Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2013-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2012-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların (7) Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: KODU OKUL TÜRÜ 4 Anadolu Teknik Lisesi 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2 Meslek Lisesi 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2012-ÖSYS deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2012 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2012-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu; 2013-ÖSYS'de OBP nin hesaplanma yönteminin değiştiğini unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2012-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2013-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2013 yılında OBP nin hesaplanma yönteminin değişmiş olmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2012-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına ÖSYM nin internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tablolarda mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim-öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir. 16

2 Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Açıklamalar Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında sınavsız olarak yerleştirilebilecekleri 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine göre yer almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C de bulabileceklerdir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo-3A'daki boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki Y-YGS puanları esas alınacaktır. 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz. 4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 17

3 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , ,2,İ, Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) 2 YGS , , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,3,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) 2 YGS , , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) 2 YGS , , ,2,D, Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,2,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS , ,3,D, Anestezi 2 YGS , ,2,D, Anestezi (İÖ) 2 YGS , Diş Protez Teknolojisi 2 YGS Fizyoterapi 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,76 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D, Tarım Makineleri (İÖ) 2 YGS , ,2,D,74 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Karaisalı Meslek Yüksekokulu 18

4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, İş Sağlığı ve Güvenliği 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Seracılık 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Tohumculuk 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2 YGS , Su Altı Teknolojisi 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) 2 YGS-4 4 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kaynak Teknolojisi 2 YGS Kaynak Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kimya Teknolojisi 2 YGS Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kooperatifçilik 2 YGS , Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Sondaj Teknolojisi 2 YGS , Sondaj Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 YGS Yapı Yalıtım Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgi Yönetimi 2 YGS ,

5 Bilgi Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Mekatronik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS-6 30 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Kahta Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Organik Tarım 2 YGS , Seracılık 2 YGS Tarla Bitkileri 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 2 YGS , , ,2,İ, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Makine (İÖ) (Bk.316) 2 YGS , , ,2,İ, Mimari Restorasyon 2 YGS , Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS Pazarlama (İÖ) 2 YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS ,

6 Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS , Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Bayat Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS-6 60 Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Gıda Teknolojisi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS-6 30 Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,94 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Moda Tasarımı 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 65 Emirdağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Dış Ticaret 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , İscehisar Meslek Yüksekokulu 21

7 İş Makineleri Operatörlüğü 2 YGS , ,2,D, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,İ,93 Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Sultandağı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Otobüs Kaptanlığı 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Şuhut Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Elektrik 2 YGS , Elektrik (İÖ) (Bk.317) 2 YGS , , ,4,D, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS Geleneksel El Sanatları 2 YGS Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , Makine 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Posta Hizmetleri 2 YGS Posta Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 2 YGS İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS

8 Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS Süt ve Besi Hayvancılığı 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,İ, Geleneksel El Sanatları 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , Seracılık 2 YGS Seramik, Cam ve Çinicilik 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Reklamcılık 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , , Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , , Elektrik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , , ,2,D, Mekatronik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS ,

9 Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , , İşletme Yönetimi 2 YGS Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , , ,3,D, Pazarlama 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , Suluova Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS Tohumculuk 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2 YGS , , ,2,D, Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , 81, , Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma 2 YGS , , GAMA Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,4,İ,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi 2 YGS , ,2,İ, Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, Odyometri 2 YGS , ,4,İ, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Radyoterapi 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Moda Tasarımı 2 YGS Turizm Rehberliği 2 YGS , 131 * * * * * * * * Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , , ,2,İ,94 Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D,94 24

10 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ,94 Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,93 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) 2 YGS-6 4 3, , BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,D, Anestezi (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, Diyaliz (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Diyaliz (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , ,2,İ, Fizyoterapi (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,D, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 4 3, 20, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 2 YGS-3 2 3, 20, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) 2 YGS-1 2 3, 20, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 20, , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 20, , ,2,D, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) 2 YGS-6 3 3, 20, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, , ,3,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 YGS-6 3 3, 20, Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-5 2 3, 20, , ,3,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) 2 YGS-5 3 3, 20, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, 21 Teknik Bilimler Meslek Y.O Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , ,4,İ, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Kazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,D, Dış Ticaret (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20, Dış Ticaret (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, İşletme Yönetimi (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20,

11 İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, Lojistik (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Lojistik (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20, Lojistik (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, Mekatronik (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,3,D, Mekatronik (%75 Burslu) 2 YGS-1 7 3, 20, Mekatronik (%50 Burslu) 2 YGS-1 2 3, 20, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çankaya Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28, Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, , ,2,İ, Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28, , Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, , Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 5 3, 31, Adalet (%50 Burslu) 2 YGS , 31, Adalet (%25 Burslu) 2 YGS , 31, GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. 2 YGS , ,3,İ,94 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS Çocuk Gelişimi 2 YGS Geleneksel El Sanatları 2 YGS Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Grafik Tasarımı 2 YGS Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Elektromekanik Taşıyıcılar 2 YGS , ,2,İ, Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS Kimya Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik 2 YGS Otomotiv Teknolojisi 2 YGS Gazi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS Elektrik 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS Maliye Meslek Yüksekokulu Maliye 2 YGS , ,3,D,94 Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 YGS , ,3,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Kaynak Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,4,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Sağlığı 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS , ,3,İ, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) 2 YGS , , Makine 2 YGS , ,3,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ,96 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diş Protez Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, Odyometri 2 YGS , ,4,İ, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , ,4,İ, Radyoterapi 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,3,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 26

12 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ,94 Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS , ,2,D,94 Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,94 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.324) 2 YGS , 156, , ,4,İ,93 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) 2 YGS-4 4 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , ,2,D, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, , ,3,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, 789 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara Meslek Yüksekokulu Adalet (Ücretli) 2 YGS Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 6 3, Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 3, Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 3, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 YGS Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 2 YGS-4 6 3, Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 2 YGS , Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 YGS-5 5 3, Grafik Tasarımı (%25 Burslu) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 2 YGS-4 6 3, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) 2 YGS , İşletme Yönetimi (Ücretli) 2 YGS İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, İşletme Yönetimi (%25 Burslu) 2 YGS , Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 2 YGS Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Anestezi (Ücretli) 2 YGS Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 2 YGS Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Diyaliz (Ücretli) 2 YGS Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Fizyoterapi (Ücretli) 2 YGS Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 YGS İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , Odyometri (Ücretli) 2 YGS Odyometri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, Odyometri (%25 Burslu) 2 YGS , Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 6 3, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 3 3, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli) 2 YGS Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-5 7 3, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 2 YGS , , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-5 7 3, 774, , ,2,D, Uçak Teknolojisi (Ücretli) 2 YGS Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 6 3,

13 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Ücretli) 2 YGS Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 4 3, Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 2 YGS Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Anestezi (Ücretli) 2 YGS , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,D, Elektronörofizyoloji (Ücretli) 2 YGS Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, Fizyoterapi (Ücretli) 2 YGS , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , Yaşlı Bakımı (Ücretli) 2 YGS Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , ,2,D,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz 2 YGS , , ,2,İ, Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, Fizyoterapi (İÖ) 2 YGS , 38, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , 38, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , 38, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , 38, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , 38, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 YGS Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , ,2,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) 2 YGS , , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) 2 YGS , , Pazarlama 2 YGS , ,2,D, Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , ,3,İ,91 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,İ, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS , Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,D, Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,93 28

14 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 YGS Organik Tarım 2 YGS , Organik Tarım (İÖ) 2 YGS Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS , ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 2 YGS , 7 168, ,2,D, Yapı Denetimi 2 YGS , ,2,D, Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , İkram Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İkram Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS Seracılık 2 YGS Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D,92 Finike Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS İkram Hizmetleri 2 YGS , Seracılık 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mantarcılık 2 YGS Maliye 2 YGS , ,2,D, Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS , Kumluca Meslek Yüksekokulu 29

15 Bahçe Tarımı 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Seracılık 2 YGS , Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,2,D,94 Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 2 YGS , ,2,D, Grafik Tasarımı 2 YGS , ,3,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,94 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, Aşçılık (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , Grafik Tasarımı (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-5 3 3, 46, 702, , ,2,D, Grafik Tasarımı (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 46, 702, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Arıcılık 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Elektrik (İÖ) (Bk.347) 2 YGS , , ,2,İ, Gıda Teknolojisi 2 YGS-2 30 Çıldır Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Lojistik 2 YGS , Lojistik (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 30 Göle Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6 40 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS Harita ve Kadastro 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Makine 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS , ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 2 YGS ,

16 Pazarlama 2 YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS-6 30 Arhavi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , Hopa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS Lojistik 2 YGS , Lojistik (İÖ) 2 YGS , Yusufeli Meslek Yüksekokulu Maliye 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,3,D, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.351) 2 YGS , , ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS , ,2,D,93 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi 2 YGS , ,2,D, Çevre Sağlığı 2 YGS , Diyaliz 2 YGS , ,2,İ, Fizyoterapi 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D,94 Atça Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS-6 50 Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Çine Meslek Yüksekokulu Arıcılık 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Organik Tarım (İÖ) 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 40 Didim Meslek Yüksekokulu 31

17 Aşçılık 2 YGS , , ,3,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , 15, , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , 15, , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , , ,2,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , 15, , Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) 2 YGS Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS , ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , 15, , Koçarlı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2 YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS Kuyucak Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kooperatifçilik 2 YGS , Kooperatifçilik (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Lojistik 2 YGS , ,2,D, Lojistik (İÖ) 2 YGS , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 2 YGS , Tekstil Teknolojisi 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 2 YGS , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , Söke Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Aşçılık 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , İkram Hizmetleri 2 YGS Mekatronik 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,94 Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştiriciliği 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS , ,3,D, İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Mantarcılık 2 YGS Pazarlama 2 YGS , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS , , ,2,D,94 32

18 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , 38, , ,2,D, Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2 YGS Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS , Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,3,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357) 2 YGS , , Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) 2 YGS , , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Maden Teknolojisi 2 YGS , Maden Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS , ,2,D, Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk. 357) 2 YGS , , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , ,2,D, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2 YGS , Ayvalık Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , ,2,D, Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Bandırma Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Endüstriyel Tavukçuluk 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Gemi İnşaatı 2 YGS , ,3,D, Gemi İnşaatı (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS ,

19 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Bigadiç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Lojistik 2 YGS , ,2,D, Lojistik (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 YGS , Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , Burhaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Dursunbey Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,90 Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mekatronik 2 YGS , ,3,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 40 Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Havran Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS , İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D,94 Manyas Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Sosyal Güvenlik 2 YGS , ,2,D, Sosyal Güvenlik (İÖ) 2 YGS Savaştepe Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Sındırgı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi 2 YGS

20 İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Susurluk Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS Gemi İnşaatı 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Grafik Tasarımı 2 YGS , ,2,D, Grafik Tasarımı (İÖ) 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS , ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 2 YGS , Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yat İşletme ve Yönetimi 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı 2 YGS Evde Hasta Bakımı (İÖ) 2 YGS Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362) 2 YGS , , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Geleneksel El Sanatları 2 YGS , Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) 2 YGS , , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 YGS , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Sondaj Teknolojisi 2 YGS , Sondaj Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,93 35

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÜNİVERSİTE ADI VE KODU MESLEK YÜKSEKOKULU KODU VE ADI 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100103 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100101 BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü 2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n ve lar Listesi (Tablo 4) Program Kodu Program n Ad Türü 102510017 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES (MAN SA) itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i MF-2 118 118 247,38581 288,34455

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil,

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI Teknoloji AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 014-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ EŞDEĞER PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KABUL ŞARTLARI Birim Adı Bölüm Adı Konte njan Açıklama Konaklama

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı