BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL"

Transkript

1 1 BİLİMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR? I Kısa ders A. M. Celâl Şengör İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Kısa Dersler Serisi I İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü 2006

2 2 Bir bilimsel l makale niçin yazılır?

3 3 Bilimsel makale, yazarının bildiğine inandığı ğ ve başkalarının bilmediğini sandığı bilimsel bir haberi bilim dünyasına iletmek için yazılır.

4 4 enilik ma akaleleri nleme aleleri Ye du düzen maka Mevcud Bilimsel makale ile bildirilmek istenen bilimsel haberler ne türdür? Fikir makaleleri-a Veri makaleleri Yöntem makaleleri Fikir makaleleri-b Tartışma makaleleri Derleme makaleleri 1. Bir süreci veya bir nesnenin niteliğini açıklayabilecek yeni bir varsayım 2. Bir süreci veya bir nesnenin niteliğinin açıklanmasına yardımcı olabilecek yeni bir gözlem 3. Yeni bir yöntem 4. Mevcut varsayımların,gözlemlerin, yöntemlerin veya bunların herhangi bir birleşiminin yeni bir sentezi 5. Başka bir bilimcinin verdiği bir haberde görülen ve haberin doğruluğunu naksedecek yanlış ve/veya eksiklik 6. Bilimsel bir konu hakkında ortalıkta dolaşan fikir ve gözlemleri derleyerek bahis konusu konuyu daha kolay anlaşılır ve tartışılabilir hale getirmek

5 5 Yukarıda belirtilen altı tür makalenin yanında bir de fen bilimlerinde artık pek yaygın kullanılmayan kitap tanıtma yazıları vardır. Bunlar sosyal bilimlerde bilimsel iletişim araçları olarak hâlâ önemlerini korumaktadırlar. Kitap tanıtma yazıları da iki türe ayrılır: 1. Kısa tanıtım yazıları (book review) 2. Etraflı tanıtım ve tanıtım çevresinde kitabın ele aldığı konuda kitabın içeriği ile karşılıklı tartışma içeren uzun tanıtım yazıları (essay review) Bunlardan birinci tür özgün bilimsel katkıdan sayılmaz; değeri pedagojiktir. İkinci tür ise kendi başına bir makale kabul edilir. Özellikle essay review türü uzun tanıtma yazılarının fen bilimlerinde artık pek kullanılmamasının nedeni, fen bilimlerinde ana iletişim aracının kitaptan (monografiler, ders kitapları vs), makaleye geçmiş olmasıdır. Sosyal bilimlerde hâlâ ana iletişim aracı kitaptır.

6 6 Bir book review (EOS tan) Bir essay review ın ilk sahifesi (American Journal of Science tan)

7 7 Artık pek azalmış olan nekrolojiler (İng.=memorials, İ Alm. Nachrufe) de bilimsel makaleden sayılmalıdır, zira her nekroloji aslında bilim tarihine bir katkıdır. İdeal olarak nekroloji, ölmüş bir bilim insanının yaşamını bilimsel katkılarını öne çıkararak anlatan bir biyografidir. Bir nekroloji yazılırken dikkat edilmesi i gereken hususlar, üç tanedir: 1) Bilim insanının üzerinde etkiyen faktörler (niçin bilim insanı oldu, nerede, hangi ekolde, kimin yanında yetişti, nerede, kimlerle çalıştı, öğrencileri kimdi vb) 2) Bilim insanının mesleğe ğ girdiği ğ zaman onun katkı yaptığı ğ bilimin dünyadaki durumu neydi? 3) Bilim insanı öldükten sonra, çalıştığı bilim dalında kendisinin katkıları sonucu ne değişiklikler iklikl oldu?

8 8 Bir nekroloji örneği Proceedings of the Geological Society of America 1997

9 9 Bir makalenin hazırlanma evreleri 0. Araştırma (bu makale hazırlanma evresinin bir parçası değildir, ama makale yazabilmek için birinci derecede öneme sahip bir süreçtir; araştırmayapmayan makale yazamaz ve yazmamalıdır). 1. Makalenin hangi soruna çözüm sunacağının tesbiti 2. Makalenin 1. Maddedeki seçime göre planlanması 3. Literatürün toplanması 4. (Varsa) Şekillerin çizilmesi 5. Metnin yazılması 6. Bibliyografyanın y hazırlanması 7. Makalenin yayımlanacağı yere (dergi kitap vb) gönderilmesi (yayımlanacak yer seçimi genellikle 1. ve 2. evrelerde yapılır) 8. Hakemlerin eleştirilerine cevap verilerek nihai takdimin yapılması

10 10 0. Araştırma (bu makale hazırlanma evresinin bir parçası değildir, ama makale yazabilmek için birinci derecede öneme sahip bir süreçtir; araştırmayapmayan makale yazamaz ve yazmamalıdır). Her araştırma bir «problemin» tesbitiyle başlar. Araştırıcı tesbit ettiği problemin tamamını veya bir kısmını çözmeye niyetlenir ve bu konuda çalışmaya başlar. Çözmeye niyetlendiği kısım çözülünce bilim dünyasına duyurulacak bir «haberi» olmuş olur. İşte bu noktada araştırıcı haberi hangi araçla (sözlü tebliğ, poster, makale, kitap vb) duyuracağına ğ karar verir. Günümüz ü ü fen bilimlerinde l i bu genellikle öncelikle bir tebliğ özünün (=abstract) yazılıp tebliğin verilmesi ve bununla eşzamanlı olarak veya hemen ardından bir makalenin (=paper) yazılması olarak tecellî eder. Seçilecek haber iletme aracı araştırmanın ve/veya sonuçların karakterine ç ş y ç bağlıdır.

11 11 Ne tür sonuçların makaleyle bildirilmesi uygundur? Aslında her türlü sonuç bir makaleye konu olabilir. Ancak kalıcı gözlem raporlarını oluşturan uzun, bol şekilli tasvir gerektiren sonuçların makale yerine bağımsız monografiler halinde yayımlanması daha uygundur. Örneğin bir bölgenin veya büyük boyutlu bir yapı veya yapı ailesinin jeolojisinin anlatıldığı veya bol parçalı bir omurgalı fosilinin veya fosil grubunun tanıtıldığı sonuçlar bilimsel bir makalenin çapını aşarlar. Bunlar mutlaka bağımsız monografiler olarak yayımlanmalıdır. Dü d b ğ fi l k l l k kt B l Dünyada bağımsız monografi yayımlayan kuruluşlar pek çoktur. Bunların bazıları bazı konularda ihtisaslaşmışlardır da. Sonuçlarını monografi halinde yayımlamak isteyen bir araştırıcı bu tür yayınları yapan kuruluşları zaten biliyordur. Bilmiyorsa, kendisine benzer konularda çalışan meslekdaşlarından veya jeoloji konusunda mütehassıs kütüphanecilerden öğrenebilir.

12 12 Genel jeoloji konusunda dünyada en geniş dağıtıma sahip monografi serileri şu süreli yayınlardır: Geological Society of London, Memoirs Société Géologique de France, Mémoires Geological Society of America, Special Papers (yumuşak kapaklı) ve Memoirs (sert kapaklı) Bunlar dışında da dağıtımları daha kısıtlı pek çok monografi yayımlayan süreli yayın vardır. Örneğin, paleontoloji için The Natural History Museum (London; eski British Museum (Natural History)), Muséum National d Histoire Naturelle (Paris), Senckenberg (Frankfurt-am-Main) gibi müzelerin süreli yayınları sık sık tercih edilmektedir. Bu yayınlar ISC de olmadıkları halde son derece saygındırlar.

13 13 Bir makale yazılmaya karar verildikten sonra ise yapılacak iş, makalenin planlanmasıdır. Makalenizi planlarken şu altın kuralı asla unutmayınız: Makale başına tek bir fikir düşmelidir! Bu, makalenizin kısa, açık ve kolay anlaşılır olmasını sağlar. Bu kural fikir makalelerinde olduğu kadar veri makalelerinde de geçerlidir. Bir veri makalesi tek bir fikri destekleyen veya nakseden veri veya veri grubunu içermelidir. Makalenizi seçtiğiniz fikirle ilgisiz malzemeyle asla doldurmayınız. Bu, okuyucunun dikkatini dağıtır, makaleyi gereksiz uzatır ve etkisini azaltır. Makalede ne kadar çok bildiğinizi değil bahis konusu problemi çözüp Makalede ne kadar çok bildiğinizi değil, bahis konusu problemi çözüp çözemediğinizi göstermektir amacınız. Gereksiz bilgiçlik, editörü, hakemleri ve okuyucuyu (haklı olarak) sinirlendirebilir.

14 14 3. Literatürün toplanması Makalenizi yazmaya başlamadan önce yapılacak ilk iş makalede kullanacağınızı sandığınız literatürü toplamaktır. Makaleyi yazarken kullanacağınız literatür elinizin altında olmalıdır. Zaten araştırmanızı yaparken makalenizde kullanacağınız literatürün çoğunu toplamışsınızdır. Makaleyi yazmaya başlamadan gerisini de mutlaka tamamlayınız. Makalenizde kullanacağınız literatür iki kısımdan oluşur: 1. Problemi vaz etmek için gerekli literatür: Bunun türü eldeki probleme göre yeni yayımlanmış p g y y y ş makalelerden, konunuzun tâ 19. hattâ 18. yüzyılda yayımlanmış olan klâsiklerine kadar değişebilir.

15 15 Makalenize başlarken kullanacağınız bu tür literatürün iki faydası vardır: a) Okuyucunuz genellikle sizin konunuza yakın bir araştırıcı olduğu için, konunun klâsikleşmiş literatürünü bilecektir. Buna atıf yapılması okuyucunun hızla makalenizin konusu olan problemin ne olduğunu ğ anlamasına yarayacaktır. y Klâsik literatüre atıf yapılması hem editöre, hem hakemlere, hem de okuyucunuza sizin konunuza derinden hâkim olduğunuzu göstererek onlara güven verecektir.

16 16 Örnek: Yeni klâsiklere atıf: 1. Hsü Hsü et al. 1977

17 17 Örnek: Eski klâsiklere atıf: 1. Suess (1901) 28. Von Humboldt (1848)

18 18 b) Konunuzu işlerken gerekli olan literatür. Bu makalenin türüne göre çok çeşitli literatür türleri içerebilir. Meselâ, sizden önce aynı konuda yapılmış çalışmalar, kullandığınız verinin, yöntemlerin veya kontrol etmekte oduğunuz varsayımın kaynakları, yaptığınız benzetmeye dayanan yorumların kaynakları, kl heuristik bir model öneriyorsanız bunun (varsa) referansları ve/veya ilham kaynakları... Literatür kullanımında en dikkat edeceğiniz husus gerekli literatürü vermektir. Ne az ne çok! Örneğin sizden önce aynı konuda çalışmış herkesin her yazdığına atıf yapmak zorunda değilsiniz. Öyle yaparsanız bu, konunuzun gelişimini anlamadığınızı gösterir.

19 19 Muhteşem bir kötü örnek! 62 sahifelik literatür listesi!

20 20 İyi y örnek! Yanlızca problemin ortaya çıkışıyla ilgili önceki literatür.

21 Literatüre egemen olmanın, muntazaman kendi konunuzdaki yenilikleri izlemenin yanında önemli bir yöntemi, meslek yaşamınızın başından itibaren kendinize, mesleğinizin seçtiğiniz ihtisas dalının klâsiklerinden ve ilgilendiğiniz konuların önemli makale ve kitaplarından oluşan bir el kitaplığı (=Handbibliothek) oluşturmaktır. 21 El kitaplığınızda ğ kitaplar konu ve/veya bölgelere l göre, makaleler l de aynı şekilde, bu iş için hazırlanmış karton kutulara gruplanarak dizilmeli ve bunlar çalıştığınız yerde her an el altında bulunmalıdır. Günümüzde, makalelerin taranarak bilgisayarlarda depolanması da mümkün hale gelmiştir. Benim kişisel tecrübem her an göz önünde bulunan bir el kitaplığının kişiye hem ilham vermede hem bazı noktaları hatırlatmada her zaman daha yararlı olduğudur. ğ d

22 22 Makale planlamasının en kolay bir şekilde yürütülebileceği yöntem öncelikle makalenin şekil gerektirip gerektirmediğine karar vermektir. Jeolojide şekil gerektirmeyecek makale türleri yok denecek kadar az olduğu için, yazacağımız makalenin şekil gerektirdiğini farzederek işe başlayalım. Şekilli olacak bir makalenin planlanmasında ilk iş, gerekli şekilleri tespit etmektir. Tesbit işi bittikten sonra makale kabaca planlanmalı ve metin oluşturulmadan önce şekiller çizilip bitirilmelidir. Bunun iki temel yararı vardır: 1. Şekiller hazır olduğu takdirde, makalenin yazılması şekillerin tasviri etrafında olacağı ğ için büyük ölçüde kolaylaşmış olur. 2. John Dewey kuralı: Eğer çizemiyorsan, çizmeğe çalıştığın şey mümkün değildir («If you cannot draw it, it does not happen»).

23 23 Şekillerin hazırlanmasında uyulması gereken kurallar: 1. Şekiller yalnızca makale içerisinde anlatılan kavramları veya tasvir edilen nesneleri göstermeye yönelik minimalist bir yapıya sahip olmalıdırlar. l l Bir diğer değişle gereksiz hiçbir şey şekilde yer almamalıdır. 2. Yalnızca makalenin özüne (yani abstract ına), şekillerine ve sonuçlarına bakan bir okuyucu makalenin konusu, esas iddia temeli ve vardığı ğ netice hakkında sağlam ğ bir fikir edinebilmelidir. Unutmayınız, makalenizi genellikle yalnızca makalenin konusunda çalışanlar okuyacak, diğer tüm okuyucular sadece gözden geçireceklerdir (=skimming). Makaleyi yalnızca gözden geçirecek okuyucuya şekilleriniz yardımcı olmalıdır.

24 24 3. Şekillerinizde yer alan her şey kolayca görülebilmelidir. Okunamayacak kadar küçük harfler, seçilemeyecek kadar karmaşık veya kötü basılmış sürşarjlar, şeklinizi tamamen yararsız hale getirir. Hiçbir kaliteli dergi yararsız unsur içeren bir şekli basmaz; hiçbir editör böyle şekiller içeren bir makaleyi kabul etmez. Güzel hazırlanmış, kolay okunabilen şekillerin i okuyucu (ve editörler ve hakemler) üzerinde olumlu psikolojik etki yapacağını unutmayınız. 4. Makalenizde geçen tüm coğrafi isimler mutlaka en az bir şeklinizde yer almalıdır. Okuyucunun makalenizi okurken elinde makalenizden başka hiçbir başvuru kaynağı ğ olmayacağını ğ farz ederek şeklinizi i i hazırlayınız. 5. Olabildiğince fotoğraf kullanmaktan kaçınınız. Mutlaka fotoğraf gerekliyse, bunu imkân nisbetinde çift bastırıp, bir nüsha üzerinde uygun renkli (siyah, beyaz vb) çizgiler ve oklarla, hattâ harflerle vurgulamak istediğiniz şeyi kesin olarak belirtiniz. Aynı şey sismik kesitler ve benzeri imajlar için de geçerlidir.

25 25 6. Dergiler günümüzde katlanır haritalar ve/veya levhalar basmaktan kaçınırlar. Bunun nedeni tamamen ekonomiktir, zira katlama işlemi hâlâ dünyanın her yerinde elle yapılmaktadır. Katlanır haritalar ve/veya tablolar kullanmaktan kaçınınız. Pek çok dergi bu tür şekilleri ve büyük tabloları veri bankalarında depolamayı teklif eder. Mümkün olduğunca bundan kaçınınız. Günümüzün çok gelişmiş elektronik teknolojisine rağmen, pek az okuyucu makalenizi okurken ayrıca elektronik olarak depolanmış veri bankalarına müracaat etmektedir. Bu tür «ekler» makalenizin okunurluğunu ve dolayısıyla etkisini (impact) azaltır. 7. Şekillerinizi mutlaka seçmiş olduğunuz derginin formatına göre hazırlayınız ve çizip bitirdikten sonra mutlaka basılacağını ğ sandığınız ğ boyuta indirip en az bir kez gözden geçiriniz. Nihaî halinde, hiçbir çizgi kopmamalıdır; hiçbir sürşarj bir diğeriyle karışmamalıdır; hiçbir harf 1,5 mm den ufak görülmemelidir.

26 26 Sürşarjlar hakkında önemli not Günümüzün ileri bilgisayar teknolojisine rağmen, gri sürşarjların koyu tonları baskı esnasında sık sık ya siyah çıkmakta veya aralarındaki farklılıklar görülemeyecek hale gelmektedir. Bu da şeklinizin sizin kabahatiniz olmadan yararsız bir halde basılmasına neden olabilir. Bu nedenle gri sürşarjların birden fazla koyu tonunun kullanılmasından sakınınız.

27 27 Annual Review of Earth and Planetary Sciences c Yin, A. and Harrison, M., editörler, The Tectonic Evolution of Asia, Rubey Colloquium, Cambridge University Press, Cambridge 1996

28 28 Renkli şekiller hemen her zaman siyah- beyaz şekillerden daha okunaklıdırlar. Ekseri dergi pahalı bir ücret karşılığında renkli resim basmaktadır.örneğin Nature renkli bir sahifeye 500, Elsevier dergileri i ise $ 500 istemektedir. Her zaman, proje teklifinize mümkünse renkli şekil basımı için i ayrı bir mikdar koydurtmaya çalışınız.

29 29 Renkli resim her zaman daha okunaklıdır!

30 30 5. Metnin yazılması a) Metni yazmaya hazırlık: Metni yazmaya başlamadan önce, daha önceden hazırlamış olduğunuz şekilleri yer müsaitse önünüze ü birbiri i ardına diziniz i i ve gene daha önceden hazırlamış olduğunuz literatürü mümkünse yerinizden kalkmadan ulaşabileceğiniz bir yere koyunuz. Elinizin altında bir sözlük ile bir koşut ve karşıt anlamlılar sözlüğü bulundurmanızda çok büyük yarar vardır. Bugün bu gene bilgisayarlar nedeniyle çok kolay bir hale gelmiştir. Kendi dilinizde bile olsa imlâsından en küçük bir şüpheye düştüğünüz her kelimeye mutlaka bakınız. Bir makaleyi okurken imlâsı sürekli bozuk yazılan kelimeler kadar okuyucunun canını sıkan ve dikkatini dağıtan pek az şey bulunur.

31 31 Makalenizi İngilizce olarak yazıyorsanız, en iyi bildiğiniz imlâ ile (yani İngiliz veya Amerikan) yazınız. Genellikle dergiler, kendi kullandıkları imlâya göre ya değişiklikleri kendileri yaparlar (örneğin Geological Society of America böyle yapmaktadır) ya da yapmadan bırakırlar. Bazı dergiler imlâ tercihi belirtirler. Bu durumlarda editörle konuşarak iyi bilmediğiniz bir imlâda yazmanın makale metninde tutarsızlıklara yol açabileceğini, bu konuda kendisinin ne düşündüğünü sorunuz. Tüm bilgisayar imlâ kontrollarına rağmen, imlâ tutarsızlıklarından kaçmanın hemen hemen mümkün olmadığını ğ ben kendi tecrübemle biliyorum. Bu konuda editörlerle konuştuktan sonra bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım.

32 32 Makalenizi hangi imlâda yazıyorsanız y yazın, en yararlı sözlük, dünyanın en büyük sözlüğü olan Oxford English Dictionary dir dir. Bu muhteşem sözlüğün ikinci baskısı 1989 da yapılmıştır ve tek ciltlik bir Compact nüshası mevcuttur. Ne yazık ki bu önemli sözlük son derece pahalıdır (1990 da 1.500), ancak çok daha ucuz ve daha güncel elektronik versiyonları çıkmıştır.

33 33 Wikipedia dan: Now that the text of the dictionary was digitized and online, it could also be published on CD- ROM. The text of the First Edition was made available in Afterward, three versions of the second edition were issued. Version 1 (1992) was identical in content to the printed Second Edition, and the CD itself was not copy-protected. Version 2 (1999) had some additions to the corpus, and updated software with improved searching features, but had clumsy copy-protection that made it difficult to use and would even cause the program to deny use to OUP staff in the middle of demonstrations of the product. Version 3 (2002) has additional words and software improvements, though its copy-protection is still as unforgiving as that of the earlier version, and it is available for Microsoft Windows only. Single-click access to Oxford dictionaries is also available with Babylon Translator, which provides access to Concise Oxford English Dictionary and Thesaurus with 240,000 definitions and 365,000 synonyms and antonyms [1]. Screenshot of OED Online In March 2000, the Oxford English Dictionary Online (OED Online) became available to subscribers. The online database contains the entire OED2 and is updated quarterly with revisions that will be included in the OED3. The online edition is the most up-to-date one available. As the price for an individual to use this edition even after a reduction in 2004 is 195 As the price for an individual to use this edition, even after a reduction in 2004, is 195 or $295 US every year, most subscribers are large organizations such as universities. Some of them do not use the Oxford English Dictionary Online portal and have legally downloaded the entire database into their organization's computers. Some public

34 34 Macintosh OS 10 ile Oxford English Dictionary nin Oxford American Dictionary si bedava olarak verilmektedir. Daha kolay ve ucuz Amerikan sözlükleri Webster s International Dictionary (genellikle üç kuarto cilt; online ı ı üyelikle mümkün) ile Houghton-Mifflin şirketi tarafından yayımlanan American Heritage Dictionary dir (Online: Avustralya İngilizcesi nin g resmi sözlüğü ğ ise 25 yıldır yayımlanmakta olan Macquarie Dictionary dir. (Online versiyon için şu siteye bakınız: 8025/-/p/dict/index.html ) İngilizce koşut ve karşıt anlamlı kelimeler için en uygun Thesaurus, pek çok baskısı olan Roget s Thesaurus tur. Online yararlanmak için i şu siteye bakınız:

35 35 Türkçe-İngilizce için şu sözlükleri tavsiye edebilirim: Avery, C. R. ve diğerleri, 1983, Redhouse Çağdaş Türçe İngilizce Sözlüğü/The Redhouse Contemporary Turkish English Dictionary: Redhouse Yayınevi, istanbul, xxii+455 ss. Alderson,, A. D. and İz,, F., 1984, The Oxford Turkish-English Dictionary by H. C. Honey and Fahir İz, 3 rd edition: Oxford University Press, Oxford/İnkılâp Kitabevi, İstanbul, xvii+[i]+526 ss. Bezmez, S. and Brown, C. H., 1999, Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü/The Redhouse Turkish-English Dictionary: SEV Matbaacılık ve Yayıncılık A. Ş., İstanbul, xiv+1002 ss.

36 36 Türkçe-İngilizce teknik bir sözlük için şundan yararlanabilirsiniz: Özbalkan, N., 1984, Türkçe-İngilizce Teknik Terimler Lûgatı [Dictionary of Turkish-English h Technical Terms], 2 nd enlarged edition: Özbalkan Yayınları, İstanbul, 1152 pp.

37 37 Makalenizi yazarken elinizin altında İngilizce-Türkçe g ç bir sözlüğün bulunması da yararlıdır: Bunu kullanarak anlamından emin olmadığınız bir kelimeyi vakit kaybetmeden bulabilirsiniz. bili i i Şu İngilizce-Türkçe k sözlükler en güvenilir olanlardır: Avery, R., Bezmez, S., Edmonds, A. Ve Yaylalı, M., 1974, İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü Redhouse English- Turkish Dictionary: Redhouse Yayınevi, İstanbul, viii+1152 ss. Aldeson, A. D. Ve İz, F., 1978, The Oxford English-Turkish h Dictionary, second edition: Oxford UniversityPress/İnkılâp Kitabevi, Oxford, xvi+619 ss.

38 38 Teknik İngilizce-Türkçe g ç sözlüklerden benim bildiğim iki tane vardır: Taşpınar, AH A.H.,1980, Taşpınar s Technical Dictionary English-Turkish, üçüncü baskı: Taşpınar TkikY Teknik Yayınları, İstanbul, t b l ss. Özbalkan, N., 1992, İngilizce-Türkçe Teknik,,, g ç Terimler Sözlüğü: Özbalkan Yayınları, İstanbul, 960 ss.

39 39 Makalenizi yazarken elinizin altında bulunması yararlı sözlük türlerinden biri de bir jeolojik sözlüktür. Dünyada ne yazık ki benim bildiğim güvenilir bir jeolojik jik sözlük yoktur. İngilizce konuşulan dünyada en sık kullanılan ve en kapsamlı olanı American Geological Institute un un hazırlamış olduğu ve yakınlarda beşinci baskısı yapılmış olan Glossary of Geology dir. Bunun elinizin altında bulunmasında yarar vardır, ama dikkatli kullanmanız gerekir. Gerçi bu sözlük nedeniyle yapacağınız bir hatâyı özellikle bir Amerikalı editörün veya hakemin yakalama şansı sıfıra yakındır. Yeter ki talihsizlik eseri John Dewey veya Kevin Burke veya benim gibi bir hakeme çatmayın!

40 40 Türkçe jeoloji ve diğer yerbilim sözlükleri ise ne yazık ki daha da az güvenilirliğe sahiptirler. Bunların hepsinin son derece büyük bir dikkatle kullanılması l gerekir. Aşağıda ğ ben Türkiye de yayımlanmış yerbilimi sözlüklerinin aşağı yukarı tam bir listesini veriyorum (yalnızca Arap harfleriyle yayımlanmış olanları listeye almadım). Bunlar arasında bir nebze güvenilir olduklarını bildiklerimi bir asterisk (*) ile işaretledim.

41 41 Altınlı, İ. E., 1971, Karst Adlamas Sözlüğü ABD Ölçme İdaresi Su Bütünlemesi Bildirisi 1899-K... çevirisi: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü, yayın 71-13, Ankara, ss. (Not: Bu sözlük Monroe, W. H., 1970, A Glossary of Karst Terminology: [United States] Geological Survey Water-Supply Paper 1899-K, United Statest Government Pi Printing office, Washington [, D.C.], 26 ss. Ne öz (abstract) ne giriş (introduction) tercüme edilmiştir. Türkçe tercüme ise güvenilir değildir.) Altınlı, İ. E., 1973, Uluslararası Tektonik Sözlüğü, Türkçe Adlama: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından, Ankara, VIII+235 pp. (Not: Bu sözlük Dennis, J., 1967, International Tectonic Dictionary English Terminology: AAPG Memoir no. 7 nin bir tercümesidir; ama türkçe tercüme o kadar kötüdür ki,prof. İhsan ketin buna bir eleştiri yazma gereğini duymuştur: Ketin, İ., 1974, "Uluslararası Tektonik Sözlüğü Türkçe Adlama" üzerine bir eleştiri: MTA Dergisi, no. 82, ss ) Amstutz, G. C., 1973, Maden Jeolojisi Sözlüğü, çeviren Altan Gümüş: Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Yayın No: 50, Yer Bilimler Fakültesi yayın No:1,Çağlayan Basımevi, İstanbul, 112 ss. (son sekiz sahife numaralanmamış). Anonim, 1937, İlk ve Orta Öğretim Jeoloji Terimleri Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe: T.C. Kültür Bakanlığı, Devlet Basımevi, basım yeri belirtilmemiş, 25 ss. Anonim, 1939, İlk ve Orta Öğretim Jeoloji Terimleri i Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe: T. C. Maarif Vekilliği, İstanbul Maarif Matbaası, 37 ss. Anonim, 1951, T. D. K. İlk ve Orta Öğretim Jeoloji Terimleri Fransızca-Osmanlıca-Türkçe: Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 12 ss. (Not: İlk ve Orta Öğretim Jeoloji Terimlerinin yetkililerce gözden geçirilmesi için, Terim Kolu'nun yapacağı ankette dağıtılmak üzere Türk Dil Kurumu yönünden bastırılmıştır.") Anonim, 1952, T. D. K. İlk ve Orta Öğretim Coğrafya Terimleri Fransızca-Osmanlıca-Türkçe: Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 15 ss.

42 42 Anonim, 1955, T. D. K. Terim Anketleri Coğrafya: Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik A. O. Yeni Matbaa, Ankara, 27 ss. *Anonim, 1991, Energy Terminology / Terminologie de l'energie / Energieterminologie / Enerji Terminolojisi Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca Teknik Sözlük : Febel, stanbul, xi+523 ss. Anonim, 2001, Seyir Haritalar nda Kullan lan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler /Symbols Abbreviations Terms Used Charts: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı Harita No. 1/ INT 1, Çubuklu, İstanbul, 93 ss. on Ardos, M., 1976, Açıklamalı Fransızca-Türkçe Jeomorfoloji Sözlüğü Dictionnaire Explicatif Franco-Turc de Géomorphologie: İ[stanbul] [ ] Ü[niversitsi] Edebiyat Fakültesi Yayını No Coğrafyağ Enstitüsü Yayını No 89, VI+208 ss. Ardos, M. and Pekcan (Yalçıner) N., 1994, Jeomorfoloji Sözlüğü (Kısmen Yerbilimleri) 1994: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları no. 3397, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 264 ss.+bir doğru-yanlış cetveli. (Not: Bu sözlüğün IV. kısmı bir Osmanlıca-Türkçe jeomorfoloji sözlüğüdür; bu kısıma jeomorfolojik olmayan yerbilim terimleri de alınmıştır.) bazı Ardos, M. and Pekcan (Yalç ner) N., 1997, Jeomorfoloji Sözlüğü (Kısmen Diğer Yerbilimleri) Genişletilmiş II. Baskı: Çantay Kitabevi, istanbul, [IV]+326 ss. Bernard, F., Bienner, F., Etienne, J., Gariel, O., Glinzboeckel, C., Gubler,Y., Cottis, M., Luis, M., Reyre, D., and Tempere, 1976, Tortul Kayaç Terimleri Sözlüğü ve Atlası, çeviren Salih Yüksel ve Selâhattin Pelin: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No. 76, Yerbilimleri Fakültesi Yayın No.7,Kutulmuş Matbaası [İstanbul], 115 ss.+iki tek sahifelik ve dört katlanır tablo. C., Candar, A. A., 1938, Anadolu Coğrafya Lûgatı Sınaçları I : Ankara Ceza Evi Matbaası, 96 ss.+1 harita. *Çepel, N., 1990, Ekoloji Terimleri Sözlüğü Almanca-İngilizce-Türkçe: [İstanbul] Üniversite Yayın No. 3048, [Orman] Fakülte Yayın no. 324, İstanbul, VII+356 ss. *Çepel, N., yayın tarihi verilmemiş [1995], Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü Türkçe-Almanca-İngilizce: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Yayınları 6, Matbaa Teknisyenleri Kollektif Şirketi, İstanbul, VI+[II]+231+[I] ss. Çiftçi, E., 2003, İngilizce-Türkçe Yer Bilimleri Teknik Terimler Sözlüğü: (ne basan ne de basıldığı yer belirtilmiş), IV+580 ss. (Not: Bu başlığında belirtildiği gibi bir İngilizce Türkçe sözlük değildir. Tüm maddeler Türkçe olup, İngilizce eşitleri, sık sık yanlış bir imlâ ile arkasından verilmiştir *Ediger, E., Dündar, T. ve Güyagüler, T., 1979, Madencilik Terimleri Kılavuzu: Türk Dil Kurumu Yayınları, no. 460, 212 ss.

43 43 *Evinay, K., 1973, Haritacılık Terimleri Sözlüğü Türkçe, Almanca, Fransgzca, İngilizce: Harita Genel Müdürlüğü, [Ankara], 628+[3] ss. Güney, E., 1994, Jeoloji-Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü: T. C. Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları no. 6, Diyarbakır [I]+567+[5] ss. Güney, E., 1995, Jeomorfoloji Sözlüğü :EkoYayınları, Ankara, 158 ss. (ne yazık ki hiçbir Avrupa dilinde bir endeksi yok) Güney, E., 2003, Toprak-Bitki Coğrafyası Çevrebilim Sözlüğü: T. C. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları [I]+427 ss. (Not: Pek çok terimin İngilizcesi verilmiş, ama her zaman doğru olarak değil; genelde pek güvenilir bir sözlük değil). *İzbırak, R., 1964, Coğrafya Terimleri Sözlüğü :Doğuş Matbaacılık, Ankara, 461 pp. + 2 ss yanlış-doğru cetveli. (Not: İzbırak ın coğrafi terminoloji hakkındaki fikirlerini merak edenler şu makaleye bakabilirler: İzbırak, R., 1949, Coğrafya Terimleri Üzerine Bazı Düşünceler: T[ürk]. D[il]. K[urumu]./B. II. 16, Doğuş Matbaası, Ankara, 36 ss.) *Parmentier, le Général, 1884, Vocabulaire Turk-Français des Principaux Termes de Géographie et des Mots qui Entrent le Plus Fréquemment dans la Composition des Noms de Lieu présenté à la section de Géographie de l'association française pour l'avancement des Sciences au Cogrè de Rouen le 20 Aôut 1883: Au Secretériat de l'association Association, Paris, 77 ss. Öcal, M., Güngör, G. and Gök, M. Ş., tarihsiz, Resimli Madencilik Terimleri Sözlüğü : Basan ve basılan yer belli değil, [V]+291 ss. *Okay, A. C., 1939, Mineralogi Ders Kitabı: İstanbul Üniversitesi Yayınlarından, no. 89, X+330. (Not: Bu Türkiye de Lâtin Alfabesiyle basılan ilk mineraloji ders kitabıdır. On pp sahifeler arasında son derece yararlı Türkçe bir mineraller listesi ve bunların Almanca,İngilizce ve Fransızca karşılıkları da verilmiştir.. Kitap 1953, 1957 and 1967, yıllarında yeni baskılar yapmış olup her baskıda aynı tablonun variyasyonları vardır..)

44 44 *Öngör, S., 1961, Coğrafya Sözlüğü : Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, III+[I] yanlış-doğru sahifesi. (Not: 1959 and 1961yılları arasında bu sözlük altı fasikül hlinde yayımlanmıştır. Bu fasiküllerin künyeleri aşağıdadır: Öngör, S., 1959, Coğrafya Sözlüğü, fasikül: 1: Maarif Basımevi, İstanbul, III+[I]+160 ss. Öngör, S., 1960, Coğrafya Sözlüğü, fasikül: II: Maarif Basımevi, Istanbul, ss Öngör, S., 1961, Coğrafya Sözlüğü, fasikül: III: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, ss Öngör, S., 1961, Coğrafyağ Sözlüğü, ğ fasikül: IV: Millî Eğitimğ Basımevi, İstanbul, ss Öngör, S., 1961, Coğrafya Sözlüğü, fasikül: V: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, ss Öngör, S., 1961, Coğrafya Sözlüğü, fasikül: VI: Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, ss *Öngör, S., 1975, Coğrafya Terimleri Sözlüğü (Açıklamalı, Fransızca-Almanca-İngilizce-İtalyanca-İspanyolca Karşılıklarıyla: Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, VII+349 ss. (Not: Önsözünde belirtildiği gibi, bu sözlüğün madde başları ve beş dilli karşılıklar aşağıdaki eserden alınmıştır: Quencez, G., in collaboration with Hall, P., Huizinga, G. B. W., Marchant, E. C., Ruocco, D., Schmitt, E., ve de Alvarez, M., 1967, Vocabularium Geographicum Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, English, Español: Council for Cultural Cooperation of the Council of Europe, Fonds des Publications des Écoles Européennes, Service des Publications des Communautés Européennes, Luxembourg, 298 ss.+1 yanlış-doğru cetveli. Öngör maddelere açıklamaları eklemiştir.) Terán *Öngör, S., 1980, Coğrafya Terimleri Sözlüğü : Türk Dil Kurumu Yayınları, no. 467,Ankara,173 ss. *Pamir, H. N. and Öztunalı, Ö., 1971, Yerbilim Terimleri Sözlüğü : Türk Dil Kurumu Yayınları, no. 320, Ankara, 191 ss. (Not: Bu sözlük basıldıktan sonra, Ord. Prof. Pamir, Türk Dil Kurumuna bir yazı yazarak, Öztunalı nın kendi haberi olmadan sözlüğe soktuğu pek çok çevirinin yanlış olduğunu bildirip, doğrularını göndermiştir. Pamir in bu yazısı, serbest bir yaprak halinde daha sonra sözlükler içine sokulmuştur. Bu sözlük Pamir in düzeltmeleri yapılmadan kullanılmamalıdır.) Sanır, F. [A.], 2000, Coğrafya Terimleri Sözlüğü : Gazi Kitapevi, Ankara, XIV+298 ss. Yalçın, O., 1957, Ansiklopedik Coğrafya Sözlüğü: Arkın Kitabevi, İstanbul, 376 ss. Yılmaz, I., 2000, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce Mühendislik Jeolojisi Terimler Sözlüğü (Dictionary of Engineering Geology): Teknik Yayınevi, Ankara, [III]+145 ss.

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ 18.04.2017 Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

KİTAP CD HARİTA DERGİ

KİTAP CD HARİTA DERGİ 15-22. DÖNEM KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI Jeoloji Mühendisleri Odası Kütüphanesi yerli ve yabancı kitaplar (yerbilimleri,madencilik edebiyat,ekonomi,kurs notları, v.b.), haritalar, cd ler, yerli ve yabancı süreli

Detaylı

Araştırma Önerisi ve Araştırma Raporu

Araştırma Önerisi ve Araştırma Raporu Araştırma Önerisi ve Araştırma Raporu Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/ BBY208 Bahar 2005 2005.02.24 - SLIDE 1 Araştırma Projesi Nasıl

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE?

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SENATURK MAKALE HAZIRLAMA VE SUNUM KURSU 11 Ocak 2013 HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÇALIŞMA İÇİN DOĞRU

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİK HARİTA ALMA KAMP STAJI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİK HARİTA ALMA KAMP STAJI Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: JEOLOJİK HARİTA ALMA KAMP STAJI Dersin Orjinal Adı: JEOLOJİK HARİTA ALMA KAMP STAJI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR Başlamadan Önce Zaman planlaması! Araştırma Konusunun Seçimi (doğru kaynaklar, bilimsel bilgi!) Düzenli Çalışma (planınıza uyunuz, danışmanınızdan yardım alınız.) İstanbul Ticaret

Detaylı

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 1 Ders Adi: SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Üniversite??? Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım m Ekonomisi BölümüB 25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu.tr Eğitim, araştırma ve halka dönük hizmetlerinde

Detaylı

Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır?

Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır? Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır? Genel Format Posterin büyüklüğü belirlenmelidir Poster kabaca bir kağıda çizilir! Sıralı sütunlar ve içerikleri planlanır Poster elementlerin yerleştirilir Başlık en üst

Detaylı

Rapor Yazma Teknikleri

Rapor Yazma Teknikleri Rapor Yazma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi 1 BÖLÜM - 3 Rapor Yazma Tekniklerine Giriş Bu bölümde; Rapor Nedir? Niçin Rapor Yazarız? Rapor Yazma

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Müge Akbulut Editör makbulut@tk.org.tr Değerlendirme Bilimsel Bölüm Diğer Bölüm Bölümler Hakemli Yazılar Okuyucu Mektupları Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler

Detaylı

Akademik Çalışmalar (Bilimsel Yayınlar) Kemal Şahin

Akademik Çalışmalar (Bilimsel Yayınlar) Kemal Şahin Akademik Çalışmalar (Bilimsel Yayınlar) Kemal Şahin Ne yapıyoruz? Bir önceki çalışmaların üzerine yeni birşeyler eklemek, katkıda bulunmak Nasıl yapıyoruz? Konuyu belirle Başlığı tanımla Literatürü tara

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KAPSAM: Araştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama İÇERİK BİLİMSEL ESER BİLİMSEL MAKALE BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ MAKALE YAZIM AŞAMALARI Bilimsel Eserler Özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış

Detaylı

Bilimsel İletişim Ürünleri

Bilimsel İletişim Ürünleri Bilimsel İletişim Ürünleri Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Bilimsel araştırma süreci Bilimsel iletişim ürünleri Bilimsel bir makale nasıl okunur? Bilimsel bir makale nasıl yazılır? - 2 Bilimsel

Detaylı

Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte gelecek iki haftanın çalışma planı! Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri

Detaylı

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Profesör Seni Kimse Okumuyor Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor Neden makale yazarız? Doçentlik için; Bilim adamlarının etkili

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları GİRİŞ Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, geniş bir kitleye hitap eden, temel olarak havacılık ve sürdürülebilirlik temasını konu edinen disiplinler arası bir dergidir. Bu derginin amacı, sürdürülebilirlik

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? E-KİTAP KAZANÇLARI Www.EkitapKazanclari.coM By Alia RİOR Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi ÖNEMLİ:

Detaylı

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions Oxford University Press: 3 Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions OUP a 3 Hoşgeldiniz! OUP a giriş OUP un Online Yayımcılık Programı

Detaylı

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma IML 401 İMALAT LABORATUARI Rapor Yazma ve Sunma Genel Açıklamalar Üçüncü tekil şahıs kullanın (pasif) Üçüncü tekil şahıs: Yukarıda tartışıldığı gibi, verilerin sınırlamalarıyla ilgili son korelasyon için

Detaylı

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Akademik Bir Derginin İşletilmesi Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Hakem li Dergi Süreci TÜBİTAK TÜBİTAK-ULAKBİM 3 0 Editör Hakem Okuyucu Dergi Yayın Politikasının Belirlenmesi Hedef

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu.

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu. Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu.tr Üniversite??? Eğitim, araştırma ve halka dönük hizmetlerinde

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri

Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri Doç. Dr. A li Fuat DOĞU 1911 de Harput ta doğan Reşat İzbırak, Kayseri Lisesi ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü ne girdi. 1934 yılında

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır:

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır: AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI Dergiye gönderilecek makaleler hakkında: Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır: Özgün olmalı Bilimsel

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İÇERİK 1. Zaman nedir? 2. Fosil nedir? 3. Fosil çalışan bilim hangisidir? 4. Tarihçe 5.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3600

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 3600 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SAHA JEOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: SAHA JEOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO 3600 Dersin

Detaylı

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ MathSciNet 1 KAPSAM MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940

Detaylı

BARKOD SİSTEMİ (Çizgi İm)

BARKOD SİSTEMİ (Çizgi İm) BARKOD SİSTEMİ (Çizgi İm) Hepimiz günde en az bir kere ihtiyacımız olan herhangi bir ürünü almak için bakkala veya markete gideriz. Aldığımız her ürünün üzerinde değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZAR REHBERİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZAR REHBERİ SOSYAL BİLİMLER YAZAR REHBERİ Uluslararası hakemli bir dergi olan Uludağ University The Journal of Social Inquiry / yılda 2 kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayımlanır. Dergiye gönderilecek yazılar, makale,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR YAZIM STANDARTLARI 2002 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ. 2.RAPOR KAPSAMI 2.1. İçindekiler 2.2. Öz 2.3. Giriş... 2.4. Önceki nceîemeler 2.5. Ana gövde... 2.6. (Her konuya

Detaylı

Uludağ Projesi, İlk Adımlar (Kalite Takımı)

Uludağ Projesi, İlk Adımlar (Kalite Takımı) Uludağ Projesi, İlk Adımlar (Kalite Takımı) A. Murat Eren (meren@uludag.org.tr) 16 Mart 2005 Özet Bu belgede Uludağ Projesi Kalite Takımı nın amacından, nasıl bu takımın bir üyesi olunabileceğinden bahsedilmeye

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Akademik Dergiler

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır?

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri Müh. 1 Bilimsel Bir Makale Nasıl yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day (Çeviri: Gülay Aşkar Altay) Copyright Tübitak 1996,

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Yazarlar için Yazım Kuralları

Yazarlar için Yazım Kuralları Yazarlar için Yazım Kuralları Journal of Mosaic Research yıllık olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek olan makaleler aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Bir Kitabın Hikâyesi Tunceli-Dersim Coğrafyası Ömer Kemal Ağar İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Cumhuriyet sonrası maarif ordusunda görev yapan vatanperver, çalışkan öğretmenlerden biride

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BAŞARILI BİR TEZ YAZIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

BAŞARILI BİR TEZ YAZIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER D- NASIL YAZMALI? BAŞARILI BİR TEZ YAZIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Araştırmanın en başında bir kısa anlatım (sinopsis; özet) yazmak. Sinopsis keşfedici araştırmadan sonra yazılır. Sistemli okumak Sistemli

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERME. Metin içi kaynak gösterme yöntemi kendi arasında üçe ayrılır:

METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERME. Metin içi kaynak gösterme yöntemi kendi arasında üçe ayrılır: METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERME Metin içi kaynak gösterme yöntemi kendi arasında üçe ayrılır: Yazar-Tarih Yöntemi, Yazar-Sayfa Numarası Yöntemi Numaralı Yöntem. Yazar-Tarih Yöntemi, Amerikan Psikoloji

Detaylı

ONLİNE MAKALE GÖNDERME

ONLİNE MAKALE GÖNDERME ONLİNE MAKALE GÖNDERME DİKKAT! Online yazım kuralları bir makalenin dergi yönetimine elektronik ortamda gönderilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları içermektedir. Bu kurallar "makale yazım

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI DERGIYE GÖNDERİLECEK MAKALELER HAKKINDA ATDD ye gönderilen makaleler herşeyden önce özgün ve bilimsel olma kriteri taşıyor olmalıdır.ayrica belirli

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı