ve Hizmet Yönetimi Varlıklarınızın Değerini Artırmak Sizin Elinizde!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve Hizmet Yönetimi Varlıklarınızın Değerini Artırmak Sizin Elinizde!"

Transkript

1 Varlıklarınızın Değerini Artırmak Sizin Elinizde! IBM Maximo Varlık ve Hizmet Yönetimi Günümüzün en iyi varlık yönetimi uygulaması iş pratiklerini bünyesinde toplayan Maximo Asset Management, web tabanlı teknolojilerin sunduğu esneklik sayesinde, profesyonellerin kurum genelindeki varlık yaşam döngüsünü tek bir merkezden takip etmesini kolaylaştırıyor.

2 Kurumsal varlık yönetimi, günümüz işletmelerinin sağlıklı çalışması için öncelikli konular arasında gelir. Eğer varlıklar doğru yönetilirse kurum genelinde süregiden BT operasyonlarının kesintisizliği sağlanırken, varlıklara ayrılan bütçeler de aşamalı olarak azalır. Ekipmanların yaşam döngüsü uzar, yatırımın geri dönüşü artar ve acil ihtiyaçlar nedeniyle gündeme gelen satın almalarda hata yapma oranı giderek ortadan kalkar. BT Hizmet Yönetimi ndeki deneyimiyle kurumların teknoloji altyapılarına destek veren BT Bilgi Teknolojileri, varlık yönetiminde pazar lideri IBM Maximo Varlık Yönetimi çözümü ile müşterilerinin değerli yatırımlarının yaşam döngüsüne katkıda bulunuyor. IBM Maximo Varlık Yönetimi, kurumların BT altyapısındaki dağıtık fiziksel varlıkların en ideal yönetimini sağlayarak profesyonellere daha doğru ve yetkin bütçe planları yapma olanağı sunuyor. Maximo Varlık Yönetimi, bir organizasyonun akıllı fiziksel altyapısının bakım yönetimini ve sürekliliğini güvence altına alırken, müşteri hizmetlerinin kalitesini geliştirir, varlık yatırımlarının geri dönüşünü hızlandırır, varlıklar arasında uyumluluğu artırır, varlık performansını güçlendirir ve varlıklardan kaynaklanabilecek riskleri en alt düzeye çeker. IBM in varlık yönetimi çözümü Maximo, Asset Management veya Asset Management Essentials olarak kullanıcıya ulaşmaktadır. Endüstrilere özel çözümlerde ise enerji (Petrol ve Gaz, Nükleer, Kaynak Dağıtım) başta olmak üzere Ulaştırma, Tıbbi Bilimler ve Kamu Yönetimi gibi alanların kendine has varlık, hizmet, tesis ve gayrimenkul yönetimi konularını kapsayan teknolojisi ile Maximo Varlık Yönetimi alanında eşsiz bir çözüm sunar. Kuş Bakışı Türü ne olursa olsun kurumsal varlıklarınız hakkında önemli bilgileri tek bir noktada toplayın, analiz edip değerlendirin. Varlıklarınızın çalışabilirlik durumunu, güvenilirliğini ve verimliliğini geliştirip, operasyonlarınıza güç katın. Varlıklarınızın gerçek değerini anlayıp, doğru varlık yönetimiyle iş esnekliğinizi artırın. Birbirinden farklı lokasyonlardaki varlıklarınızın yönetimini tek bir noktadan ve en üstün performansla gerçekleştirin IBM Maximo Varlık Yönetimi, çeşitli sektörlerde bilgiye gereksinim duyan organizasyonların tüm varlıkların yönetimini ve yaşam döngülerini uzatmayı hedefler. Maximo ile kurumsal varlıklar bunlara ihtiyaç duyan iş birimleri ve çalışanlar tarafından görünür hale gelirken, gelişmiş otomasyon özellikleri nedeniyle yöneticilerin varlıklar üzerindeki denetimi artar. Kurumsal varlıklar geleneksel BT donanım ve yazılımları olabileceği gibi Maximo Varlık Yönetimi teknoloji platformu üzerinden yönetebileceği yeni gelişen teknolojiler ve fiziksel araç gereçler de olabilir. Maximo organizasyonun akıllı fiziksel altyapısının bakımını desteklerken, müşteri hizmetlerinin kalitesini geliştirir, varlık yatırımlarının geri dönüşünü hızlandırır, varlıklar arasında uyumluluğu artırır, varlık performansını güçlendi- Enerji ve Kaynak Dağıtımı (Utilities) Gaz ve elektrik dağıtımının yanı sıra su ve atık su dağıtımı ile şebeke aktarımlarıyla ilgili varlık yönetim yetkinliklerine sahiptir. Petrol ve Gaz, Madencilik ve Metal Üretimi Söz konusu sektörlerde en iyi operasyon örnekleri, ekip çalışmaları (collaboration) ve mevcut standartları baz alan bu Maximo çözümü, maliyetleri azaltma becerisinin yanı sıra uyumluluk ve performans, güvenlik ve güvenilirlik gibi konularda operasyonel mükemmeliği hedefler. Kamu Kamu yönetim birimlerinin ve belediyelerin sözleşmelerini ve personel varlığını da içeren temel varlık yönetim gereksinimlerini karşılar. rir ve varlıklardan kaynaklanabilecek riskleri en alt düzeye çeker. Organizasyonun iş amaçları ve uğraşlarıyla uyumlu bir şekilde varlıklar hakkındaki tümel bilgiyi yöneticilere sunarken finansal ve yönetimsel açıdan kurumun önünü daha iyi görmesini sağlar. Tıbbi Bilimler - Sağlık hizmetleri ve ilaç sanayiinde kullanılan ekipmanlar, IT donanımları, mobil cihazlar ve tesislerin izlenmesi ve yönetimini sağlayan çözüm, IBM Maximo Calibration ile entegre olarak tıbbi cihazların uluslararası standartlara ve yerel kurallara uygun olarak IBM in entegre kurumsal varlık yönetimi yaklaşımı, farklı yapılandırılmış olmasını güvence altına alır. endüstrilerin kendi doğasına ve iş pratiklerine göre biçimlenmiştir. Maximo Varlık Yönetimi, kapsamlı varlık yaşam döngüsü yönetimi ile bakım yönetimi faaliyetlerini biraraya getirir. Bu yaklaşım profesyonellere, tüm kurumsal varlıklar, onların mevcut durumları ve iş süreçleri Ulaştırma - Dünyadaki en iyi iş pratiklerinden destek alan bu çözüm demiryolu, karayolu, hava trafiği ve lojistik hizmetlerinin sahibi olan şirketlerde, tüm kritik ulaştırma varlıklarının kullanımını iyileştirir ve sürekliliğini sağlar. hakkında bilgiye dayalı derin bir kavrayış verirken aynı zamanda üst yönetim açısından daha iyi denetim ve planlamanın yolunu açar.

3 Maximo Tercihinin Nedenleri Getirileri Üretim hatlarının güvenilirliği, maliyeti, kalitesi, çalışan üretkenliği ve faaliyetlerin entegrasyonu bağlamında süregelen baskılara çözüm arayışı, Maximo, mo, kurumsal varlıkların proaktif yönetimini sağlayarak yatırımların geri dönüşünü hızlandırır. Kalitenin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik faaliyetlere destek, Maximo Asset Management ailesinin avantajlarını Kobi lerin hizmetine sunar. Raporlama ve yasal yükümlülüklerden kaynaklanan çeşitli belgelendirme gereksinimlerine yanıt, Kritik varlıkları tek bir platform üzerinden yöneterek bu yöndeki ortak iş pratiklerini zenginleştirir ve varlıkların tek bir havuzdan yönetimini sağlar. Yasalardan ve uyumluluk ihtiyaçlarından kaynaklanan zorunluluklar ve yönetim şeffaflığının sağlanması, Endüstri standardı olan Maximo mimarisinin desteğiyle yatırımın geleceğe dönük olmasını sağlar. Varlıkların yaşam döngüsünü uzatma gereksinimi, kurumsal hizmetlerin ve iş süreçlerinin devamlılığı. Kurumların büyümesine ve uzun dönemli iş ihtiyaçlarına yanıt veren esnek bir çözüm sunar. IBM Maximo Asset Management Essentials IBM Maximo Asset Management ürün ailesinin giriş seviyesi üyesi olan Essential, özellikle orta ölçekli firmalar için ürün ailesinin kapsayıcı özelliklerinin bir alt kümesidir. Kobiler, Maximo Essentials sayesinde Maximo Asset Management teknolojisinin denenmiş bütün üstünlüklerinden faydalanırken maliyet avantajıyla teknolojiye daha kolay erişebilirler. IBM Maximo Asset Management Essentials, Kobilerin kendi varlıklarını yaşamdöngüleri süresince etkili ve verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Maximo platormunun standart yapısı, varlıkları yönetmek için kullanılan farklı uygulamaları ve bu iş için ortaya çıkan kırtasiye yükünü ortadan kaldırır, sistem konsolidasyonu ile ciddi düzeyde verimliliğin yolunu açar. Etkili ve proaktif bakım yönetimi sayesinde varlıkları uzun ömürlü kılar. Varlıkların devre dışı kalma sürelerini azaltır, güvenilirliklerini artırır, böylece hizmet kalitesi ve karlılığa olumlu etkide bulunur. Yedek parça stok ve tedarik yönetimini belli bir düzende gerçekleştirdiği için nakit akışına destek olur. Kaynak yönetimi ve iş optimizasyonu sayesinde işgücünden daha yüksek verim almayı sağlar. Varlık Yönetimi Maximo Essentials Neleri Kapsıyor? İş Yönetimi Malzeme Yönetimi Tedarik Yönetimi Sözleşme Yönetimi Servis Yönetimi

4 Web Tabanlı Entegrasyon Avantajı Maximo Varlık Yönetimi endüstri standartları temelinde günümüzün en başarılı varlık ve hizmet yönetimi pratiklerini bünyesinde taşıyan güçlü bir yazılımdır. En son web teknolojileri ve standartları ile günümüzün IP tabanlı altyapılarına çok rahat entegre olan Maximo, J2EE bileşen çerçevesi üzerinde varlık bulan gelişmiş teknolojisi ile harici ve dahili birçok iş uygulamasıyla entegre çalışır. Orta ve küçük ölçekli işletmelerde Maximo Varlık Yönetimi, tek bir makine üzerinde çalıştırılarak kurum genelinde yaygınlaştırılabilir. Büyük ölçekli ya da çokuluslu kurumlarda ise çok dilli çalışma seçeneği ve ölçeklenme yeteneğiyle farklı lokasyonların varlıklarını merkezi bir noktadan etkili bir şekilde yönetebilir. Maximo iş süreçleri, varlıklar, iş siparişleri, satın alma emirleri ve envanter gibi tekrar tekrar kullanılabilir ve belirgin bileşenler olarak uygulamanın içine gömülmüştür. Maximo yazılımı çok katmanlı uygulama modeliyle sunum, iş mantığı ve veritabanı erişimini birbirinden ayırarak operasyonlarda ciddi bir esneklik sağlar. Böylece her eklenen bileşenin kendi limitlerindeki değişimler nedeniyle diğerlerini olumsuz etkilemesi önlenmiştir. J2EE uygulama sunucular üzerinde yaygınlaştırılan Maximo uygulaması, böylece farklı platformlar çalıştıran kurumlara kendi mevcut yatırımlarını koruma imkanı verir. Web servisleri ile servis bazlı mimarinin (SOA) avantajlarını kullanan Maximo, ERP ve CRM sistemleri gibi kurumsal uygulamalar ile iş süreçleri arasında sıkı entegrasyon oluşturma becerisi ile öne çıkar. Bu nedenle herhangi bir Maximo iş bileşenine uygun bir web servis oluşturmak; örneğin, bir varlık grubunun performans metrik değerlerini yansıtan bir web sayfası oluşturmak gibi etkileşimler için konumlandırmak son derece kolaydır. Bu amaçla Web Services Interoperability Organization(WS-I) Basic Profile-uyumlu Extensible Markup Language(XML) gibi web servislerini kullanır. İstemcinin Maximo yapılandırmasını temel alan web servisleri otomatik olarak üretililir, zorlu ve sınırlı kod yazma süreçlerine gerek duyulmaz. Maximo Start Center, güçlü kişiselleştirme özellikleriyle her kullanıcının kendi başlangıç sayfasını oluşturmasını kolaylaştırır. Bu sayfalar, özel olarak yapılandırılabilen içerik bileşenleri ve temel peformans göstergeleri (KPI) eklenerek dinamik bir şekilde biçimlendirilebilir. Maximo yöneticileri, kullanıcıların kendi kişiselleştirme parametrelerini merkezi olarak yönetebilir. Ayrıca istedikleri gibi şablonlar oluşturabilir, kullanıcı rollerini ve kullanacakları şablonları tanımlayabilirler. Bu sayede bir kullanıcı kendi varlık durumunun performansını izlerken, bir diğeri kendi rolüne uygun olarak iş akışlarını takip edebilir. Maximo proaktif BPA (İş Süreçleri Yönetimi) desteği ile Maximo Workflow ve Maximo Escalations avantajlarını birarada sunar. Bu bileşenler, herhangi bir Maximo veri noktasındaki işlemleri ya da olayları proaktif olarak izleyip yönetir. Maximo Uygulama Çatısı Maximo Varlık Yönetimi Modülleri Gelişmiş servis tabanlı mimarı tabanı üzerinde yükselen Maximo Varlık Yönetimi şu modüllerden oluşuyor. Varlık Yönetimi Varlık yaşam döngüsüne bağlı olarak merkez ve lokasyonların varlık yönetimini izleme ve geliştirme işlevleri İş Yönetimi Herhangi bir isteğin karşılanmasından tamamlanmasına ve gerçeklenme durumlarının kapsamlı analizine kadar her türlü planlı ve planlanm amış iş etkinliklerinin yönetimi Envanter Yönetimi Varlık ilişkili tüm envanterin bilgisi ve kullanım koşulları hakkında bilgi desteği Hizmet Yönetimi Sunulması planlanan servislerin tanımlanması, servis seviyesi anlaşmalarının (SLAs) oluşturulması, servis sunum düzeyinin proaktif bir şekilde takibi ve servis düzeyini yükseltme prosedürlerini gerçekleştirme Sözleşme Yönetimi Satınalma, dönemlik kullanma, finansal kiralama yoluyla edinme, garanti, işçilik, yazılım, orijinal kopya tedariği vb gibi unsurlar da dahil kullanıcı tanımlı kontratlar için tam destek Tedarik Yönetimi Doğrudan satın alma veya envanter değişikliiği bağlamında kurum çapında yapılan tedariğin tüm aşamalarında tam destek

5 BT Bilgi Teknolojileri, Türkiye nin önde gelen rekabetçi markalarına, Yalın İş Yalın Teknolojiler! ilkesi ile 10 yılı aşkın bir süredir, kurumsal yönetim danışmanlığı ve bilgi teknolojileri odaklı bir dizi hizmet sunmaktadır. BT Hizmetleri Yaşamdöngüsü'nde (IT Services Lifecycle) uzman deneyimli kadrosu ile BT Bilgi, Yapı Kredi, Allianz, Tofaş, Türkiye Finans, TEB, Turkcell ve Erdemir gibi sektörlerinin bayrak markası olan birçok kuruma sunduğu çözümlerle kalite çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflemektedir. BT Bilgi Teknolojileri Hizmetleri A.Ş. Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok. No 25/1 Ataşehir İstanbul TURKEY T F

IBM Tririga. Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü

IBM Tririga. Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü Kurumsal Varlık Yönetiminde Bilgi ve Entegrasyonun Gücü IBM Tririga Dijital ve fiziksel altyapıların her geçen gün birbirine daha fazla yakınsaması ve bu yöndeki gereksinimlerin kesişimi, kurumsal varlık

Detaylı

Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk

Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk Kalite Gereksinim Değil Zorunluluk Günümüzde rekabetin ana hattını bilginin stratejik değeri belirliyor. BT Bilgi Teknolojileri olarak, bizler de bu nedenle bilgi ekonomisine yatırım yapan tüm kurumlarımızı

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Bulut Hizmetleri. İnnova nın uçtan uca sunduğu bulut hizmetleri altyapı yükünüzü hafifletmenize ve maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Bulut Hizmetleri. İnnova nın uçtan uca sunduğu bulut hizmetleri altyapı yükünüzü hafifletmenize ve maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Bulut Hizmetleri İnnova nın uçtan uca sunduğu bulut hizmetleri altyapı yükünüzü hafifletmenize ve maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Kurumsal kaynaklarınıza değer katan uçtan uca bulut hizmetleri

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

BT'yi hızlandırın. Bulutunuzla Yenilik Yapın.

BT'yi hızlandırın. Bulutunuzla Yenilik Yapın. BT'yi hızlandırın. Bulutunuzla Yenilik Yapın. Gelişmiş teknolojik altyapısı ve bulut bilgi işlemle ilgili üst sınıf yaklaşım biçimi nedeniyle VMware'i seçtik. Birlikte çalışma kararı almamız çok kolay

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 GÜÇLÜ. ÇEVİK. BASİT.

Microsoft Dynamics AX 2012 GÜÇLÜ. ÇEVİK. BASİT. Microsoft Dynamics AX 2012 GÜÇLÜ. ÇEVİK. BASİT. Microsoft Dynamics AX, Microsoft 'un şirketinizin başarılı olması için çalışanlarınızın değişikliklere hazır olmalarını ve üstesinden gelmelerini sağlayan

Detaylı

Teknolojik Altyapı. Güçlü Teknoloji. Answers for life.

Teknolojik Altyapı. Güçlü Teknoloji. Answers for life. Teknolojik Altyapı Kullanıcı dostu ekranlar Soarian MedSuite Zengin İnternet Uygulaması (RIA) becerilerine sahiptir. Bu sayede, sistemin kullanımı kolaydır ve doğru bilgi doğru içerikle dağıtılır. Karmaşık

Detaylı

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

0216 574 1260 / matrisbilisim.com 0216 574 1260 / matrisbilisim.com BROCADE VDX CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC Bulutlar elinizin altında olsun. Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda olabilir.

Detaylı

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress

üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress üretimde tam entegrasyon sürdürülebilir ve etkili operasyonlar Your business technologists. Powering progress Entegre üretim: Nedir ve neden? Üretim sektörü son yıllarda büyük gelişme kaydetti: Bütün yan

Detaylı

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul ĠĢletmenizi Kurumsal ĠĢleyiĢe ERP ile TaĢıyın KOBĠ ler için Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri Tuğbay Aşkın İş

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ

SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ SANAYİ MAKİNELERİ VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ Günümüzde sanayi makine endüstrisi Artan küresel rekabet, sanayi makineleri üreten firmaların ürünlerini sürekli geliştirme ve optimize etme ihtiyacı doğurmuştur.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri Ürün Genel Bilgileri Microsoft Corporation Haziran 2012 Ürün Genel Bilgileri İçindekiler Genel Bilgiler... 3 Sektöre Özel Özellikler... 5 Üretim... 5 Perakende... 5 Dağıtım... 5 Hizmet Sektörü... 5 Kamu

Detaylı

Honeywell Bina Çözümleri ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR ELDE EDEN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ. Akıllı Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Honeywell Bina Çözümleri ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR ELDE EDEN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ. Akıllı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Honeywell Bina Çözümleri ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR ELDE EDEN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ Akıllı Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bir sektör lideri ve geniş uzmanlık alanına sahip olan Honeywell, sağlık hizmetleri alanındaki

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil

Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil Mike Ehrenberg Teknik Uzman Microsoft Corporation Nisan 2011 Microsoft Dynamics AX 2012 yalnızca harika bir ürünün yeni sürümü değildir. Gerçekte, iş yazılımlarında,

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı