Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları:"

Transkript

1 Prof. Dr. Oğuz EROL 1926 yılında Bursa da doğmuştur. İlk ve Orta Okul eğitimini İstanbul da, Lise eğitimini Ankara da tamamlayan EROL, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden lisans tezini vererek mezun olmuştur yılında aynı Üniversitenin Coğrafya Bölümünde Doktor unvanını almış, arasında Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünde Asistan olarak çalışmıştır yılları arasında Doçent, yılları arasında Ankara Üniversitesinde Profesör olarak görevini sürdüren EROL, sırasıyla A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde dekanlık, aynı Fakültenin Fiziki Coğrafya Kürsüsünde kürsü başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Üniversitelerimiz ile Almanya, İtalya, A.B.D., İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan EROL, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsüne geçmiştir. Bu Enstitüde Jeomorfoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Klimatoloji, Hidroloji, Deniz Bilimleri, Çevre Bilimleri, Jeoarkeoloji, Fiziki Coğrafya, Jeoloji, Bilgisayar bilimlerine ilgi duyan Prof. Dr. Oğuz EROL un bu alanlarda yayın ve çalışmaları bulunmaktadır yılında yaş haddinden dolayı emekli olmuştur yılında İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği bölümünde bir sömestr seçmeli jeomorfoloji dersi vermiştir. Aynı bölümde proje bazında bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bilimsel Çalışmaları: a, Elmadağ-Evcilerağılları memeli fosil yatağı. (The mammalian fossil bed of Elmadağı- Evcillerağılları). (In) M.Şenyürek in "Gökdere Elmadağı faunasına dair bir not" adlı makalesine ek. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi IX,1-2 Ankara b, Ayaş Dağları ve Mürted Ovasının kuzey bölümlerinin jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the northern part of the Ayaş Dağları and Mürted Ovası). - MTA Rapor No: 2456 Ankara a, Trabzon şekilleri hakkında bir not. A note on the terraces of Trabzon, NE of Turkey (Summary). - Dil ve Tarih-Coğr. Fak. Derg. X, 1-2: Ankara a, A note on the geology of the mammalian fossil bed of Elmadağı - Evcilerağılları. Belleten. XVI, 64: Ankara. 5.

2 1953 b, Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the area between Çankırı -Sungurlu-Tüney and Şabanözü). MTA Rapor No: 2026 Ankara a, Elmadağı nın Küçükyozgat-Karacahasan memeli hayvan fosil yatakları. The mammalian fossil beds of Küçükyozgat-Karacahasan of Elmadağı, SW of Ankara, Turkey. Dil ve Tarih - Coğr. Fak. Derg. XII, 1-2: Ankara b, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the Ankara Area).- MTA Rapor No: 2491 Ankara a, On the geomorphology of Elma Dağı, SE of Ankara, Turkey. Türk Coğrafya Derg. XII, 13-14: İstanbul b, 1953 Yılı Ocak Ayında Trabzon daki orman yangınları hakkında (on two forest at Trabzon in 1953). 9. Coğr. Meslek Haftası Aralık Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğr. Kur. Yay. 2. Coğr. Meslek Haft. Serisi 1: İstanbul c, Köroğlu-Işık Dağları volkanik kütlesindeki iki krater hakkında (On two craters in the Köroğlu-Işık volcanıc mountains). 9. Coğr. Meslek Haftası Aralık Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğr. Kur. Yay. 2. Coğrafya Meslek Haft. Serisi 1: İstanbul d, Köroğlu- Işık Dağları volkanik kütlesinin orta bölümleri ile Beypazarı-Ayaş arasındaki Neojen havzasının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the middle par of the Köroğlu Işık volcanıc mountanis and the area between Beypazarı -Ayaş) MTA Rapor No Ankara e, Kalecik-Hasayaz Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor. (Re port on the geology of the area Kalecik-Hasayaz-Termeçay). MTA Rapor No Ankara f, Ankara-Haymana, Aydos Dağı arasındaki bölgenin jeomorfolojisi. (Geomorphology of the area among Ankara, Haymana and Aydos Dağı). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi - Ankara a, Ankara Güneydoğusundaki Elma dağı ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerinde

3 bir araştırma. A study of the geoloy and geomorphology of the region SE of Ankara in Elma Dağı and its surronudings (Summary). MTA Enst. Yay. Seri D. No 9 Ankara. Doktora tezi. Doctorate theis b, W.Weingart ın 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57.1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeoloji k haritası hakkında raporuna ait korelasyon revizyonu raporu. (Correlation report on the geological maps of the sheets 56/2, 56/4 (Sivrihisar) and 57/1, 57/3 (Ankara) by W.Weingart). MTA Rapor No Ankara a, Elma Dağının Küçükyozgat-Karacahasan memeli hayvan fosil yatakları hakkında yeni notlar. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XV, 1-3: The mammalian fossil beds of Küçükyozgat- Karacahasan of Elmadağı, SW of Ankara, Turkey. Rev. dela Fac. de Lang. D Hirs.et de Geogr. XV, 1-3: Ankara b, Mihalıççık Kili, teşekkülü ve ekonomik değeri. (The clay of Mihalıççık, its origin and economic value) Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XV.1-3: Ankara , Kalecik-Zile arasındaki, 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelasyonu hakkında rapor. (Report on the geological revision and correlations in the area of the sheets 41/3, 41/4, 42/4, 43/3, between Kalecik and Zile). MTA Rapor No Ankara a, Kirmir Çayı boyunda çeltik tarlalarının yeri ile vadi morfolojisi arasındaki münasebet. The relation between the place of rice fields and valley morphology along the Kirmir River in the western part of the northern Anatolia (Summary). Türk Coğr. De rg. XIV-XV, 18-19: Ankara b, Çankırı (Çandır ve Hüseyinli) sahalarının jeolojisi. The geology of the Çankırı (Çandır and Hüseyinli) areas. Petrol Dairesi Arşivi No. AR / İTG / Ankara c, Çanakkale Boğazı bölgesinin jeolojisi. Geology of the Dardanelles Area. Petrol Dairesi Arşivi. No.Ar. / İTG / Ankara d, Ankara merkez köylerinden 15 inin içme ve sulama suyu hakkında rapor. (Report on the drinking and irrigation water supply for 15 villages of the central county of Ankara). DSİ

4 Etüd-Plan Dairesi Arşivi RaporuAnkara , Ankara Bölgesinin hidrojeolojik durumu ve teklif edilen sondajlar. (Hydrogeology of the Ankara Region and proposed dirilling programm). DSİ. Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara a, Milahlıççık Dağlarının Jeomorfolojisi ve araziden faydalanma. Geomorphology and Landuse in the Milahlıççık Mountains ( Summary). Dil ve Tarih Coğr.Fak.Derg. XVIII, 3-4: Ankara b, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi. The orogenic phases of the Ankara region. Türkiye Jeol. Kur. Bült. VII, 2: Ankara c, Kurakçöl ve güneybatısındaki havzaların hidrojeolojisi, (Hydrogeology of the basins of Kurakçöl and in the south of it). DSİ. Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara d, Tuzgölü doğusu ve Peçenek havzasının hidrojeolojisi. (Hydrogeology of the eastern Tuzgölü and Peçenek basins). DSİ Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara , Beypazarı güneyinde bir fosil vadi ve jeomorfolojik önemi. Ein fossiler Tal südlich Beypazarı und seine geomorphologische Bedeutung (Zusammenfassung) Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XIX, 1-2: Ankara a, Zur Frage der Rumpfflaechen in Anatolien, unter besonderer Berücksichtigung des Gebietes um Ankara. Mitt. der Geogr. Gesell. in Münçhen. 48: München b, Asi Nehri deltasının jeomorfolojisi ve dördüncü zaman deniz - akarsu şekilleri. Die Geomorphologie des Orontes-Deltas und der anschliessenden pleistozaenen Strand und Flussterrassen, Provinz Ha tay, Türkei (Zusammenfassung). Dil ve Tari h Coğr. Fak. Yay. Sayı s. Ankara c, Anadolu da toprak erozyonu ve bazı jeomorfolojik problemler. (Soil erosion in Anatolia and some geomorphological problems). Türkiye Müh. Hab. Bült. 104 : Ankara. 32.

5 1964 a, Haymana güneyi ve Kurakçöl havzası çevresinde coğrafya araştırmaları. Geographical researches in the region of Kurakçöl basin and its southwest, Central Anatolia, Turkey. (Summary). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXI, 1-2: Ankara b, Tuzgölü doğusunda coğrafya araştırmaları. Geographical researches on the east of Tuzgölü, the Sal t Lake, Central Anatolia, Turkey (Summary). Türk Coğr. Derg , 22-23: Ankara c, Ankara ve mürted Ovalarında alüvyal morfoloji ile yeraltısuları arasındaki ilgi. The connection between the alluvial morphology and the groundwaters in the plains of Ankara and Mürted, Central Anatolia, Turkey. (Summary). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXI, 3-4: Ankara d, Genel Klimatoloji. (General Climatology). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. No: s. Ankara e, İç Anadolu da Haymana Tuzgölü çevrelerinin iklimi hakkında. (On the climate of the Haymana Tuzgölü Area, Central Anatolia). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXXI, 3-4: 1-9 Ankara f, Kutup fecri olayı üzerinde son araştırmalar ve bunların sonuçları hakkında. (On the results of the Latest researches on aurora). Türk Coğr. Derg. XVIII - XIX, 22-23: Ankara , Denüdasyon yüzeylerinin, bilhassa peneplenlerin uzay içindeki durumunun tam belirtilmesi için metod. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXII, 1-2: Ankara. (Translation of) SVENSSON, H Methot for exact characterizing peneplains, as to the pozition in space. Lund Studies in Geogr. Ser. A. Phys. Geogr. No. 8- Lund, Sweden in tercümesidir a, Ankara kuzeybatısında Üçbaş-Akdoğan köyleri yakınında bulunan memeli hayvan fosillerinin bölge morfolojisi bakımından önemi. The geomorphological importance of the remains of fossil mammals found between Üçbaş and Akdoğan villages in the northwest of Ankara (Summary). Coğrafya Araşt. Derg.1: Ankara b, Jeomorfolojinin ana kavramlarındaki yeni gelişmeler hakkında. Coğrafya Araşt. Derg. 1: Ankara. (Translation of) LOUİS, H Über weiterentwicklungen in den

6 Grunvorstellungen der Geomorphologie. Ztschr. f. Geom. 5, 3: ın tercümesidir a, Tuzgölü havzasının jeomorfolojisi ve genç tektonik hareketler. (The geomorphology of the Tuzgölü Basin and the Neotectonic movements). TBTAK I. Bilim Kongresi Tebl iğ özetleri: Ankara b, İç Anadolu da ilgi çekici iki doğal yöre: Cihanbeyli düdenleri ve obruklar. (Two interesting natural area in Central Anatolia : Travertine cones of Cihanbeyli and obruks). Milli Parklar ve Tabiatın Korunması Semineri. Tür. Tab. Koruma Cem. Yay. No. 10: Ankara a, Cihanbeyli güneyinde, Boluk gölü çevresindeki traverten konileri. The travertine cones of Boluk Lake, in the south of Cihanbeyli, Tuzgölü Area, Central Anatolia (Summary). Türk Coğr. Derg. XX- XXI, 24-25: Ankara b, Geomorphologische Untersuchungen über das Zungengebiet des wüsmeiszeitlichen Leitzachghetschers und die Terrassen des oberen Leitzachtales. Münchner Geogr.Abh.No s. Beitrag von W.STEPHAN- Regensburg c, The grow th of Ankara City and the geomorphology of its sit. Colloque Intern. de Geogr. Applique. Liege septembre 1967: Liege d, Osservazioni sui cambiamenti della lines costriera dell Anatolia nel periodo olocenico. Atti del convegno Intern.di studi sulle Antichita di Classe : Faenza e, Ankara çevresinde Paleozoik arazisinin bölümleri ve Paleozoik-Mezozoik sınırı hakkında. Palaeozoic formations and the problem of Palaeozoic-Mesozoic boundry in the Ankara Region, Central Anatolia (Summary). Türkiye Jeol. Kur. Bült. XI, 1-2: 1-16 Ankara f, Training Problems in Turkey. Colloque Intern. de Geogr. Applique. Liege septembre 1967: Liege a, Çanakkale Boğazı çevresinin jeomorfolojisi hakkında ön not. A preliminary rapport on the geomorphology of the Çanakkale area, The Dardanelles, Turkey. Coğrafya Araşt. Derg. 2: Ankara.

7 b, The Pleistocene high levels of Tuzgölü (The Salt Lake) in Central Anatolia, Turkey. VIII. Congress INQUA. Paris Resumes de Commumications: 16- Paris c, Tuzgölü havzasında paleocoğrafik şartlar ve potas-tuz, kum-çakıl yataklarının teşekkülü. (Palaeogeographic conditions and the origin of potash -salt and sand formations in the Tuzgölü basin, Central Anatolia, Turkey). TBTAK II. Bilim Kongr. Tebliğ özetleri Kasım 1969 b Ankara d, EROL, O.-COHEN, H.R, Aspects of Paleogeography of Central Anatolia. The Geographical Journal. 135, 3: London. 53. Ankara e, Jeomorfoloji haritaları. (Geomorphological maps). Jeomorfoloji Derg. 1, 1: f, Anadolu kıyılarının Holosendeki değişmeleri hakkında gözlemler. Observations on Anatolian coastline changes during the Holocene. Coğrafya Araşt. Derg. 2: Ankara g, Tuzgölü havzasının jeoloji ve jeomorfolojisi. Gençtektonik hareketler, pluvial göl Şekilleri, ve potas-tuz teşekkül şartları yönünden bir araştırma. (The geology and geomorphology of the Tuzgölü basin. A research from the viewpoint of neotectonics, pluvial, pluvial lake terraces and potash-salt formatıon). TBTAK Rapor No. TBAG s. Ankara a, Les hauts niveaux pleistocenes du Tuzgölü (Lac Sale) en Anatolie Centrale, Turquie. Ann. de Geogr. 79: Paris b, EROL, O. - ÖZTEKİN, Türkiye akarsu rejimlerine yağış, yerşekli ve yapısının etkisi. Influence of structure and morphology on the regimen of surface waters (Summary). Jeomorfoloji Derg. 2, 2: Ankara a, Alanya Damlataş Mağarasının gelişme safhaları hakkında gözlemler. On the stages of the development of the Damlataş Cave, Alanya, southern Turkey (Summary). Jeomorfoloji Derg. 3: 14-31Ankara. 59.

8 1971 b, Researches on the Geology and Geomorphology of the Central Anatolian basins and the recent salt-potash formatıons. 23. All Pakistan Science Conf. Peshawer. Sept. 27 th to 30 th, Abstracts of the Sec.of Geology, Geography and Anthropology:4 Peshawer a, Gelibolu Yarımadasının batı kıyılarında yalıtaşı teşekkülleri. Beach-Rock formations on the western coasts of the Gelibolu, Peninsula, Dardanelles, Turkey (Summary). Coğrafya Araşt. Derg. 3-4: 1-12 Ankara b, Konya, Tuzgölü, Burdur havzalarındaki pluvial göllerin çekilme safhalarının jeomorfolojik delilleri. Geomorphological evidence of the recessional phases of the pluvial lakes in the Konya, Tuzgölü and Burdur Basins in Anatolia (Summary). Coğrafya Araşt. Derg. 3-4: Ankara c, Truva çevresinin Foto-Jeomorfolojik haritası. Photo-Geomorphological map of the area surrounding Troy (Summary). Jeomorfoloji Derg. 4, 4: 9-20 Ankara a, EROL, O. - NUTTAL, C.P., Çanakkale yöresinin bazı denizel Kuaterner depoları. Some marine Quaternary Deposits in the Dardanelles Area. Coğrafya Araşt. Derg. 5-6: Ankara b, Ankara Şehri çevresinin jeomorfolojik ana birimleri. (Summary). 1/ Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. 16 Jeomorfoloji Haritaları No: 1.29 s. Ankara c, Burdur Havzası Kuaterner depoları (Özet). Quaternary deposits of the Burdur Lake Basin (Summary). Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kogr. Tebliğ özetleri. Ankara d, Ankara civarında asimetrik vadi ve sırtlar. Asymmetric valleys and ridges in the Ankara Area (Summary). Jeomorfoloji Derg. 5: Ankara , Yerbilimleri kavramının ışığı altında hava kütleleri ve tabla tektoniği (Özet). (Air Masses and Plate Tectonics in the light of the concept of Earth Sciences). 28. Jeoloji Kongr. Tebliğ özetleri : 17 Ankara a, Yerbilimleri kavramının ışığı altında hava kütleleri ve tabla tektoniği. Air Masses and

9 Plate Tectonics in the light of the concept of Earth Sciences (Abstract). Türkiye Jeol. Kur. Yı llık Bült. 1974: Ankara b, Ayvalık güneyi-altınova çevresinde Madra Çayı Deltasının Holosen birikintileri ve deltanın gelişim safhaları. The Holocene deposits and the development of the Madra Çayı Delta, on the Anatolien Coats of the North Aegean Sea, near Ayvalık-Altınova (Summary). Coğr. Araşt. Derg. 7: Ankara c, Burdur havzası kuvaterner depoları. Quaternary deposits of the Burdur Lake Basin. Cumh. 50. yılı Yerbilimleri Kongr th Anniversaty of Republic Congress of Earth Sciences Decembre 1973 Ankara d, Ege denizinin Anadolu kıyılarında Kuaterner kıyı değişmeleri ve ilgili problemler (Özet). TBTAK. V.Bilim Kong İzmir. MFBBAG. Tebliğ özetleri : Ankara. Quaternary shoreline changes on the Anatolian coasts of the Aegean Sea and related problems (Abstract). Colloques Internatıonaux du C.N.R.S. V eme Coloque sur la Geologie des regions egeennes. Orsay 1-3 Fevrier Resumes des Communicatıons-Paris a, Quaternary shoreline changes on the Anatolien Coasts of the Aegean Sea and related problems. Changement des lignes de rivage quaternaire sur la cote Anatolienne de la mer Egee et problemes lies (resume). Bull. Soc. Geol.France. XVI II.2: : Coll.Intern. CNRS, Paris, No. 244: Paris b, Hava kütleleri klimatolojisi. (Climatology of air masses) XV. Dünya Meteoroloji günü. 1. Türkiye Met. Haftası: DMİYay. Ankara c, Ankara şehrinin gelişmesinde doğal koşulların etkisi (The influence of the natural conditions on the development of the Ankara City). Ank. Üniv. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. No Yıl Konferansları : Ankara d, The palaeoecology of some neolithic sites in South Central Anatolia. (Abstract). UİSPP Ixe Congres. Res.de Comm. : 363 Nice e, Akdeniz ve Karadeniz in Kuaterner Kıyıları. Coğr.Araşt.Derg.8: Ankara (1977). (HEY R.W Qaternary sharelines of the Mediterranean and Black Seas. Quaternaria

10 1971: Roma) f, (Tercüme-Translation). Akdeniz in Denizel Kuaterner depolarının sınıflandırılması. Coğr.Araşt.derg.8: Ankara (1977). (HEY R.W Classification of marine Quaternary of the Mediterranean. Rivista mineraria Siciliana.) g, (Kitap Tanıtma - Book Review) SCHWAEZER G Untersuchungen zur Physiographie von Ostanatolien und Nordwestiran. Geomorphologische, Klima -und Hydrographische Studien in Vansee und Rezaiyeh-See-Gebiet. Tübinger Geogr.Studien.60. Sonderband 9. Coğr.Araşt.derg Ankara (1977) , Pluvials and interpluvials in Anatolia, Turkey. X th Inqua Congr. Abstracts : 126- Birmingham a, The Quaternary history of the lake basins of Central and Southern Anatolia. BRİCE W.C. (Ed.). The environmental history of the Near and Middle East since the last Ice Age : Akademic Press London b, Environmental changes in South-Central Anatolia since the last glaciation. - Umweltgeschichte des Vorderen Orients vom letzten Hochglazial bis Heute Februar Tübingen. Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Universitat Tübingen. Abstracts: c, Çevresel jeomorfoloji yönünden modern Ankara kentinin konumu ve gelişmesine ilişkin problemler. (The site and development of Ankara City from the viewponit of environmental Geomorphalogy). Yerbilimleri açısından Ankara nın sorunları simpozyumu Aralık Ankara. Bildiri Özetleri: 6-8 Ankara a, Türkiye de Neojen ve Kuaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korelan) tortullara göre belirlenmesi. Türk. 4. Jeom.B.T.Kongr.Bildiri özetleri : 3-4 Ankara b, Türkiye de Neojen ve Kuvaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korlan) tortullara göre belirlenmesi. The Neogene and Quaternary erosion cycles of Turkey in relation to the erosional surfaces and their correlated sediments. Jeam.derg. 8: Ankara. 85.

11 1979 c, Çevresel jeomorfoloji yönünden modern Ankara kentinin konumu ve gelişmesine ilişkin problemler. (The site and development of Ankara City from the viewpoint of environmental Geomorphology). Yerbili mleri açısından Ankara nın Sorunları Si mpozyumu Aralak 1978: Ankara d, Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeoloji ve Jeomorfolojisinin ana çizgileri. (Outlines of geology and geomorphology of Quaternary). Ank. Ün.Dil ve Tarih Coğr. Fak.Yay.289.Coğr.Araşt.Enst.Yay s. Ankara e, ROBERTS N-EROL O-MEESTER T.de-UERPMANN HP Radiocarbon chronology of Late Pleistocene. Konya lake,turkey. Nature : a, Çanakkale Yöresi Karacaviran Köyü çevresindeki Kuvaterner depola rı ve denizel fosilleri. Jeom. 5.B.T.Kurult.Bildiri Özetl. : 16. Ankara b, Çanakkale yöresi Karacaviran köyü çevresindeki kuvaterner depoları ve denizel fosilleri.quaternary deposites and marine fossils at the north of the Karacaviran Vi llage in the Dardanelles Area, Turkey (Summary). Jeam.derg.9:1-35.Ankara c, Türkiye de Neojen ve Kuvaterner aşınım-tortulanma dönemleri. (Neogene and Quaternary denudational depositional cycles in Turkey). TJK BT Kurultayı 34. Özetler : 25.Ankara d, Geographic reconstructions in the environs of ancient Troy. Science : e, Çanakkale Yöresinde Kuaterner kıyı oynamaları. (Quaternary coastal changes in the Dardanelles Area). TÜBİTAK Bilim Kong. 7. MFBBAG Yerbelim 1. Seks.Öz: 18. Ankara f, Truva doğal çevresinin son yıldaki değişmeleri. Bilim ve teknik 155: Ankara.(Changes of the natural environment of ancient Troy since the last years) g, Anadolu da Kuaterner pluvial ve imterpluvial koşullar ve özellikle Güney İç Anadolu da

12 son buzul çağından bugüne kadar olan çevresel değişmeler. Coğr. Araşt.Derg. 9: Ankara h, Ankara Metropoliten Arazi Kullanım Haritası. (The land evaluation man of the metropolitan Ankara area). MTA Rapor.Ankara. (Yayınlanmamıştır - Unpublished) ı, Tarihi Truva kendi çevresinde kıyı ortamlarının değişmesi ve Holosendeki jeomorfolojik gelişme. (Holocene geomorphic evolution and coastal changes in the environs of ancient Troy). MTA Rapor. Ankara a, Biga Yarımadası batı ve güney kıyı kesiminin Jeomorfolojisi. (Geomorphology of the western and southern part of the Biga Peninsula, NW Turkey). MTA Temel Araşt.Da.Rapor.Ankara b, Çanakkale yöresi güney kesiminin jeomorfolojisi. Geomorphology of the southern part of the Dardanelles District). MTA Temel Araş.Da.Rapor. Ankara (Basılmamıştır) c, Quaternary pluvial and interpluvial conditions in Anatolia and environmental changes in south-central Anatolia since the last glaciation. FREY W-UERPMANN HP (Hrsg) Beitrage zur Umweltgeschichte des Vorderen Orients. Beih. Zum Tübinger Atlas des Volderen Orient. Reihe A (Naturwissenscahften) Nr 8: Wiesbaden d, Biga Yarımadası Jeomorfoloji araştırmasının morfotektonik sonuçları. TJK BT Kurultayı 35. Öz Ankara e, Coğrafya açısından çevre. The geographical environment. Çevrebilim simpozyumu. Özetler. TÜBİTAK Yay: Ankara f, Paris 26. Uluslar arası Jeoloji Kongresinde, 7-17 Temmuz 1980, jeomorfoloji kongre raporu. Jeomorfoloji Derg. 10 : Ankara g, 26. Uluslararası Jeoloji Kongresi, Paris Kuva terner ve Jeomorfoloji Seksiyonu. (No S.08) bilimsel raporu. Jeomorfoloji derg. 10: Ankara. 104.

13 1981 h, Türkiye denizel kuvaternerine ait bazı problemler ve G.RUGGİERİ nin "İtalya denizel kuvaterneri için yeni stratigrafik şema"sı ile bir karşılaştırma. Some problems of the marine Quaternary of Turkey, in respect to the "New stratigraphic scheme for the marine Quaternary of Italy" by G.RUGGİERİ (1979). Coğr.Araşt.Derg.10: Ankara ı, Coğrafyada bugünkü gelişmeler. Coğr. Araşt.Derg. 10: Ankara j, Neotectonic and geomorphologic evolution of Turkey. FAIRERİDGE R.W.(Ed.). Neotectonics. Zeitschr.für.geom.Suppl.Bd.40: Berlin Stuttgart k, Occurrences of the marine Quaternary formations in Turkey Geologie mediterrannee. Numero Special : l, Morphotectonic results of the geomorphological study of the Biga Peninsula, Northwestern Turkey. The Innua Necteotonics Commission Bulletin No 4: Stockholm m, "Ankara Melanji" deyiminin tarihçesi. İç Anadolunun Jeolojisi Simpozyumu. Ankara Melanji Paneli. 12 Mart (On the origin of the term "Ankara Melange"). T.J.K. Yay.: Ankara n, BRİNKMANN R.-EROL O., Türkiye Yerbilimleri Bibliyografyası. Türkiye dışında yayınlanan yerbilim yapıtları. TÜBİTAK Yay. Ankara a, Türkiyede Orta Pleyistosen genç tektonik hareketlerin önemini vurgulayan yeni gözlemler. Obnervations on the importance of the middle Pleistocene neotectonic movements in Turkey (Abstract). Türkiye Jeoloji Kurult. Özetler : 114. Ankara b, Die Naturraumliche Gliederung der Türkei. Karte 1:2 million. Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Ünivertitat Tübingen. Blatt A VII 2. Tübingen c, Die Gliederung des Reliefs Türkei. Karte. In : HÜTTROTH W.D. Türkei: 94. Wissenschaftliche Landerkunden.Hd.21. Wissenschaftliche Buch gesellschaft. Darmstadt. 114.

14 1982 d, Geology and paleogeographic reconstructions in the vicinity of Troy. RAPP G. Jr.- GİFFORD J. (Eds.). Troy. Supplementary Monograph 4: Princeton Üniversity Press e, KAYAN İ.-KRAFT J.C.-EROL O., Trova (Çanakkale) çevresinde Holosen transgresyonu (Holocene transgression in the environs of Troy, Dardanelles). TÜBİTAK 7.Bilim Kongr. Yerbilimleri Seks.: Ankara f, türkiye Jeomorfoloji haritası (Geomorphological map of Turkey). 1: 2 milyon. MTAYay. Ankara g, Historical changes of the Turkey s coastlines (Anstract). Symp.on Coastal Problems in the Medit. Sea. Venice Abstracts Intern. Geogr. Union. Comm.on the Cosstal Env h, Batı Anadolu genç tektoniğinin jeomorfolojik sonuçları (Geomorphological results of the neotectonics of Western Anatolia). Türkiye Jeoloji Kurultayı Batı Anadolu nun genç tektoniği ve volkanizması paneli. Türkiye Jeoloji kurumu Yay. : Ankara ı, Batı Anadolu genç tektoniği ve volkanizması paneli Panel on the neo tectonics and volcanism of the Western Anatolia). Türkiye Jeoloji Krultayı Türkiye Jeol.Kur.Yay.Ankara Ankara a, Türkiye nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Jeomorfoloji Derg. 11: b, Türkiye deki Neojen ve Kuvaterner yaşlı karasel formasyonların toprak oluşumu açısından özellikleri. (Keogene and Qaternary continental formstions of Turkey and their signifioance for soil formation). Kil mineralleri Simpozyumu Şubat 1983 Adana. Bildiri özetleri (Abstracis): 4 Adana. Çukurova Üniversitesi c, Çanakkale yöresi güney kesiminin jeomorfolojisi. 37.Tür.Jeol.Bil. ve Tekn.Kurult.Bildiri özetleri: 153. Geomorphology of the southern part of the Çanakkale (Dardanelles) district. 37 th. Se.and Techn.Congr.of the Geol.Soc.of Turkey. Abstracts : Ankara d, Paleoekolojik araştırmalarda jeomorfolojinin önemi (The role of geomorphology in palaeoecologic research). TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi Bilimsel Topl. Bildirileri III:

15 Ankara e, Historical Changes on the Coastline of Turkey. Bird E.C.F., Fabbri P.(Eds).Coastal Problems in the mediterraniean Sea. Proceedings of a symposium Held in Venice May Int. Geographical Union, Comm.on the Coastal Environmet : Bologna f, Die naturraeumhiche Gliederung der Türkei. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen orients. Herausgeg.im Auftrag des Sonderforschunğsberreichs 19 von H.Blume und W.Frey, Rcihe A (Naturwissenschaften) No: s. Wiesbaden L. Reichert Verlag. (TAVO Karte A VII 2) , Türkiye Yerbilimleri Bibliyografyası, Geowissenschaftliche Bibliographie der Türkei (Brinkmann R. ile). Geoscience Bibliography of Turkey. II. Erol O. Türkiye de yayınl anan Yerbilim Yapıtları. In der Türkei Erschienenen Geowiscnschaftliche Literatur Uber die Türkei. Geoscience literature on Turkey. TÜBÜTAK Yay. 914 s. Ankara , Pleyistosen Burdur Gölünün Pluvilya Kıyı İzleri ve C 14 tarihlendirmelerinin Önemi. Arkeometri Üni tesi Bilimsel Toplantı Bildirileri IV İstanbul. TÜ BİTAK Yay Ankara , Genel Klimatoloji. Ders kitabı. 2. Baskı 309.s Ankara. 1985, Çanakkale Yöresi Güney Kesiminin Jeomorfolojisi, Geomorphology of the Southern Part of the Çanakkale (Dardanelles) District (Abstract). Jeomorfoloji Dergisi 13: 1-8. Ankara , Turkey and Cyprus. In Bird EbC. Schwartz M.L. (Eds). The World Coastline : Van Nostrand reinhold Co.New York , The Relationship Among the Phases of the Development of the Konya Karapınar Obruks and the Pleistocene Tuzgölü and Konya Lakes, Intern. Symp. on karst Water resources July Ankara Antalya, Turkey, Abstracts , Burdur Havzasında Pleyistosen Yaşlı Kocadere Keltayik Komleksinin Fasiyes ve Alt Fasiyesleri (Kazancı N. ile). Türkiye Jeoloji Kongresi 1986: 83.Özetler. Ankara.

16 , Neotektonik Araştırmalarda Jeomorfolojik Sistem Analizlerine Örnek Olarak Burdur Gölü Havzasının Pliyokuvaternerdeki Gelişimi. 4. Mühendislik Haftası 5-9 Mayıs 1986 Isparta. Bildiri Özetleri : Isparta , Türkiye Doğal Çevre Sorunlarının Sistematik İncelenmesinde Yöresel - Ekoloji Araştırmalarının Yeri ve Önemi. The Importance of Landscape Ecological Studies in the Systematical Approuch to the natural environmental Prablems of Turkey. Çevre 86 Simpozyumu. Ankara Özetler. Çevre Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara , Burdur Havzası Pleyistosen Deltayik Kuvars Kumlarının Yüzey Özellikleri: Elektron Mikroskop Uygulaması. (Kazancı M., Özkan H.M., Alkan A. ile) Doğa 10.3 : Ankara , The Relationship Beti veen the Phases of the development of the Konya. Ankara - Antalya. Symposium, July IAHS Publ. No: Ankara , Çanakkale Yöresinde Kuvaterner Kıyı Oynamaları. Ankara Üniversi tesi, Dil ve Tari h- Coğr. Fakültesi 60. Yıl Armağanı, Ankara , Sedimentray Charac teristics of a Pleistocene Fan-Delta Copmlex From the Burdur Basin, Turkey. (Kazancı, N. ile). Z.f. Geomorphologie N.F.31. 2: Berlin , Orta Öğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi. Orta Öğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği V. Öğretim Toplantısı Mayıs 1987: Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara , Messinian Denudation Surfaces of Anatolia and Their Connection With the Fossil Landforms Buried Under Pilo Quaternary Sediments of the Mediterranena Sea. Anadolu daki Messiniyen Aşınım Yüzeyleri ve Akdeniz in Pliyosen ve Kuvaterner Depoları Altında Fosil yerşekilleri biçiminde uzanımları. Tokay Simpozyumu November Abstracts : Ankara , Aşağı Fırat Bölgesinde Bugünkü ve Kuvaternerdeki Doğal Çevre Koşulları (Alkan, F., Elibüyük, M., Doğu, A.F.ile). Aşağı Fırat Projesi Çalışmaları. ODTÜ Aşağı Fırat Projesi

17 Yayınları, Seri 1, No 3: (1987). The Present and Ouaternary natural environmental Conditions in the Lower Euphrates Region. Lower Euphrates Projects Ativities. METU Lower Euphrates Project Publications. Series 1. No 3: Levha-Plate 1. Ankara , Mustafakemalpaşa-Paşalar Köyü Memeli Hayvan Fosil Yatakları Dolayının Jeoloji ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Ön Not. V. Araştırma Sonuçları toplantısı II Nisan 1987: Eski Eserler Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara , Konya Karapınar Obrukları Çevresinin Jeomorfolojisi Üzerine Araştırmalar. Karapınar obruks. 12. Jeomorfoloji Kurultayı, Özler-Abstracts: 1-2. Ankara , Turkey. In Walker, H.J. (Ed.) Artificial Structures and Shorelines: Kluwer Academic Publishers , Çukurova da Kaliş Tipleri (Caliche types in Çukurova, Turkey). Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 11: Ankara , Genel Klimatoloji. Genişletilmiş 3. Baskı. 399 s. İstanbul Üniversitesi yayını No: 3526, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü yayını No: 9. İstanbul , Marmara Bölgesinde Jeomorfoloji Araştı rmaları, Türkiye 13.Jeomorfoloji Kurul tayı Mart Ankara , Zonality of the Actual Coastal Processes in Turkey. Essener Geographi sehe Arbeiten. Bd. 18: Pederborn , Geomorphological Evolution of the Taurus Mountains, Turkey. Second International Conference on Geomorphology, September 3-9, Frankfurt, Abstracts of Papers and Posters: 85, Geoökoverlag Bensheim. (See also 186) , The Early Byzantine Tectonic Paroxsizm: Evidence From the Hatay Coastal arca, Turkey. Pirazzoli, P.A., Laborel, J., Sahege, J.F., Kayan, I. ile) Meeting of CEC (Commission of European Communities), Sea -Level Project, 1-3 October 1989, Ireland Abstracts. 151.

18 1989, Sea Level Rise report, Turkey (Abstract). Adaptive Options and Poliey Implications of Sea Level Rise and Other Coastal Impacts of Global Climatic Change. International Panel on Glabol Climate Change. Worshop on the Response Strategies Working Group, 27 November, 1 December 1989, Miami, Florida. U.S.A. (Ayrıca bakınız-see also No: 176, 192) , Türkiye de Kıyıların Doğal Niteliği, Kıyının ve Kıyı Varlıklarının Korunmasına İlişkin "Kı yı Kanunu" Uygulamaları Konusuna Jeomorfolojik Yaklaşım. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 6: İstanbul Turkey (Abstract). Bulletin of the Institute of Marine Sciences and Geography of the İstanbul University. 6: 15.İstanbul , ESR and TL Age Determination of Caliche Nodules (Özer, A.M., Weiser, A., Göksu, H.Y., Müller, P., Regulla, D.F. ile). Applied Rediation Isot : , Batı ve Orta Torosların Neotektonik Jeomorfolojik Gelişimi Araştırma Projesi ara Raporu (Mayıs 1989). Türkiye Petrolleri rapor. (Yayınlanmamıştır Unpublished) , Preliminary Results of Rediocarbon Dating of Coastal Deposists of the Pleistocene Pluvial lake of Burdur, Turkey (Kış, M., Şenel, S., Ergin, M. ile). Islamic Accdemy of Sciences 2: , Batı Toros Dağlarının Messinyen Paleo Jeomorfolojisi ve Neotektoniği. Türkiye 8.Petrol Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özeti. s Ankara , Impacts of Sea Level Rise on Turkey. (İst Article) In Titus, J.G.(Ed.) Changing Climate and the Coast. Volume 2: Report to the Intergovermental Panel on Climate Change From the Miami Conference on Adaptive Reponses to Sea Level rise and Other Impacts of Global Climate Change. US EPA publ. (Ayrıca bakınız See also No: 170, 192) , Travertine formations in the Antalya Arca as Correlated Sediments of Karstic Erosional Phases in the Surrounding Taurus Mountains. International Symposion and Field Seminar on Hydrogeological Processes in Karst Terranes, 7-17 October 1990, Antalya-Turkey, Abstracts: , Holocene Raised Shorelines on the Hatay Coasts (Turkey).: Palaeocalogical and tectonic

19 Iplications (Pirazzoli, P.A., Laborel, J., Saliege, J.P., Kayan, I..Person, A.ile). Marine Geology 96: , Fizik Coğrafya. (Günal, N., Güneysu, C. İle). 307s. Coğrafya Lisans Tamamlama Programı. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 417. Açıköğretim Fak. Yay. No: 176. Eskişehir , Türkiye Jeomorfoloji Haritası. 1: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Yayını. Ankara , Türkiye Kıyılarında Bazı Biyojenik Oluşumlar ve Bunların Uygulama Amaçlı Yorumlanması. "İnsan, Fiziki Çevre ve Doğal Afetler" Birinci Uluslar arası Jeomorfoloji Konferansı Mayıs 1991 Ankara. Bildiri Özetleri: 38. Some biogenic features on Turkish Costline and Their Interpretation for Applied Purposes. First International Regional Conference of Geomorphology May 1991 Ankara. Abstracts : 38.Ankara , Türkiye Kıyılarında Deniz Düzeyi Değişmeleri ve Bir Çevre Sorunu Olarak İstanbul İçin Önemi. Curi, K. (Ed.) Uluslar arası Çevre Sorunları Simpozyumu, İstanbul Tebliğler : İstanbul Marmara Rotary Kulübü Yayını. İstanbul , IGCP Project Annual Report for Turkey. In Annual report of ICGP (Coastal Evolution in the Quaternary) and Newsletter: , Geomorphological Evolution of the Taurus Mountains Turkey. Zeitschr. Für Geom. N.F.Supp. Bd 82 : , Seleukeia Pieria : A Harbour site Submitted to two Succesive Uplifts. (Pirazzoli, P.A. ile). In Earthquakes in the Archeological Record: Palacoseismological and Archeological aspects. Athenes, June Abstracts , Konya-Karapınar kuzeybatısındaki obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ve Konya ve Tuzgölü Pleyistosen Pluviyal Gölleri Arasındaki ilişkiler. İstanbul Üniversitesi, Deniz bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 7: İstanbul , Tubingen Ortadoğu Atlası. (Kopp. H. İle). Disiplinler Arası Bir Araştırma Projesi.

20 İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 7: İstanbul , Impacts of Sea -Level Rise on Turkey. (2nd article) International Sea-Level Rise Studies Project. Institute of Marine and Coastal Scienc

Prof.Dr. OĞUZ EROL un Yayın listesi 1951-1993;1994-2008. (Dergiler, Tebliğler, Raporlar, Kitaplar)Tarih sırasına göredir.

Prof.Dr. OĞUZ EROL un Yayın listesi 1951-1993;1994-2008. (Dergiler, Tebliğler, Raporlar, Kitaplar)Tarih sırasına göredir. Sıra No Yazar Erol,O. 1950 Prof.Dr. OĞUZ EROL un Yayın listesi 1951-1993;1994-2008 (Dergiler, Tebliğler, Raporlar, Kitaplar)Tarih sırasına göredir. Açıklama Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin

Detaylı

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tuğba ÖZTÜRK YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU Lisans Eğitimi: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum, 1992. Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4 (2010) Biyocoğrafya (2.Basım). MKM Yayıncılık, ISBN 978-605 5911-21-8 Bitki ve Hayvanların yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörlerle birlikte alan bir çalışmadır. Canlıların ekosistem

Detaylı

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara İsmail DİNÇARSLAN Antropoloji Bölümü Telefon: +90 312 310 32 80 /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji

Detaylı

KİTAP CD HARİTA DERGİ

KİTAP CD HARİTA DERGİ 15-22. DÖNEM KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI Jeoloji Mühendisleri Odası Kütüphanesi yerli ve yabancı kitaplar (yerbilimleri,madencilik edebiyat,ekonomi,kurs notları, v.b.), haritalar, cd ler, yerli ve yabancı süreli

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet GÜZEL

Prof. Dr. Ahmet GÜZEL Prof. Dr. Ahmet GÜZEL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 9-9 Y. Lisans Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri

Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri Prof. Dr. Reşat İZBIRAK ın Hayatı ve Eserleri Doç. Dr. A li Fuat DOĞU 1911 de Harput ta doğan Reşat İzbırak, Kayseri Lisesi ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü ne girdi. 1934 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi : 1969. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Uludağ Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi : 1969. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Uludağ Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir TUNCER İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Telefon : 0 386 280 46 29 Mail : tunkadir@gmail.com kadirtuncer@ahievran.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

ASSIST. PROF.DR. TUGBA OZTURK Işık University Faculty of Arts and Sciences Physics Department tugba.ozturk@isikun.edu.tr

ASSIST. PROF.DR. TUGBA OZTURK Işık University Faculty of Arts and Sciences Physics Department tugba.ozturk@isikun.edu.tr 1. Name : Tugba OZTURK ASSIST. PROF.DR. TUGBA OZTURK Işık University Faculty of Arts and Sciences Physics Department tugba.ozturk@isikun.edu.tr 2. Birth Date : 1981 3. Academic Title : Assistant Professor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

Jeoarkeoloji. Prof.Dr. Atike NAZİK

Jeoarkeoloji.  Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji http://bizansconstantin.files.wordpress.com/2013/01/316604_10150290162638558_5427655_n.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji Jeoarkeoloji, yer-doğa bilimleri araştırmalarından sağlanan bilgilerin

Detaylı

K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN. Doç. Dr. Özdoğan S Ü R

K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN. Doç. Dr. Özdoğan S Ü R K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN M IN T A K A D A Ü ST PL to SE N -K U A T E R N E R V O LK A N İZM A SI Doç. Dr. Özdoğan S Ü R Anadoluda Üst Pliosen-Kuaterner e ait volkanik taşların

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. İlhan KAYAN İlhan KAYAN, 12 Şubat 1946 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara da Demirlibahçe İlkokulunda 1957 yılında tamamladı.

Prof. Dr. İlhan KAYAN İlhan KAYAN, 12 Şubat 1946 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara da Demirlibahçe İlkokulunda 1957 yılında tamamladı. Prof. Dr. İlhan KAYAN İlhan KAYAN, 12 Şubat 1946 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara da Demirlibahçe İlkokulunda 1957 yılında tamamladı. Ortaokulu Etimesgut Ortaokulunda 1960 yılında bitirdi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04.

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi : 15.09.2011-27.04.2012 Araştırma Görevlisi-İstanbul Teknik Üniversitesi : 27.04. 1 ÖZGEÇMİŞ GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 27.11.2015 ADI SOYADI : Evren ÖZGÜR DOĞUM TARİHİ : 01.04.1987 E-POSTA : ozgurev@itu.edu.tr EĞİTİM MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 30.06.2010

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

KÖYCEĞİZ-DALAMAN ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ YERLEŞME ALAN LARININ JEOMORFOLOJİK BİRİMLERLE İLİŞKİSİ (GÜNEYBATI ANADOLU)*

KÖYCEĞİZ-DALAMAN ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ YERLEŞME ALAN LARININ JEOMORFOLOJİK BİRİMLERLE İLİŞKİSİ (GÜNEYBATI ANADOLU)* KÖYCEĞİZ-DALAMAN ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ YERLEŞME ALAN LARININ JEOMORFOLOJİK BİRİMLERLE İLİŞKİSİ (GÜNEYBATI ANADOLU)* Yard. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU Köyceğiz ve Dalaman ovalan, genç tektonik hareketlerin morfolojide

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : MEHMET ALİ HINIS Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 04/08/1971 Adres :AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KAMPÜS, AKSARAY, 68200

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı Recep YURT 2.Doğum Tarihi 05 Ağustos 1961 3.Unvanı Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986 Y. Lisans Coğrafya

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Hakan Mutlu, B.A., M.Sc.

Hakan Mutlu, B.A., M.Sc. Hakan Mutlu, B.A., M.Sc. E-posta: mutluh@ankara.edu.tr mutluhakanmutlu@gmail.com Telefon: (+90) 312 310 32 80 / 1159 Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 311

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi

J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi V*, ' --- -T*- «! i,-, ^..~».. l... _... ^r^:^-.':,^^ Bata i Üye ve Abort«Fiyatı (TL) Öğrenci Jeoloji Mühendisliği Dergisi... t....,... TOO 350 Birinci Bilimıel ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayla ATASOY 2. Doğum tarihi : 06.01.1941 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis-Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 Lisansüstü Mühendis-Mimar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

ÇANAKKALE YÖRESİNDE KUVATERNER KIYI OYNAMALARI. Özet

ÇANAKKALE YÖRESİNDE KUVATERNER KIYI OYNAMALARI. Özet ÇANAKKALE YÖRESİNDE KUVATERNER KIYI OYNAMALARI Oğuz EROL Özet Miyosen-Pliyosen süresince Paratetis'e bağlı denizel (acısu) ve karasal çökellerin içinde biriktiği bir totullanma oluğu halindeki, Çanakkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi. EĞİTİM BİLGİLERİ

Muazzez HARUNOĞULLARI. Fen-Edebiyat Fakültesi.  EĞİTİM BİLGİLERİ Ünvanı Adı-Soyadı Fakülte Bölüm E-posta/Web Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü muazzez@kilis.edu.tr mharunogullari@gmail.com Telefon/Faks (0348 ) 822 23 50-1447

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. :Mustafa Murat KAVURMACI. :02 / 03 / 1974 - Aksaray. :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15. :muratkavurmaci@yahoo.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. :Mustafa Murat KAVURMACI. :02 / 03 / 1974 - Aksaray. :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15. :muratkavurmaci@yahoo. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi (gg/aa/yy) Adres :Mustafa Murat KAVURMACI :02 / 03 / 1974 - Aksaray :Yunus Emre Mah. 7030 sokak no:15 Telefon :532-2681668 E-posta :muratkavurmaci@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu 1. Ulusal ve Uluslar arası Projeler Proje 1: Termal Enerji Depolaması ile Güneş Enerjisinin Verimli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kimiyoshi Matsumura İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüsü, FenEdebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, N. Adres 174, Bağbaşı Mah. Kırşehir 40100. Telefon :

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir

1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hülya ÖZTÜRK İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Adres Fizik Bölümü Bağbaşı Yerleşkesi 40100 Kırşehir Telefon :0386 280 4555 Mail :hozturk@ahievran.edu.tr

Detaylı

EK 4. DESTEKLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR

EK 4. DESTEKLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR EK 4. DESTEKLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR Desteklenen Toplantının Adı Tarih Destekleyen Grup 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulama Kurultayı (SİU-2002) 16-18.05.2002 EEEAG Otomatik Kontrol Ulusal,TOK 2002

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Aslı Numanoğlu Genç E-posta: asli.genc@atilim.edu.tr Tel: +90 312 5868321 Eğitim 2004 Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM DURUMU 1975 yılında Adapazarı Ozanlar Lisesi fen kolundan mezun olmuş; aynı yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2008, 6 (1), 22-39 Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi Paleogeomorphology of Karpuz Çay delta İhsan Çiçek 1, Necla Türkoğlu 1, Gürcan Gürgen 2 1 Ankara

Detaylı

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 75-84, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi

T.C. İstanbul Üniversitesi 1.Adı Soyadı: SERAP İNCAZ 2.Doğum Tarihi: 3.Ünvanı: Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İktisat T.C. İstanbul Üniversitesi Y. Lisans Uluslararası İktisat ve T.C. Marmara Üniversitesi

Detaylı

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Kongre

Detaylı

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Derneğimizin

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fidan ASLANOVA 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doktor Tel: (+90)

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fidan ASLANOVA 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doktor Tel: (+90) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fidan ASLANOVA 2. Doğum Tarihi: 06.01.1983 3. Ünvanı: Doktor E-mail: fidanaslanova@yahoo.com Tel: (+90) 542 885 01 66 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekoloji

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ.

ÖZGEÇMİŞ. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ. ÖZGEÇMİŞ AKADEMİK UNVAN AD/SOYAD BÖLÜM ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR Gizem KARTAL ARKEOLOJİ TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ Cep Tel. 0 535 818 47 08 İş Tel. 0312 310 32 80/1700 Fax

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı