DEĞERLEME RAPORU. : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. : Mehterçeşme Mah., Nazım Hikmet Bulvarı,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU. : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. : Mehterçeşme Mah., Nazım Hikmet Bulvarı,"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mehterçeşme Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34 ve 36 nolu parseller Esenyurt / ĠSTANBUL DAYANAK SÖZLEġME : 15 Eylül 2011 tarih ve /035 no ile MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : EKSPERTĠZ TARĠHĠ : Eylül 2011 RAPOR TARĠHĠ : 03 Ekim 2011 RAPORUN KONUSU RAPORUN TÜRÜ : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen Ġnnovia Projesi 4. Etap bünyesinde yer alan 4624 adet daire ve ,20 m² lik ticari alanların değer tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. : Konu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. 1

2 Ġçindekiler Sayfa No ġġrket BĠLGĠLERĠ... 3 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ... 4 UYGUNLUK BEYANI VE KISITLAYICI KOġULLAR... 5 TAġINMAZLARIN TAPU KAYITLARI... 6 TAPU TAKYĠDATI... 7 TAġINMAZLARIN ÇEVRE VE KONUMU... 7 AÇIKLAMALAR... 9 ĠNNOVĠA PROJESĠNĠN HALĠHAZIR DURUMU ĠMAR DURUMU DEĞERLENDĠRME FĠYATLANDIRMA UZMAN GÖRÜġÜ SONUÇ

3 ġġrket BĠLGĠLERĠ ġirket Adı : Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ġirket Merkezi : İstanbul ġirket Adresi : Gömeç Sokak, No: 37 Akgün İş Merkezi Kat 3/ Acıbadem Kadıköy / İSTANBUL Telefon : (0216) (0216) (0216) (0216) (0216) Faks : (0216) Ġrtibat Büroları : Antalya İrtibat Bürosu Telefon : (0242) Faks : (0242) eposta : Web : KuruluĢ (Tescil) Tarihi : 10 Ocak 2005 Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınıģ Tarih ve Karar No : 07 Nisan /462 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul kaydına alınıģ Tarih ve Karar No : 12 Mart Ticaret Sicil No : / KuruluĢ Sermayesi ġimdiki Sermayesi : ,-YTL : ,-TL 3

4 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ ġġrketġn ÜNVANI ġġrketġn ADRESĠ : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Büyükdere Cd. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: Levent/ İstanbul TELEFON NO : (212) FAKS NO : (212) KURULUġ TARĠHĠ : KAYITLI SERMAYE TAVANI ÖDENMĠġ SERMAYESĠ : ,-TL : ,01-TL HALKA AÇIKLIK ORANI : % 15,84 FAALĠYET KONUSU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaktadır. Şirket ayrıca belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilmekte ve SPK düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektedir. Şirket Türkiye'de kurulmuş olup Türkiye'de faaliyet göstermektedir. PORTFÖYÜNDE YER ALAN GAYRĠMENKULLER : Tekirdağ İli, Barbaros Beldesi, Tavanlıçeşme Mevkii, G18b10d2d pafta, 201 Ada, 1 nolu ve 8103 ve 8104 nolu parseller (8.166 m 2 yüzölçümlü 3 adet parsel) İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, güzelce mahallesi, 19 IV pafta, 444 ada, 2 parsel'de inşa edilmekte olan Güzelşehir projesindeki alışveriş merkezi'nde (toplam m 2 kullanım alanlı) 12 adet natamam işyeri İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Ekşinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 7 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'tan 55 adet tam, 3 adet hisseli daire İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 8 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'taki m 2 kullanım alanlı kreş binasında %70 pay İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 7 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'ta (771 m 2 kullanım alanlı) 6 adet ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme mahallesi, hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia projesi 2. etap'tan toplam adet daire İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia Projesi 2. etap'tan 183 ofis ünitesi, 34 Avm ünitesi ve 1 sosyal tesisten oluşan toplam m 2 kullanım alanlı 218 adet ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia projesi 2. etap'tan 49 bağımsız bölümlü toplam m 2 kullanım alanlı çarşı İstanbul ili, Esenyurt, Mehterçeşme mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, 2945 ada, 35 nolu parsel üzerinde geliştirilen İnnovia projesi 3. etapta daire İstanbul ili, Esenyurt, Mehterçeşme mahallesi, nazım hikmet bulvarı, 2945 ada, 18.,19. ve 31. nolu parseller üzerinde geliştirilen İnnovia projesi 3. etapta 30 adet m 2 alanlı ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt mahallesi, 2945 ada, 34 ve 36 nolu parseller, İnnovia 4 Projesi bünyesindeki adet daire ve ,20 m² alanlı ticari alan 4

5 UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOġULLAR Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur. b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı değildir. d. Şirketimiz değerlemeyi ahlâki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. f. Mülkün takdir edilen değerde değişikliliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. 5

6 ĠLĠ - ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ : --- : İstanbul - Esenyurt : Esenyurt TAġINMAZLARIN TAPU KAYITLARI SIRA NO 1 2 SAHĠBĠ (*) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. PAFTA NO ADA NO PARSEL NO NĠTELĠĞĠ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI HĠSSESĠNE TEKABÜL EDEN ARSA MĠKTARI (m²) YEVMĠYE NO CĠLT NO SAYFA NO TAPU TARĠHĠ Arsa , / , Arsa , / , / , ,71 TOPLAM ,75 (*) Parseller üzerinde çok sayıda hissedar bulunmaktadır. 6

7 TAPU TAKYĠDATI İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü nde yapılan incelemelere ve alınan tapu takyidat yazılarına göre Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. ne ait hisselerin üzerinde aşağıdaki notların bulunduğu tespit edilmiştir. 34 nolu Parsel: Beyanlar Bölümü: Esenyurt Belediyesi lehine 2942 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince şerh. ( tarih ve 6640 yevmiye no ile) Rehinler Bölümü: Asya Katılım Bankası A.Ş. lehine tarih ve yevmiye no ile ,-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ipotek şerhi. 36 nolu Parsel: Hak ve Mükellefiyetler Bölümü: 200 m 2 lik kısımda TEK lehine irtifak hakkı. Beyanlar Bölümü: Esenyurt Belediyesi lehine 2942 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince şerh. ( tarih ve 6640 yevmiye no ile) Rehinler Bölümü: Asya Katılım Bankası A.Ş. lehine tarih ve yevmiye no ile ,-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ipotek şerhi. Not: Rapor konusu parsel üzerindeki 2942 sayılı kanuna iliģkin Ģerhin Belediye lehine imar planı düzenlemelerine yönelik olarak konduğu öğrenilmiģtir. Ġlgili merciler nezdinde yapılan incelemelerde bu Ģerhin halihazırda geçerliliğini yitirdiği öğrenilmiģtir. TAġINMAZLARIN ÇEVRE VE KONUMU Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde konumlu olan 2945 ada, 34 ve 36 nolu parseller ve bu parsellerden 36 nolu parsel üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan İnnovia Projesi 4. Etap bünyesinde yer alacak olan adet daire ile ,20 m² alanlı ticari alanlardır. Taşınmazların yakın çevresinde yapımı devam eden Milpark, Fi-Tower ve İnnovia Projesi 2. Etabı ile çok sayıda boş parsel bulunmaktadır. 7

8 Bölgede orta gelir grupları tarafından mesken olarak kullanılan, ayrık nizamda inşa edilmiş, katlı apartmanlar ve apartman siteleri yer almaktadır. Taşınmazlar, Bauhaus a ve E-5 (D-100) karayoluna 1,7 km., Esenyurt Belediyesi ne 3 km., TEM Otoyolu Bahçeşehir gişelerine 6 km., Atatürk Havalimanı na ise yaklaşık 18 km. mesafededirler. Bölge Analizi: Beylikdüzü ve çevresi 80 lı yılların ikinci yarısından itibaren artarak devam edegelen yapılaşma ile birlikte özellikle son 10 yılda büyük bir gelişme göstermiş, nüfus yoğunluğu artmış ve kentin önemli yerleşim merkezlerinden biri haline gelmiştir. TEM Otoyolu nun bölgenin kuzeyinden geçmesi ve Avcılar ve Hadımköy gişeleri ile E-5 (D100) Karayolu'na yapılan bağlantılar ile ulaşımda sağlanan kolaylıklar ve bölgede yapılan Emlak Bankası Bizimkent Evleri, İsthanbul Evleri, İhlas Marmara Evleri, Modernist, Fi-Tower ve İnnovia gibi konut projeleri ile Okyanus Koleji, Fatih Üniversitesi, Beykent Üniversitesi gibi eğitim kuruluşlarının yanı sıra Migros, Real, Carrefour, Beylicium, Marka City gibi büyük alışveriş merkezlerinin ve yapılması planlanan projelerin varlığı (Güzelce ve Büyükçekmece Marina ları ile Silivri Havaalanı vb.) nedeniyle gayrimenkul yatırımı açısından cazip hale gelmiş ve bölgeye olan talep en üst düzeye ulaşmıştır UlaĢım Ulaşılabilirlik olanakları incelendiğinde TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu na ve E-5 karayoluna yakın konumdaki taşınmazlardan bu yollara bağlantı, trafik yoğunluğu hafif olan bulvar yollardan sağlanmaktadır. Ancak ilçede yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun büyük bir hızla devam etmesi sonucu şehir merkezlerine ulaşımı sağlayan E-5 Karayolu nda ve TEM Otoyolu nda mesai başlangıç ve bitim saatlerinde yoğun trafik oluşmaktadır. Özel araçların yanı sıra özellikle E-5 (D100) Karayolu üzerinden bölgeye ulaşan ve bölgeden geçen toplu taşıma araçları (İ.E.T.T. otobüsleri, civar Belediyelerin özel halk otobüsleri vs.) ulaşım olanaklarını artırmaktadır. 8

9 AÇIKLAMALAR Rapora konu 2935 ada, 34 nolu parsel ,96 m², 36 nolu parsel ise ,75 m 2 yüzölçümlüdür. 34 nolu parseldeki Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hissesine tekabül eden arsa miktarı ,42 m² ; 36 nolu parseldeki Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. ye ait hisselere tekabül eden toplam arsa miktarı ,33 m 2 olmak üzere iki parseldeki toplam arsa miktarı ,75 m² dir. (Bkz. Tapu Kayıtları / Sayfa 5) 36 nolu parsel: Geometrik olarak yamuğa benzer şekildedir. (Bkz. Ekler/Halihazır plan örneği) Eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir fiziksel unsur (direk, tel, çit vs.) bulunmamaktadır. Bu nedenle incelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır. Konu parsel henüz açılmamış olan imar yolu ile Nazım Hikmet Bulvarı nın kesiştiği köşede yer almaktadır. Parselin doğu yönden komşu olduğu 35 nolu parsel üzerinde İnnovia 3. Etap projesi gerçekleştirilmektir. Halihazırda üzerinde İnnovia Projesi 2. ve 3. Etap şantiyesinin yönetim ofislerinin yanı sıra beton santralinin de bulunduğu geçici yapılar mevcuttur. 34 nolu parsel: Eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir fiziksel unsur (direk, tel, çit vs.) bulunmamaktadır. Bu nedenle incelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır. Konu parsel henüz açılmamış olan imar yoluna cepheli olduğundan halihazırda 35 ve 36 nolu parsellerden ulaşım sağlanmaktadır. Parsel üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir. Bölgenin altyapısı tamamlanmıştır. Parseller hisse devri ya da bir bütün halinde satılabilirlik özelliğine sahiptirler. (Parsellerin tamamı için tapu takyidatı dikkate alınmaksızın) 9

10 ĠNNOVĠA PROJESĠNĠN HALĠHAZIR DURUMU İnnovia Projesi; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi nde farklı parseller üzerinde toplam 4 etap olarak gerçekleştirilmektedir. Etaplar halinde gerçekleştirilen İnnovia Projesi tamamlandığında, toplam konut ve ticari ünite sayısı yaklaşık civarında olacaktır. Halihazırda; 1. etabın tüm inşai faaliyetleri tamamlanmış ve sitede yaşam başlamış, 2. Etap 1. Fazda yaşam başlamış olup 2. Fazın kaba ve ince inşai faaliyetleri devam etmektedir. 3. Etabın inşaatınadevam edilmekte olp, 4. etabın zemin etüdü ve sondajı yapılmış, mimari projesi hazırlanmış, hafriyata yeni başlanmıştır. Etaplara ait toplam daire sayısı ve Yeşil GYO ya ait olanlar ile stoktaki dairelerin adetlerini gösterir tablo aşağıdadır. Proje Toplamları Yeşil GYO ya Ait Daireler Stokta Kalan Daireler 4. Etap Daireler Etap Daireler Etap Daireler Etap Daireler ĠNNOVĠA PROJESĠ 4. ETAP İnnovia projesi 4. etabı ,75 m 2 yüzölçümlü 2945 ada, 36 nolu parsel üzerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlgililerden alınan ve 3. ve 4. Etapların tamamına ait olduğu belirtilen tarih ve nolu yapı ruhsatına göre etapların toplam inşaat alanı ,34 m 2 olacaktır. Ġnnovia Projesi 4. Etabnın toplam daire adetleri ve toplam inşaat alanları ile YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve YeĢil ĠnĢaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.ġ. ye ait hisselere tekabül eden satılabilir konut alanları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. (Tabloda yer alan büyüklükler Yeşil GYO A.Ş. yetkilileri tarafından verilmiştir.) 10

11 Projenin Tamam için YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve YeĢil ĠnĢaat Gay. Yat. Hiz. A.ġ. hissesi için Etap No Proje BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi Planlanan Daire Adedi Satılabilir Konut Alanı (m 2 ) Satılabilir Ticaret Alanı (m 2 ) Satılabilir Toplam Alan (m 2 ) Satılabilir Konut Alanı (m 2 ) Satılabilir Ticaret Alanı (m 2 ) Satılabilir Toplam Alan (m 2 ) Toplam ĠnĢaat Alanı (m 2 ) 4 Ocak Haziran , , , , , , Hesaplamalarda proje inşaat maliyetinin tamamının Yeşil GYO A.Ş. tarafından karşılanacağı varsayılmıştır. Satış gelirleri ise Yeşil GYO A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. hissesine düşen satılabilir alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Proje kapsamında 19 adet konut bloğunda 3 ayrı tipte toplam adet daire bulunacaktır. Projede yer alacak konut blokların sayısı, bağımsız bölüm adedi ve genel nitelikleri aşağıdaki tabloda özetle verilmiştir. Blok Adı ĠnĢaat Tarzı ĠnĢaat Alanı (m 2 ) Satılabilir Alan (m 2 ) Toplam Kat Adedi Açıklama Bloktaki Toplam Daire Sayısı A1 Blok B.A.K bodrum + zemin + 23 normal 237 A2 Blok B.A.K bodrum + zemin + 24 normal 247 A3 Blok B.A.K bodrum + zemin + 25 normal 257 A4 Blok B.A.K bodrum + zemin + 26 normal 267 A5 Blok B.A.K bodrum + zemin + 27 normal 277 A6 Blok B.A.K bodrum + zemin + 28 normal 287 A7 Blok B.A.K bodrum + zemin + 28 normal 287 A8 Blok B.A.K bodrum + zemin + 27 normal 277 A9 Blok B.A.K bodrum + zemin + 26 normal 267 A10 Blok B.A.K bodrum + zemin + 25 normal 257 F1 Blok B.A.K bodrum + zemin + 30 normal 186 F2 Blok B.A.K bodrum + zemin + 30 normal 186 B1 Blok B.A.K bodrum + zemin + 30 normal 247 B2 Blok B.A.K bodrum + zemin + 24 normal 199 B3 Blok B.A.K bodrum + zemin + 23 normal 191 C1 Blok B.A.K bodrum + zemin + 22 normal 276 C2 Blok B.A.K bodrum + zemin + 22 normal 208 C3 Blok B.A.K bodrum + zemin + 22 normal 276 D1 Blok B.A.K bodrum + zemin + 19 normal 195 T O P L A M Bloklar 3 adet bodrum kattan oluşan ve kapalı otopark alanı olarak düzenlenmiş geniş bir kitle üzerinde yükselmektedir. 11

12 Proje tamamlandığında bünyesinde, bulunacaktır. Açık yüzme havuzları, Seyir ve güneşlenme terasları, Koru alanı, Yürüme, koşu ve bisiklet yoları, Fitness center, Açık ve kapalı spor alanları, Tenis kortu, Basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları, Bowling salonu, Sauna ve Türk hamamı, Sosyal tesis ve ticaret üniteleri, Açık ve kapalı otopark alanları, 24 saat özel güvenlik ve teknik bakım ekibi Blokların bağımsız bölüm bazında çeşitlendirilmesi aşağıda tablo halinde verilmiştir. Blok Adı Daire Tipleri Toplam Daire Sayısı A1 Blok A2 Blok A3 Blok A4 Blok A5 Blok A6 Blok A7 Blok A8 Blok A9 Blok A10 Blok F1 Blok F2 Blok B1 Blok B2 Blok B3 Blok C1 Blok C2 Blok C3 Blok D1 Blok T O P L A M Ekspertiz tarihi itibariyle yapılan incelemelerde İnnovia 4. etabın inşa edilmesinin planlandığı proje alanında hafriyat işlerine başlandığı ve yalnızca prefabrik şantiye ofisleri ve malzeme depoları ile beton santrali kurulduğu tesbit edilmiştir. Halihazırda, proje alanı büyük oranda ham arazi durumundadır. Proje adet daire olacak şekilde planlanmaktadır. İlgililerden adet daire için düzenlenen mimari projelerin hazırlandığı ve fakat halen Esenyurt Belediyesi nin onayına sunulmadığı bilgisi edinilmiştir. 12

13 Değerlemede arsa değeri hesaplanırken projenin konumlandırılacağı parselin imar durumu (ek yapılaşma hakkı) da dikkate alınarak mevcut yapı ruhsatı ihmal edilmiştir. Dairelere değer verilmesi aşamasında ise mevcut ruhsat projesindeki adet daire için değer verilmiştir. ĠMAR DURUMU Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü nde yapılan temaslardan İnnovia Projesi 4 etabın gerçekleştirildiği 2945 ada, 36 nolu parselin tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Esenyurt III: Etap Uygulama İmar Planı na göre sahip oldukları lejant ve yapılaşma şartları aşağıda belirtilmiştir. Ada No Parsel No Lejantı ĠnĢaat Nizamı K.A.K.S./Emsal ve 36 Konut Alanı Blok 2,50 şeklindedir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları : 1) E : ) H max : Serbest 3) İnşaat Nizamı : Ayrık 4) Deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 5) Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 6) Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 7) Yapı adalarında ve yeşil alanlarda 0.00 kotu altına ilgili kurumdan görüş alınmak şartı ile trafo yapılabilir. 8) Temel mühendislik ve geoteknik etüdler doğrultusunda inşaat uygulaması yapılacaktır. 9) Parsel içerisinde istinat duvarı yapılması gerekli ise belediyeden ruhsat alınması zorunludur. 10) Tüm yapı adalarında bina oturum alanları dışında kalan her 25 m 2 alan için bir ağaç dikilecektir. 11) Planlama alanlarında avan proje onayları İstanbul imar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. 12) Planda bina yaklaşma sınırı gösterilmiş bölgelerde tevhid ve/ve ya ifraz yapılması halinde yeni oluşacak parsellerde bina yaklaşma sınırı 10 m. den az olamaz. 13) İfraz edilmesi halinde yan bahçe mesafesi 5m. den arka bahçe mesafesi H/2 den az olamaz. 14) Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar yasası ve yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. İlgililerden plan notlarında yukarıdaki yapılaşma şartlarının yanı sıra; toplu konut yapımcıları (özel ve tüzel kişiler, kooperatifler) vasıtasıyla yapılan ve daire sayısı 100 adedi aģan projelerde her 100 daire için K.A.K.S. 0,15 artırılır. Toplu konut alanlarında zemin katlarda siteye hizmet verecek ticari veya hizmet tesisleri yapılabilir. bilgisinin bulunduğu öğrenilmiştir. 13

14 DEĞERLENDĠRME Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: Olumlu etkenler: Kaliteli kentsel ve mimari tasarım, Proje alanının yeni kentsel gelişme bölgesinde yer alması, Ulaşım imkânlarının kolaylığı, Tamamlanmış alt yapı, Yeterli otopark alanı bulunması, Yapıların endüstriyelleşmiş sistemlerle (tünel kalıp) inşa edilecek olması, Proje kapsamındaki rekreatif alanların (yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, spor sahaları vb.) mevcudiyeti, İç mekânlarda kullanılması öngörülen malzeme standartlarının yaygın kalite ortalamasının üzerinde olması, Yapım sistemleri itibariyle binaların depremsellik bakımından güvenilir olması. Olumsuz etkenler: Projenin inşasına henüz başlanmamış olması, (geçici etken), Ulaşımın kolaylığına rağmen projenin şehir merkezine (göreceli olarak) uzak olması. FĠYATLANDIRMA Rapor konusu projenin değer tesbiti aşağıda belirtilen ana başlıklar altında yapılmıştır. 1. Arsaların değeri 2. Projenin halihazır durumuyla değeri 3. Dairelerin ve ticari ünitelerin bugünkü rayiçlerle bitmiģ haldeki değeri 1. Arsaların değeri Arsanın değerinin tespitinde Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, mevcut pazar bilgilerinden, emlak pazarlama firmaları ve proje yetkilileri ile yapılan görüşmelerden faydalanılmış; bölgede yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu arsa için kıymet takdir edilmiştir. 14

15 Bulunan emsaller, görülebilirlik, konum, büyüklük, imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüş; yanı sıra ofisimizdeki mevcut veri ve bilgilerden yararlanılmıştır. Bölge genelinde yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Emsal 1 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia 1. Etaba yakın konumda yer alan m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip Konut Alanı imarlı parsel ,-TL bedelle satılıktır. (~1.349,-TL/m 2 ) Emsal 2 : (Emlakçı Tel: ) Mehterçeşme Mahallesi nde konumlu caddeye cephesi bulunan m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip Ticaret + Konut Alanı imarlı parsel ,-USD bedelle satılıktır. (~1.000,-USD/m 2 ) Emsal 3 : (Emlakçı Tel: ) Mehterçeşme Mahallesi nde ve Şehitler Parkı na yakın konumda caddeye cephesi bulunan m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip Ticaret + Konut Alanı imarlı parsel ,- TL bedelle satılıktır. (~1.210,-TL/m 2 ) Emsal 4 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 2. Etabının yanında konumlu olan ve imar planında Eğitim Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan, Emsal:2,50 yapılaşma hakkına sahip olan m 2 yüzölçümlü arsa ,-USD bedelle satılıktır. (1.500,-USD/m 2 ) Emsal 5 : (Emlakçı Tel: ) Mehterçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde konumlu olan ve imar planında Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan m 2 yüzölçümlü arsa ,-TL bedelle satılıktır. (~2.180,-USD/m 2 ) Emsal 6 : (Emlakçı Tel: ) Mehterçeşme Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde konumlu olan ve imar planında Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan 360 m 2 yüzölçümlü arsa ,-TL bedelle satılıktır. (~1.170,-TL/m 2 ) Emsal 7 : (Emlakçı Tel: ) Haramidere mevkii D-100 Karayolu na yakın konumda yer alan ve imar planında Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen bölgede konumlu m 2 yüzölçümlü arsa ,-USD bedelle satılıktır. (~600,-USD/m 2 ) Emsal 8 : (Emlakçı Tel: ) Mehterçeşme Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerinde konumlu olan ve imar planında Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan 640 m 2 yüzölçümlü arsa ,-USD bedelle satılıktır. (~1.565-USD/m 2 ) 15

16 Emsal 9 : (Emlakçı Tel: ) Skyport Projesinin karşısında, D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve imar planında Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen bölgede konumlu m 2 yüzölçümlü arsa ,-USD bedelle satılıktır. (~1.300,-USD/m 2 ) Emsal 10 : (Emlakçı Tel: ) Esenyurt Sağlık Ocağı nın yanına yer alan ve imar planında Konut Alanı olarak belirlenen bölgede konumlu 400 m 2 yüzölçümlü arsa ,-TL bedelle satılıktır. (1.000,-TL/m 2 ) Emsal 11 : (Emlakçı Tel: ) Cumhuriyet mahallesi nde İSKİ yanına yer alan ve imar planında Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen bölgede konumlu m 2 yüzölçümlü arsa ,-USD bedelle satılıktır. (~1.490,-USD/m 2 ) Emsal 12 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 2. Etabının yanında konumlu olan ve imar planında Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan, m 2 yüzölçümlü arsa ,-TL bedelle satılıktır. (~1.840,-TL/m 2 ) Emsal 13 : (Emlakçı Tel: ) İsthanbul Projesi yanında konumlu olan ve imar planında Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen bölgede yer alan, m 2 yüzölçümlü arsa ,-TL bedelle satılıktır. (~1.470,-TL/m 2 ) Bu araştırmalardan hareketle, arsaların konumu, yüzölçümü büyüklükleri, imar durumu ve üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan İnnovai 4. Etap projesi de dikkate alınarak belirlenen m² birim ve parsel değerleri ile Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. hisselerine isabet eden kısımların değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) SAHĠBĠ HĠSSESĠNE TEKABÜL EDEN ARSA MĠKTARI (m²) BĠRĠM DEĞER (TL/m 2 ) DEĞER (TL) HĠSSE DEĞERĠ (TL) ,96 YeĢil GYO A.ġ , ,75 YeĢil GYO A.ġ ,93 YeĢil Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.ġ , TOPLAM

17 2. Projenin halihazır durumuyla değeri Proje bünyesinde henüz inşaat faaliyetlerine başlanmadığı, projenin daireli olarak planlanmasına rağmen halihazırda adet dairenin satışa açılmış olması ve sadece hafriyat işlerinin bir kısmının yapılmış olması sebebiyle projenin halihazır durum değeri emsal karşılaştırma yöntemi ile bulunan arsa değeri olarak esas alınmış olup ,-TL dir. 3. Ticari ünitelerin ve dairelerin bugünkü rayiçlerle bitmiģ haldeki değeri Proje bünyesinde yer alan ticari ünitelerin ve dairelerin rayiç değerlerinin tespitinde Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, mevcut pazar bilgilerinden, emlak pazarlama firmaları ve proje yetkilileri ile yapılan görüşmelerden faydalanılmış; bölgede yakın dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu daireler için mahal listesinde belirtilen standartlarda inşa edilmesi durumundaki değerleri takdir edilmiştir. Bulunan emsaller, görülebilirlik, konum, inşai kalite ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüş; yanı sıra ofisimizdeki mevcut veri ve bilgilerden yararlanılmıştır. Emsal 1 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 1. Etap bünyesinde yer alan bloğun 10. katında konumlu 170 m 2 kullanım alanlı ve 3+1 kullanımlı daire (havuza bakmayan) ,-TL bedelle satılıktır. (~1.588,-TL/m 2 ) Emsal 2 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 1. Etap bünyesinde yer alan bloğun 2. katında konumlu 61 m 2 kullanım alanlı ve 1+1 kullanımlı daire (havuza bakan) ,-TL bedelle satılıktır. (~1.803,-TL/m 2 ) Emsal 3 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 1. Etap bünyesinde yer alan bloğun 1. katında konumlu 143 m 2 kullanım alanlı ve 2+1 kullanımlı daire ,-TL bedelle satılıktır. (~1.629,-TL/m 2 ) Emsal 4 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 1. Etap bünyesinde yer alan bloğun 11. katında konumlu 108 m 2 kullanım alanlı ve 2+1 kullanımlı daire ,-TL bedelle satılıktır. (~1.667,-TL/m 2 ) Emsal 5 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia Projesi 1. Etap bünyesinde yer alan bloğun 6. katında konumlu 158 m 2 kullanım alanlı ve 2+1 kullanımlı daire (havuza bakan) ,-TL bedelle satılıktır. (~1.551,-TL/m 2 ) Emsal 6 : (Emlakçı Tel: ) İsthanbul Evleri bünyesinde yer alan bloğun 6. katında konumlu 128 m 2 kullanım alanlı ve 3+1 kullanımlı daire ,-TL bedelle satılıktır. (~1.836,-TL/m 2 ) Bu araştırmalardan hareketle, halihazırda yapımına baģlanmamıģ Ġnnovia Projesi 4. Etap bünyesinde yer alacak olan adet daire ile ,50 m² alanlı ticari alanın brüt kullanım alanları ile mahal listesindeki standartlarda teslim edilmeleri durumundaki ekspertiz değerleri rapor ekinde tablolar halinde sunulmuştur. 17

18 Özet olarak proje bünyesindeki bağımsız bölümlerin blok bazındaki toplam değerleri aģağıda tablo halinde sunulmuģtur. BLOK NO KDV HARĠÇ TOPLAM EKSPERTĠZ DEĞERĠ (TL) AYLIK KĠRA DEĞERLERĠ (TL) A A A A A A A A A A B B B C C C D F F Ticari Alanlar TOPLAM ( ) ( ) Not: C1 ve D Bloklar ile ticari ünitelere ait bağımsız bölüm listesi projedeki revizyonlar sebebiyle kesinleģmediğinden bu bölümlerin değeri toplam satılabilir alan üzerinden, konutlar için ortama m² birim değeri 1.100,-TL; ticari alanlar için ise ortalama m² birim satıģ değeri 2.400,-TL takdir edilerek, aģağıdaki gibi hesaplanmıģtır. Blok Adı Satılabilir Ala ² ² Biri Değeri TL Değeri TL Kira Değeri TL C , D , Ticari Alan , UZMAN GÖRÜġÜ Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince, rapor konusu taģınmazlardan 34 nolu parsel arsa, 36 nolu parsel ise proje olarak GYO portföyünde yer alabilirler. 18

19 SONUÇ Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen ve 2945 ada, 34 ve 36 nolu parsel üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan Ġnnovia 4. Etap projesinin yerinde ve mimari projeleri üzerinde yapılan incelemeleri sonucunda lokasyonuna, mimari özelliklerine, taşımazların kullanım alanı büyüklüklerine, öngörülen inşaat standartlarına, İnnovia projesi 1., 2. Ve 3. Etaplar ile çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre, 1. YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve YeĢil Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.ġ. nin hissesine düģen kısımların arsa değerleri toplamı için, ,-TL (İkiyüzüçmilyonyüzellibeşbin Türk Lirası), ( ,-TL 2,531 TL/Euro (*) ,-Euro) ( ,-TL 1,860 TL/USD (*) ,-USD) 2. YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve YeĢil Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.ġ. nin hissesine düģen kısmının halihazır durumuyla değeri için, ,-TL (İkiyüzüçmilyonyüzellibeşbin Türk Lirası), ( ,-TL 2,531 TL/Euro (*) ,-Euro) ( ,-TL 1,860 TL/USD (*) ,-USD) adet daire ile ticari alanların bugünkü rayiçlerle bitmiģ haldeki toplam değeri için, ,-TL (Beşyüzaltmışaltımilyonbeşyüzkırkbin Türk Lirası) ( ,-TL 2,531 TL/Euro (*) ,-Euro) ( ,-TL 1,860 TL/USD (*) ,-USD) adet daire ile ticari alanların bugünkü rayiçlerle bitmiģ haldeki aylık toplam kira değeri için ise, ,-TL (İkimilyonsekizyüzdoksanbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. ( ,-TL 2,531 TL/Euro (*) ,-Euro) ( ,-TL 1,860 TL/USD (*) ,-USD) (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 2,531 TL; 1,- USD = 1,860 TL'dir. Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. 19

20 Takdir olunan değerlerin KDV dahil bedelleri ise yukarıdaki sıralamayla; 1. ~ ,-TL 2. ~ ,-TL 3. ~ ,-TL 4. ~ ,-TL dir. İşbu rapor, YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin talebi üzerine ve üç (3) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir Bilgilerinize sunulur. 03 Ekim 2011 (Ekspertiz tarihi : Eylül 2011) Saygılarımızla, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Eki: Konum krokisi Uydu fotoğrafı Tapu takyidat yazıları Yapı Ruhsatı Parselasyon krokisi İmar planı Vaziyet planları Fotoğraflar Değerleme listeleri Kredi sözleşmelerinin suretleri (5 sayfa) Değerleme uzmanını tanıtıcı bilgiler Değerleme uzmanlığı lisans belgesi Değerleme sözleşmesi sureti Kıvanç KILVAN Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: ) 20

21 Konum krokisi 21

22 Uydu Fotoğrafı 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Parseller üzerinde yapımlı planlanan 4. Etap vaziyet planı 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Proje Adı Blok No Kat Proje Tip Sınıfı Daire No Yön Brüt Alanı (m²) Kaba inşaat İnce İnşaat Tamamlanma Oranı (%) m² Birim Değeri (TL) Halihazır Tamamlanma Oranı İtibariyle Değeri (TL) Tamamlanması Durumundaki Piyasa Değeri (TL) Kira Değeri (TL) INNOVIA IV A1 Z 1+1B 1 BATI 59, INNOVIA IV A1 Z 3+1A 2 BATI 133, INNOVIA IV A1 Z 1+1A 3 GÜNEY 50, INNOVIA IV A1 Z 3+1C 4 DOĞU 120, INNOVIA IV A1 Z 3+1C 5 DOĞU 120, INNOVIA IV A1 Z 1+1A 6 KUZEY 50, INNOVIA IV A1 Z 3+1A 7 BATI 133, INNOVIA IV A1 Z 1+1C 8 BATI 56, INNOVIA IV A B 9 BATI 59, INNOVIA IV A A 10 BATI 133, INNOVIA IV A A 11 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 12 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 13 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 14 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 15 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 16 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 17 BATI 133, INNOVIA IV A C 18 BATI 56, INNOVIA IV A B 19 BATI 59, INNOVIA IV A A 20 BATI 133, INNOVIA IV A A 21 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 22 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 23 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 24 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 25 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 26 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 27 BATI 133, INNOVIA IV A C 28 BATI 56,

54 INNOVIA IV A B 29 BATI 59, INNOVIA IV A A 30 BATI 133, INNOVIA IV A A 31 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 32 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 33 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 34 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 35 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 36 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 37 BATI 133, INNOVIA IV A C 38 BATI 56, INNOVIA IV A B 39 BATI 59, INNOVIA IV A A 40 BATI 133, INNOVIA IV A A 41 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 42 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 43 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 44 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 45 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 46 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 47 BATI 133, INNOVIA IV A C 48 BATI 56, INNOVIA IV A B 49 BATI 59, INNOVIA IV A A 50 BATI 133, INNOVIA IV A A 51 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 52 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 53 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 54 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 55 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 56 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 57 BATI 133, INNOVIA IV A C 58 BATI 56, INNOVIA IV A B 59 BATI 59,

55 INNOVIA IV A A 60 BATI 133, INNOVIA IV A A 61 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 62 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 63 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 64 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 65 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 66 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 67 BATI 133, INNOVIA IV A C 68 BATI 56, INNOVIA IV A B 69 BATI 59, INNOVIA IV A A 70 BATI 133, INNOVIA IV A A 71 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 72 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 73 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 74 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 75 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 76 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 77 BATI 133, INNOVIA IV A C 78 BATI 56, INNOVIA IV A B 79 BATI 59, INNOVIA IV A A 80 BATI 133, INNOVIA IV A A 81 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 82 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 83 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 84 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 85 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 86 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 87 BATI 133, INNOVIA IV A C 88 BATI 56, INNOVIA IV A B 89 BATI 59, INNOVIA IV A A 90 BATI 133,

56 INNOVIA IV A A 91 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 92 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 93 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 94 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 95 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 96 BATI 133, INNOVIA IV A C 97 BATI 56, INNOVIA IV A B 98 BATI 59, INNOVIA IV A A 99 BATI 133, INNOVIA IV A A 100 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 101 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 102 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 103 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 104 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 105 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 106 BATI 133, INNOVIA IV A C 107 BATI 56, INNOVIA IV A B 108 BATI 59, INNOVIA IV A A 109 BATI 133, INNOVIA IV A A 110 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 111 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 112 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 113 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 114 DOĞU 91, INNOVIA IV A A 115 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 116 BATI 120, INNOVIA IV A C 117 BATI 56, INNOVIA IV A B 118 BATI 59, INNOVIA IV A A 119 BATI 133, INNOVIA IV A A 120 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 121 DOĞU 103,

57 INNOVIA IV A D 122 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 123 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 124 DOĞU 91, INNOVIA IV A A 125 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 126 BATI 120, INNOVIA IV A C 127 BATI 56, INNOVIA IV A B 128 BATI 59, INNOVIA IV A A 129 BATI 133, INNOVIA IV A A 130 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 131 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 132 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 133 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 134 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 135 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 136 BATI 136, INNOVIA IV A C 137 BATI 56, INNOVIA IV A B 138 BATI 59, INNOVIA IV A A 139 BATI 133, INNOVIA IV A A 140 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 141 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 142 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 143 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 144 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 145 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 146 BATI 133, INNOVIA IV A C 147 BATI 56, INNOVIA IV A B 148 BATI 59, INNOVIA IV A A 149 BATI 133, INNOVIA IV A A 150 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 151 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 152 DOĞU 55,

58 INNOVIA IV A D 153 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 154 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 155 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 156 BATI 133, INNOVIA IV A C 157 BATI 56, INNOVIA IV A B 158 BATI 59, INNOVIA IV A A 159 BATI 133, INNOVIA IV A A 160 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 161 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 162 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 163 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 164 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 165 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 166 BATI 136, INNOVIA IV A C 167 BATI 56, INNOVIA IV A B 168 BATI 59, INNOVIA IV A A 169 BATI 133, INNOVIA IV A A 170 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 171 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 172 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 173 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 174 DOĞU 91, INNOVIA IV A A 175 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 176 BATI 120, INNOVIA IV A C 177 BATI 56, INNOVIA IV A B 178 BATI 59, INNOVIA IV A A 179 BATI 133, INNOVIA IV A A 180 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 181 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 182 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 183 DOĞU 55,

59 INNOVIA IV A B 184 DOĞU 91, INNOVIA IV A A 185 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 186 BATI 120, INNOVIA IV A C 187 BATI 56, INNOVIA IV A B 188 BATI 59, INNOVIA IV A A 189 BATI 133, INNOVIA IV A A 190 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 191 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 192 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 193 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 194 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 195 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 196 BATI 136, INNOVIA IV A C 197 BATI 56, INNOVIA IV A B 198 BATI 59, INNOVIA IV A A 199 BATI 133, INNOVIA IV A A 200 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 201 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 202 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 203 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 204 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 205 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 206 BATI 133, INNOVIA IV A C 207 BATI 56, INNOVIA IV A B 208 BATI 59, INNOVIA IV A A 209 BATI 133, INNOVIA IV A A 210 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 211 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 212 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 213 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 214 DOĞU 103,

60 INNOVIA IV A A 215 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 216 BATI 133, INNOVIA IV A C 217 BATI 56, INNOVIA IV A B 218 BATI 59, INNOVIA IV A A 219 BATI 133, INNOVIA IV A A 220 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 221 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 222 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 223 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 224 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 225 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 226 BATI 133, INNOVIA IV A C 227 BATI 56, INNOVIA IV A B 228 BATI 59, INNOVIA IV A A 229 BATI 133, INNOVIA IV A A 230 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 231 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 232 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 233 DOĞU 55, INNOVIA IV A B 234 DOĞU 91, INNOVIA IV A A 235 KUZEY 50, INNOVIA IV A B 236 BATI 120, INNOVIA IV A C 237 BATI 56, INNOVIA IV A2 Z 1+1B 1 BATI 59, INNOVIA IV A2 Z 3+1A 2 BATI 133, INNOVIA IV A2 Z 1+1A 3 GÜNEY 50, INNOVIA IV A2 Z 3+1C 4 DOĞU 120, INNOVIA IV A2 Z 3+1C 5 DOĞU 120, INNOVIA IV A2 Z 1+1A 6 KUZEY 50, INNOVIA IV A2 Z 3+1A 7 BATI 133, INNOVIA IV A2 Z 1+1C 8 BATI 56,

61 INNOVIA IV A B 9 BATI 59, INNOVIA IV A A 10 BATI 133, INNOVIA IV A A 11 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 12 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 13 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 14 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 15 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 16 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 17 BATI 133, INNOVIA IV A C 18 BATI 56, INNOVIA IV A B 19 BATI 59, INNOVIA IV A A 20 BATI 133, INNOVIA IV A A 21 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 22 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 23 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 24 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 25 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 26 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 27 BATI 133, INNOVIA IV A C 28 BATI 56, INNOVIA IV A B 29 BATI 59, INNOVIA IV A A 30 BATI 133, INNOVIA IV A A 31 GÜNEY 50, INNOVIA IV A A 32 DOĞU 103, INNOVIA IV A D 33 DOĞU 55, INNOVIA IV A D 34 DOĞU 55, INNOVIA IV A A 35 DOĞU 103, INNOVIA IV A A 36 KUZEY 50, INNOVIA IV A A 37 BATI 133, INNOVIA IV A C 38 BATI 56, INNOVIA IV A B 39 BATI 59,

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2927

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2927 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırımın Ortaklığı A.ġ DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Barbaros Beldesi, Hürriyet Mah. Ferhat Turan Sok. Tavanlı Çeşme Mevkii, G18b10d2d

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırımın Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırımın Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırımın Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mehterçeşme Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, 2945 ada, 18, 19 ve 31 nolu parseller

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.

DEĞERLEME RAPORU. : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 2. Etabı (2947 Ada,

Detaylı

KĠRA DEĞERLEME RAPORU

KĠRA DEĞERLEME RAPORU KĠRA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Sosyal

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2931

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2931 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, 1, 2, 3, 4,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/133

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/133 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, 1, 2, 3, 4,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2010/3769. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ.

DEĞERLEME RAPORU 2010/3769. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Kayış Kıran Mevkii 21 nolu parsel Kıztaşı Mevkii 63 nolu parsel, UskumruköySarıyer

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2930

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2930 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/1857

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/1857 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Merkez Mah.,119 Ada, 1 nolu, 120 ada, 1 nolu ile 7764 ve 7765 nolu parseller ( 1

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. Levent / İSTANBUL ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2998

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2998 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Belen Köyü, İlimtepe Mevkii, 2180 Ada, 1 nolu,2181 Ada, 1 nolu, 2182 Ada, 2 nolu,2183

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ispartakule Mevkii, Bizim Evler

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Durak Mahallesi, Eski İstasyon yolu mevkii, 17 adet parsel Lüleburgaz

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Burhaniye Mahallesi, Eski Kısıklı Caddesi, 725 ada, 18 nolu parsel Üsküdar / İSTANBUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ İSTEK YAZISI MÜŞTERİ NO : 676 RAPOR NO : 2013/3010

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ İSTEK YAZISI MÜŞTERİ NO : 676 RAPOR NO : 2013/3010 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Şerifali Mahallesi, Söyleşi Sokak, No:17 Ümraniye / İSTANBUL İSTEK YAZISI : 18 Eylül 2013

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2717

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2717 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Barbaros Beldesi, Hürriyet Mah., Ferhat Turan Sok. Tavanlı Çeşme Mevkii. G18b10d2d

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2726

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2726 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES : Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia Projesi, 2. Etabı AVM Bloğu

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. Ġhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.ġ. Ortak giriģimi DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ispartakule Mevkii, Bizim Evler 2. Etap Projesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 (4053

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2724

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2724 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES : Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/136

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/136 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 2. Etabı (2947 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2010/4024

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2010/4024 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Barbaros Beldesi, Hürriyet Mah., Ferhat Turan Sok. Tavanlı ÇeĢme Mevkii. 5

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2011/3507. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ

DEĞERLEME RAPORU 2011/3507. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Pınar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 384 ada, 11 ve 13 nolu parseller Maslak

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2933

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/2933 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 2. Etabı (2947 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi.

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap (2949 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2010/4025

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2010/4025 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap (2949 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2722

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2722 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 3. Etap Projesi Esenyurt / İSTANBUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/134

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/134 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 2. Etabı (2947 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2727

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2727 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES : Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia Projesi, 2. Etabı, 49 adet

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2719

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2719 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Merkez Mah.,119 Ada, 1 nolu, 120 ada, 1 nolu ile 7764 ve 7765 nolu parseller Arifiye

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : E-5 Karayolu, Güzelce Mevkii, Güzelşehir Alışveriş Merkezi, (444 ada, 2

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

KİRA DEĞERLEME RAPORU

KİRA DEĞERLEME RAPORU KİRA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRES : Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı İnnovia Projesi, 1. Etap, Sosyal

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/132

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/132 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap (2949 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8973

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8973 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Karlıktepe Mahallesi, 53 Pafta, 2274 Ada, 395, 397, 398, 399 ve 408 nolu, 2846 Ada,

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / İSTANBUL (6 adet işyeri) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3060 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10025

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10025 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Karlıktepe Mahallesi, 53 Pafta, 2274 Ada, 395, 397, 398, 399 ve 408 nolu, 2846 Ada,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DAYANAK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırımın Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : E-5 Karayolu, Güzelce Mevkii, Güzelşehir Alışveriş Merkezi, (444 ada,

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : E-5 Karayolu, Güzelce Mevkii, Güzelşehir Villaları 94, 95, 195, 322 ve 323

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / İSTANBUL (Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3334 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ... 5 4. MÜġTERĠ

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / İSTANBUL (Kreş hissesi) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3062 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1343

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1343 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 2304 ada, 1 nolu parsel Bağcılar /

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SÜLEYMANPAġA / TEKĠRDAĞ (3 Adet Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3345 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / ĠSTANBUL (Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3333 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ... 5 4. MÜġTERĠ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2009/8978 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2009/8978 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 2 ada, 02, 03, 09 (Real Market), 0 nolu parseller Beylikdüzü - B. Çekmece / ĠSTANBUL

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkullerin. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkullerin. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-07 kayıt no lu

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / ĠSTANBUL (41 adet ticari ünite) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3067 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-6 kayıt no lu Raporlama Süresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-6 kayıt no lu Raporlama Süresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-6 kayıt no lu Raporlama Süresi 3 İş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/448

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/448 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık,Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Esenboğa Yolu, Balıkhisar Mah., 22km. Balıkhisar

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu) 237 ada, 29 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK

DEĞERLEME RAPORU. : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu) 237 ada, 29 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu) 237 ada,

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Büyükçekmece / ĠSTANBUL (12 Adet Natamam ĠĢyeri) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3304 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ 4 3. ġġrket

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel Bozüyük / BİLECİK

DEĞERLEME RAPORU. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel Bozüyük / BİLECİK DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel Bozüyük / BİLECİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lüleburgaz / KIRKLARELİ (17 Adet Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2015 / 211 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKET

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3508

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3508 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Tarlabaşı Bulvarı (Refik Saydam Cad.) Şimal Sokak, No: 28, Alarko - DİM İş Merkezi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2013/1906

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2013/1906 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, My Office 22, B. B. No:-6, 9-,3-28,30-37,47-52,64-74,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-08 kayıt no lu Raporlama Süresi 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, My Office 22, B. B. No:2, 4, 5, 2,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/2297

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/2297 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 481, 3206 ada, 14 parsel Kadıköy / İSTANBUL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 124 RAPOR NO : 2010/4166

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 124 RAPOR NO : 2010/4166 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ege Dünya Ticaret Merkezi, 1039 ada, 8 nolu parsel, İsmet Kaptan Mahallesi, 9 Eylül

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi 4 iş gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2011/3506 DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3506

DEĞERLEME RAPORU 2011/3506 DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3506 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Eskice Çiftliği Köyü, 106 ada, 19 ve 20 no lu parseller, Mezarlık Mevkii, 2

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-11 kayıt no lu. Adresi. Mevcut Kullanım. Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi

YÖNETİCİ ÖZETİ. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-11 kayıt no lu. Adresi. Mevcut Kullanım. Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-11 kayıt no lu Raporlama Süresi 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-9 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-9 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-9 kayıt no lu Raporlama Süresi 5 iş gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Hisseli mülkiyet Raporun Konusu Pazar değeri

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-13 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-13 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-13 kayıt no lu Raporlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULLERİN ADRESİ : E-5 Karayolu, Güzelce Mevkii, Güzelşehir Alışveriş Merkezi, (444 ada, 2

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : Hatboyu Caddesi, No:124 (Kanlımandıra Mevkii, 1329 Parsel) Eski Porselen Fabrikası

Detaylı

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz:

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz: Bilindiğ üzere Şirketimiz tarafından 12.11.2010 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirket e ait üç adet gayrimenkulün satışına karar verildiği kamuya açıklanmış, yine 24.02.2011 tarihinde yapılan

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, 956 Ada, 4 Parsel Çerkezköy / TEKİRDAĞ

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, 956 Ada, 4 Parsel Çerkezköy / TEKİRDAĞ DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10029 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10029 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 2 ada, 02, 03, 09 (Real Market), 0 nolu parseller Beylikdüzü - B. Çekmece / ĠSTANBUL

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / İSTANBUL (19 adet daire) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3059 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 2436 ADA, 5 PARSEL, 06.01.2017 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3 1. RAPOR BİLGİLERİ 4 2. ŞİRKET - MÜŞTERİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI ARALIK 2015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy /

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/3266

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/3266 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Erenköy Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 319 321 (A ve B Blok), Erenköy Apartmanı

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2013/1906

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2013/1906 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, My Office 22, B. B. No:-6, 9-,3-28,30-37,47-52,64-74,

Detaylı

sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO nun Yatırım Portföyü

sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO nun Yatırım Portföyü TSKB GYO Faaliyet Raporu 2011 Sunuş Sayfa 24 TSKB GYO nun Yatırım Portföyü sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO Faaliyet Raporu 2011 Sunuş Sayfa

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Körfez / KOCAELİ (20 Adet Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3303 2014/3303 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ...3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ...4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ...5

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / İSTANBUL (176 adet daire) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3354 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ... 5 4. MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. Okul binası. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. Okul binası. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Değerleme Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-05 kayıt no lu

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ KARTEPE - MAŞUKİYE 884 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2016 / ÖZEL_125 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU " 379 ADET B.B. DEĞERLEME RAPORU " İÇİNDEKİLER 1. Rapora İlişkin Bilgiler 2. Değerleme konusu taşınmaz 3. Tapu Sicil Kayıtları 4. Takyidat

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. Değerleme Ġstem Tarihi 13.07.2011 1. DEĞERLEME BĠLGĠLERĠ MüĢteri Adı Banka, ġube Adı ve Adresi Değerlemenin Konusu TaĢınmazın Adresi TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. BAĞCILAR / İSTANBUL (Parsel Hissesi) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKET BİLGİLERİ... 5 4. MÜŞTERİ BİLGİLERİ...

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

- 2 - RAPOR NO: 2013/7979

- 2 - RAPOR NO: 2013/7979 YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-4 kayıt no lu Raporlama Süresi 2 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam ve

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 432 RAPOR NO : 2009/10134

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 432 RAPOR NO : 2009/10134 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : E-5 (D-100) Karayolu, 4 Pafta, 225 ilâ 228 ve 4254 nolu; 14 Pafta, 229,

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014 İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) 28 OCAK 2015 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve

Detaylı