Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları:"

Transkript

1 Prof. Dr. Oğuz EROL 1926 yılında Bursa da doğmuştur. İlk ve Orta Okul eğitimini İstanbul da, Lise eğitimini Ankara da tamamlayan EROL, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden lisans tezini vererek mezun olmuştur yılında aynı Üniversitenin Coğrafya Bölümünde Doktor unvanını almış, arasında Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünde Asistan olarak çalışmıştır yılları arasında Doçent, yılları arasında Ankara Üniversitesinde Profesör olarak görevini sürdüren EROL, sırasıyla A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde dekanlık, aynı Fakültenin Fiziki Coğrafya Kürsüsünde kürsü başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Üniversitelerimiz ile Almanya, İtalya, A.B.D., İngiltere, Fransa gibi ülkelerde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan EROL, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsüne geçmiştir. Bu Enstitüde Jeomorfoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Klimatoloji, Hidroloji, Deniz Bilimleri, Çevre Bilimleri, Jeoarkeoloji, Fiziki Coğrafya, Jeoloji, Bilgisayar bilimlerine ilgi duyan Prof. Dr. Oğuz EROL un bu alanlarda yayın ve çalışmaları bulunmaktadır yılında yaş haddinden dolayı emekli olmuştur yılında İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği bölümünde bir sömestr seçmeli jeomorfoloji dersi vermiştir. Aynı bölümde proje bazında bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bilimsel Çalışmaları: a, Elmadağ-Evcilerağılları memeli fosil yatağı. (The mammalian fossil bed of Elmadağı- Evcillerağılları). (In) M.Şenyürek in "Gökdere Elmadağı faunasına dair bir not" adlı makalesine ek. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi IX,1-2 Ankara b, Ayaş Dağları ve Mürted Ovasının kuzey bölümlerinin jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the northern part of the Ayaş Dağları and Mürted Ovası). - MTA Rapor No: 2456 Ankara a, Trabzon şekilleri hakkında bir not. A note on the terraces of Trabzon, NE of Turkey (Summary). - Dil ve Tarih-Coğr. Fak. Derg. X, 1-2: Ankara a, A note on the geology of the mammalian fossil bed of Elmadağı - Evcilerağılları. Belleten. XVI, 64: Ankara. 5.

2 1953 b, Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the area between Çankırı -Sungurlu-Tüney and Şabanözü). MTA Rapor No: 2026 Ankara a, Elmadağı nın Küçükyozgat-Karacahasan memeli hayvan fosil yatakları. The mammalian fossil beds of Küçükyozgat-Karacahasan of Elmadağı, SW of Ankara, Turkey. Dil ve Tarih - Coğr. Fak. Derg. XII, 1-2: Ankara b, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the Ankara Area).- MTA Rapor No: 2491 Ankara a, On the geomorphology of Elma Dağı, SE of Ankara, Turkey. Türk Coğrafya Derg. XII, 13-14: İstanbul b, 1953 Yılı Ocak Ayında Trabzon daki orman yangınları hakkında (on two forest at Trabzon in 1953). 9. Coğr. Meslek Haftası Aralık Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğr. Kur. Yay. 2. Coğr. Meslek Haft. Serisi 1: İstanbul c, Köroğlu-Işık Dağları volkanik kütlesindeki iki krater hakkında (On two craters in the Köroğlu-Işık volcanıc mountains). 9. Coğr. Meslek Haftası Aralık Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğr. Kur. Yay. 2. Coğrafya Meslek Haft. Serisi 1: İstanbul d, Köroğlu- Işık Dağları volkanik kütlesinin orta bölümleri ile Beypazarı-Ayaş arasındaki Neojen havzasının jeolojisi hakkında rapor. (Report on the geology of the middle par of the Köroğlu Işık volcanıc mountanis and the area between Beypazarı -Ayaş) MTA Rapor No Ankara e, Kalecik-Hasayaz Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor. (Re port on the geology of the area Kalecik-Hasayaz-Termeçay). MTA Rapor No Ankara f, Ankara-Haymana, Aydos Dağı arasındaki bölgenin jeomorfolojisi. (Geomorphology of the area among Ankara, Haymana and Aydos Dağı). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi - Ankara a, Ankara Güneydoğusundaki Elma dağı ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerinde

3 bir araştırma. A study of the geoloy and geomorphology of the region SE of Ankara in Elma Dağı and its surronudings (Summary). MTA Enst. Yay. Seri D. No 9 Ankara. Doktora tezi. Doctorate theis b, W.Weingart ın 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57.1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeoloji k haritası hakkında raporuna ait korelasyon revizyonu raporu. (Correlation report on the geological maps of the sheets 56/2, 56/4 (Sivrihisar) and 57/1, 57/3 (Ankara) by W.Weingart). MTA Rapor No Ankara a, Elma Dağının Küçükyozgat-Karacahasan memeli hayvan fosil yatakları hakkında yeni notlar. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XV, 1-3: The mammalian fossil beds of Küçükyozgat- Karacahasan of Elmadağı, SW of Ankara, Turkey. Rev. dela Fac. de Lang. D Hirs.et de Geogr. XV, 1-3: Ankara b, Mihalıççık Kili, teşekkülü ve ekonomik değeri. (The clay of Mihalıççık, its origin and economic value) Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XV.1-3: Ankara , Kalecik-Zile arasındaki, 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelasyonu hakkında rapor. (Report on the geological revision and correlations in the area of the sheets 41/3, 41/4, 42/4, 43/3, between Kalecik and Zile). MTA Rapor No Ankara a, Kirmir Çayı boyunda çeltik tarlalarının yeri ile vadi morfolojisi arasındaki münasebet. The relation between the place of rice fields and valley morphology along the Kirmir River in the western part of the northern Anatolia (Summary). Türk Coğr. De rg. XIV-XV, 18-19: Ankara b, Çankırı (Çandır ve Hüseyinli) sahalarının jeolojisi. The geology of the Çankırı (Çandır and Hüseyinli) areas. Petrol Dairesi Arşivi No. AR / İTG / Ankara c, Çanakkale Boğazı bölgesinin jeolojisi. Geology of the Dardanelles Area. Petrol Dairesi Arşivi. No.Ar. / İTG / Ankara d, Ankara merkez köylerinden 15 inin içme ve sulama suyu hakkında rapor. (Report on the drinking and irrigation water supply for 15 villages of the central county of Ankara). DSİ

4 Etüd-Plan Dairesi Arşivi RaporuAnkara , Ankara Bölgesinin hidrojeolojik durumu ve teklif edilen sondajlar. (Hydrogeology of the Ankara Region and proposed dirilling programm). DSİ. Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara a, Milahlıççık Dağlarının Jeomorfolojisi ve araziden faydalanma. Geomorphology and Landuse in the Milahlıççık Mountains ( Summary). Dil ve Tarih Coğr.Fak.Derg. XVIII, 3-4: Ankara b, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi. The orogenic phases of the Ankara region. Türkiye Jeol. Kur. Bült. VII, 2: Ankara c, Kurakçöl ve güneybatısındaki havzaların hidrojeolojisi, (Hydrogeology of the basins of Kurakçöl and in the south of it). DSİ. Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara d, Tuzgölü doğusu ve Peçenek havzasının hidrojeolojisi. (Hydrogeology of the eastern Tuzgölü and Peçenek basins). DSİ Yeraltısuları Dairesi Arşivi Raporu Ankara , Beypazarı güneyinde bir fosil vadi ve jeomorfolojik önemi. Ein fossiler Tal südlich Beypazarı und seine geomorphologische Bedeutung (Zusammenfassung) Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XIX, 1-2: Ankara a, Zur Frage der Rumpfflaechen in Anatolien, unter besonderer Berücksichtigung des Gebietes um Ankara. Mitt. der Geogr. Gesell. in Münçhen. 48: München b, Asi Nehri deltasının jeomorfolojisi ve dördüncü zaman deniz - akarsu şekilleri. Die Geomorphologie des Orontes-Deltas und der anschliessenden pleistozaenen Strand und Flussterrassen, Provinz Ha tay, Türkei (Zusammenfassung). Dil ve Tari h Coğr. Fak. Yay. Sayı s. Ankara c, Anadolu da toprak erozyonu ve bazı jeomorfolojik problemler. (Soil erosion in Anatolia and some geomorphological problems). Türkiye Müh. Hab. Bült. 104 : Ankara. 32.

5 1964 a, Haymana güneyi ve Kurakçöl havzası çevresinde coğrafya araştırmaları. Geographical researches in the region of Kurakçöl basin and its southwest, Central Anatolia, Turkey. (Summary). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXI, 1-2: Ankara b, Tuzgölü doğusunda coğrafya araştırmaları. Geographical researches on the east of Tuzgölü, the Sal t Lake, Central Anatolia, Turkey (Summary). Türk Coğr. Derg , 22-23: Ankara c, Ankara ve mürted Ovalarında alüvyal morfoloji ile yeraltısuları arasındaki ilgi. The connection between the alluvial morphology and the groundwaters in the plains of Ankara and Mürted, Central Anatolia, Turkey. (Summary). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXI, 3-4: Ankara d, Genel Klimatoloji. (General Climatology). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. No: s. Ankara e, İç Anadolu da Haymana Tuzgölü çevrelerinin iklimi hakkında. (On the climate of the Haymana Tuzgölü Area, Central Anatolia). Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXXI, 3-4: 1-9 Ankara f, Kutup fecri olayı üzerinde son araştırmalar ve bunların sonuçları hakkında. (On the results of the Latest researches on aurora). Türk Coğr. Derg. XVIII - XIX, 22-23: Ankara , Denüdasyon yüzeylerinin, bilhassa peneplenlerin uzay içindeki durumunun tam belirtilmesi için metod. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Derg. XXII, 1-2: Ankara. (Translation of) SVENSSON, H Methot for exact characterizing peneplains, as to the pozition in space. Lund Studies in Geogr. Ser. A. Phys. Geogr. No. 8- Lund, Sweden in tercümesidir a, Ankara kuzeybatısında Üçbaş-Akdoğan köyleri yakınında bulunan memeli hayvan fosillerinin bölge morfolojisi bakımından önemi. The geomorphological importance of the remains of fossil mammals found between Üçbaş and Akdoğan villages in the northwest of Ankara (Summary). Coğrafya Araşt. Derg.1: Ankara b, Jeomorfolojinin ana kavramlarındaki yeni gelişmeler hakkında. Coğrafya Araşt. Derg. 1: Ankara. (Translation of) LOUİS, H Über weiterentwicklungen in den

6 Grunvorstellungen der Geomorphologie. Ztschr. f. Geom. 5, 3: ın tercümesidir a, Tuzgölü havzasının jeomorfolojisi ve genç tektonik hareketler. (The geomorphology of the Tuzgölü Basin and the Neotectonic movements). TBTAK I. Bilim Kongresi Tebl iğ özetleri: Ankara b, İç Anadolu da ilgi çekici iki doğal yöre: Cihanbeyli düdenleri ve obruklar. (Two interesting natural area in Central Anatolia : Travertine cones of Cihanbeyli and obruks). Milli Parklar ve Tabiatın Korunması Semineri. Tür. Tab. Koruma Cem. Yay. No. 10: Ankara a, Cihanbeyli güneyinde, Boluk gölü çevresindeki traverten konileri. The travertine cones of Boluk Lake, in the south of Cihanbeyli, Tuzgölü Area, Central Anatolia (Summary). Türk Coğr. Derg. XX- XXI, 24-25: Ankara b, Geomorphologische Untersuchungen über das Zungengebiet des wüsmeiszeitlichen Leitzachghetschers und die Terrassen des oberen Leitzachtales. Münchner Geogr.Abh.No s. Beitrag von W.STEPHAN- Regensburg c, The grow th of Ankara City and the geomorphology of its sit. Colloque Intern. de Geogr. Applique. Liege septembre 1967: Liege d, Osservazioni sui cambiamenti della lines costriera dell Anatolia nel periodo olocenico. Atti del convegno Intern.di studi sulle Antichita di Classe : Faenza e, Ankara çevresinde Paleozoik arazisinin bölümleri ve Paleozoik-Mezozoik sınırı hakkında. Palaeozoic formations and the problem of Palaeozoic-Mesozoic boundry in the Ankara Region, Central Anatolia (Summary). Türkiye Jeol. Kur. Bült. XI, 1-2: 1-16 Ankara f, Training Problems in Turkey. Colloque Intern. de Geogr. Applique. Liege septembre 1967: Liege a, Çanakkale Boğazı çevresinin jeomorfolojisi hakkında ön not. A preliminary rapport on the geomorphology of the Çanakkale area, The Dardanelles, Turkey. Coğrafya Araşt. Derg. 2: Ankara.

7 b, The Pleistocene high levels of Tuzgölü (The Salt Lake) in Central Anatolia, Turkey. VIII. Congress INQUA. Paris Resumes de Commumications: 16- Paris c, Tuzgölü havzasında paleocoğrafik şartlar ve potas-tuz, kum-çakıl yataklarının teşekkülü. (Palaeogeographic conditions and the origin of potash -salt and sand formations in the Tuzgölü basin, Central Anatolia, Turkey). TBTAK II. Bilim Kongr. Tebliğ özetleri Kasım 1969 b Ankara d, EROL, O.-COHEN, H.R, Aspects of Paleogeography of Central Anatolia. The Geographical Journal. 135, 3: London. 53. Ankara e, Jeomorfoloji haritaları. (Geomorphological maps). Jeomorfoloji Derg. 1, 1: f, Anadolu kıyılarının Holosendeki değişmeleri hakkında gözlemler. Observations on Anatolian coastline changes during the Holocene. Coğrafya Araşt. Derg. 2: Ankara g, Tuzgölü havzasının jeoloji ve jeomorfolojisi. Gençtektonik hareketler, pluvial göl Şekilleri, ve potas-tuz teşekkül şartları yönünden bir araştırma. (The geology and geomorphology of the Tuzgölü basin. A research from the viewpoint of neotectonics, pluvial, pluvial lake terraces and potash-salt formatıon). TBTAK Rapor No. TBAG s. Ankara a, Les hauts niveaux pleistocenes du Tuzgölü (Lac Sale) en Anatolie Centrale, Turquie. Ann. de Geogr. 79: Paris b, EROL, O. - ÖZTEKİN, Türkiye akarsu rejimlerine yağış, yerşekli ve yapısının etkisi. Influence of structure and morphology on the regimen of surface waters (Summary). Jeomorfoloji Derg. 2, 2: Ankara a, Alanya Damlataş Mağarasının gelişme safhaları hakkında gözlemler. On the stages of the development of the Damlataş Cave, Alanya, southern Turkey (Summary). Jeomorfoloji Derg. 3: 14-31Ankara. 59.

8 1971 b, Researches on the Geology and Geomorphology of the Central Anatolian basins and the recent salt-potash formatıons. 23. All Pakistan Science Conf. Peshawer. Sept. 27 th to 30 th, Abstracts of the Sec.of Geology, Geography and Anthropology:4 Peshawer a, Gelibolu Yarımadasının batı kıyılarında yalıtaşı teşekkülleri. Beach-Rock formations on the western coasts of the Gelibolu, Peninsula, Dardanelles, Turkey (Summary). Coğrafya Araşt. Derg. 3-4: 1-12 Ankara b, Konya, Tuzgölü, Burdur havzalarındaki pluvial göllerin çekilme safhalarının jeomorfolojik delilleri. Geomorphological evidence of the recessional phases of the pluvial lakes in the Konya, Tuzgölü and Burdur Basins in Anatolia (Summary). Coğrafya Araşt. Derg. 3-4: Ankara c, Truva çevresinin Foto-Jeomorfolojik haritası. Photo-Geomorphological map of the area surrounding Troy (Summary). Jeomorfoloji Derg. 4, 4: 9-20 Ankara a, EROL, O. - NUTTAL, C.P., Çanakkale yöresinin bazı denizel Kuaterner depoları. Some marine Quaternary Deposits in the Dardanelles Area. Coğrafya Araşt. Derg. 5-6: Ankara b, Ankara Şehri çevresinin jeomorfolojik ana birimleri. (Summary). 1/ Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. 16 Jeomorfoloji Haritaları No: 1.29 s. Ankara c, Burdur Havzası Kuaterner depoları (Özet). Quaternary deposits of the Burdur Lake Basin (Summary). Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kogr. Tebliğ özetleri. Ankara d, Ankara civarında asimetrik vadi ve sırtlar. Asymmetric valleys and ridges in the Ankara Area (Summary). Jeomorfoloji Derg. 5: Ankara , Yerbilimleri kavramının ışığı altında hava kütleleri ve tabla tektoniği (Özet). (Air Masses and Plate Tectonics in the light of the concept of Earth Sciences). 28. Jeoloji Kongr. Tebliğ özetleri : 17 Ankara a, Yerbilimleri kavramının ışığı altında hava kütleleri ve tabla tektoniği. Air Masses and

9 Plate Tectonics in the light of the concept of Earth Sciences (Abstract). Türkiye Jeol. Kur. Yı llık Bült. 1974: Ankara b, Ayvalık güneyi-altınova çevresinde Madra Çayı Deltasının Holosen birikintileri ve deltanın gelişim safhaları. The Holocene deposits and the development of the Madra Çayı Delta, on the Anatolien Coats of the North Aegean Sea, near Ayvalık-Altınova (Summary). Coğr. Araşt. Derg. 7: Ankara c, Burdur havzası kuvaterner depoları. Quaternary deposits of the Burdur Lake Basin. Cumh. 50. yılı Yerbilimleri Kongr th Anniversaty of Republic Congress of Earth Sciences Decembre 1973 Ankara d, Ege denizinin Anadolu kıyılarında Kuaterner kıyı değişmeleri ve ilgili problemler (Özet). TBTAK. V.Bilim Kong İzmir. MFBBAG. Tebliğ özetleri : Ankara. Quaternary shoreline changes on the Anatolian coasts of the Aegean Sea and related problems (Abstract). Colloques Internatıonaux du C.N.R.S. V eme Coloque sur la Geologie des regions egeennes. Orsay 1-3 Fevrier Resumes des Communicatıons-Paris a, Quaternary shoreline changes on the Anatolien Coasts of the Aegean Sea and related problems. Changement des lignes de rivage quaternaire sur la cote Anatolienne de la mer Egee et problemes lies (resume). Bull. Soc. Geol.France. XVI II.2: : Coll.Intern. CNRS, Paris, No. 244: Paris b, Hava kütleleri klimatolojisi. (Climatology of air masses) XV. Dünya Meteoroloji günü. 1. Türkiye Met. Haftası: DMİYay. Ankara c, Ankara şehrinin gelişmesinde doğal koşulların etkisi (The influence of the natural conditions on the development of the Ankara City). Ank. Üniv. Dil ve Tarih Coğr. Fak. Yay. No Yıl Konferansları : Ankara d, The palaeoecology of some neolithic sites in South Central Anatolia. (Abstract). UİSPP Ixe Congres. Res.de Comm. : 363 Nice e, Akdeniz ve Karadeniz in Kuaterner Kıyıları. Coğr.Araşt.Derg.8: Ankara (1977). (HEY R.W Qaternary sharelines of the Mediterranean and Black Seas. Quaternaria

10 1971: Roma) f, (Tercüme-Translation). Akdeniz in Denizel Kuaterner depolarının sınıflandırılması. Coğr.Araşt.derg.8: Ankara (1977). (HEY R.W Classification of marine Quaternary of the Mediterranean. Rivista mineraria Siciliana.) g, (Kitap Tanıtma - Book Review) SCHWAEZER G Untersuchungen zur Physiographie von Ostanatolien und Nordwestiran. Geomorphologische, Klima -und Hydrographische Studien in Vansee und Rezaiyeh-See-Gebiet. Tübinger Geogr.Studien.60. Sonderband 9. Coğr.Araşt.derg Ankara (1977) , Pluvials and interpluvials in Anatolia, Turkey. X th Inqua Congr. Abstracts : 126- Birmingham a, The Quaternary history of the lake basins of Central and Southern Anatolia. BRİCE W.C. (Ed.). The environmental history of the Near and Middle East since the last Ice Age : Akademic Press London b, Environmental changes in South-Central Anatolia since the last glaciation. - Umweltgeschichte des Vorderen Orients vom letzten Hochglazial bis Heute Februar Tübingen. Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Universitat Tübingen. Abstracts: c, Çevresel jeomorfoloji yönünden modern Ankara kentinin konumu ve gelişmesine ilişkin problemler. (The site and development of Ankara City from the viewponit of environmental Geomorphalogy). Yerbilimleri açısından Ankara nın sorunları simpozyumu Aralık Ankara. Bildiri Özetleri: 6-8 Ankara a, Türkiye de Neojen ve Kuaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korelan) tortullara göre belirlenmesi. Türk. 4. Jeom.B.T.Kongr.Bildiri özetleri : 3-4 Ankara b, Türkiye de Neojen ve Kuvaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korlan) tortullara göre belirlenmesi. The Neogene and Quaternary erosion cycles of Turkey in relation to the erosional surfaces and their correlated sediments. Jeam.derg. 8: Ankara. 85.

11 1979 c, Çevresel jeomorfoloji yönünden modern Ankara kentinin konumu ve gelişmesine ilişkin problemler. (The site and development of Ankara City from the viewpoint of environmental Geomorphology). Yerbili mleri açısından Ankara nın Sorunları Si mpozyumu Aralak 1978: Ankara d, Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeoloji ve Jeomorfolojisinin ana çizgileri. (Outlines of geology and geomorphology of Quaternary). Ank. Ün.Dil ve Tarih Coğr. Fak.Yay.289.Coğr.Araşt.Enst.Yay s. Ankara e, ROBERTS N-EROL O-MEESTER T.de-UERPMANN HP Radiocarbon chronology of Late Pleistocene. Konya lake,turkey. Nature : a, Çanakkale Yöresi Karacaviran Köyü çevresindeki Kuvaterner depola rı ve denizel fosilleri. Jeom. 5.B.T.Kurult.Bildiri Özetl. : 16. Ankara b, Çanakkale yöresi Karacaviran köyü çevresindeki kuvaterner depoları ve denizel fosilleri.quaternary deposites and marine fossils at the north of the Karacaviran Vi llage in the Dardanelles Area, Turkey (Summary). Jeam.derg.9:1-35.Ankara c, Türkiye de Neojen ve Kuvaterner aşınım-tortulanma dönemleri. (Neogene and Quaternary denudational depositional cycles in Turkey). TJK BT Kurultayı 34. Özetler : 25.Ankara d, Geographic reconstructions in the environs of ancient Troy. Science : e, Çanakkale Yöresinde Kuaterner kıyı oynamaları. (Quaternary coastal changes in the Dardanelles Area). TÜBİTAK Bilim Kong. 7. MFBBAG Yerbelim 1. Seks.Öz: 18. Ankara f, Truva doğal çevresinin son yıldaki değişmeleri. Bilim ve teknik 155: Ankara.(Changes of the natural environment of ancient Troy since the last years) g, Anadolu da Kuaterner pluvial ve imterpluvial koşullar ve özellikle Güney İç Anadolu da

12 son buzul çağından bugüne kadar olan çevresel değişmeler. Coğr. Araşt.Derg. 9: Ankara h, Ankara Metropoliten Arazi Kullanım Haritası. (The land evaluation man of the metropolitan Ankara area). MTA Rapor.Ankara. (Yayınlanmamıştır - Unpublished) ı, Tarihi Truva kendi çevresinde kıyı ortamlarının değişmesi ve Holosendeki jeomorfolojik gelişme. (Holocene geomorphic evolution and coastal changes in the environs of ancient Troy). MTA Rapor. Ankara a, Biga Yarımadası batı ve güney kıyı kesiminin Jeomorfolojisi. (Geomorphology of the western and southern part of the Biga Peninsula, NW Turkey). MTA Temel Araşt.Da.Rapor.Ankara b, Çanakkale yöresi güney kesiminin jeomorfolojisi. Geomorphology of the southern part of the Dardanelles District). MTA Temel Araş.Da.Rapor. Ankara (Basılmamıştır) c, Quaternary pluvial and interpluvial conditions in Anatolia and environmental changes in south-central Anatolia since the last glaciation. FREY W-UERPMANN HP (Hrsg) Beitrage zur Umweltgeschichte des Vorderen Orients. Beih. Zum Tübinger Atlas des Volderen Orient. Reihe A (Naturwissenscahften) Nr 8: Wiesbaden d, Biga Yarımadası Jeomorfoloji araştırmasının morfotektonik sonuçları. TJK BT Kurultayı 35. Öz Ankara e, Coğrafya açısından çevre. The geographical environment. Çevrebilim simpozyumu. Özetler. TÜBİTAK Yay: Ankara f, Paris 26. Uluslar arası Jeoloji Kongresinde, 7-17 Temmuz 1980, jeomorfoloji kongre raporu. Jeomorfoloji Derg. 10 : Ankara g, 26. Uluslararası Jeoloji Kongresi, Paris Kuva terner ve Jeomorfoloji Seksiyonu. (No S.08) bilimsel raporu. Jeomorfoloji derg. 10: Ankara. 104.

13 1981 h, Türkiye denizel kuvaternerine ait bazı problemler ve G.RUGGİERİ nin "İtalya denizel kuvaterneri için yeni stratigrafik şema"sı ile bir karşılaştırma. Some problems of the marine Quaternary of Turkey, in respect to the "New stratigraphic scheme for the marine Quaternary of Italy" by G.RUGGİERİ (1979). Coğr.Araşt.Derg.10: Ankara ı, Coğrafyada bugünkü gelişmeler. Coğr. Araşt.Derg. 10: Ankara j, Neotectonic and geomorphologic evolution of Turkey. FAIRERİDGE R.W.(Ed.). Neotectonics. Zeitschr.für.geom.Suppl.Bd.40: Berlin Stuttgart k, Occurrences of the marine Quaternary formations in Turkey Geologie mediterrannee. Numero Special : l, Morphotectonic results of the geomorphological study of the Biga Peninsula, Northwestern Turkey. The Innua Necteotonics Commission Bulletin No 4: Stockholm m, "Ankara Melanji" deyiminin tarihçesi. İç Anadolunun Jeolojisi Simpozyumu. Ankara Melanji Paneli. 12 Mart (On the origin of the term "Ankara Melange"). T.J.K. Yay.: Ankara n, BRİNKMANN R.-EROL O., Türkiye Yerbilimleri Bibliyografyası. Türkiye dışında yayınlanan yerbilim yapıtları. TÜBİTAK Yay. Ankara a, Türkiyede Orta Pleyistosen genç tektonik hareketlerin önemini vurgulayan yeni gözlemler. Obnervations on the importance of the middle Pleistocene neotectonic movements in Turkey (Abstract). Türkiye Jeoloji Kurult. Özetler : 114. Ankara b, Die Naturraumliche Gliederung der Türkei. Karte 1:2 million. Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Ünivertitat Tübingen. Blatt A VII 2. Tübingen c, Die Gliederung des Reliefs Türkei. Karte. In : HÜTTROTH W.D. Türkei: 94. Wissenschaftliche Landerkunden.Hd.21. Wissenschaftliche Buch gesellschaft. Darmstadt. 114.

14 1982 d, Geology and paleogeographic reconstructions in the vicinity of Troy. RAPP G. Jr.- GİFFORD J. (Eds.). Troy. Supplementary Monograph 4: Princeton Üniversity Press e, KAYAN İ.-KRAFT J.C.-EROL O., Trova (Çanakkale) çevresinde Holosen transgresyonu (Holocene transgression in the environs of Troy, Dardanelles). TÜBİTAK 7.Bilim Kongr. Yerbilimleri Seks.: Ankara f, türkiye Jeomorfoloji haritası (Geomorphological map of Turkey). 1: 2 milyon. MTAYay. Ankara g, Historical changes of the Turkey s coastlines (Anstract). Symp.on Coastal Problems in the Medit. Sea. Venice Abstracts Intern. Geogr. Union. Comm.on the Cosstal Env h, Batı Anadolu genç tektoniğinin jeomorfolojik sonuçları (Geomorphological results of the neotectonics of Western Anatolia). Türkiye Jeoloji Kurultayı Batı Anadolu nun genç tektoniği ve volkanizması paneli. Türkiye Jeoloji kurumu Yay. : Ankara ı, Batı Anadolu genç tektoniği ve volkanizması paneli Panel on the neo tectonics and volcanism of the Western Anatolia). Türkiye Jeoloji Krultayı Türkiye Jeol.Kur.Yay.Ankara Ankara a, Türkiye nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Jeomorfoloji Derg. 11: b, Türkiye deki Neojen ve Kuvaterner yaşlı karasel formasyonların toprak oluşumu açısından özellikleri. (Keogene and Qaternary continental formstions of Turkey and their signifioance for soil formation). Kil mineralleri Simpozyumu Şubat 1983 Adana. Bildiri özetleri (Abstracis): 4 Adana. Çukurova Üniversitesi c, Çanakkale yöresi güney kesiminin jeomorfolojisi. 37.Tür.Jeol.Bil. ve Tekn.Kurult.Bildiri özetleri: 153. Geomorphology of the southern part of the Çanakkale (Dardanelles) district. 37 th. Se.and Techn.Congr.of the Geol.Soc.of Turkey. Abstracts : Ankara d, Paleoekolojik araştırmalarda jeomorfolojinin önemi (The role of geomorphology in palaeoecologic research). TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi Bilimsel Topl. Bildirileri III:

15 Ankara e, Historical Changes on the Coastline of Turkey. Bird E.C.F., Fabbri P.(Eds).Coastal Problems in the mediterraniean Sea. Proceedings of a symposium Held in Venice May Int. Geographical Union, Comm.on the Coastal Environmet : Bologna f, Die naturraeumhiche Gliederung der Türkei. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen orients. Herausgeg.im Auftrag des Sonderforschunğsberreichs 19 von H.Blume und W.Frey, Rcihe A (Naturwissenschaften) No: s. Wiesbaden L. Reichert Verlag. (TAVO Karte A VII 2) , Türkiye Yerbilimleri Bibliyografyası, Geowissenschaftliche Bibliographie der Türkei (Brinkmann R. ile). Geoscience Bibliography of Turkey. II. Erol O. Türkiye de yayınl anan Yerbilim Yapıtları. In der Türkei Erschienenen Geowiscnschaftliche Literatur Uber die Türkei. Geoscience literature on Turkey. TÜBÜTAK Yay. 914 s. Ankara , Pleyistosen Burdur Gölünün Pluvilya Kıyı İzleri ve C 14 tarihlendirmelerinin Önemi. Arkeometri Üni tesi Bilimsel Toplantı Bildirileri IV İstanbul. TÜ BİTAK Yay Ankara , Genel Klimatoloji. Ders kitabı. 2. Baskı 309.s Ankara. 1985, Çanakkale Yöresi Güney Kesiminin Jeomorfolojisi, Geomorphology of the Southern Part of the Çanakkale (Dardanelles) District (Abstract). Jeomorfoloji Dergisi 13: 1-8. Ankara , Turkey and Cyprus. In Bird EbC. Schwartz M.L. (Eds). The World Coastline : Van Nostrand reinhold Co.New York , The Relationship Among the Phases of the Development of the Konya Karapınar Obruks and the Pleistocene Tuzgölü and Konya Lakes, Intern. Symp. on karst Water resources July Ankara Antalya, Turkey, Abstracts , Burdur Havzasında Pleyistosen Yaşlı Kocadere Keltayik Komleksinin Fasiyes ve Alt Fasiyesleri (Kazancı N. ile). Türkiye Jeoloji Kongresi 1986: 83.Özetler. Ankara.

16 , Neotektonik Araştırmalarda Jeomorfolojik Sistem Analizlerine Örnek Olarak Burdur Gölü Havzasının Pliyokuvaternerdeki Gelişimi. 4. Mühendislik Haftası 5-9 Mayıs 1986 Isparta. Bildiri Özetleri : Isparta , Türkiye Doğal Çevre Sorunlarının Sistematik İncelenmesinde Yöresel - Ekoloji Araştırmalarının Yeri ve Önemi. The Importance of Landscape Ecological Studies in the Systematical Approuch to the natural environmental Prablems of Turkey. Çevre 86 Simpozyumu. Ankara Özetler. Çevre Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara , Burdur Havzası Pleyistosen Deltayik Kuvars Kumlarının Yüzey Özellikleri: Elektron Mikroskop Uygulaması. (Kazancı M., Özkan H.M., Alkan A. ile) Doğa 10.3 : Ankara , The Relationship Beti veen the Phases of the development of the Konya. Ankara - Antalya. Symposium, July IAHS Publ. No: Ankara , Çanakkale Yöresinde Kuvaterner Kıyı Oynamaları. Ankara Üniversi tesi, Dil ve Tari h- Coğr. Fakültesi 60. Yıl Armağanı, Ankara , Sedimentray Charac teristics of a Pleistocene Fan-Delta Copmlex From the Burdur Basin, Turkey. (Kazancı, N. ile). Z.f. Geomorphologie N.F.31. 2: Berlin , Orta Öğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi. Orta Öğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği V. Öğretim Toplantısı Mayıs 1987: Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara , Messinian Denudation Surfaces of Anatolia and Their Connection With the Fossil Landforms Buried Under Pilo Quaternary Sediments of the Mediterranena Sea. Anadolu daki Messiniyen Aşınım Yüzeyleri ve Akdeniz in Pliyosen ve Kuvaterner Depoları Altında Fosil yerşekilleri biçiminde uzanımları. Tokay Simpozyumu November Abstracts : Ankara , Aşağı Fırat Bölgesinde Bugünkü ve Kuvaternerdeki Doğal Çevre Koşulları (Alkan, F., Elibüyük, M., Doğu, A.F.ile). Aşağı Fırat Projesi Çalışmaları. ODTÜ Aşağı Fırat Projesi

17 Yayınları, Seri 1, No 3: (1987). The Present and Ouaternary natural environmental Conditions in the Lower Euphrates Region. Lower Euphrates Projects Ativities. METU Lower Euphrates Project Publications. Series 1. No 3: Levha-Plate 1. Ankara , Mustafakemalpaşa-Paşalar Köyü Memeli Hayvan Fosil Yatakları Dolayının Jeoloji ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Ön Not. V. Araştırma Sonuçları toplantısı II Nisan 1987: Eski Eserler Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara , Konya Karapınar Obrukları Çevresinin Jeomorfolojisi Üzerine Araştırmalar. Karapınar obruks. 12. Jeomorfoloji Kurultayı, Özler-Abstracts: 1-2. Ankara , Turkey. In Walker, H.J. (Ed.) Artificial Structures and Shorelines: Kluwer Academic Publishers , Çukurova da Kaliş Tipleri (Caliche types in Çukurova, Turkey). Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 11: Ankara , Genel Klimatoloji. Genişletilmiş 3. Baskı. 399 s. İstanbul Üniversitesi yayını No: 3526, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü yayını No: 9. İstanbul , Marmara Bölgesinde Jeomorfoloji Araştı rmaları, Türkiye 13.Jeomorfoloji Kurul tayı Mart Ankara , Zonality of the Actual Coastal Processes in Turkey. Essener Geographi sehe Arbeiten. Bd. 18: Pederborn , Geomorphological Evolution of the Taurus Mountains, Turkey. Second International Conference on Geomorphology, September 3-9, Frankfurt, Abstracts of Papers and Posters: 85, Geoökoverlag Bensheim. (See also 186) , The Early Byzantine Tectonic Paroxsizm: Evidence From the Hatay Coastal arca, Turkey. Pirazzoli, P.A., Laborel, J., Sahege, J.F., Kayan, I. ile) Meeting of CEC (Commission of European Communities), Sea -Level Project, 1-3 October 1989, Ireland Abstracts. 151.

18 1989, Sea Level Rise report, Turkey (Abstract). Adaptive Options and Poliey Implications of Sea Level Rise and Other Coastal Impacts of Global Climatic Change. International Panel on Glabol Climate Change. Worshop on the Response Strategies Working Group, 27 November, 1 December 1989, Miami, Florida. U.S.A. (Ayrıca bakınız-see also No: 176, 192) , Türkiye de Kıyıların Doğal Niteliği, Kıyının ve Kıyı Varlıklarının Korunmasına İlişkin "Kı yı Kanunu" Uygulamaları Konusuna Jeomorfolojik Yaklaşım. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 6: İstanbul Turkey (Abstract). Bulletin of the Institute of Marine Sciences and Geography of the İstanbul University. 6: 15.İstanbul , ESR and TL Age Determination of Caliche Nodules (Özer, A.M., Weiser, A., Göksu, H.Y., Müller, P., Regulla, D.F. ile). Applied Rediation Isot : , Batı ve Orta Torosların Neotektonik Jeomorfolojik Gelişimi Araştırma Projesi ara Raporu (Mayıs 1989). Türkiye Petrolleri rapor. (Yayınlanmamıştır Unpublished) , Preliminary Results of Rediocarbon Dating of Coastal Deposists of the Pleistocene Pluvial lake of Burdur, Turkey (Kış, M., Şenel, S., Ergin, M. ile). Islamic Accdemy of Sciences 2: , Batı Toros Dağlarının Messinyen Paleo Jeomorfolojisi ve Neotektoniği. Türkiye 8.Petrol Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özeti. s Ankara , Impacts of Sea Level Rise on Turkey. (İst Article) In Titus, J.G.(Ed.) Changing Climate and the Coast. Volume 2: Report to the Intergovermental Panel on Climate Change From the Miami Conference on Adaptive Reponses to Sea Level rise and Other Impacts of Global Climate Change. US EPA publ. (Ayrıca bakınız See also No: 170, 192) , Travertine formations in the Antalya Arca as Correlated Sediments of Karstic Erosional Phases in the Surrounding Taurus Mountains. International Symposion and Field Seminar on Hydrogeological Processes in Karst Terranes, 7-17 October 1990, Antalya-Turkey, Abstracts: , Holocene Raised Shorelines on the Hatay Coasts (Turkey).: Palaeocalogical and tectonic

19 Iplications (Pirazzoli, P.A., Laborel, J., Saliege, J.P., Kayan, I..Person, A.ile). Marine Geology 96: , Fizik Coğrafya. (Günal, N., Güneysu, C. İle). 307s. Coğrafya Lisans Tamamlama Programı. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 417. Açıköğretim Fak. Yay. No: 176. Eskişehir , Türkiye Jeomorfoloji Haritası. 1: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Yayını. Ankara , Türkiye Kıyılarında Bazı Biyojenik Oluşumlar ve Bunların Uygulama Amaçlı Yorumlanması. "İnsan, Fiziki Çevre ve Doğal Afetler" Birinci Uluslar arası Jeomorfoloji Konferansı Mayıs 1991 Ankara. Bildiri Özetleri: 38. Some biogenic features on Turkish Costline and Their Interpretation for Applied Purposes. First International Regional Conference of Geomorphology May 1991 Ankara. Abstracts : 38.Ankara , Türkiye Kıyılarında Deniz Düzeyi Değişmeleri ve Bir Çevre Sorunu Olarak İstanbul İçin Önemi. Curi, K. (Ed.) Uluslar arası Çevre Sorunları Simpozyumu, İstanbul Tebliğler : İstanbul Marmara Rotary Kulübü Yayını. İstanbul , IGCP Project Annual Report for Turkey. In Annual report of ICGP (Coastal Evolution in the Quaternary) and Newsletter: , Geomorphological Evolution of the Taurus Mountains Turkey. Zeitschr. Für Geom. N.F.Supp. Bd 82 : , Seleukeia Pieria : A Harbour site Submitted to two Succesive Uplifts. (Pirazzoli, P.A. ile). In Earthquakes in the Archeological Record: Palacoseismological and Archeological aspects. Athenes, June Abstracts , Konya-Karapınar kuzeybatısındaki obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ve Konya ve Tuzgölü Pleyistosen Pluviyal Gölleri Arasındaki ilişkiler. İstanbul Üniversitesi, Deniz bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 7: İstanbul , Tubingen Ortadoğu Atlası. (Kopp. H. İle). Disiplinler Arası Bir Araştırma Projesi.

20 İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni 7: İstanbul , Impacts of Sea -Level Rise on Turkey. (2nd article) International Sea-Level Rise Studies Project. Institute of Marine and Coastal Scienc

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978). ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi ve yeri : 08.03.1946, Bekilli-Denizli İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli Orta ve Lise : 1960-1966, Denizli Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 Research article/araştırma makalesi The significance of the Betulaceae family in Quaternary:

Detaylı

PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER

PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER EĞİTİM DURUMU 1982 1986 Pennsylvania State University (PSU), Department of Geosciences, Pennsylvania, USA PhD, Genel Ortalama: 4,00/4,00. Summa cum laude Doktora çalışması, ABD

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE

NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0010 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009 www.newwsa.com

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE 2011 i ÖNSÖZ KuruluĢunun 10. yılını dolduran Jeofizik Mühendisliği Bölümü, gerek ülkemiz

Detaylı

YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı YENİ BİR DOĞA KORUMA KAVRAMI: UNESCO JEOPARKLAR ÇERÇEVESİNDE ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL ORMANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Hazırlayan:

Detaylı

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI 22-26 ~YIS 2000 İZMİR T.C.KÜLTÜRBAKANLlGIYAYINLARI Yayın No: 2531 Anıt/ar ve Müreler Genel Müdürlüğü YayınNo:

Detaylı

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED

SUBREGIONS AND SITE SECTION GROUPS ON BEYŞEHİR WATERSHED Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 123-135 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI Kürşad

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROF. DR. İDRİS OĞURLU PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ

Detaylı

Sıcakçermik Jeotermal Alanındaki (Sivas KB, Türkiye) Güncel Traverten Çökellerinin Petrografik Özellikleri

Sıcakçermik Jeotermal Alanındaki (Sivas KB, Türkiye) Güncel Traverten Çökellerinin Petrografik Özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 44, Sayı 1, Şubat 2001 Geological Bulletin of Turkey Volume 44, Number 1, February 2001 Sıcakçermik Jeotermal Alanındaki (Sivas KB, Türkiye) Güncel Traverten Çökellerinin Petrografik

Detaylı

DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI

DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI MTA Dergisi 125, 13-29, 2002 DENiZLi TRAVERTENLERiNlN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERi VE DEPOLANMA ORTAMLARI Mehmet OZKUL*, Baki VAROL" ve M. Cihat ALÇİÇEK* ÖZ.- Denizli havzasındaki Kuvaterner-güncel traverten

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, A., v.d., 2002. Aktan Y, v.d., 2005. Aktan, Y., ve Tufekci, V., 2007

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, A., v.d., 2002. Aktan Y, v.d., 2005. Aktan, Y., ve Tufekci, V., 2007 Kaynakça Gebze ile İznik Güney Kavşağı arası (Faz 1) finansmanı için görevlendirilen finansman kuruluşları ile birlikte yapılan düzenlemeleri içerecek şekilde paylaşıma sunulan bu ÇSED dokümanın temelini

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

ISSN1301-5265 CİLT: 1715 - SAYI: - 31, 28 Haziran ARALIK 2014 2012

ISSN1301-5265 CİLT: 1715 - SAYI: - 31, 28 Haziran ARALIK 2014 2012 ISSN1301-5265 CİLT: 1715 - SAYI: - 31, 28 Haziran ARALIK 2014 2012 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESIR UNIVERSITY THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE ISSN1301-5265 Cilt:

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

JEOPARKLARIN KORUMA-KULLANIM YÖNTEMLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ; KARAPINAR POTANSĠYEL JEOPARK ALANI ĠÇĠN BĠR DEĞERLENDĠRME,TÜRKĠYE

JEOPARKLARIN KORUMA-KULLANIM YÖNTEMLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ; KARAPINAR POTANSĠYEL JEOPARK ALANI ĠÇĠN BĠR DEĞERLENDĠRME,TÜRKĠYE http://www.globalgeopark.org/publish/portal1/tab128/ Proceedings of The Second International Symposium on Development Within Geoparks- Environmental Protection and Education, Lushan-Jiangxi Province-China,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

1-Türk Coğrafya Dergisi Sayı:1-39(1943-2002),Türk Coğrafya Kurumu,İstanbul,...4

1-Türk Coğrafya Dergisi Sayı:1-39(1943-2002),Türk Coğrafya Kurumu,İstanbul,...4 1-Türk Coğrafya Dergisi Sayı:1-39(1943-2002),Türk Coğrafya Kurumu,İstanbul,...4 2-Coğrafya Enstitüsü Dergisi Sayı:1-23(1951-1980), İ.Ü., Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,İstanbul,...55 3-Coğrafya Dergisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

Gökpınar karst kaynaklarının (Gürün-Sivas) hidrojeoloji incelemesi

Gökpınar karst kaynaklarının (Gürün-Sivas) hidrojeoloji incelemesi Yerbilimleri, 27 (3), 181-194 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Gökpınar karst

Detaylı

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:2, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:2, 2010

Detaylı