Tedarik Zinciri Yönetimi. Uygulamalı Referans Modeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tedarik Zinciri Yönetimi. Uygulamalı Referans Modeli"

Transkript

1 MODELE GENEL BAKIŞ Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalı Referans Modeli PLANLAMA TEDARİK ÜRETİM TESLİM İADE Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 1

2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalı Referans Modeli İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Proses Referans Modeli Nedir? Bölüm 2 Modelin Kapsamı ve Yapısı Bölüm 3 Modelin Uygulanması o Kurgulanabilirlik Konsepti o Modeli Kullanarak Modelleme o İçerik Yönetimi o Coğrafik Harita o İp (Thread) Grafiği o Proses Modelleri Tedarik Zinciri Modeli; modern anlamda tedarik zinciri yönetim sistemleri ve uygulamalarını kullanmak ve mevcut uygulamalarını daha ileri taşımak isteyen tüm şirket ve organizasyonlara rehber olabilecek bir üründür. Modelin içeriği uygulamada uzun yıllardır kullanılıyor olmakla birlikte; prosesler ve ölçütler en iyi uygulamalar ile desteklenir. Teknolojinin tedarik zincirinde rol alan taraflar arasında iletişimini güçlendirecek, tedarik zinciri yönetimi ve ilgili tedarik zinciri geliştirme aktivitelerinin etkinliğini arttıracak bütünleşik yapıyı destekleyecek bir omurgasının olması gerektiği de önemlidir. Etkili bir tedarik zinciri yönetimi disiplinler arası bilgi ve tecrübe aktarımı gerekli kılar. Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP uygulamaları ve bechmark süreçleri kritiktir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 2

3 Proses Referans Modeli Nedir? Bölüm Bir Proses referans modelleri; iş proseslerinin yeniden yapılandırılması, kıyaslama (benchmarking) ve proses ölçümü gibi belli başlı kavramların, birimler arası koordinasyonu sağlamaya imkan verecek şekilde entegrasyonunu sağlar. İş Proseslerinin Yeniden Yapılandırılması Kıyaslama (Benchmarking) En İyi Uygulamalar Analizi Proses Referans Modeli Prosesin mevcut (as-is) durumunun belirlenerek gelecekte olması istenen (to-be) durumunun ortaya çıkarılması. Prosesin mevcut (as-is) durumunun belirlenerek gelecekte olması istenen (to-be) durumunun ortaya çıkarılması. Benzer işletmelerin operasyonel performansını rakamlara dökerek ait olunan sınıfın en iyi sonuçlarını baz ve hedef alacak iç hedeflerin belirlenmesi. Benzer işletmelerin operasyonel performansını rakamlara dökerek ait olunan sınıfın en iyi sonuçlarını baz ve hedef alacak iç hedeflerin belirlenmesi. Ait olunan sınıfın en iyi performansını gerçekleştirmeye imkan tanıyacak yönetim uygulamaları ve yazılım çözümlerinin tanımlanması. Ait olunan sınıfın en iyi performansını gerçekleştirmeye imkan tanıyacak yönetim uygulamaları ve yazılım çözümlerinin tanımlanması. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 3

4 Bir Proses Referans Modelinde Bulunanlar: Yönetim Proseslerinin standart tanımı, Standart prosesler arasındaki ilişkilerin yapısı, Proses performansını ölçmek için standart ölçütler (kriterler), Sınıfının en iyi performansını sağlayacak yönetim uygulamaları, Özellikler ve fonksyonelliğin standart uyumu. Karmaşık Bir Yönetim Prosesi, Standart Proses Referans Modeli Şekline İndirgendiğinde (sadeleştirildiğinde): Rekabet avantajı sağlamak için kararlı bir adım atılması, Belirsizliğe yer vermeyecek şekilde tanımlama ve iletişim, Ölçüm, yönetim ve kontrol, Düzenlemeler ve özel amaçlara uygun yeniden düzenlemeler mümkün olmaktadır. Proses Referans Modeli, Yönetimin Elinde Güçlü Bir Araç Olmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 4

5 Modelin Yapısı ve Kapsamı Herhangi bir modelin sınırları itinayla tanımlanmalıdır: Bölüm Tedarikçinizin tedarikçisinden, müşterinizin müşterisine kadar! İKİ MODEL aşağıdaki tüm hususları içermektedir: Siparişin girişinden faturanın ödenmesine kadarki tüm müşteri etkileşimleri (işlemleri), Tedarikçinizin tedarikçisinden, müşterinizin müşterisine kadar, malzeme, ticari mal, yedek parça, seri üretim, yazılım vb. dahil olacak şekilde fiziksel malzeme ve hizmeti içeren tüm ürün işlemleri, Toplam talep anlayışından, tüm taleplerin teker teker yerine getirilmesi tamamlanana kadar olan tüm pazar işlemleri. Plan Plan Plan Tsl Tmn Ürt Tsl Temin Üretim Teslim Tmn Ürt Tsl Tmn İad İad İad İade İade İade İade İade Tedarikçinin Tedarikçi Şirketiniz Müşteri Müşterinin Tedarikçisi (Dahili veya Harici) (Dahili veya Harici) Müşterisi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 5

6 Model aşağıdaki gibi tüm iş proses veya aktivitelerini tanımlama eğiliminde değildir: o Satış ve Pazarlama (Talep Yaratma) o Araştırma ve teknoloji geliştirme o Ürün Geliştirme o Dağıtım sonrası müşteri desteğinin bazı unsurları. Ürün Geliştirme gibi modelin kapsamında olmayan proseslere bağlantılar yapılabilir ve bazıları da Modelde belirtilebilir. Model aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmakla birlikte detaylı olarak ele almaz: o Eğitim, o Kalite, o Bilişim Teknolojileri (IT), o Yönetim (Tedarik Zinciri Yönetimi hariç) Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 6

7 Modelinin Kapsamı MODEL, 5 Belirgin Yönetim Prosesi Üzerine Kurulmuştur: Arz/Talep Planlama ve Yönetimi PLAN o Kaynaklarla ihtiyaçları dengeleyerek iade de dahil olmak üzere temin, üretim, teslim süreçlerinin yerine getirilmesini içerecek şekilde tüm tedarik zinciri için planların belirlenmesi ve koordinasyonunun gerçekleştirilmesi. o İş yönetmelikleri, tedarik zinciri performansı, veri toplama, stok, sabit kıymetler, nakliye, planlama konfigürasyonu, kanuni gereklilikler ve uygulamalar ile tedarik zinciri risklerinin yönetimi. o Tedarik Zinciri birim planının mali plana paralelliğinin sağlanması. Stoklu, Siparişe Göre Üretilmiş, Siparişe Göre Tasarlanarak Üretilmiş Ürünlerin Temini TEMİN o Teslimatın (Dağıtımın) planlanması; ürünlerin alınması, kontrolü, transferi ve tedarikçi ödemelerinin teyidi. o Siparişe göre tasarlanarak üretilmiş olanların dışındaki önceden belirlenmemiş ürünlerde özelliklerin belirlenerek temin (tedarik) kaynağının seçilmesi. o İş Yönetmeliklerinin yönetimi, tedarikçi performansının belirlenmesi ve verilerin toplanması. o Stok, sabit kıymetler, gelen ürün, tedarikçi ağı, ithalat/ihracat gereklilikleri, tedarikçi sözleşmeleri ve tedarik zinciri temin risklerinin yönetimi. Stok için, Siparişe Göre ve Siparişe Göre Tasarlanmış Üretimin Gerçekleştirilmesi ÜRETİM o Üretim aktiviteleri, ürünün belirlenmesi, üretim ve testi, paketleme, ürünün sınıflandırılması, ve teslime (dağıtıma) hazırlanmasının programlanması. Doğanın korunması ile ilgili olarak bugün, üretimdeki atıkların uzaklaştırılması için özel olarak geliştirilmiş prosesler vardır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 7

8 o Siparişe göre tasarlanacak ürünler için tasarımın tamamlanması, yönetmelik, performans, veri, yarı mamül, ekipman ve tesisler, nakliye, üretim ağı, üretimle ilgili kanuni yükümlülükler ve tedarik zinciri üretim risklerinin yönetimi. TESLİM Stoklu, Siparişe Göre Üretilmiş, Siparişe Göre Tasarlanarak Üretilmiş Ürünler için Sipariş, Depo, Nakliye ve Kurulumun Yönetimi o Müşterinin taleplerinin alınmasından sevkiyatın planlanarak nakliyecinin seçilmesine kadar olan tüm sipariş yönetimi aşamaları. o Ürünlerin alınmasından yüklenmesi ve sevkiyatına kadar olan depo yönetimi. o Gerek olması durumunda ürünlerin müşterinin şantiyesinde teslim alınıp kontrol edilerek kurulumu. o Müşteriye fatura kesilmesi. o Teslimle ilgili yönetmelik, performans, bilgi, bitmiş ürün stokları, sabit kıymetler, nakliye, ürün kullanım süresi, ithalat/ihracat gereklilikleri ve tedarik zinciri dağıtım risklerinin yönetimi. İADE Hammaddelerin İadesi ve Bitmiş Ürünlerin İade Makbuzları o İade edilen kusurlu ürünlerin temininden itibaren tüm aşamalardaki ürün durumunun belirlenmesi, kayıtlarının tutulması, ürün iade yetkilendirmesi talebi, ürün sevkiyatının programlanması, kusurlu ürünün iadesi, teslimi onaylanmış ürünlerin iadesi, iade makbuzlarının programlanması, ürünün alınması ve kusurlu ürünün transferi. o İadelerin temininden itibaren tüm bakım, tamir ve revizyon aşamaları ürün durumunun belirlenmesi, kayıtların tutulması, ürün iade yetkilendirme talebi, ürün sevkiyatının ve tamir-bakım-revizyon ürününün iadesinin programlanması ve teslim, onaylanmış ürün iadesi, iade makbuzunun programlanması, ürünün teslim alınması, tamir-bakım-revizyon ürününün transferi. o Fazla ürünlerin temininden itibaren tüm iade aşamaları - ürün durumunun belirlenmesi, kayıtların tutulması, ürün iade yetkilendirme talebi, ürün sevkiyatının ve fazla ürünün iadesinin programlanması ve teslim, onaylanmış ürün iadesi, iade makbuzunun programlanması, ürünün teslim alınması, fazla ürünün transferi. o İade yönetmelikleri, performans, veri toplama, iade stokları, sabit kıymetler, nakliye, ağ konfigürasyonu, kanuni gereklilik ve uygulamalar, tedarik zinciri iade risklerinin yönetimi. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 8

9 Proses Referans Modeli, Klasik Proses Analiz Modellerinden Farklıdır Proses Analiz Modelleri, proses unsurlarından sadece belirli bir konfigürasyonu yansıtacak şekilde geliştirilmişlerdir. Seviye 1 2 İçerik: Proses Tipi Proses Kategorisi Proses Kategorisi Proses Unsuru Dengeli bir yatay (çapraz proses)ve dikey (hiyerarşik) bakış sunar. (Yeniden) düzenlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. 3 Proses Unsuru Aktiviteler Benzer bir prosesin birçok farklı konfigürasyonunu temsil etmek için kullanılır. 4 Aktiviteler Hiyerarşik Proses Modellerini bir araya getirir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 9

10 Tedarik Zinciri Operasyonları Referans Modeli Modelde Üç Seviyeli Proses Detayı Mevcuttur Seviye # Tanım Şematik Açıklama 1 Üst Düzey (Proses Tipleri) Plan Tm Ür Ts İade İade Seviye 1, TZ operasyon referans modelinin kapsamını ve içeriğini tanımlar. Burada temel rekabet performans hedefleri belirlenir. 3 2 Konfigürasyon Seviyesi (Proses Kategorileri) Proses Unsuru Seviyesi (Proseslerin Analizi) P1.1: T.Z. gerekliliklerinin, önceliklerinin belirlenmesi. P1.2: T.Z. kaynaklarının teşhisi, belirlenmesi, toplanması, P1.3: T.Z. ihtiyaç ve kaynaklarının dengelenmesi P1.4: T.Z. planlarının oluşturulması ve bildirilmesi Bir firmanın TZ, çekirdek proses kategorilerinden 2. Seviyede siparişe göre yapılandırılmış olabilir. Firmalar operasyon stratejilerini, TZ için seçtikleri yapılanmaya göre gerçekleştirir. 3. seviye, bir firmanın seçtiği pazarlarda rekabet gücünü tanımlar ve şunları içerir: * proses faktörleri tanımlamaları, * proses faktörleri girdi ve çıktıları, * proses performans ölçütleri, nitelikleri ve tanımları, * En iyi uygulamaların tanımları. Firmalar operasyon stratejilerinin ince ayarlarını Seviye 3 te yaparlar. Kapsam dışı 4 Uygulama Seviyesi (Proses Unsurlarının Analizi) Firmalar bu seviyede kendi organizasyonlarına özel TZ yönetimi gerçekleştirirler. Seviye 4 ve bunun altı, rekabet gücü kazanmak ve değişen iş koşullarına adapte olabilmek için spesifik uygulamaları tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 10

11 Proses Kategorileri Bir Model prosesi ve bir proses tipi arasındaki ilişkiyle tanımlanır. Model Konfigürasyon Kılavuzu MODEL Prosesi Plan Temin Üretim Teslim İade Plan P1 P2 P3 P4 P5 Proses Tipi Uygulama Kontrol EP S1-S3 ES M1-M3 EM D1-D4 ED S/DR1 S/DR3 ER Proses Kategorisi Uygulamada, Model konfigürasyon kılavuzundan kendi tedarik zinciri yapılanmalarına uygun proses kategorileri seçilir. Seviye 1 Proses Tanımları Model, 5 temel yönetim prosesi üzerine kurulmuştur. Model Prosesi Plan Temin Üretim Teslim İade Açıklamalar Temin, üretim, dağıtım gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde aksiyon planı geliştirerek toplam arz ve talebi dengeleyen prosesler. Planlanan veya gerçek talebi karşılamak için mal ve hizmetlerin alınmasıyla ilgili prosesler. Planlanan veya gerçek talebi karşılamak için ürünün bitmiş hale dönüşmesiyle ilgili prosesler. Özellikle talep, nakliye ve dağıtım yönetimini içerecek şekilde, planlanan veya gerçek talebi karşılamak için bitmiş ürün ve hizmet sağlanmasıyla ilgili prosesler. Herhangi bir sebeple geri gönderilen ürünlerin alınması veya geri gönderilmesi ile ilgili prosesler. Bu prosesler teslim sonrası müşteri desteğine uzanmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 11

12 Seviye 2 de, Her Proses Tip Olarak Daha Detaylı Tanımlanabilir: Model Proses Tipi Planlama Uygulama Kontrol Özellikleri Beklenen kaynakların, beklenen talep gereksinimlerini karşılamasını sağlayan prosestir. Planlama prosesleri: Toplam Arz/Talep i dengeler (Genellikle) düzenli, periyodik aralıklarla gerçekleşir. Uygun planlama öngörüleriyle hareket eder. Tedarik Zinciri tepki süresine katkıda bulunabilir. Planlanan veya gerçek talep tarafından tetiklenen, fiziki malların durumunu değiştiren prosestir. Genellikle şunları içerir: 1. Programlama, sıralama 2. Ürünün dönüştürülmesi ve/veya 3. Ürünün bir sonraki sürece taşınması Siparişin tamamlanma döngü süresine etki edebilir. Planlama ve uygulama süreçlerinin dayandığı bilgi ve ilişkileri sağlayan, hazırlayan veya yöneten prosestir. Her uygulama prosesinde, müşteri siparişlerini temsil eden ve karşılayan 3 farklı durum söz konusudur. İlgili ürün veya hizmet tiplerini destekleyen farklı tedarik zinciri stratejileri vardır. Bu kategoriler aynı zamanda plan ve iade proseslerini de etkiler. Stoklu Ürün (S1, M1, D1) Stok odaklıdır. (Plan) Standart malzeme talepleri Yüksek hizmet seviyesi, düşük geri dönüş Örnek: Raftan alınan bir perakende klima. Siparişe Göre Üretilen (S2, M2, D2) Müşteri siparişi odaklıdır. Ayarlanabilir malzemeler Daha uzun geri dönüş zamanı Örnek: Distribütör tarafından sipariş edilen özel renk ve özellik kombinasyonlarıyla üretilen bir araba. Siparişe Göre Tasarlanan (S3, M3, D3, D4) Müşteri gereksinimleri odaklıdır. Yeni malzeme temini gerekir En uzun teslim süresi, düşük hizmet seviyesi Örnek: Özel malzeme ve özel bir tasarım kullanılarak, bir mimar ve bir mühendisin sizin için yeni bir mutfak yaratması. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 12

13 Tedarikçiler Müşteriler Model (Seviye-2) P1 Tedarik Zinciri Planı PLAN P2 Temin Planı P3 Üretim Planı P4 Teslim Planı P5 İade Planı TEMİN S1 Stoklu Ürün T. ÜRETİM M1 Stoğa Göre Ü. TESLİM D1 Stoklu Ürün T. S2 Siparişe Göre Ü.T. M2 Siparişe Göre Ü. D2 Siparişli Ürün T. S3 S.G.Tasarlanmış Ü.T. M3 S.G.Tasarlanmış Ü. D3 S.G.Tasarlanmış Ü.T. D4 Perakende Ürün T. TEMİN İADESİ SR1 Kusurlu Ürün İadesi SR2 Tamir Bakım Operasyonu (MRO) Ürün İadesi SR3 Fazla Ürün İadesi TESLİM İADESİ SR1 Kusurlu Ürün İadesi SR2 Tamir Bakım Operasyonu (MRO) Ürün İadesi SR3 Fazla Ürün İadesi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 13

14 Model (Seviye-3) Seviye 2 deki tüm proses kategorileri için detaylı proses faktörleri bilgisini sunar. Proses akışı Girdi ve çıktılar Girdilerin Temini Çıktıların varış noktası S1 Stoklu Ürün Temini S1.2 Detay *Ürün - Tedarikçi *Kusurlu Ürünler DR1.4 ten: DR1 Kusurlu İade Teslimi ndeki Kusurlu Ürünün Transferi *Tamir- Bakım Operasyonu (MRO) Ürünleri DR2.4 ten: DR2 MRO Ürünü İade Teslimi ndeki MRO Ürününün Transferi *Fazla Ürünler- DR3.4 ten: DR3 Fazla Ürün İade Teslimi ndeki Fazla Ürünün Transferi S1.1 Ürün Teslim Programlanması Programlanmış Makbuzlar Makbuz Doğrulama Makbuz Doğrulama Transfer Ed. Ürün S1.2 Ürünün Alınması S1.3 Ürün Kontrolü S1.4 Ürün Transferi S1.5 Tedarikçi Ödemesi Onayı Makbuz Doğrulama *ES.2 ye: Teminin Sağlanmasında (ES) Tedarikçi Performans Değerlendirmesi *ES.1 e: Teminin Sağlanmasında (ES) Temin İş Kurallarının (Normlarının) Yönetimi *ES.6 ya: Teminin Sağlanmasında (ES) Gelen Ürün Yönetimi *ES.8 e: Teminin Sağlanmasında (ES) İhracat/İthalat Gereksinimlerinin Yönetimi *ED.8 e: Teslimin Sağlanmasında (ED) İhracat/İthalat Gereksinimlerinin Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 14

15 Modelinin Yapısı Modelin başından sonuna standart bir notasyon kullanılmıştır: P : Planlama S : Temin M : Üretim D : Teslim (Dağıtım) R : İade SR : Temin İadesi (Satın Alınan Ürünlerin İadesi) DR : Teslim İadesi (Müşteriden Alınan İade Ürünler) Örneğin; EP de olduğu gibi başa E geliyorsa, bu planlama veya gerçekleştirmeyle ilgili bir kontrol prosesidir. (EP: Planlama Kontrol) Seviye 1 deki tüm proseslerin ilgili kontrol prosesleri vardır. Proses detayını gösteren şekilde de belirtildiği gibi modelde 3 seviyeli bir hiyerarşi vardır. Burada S1.2 için detaylı bir iş akış örneği bulunmaktadır. S1.2 seviye 3 proses faktörünü gösteren bir notasyondur. Bu durumda bu bir temin faktörüdür (S: Seviye 1 Temin) ve stoklu ürün teminiyle ilgilidir (S1: Seviye 2 Stoklu Ürün Temini) ve ürün alımına özeldir (S1.2: Seviye 3 Alınan Ürün Stoklu Ürün Temini). Diğer S1 prosesleri burada seviye 2 ye kadar gösterilmiş olmalarına rağmen seviye 3 detayı sadece S1.2 için gösterilmiştir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 15

16 Örnekler Model Seviye 3 Standart Proses Faktörleri Tanımı, Performans Proses Tablosu S1.1 Ürün Teslimlerinin Programlanması Mevcut bir sözleşme veya satın alma siparişine istinaden bir ürünün münferit teslimlerinin gerçekleştirilmesinin programlanması ve yönetimi. Ürünlerin serbest bırakılmaları için koşullar detaylı temin planına (veya diğer tiplerdeki ürün çekme sistemlerine) göre belirlenir. Performans Özellikleri Tedarik Zinciri Güvenilirliği Tedarik Zinciri Hassasiyeti Tedarik Zinciri Çevikliği Tedarik Zinciri Maliyetleri Tedarik Zinciri Varlık Yönetimi En İyi Uygulamalar Toplu Teslim Seyrek Ürün Teslimi Tedarikçilere ürün teslimi ihtiyacını bildirmede mekanik (Kanban) çekme uyarıları kullanılır Dış tedarikçi sistemlerine arayüz programlanarak tedarikçi tarafından yönetilen stoklar Çevrim zaman ve maliyetlerini azaltmak için EDI işlemlerini kullanmak Temin ve üretim prosesleri arasında güçlü bir senkronizasyon oluşmasına imkan verecek gelişmiş sevkiyat bildirimi Kritik kalemlerin bulunurluğunu arttırırken, varlıkların ve döngü zamanının azaltılmasında kullanılan sevk anlaşmaları Ölçüt Tedarikçinin temrinindeki değişiklik yüzdesi Değişikliklere tepki verme ortalama süresi, Tasarım değişiklikleri için ortalama gün sayısı, Ürün teslim sürelerinin programlanması, Program değişiklikleri için ortalama gün sayısı. Tanımlanmamış Programlanmış ürün teslimlerinin maliyeti, Sevkiyat başına miktar. Tanımlanmamış Açıklama Mümkünse farklı ürünlerin toplu tesliminin tek bir sevkiyatla gerçekleştirilmesi Ürün ihtiyaçlarını hassasiyetle belirleyerek sık sevkiyat ihtiyacının minimize edilmesi Elektronik Kanban desteği VMI (Tedarikçi Yönetimli Envanter) anlaşmaları, tedarikçilerin stokları yönetmesine izin verir. 830, 850, 856 ve 862 işlemleri için EDI (Elektronik Veri Değişimi) arayüzü Dış tedarikçi sistemlerine arayüz programlayarak açık sipariş desteği Stok Sevkiyat Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 16

17 Şirket İçindeki Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları Seviye 4 te (ve aşağısında) Gerçekleşir: D1.7 D1.6 D1.5 D1.4 D1.3 D1.2 D1.1 D1 Stoklu Ürün Teslimi Teminden veya Üretimden D1.8 D1.9 D1.10 D1.11 D1.12 D1.13 D1.14 D1.15 D1.1: Proses talep ve teklif D1.2: Siparişin alınması, girilmesi ve onayı D1.3: Siparişin konsolidasyonu D1.4: Stok rezervi ve teslim tarihinin belirlenmesi D1.5: Yükleme D1.6: Sevkiyat güzergahının belirlenmesi D1.7: Nakliyeci seçimi ve sevkiyatın fiyatlandırılması D1.8: Ürünün temin veya üretimden alınması D1.9: Ürünün toplanması D1.10: Ürünün paketlenmesi D1.11: Yükleme ve sevk dökümanlarının hazırlanması D1.12: Ürün sevkiyatı D1.13: Ürün kurulumu D1.14: Ürünün müşteri tarafından teslim alınarak kontrolü D1.15: Fatura Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 17

18 Proses Faktörü D1.2 Görevler Seviye 4 Siparişin Alınması Siparişin Girilmesi Kredi Kontrolü Kredi Kontrolü Görev D1.2.3 Seviye 5 Kredi Ekranına Erişim Kredi Uyg. Kontrolü Siparişin Temizlenmesi Aktiviteler Muhasebeye Danışma Sonuçların Müşteriyle Paylaşılması 1 Muhasebedeki müşteri temsilcisine danışma Seviye 6 2 Müşteri geçmişinin incelenmesi 3 Gerekiyorsa muhasebedeki temsilcinin ilave kredi onayı için satış müdürüne danışması 4a Muhasebe temsilcisinin kredi işlemini kapaması 4a Muhasebe temsilcisinin kredi telebini reddi. Seviye 3 ün altında her proses faktörü, klasik hiyerarşik proses bileşenleriyle tanımlanır. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 18

19 Performans Özellikleri ve seviye 1 Stratejik Ölçütleri Seviye 1 stratejik ölçütleri, temel, yüksek seviyeli ölçülerdir ve MODEL prosesleriyle çakışabilir. Seviye 1 ölçütlerinin Model Seviye 1 prosesleriyle (Plan, Temin, Üretim, Teslim, İade) bağlantılı olması şart değildir. Seviye 1 Ölçütleri Performans Özellikleri Müşteriyle İlgili Dahili Siparişin Eksiksiz Tamamlanması (RL.1.1) Siparişin Tamamlanma Süresi (RS.1.1) Üst Tedarik Zinciri Esnekliği (AG.1.1) Üst Tedarik Zinciri Adaptasyonu (AG.1.2) Alt Tedarik Zinciri Adaptasyonu (AG.1.3) Tedarik Zinciri Yönetim Maliyetleri (CO.1.1) Satılan Malın Maliyeti (CO.1.2) Nakit Döngü Süresi (AM.1.1) Tedarik Zinciri Sabit Kıymet Geliri (AM.1.2) İşletme Sermayesi Geliri (AM.1.3) Güvenilirlik Hassasiyet Çeviklik Maliyet Varlıklar Ölçütler, performans özelliklerine göre kullanılmaktadır. Seviye 1 Stratejik Ölçütleri, bunları uygulayan kuruluşların, rekabetçi hedef pazarlarda hedefledikleri konumlandırma konusunda ne kadar başarılı olduklarını ölçebilir. Proses faktörleri gibi modeldeki birçok ölçüt de hiyerarşiktir. Seviye 1 ölçütleri daha alt seviyedeki hesaplardan türetilmiştir ve MODEL proseslerini çok yönlü olarak etkileyebilecek temel, yüksek seviyeli ölçütlerdir. Daha düşük seviyelerdeki (Seviye 2 ve 3) hesaplamalar genellikle proseslerin daha dar kapsamlı alt kümeleriyle bağıntılıdır. Seviye 1 ölçütleriyle bağıntılı seviye 2 ve 3 ölçütleri, ölçüler bölümünde, Ölçü Hiyerarşisi kısmında yer almaktadır. Seviye 1 de olmayan ve plana göre performans varyasyonlarının tespitinde kullanılan diğer ölçütler, açıklamaları ile ölçüler bölümünde belirtilmiştir. Model ölçütleri performans özellikleriyle birlikte kullanılır. Performans özellikleri, tedarik zincirinin, rakip stratejilerle diğer tedarik zincirlerine karşı analizini ve değerlendirilmesini sağlayan unsurlardır. Nasıl kereste gibi bir fiziksel nesneyi tanımlarken yükseklik, genişlik, derinlik vb standart unsurlar kullanılıyorsa tedarik zinciri için de standart unsurların tanımlanması gerekmektedir. Bu unsurlar olmazsa düşük maliyet odaklı bir kuruluş ile güven ve performans konularında rekabet etmeyi seçen bir kuruluşun kıyaslanması son derece zordur. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 19

20 Modelde ölçüt kodlama sunulmuştur. Bu, tanımlamayı kolaylaştıracak, birbirine benzer ölçütlerin karıştırılmasına engel olacaktır ve ölçütlerin performans özellikleri esasına dayandığı için özellikle kıyaslama (benchmarking) yapmada son derece kullanışlıdır. Ölçütler XX.y.z formatındadır. Burada XX; performans özellikleridir. Olası XX değerleri; RL: Güvenilirlik RS: Hassasiyet AG: Çeviklik CO: Maliyet AM: Varlık (Kıymet) Yönetimi y: ölçüt seviyesi z: özgün bir sayı. Örnekler: Siparişi eksiksiz olarak yerine getirmek için kod: RL.1.1 dir. Buradan Siparişi eksiksiz olarak yerine getirmenin stratejik (seviye 1) güvenilirlik ölçütü olduğu anlaşılır. Seviye 2 (tanı ölçütü) için RL.2.4:Kusursuz Durum örneği verilebilir. Seviye 3 tanı ölçütleri de aynı şekilde alfabetik sıralamaya göre numara verilerek kodlanmıştır. Gelecekteki yeni ölçüt eklemeleri de basit bir şekilde sıra takip etmek koşuluyla oluşturulacaktır. Seviye 3 (tanı ölçütü) için de CO.3.141: Direkt Malzeme Maliyeti örnek olarak verilebilir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 20

21 Modelinin Uygulanması Bölüm ÜÇ Yapılandırılabilirlik Kavramı Bir tedarik zincirinin yapılandırılması şu şekildedir: Plan bilgi kaynakları ve toplanma seviyeleri Temin lokasyonlar ve ürünler Üretim üretim yeri ve yöntemleri Teslim kanallar, stok yerleşimi, ürünler İade lokasyonlar ve yöntemler Model, tedarik zinciri konfigürasyonunun (yapılandırılmasının) yönetim proses ve uygulamalarına etkisini çok net bir şekilde yansıtmalıdır. Her temel tedarik zinciri; temin, üretim, teslim in gerçekleştirilme proseslerinin bir zinciridir. Yapılandırılabilirlik Plan Plan Plan Plan Temin Üretim Teslim Müşteri ve Tedarikçi Müşteri ve Tedarikçi Müşteri ve Tedarikçi 2 gerçekleşen 2 prosesin (temin-üretim-teslim) her kesişimi tedarik zincirinde bir link tir. Gerçekleşen prosesler, malzeme ve/veya ürünlerin dönüşümünü veya nakliyesini sağlar. Her proses, bir önceki prosesin müşterisi ve bir sonrakinin tedarikçisidir. Planlama prosesleri müşteri-tedarikçi bağlantılarını yönetir. Bu sebeple planlama prosesleri tedarik zincirini dengeler. Her bağlantı için plan proses kategorisinin oluşumu gereklidir. Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 21

22 Modelleme Modelleme Faktörleri: Neden Model? İş İmkanları: Strateji geliştirme, Birleşme, devir, elden çıkarma (şirketler veya tedarik zincirleri için), Proses optimizasyonu ve yeniden tasarım, Standardizasyon, düzenleme ve yönetimin uyumu, Yeni iş başlangıcı (şirket ve tedarik zinciri başlangıçları) Kıyaslama (Benchmarking), Proseslerde dış kaynak kullanımı (outsourcing). Teknoloji Hizmetleri: Yazılım uygulama (ERP, PLM, QC), İş akışı ve hizmet odaklı mimari. Model farklı model tiplerinin varlığını kabul eder. Her biri farklı bir amaca hizmet eder: İş Kapsamı Grafiği: Bir proje veya organizasyon için kapsamın belirlenmesi. Coğrafi (Fiziki) Harita: Coğrafi bağlamda malzeme akışını tanımlar. Düğüm, karmaşıklı ve fazlalığı vurgular. İp (Thread) Grafiği: Seviye 2 proses bağlantılarına odaklanmış malzeme akış grafiğidir. Yüksek seviye karmaşıklığını ve fazlalığını tanımlar. İş akışı ve Proses Modelleri: Seviye 3 veya ötesinde bilgi, malzeme ve iş akış grafiği. Bilgi, insan (faktörü) ve sistem etkileşim konularını vurgular. *Düğüm tedarik zincirinde mantıksal veya coğrafi birimleri temsil eder. (Örn.: Depo, fabrika, mağaza) Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 22

23 İş Kapsamı Grafiğinin Hazırlama Aşamaları 1. İş kapsamı grafiğinin yaratılması veya açılması. 2. İşletmenin veya projenin müşterilerinin tanımlanarak, bunların kapsam grafiğindeki müşteri sütununa yazılması. 3. İşletmenin veya projenin anahtar düğüm noktalarının belirlenerek girişlerinin yapılması. Düğüm, tedarik zincirindeki mantıksal veya fiziki (Örnek: Depo, fabrika, mağaza, yönetim binası vb.) birimleri simgelemektedir. 4. İşletmenin veya projenin tedarikçilerinin belirlenerek girilmesi. 5. Opsiyonel olarak, malzeme ve/veya bilgi akışını yansıtacak düğüm noktalarının birleştirilmesi. Malzeme ve bilgi akışını belirlemek için farklı renk ve/veya çizgiler kullanılmalıdır. Örnek: Tedarikçiler mp3 A.Ş. Müşteriler Flash A.Ş. mp3 Merkez (HQ) Batarya Ltd.Şti. Fabrika Perakende A.Ş. Bileşenler Depo Mp3 A.Ş Hizmet Sağlayıcılar Malzeme ve Bilgi Akışı Bilgi Akışı Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 23

24 Netherlands Belgium Luxemburg Switzerland Czech Republic Slovakia Austria Slovenia Hungaria Moldawia Romania Croatia Bosnia-Herzegovina Serbia Montenegro Bulgaria Albania Macedonia Cyprus Rwanda Lesotho Burundi Lebanon Israel Swaziland Jordan Syria Georgia Armenia Dschibuti Azerbaijan Kuwait Usbekistan Tadschikistan Kirgistan Brunei Coğrafi (Fiziki) Harita Hazırlama Aşamaları: 1. Coğrafi durumun (haritanın) yaratılması 2. Haritada müşterilerin çizilerek isimlerinin belirtilmesi a. Seviye 2 proseslerinin belirtilmesi b. Haritada, müşterilerin seviye 2 proseslerinin listelenmesi 3. Müşteriden başlayarak haritadaki her düğüm için aşağıdaki adımların tekrarlanması: a. Tüm tedarik düğümlerinin (malzemelerin geldiği yerlerin) belirlenmesi b. Bu tedarik düğümlerinin haritaya çizilerek isimlendirilmesi c. Seviye 2 proseslerinin belirtilmesi d. Bunların haritadaki düğümlerde listelenmesi e. Malzeme akışının (düğümleri birleştiren okların) çizilmesi. 4. Tüm tedarikçiler/düğümler dahil edilene kadar tekrar. Örnek: Merkez P1, P2, D2, S2 Greenland Perakende AŞ S1, P2 Batarya Tedarikçisi D1, P1, P4 Sürücü Tedarikçisi D1, P1, P4 Iceland Russia Sweden Finnland Canada Norway Estonia United Kingdom Denmark Latvia Lithuania Ireland Belarus France Germany Poland Ukraine Kazakhstan Mongolia USA Portugal Spain Italy Greece Turkey Turkmenistan North Korea Marocco Tunesia Iraq Iran Afghanistan China South Korea Japan Mexico Cuba Haiti Dominican Republic Belize Jamaica Puerto Rico Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Trinidad Costa Rica Panama Venezuela Guyana French-Guayana Columbia Surinam Ecuador Peru Brazil Bolivia Algeria Pakistan Nepal Bhutan Libya Egypt Qatar West Sahara United Arab Emirates Bangladesh Taiwan India Saudi-Arabia Oman Mauretania Myanmar Laos Mali Niger Chad Yemen Eritrea MP3 Fabrikası Thailand Senegal Vietnam Gambia Sudan Guinea-Bissau Burkina Faso Guinea Cambodia Benin Somalia Philippines Nigeria Sierra Leone Ivory Coast Ethiopia Sri Lanka Ghana Central Africa Liberia Togo Cameroon Malaysia Uganda Congo Kenya Gabun Zaire Indonesia Tanzania Angola Malawi Sambia Mozambique Madagascar Namibia Zimbabwe P3, S1, M1, D1 Papua-New Guinea Argentina Paraguay Uruguay Botswana South Africa Australia Chile New Zealand Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 24

25 MODEL İp (Thread) Grafiği Hazırlama Aşamaları: 1. Çizgi grafik taslağının yaratılması veya açılması 2. Coğrafi haritada her ilgili düğüm için aşağıdaki işlemlerin tekrarı: a. Düğüm sınıfının (müşteri, tedarikçi vb.) belirlenmesi ve uygun sınıfta düğüm sütununun yaratılması b. Bu düğüm için sütunda listelenmiş her proses için bir ifade yaratılması (D2, M2, S1 vb.) c. Bu düğüm sütununda listelenen her proses için proses sunumlarının yaratılması d. Prosesle, önceki düğümün prosesinin bağlanması (Kısmi olarak, coğrafi haritadan alınacak malzeme akış bilgisi kullanılarak) 3. Tüm ilgili düğümler yaratılana kadar tekrar 4. Opsiyonel olarak farklı renk/çizgi kullanılarak bilgi akışlarının eklenmesi. Örnek: P1 P4 P2 P3 P2 S2 P4 S1 M1 D1 1 S1 D1 S1 D1 Batarya Tedarikçisi Sürücü Tedarikçisi Mp3 AŞ Merkez Binası Mp3 AŞ Fabrika Mp3 AŞ Depo Perakende AŞ Tedarikçiler Mp3 Şirketi Müşteriler Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 25

26 Model Proses Modelleri (İş akışları) Hazırlama Aşamaları: 1. Genel tanımların temin edilmesi (Bu, insanların tanımladıklarıdır) 2. Bu genel tanımların Model proses numaralarına göre haritasının çıkartılması (standardizasyon) 3. Organizasyonel sınırları yansıtacak kulvarların yaratılması 4. Bu Model prosesleriyle iş akışlarının yaratılması 5. İş akışlarına, proses girdi-çıktılarını yansıtacak açıklamalar eklenmesi 6. Opsiyonel olarak diğer ilgili bilgilerin eklenmesi Örnek: Perakende A.Ş. (Gebze) S1.1 Müşteri S.S. Teslim Taahhüdü mp3 Merkez (İstanbul) D2.2 M.T. D2.3 M.T. S2.1 Şirketler arası S.S. mp3 Fabrika (Aşkabat) D1.2 D1.3 S.S.:Satın alma siparişi; M.T.:Müşteri Talebi S1.1: Ürün teslimlerinin programlanması D2.2: Siparişin alınması, girilmesi, onaylanması D2.3: Rezerv stok tarih hesaplama S2.1: Ürün teslimlerinin programlanması D1.2: Siparişin alınması, girilmesi, onaylanması D1.3: Rezerv stok tarih hesaplama Tedarik Zinciri Yönetimi: Uygulamalı Referans Modeli Sayfa 26

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN BY NATIONALITY, 2014-2015 ÖN / ÖN / TOPLAM TOTAL AFGANİSTAN AFGHANISTAN ALMANYA GERMANY ALMANYA HAYM. GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA ANGOLA

Detaylı

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI ABD United States 727 1.454 2.181 Afganistan Afghanistan 400 800 1.200 Almanya Germany 759 1.518 2.277 Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 442 884 1.326 Arnavutluk Albania 400 800 1.200 Avustralya Australia

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global express Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Global Express Document Export 0.25 20.54 21.11 27.17 22.62 25.67 26.69 32.35 34.30 0.50 22.29 22.60 29.86

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries

1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ithalat 1996-2015 Imports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke Kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015

1/92. Ülkelere göre ihracat, 1996-2015 Exports by countries, 1996-2015 2015 Toplam 132 194 403 12 302 632 12 232 520 12 522 481 13 350 958 11 081 341 11 954 607 11 132 950 11 028 296 11 590 349 13 260 718 11 737 552 Total 1 Fransa 5 302 277 474 495 460 244 465 429 472 654

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans

ÖĞRENİM TÜRÜ Ön lisans lisans Amerika Birleşik Devleti United States 572 1.144 1.716 Afganistan Afghanistan 330 660 990 Almanya Germany 595 1.190 1.785 Amerikan Samoası American Samoa 330 660 990 Andorra Andorra 330 660 990 Angora

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

1/96. Ülkelere göre ithalat, Imports by countries, (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) 2015 Toplam 189 219 304 16 645 714 16 941 062 18 726 258 18 373 668 17 868 763 18 200 097 18 212 015 15 967 033 15 403 392 16 907 342 15 973 959 Total 1 Fransa 7 032 027 487 387 513 933 606 709 1 014 881

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

Ülkelere göre ihracat Exports by countries

Ülkelere göre ihracat Exports by countries 1996-2015 Ülkelere göre ihracat 1996-2015Exports by countries (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Ülke kodu Ülke Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ülke

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER Haluk R.CEZAYĠRLĠOĞLU Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha Hakkımızda ; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden

Detaylı

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın

Sayı: 2014-11 / 18 Temmuz 2014 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın EKONOMİ NOTLARI Türkiye de Kapsayıcı Büyüme * Temel Taşkın Abstract: In this paper, we discover the inclusiveness of GDP growth in Turkey over the course of the last decade. In doing so, we use a recently

Detaylı

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1)

Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Neden Hizmetler Sektörü İncelenmelidir? (1) Hizmetler pek çok ülkede ekonomide hakim konumdadır, Hizmetlerin iyi anlaşılması rekabetçi avantajlar sunmaktadır, Ekonomde hizmet sektörünün önemi hızla büyüyor:

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg

Borik Asit. H 3 BO 3 - Borik Asit. Ürün Kataloğu. CAS Numarası: 10043-35-3. Granül ve Toz. Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg 1. Ürün Kataloğu ETİ MADEN İŞLETMELERİ Borik Asit H 3 BO 3 - Borik Asit CAS Numarası: 10043-35-3 Granül ve Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg (paletli veya paletsiz) Borik asit (borasis asit ya da ortoborik

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

IVTV-03 7 607 003 542

IVTV-03 7 607 003 542 In Car Video IVTV-03 7 607 003 542 Kullanım ve montaj kılavuzu http://www.blaupunkt.com İçindekiler Güvenlik uyarıları... 3 Geri dönüşüm ve imha... 3 Kurma ve işletim ile ilgili bilgiler... 4 Alıcı bağlantısı...

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

Country Names - Turkish

Country Names - Turkish Country Names - Turkish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012

BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM. Kalite Güvence, 2012 BEBETO YUMUŞAK ŞEKER HELAL ÜRETİM Kalite Güvence, 2012 Kervan Gıda, 30.01.2012 tarihinde Bebeto markalı yumuşak şeker ürünleri için TSE Helal Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belgenin 30.01.2013 tarihine

Detaylı

Mert Seydi YENILMEZ. M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü

Mert Seydi YENILMEZ. M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü Mert Seydi YENILMEZ M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü Ajanda Neden Plan A? Plan A Nedir? M&S Plan A kapsamında küresel olarak ne yapıyor? 10 Bölgesel Nüfus (Milyar) 9 Kuzey Amerika Avrupa 8 Güney Amerika

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu

International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİLENDİRME VE TEŞVİK TOPLANTISI Afyon Kocatepe Üniversitesi 19-20 Kasım 2015 International Credit Mobility (ICM) Ortak Ülkelerle Hareketlilik Proje Başvurusu İbrahim Yorgun ODTÜ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

2017 VISION TRENDLER

2017 VISION TRENDLER 2017 VISION TRENDLER Accenture Technology Vision 2017, akıllı işletmeler çağında insanların daha fazlasını başarmalarına imkan sağlayacak beş teknoloji trendini tanımlıyor. TECH VISION ÇALIŞMASI 16 ENDÜSTRİ

Detaylı

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması

Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Petrol İhraç Eden Ülkeler OPEC Üyesi Suudi Arabistan ve OPEC Dışından Rusya Arasında Küresel Ham Petrol Üretimleri Düşürülmesi Anlaşması Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Fizik Mühendisleri Odası

Detaylı

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret

İLGİLİ KİŞİLER. gümrük müşavirliği uluslararası taşımacılık dış ticaret İLGİLİ KİŞİLER BİZ KİMİZ? 4PL,Gümrük Müşavirlik Hizmetleri, Taşıma ve Antrepo servisi veren Global lojistik firmasıyız. 20 yıldan fazla tecrübemizle müşterilerimize lojistik hizmetleri sunarak maliyeti

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası İbrahim SEMİZOĞLU Adli DNA Uzmanı Mayıs -2013 Ankara Adli Bilimler Laboratuvar Temelli Adli Bilimler

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü.

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Elastomerik Kauçuk Köpüğü Halogen Free Halojen İçermez n Denizyolları n Havayolları n Demiryolları n Offshore n Petro Kimya n Yenilenebilir Enerji n Kamu Binaları www.isideminsulation.com.tr Hakkımızda

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SENDİKAL MÜCADELE Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? Sahip olduğumuz biyolojik

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Bu çalışmada Internet üzerinde yönlendirme bilgisinin alışverişi için tanımlı Otonom Sistemler (Autonomous Systems) üzerine istatistiksel bilgiler verilmektedir. Internet

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI.

M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. M SCI R.... DEMIR ÇELIK SAN.TIC.LTD.STI. R Company Profile Şirket Profili 1960 lı yıllardan ugüne ve ugünden yarınlara... Kuruluşunun ilk yıllarında Karaük te demir çelik ürünleri ticaretine aşlayan MESCİER,

Detaylı

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A.

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. * ZORUNLU ALANLAR SARI İLE BELİRTİLMİŞTİR. BU ALAN BOŞ GEÇİLEMEZ. SAĞ SÜTUNDAKİ A UYGUN VERİ YAZILMALIDIR. (ÖR: ALMANYA İÇİN TİCARET SİCİL NO) *BEYAZ ALANLAR ZORUNLU DEĞİLDİR. BELİRTİLMİŞSE A UYGUN VERİ

Detaylı