Tedarik Zinciri Yönetimi. Uygulamalı Referans Modeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tedarik Zinciri Yönetimi. Uygulamalı Referans Modeli"

Transkript

1 MODELE GENEL BAKIŞ Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalı Referans Modeli PLANLAMA TEDARİK ÜRETİM TESLİM İADE Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 1

2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalı Referans Modeli İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Proses Referans Modeli Nedir? Bölüm 2 Modelin Kapsamı ve Yapısı Bölüm 3 Modelin Uygulanması o Kurgulanabilirlik Konsepti o Modeli Kullanarak Modelleme o İçerik Yönetimi o Coğrafik Harita o İp (Thread) Grafiği o Proses Modelleri Tedarik Zinciri Modeli; modern anlamda tedarik zinciri yönetim sistemleri ve uygulamalarını kullanmak ve mevcut uygulamalarını daha ileri taşımak isteyen tüm şirket ve organizasyonlara rehber olabilecek bir üründür. Modelin içeriği uygulamada uzun yıllardır kullanılıyor olmakla birlikte; prosesler ve ölçütler en iyi uygulamalar ile desteklenir. Teknolojinin tedarik zincirinde rol alan taraflar arasında iletişimini güçlendirecek, tedarik zinciri yönetimi ve ilgili tedarik zinciri geliştirme aktivitelerinin etkinliğini arttıracak bütünleşik yapıyı destekleyecek bir omurgasının olması gerektiği de önemlidir. Etkili bir tedarik zinciri yönetimi disiplinler arası bilgi ve tecrübe aktarımı gerekli kılar. Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP uygulamaları ve bechmark süreçleri kritiktir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 2

3 Proses Referans Modeli Nedir? Bölüm Bir Proses referans modelleri; iş proseslerinin yeniden yapılandırılması, kıyaslama (benchmarking) ve proses ölçümü gibi belli başlı kavramların, birimler arası koordinasyonu sağlamaya imkan verecek şekilde entegrasyonunu sağlar. İş Proseslerinin Yeniden Yapılandırılması Kıyaslama (Benchmarking) En İyi Uygulamalar Analizi Proses Referans Modeli Prosesin mevcut (as-is) durumunun belirlenerek gelecekte olması istenen (to-be) durumunun ortaya çıkarılması. Prosesin mevcut (as-is) durumunun belirlenerek gelecekte olması istenen (to-be) durumunun ortaya çıkarılması. Benzer işletmelerin operasyonel performansını rakamlara dökerek ait olunan sınıfın en iyi sonuçlarını baz ve hedef alacak iç hedeflerin belirlenmesi. Benzer işletmelerin operasyonel performansını rakamlara dökerek ait olunan sınıfın en iyi sonuçlarını baz ve hedef alacak iç hedeflerin belirlenmesi. Ait olunan sınıfın en iyi performansını gerçekleştirmeye imkan tanıyacak yönetim uygulamaları ve yazılım çözümlerinin tanımlanması. Ait olunan sınıfın en iyi performansını gerçekleştirmeye imkan tanıyacak yönetim uygulamaları ve yazılım çözümlerinin tanımlanması. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 3

4 Bir Proses Referans Modelinde Bulunanlar: Yönetim Proseslerinin standart tanımı, Standart prosesler arasındaki ilişkilerin yapısı, Proses performansını ölçmek için standart ölçütler (kriterler), Sınıfının en iyi performansını sağlayacak yönetim uygulamaları, Özellikler ve fonksyonelliğin standart uyumu. Karmaşık Bir Yönetim Prosesi, Standart Proses Referans Modeli Şekline İndirgendiğinde (sadeleştirildiğinde): Rekabet avantajı sağlamak için kararlı bir adım atılması, Belirsizliğe yer vermeyecek şekilde tanımlama ve iletişim, Ölçüm, yönetim ve kontrol, Düzenlemeler ve özel amaçlara uygun yeniden düzenlemeler mümkün olmaktadır. Proses Referans Modeli, Yönetimin Elinde Güçlü Bir Araç Olmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 4

5 Modelin Yapısı ve Kapsamı Herhangi bir modelin sınırları itinayla tanımlanmalıdır: Bölüm Tedarikçinizin tedarikçisinden, müşterinizin müşterisine kadar! İKİ MODEL aşağıdaki tüm hususları içermektedir: Siparişin girişinden faturanın ödenmesine kadarki tüm müşteri etkileşimleri (işlemleri), Tedarikçinizin tedarikçisinden, müşterinizin müşterisine kadar, malzeme, ticari mal, yedek parça, seri üretim, yazılım vb. dahil olacak şekilde fiziksel malzeme ve hizmeti içeren tüm ürün işlemleri, Toplam talep anlayışından, tüm taleplerin teker teker yerine getirilmesi tamamlanana kadar olan tüm pazar işlemleri. Plan Plan Plan Tsl Tmn Ürt Tsl Temin Üretim Teslim Tmn Ürt Tsl Tmn İad İad İad İade İade İade İade İade Tedarikçinin Tedarikçi Şirketiniz Müşteri Müşterinin Tedarikçisi (Dahili veya Harici) (Dahili veya Harici) Müşterisi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 5

6 Model aşağıdaki gibi tüm iş proses veya aktivitelerini tanımlama eğiliminde değildir: o Satış ve Pazarlama (Talep Yaratma) o Araştırma ve teknoloji geliştirme o Ürün Geliştirme o Dağıtım sonrası müşteri desteğinin bazı unsurları. Ürün Geliştirme gibi modelin kapsamında olmayan proseslere bağlantılar yapılabilir ve bazıları da Modelde belirtilebilir. Model aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmakla birlikte detaylı olarak ele almaz: o Eğitim, o Kalite, o Bilişim Teknolojileri (IT), o Yönetim (Tedarik Zinciri Yönetimi hariç) Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 6

7 Modelinin Kapsamı MODEL, 5 Belirgin Yönetim Prosesi Üzerine Kurulmuştur: Arz/Talep Planlama ve Yönetimi PLAN o Kaynaklarla ihtiyaçları dengeleyerek iade de dahil olmak üzere temin, üretim, teslim süreçlerinin yerine getirilmesini içerecek şekilde tüm tedarik zinciri için planların belirlenmesi ve koordinasyonunun gerçekleştirilmesi. o İş yönetmelikleri, tedarik zinciri performansı, veri toplama, stok, sabit kıymetler, nakliye, planlama konfigürasyonu, kanuni gereklilikler ve uygulamalar ile tedarik zinciri risklerinin yönetimi. o Tedarik Zinciri birim planının mali plana paralelliğinin sağlanması. Stoklu, Siparişe Göre Üretilmiş, Siparişe Göre Tasarlanarak Üretilmiş Ürünlerin Temini TEMİN o Teslimatın (Dağıtımın) planlanması; ürünlerin alınması, kontrolü, transferi ve tedarikçi ödemelerinin teyidi. o Siparişe göre tasarlanarak üretilmiş olanların dışındaki önceden belirlenmemiş ürünlerde özelliklerin belirlenerek temin (tedarik) kaynağının seçilmesi. o İş Yönetmeliklerinin yönetimi, tedarikçi performansının belirlenmesi ve verilerin toplanması. o Stok, sabit kıymetler, gelen ürün, tedarikçi ağı, ithalat/ihracat gereklilikleri, tedarikçi sözleşmeleri ve tedarik zinciri temin risklerinin yönetimi. Stok için, Siparişe Göre ve Siparişe Göre Tasarlanmış Üretimin Gerçekleştirilmesi ÜRETİM o Üretim aktiviteleri, ürünün belirlenmesi, üretim ve testi, paketleme, ürünün sınıflandırılması, ve teslime (dağıtıma) hazırlanmasının programlanması. Doğanın korunması ile ilgili olarak bugün, üretimdeki atıkların uzaklaştırılması için özel olarak geliştirilmiş prosesler vardır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 7

8 o Siparişe göre tasarlanacak ürünler için tasarımın tamamlanması, yönetmelik, performans, veri, yarı mamül, ekipman ve tesisler, nakliye, üretim ağı, üretimle ilgili kanuni yükümlülükler ve tedarik zinciri üretim risklerinin yönetimi. TESLİM Stoklu, Siparişe Göre Üretilmiş, Siparişe Göre Tasarlanarak Üretilmiş Ürünler için Sipariş, Depo, Nakliye ve Kurulumun Yönetimi o Müşterinin taleplerinin alınmasından sevkiyatın planlanarak nakliyecinin seçilmesine kadar olan tüm sipariş yönetimi aşamaları. o Ürünlerin alınmasından yüklenmesi ve sevkiyatına kadar olan depo yönetimi. o Gerek olması durumunda ürünlerin müşterinin şantiyesinde teslim alınıp kontrol edilerek kurulumu. o Müşteriye fatura kesilmesi. o Teslimle ilgili yönetmelik, performans, bilgi, bitmiş ürün stokları, sabit kıymetler, nakliye, ürün kullanım süresi, ithalat/ihracat gereklilikleri ve tedarik zinciri dağıtım risklerinin yönetimi. İADE Hammaddelerin İadesi ve Bitmiş Ürünlerin İade Makbuzları o İade edilen kusurlu ürünlerin temininden itibaren tüm aşamalardaki ürün durumunun belirlenmesi, kayıtlarının tutulması, ürün iade yetkilendirmesi talebi, ürün sevkiyatının programlanması, kusurlu ürünün iadesi, teslimi onaylanmış ürünlerin iadesi, iade makbuzlarının programlanması, ürünün alınması ve kusurlu ürünün transferi. o İadelerin temininden itibaren tüm bakım, tamir ve revizyon aşamaları ürün durumunun belirlenmesi, kayıtların tutulması, ürün iade yetkilendirme talebi, ürün sevkiyatının ve tamir-bakım-revizyon ürününün iadesinin programlanması ve teslim, onaylanmış ürün iadesi, iade makbuzunun programlanması, ürünün teslim alınması, tamir-bakım-revizyon ürününün transferi. o Fazla ürünlerin temininden itibaren tüm iade aşamaları - ürün durumunun belirlenmesi, kayıtların tutulması, ürün iade yetkilendirme talebi, ürün sevkiyatının ve fazla ürünün iadesinin programlanması ve teslim, onaylanmış ürün iadesi, iade makbuzunun programlanması, ürünün teslim alınması, fazla ürünün transferi. o İade yönetmelikleri, performans, veri toplama, iade stokları, sabit kıymetler, nakliye, ağ konfigürasyonu, kanuni gereklilik ve uygulamalar, tedarik zinciri iade risklerinin yönetimi. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 8

9 Proses Referans Modeli, Klasik Proses Analiz Modellerinden Farklıdır Proses Analiz Modelleri, proses unsurlarından sadece belirli bir konfigürasyonu yansıtacak şekilde geliştirilmişlerdir. Seviye 1 2 İçerik: Proses Tipi Proses Kategorisi Proses Kategorisi Proses Unsuru Dengeli bir yatay (çapraz proses)ve dikey (hiyerarşik) bakış sunar. (Yeniden) düzenlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 3 Proses Unsuru Aktiviteler Benzer bir prosesin birçok farklı konfigürasyonunu temsil etmek için kullanılır. 4 Aktiviteler Hiyerarşik Proses Modellerini bir araya getirir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 9

10 Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli Modelde Üç Seviyeli Proses Detayı Mevcuttur Seviye # Tanım Şematik Açıklama 1 Üst Düzey (Proses Tipleri) Plan Tm Ür Ts İade İade Seviye 1, TZ operasyon referans modelinin kapsamını ve içeriğini tanımlar. Burada temel rekabet performans hedefleri belirlenir. 3 2 Konfigürasyon Seviyesi (Proses Kategorileri) Proses Unsuru Seviyesi (Proseslerin Analizi) P1.1: T.Z. gerekliliklerinin, önceliklerinin belirlenmesi. P1.2: T.Z. kaynaklarının teşhisi, belirlenmesi, toplanması, P1.3: T.Z. ihtiyaç ve kaynaklarının dengelenmesi P1.4: T.Z. planlarının oluşturulması ve bildirilmesi Bir firmanın TZ, çekirdek proses kategorilerinden 2. Seviyede siparişe göre yapılandırılmış olabilir. Firmalar operasyon stratejilerini, TZ için seçtikleri yapılanmaya göre gerçekleştirir. 3. seviye, bir firmanın seçtiği pazarlarda rekabet gücünü tanımlar ve şunları içerir: * proses faktörleri tanımlamaları, * proses faktörleri girdi ve çıktıları, * proses performans ölçütleri, nitelikleri ve tanımları, * En iyi uygulamaların tanımları. Firmalar operasyon stratejilerinin ince ayarlarını Seviye 3 te yaparlar. Kapsam dışı 4 Uygulama Seviyesi (Proses Unsurlarının Analizi) Firmalar bu seviyede kendi organizasyonlarına özel TZ yönetimi gerçekleştirirler. Seviye 4 ve bunun altı, rekabet gücü kazanmak ve değişen iş koşullarına adapte olabilmek için spesifik uygulamaları tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 10

11 Proses Kategorileri Bir Model prosesi ve bir proses tipi arasındaki ilişkiyle tanımlanır. Model Konfigürasyon Kılavuzu MODEL Prosesi Plan Temin Üretim Teslim İade Plan P1 P2 P3 P4 P5 Proses Tipi Uygulama Kontrol EP S1-S3 ES M1-M3 EM D1-D4 ED S/DR1 S/DR3 ER Proses Kategorisi Uygulamada, Model konfigürasyon kılavuzundan kendi tedarik zinciri yapılanmalarına uygun proses kategorileri seçilir. Seviye 1 Proses Tanımları Model, 5 temel yönetim prosesi üzerine kurulmuştur. Model Prosesi Plan Temin Üretim Teslim İade Açıklamalar Temin, üretim, dağıtım gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde aksiyon planı geliştirerek toplam arz ve talebi dengeleyen prosesler. Planlanan veya gerçek talebi karşılamak için mal ve hizmetlerin alınmasıyla ilgili prosesler. Planlanan veya gerçek talebi karşılamak için ürünün bitmiş hale dönüşmesiyle ilgili prosesler. Özellikle talep, nakliye ve dağıtım yönetimini içerecek şekilde, planlanan veya gerçek talebi karşılamak için bitmiş ürün ve hizmet sağlanmasıyla ilgili prosesler. Herhangi bir sebeple geri gönderilen ürünlerin alınması veya geri gönderilmesi ile ilgili prosesler. Bu prosesler teslim sonrası müşteri desteğine uzanmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 11

12 Seviye 2 de, Her Proses Tip Olarak Daha Detaylı Tanımlanabilir: Model Proses Tipi Planlama Uygulama Kontrol Özellikleri Beklenen kaynakların, beklenen talep gereksinimlerini karşılamasını sağlayan prosestir. Planlama prosesleri: Toplam Arz/Talep i dengeler (Genellikle) düzenli, periyodik aralıklarla gerçekleşir. Uygun planlama öngörüleriyle hareket eder. Tedarik Zinciri tepki süresine katkıda bulunabilir. Planlanan veya gerçek talep tarafından tetiklenen, fiziki malların durumunu değiştiren prosestir. Genellikle şunları içerir: 1. Programlama, sıralama 2. Ürünün dönüştürülmesi ve/veya 3. Ürünün bir sonraki sürece taşınması Siparişin tamamlanma döngü süresine etki edebilir. Planlama ve uygulama süreçlerinin dayandığı bilgi ve ilişkileri sağlayan, hazırlayan veya yöneten prosestir. Her uygulama prosesinde, müşteri siparişlerini temsil eden ve karşılayan 3 farklı durum söz konusudur. İlgili ürün veya hizmet tiplerini destekleyen farklı tedarik zinciri stratejileri vardır. Bu kategoriler aynı zamanda plan ve iade proseslerini de etkiler. Stoklu Ürün (S1, M1, D1) Stok odaklıdır. (Plan) Standart malzeme talepleri Yüksek hizmet seviyesi, düşük geri dönüş Örnek: Raftan alınan bir perakende klima. Siparişe Göre Üretilen (S2, M2, D2) Müşteri siparişi odaklıdır. Ayarlanabilir malzemeler Daha uzun geri dönüş zamanı Örnek: Distribütör tarafından sipariş edilen özel renk ve özellik kombinasyonlarıyla üretilen bir araba. Siparişe Göre Tasarlanan (S3, M3, D3, D4) Müşteri gereksinimleri odaklıdır. Yeni malzeme temini gerekir En uzun teslim süresi, düşük hizmet seviyesi Örnek: Özel malzeme ve özel bir tasarım kullanılarak, bir mimar ve bir mühendisin sizin için yeni bir mutfak yaratması. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 12

13 Tedarikçiler Müşteriler Model (Seviye-2) P1 Tedarik Zinciri Planı PLAN P2 Temin Planı P3 Üretim Planı P4 Teslim Planı P5 İade Planı TEMİN S1 Stoklu Ürün T. ÜRETİM M1 Stoğa Göre Ü. TESLİM D1 Stoklu Ürün T. S2 Siparişe Göre Ü.T. M2 Siparişe Göre Ü. D2 Siparişli Ürün T. S3 S.G.Tasarlanmış Ü.T. M3 S.G.Tasarlanmış Ü. D3 S.G.Tasarlanmış Ü.T. D4 Perakende Ürün T. TEMİN İADESİ SR1 Kusurlu Ürün İadesi SR2 Tamir Bakım Operasyonu (MRO) Ürün İadesi SR3 Fazla Ürün İadesi TESLİM İADESİ SR1 Kusurlu Ürün İadesi SR2 Tamir Bakım Operasyonu (MRO) Ürün İadesi SR3 Fazla Ürün İadesi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 13

14 Model (Seviye-3) Seviye 2 deki tüm proses kategorileri için detaylı proses faktörleri bilgisini sunar. Proses akışı Girdi ve çıktılar Girdilerin Temini Çıktıların varış noktası S1 Stoklu Ürün Temini S1.2 Detay *Ürün - Tedarikçi *Kusurlu Ürünler DR1.4 ten: DR1 Kusurlu İade Teslimi ndeki Kusurlu Ürünün Transferi *Tamir- Bakım Operasyonu (MRO) Ürünleri DR2.4 ten: DR2 MRO Ürünü İade Teslimi ndeki MRO Ürününün Transferi *Fazla Ürünler- DR3.4 ten: DR3 Fazla Ürün İade Teslimi ndeki Fazla Ürünün Transferi S1.1 Ürün Teslim Programlanması Programlanmış Makbuzlar Makbuz Doğrulama Makbuz Doğrulama Transfer Ed. Ürün S1.2 Ürünün Alınması S1.3 Ürün Kontrolü S1.4 Ürün Transferi S1.5 Tedarikçi Ödemesi Onayı Makbuz Doğrulama *ES.2 ye: Teminin Sağlanmasında (ES) Tedarikçi Performans Değerlendirmesi *ES.1 e: Teminin Sağlanmasında (ES) Temin İş Kurallarının (Normlarının) Yönetimi *ES.6 ya: Teminin Sağlanmasında (ES) Gelen Ürün Yönetimi *ES.8 e: Teminin Sağlanmasında (ES) İhracat/İthalat Gereksinimlerinin Yönetimi *ED.8 e: Teslimin Sağlanmasında (ED) İhracat/İthalat Gereksinimlerinin Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 14

15 Modelinin Yapısı Modelin başından sonuna standart bir notasyon kullanılmıştır: P : Planlama S : Temin M : Üretim D : Teslim (Dağıtım) R : İade SR : Temin İadesi (Satın Alınan Ürünlerin İadesi) DR : Teslim İadesi (Müşteriden Alınan İade Ürünler) Örneğin; EP de olduğu gibi başa E geliyorsa, bu planlama veya gerçekleştirmeyle ilgili bir kontrol prosesidir. (EP: Planlama Kontrol) Seviye 1 deki tüm proseslerin ilgili kontrol prosesleri vardır. Proses detayını gösteren şekilde de belirtildiği gibi modelde 3 seviyeli bir hiyerarşi vardır. Burada S1.2 için detaylı bir iş akış örneği bulunmaktadır. S1.2 seviye 3 proses faktörünü gösteren bir notasyondur. Bu durumda bu bir temin faktörüdür (S: Seviye 1 Temin) ve stoklu ürün teminiyle ilgilidir (S1: Seviye 2 Stoklu Ürün Temini) ve ürün alımına özeldir (S1.2: Seviye 3 Alınan Ürün Stoklu Ürün Temini). Diğer S1 prosesleri burada seviye 2 ye kadar gösterilmiş olmalarına rağmen seviye 3 detayı sadece S1.2 için gösterilmiştir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 15

16 Örnekler Model Seviye 3 Standart Proses Faktörleri Tanımı, Performans Proses Tablosu S1.1 Ürün Teslimlerinin Programlanması Mevcut bir sözleşme veya satın alma siparişine istinaden bir ürünün münferit teslimlerinin gerçekleştirilmesinin programlanması ve yönetimi. Ürünlerin serbest bırakılmaları için koşullar detaylı temin planına (veya diğer tiplerdeki ürün çekme sistemlerine) göre belirlenir. Performans Özellikleri Tedarik Zinciri Güvenilirliği Tedarik Zinciri Hassasiyeti Tedarik Zinciri Çevikliği Tedarik Zinciri Maliyetleri Tedarik Zinciri Varlık Yönetimi En İyi Uygulamalar Toplu Teslim Seyrek Ürün Teslimi Tedarikçilere ürün teslimi ihtiyacını bildirmede mekanik (Kanban) çekme uyarıları kullanılır Dış tedarikçi sistemlerine arayüz programlanarak tedarikçi tarafından yönetilen stoklar Çevrim zaman ve maliyetlerini azaltmak için EDI işlemlerini kullanmak Temin ve üretim prosesleri arasında güçlü bir senkronizasyon oluşmasına imkan verecek gelişmiş sevkiyat bildirimi Kritik kalemlerin bulunurluğunu arttırırken, varlıkların ve döngü zamanının azaltılmasında kullanılan sevk anlaşmaları Ölçüt Tedarikçinin temrinindeki değişiklik yüzdesi Değişikliklere tepki verme ortalama süresi, Tasarım değişiklikleri için ortalama gün sayısı, Ürün teslim sürelerinin programlanması, Program değişiklikleri için ortalama gün sayısı. Tanımlanmamış Programlanmış ürün teslimlerinin maliyeti, Sevkiyat başına miktar. Tanımlanmamış Açıklama Mümkünse farklı ürünlerin toplu tesliminin tek bir sevkiyatla gerçekleştirilmesi Ürün ihtiyaçlarını hassasiyetle belirleyerek sık sevkiyat ihtiyacının minimize edilmesi Elektronik Kanban desteği VMI (Tedarikçi Yönetimli Envanter) anlaşmaları, tedarikçilerin stokları yönetmesine izin verir. 830, 850, 856 ve 862 işlemleri için EDI (Elektronik Veri Değişimi) arayüzü Dış tedarikçi sistemlerine arayüz programlayarak açık sipariş desteği Stok Sevkiyat Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 16

17 Şirket İçindeki Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları Seviye 4 te (ve aşağısında) Gerçekleşir: D1.7 D1.6 D1.5 D1.4 D1.3 D1.2 D1.1 D1 Stoklu Ürün Teslimi Teminden veya Üretimden D1.8 D1.9 D1.10 D1.11 D1.12 D1.13 D1.14 D1.15 D1.1: Proses talep ve teklif D1.2: Siparişin alınması, girilmesi ve onayı D1.3: Siparişin konsolidasyonu D1.4: Stok rezervi ve teslim tarihinin belirlenmesi D1.5: Yükleme D1.6: Sevkiyat güzergahının belirlenmesi D1.7: Nakliyeci seçimi ve sevkiyatın fiyatlandırılması D1.8: Ürünün temin veya üretimden alınması D1.9: Ürünün toplanması D1.10: Ürünün paketlenmesi D1.11: Yükleme ve sevk dökümanlarının hazırlanması D1.12: Ürün sevkiyatı D1.13: Ürün kurulumu D1.14: Ürünün müşteri tarafından teslim alınarak kontrolü D1.15: Fatura Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 17

18 Proses Faktörü D1.2 Görevler Seviye 4 Siparişin Alınması Siparişin Girilmesi Kredi Kontrolü Kredi Kontrolü Görev D1.2.3 Seviye 5 Kredi Ekranına Erişim Kredi Uyg. Kontrolü Siparişin Temizlenmesi Aktiviteler Muhasebeye Danışma Sonuçların Müşteriyle Paylaşılması 1 Muhasebedeki müşteri temsilcisine danışma Seviye 6 2 Müşteri geçmişinin incelenmesi 3 Gerekiyorsa muhasebedeki temsilcinin ilave kredi onayı için satış müdürüne danışması 4a Muhasebe temsilcisinin kredi işlemini kapaması 4a Muhasebe temsilcisinin kredi telebini reddi. Seviye 3 ün altında her proses faktörü, klasik hiyerarşik proses bileşenleriyle tanımlanır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 18

19 Performans Özellikleri ve seviye 1 Stratejik Ölçütleri Seviye 1 stratejik ölçütleri, temel, yüksek seviyeli ölçülerdir ve MODEL prosesleriyle çakışabilir. Seviye 1 ölçütlerinin Model Seviye 1 prosesleriyle (Plan, Temin, Üretim, Teslim, İade) bağlantılı olması şart değildir. Seviye 1 Ölçütleri Performans Özellikleri Müşteriyle İlgili Dahili Siparişin Eksiksiz Tamamlanması (RL.1.1) Siparişin Tamamlanma Süresi (RS.1.1) Üst Tedarik Zinciri Esnekliği (AG.1.1) Üst Tedarik Zinciri Adaptasyonu (AG.1.2) Alt Tedarik Zinciri Adaptasyonu (AG.1.3) Tedarik Zinciri Yönetim Maliyetleri (CO.1.1) Satılan Malın Maliyeti (CO.1.2) Nakit Döngü Süresi (AM.1.1) Tedarik Zinciri Sabit Kıymet Geliri (AM.1.2) İşletme Sermayesi Geliri (AM.1.3) Güvenilirlik Hassasiyet Çeviklik Maliyet Varlıklar Ölçütler, performans özelliklerine göre kullanılmaktadır. Seviye 1 Stratejik Ölçütleri, bunları uygulayan kuruluşların, rekabetçi hedef pazarlarda hedefledikleri konumlandırma konusunda ne kadar başarılı olduklarını ölçebilir. Proses faktörleri gibi modeldeki birçok ölçüt de hiyerarşiktir. Seviye 1 ölçütleri daha alt seviyedeki hesaplardan türetilmiştir ve MODEL proseslerini çok yönlü olarak etkileyebilecek temel, yüksek seviyeli ölçütlerdir. Daha düşük seviyelerdeki (Seviye 2 ve 3) hesaplamalar genellikle proseslerin daha dar kapsamlı alt kümeleriyle bağıntılıdır. Seviye 1 ölçütleriyle bağıntılı seviye 2 ve 3 ölçütleri, ölçüler bölümünde, Ölçü Hiyerarşisi kısmında yer almaktadır. Seviye 1 de olmayan ve plana göre performans varyasyonlarının tespitinde kullanılan diğer ölçütler, açıklamaları ile ölçüler bölümünde belirtilmiştir. Model ölçütleri performans özellikleriyle birlikte kullanılır. Performans özellikleri, tedarik zincirinin, rakip stratejilerle diğer tedarik zincirlerine karşı analizini ve değerlendirilmesini sağlayan unsurlardır. Nasıl kereste gibi bir fiziksel nesneyi tanımlarken yükseklik, genişlik, derinlik vb standart unsurlar kullanılıyorsa tedarik zinciri için de standart unsurların tanımlanması gerekmektedir. Bu unsurlar olmazsa düşük maliyet odaklı bir kuruluş ile güven ve performans konularında rekabet etmeyi seçen bir kuruluşun kıyaslanması son derece zordur. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 19

20 Modelde ölçüt kodlama sunulmuştur. Bu, tanımlamayı kolaylaştıracak, birbirine benzer ölçütlerin karıştırılmasına engel olacaktır ve ölçütlerin performans özellikleri esasına dayandığı için özellikle kıyaslama (benchmarking) yapmada son derece kullanışlıdır. Ölçütler XX.y.z formatındadır. Burada XX; performans özellikleridir. Olası XX değerleri; RL: Güvenilirlik RS: Hassasiyet AG: Çeviklik CO: Maliyet AM: Varlık (Kıymet) Yönetimi y: ölçüt seviyesi z: özgün bir sayı. Örnekler: Siparişi eksiksiz olarak yerine getirmek için kod: RL.1.1 dir. Buradan Siparişi eksiksiz olarak yerine getirmenin stratejik (seviye 1) güvenilirlik ölçütü olduğu anlaşılır. Seviye 2 (tanı ölçütü) için RL.2.4:Kusursuz Durum örneği verilebilir. Seviye 3 tanı ölçütleri de aynı şekilde alfabetik sıralamaya göre numara verilerek kodlanmıştır. Gelecekteki yeni ölçüt eklemeleri de basit bir şekilde sıra takip etmek koşuluyla oluşturulacaktır. Seviye 3 (tanı ölçütü) için de CO.3.141: Direkt Malzeme Maliyeti örnek olarak verilebilir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 20

21 Modelinin Uygulanması Bölüm ÜÇ Yapılandırılabilirlik Kavramı Bir tedarik zincirinin yapılandırılması şu şekildedir: Plan bilgi kaynakları ve toplanma seviyeleri Temin lokasyonlar ve ürünler Üretim üretim yeri ve yöntemleri Teslim kanallar, stok yerleşimi, ürünler İade lokasyonlar ve yöntemler Model, tedarik zinciri konfigürasyonunun (yapılandırılmasının) yönetim proses ve uygulamalarına etkisini çok net bir şekilde yansıtmalıdır. Her temel tedarik zinciri; temin, üretim, teslim in gerçekleştirilme proseslerinin bir zinciridir. Yapılandırılabilirlik Plan Plan Plan Plan Temin Üretim Teslim Müşteri ve Tedarikçi Müşteri ve Tedarikçi Müşteri ve Tedarikçi 2 gerçekleşen 2 prosesin (temin-üretim-teslim) her kesişimi tedarik zincirinde bir link tir. Gerçekleşen prosesler, malzeme ve/veya ürünlerin dönüşümünü veya nakliyesini sağlar. Her proses, bir önceki prosesin müşterisi ve bir sonrakinin tedarikçisidir. Planlama prosesleri müşteri-tedarikçi bağlantılarını yönetir. Bu sebeple planlama prosesleri tedarik zincirini dengeler. Her bağlantı için plan proses kategorisinin oluşumu gereklidir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 21

22 Modelleme Modelleme Faktörleri: Neden Model? İş İmkanları: Strateji geliştirme, Birleşme, devir, elden çıkarma (şirketler veya tedarik zincirleri için), Proses optimizasyonu ve yeniden tasarım, Standardizasyon, düzenleme ve yönetimin uyumu, Yeni iş başlangıcı (şirket ve tedarik zinciri başlangıçları) Kıyaslama (Benchmarking), Proseslerde dış kaynak kullanımı (outsourcing). Teknoloji Hizmetleri: Yazılım uygulama (ERP, PLM, QC), İş akışı ve hizmet odaklı mimari. Model farklı model tiplerinin varlığını kabul eder. Her biri farklı bir amaca hizmet eder: İş Kapsamı Grafiği: Bir proje veya organizasyon için kapsamın belirlenmesi. Coğrafi (Fiziki) Harita: Coğrafi bağlamda malzeme akışını tanımlar. Düğüm, karmaşıklı ve fazlalığı vurgular. İp (Thread) Grafiği: Seviye 2 proses bağlantılarına odaklanmış malzeme akış grafiğidir. Yüksek seviye karmaşıklığını ve fazlalığını tanımlar. İş akışı ve Proses Modelleri: Seviye 3 veya ötesinde bilgi, malzeme ve iş akış grafiği. Bilgi, insan (faktörü) ve sistem etkileşim konularını vurgular. *Düğüm tedarik zincirinde mantıksal veya coğrafi birimleri temsil eder. (Örn.: Depo, fabrika, mağaza) Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 22

23 İş Kapsamı Grafiğinin Hazırlama Aşamaları 1. İş kapsamı grafiğinin yaratılması veya açılması. 2. İşletmenin veya projenin müşterilerinin tanımlanarak, bunların kapsam grafiğindeki müşteri sütununa yazılması. 3. İşletmenin veya projenin anahtar düğüm noktalarının belirlenerek girişlerinin yapılması. Düğüm, tedarik zincirindeki mantıksal veya fiziki (Örnek: Depo, fabrika, mağaza, yönetim binası vb.) birimleri simgelemektedir. 4. İşletmenin veya projenin tedarikçilerinin belirlenerek girilmesi. 5. Opsiyonel olarak, malzeme ve/veya bilgi akışını yansıtacak düğüm noktalarının birleştirilmesi. Malzeme ve bilgi akışını belirlemek için farklı renk ve/veya çizgiler kullanılmalıdır. Örnek: Tedarikçiler mp3 A.Ş. Müşteriler Flash A.Ş. mp3 Merkez (HQ) Batarya Ltd.Şti. Fabrika Perakende A.Ş. Bileşenler Depo Mp3 A.Ş Hizmet Sağlayıcılar Malzeme ve Bilgi Akışı Bilgi Akışı Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 23

24 Netherlands Belgium Luxemburg Switzerland Czech Republic Slovakia Austria Slovenia Hungaria Moldawia Romania Croatia Bosnia-Herzegovina Serbia Montenegro Bulgaria Albania Macedonia Cyprus Rwanda Lesotho Burundi Lebanon Israel Swaziland Jordan Syria Georgia Armenia Dschibuti Azerbaijan Kuwait Usbekistan Tadschikistan Kirgistan Brunei Coğrafi (Fiziki) Harita Hazırlama Aşamaları: 1. Coğrafi durumun (haritanın) yaratılması 2. Haritada müşterilerin çizilerek isimlerinin belirtilmesi a. Seviye 2 proseslerinin belirtilmesi b. Haritada, müşterilerin seviye 2 proseslerinin listelenmesi 3. Müşteriden başlayarak haritadaki her düğüm için aşağıdaki adımların tekrarlanması: a. Tüm tedarik düğümlerinin (malzemelerin geldiği yerlerin) belirlenmesi b. Bu tedarik düğümlerinin haritaya çizilerek isimlendirilmesi c. Seviye 2 proseslerinin belirtilmesi d. Bunların haritadaki düğümlerde listelenmesi e. Malzeme akışının (düğümleri birleştiren okların) çizilmesi. 4. Tüm tedarikçiler/düğümler dahil edilene kadar tekrar. Örnek: Merkez P1, P2, D2, S2 Greenland Perakende AŞ S1, P2 Batarya Tedarikçisi D1, P1, P4 Sürücü Tedarikçisi D1, P1, P4 Iceland Russia Sweden Finnland Canada Norway Estonia United Kingdom Denmark Latvia Lithuania Ireland Belarus France Germany Poland Ukraine Kazakhstan Mongolia USA Portugal Spain Italy Greece Turkey Turkmenistan North Korea Marocco Tunesia Iraq Iran Afghanistan China South Korea Japan Mexico Cuba Haiti Dominican Republic Belize Jamaica Puerto Rico Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Trinidad Costa Rica Panama Venezuela Guyana French-Guayana Columbia Surinam Ecuador Peru Brazil Bolivia Algeria Pakistan Nepal Bhutan Libya Egypt Qatar West Sahara United Arab Emirates Bangladesh Taiwan India Saudi-Arabia Oman Mauretania Myanmar Laos Mali Niger Chad Yemen Eritrea MP3 Fabrikası Thailand Senegal Vietnam Gambia Sudan Guinea-Bissau Burkina Faso Guinea Cambodia Benin Somalia Philippines Nigeria Sierra Leone Ivory Coast Ethiopia Sri Lanka Ghana Central Africa Liberia Togo Cameroon Malaysia Uganda Congo Kenya Gabun Zaire Indonesia Tanzania Angola Malawi Sambia Mozambique Madagascar Namibia Zimbabwe P3, S1, M1, D1 Papua-New Guinea Argentina Paraguay Uruguay Botswana South Africa Australia Chile New Zealand Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 24

25 MODEL İp (Thread) Grafiği Hazırlama Aşamaları: 1. Çizgi grafik taslağının yaratılması veya açılması 2. Coğrafi haritada her ilgili düğüm için aşağıdaki işlemlerin tekrarı: a. Düğüm sınıfının (müşteri, tedarikçi vb.) belirlenmesi ve uygun sınıfta düğüm sütununun yaratılması b. Bu düğüm için sütunda listelenmiş her proses için bir ifade yaratılması (D2, M2, S1 vb.) c. Bu düğüm sütununda listelenen her proses için proses sunumlarının yaratılması d. Prosesle, önceki düğümün prosesinin bağlanması (Kısmi olarak, coğrafi haritadan alınacak malzeme akış bilgisi kullanılarak) 3. Tüm ilgili düğümler yaratılana kadar tekrar 4. Opsiyonel olarak farklı renk/çizgi kullanılarak bilgi akışlarının eklenmesi. Örnek: P1 P4 P2 P3 P2 S2 P4 S1 M1 D1 1 S1 D1 S1 D1 Batarya Tedarikçisi Sürücü Tedarikçisi Mp3 AŞ Merkez Binası Mp3 AŞ Fabrika Mp3 AŞ Depo Perakende AŞ Tedarikçiler Mp3 Şirketi Müşteriler Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 25

26 Model Proses Modelleri (İş akışları) Hazırlama Aşamaları: 1. Genel tanımların temin edilmesi (Bu, insanların tanımladıklarıdır) 2. Bu genel tanımların Model proses numaralarına göre haritasının çıkartılması (standardizasyon) 3. Organizasyonel sınırları yansıtacak kulvarların yaratılması 4. Bu Model prosesleriyle iş akışlarının yaratılması 5. İş akışlarına, proses girdi-çıktılarını yansıtacak açıklamalar eklenmesi 6. Opsiyonel olarak diğer ilgili bilgilerin eklenmesi Örnek: Perakende A.Ş. (Gebze) S1.1 Müşteri S.S. Teslim Taahhüdü mp3 Merkez (İstanbul) D2.2 M.T. D2.3 M.T. S2.1 Şirketler arası S.S. mp3 Fabrika (Aşkabat) D1.2 D1.3 S.S.:Satın alma siparişi; M.T.:Müşteri Talebi S1.1: Ürün teslimlerinin programlanması D2.2: Siparişin alınması, girilmesi, onaylanması D2.3: Rezerv stok tarih hesaplama S2.1: Ürün teslimlerinin programlanması D1.2: Siparişin alınması, girilmesi, onaylanması D1.3: Rezerv stok tarih hesaplama Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 26

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Temel Bilgilerin Tanımlanması 6 Tesis Kodu: 6 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 7

İÇİNDEKİLER. Temel Bilgilerin Tanımlanması 6 Tesis Kodu: 6 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 7 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ LOKAL UYGULAMA YAZILIMI (JAVA) KULLANIM KILAVUZU (KASIM 2006) BİLGİ SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Temel Bilgilerin Tanımlanması 12 Tesis Kodu: 12 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 13

Temel Bilgilerin Tanımlanması 12 Tesis Kodu: 12 Web Servis Adresi Kontrol ve Değiştirme: 13 Kurulum 2 Sistem Gereksinimleri 2 Altyapı Gereksinimleri 2.NET Framework Sürüm 1.1 Kurulumu: 4 Microsoft WSE 2.0 SP3 Runtime.msi Kurulumu: 6.NET Framework Sürüm 3.5 Kurulumu: 4 KBS Lokal Uygulama Yazılımı

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri Ürün Genel Bilgileri Microsoft Corporation Haziran 2012 Ürün Genel Bilgileri İçindekiler Genel Bilgiler... 3 Sektöre Özel Özellikler... 5 Üretim... 5 Perakende... 5 Dağıtım... 5 Hizmet Sektörü... 5 Kamu

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz.

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. KASIM 011 Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. Bu dokümana http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı