CALYON BANK TÜRK A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CALYON BANK TÜRK A.Ş."

Transkript

1 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

2 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Calyon Bank Türk A.Ş. nin ( Banka ) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. 2. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin mali tablolarda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tabloların, Calyon Bank Türk A.Ş. nin 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi ve bu kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Faruk Sabuncu, YMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 10 Ağustos 2006

3 NİN 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Adres: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:14 Levent / Istanbul Telefon: (0 212) Fax: (0 212) E-Site: E-Posta: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan altı aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Bölüm - BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İkinci Bölüm - BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI Üçüncü Bölüm - İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Dördüncü Bölüm - BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Beşinci Bölüm - Altıncı Bölüm - DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Yedinci Bölüm - SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Henri GUILEMIN Michel PONS Naim KOÇER Engin KESKİNEL Özlem KİNEŞ Yönetim Kurulu İç Denetim ve Risk Genel Müdür Kurumsal Bankacılıktan Muhasebe Müdürü Başkanı Yönetimi Sisteminden Sorumlu Genel Müdür Sorumlu Yönetim Yardımcısı Kurulu Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Unvan: Özlem Kineş / Muhasebe Müdürü Tel No: (0212) Fax No: (0212)

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM A BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER SAYFA I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri... ihtiva eden Banka nın tarihçesi... 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda değişiklikler ile dahil olduğu... gruba ilişkin açıklama... 1 III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve... yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile varsa Banka da... sahip oldukları paylara ilişkin açıklama... 1 IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi... 2 V. Ara dönem mali tablolara ilişkin açıklama B BANKA NIN MALİ TABLOLARI İKİNCİ BÖLÜM I. Bilançolar II. Bilanço dışı yükümlülükler tabloları III. Gelir tabloları... 6 IV. Özkaynak değişim tabloları... 7 V. Nakit akım tabloları... 8 C - MUHASEBE POLİTİKALARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar... 9 II. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar IV. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar VIII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine... ilişkin açıklamalar IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin... açıklamalar X. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile ayrılan özel ve genel karşılıklara ilişkin açıklamalar XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XIV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklamalar XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXI. Sınıflandırmalar

5 İÇİNDEKİLER (Devamı) D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar IV. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar V. Kur riskine ilişkin açıklamalar VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklalar VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar BEŞİNCİ BÖLÜM E I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VI. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VIII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar F - DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ALTINCI BÖLÜM I. Banka nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar YEDİNCİ BÖLÜM G - SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin açıklamalar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

6 A BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi: Calyon Bank Türk A.Ş., (ileriki bölümlerde Calyon Bank veya Banka olarak adlandırılacaktır) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı nın 11 Ağustos 1989 tarih 7075 sayılı, Devlet Bakanlığı nın 18 Ağustos 1989 tarih sayılı yazısı üzerine 3182 sayılı Bankacılık Kanunu nun 4 ve 8.ci maddelerine göre Bakanlar Kurulu nun 1 Eylül 1989 tarih sayılı yazısına istinaden, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu na uygun olarak, 9 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur. Banka, 18 Mart 2004 tarihinde ticari bankacılık lisansı altında faaliyet gösteren Credit Lyonnais İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ( Credit Lyonnais veya Şube ) ni devralmıştır. Banka, 14 Haziran 2004 tarihi itibariyle ünvan değişikliğine giderek Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş. olan ticaret ünvanını Calyon Bank Türk A.Ş. olarak değiştirmiştir. II. III. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda meydana gelen değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama: Banka nın hakim sermayedarı CALYON Paris tir. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile varsa Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama: Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Durumu Yönetim Kurulu Başkanı: Henri GUILEMIN Başkan Yüksek Lisans Yönetim Kurulu Üyeleri: Michel PONS İç Denetim ve Risk Lisans Yönetiminden Sorumlu Üye Stanislas DE HAUSS Üye Lisans Jean Paul MAZOYER Üye Lisans Naim KOÇER Üye ve Genel Müdür Doktora Genel Müdür: Naim KOÇER Genel Müdür Doktora Genel Müdür Yardımcıları: Mehmet BATILI Sermaye Piyasasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin KESKİNEL Kurumsal Bankacılık ve Kredi Analizinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Yüksek Lisans Denetçiler: Altuğ GÜZELDERE Denetçi Yüksek Lisans Oğuz BULUT Denetçi Yüksek Lisans 1

7 A BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi: Banka, yatırım bankası olması sebebiyle mevduat kabul etmemektedir. Bankanın esas faaliyet konuları; kurumsal müşterilere finansman sağlamak, ticari finansman faaliyetleri ve hazine ve portföy işlemleridir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Banka nın personel sayısı 38 (31 Aralık 2005: 37) kişidir. V. Ara dönem mali tablolara ilişkin açıklama: a. Yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları ve yöntemleri ara dönem mali tabloların hazırlanmasında değiştirilmeden uygulanmıştır. Bu muhasebe politikaları Üçüncü Bölüm de detaylı olarak açıklanmıştır. b. Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arz eden işlemler bulunmamaktadır. c. Önemli ölçüde sürekli olmayan işlemler ve temel hatalar bulunmamaktadır. d. Varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kâr veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen kalemler bulunmamaktadır. e. Önemlilik ilkesi dikkate alınarak önceki ara dönem mali tablolarında, cari döneme ilişkin olarak yer alan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. f. Dönem içerisinde borçlanma senetleri ile sermaye araçlarının ihracı ve bu işlemlere ilişkin olarak yapılan ödemeler bulunmamaktadır. g. Banka nın dönem içerisinde temettü ödemesi bulunmamaktadır. h. Ara dönem mali tablo düzenlenmesine esas tarihten sonra ortaya çıkan ve ara dönem mali tablolarına yansıtılmayan önemli hususlar bulunmamaktadır. i. Ortaklıkların, uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, yeniden yapılanma, durdurulan faaliyetler gibi Banka nın yapısına etki eden işlemler bulunmamaktadır. j. Yıl sonu bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerde değişiklikler bulunmamaktadır. 2

8 C - MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM a. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve muhasebe standartları hakkında tebliğlere uygun olarak hazırlanması: Banka, muhasebe kayıtlarını ve kanuni mali tablolarını Yeni Türk lirası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta ve tanzim etmektedir. Bu mali tablolar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37. maddesi ve bu kanunun Geçici 1.maddesi hükümlerine dayanılarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 22 Haziran 2002 tarihli ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ( MUY ) ve muhasebe standartları hakkındaki tebliğlere ve 31 Aralık 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan çeşitli muhasebe standartları hakkındaki tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. b. Mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi: Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne İlişkin 14 Sayılı Tebliğ olan Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı ( MUY 14 ) 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. MUY 14, yüksek enflasyonlu ekonomideki para birimi baz alınarak hazırlanan mali tabloların paranın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesini gerektirir. Önceki dönemlere ait tutarlar da aynı şekilde düzeltilir. Bir ekonomiyi yüksek enflasyonlu olarak tanımlayabilmek için yukarıda sözü edilen Tebliğ in belli göstergeleri vardır ve bunlardan bir tanesi de Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre son üç yıllık enflasyon oranının yüzde yüz veya üzerinde ve cari yıl enflasyon oranının yüzde on veya üzerinde gerçekleşmesidir. MUY 14 e göre ekonomide belli göstergelerin ortadan kalkması durumunda mali tabloların enflasyon muhasebesine göre hazırlanması zorunluluğu ortadan kalkar; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdirileceği dönem BDDK tarafından duyurulur. Buna göre, BDDK 28 Nisan 2005 tarihinde bir Genelge yayımlayarak, BDDK nın 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile, bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiğini duyurmuştur. Söz konusu Genelge de enflasyon oranı da dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmekte ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmektedir. MUY 14 e göre enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi durumunda dönem sonunda geçerli olan düzeltilmiş tutarlar, bir sonraki mali tabloların başlangıç değerlerini oluşturmaktadır. Buna göre Banka nın mali tablolarının hazırlanmasında 31 Aralık 2004 e kadar enflasyon muhasebesi uygulanmış 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Bu mali tablolarda önceki döneme ilişkin tutarlar Türk Parası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüne göre düzeltilmiş değerleriyle ifade edilmektedir. 31 Aralık 2004 e kadar yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri, MUY 14 te yer alan esaslara göre ve MUY 14 ün eki olarak yayımlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü nün aynı bazda açıkladığı Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi kullanılarak yapılmıştır. Beşinci Bölüm de IX no lu Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar bölümünde enflasyon muhasebesi uygulaması ile ilgili detay bilgiler sunulmuştur. Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin değerlemesinde kullanılan yöntemler ilgili muhasebe politikaları içerisinde belirtilmiştir. c. Mali tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe ilkeleri ve uygulanan değerleme esasları: Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları MUY kapsamında belirlenen esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ila XXI no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. 9

9 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) II. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar: a. Yabancı para işlemlerin dönüştürülmesinde ve bunların mali tablolara yansıtılmasında kullanılan kur değerleri: Banka nın 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasiflerinin önemli bir kısmını oluşturan bakiyeleri aşağıdaki kurlar kullanılarak Türk lirasına dönüştürülmüştür: 30 Haziran Aralık 2005 ABD DOLARI 1,6029 1,3430 EURO 2,0095 1, Japon Yeni 1,3740 1,1373 b. Döneme ilişkin net kâr ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları: Döneme ilişkin net kâr ya da zarara dahil edilen toplam net kambiyo zararı bin YTL dir (30 Haziran 2005: bin YTL). c. Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana gelen değişiklikler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Bulunmamaktadır). d. Aktifleştirilmiş kur farkı tutarı: Banka nın aktifleştirilmiş kur farkı gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Bulunmamaktadır). e. Kur riski yönetim politikasının temel esasları: Banka kur riskine karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın ( TCMB ) döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif ve pasif yönetimi her türlü fiyat, likidite ve kredi risklerinin Banka nın hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler uyulması gereken rasyolar gözetilerek alınmaktadır. f. Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların, iştiraklerin, ödünçlerin ve riskten korunma amaçlı diğer araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda izlendiği: Banka nın yurtdışında kurulu ortaklıkları, iştirakleri veya riskten korunma amaçlı diğer araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Bulunmamaktadır). g. Yurtdışında kurulu bir ortaklığın edinilmesinden doğan şerefiye ile, bu ortaklığın aktif ve pasif kalemlerinin rayiç bedele uyarlanması sonucu oluşan tutarların Türk parasına dönüştürülmesinde uygulanan yöntem: Cari ve önceki dönemde yurtdışında kurulu bir ortaklık edinilmemiştir. h. Yurtdışı ortaklığının elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı: Cari ve önceki dönemde elden çıkarılan yurtdışında kurulu bir ortaklık bulunmamaktadır. 10

10 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) i. Yabancı para işlemlerin, işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı, bu tür işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kâr veya zararların, gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı. Banka, yabancı para cinsinden işlemlerini işlem gününde geçerli döviz kurlarını kullanmak suretiyle Türk parasına çevirmekte ve muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki döviz kurları ile değerlenmiştir. Banka nın 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden parasal olmayan aktifi bulunmamaktadır. Parasal olan kalemlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. j. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği: Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar: Banka nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile yabancı para swap sözleşmeleri oluşturmaktadır. Banka nın türev ürünleri Finansal araçların muhasebeleştirilmesi standardı ( MUY 1 ) gereğince Riskten korunma amaçlı ve Alım-satım amaçlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev işlemler ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak MUY 1 kapsamında söz konusu işlemler Alım-satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmektedir. Türev işlemlerinin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç değerin pozitif ve negatif olmasına göre bilançoda, Türev finansal araçları gelir ve gider reeskontları içerisinde gösterilmektedir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Banka nın türev ürünlerinin net rayiç değerleri bin YTL dir (31 Aralık 2005: eksi bin YTL). IV. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar: Finansal varlıklar ve borçlar, Banka nın netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşanlı olarak realize etmesi ve ödemesi halinde bu bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar: Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Banka yönetiminin tahsilini şüpheli gördüğü faiz gelirleri tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak gösterilmemektedir. VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar: Ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahsil edildiği veya ödendiği tarihlerde gelir ya da gider olarak muhasebeleştirilmiştir. Banka nın ana ortağı ile arasındaki teknik yardım anlaşması gereği yıl sonunda ödenecek ücret, tahakkuk esasına göre gider kaydedilmektedir. Banka nın aracılık ettiği kredilerden alınan komisyonlar ay sonları itibariyle hesaplanan reeskont üzerinden gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. 11

11 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) VII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar: Alım-satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul değerlerdir. Alım-satım amaçlı menkul değerler, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Alım satım amaçlı menkul değerler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir. Rayiç değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda rayiç değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve TCMB nın açıkladığı gösterge niteliğindeki fiyatlar kullanılarak hesaplanan değerler rayiç değer olarak dikkate alınmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı menkul değerlerin rayiç değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda Sermaye Piyasası İşlem Karları veya Sermaye Piyasası İşlem Zararları na dahil edilir. Alım satım amaçlı menkul değerlerden elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda Faiz Gelirleri hesabına dahil edilmiştir. VIII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin açıklamalar: Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ( Repo ) Banka portföyünde tutuluş amaçlarına göre Alım satım amaçlı, Satılmaya hazır veya Vadeye kadar elde tutulacak portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte Repo işlemlerinden sağlanan fonlar hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için gider reeskontu hesaplanmaktadır. Ters repo konusu menkul değerler karşılığı verilen fonlar bilançoda Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar kalemi altında muhasebeleştirilir. Sözkonusu repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanır ve gelir tablosunda faiz gelirlerine dahil edililir. Banka nın 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ters repo işlemlerinden alacağı bulunmamaktadır. IX. Banka nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Bulunmamaktadır). Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin açıklamalar: Banka menkul değerlerini Alım - satım amaçlı, Satılmaya hazır veya Vadeye kadar tutulacaklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri işlem tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması ilgili varlıkların Banka tarafından edinilmesi esnasında yapılmaktadır. a. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler: Banka nın cari ve önceki dönemde vadeye kadar elde tutulacak menkul değeri bulunmamaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul değerlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerle ilgili faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Banka nın önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin, değer azalışı yoktur ve ayrılan herhangi bir karşılık bulunmamaktadır. 12

12 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) b. Satılmaya hazır menkul değerler : Satılmaya hazır menkul değerler Vadeye kadar elde tutulacaklar ve Alım-satım amaçlılar dışında kalan menkul değerlerden oluşmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerle değerlenmektedir. Rayiç değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda rayiç değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer rayiç değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zaafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar özkaynaklar içindeki Menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş rayiç değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. X. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile ayrılan özel ve genel karşılıklara ilişkin açıklamalar: Banka kaynaklı krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu banka kaynaklı krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için 30 Haziran 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Ayrıca, Banka tüketici kredileri portföyünde meydana gelebilecek muhtemel riskler için yapmış olduğu istatistiki analizleri dikkate alarak serbest karşılık hesaplamış olup bu karşılık tutarını pasiflerde Diğer karşılıklar hesabında muhasebeleştirmiştir. Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek Diğer faaliyet gelirleri hesabında yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir. XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Banka nın 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle şerefiyesi bulunmamaktadır. Diğer maddi olmayan duran varlıklar, YTL nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların ve varsa değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi suretiyle net defter değerine getirilmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 28 Nisan 2005 tarih ve 2005/05 sayılı genelge gereği maddi olmayan duran varlıkların enflasyon muhasebesine göre düzeltme işlemine tabi tutulmasına son verilmiştir. Diğer maddi olmayan duran varlıklar esas olarak yazılım programlarından oluşmakta olup tahmini faydalı ömürleri olan 5 yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmiştir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır. 13

13 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) Banka, muhasebe tahminlerinde amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli etkilerinin olması muhtemel değişiklikler beklememektedir. Banka nın devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetleri ve bilgisayar yazılımlarını geliştirici giderleri bulunmamaktadır. XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Maddi duran varlıkların ilk kayıtları, elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: Binalar Büro makina, mobilya mefruşat, özel maliyetler, yazılım ve taşıtlar 50 yıl 5 yıl Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın Net gerçekleşebilir değeri nin üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri Net gerçekleşebilir değeri ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir. Banka nın maddi duran varlıkları içersinde en önemli tutarı oluşturan ikamet ettiği binanın 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle net gerçekleşebilir değerinin tespitine yönelik olarak bağımsız ekspertiz firması tarafından değerleme yapılmıştır. Banka, söz konusu ekspertiz raporunu baz almak suretiyle 30 Haziran 2006 tarihli mali tablolarında bin YTL (31 Aralık 2005: bin YTL) tutarında maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Maddi duran varlıklar, mali tablolarda rayiç değerleri ile yansıtmaya yönelik olarak, yeniden değerlemeye tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler veya bunların alımı için verilen taahhütler ya da bunlar üzerindeki tasarruf haklarının kullanılmasını sınırlayan başkaca bir husus mevcut değildir (31 Aralık 2005: Bulunmamaktadır). Banka, maddi duran varlıklara ilişkin olarak muhasebe tahminlerinde veya sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklikler beklememektedir. 14

14 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar: Banka kiracı ve kiralayan sıfatı ile finansal kiralama faaliyetinde bulunmamaktadır. Banka yatırım bankası olması sebebiyle, kiralayan sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir. XIV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 8 Sayılı Tebliğ -Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı na uygun olarak ayrılır. Karşılıklar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda ayrılmaktadır. Yükümlülük tutarının tahmin edilemediği durumlar şarta bağlı yükümlülük olarak kabul edilir. Şarta bağlı yükümlülük için şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılır. Şarta bağlı yükümlülükler IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar bölümünde açıklanmışır. XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar: Çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne İlişkin 10 Sayılı Tebliğ - Banka Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı ( MUY 10 ) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Kıdem tazminatlarından doğan yükümlülükler için, MUY 10 a uygun olarak, bilançonun hazırlandığı dönemden önceki son beş yıl için yapılan ödemelerin toplam yükümlülük tutarlarına oranları olarak hesaplanan fiili ödeme oranlarının ortalaması dikkate alınmak suretiyle cari yıla ilişkin toplam yükümlülük üzerinden karşılık ayrılmaktadır. Banka nın 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleşme süresi dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanları bulunmamaktadır. Banka çalışanlarının üyesi bulundukları vakıf, sandık ve benzeri kuruluş bulunmamaktadır. XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar: a. Kurumlar vergisinin muhasebeleştirilme esasları: Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %20 dir (2005: %30). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 15

15 C - MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5024 sayılı Kanun ), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %100 ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %10 u aşması gerekmektedir yılı için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. b. Vergi mevzuatı uyarınca ertelenmiş vergi hesaplanıp hesaplanmadığı: Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ olan Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı na göre ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar: Alım satım amaçlı türev finansal araçlara ilişkin yükümlülükler rayiç değer üzerinden, diğer tüm finansal yükümlülükler ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde Etkin faiz (iç verim) yöntemi ile İskonto edilmiş bedelleri üzerinden değerlenmektedir. Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için riskten korunma teknikleri uygulanmamıştır. XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklamalar: Banka nın sermayesinin tamamı ödenmiş olup, adet beheri 10 Ykr nominal değerli hisselerden oluşmaktadır. XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar: Aval ve kabüller Banka nın olası borç taahhütleri olarak Bilanço dışı yükümlülükler arasında gösterilmektedir. XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar: Banka nın 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle almış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır. XXI. Sınıflandırmalar: 30 Haziran 2006 tarihli mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması için 31 Aralık 2005 tarihli bilanço ve 30 Haziran 2005 tarihli gelir tablosu üzerinde bazı sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. 16

16 D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar: 1. Banka, kurumsal müşterilere ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. Ticari bankacılık hizmetleri çerçevesinde müşterilere kullandırılan yabancı para krediler, ana hissedar Calyon Paris ile birebir borçlanılarak verilmekte ve böylece, faiz ve likidite riski azaltılmakta, yabancı para riski ve bilanço üstündeki faiz riski önemsenmeyecek miktarlara düşürülmektedir. Türk parası bilanço üstünde ise bir faiz riski taşınmakta olup, bankalararası para piyasası aktiviteleri çerçevesinde, ve ana hissedar Calyon Paris tarafından belirlenen piyasa riskleri limitleri doğrultusunda faiz ve likidite riski yönetilmektedir. Banka nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı işlemlerden (forward, swap) doğan piyasa riskleri, bilanço içi risklerle konsolide edilerek, toplam risk kontrol altında tutulmaktadır. Bilanço dışı karşı taraf riskleri, yine spesifik olarak, karşı taraflara tahsis edilmiş kredi limitleri çerçevesinde takip edilmektedir. Banka nın tüm piyasa risk limitleri ana hissedar Calyon Paris tarafından tahsis edilmekte olup, kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında alınan pozisyonlar günlük olarak ana hissedara raporlanmaktadır. Calyon Paris, Calyon un piyasa risk yönetim sistemi olan Kondor+ sistemi ile anlık olarak da piyasa risklerini izleyebilmektedir. 2. Banka satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla riske maruz kalmamaktadır. Banka, yatırım bankası olması sebebiyle mevduat kabul etmemektedir. 3. Banka nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır. 17

17 D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar: 1. Banka nın sermaye yeterliliği standart oranı %8,04 (31 Aralık 2005: %13,17) olup bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oran olan % 8 in üzerindedir. 2. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde, 31 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in 18 no lu maddesi uyarınca Standart Metod ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi kullanılmıştır. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Bin YTL, % Risk Ağırlıkları 30 Haziran 2006 %0 %20 %50 %100 Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Gayrinakdi Krediler Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Bankalar Bankalararası Para Piyasası Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Özel Finans Kurumları Krediler Takipteki Alacaklar (Net) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) Finansal Kiralama Amaçlı Varlıklar için Verilen Avanslar Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler Bilanço Dışı Kalemler Garanti ve Kefaletler Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye yeterliliği standart oranına ( SYR ) ilişkin özet bilgi: 30 Haziran Aralık 2005 Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Piyasa Riskine Esas Tutar Özkaynak Özkaynak/((RAV+PRET) (SYR(%)) 8,04 13,17 18

18 D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: 30 Haziran Aralık 2005 I. ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları - - Yasal Yedekler I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Kâr Dönem Kârı Geçmiş Yıllar Kârı - - Zarar (-) ( ) ( ) Dönem Zararı (5.335) - Geçmiş Yıllar Zararı ( ) ( ) Ana Sermaye Toplamı II. KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar - - Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu (89) 88 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden (89) 88 Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - - Katkı Sermaye Toplamı III. ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - IV. SERMAYE (Yönetmelikte öngörülen sınırlar çerçevesinde) (I+II+III)

19 D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 30 Haziran Aralık 2005 V. SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları - - Özel Maliyet Bedelleri - - İlk Tesis Bedelleri - - Peşin Ödenmiş Giderler İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Şerefiye (Net) - - Aktifleştirilmiş Giderler - - Toplam Özkaynak (IV-V) III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar: 1. Banka da risk limitleri, Bankacılık Kanunu nun ve yasal mevzuatların belirlediği kurallar dahilinde yabancı ana ortak tarafından belirlenen ve onaylanan sınırlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kredi limit tahsisi müşterilerin mali güçleri, ticari kapasiteleri, kredi ihtiyaçları, Banka nın kredilendirme politikaları ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Banka, Yatırım Bankası olması sebebiyle, Bankacılık Kanunu nun Genel Kredi sınırlarıyla ilgili 10. madde hükümlerine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca kredi limiti tahsis edilmiş müşterilerin kredi değerlikleri düzenli olarak izlenmekte ve kredi limit tahsisleri yabancı ana ortak tarafından onaylandıktan sonra güncellenmektedir. Banka, Türkiye deki yerli ve çok uluslu kurumsal müşterilere kredi olanakları sunmaktadır. Hedef müşteriler, ülke genelinde ciro büyüklüğü açısından ilk elli sıralamasına girebilen firmalar arasından seçilmektedir. Banka nın kredi riski borçlu ve borçlular grubu için; sektörel yoğunlaşma, derecelendirme dağılımı, müşteri konsantrasyonu, verildiği yer, grup firmaları toplam riskleri, kredi risklerinin teminatlarına göre dağılımı, kredi limitlerinin vadelerine göre dağılımı aylık olarak izlenmekte, bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak sunulmaktadır. Gerçekleşen nakdi ve gayrinakdi kredi işlemlerinin, kredi türü, vadesi, kullanım amacı, teminatı günlük olarak Kredi Kontrol ve Risk İzleme yetkilisi tarafından kontrol edilmekte ve her işlem, Genel Müdür tarafından yeniden onaylanarak gerçekleştirilmektedir. Kontrol ve İzleme faaliyetleri gerek yerinde, gerekse uzaktan denetim faaliyetleri ile sürdürülmektedir. 20

20 D - MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Kredi müşterilerinin kredi değerlikleri periyodik olarak izlenmekte, sonuçlarına göre kredi limitleri müsbet veya menfi yönde revize edilmektedir. Yapılan incelemelerin sonuçları kredi tahsis onayına yetkili makamlar (yabancı ana ortak) ile paylaşılmaktadır. Kredi tahsisi ve izlemesi gerekli dökümanlar sağlanarak gerçekleştirilmekte, tahsis aşamasında yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan müşteri kredibilitesine göre, gerektiği takdirde, kredi teminat koşulları belirlenmekte ve krediler teminatlandırılmaktadır. İzleme faaliyetleri kapsamında, firmada ek bir teminatlandırmaya gidilmesi gerekiyorsa bu da gerçekleştirilmektedir. Alınan teminatlarda özellikle likiditesi yüksek olma özelliği aranmaktadır. 2. Banka nın vadeli işlemler cinsinden tutulan pozisyonları üzerinde genel tahsis edilen piyasa limitleri çerçevesinde kontrol limitleri mevcuttur. Bu tür işlemler için, karşı tarafa kredi limitleri tahsis edilmekte ve işlemin döviz cinsi ve vadesine göre önceden belirlenmiş oranlarda limit kullandırımı yapılmaktadır. Piyasa hareketlerinden dolayı müşteri aleyhine bir kayıp sözkonusu olduğunda, bu kayıplar da müşteri limitlerinden düşülmektedir. 3. Gerekli görülen hallerde, Banka nın kredi ve piyasa riski yaratan türev ürünlere ilişkin sözleşmelerle belirlenmiş haklarını kullanması ve edimleri yerine getirmesi yoluyla risklerini yönetmesi/ azaltması mümkündür. 4. Banka, bankacılık kanunu, ilgili kararnameler ve tebliğler gereğince 30 Haziran 2001 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklar ve diğer kredileri ile ilgili olarak özel ve genel kredi karşılıkları ayırmaktadır. Yenilenen ve itfa planına bağlanan krediler tüm kredi alacağı tahsil edilene kadar ilgili grubunda izlenmektedir. Kredi alacağının tamamen sorunsuz tasfiyesine kadar da aynı doğrultuda yakın izleme devam etmektedir. Banka, kredilendirme politikası gereği uzun vadeli taahhütlere girmemektedir. 5. Banka nın yurtdışı bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemleri bulunmamaktadır. Banka nın önemli ölçüde kredi riski yoğunluğu bulunmamaktadır. 6. a. Banka nın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağı toplam nakdi krediler portföyünün %100 ünü oluşturmaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bu oran %100 dür. b. Banka nın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağı toplam gayrinakdi krediler portföyünün %100 ünü oluşturmaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bu oran %100 dür. c. Banka nın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarı toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıkların %1,7 sini oluşturmaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle bu oran %2,3 dür. 7. Bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı Banka, bankacılık kanunu, ilgili kararnameler ve tebliğler gereğince 30 Haziran 2001 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklar ve diğer kredileri ile ilgili olarak özel ve genel kredi karşılıkları ayırmaktadır. Banka, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ilişikteki mali tablolarda bin YTL tutarında genel karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2005: bin YTL). 21

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı