T.B.M.M. (S. Sayısı: 510)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 510)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından Verilen Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar yaparak, kısa zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük gelişmeler göstermiştir. 1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonra da 532 ve 542 kodlu GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün takriben 1,5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17,5 milyon aboneye ulaşılmıştır.' 1993 yılında PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, 1988 yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsamaktadır. Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi esnasında, hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine uyulmaması açısından, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına uğratılmış ve idare aleyhine hukukî sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev kötüye kullanılmıştır. Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına gelmektedir sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içerisinde yapılmasını öngörmektedir. Halbuki bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir.

2 - 2 - PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında 1993 yılında imzalanan sözleşmede gelirin % 85'i idareye, % 15'i firmalara bırakıldığı halde, GSM lisans sözleşmesinde ise gelirin % 15'i idareye, % 85'i firmalara bırakılmıştır. Bu da idare için büyük bir gelir kaybı demektir. Sözleşmenin 2 nci maddesiyle mevcut şebeke, bu şebekelerdeki abonelerin hakları ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır. Bu madde idarenin aleyhine hukukî sakıncaları beraberinde getirmektedir. Gelir Paylaşımı Sözleşmesine göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına sahiptiler. Lisans devri ile Data, Çağrı, Teleteks ve Videoteks gibi servislerin işletme hakları da bu firmalara devredilmiştir. Halbuki bu servisler ayrı ayrı özelleştirilerek daha fazla gelir elde edilebilirdi. İlk anlaşmada 2 frekans bandı tahsis edilmişken, bu sözleşmede bedelsiz olarak yeni band tahsisleri yapılmıştır. GSM abone sayısı 'e ulaştığında bu iki firmanın dışında yeni firmalarında lisans hakkı doğmasına rağmen, sözleşme iki firmayla imzalanmıştır. Bu da rekabeti ortadan kaldırmakta, tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Ayrıca idare asgarî 2 milyar dolarlık bir kayba uğratılmıştır. Diğer ülkelerde lisans ücretinin tespitinde, nüfus başına dolar arasında bir bedel alınmıştır. Örneğin Brezilya'da kişi başına 40 dolarlık bir fiyatla ihaleye çıkılmış ve 7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Ülkemizde de bu yol takip edilmiş olsaydı 1,5 milyar dolar daha fazla bir gelir elde edilecekti. GSM'lerin aylık geliri 40 trilyon civarındaydı. Eski sözleşmeye göre 1-2 yıl içinde 1 milyar dolar gelir zaten elde edilecekti. Lisans sözleşmesinde "Değişen Şartlara Uyarlanması" maddesi, firmalara kâr garantisi veren ve Ulaştırma Bakanlığını tazminat ödemek zorunda bırakan bir maddedir. Sözleşmenin "ücret tarifesi" maddesinde ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmadan hazırlanmıştır. Bu da vatandaşı sıkıntıya sokacaktır. Burada da firmalar lehine bir karar verilmiştir. Yeni sözleşmeyle firmalara, kodlara ilaveten, 8 adet ücretsiz kod imkânı verilmiştir. Her kodun milyonlarla ifade edilen abone potansiyeli olması ve bir çok yeni hizmette kullanılabileceği dikkate alındığında, bu kodların ücretsiz olarak verilmesi, milyarlarca dolar gelir kaybı demektir. Sözleşme sona erdiğinde bazı istasyonlar ve abone santrali gibi önemli teçhizat ve teçhizata ait yazılımın belirsiz bir bedelle Bakanlığa satılacağı belirtilmektedir. Bu durum Ulaştırma Bakanlığını bu iki firmaya bağımlı hale getirmektedir, bedelsiz olması gereken sistemi, bakanlığın çok yüksek bir bedelle geri almak zorunda kalması, idareyi zarara uğratmaktadır. Sözleşmede "Kapsama Alanı" başlığı altında nüfusun % 50'si için 3 yıl, % 90'ı için 5 yıllık bir süre tanınmış, ayrıca nüfusu 10 binin altındaki yerler içinse kapsama alanı dışında tutularak firmalara avantaj sağlanmış ve bu yerlerde yaşayan insanlar bu hizmetten mahrum bırakılmıştır. Sözleşme detayları içermemektedir. Yani firmalara istasyonların yerini, gücünü, hücre genişliğini ihtiyaca göre değilde, kendine göre en kârlı bir şekilde yapma imkânı sağlanmıştır. Microcell şebeke kurma yerine, daha az yatırım yaparak Genişcell uygulamasına devam edecektir. Firmalardan Telsim'in 1997 Eylül ayında, 400 milyon dolar daha fazla ödeme talebini dikkate almayarak, satışın iki firmaya sadece 1 milyar dolara yapılması, devletin 400 milyon dolar (bugünkü değerle 100 trilyon TL) gelir kaybına sebep olunmuştur.

3 - 3 - Bu nedenlerden dolayı Başbakan Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir hakkında TCK'nun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma sonucunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. Veysel Candan Konya Ramazan Yenidede Denizli Abdullah Arslan Tokat Mehmet Emin Aydınbaş İçel Zeki Ünal Karaman Musa Demirci Sivas Nedim ilci Muş Celal Esin Ağrı Mustafa Hasan Öz Ordu Alaattin Sever Aydın Batman Hüseyin Arı Konya Teoman Rıza Güneri Konya İsmail Yılmaz İzmir Mehmet Aykaç Çorum Naci Terzi Erzincan Mustafa Yünlüoğlu Bolu Musa Okçu Batman Kazım Arslan Yozgat Şinasi Yavuz Erzurum Metin Perli Kütahya İsmail İlhan Sungur Trabzon Ahmet Karavar Şanlıurfa Yaşar Canbay Malatya Saffet Benli İçel Mustafa Ünaldı Konya Hayrettin Dilekcan Karabük Ekrem Erdem İstanbul Zülfükar İzol Şanlıurfa Şaban Şevli Van Feti Görür Bolu İlyas Arslan Yozgat Süleyman Metin Kalkan Hatay Bekir Sobacı Tokat Memduh Büyükkılıç Kayseri Hasan Hüseyin Öz Konya Abdullah Gencer Konya Mehmet Bedri İncetahtacı Gaziantep İbrahim Ertan Yülek Adana Yakup Hatipoğlu Diyarbakır Necati Çelik Kocaeli İsmail Özgün Balıkesir Zülfükar Gazi Çorum Ömer Özyılmaz Erzurum Sıtkı Cengil Adana Remzi Çetin Konya Muhammet Polat Aydın Kemal Albayrak Kırıkkale Nurettin Aktaş Gaziantep Kahraman Emmioğlu Gaziantep Ahmet Nurettin Aydın Siirt Lütfi Yalman Konya Mehmet Sılay Hatay Osman Hazer Afyon Abdullah Gül Kayseri Ahmet Çelik Adıyaman Mikail Korkmaz Kırıkkale Ömer Naimi Barım Elazığ Mehmet Altan Karapaşaoğlu Bursa Murtaza Özkanlı Aksaray Osman Pepe Kocaeli Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Ahmet Derin Kütahya

4 - 4 - (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/42-63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Telsim ve Türkcell Firmaları ile İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kurulan (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. EKLER: Ek 1. Soruşturma Komisyonu Raporu Ek 2. Tekmil İşlem Dosyası Mehmet Nacar Komisyon Başkanı Kilis

5 - 5 - İÇİNDEKİLER 1. KOMİSYONUN KURULUŞU 2. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 3. ÖNERGEDEKİ İDDİALAR 4. OLAYLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 5. PTT VE TÜRK TELEKOM'UN HUKUKÎ YAPISI 6. TANIK İFADELERİ 6.1. Veysel Candan 6.2. Hayrettin Soytaş 6,3. Halil Can Yeşilada 6.4. Ayhan Sarısu 6.5. Veli Bettemir 6.6. Cengiz Bulut 6.7. Prof. Dr. Atilla Sezgin 6.8. Güneş Taner 6.9. Mehmet Şahin Onaner Ersin Refik Pamuksüzer Enver Ibek Murat Emin Akata 7. ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN SAVUNMASI 8. ULAŞTIRMA ESKÎ BAKANI NECDET MENZÎR'IN SAVUNMASI 9. DEĞERLENDİRME 10. GENEL DEĞERLENDİRME 11. SONUÇ VE KARAR Sayfa

6 KOMİSYONUN KURULUŞU: 20 nci dönemde; Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı, Telsim ve Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Haklarında Anayasanın.100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin bir önerge vermişlerdir. Söz konusu önerge; T.B.M.M. Genel Kurulunun tarihli 16 nci Birleşiminde okunmuş, tarihli 25 inci Birleşimde görüşülerek 614 Karar No ile Telsim ve Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun 2 aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamasına, karar verilmiştir. Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davrandıkları iddiasıyla Eski Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir haklarında kurulan (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimini yapamadığı için çalışmalarına başlayamamış ve seçimler nedeniyle yasama dönemi sona ermiştir. İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 20 jıci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. T.B.M.M. Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulu'nu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari mahiyette görüş bildirmek üzere birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan "Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

7 - 7 - Meclis Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında.anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturma önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri içinde bir olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve Kömisyohlann ilk~iki~âylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlaması" önerisi üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Yüce Genel Kurul'un bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri T.B.M.M. Genel Kurulu'nun tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 656 sayılı Kararla kabul edilmiştir. Komisyon tarihinde saat: 14.00'de en yaşlı üye Antalya Milletvekili Osman MÜDERRİSOĞLU başkanlığında toplanmış, toplantıya 12 üye katılmış ve Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa Kilis Milletvekili Mehmet NACAR, Başkanvekilliğine Yalova Milletvekili Hasan SUNA, Sözcülüğe Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar DEDELEK ve Katipliğe Kocaeli Milletvekili Cumali DURMUŞ seçilmişlerdir. Ankara Milletvekili Birkan Erdal ile Hatay Milletvekili Metin Kalkan Komisyonumuz üyeliklerinden çekilmişler ve yerlerine Bursa Milletvekili Kenan Sönmez ve Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı seçilmişlerdir. Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü, T.B.M.M. İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için tarihinde T.B.M.M. Başkanlığına müracaat ederek tarihinden itibaren iki aylık ek süre istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 2.- KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuzun ilk toplantısında çalışma günleri ile bilgi ve belge toplamak üzere neler yapılması gerektiği tartışılmış, komisyona konu ile ilgili teknik bilgi vermek üzere ilgili kurumlardan uzman istenmesine karar verilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarına başladığı 18 Şubat 2000 tarihinden itibaren 16 toplantı yapmış ve bu toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda 63 adet yazışma yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

8 - 8 - Komisyonumuz Fazilet Partisi Konya Milletvekili Veysel CANDAN'ı önergedeki ilk imza sahibi olması nedeniyle iddia sahibi olarak dinlemiştir yılında Özelleştirme İdaresi Eski Başkan Yardımcılığı yapmış olan Can YEŞİLADA, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Hayrettin SOYTAŞ, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Ayhan SARISU, PTT ve Posta İşletmesi Eski Genel Müdürü Veli BETTEMİR, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eski Genel Müdürü Cengiz BULUT, Türk Telekomünikasyon AŞ. Eski Genel Müdürü Atilla SEZGİN, İstanbul Milletvekili Güneş TANER, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Şahin ONANER ile Türkcell ve Telsim'in yetkililerinin bilgisine müracaat edilmiş, hakkında soruşturma önergesi verilen eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve eski Ulaştırma Bakanı Necdet MENZİR'den haklarındaki iddialar karşısında savunmalarını yapmaları istenmiştir. A.- Yazışmalar: Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 63 adet yazışma yapmıştır. Bunlardan soruşturma ile ilgili belge ve bilgiler getirilmesi amacıyla 22 adet yazışma yapmış bu bilgi ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır. 1) tarih ve 5 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından GSM Firmaları (Türkcell ve Telsim) ile imzalanan sözleşme ve diğer bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 7.1/505 sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim firmalarıyla imzalanmış olan Danıştay'ca onaylanmış İmtiyaz Sözleşmelerinden birer suret gönderilmiştir. 2) tarih ve 6 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden yazı ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekom Genel Müdürlüğünün tarih ve 336 sayılı yazısı ekinde Türkcell ve Telsim Firmalarına ait Gelir Paylaşımı Sözleşmesi sureti gönderilmiştir. 3) tarih ve 7 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, yazı ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 1749 sayılı yazıları ekinde GSM 900 Değer Tespit Komisyonu Tutanak ve Rapor sureti gönderilmiştir. 4) tarih ve 8 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından, Bakanlığınız Hesap Uzmanları Kurulundan konuya ilişkin (GSM firmaları) inceleme yapılıp yapılmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

9 - 9 - yapıldıysa söz konusu incelemeye ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin başka bir incelemenin olup olmadığı ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının (Hesap Uzmanları Kurulu) tarih ve 220/18 sayılı yazıları ekinde 1 adet Lisans Devir Sözleşmesi sureti, 1 adet Gelir Paylaşımı Sözleşmesi sureti, 2 adet Ödeme Svvifti örneği, 2'şer adet Bilanço ve Gelir Tablosu örneği gönderilmiş olup, Hesap Uzmanları tarafından yürütülen ve kapsamı belirtilen incelemeler tamamlanmış, konuya ilişkin raporlar düzenlenme aşamasında olduğu bildirilmiştir. 5) tarih ve 9 sayılı yazımız ile Danıştay Başkanlığından, yazımız ekinde gönderilen önergeye ilişkin inceleme dosyasının ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Danıştay Genel Sekreterliğinin sayılı yazıları ekinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığından temin edilen E: 1997/132, K: 1998/12 ve E: 1997/133, K:1998/13 sayılı dosyalar (Lisans Sözleşmeleri) sureti gönderilmiştir. 6) tarih ve 11 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden, yazımız ekinde bir sureti gönderilen önerge konusu işlemin geçirdiği aşamaların ilk gününden bugüne kadar ki kronolojik sırasının detaylı bilgi notu şeklinde hazırlanarak gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 7.1/545 sayılı yazıları ekinde, soru önergesi konusu işlemler hakkında kronolojik sıralama listesi gönderilmiştir. 7) tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında düzenleme aşamasında' olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, düzenlenmiş ise birer suretinin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının tarih ve 348 sayılı yazılarında, sözü edilen raporların incelemesi tamamlandığı ancak rapor yazımı devam ettiği belirtilerek raporların düzenlenmesini müteakiben birer örneklerinin gönderileceği bildirilmiştir. 8) tarih ve 19 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile imtiyaz sözleşmesinin imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin raporların tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 7.1/663 sayılı yazıları ekinde, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile İmtiyaz sözleşmesinin

10 -10- imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin dosya gönderilmiştir. 9) tarih ve 20 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden, 1.- Şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi (ara sözleşme) 2.- Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin iptaline ilişkin belge, 3.- Telsim ile olan Sulh Sözleşmesi, 4.- Telsim ve Türkcell'in şebekenin işletmeye açıldığı tarihten itibaren tarihine kadar yıllık abone sayısının, tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğünün tarih ve 3393 sayılı yazısı ekinde, Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi, Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin iptaline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Telsim'e yazılan bildirim yazısı, Şirketimizle Telsim A.Ş. arasında yapılan Sulh Sözleşmesi ve GSM Şebekelerinin kuruluşundan Lisans veriliş tarihi olan tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir liste gönderilmiştir. 10) tarih ve 28 sayılı yazımız ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından yazı ekinde gönderilen Soruşturma önergesi ile ilgili incelemelerin şu ana kadar soruşturması istenmiş olan tüm soruşturma dosyalarının gönderilmesi, eğer tamamlanmamış dosyalar varsa safahatları hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 090/565 sayılı yazısı ekinde; tarih, 24/99-8 sayılı inceleme raporu ve ekleri ile bu rapora istinaden Başbakanlık Makamından alman tarih, TEFTİŞ.M.223 sayılı Makam Oluru ve konuyla ilgili yazışmalar, tarih, 24/00-01 sayılı soruşturma raporu ve ekleri ile bu rapora istinaden Başbakanlık Makamından alınan tarih, TEFTİŞ.M:050 sayılı Makam Oluru ve konuyla ilgili yazışmalar. 3.- T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun tarih, 339 sayılı yazılarında yer alan konuya ilişkin olarak Başbakanlık Makamından alınan tarih, TEFTİŞ.M:197 sayılı Makam Oluru, bu olura istinaden görevlendirilen Başbakanlık Başmüfettişi R.Tarık LÜLEÇ ile Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişi Yusuf ÖZHAN tarafından Başkanlığımıza tevdi edilen tarih, 24/00-4 sayılı görüş yazısının bir örneği gönderilmiştir. 11) tarih ve 31 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden; Gelir Paylaşım Sözleşmesinin taraflarından olan Telsim ve Türkcell Firmalarının sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

11 -11- hükümlerinde belirtilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü faz olarak ifade edilen alanların sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde süresi içerisinde ve yeterlilikte tamamlanıp, tamamlanmadığı hususu ile kaplama alanlarının süresi içerisinde tamamlanmaması bahis konusu ise bu konuda İdarece ne gibi yaptırımların uygulandığı hususuna ait bilgi ve belgelerin tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün tarih ve 4092 sayılı yazılarında, Türkcell ve Telsim Firmalarının Sözleşmede öngörülen süre içerisinde Faz-1 İş Programını yerine getirmemesi üzerine Türkcell Firmasına SEK lik, Telsim Firmasına ise DM 'lik gecikme cezası tahakkuk ettirilmiş ve firmaların alacaklarından mahsuben tahsil edildiği bildirilmiştir. 12) tarih ve 32 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, İdarenizde danışman olarak çalışmış olan Mac Kinsey ve Goldman Sachs şirketlerinin konuyla ilgili raporlarının birer örneğinin tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve 2761 sayılı yazıları ekinde, danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Mac Kinsey Firması ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Değer Tespit Komisyonu'na danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Goldman Sachs Konsorsiyumunun GSM-900 lisanslarına ilişkin yaptıkları çalışmaların birer örnekleri gönderilmiştir. 13) tarih ve 36 sayılı yazımız ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün yıllarına ait YDK denetim raporları ile GSM şirketleri (Telsim ve Türkcell) ile ilgili inceleme raporu var ise tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının tarih ve B.02.1.YDK /608 sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom A.Ş.'nin yıllarına ait denetim raporlarından birer adet gönderilmiş, Telsim ve Türkcell şirketleri ile ilgili olarak herhangi bir inceleme ve soruşturma raporu bulunmamaktadır. 14) tarih ve 40 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; 1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve belgelerin, 2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve belgelerin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

12 Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ekinde, Lisans Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin yazıların fotokopileri (Eki: 15) gönderilmiştir. 15) tarih ve 41 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, 1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve belgelerin, 2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve belgelerin, tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 864 sayılı yazıları ekinde, Lisans Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin yazıların fotokopileri (Eki: 19) gönderilmiştir. 16) tarih ve 42 sayılı yazımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından, (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonumuza Özelleştirme İdaresinden gelen Mac Kinsey ile Goldman Sachs Şirketlerinin raporlarının acilen tercüme edilerek tarafımıza gönderilmesi istenilmiştir. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından tercümesi istenen belgeler Komisyonumuza tarih ve 24 sayı ile gelmiştir. 17) tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında düzenleme aşamasında olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, düzenlenmiş ise birer fotokopisinin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının tarih ve 407 sayılı yazıları ekinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nezdinde yürütülen incelemeler (KDV konusunda) sonucu düzenlenen gün ve 926/340-2, 926/341-?. sayılı iki adet Vergi İnceleme Raporu gönderilmiştir. 18) tarih ve 51 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, Gelir Paylaşım Sözleşmesi süresince Türk Telekom A.Ş (PTT), Türkcell A.Ş. ve Telsim A.Ş. gelir paylan ile Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar Türk Telekom A.Ş., Türkcell A.Ş. ve Telsim A.Ş. gelir payları ayrıca Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Emin AKATA'nın tarihli GSM Ara bağlantı sözleşmesi tarifeleri ve birim temel ücret ile ilgili olarak Türk Telekom'un içine düşebileceği güçlükler ve çözüm yolları adlı raporunun göndedir * ; : stenilmiştir.

13 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 1090 sayılı yazıları ekinde, Ara Bağlantı Sözleşmesi Çağrı Sonlama Ücret Tarifeleri ile Emin AKATA'nın raporu gönderilmiştir. 19) Ö0 tarih ve 52 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar GSM Şirketlerinin brüt gelirlerinden % 15 oranında Hazineye yaptıkları ödemelerin Türkcell ve Telsim Şirketleri için ayrı ayrı olmak üzere ödemeler tablosunun gönderilmesi istenilmiştir. - Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ekinde, Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Türkcell) ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Telsim) tarafından bugüne kadar yapılan Hazine payı ödemelerine ilişkin tablo gönderilmiştir. 20) tarih ve 53 sayılı yazımız ile Rekabet Kurumu Başkanlığından, tarih ve 2439 sayılı Ulaştırma Bakanlığının hitaben yazılmış "Birim temel ücret ve azami ücret tanım ve uygulamalarının Türk Telekom ile GSM İşletmecileri arasındaki rekabetin sonuçlarına ilişkin" raporun gönderilmesi istenilmiştir. - Rekabet Kurumu Başkanlığının tarih ve 1150 sayılı yazıları ekinde, tarihli rapor gönderilmiştir. 21) tarih ve 57 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından; - Türk Telekom A.Ş.nin GSM Şirketlerinden 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar tahsil etmiş olduğu toplam ücretlerinin dökümünün, - Türk Telekom'un GSM Şirketlerine 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar ödemiş olduğu toplam ücretlerin dökümünün, - Lisans Sözleşmesinin 8. maddesindeki "İşletmecilerin tüm abone sayısı üzerinden elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay Hazine'ye ödeyecektir" hükmüne bağlı olarak 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar yıllar itibariyle tahsil edilen toplam ücretlerin dökümünün gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1162 sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom Ara Bağlantı Sözleşmesine göre Türkcell ve Telsim A.Ş.ne ödenen ve tahsil edilen tutarlar ile Türkcell ve Telsim Firmalarınca tüm abone sayısı üzerinden Hazine'ye ödenen % 15'lik pay ödemelerine ilişkin tablolar gönderilmiştir. 22) tarih ve 62 sayılı yazımız ile Nisan 1998 tarihinden bugüne kadar aylar itibariyle Türkcell ve Telsim'e ait abone sayılarının bildirilmesi istenilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

14 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 1190 sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim Firmalarının tarihinden Nisan 2000 tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir cetvel gönderilmiştir. 3.- ÖNERGEDEKİ İDDİALAR: Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşının imzaladığı soruşturma önergesinde; (EK. 1) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar yaparak kısa zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük gelişmeler göstermiştir. 1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonrada 532 ve 542 kodlu GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün takriben 1.5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17.5 milyon aboneye ulaşılmıştır yılında PTT ile Telsim ve Türkcell Firmaları arasında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, 1988 yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans.sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsamaktadır. Ülkemiz İçin önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi esnasında, hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine uyulmaması açısından, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına uğratılmış ve idare aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev kötüye kullanılmıştır.. Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına gelmektedir sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içersinde yapılmasını öngörmektedir. Halbuki bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 510)

15 -15- PTT ile Telsim ve Türkcelll firmaları arasında 1993 yılında imzalanan sözleşmede gelirin % 85'i idareye, % 15'i firmalara bırakıldığı halde, GSM Lisans sözleşmesinde ise gelirin % 15'i idareye, % 85'i firmalara bırakılmıştır. Bu da idare için büyük bir gelir kaybı demektir. Sözleşmenin 2 nci maddesiyle mevcut şebeke, bu şebekelerdeki abonelerin haklan ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır. Bu madde idarenin aleyhine hukuki sakıncaları beraberinde getirmektedir. Gelir Paylaşımı sözleşmesine göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına sahiptiler. Lisans devri ile Data, Çağrı, Teleteks ve Videoteks gibi servislerin işletme haklarıda bu firmalara devredilmiştir. Halbuki bu servisler ayrı ayrı özelleştirilerek daha fazla gelir elde edilebilirdi. İlk anlaşmada 2 frekans bandı tahsis edilmişken bu sözleşmede bedelsiz olarak yeni band tahsisleri yapılmıştır. GSM abone sayısı 'e ulaştığında bu iki firmanın dışında yeni firmalarında lisans hakkı doğmasına rağmen, sözleşme iki firmayla imzalanmıştır. Bu da rekabeti ortadan kaldırmakta, tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Ayrıca idare asgari 2 milyar dolarlık bir kayba uğratılmıştır. Diğer ülkelerde lisans ücretinin tesbitinde, nüfus başına dolar arasında bir bedel alınmıştır. Örneğin Brezilya'da kişi başına 40 dolarlık bir fiyatla ihaleye çıkılmış ve 7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Ülkemizde de bu yol takip edilmiş olsaydı 1,5 milyar dolar daha fazla gelir elde edilecekti. GSM'lerin aylık geliri 40 trilyon civarındaydı. Eski sözleşmeye göre 1-2 yıl içinde 1 milyar dolar gelir zaten elde edilecekti. Lisans sözleşmesinde "Değişen Şartlara Uyarlanması" maddesi, firmalara kar garantisi veren ve Ulaştırma Bakanlığını tazminat ödemek zorunda bırakan bir maddedir. Sözleşmenin "ücret tarifesi" maddesinde ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmadan hazırlanmıştır. Buda vatandaşı sıkıntıya sokacaktır. Burada da firmalar lehine bir karar verilmiştir. Yeni sözleşmeyle firmalara kodlara ilaveten, 8 adet ücretsiz kod imkanı verilmiştir. Her kodun milyonlarla ifade edilen abone potansiyeli olması ve bir çok yeni hizmette kullanılabileceği dikkate alındığında, bu kodların ücretsiz olarak verilmesi, milyanlarca dolar gelir kaybı demektir. Sözleşme sona erdiğinde bazı istasyonlar ve abone santralı gibi önemli teçhizat ve teçhizata ait yazılımın belirsiz bir bedelle Bakanlığa satılacağı belirtilmektedir. Bu duaım Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

16 -16- Ulaştırma Bakanlığını bu iki firmaya bağımlı hale getirmektedir, bedelsiz olması gereken sistemi, bakanlığın çok yüksek bir bedelle geri almak zorunda kalması, idareyi zarara uğratmaktadır. Sözleşmede "Kapsama Alanı" başlığı altında nüfusun % 50'si için 3 yıl, % 90'nı için 5 yıllık bir süre tanınmış, ayrıca nüfusu 10 binin altındaki yerler içinse kaplama alanı dışında tutularak firmalara avantaj sağlamış ve bu yerlerde yaşayan insanlar bu hizmetten mahrum bırakılmıştır. Sözleşme detayları içermemektedir. Yani firmalara istasyonların yerini gücünü, hücre genişliğini ihtiyaca göre değilde, kendine göre en karlı bir şekilde yapma imkanı sağlanmıştır. Microcell şebeke kurma yerine, daha az yatırım yaparak, Genişcell uygulamasına devam edecektir. Firmalardan Telsim'in 1997 Eylül ayında, 400 milyon dolar daha fazla ödeme talebini dikkate almayarak, satışın iki firmaya sadece 1 milyar dolara yapılması, devletin 400 milyon dolar (bugünkü değerle 100 trilyon TL) gelir kaybına sebep olunmuştur. Bu nedenlerden dolayı Başbakan Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR hakkında T.C.K.'nun 240 ncı maddesindeki görevi kötüye kullanma sonucunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 ncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. denilmektedir. 4.- OLAYLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ : Ahmet Mesut YILMAZ Başbakanlığa, Necdet MENZİR Ulaştırma Bakanlığına tarihinde atanmıştır tarih ve 4000 sayılı Kanundan önce cep telefonu diye adlandırılan "Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi (GSM)" kurulması amacıyla tüm yatırım masrafları yerli yada yabancı firmalarca karşılanmak üzere "GELİR PAYLAŞIMI" (Yasal düzenlemelerle ileride lisansa dönüştürülmek üzere) esasına göre yapılan ihale sonucunda hazırlanan sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) ile Telekom Fınland, Ericsson Telekomünikasyon A.Ş., Penta A.Ş., Çukurova Grubu ve Kavala Grubu Şirketlerinden oluşan konsorsiyum (TURKCELL) arasında tarihinde, yine PTT Genel Müdürlüğü ile Detecon, Alcatel Sel, Siemens, Teletaş ve Simko Şirketlerinden oluşan konsorsiyum (TELSİM) arasında tarihinde imzalanmıştır. (Ek: 2,3)

17 -17- Söz konusu sözleşmelerin 3. maddesinde gelir paylaşımı esasına dayanan sözleşmenin süresinin 15 yıl olduğu, 7. maddesinde gelirlerin tesis ücreti, aylık sabit ücret ve konuşma ücretinden oluştuğu, adıgeçen gelirlerin katma değer vergisi ve haberleşme vergisi düşüldükten sonra kalan net tutarın % 32.9'unun şirketlere, % 67'nin ise PTT'de kalacağı, 15. maddesinde de ise yasal düzenlemeler sonucu lisans verilmesi halinde lisans bedelinin 500'er milyon ABD doları olduğu 2 yıl içinde ve 4 taksitte ödeneceği, lisans alan firmaların brüt gelirlerinden PTT'ye % 15 ödeyeceği, Türkiye'deki toplam GSM abone sayısı 'e ulaşana kadar lisans sayısı 2 firma ile sınırlı olacağı, lisans süresinin lisans verilme tarihinden itibaren 25 yıl olacağı hususları yer almaktadır. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen tarih ve 1232 sayılı yazıda; " tarih ve 4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, söz konusu gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin 25 yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin %15'i nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ödenmesi kaydıyla lisans sözleşmelerine dönüştürülmesi için görüşmelere baz alınacak lisans bedellerinin oluşturulacak bir Komisyon marifetiyle tespiti ve sonucunun Bakanlığımıza bildirilmesini rica ederim" denilmektedir. (Ek:4) 4161 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince, Ö.İ. Başkanlık Makamının tarih ve B.02.1.ÖİB.0.01/511 sayılı Olurları ile Ö.İ.B Temsilcisinin Başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom ve SPK Temsilcilerinden oluşan GSM Lisans Değer Tespit Komisyonu teşkil edilmiştir. (Ek:5) GSM Lisans Değer Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemede, diğer ülkelerin aldıkları lisans ücretleri toplamının toplam nüfusa oranlanmasıyla nüfus başına lisans bedelini tespit etmek suretiyle, Türkiye için yapılan hesaplamada "lisans verilmesi halinde alınacak ücretlerin, gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerde yeralan (2x US $ = US $) tutarlardaki bedelin peşin ödenmesine ilaveten alınacak % 15'lik paylarda dikkate alındığında incelenen ülke ortalamalarına göre makul bir bedel olarak değerlendirilmektedir" denilmiştir. (Ek:6) Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenen lisans değeri üzerinden Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 97/9833 sayılı kararı ile ilgili firmalarla Lisans Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. (Ek:7) Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanan İmtiyaz Sözleşmeleri Danıştay incelemesine sunulmuş olup, Danıştay İdari İşler Kurulunun tarih ve 1998/23/24 sayılı kararı ile İmtiyaz Sözleşmeleri uygun bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 510)

18 -18- Danıştay İdari İşler Kurulunca kabul edilmiş bulunan İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanmasını teminen TÜRKCELL ve TELSİM Şirketleri Ulaştırma Bakanlığının tarih ve sayılı yazıları ile Cuma günü için davet edilmişler. (Ek:8) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının tarih ve 5328 sayılı yazıları eki Başbakanlık Oluru ile sözleşme imza tarihinin tarihinden tarihîne ertelendiği Ulaştırma Bakanlığına bildirilmiştir. (Ek:9) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ile Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.ile Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.nin lisans bedeli olarak taahhüt ettikleri 500'er Milyon ABD Dolarının Merkez Bankasındaki no.lu hesaplarına yatırıldığını, Lisans sözleşmelerini imzalayabileceklerini bildirmişler ve aynı gün ( tarihinde) Ulaştırma Bakanlığı ile adıgeçen firmalar arasında anlaşmalar imzalanmıştır. (Ek: 10, 11,12, 13) 5.- PTT ve TÜRK TELEKOM'UN HUKUKİ YAPISI: Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulmuş, hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, teşkilat yapısını belirleyen ana statüsü; 233 sayılı KHK ve bu kararnamenin geçici 5. maddesi hükmü uyarınca Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 14 Eylül 1993 tarih ve 509 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 233 KHK hükümlerine göre kurulmuş olan, ama görev ve yetkileri 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanununda belirlenen T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden posta ve telgraf hizmetleri dışındaki hizmetlerin ayrılarak, haberleşme hizmetlerini yürütmek üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz" Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur, Ancak, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sayılı "Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin" Anayasanın 5, 10, 47 ve 167. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar "yürütmeyi durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi, söz konusu 509 sayılı KHK'nin iptaline karar vermiş ve karar metni tarih; sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve

19 -19- Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"la 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 maddesinde yapılan değişiklikle "Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütüleceği, şirket ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği, şirket bu Kanun ile 233 sayılı KHK, TTK ve özel hukuk hükümlerine tabi olacağı" hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince, telekomünikasyon hizmetlerini yapmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz" Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur. Ancak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair tarih ve 4000 sayılı Kanunun, Anayasaya aykırılığı savıyla iptali iptal davası sonuçlanıncaya kadar "yürütmeyi durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesi; söz konusu 4000 sayılı Kanunla ilgili olarak yürürlüğün durdurulmasına karar vermiş (Karar metni tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış), bilahare 4000 sayılı yasanın özelleştirme ile ilgili 2 ve 3. maddeleri tarih ve 1994/70 esas, 1994/65-3 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4000 sayılı yasanın Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin özelleştirilmesiyle ilgili bulunan 2 ve 3. maddeleri, tarih ve 4107 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı yasa uyarınca her iki Genel Müdürlüğün merkez teşkilatları tarihi itibari ile fiilen ayrılmış, daha sonra da taşra teşkilatlarının ayrılmaları tamamlanmıştır tarih ve Resmi Gazete de yayımlanan 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1. nci maddesinin son fıkrasında; KİK'lerin mülkiyet devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu, bu kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenleneceği, 233 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinin 3 numaralı bendi ile anılan KHK'nin ekindeki "B-Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünün yeniden tespit edildiği ve 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince Telekomünikasyon hizmetlerini yapmak üzere kurulan "Türk Telekomünikasyon A.Ş." ile "T.C. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü"nün burada yer aldığı tespit edilmiştir.

20 -20- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu şirketle ilgili olarak aldığı tarih ve 95/40 sayılı kararında "4000 sayılı Kanun ile kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin; tarih ve 4046 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince özelleştirme kapsamına ve progralmına alınmasına, aynı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendi gereğince statüsünün aynen devamına, şirket hisselerinin en çok % 49'unun satış yöntemi ile özelleştirilmesine, ayrıca şirketin tarih ve 4107 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde de özelleştirilebilmesine " denilmiştir. Ancak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 4107 sayılı Kanunun, Anayasaya aykırılığı savıyla iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar "yürütmeyi durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi söz konusu 4107 sayılı Kanunla ilgili olarak yürürlüğün durdurulmasına karar vermiş ve karar metni tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı söz konusu kararın uygulama imkanı ortadan kalkmıştır. Bilahare, Anayasa Mahkemesince 4107 sayılı yasanın özelleştirme ve lisansla ilgili Ek.17 maddenin 3 ve 4.fıkrasıyla Ek 18.maddenin 3.fıkrası tarih ve 1995/38 esas, 1996/7 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Daha sonra, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 4107 sayılı yasanın Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesi ve lisansla ilgili hususları içeren konular, tarih ve 4161 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve 4161 sayılı Kanunun 4.maddesiyle 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Geçici ö.maddesinde; " tarihli ve 4000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmış ve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans sözleşmelerine dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlık ile Firmalar arasında lisans sözleşmesi imzalanır" denilmektedir., Ancak, anılan geçici ö.maddede yer alan "... bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere "ibarelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı 1) 20.11.2009 tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. nin 11.07.2008 tarihli başvurusunda; 20.02.2008 tarih ve 2008/DK-07/136 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102) -2292- TÜRKIYE'DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009 KONU 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması 29.01.2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/134-1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu işyerlerinde yüzde dört özürlü

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve AnlaşmasıGenel TebliğTaslağı (Sıra No: 3) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı