03/2013. E-Manager. Software Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "03/2013. E-Manager. Software 9.62. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!"

Transkript

1 03/2013 E-Manager Sotware 9.62 Kullanım kılavuzu rt: tr Devreye sokmaan öne ikkatli bir şekile okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

2

3 - (kullanım kılavuzunun orijinali) - Makinenin tanımlanması Makineyi evralırken, ilgili verileri aşağıaki listeye girin: Seri numarası:... Makine tipi:... Moel:... İlk kullanım:... ksesuarlar: Kullanım kılavuzunun çıkış tarihi: 03/2013 Son eğişiklik: E-Manager SW 9.62 tr Satıı aresi: ı:... Sokak:... Şehir:... Tel.:... Mşt. No: Satıı:... HORSCH aresi:, Sitzenho Shwanor, Postah 38 Tel.: +49 (0) 9431 / Faks: +49 (0) 9431 / E-posta: Mşt. No: HORSCH:...

4 İçinekiler E-Manager...4 E-Manager'in kurulumu...5 HORSCH Terminali...7 Kullanım...7 Terminal ayarları...8 Kullanım...9 Ekran... Menüye genel bakış...12 Çalışma penereleri...13 Çalışma peneresinin uyarlanması...13 Çalışma peneresi ekranı...14 Çalışma peneresi Çalışma peneresi Yarım taraı kapatma...18 Çalışma peneresi Perormans verileri...19 kım ölçümü...19 Menüye genel bakış: Yuvarlama...20 Yuvarlama numunesi...21 Ekme kontrolü...23 Rotor seçimi...24 Makine verileri...38 Makine verileri Makine verileri Yapılanırma...40 Yapılanırma Yapılanırma Yapılanırma Yapılanırma Makine yolu ritmleri...48 Makine yoluna ekme...61 Ekme akışı izleme ünitesi...62 Hassasiyeti ayarlama...62 larm bilirimi...63 Ekme akış teşhisi...63 Teşhis programı...64 Teşhis Teşhis Teşhis larma genel bakış...67 Makine kablo emeti kutuplu işteki kablo ataması...71 Bağlantı kablosuna kablo ataması

5 3

6 E-Manager E-Manager, ekme ve gübre ozajı için elektronik bir kumana ünitesiir. Bu ünite, ekme makinesine bağlı tüm yapı gruplarını regüle eer, izler ve kumana eer. E-Manager'i, anak kullanım kılavuzunu okuuktan ve kullanımına aşina oluktan sonra evreye alın. Prensip olarak sistem ile çalışırken, geçerli kaza önleme yönetmelikleri ve iğer genel kabul görmüş emniyet tekniği ve çalışma sağlığı kurallarına uyulmalıır. Bilgisayar Tek ve çit epolu tüm makineler bir Master bilgisayarla onatılmıştır. Üç ozlama ihazı olan sürümlere bir Slave bilgisayarı a monte eilmiştir. Bilgisayaraki etiketler onanım sürümünü gösterir. Kırmızı göze kapağına sahip olan bilgisayarlar Master bilgisayarı için 9.xx 49 üzeri yazılımla ve Slave bilgisayarı için 1.xx 4a yazılımı ile onatılmış olabilir. 4 8 Donanım Tüm ISOBUS özelliği olan terminallere E-Managers'in kullanımı mümkünür. 1 5 Yazılım tüm makineler ve onanımlar için eşittir. Saee bağlı olan yapı grupları etkinleştirilmeliir ve ilgili ayarlar yapılmalıır. Tüm bileşenler ve sensörler kablo emetiyle bilgisayar ve monitöre bağlanmıştır. Bilgisayar bilgileri alır, eğerlenirir ve çalışma urumlarını ve verileri terminale gösterir. Girilmiş veya sabit ön eğerlerin üstüne çıkılması veya altına inilmesi uruma veya arızalara monitörün gösterimi kesilir ve arıza gösterilir. Bilgisayar Master bilgisayar, ürün no Program sürümleri 9.xxx Traktör bağlantısı için 16 kutuplu soket 3. Ekme akışı moülü veya Slave bilgisayar bağlantısı için 16 kutuplu soket 4. Makine kablo emeti, tohum ekme araı bağlantısı için 42 kutuplu soket 5. Slave bilgisayar, ürün no Program sürümü 1.xx 4a 6. Master bilgisayar için 16 kutuplu soket 7. Ekme akışı moülü bağlantısı için 16 kutuplu soket 8. Üçünü ozlama tahrikine, örneğin mikro granüle kablo bağlantısı için 42 kutuplu soket

7 Bakım Sistem bakım gerektirmez. Saee makine yıkanırken bilgisayara ve kablo bağlantılarına ikkat eilmeliir. Bilgisayarı, işleri ve tüm iğer elektrikli yapı parçalarını ve ozlama ihazlarını yüksek basınçlı temizleyiilerle veya oğruan basınçlı su ile temizlemeyin. E-Manager'in kurulumu Traktörün kenisine ait ISOBUS onanımlarına makine oğruan ISOBUS soketine bağlanabilir. Tüm iğer traktörlere ilk kuruluma temel onanım monte eilmeliir. ISOBUS onanımlı traktörlere kurulum Traktöre mevut olan bir ISOBUS onanımına makine traktör terminalinen veya ilave bir terminalen kumana eilebilir. Traktör terminali ile kumana ¾ Makine bağlantı kablosunu, traktöreki ISOBUS prizine takın ve terminali açın. ¾çılırken kumana penereleri otomatik olarak yüklenir ve makine traktör terminali ile kumana eilebilir. İlave bir terminal ile kumana ¾ Makine bağlantı kablosunu, traktöreki I SOBUS prizine takın. ¾ Terminali kabineki uygun bir yere sabitleyin. Yolu görüşü olumsuz etkilenmemeliir. ¾ Birlikte teslim eilen kablo ile terminali ISOBUS kabin prizine bağlayın. ¾ çılıktan sonra kumana penereleri yüklenir ve makine traktör terminali ile kumana eilebilir. 5

8 ISOBUS onanımı olmayan traktörlere kurulum ISOBUS onanımı olmayan tüm traktörlere ilk kuruluma traktöre temel onanım monte eilmeliir. Temel onanımın kabloları oğruan traktöreki aküye bağlanmalıır. Kablolar asla kabineki iğer işlere takılmamalıır. Terminal yol görüşünü engellememeliir. Kablolar aşınmamalı ve yalıtım hasar görmemeliir. Montaj ¾Terminal tutuuyu, sürüünün görüş ve kumana alanına uygun bir konuma monte ein. ¾Kalın kabloyu aküye oğru öşeyin ve gerekirse kısaltın. ¾ Her iki emniyet anahtarını kabloyla sıkı ve kalıı olaak şekile bağlayın. ¾ Her iki kırmızı kabloyu akünün artı kutbuna ve her iki siyah kabloyu akünün eksi kutbuna bağlayın. ¾ ISOBUS prizini traktörün arkasına sabitleyin. Kolay erişime ve kalırma hirolik ünitesi için hareket alanına ikkat ein. ¾ Terminal tutuuyu arkaa terminale sabitleyin ve bağlantı kablosunu alttan terminale takın. küe bağlantıları kontağı iyi olmalıır. Montaj hataları gerilimin üşmesine ve tanımlanamayan hata bilirimlerine ve arızalara yol açar. ISOBUS temel onanımı 6

9 HORSCH Terminali Terminal, traktöre öneen monte eilmiş tutuuya takılır ve bir kablo üzerinen bilgisayara bağlanır. Girişleri ayarlama ve eğiştirme Kelimelerin veya sayıların seçimi, girişi ve onaylanması çevirmeli tuş (7) ile gerçekleştirilir. Çevirmeli tuş ile işaret sayı veya kavramın üzerine getirilir ve çevirmeli tuşa basılarak onaylanır. 8 7 Kavramlara / Kelimelere tüm seçim olanakları gösterilir, sayılara 1 ila arasınaki sayıların oluğu tablo, iki ok ve OK gösterilir Renkli ekranlı ve klavyeli terminal 1. çma/kapama üğmesi 2. Fonksiyon tuşları 3. Boş 4. Boş 5. ESC tuşu - Giriş iptal - Penereen çık - larm mesajlarını gizle 6. Seçim menüsünü çağır / çık 7. Çevirmeli tuş - Seçim, giriş ve onay 8. USB soket bağlantısı Ekranaki üğmelere (2) sabit onksiyonlar atanmamıştır. Bunlar her seerine ekrana gösterilen onksiyonu çalıştırırlar. Ekran göstergeleri program sürümüne göre resime gösterilenleren arklı olabilir. Sayı eğerlerini eğiştirme Eğer sayı eğiştirilmeyeekse çevirmeli tuşa basın ve böylee sayıyı onaylayın. Çevirmeli tuşla sayıyı eğiştirmek için istenilen sayıyı seçin ve çevirmeli tuşa basarak onaylayın. Otomatik olarak bir sonraki sayıya geçilir. Ok tuşlarıyla istenen rakam oğruan seçilebilir. Kavramlara çevirmeli tuşla yeni kavramı / kelimeyi işaretleyin ve basarak onaylayın. Kullanım çma "çma/kapama" üğmesine kısa süreli basın. Bir yenien başlatmaa, bilgisayarı eğiştirilmesine veya yenien programlanmasına veriler bilgisayaran yüklenir. İlk kez evreye almaan öne sisteme bazı ayarlar yapılmalıır. 7

10 Terminal ayarları Terminal ayarı "Servis" menü noktasına ayarlanır: ¾Parlaklık (ekran) ¾Ses seviyesi (alarm) ¾ Tarih / Saat ¾ Dil seçimi ¾ Ölçü birimleri ¾ Klavye ayınlatması Çevirmeli tuş ile işareti konumlanırın ve onaylayın. Çevirmeli tuşla eğeri eğiştirin veya örneğin ülke ilini seçin ve tekrar onaylayın. Bunun için tuş (6) ile seçim menüsünü çağırın. Örneğin il seçimi Çevirmeli tuş ile "Servisi" işaretleyin ve onaylayın. Parlaklığı, kontrastı ve klavye ayınlatmasını çevre ayınlığına ve kişisel hassasiyetinize göre ayarlayın. Ses seviyesini mümkün oluğuna yüksek ayarlayın. larm mesajları traktörünüze çalışma koşullarına a uyulabilir olmalıır. Çevirmeli tuş ile "Terminal ayarını" işaretleyin ve onaylayın. 8

11 Kullanım çma "çma/kapama" üğmesine kısa süreli basın. Bir yenien başlatmaa, bilgisayarı eğiştirilmesine veya yenien programlanmasına veriler bilgisayaran yüklenir. Havuzun silinmesi "Servis" alanını seçin. "Dosya yönetimi" "Havuzlar" menüsünü seçin ve ekme makinesi için birini osyayı ve tekli tahıl ozajı için ikini osyayı silin. rınan terminali kısa süreliğine kapatın. Yenien başlatılığına penereler yenien yüklenir. Sistemin yenien başlatılması Terminal traktörün ISOBUS'üne bağlanmışsa, terminal kapatılırken ve açılırken bilgisayar otomatik olarak yenien başlatılmaz. Sistemin yenien başlatılması için makineye olan bağlantı kablosu kısa süreliğine çıkarılmalıır. Bir günelleme işlemine öne, makine ve ayar verilerinin not eilmesi önerilir. z kapsamlı günellemelere veriler tutulur. Büyük kapsamlı günellemelere ve yeni graiklerin gösterilmesi gerektiğine, muhtemelen eski ayar ve perormans verileri artık bulunmaz. Bazı sistem kaynaklı arızalara, terminaleki kumana penerelerini silmek ve bir yenien başlatma işlemiyle bilgisayaran yenien yüklemek gerekebilir. rınan havuz terminale yenien kayeilir. 9

12 Ekran Ekran birkaç bölgeye bölünmüştür. Yazılım urumuna, onanıma ve evreye alınan onksiyonlara göre göstergeler uygun şekile arklı olabilir yarlar tamamlanıktan sonra terminal kapatılıp tekrar açılmalıır. Örneğin ile veya ölçü birimineki her eğişiklik sonrasına terminal yeni ili veya ölçü birimini makine bilgisayarınan öne yüklenmeliir. şağıaki iller şu ana kullanılabilir: lmana e İngilize en Fransıza r Danimarkaa a Polonyaa pl Çekçe s Rumene ro İspanyola es İsveççe sv Maara hu Sırpça sr Rusça r u Estona et Litvana lt Letona lv Bulgara bg Hırvatça hr Fine i İtalyana it 1 1. Ekranaki sol ve sağaki graikler yanına bulunan şalterin onksiyonunu gösterir. 2. na ekran: Buraa makine onksiyonları gösterilir, veriler girilir ve eke işlemi için gerekli olan veriler ve bilgiler gösterilir. Ekme işlemi ve ekme kalitesi için önemli olan bir arızaa ekran alarm mesajı ile kapatılır. larm bilirimi 3 1 GPS onksiyonları ve aşağıaki onksiyonların ayarları ve aktileştirilmesi Task Manager Tra Leaer II Setion Control v.s. keni talimatına açıklanmaktaır

13 3. Bilgilenirme satırı: Çalışma urumuna ve ayara göre sürüü bilgilenirilir. Sapmalara ilgili uyarı mesajı gösterilir. Bu uyarı mesajları oğruan bir işlem ve onay gerektirmez. nak ekme işleminin kalitesinin olumsuz etkilenmemesi için bu mesajlar ikkate alınmalıır. 6. Bu tuşla başlık satırınaki onksiyon veya program ana ekrana aktarılır. Bilgilenirme satırı Uyarı mesajı 4. Biren çok sayıa onksiyon açılmışsa veya program aktise, örneğin Task Manager, Trak Leaer v.s., buraa kapatılır ve başlık satırına gösterilir. İlave onksiyon örneğin Fiel-Nav İlave onksiyon 5. Başlık satırına seçilen ilave onksiyon gösterilir. "Makine yapılanırması" menüsüne başlık satırına göster "evet" olarak seçilmişse, bilgilenirme satırı bir kere aha gösterilir. Başlık satırınaki gösterge tüm menülere arasına saya geçişi yapılırken korunur. 11

14 mer um sn ng nu h Zei me eina Dat p ine h Mas eil e w. Ent s um 08 Dat ep ng nu h Zei D s um 08 Dat ep ng nu h Zei se atum p0 8 e w. Ent E s um 08 Dat ep me eina Dat p ine h Mas eil e ntw. s um 08 Dat ep e w. Ent mer um sn ng nu h Zei i er ril Dat eina me e w. Ent Datum Datum ng nu h Zei ve 0-m yola sürüşe başlama mer um sn ng nu h Zei Zei h nu ng sn um mer me eina Dat e sep 08 Da sep 08 e in me eina Dat e w. Ent s um 08 Dat ep Zei h nu ng me eina Dat mer um sn ng nu h Zei e Entw. sep 08 Datum Entw. Dateiname peil mer um sn ng nu h Zei e Dateinam e Entw. ak M M M pe ash il ine Zei h nu ng ng nu h Zei er ngsnumm Zeihnu e Dateinam p septum 08 ine h Mas eil Dateiname Datum sep 08 pe ash il ine M Zei h nu ng sn um mer pe ash il ine Dat eina me M pe ash il ine E e ntw. nung Zeih Da tein am e D se atum p0 8 Zei h nu ng E Zei h nu ng D M E i e ntw. s ler Dat eina me re Zei h nu ng sn um mer D se atum p0 8 Başlat Te şh i e en ap E e ntw. m se atum p0 8 Dat eina me e ntw. lış Zei h nu ng sn um mer pe ash il ine Dat eina me Ça Zei h nu ng sn um mer kım ölçümleri için Zei h nu ng Yuvarlama için Da 08 septum Zeihnungsnummer Zeihnung Mashine er ngsnumm Zeihnu Ze ih nu ng snum mer 5 san. p ine h Mas eil ng nu h Zei ng Zeihnu Zeihnung En e tw. ng Zeihnu En e tw. Makine yollarını ayarlama e Mashin peil p ine h Mas eil r me snum nung Zeih e Mashin peil Ze ih nu ng Mashine peil Zeihnungsnummer Entw. e 12 me teina Da Perormans verileri l pei hine M peasmahsine il Kalan miktar eposu Menüye genel bakış

15 Çalışma penereleri çılıştan sonra her zaman çalışma peneresinin ilk sayası görüntülenir. Ekranaki görüntü ayarlamaya ve onanımın kapsamına bağlıır. Üçünü çalışma sayası ağırlıklı olarak yuvarlama numunesi, çalışmaa ekme akışı izleme için hassasiyet ayarı ve e tıkanmaa ve arızalı sensörlere hata arama için gerekliir. Çalışma peneresinin ilk sayası Çalışma peneresinin üçünü çalışma sayası Çalışma penerelerinin ikini ve üçünü sayası, ekme işlemi sırasına saniye sonra otomatik olarak ilk sayaya geri öner. İlk sayaya ok üğmesiyle oğruan geçilebilir. Çalışma peneresinin uyarlanması Gerektiğine çalışma peneresinin birini sayası keni taleplerinize ve uygulamaya yakın kullanıma göre uyarlanabilir. Çalışma peneresinin ikini sayası Bu araa stanart birini sayaan yeni bir ekran sayası gösterilir. Bu saya "Makine yapılanırması" menüsüne "Ekstra anahtar seçimi" menü noktası altına keniliğinen yapılanırılabilir (bkz. makine yapılanırılması). 13

16 Çalışma peneresi ekranı Çalışma peneresi ekranı 1. Çalışma konumu gösterilmesi. Yeşil ve ok aşağıya oğru = Makine çalışma konumuna Yeşil ve ok yukarıya oğru = Makine çalışma konumuna eğil 2. Sürüş ve çalışma hızının gösterilmesi. 3. Şerit gösteriinin seçimi ve konumu. 4. Ekme akış izlemesinin onksiyonu. çık, anak çalışma konumuna olmaığına gösterge yanıp söner. 5. Makine yolu evreye alma şerit numarası. Makine yolu evreeyken "şeritler" siyahtır ve ekme yığınları (9) alanına gizlenir. 6. kg/ha olarak ekme ve gübre miktarlarının gösterilmesi. 7. İkini an evir sayısının gösterilmesi. 8. % olarak ozlama miktarının gösterilmesi. Ekme miktarının ayarı eğiştiriliğine oran göstergesi yanıp söner. 9. Çalışma konumuna ekme yığınları gösterilir. Makine yollarının kapakları kapalıyken ve yarım tara evreeyken ekme yığınları gizlenir.. Halihazıraki çıkış ozlama miktarlarının gösterilmesi ve rotorların evir sayıları. 11. Daha a mümkün olan alan kapasitesinin gösterilmesi ve günel epo içeriği ile metre olarak sürüş mesaesi. 14

17 Çalışma peneresi 1 Dozaj ihazının başlatılması Bu onksiyon örneğin köşelerin veya kenar bölgelerin ekilmesi için kullanılabilir. Dozaj ihazı aşağıaki urumlara öneen belirlenen süreyi sona eririr, ¾traktör uruğuna, ¾makine çalışma konumuna iniriliğine, ¾ekme onksiyonu açılığına, Bu süre içine bilgisayar bir hız sinyali alırsa, kumanayı bilgisayar üstlenir. Birini çalışma sayası menü görünümü Makine yolu ritmi üğmeye her basılığına bir şerit kayırılır. Şerit numarası sürüş şeritleri arasına gösterilir. Bir makine yolu şeriine evreye sokulmuş şeritlerin arka planı siyah olur. Ek olarak tohum ekmee kilitli yığınlar gizlenir. Bu ururma tuşu makine kalırılıktan sonra ritmin yerinen evreye sokulmasını önler. Bu onksiyon, sürüş şeritleri arasına DURDUR ile gösterilir. Direk mouna "Kalırma" hirolik onksiyonu kapatılır. Kumana ihazı evreye sokuluğuna, saee şerit kazıyıı hirolik olarak kumana eilir. Makine çalışma konumuna kalır. Çalışma sinyali hirolik olarak engellenir ve makine yolu artık ilerlemez. 15

18 Bir sonraki sayaya evam: Hirolik şerit gösterii kumana ünitesi veya yarım tara kumana ünitesi etkinleştirilmişse, bir sonraki sayaa şerit gösteriinin kumana menüsü, makineyi kalırma ve katlama ve e yarım taraı kapatmanın kumana menüsü gösterilir. Birini çalışma sayası menü görünümü Ekme miktarı %0 Ekme miktarı +% veya -% üğmeleriyle eğiştirilmişse, bu üğmeye bir kez basarak yenien öneen belirlenmiş ekme miktarına (kg/ha) geri getirilebilir. Ekme miktarının ayarı eğiştiriliğine, oran göstergesi ekrana yanıp söner. +% veya -% eğiştirme üğmeleriyle ekme miktarı biren azla aıma eğiştirilebilir ve tekrar geri getirilebilir. Ekme miktarı ekrana tohum eposunun üzerine % insinen gösterilir. Yüze aımı makine verilerine eğiştirilebilir. Buraa, saee ekme miktarının mı yoksa gübre miktarının a mı eğiştirileeği e seçilebilir. Ekme onksiyonunu ÇM/KPTM: Ekme onksiyonu kapalıyken, ekrana ekme makinesinin altına DURDUR yazısı gösterilir. Ekme onksiyonu açıksa, ekme makinesi çalışma konumuna inirilir ve bilgisayara bir hız sinyali geliğine bilgisayar regülasyon işlemine başlar. 16

19 Çalışma peneresi 2 Makineyi kalırma ve inirme Şerit gösterii onksiyonun seçimine "Kalırma/ inirme" onksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir. Şerit gösterii açılmışsa, ilk tuşa basışta şerit gösterii; ikini tuşa basışta "Kalırma / inirme" onksiyonu kapatılır. "Su eliği" mou İkini çalışma sayası menü görünümü Devreye sokulmuş onksiyonlar ekme makinesinin ekranına gösterilir. Örneğin tarlaaki ıslak yerlere makinenin battığı urumlara bu onksiyonla makine kalırılabilir. Bu sıraa çalışma sinyali kesilmez ve makine yolu artık ilerlemez. Normal ekme onksiyonuna yenien tuşa basarak veya istenen şerit gösterii onksiyonunaki bir tuşa basarak geri gelinir. Bu şerit kazıyıı kumana ünitelerinin açılmasına "Kalırma" hirolik onksiyonu her zaman birlikte etkinleştirilir. Her iki şerit kazıyıı makineyle kalırılır veya inirilir. Saee sol şerit kazıyıı kumana eilir. Saee sağ şerit kazıyıı kumana eilir. Değiştirme mou: Sol ve sağ şerit kazıyıılar önüşümlü olarak kalkarlar ve inerler. Bu, normal ekme işlemi mouur. Katlanabilir makinelere bu üğmeyle hirolik bloğu "Katlama"ya geçirilir. "Kalırma / inirme" onksiyonları ve ekme onksiyonu kapatılır. 17

20 Yarım taraı kapatma Çalışma peneresi 3 Çitli epo, sıvı gübre tertibatı veya ekme akış izleme ünitesi gibi ekme makinesi onanımlarına göre üçünü "çalışma sayasına" başka simgeler e görülür. Buraa, tohum ekmee sürekli olarak gerekli olmayan göstergeler bulunur. Düğmelerle iğer onksiyonlara geçilebilir. Makine yapılanırmasına yarım taraı kapatmanın seçiminen sonra, ikini çalışma sayasına sol ve sağ kapatma için her iki simge gösterilir. Bir yarım taraın kapatılması için bir üğmeye basılığına, uç konum sensörü bilgisayara bir sinyal verineye kaar ilgili yarım saya ekran graiğine yanıp söner. Uç konuma kapalı yarım tara gizlenir. Ekme miktarı yarıya inirilir; çalışma genişliği e yarıya iniriliği için kg/ha insinen ekme miktarı göstergesi aynı kalır. ynı tuşa basılığına ve ekrana makinenin tamamı tekrar görülür oluğuna, çalışma genişliğinin tamamı tekrar kullanılabilir olur. Her iki uç konumun sinyalleri motoran bilgisayara tetiklenir. Orta konum sinyali ozlama ihazınaki sensör taraınan verilir. Bir sonraki sayaya evam Ekranaki göstergeler 1. % olarak ekme miktarının gösterilmesi. 2. I ozlama ihazınaki ekme miktarının itibari eğeri. 3. Depoaki kalan miktarı göstergesi. "Kalan miktar" menüsüne epolaraki olum miktarları girilebilir. Depolaraki olum miktarları ve bununla birlikte mümkün olan alan kapasiteleri gösterilir. 4. II ozlama ihazınaki ekme veya gübre miktarının itibari eğeri. 5. Ekme akışı izleme ünitesinin hassasiyet ayarı ve tıkanmış ekme hortumlarının göstergesi. 6. Kalan epo içeriği ile alan kapasitesinin ve metre olarak sürüş mesaesinin gösterilmesi. 7. Ekme akış izleme hassasiyet ayarı için artı ve eksi üğmesi - bkz. ekme akış izlemesi açıklaması. 8. Ekme akış izleme teşhisine geçiş

21 Perormans verileri "i" üğmesiyle ekme ve alan perormansları gösterilir. kım ölçümü Çekilen akım ve tüm ozlama tahriklerinin evir sayıları göstergesine geçiş. Bu veriler "CE" tuşları ile her ozlama ihazı için silinebilir ve "0" 'a getirilebilir. Ekme programına geri: İlk "Çalışma sayası". Dozlama motorlarının çektiği akım 11 ampere kaar izin verilen alan içerisineir. 11 amper üzeri ve bir akikaan aha uzun süre çekilen akıma bir uyarı mesajı görüntülenir. Uyarının neeni gierilmeliir, örneğin yavaş sürüş yapılmalıır. şırı yük mevut oluğu müetçe uyarı mesajı tekrarlanır. 16 amper üzeri bir yüklenmee tahrik kapatılır. rızanın neeni gierilmeliir (örneğin ozaj ihazına yabanı maeler). rınan sistem yenien başlatılmalıır (kapatın/açın). Bir gübre motoru için olan evir sayısı göstergelerinin sütunları 15 ila 120 evirlik evir sayılarına yeşilir. 15'in altınaki ve 120'nin üzerineki evirlere gösterge kırmızıır. Bir mikro ozlama tahrikine sütunlar 7 eviren itibaren yeşilir. yrıa tam evir sayısı gösterilir /ak. üzeri evir sayılarına tekrar bir uyarı mesajı görüntülenir. Motorlar aha azla önebilir. nak tohuma veya gübreye bağlı olarak ozlama hürelerinin tam olu olması artık temin eilemez. 19

22 Mashine Zeihnung Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum Menüye genel bakış: Yuvarlama Yuvarlama numunesini tartma ğırlığı girme Hız aralığını kontrol etme Entw. Datum e sep 08 Dateiname Zeihnungsnummer Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Başlat Yuvarlama şalterine basma Entw. Datum e sep 08 Dateiname Zeihnungsnummer Yuvarlama Mashine Zeihnung peil Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. e Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Mashine Zeihnung peil Mashine Zeihnung peil peil e sep 08 20

23 Yuvarlama numunesi Yuvarlama numunesi almaan öne, çalışma hızının hesaplanması için ekme ve gübre miktarının çalışma hızı girilmeliir. Dozlama ihazına uygun rotor monte eilmiş olmalıır. Rotor seçimi Rotor ekme miktarına, ekme makinesinin çalışma hızı ve çalışma genişliğine bağlıır. şağıaki tablolar, arklı çalışma genişliklerineki asgari ve azami ekme miktarlarını ve arklı çalışma hızlarınaki kullanılabilir rotor boyutlarını göstermekteir. Yuvarlama Tohum yuvarlama - ozlama ihazı 1 Gübre yuvarlama - ozlama ihazı 2 "Yuvarlama ozlama ihazı 1" üğmesine basın. Tohum yuvarlama menüsü görüntülenir. Gösterge, ozlama ihazının yuvarlama evir sayısının ayarlanmasını ve e epo ve ozlama ihazı olumunu hatırlatır. Özel uygulamalar için talep üzerine başka rotor boyutları a mümkünür. yarlama tabloları 1 kg/litre için oluşturulmuştur. Tüm ekme tiplerine özgül ağırlığa ikkat eilmeliir ve buna göre örn. üşük tohum özgül ağırlığına aha büyük bir rotor monte eilmeliir. İtibari eğeri girme Yuvarlama evir sayısı Yuvarlama evir sayısı çevirmeli tuş ile ayarlanabilir. Ön ayar akikaa 60 evirir. Normal koşullara bu yeterliir. ğırlıklı olarak yüksek ozlama evir sayılarına çalışılıyorsa, ozlama hürelerinin olumunun yaklaşık olarak eşit olması için yuvarlama evir sayısı a yükseltilmeliir. "İtibari eğere", ekme ve gübre için ozlama ihazını seçin ve çevirmeli tuş ile istenen tohum veya gübre miktarlarını kg/ha insinen girin. 21

24 Dozlama ihazı olu mu? Depoa yuvarlama işlemi için yeterli miktara tohum veya gübre olurulmuş olmalıır. Fakat, yanlış rotor seçimine rotorun aha kolay eğiştirilebilmesi için, özellikle ine ekmelere tank tamamen olurulmamalıır. Yuvarlama miktarının oğru hesaplanması için, yuvarlama numunesi alma işlemine rotoraki tüm hüreler olurulmuş olmalıır. Bunun için "Dozlama ihazı" üğmesine basın. Rotor, "Ön çalışma süresi" öğesinin altınaki "Yapılanırma 3" menüsüne girilmiş oluğu kaar veya üğmeye yenien basılınaya kaar öner. Yuvarlamayı başlatma Makineye bağlı olarak altına bir kap yerleştirin veya yuvarlama çuvalını ozlama ihazının altına koyun. Başlatmak için traik işareti üğmesine basın. İkini saya "Yuvarlama" görüntülenir. Yuvarlama miktarı "Yuvarlama numunesi"ne bilgisayara oğru tam bir ozlama kumanası için gerekli olan hesaplama temeli verilir. Girilen eğer olarak, yuvarlama numunesi alma sırasına ozlama ihazınan alınan ekme ağırlığına gereksinimi bulunur. Bu yüzen ölçüm hatalarını asgari üzeye tutmak için mümkün oluğuna azla tohum numunesi alınmalıır. Yuvarlama numunesinen öne üşme oluğuna ve bağlı olan borulara tohum kalmış olup olmaığı kontrol eilmeli ve gerekirse temizlenmeliir. Kalan miktar, yuvarlama miktarını ve bununla birlikte tüm tohum ekme işleminin yanlış olmasını sağlar. "ESC" üğmesiyle işlem buraa iptal eilebilir ve yuvarlamaya yenien başlanabilir. "Return" üğmesiyle çalışma sayasına kaar geri giilir. ¾ Makineeki yuvarlama şalterinin konumunu eğiştirin. Rotor öner ve yuvarlama kabını olurur. ¾Yuvarlama numunesini kapattıktan sonra yuvarlama miktarını girmek için menü görünümü görüntülenir. 22

25 ¾ Yuvarlama kabını alın ve gerekirse üşme oluğuna kalmış olan tohumu toplayın. ¾ Yuvarlanmış tohumu tartın. ¾Çevirmeli tuş ile ağırlığı girin. ¾ Yuvarlama ağırlığını girikten sonra mümkün olan hız aralığı hesaplanır ve gösterilir. Gösterilen hız aralığı isteiğini ekme hızına eşitse, gübre veya tek tank için yuvarlama numunesi alma işlemine tohum ekmeyle başlanabilir. İstenen çalışma sıaklığı öneen belirlenen hız aralığına eğilse, rotor buna göre aha büyük ve aha küçük seçilmeli ve eğiştirilmeliir. rınan yuvarlama işlemi tekrarlanmalıır. Dozlama motorunun regülasyon aralığı 15 ev/ ak ila 150 ev/ak arasınaır. 135 ev/ak eğerinen itibaren evir sayısının aşırı yüksek oluğuna air bir uyarı mesajı gösterilir. Daha yüksek evir sayılarına ozlama hürelerinin artık eşit miktara olumu sağlanamaz. Birçok ekme tipine 60 ila 0 ev/ak arasınaki eğerlerin uygun oluğu görülmüştür. Ekme kontrolü Ekme kontrolü, yuvarlama numunesi alma işlemi için bir kontrol işlemiir ve tohum ekme sırasına ozlama oğruluğu için bir enetimir. Bunun için yuvarlama sırasına aynı işlem yürütülmeliir. Bilgisayar son yuvarlama numune alma işleminen kalibrasyon verilerini alır ve yeni yuvarlama numune alma işleminin tur sayısınan yuvarlama miktarı için yeni bir eğer hesaplar. Yuvarlama şalteri kapatılığına, bu eğer "Yuvarlama miktarı" altına kg insinen gösterilir. Öneki yuvarlama numune alma işlemineki aynı tohumlar kullanılıysa, yeni yuvarlama numune alma işleminin ağırlığı girilmiş olan eğerler aynı olmalıır. Sapma urumuna eğeri üzeltin ve gerekirse kontrolü tekrarlayın. 23

26 Depoların birleştirilmesine yuvarlama (tohum için her iki epo kullanılır) Makine yapılanırmasına "2 x ekmeyi" seçin. Rotor seçimi Tohum ve gübre rotorları 20, 40 ve 0 m³'lük rotorlar tohum ve mısır için uygunur. Bu rotorlar asulye ve katı gübre için uygun eğilir. Çit tanklı makinelere tohum ekmee her iki tank aynı ana kullanılabilir. İstenen ekme miktarı saee ozlama ihazı 1'e girilir. Fakat mutlaka her iki ozlama ihazı yuvarlamalı ve yuvarlama miktarları girilmeliir No. Boyut Renk m³ 1 20 sarı 2 40 kırmızı 3 0 mavi - Mısır için uygun - Fasulye ve katı gübre için uygun eğil ynı besleme hami - Farklı kullanım Yuvarlama menüsü görünümü Dozlama rotorları aynı boyutta olmamalıır. Farklı rotorlara, küçük olanı aha küçük tankta ozlama ihazına a monte eilmeliir. Çit üşme oluğu olan ve iki ekme kulesi olan makinelere 170'lik rotor çalıştırılığına rotor (2) veya (3) (2 x 85 m³) kullanılmalıır. ksi hale ekin her iki yarıya eşit ağıtılmaz Rotorlar 170 m³ 24

27 Gübre rotorları İne ekmeler için rotorlar Paslanmaz çelikten üretilen 150, 250 ve 375 m³' lük rotorlar gübre için son eree uygunur m³ m³ m³ Boyut m³ Hüre biçimi / hüre boyutu Hüre sayısı 3,5 yarı yuvarlak, yarıçapı 4 mm 3,6 2 hüre iski 1,8 m³ 20'şer Yarı çapı 3,5m 7 2 hüre iski 3,5 m³ 5 Çentik yakl. 19 x 3 mm 12 2 hüre iski 5 m³ Çentik yakl. 23 x 5 mm hüre iski m³ 15 U orm, yarıçapı 7 mm V orm, yarıçapı 7 mm 12 Hüre isklerinin üzerine ilgili ürün numarası ve büyüklüğü yazılmıştır. Çit üşme oluğu olan ve iki ekme kulesi olan makinelere iki hüre iski olan rotorlar kullanılabilir. ksi hale ekin her iki yarıya eşit ağıtılmaz. 25

28 5 3 Rotorlar Die 6kt. Bohrung Lasershnitt 49 ie 6kt. Bohrung Lasershnitt! Çalışma genişliği Rotor [m³] 3,5 2x , x Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. i Die 6kt. Bohrung Lasershnitt 5,0 7,0 49 Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. g Die 6kt. Bohrung glasershnitt x R 4 20x 18 R 5 R 3,5-0,1 3m g Ekme miktarı [kg/ha] bitte rtikelnummer un Größe (3,5m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Pr 2 alle Kanten entgratet bitte rtikelnummer un Größe (1,8m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Muster 6.kt. Welle Pr muss 2 alle einshiebbar Kanten entgratet sein! PR1/ 0-0,2 46,5 6,1 Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. g Die 6kt. Bohrung Lasershnitt ,5 R 4 43,18 6,1 49,5 bitte rtikelnummer un Größe (5,0m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Muster 6.kt. Welle i bitte rtikelnummer un Größe (3,5m) mit Laser eingravieren, 6 n 0,2 g r0,2 Pr 2 alle Kanten entgratet i v asgarmi 2:1 aza- nah em trowalieren EINZELHEIT soll iese [km/] 5 2 Muster 186.kt. Welle b Sitzenho 1 Pr 2 alle Kanten entgratet 1 a9 Einzelheit X RSL/GM b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM 0-0,2 EINZELHEIT war 0-0, RSL/GM nah em trowalieren soll iese Laser war Eing GM noh gut esihtbar au sein. 3-D GM Zeihnung überarbeitet 2: luwig eh ø0x X5CrNi18-2C n 0,2 g Maßstab: 1 : 1 3 3D Bearb P Horsh bitte rtikelnummer un Größe (,0m) mit Laser eingravieren, Gepr. Zellenteiler i 3,5 m Norm e g von 0,05 au 0, eh luwig ø0x6 X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,571 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 e n 0,2 j Muster 6.kt. Welle Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho 1 g Pr 2 alle Kanten entgratet g 1 9 a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh bitte rtikelnummer un Größe (15,0m) b mit 17,2+0,1 Laser war 17+0,2 eingravieren, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 1,8 m nah em trowalieren 0-0,2 war 0-0, RSL/GM EINZELHEIT soll iese Norm Laser war Eing GM e au 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig e 2:1 g von eh 0,05 au 0, luwig ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,343 kg n 0,2 g Maßstab: 5 3 Muster 256.kt. Welle : 1 3 3D Sitzenho 1 Einzelheit X RSL/GM Pr1/ 0-0,2 g Pr 2 alle Kanten entgratet g r 0,2 g 2 13 usshnitt überarbeitet PH/ GM Bearb P Horsh e 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 5,0 m bitte rtikelnummer un Größe (,0m) 0-0,2 war 0-0,1 mit Laser eingravieren, RSL/GM Norm nah em trowalieren geinzelheit Laser war soll Eingiese GM noh gut h sihtbar au 3-D sein GM 15 1 i8zeihnung überarbeitet luwig 2:1 ej von 0,05 au 0, luwig eh ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,560 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 5 4 Muster 35 6.kt. Welle n 0,2 Maßstab: 1 h : 1 3 3D Sitzenho 1 g Pr 2 alle Kanten entgratet g g 2 18 a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 3,5 m bitte rtikelnummer un Größe (25,0m) 0-0,2 war 0-0,1 mit Laser eingravieren, RSL/GM Norm nah em trowalieren EINZELHEIT Laser soll war Eing iese GM noh gut esihtbar au sein. 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig 2:1 g von 0,05 au 0, luwig ,5 e Inex Änerung eh Datum Name Bemaßungen in mm ø0x Gewiht X5CrNi18-2C (kg): 0,571 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 n 0, Muster 6.kt. Welle Maßstab: h1 : 1 3 3D Sitzenho 1 Pr 2 alle Kanten entgratet a Einzelheit X RSL/GM g 3 25 b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler,0 m EINZELHEIT 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm e Laser war Eing GM au 3-D GM g Zeihnung 2:1überarbeitet luwig h von 0,05 eh au 0, luwig ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,531 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 Maßstab: 1 : Muster 756.kt. Welle n 0,2 h 3 3D Sitzenho 1 a Einzelheit X RSL/GM b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh ,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 15,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm e EINZELHEIT Laser war Eing..2006GM Raps- Rotor au 3-D GM g Zeihnung überarbeitet luwig h von 0,05 au 2:1 0, luwig Inex Änerung eh Datum Name Bemaßungen in mm ø0x Gewiht (kg): 0,480 X5CrNi18-2C kg n 0,2 g Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho 1 a Einzelheit X RSL/GM 6 50 b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm EINZELHEIT e Laser war Eing GM au 3-D GM g Zeihnung 2:1überarbeitet luwig h von 0,05 au 0, luwig eh ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,531 kg Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 25,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm Laser war Eing RSL/GM Raps- Rotor e au 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig g von 0,05 au 0, luwig Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,397 kg Rotorlar Çalışma genişliği Rotor [m³] m Ekme miktarı [kg/ha] v [km/] asgari azami

09/2013. E-Manager. Software 9.64. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

09/2013. E-Manager. Software 9.64. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın! 09/2013 E-Manager Sotware 9.64 rt: 80661908 tr Kullanım kılavuzu Devreye sokmaan öne ikkatli bir şekile okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın! - (kullanım kılavuzunun orijinali) - Makinenin tanımlanması

Detaylı

11/2008. DrillManager ME SW 8.26. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

11/2008. DrillManager ME SW 8.26. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın! 1008 DrillManager ME SW 8.26 Art: 80661904 tr Kullanım kılavuzu Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın! - kullanım kılavuzunun orijinali - Makinenin tanımlanması

Detaylı

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. ANA HATLAR...1 @. BİRLİKTE AMBALAJLANAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ...1 1. IP-310 panelle onatılmış olan makineyi alanlar için...1 2. Saece IP-310 çalışma panelini alanlar

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu EKRUCBS Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe İçindekiler İçindekiler Kullanıcı için 2 1 Düğmeler 2 2 Durum simgeleri 2 Montör için 3 3 Genel bilgi: Montaj ve yapılandırma 3 4

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

SIDOOR AT18 Kapı kontrol ünitesi kısa

SIDOOR AT18 Kapı kontrol ünitesi kısa SIDOOR AT18 Kapı kontrol ünitesi kısa Rev. 07, Baskı 8/2007 www.siemens.de/edm 1 Kumanda elemanlarına genel bakış AT18 Temel yapı grubu: X1: Ek modülün yassı kablo bağlantısı X3: Şebeke transformatörü

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU ÖZKAY ELEKTRONİK BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU 1. GİRİŞ BK-103 asansör kumanda kartında kumanda ayarlarını yapabilmek ve arıza kayıtlarını izleyebilmek gibi fonksiyonlar için 2x16 LCD

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

İşletim talimatları Kısım B ana ekran görüntüsü

İşletim talimatları Kısım B ana ekran görüntüsü 08.01.15-18:03 İşletim talimatları Kısım B ana ekran görüntüsü Dil: Türkce $LastChangedRevision: 8967 $ $LastChangedDate: 2013-04-08 17:13:26 +0200 (Mon, 08 Apr 2013) $ 1 Başlangıç ekranı Start Ana menü

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377 Ek kılavuz Konnektör M2 x devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30377 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel güvenlik

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Reaktif Güç Kontrol Rölesi Hızlı Kurulum Kılavuzu Rapidus Reaktif Kontrol Rölesi nin devreye alınması ve işletilmesinden öne bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Detaylı kullanma kılavuzu Cihaz ile birlikte

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Güvenlik Okuyun ve saklayın. İşaret açıklaması,,,... = İş adımı = Bilgi

Güvenlik Okuyun ve saklayın. İşaret açıklaması,,,... = İş adımı = Bilgi 10.1.3.6 Baskı 07.10 TR Pratik Kullanma Kılavuzu Kaskad Kontrol Olarak Merlin 5064 V3 Sistem Yöneticisi Orijinal Kullanma Kılavuzu 2008 2010 Elster GmbH Güvenlik Okuyun ve saklayın Bu kılavuzu montaj ve

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu BT-03i Kullanıcı Kılavuzu 1 Genel Bakış İçindekiler Başlangıç Telefon çağrısı nasıl yanıtlanır? Spesifikasyonlar 2 1. Genel Bakış A B E D F 1-1 Fonksiyon Tuşları: C A B C D E F Silikon kulak askısı Güç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/36 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Farklı makinalar ortak dil

Farklı makinalar ortak dil Farklı makinalar ortak dil Akıllı mahsül üretimi Gü br e le m e r a um m a) ası To işl en p Ek im k i a r es m ko l n Ürü laç (i AMATRON + sayesinde püskürtme makinamı, ekim makinamı ve gübre serpme makinamı

Detaylı

Emniyet solenoid vanaları, çift kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5

Emniyet solenoid vanaları, çift kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5 Emniyet solenoid vanaları, çit kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5 6.22 Printed in Germany Edition 12.13 Nr. 250 087 Teknik DUNGS emniyet solenoid vanaları ZR, EN 161 e göre gaz brülörleri ve gaz cihazları için çit

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz ST 4,40 RP cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi

Detaylı

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Truma CP (E) classic TR Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Kumanda elemanları CP (E) classic İçindekiler Kullanılan semboller... 2 Kullanım amacı... 2 Kullanılan

Detaylı

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02

Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02 Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. BAŞLANGIÇTA YAPILAN KONTROLLER... () Kullanılacak olan kontrol kutusu... ()

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

BEGO. Duplikat cihazı. Kullanma Talimatı

BEGO. Duplikat cihazı. Kullanma Talimatı BEGO Duplikat cihazı Kullanma Talimatı Güvenlik Önlemleri: Gelovit yalnız jel şeklindeki duplikat maddelerinin ısıtılması için uygundur. Bunların haricindeki diğer kullanımlar amacına uygun değildir.bu

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

AKZİL KULLANIM KILAVUZU AKZİL KULLANIM KILAVUZU NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kılavuz Trimble DiNi Elektronik Nivo yu hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmek için hazırlanmıştır. Daha detaylı destek

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu Laser FLS 90 tr Kullanma kılavuzu L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2

Detaylı

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi:

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Silinmeyen hafıza ve otomatik sigorta gibi üstün özellikleri ile Turunç \ İnci kontrol üniteleri bahçenize yaptığınız yatırımı korumak üzere profesyonel

Detaylı

S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ KURULUM KILAVUZU

S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ KURULUM KILAVUZU S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı