hakkında Rapor İstanbul ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Anadolu'da Maden Suları ve Kaplıcaların Dağılışı [MTA Kütüphanesi] 41. ÇAĞLAR, Kerim Ömer : Anadolu'da Maden Suları ve Kaplıcaların Dağılışı [MTA Kütüphanesi] 42. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Ankara Çevresi Suları ve Haymana Kaplıcası Üzerinde Etütler. Ankara Köyhocası Mat. 75 s. "Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalarından: 7". [Milli Ktp.] 43. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Havza Kaplıcaları ve İçme Suları. Ankara, s. "Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalarından: 32". [Milli Ktp.] 44. Çağlar, Kerim Ömer: Bursa Bölgesi Şifalı Suları. Ankara M.T.A. Mecmuası 45. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Haymana Kaplıcası Üzerinde Kimyasal ve Fisiyolojik Araştırmaları. Ankara s. 46. ÇAĞLAR, Kerim Ömer : Kaya, Toprak ve Maden Sularında Radyoaktivite ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Kızılcahamam Çevresi Suları ve Kaplıcaları Üzerinde Araştırmalar. Ankara [MTA Kütüphanesi] 48. ÇAĞLAR, Kerim Ömer : Maden Suları ve Kaplıcaların Analiz Metodları MTA Yayını. [MTA Kütüphanesi] 49. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Mineral Suların Araştırılmaları ve Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metodları Hakkında Rapor MTA Yayınlarından. [MTA Kütüphanesi] 50. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Türkiye Maden Suları ve Kaplıcaları. 4 fasikül. Ankara MTA Enstitüsü Matbaası. 791 s. "MTA Enstitüsü Yayınlarından No: 11, 107" 4

5 51-ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Güneydoğu Anadolu Şifalı Suları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bilgisi Kürsüsü 52-ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Bolu ve Yakın Çevresi Şifalı Suları. AÜZF TBK 53. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: Trakya Şifa Kaynakları. AÜZF TBK 54- ÇEKİRGE Kaplıcaları Tarihçesi. Bursa Emek Bas. 495 s. [Milli Kütüphane] 55-Çekirge, Nevin: Almanya'daki Kaplıca ve Kür Merkezleri Konusundaki Araştırma Raporu Ankara y. 6 planş. Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Planlama Dairesi Başkanlığı. 56- Çekirge, Nevin: Avusturya'daki Kaplıca ve Kür Merkezleri Konusunda Bir Araştırma. Ankara Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 57. Çekirge, Nevin: Kütahya İl Sınırı içinde Yer Alan Kaynaklarla İlgili ön Rapor. Ankara Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 58- Çekirge, Nevin: Türk Hamamlarının Kaplıca Tedavisindeki Yeri ve önemi. Ankara Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 59. Çekirge, Nevin: Yalova Termal Su Şehri Konusunda Rapor. Ankara Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 60. Çekirge, Nevin - İsmet ÜLKER: Gönen Termal Su Şehri Genel Yerleşme Planı Ön Raporu. Ankara Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 61- AKANSEL, Dr. Mustafa Hakkı : Kaplıcalar Hakkında ilmî Bilgiler ve Armutlu Kaplıcalarında İlmî Tetkikat. İstanbul Vakit Mat. 47 s. [Taksim Atatürk Kitaplığı] 62- DENİZCİLİK BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI: Yalova Kaplıcaları. İstanbul, Apa Ofset Bas. 8 s. (Metin Farsçadır). [Milli Kütüphane] 63. Denizcilik Bankası Türk A.O: Yalova Spas. İstanbul. 1968, 8 s. renkli resim. [Mktp] 64. Denizcilik Bankası Türk A.O: Yalova Thermalbaeder. İstanbul Apa Ofset Bas., 8 s. renkli resim. [Milli Ktp.] 65- DİKKAYA, Mehmet : Termalizm-Termal Turizmi ve Aydın Yöresinde Termal Ürün Pazarlaması İzmir IX+110 s. 2 harita. Ege Üniversitesi İşletme Fak. Master Tezi. 66- DİRİSU, Prof. Dr. Nüzhet Şakir : Erzurum Ilıcaları I. I [Milli Ktp.] 67. DİRİSU, Prof. Dr. Nüzhet Şakir: Arteriosklerosda Kaplıca Tedavisi. İstanbul İsmail Akgün Mat. 7 s. İzmir: 28 Eylül - 2 Ekim 1956 Ondördüncü Millî Türk Tıp Kongresi Tutanak ve Tebliğlerinden Ayrı Baskı 68. DİRİSU, Prof. Dr. Nüzhet Şakir : Bursa Ilıcaları ile Tedavi. İstanbul DİRİSU, Prof. Dr. Nüzhet Şakir: İdroloji. İçme ve Kaplıca Tedavisi. Ankara, 1952, Akın Mat. 450 s. "Ankara Üniv. Tıp Fak. Yayınlarından No: 28" 71- EGELİ, Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif - Ord. Prof. Dr. Sedat TAVAT- Dr. Orhan YENAL- Dr. Fikret BİYAL Fibrositis'li ve Ateroskleroz'lu Hastalarda Yalova İçme ve Kaplıca Kürünün Humoral Sendrom üzerindeki Tesirleri (Kantitatif-Elektroforetik Etüd) Denizcilik Bankası Mat. 174s. [Mktp.] 72- EYİCE, Prof. Dr. Semavi: Kırşehir'de Karakurt (Kalender Baba) Ilıcası. İstanbul Edebiyat Fakültesi Mat. Tarih Enstitüsü Dergisi Sayı 2'den Ayrı Basım. [Mktp.] 73- GASPRALİ: Haydar Sağıtma Çamurları. Kayseri

6 74- GEDİZ Murat Dağı Yayla ve Kaplıcalarını Güzelleştirme Kurumu Ana Nizamnamesi [Milli Ktp.] 75- GEZER, Güngör : Şifa Dağıtan Sular. İstanbul, d.t.1970, Dilek Mat. 78 s. [Milli Ktp.] 76- GESLIN, M. - A. LEPAPE - S. BARDET: Bursa Suları Hakkındaki Rapor 77- GİRAY, Dr. Saib: Bursa Kaplıcaları ve Şifalı Suları ile Tedavi. İstanbul Burhanettin Erenler Mat. 78- GİRAY, Dr. Saib : Yalova Kaplıcaları Nasıl Gezilir. Neler Görülür ve Kimler Banyo Alır Kimler Almaz İstanbul, Aydınlık Bas s. [Taksim Atatürk Kitaplığı] 79. Giray, Dr. Saib: Yalova Kaplıcaları Tarihçesi ve Şifalı Suları ile Tedavi. İstanbul Burhanettin Erenler Mat. İnkılâp Kitabevi. 132 s. [Mktp.] 80- GÖKNİL, Dr. M. Halit : Bursa'daki Yeni Kaplıca, Kara Mustafa, Kükürtlü Termal Sularının Fiziko Kimyası Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul s. İTÜ İnşaat Fak. Mat. harita. [Mktp.] 81- GÖNEN Kaplıcaları [Mktp.] 82- GÜLEN, Dr. Dinçer: Kuzeybatı Anadolu Sıcaksu Kaynaklarının Ostracodları. İÜ Fen Fakültesi / Yapılmakta Olan Araştırma/ 83- GÜNER, Dr. Hüseyin: Ege Bölgesi Kaplıca ve Maden Sularının Alg Vejetasyonu ile İlgili İnceleme. İzmir Ege Üniv. Mat. 24 s. "Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi Not 99". [Mktp] 84. Güner, Dr. Hüseyin: Pamukkale Termal Suyunun Mikroflorası. Die Mikroflora der Thermallvasser Von Pamukkale. Bornova Ege Üniv. Mat. 35 s. "Ege Üniv. Fen Fakültesi İlmî Raporlar Serisi no: 31" 85- HAKKI, Mustafa: Gemlik Armutlu Kaplıcalarında İlmî Tetkikat. İstanbul Bilgiç Mat. 42 s. [Milli Ktp.] 86- HEMEN, Erdal: A Thermal Bath Complex for Bursa. Ankara pages. ODTÜ Departmant of Architecture. [ODTÜ Mimarlık Fak. Arşivi] 87- HİLMİ, A. : Bulgaristan an Kaplıcaları ile Balkan Hava Koroları. Halksesinin Hususi Sayısı. Konya s. [Milli Ktp.] 88- İLHAMİ, M. - Nazmi ÂSAF : Bursa Kaplıca Sularının Fizkoşimik ve Kimyevî Tahliline Dair Rapor 89- İMRE, Zahit : Kaynak ve Yeraltı Sularının Hukukî Durumu umu. Doçentlik Tezi. İstanbul İsmail Akgün Mat. 90- İZMİRLİ, İnci : Yalova Kaplıcaları Hakkında Topladığım Faydalı Notlar KAHRAMAN, Nüzhet - M. AYÖZCAN: Sandıklı Hüdai Kaplıcası ön Fizibilite Etüdü. Ankara. Ağustos Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grubu Raporu. 92- KAHRAMAN, Nüzhet : Türkiye'de Sağlık Turizmi. Ankara. Kasım T.C. Turizm Bankası A.Ş. Mat. Yay.: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı 93- KAMİL, Dr. M.: Gönen Kaplıcaları ve Tedavi Eylediği Hastalıklar. İstanbul Kader Mat. 94- KIZILCAHAMAM Kaplıcaları İçme ve Maden Suları. Ankara Ulus Bas. 26 s. [Milli Ktp.] 95- KIZILYALIN, Ahmet Arif : Bursa Kaplıcaları. Neşreden: Nagihan KIZILYALIN. Bursa Kardeşler Mat. 60 s. [Milli Ktp.] 96- KOCA, Dr. İsmail: Haymana Kaplıcaları. Ankara Baylan Basım ve Ciltevi. 64 s. [Milli Ktp.] 6

7 97- KUŞÇU, Dr. Tayyar: Haymana Kaplıcası ve Faydaları. İstanbul Gün Bas. 104 s. resimli. [Milli Ktp.] 98- KUZULUK Kaplıcaları. Önsöz: Yıldırım GEÇ. İstanbul Türkiye Ticaret Mat. 64 s. [Milli Ktp.] 99- KVLLARV, Dr. : Çeşme Kasabası Kurbünde Kain Ilıcanın Kibritî-i i Milhî Miyah-ı ı Tabiyye-i i Harresi İstanbul ( ). Mihran Mat. 60 s. 2 harita. [Milli Ktp.] 100- LÂV, Dr. İnci Güral: Gönen Termo-Mineral Kürünün İlk Okul Talebelerinde A.S.O. Titresi ve E.K.G. Bulguları Üzerindeki Tesirleri. İstanbul y. Tablo, grafik. İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Enst LEFAPE. A, - S. BARDOT - M. GESLIN: Bursa Çekirge Suları. Ankara MTA Yayınları, Seri B. No LES Bains et la Plage de Yalova. İstanbul s. Yayımlayan: Touring Club Turc. [Milli Ktp.] 103- LIGOR, Prof. - Prof. CEVAT - Prof. M. FAILLEBEN - Prof. İLHAMİ: Analyse des Eaux Thermales de Yalova 104- MERT, Hasan Hulki: Dünya Harikası Balıklı Kaplıca Sivas Çermik ve içmeceleri. (Her derde Deva Suları). Ankara Bilgi Bas. 68S. [Milli Ktp.] MUSTAFA HAKKI, Dr.: Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgiler ve Armutlu Kaplıcalarında İlmi Tetkikat. İstanbul: Vakit Bas., s. [Milli Ktp.] 105- OKYAY, Tahsin: İzmir ili Termal Turizmi. İzmir Ege Üniv. İTBF Master Tezi OLALI, Hasan (Çev.) : İsviçre Kür istasyonlarının Tıbbî Organizasyonu. III. Turizm Danışma Kurulu Raporu. Ankara SMANLI0ĞLU, Dr. M. Tevfik: Halk İçin Kaplıca Rehberi. Yalova Talay Mat. 40 s. 2. Basım: İstanbul Ahmet Sait Mat. 40 s. "Lokman Sağlık Yayınları No: 12. [Milli Ktp.] 108- ÖNDEŞ, Fevzi: Fatsa Ilıcası Rehberi ve Turistik Bilgiler. Ordu Yeni Matbaa. 45 s. [Milli Ktp.] 109- ÖZDEMİR, Dr. Mustafa : Erzurum ve Civarında Şifalı Sayılan Suların Fiziko-Kimyasal Analizleri ve Sağlığa Etkili Özellikleri. Erzurum s. Atatürk Üniv. Bas. "Atatürk Üniv. Yay. No: 135" 110- ÖZDEMİR, Osman : Ilgın Kaplıcasının Tarihçesi. (Ilgın Kaplıcasının Faideleri. İlk Anlam ve Son Tahlil Raporları). Açık Ilıcanın Tahlil Raporu. Konya Yıldız Bas. 35 s. resimli. [Milli Ktp.] 111- ÖZDEN, A. M.: İçme, Maden Suları, Kaplıca tedavi Tatbikatı. İÜ Tıp Fak. Tıp Tarihi Enst. Arşivinden 112- ÖZDEN, Dr. Akil Muhtar: İçmeler, Maden Suları, Kaplıcalar ve Devaî Tatbikatı. İstanbul Kader Mat. 34 s. 2 planş. Beşinci Millî Tıp Kongresi. [Hacettepe Üniv. Tıp Merkezi Kütüphanesi] 113- ÖZDEN, Prof. Dr. Akil Muhtar : Les Eaux Thermales en Turquie. Compte-Rendu de la IV eme Semaine Medicale Balkanique a İstanbul. y.y.t.y. Kenan Bas s. Yayımlayan: Balkan Tıp Birliği Türk Kongresi 114- ÖZDEN, Akil Muhtar: Türkiye Maden Suları ve Kaplıcaları Hakkında Rapor. Ankara Beşinci Millî Tıp Kongresi ÖZEL, Dr. Türkyılmaz: Radyoaktif Termomineral Kaplıca Suyunun Formalin Artritine Etkisi İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Enst. Doçentlik Tezi PAMUK, F. - N. SAYGILI : Radyoaktivite ve Uranyum Bulundurmaları Bakımından Kaplıca Sularımız. Ankara s. "Ankara Nükleer Araştırma Merkezi K-I-70". [MTA Ktp.] 117- PINAR, Doç. Dr. Nuriye: Ege Bölgesinin Tektoniği, Sıcak Su ve Maden Suyu Kaynakları İstanbul Kenan Bas. 40 s. "İÜ Fen Fak. Monografileri (Tabiî İlimler Kısmı) Sayı: 12" 118- PİRİNÇ, Halil - Mümin ESKİ: Yalova-Kaplıcalar Kaplıcalar-Çınarcık Çınarcık. İstanbul Ders Bilgisi Mat. 94S. 1 plan, resimli 7

8 119- RANDA, Doç. Dr. N.: Türkiye Kaplıca Sularının Kimyasal İncelenmesi. Ankara Üniv. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Sınai Kimya Kürsüsü 120- REMAN, Rıza : Thermal-und Mineralquellen der Türkei und Badewesan bei den Türkei Berlin REMAN, Dr. Rıza: Şifalı Sular Kullanma ilmi,, Balneologi, Şifalı Kaynaklarımız. İstanbul Cumhuriyet Mat. 594s. resim, harita REMAN, Dr. Rıza R.: Kaplıca Bilgileri. Bursa Yeni Bas. 61 s.[milli Ktp.] 123- ROZYCKI, Dr. L. de : Les Bains et Les Eaux Thermales Brouase. (Bursa Termal Suları ve Hamamları) Risale. 124-SALİH, Dr. : Ticaret ve v e Tababet Nokta-i i Nazarından Suların ve Kaplıcaların Menfaati. İstanbul (1916). İkdam Mat. 64s. [Milli Ktp.] 125- SEYRİSEFAİN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ : Yalova Kaplıcaları Tahlil Raporları, Tedavi Edilen Hastalıklar, Tedavi Şekilleri, Otel ve Lokanta Tarifesi. İstanbul Seyrisefain Bas. 20 s. [Milli Ktp.] 126- SEYRİ SAFAİN İDARESİ. Zümrüt Yalova Kaplıcaları Ahmet İhsan Mat SİOTİS, Dr. Jean Emile : Coury-les les-bais a Yalova. (Lea Thermes de Pythia. Extrait de la Revue Medico- Pharmaceutique) (Nos ( 2,3,4, et 5, 1906). Constantinople Imprimerie A. Christidis. 123 s. [Milli Ktp.] 128- SIOTIS, Dr. M. Anntoine: Causeries Hydrologigues. (Extrait de la Revue Medico-Pharmaceutique) Constantinople A CHRISTIDIS. XII-128 s. 5 plânş, 13 renkli planş. [Milli Ktp.] 129- ŞEHSUVAROĞLU, Doç. Dr. Bedi N. : Anadolu Kaplıcaları ve Selçuklular. (Anatolian Thermal Baths and The Seljuks Turks). İstanbul İsmail Akgün Mat s. resimli. Yayımlayan: İÜ Tıp Fak. Tıp Tarihi Enstitüsü, İstanbul Üniv. Tıp Fak Mecmuası, No: 2, Sene: 1957'den ayrı baskı. [Milli Ktp.] 130- ŞİFALI Sularımız. (Kaplıcalar ve İçmeler Rehberi). Editör: Salih ÖZBEY. Ankara Çağ Mat. XXXII-406 s. "Yurt Haberler Ajansı Yayını No. 1" 131- TEVFİK VÂCİD: Umumî Telhisi Fennî nî Tedavi. İstanbul TİMEL, Dr. S. Sırrı: Turgutlu ve Salihli Kaplıcaları ve Başka Sıhhi Yazılar. İzmir Suhulet Mat. 8 s. [Milli Ktp.] 133- TUNA, Dr. Necdet: Bursa Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi. Ankara Mars Mat. XXLX+52 s. resim, plânş. [Milli Ktp.] l34. Tuna, Dr. Necdet: Gönen Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi. XII+52 s. resim, plânş. [Mktp] 135. Tuna, Dr. Necdet: Haymana Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi. Ankara Mars Mat. XV+52 s. resim, plânş. [Mktp] 136. Tuna, Dr. Necdet: Kırşehir Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi. Ankara. 1976, Mars Mat. XVIII+52 s. resim, plânş. [Mktp] 137. Tuna, Dr. Necdet: Kızılcahamam Kaplıcaları ve Romatizmada kaplıca Tedavisi. Ankara Mars Mat. XIII+52 s. resim, plânş. [Mktp] 138. Tuna, Dr. Necdet: Romatizmada kaplıca Tedavisi. Ankara Mars Mat. 59 s. resim, plânş. "Şekerbank Kültür Serisi No: 8". [Mktp] 8

9 139. Tuna, Dr. Necdet: Sandıklı Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca Tedavisi. Ankara, Mars Mat. XII+52 s. resim, plânş. [Mktp] 140- TÜRKİYE Maden Suları. 1. Kitap. İstanbul, d.t Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. IV+203 S. Yayınlayan: İÜ Tıp Fak. Hiidro-Klimatoloji Kürsüsü. [Mktp] 141- TÜRKİYE Maden Suları. 2. Kitap. Marmara Bölgesi. İstanbul, d.t Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. VI+213 s. resim, harita. [Mktp] 142- TÜRKİYE Maden Suları. 3. Kitap. Ege Bölgesi. y.y.d.t XXI+335 s. resim, plânş, harita. Yay.: İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Kürsüsü. [Mktp] 143- TÜRKİYE Maden Suları. 4. Kitap. İç Anadolu Bölgesi. İstanbul Sermet Mat. XXIV+279 s. Yay.: İÜ İstanbul Tıp Fak. Tıbbî Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Kürsüsü TÜRKİYE Maden Suları. 5. Kitap. Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İstanbul Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş. 205 s. 8 plânş. Yay.: İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Kürsüsü TÜRKİYENİN Şifa Kaynakları. Heiıûellen Der Türkei. 32 s. Teksir TÜZÜN, Dr. Cemal (Haz.) : Sandıklı Hüdai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri. Afyon Doğan Mat. 43 s. [Mktp.] 147- UNGAN, Abdullah : Sıcak ve Soğuk Şifalı Sular Kimyası; Kaynakta Yapılacak İncelemeler, Laboratuvar Analizleri, Şifalı Kaynaklar Bakımından Türkiye. Ankara s. şek. cet. har. [MTA Ktp.] 148- BURSA Termo-mineral mineral Kürünün İmmuno Reaktif Plazma İnsülini üzerine Etkisi. N. USMAN Doktora Tezi. Çekirge Askeri Hastane UYAR, A. : Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Kan Proteinleri, Serum Fiprinojeni, Serolojik Testler ve Sedimantasyon Üzerine Tesiri İhtisas Tezi UYAR, A. ve Arkadaşları : Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Açlık Kanşekerine Etkisi 151- UYAR, A. ve arkadaşları: Romatizmal Sendromlarda Kaplıca Tedavisi, Yılında Bursa Bilecik Tabip Odasının Tertiplediği Bilimsel Kongre. Bursa Asker Hastanesi 152- UYAR, A. ve Arkadaşları : Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Total Lipit ve Kolestrine Etkisi 153- UYAR, Türkân: Türkiye Maden Suları ve Bu Suların Devlet Tarafından Denetimi. İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Enst.de Yapılmakta olan Doktora Tezi 154- UZER, İhsan: Bursa Suları. Bursa Vilâyet B. 112 s. resimli. "Bursa Halkevi Neşriyatı: 11" 155- ÜLKER, İsmet: Kaplıca, Deniz ve İklim Kürlerinin Temel Yöntemleri. Türkiye'nin Kaplıca, Deniz, İklim Olanakları arı ve Kaplıca Planlamasına Bir Yaklaşım. Ankara. 167 y. 2 harita. "TTB Turizm Planlaması Genel Müd. Kaplıca ve Dağ Turizmi Proje Müdürlüğü Yayın No: 1978/1" 156. ÜLKER; İsmet: Türkiye'nin Deniz, Kaplıca, İklim Olanaklarının Sağlık Turizmi Açısından A İncelenmesi enmesi ve Kaplıca Planlamasına Bir Yaklaşım. Ankara. Şubat s ÜLKER, İsmet - Nevin ÇEKİRGE - Bora AVŞARCAN: Diyarbakır Çermik Termal Su Şehri Planı Raporu. Ankara y. 9 planş. Yay.: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ÜNVER, Dr. A. Süheyl : Kütahya'da Selçuklardan Kalma Yonca Ilıcası 651 (1233). İstanbul s. Türk Tıp Tarihi Arkivi No: (1943) den Ayrıbaskı. 9

10 159- ÜNVER, Dr. A. Süheyl: Selçuklular Zamanında ve Sonra Anadolu Kaplıcaları Tarihi İstanbul Bürhaneddin Mat. 19 s. "Konya Mecmuası No. 30 (1939)den Ayrı Baskı. [Taksim Atatürk Kitaplığı] 160- ÜNVER, Dr. A. Süheyl : İstanbul'un Bazı Acı ve Tatlı Sularının Halkça Maruf Şifa Hassaları Hakkında. İstanbul Belediye Mat. 8 s. Diğer Tabı; İstanbul ss. "Türk Tıp Tarihi Arkivi C:5, No: 18 (1940)den Ayrı Baskı. [Milli Ktp.] 161- ÜNVER, Dr. A. Süheyl - Dr. A. Fehmi: Selçuk Türkleri Zamanında Anadoluda Kaplıcalar. İstanbul Kader Bas. 8 s. "Beşinci Milli Türk Tıp Kongresi tebliğlerinden". [Mktp.] 162. ÜNVER, Dr. A. Süheyl: Konya Selçuklular Zamanındaki Hamamlara Dair. İstanbul s. "Türk Tıp Tarihi Arkivi C: 5, No: 18 (1940) den Ayrıbaskı". [Taksim Atatürk Kitaplığı] 163. Ünver, Dr. A. Süheyl: İstanbul Dışı Hamamları Hakkında. İstanbul Kader Mat. 4 s. "Dirim Sayı: 10 (1948)dan Ayrıbaskı. [Taksim Atatürk Kitaplığı] 164- ÜNVER, Dr. A. Süheyl: İstanbul Hamamlarının İstikbali. İstanbul. 3 s."yeni Türk Mecmuası Sayı: 84'den ayrıbaskı. [Taksim Atatürk Kitaplığı] 165- YALOVA Kaplıcaları Albümü: İstanbul. Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. 32 s. [Milli Ktp.] 166- YAL0VA Source de Sante. [y.y.t.y.] Akşam Mat. 18 s. resim, planş, harita 167- YARAR, Dr. Necmeddin Rifat : İçme ve Kaplıca Tedavisi İstanbul A.İhsan Bas. 6 s. [Milli Ktp.] 168- YEĞİN, M. Münip: Erzurum'da Şifalı Sayılan Suların Radyoaktivite Vesair Yönlerden İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü 169- YENAL, Dr. Orhan: Hidroloji. Genel, Eksperimentel, Klinik, Terapötik. İstanbul İsmail Akgün Mat. XI+225 s. [Ankara Üniv. Tıp Fak. Ktp.] 170. YENAL, Dr. Orhan: Marmara Bölgesi Maden Sularının Terapotik Bakımdan Kıymetlendirilmesi İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Kürsüsü. Profesörlük Takdim Tezi YENAL, Dr. Orhan: Medikal ve Terapotik Bakımdan Yalova Termal Kürü. 1. fasikül. İstanbul Denizcilik Bankası Bas. 42 s. resim, 6 planş, 1 levha YENAL, Dr. Orhan: Sosyal Termalizmin içtimai ve İlmî Esasları. İstanbul İÜ Tıp Fak. Hidrorklimatoloji Kürsüsü, Doçentlik Tezi 173- YENAL, Orhan: Tuzla ve Çetmi Ilıcaları Hakkında Rapor. 2s Yalova Kaplıcalarının Tesisatı Hakkında Rapor. 3 s. I75. YENAL, Dr. Orhan - K. YASSA - T. ALPYILDIZ: Türkiye'de Sosyal Termalizm İÜ Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Kürsüsü 176- ZÜMRÜT Yalova Kaplıcası. İstanbul KAPLICA ve Su Tedavileri. "Saujon" İdroterapi Müessesesi Direktörü B. Dubois de Saujon Eserinden Muktebes. Tercüme Eden: Doktor Cevat Tahsin Peksun. Bursa, Bursa Yeni Basımevi. 117 s. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kütüphanesinde Bulunuyor ÖZER, Prof. Dr. Nurten: Yalova Kaplıcalarının Tarihsel Gelişimi, Doğal Özellikleri, Tıbbi Değerlendirilmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Birimi s ÜN; Fehmi: General Approach on Thermal And Recreational Planning And A Case Study: Dutluca. Ankara: June ODTÜ Mimarlık Fak. Master Tezi. 195s. 47 referans. [Bulunduğu yer: ODTÜ Kütüphanesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi] 10

11 180. [M.T.A.] Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi Hidrojeoloji Servisi - Değerlendirme Servisi: Türkiye Akarsu, Kaplıca, İçmece ve Maden suları Envanteri. Ankara: y. 1 harita. (MTA Kütüphanesi Rapor no: R.6833). 11

12 B- MAKALELER KISALTMALAR. İBD: İLLER BANKASI DERGİSİ. İÜTFM: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI. MİLLİ KTP. S.Y.B.: MİLLİ KÜTÜPHANE SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜ. MTHKY: MEDİKAL ve TERAPÖTİK HİDRO-KLİMATOLOJİ YILLIĞI. MTA DERGİSİ: MADEN TETKİK ve ARAMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. TİG: TÜRKİYE İKTİSAT GAZETESİ. TTOK BELL. : TÜRKİYE TURING ve OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ. TÜRK HTBM: TÜRK HIFZISIHHA ve TECRÜBİ BİYOLOJİ MECMUASI 1- AĞBABA, Dr. Sevinç : "Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal Sendromlarda 5-hidroksi- İndol-asetik Asid (5-HİAA) Değerleri Üzerine Etkisi" (Türkçe ve Fransızca özet). İÜTFM, 35 (4), 1972, [Mktp.] 3- AKMAN, N. - L. BİLECEN - İ. LAV - 0. YENAL - 0. ULUTİN: "Termo-Mineral Kürün Trombo-Elastrografik Kurblara ve Heparin Loading Testinin Kurblarına Etkisi". MTHKY, Sayı: 5-6, , sf [Mktp.] 4- ALTIOKLAR, Dr. Kemal : "Nadir Elementi ve Radyoaktif Kaplıcalar" (Türkçe ve İngilizce özet). Ankara Numune Hastahanesi Bült., 7 (1), 1/2, 1967, sf [Mktp.] 5- ARI, Doç. Dr. Necati : "Kızılcahamam Kaplıcaları. Kızılcahamam Spa". Romatizma, 1 (2/3), , sf [Mktp.] 6. ARI, Doç. Dr. Necati: "Oylat Kaplıcası. (Les Thermes d' Oylat)" Romatizma, 2 (8), , sf [Mktp.] 7- ARI, Dr. Türkân "Kaplıca Tedavisi. Le Traitetnent Thermal)". Sağlık Derg., 37 (7/8), 1963, sf [Mktp.] 8- AYGEN, Dr. Temuçin: "Oylat Kaplıcası". İller Bankası Derg., 4(35), , sf [Mktp.] 9. AYGEN, Dr. Temuçin: "Bazı Türkiye Kaplıcalarının Jeolojik Teşekkülü". İBD, Kasım 1971, sf [Mktp.] 10. AYGEN, Dr. Temuçin: "Kaplıca ve Maden Sularının Menşei". İBD, 3 (32), sf [Mktp.] 11. AYGEN, Dr. Temuçin: "Kaplıca ve Maden Suyu Kaptajları". İBD, 1 (12), sf [Mktp.] 12. AYGEN, Dr. Temuçin: "Ortak İdarelerimize Büyük Gelir Sağlayacak Tabiî Servetlerimizden Kaplıca ve Maden Suları". İBD, 3 (31), sf [Mktp.] 13- ATABEK, Dr. Erdoğan : "Sağlık Turizmi". Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 2 (8), 7/ sf [Mktp.] 14- AYGEN, Dr. Temuçin: "Termal Sularının Kaptajları". İBD, 3 (34), sf [Mktp.] 15. AYGEN, Dr. Temuçin: "Termal Kaynakların Teşekkülü ve Muhtelif Tipleri". İBD, 5 (50), sf [Mktp.] 16. AYGEN, Dr. Temuçin: "Termalizm (Kaplıca ve Maden Suları)". İBD, 4 (48), sf [Mktp.] 17- BEKTAŞ, Mustafa: "Havza Kaplıcaları ve Özellikleri". Pancar, 12 (130), sf [Mktp.] 18- BENLİ, Hayri: "Türkiyenin İç Turizmindeki Şifa Kaynaklarının Değeri". Turizm Mec., C: 2, Sayı: 83, 1968, s.l 19- BELGER, N. R.: "Hydrologie ve Climatologie Medicale Kürsüsü Açılış Dersi". Tıp Fakültesi Mec.,

13 20. BELGER, N. R.: "Yalova Termal Kürü". Tıp Fakültesi Mec, BELGER, N. R.: "Termal Sular Hakkında Pratik Malumat". Belediyeler ve İller Dergisi, 1948 (Mayıs-Haziran), Sayı: BELGER, N. R.: "Su Şehri Bursa". MTHKY, Sayı: 2, 1962, sf [Mktp.] 23- BİLECEN, Dr. Lerzan: "Turizm ve Kaplıcalarımız". MTHKY, Sayı: 7-8, , sf [Mktp.] 24. BİLECEN, Dr. Lerzan: "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hidro-Klimatoloji Kürsüsü" MTHKY, Sayı: 13, 1973, sf [Mktp.] 25- BİLECEN, Lerzen - Gönül ÖZ: "Türkiye Maden Suları III". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 26- BİLECEN, Lerzen - Gönül ÖZ: "Türkiye Maden Suları II-Ege Bölgesi Kaynakları" MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 27. BİLECEN, Lerzen - Gönül ÖZ : "Türkiye Maden Suları I-Marmara Bölgesi Kaynakları" MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 28. BİLECEN, Lerzen - Gönül ÖZ: "Maden Sularında Bor Tayininde Karmirik Asid Metodunun Tatbiki ve Hata Sınırlarının Saptanması". MTHKY, Sayı: 11-12, , sf [Mktp.] 29. BİLECEN, Lerzen - Gönül ÖZ: "Maden Sularındaki Bromür Miktarı Tayininde "Bromofenol Mavisi" Kolorimetrik Metodunun Uygulanması ve Hata Sınırları üzerinde Bir çalışma". MTHKY, Sayı: 11-12, , sf [Mktp.] 30- BİLECEN, Dr. Lerzen - Prof. Dr. Orhan YENAL : "Dejeneratif Romatizmalılarda (Fonartroz) Termo-Mineral Kürün Serum Yağ Asidleri Üzerindeki Tesiri (Kâğıt Kromatografisi H. Metodu İle Kantitatif Tetkik". MTHKY, Sayı: 5-6, , sf [Mktp.] 31- BİLGE, Zihni: "Les Bains Thermaux de Hırlas" TTOK Bell., (287), sf [Mktp.] 32- BİRKAN, Ali: "Memleketimizin Şifalı Su Kaynaklarını ve Ormanlar Arasında OYLAT Kaplıcalarını Tanıyalım" Turizm Mec., C:12, Sayı: 94, 1969, sf [mktp.] 33- BLUMENENTHAL, Maurice M. : "Eskipazar Transversal Dağları Jeolojisi ve Maden Suyu Menbaları (Çankırı Vilayeti) I, II". MTA Dergisi, 24, 1941, , ; 25, 1941, , [MTA Ktp.] 34- BUDANUR, Gülseren (Haz.) : "Maden Suyu (Mineral Waters)", sf M.T.A. Enstitüsünce Bilinen Türkiye Yeraltı Kaynakları Envanteri. Ankara M.T.A. Enstitüsü Mat. "M.T.A. Enstitüsü Yayınlarından No: 168". [MTA Ktp.] 35- "BURSA Tarih-Kaplıca-Dağ-Su Şehri". Türkiye İmar Turizm ve Sanayi, 1 (7), sf [Mktp.] 35- CALVI, Prof. Dr. S. - Dr. H. KLEINS0RGE : "Türkiye Maden Suları ve Ilıcaları Hakkında Jeolojik ve Kimyevi Tetkikler. Türk HTBM, C:2, No:2. sf.29, CALVI, Prof. Dr. Salomon : "Ankara'nın Dört Kaplıcası". MTA Derg., (21), 1940, sf , [MTA Ktp.] 37. CALVI, Prof. Dr. Salomon: "Avrupa Şifa Membalarının Türkiye'de Muadilleri Var Mıdır?" Türk HTBM, C:2, No: 2, sf.29, CALVI, Prof. Dr. Salomon : "Birleşik Amerika'daki Georgia (Warm Springs) Banyoları Şeklinde Türkiye'de Sıcak Banyolar Tesis Etmek Kabil mi?" MTA Derg., (24), 1941, sf , CALVI Dr. Salomon: "Karlsbad Muhlbrunnen Suyuna Kimyevi Bakımdan Çok Benzeyen Düzce-Derdin (Bolu Vilayeti) Maden Suyu Membaı"'. MTA Derg., (23), 1941, sf , [MTA Ktp.] 13

14 40. CALVİ, Dr. Salomon: "Ziraat Vekâleti Vasıtasile Akay İdaresine Tevdi Olunmak Üzere Yalova Sıcak Su Menbaları Üzerine Rapor". MTHKY, s: 2, 1962, sf [Mktp.] 41- CANİK, Baki: "Ayaş içmece ve Kaplıcasının Jeoloji- Hidrojeoloji Etüdü". MTA Derg., (80), , sf [MTA Ktp.] 42- CANSEVER, Dr. Turgut : Yalova Kaplıca Şehrinin Problemleri ve Bir Düzenleme Denemesi" MTHKY, Sayı:3, 1963, sf [Mktp.] 43- ÇAĞLAR, Kerim Ömer : "Anadolunun Batı Ucu Şifalı Suları" TTOK Bell., (309), 4/6.1971, sf.7-8. [Mktp.] 44. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: "Bolu ve Çevresi Şifalı Suları". TTOK Bell., (311), 10/ sf [mktp.] 45. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: "Türkiye Şifalı Suları Envanteri: Güney-Doğu Anadolu Bölgesindeki Sular" İBD, 5 (51), sf [Mktp.] 46 ÇAĞLAR, Kerim Ömer : "Trakya'nın Şifa Kaplıcaları". TTOK Bell., (318), 7/ sf.10. [Mktp.] 47. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: "Şifalı Sularımızın Turizm Yönünden Yararları". Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 3 (3/4), sf [Mktp.] 48. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: "Anadolu Kliniği" makale serisi 49. ÇAĞLAR, Kerim Ömer: "Türkiye Maden Suyu ve Kaplıcalarının Etüt ve Analiz Sonuçları" MTA Derg., Sayı: 2/36, 1946, sf.307. [MTA Ktp.] 50- ÇORUH, Selâhattin: "Anadolu Şifalı Suları. TİG, 18 ( ), ; ; Çoruh, Selahattin: "Fransa'da, İtalya'da, Avusturya'da Ve Yunanistan'da Tıbbi Turizm" TİG, 18 (895), , sf ÇORUH, Selahattin: "Sağlıkta-Turizmde Üstün Doğal Varlığımız: Şifalı Sularımız, 1-4". TİG, 25 (1234), , s.5; 25 (1235), , s.5/7; 25 (1236), , S.5/7; 25 (1237), , s.7; 25 (1238), , s.5; 25 (1239), , s.5; 25 (1240), , s.7; 25 (1241), , s.5; 25 (1242), , s. 5; 25 (1243), , s ÇORUH, Selahattin: "Şifalı Sularımıza Önem vermeliyiz" İBD, 33 (383/384), 9/ , s [Mktp.] 54. ÇORUH, Selahattin: "Tıbbî Turizm, Termalizm-Klimatizm" Turizm Mec., C: 12, S: 96, 1969, Sf [Mktp.] 55. ÇORUH, Selahattin: "Tıbbî Turizm", sf.83-91, İçinde: Turizm Bilgisi ve Turizm Meselelerimiz. Ankara ÇORUH, Selahattin: "Tıbbî Turizm Komisyonu Çalışmaları". TİG, 18 (897), , s ÇORUH, Selahattin: "Tıbbî Turizm Komisyonun İkinci Raporu ve Sonuç" TİG, 18 (898), , s ÇORUH, Selahattin: "Tıbbı Turizm-Şifalı Sular". İller ve Belediyeler Dergisi, 27 (294), , s [Mktp.] 59. ÇORUH, Selahattin: "Turizm Bakanlığı-Tıbbî Turizm Genel Müdürlüğü ve Tıbbî Turizm" İller ve Beled. Derg., 19 (208), , s [mktp.] 60. ÇORUH, Selahattin: "Turizm ve Sağlık". TİG, 21 (1025), , s.7. [Mktp.] 61. ÇORUH, Selahattin: "3. Beş Yıllık Kalkınma Planında Tıbbı Turizm ve Şifalı Sular Sorunu. 1-3". TİG, 21 ( ), , s.7. [Mktp.] 62- ÇUBUKÇU, Prof. Dr. Osman Cevdet : "Kaplıca Tedavisinde (Radio-Activite)nin Tesirleri ve (Radontherapis)". Yeni Tıp Alemi, 4 (20), , s.13-17; 4 (21), 6/7.1953, s [Mktp.] 14

15 63- DANIŞMAN, Ö. Necmeddin: "Radyoaktif Minerallerin Dünya Üzerindeki Dağılışına Umumî Bir Bakış" MTA Derg., (44/45), 1953, s [MTA Ktp.] 64- DESCHASEAUX, Marcel: "Rapport Sur l'etat Actuel des Sources Thermales de Yalova et les Possiblites du Developpement de la Station" MTHKY, Sayı: 2, 1962, s [Mktp.] 65- DEVELİOĞLU, A. Servet : "Toroslarda Niğde Çiftehan Kaplıcaları". Ilgaz, 2(13), , sf [Mktp.] 66- DİKKAYA, Mehmet : "Doğaya Dönüş ve Termal Turizmi". Turizm İşletmeciliği Derg., Yıl: 1, Sayı: 2, Eylül 1979, sf DİKKAYA, Mehmet: "Sağlık Turizminin (Termalizmin) Turistik Faaliyetlerde Türkiye'deki Durumu" Turizm İşletmeciliği Derg., Yıl: 2, Haziran-Eylül 1980, Sayı: 5-6, 65-74ss. 68- DİRİSU, Prof. Dr. Nüzhet Şakir : "Bursa Kaplıcalarında Müzmin Romatizma". Beşinci Millî Türk Tıp Kongresi, sf.54, "DOKÜMANTASYON (UNESCO Bilimsel Hidroloji 10 Yıllık Araştırma Tasarısı)": MTHKY, Sayı: 3, 1963, sf [mktp.] 70- DÜRÜST, M. Kamil : "Oylat Kaplıcaları". Mesleki ve Teknik Öğretim, Sayı: 228, Şubat 1972, sf EGELİ, Dr. Ekrem Şerif - Dr. Orhan YENAL: "L'Effet Ders Cures Thermo-Minerales et du Traitement Par Le G Sur le Syndrome Humoral Des Rhumatismes Abarticulaires et Degenecatifs". MTHKY, Sayı: 1, 1961, sf EKİNCİ, Dr. Habip: "Şifalı Sularımız" Cumhuriyet G., 9 Ağustos 1981, sf ERDEM, Halil Kadri: "Turistik Yönile Kütahya Kaplıcaları, Ilıcadan Anılar". Aksu, 2(17), , sf [Mktp.] 74. "Turistik yönile Kütahya Kaplıcaları Ilıca-Sarıkızdan Dilek" Aksu, 2(14), , sf [Mktp.] 75. ERİNÇ, Sırrı : "Çeşme Ilıcasının Fosilleşmiş Kumulları ve Postglasiyal Safhanın İklim ve Pedogenez Şartları" Türk Coğrafya Dergisi, 12(13/14), 1955, sf [Mktp.] 76. ERKUL, Dr. Emin: "Haymana kaplıcaları" TTOK Bell., No: 42-43, Temmuz-Ağustos 1945, sf.16. [Mktp.] 77. EYİCE, Prof. Dr. Semavi: "Bursa Kaplıcalarını İlmi bakımdan İlk Olarak inceleyenlerden Dr. Bernard ve Eseri". İÜ Tıp Fak. Mec, 33(3), 1970, sf [Mktp.] 78. FRİK, Dr. Feridun: "Yurdumuz Şifalı Suları" Dirim, 40(7/8), 1965, sf [Mktp.] 79. GENÇ, M. Erdoğan: "Figani Kaplıcası". Pancar, 21 (231), sf [Mktp.] 80. GÜLEN, Dinçer: "Kudret Hamamında Yapılan (Antakya) Hidrobiyolojik Çalışmalar" sf Türk Biyoloji Kongresi, (V, Temmuz [Mktp.] 81- GÜNER, Hamza : "Turistik Yönüyle Kütahya Kaplıcaları Ilıca'da Hamam Alemleri" Aksu, 2(15), sf.6-7/14. [Mktp.] 82- GÜNER, Hüseyin : "Ege Bölgesi Termal Sularının Alg Vegetasyonu ile İlgili Ön Gözlemler", sf Türk Biyoloji Kongresi, (V, Temmuz 1967) [Mktp.] 83- GÜRAL, Dr. İnci: Rize İlindeki Andon içmesi Hakkında" MTHKY, Sayı: 7-8, , sf [Mktp.] 84. GÜRAL, Dr. İnci: "Çeşme (İzmir) Kaplıcaları Hakkında Rapor" MTHKY, Sayı: 7-8, , sf [Mktp.] 85. GÜRAL, Dr. İnci: "Termomineral Kürün Romatizmalı Hastalarda Kogulasyon Sistemi Üzerine Etkisi" MTHKY, Sayı: 14-15, sf. 74. [Mktp.] 15

16 86- GÜRAL, İnci - Lerzan BİLECEN : "Bursa "Askeri Hastane" Termo-Mineral Kürünün Romatizmalı Hastalarda Koagülasyon Sistemi Üzerine Etkisi". MTHKY, Sayı:11-12, , sf [Mktp.] 87- GÜRGEN, Hamza (Çev.) : "Kaplıca Tesisleri Yatırım Kararlarında Fayda-Maliyet Analizleri ile ilgili Belli Başlı İncelemeler" (Özet Çeviri). Turizm İşletmeciliği Derg., Sayı:7-8, Aralık 1980-Mart 1981, sf HAFELl, Ch. J. : "Hisaralan (Batı Anadolu) Ilıcaları Bölgesinde Yapılan Jeolojik ve Hidrolojik Etüdler" MTA Derg., (67), sf [MTA Ktp.] 89- HAKDİYEN, I. - Doç. Dr. H. GÜLENSOY - S. GÖKKEN: "Sakarya Bölgesi Şifalı Kaynak Sularının İncelenmesi" Kimya ve Sanayi, 24 (106), , sf [Mktp.] 90- KAHRAMAN, Dr. Nüzhet: "Termal Turizm Olayı ve Yalova Kaplıcaları" Tur. İşl. Derg., Sayı:9, Temmuz 1981, sf KANAN, Engin : "Introduction of Physical and Chemical Analysis of Mineral Waters, Related to Some Peloids in Turkey". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 92- KANAN, Engin: "Maden Suları ve Radio Aktivite". MTHKY, Sayı: 13, 1973, sf [Mktp.] 93- "KAPLICALARIMIZ Her Derde Deva". Hürriyet Gazetesi 8. Gün, 5 Ekim KASIMOĞLU, Dr. Ömer - Dr. Nazif ÖKER : "Tuzla İçmelerinde Kopro-Parazitolojik Araştırma" İÜ Tıp Fak. Mec., 32(4), 1969, sf [Mktp.] 95- KAYA, Mehmet : "Ortaköy Kaplıcaları". Pancar, 26 (300), , sf KAYAN, Nihat: "Sandıklı Kaplıcaları". Pancar, 12(126), sf [mktp.] 97- KESKİN, İbrahim: "Termalizm ve Klimatizm". Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 25(290), , sf [Mktp.] 98- "KIRŞEHİR Terme Kaplıcası". Karınca, 28 (296), , sf.5-7. [Mktp.] 99- KOCA, Dr. İsmail : "Haymana Kaplıcası". Dirim, 41(5/6), sf [Mktp.] 100. KOCA, İsmail - Dr. Oktay DENİZ: "Türkiye'nin Kaplıca Tıbbî Turizminin Bugünkü Durumu ve Geleceği" Sağlık Derg., 45(11/12), 1972, sf [Mktp.] 101- KOÇOĞLU, Ömer: "Kütahya Kaplıcalarının Durumu, Mevkii ve Özellikleri". Pancar, 12(127), , sf.l6-22; 12(128), , sf [Mktp.] 102- KONOR, H. T. Yümnü: "Terkos Gölü Suyu ve İstanbul'un Kaynak Suları ile Bursa'nın Kaplıca Suları" Hidro-Metoroloji Metoroloji, 5(47), 11/ , sf.2-5. [Mktp.] 103- LÂV, Dr. I. - Dr. L. BİLECEN: "Bursa Askeri Hastanesi Termo-Hineral Kürünün Hipokoagülabilite Gösteren Hastalar Üzerinde Tesiri". MTHKY, Sayı: 5-6, [Mktp.] 104- LAV, Dr. I. - Dr. L. Bilecen: "Bursa Askeri Hastane Termomineral Kürünün Itketosteroid ve Katekolamim îtrahı Üzerindeki Tesirleri" MTHKY, sayı:l, 1961, sf [Mktp.] 105-LAV, Dr. İnci Güral : "Gönen Termo-Mineral Kürünün ilkokul Talebelerinde A.S.O. Tıtresi ve E.K.G. Bulguları Üzerindeki Tesirleri". MTHKY, Sayı: 4, 1964, sf (İhtisas Tezidir). [Mktp.] 106- METİNER, Zeki: "Afyon Kaplıcaları ve Özellikleri" İBD, 3(32), , sf [Mktp.] 107. METİNER, Zeki: "Gönen kaplıcaları". İBD, 3(40), , sf.25. [Mktp.] 16

17 108. METİNER, Zeki: "Manisa kaplıcaları". İBD, 4(37), , [Mktp.] 109. METİNER, Zeki: "Milli Ekonomimiz ve Sağlık Açısından Büyük Önem Taşıyan Şifalı Sularımızdan Nasıl Faydalanılabilir". İBD, 27(309), sf [Mktp.] 110.METİNER, Zeki : "Milli Ekonomimiz ve Sağlık Açısından Büyük önem Taşıyan Şifalı Sularımızdan Ortak idarelerimiz Nasıl Faydalanabilir?". İller Bankası Derg., 8(1), , sf [Mktp.] 111- METİNER, Zeki: "Sandıklı'nın Şifalı Suları" İBD, 4(35), , sf [Mktp.] 112. METİNER, Zeki: "Turizm ve Sağlık Açısından Niğde İlindeki Şifalı Sular". İBD, 4(38), , sf [Mktp.] 113. METİNER, Zeki: "Turizm ve Sağlık Açısından Bizde ve Batıda Şifalı Sular".1". İBD, 5(50), , sf [Mktp.] 114. METİNER, Zeki: "Turizm Yönünden Kaplıcalarımız ve... ". İBD, 3(31), , sf [Mktp.] 115- "NİĞDE Çİftehan Kaplıcaları". Mimarlık Derg., 1(1944), sf "MİNERAL Suların Araştırılması ve Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metodları". MTA Derg., (35), 1946, sf [MTA Ktp.] 117- NAZIM, Saadi - Dr. Sabahattin AĞLARCA. "Çeşme Kaplıcaları ve Sıcak Cholruree Sodique Suların Fizyolojik Etkilerine Dair". Tıp Düny., 39 (1/2), ½.1966, sf [Mktp.] 118- ODMAN, Prof. Dr. Merih : "Kaplıca Mevsimi Girerken". Sağlık Bülteni, 3 (36), 5/6.1978, sf.12. [Mktp.] 119- Dr. OSMAN CEVDET: "Kaplıca Tedavisinde Radyoaktivitenin Tesiri", s.65. Beşinci Milli Türk Tıp Kongresi, ÖMER, Prof. Dr. Neşet : "Yalova Kaplıcalarının Romatizma Tedavisindeki Tesiri", sf.41. Beşinci Milli Türk Tıp Kongresi, ÖZ, Salih: "Niğde İli Kaplıcaları". Pancar, 18(203), , sf [Mktp.] 122- ÖZBEK, Selâhattin: "Düzce'nin Tabii Kaynaklarından Derdin Şifalı Maden Suyu ve Kaplıca Tesisleri" Kafkasya, 8(31), 6/ sf [Mktp.] 123- ÖZEKE, Osman: "Sıcaksu Menbalarının Jeolojik Bilgisi ve Bursa Kaplıcaları". Türk Romatoloji ve Fizikoterapi Mec, 1(4), , sf / [Mktp.] 124- ÖZER, Dr. Türkyılmaz : "Bursa Fiziktedavi Hidro-Klimatoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi Dün-Bugün-Yarın". MTHKY, s.5-6, , sf [Mktp.] 125- ÖZER, Prof. Dr. Nurten : "Kaplıcalarımıza Yeniden Sahip Çıkarken" " Milliyet G., G 30 Temmuz 1981, sf ÖZGÖKÇELER, Doğan : "Turizm Mevsimi Açılırken Belediye Kaplıcaları", İller ve Beled. ed. Derg., 27(309), , sf [Mktp.] 127- ÖZMEN, Ünsal: "Bir Şifa Beldemiz, Ilıcaboğazı Çamur Banyoları ve Kaplıcaları" Turizm Mec, C: 2, Sayı: 84, sf.22/ ÖZTEKİN, Selâhattin : "Emet ve Kaplıcaları". Pancar, 18(204), , sf [Mktp.] 129- ÖZTÜRE, Avni: "Anadolu'nun Bağrından Fışkıran Sağlık Şifalı Sular". Tercüman G., G 130- ÖZTÜRKCAN, Nahit -Rengin ŞENLET (Tanıtanlar). "İsmet ÜLKER: Türkiye'nin Deniz ve iklim Kürlerinin Temel Yöntemleri, Türkiye'nin Kaplıca Deniz iklim Olanakları ve Kaplıca Planlamasına Bir Yaklaşım" 17

18 Mimarlık, 17(158), 1979, sf [Mktp.] 131- ÖZYILDIRIM, Metin : "Yalova Kaplıcalarına Hastalardan Çok Yerli Turistler Geliyor" Milliyet G., G 29 Temmuz sf PİDDOCKE, M.- F.H. CONSTANLE. "Kıbrısın Tabii Suları". İÜ Fen Fakültesi Mec., Seri C, 27 (3/4), 7/ , sf [Mktp.] 133- Rıza REMAN'ın "KARDEŞ" Gazetesinin Yaz Sayılarında Kaplıca Sahifesinde Yazıları. Bursa REMAN, Rıza : "Türkiye'nin Termal ve Mineral Şifalı Su Kaynakları", Yedinci Ulusal Türk Tıp Kongresi Tebliğleri. Ankara SCHELLER, Dr.: "Türkiye Maden Suları". Türk HTBM, Cilt: 1, No: 3, 1940, sf SELLİ, Mustafa : "Kızılinler Hamamı". EİTİA Derg., C: II, Sayı: 2, SERRUYA, Dr. S.: "Agamemnon Ilıcaları". MTHKY, Sayı: 4, 1964, sf [Mktp.] 138- SEVÜKTEKİN, Prof. Dr. Aziz : "Termal Kür Merkezi Olarak Bursa Asker Hastanesinin Durumu". Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bült., 5(4/5), 10/ , sf [Mktp.] 139. SEVÜKTEKİN, Prof. Dr. Aziz: "Çeşme Kaplıcaları". Romatizma, 2(6/7), , sf [Mktp.] 140- SİRMEN, Dr. Bilsen: "Çamur Banyoları". Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2(3), sf [Mktp.] 141- SÖZERİ, B.: "İzmir, Çeşme Ilıcası Plaj Kumundaki Aktüel Foraminiferler ve Varyasyonları" Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 1966, sf ŞAHİNGİRAY, Orhan: "Yalova Kaplıcaları ve Çevresi". Türkiyemiz, 6(17), , sf /47. [Mktp.] 143- ŞAMİLGİL, Dr. E. : "Agamemnun Sıcaksu ve Buhar Sondajları" MTHKY, Sayı:4, 1964, sf [Mktp.] 144- ŞAPOLYO, Enver Behnan : "Kaplıcalar". Önasya, 6(69), , sf [Mktp.] 145- TEZCAN, Kenan : "İzmir-Agamemnun Rezistivite Etüdü Raporu" MTHKY, Sayı:4, 1964, sf [Mktp.] 146- TOK, Dr. Turan : "Gönen Termo-Mineral Banyo ve Kürünün Bazal Metabolizma ve Tansiyon Arteriyel Üzerine Tesiri". MTHKY, sayı: 4, 1964, sf [Mktp.] 147- TOLLUOĞLU, Dr. Sabahattin - Dr. Kemal ALTIOKLAR "Rehabilitasyon Programında Kaplıca Tedavileri" Ank. Numune Hast. Bült., 9(1), 1/ sf.9-l2. [Mktp.] 148- TOLLUOĞLU, Dr. Sabahattin : "Krenoterapi ve Radyoaktif Kaplıcalar". Sağlık Derg., 37(9/10), 9/ , [Mktp.] 149- TOLLUOĞLU, Dr. Sabahattin : "Şifalı Sular ve Termoradyoaktivite" Ankara Numune Hast. Bült., 3(5), 9/ sf [Mktp.] 150- TOLLUOĞLU,Dr. Sabahattin : "Profilaksi, Tedavi ve Rehabilitasyon Yönünden Kaplıcalar" Sağlık Dergisi, 48 (9/10).1974, sf [Mktp.] 151- TUNA, Dr. Necdet : "Giessen Üniversitesi Balneoloji Klinik ve Enstitüsü". Ank. Numune Hast. Bült. 3(5), 9/ sf [Mktp.] 152- "TURİSTİK Yönleri İle Kütahya Kaplıcaları (Yoncalı)". Aksu, 1(7), sf [Mktp.] 153- "TURİSTİK Yönüyle Kütahya Kaplıcaları Ilıca". Aksu, 1(11), sf.13; Aksu, 1(12), sf.12. [Mktp.] 18

19 154- "TURİSTİK Yönüyle Kütahya Kaplıcaları, Eski Ilıcadan Anılar" Aksu, 2(16), sf [Mktp.] 155- "TURİSTİK Yönile Kütahya Kaplıcaları Ilıca ve Sarıkız Efsanesi". Aksu, 2(13), sf [Mktp.] 156- "TIBBİ Turizm". Turizm Mecmuası, Sayı:118, , sf [Mktp.] 157- "MURAT Dağının Özellikleri-Murat Dağı Kaplıcaları". Turizm Mecmuası, C:11, Sayı:83, 1968, sf [Mktp.] 158- "TÜRKİYE'DE Başlıca Maden suları içmeler ve özellikleri". Turizm Mec, Sayı:120, , sf.11. [Mktp.] 160- "EGE'NİN Şifalı Suları". Turizm Mec, C:15, Sayı: 121, 1971, sf.15. [Mktp.] 161- "SAĞLIK Turizmini Endüstrileştiren Ülkeler". Turizm Mec., Sayı:119, 1971, sf.3/5. [Mktp.] 162- "TÜRKİYE Maden Sularıyla Kaplıcaları ve Gölleri Hakkında Yeni Tetkikler". Türk HTBM, C:2, No: 3, 1941, sf "TÜRKİYE Maden Suları ve Kaplıcalarının Etüd ve Analiz Sonuçları". MTA Derg., (36), 1946, sf TURMANGİL, Dr. Burhan "Kaplıca ve içmelerimizden Yararlanalım" Demiryol, 44 (524), sf [Mktp.] 165- ULUDAMAR, Fikret: "Yalova Kaplıcalarının Durumu". Sayıştay Denetç. Dern. Mesl. Derg. Malî Huk., 3(15), , sf [Mktp.] 166- UMAR, Bilge : "Balçova'daki Agamemnon Ilıcaları" Türkiyemiz Der., Sayı: 31, sf.10-13/ [Mktp.] 167- OSMAN, Dr. W.: "Bursa Askeri Hastanesi Kür Kliyantelinin Tetkikine Giriş". MTHKY, Sayı:l, 1961, sf [Mktp.] 168- USMAN, Dr. M. : "Doğu Marmara Bölgesi Hidro-Mineral Tedavi Merkezlerinin Klimatik Şeraiti". MTHKY, Sayı:3, 1963, sf (İhtisas Tezidir). [Mktp.] 169- USMAN, Doç. Dr. Nurten: "Deniz-Güneş ve Kum Uygulamalarının Tedavi Yönünden Değeri". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 170- USMAN, Dr. Nurten: "Türkiye'nin Ege ve Marmara Bölgesi Termo-Mineral Kür Merkezlerinin Medikal ve Terapötik Yönden Değerlendirilmesi". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 171. USMAN, Dr. Nurten : "Siirt-Billuris, Ekşisuyu-Histatermiji Maden Suları Hakkında". Medikal ve Terapötik Hidro- Klimatoloji Yıllığı, Sayı:7-8, , sf [Mktp.] 172- USMAN, Dr. Nurten: "Eskişehir Alpu-Taycılar Suyu Hakkında Rapor" MTHKY, Sayı: 7-8, , sf.131. [Mktp.] 173- USMAN, Doç. Dr. N.- Dr. L. BİLECEN - Dr. K. YASSA: "Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kür Merkezinde Değişik Yıllar ve Mevsimlerde Yapılan Kürlerin Karbonhidrat ve Lipid Metabolizması Üzerindeki Tesirlerine Toplu Bakış". MTHKY, Sayı: 11-12, , sf [Mktp.] 174. USMAN, N. - A UYAR. - K. YASSA : "Bursa Askeri Hastanesinde Termo-Mineral Küre Tabi Tutulan ve Bene-mid Verilen Gut'lu Hastalarda Plazma Asid ürik Seviyesi Üzerine Bir Araştırma". MTHKY, Sayı:14-15, , sf [Mktp.] 175- USMAN, Doç. Dr. Nurten - Dr. Lerzen BİLECEN - Dr. Kuyaş YASSA: Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kür Merkezinde Değişik Yıllarda ve Mevsimlerde Yapılan Kürlerin Karbonhidrat ve Lipid Metabolizması Üzerindeki Tesirlerine Toplu Bir Bakış". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf UYAR, A. : "Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Lipemi üzerine Etkileri", 19

20 Bursa Asker Hastanesi Yayınları, UYAR, A. - K. YASSA: "İçme ve Banyo Kürlerinin Kan Ürik Asit Seviyesine Etkisi" MTHKY, sayı:14-15, , sf UYAR, A. ve Arkadaşları: "Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Açlık Kan Şekerine Etkisi" Gülhane Ask. Tıp Akad. Bült. C:16, Sayı:3, 1974, sf UYAR, A. ve Arkadaşları: "Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Total Lipit ve Total Kolesterin üzerine Etkisi". Gülhane Ask. Tıp Akad. Bül. Cilt: 16, Sayı: 3, 1974, sf UYAR, Türkân : "Maden Suları ve Kaplıcaların Hukukî Durumu. Devletin Denetimi (l)". MTHKY, Sayı:11-12, , sf [Mktp.] 181- UYAR, Dr. Ali: "Herni Diskallerin Kaplıca Tedavisi ve Sendromları". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 182. UYAR, Dr. Ali: "Romatizmal Sendromlarda Kaplıca Tedavisi". Bursa Devlet Hast. Bült., 6(l/9), , sf [Mktp.] 183. UYAR, Dr. Ali: "Kaplıcalarımız Turist Çekebilir Ama...". MTHKY, sayı: 7-8, , sf [Mktp.] 184- UYAR, Dr. Ali - Dr. Kuyaş YASSA "Türk Ordusunda Sosyal Termalizm Uygulaması" MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 185- UYAR, Dr. A. - Dr. Kuyaş YASSA: "Posttravmatik Nörolojik Sendromların Bursa Asker Hastanesi Termomineral Küründe Rehabilitasyonu". MTHKY, Sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 186- UYGUN, Züleyha: "Hidroterapi ve Vasıtaları" MTHKY, Sayı:7-8, , sf [Mktp.] 187- UYSAL, Prof. Dr. Ahmet E.: "Bolu Kaplıcaları Üzerine Düşünceler". Çele, 2(25), , sf.4-7. [Mktp.] 188. ÜLKER, İsmet : "Türkiye nin Kaplıca Olanakları". Hacettepe Üniv.de 1978 yılında verilen konferansın notları ÜLKER, İsmet : "Termal Turizmi ve ülkemiz İçin Önemi". Cumhuriyet Gaz., 5 Temmuz [Mktp.] 190. ÜLKER, İsmet: "Kaplıca Sularımızın Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yaklaşımlar". Yeryuvarı ve İnsan, 4(1), , sf [Mktp.] 191- VASSAF, Dr. Etem: "Ladik ve Havza Kaplıcaları Hakkında Yazı", sf.133, Beşinci Milli Türk Tıp Kongresi YASSA, Dr. Kuyaş - Dr. Lerzen BİLECEN : "Romatizmalı Hastalarda Değişik Yıllar ve Aylarda Yapılan Kaplıca Kürlerinin Kan Koagülasyonuna Etkisi Üzerinde Bir Çalışma'. MTHKY, Sayı: 14-15, , sf YASSA, K. : "Bursa Asker Hastanesi Termo-mineral Kürünün Serum Lipid Fraksionlarına Etkisi" MTHKY, Sayı: 11-12, , sf [Mktp.] 194- YASSA, Dr. Kuyaş - Dr. Ali UYAR : "Romatizmalı Hastalarda Bursa Asker Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Euglobin Erime Zamanı üzerine Etkisi". MTHKY, Sayı:14-15, sf [Mktp.] 195- YASSA, Dr. Kuyaş - Dr. Ali UYAR - Dr. Lerzen BİLECEN: "Romatizmalı Hastalarda Bursa Asker Hastanesi Kaplıca Kürünün Yağ Asidleri Esterleşmesi Üzerine Etkisi". MTHKY, sayı: 14-15, , sf [Mktp.] 196- YENAL, Dr. Orhan: "Agamemnon Sıcak Maden Suyu Kaynaklarının Kıymetlendirilmesi Hakkında ön Rapor". MTHKY, Sayı:4, 1964, sf [Mktp] 197- YENAL, Dr. Orhan : Bolu Maden Suları ve Kaplıca inşaatı Hakkında Rapor". MTHKY, Sayı: 2, 1962, sf [Mktp.] 20

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

Türkiye de Kaplıca Turizmi Ve Sorunları. The Thermal Spring Tourism in Turkey and Problems

Türkiye de Kaplıca Turizmi Ve Sorunları. The Thermal Spring Tourism in Turkey and Problems Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2010 9(1):35-54 ISSN: 1303-0094 Türkiye de Kaplıca Turizmi Ve Sorunları The Thermal Spring Tourism in Turkey and Problems Gülpınar

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU BU ESERİN YAYINLANMASI İLE İLGİLİ SPONSORLUK GÖREVİNİ ÜSTLENEN ÜLKER GIDA SANAYİ A.Ş. ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. PAK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş..

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

FİKRİ HAKLAR BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Eylül 1990 1. Abisel, Nilgün: İngiliz sineması üzerine notlar, (A.Ü.S.B.F. Bas-Yay Y. O. Yıllık. 1982. C. VII, s. 1-21). 2. Acaroğlu, Mehmet

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1 Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Ülkemizde bir üniversitede kurulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR Türkiye'de Öncü Bir Toplum Hekimi Dr. Mehmet Çemalettin Or 3 TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR Mehmet Cemil Uğurlu* Etimesgut Sıhhat Merkezini gezdim, kıymetli direktörü C. Or'un

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: Aren Tanıtım www.arentanitim.com.tr Baskı: Epamat Matbaacılık SUNUŞ

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN KİMLİĞİ, SEKÜLERLEŞME VE KÖY ENSTİTÜLERİ R A Ğ B E T Y A Y I N L A R I Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk İstanbul, 2012

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

ÜLKEMĐZDE ĐLK MADEN MÜHENDĐSLERĐ

ÜLKEMĐZDE ĐLK MADEN MÜHENDĐSLERĐ ÜLKEMĐZDE ĐLK MADEN MÜHENDĐSLERĐ Dünyada ilk maden teknik okulu 1736 da Avusturya da kurulmuştur. 1762 de, Avusturya kraliçesi Maria Therasa Yukarı Macaristan da (günümüzdeki Slovakya Cumhuriyeti) Schemnitz

Detaylı

Osmanlı Bilimi Araştırmaları VI/2 (2005) Feza Günergun * DOKTOR KİMYAGER MEHMED ZİYA ÜLKEN: SIR WILLIAM RAMSAY IN TÜRK ÖĞRENCİSİ

Osmanlı Bilimi Araştırmaları VI/2 (2005) Feza Günergun * DOKTOR KİMYAGER MEHMED ZİYA ÜLKEN: SIR WILLIAM RAMSAY IN TÜRK ÖĞRENCİSİ 80 DOKTOR KİMYAGER MEHMED ZİYA ÜLKEN: SIR WILLIAM RAMSAY IN TÜRK ÖĞRENCİSİ Osmanlı Bilimi Araştırmaları VI/2 (2005) Üsküdar da Açık Türbe mahallesinde 33 numerolu hanede mûkim Rüsumat Nazırı merhum Abdurrahman

Detaylı