MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK ARAPÇA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK ARAPÇA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 EK-1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK ARAPÇA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Türkiye genelinde İmam Hatip Liseleri arasında Arapça öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve Arapça dini metinleri anlamalarını sağlamak, Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ekonomik ve sosyal ilişkilere katkı sağlamak ve Arapça bilgi düzeyini geliştirmelerini sağlamaktır. 2. Kapsam: Bu usul ve esaslar, İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Lise bünyesinde İmam Hatip Liseleri öğrencilerinin katılacağı Arapça Yarışmaları nın düzenlenip yürütülmesi ile ilgili esasları kapsar. 3. Dayanak: Bu usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 4. Arapça Yarışmaları nın katılım şartları; a) Örgün eğitime tabii İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile bu okullarda okuyan ve resmi dili Arapça olmayan ülkelerin vatandaşları katılır. b) Örgün eğitime tabii İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerden yurt içinde veya yurt dışında eğitim-öğretim dili Arapça olan okullarda bir yıldan fazla okumuş olan öğrenciler yarışmaya katılamaz. c) Daha önceki yıllarda yapılan yarışmalarda Türkiye birincisi olan öğrenciler yarışmalara katılamaz. d) Bölge yarışmalarını koordine eden okul bilgi yarışmaları haricindeki diğer dallarda (sadece etkinlik yarışmalarında) düzenlenen il içi yarışmalara katılmadan doğrudan bölge yarışmalarına katılır. Bu uygulama Türkiye Finali için geçerli değildir. e) İllerinde yalnızca bir İmam Hatip Lisesi bulunan veya ilinde yalnızca bir İmam Hatip Lisesi yarışmaya başvuran okullar, başvurdukları dallarda doğrudan bölge finallerine katılır. f) Bir öğrenci aynı öğretim yılında sadece bir dalda yarışmaya katılır. g) Arapça yarışmalarına katılmaları için öğrencilerde sınıf şartı aranmaz. h) Bilgi yarışmalarında okulları 4 öğrenci, etkinlik yarışmalarından şiir dalında 1, hitabet dalında 1, musiki dalında en az 1 en fazla 3, tiyatro dalında ise hazırlanan metne göre (gerekli sayıda) öğrenci katılacaktır. i) İl yarışmalarına ildeki bütün İmam-Hatip Liseleri katılır. Çeşitli sebeplerle katılamayacak olan okul müdürlükleri ise bu durumlarını Yarışma Koordinasyon Merkezine ve Genel Müdürlüğe bildirir. 5. Uygulama: Bilgi Yarışması Soru ve Konular Arapça Bilgi Yarışması nın soruları İmam Hatip Lisesi Arapça müfredatına paralel olarak çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Genel Arapça bilgisi esas alınacağından okullar arası elemelerde daha üst düzeyde sorular da yer alabilir. Bilgi yarışmasında çıkacak olan soru türleri: 1

2 İl içi Bilgi Yarışması Arapça kelime bilgisi (Kelime anlamı, eş anlamlı, zıt anlamlı kelime bilgisi) Okuduğunu anlama Cümle ve kelime sıralama Tercüme edebilme (Arapçadan Türkçeye-Türkçeden Arapçaya) Pratik diyalogları tamamlama Temel Arapça dilbilgisi (Sarf ve Nahv) Dinlediğini anlama şeklindedir. a) İl içi bilgi yarışmalarında yarışmacılar okul idaresinin gerekli gördüğü durumlarda değiştirilebilir. b) Sorular, cevap anahtarı ile birlikte, bir nüsha halinde jüriye kapalı zarf içerisinde verilecektir. Zarflarda her bir yarışma grubu için 15 asıl 5 yedek soru yer alır. c) Soru ve cevap slayt ile ekrandan gösterilir. Yarışmada her bir soru 10 puan olarak hesaplanır. 15. sorunun sonunda eşitlik durumunda, 5 soruluk yedek sorulara geçilir, eşitlik bozuluncaya kadar yedek soruların tamamı sorulur. d) Beş şıklı çoktan seçmeli sorular, yarışmacı ekiplere sesli olarak sorulmaz, sorular yarışmacılara yazılı olarak verilir. Sorular verilip, süresi içinde cevabı yazıldıktan sonra, cevap tabelası jürinin ve seyircinin görebileceği şekilde gösterilir. Bundan sonra sunucu soruyu yüksek sesle okuyarak, cevapların doğru veya yanlış olduğu jüri başkanının onayından sonra sunucu tarafından açıklanır. Sunucu yarışmanın akışından ve cevap sürelerinin takibinden sorumlu olacaktır. e) Yedek soruların sorulması ile ilgili olarak: i. Yarışmada sadece birinci belirlenecekse yedek sorular asıl soruların sonunda eşit olarak en yüksek puanı alan okullara sorulur. Diğer okullara soru sorulmaz. ii. Yarışmada birinci belirlenmiş ancak ikincilik durumunda eşitlik varsa asıl soruların sonunda puanı eşit olan ikincilere yedek sorular sorulur. Diğer okullara soru sorulmaz. iii. Yarışmada birinci ve ikinci belirlenmiş, üçüncünün belirlenmesinde eşitlik varsa sadece eşit olan okullar arasında üçüncülük için yedek sorular sorulur. iv. Yedek sorularda ilk yanlış cevabı veren okul elenir. Yarışan okulların aynı anda yanlış cevap vermesi halinde bir sonraki soruya geçilir. v. Yedek soruların sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde jüri tarafından kura çekilerek kazanan okul belirlenir. 5 soru dışında yedek soru sorulmaz. f) Yarışmada sorulan sorulardan birisinin yanlış olduğuna jüri karar verirse, soru tamamen iptal edilir, hatalı soru üzerinde düzeltmeye gidilmez. Böyle bir durumda iptal edilen sorunun yerine yedek soru sorulmaz. g) Yarışma ile ilgili yapılan itirazlar, yarışmanın akışının bozulmaması için, yazılı olarak yapılır; jüri, itirazı yarışma bittikten sonra on beş dakika içinde değerlendirerek kararı açıklar. Jürinin verdiği karar kesindir. Jürinin kararına yapılan itirazlarla başka makamlara yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. h) Dinleme sorularında önce ses/görüntü dosyası dinletilir, soru kağıtları daha sonra dağıtılır. Bir ses/görüntü dosyasından birden fazla soru sorulabilir. Bilgi Yarışması Bölge Finali a) İl birincisi olan, bulunduğu ilde tek İmam Hatip Lisesi olan veya bulunduğu ilde yalnızca kendisi başvuruda bulunmuş olan okullar bölge yarışmalarında doğrudan ilini temsil eder. b) İlleri temsil eden okullar kendi bölgelerinde il yarışmalarında geçerli olan ilkelere göre yarışırlar. Bilgi Yarışması Türkiye Yarı Finali ve Türkiye Finali 2

3 a) Bölge birincileri Türkiye yarı finalinde bölgelerini temsil ederler. b) Okullar, bilgi yarışmaları Türkiye yarı finali ve Türkiye finalinde il içi yarışmalarında belirtilen ilkeler doğrultusunda yarışırlar. 6. Etkinlik Yarışmaları 1) Arapça Şiir Okuma Yarışması a) Seslendirilecek şiirler Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler her bir gruptan bir adet şiiri seçerek yarışmaya üç şiir ezberi ile katılır. b) Yarışma esnasında ezberlenen şiirlerden sadece birisi ezbere okunur. Öğrencinin okuyacağı şiir yarışma günü jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Öğrencinin okuyacağı şiir bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından daha önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu üç şiirden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir. c) Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan şiirin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak YKM tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz. d) Şiir okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz. e) Yarışmacının şiir metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik hakkı yoktur. f) Puanlama 100 üzerinden ezber (40), telaffuz (20), tonlama (10), konuya hakimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) şeklinde yapılır. 2) Arapça Hitabet Yarışması a) Hitabet yarışması Arapça metinlerin doğru seslendirilmesi ve metnin canlandırılması ile ilgili bir yarışmadır. b) Seslendirilecek hitabet metinleri Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler her bir gruptan bir adet hitabet metnini seçerek yarışmaya üç metin ezberi ile katılır. Yarışma esnasında hitabet metni ezbere okunur. c) Yarışma esnasında ezberlenen hitabet metinlerinden sadece birisi ezbere okunur. Öğrencinin okuyacağı hitabet metni, yarışma günü jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Öğrencinin okuyacağı hitabet metni bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından daha önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu üç hitabet metninden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir. d) Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan hitabet metninin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak YKM tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz. e) Hitabet metni okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz. f) Yarışmacının hitabet metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. g) Puanlama 100 puan üzerinden ezber (40), telaffuz (20), tonlama (10), konuya hâkimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır. 3) Arapça Tiyatro Yarışması 3

4 a) Tiyatro metni Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından tek bir metin olarak belirlenir. Okullar söz konusu metin ile yarışmaya katılırlar. b) Yarışma esnasında tiyatro ezbere oynanır. Suflör kullanılmaz. c) Tiyatro oynanırken figüran, dekor, ışık takip sistemi ve her türlü fon müziği kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz. Sahnede görsel sunu kullanılamaz. Oyunun yapısından kaynaklı gereksinimlerde sayılan maddelerde sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan dekor, fon müziği, ışık takip, müzik ve görsel sunu kullanılır. İlave hiçbir sununun kullanılmasına izin verilmez. Sunumda kontrol yarışma Koordinasyon Merkezinin yetkilileri tarafından yapılır. d) Yarışmacıların tiyatro metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Ancak oyunun akışına göre basit bazı ses ve kelime ilaveleri yapılabilir. e) Puanlama 100 üzerinden konuya hâkimiyet (30), konuşma yeteneği (20), telaffuz (20), tonlama (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır. 4) Arapça Musiki Yarışması a) Seslendirilecek musiki metinleri Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından birden fazla metin olarak belirlenir. Okullar bu metinlerden seçecekleri yalnızca bir metin ile yarışmaya katılabilirler. b) Yarışma esnasında öğrenciler istedikleri müzik aletinden veya hazır fon müziklerinden yararlanabilirler. c) Figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni kurulamaz ve yarışma grubuna ait öğrenciler dışında kimse tarafından sahne önünde veya arkasında canlı müzik icrası yapılamaz. d) Musiki yarışma takımı, parça icra eden ve müzik aleti kullanan en fazla üç kişiden oluşur. e) Musikinin yorumlanması ve sözlerinde küçük bazı değişikliklerin yapılması grubun kendi isteği doğrultusunda düzenlenebilir. Basit bazı ses ve kelime ilaveleri yapılabilir. Konuyla ilgili son karar jüri tarafından verilir. f) Puanlama 100 puan üzerinden vokal (30), telaffuz (20), yorum (20), enstrüman (10), sahne dekoru (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır. 7. Yarışma Takvimi, Yarışma Bölge Merkezleri : Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller Genel Müdürlükçe belirlenir. 8. Jüri: Yarışma jürileri il ve bölge yarışmalarında yarışmaların yapılacağı il milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenir. Jürilerin ehliyet ve liyakatıyla ilgili tespit kararı il milli eğitimlerin ilgili birimlerindedir. Türkiye finalinde ise yarışma koordinasyon merkezi tarafından belirlenir. Jüri üyeleri öncelikle üniversite öğretim üyeleri arasından tespit edilir. İlde üniversitenin bulunmaması durumunda il ve ilçelerde görev yapan Arapça alanında yetkin kişiler ile Arapça bilgisi olmasa da tiyatro ve musiki dallarında uzman kişilerden seçilerek belirlenir. İmam Hatip Liselerinde görev yapan öğretmen ve idareciler jürilerde görevlendirilemez. Yarışmalarda en az üç en fazla altı jüri üyesi görev yapar. Bölge yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yapan kişiler Türkiye finalinde görev alamazlar. 9. Yarışma Kuraları, Yarışma Gün ve Saatleri: Yarışmaların il, bölge ve Türkiye elemelerinde sıralama ve gruplandırma işlemleri yarışacak olan okullar arasında Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından kura ile belirlenir. Yarışmaların gün ve saatleri de aynı şekilde Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenir. Grupların sıralamalarına uyulması esastır. 4

5 10. Koordinatör Okul Müdürlüklerinin Görevleri: İl ve bölgelerdeki Koordinatör okul müdürlükleri aşağıda belirtilen işleri yerine getirir: a) Yarışmaların yapılacağı okul müdürlükleri il ve bölge genelindeki yarışma ile ilgili koordineyi sağlar, yarışmacı öğrencilerle görevli öğretmenlerin iaşe ve ibatelerini karşılar. b) Yarışma sonuçlarını, Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından kendilerine iletilen tutanakları jüride görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan eder ve arapcayarismalari.org.tr adresinde yer alan sonuç bildirme otomasyon programına bildirir. c) İl ve bölge yarışmalarında birinci olan öğrencilerin bir üst yarışmaya katılmaları için yapılacak transferler okul müdürlüklerinin sorumluğundadır. d) İl ve bölge yarışmalarının koordinasyonu okul müdürlüklerince, Türkiye finalinin organizasyonu ise Türkiye finali koordinatör ili ile birlikte Yarışma Koordinasyon Merkezince yapılır. 11. Yukarıdaki hususlarda kural ihlaline tevessül eden takımlar, jüri tarafından uyarılırlar. Bununla beraber, yarışmaların icrası ile ilgili her türlü itiraz, yarışma esnasında yazılı olarak Jüri makamına yapılır. Jürinin vereceği karar kesindir. Yarışma Koordinasyon Merkezine veya başka bir makama yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 12. Yarışma Sonuçlarının İlanı Jüri üyeleri yarışmacılara verdikleri puanları yarışma salonunda herkesin huzurunda toplarlar. Yarışmacılara verilen puanlar dışında herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Etkinlik yarışmalarında verilen toplam puanların eşit olması durumunda kura yoluna başvurulur. 5

6 EK ÖĞRETİM YILI ARAPÇA YARIŞMALARI TAKVİMİ a. Yarışmalar tüm merkezlerde aynı gün ve saatte yapılacaktır. b. Başvurular 1 Ocak 2013 tarihinde başlayacak olup 1 Mart 2013 saat a kadar sonuçlandırılacak, isimler adresinde yer alan online başvuru bölümüne bildirilecektir. İl koordinatör Okulu, İl İmam-Hatip Lisesi Müdürlerince yapılacak toplantıda belirlenir ve 1 Mart 2013 tarihine kadar Yarışma Koordinasyon Merkezine bildirilir. c. Jüriler İl Milli Eğitim Müdürlüklerince 22 Mart 2013 tarihine kadar belirlenecek ve Yarışma Koordinasyon Merkezine bildirilecektir. d. İl içi yarışmalar 6 Nisan 2013 tarihinde saat da tüm illerde aynı anda başlayacak olup, sonuçlar il koordinatör okulu tarafından adresindeki online başvuru bölümüne aynı gün içerisinde bildirilir. e. Bölge Yarışmaları 27 Nisan 2012 saat 10.00da tarihinde (Ek:4) te belirtilen bölge merkezlerinde yapılacak, yarışmalarda dereceye girenler aynı tarihte adresindeki online başvuru bölümüne bildirilecektir. f. Türkiye finali Mayıs 2012 tarihinde Konya da yapılacaktır. Yarışma finalini Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Yarışma Koordinasyon Merkezi ile birlikte organize edecektir. 6

7 EK-3 4. ARAPÇA YARIŞMALARI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER (Bölge Yarışma Tarihi: ) 1.BÖLGE MARDİN KIZILTEPE SÜLEYMAN SOLHAN İHL 1- ŞANLIURFA 2- DİYARBAKIR 3- MARDİN 4- BATMAN 5- BİTLİS 6- SİİRT 7- ŞIRNAK 8- HAKKÂRİ 9- VAN 10- TUNCELİ 2.BÖLGE KARS İHL 1- ERZURUM 2- MUŞ 3- AĞRI 4- BİNGÖL 5- KARS 6- ARDAHAN 7- BAYBURT 8- ERZİNCAN 9- IĞDIR 10- GÜMÜŞHANE 3.BÖLGE HATAY İHL 1- OSMANİYE 2- MALATYA 3- ADIYAMAN 4- KAHRAMANMARAŞ 5- GAZİANTEP 6- KİLİS 7- HATAY 8- ADANA 9- MERSİN 10- ELAZIĞ 4.BÖLGE ÇORUM İHL 1- SAMSUN 2- RİZE 3- TRABZON 4- GİRESUN 5- ORDU 6- ÇORUM 7- TOKAT 8- AMASYA 9- SİNOP 10- ARTVİN 7.BÖLGE AYDIN İHL 1- ANTALYA 2- ISPARTA 3- BURDUR 4- MUĞLA 5- DENİZLİ 6- AYDIN 7- AFYON 8- UŞAK 9- MANİSA 10- İZMİR 11- KÜTAHYA 5.BÖLGE KAYSERİ M. GERMİRLİ İHL 1- YOZGAT 2- KIRIKKALE 3- SİVAS 4- NEVŞEHİR 5- KIRŞEHİR 6- KAYSERİ 7- AKSARAY 8- NİĞDE 9- KONYA 10- KARAMAN 8.BÖLGE BURSA İNEGÖL İHL 1- BURSA 2- KOCAELİ 3- BURSA 4- BALIKESİR 5- ÇANAKKALE 6- KIRKLARELİ 7- TEKİRDAĞ 8- EDİRNE 6.BÖLGE BOLU GEREDE İHL 1- BARTIN 2- KASTAMONU 3- KARABÜK 4- ZONGULDAK 5- BOLU 6- ÇANKIRI 7- ANKARA 8- BİLECİK 9- ESKİŞEHİR 10- SAKARYA 11- DÜZCE 9. BÖLGE ÜSKÜDAR ÜNALAN İHL 1- İST. 1. BÖLGE 2- İST. 2. BÖLGE 3- İST. 3. BÖLGE 4- İST. 4. BÖLGE 5- İST. 5. BÖLGE FİNAL MERKEZİ: KONYA 7

8 FİNAL YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ:

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI A) İl: ŞARTNAME İlçe: Okul Adı: Adres: Telefon: Faks: E-Posta: Tarih: VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI nın aşağıda yer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2009 İLKADIM İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE EKİBİ ŞUBE MÜDÜRÜ-AYDIN PEKER PROJE KOORDİNATÖRÜ LEMAN ÖZAY 1. ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmanın

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

BÖLGE ELEMELERİ 2-3 Mayıs 2015. YARIŞMA FİNALİ 17-18 Ekim 2015 Ankara

BÖLGE ELEMELERİ 2-3 Mayıs 2015. YARIŞMA FİNALİ 17-18 Ekim 2015 Ankara Akdeniz Bölgesi Barolarının Bölge Elemeleri : Adana Doğu Anadolu Bölgesi Barolarının Bölge Elemeleri : Kars Ege Bölgesi Barolarının Bölge Elemeleri : Afyonkarahisar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Barolarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, ÖSYS ye başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı