14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] POSTER SESSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] POSTER SESSION"

Transkript

1 14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] SALON A SALON B SALON C SALON D Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm [Cultural Geology, Geoheritage and Geotourism] Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Nizamettin Kazancı Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Enerji Kaynakları [Energy Resources] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Şakir Şimşek & Ayhan Kösebalaban Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Tersiyer Karbonat Havzaları [Tertiary Carbonate Basins] Can Ayday Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engineering Geology Session] POSTER SESSION Baki Varol Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

2 SALON A Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Salon Başkanı / Chairs: Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Kıta Kabuğu Kalınlaşmasından Yay-ardı Genişlemesine Ege Tektoniği: Sıyrılma Faylarının Rolü Aegean Tectonics, from Crustal Thickening to Back-arc Extension: The Role of Detachments Laurent Jolivet, Benjamin Huet, Emmanuel Lecomte, Loic Labrousse, Evguenii Burov, Olivier Lacombe & Yoann Denèle Naxos Gnays Domu nun Termomekanik Evrimi Thermomechanical Evolution of the Naxos Gneiss Dome Donna L. Whitney, Christian Teyssier, Patrice F. Rey & Seth C. Kruckenberg Doğal Basınç-Sıcaklı-Zaman-Gerilme Verilerine Göre Kitlatlardaki Domların Termomekanik Modellemesi Thermomechanical Modelling of Cycladic Domes Constrained by Natural Pressure-Temperature-Time-Strain Data Benjamin Huet, Laetitia Le Pourhiet, Evgueni Burov, Loïc Labrousse & Laurent Jolivet Kazdağ Masifi'nin Erken Orta Miyosen'de Hızlı Yükselimi ve Batı Anadolu'daki Neojen Tektoniği Rapid Early Middle Miocene Exhumation of the Kazdağ Massif: Implication for the Neogene Tectonics of Western Anatolia Aral I. Okay, William Cavazza & Massimiliano Zattin Kuzey Orta Anadolu da Pliyosen den Günümüze Varolan Sürekli Genişleme Dönemi Continuous Extension since the Pliocene in Northern Central Anatolia Bora Rojay ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Laurent Jolivet & Kadir Dirik Ege Batı Anadolu Oroklini nin Evrimi The Evolution of the Aegean-West Anatolian Orocline Douwe van Hinsbergen Rodop ta 33My Kadar Sürekli Sinmetamorfik Bindirme: Nestos Makaslama Zonundan Veriler ve Ege nin Jeodinamiği Üzerindeki Anlamı Persistent Synmetamorphic Thrusting in the Rhodope Until ca. 33 Ma: Evidence from the Nestos Shear Zone and Implications for Aegean Geodynamics Pierre Gautier, Ianko Gerdjikov, Gilles Ruffet, Valérie Bosse, Zlatka Cherneva, Pavel Pitra & Erwan Hallot Alaçamdağ Granitlerinde Genişlemeli Tektonizma ile Eşyaşlı Sünümlü Makaslama Kuşaklarının Tektonik Özellikleri, Kuzeybatı Türkiye Tectonic Significance of Ductile Shear Zones Within the Syn-extensional Alaçamdağ Granite, Northwestern Turkey Fuat Erkül, Sibel Tatar-Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir & Cahit Helvacı Petrolojik, İzotopik ve Jeokronolojik Veriler Işığında Erken Miyosen Yaşlı Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksi nin Jeodinamik Konumu: Kuzeybatı Anadolu Geodynamic Setting of the Early Miocene Alaçamdağ Volcano-plutonic Complex Based on Petrologic, Isotopic and Geochronological Data: Northwestern Anatolia

3 Sibel Tatar-Erkül, Fuat Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir & Cahit Helvacı Küçük Menderes Grabeninin Neojen Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği Neogene-Quaternary Stratigraphy and Tectonics of Küçük Menderes Graben Tahir Emre, Metin Tavlan, Hasan Sözbilir, Ömer Aksu, Yılmaz Rüzgar, Mehmet Serkan Akkiraz & İsmail İşintek Menderes Masifi nin Tektonostratigrafisi ile Gediz Grabeni Tortul Dolgusu Arasındaki Yapısal İlişkiler: Naplaşma, Masifin Yüzeylemesi ve Graben Oluşumu Structural Relationship Between Tectonostratigraphy of the Menderes Masif and Gediz Graben Fill: Nappe Development, Subsequent Exhumation and Graben Formation Hasan Sözbilir, Erdin Bozkurt, John A. Winchester & Ozan Deniz ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Salon Başkanı / Chairs: Aral I. Okay & Pierre Gautier Normal Faylarda Taban Blok Geometrilerinin Tavan Blok Deformasyonuna Etkisi: Türkiyedeki Çapraz Grabenlerin Gelişimi İçin Alaternatif bir Mekanizma Effect of Footwall Block Geometries on the Hanging-wall Block Deformation of Normal Faults: An Alterative Mechanism for the Development of Cross- Grabens in Turkey Nuretdin Kaymakcı & Ayten Koç Ankara KB sındaki Miyosen Sonrası Çok Fazlı Deformasyonun Önemli Kanıtı: Abdüsselam Antiklinali (Orta Anadolu, Türkiye) Abdüsselam Anticline: An Important Evidence for Post-Miocene Poly Phase Deformation in the NW of Ankara (Central Anatolia, Turkey) Alkor Kutluay & Kadir Dirik Yeniceoba Fay Zonu nun (İnönü-Eskişehir Fay Sistemi nin Orta Segmenti, Orta Anadolu) Yapısal Evrimi Structural Evolution of Yeniceoba Fault Zone (Central Segment of İnönü-Eskişehir Fault System, Central Anatolia) Bülent Akıl & Kadir Dirik İnönü Eskişehir Fay Sistemi Doğu Kesiminin Tektonik Evriminde Isparta Açısı nın Rolü, Orta Anadolu, Türkiye The Role of Isparta Angle in the Tectonic Evolution of the Eastern Part of İnönü-Eskişehir Fault System, Central Anatolia, Turkey Erman Özsayın & Kadir Dirik Yeni Ar-Ar Jeokronolojik Yaş Verilerine Dayanarak Uşak-Güre Havzası nın Miyosen Volkano-stratigrafisi Miocene Volcano-stratigraphy of the Uşak-Güre Basin Based on new Ar-Ar Geochronology Özgür Karaoğlu, Cahit Helvacı & Yalçın Ersoy ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Tahir Emre & Nuretdin Kaymakcı Simav ve Gediz (Şaphane-Kütahya-Batı Anadolu) Arasındaki Bölgenin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri ve Stratigrafik Revizyonuna Ait Ön Bulgular

4 18 19 Geological and Petrographic Features and Revised Stratigraphy of the Region Between Simav and Gediz (Şaphane-Kütahya, Western Anatolia) Barış Semiz, Cahit Helvacı, Yahya Özpınar &Yalçın Ersoy Emet Havzası Doğu Kesimi ile Çavdarhisar Havzası Kuzeybatı Bölümünün Stratigrafik Korelasyonu The Stratigraphic Corelation of the Eastern Part of Emet and the Northwestern Area of Çavdarhisar Basins Muharrem Göktaş, Cengiz Yetiş, Cihangir Özer & Hakan Üstün Aksu Havzası nın Deformasyon Özellikleri: İç Isparta Açısı, GB Türkiye Deformational Characteristics of Aksu Basin: Inner Isparta Angle, SW Turkey Serkan Üner, Erman Özsayın, Alkor Kutluay, Kadir Dirik & Attila Çiner KB Anadolu KYJFYA Projesi: Zonguldak-Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik, Sismoloji, Gravite, Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması NW Anatolia CSGM Project: Investigation of Crust Structure along Zonguldak-Akşehir Transect with Magnetotellurics, Seismology, Gravity, Aeromagnetic and Geochemical Studies M. Emin Candansayar, Cemal Kaya, Ünal Dikmen, Neşat Konak, Yusuf K. Kadıoğlu, Hüseyin Yılmaz, Selim Arslan, Uğur Akın, Ali Rıza Kılıç, Abdullah Gürer, Emin U. Ulugergerli, Ahmet T. Başokur, İsmail Demirci, Erhan Erdoğan, Fahriye Kaçmaz, Özcan Özyıldırm ve Hayrettin Okay Çardak-Dazkırı Havzasındaki Tersiyer Çökellerinin Depolanma Ortamları ve Sedimanter Fasiyesleri, GB Anadolu, Türkiye The Depositional Environments and Sedimentary Facies of Tertiary Deposits in Çardak-Dazkırı Basin of SW Anatolia, Turkey Ezher Toker & Fuzuli Yağmurlu

5 SALON B Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Salon Başkanı / Chairs: Taner Ünlü & Selahattin Yıldırım Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik ve Metalojenik Çerçevesi Geochronological and Metallogenic Framework of Magmatism and Associated Mineralizations Within the Eastern-Southestern Anatolia (Turkey) İlkay Kuşcu, Richard M. Tosdal, Gonca Gençalioğlu-Kuşcu, Thomas D. Ullrich & Richard Friedman Karacaali Magmatik Kompleksi (KMK) Manyetitlerinin Kimyasal Bileşimlerinin Karşılaştırılması Comparison of the Magnetites Compositions of Karacaali Magmatic Complex (KMC) Okan Delibaş & Yurdal Genç Levha Dayk Karmaşığı İçerisindeki Kıbrıs Tipi Masif Sülfid Cevherleşmelerine Türkiye den Bir Örnek: İncekoz (Adıyaman) Cu Cevherleşmesi An Example of Cyprus Type Massive Sulphide Mineralizations, Within Plate Dyke Complex, From Turkey: İncekoz (Adıyaman) Copper Mineralization Nail Yıldırım, Ali Aydın, Muhittin Yığmatepe, Yunus Ay Muharrem Akgül & Esra Yıldırım Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb, Zn, Cu Cevherlerinin Dokusal Özelikleri ve Mineral Kimyaları Üzerine İlk Bulgular Preliminary Study on the Textural Properties and Mineral Composition of Pb-Zn-Cu Ore Deposits from the Kabadüz Area (Ordu, NE-Turkey) Yılmaz Demir, M. Burhan Sadıklar & İbrahim Uysal KD Türkiye de (Tortum-Narman-Oltu) Yeni Metalojenik Kuşaklar New Metallogenic Belts in the Northeastern Part of Turkey (Tortum-Narman-Oltu) İsmet Cengiz, Yurdal Genç, Serkan Özkümüş, Mehmet Aslan & Neşat Konak ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Sönmez Sayılı & Özcan Dumanlılar Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat Demir Yatağı nın Maden Jeolojisi Mining Geology of Karaçat Iron Deposit in Kayseri-Yahyalı-Karaköy Deniz Tiringa, Taner Ünlü & Sönmez Sayılı Oruçlu (Feke-Adana) Yöresinde Yeni Keşfedilen Cu-Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular Preliminary Findings of a Newly Discovered Cu-Au Mineralization in Oruçlu (Feke-Adana) Region Selahattin Yıldırım & İsmail Cihan Divriği Fe-Yatağının Cevher Mineral Dokuları: Önceki Modellerin Yeniden Değerlendirilmesi Ore Mineral Textures of Divriği Fe-Deposit: Revisiting the Earlier Models Emin Çiftçi, İbrahim Çopuroğlu & Ahmet Kolçak Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenit-Monzonit Porfirine Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlarının Mineralojisi ve Petrografisi Mineralogic and Petrographic Investigations of the Hydrothermal Alteration Related to the Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenite-Monzonite Porphyry İbrahim Gündoğan, Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı, İsmail Hakkı Karamanderesi & Talip Güngör

6 Hidrotermal Yatakların incelenmesinde Yer Radarı: Pb-Zn (Hasbey-Van) ve Fe (Altınsaç-Van) Cevherleşmeleri GPR in the Investigation of Hydrothermal Deposits: Pb-Zn (Hasbey-Van) and Fe (Altınsaç-Van) Deposits Ali Rıza Çolakoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yahya Çiftçi & Selma Kadıoğlu Yanıklı Altın Cevherleşmesinin Arama Proğramı ve Cevherdeki Yapısal Kontrol, Artvin-Şavşat, Türkiye Exploration and Structural Control of the Yanikli Gold Mineralization, Artvin-Şavşat Turkey Cengiz Y. Demirci ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Salon Başkanı / Chairs: Tandoğan Engin & İsmet Cengiz İran-Türkiye Sınırı Yakınında, İran ın Kuzeybatısındaki Lisvenitik Tip Civa Mineralizasyonu ve Ofiyolitik Kayaçların Hidrotermal Alterasyonu Hydrothermal Alteration of Ophiolitic Rocks and Listwaenitic-type Mercury Mineralization from Northwest of Iran, Near Iran-Turkey Border Ali Imamalipour Kalderan Manganez Yatağı (KB İran) nın Jeokimyası ve Kökeni, Neotetis Okyanus Baseni ndeki Mn Oluşumlarına Bir Kanıt Geochemistry and Origin of Chalderan Manganese Deposit (NW of Iran), an Evidence of Mn Genesis in the Neotethyan Oceanic Basin Ali Imamalipour Urmia Gölü, Azarshar-Mamaqan Bölgesi, KB İran daki Eski Sedimanlar İçerisinde Hematit, Pirit ve Montmorillonit Mineralizasyon Oluşumları The Study of Hematite, Pyrite and Montmorillonite Mineraqlization Existence into Old Sediments of Urmia Lake, Azarshar-Mamaqan Area, NW Iran Jafar Sharifi Merkez Srednogorie, Bulgaristan Pesovets Epitermal Sistemindeki Alunit ve Altere Kayaçların Jeokimyası Geochemistry of Alunite and Altered Rocks from Pesovets Epithermal System, Central Srednogorie, Bulgaria Atanas Hikov, Catherine Lerouge & Lilan-Anna Daieva Muğla (GB-Türkiye) Yüksek-Cr ve Yüksek-Al kromititlerinin Petrolojileri: Kromit Kimyası, Platin Grubu Mineral (PGM), Silikat ve Baz Metal Mineral (BMM) kapanımları ve Re/Os-İzotop Jeokimyası Petrology of High-Cr and High-Al Ophiolitic Chromitites from the Muğla, SW Turkey: Implications from Composition of Chromite, Solid Inclusions of Platinum-Group Mineral (PGM), Silicate, and Base-Metal Mineral (BMM), and Re/Os-isotope Geochemistry İbrahim Uysal, Mahmud Tarkian, M. Burhan Sadiklar, Federica Zaccarini, Thomas Meisel, Giorgio Garuti & Stefanie Heidrich ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Yurdal Genç & Halil Türkmen Murgul (Artvin) Masif Sülfit Yatağı Çevresindeki Volkanik Kayaçların Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyaları, KD Türkiye Alteration Mineralogy and Geochemistry of the Altered Volcanic Rocks of the Murgul (Artvin) Massive Sulfide Deposit, NE Turkey Emel Abdioğlu, Mehmet Arslan & Selahattin Kadir Karadulda (VAN-Çaldıran) Lateritik Fe Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Jeokimyası Geology and Geochemistry of Karadulda (Van-Çaldıran) Lateriic Fe Ore

7 Ali Rıza Çolakoğlu & Okan Zimitoğlu Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Lateritik Boksit Zuhurunun Nadir Toprak Element Jeokimyası Rare Earth Element Geochemistry of Lateritic Bauxite Occurrence in Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Yeşim Bozkır, Ahmet Ayhan & Fetullah Arık Maden Karmaşığı İçerisindeki Manganez Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Geological, Mineralogical and Geochemical Features of the Manganese Deposits of Maden Complex Nevin Öztürk, Bayram Türkyılmaz ve Ahmet Şaşmaz Malatya-Turkiye) Pb-Zn Cevherleşmelerinin Eski İmalat Pasalarının Jeokimyası Geochemistry of Waste at Pb-Zn Görgü Mine, Malatya, Turkey Leyla Kalender, Güllü Kırat, Cemal Bölücek & Ahmet Sağıroğlu Susurluk (Balıkesir) Skarn Yatağının Jeokimyasal Özellikleri ve Kontakt Metasomatizma Esnasında Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Davranışları Geochemical Properties of the Susurluk (Balıkesir) Skarn Deposit and Behavior of Rare Earth Elements (REE) During the Contact Metasomatism Ayşe Orhan & Halim Mutlu

8 SALON C Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm [Cultural Geology, Geoheritage and Geotourism] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Cemal Göncüoğlu & Sevim Tuzcu Türkiye Jeolojik Miras Envanteri: Çalışmalar, Sorunlar ve Öncelikler Turkish Geological Heritage Inventory: Studies, Problems and Priorities Fuat Şaroğlu, Ahmet Doğan, Alper Gürbüz & Selim Özalp Türkiye Jeositleri Çatı Liste si Framework List of Geosites in Turkey Nizamettin Kazancı ve Fuat Şaroğlu Jeolojik Miras ve Kültürel Değer Olarak Rosen Maden Sahasında Eski Bir Demir İzabe Yeri, Doğu Srednogorie, Bulgaristan An Ancient Iron Slag Site from Rosen Mine Area, Eastern Srednogorie, Bulgaria Geoheritage and Historical Value Radoslav Nakov & W. Edd Sharp Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Kılavuzu - ProGEO büyük Projesi Manual Geoconservation in Europe A Major ProGEO Project Todor Todorov Küresel Jeoparklar ve Avrupa Jeoparklar Ağı: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yer Mirasının Korunmasına Yönelik Küresel Bir Stratejiye Doğru Global Geoparks Network and European Geoparks Network: Towards a Global Strategy for Earth Heritage Protection, Geoconservation and Sustainable Local Development Nickolas Zouros & Erdal Gümüş ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Uluslararası Yer Yılı Kapsamında Japonya daki Faaliyetler ve Jeoparkların Yükselişi Japan National Activities of the International Year of the Planet Earth (IYPE) and the Promotion of Geoparks Eikichi Tsukuda Gorom Vadisi (Gümüşhane) Jeoturizm Potansiyeli Geotourism Potential of Gorom Valley (Gümüşhane) Raif Kandemir, Coşkun Erüz, Mutlu Gürler & Görkem Gökkaya Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Namık Yalçın & Özden İleri Suiçi ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi Assesment of Vegetation Dynamics from Recent Past to Present Using Plant Macrofossils and Determining Changes in the Structure of Lake Ecosystem Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu

9 Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler Physical Changes of Turkish Lake in the Last Century Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten Akdeniz İklim Bölgesinde Aynı Havzada Yeralan Mogan ve Eymir Göllerinde Kuraklığın Besin Tuzu Bütçelerine Olan Etkisi Drought-Controlled Nutrient Mass Balances in a System of Two Mediterranean Shallow Lakes Mogan and Eymir, Turkey Arda Özen, Burcu Karapınar, İsmail Küçük, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu Marmara Gölü Çökel İstifinin Jeokimyasal Özellikleri: Batı Anadolu nun Geç Kuvaternerdeki Ortamsal Evrimine Katkılar Geochemical Properties of Marmara Lake Sediments: Implications for Environmental Changes in Western Anatolia During Late Quaternary Özlem Bulkan Yeşiladalı & M. Namık Yalçın ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Namık Yalçın & Özden İleri Enlemsel Değişimde Türkiye deki Sığ Göllerin Ekolojik Yapı ve İşlevleri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı Functioning of the Turkish Shallow Lakes on a Latitudinal Gradient: Space for Time Approach Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Eti Levi, Mengü Türk & Erik Jeppesen Neojen Gölsel Bantlı Karbonat Oluşumlarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri, Melihşah Kuzeyi (Ankara-Çubuk) Mineralogic and Petrographic Properties of the Lacustrine Banded Carbonate Occurrence of Neogene, North of the Melikşah (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Turhan Ayyıldız, Koray Sözeri & Mehtap Ertosun Miyosendeki Paleo-ortam ve Paleo-iklim Değişimlerine Jeokimyasal Bir Yaklaşım: Himmetoğlu Havzası (Kuzeybatı Anadolu) A Geochemical Approach to the Environmental and Climatic Changes During Miocene: Himmetoğlu Basin (NW Anatolia) M. Namık Yalçın & Özlem Bulkan Yeşiladalı Cladosera Alt-Fosilleri Kullanılarak Sığ Göllerde Geçmiş Ekosistem Yapılarının Belirlenmesi Determining Past Ecosystem Structures by Using Sub-Fossil Cladocera in Shallow Lakes Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Lisa Doner ve Meryem Beklioğlu ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Tersiyer Karbonat Havzaları [Tertiary Carbonate Basins] Baki Varol Salon Başkanı / Chairs: Baki Varol, A. Sami Derman & Ömer Yılmaz

10 Oligosen Miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları ve Izeh Zonu İçindeki Asmari Formasyonu nun Havza Analizleri ve Sedimanter Ortamları Sedimentary Environments & Basin Analysis of Asmari Formation in the Izeh Zone and North Parts of Dezful Embayment from Oligocene to Miocene Alireza Tahmasbi Sarvestani, Mohammad Hossein Adabi & Abbas Sadeghi Ön Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi ve Oluşumlarında Eski Topografyanın Etkisi (Osmaniye-İskenderun-Hatay), Güney Türkiye Evolution of the Middle Miocene Reefal Carbonate Depositions in Foreland Basin and Influence of Antecedent Topography on its Formation, (Osmaniye-İskenderun-Hatay), South of Turkey Baki Varol, Erdoğan Tekin, Turhan Ayyıldız & Mohammed İkram Yozgat Güneyi nde Geç Paleosen Erken Orta Eosen Zaman Aralığındaki Karasal Dönemin Bir Kanıtı: Divanlı Formasyonu, Orta Anadolu, Türkiye An Evidence of the Continental Period During Late Paleocene Early Middle Eocene Time Interval Around Southern Yozgat, Central Anatolia, Turkey Hasan Çelik & Ahmet Korkmaz Kıyıköy ve Yakın Civarında (KD Tarakya) Soğucak Formasyonu nun Ortamsal Değerlendirmesi Environmental Evaluation of the Soğucak Formation Around Kıyıköy and its Vicinity (NE Trakya) Meltem Baykal, Baki Varol & Turhan Ayyıldız Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah ) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi Sedimentology of the Neogene Lacustrine Units Around Sirkeli-Sarıbeyler Melikşah Villages (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Koray Sözeri, Turhan Ayyıldız & Ayşe Bağırgan Salihli Yöresi Traverten Yataklarının Fasiyes Analizi ve Ekonomik Potansiyeli Facies Analyses and Economic Potential of Travertine Beds in the Salihli Area (Manisa, Western Turkey) İsmail İşintek, Özlem Yılmaz & Burhan Erdoğan

11 SALON D Enerji Kaynakları [Energy Resources] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Şakir Şimşek & Ayhan Kösebalaban Salon Başkanı / Cahirs: Ayhan Kösebalaban & Temiz Kömür Teknolojileri: Öğütülebilirlikten CO 2 Tutmaya Hazır Yanmaya Uzanan Disiplinlerarası Bir Konu Clean Coal Technologies: An Interdisciplinary Challenge from Grindability to CO 2 Capture Ready Combustion İskender Gökalp Ülkemiz Kömür Potansiyeli ve Elektrik Enerjisi Eldesinde Kömürün Önemi Coal Potential of Turkey and the Importance of Coal in Electricity Supply Berk Besbelli Kömürlerimiz, Çevresel Sorunlar ve Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanları Indigenous Coals, Environmental Concerns and Alternative Coal Utilizations Selami Toprak Eskişehir Havzasındaki Kömürlerin Kökenine İlişkin bir Değerlendirme An Assessment Related with the Origin of Coals in Eskişehir Basin İlker Şengüler Çan-Etili (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik Özellikleri ve Jeolojik Evrimi Sedimentological Characterizations and Geological Evolution of Çan-Etili (Çanakkale) Lignite Basin Mustafa Bozcu ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Şakir Şimşek & Çan-Etili (Çanakkale) Miyosen Kömürlerinin Karakterizasyonu Characterization of Çan-Etili (Çanakkale) Miocene Coals Gülbin Gürdal Kozak Provensi (Dikili/İzmir) Jeotermal Sahalarının Potansiyeli Potential of the Geothermal Fields in Kozak Provience (Dikili/İzmir) Servet Açıkgöz, Hafize Akıllı & Nedret Beril Açıkgöz Güney Ege Ve Akdeniz Bölgesinde Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Alanların Termal Turizm Amaçlı Kullanılması Usage of Geothermal Areas with Low Temparature for Thermal Tourism in South Aegean and Mediterranean Districts Servet Açıkgöz, Sinan Sarp & Nedret Beril Açıkgöz

12 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Salon Başkanı / Chairs: Can Ayday & Bora Gürçay Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi Landslide Hazard Assessment for the Şahna River (Mersin) Watershed Engin Çil & Tolga Çan Şahna Dere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi ve Doğruluğu Landslide Susceptibility Assessement of Şahna River (Mersin) Watershed and its Validation Tolga Çan, Engin Çil, Tolga Mazman & Tamer Y. Duman Heyelan Duyarlılık Analizinde Bulanık Mekansal Bilgi Sistemi Analyzing Landslide Susceptibility Using Fuzzy GIS Caner Güney, Mustafa Acar & Rahmi Nurhan Çelik ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Salon Başkanı / Chairs: Vedat Toprak & Emgin O. Sümer Uzaktan Algılama Tarihçesine Genel Bir Bakış An Overall Look at the History of Remote Sensing Yusuf Tatar Yerbilimleri Mekansal Bilgi Sistemi Tasarımı: JeoBİS GIS for GEOs Caner Güney & Rahmi Nurhan Çelik Türkiye Kıyılarındaki Kirliliğin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi (Mersin ve İskenderun Körfezi Örneği) Detecting Coastal Pollutions of Turkey with Remote Sensing Techniques (Sample from Mersin and İskenderun Gulf) Tolga Alkevli, Burcu Kocader & K. Canan Özgüner Denizli Demir Oksit Anomali Bölgelerinin Landsat ETM+ ve Quickbird Görüntüleri ile Ayrıntılı Haritalanması Detailed Iron-Oxide Mapping of Denizli By Landsat ETM+ and Quickbird Images Hulusi Kargı SAR Interferometre ile İran Petrol Sahasının Oturma Miktarının İzlenmesi Subsidence Monitoring of an Iranian Oil Field Inferred from SAR Interferometry

13 Negin Fouladi Moghaddam, Ali Akbar Matkan, Mahaasa Roostaei & Mahmud Reza Sahebi ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engineering Geology Session] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Deprem-Zemin Davranışları / Earthquakes and Associated Soil Behaviours Salon Başkanı / Chairs: Aziz Ertunç & Remzi Karagüzel Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri için Gerçekleştirilen Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar Site Geologic-Geotechnical Characterization for New Generation Nuclear Plant Projects Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri İçin Gerçekleştirilen Sismik Araştırmalar Seismic Characterization for New Generation Nuclear Plant Projects Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı Zemin Sıvılaşmasına Karşı Taş Kolon Uygulama Yönteminin Sonlu Elemanlar Analiziyle Modellenmesi Modeling of the Stone Column Application Against Soil Liquefaction Using the Finite Elements Method Levent Selçuk & Kamil Kayabalı Zemin Koşullarının Türk Tasarım Koduna ve Uluslararası Tasarım Sistemlerine Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Ankara İçin Örnek Bir Çalışma Comparison of Site Conditions Based on the Turkish Code and International Code Systems: A Case Study for Ankara Mustafa K. Koçkar, Haluk Akgün & Ellen M. Rathje Kuvaterner Yaşlı Kaliçi Taraça Birimlerinin Deprem Hasar Dağılımına Etkisi: 1998 Adana-Ceyhan Depremi The Effects of Quaternary Caliche and Terrace Deposits on Earthquake Damage Distributions: 1998 Adana-Ceyhan Earthquake İsmail Dinçer, Altay Acar, İbrahim Çobanoğlu & Argun Kocaoğlu Ege Horst-Graben Sistemi Üzerindeki Zemin Büyütmelerinin İncelenmesi Investigation of Site Amplifications on the Aegean Horst-Graben System Nihal Akyol, T. Özgür Kurtulmuş & Murat Çamyıldız

14 POSTER NUMBER POSTER SESSION Afyon-Akşehir Graben inde Yakasenek Ters Fayı Olarak Tanımlanan Yapı Üzerinde Jeolojik ve Jeofiziksel Gözlemler: İki Evreli Graben Modeli İçin Bir Test Geological and Geophysical Observations on so-called Yakasenek Reverse Fault at Afyon-Akşehir Graben: A Test for Two-Stage Graben Model Sevil Kaya, Aslı Zeynep Can, Korhan Esat, Esra Ezgi Ekincioğlu, İsmail Akkaya, Veysel Işık, Bülent Kaypak, Gülsev Uyar Aldaş, Berkan Ecevitoğlu & Gürol Seyitoğlu Tepeoba (Havran-Balıkesir) Bölgesinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi Geological and Petrographical Investigation of Tepeoba Region (Havran-Balıkesir) Zafer Doygun & Yahya Özpınar Evciler (Bayramiç- Çanakkale) Bölgesinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi Geological and Petrographical Investigation of Evciler Region (Çanakkale-Bayramiç) Zafer Doygun & Yahya Özpınar Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampus Alanının Genel Jeolojik Özellikleri General Geological Characteristics of Balıkesir University Çağış Campus Area Ali Kamil Yüksel & Ali Murat Kılıç Miyaneh Bölgesinin Cu, Pb, Zn Metalojenisi, KB İran Cu, Pb, Zn Metallogeny of Miyaneh Area, NW of Iran Behzad Hajalilou & Bahram Vusuq Çamlıdere Fosil Ormanı: Avrupa Jeoparklar Ağı Kapsamında Çamlıdere Fossil Forest in Context of European Geoparks Network Erdal Gümüş Kırtıl Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Fosil Tarlası The Kırtıl Village Geosite (Silifke, Mersin): A Fossil Field Selim İnan, Hayati Koç, Muhsin Eren, Kemal Taslı & Nurdan İnan Yenisu Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Balık Fosilleri The Yenisu Village Geosite (Silifke-Mersin): Fish Fossils Nurdan İnan, Muhsin Eren, Kemal Taslı, Hayati Koç, Selim İnan ve Muhittin Gazioğlu Uşak-Ulubey Kanyonun ve Çevresinin Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli Geopark and Geotourism Potentials of the Uşak-Ulubey Canyon and the Surroundings Hülya İnaner & İ. Doğukan Küçükçelen Kars-Ani Harebeleri Arkeolojik Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar Application of Archeogeophysical Studies on the Kars-Ani Ruins Fethi Ahmet Yüksel & Yaşar Çoruhlu Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) Çökellerinde Bir Sekans Stratigrafik Analiz Denemesi A Sequence Stratigraphic Analysis Trial on the Porsuk Dam Sediments (Eskişehir, NW Anatolia) Faruk Ocakoğlu, Sanem Açıkalın, Celal Erayık & Osman Kır

15 Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi Sedimentology of the Neogene Lacustrine Units around Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah Villages (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Koray Sözeri, Turhan Ayyıldız & Ayşe Bağırgan Aksaray İli Göletleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Water Quality Evaluation of Aksaray Province Ponds And a Limnological InvestigationMurat Kavurmacı & Ramazan Demircioğlu Işıklı Gölü Tortullarında Ana ve İz Element Dağılımı The Distribution of the Major and Minor Elements in Sedimentary of Lake Işıklı Mohammed T. İsmael, S. Boyraz, Özden İleri, Nizamettin Kazancı, M. Cihat Alçiçek & S. Öncel Muradiye Deltasının Fasiyes Analizi ve Van Gölü Seviye Değişimlerinin Tespiti Açısından Önemi The Facies Analysis of Muradiye Delta and its Importance for Determination of Lake Van Level Variations Çetin Yeşilova, Mustafa Karabıyıkoğlu & Türker Yakupoğlu Killik Travertenleri (Denizli Kaklık) ile Salihli (Manisa) Travertenlerinin (Batı Türkiye) Karbonat Fasiyes Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Carbonate Facies Characteristics Between Killik (Denizli-Kaklık) and Salihli (Manisa) Travertine Beds (Western Turkey) İsmail İşintek, Burhan Erdoğan, Özlem Yılmaz & Esra Turhan İran ın Kuzey Doğusu ndaki Kopet-Dagh Havzası nın Batısında Yer Alan Paleosen Siliklastik ve Karbonat Kayaçlarının Paleocoğrafik Açıdan Yeniden Düzenlenmesi Palaeogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West part of Kopet-Dagh Basin, NE Iran Asadollah Mahboubi, Reza Moussavi-Harami & Akbar Heydari Mağmatik Süreçlere Bağlı Gelişen Jeotermal Sisteme Bir Örnek: Çağlayık (Polatlı/Ankara) Jeotermal Alanı A Case Study for a Geothermal System Formed by Magmatic Processes: Çağlayık Geothermal Field (Ankara, Turkey) Servet Açıkgöz, Hafize Akıllı & Nedret Beril Açıkgöz Kangal (Sivas) Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri Organic Petrographic Properties of Kangal (Sivas) Coals Nazan Yalçın Erik, Selami Toprak & Faruk Ay Erdemli-Silifke (Mersin) Bölgesinin Karst Özellikleri ve Karst Coğrafi Bilgi Sistemi Karstic Features of Erdemli-Silifke (Mersin) Region and Karst Geographic Information System Murat Akgöz Kırşehir Bölgesinin (Orta Anadolu, Türkiye) Landsat ETM+ Görüntüsü üzerinde Çizgisellik Analizi; Yapıların Tektonik Anlamları Lineament Analysis of the Kırşehir Region on Landsat Etm+Images, Central Anatolia-Turkey: Their Tectonic Significance Uğur Temiz & Ergun Gökten Google Earth Programının Jeolojik Harita Alımında CBS Platformu Olarak Kullanımı: Burdur (GB Türkiye) Örneği Use of Google Earth as a GIS platform in Geological Mapping: Burdur (SW Turkey) Example Kubilay Uysal, Kerem Hepdeniz ve Murat Şentürk