03/2013. E-Manager. Software Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "03/2013. E-Manager. Software 9.62. Kullanım kılavuzu. Devreye sokmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!"

Transkript

1 03/2013 E-Manager Sotware 9.62 Kullanım kılavuzu rt: tr Devreye sokmaan öne ikkatli bir şekile okuyun! Kullanım kılavuzunu saklayın!

2

3 - (kullanım kılavuzunun orijinali) - Makinenin tanımlanması Makineyi evralırken, ilgili verileri aşağıaki listeye girin: Seri numarası:... Makine tipi:... Moel:... İlk kullanım:... ksesuarlar: Kullanım kılavuzunun çıkış tarihi: 03/2013 Son eğişiklik: E-Manager SW 9.62 tr Satıı aresi: ı:... Sokak:... Şehir:... Tel.:... Mşt. No: Satıı:... HORSCH aresi:, Sitzenho Shwanor, Postah 38 Tel.: +49 (0) 9431 / Faks: +49 (0) 9431 / E-posta: Mşt. No: HORSCH:...

4 İçinekiler E-Manager...4 E-Manager'in kurulumu...5 HORSCH Terminali...7 Kullanım...7 Terminal ayarları...8 Kullanım...9 Ekran... Menüye genel bakış...12 Çalışma penereleri...13 Çalışma peneresinin uyarlanması...13 Çalışma peneresi ekranı...14 Çalışma peneresi Çalışma peneresi Yarım taraı kapatma...18 Çalışma peneresi Perormans verileri...19 kım ölçümü...19 Menüye genel bakış: Yuvarlama...20 Yuvarlama numunesi...21 Ekme kontrolü...23 Rotor seçimi...24 Makine verileri...38 Makine verileri Makine verileri Yapılanırma...40 Yapılanırma Yapılanırma Yapılanırma Yapılanırma Makine yolu ritmleri...48 Makine yoluna ekme...61 Ekme akışı izleme ünitesi...62 Hassasiyeti ayarlama...62 larm bilirimi...63 Ekme akış teşhisi...63 Teşhis programı...64 Teşhis Teşhis Teşhis larma genel bakış...67 Makine kablo emeti kutuplu işteki kablo ataması...71 Bağlantı kablosuna kablo ataması

5 3

6 E-Manager E-Manager, ekme ve gübre ozajı için elektronik bir kumana ünitesiir. Bu ünite, ekme makinesine bağlı tüm yapı gruplarını regüle eer, izler ve kumana eer. E-Manager'i, anak kullanım kılavuzunu okuuktan ve kullanımına aşina oluktan sonra evreye alın. Prensip olarak sistem ile çalışırken, geçerli kaza önleme yönetmelikleri ve iğer genel kabul görmüş emniyet tekniği ve çalışma sağlığı kurallarına uyulmalıır. Bilgisayar Tek ve çit epolu tüm makineler bir Master bilgisayarla onatılmıştır. Üç ozlama ihazı olan sürümlere bir Slave bilgisayarı a monte eilmiştir. Bilgisayaraki etiketler onanım sürümünü gösterir. Kırmızı göze kapağına sahip olan bilgisayarlar Master bilgisayarı için 9.xx 49 üzeri yazılımla ve Slave bilgisayarı için 1.xx 4a yazılımı ile onatılmış olabilir. 4 8 Donanım Tüm ISOBUS özelliği olan terminallere E-Managers'in kullanımı mümkünür. 1 5 Yazılım tüm makineler ve onanımlar için eşittir. Saee bağlı olan yapı grupları etkinleştirilmeliir ve ilgili ayarlar yapılmalıır. Tüm bileşenler ve sensörler kablo emetiyle bilgisayar ve monitöre bağlanmıştır. Bilgisayar bilgileri alır, eğerlenirir ve çalışma urumlarını ve verileri terminale gösterir. Girilmiş veya sabit ön eğerlerin üstüne çıkılması veya altına inilmesi uruma veya arızalara monitörün gösterimi kesilir ve arıza gösterilir. Bilgisayar Master bilgisayar, ürün no Program sürümleri 9.xxx Traktör bağlantısı için 16 kutuplu soket 3. Ekme akışı moülü veya Slave bilgisayar bağlantısı için 16 kutuplu soket 4. Makine kablo emeti, tohum ekme araı bağlantısı için 42 kutuplu soket 5. Slave bilgisayar, ürün no Program sürümü 1.xx 4a 6. Master bilgisayar için 16 kutuplu soket 7. Ekme akışı moülü bağlantısı için 16 kutuplu soket 8. Üçünü ozlama tahrikine, örneğin mikro granüle kablo bağlantısı için 42 kutuplu soket

7 Bakım Sistem bakım gerektirmez. Saee makine yıkanırken bilgisayara ve kablo bağlantılarına ikkat eilmeliir. Bilgisayarı, işleri ve tüm iğer elektrikli yapı parçalarını ve ozlama ihazlarını yüksek basınçlı temizleyiilerle veya oğruan basınçlı su ile temizlemeyin. E-Manager'in kurulumu Traktörün kenisine ait ISOBUS onanımlarına makine oğruan ISOBUS soketine bağlanabilir. Tüm iğer traktörlere ilk kuruluma temel onanım monte eilmeliir. ISOBUS onanımlı traktörlere kurulum Traktöre mevut olan bir ISOBUS onanımına makine traktör terminalinen veya ilave bir terminalen kumana eilebilir. Traktör terminali ile kumana ¾ Makine bağlantı kablosunu, traktöreki ISOBUS prizine takın ve terminali açın. ¾çılırken kumana penereleri otomatik olarak yüklenir ve makine traktör terminali ile kumana eilebilir. İlave bir terminal ile kumana ¾ Makine bağlantı kablosunu, traktöreki I SOBUS prizine takın. ¾ Terminali kabineki uygun bir yere sabitleyin. Yolu görüşü olumsuz etkilenmemeliir. ¾ Birlikte teslim eilen kablo ile terminali ISOBUS kabin prizine bağlayın. ¾ çılıktan sonra kumana penereleri yüklenir ve makine traktör terminali ile kumana eilebilir. 5

8 ISOBUS onanımı olmayan traktörlere kurulum ISOBUS onanımı olmayan tüm traktörlere ilk kuruluma traktöre temel onanım monte eilmeliir. Temel onanımın kabloları oğruan traktöreki aküye bağlanmalıır. Kablolar asla kabineki iğer işlere takılmamalıır. Terminal yol görüşünü engellememeliir. Kablolar aşınmamalı ve yalıtım hasar görmemeliir. Montaj ¾Terminal tutuuyu, sürüünün görüş ve kumana alanına uygun bir konuma monte ein. ¾Kalın kabloyu aküye oğru öşeyin ve gerekirse kısaltın. ¾ Her iki emniyet anahtarını kabloyla sıkı ve kalıı olaak şekile bağlayın. ¾ Her iki kırmızı kabloyu akünün artı kutbuna ve her iki siyah kabloyu akünün eksi kutbuna bağlayın. ¾ ISOBUS prizini traktörün arkasına sabitleyin. Kolay erişime ve kalırma hirolik ünitesi için hareket alanına ikkat ein. ¾ Terminal tutuuyu arkaa terminale sabitleyin ve bağlantı kablosunu alttan terminale takın. küe bağlantıları kontağı iyi olmalıır. Montaj hataları gerilimin üşmesine ve tanımlanamayan hata bilirimlerine ve arızalara yol açar. ISOBUS temel onanımı 6

9 HORSCH Terminali Terminal, traktöre öneen monte eilmiş tutuuya takılır ve bir kablo üzerinen bilgisayara bağlanır. Girişleri ayarlama ve eğiştirme Kelimelerin veya sayıların seçimi, girişi ve onaylanması çevirmeli tuş (7) ile gerçekleştirilir. Çevirmeli tuş ile işaret sayı veya kavramın üzerine getirilir ve çevirmeli tuşa basılarak onaylanır. 8 7 Kavramlara / Kelimelere tüm seçim olanakları gösterilir, sayılara 1 ila arasınaki sayıların oluğu tablo, iki ok ve OK gösterilir Renkli ekranlı ve klavyeli terminal 1. çma/kapama üğmesi 2. Fonksiyon tuşları 3. Boş 4. Boş 5. ESC tuşu - Giriş iptal - Penereen çık - larm mesajlarını gizle 6. Seçim menüsünü çağır / çık 7. Çevirmeli tuş - Seçim, giriş ve onay 8. USB soket bağlantısı Ekranaki üğmelere (2) sabit onksiyonlar atanmamıştır. Bunlar her seerine ekrana gösterilen onksiyonu çalıştırırlar. Ekran göstergeleri program sürümüne göre resime gösterilenleren arklı olabilir. Sayı eğerlerini eğiştirme Eğer sayı eğiştirilmeyeekse çevirmeli tuşa basın ve böylee sayıyı onaylayın. Çevirmeli tuşla sayıyı eğiştirmek için istenilen sayıyı seçin ve çevirmeli tuşa basarak onaylayın. Otomatik olarak bir sonraki sayıya geçilir. Ok tuşlarıyla istenen rakam oğruan seçilebilir. Kavramlara çevirmeli tuşla yeni kavramı / kelimeyi işaretleyin ve basarak onaylayın. Kullanım çma "çma/kapama" üğmesine kısa süreli basın. Bir yenien başlatmaa, bilgisayarı eğiştirilmesine veya yenien programlanmasına veriler bilgisayaran yüklenir. İlk kez evreye almaan öne sisteme bazı ayarlar yapılmalıır. 7

10 Terminal ayarları Terminal ayarı "Servis" menü noktasına ayarlanır: ¾Parlaklık (ekran) ¾Ses seviyesi (alarm) ¾ Tarih / Saat ¾ Dil seçimi ¾ Ölçü birimleri ¾ Klavye ayınlatması Çevirmeli tuş ile işareti konumlanırın ve onaylayın. Çevirmeli tuşla eğeri eğiştirin veya örneğin ülke ilini seçin ve tekrar onaylayın. Bunun için tuş (6) ile seçim menüsünü çağırın. Örneğin il seçimi Çevirmeli tuş ile "Servisi" işaretleyin ve onaylayın. Parlaklığı, kontrastı ve klavye ayınlatmasını çevre ayınlığına ve kişisel hassasiyetinize göre ayarlayın. Ses seviyesini mümkün oluğuna yüksek ayarlayın. larm mesajları traktörünüze çalışma koşullarına a uyulabilir olmalıır. Çevirmeli tuş ile "Terminal ayarını" işaretleyin ve onaylayın. 8

11 Kullanım çma "çma/kapama" üğmesine kısa süreli basın. Bir yenien başlatmaa, bilgisayarı eğiştirilmesine veya yenien programlanmasına veriler bilgisayaran yüklenir. Havuzun silinmesi "Servis" alanını seçin. "Dosya yönetimi" "Havuzlar" menüsünü seçin ve ekme makinesi için birini osyayı ve tekli tahıl ozajı için ikini osyayı silin. rınan terminali kısa süreliğine kapatın. Yenien başlatılığına penereler yenien yüklenir. Sistemin yenien başlatılması Terminal traktörün ISOBUS'üne bağlanmışsa, terminal kapatılırken ve açılırken bilgisayar otomatik olarak yenien başlatılmaz. Sistemin yenien başlatılması için makineye olan bağlantı kablosu kısa süreliğine çıkarılmalıır. Bir günelleme işlemine öne, makine ve ayar verilerinin not eilmesi önerilir. z kapsamlı günellemelere veriler tutulur. Büyük kapsamlı günellemelere ve yeni graiklerin gösterilmesi gerektiğine, muhtemelen eski ayar ve perormans verileri artık bulunmaz. Bazı sistem kaynaklı arızalara, terminaleki kumana penerelerini silmek ve bir yenien başlatma işlemiyle bilgisayaran yenien yüklemek gerekebilir. rınan havuz terminale yenien kayeilir. 9

12 Ekran Ekran birkaç bölgeye bölünmüştür. Yazılım urumuna, onanıma ve evreye alınan onksiyonlara göre göstergeler uygun şekile arklı olabilir yarlar tamamlanıktan sonra terminal kapatılıp tekrar açılmalıır. Örneğin ile veya ölçü birimineki her eğişiklik sonrasına terminal yeni ili veya ölçü birimini makine bilgisayarınan öne yüklenmeliir. şağıaki iller şu ana kullanılabilir: lmana e İngilize en Fransıza r Danimarkaa a Polonyaa pl Çekçe s Rumene ro İspanyola es İsveççe sv Maara hu Sırpça sr Rusça r u Estona et Litvana lt Letona lv Bulgara bg Hırvatça hr Fine i İtalyana it 1 1. Ekranaki sol ve sağaki graikler yanına bulunan şalterin onksiyonunu gösterir. 2. na ekran: Buraa makine onksiyonları gösterilir, veriler girilir ve eke işlemi için gerekli olan veriler ve bilgiler gösterilir. Ekme işlemi ve ekme kalitesi için önemli olan bir arızaa ekran alarm mesajı ile kapatılır. larm bilirimi 3 1 GPS onksiyonları ve aşağıaki onksiyonların ayarları ve aktileştirilmesi Task Manager Tra Leaer II Setion Control v.s. keni talimatına açıklanmaktaır

13 3. Bilgilenirme satırı: Çalışma urumuna ve ayara göre sürüü bilgilenirilir. Sapmalara ilgili uyarı mesajı gösterilir. Bu uyarı mesajları oğruan bir işlem ve onay gerektirmez. nak ekme işleminin kalitesinin olumsuz etkilenmemesi için bu mesajlar ikkate alınmalıır. 6. Bu tuşla başlık satırınaki onksiyon veya program ana ekrana aktarılır. Bilgilenirme satırı Uyarı mesajı 4. Biren çok sayıa onksiyon açılmışsa veya program aktise, örneğin Task Manager, Trak Leaer v.s., buraa kapatılır ve başlık satırına gösterilir. İlave onksiyon örneğin Fiel-Nav İlave onksiyon 5. Başlık satırına seçilen ilave onksiyon gösterilir. "Makine yapılanırması" menüsüne başlık satırına göster "evet" olarak seçilmişse, bilgilenirme satırı bir kere aha gösterilir. Başlık satırınaki gösterge tüm menülere arasına saya geçişi yapılırken korunur. 11

14 mer um sn ng nu h Zei me eina Dat p ine h Mas eil e w. Ent s um 08 Dat ep ng nu h Zei D s um 08 Dat ep ng nu h Zei se atum p0 8 e w. Ent E s um 08 Dat ep me eina Dat p ine h Mas eil e ntw. s um 08 Dat ep e w. Ent mer um sn ng nu h Zei i er ril Dat eina me e w. Ent Datum Datum ng nu h Zei ve 0-m yola sürüşe başlama mer um sn ng nu h Zei Zei h nu ng sn um mer me eina Dat e sep 08 Da sep 08 e in me eina Dat e w. Ent s um 08 Dat ep Zei h nu ng me eina Dat mer um sn ng nu h Zei e Entw. sep 08 Datum Entw. Dateiname peil mer um sn ng nu h Zei e Dateinam e Entw. ak M M M pe ash il ine Zei h nu ng ng nu h Zei er ngsnumm Zeihnu e Dateinam p septum 08 ine h Mas eil Dateiname Datum sep 08 pe ash il ine M Zei h nu ng sn um mer pe ash il ine Dat eina me M pe ash il ine E e ntw. nung Zeih Da tein am e D se atum p0 8 Zei h nu ng E Zei h nu ng D M E i e ntw. s ler Dat eina me re Zei h nu ng sn um mer D se atum p0 8 Başlat Te şh i e en ap E e ntw. m se atum p0 8 Dat eina me e ntw. lış Zei h nu ng sn um mer pe ash il ine Dat eina me Ça Zei h nu ng sn um mer kım ölçümleri için Zei h nu ng Yuvarlama için Da 08 septum Zeihnungsnummer Zeihnung Mashine er ngsnumm Zeihnu Ze ih nu ng snum mer 5 san. p ine h Mas eil ng nu h Zei ng Zeihnu Zeihnung En e tw. ng Zeihnu En e tw. Makine yollarını ayarlama e Mashin peil p ine h Mas eil r me snum nung Zeih e Mashin peil Ze ih nu ng Mashine peil Zeihnungsnummer Entw. e 12 me teina Da Perormans verileri l pei hine M peasmahsine il Kalan miktar eposu Menüye genel bakış

15 Çalışma penereleri çılıştan sonra her zaman çalışma peneresinin ilk sayası görüntülenir. Ekranaki görüntü ayarlamaya ve onanımın kapsamına bağlıır. Üçünü çalışma sayası ağırlıklı olarak yuvarlama numunesi, çalışmaa ekme akışı izleme için hassasiyet ayarı ve e tıkanmaa ve arızalı sensörlere hata arama için gerekliir. Çalışma peneresinin ilk sayası Çalışma peneresinin üçünü çalışma sayası Çalışma penerelerinin ikini ve üçünü sayası, ekme işlemi sırasına saniye sonra otomatik olarak ilk sayaya geri öner. İlk sayaya ok üğmesiyle oğruan geçilebilir. Çalışma peneresinin uyarlanması Gerektiğine çalışma peneresinin birini sayası keni taleplerinize ve uygulamaya yakın kullanıma göre uyarlanabilir. Çalışma peneresinin ikini sayası Bu araa stanart birini sayaan yeni bir ekran sayası gösterilir. Bu saya "Makine yapılanırması" menüsüne "Ekstra anahtar seçimi" menü noktası altına keniliğinen yapılanırılabilir (bkz. makine yapılanırılması). 13

16 Çalışma peneresi ekranı Çalışma peneresi ekranı 1. Çalışma konumu gösterilmesi. Yeşil ve ok aşağıya oğru = Makine çalışma konumuna Yeşil ve ok yukarıya oğru = Makine çalışma konumuna eğil 2. Sürüş ve çalışma hızının gösterilmesi. 3. Şerit gösteriinin seçimi ve konumu. 4. Ekme akış izlemesinin onksiyonu. çık, anak çalışma konumuna olmaığına gösterge yanıp söner. 5. Makine yolu evreye alma şerit numarası. Makine yolu evreeyken "şeritler" siyahtır ve ekme yığınları (9) alanına gizlenir. 6. kg/ha olarak ekme ve gübre miktarlarının gösterilmesi. 7. İkini an evir sayısının gösterilmesi. 8. % olarak ozlama miktarının gösterilmesi. Ekme miktarının ayarı eğiştiriliğine oran göstergesi yanıp söner. 9. Çalışma konumuna ekme yığınları gösterilir. Makine yollarının kapakları kapalıyken ve yarım tara evreeyken ekme yığınları gizlenir.. Halihazıraki çıkış ozlama miktarlarının gösterilmesi ve rotorların evir sayıları. 11. Daha a mümkün olan alan kapasitesinin gösterilmesi ve günel epo içeriği ile metre olarak sürüş mesaesi. 14

17 Çalışma peneresi 1 Dozaj ihazının başlatılması Bu onksiyon örneğin köşelerin veya kenar bölgelerin ekilmesi için kullanılabilir. Dozaj ihazı aşağıaki urumlara öneen belirlenen süreyi sona eririr, ¾traktör uruğuna, ¾makine çalışma konumuna iniriliğine, ¾ekme onksiyonu açılığına, Bu süre içine bilgisayar bir hız sinyali alırsa, kumanayı bilgisayar üstlenir. Birini çalışma sayası menü görünümü Makine yolu ritmi üğmeye her basılığına bir şerit kayırılır. Şerit numarası sürüş şeritleri arasına gösterilir. Bir makine yolu şeriine evreye sokulmuş şeritlerin arka planı siyah olur. Ek olarak tohum ekmee kilitli yığınlar gizlenir. Bu ururma tuşu makine kalırılıktan sonra ritmin yerinen evreye sokulmasını önler. Bu onksiyon, sürüş şeritleri arasına DURDUR ile gösterilir. Direk mouna "Kalırma" hirolik onksiyonu kapatılır. Kumana ihazı evreye sokuluğuna, saee şerit kazıyıı hirolik olarak kumana eilir. Makine çalışma konumuna kalır. Çalışma sinyali hirolik olarak engellenir ve makine yolu artık ilerlemez. 15

18 Bir sonraki sayaya evam: Hirolik şerit gösterii kumana ünitesi veya yarım tara kumana ünitesi etkinleştirilmişse, bir sonraki sayaa şerit gösteriinin kumana menüsü, makineyi kalırma ve katlama ve e yarım taraı kapatmanın kumana menüsü gösterilir. Birini çalışma sayası menü görünümü Ekme miktarı %0 Ekme miktarı +% veya -% üğmeleriyle eğiştirilmişse, bu üğmeye bir kez basarak yenien öneen belirlenmiş ekme miktarına (kg/ha) geri getirilebilir. Ekme miktarının ayarı eğiştiriliğine, oran göstergesi ekrana yanıp söner. +% veya -% eğiştirme üğmeleriyle ekme miktarı biren azla aıma eğiştirilebilir ve tekrar geri getirilebilir. Ekme miktarı ekrana tohum eposunun üzerine % insinen gösterilir. Yüze aımı makine verilerine eğiştirilebilir. Buraa, saee ekme miktarının mı yoksa gübre miktarının a mı eğiştirileeği e seçilebilir. Ekme onksiyonunu ÇM/KPTM: Ekme onksiyonu kapalıyken, ekrana ekme makinesinin altına DURDUR yazısı gösterilir. Ekme onksiyonu açıksa, ekme makinesi çalışma konumuna inirilir ve bilgisayara bir hız sinyali geliğine bilgisayar regülasyon işlemine başlar. 16

19 Çalışma peneresi 2 Makineyi kalırma ve inirme Şerit gösterii onksiyonun seçimine "Kalırma/ inirme" onksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir. Şerit gösterii açılmışsa, ilk tuşa basışta şerit gösterii; ikini tuşa basışta "Kalırma / inirme" onksiyonu kapatılır. "Su eliği" mou İkini çalışma sayası menü görünümü Devreye sokulmuş onksiyonlar ekme makinesinin ekranına gösterilir. Örneğin tarlaaki ıslak yerlere makinenin battığı urumlara bu onksiyonla makine kalırılabilir. Bu sıraa çalışma sinyali kesilmez ve makine yolu artık ilerlemez. Normal ekme onksiyonuna yenien tuşa basarak veya istenen şerit gösterii onksiyonunaki bir tuşa basarak geri gelinir. Bu şerit kazıyıı kumana ünitelerinin açılmasına "Kalırma" hirolik onksiyonu her zaman birlikte etkinleştirilir. Her iki şerit kazıyıı makineyle kalırılır veya inirilir. Saee sol şerit kazıyıı kumana eilir. Saee sağ şerit kazıyıı kumana eilir. Değiştirme mou: Sol ve sağ şerit kazıyıılar önüşümlü olarak kalkarlar ve inerler. Bu, normal ekme işlemi mouur. Katlanabilir makinelere bu üğmeyle hirolik bloğu "Katlama"ya geçirilir. "Kalırma / inirme" onksiyonları ve ekme onksiyonu kapatılır. 17

20 Yarım taraı kapatma Çalışma peneresi 3 Çitli epo, sıvı gübre tertibatı veya ekme akış izleme ünitesi gibi ekme makinesi onanımlarına göre üçünü "çalışma sayasına" başka simgeler e görülür. Buraa, tohum ekmee sürekli olarak gerekli olmayan göstergeler bulunur. Düğmelerle iğer onksiyonlara geçilebilir. Makine yapılanırmasına yarım taraı kapatmanın seçiminen sonra, ikini çalışma sayasına sol ve sağ kapatma için her iki simge gösterilir. Bir yarım taraın kapatılması için bir üğmeye basılığına, uç konum sensörü bilgisayara bir sinyal verineye kaar ilgili yarım saya ekran graiğine yanıp söner. Uç konuma kapalı yarım tara gizlenir. Ekme miktarı yarıya inirilir; çalışma genişliği e yarıya iniriliği için kg/ha insinen ekme miktarı göstergesi aynı kalır. ynı tuşa basılığına ve ekrana makinenin tamamı tekrar görülür oluğuna, çalışma genişliğinin tamamı tekrar kullanılabilir olur. Her iki uç konumun sinyalleri motoran bilgisayara tetiklenir. Orta konum sinyali ozlama ihazınaki sensör taraınan verilir. Bir sonraki sayaya evam Ekranaki göstergeler 1. % olarak ekme miktarının gösterilmesi. 2. I ozlama ihazınaki ekme miktarının itibari eğeri. 3. Depoaki kalan miktarı göstergesi. "Kalan miktar" menüsüne epolaraki olum miktarları girilebilir. Depolaraki olum miktarları ve bununla birlikte mümkün olan alan kapasiteleri gösterilir. 4. II ozlama ihazınaki ekme veya gübre miktarının itibari eğeri. 5. Ekme akışı izleme ünitesinin hassasiyet ayarı ve tıkanmış ekme hortumlarının göstergesi. 6. Kalan epo içeriği ile alan kapasitesinin ve metre olarak sürüş mesaesinin gösterilmesi. 7. Ekme akış izleme hassasiyet ayarı için artı ve eksi üğmesi - bkz. ekme akış izlemesi açıklaması. 8. Ekme akış izleme teşhisine geçiş

21 Perormans verileri "i" üğmesiyle ekme ve alan perormansları gösterilir. kım ölçümü Çekilen akım ve tüm ozlama tahriklerinin evir sayıları göstergesine geçiş. Bu veriler "CE" tuşları ile her ozlama ihazı için silinebilir ve "0" 'a getirilebilir. Ekme programına geri: İlk "Çalışma sayası". Dozlama motorlarının çektiği akım 11 ampere kaar izin verilen alan içerisineir. 11 amper üzeri ve bir akikaan aha uzun süre çekilen akıma bir uyarı mesajı görüntülenir. Uyarının neeni gierilmeliir, örneğin yavaş sürüş yapılmalıır. şırı yük mevut oluğu müetçe uyarı mesajı tekrarlanır. 16 amper üzeri bir yüklenmee tahrik kapatılır. rızanın neeni gierilmeliir (örneğin ozaj ihazına yabanı maeler). rınan sistem yenien başlatılmalıır (kapatın/açın). Bir gübre motoru için olan evir sayısı göstergelerinin sütunları 15 ila 120 evirlik evir sayılarına yeşilir. 15'in altınaki ve 120'nin üzerineki evirlere gösterge kırmızıır. Bir mikro ozlama tahrikine sütunlar 7 eviren itibaren yeşilir. yrıa tam evir sayısı gösterilir /ak. üzeri evir sayılarına tekrar bir uyarı mesajı görüntülenir. Motorlar aha azla önebilir. nak tohuma veya gübreye bağlı olarak ozlama hürelerinin tam olu olması artık temin eilemez. 19

22 Mashine Zeihnung Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum Menüye genel bakış: Yuvarlama Yuvarlama numunesini tartma ğırlığı girme Hız aralığını kontrol etme Entw. Datum e sep 08 Dateiname Zeihnungsnummer Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Başlat Yuvarlama şalterine basma Entw. Datum e sep 08 Dateiname Zeihnungsnummer Yuvarlama Mashine Zeihnung peil Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. e Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Mashine Zeihnung peil Zeihnungsnummer Dateiname Entw. Datum e sep 08 Mashine Zeihnung peil Mashine Zeihnung peil peil e sep 08 20

23 Yuvarlama numunesi Yuvarlama numunesi almaan öne, çalışma hızının hesaplanması için ekme ve gübre miktarının çalışma hızı girilmeliir. Dozlama ihazına uygun rotor monte eilmiş olmalıır. Rotor seçimi Rotor ekme miktarına, ekme makinesinin çalışma hızı ve çalışma genişliğine bağlıır. şağıaki tablolar, arklı çalışma genişliklerineki asgari ve azami ekme miktarlarını ve arklı çalışma hızlarınaki kullanılabilir rotor boyutlarını göstermekteir. Yuvarlama Tohum yuvarlama - ozlama ihazı 1 Gübre yuvarlama - ozlama ihazı 2 "Yuvarlama ozlama ihazı 1" üğmesine basın. Tohum yuvarlama menüsü görüntülenir. Gösterge, ozlama ihazının yuvarlama evir sayısının ayarlanmasını ve e epo ve ozlama ihazı olumunu hatırlatır. Özel uygulamalar için talep üzerine başka rotor boyutları a mümkünür. yarlama tabloları 1 kg/litre için oluşturulmuştur. Tüm ekme tiplerine özgül ağırlığa ikkat eilmeliir ve buna göre örn. üşük tohum özgül ağırlığına aha büyük bir rotor monte eilmeliir. İtibari eğeri girme Yuvarlama evir sayısı Yuvarlama evir sayısı çevirmeli tuş ile ayarlanabilir. Ön ayar akikaa 60 evirir. Normal koşullara bu yeterliir. ğırlıklı olarak yüksek ozlama evir sayılarına çalışılıyorsa, ozlama hürelerinin olumunun yaklaşık olarak eşit olması için yuvarlama evir sayısı a yükseltilmeliir. "İtibari eğere", ekme ve gübre için ozlama ihazını seçin ve çevirmeli tuş ile istenen tohum veya gübre miktarlarını kg/ha insinen girin. 21

24 Dozlama ihazı olu mu? Depoa yuvarlama işlemi için yeterli miktara tohum veya gübre olurulmuş olmalıır. Fakat, yanlış rotor seçimine rotorun aha kolay eğiştirilebilmesi için, özellikle ine ekmelere tank tamamen olurulmamalıır. Yuvarlama miktarının oğru hesaplanması için, yuvarlama numunesi alma işlemine rotoraki tüm hüreler olurulmuş olmalıır. Bunun için "Dozlama ihazı" üğmesine basın. Rotor, "Ön çalışma süresi" öğesinin altınaki "Yapılanırma 3" menüsüne girilmiş oluğu kaar veya üğmeye yenien basılınaya kaar öner. Yuvarlamayı başlatma Makineye bağlı olarak altına bir kap yerleştirin veya yuvarlama çuvalını ozlama ihazının altına koyun. Başlatmak için traik işareti üğmesine basın. İkini saya "Yuvarlama" görüntülenir. Yuvarlama miktarı "Yuvarlama numunesi"ne bilgisayara oğru tam bir ozlama kumanası için gerekli olan hesaplama temeli verilir. Girilen eğer olarak, yuvarlama numunesi alma sırasına ozlama ihazınan alınan ekme ağırlığına gereksinimi bulunur. Bu yüzen ölçüm hatalarını asgari üzeye tutmak için mümkün oluğuna azla tohum numunesi alınmalıır. Yuvarlama numunesinen öne üşme oluğuna ve bağlı olan borulara tohum kalmış olup olmaığı kontrol eilmeli ve gerekirse temizlenmeliir. Kalan miktar, yuvarlama miktarını ve bununla birlikte tüm tohum ekme işleminin yanlış olmasını sağlar. "ESC" üğmesiyle işlem buraa iptal eilebilir ve yuvarlamaya yenien başlanabilir. "Return" üğmesiyle çalışma sayasına kaar geri giilir. ¾ Makineeki yuvarlama şalterinin konumunu eğiştirin. Rotor öner ve yuvarlama kabını olurur. ¾Yuvarlama numunesini kapattıktan sonra yuvarlama miktarını girmek için menü görünümü görüntülenir. 22

25 ¾ Yuvarlama kabını alın ve gerekirse üşme oluğuna kalmış olan tohumu toplayın. ¾ Yuvarlanmış tohumu tartın. ¾Çevirmeli tuş ile ağırlığı girin. ¾ Yuvarlama ağırlığını girikten sonra mümkün olan hız aralığı hesaplanır ve gösterilir. Gösterilen hız aralığı isteiğini ekme hızına eşitse, gübre veya tek tank için yuvarlama numunesi alma işlemine tohum ekmeyle başlanabilir. İstenen çalışma sıaklığı öneen belirlenen hız aralığına eğilse, rotor buna göre aha büyük ve aha küçük seçilmeli ve eğiştirilmeliir. rınan yuvarlama işlemi tekrarlanmalıır. Dozlama motorunun regülasyon aralığı 15 ev/ ak ila 150 ev/ak arasınaır. 135 ev/ak eğerinen itibaren evir sayısının aşırı yüksek oluğuna air bir uyarı mesajı gösterilir. Daha yüksek evir sayılarına ozlama hürelerinin artık eşit miktara olumu sağlanamaz. Birçok ekme tipine 60 ila 0 ev/ak arasınaki eğerlerin uygun oluğu görülmüştür. Ekme kontrolü Ekme kontrolü, yuvarlama numunesi alma işlemi için bir kontrol işlemiir ve tohum ekme sırasına ozlama oğruluğu için bir enetimir. Bunun için yuvarlama sırasına aynı işlem yürütülmeliir. Bilgisayar son yuvarlama numune alma işleminen kalibrasyon verilerini alır ve yeni yuvarlama numune alma işleminin tur sayısınan yuvarlama miktarı için yeni bir eğer hesaplar. Yuvarlama şalteri kapatılığına, bu eğer "Yuvarlama miktarı" altına kg insinen gösterilir. Öneki yuvarlama numune alma işlemineki aynı tohumlar kullanılıysa, yeni yuvarlama numune alma işleminin ağırlığı girilmiş olan eğerler aynı olmalıır. Sapma urumuna eğeri üzeltin ve gerekirse kontrolü tekrarlayın. 23

26 Depoların birleştirilmesine yuvarlama (tohum için her iki epo kullanılır) Makine yapılanırmasına "2 x ekmeyi" seçin. Rotor seçimi Tohum ve gübre rotorları 20, 40 ve 0 m³'lük rotorlar tohum ve mısır için uygunur. Bu rotorlar asulye ve katı gübre için uygun eğilir. Çit tanklı makinelere tohum ekmee her iki tank aynı ana kullanılabilir. İstenen ekme miktarı saee ozlama ihazı 1'e girilir. Fakat mutlaka her iki ozlama ihazı yuvarlamalı ve yuvarlama miktarları girilmeliir No. Boyut Renk m³ 1 20 sarı 2 40 kırmızı 3 0 mavi - Mısır için uygun - Fasulye ve katı gübre için uygun eğil ynı besleme hami - Farklı kullanım Yuvarlama menüsü görünümü Dozlama rotorları aynı boyutta olmamalıır. Farklı rotorlara, küçük olanı aha küçük tankta ozlama ihazına a monte eilmeliir. Çit üşme oluğu olan ve iki ekme kulesi olan makinelere 170'lik rotor çalıştırılığına rotor (2) veya (3) (2 x 85 m³) kullanılmalıır. ksi hale ekin her iki yarıya eşit ağıtılmaz Rotorlar 170 m³ 24

27 Gübre rotorları İne ekmeler için rotorlar Paslanmaz çelikten üretilen 150, 250 ve 375 m³' lük rotorlar gübre için son eree uygunur m³ m³ m³ Boyut m³ Hüre biçimi / hüre boyutu Hüre sayısı 3,5 yarı yuvarlak, yarıçapı 4 mm 3,6 2 hüre iski 1,8 m³ 20'şer Yarı çapı 3,5m 7 2 hüre iski 3,5 m³ 5 Çentik yakl. 19 x 3 mm 12 2 hüre iski 5 m³ Çentik yakl. 23 x 5 mm hüre iski m³ 15 U orm, yarıçapı 7 mm V orm, yarıçapı 7 mm 12 Hüre isklerinin üzerine ilgili ürün numarası ve büyüklüğü yazılmıştır. Çit üşme oluğu olan ve iki ekme kulesi olan makinelere iki hüre iski olan rotorlar kullanılabilir. ksi hale ekin her iki yarıya eşit ağıtılmaz. 25

28 5 3 Rotorlar Die 6kt. Bohrung Lasershnitt 49 ie 6kt. Bohrung Lasershnitt! Çalışma genişliği Rotor [m³] 3,5 2x , x Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. i Die 6kt. Bohrung Lasershnitt 5,0 7,0 49 Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. g Die 6kt. Bohrung glasershnitt x R 4 20x 18 R 5 R 3,5-0,1 3m g Ekme miktarı [kg/ha] bitte rtikelnummer un Größe (3,5m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Pr 2 alle Kanten entgratet bitte rtikelnummer un Größe (1,8m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Muster 6.kt. Welle Pr muss 2 alle einshiebbar Kanten entgratet sein! PR1/ 0-0,2 46,5 6,1 Die 6kt. Bohrung Lasershnitt. g Die 6kt. Bohrung Lasershnitt ,5 R 4 43,18 6,1 49,5 bitte rtikelnummer un Größe (5,0m) mit Laser eingravieren, nah em trowalieren soll iese Muster 6.kt. Welle i bitte rtikelnummer un Größe (3,5m) mit Laser eingravieren, 6 n 0,2 g r0,2 Pr 2 alle Kanten entgratet i v asgarmi 2:1 aza- nah em trowalieren EINZELHEIT soll iese [km/] 5 2 Muster 186.kt. Welle b Sitzenho 1 Pr 2 alle Kanten entgratet 1 a9 Einzelheit X RSL/GM b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM 0-0,2 EINZELHEIT war 0-0, RSL/GM nah em trowalieren soll iese Laser war Eing GM noh gut esihtbar au sein. 3-D GM Zeihnung überarbeitet 2: luwig eh ø0x X5CrNi18-2C n 0,2 g Maßstab: 1 : 1 3 3D Bearb P Horsh bitte rtikelnummer un Größe (,0m) mit Laser eingravieren, Gepr. Zellenteiler i 3,5 m Norm e g von 0,05 au 0, eh luwig ø0x6 X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,571 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 e n 0,2 j Muster 6.kt. Welle Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho 1 g Pr 2 alle Kanten entgratet g 1 9 a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh bitte rtikelnummer un Größe (15,0m) b mit 17,2+0,1 Laser war 17+0,2 eingravieren, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 1,8 m nah em trowalieren 0-0,2 war 0-0, RSL/GM EINZELHEIT soll iese Norm Laser war Eing GM e au 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig e 2:1 g von eh 0,05 au 0, luwig ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,343 kg n 0,2 g Maßstab: 5 3 Muster 256.kt. Welle : 1 3 3D Sitzenho 1 Einzelheit X RSL/GM Pr1/ 0-0,2 g Pr 2 alle Kanten entgratet g r 0,2 g 2 13 usshnitt überarbeitet PH/ GM Bearb P Horsh e 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 5,0 m bitte rtikelnummer un Größe (,0m) 0-0,2 war 0-0,1 mit Laser eingravieren, RSL/GM Norm nah em trowalieren geinzelheit Laser war soll Eingiese GM noh gut h sihtbar au 3-D sein GM 15 1 i8zeihnung überarbeitet luwig 2:1 ej von 0,05 au 0, luwig eh ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,560 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 5 4 Muster 35 6.kt. Welle n 0,2 Maßstab: 1 h : 1 3 3D Sitzenho 1 g Pr 2 alle Kanten entgratet g g 2 18 a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 3,5 m bitte rtikelnummer un Größe (25,0m) 0-0,2 war 0-0,1 mit Laser eingravieren, RSL/GM Norm nah em trowalieren EINZELHEIT Laser soll war Eing iese GM noh gut esihtbar au sein. 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig 2:1 g von 0,05 au 0, luwig ,5 e Inex Änerung eh Datum Name Bemaßungen in mm ø0x Gewiht X5CrNi18-2C (kg): 0,571 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 n 0, Muster 6.kt. Welle Maßstab: h1 : 1 3 3D Sitzenho 1 Pr 2 alle Kanten entgratet a Einzelheit X RSL/GM g 3 25 b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler,0 m EINZELHEIT 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm e Laser war Eing GM au 3-D GM g Zeihnung 2:1überarbeitet luwig h von 0,05 eh au 0, luwig ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,531 kg Pr3/ SW 17,2 +0,1 Maßstab: 1 : Muster 756.kt. Welle n 0,2 h 3 3D Sitzenho 1 a Einzelheit X RSL/GM b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh ,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 15,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm e EINZELHEIT Laser war Eing..2006GM Raps- Rotor au 3-D GM g Zeihnung überarbeitet luwig h von 0,05 au 2:1 0, luwig Inex Änerung eh Datum Name Bemaßungen in mm ø0x Gewiht (kg): 0,480 X5CrNi18-2C kg n 0,2 g Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho 1 a Einzelheit X RSL/GM 6 50 b usshnitt überarb PH/GM Bearb P Horsh 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm EINZELHEIT e Laser war Eing GM au 3-D GM g Zeihnung 2:1überarbeitet luwig h von 0,05 au 0, luwig eh ø0x X5CrNi18-2C Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,531 kg Maßstab: 1 : 1 3 3D Sitzenho a Einzelheit X RSL/GM Bearb P Horsh b 17,2+0,1 war 17+0, RSL/GM Gepr. Zellenteiler 25,0 m 0-0,2 war 0-0, RSL/GM Norm Laser war Eing RSL/GM Raps- Rotor e au 3-D GM Zeihnung überarbeitet luwig g von 0,05 au 0, luwig Inex Änerung Datum Name Bemaßungen in mm Gewiht (kg): 0,397 kg Rotorlar Çalışma genişliği Rotor [m³] m Ekme miktarı [kg/ha] v [km/] asgari azami

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu COMFORT-Terminal Tarih: V5.20130422 30322527-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman Telif

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI

GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E IÇIN İŞLETIM VE BAKIM TALIMATLARI Program sürümü 1.12 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém turecky 05.2012 S00.5610.83.77 3T0 012 149 GE Önsöz

Detaylı

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. ANA HATLAR...1 @. BİRLİKTE AMBALAJLANAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ...1 1. IP-310 panelle onatılmış olan makineyi alanlar için...1 2. Saece IP-310 çalışma panelini alanlar

Detaylı

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Evr. no. 1.032.003.7 Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Support Tel. (0 64 41) 9642 22 Faks

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa Montaj ve işletim talimatı DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa A1111 Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın! Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3

KULLANIM ÖNERİLERİ TR.3 R-Link Kullanım tavsiyeleri...................................................................... TR.3 Genel özellikler......................................................................... TR.4 Genel

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Kullanım kılavuzu. tiptel Ergophone 6170/6171. tiptel

Kullanım kılavuzu. tiptel Ergophone 6170/6171. tiptel Kullanım kılavuzu (tr) tiptel Ergophone 6170/6171 tiptel Önemli bilgiler Bu telefon deneyimi olmayan kullanıcılara yöneliktir. Fabrika ayarları yalnızca genellikle en sık kullanılan işlevlerin kullanılmasını

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Columbus Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Mayıs 2010 itibariyle geçerlidir www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 2 VACUCLEAN İÇİNDEKİLER 1...... Bilgiler ve güvenlik

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI COMPACT UNIT & COMPACT TOP İÇİN MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Program sürümü 2.05 ve daha yenileri için uygulanabilir. COMPACT Unit COMPACT Top Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Haber vermeksizin özellikleri

Detaylı

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader metinden konuşmaya yazılımıyla okuyabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Brother Lazer Yazıcı HL-100 HL-101 HL-110W HL-111W Görme engelli kullanıcılar için Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz. Makinenizi kullanabilmeniz

Detaylı

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE B-1351 KULLNIM KILVUZU * CompactFlash(TM), bir.b.d şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER!. Makine (dikiş makinesi hakkında)...1 Kullanımla ilgili önlemler... 1

Detaylı

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 HH SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing

Detaylı

Basit Kullanım Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu Basit Kullanım Kılavuzu MFC-L740DW İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Bu Basit Kullanım Kılavuzu cihazla ilgili tüm bilgileri içermez. Detaylı bilgi almak için İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR

Inspection Manager 1.0. Rev. 00. Kullanım kılavuzu. Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR Kullanım kılavuzu Inspection Manager 1.0 Rev. 00 Dok.-No.: PCE_OM_IM_10_00_TR İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 2 1.1 Sembollerin açıklaması... 2 1.2 Temel güvenlik önlemleri... 2 1.3 Operatör'ün gerekli

Detaylı

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz.

Görme engelli kullanıcılar için. Bu kılavuzu Screen Reader metinden konuşmaya yazılımıyla okuyabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu Brother Lazer Yazıcı HL-1110 HL-1111 Görme engelli kullanıcılar için Bu kılavuzu Screen Reader "metinden konuşmaya" yazılımıyla okuyabilirsiniz. Makinenizi kullanabilmeniz için önce donanımı

Detaylı