à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur."

Transkript

1 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. ANADOLUDA TÜRK TARİHİ DÖNEMLERİ àanadolu da ilk Türk beylikleri àanadolu Selçuklu Devleti àbeylikler dönemi àosmanlı Devleti dönemi à Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemi 1 / 41

2 MALAZGİRT SAVAŞI Sebebi= Anadolu ya yönelik Türk akınlarını durdurmak isteyen Romen Diyojen in Anadolu ya yönelmesi. Sonucu= Bizans yenilmiştir.(1071) Savaşın sonuçları= - Bizans ın gücü kırıldı.anadolu kapıları Türklere açıldı. - Türklerin Anadolu ya girişi hızlandı.(türkiye tarihi başladı) - Bizans Avrupa dan yardım istedi.haçlı seferleri başladı. -Bizans ın İslam Dünyası na saldırıları önlendi. NOT 1 =Bizans ordusunda bulunan Türk,Bulgar ve Peçenek askerlerinden Türk kökenli olanlar Türk tarafına geçmiş Bizans ın yenilmesinde etkili olmuştur. NOT 2 =Malazgirt zaferinden sonra Alparslan komutanlarına fethettikleri yerleri kendilerinin olacağını söylemiş,farklı boylardan komutanlar farklı beylikler kurmuştur. 2 / 41

3 ANADOLU DA KURULAN İLK BEYLİKLER SALTUKLULAR ( ) àebul Kasım Saltuk tarafından Anadolu da kurulan ilk beyliktir àerzurum ve çevresinde kurulmuştur àgürcü ve haçlılarla mücadele etmiştir. DANİŞMENTLİLER ( ) àdanişmend Gazi tarafından kurulmuştur àbu dönem beyliklerinin en güçlüsü àanadolu nun Türkleşmesi ve İslam ın yayılmasında etkili oldular àbizans ın orta Anadolu dan atılmasını sağladılar àtokat,sivas,kayseri,malatya çevresinde kuruldu à Haçlılarla savaştılar 3 / 41

4 MENGÜCEKLER ( ) àmengücek Gazi kurmuştur àkuruluş yeri Erzincan,Kemah ve Divriği àsiyasi olaylardan çok sanat eserleri ve hayır kurumları ile uğraştılar àilim ve sanat adamlarını korudular ARTUKLULAR ( ) àartuk beyin oğulları kurmuştur àkuruluş yeri Hasankeyf,Mardin,Harput ve Diyarbakır dır àözellikle cami,medrese ve köprüleri çok ünlüdür ÇAKABEYLİĞİ ( ) àçaka bey kurmuştur 4 / 41

5 àizmir ve civarında kurulmuştur àilk denizci Türk devletidir. BEYLİKLERİN TÜRK TARİHİNE KATKILARI -Anadolu nun Türk yurdu oluşunu sağladılar -Düzenli ve güvenli bir yerleşme uyguladılar -Cami,Medrese,Türbe,Kümbet,Kervansaray yaparak Anadolu yu bayındır hale getirdiler. -Türk kültürünü yaydılar -Ele geçirdikleri yerlere Türkçe adlar vererek Anadolu ya Türkiye denmesini sağladılar. BEYLİKLER DÖNEMİNE AİT ESERLERE ÖRNEKLER DanişmentlileràYağıbasan medresesi (Tokat- Niksar) Tıp eğitimi SaltuklularàMamahatun Külliyesi (Erzincan-Tercan) En ilgi çekici mimari eser ArtuklularàMalabadi köprüsü (Diyarbakır) En büyük taş kemerli köprü 5 / 41

6 MengücekleràUlu cami (Divriği) DarüşşifaàAnadolu taş işçiliği. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Kurucusu= Oğuz Türklerinin Kınık boyuna mensup Süleyman şah Kuruluş yılı =1075 Başkent =İznik SELÇUKLULARDA ÖNEMLİ OLAYLAR ài.kiliçarslan DÖNEMİ nde I. Haçlı seferindeki yenilgi nedeniyle başkent İznik ten Konya ya taşındı. II.KILIÇARSLAN DÖNEMİ nde : Anadolu siyasi birliği sağlandı.türkleri Anadolu dan atmak isteyen Bizanslılarla Miryakefalon savaşı (1176) yapıldı. Sonuçta; 1. Türkleri Anadolu dan atma ümidi sona erdi. 2.Anadolu kesin Türk yurdu oldu. 6 / 41

7 3. Avrupalılar Anadolu ya Türkiye demeye başladılar. 4. Bizans savunmaya geçti. ài.alaeddin KEYKUBAT DÖNEMİ nde =En parlak dönem yaşandı. Harzemşahlarla YASSI ÇEMEN savaşı yapıldı.(1230) Harzemşahlar yenildi.moğollarla komşu olundu. àii.giyaseddin KEYHÜSREV DÖNEMİ nde =Zayıflama dönemine girildi.halk yoksullaştı.bu durumdan yararlanan Moğollar Anadolu ya girdi.bunun üzerine(1243) Kösedağ savaşı yapıldı.türkler yenildi. Kösedağ Savaşı sonunda ; *Erzincan,Sivas,Kayseri kaybedildi. *Moğollara bağlılık dönemi başladı. *Taht kavgaları başladı. *Sınırlardaki Türkmen beyler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Dikkat:Moğol baskıları ve karışıklıklar üzerine II.Mesut un da ölümüyle 1308 de devlet dağıldı. 7 / 41

8 Selçuklularda; Devlet hanedanın ortak sorumluluğundadır. Sultanlık alametleri ; *Adına hutbe okunması *Para bastırılması *Halifenin onayı Sultanın görevi; İkta dağıtımıàkadı tayiniàyüksek mahkeme başkanlıkları ve ordu komutanlığı Ordu nun Temeli: Çiftçilerin ödediği vergilerle beslenen İKTA askerleridir. n Eğitim: Ücretsiz olan medreselerde yürütülür. n Dönemin düşünürleri: Mevlana,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre n Dil: Halk-Türkmenler arasında Türkçe,Dini ve edebi eserlerde Arapça-Farsça kullanılır. n Ticaret:Hanlar ve kervansarayların yapılması,tüccarların zararlarının karşılanması şeklinde desteklenmiştir. n Lonca Teşkilatı ile her meslek grubu arasında dayanışma yaşanmıştır.(ahi Teşkilatı) 8 / 41

9 HAÇLI SEFERLERİ Avrupalıların din adamları önderliğinde birleşerek kendileri için kutsal sayılan Kudüs,Antakya ve İskenderiye gibi yerleri almak,müslüman ve Türk ilerleyişini durdurmak için yaptıkları seferlere H açlı Seferleri denir arasında 8 sefer yapılmış,ilk dördü Anadolu üzerinden,diğerleri deniz yoluyla yapılmıştır. HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ 1.DİNİ SEBEPLER Kudüs ü almak Cennet vaatleri Halk üzerindeki baskılar Batının doğudan geri oluşu 2.EKONOMİK SEBEPLER 9 / 41

10 Müslüman ülkelerin zenginliği Ticaret yollarını ele geçirme arzusu Avrupa nın fakirliği 3.SİYASİ SEBEPLER Bizans ın yardım isteği Türk ilerleyişini durdurma arzusu Avrupa nın feodal yapısı I.HAÇLI SEFERİàİznik i aldılar.kudüs,antakya,urfa ve Suriye yi aldılar. II.HAÇLI SEFERİà Musul Atabeyi Nureddin Zengi nin Urfa yı alması üzerine yapıldı.ii.kılıç Aslan a yenildiler.kudüs e ulaştı ama başarılı olamadılar.bu dönemden sonra 1176 Miryokefalon Savaşı yapıldı. III.HAÇLI SEFERİà Eyyubi Hükümdarı Selahaddin Eyyubi nin Kudüs ü alması üzerine yapıldı.kudüs ü geri alamadılar. 10 / 41

11 IV.HAÇLI SEFERİàBizans İmparatorunun tahttan indirilmesiyle yardım için gelinip istila yapılan seferdir.imparatorluğu yıkıp Latin imparatorluğu kurdular.bizanslılar ise İznik ve Trabzon da birer devlet kurdular.amacından sapmış bir seferdir. SEFERLERİN SONUÇLAR Sosyal-Dinsel sonuçlar àpapanın-kilisenin otoritesi sarsıldı. àkudüs Müslümanlarda kaldı. àdoğu-batı arasında kültürel iletişim arttı. àrönesans ve Reformun temelleri atıldı. Ekonomik Sonuçlar àdoğu-batı arası ticaret gelişti. àakdeniz ticareti önem kazandı. 11 / 41

12 àipek ve baharat yolları Müslümanlarda kaldı. àakdeniz ticaretinde Müslümanların etkisi azaldı. àcoğrafi keşiflerin başlamasına ortam hazırlandı. àislam dünyası yoksullaştı.(yağmalamalar sonucu) àanadolu tahrip edildi. Siyasi Sonuçlar àyakın doğuda Haçlı devletleri kuruldu. àtürklerin batıya ilerleyişi yavaşladı. àtürklerin İslam dünyasında önemi arttı. àavrupa da merkezi krallıklar güçlendi. àistanbul un alınışı gecikti ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ 12 / 41

13 Kösedağ Savaşı ndan sonra Moğollar Anadolu Selçukluları üzerine hakimiyet kurdu,otorite sarsılması üzerine uçlardaki Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Başlıcaları; OsmanoğullarıàSöğüt ve çevresi(osman bey-1299) KaramanoğullarıàKaraman,Ermenek çevresi(karaman bey-türkçe resmi dil) GermiyanoğullarıàKütahya,Emet AydınoğullarıàAydın,İzmir,Selçuk SaruhanoğullarıàManisa,Turgutlu KaresioğullarıàBalıkesir,Çanakkale CandaroğullarıàKastamonu,Sinop HamitoğullarıàIsparta,Burdur,Antalya RamazanoğullarıàAdana,Tarsus 13 / 41

14 DulkadiroğullarıàMaraş,Elbistan dolayları DİKKAT: Orta doğuda çıkan otorite boşluğunu bu beylikler doldurmuş,yaptıkları eserlerle Anadolu nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır. NOT:Aydınoğulları, Saruhanoğulları,Menteşe-Karesi ve Candaroğulları denizcilikle uğraşmışlardır. OSMANLI BEYLİĞİNİN KURULUŞU Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında Ankara yakınlarındaki Karacadağ a yerleştirilen Oğuzların Kayı boyu, Ertuğrul Gazi başkanlığında daha da batıya giderek Söğüt ve Domaniç e yerleştiler. 14 / 41

15 Kuruluşu Ve Yükselişi Kolaylaştıran Etkenler n Osmanlının kuruluşu sırasında Anadolu ve Balkanlarda güçlü bir devletin olmayışı n Devlet ve beyliklerin sürekli birbirleri ile çatışmaları n Bizans ın taht mücadeleleri ile uğraşmaları n Osmanlıların adil ve hoşgörülü olmaları n Osman Bey in Ahiler tarafından çok sevilen ve sayılan Şeyh Edebali nin kızıyla evlenmesi KURULUŞ DEVRİ SULTANLARI VE OLAYLARI n OSMAN GAZİ ( ) 1. Yarhisar,İnegöl,Yenişehir,Bilecik alındı. 2. Bizans KOYUNHİSAR SAVAŞI (1302) nda yenildi. 1. Osmanlıların bağımsızlığı ilan edildi. 2. İlk Osmanlı parası basıldı. 15 / 41

16 n ORHAN GAZİ ( ) 1. Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ile MALTEPE (PALEKANON ) SAVAŞI (1329) yapıldı.bizans yenildi 2. İznik, İzmit, Bursa alındı,bursa başkent yapıldı. 3. Denizcilikte iyi olan Karesioğullları Beyliği alındı.(donanması da ele geçirildi.) 4. İlk düzenli ordu ve divan teşkilatı kuruldu. 5. Bizans ayapılan yardım karşılında (hediye olarak ) Rumeli de ilk üs olarak ÇİMPE KALESİ alındı. I.MURAT (Hüdavendigar) n Sazlıdere Savaşı(1363) ile Edirne alındı,başkent yapıldı. n Edirne yi geri almak isteyen Haçlılarla Sırpsındığı Savaşı (1364) yapıldı,haçlılar yenildi. n Sırplarla Çirmen Savaşı(1371) yapıldı.sırplar yenildi. n Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Haçlılarla I.Kosova Savaşı (1389) yapıldı,savaş kazanıldı. YILDIRIM BAYEZİT n Osmanlılar ilk kez İstanbul u kuşattı. n İstanbul un alınmasını engellemek isteyen haçlılarla Niğbolu Savaşı( 1396)yapıldı.Haçlılar 16 / 41

17 yenildi. n Anadolu Türk birliği sağlandı. n Çubuk Ovasında Timur ile yapılan Ankara Savaşı (1402) kaybedildi.anadolu da 11 yıl süren FETRET DEVRİ ( ) yaşandı.anadolu Türk birliği bozuldu. ÇELEBİ MEHMET n Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı. n Venedikle yapılan ilk deniz savaşı kaybedildi. n Eflak Beyliği yıkıldı.bosna hakimiyet altına alındı. II.MURAT n Osmanlılar tarafından İstanbul ikinci kez kuşatıldı. n Haçlı birliğini bozmak için Edirne-Segedin antlaşması imzalandı.(1444) n Osmanlıları Balkanlardan atmak isteyen Haçlılarla Varna Savaşı (1444) yapıldı.haçlılar yenildi. 17 / 41

18 n Varna Savaşı nda yenilmenin öcünü almak isteyen Haçlılarla II.Kosova Savaşı (1448) yapıldı. Haçlılar yenildi. NOT: Bu zaferle Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşti.haçlılar Türkler için tehlike olmaktan çıktı. Osmanlıda Bir Merkez Osmanlılar fethettikleri yerlerde sosyal,kültürel ve ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlardır. İznik te açılan medrese,burada yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri,çinicilik sanatında yaşanan gelişmeler,cami ve türbeler, korunup geliştirilen,yenilene kiliseler bunun göstergesidir. NEDEN BALKANLAR? n Osmanlının kurulduğu dönemde Anadolu beyliklerinin daha güçlü olmasına karşılık Bizans iç karışıklıklar içindeydi.bundan yararlanmak isteyen Osmanlılar fetih hareketlerine batı-balkanlar yönünde başladılar. Balkanlardaki İskan Politikası n Kalıcı olmak n Fethedilen yerlerde siyasi,askeri,sosyal güvenliği sağlamak n Türkmenleri buralara yerleştirip Türkleştirmek( kendilerinden vergi alınmamış,geri dönüşleri 18 / 41

19 yasaklanmıştır.) n Fethedilen yerlerdeki halka hoşgörü ile davranıp devlete bağlılıklarını sağlamak. BALKANLARDA İlerleme için yapılan savaşlar n I.Kosova( I. Murat) n Niğbolu ( Yıldırım Bayezit) n Varna ( II. Murat) n II. Kosova (II. Murat) OSMANLI ORDUSU 1.KARA KUVVETLERİ 2.DENİZ KUVVETLERİ 19 / 41

20 Eyalet askerleri Yardımcı Kuvvetler a.tımarlı Sipahiler Kapıkulu Askerleri b.azaplar c.akıncılar *Kapıkulu *Kapıkulu piyadeleri Süvarileri DİKKAT:Ordunun temelini I. Murat devrinde kurulan yeniçeri ocağı oluşturur.yeniçeriler DEVŞİRME usulü ile ocağa alınır. n Kapıkulu askerleri üç ayda bir verilen ULUFE adlı maaşı alırlar. n Tımarlı Sipahiler Barış zamanında tımar topraklarında hayatlarını sürdürüp geçimlerini sağlarlar,savaş zamanında ise orduya katılırlar.ayrıca bulundukları yerlerde güveni de sağlarlar. 20 / 41

21 n Akıncılar:Daha çok keşif görevi yaparlar. NOT:Yeniçeri Ocağı düzenin bozulması üzerine 1826 yılında II.Mahmut zamanında kapatıldı(vakay-ı Hayriye) OSMANLI YÖNETİCİLERİ n Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı, kamu görevlilerinin denetlendiği meclise DİVAN denir. n Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar başkanlığını padişah yapmış, fatihten sonra bu görev sadrazama devredilmiştir. Divanın Asil Üyeleri n SADRAZAM:Padişah vekilidir.en yetkili kişidir. n VEZİRLER:Sadrazamın verdiği işleri yaparlar. n NİŞANCI:Kanunları en iyi bilen kişidir. Padişahın tuğrasını çeker.arazi kayıtlarını tahrir Defterlerine tutar.dışişleri yazışmalarına bakar. n DEFTERDAR:maliye işlerinden sorumludur. n KAZASKER:kadı ve müderrislerin atamalarını yapar,önemli davalara bakar. 21 / 41

22 DİKKAT: Zamanla Şeyhülislam, Kaptan-ı Derya ve Nişancıdan ayrılan Reis-ül Küttap da divana katılmaya başlamıştır. Şeyhülislam alına kararların İslam dinine uygun olup olmadığı konusunda fetvalar vermiştir. Donanma komutanı olan KAPTAN-I DERYA deniz seferlerine çıkılacağı zaman toplantılara katılıp görüş belirtmiştir. OSMANLI DEVLETİ YENİ BAŞKENTİNDE İSTANBUL U DAHA ÖNCE KİMLER KUŞATTI? Avarlar Bulgarlar Araplar Osmanlılar(Yıldırım Bayezit II.Murat ) n İstanbul un alınışı niçin önemlidir? 1. Sınırların genişlemesi 2. Toprak güvenliğinin sağlanması 3. Bizansla yaşanan sorunların çözümü için. n II. Mehmet Devrine kadar İstanbul neden alınamamıştır? 22 / 41

23 1. Savunması kolay alınması zor bir şehir olduğu için 2. Hem karadan hem denizden kuşatılmadığı için 3. Surları yıkabilecek güçte toplar olmadığı için 4. Bizans ın grejuva (Rum) ateşi gemileri yaktığı için. n İstanbul un alınmasının Sebepleri nelerdir? 1. Osmanlının toprak bütünlüğünün sağlanma isteği 2. Bizans ın kışkırtmalarına son verme arzusu 3. Akdeniz den Karadeniz e ulaşan deniz yolunun İstanbul dan geçmesi 4. Türkleri balkanlardan atma ümidinin yıkılmak istenmesi 5. Devletin güvenliğinin sağlanması gereği 6. Hz. Muhammed in hadisi II. Mehmet in Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar n Şahi denen güçlü toplar döktürüldü. n Anadolu Hisarı nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı. n Surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı. n Marmara dan gelişleri önlemek için 400 parçalık donanma hazırlandı n Silivri ve Vize kaleleri alındı. n Komşu ülkelerle anlaşmalar yapılıp sınırlar güvenceye alındı. 23 / 41

24 n Karamanoğulları ve Balkanlar üzerine seferler yapıldı. Bizans ın Yaptığı Hazırlıklar n İstanbul surları tamir edildi n Surlar içindeki asker sayısı artırıldı. n Haliç in ağzı zincirle kapatıldı. n Avrupalı devletlerden yardım istendi. İSTANBUL UN FETHİNİN SONUÇLARI Türk Tarihi Açısından 1. Devlet imparatorluk haline geldi. 2. Osmanlı nın Yükselme Devri başladı. 3. Bizans yıkıldı. 4. Osmanlının toprak bütünlüğü sağlandı. 5. Boğazlar ve ticaret yolları ele geçirildi. 6. İstanbul başkent oldu. 7. II. Mehmet e Fatih ünvanı verildi. 24 / 41

25 8. Osmanlı nın İslam dünyasında saygınlığı arttı. 9. Avrupa ya ilerleyiş kolaylaştı. 10. Türkleri Avrupa dan atma ümidi kalmadı. Dünya Tarihi Açısından 1. Orta Çağ bitti,yeni Çağ başladı. 2. Bin yıllık Bizans(Doğu Roma) tarihe karıştı 3. İstanbul dan kaçan bilim adamları İtalya ya gitti.(rönesans ve Reform Hareketlerine sebep oldular) 4. Surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine feodalite (derebeylik ) yerine büyük krallıklar kuruldu.(siyasi yapı değişti.) 5. Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi üzerine Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar.bu da COĞRAFİ KEŞİFLER e sebep oldu. 6. Venedik ve ceneviz ticareti olumsuz etkilendi. İSTANBUL UN FETHİNDEN SONRA FATİH İN ÇALIŞMALARI 1. Devlet merkezi İstanbul a taşındı.şehrin gelişmesine yönelik çalışmalar yapıldı.(topkapı Sarayı,Kapalı Çarşı gibi ) 2. İlk altın para bastırıldı.(zenginlik ve güç göstergesi) 3. Devletin yapısını etkileyen FATİH KANUNNAMESİ hazırlandı. 4. Bizans ın sembolü olan Ayasofya camiye çevrildi. 5. Bizans tahtında hak iddia etmemeleri için Mora Despotluğu(1460) ve Trabzon Rum İmparatorluğu(1461) yıkıldı. 25 / 41

26 6.Sırbistan,Bosna_Hersek alındı yılları arasında Venedik le savaşıldı. İşkodra,Akçahisar,Limni,Eğriboz alındı. Venediklilere ilk ticari ayrıcalıklar tanındı.(kapitülasyon) 8. Karamanoğulları Beyliği yıkıldı (1468) 9.Karamanoğulları ve Venediklilerle işbirliği yapan Akkoyunlu hükümdarı UZUN HASAN ile OTLUKBELİ SAVAŞI (1473) yapıldı,uzun Hasan yenildi.sınırlarımız Fırat Nehri ne kadar ulaştı,memlüklülerle komşu olundu te Kuzey Karadeniz e sefer yapılarak Ceneviz kolonileri,kefe,suğdak alındı.kırım Hanlığı Osmanlı himayesine girdi,karadenz hakimiyeti sağlandı. 11.Gedik Ahmet Paşa tarafından Otranto alındı. NOT: Fatih in ölümü üzerine İtalya Seferi yarım kaldı. SINIRLAR GENİŞLİYOR FATİH DEVRİ: 26 / 41

27 Sırbistan,Mora, Eflak,Boğdan, Bosna-Hersek, Arnavutluk alındı. II. BAYEZİT DEVRİ: Venediklilerden Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı alındı. Karamanoğulları kesin olarak yıkıldı.(1483) Cem Sultan İsyanı ve Şah Kulu İsyanları nedeniyle fazla fetih yapılamadı. YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ n 1514 Çaldıran Zaferi ile Şah İsmail yenildi.tebriz e kadar ilerlendi (Şii tehlikesi bir süreliğine engellendi.) n 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadir oğulları yıkıldı. (Anadolu Türk birliği tamamlandı, Memlüklerle komşu olundu.) n 1516 Mercidabık Savaşı ile Suriye, Filistin,Kudüs alındı. n 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır ve Hicaz ele geçirildi. n Halifelik Osmanlıya geçti. 27 / 41

28 n Baharat Yolu egemenlik altına alındı. n İslam dünyasında birlik sağlandı. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ n 1521 de Belgrat, n 1526 da Mohaç Zaferi ile Budin alındı. n 1529 da Viyana kuşatıldı (başarısız) n 1532 da Alman seferi yapıldı. n 1541 de Macar toprakları osmanlı eyaleti oldu. n 1543 de Estergon Kalesi alındı. BU Dönemde DOĞUDA ise; 1533 te İran, 1534 te Irak seferleri yapıldı,bağdat alındı. 28 / 41

29 1555 de İran ile İlk resmi antlaşmamız olan AMASYA ANTLAŞMASI yapılıp savaşlar bitirildi. BUNA GÖRE : Azerbaycan,Irak toprakları Osmanlıların eline geçti. OSMANLI DENİZLERİN FATİHİ TÜRKLERDE İLK DENİZCİLİK FAALİYETİ; Caka Bey zamanında olmuştur. Selçuklular, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Candaroğulları da denize kıyısı olan, denizcilikle uğraşan Türk beylikleridir. OSMANLI DEVLETİ NDE DENİZCİLİK n Orhan Bey döneminde: Karesioğulları toprakları alındığında donanması da ele geçirildiği için denizcilik faaliyeti başladı. n Yıldırım Bayezit döneminde ilk Osmanlı tersanesi kuruldu. n Fatih Sultan Mehmet döneminde: EGE de Limni,Eğriboz,Taşoz,Semadirek,Midilli,Kefalonya,Ayamavra, Zanta adaları alındı. KARADENİZ de 1475 de Kırım alındı. ( Karadeniz ticaret yolları denetim altına alınmış, Karadeniz Türk gölü olmuştur.) 29 / 41

30 AKDENİZ de Rodos kuşatıldı alınamadı.italyanlardan Otranto alındı.venediklilerle savaşıldı, ilk ticari imtiyazlar verildi (Hıristiyan birliğini parçalamak,ticareti geliştirmek amacı ile) n II: BAYEZİT DÖNEMİ : Karadeniz de Kili ve Akkirman kaleleri alındı. (Tuna Nehri nin girişi kontrol altına alındı, Kırım ile kara bağlantısı kuruldu.) Akdeniz deki Türk korsanları devlet hizmetine alındı. n YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ Donanma güçlendirildi. n KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ En önemli gelişmeler bu dönemde yaşandı.akdeniz in en etkili gücü haline gelindi. 1. Rodos alındı-1522 ( Suriye-Mısır ticaret yolu güvenliği sağlandı) 2. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı donanmasına alındı,cezayir Osmanlıya geçti. 3.Türklerin Akdeniz de güçlenmesinden endişelenen Haçlılarla PREVEZE DENİZ SAVAŞI (1538) yapıldı. ( Akdenizde Türk egemenliği güçlendi, ticaret güvenliği sağlandı.) 4.İspanyollardan Trablusgarp ve Cerbe Adası alındı. (Kuzey Afrika kıyılarında Osmanlı egemenliği sağlandı.) 30 / 41

31 5.Portekiz baskısından kurtulmak isteyen Hindistan müslümanlarının yardım istemeleri üzerine HİNT DENİZ SEFERLERİ yapıldı,yeterli başarı sağlanamadı,aden,yemen,kızıldeniz,basra Körfezi alındı. 6. *Anadolu,Suriye ve Mısır ın güvenliğinin sağlanması *Kıbrıs ta üslenen Hıristiyan korsanların Osmanlı yük ve yolcu gemilerine saldırmasının önlenmesi *Venediklilerin vergilerini vermelerinin sağlanması *Kıbrıs halkının Venedik baskısına karşı yardım istemesi üzerine 1571 de KIBRIS fethedilerek Doğu Akdeniz in güvenliği sağlanmıştır. 7.Kıbrıs ın kaybedilmesinin öcünü almak isteyen Haçlılarla İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI yapıldı,osmanlı donanması ağır bir yenilgiye uğradı (1571) de Tunus, 1577 de Fas, 1669 da Girit alındı.(akdeniz güvenliği artırıldı.) DAHA SONRAKİ GELİŞMELER DİKKAT:1770 de Çeşme Baskını, 1827 de Navarin Olayı, 1853 de Sinop Baskını ile Osmanlı donanmaları yakılarak deniz gücümüz zayıflatılmıştır. 31 / 41

32 FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞADI HOŞGÖRÜ:Kişinin; kendisiyle aynı dil,din,inanç ya da fikirleri paylaşmayan insanların farklılıklarına bilerek ve isteyerek saygı göstermesine denir. Osmanlı Devleti, fethettiği topraklardaki insanların din,dil,gelenek-göreneklerine müdahale etmemiş, bu hoşgörü ve birlikte yaşama fikri; kısa sürede yayılmasına ve uzun yıllar boyu huzurlu bir ortam oluşmasına sebep olmuştur. YOLUMUZ SİVAS A DÜŞTÜ Selçuklular döneminin önemli bir şehri olan Sivas, bu önemini Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de sürdürmüştür. Şehirde Selçuklular devrinden kalan GÖK MEDRESE, Osmanlı döneminden kalan HÜKÜMET KONAĞI,SUSAMIŞLAR KONAĞI gibi estetik ve mimari yönden önemli eserler vardır Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi bu şehrimizde yapıldı. Günümüzde *çorapçılık, *bıçakçılık, *kemik tarak yapımı ve *dokumacılık gibi geleneksel el sanatları geçmişten gelen değerlerimizin sürdürüldüğünün göstergesidir. ETKİLEDİK-ETKİLENDİK AMA NASIL? 32 / 41

33 Osmanlı-Avrupa ilişkileri içinde kültür, sanat,estetik anlayışında etkileşimler olmuş, bu etkileşimler her iki tarafın da yaşamına yerleşerek günümüze dek gelmiştir. n Avrupa da Türk İzleri *Mehter Takımı Avrupa müziğinin temelini oluşturmuştur. *Dönemin sanat eserlerinde Türk motifleri bulunurdu.(mozart ın Saraydan Kız Kaçırma, Zaide Operaları, Saray Kıskançlıkları Balesi, Rossini nin 4 operası buna örnektir) *Türk kahvesi * Türk kilimleri *Türk temizliği *Türk hamamları hala Avrupa yı etkilemeye devam etmektedir. n Osmanlı da Avrupa İzleri Türkler de Avrupa dan etkilenmiş,bu etki başta kendisini en çok askeri alanda göstermiş, daha sonraları ise diğer alanlara yayılmıştır. LALE DEVRİ VE YAŞANAN GELİŞMELER 33 / 41

34 18. yy. a gelindiğinde Avrupa nın her alanda örnek alınması gerektiği anlaşılmış, 1718 Pasarofça Antlaşması ile 1730 Patrona Halil İsyanı arasında geçen çok önemli bir etkileşim devri yaşanmıştır. Bu döneme LALE DEVRİ adı verilmektedir. LALE DEVRİNDE YAŞANAN GELİŞMELER n Gelişmeleri yakından takip etmek için Avrupa da geçici elçilikler açıldı. (Londra,Paris ) n İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk matbaa getirildi.(ilk teknik yeniliktir.din kitapları dışındaki kitapların basımına izin verildi. İlk eser Van Kulu Lügatı) n İlk çiçek aşısı uygulandı. n Yeniçerilerden ilk itfaiye bölüğü kuruldu (Tulumbacılar) n Yalova da bir kağıt fabrikası kuruldu. n İznik ve Kütahya da çini imalathaneleri kuruldu. n İstanbul da kumaş fabrikaları açıldı. n Bilim ve tercüme heyetleri kuruldu,bürolar açıldı, bir çok eser Türkçe ye çevrildi. 34 / 41

35 n İlk sivil mimari gelişti.avrupa tarzında eserler yapıldı. (III. Ahmet Çeşmesi, Sadabat Kasrı,NuruOsmaniye Camii) n Köşkler, bahçeler, kütüphaneler kuruldu. n İstanbul un her tarafı Hollanda dan getirilen çeşit çeşit lalelerle süslendi,kaplumbağalar bile eğlence aracı olarak kullanıldı. n Minyatür sanatında LEVNİ, şiirde NEDİM meşhur oldu. Bu aşırı lüks ve eğlence, tepkilere sebep oldu, yaşanan gelişmeler ve bu devir, çıkan Patrona Halil İsyanı ile son buldu SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI KÜLTÜRÜ SEYYAH:Gezip görerek yerleşim alanları hakkında bilgi edinip bu bilgileri aktaran kişi SEYAHATNAME: Seyyahın gezip gördüğü yerler hakkındaki izlenimlerini anlattığı eser. Seyyahlar eserlerinde halkın giyim- kuşamı, gelenek görenekleri, edebiyat,sanat, mimari özelliklerine değinirler. EN ÜNLÜ TÜRK SEYYAHI; Evliya Çelebi SEYYAHLARIN ESERLERİNE GÖRE OSMANLI ÖZELLİKLERİ 35 / 41

36 Türkler savaşçıdır Vatan Sevgisi çok güçlüdür Hırsızlığa ağır cezalar verilir. Sosyal Dayanışma çok gelişmiştir. Ev eşyaları ve yemeklerde devam eden unsurlar vardır. Diğer kültürlerden etkilenseler de Türk kalmışlardır Cirit ve güreş en sevilen geleneksel sporlardır Veba ve çiçek hastalığını tedavi etmişlerdir. Genelde evler iki katlı ve ahşaptır. Temizlik önemlidir. Osmanlıda eğlence kültürü de gelişmiştir.(en coşkulu günler dini bayram günleridir. Hayvan sevgisi gelişmiştir.sevap kabul edilir. misafirperverdirler Yardıma düşkündürler Çocuk sevgisi kuvvetlidir. Kahve kültürü gelişmiştir. YENİLİKLER VE OSMANLI DEVLETİ Avrupa da yaşanan gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti hem siyasi hem askeri hem de ekonomik alanda bozulmalar yaşayınca 17. yy da Duraklama Devri ne girmiştir. Yine de hala genişleme politikası güden Osmanlı sadece askeri yeniliklerle durumu düzelteceğini düşünmüş ancak başaramamıştır. 18. yy. Osmanlı nın gerileme devri dir.bu dönemde Avrupa dan geri kalındığı anlaşılmış,yeniliklerde Avrupa örnek alınmıştır. 36 / 41

37 18. yy. YENİLİKLERİ n III. Ahmet Bu dönemde yapılan yenilik hareketleri Lale Devri içinde yaşanmıştır. n I. Mahmut ilk okul) Subay yetiştirmek amacı ile Kara Mühendishanesi kuruldu.( Avrupa tarzındaki Ordu onlu sisteme göre yeniden düzenlendi. n III. Mustafa Sürat Topçuları Ocağı kuruldu (Kapandı) Deniz Mühendishanesi açıldı. n I. Abdülhamit İstihkam Okulu açıldı. Yeniçeriler ilk kez sayıldı. n III. Selim DÖNEMİ denir. Köklü ıslahatlar yapılmıştır. Bu döneme genel olarak NİZAM- I CEDİT * Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu. * Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İRAD-ı CEDİT hazinesi kuruldu. * Fransa dan subaylar getirildi * İlk devlet matbaası kuruldu.(matbaa-i Amire) * Avrupa da daimi elçilikler açıldı * Yerli malı kullanımı teşvik edildi. 37 / 41

38 18. yy sonrası Islahatlar ( Yenilikler) Bu dönem Osmanlı nın Dağılma Dönemi dir.( ) II. MAHMUT Her alanda Avrupa örnek alınarak adeta taklit niteliğinde yenilikler yapılmıştır. Askeri alanda *Sekban-ı Cedit Ordusu kuruldu,kapandı. *Eşkinci Ocağı açıldı,kapatıldı. *1826 da Yeniçeri Ocağı kapatıldı.( Vakay-ı Hayriye- Hayırlı Olay) *Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. Yönetim alanında *Padişahın yetkilerini kısıtlayan SENED-i İTTİFAK imzalandı. *Divan kaldırıldı.nazırlıklar (bakanlıklar) kuruldu. *İlk nüfus sayımı yapıldı.( Vergi-askerlik amaçlı) *Dirlik kaldırıldı,memura maaş bağlandı. 38 / 41

39 *Eyaletler illere ayrılıp merkeze bağlandı,valiler atandı. Eğitim-kültür alanında *Posta,polis ve karantina teşkilatları kuruldu. *Memurlara fes ve pantolon zorunluluğu getirildi. *Avrupa tarzı tıp,tarih,edebiyat fakülteleri açıldı.(enderun yerine Mekteb-i Maarif-i Adliye gibi) *İlk kez Avrupa ya öğrenciler gönderildi. *İstanbul da ilköğretim zorunlu hale getirildi. *Takvim-i vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı. *Yabancı müzik serbest bırakıldı. *II. Mahmut kendi resmini devlet dairelerine astırdı. *İlk özel Türk gazetesi çıkarıldı.(ceride-i Havadis,Tercüman-ı Ahval çıkaranlar Agah Efendi ve Şinasi Efendi) Ekonomik alanda *Yerli malı kullanımı teşvik edildi. *1838 de İngilizlerle imzalanan Balta Limanı Antlaşması nedeniyle ülkedeki Avrupa malları 39 / 41

40 artınca rekabet için yerli tüccarlara gümrük kolaylıkları sağlandı. *Memur ve askerlerin elbiselerinin yerli kumaştan yapılmasına çalışıldı. DİKKAT: Yeniçeri Ocağının kaldırılması yeniliklerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. I. ABDÜLHAMİT *3 Kasım 1839 da Tanzimat fermanı ilan edildi. Amaç: Avrupalıların içişlerimize karışmalarını önlemek İsyanları önlemek Toprak bütünlüğümüzü korumak *1856 da Islahat Fermanı yayınlandı. Amaç: Halk arasında eşitlik ve özgürlüğü pekiştirmek Azınlıkların haklarını genişletmek *İlk kağıt para (kaime) bastırıldı. *Darüşşafaka, sanat okulları,mülkiye okulu ve Galatasaray Lisesi açıldı. II. ABDÜLHAMİT *Mesleki teknik eğitim yaygınlaştırıldı. 40 / 41

41 *23 Aralık 1876 da Kanun-i Esasi ( ilk anayasa) ilan edildi. *I.Meşrutiyet ilan edildi.(padişahın yetkileri kanunla kısıtlandı,meclis açıldı) *II.Meşrutiyet ilan edildi. *Telgraf ve demiryolu ağı genişletildi. (İzmir-Aydın hattı) HER ŞEY BİR SANDIKLA BAŞLADI Fethedilen yerlerin paralarını Osmanlı parasına çeviren (akçe,lira,kuruş) SARRAFLAR vardır ancak çiftçiyi ekonomik olarak destekleyen herhangi bir banka sistemi yoktur. Bankacılığın temeli Yugoslavya da Niş Valiliği yapan Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 41 / 41

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ OSMNLI EVLETİ'NE FETİH HREKETLERİ II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) önemi (5-) II. Murat'ın ölümünden sonra, tahta, oğlu II. Mehmet ikinci defa geçti. 5 yılında genç yaşta Osmanlı tahtına geçen II. Mehmet

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( )

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ ( ) OSMANLI KURULUŞ DEVRİ (1299-1453) OSMANLI KURULUŞ DEVRİ (1299-1453) OSMAN BEY (1281-1324) Tahta Geçme Yaşı: 23 Saltanat Süresi:43 Ölüm Yaşı:66 ORHAN BEY (1324-1361) Saltanat Yaşı:36 Saltanat Süresi:36

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) Osmanlı Hanedanı nın sultanları 1299 dan 1922 ye kadar 623 yıl kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan,

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

3. Ünite TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK. Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS. 3.1. Anadolu Ana Yurt. 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor

3. Ünite TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK. Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS. 3.1. Anadolu Ana Yurt. 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor 3. ÜNİTE 3. Ünite Öğrenme Alanı : KÜLTÜR VE MİRAS 3.1. Anadolu Ana Yurt 3.2. Osmanlı Devleti Kuruluyor 3.3. Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti 3.4. Osmanlı Şehirleri 3.5. Yenilikler ve Osmanlı Devleti

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer 3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK KAZANIMLAR 1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 2. Kanıtlara

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ( )

OSMANLI DEVLETİ( ) OSMANLI DEVLETİ(1299 1922) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DEVRİ(1299 1453) A-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa nın Genel Durumu Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır ı içine

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

III.ÜNİTE :TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

III.ÜNİTE :TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK III.ÜNİTE :TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU YA İLK TÜRK AKINLARI : * Anadolu ; Asya ile Avrupa kıtaları arasında Karadeniz,Marmara,Ege Ve Akdeniz ile çevrili bir yarımadadır.anadolu nun iklimi,yer şekilleri,su

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ 17.02.2017 Tahta Geçme Yaşı: 12.8,18.11 Saltanat Süresi:1.10,30.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:49.1 Ölüm Yaşı:49.1 İstanbul u daha önce Osmanlı Devleti nde kimler kuşattı?

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

1.KONU: ANADOLU NUN TÜRK YURDU OLUŞU

1.KONU: ANADOLU NUN TÜRK YURDU OLUŞU 1.KONU: ANADOLU NUN TÜRK YURDU OLUŞU Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Hunlar 6. yüzyılda Sibir (Sabir) Türkleri gerçekleştirmiştir. Ancak iki Türk boyu da Anadolu'ya yerleşmemiştir. Anadolu'yu

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE ( )

BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 01 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453... 6 2. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)... 20 Konu Değerlendirme Testi... 15 5 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları 2015 10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları MURAT KILINÇ (Tarih Öğretmeni) I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU B-OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( 1300-1453) A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

BEYL KTEN DEVLETE ( )

BEYL KTEN DEVLETE ( ) 01 BEYL KTEN DEVLETE (1300-1453) tekfur iskan fetret devri pençik devflirme hanedan mutlakiyet dirlik örf saltanat yörük veraset gayrimüslim kap kulu kanunname 9 iskan politikas n n yararlar n, Anadolu'da

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM G İ R İ Ş OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM YAKINDOĞU Yakındoğu: Önasya,Anadolu,Suriye,Filistin,İran,Mısır,Arap yarımadası ve Mezopotamya nın tamamını içine

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

YEDİİKLİM DERSANESİ OSMANLI TARİHİ HAZIRLAYAN ÖZLEM GÜNEŞ NURULLAH YAŞAR

YEDİİKLİM DERSANESİ OSMANLI TARİHİ HAZIRLAYAN ÖZLEM GÜNEŞ NURULLAH YAŞAR YEDİİKLİM DERSANESİ OSMANLI TARİHİ HAZIRLAYAN ÖZLEM GÜNEŞ NURULLAH YAŞAR 1 OSMAN BEY Beyliğin kurucusudur. Söğüt,Domaniç,Yarhisar,Karacahisar ve Bilecik başkentler oldu. 1302 de Bizans ile KOYUNHİSAR (Bafeon)

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı İstanbul un Fethi İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul u almaya karar verdi. İstanbul u almak istemesinin

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK BCAL OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı