Üniversite : İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı."

Transkript

1 Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi : Ali Şir Neva i 1. Divan: Gara ibü s-sıgar, Transkripsiyon, Edisyon Kritik ve Giriş. İstanbul Üniversitesi, Doçentlik Tezi : Heşt Bihişt: Sehi Bey Tezkiresi; İnceleme, Faksimile Metin, Varyantları, Dizin. Boğaziçi Üniversitesi, (Bkz. Kitaplar ) İş Deneyimi : Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi : Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesörü ve Bölüm Başkanı : Kıbrıs Near East Üniversitesi, Misafir Profesör l990 : Ziyaretçi Profesör, Faculty of Oriental Studies, The University of Oxford, Mustafa Kemal Atatürk Visiting Fellowship ile 1982-l988 : Doçent Doktor, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1981-l982 : Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : TÜYATOK İstanbul Bürosu Başkanı, Kültür Bakanlığı tarafından atandı 1973-l978 : Asistant Professor, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago 1970-l973 : Lecturer, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago 1965-l970 : Doktor Asistan, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü : Asistan, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü

2 Kitaplar l Contemporary Turkish Short Stories: An Intermediate Reader. Edited by Richard L. Chambers and Günay Kut (Alpay). Minneapolis and Chicago: Bibliotheca Islamica, l Heşt Bihişt: The Tezkire by Sehi Beg, An Analysis of the First Biographical Work on Ottoman Poets with a Critical Edition Based on MS. Süleymaniye Library, Ayasofya O Cambridge, Mass.: Harvard University, l Ormanda Yaşam=Das Leben im Wald. Meral Alpay ile. Almancaya Çeviren Zeynep Sayın. İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası, l Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri. Nimet Bayraktar ile. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l Et-Terkibât fî Tabhi'l-hulviyyât=Tatlı Pişirme Tarifleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Kataloğu. İstanbul: Tercüman Gazetesi, Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, l Mehmed Râ if. Mir ât-ı İstanbul: I. Cild Asya Yakası.Düzeltme ve Notlarla Yayına Hazırlayan Günay Kut, Hatice Aynur. İstanbul: Çelik Gülersoy Vakfı, Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme. Esra Karabacak ve Nesrin Altun ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Muhibbî Dîvânı: Nuruosmaniye Kütüphanesi No 3873'teki Karamemi Tezhipli Nüshasının Tıpkıbasımı.Girişi Hazırlayan Günay Kut. Ankara: Kültür Bakanlığı, Şemsi Ahmed Paşa: Şeh-name-i Sultan Murad. Nimet Bayraktar ile. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Nureddin Abdurrahman İbni Ahmed-i Câmî. Beşinci Taht: Yusuf ve Züleyhâ. Türkçe'ye Çeviren Ali Nihat Tarlan. Türkçe Tercümeyi Asliyle Karşılaştırıp Farsça Baskısının (1972) ve Yazmasının (Süleymaniye Ayasofya 3898) Tıpkıbasımları ile Birlikte Yayına Hazırlayan Günay Kut. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Turkish Manuscripts in the Bodleian Library. Hazırlayan Günay Kut. Oxford: Oxford University, Alî Şîr Nevâyî, Garâ ibü's-sıgar: İnceleme, Karşılaştırmalı Metin. Hazırlayan Günay Kut. Ankara: Türk Dil Kurumu,

3 15. Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1. Yayına Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Simurg, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Türkçe Astronomi, Astroloji ve Matematik Yazmaları Kataloğu. Hatice Aynur, Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. (bkz. Araştırma Projeleri). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, (2006 yılında Elginkan Vakfının sponsorluğunda) 17. Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları. Edhem Eldem ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II: Acâibü l-mahlûkat.yayına Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Simurg, Suna ve İnan Kıraç Vakfı- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama projesinde Proje Yürütücüsü: Basıma Hazır / Baskıda Olan Kitaplar 17. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Arapça, Farsça Astronomi, Astroloji ve Matematik Yazmaları Kataloğu. Esra Karabacak, Tahsin Ömer Tahaoğlu, Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. (bkz. Araştırma Projeleri). Yayına hazırlayan, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 19. Türk Edebiyatında Şem ü Pervâneler ve Lami i'nin Şem ü Pervâne'si. Yayına hazırlanıyor. Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü. 20. Zâtî ve Şem ü Pervâne'si. Yayına hazırlanıyor. Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü. Makaleler l961 l. Zati ve Şem ü Pervane Mesnevisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XI (l961): l Refî'î. İslâm Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964: Rıza. İslâm Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964: Ghalatat-ı Meshure. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Ghazali. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Gulshani. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Abdülvasi Çelebi'nin Eseri ve Nüshaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1969: l

4 8. Veysî'nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1971: Hakim Ata. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. III. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1971; reprint l979: İleri, Djelal Nuri. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. III. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1971; reprint l979: British Museum'daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Teva if-i Aşere'den Ta ife-i Bektaşiyan. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1971: Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1973: Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974: Lami i Chelebi and His Works. Journal of Near Eastern Studies XXXV. Sayı 2 (Chicago 1976): Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles. by İlhan Başgöz and Andreas Tietze. Folklore Studies, no. 22. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, Pp. vii Journal of Near Eastern StudiesXXXV. Sayı 3 (Chicago 1976): Tanıtma Yazısı Bursa ve Manisa İl-Halk Kütüphanelerindeki Bazı Türkçe Yazmalar Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları I. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1977: Fürkat-name. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1978: Sehî Divanı. Çevren. Yıl 6, Sayı 20 (Priştine 1978): A Bibliography of Modern Turkish Literature in English Translation. Richard L. Chambers ile. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları II. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1978: Isma'il Hakki. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. IV. Leiden: E. J. Brill, 1978: 191-l Edirne-Selimiye Kütüphanesi'ndeki Türkçe Yazmalar Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Ali Nihad Tarlan Hâtıra Sayısı III. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1979: Literary Perspectives: Manuscript Libraries in Istanbul. Current Turkish Thought. Sayı 43 (Summer 1980): Yazmalar arasında I: Mizahî Bir Lugat. Milli Kültür II. Sayı 6-8 (Kasım-Aralık 1980-Ocak 1981): İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri. İÜ Tarih Dergisi. Sayı 33 ( ): Ayvansarayî Hafız Hüseyin b. İsmail ve Eserleri. Turgut Kut ile. İÜ Tarih Dergisi. Sayı 33 ( ):

5 26. Esirî ve Sergüzeşt-nâmesi. Gösteri. Yıl 2. Sayı 24 (Kasım 1982): 79. (Bkz. Bildiriler) 27. Manuscript Libraries in Istanbul. Middle East Studies Association Bulletein 26. no.1 (July 1982): Bir Cönk Üzerine. Halk Kültürü. Sayı 3 (l984): Orhan Şaik Gökyay. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: In Memoriam Orhan Şaik Gökyay Armağanı I. VI. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1984: I-IX. 30. Heşt Bihişt in Yeni Bir Nüshası ve Bir Düzeltme. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: In Memoriam Orhan Şaik Gökyay Armağanı II. VII. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1984: Yüzyıla Ait Bir Yemek Kitabı. Kaynaklar. Sayı 3 (Bahar 1984): Türk Edebiyatında Acâibü'l-Mahlûkât Tercümeleri Üzerine. Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Eylül l985, Tebliğler II: Türk Edebiyatı. c. l. İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi, l985: l XIV. Yüzyıl Dîvân Nazım ve Nesri. Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri. Fahir İz ile. c. I. İstanbul: Ötüken-Söğüt, l985: XV. Yüzyıl Dîvân Nazım ve Nesri. Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri. Fahir İz ile. c. II. İstanbul: Ötüken-Söğüt, l985: l Tabîat-nâme ve Tatlılar Üzerine Bir Yazma Eser: et-terkîbât fî Tabhi'l-Hulviyyât. Folklor ve Etnografya Araştırmaları (1985): Âşık Çelebi'nin Meşā irü'ş-şu arā'da Söylediği Tarihler. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes Festschrift Andreas Tietze zum 70. Geburstag Gewitnet von Seinen Freunden und Schülern 76 (l986): Atasözleri ve Deyimlere Ait Manzum ve Minyatürlü Yazma Bir Eser. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1 (l986): 73- ll2, Esīrī: His 'Sergüzeşt' and His Other Works. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları: Raiyyet Rusumu Essays Presented to Halil İnalcık on His Seventieth Birthday by His Colleagues and Students 10. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, l986: "Kütüphaneler." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Lâmiî Çelebi. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mantıku't-tayr. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mecâlisü'n-Nefâis. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mecmua. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: "Menâkıb-ı Hâce-i Cihan ve Netice-i Can." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mihr ü Mah. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mihr ü Müşteri. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: ve 17. Yüzyıl Türk Edebiyatına Toplu Bakış. 16. YY'dan l8. YY'a Çağdaş Kültürün Oluşumu. İstanbul: Metis, l986: l28-l49.

6 Yüzyıl Türk Edebiyatına Toplu Bakış. 16. YY'dan l8. YY'a Çağdaş Kültürün Oluşumu. İstanbul: Metis, l986: Kanunî'nin Oğulları Sultan Bayezit ve Sultan Cihangir'in Sünnet Düğünlerindeki Kına Gecesi Ziyafeti. Catering Gourmet (l987): Nâbî'nin Hayrî-nâme si. Türk Edebiyatı. Sayı l62 (Nisan l987): Şehzâde Cihangir ve Bâyezid'in Sünnet Düğünlerindeki Yemekler Üzerine. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 5. cilt: Maddi Kültür. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l987: Üniversitelerde Yayın Hayatı. Gösteri. Sayı 84 (l987): Yıllık Dostluğun Ardından. Türk Edebiyatı. Sayı l68 (Ekim 1987): İstanbul Tekkelerine Ait Bir Kaynak: Dergeh-nâme. Turgut Kut ile. Türkische Miszellen Robert Anhegger Armağanı. İstanbul: Editions Divit Press, l987: Abdülvâsi Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. I. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988: Acâibü'l-mahlûkât. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. I. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988: Fahir İz'le Söyleşi. Tarih ve Toplum. c. 9. Sayı 50 (Şubat l988): Fahir İz ve Antolojileri. Gösteri Ek, Sayı 91 (l988): Şirvânî'nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine=On the Editions by Shirwani (15th Century?) to His Translation of a Cookery-Book (13th Century). I. Milletlerarası Yemek Kongresi: Türkiye, Eylül Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l988: l70-l Some Aspects of the Cataloguing of Turkish Manuscripts. Manuscripts of the Middle East. c. III (Leiden 1988): Türk Mutfağının Tarihi Kaynakları Üzerine. A la Carte, Sayı 5 (l988): Yazmalar Arasında II. Osmanlı Araştırmaları=The Journal of Ottoman Studies VII-VIII (l988): l81-l Ahmed-i Daî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmed Hasîb Efendi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmed Paşa, Bursalı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmedî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ali Şîr Nevâî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Osmanlılarda Din, Tıp, Fen, Coğrafya, Matematik Alanlarında Yazma Eserler ve Konuları. Antik ve Dekor. Sayı 2 (1989): Türk Mutfağında Çorba Çeşitleri. İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Türkiye 3-10 Eylül Düzenleyen Feyzi Halıcı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989: ; İngilizcesi:

7 Mir ât-ı İstanbul Üzerine. Hatice Aynur ile. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi. Yıl l989. Sayı V (l990): 27l Ramazan Efendi Camii (Hacı Hüsrev) Kitabesi Üzerine. Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi III. Sayı 7 (Nisan l990): Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK). TASG News. no. 31(November 1990): Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan İçin. Hazırlayan Adnan Siyadet Tarlan. İstanbul: Çanakkale Seramik Fabrikaları, 1990: Fahir İz Anlatıyor. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Fahir İz Armağanı I. XIV. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1990: I-X. 75. Fahir İz: Hayatı ve Eserleri. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Fahir İz Armağanı I. XIV. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1990: XI-XVII Matba a: in Turkey. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VI. Leiden: E. J. Brill, 1991: Âşık Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. III. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991: Âşık Paşa. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. IV. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991: Yunus u Anlamak. Yunus Emre Sempozyumu: Bildiriler, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (İstanbul 2 Mayıs 1991). İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1992: Mukhtārāt: in Turkish. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VII. Leiden: E. J. Brill, 1993: Nasreddin Hoca Hikâyeleri Yazmalarının Kolları Üzerine Bir Deneme=Variants of Nasreddin Hodja Folk Tales in Various Manuscripts. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. 2. cilt: Halk Edebiyatı. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992: Cem Sultan'ın Edebî Yönü. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. VII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993: Cemâlî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. VII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993: Damat İbrahim Paşa'nın İstanbul'da Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri. Hatice Aynur ile.marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi Âmil Çelebioğlu Armağanı. Sayı 7 ( ): Letter to the Beloved. Armağan: It Festschrift Für Andreas Tietze. Herausgegeben von Ingeborg Baldauf und Suraiya Faroqhi unter Mitwirkung van Rudolf Vesely. Praha: Enigma Corporation, 1994: Yüzyılda Anadolu da Şiir Türünün Gelişmesi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1994: Daima İyiyim... Orhan Şaik Gökyay (16 Temmuz Aralık 1994). Tarih ve Toplum. c. 23. Sayı 133 (Ocak 1995): Hocam Orhan Şaik Gökyay la Hasbihal. Tarih ve Toplum. c. 23. Sayı 133 (Ocak 1995):

8 89. Ömer Ashik. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VIII. Leiden: E. J. Brill, 1995: Nasreddin Hoca Hikâyeleri: İran-Şiraz Milli Kütüphanesi No. 70/7H. Nasreddin Hoca ya Armağan. Yayına Hazırlayan M. Sabri Koz. İstanbul: Oğlak, 1996: Türklerde Yeme-İçme Geleneği ve Kaynakları. Eskimeyen Tatlar: Türk Mutfak Kültürü. Hazırlayan Semahat Arsel. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 1996: Türkçe-İngilizce Anadilimiz Ne Durumda." Gösteri. Sayı 195 (Şubat 1997): Söyleşi: "Divan Edebiyatının Anlaşılması ve Araştırılmasına Dair." Dergâh. Sayı 85 (Mart 1997): 12-14, Hint Edebiyatı'ndan Türk Hikâyelerine. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi:Mehmet Akalın Armağanı. (1997): İlm-i Hal Kitaplarında Yeme-İçme ve Gelenek-Görenekle İlgili Malzeme= Material Concerning Beliefs, Traditions and Customs in the Books of Theology."V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek Görenek İnançlar Seksiyon Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997: "Heşt Bihişt." Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. XVII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998: "Anadolu'da Türk Edebiyatı." Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. c. II. İstanbul: IRCICA, 1998: "The Süleymaniye Library." TASG News. no. 47 (November 1998): "Yazmalar Arasında III: urre-naame ve Le'ali'nin Gurre-namesi ile Ruz-namelerde Görülen İki Beyit." Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Hasibe Mazıoğlu Armağanı II. XXII. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1998: "Süleymaniye Kütüphanesi." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VIII. İstanbul: Dergâh, 1998: "Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VIII. İstanbul: Dergâh, 1998: "Metin Tesbitinde Birinci Aşama: Vezin ve Anlam." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 8 (1999): "Divan Edebiyatında Bezm, Âlât-ı Bezm ve Âdâb-ı Sohbet." Osmanlı Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Yeni Türkiye, 1999: "Şeyh Galib ve Ötekiler." Ludingirra. Sayı (1999): "Sultan I. Mahmud Kütüphanesi." Osmanlı Devleti'nde Bilim Kültür ve Kütüphaneler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999: "Yazmalar Arasında IV: Kitap-Kâtip." Simurg Kitap Kokusu. Sayı I (Ekim, 1999): "Yazma Eserler ve Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Çalışmaları." 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği.Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999: El-Edeb et-türki fi l-anadol. Ed-Devletü l-osmaniyye Tarih ve Hazerat. İstanbul: IRCICA, 1999: Arapça "Mutfağın Günlük Yaşamımızdaki Yeri: Dünü-Bugünü." Hünkâr Beğendi: 700 Yıllık Mutfak Kültürü. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000:

9 110. "Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf ve'l-kalem Sahipleri)." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 9. (2000): "Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK)."Simurg Kitap Kokusu. Sayı 2-3 (Ekim, 2000): "Bir Şairi Değerlendirmedeki Yöntem: Ortak Malzemenin Kullanılışı ve İfade Şekli." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 10. (2000): Vefeyât-ı Ayvansarayî ve Nüshaları ya da Tezkire-i Ayvansarayi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı III. XXIV/III. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2000: İbretnâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. XXI. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000: Turkish Literature in Anatolia. History of The Ottoman State, Society and Civilisation. II. İstanbul: IRCICA, 2002: Türklerde Yemek Kültürü. Türkler. IV. Ankara: Yeni Türkiye, 2002: Şirvânî nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine. Yemek Kitabı: Tarih, Halk Bilimi, Edebiyat. Hazırlayan M. Sabri Koz. İstanbul: Kitabevi, 2002: Türk Edebiyatında Klasik Dönem. Osmanlı Uygarlığı 2. Yayına Hazırlayanlar Halil İnalcık, Günsel Renda. İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2003: Osmanlı (Batı Oğuz) Sahası. : Erken Dönem ( ) Nazım. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004: The Classical Period in Turkish Literature. Ottoman Civilization 2. Editors Halil İnalcık, Günsel Renda. İstanbul: Ministry of Culture, 2003: Turkish Literature. The Different Aspects of Islamic Culture. Vol 5. Culture and Learning in Islam. Paris: UNESCO, 2003: Lâmiî Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 27. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003: Mutfak Kültürü. Turgut Kut ile. Fatih ve Dönemi: Mehmed II and His Period. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004: Food of the Fatih. Turgut Kut ile. Fatih ve Dönemi: Mehmed II and His Period. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004: Divan Şairi Olarak Nevâî. Ali Şir Nevayî nin 500. Ölüm ve 560. Doğum Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: TDK, 2004, s Atatürk Kitaplığı Belediye Bölümü ne Bağışlanan Yeni Yazmalar. Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler). Hazırlayanlar İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, Nergis Ulu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005:

10 127. Türklerde Beslenme Biçimi: Dünü-Bugünü. V. Türk Kültürü Kongresi Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği Aralık 2002 Belsenme Kültürü. Cilt XIV. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2005: Leiden Kütüphanesi ndeki Türkçe Yazmalar Kataloğu Üzerine. Şinasi Tekin in Anısına Uygurlardan Anadolu ya. İstanbul: Simurg, 2005: Kedi ile Fare Hikâyesi. Zehra Toksa ile. Şinasi Tekin in Anısına Uygurlardan Anadolu ya. İstanbul: Simurg, 2005: Yazmalar Arasında V: Yiyecek ve İçecekler. Yemek ve Kültür. Sayı 3 (2005): Nabî'nin 'Dilber Dilinden' Yazdığı İki Gazel ve Dürrî'nin Nazîreleri. Gündağ Kayaoğlu Anı Kitabı. Taç Vakfı, Meyve Bahçesi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Eleazar Birnbaum=Eleazar Birnbaum Armağanı XXIX. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2005: Kabûli nin İlk Divanındaki Türkçe Şiirler. Nimet Bayraktar Armağanı. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi, 2006: ve 14. Yüzyıllarda Anadolu da Türkçenin Yazı Dili Olması ve Bu Yüzyıllardaki Eserler Üzerine. Payitaht Bursa da Kültür ve Sanat Sempozyum Kitabı (07-08 Nisan 2006). Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2006: Vefatının İkinci Yılında Şinasi Tekin ve Hayalleri. Türk Edebiyatı 395 (Eylül 2006): Bir Türkçe Uzmanı Yusuf Çotuksöken. Yazarlığının 40. Yılında Yusuf Çotuksöken. Hazırlayan Papatya Yayıncılık Eğitim (Kasım 2006): Şinasi Tekin ( ). Journal of Turkish Literature Issue (2006): Bir Mevlânâ Uzmanı: Abdülbaki Gölpınarlı. Türk Edebiyatı 392 (Haziran 2006): Muhammediye de Cennet Tasvirleri. Metin And a Armağan. Hazırlayan: M. Sabri Koz. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007: , resim İlâhî Dîvânı ndaki Türkçe Gazeller. Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen e Armağan Editörler Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker. Ankara: 2007: Türk Mutfağı Kültürü (=Türklük Cuisine). Türk Dünyası Kültür Atlası =A Cultural Atlas of the Turkish World 5. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007: Osmanlı Dönemi. Divan Edebiyatı (=Ottoman Period Divan Literature). Türk Dünyası Kültür Atlası=A Cultural Atlas of the Turkish World 6. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007: Kenzü l-iştiha Üzerine. Yemek Kültür. Sayı 10 (Ekim 2007): Kabûlî nin İkinci Divanındaki Türkçe Kaside ve Gazeller. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Şinasi Tekin Hatıra Sayısı=In Memoriam Şinasi Tekin II. XXXI/II. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2007: Fahir İz ( ). Journal of Turkish Literature (JTL). Issue 4. (2007): Refîî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 34. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007:

11 146. Banquet Dinners at Festivities. Turkish Cuisine. Ankara: Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, 2008: Şenliklerde Ziyafet Sofraları. Türk Mutfağı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008: Şem ü Pervâne. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2006: Kimse Sevgiliye Benzeyemez. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına Nisan Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009: Divan Edebiyatında Adl ve Adalet Üzerine Klişeler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi=The Journal of Ottoman Literature Studies. Sayı 1. (Güz 2008): Şair ve Tarih Düşürme Üstadı Cem Dilçin. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Cem Dilçin I. 33/I. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009: LV-LXXIII Bir Kültür Hazinesi: Süleymaniye. Ulusal İslâm El Yazmaları Sempozyumu (Dr. Nevzat Kaya Onuruna), Beyazıt Kütüphanesi Konferans Salonu, İstanbul, 13 Nisan Bildiriler kitabı. Dr. Nevzat Kaya Onuruna. İstanbul: Türçek, 2009: s Fuzulî Divanı Üzerine Notlar. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Cem Dilçin I. 33/I. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009: Elli Yıllık Arkadaşım ve Meslektaş: İnci Enginün. İnci Enginün Kitabı. İstanbul: Dergah Yayınları 2011: Sehi Tezkiresi nin Tenkitli Neşrini Hazırlama Aşamasında Karşılaştığı Kimi Önemli Problemler. Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri: Ankara: Kültür Merkezi, Kasımpaşa: Bir Kültür ve Denizci Şehri Piyale Paşa Camii Restorasyonu. İstanbul: Euromat Entegre Matbaacılık A. Ş. Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Dış ticaret A. Ş. Adına 2011, s Metin Okuma ve Değerlendirme. Türk Dili ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümü. Uluslar arası Sempozyum Kasım 2011, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi. Basıma Hazır/Baskıda Olan Makaleler 155. Ali Nihat Tarlan. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı. Sohbet 1. Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Cilt 5. Sayı 9 (2007): Konuşma: 1. Türkçenin Resmî, Edebî ve Bilim Dili Olarak 14. Yüzyıldaki Eserlerine Kısa Bir Bakış. 3 Mart 2011.

12 Bildiriler ve Konferanslar Türk Edebiyatında Şem' ü Pervâne Mesnevisi ve Kaynakları. II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 4-9 Ekim Esirî ve Sergüzeşt-nâmesi. IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Eylül (Bkz. makaleler 26) Yazma Katalog Çalışmaları. Kütüphane Haftası, 27 Mart l Acâibü'l-mahlukât'ın Türkçe Çevirileri Üzerine. V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Eylül (Bkz. makaleler 32) Şehzade Cihangir ve Bâyezid'in Sünnet Düğünlerindeki Yemekler Üzerine. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, İzmir, Haziran (Bkz. makaleler 51) 6. Şirvanî'nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine. I. Milletlerarası Yemek Kongresi, İstanbul- Ankara-Konya, Eylül (Bkz. makaleler 59) 7. Türkçe'nin Sözlü ve Yazılı Kullanımında Yapılan Hatalar ve Bunların Düzeltilmesi. Üniversite Düzeyinde Türkçe Öğretimi Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eylül (Sempozyum) 8. Some Important Points to be Considered in the Cataloguing and Editing of Turkish Manuscripts." Symposium on Textual Tradition and the Editing of Persian and Turkish Texts, Leiden, October (Bkz. makaleler 60) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî. Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, 17 Aralık (Konferans) Kanunî Devrinde Edebiyat Hayatı. Marmara Üniversitesi, İstanbul, 18 Aralık (Konferans) 11. Türk Mutfağında Çorba Çeşitleri. Uluslararası Yemek Sempozyumu, Bayramoğlu, İstanbul, 8 Eylül l Yazma Eserler ve Konuları. 4. Uluslararası Antika ve Sanat Fuarı, Yıldız Sarayı, İstanbul, 24 Ekim l988. (Bkz. makaleler 68) Türk Edebiyatında Hint Edebiyatı İzleri. Nehru'nun Yüzüncü Doğum Yılı, Marmara Üniversitesi, 5 Nisan l989. (Konferans) Yunus Emre'yi Anlamak. Edirnekapı Halk Kütüphanesi, İstanbul, 20 Şubat Yunus'un Hayatı ve Şiirleri. Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul, 8 Mart Bodleian Kütüphanesi'nde Şark El Yazmaları. 27. Kütüphane Haftası, Millet Kütüphanesi, İstanbul, 29 Mart 1991.

13 17. Yunus u Anlamak. Yunus Emre Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2 Mayıs (Bkz. makaleler 79) 18. Nasreddin Hoca Hikâyeleri Yazmaları Üzerine Bir Deneme. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Antalya, 6 Mayıs (Bkz. makaleler 81) Yüzyılda Anadolu'da Gelişen Türk Şiiri." IV. Türk Sovyet Kollokyomu, Konya, Haziran (Bkz. makaleler 86) 20. Yunus'u Anlamak. IRCICA, İstanbul, 2 Kasım Yunus'un Şiirleri. Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, 2 Kasım Mesnevilerde Ziyafet. II. Milletlerarası Türk Halk Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Ekim Orhan Şaik Gökyay. IRCICA, İstanbul, 3 Aralık "Metin Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar." IX. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Eylül "Surnamelerde Yemek (Dialı). İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü, İstanbul, 24 Nisan (Konferans) 26. "Surnamelerde Yemek (Dialı). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 26 Nisan (Konferans) "Yazma Eserler ve Türkiye Toplu Kataloğu Çalışmaları" Milli Kütüphane, Ankara, 16 Mart "Yazma Eserlerde Türk Dünyası" Ufa, 5 Ekim "Yazmabilim ve Yazmabilimci." İstanbul Valiliği 36. Kütüphane Haftası Kutlama Programı, İstanbul, 27 Mart-2 Nisan (Konferans) Divan Şairi Olarak Nevâî. Ali Şir Nevayî nin 500. Ölüm ve 560. Doğum Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, Eylül Orhan Şaik Gökyay. İstanbul Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı, Orhan Şaik Gökyay ı Anma Toplantısı, İstanbul, 19 Ocak Türklerde Beslenme Biçimi: Dünü-Bugünü. Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü, Geleceği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Aralık (Kongre) Süleymaniye Kütüphanesi nde Bulunan Yazma ve Basma Eserler. Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, 15 Mayıs Orhan Şaik Gökyay'ın Şiirleri Üzerine. Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 Yılı Şiir Ödülü Töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2 Aralık

14 35. Prof. Fahir İz. İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 80. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı, İstanbul, 12 Kasım Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Dr. Filiz Çağman. Dr. Filiz Çağman'a Armağan, Uluslarası Sempozyum ve Osmanlı Sanatı Şubat Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, 7 Şubat Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı ndaki Kimi Minyatürlü Türkçe Eserler Üzerine. (Dia Gösterili) Bu konferans kütüphanecilik haftası münasebeti ile Osmanlı Bankası nda verilmiştir. 31 Mart Prof.Dr. Muharrem Ergin in 10. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Anma Günü. İstanbul, 30 Kasım ve 14. Yüzyıllarda Anadolu da Türkçenin Yazı Dili Olması ve Bu Yüzyıllardaki Eserler Üzerine. Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu, 6-7 Nisan (Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu Kitabı olarak basılacak) Ali Emiri Koleksiyonundaki Kimi Yazmalar Üzerine. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu, İstanbul, 26 Mart Bir Kültür Hazinesi: Süleymaniye. Ulusal İslâm El Yazmaları Sempozyumu (Dr. Nevzat Kaya Onuruna), Beyazıt Kütüphanesi Konferans Salonu, İstanbul, 13 Nisan Edisyon Kritik Yöntemleri ve Yazmaların Kolları Üzerine. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, İstanbul, 2 Mayıs Abdülbaki Gölpınarlı ve Anılar. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana yı Günümüze Taşıyan Üstad: Abdülbaki Gölpınarlı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul, Ekim Latîfî nin Evsâf-ı İstanbul Adlı Eserinde Tahtakale de Günlük Hayat. Süleymaniye Ulusal Sempozyumu. Şehir ve Medeniyet Kültür Ocağı Vakfı, İstanbul, 25 Kasım Türklerde Yemek Kültürü ve Saray Düğün Yemekleri. Yıldız Üniversitesi, İstanbul, 13 Ağustos Kimse Sevgiliye Benzeyemez. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Nisan Saray Düğün Eğlenceleri. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 10. Halk Kültüründe Eğlence Konulu Sempozyum, 11 Aralık Elyazması ve Tenkitli Yayında Nüsha Seçimi ve Critical Aparatus. İslam Araştırmaları Merkezi Türk Yazmalar Hazinesi I konulu atölye çalışması, İstanbul, 16 Aralık Sehi Tezkiresi nin Tenkitli Neşrini Hazırlama Aşamasında Karşılaştığı Kimi Önemli Problemler. Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 6 Mayıs Metin Neşrinde Sorunlar 29 Mayıs Üniversitesi, Mart Yazma Eser Kataloglama konulu seminer, Kültür Bakanlığı, 18 Ekim-27 Ekim

15 52. Nevayi nin İlk Divanı Garâibü s-sıgar ve Üçüncü Divanı Bedayi ül l-vasat Üzerine Büyük Türk Şairi Ali Şir Nevâyî nin Doğumunun 570. Ölümünün 510. yıldönümü Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dil Kurumu nun Ortaklaşa Düzenlediği Anma Toplantısı. 30 Kasım Metin Okuma ve Değerlendirme. Türk Dili ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümü. Uluslar arası Sempozyum Kasım 2011, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi. Araştırma Projeleri 1. Yugoslavya da Çağdaş Türk Edebiyatı. Proje yürütücüsü. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitap: İ. Güven Kaya. Yugoslavya'da Türk Halkı Edebiyatı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Şehitlik Nafi Baba Tekkesi Mezar Taşları. Proje yürütücüsü. (Prof.Dr. Süheyla Artemel tarafından koordine edilen İstanbul İmajları adlı projenin bir parçasıdır.) 3. TÜYATOK projesi İstanbul bürosu başkanı. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitaplar (ortak yazar olarak): a. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (28, 52, 53) Giresun, Ordu, Rize. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, b. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu I (34) İstanbul Süleymaniye Yazmalar Merkezi Ali Nihat Tarlan Dermesi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, c. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu IV (07) Antalya Tekelioğlu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, d. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu V (07) Antalya Tekelioğlu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, e. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (34) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, f. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu III (34) Süleymaniye Kütüphanesi Amca-zade Hüseyin Paşa ve Hekimbaşı Musa Nazif Efendi Kolleksiyonu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l987. g. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu I (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l990. h. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l990. ı. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu III (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l992. i. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu 34/4 Süleymaniye Kütüphanesi Mustafa Aşir Efendi Kolleksiyonu. Ankara: Kültür Bakanlığı, j. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu IV (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, "Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme." Proje yürütücüsü. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitap: Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme. Esra Karabacak ve Nesrin Altun ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 1999.

16 5. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Türkçe, Arapça, Farsça Yazma Eserler Kataloğu. Proje yürütücüsü Hatice Aynur, Esra Karabacak, Tahsin Ö. Tahaoğlu, Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Oluşumunda Tercümelerin İşlevleri. Saliha Paker yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri. Zehra Toska yürütücülüğündeki proje danışma kurulu üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler, Yayınlar Bibliyografyası. Proje yürütücüsü. Cemal Demircioğlu, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Arzu Çiftoğlu, Arzu Atik, Tamer Kutükçü ile. 9. Millet Yazma Eser Kütüphanesi nde Bulunan Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin Yeniden Kataloglanması Projesi. Danışman. 10. Ali Nihat Tarlan ın Divan Edebiyatı Kavramlar/İsimler Sözlüğü. Orhan Bilgin, Zehra Toska, Nihat Öztoprak, Sabahat Deniz, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ile Yönettiği Tezler Göksel, Aslı. Abdî'nin Surnâmesi ve Nevi Açısından Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Sabuncu, Zeynep. Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Ali. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Bayak, Cemal. Sevda'î: Kıssa-i Leylî Birle Mecnun. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Gürani, Nur. Niyazname-i Sa'd u Huma: A Mathnawi of Abdî. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Kızıltan, Mübeccel. The 'Surname' of Mehmed Hazin as a Sample of Old Turkish Prose. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Aynur, Hatice. Sultan Mahmud'un Kızı Saliha Sultan ile Tophane Müşiri Halil Rıfat Paşa'nın Düğün Törenini Anlatan Surnameler. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Gökdeniz, Zehra. İznikî Bekayî'nin Gül ü Bülbül Mesnevisi. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Sabuncu, Zeynep. Mevlevî, Bektaşî, Bayramî Tarikatlarına Bağlı Dört Evliya Menakıpnamesi Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Seyhan, Nezihe. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Minyatürlü Yazma Eserlerin Kataloğu. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Kuru, Selim Sırrı. Bir Deh-nâme Örneği Olarak Ta aşşuk-nâme ve Eserdeki Ki'li Yantümceler. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Seyhan, Köksal. Malî: Mesnevileri ve Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Büyükkarcı, Fatma. "Firdevsî-i Tavîl ve Dâvet-nâme'si."Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi,

17 13. Erdem, Melike. Bursalı Talib ve Divanı: Tenkitli Metin ve İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Tülay, Gençtürk. Ali Şîr Nevaî Divanlarından Yapılan Bir Derleme: Tuhfetü's-selâtîn ve Eserde Geçen İsim Fiiller. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Karataş, İbrahim Hakan. 16. Yüzyılda Bir Nazîre Şairi: Sebzî ve Nazîreleri. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız, Ahmet Hamit. "Leskofçalı Galip: Hayatı, Dönemi, Sanatı, Divanı ve Metnin Bugünkü Türkçesi." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Doğan, Güler. "Tâib Mehmed Çelebi Divanı." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Top, Yılmaz. "Şûhî Divanı: İnceleme, Metin." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sinan, Betül. "16. Yüzyıl Şairlerinden Balî Çelebi ve Divanı." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çipiloğlu, A. Rabia. "Şanizde Ataullah ve Divanı." Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İnan, Murat Umut. Edirneli Güfti Ali ve Şah u Derviş Mesnevisi. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sinan, Betül. Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ. Doktora Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Konar, Ayşe Handan. Attar ın Pend-nâme sinin Anonim Bir Tercümesi. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sergiler 1. Yazma Eserlerde Vakıf-Mühür Sergisi. Nimet Bayraktar ile. III. Milletlerarası Türkoloji Kongresi dolayısıyla Süleymaniye Kütüphanesi'nde, 24 Eylül-5 Ekim l979. (Kitap olarak 1984'te basıldı, bkz. kitaplar) 2. Sarayda Kitap ve Güzel Sanatlar. çerçevesinde Muammer Ülker ve Mine Esiner ile. Milli Saraylar Sempozyumu dolayısıyla Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Aldığı Ödüller 6 Aralık 2001 de Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi nin uzun yıllar görev yapmış öğretim üyelerinin onuruna düzenlediği bir davette 20 Yıllık Hizmet Ödülü ne layık görülmüştür. 17 Mart 2003 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi nde Rektörlük tarafından düzenlenen törende Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 2002 Yılı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü ne layık görülmüştür. 23 Şubat 2007 de İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenlenen törende Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü (2006) ne Prof. Dr. İnci Enginün ile ne layık görülmüştür. TUBA (Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları) adlı derginin 2003 ve 2004 te yayımlanan ikişer ciltlik 27. ve 28. sayıları kendisine Armağan edilmiştir.

18 28 Nisan 2010 Ateşbaz-ı Veli Mustafa Ödülleri 2010 yılı Tuğrul Şavkay Emek ve Onur Ödülü. Bilimsel Dernek, Merkez ve Dergi Üyelikleri 1. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyesi ( ) 2. Boğaziçi Üniversitesi, BÜVAK, Yayın Komisyonu Üyesi (1999-) 3. Tarih Vakfı, Pertev Naili Boratav Arşivi Yayın Komisyonu Üyesi 4. ARIT (American Research Institute in Turkey), Burs Komitesi Üyesi (1983-) 5. Boğaziçi Üniversitesi, Dil Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi ( ) 6. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Akademik Kurul Üyesi (1988-) 7. TUBA (Journal of Turkish Studies), Genel Yayın Yönetmeni (1975-) 8. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi 9. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Yayın Danışma Kurulu Üyesi 10. Türkoloji Dergisi, Yayın Danışma Kurulu Üyesi 11. TİSAV, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi 12. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi 13. Simurg Kitap Kokusu, Danışma Kurulu Üyesi 14. Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi 15. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi Oturum Başkanlıkları Uluslararası Yazmalar Sempozyumu II. Oturum Başkanı, 10 Ekim 2007.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 MARMARA ÜNiVERSiTESi FEN-EDEBİYA T F AKÜLTESİ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 Kurucusu: Hakkı Dursun YILDIZ Mehmet AKALIN Armağanı İstanbul, 1997 Gülden SAGOL HasanAKAY Bülent AKSOY Nazan AKSOY Nesrin

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı