TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 31 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. Kuruluşun merkezi : İstanbul Bağlı olduğu kuruluş : T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ortaklar Grubu Hisse sayısı Sermaye Durumu Sermaye Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL A , , ,08 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B , , ,00 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C 1 1,00 1,00 - Toplam , ,

4 Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar Temsil ettiği Görevde Bulunduğu Süre Organındak Bakanlık Kuruluştaki görevi Adı ve Soyadı Başlama i Unvanı veya Kuruluş veya mesleği tarihi Ayrılış tarihi 1- Başkan İsmail İlhan HATİPOĞLU T.C. Bşb. Bütçe ve Mali Devam ediyor Özl. İd. Bşk Kontrol Gn.Md. 2- Üye Burhan KÜLÜNK TDİ Gn. Md Devam ediyor 3- Üye Yaşar Duran AYTAŞ Gemi İnş. ve Ters. Gn. Md Üye (Bşk.V.) Osman İLTER ÖİB Başkan Yrd Devam ediyor 4- Üye Halil ERGEN TBMM Gn. Skr. İd.Şb.Md.Yrd Üye M. Şükrü DOĞAN ÖİB. Başkan Yrd Üye Yılmaz ARSLAN Batman Valisi Devam ediyor 5-Üye Hayrettin DEMİRCAN Banka ve Kamb. Genel Müdürlüğü Gn.Md.Yrd. V. Üye Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurumu Bşk. Yrd. 6- Üye Mehmet TEKİNARSLAN Başbakanlık Devlet Pers.Bşk. Üye Melek Günden Peker ÖİB 2. Proje Grup ÇINAR Devle Bşk. Devlet Pers.Başkanı 7-Üye Kemal YURTNAÇ Yurtdışı Türkler ve Akr. Topl. Bşk. Üye H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor

5 Karar Organındaki Unvanı Adı ve Soyadı Denetim Kurulu (*) Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevde Bulunduğu Süre Başlama tarihi 1- Denetçi Ahmet ATAŞÇI İşletme Ayrılış tarihi Denetçi İsmet TOPACA Döner Sermaye İşletmesi Daire Başkanı Denetçi Sami KABAŞ Makine Mühendisi Kasım DEMİREL Tütün Teknoloji Mühendisi (*) 6102 sayılı TTK gereği, Şirket Denetim Kurulu kaldırılmış, üyelerin görev süresi tarihi itibariyle sona ermiştir.

6

7 İÇİNDEKİLER Sayfa I- TOPLU BAKIŞ... I A-Deniz taşımacılığının Dünya ekonomisindeki yeri.. I B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... III C-Öneriler... VIII II- İDARİ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-Teşkilat... 3 C-Personel durumu III- MALİ BÜNYE A-Mali durum B-Mali sonuçlar IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler Üretim Üretim maliyetleri F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V- BİLANÇO Aktif (Varlıklar) Pasif (Kaynaklar) VI- GELİR TABLOSU VII- EKLER

8 Kısaltmalar BEDAŞ : Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BOTAŞ : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DWT : Deadweight long tons veya metric tons IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü ISL : Institute of Shipping Economics and Logistics ISPS : Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisleri Emniyet Kodu İDO : İstanbul Deniz Otobüsleri KDV : Katma Değer Vergisi KEGM : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KHK : Kanun Hükmünde Kararname KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü KTD : Kıbrıs Türk Denizcilik Limitet Şirketi MDV : Maddi Duran Varlık MESBAŞ : Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. MSC : Deniz Güvenlik Komitesi ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu PTT : Posta Telgraf Teşkilatı İşletmesi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SOLAS : Denizde Can Güvenliği Hakkında Uluslararası Konvansiyon TDİ : Türkiye Denizcilik İşletmeleri TRANSBAŞ: Trabzon Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. TTK : Türk Ticaret Kanunu TÜHİS : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Sendikası YİD : Yap İşlet Devret YPK : Yüksek Planlama Kurulu

9 I I. TOPLU BAKIŞ A. Deniz taşımacılığının Dünya ekonomisindeki yeri: İlk gemilerin yaklaşık altı ya da yedi bin yıl önce ırmak haliçlerinden çıkıp açık denizlere doğru yelken açmasıyla başlayan denizcilik, ticari ilişkilere sağladığı katkının yanında teknolojik gelişmelerin ilk uygulandığı faaliyet alanlardan biri olmuştur. Dünya ticaret hacminin gelişmesi ile birlikte büyük miktardaki yüklerin defaten bir yerden diğer bir yere taşınabilmesi, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal kaybının en az düzeyde olması denizciliğin önemini arttırmıştır. Bu hususların yanı sıra, hava yoluna göre 14, kara yoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olmasının ortaya çıkardığı maliyet avantajı, deniz taşımacılığının dünyada en çok tercih edilen taşımacılık haline gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Deniz taşımacılığının uluslararası taşımacılıktaki payının %90 lara kadar ulaşmış olması bunun açık bir göstergesidir. Deniz taşımacılığında gün geçtikçe önem kazanan ve yaşanan ekonomik daralmaya rağmen istikrarlı bir gelişme gösteren turistik amaçlı kruvaziyer taşımacılık denizde yolcu taşımacılığının önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Kruvaziyer turizminin başlangıcını 19. yüzyılın ortalarına kadar gerilere götürmek mümkün olup, özellikle Avrupa ile ABD arasında yolcu taşımak amacıyla inşa edilen lüks yolcu gemilerinin 1960 lı yıllara kadar kullanıldığı, ancak o yıllardan itibaren hava yolu taşımacılığının gelişmesiyle birlikte bu taşımacılığın şekil değiştirip ulaşımdan çok dinlenme ve eğlenme amaçlı turizme yöneldiği, yolcu gemilerinin de modern ve büyük kapasiteli bir turistik otelin denizlerde gezdirilmesi düşüncesiyle dizayn edildiği görülmektedir. Son yıllarda sürekli gelişme gösteren bu sektörün küresel ticaretinin daraldığı dönemde bile büyümeye devam ettiği ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics) tarafından yayımlanan verilerden anlaşılmaktadır. Dünyada 300 GRT dan büyük yolcu ve yolcu roro/kargo gemisi sayısının 2011 yıl başı itibariyle adet olduğu ve 137 geminin sipariş edildiği bildirilmektedir yılları arasında yıllık kapasite artış oranı %4 iken gemi sayısındaki yıllık artışın %1,1 olması ise yeni sipariş edilen gemilerin daha büyük tonajda olduğunu ortaya koymaktadır. 2 bin yatak kapasitesinden büyük gemi sayısının 87 adet olduğu ve toplam yatak kapasitenin %56 sına karşılık geldiği görülmektedir. Ayrıca, 1000 GRT dan büyük toplam 291 adet kruvaziyer geminin tonaj olarak %47 sinin tek bir şirket tarafından işletildiği, ikiden fazla gemisi olan işletmeci sayının ise 15 olduğu göz önüne alındığında bu pazarda fazla rekabetin olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Avrupa Kruvaziyer Konseyi tarafından açıklanan verilerde ise; 2010 yılında 5,5 milyon kişinin bu turizmi tercih ettiği ve geçen yıla göre %10,8 oranında bir artışın olduğu belirtilmektedir. İngiltere nin bu pazarda birinci sırada, Almanya nın ise ikinci sırada olduğu, İtalyan limanları transit yolcu geçişinde en favori destinasyonu olurken, bunu Yunanistan, İspanya ve Fransa nın izlediği anlaşılmaktadır. Ülke limanlarını ziyaret eden gemi sayısında son yıllarda önemli artışlar olması, İstanbul ve İzmir limanı çıkışlı seferlere başlanılması bu alanda yaşanan önemli gelişmelerdir. I

10 II Sayıştay Feribot taşımacılığında ise yolcu ve araç taşınması söz konusu olup, taşıma mesafelerine göre kamaralı veya günlük yolcu olarak değişik tipte feribotlar kullanılmaktadır. ISL tarafından yayımlanan istatistiklerde bu kapsamda değerlendirilen ve 300 GRT dan büyük gemilerin sayısının adede, toplam tonajının ise 1,7 milyon GRT na ulaştığı belirtilmektedir. Uzak mesafe yolcu taşımacılığında kullanılan diğer bir tür ise kargo/yolcu gemisi olup, bunların toplam sayısının 201 adet, toplam tonajlarının ise 542 bin ton olduğu bilinmektedir. Ulaşım amacıyla denizde insan taşımacılığının pek çok yerde havayolu, karayolu ve demiryolu ile rekabet edebilmesi söz konusu olmamakla birlikte, kısa mesafelerde denizyolu ile ulaşımın avantajlı olduğu denizlerde çeşitli tipte yolcu gemileri ile taşımacılık yapılmaktadır. Bunun Türkiye deki örneği, İstanbul ve civarında şehir hatları yolcu gemileri, deniz otobüsleri ve özel motorlarla yapılan yolcu taşımacılığıdır. Özellikle karayolu taşımacılığının kısıtlandığı dönemlerde bu ulaşım şeklinin önemi daha da artmaktadır. Deniz taşımacılığının diğer bir bileşeni ise ulaşım zincirinin ara durağı durumunda olan limanlardır. Geçmişteki limandan limana hizmet anlayışı değişmiş, kara ve deniz taşımacılığı arasındaki hizmet birimi durumuna gelmiştir. Önceleri bir bölgenin bütün yüklerine hitap eden bir hizmet ünitesi durumunda iken, gemilerdeki çeşitlenmelere paralel olarak daha seri hizmet verebilmek için zamanla belli bir yükü ya da yük grubunu elleçlemeye yönelinmiştir. Buharın gemilere uygulanmasıyla birlikte seferlerin belirli bir tarifeye oturtabilmesi sağlanmış ve malların pazara zamanında sunulması mümkün hale gelmiştir. Bunun yanı sıra buharlı gemilerin ülke kıyılarında sefer yapması bazı kara şehirlerinin önemini yitirmesine, kıyıdaki şehirlerin ise önem kazanmasına neden olmuştur. Beyrut un Halep i, İzmir in Aydın ı, Basra nın Bağdat ı geçmesi, Selanik ve İskenderiye nin yükselmesi, hayli sapa olduğu halde Trabzon un yükselişi buna verilebilecek en iyi örneklerdir yüzyılın sonlarında İstanbul ve İzmir de hizmete verilen limanlar ise sadece modernitenin girdiği kapılar olarak kalmayıp ülkede deniz ulaşımın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ülkede kapsamlı liman yatırımlarına ancak 1950 li yıllarda başlanılabilmiştir tarihinde yürürlüğe giren 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun, ulusal liman altyapısının oluşumunda öncülük etmiştir. Bu kanunun temel felsefesi, yurt kıyılarındaki şehir ve kasabaların ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirtilmiştir. Yasanın getirdiği, yaptırılan tesisler yapımı tamamlandıkça ilgisine göre Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılacak esaslara göre işletme teşekküllerine, özel idarelere veya belediyelere devrolunur hükmü çerçevesinde bu tesislerin işletme ve kullanımı, limanlarda ve bazı iskelelerde TCDD ve Denizcilik Bankası T.A.O gibi işletme teşekküllerine, iskelelerde ve barınaklarda da çoklukla ilgili özel idarelerle belediyelere bırakılmıştır. Sonraki yıllarda ihtiyaç duyulan yerlerde özel liman ve iskeleler inşa edilerek devreye girmiş, kamu kuruluşlarının işlettiği bazı limanlar işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmişlerdir. 1 Orhan Koloğlu, Yeni Haberleşme ve Ulaşım Tekniklerinin Osmanlı Toplumunu Etkileyişi, Çağını Yakalayan Osmanlı!, IRCICA, İstanbul, II

11 III Deniz turizminde önemli bir paya sahip olan marinalar ise amatör denizciliğin gelişmesiyle birlikte önem kazanmış yat limanları olup, küçük tonajlı, ticari olmayan, sportif ve gezi amaçlı kullanılan teknelerin barınması, kışlaması, tamir ve bakımlarının yapılabilmesi için denizcilere uygun imkânlar sağlayan kıyı tesisleri durumundadır. Akdeniz gerek kıyıları, gerekse iklimi ve deniz koşulları açısından amatör denizciler için oldukça uygun bir ortam sağladığından, kıyılarında oldukça fazla sayıda marina yer almaktadır. Buna karşılık, 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu sonrasında ülkede tesis edilmeye başlanan marinalar nitelik olarak oldukça ileri bir düzeye ulaşmış olmakla birlikte, nicelik açısından henüz yetersiz durumdadır. Akdeniz de en uzun kıyı şeridine sahip olan, kıyılarındaki yat turizmi her geçen gün artan ve yatların gereksinim duyduğu bakım-onarım hizmetleri açısından komşu ülkelere göre kıyaslanamayacak üstünlüklere sahip olan Türkiye de bu sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Uluslararası taşımacılıkta yolcu ve yük hareketliliğinin olduğu tesislerindeki güvenlik 11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen terör eylemlerinin ardından oldukça önem kazanmıştır. Kasım 2001 de yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nün 22 nci Genel Kurul toplantısında, denizde olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla, gemi ve liman tesislerinin emniyetine ilişkin yeni tedbirlerin geliştirilmesi konusunda oybirliğiyle anlaşmaya varılmıştır. Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde oluşturulan düzenlemeler, 12 Aralık 2002 tarihinde yapılan Diplomatik Konferansta görüşülerek, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Emniyet Kodu (ISPS) adı altında tarihinde yürürlüğe girme koşuluyla onaylanmıştır. Limanların daha güvenli hizmet vermesini amaçlayan ISPS düzenlemeleri, bu tarihten itibaren limanlarda tatbik edilmeye başlanmıştır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: Türkiye de ticari deniz taşımacılığına 13. yüzyılın başında imtiyaz tanınan yabancı gemilerle başlanıldığı ileri sürülmekte olup, 15. yüzyılda Tersane-i Amire nin kurulmasıyla gemi yapımında olduğu kadar deniz taşımacılığında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Denizcilik sektöründeki hareketlilik Haliç e giren mavnaların ve çektirmelerin sayısıyla ölçülen Osmanlı İmparatorluğu nda sahip olunan çeşitli deniz kaynaklarının ezici bir tekne sayısına nasıl dönüştürüldüğü hususu bilim çevrelerinde henüz yanıtlanamamış önemli bir soru olmakla birlikte, 19. yüzyılda dünyanın en büyük savaş gemisini yapabilecek hale gelinmesi ülkedeki deniz ulaştırmasını da doğrudan etkilemiştir. Kamuya ait gemilerle İstanbul ile Suriye limanları arasında taşımacılık yapıldığı; özel kişilere ait Türk bandıralı gemilerin ise İstanbul ile Tuna boyu ve Karadeniz kıyısındaki limanlarla, Suriye ve Mısır limanları arasında çalıştığı, savaş zamanında bu gemilerin ordunun hizmetine girip lojistik destek sağladıkları çeşitli kaynaklarda yer almaktadır 2. Buna karşılık, 16. yüzyıldan itibaren yabancı ülkelere daha kapsamlı imtiyazlar verilmesi ve imtiyaz tanınan ülke sayısının artması Türk bandıralı gemilerle yapılan ticari deniz taşımacılığının gelişmesini engellediği gibi, bu gemilerin yabancı bayrak altında çalışmasına da yol açmıştır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için 16 ncı ve 17 nci yüzyıllarda ülkedeki gemi sahiplerine çeşitli teşvikler sağlanmaya çalışılmış, ancak 18 2 An economic and social history of the Ottoman Empire, Volume 1, Sayfa: 95, Halil İnalcık, Cambridge University Press III

12 IV Sayıştay nci yüzyılda bu teşviklerden vazgeçilmesi, Karadeniz deki taşımacılıkta Türk bandıralı gemilerin sahip olduğu önceliğin kalkması ve Türk Boğazları ndan geçişlerin kolaylaştırılması ülkede bu hizmet sektörünün gelişmesini büyük ölçüde engellediği gibi, deniz ulaşımında yabancı şirketler lehine bir durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu duruma ancak 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile son verilebilmiştir. Çoğunluğu küçük tonajlı yelkenli gemilerle sürdürülen bu faaliyetler 19 uncu yüzyıldan itibaren değişmeye başlamış ve ilk buharlı gemiler 1820 lerde Türk karasularında görülmüştür. İlk buharlı geminin 1827 yılında satın alınması sonrasında ülke tersanelerinde imal edilen ilk buharlı geminin 1837 yılında suya indirilmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan bu gelişmeler 1841 yılında pervaneli ve buharla çalışan İngiliz Novelty gemisinin Liverpool dan 420 ton yükle İstanbul a gelişiyle devam etmiştir yılında Bahriye Nezareti tarafından İngiltere den getirtilen Seyr-i Bahri gemisinin İstanbul-İzmit-Gemlik-Tekirdağ hattında, Eser-i Hayr gemisinin de Boğaziçi nde hizmete verilmesiyle önemli bir aşama kaydedilmiştir. İşletmecilikte özerk bir yönetim oluşturmak amacıyla 1843 yılında kurulan Fevaid-i Osmaniye İdaresi ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri nin ilk nüvesini oluşturmuştur yılında İdare-i Mahsusa, 1910 yılında Osmanlı Seyri Sefain İdaresi ve 1923 yılında Türkiye Seyri Sefain Müdüriyeti Umumiyesi ünvanıyla faaliyet gösteren Kuruluş, 1933 yılında yeniden değişikliğe uğramış, aynı yıl kurulup faaliyete geçen Denizyolları İşletmesi, A.K.A.Y.(Adalar Kadıköy Anadolu Yalova) İşletmesi ve Fabrika Havuzlar İşletmesi unvanında üç teşekküle bölünmüştür yılında Denizbank ın kurulmasıyla yukarıdaki üç işletme kapatılmış ve bunların görevleri ile birlikte; İstanbul, İzmir ve Trabzon Liman İşletmeleri, Tahlisiye Umum Müdürlüğü ve Van Gölü İşletmesi de kuruluşun bünyesine dahil edilmiştir. Denizbank 1,5 yıllık bir faaliyetten sonra Devlet Limanları Umum Müdürlüğü ve Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü unvanıyla kurulan iki teşekküle bölünmüştür yılında 4571 sayılı Yasa yla Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi kurulmuş, denizyolu taşımacılığı ve liman faaliyetleri bu işletmenin bünyesinde toplandığından yukarıdaki iki teşekkül lağvedilmiştir. Ayrıca; Kıyı Emniyeti İşletmesi nin ve satın alınan Şirket-i Hayriye nin faaliyetlerini de üstlenen yeni teşekkül 1952 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Aynı yıl yürürlüğe giren 5842 sayılı Kanunla Denizcilik Bankası T.A.O. kurulmuş, 1944 yılından beri çalışmakta olan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi nin faaliyetlerine son verilmiştir. Denizcilik Bankası T.A.O. görevleri arasında bulunan şilepçilik ve tankercilik hizmetleri, yolcu taşıma faaliyetlerinden ayrılıp ayrı bir işletme haline getirilmiş, 1955 yılında bu işletme, sermayesinin büyük kısmına katılarak kurduğu D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ye devredilmiştir. Denizcilik Bankası T.A.O nın unvanı, 1983 yılında yürürlüğe giren 117 sayılı KHK ile Türkiye Denizcilik Kurumu (TÜDEK) olarak değiştirilmiş, aynı yıl yürürlüğe giren 60 sayılı KHK ile bankacılık faaliyetleri bu kuruluştan alınarak, bağlı ortaklık statüsünde kurulan Denizcilik Bankası T.A.Ş. ye intikal etmiştir tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK ile teşekkülün unvanı Türkiye Denizcilik İşletmeleri olarak yeniden değişikliğe uğramış ve faaliyetleri arasında yer alan IV

13 V tersanecilik hizmetleri, 1985 yılı başından itibaren Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. ye devredilmiştir sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleştirme programına alınan Teşekkül; 4046 sayılı kanunun 20 nci maddesinin (A) bendine istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ne dönüştürülmüş ve hazırlanan Ana Sözleşme tarihinde onaylanmıştır. Şirketin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı na devredilmiş, bilahare bu İşletme Bakanlar Kurulu nun tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla bağımsız bir kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülmüştür. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince T.Gemi Sanayii A.Ş. nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte T. Denizcilik İşletmeleri ile birleştirilmesi kararı almıştır. Yapılan çalışmalar sonucu T. Gemi Sanayii A.Ş. nin tüzel kişiliği tarihinde T. Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek sona erdirilmiş; tersane hizmetleri için TDİ bünyesinde Tersane Müdürlüğü oluşturulmuştur yılına kadar yurt içi ve yurt dışında yolcu ve araç taşımacılığı Şehir hatları ve Denizyolları İşletmelerince yürütülmekte iken, yılsonunda denizyolları gemileri satılmış, 2005 yılı Mart ayı sonunda tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği Şehir hatlarının ve Denizyollarının İstanbul ve Marmara daki faaliyetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiştir. Son olarak Çanakkale Bölgesi nde yolcu ve araç taşımacılığı tarih ve 2000/60 no.lu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çerçevesinde Çanakkale İl Özel İdaresi ne tarihi itibariyle devredilmiş, böylece Kuruluş un araç ve yolcu konusundaki deniz ulaşımı görevi de ortadan kalkmıştır. O bölgede bulunan Çanakkale-Kabatepe limanı ile Gökçeada daki Kuzu Limanı ve Uğurlu İskelesindeki mevcut hizmetlerine ise devam etmiştir. TDİ A.Ş. nin İstanbul limanı, yolcu gemilerinin yanaştığı ve hizmet verildiği limandır. Bunun dışında Güllük Limanı yük limanı olarak hizmet görmekte iken 2006 Haziran ayında şehir dışında yeni özel bir limanın devreye girmesiyle fonksiyonunu kaybetmiştir. Ayrıca Kuruluş tarafından İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara denizinde verilen kılavuzluk hizmetleri ile römorkaj hizmetlerine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan tarih ve 2010/29 sayılı karar uyarınca son verilmiş, bu işler için kullanılan altyapı ve görevli personel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Bu düzenleme sonrasında görev alanı liman işletmeciliği ve tersanecilikle sınırlandırılan TDİ, yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce özelleştirilen Tekirdağ Limanı nın işletmesini Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan tarih ve sayılı karar gereğince üstlenmek durumunda kalmıştır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ nin son beş yıla ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. V

14 VI Sayıştay Son Artış Toplu bilgiler Ölçü iki yıl veya farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL (12.016) (14,8) Yabancı kaynaklar Bin TL ,2 Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL (104) - Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,5 Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL ,7 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,5 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,0 Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim şirketlere ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim şirketler temettü geliri Bin TL İştiraklere ödenen sermaye Bin TL ,1 -İştirakler temettü geliri Bin TL ,2 Tüm alım tutarı Bin TL ,0 Başlıca (hizmet) üretim miktarı -Yolcu taşıma : Şehir hatları Bin kişi Araç taşıma : Şehir hatları Bin adet Liman hizmetleri : Yükleme,boşaltma,aktarma,ambarlama Bin ton Barındırma Bin GRT ,9 -Pilotaj hizmetleri Bin GRT Römorkaj hizmetleri Bin GRT Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL ,1 Net satış tutarı Bin TL ,7 Stoklar (ilk madde ve malzeme) Bin TL ,7 Kapsam dışı aylıklı personel (ortalama) Kişi ,1 Kapsam içi aylıklı (ortalama) Kişi ,1 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,7 Cari yıla ilişkin: Kapsam dışı personele yapılan giderler Bin TL ,6 Kapsam dışı pers.aylık ortalama gider TL ,9 Kapsam içi için yapılan giderler Bin TL ,1 Kapsam içi pers.aylık ortalama giderler TL ,4 Dönem karına ilişkin vergi ve - diğ.yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL (7.141) (16.407) (16.188) ,5 GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (6.784) (15.996) (14.576) ,8 GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,6 Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) % Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % Ekonomik kârlılık % Zararlılık % 0, Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (6.139) (20.476) (31.959) (21.657) ,2 Dönem kârı veya zararı Bin TL (1.075) (48.789) (28.023) (12.015) ,1 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (12.015) (2,9) VI

15 VII Şirket, İstanbul Limanı ile İzmir İşletmesinde yükleme, boşaltma ve yolcu hizmetleriyle kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Tersane Müdürlüğü nde ise gemi tamir ve bakım işlerini yürütürken, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan tarih ve 2010/29 sayılı karar uyarınca Türk Boğazları ve İzmir deki kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini tarihi itibariyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ne devretmesi sonrasında faaliyetleri liman işletmeciliği ve tersanecilikle sınırlı kalmıştır. Buna karşılık, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan tarih ve sayılı karar gereğince işletmesini yeniden üstlendiği Tekirdağ Limanı ise TDİ nin faaliyetlerini arttıran bir tesis olmuştur. Bunun yanı sıra diğer bazı liman ve iskelelerin de Şirketin varlıkları arasına alınarak özelleştirilmesinin gündeme geldiği bilinmektedir. Diğer yandan, mevcut rıhtımın Karaköy tarafında olan bölümünün projede halka açık alan olarak kullanılması öngörüldüğünden, yenileme projesi tamamlandığında gemi yanaşma yeri kapasitesinin azalacağı, dolayısıyla Sarayburnu rıhtımına gelecekte de ihtiyaç duyulacağı görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen liman işletmeciliğinin özel sektöre açılması ve bu kapsamda yeni limanların da işletmeye alınması ülkedeki deniz ulaştırma faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiş, deniz yoluyla yapılan ithalat ve ihracatın gereksinim duyduğu elleçleme kapasitesini karşılayabilir hale getirmiştir. Buna karşılık liman işleticisi özel kuruluşlar tarafından yapılan tespitlerde ülkede bu alanda önemli sorunlar yaşandığını ve çözümünün oldukça kapsamlı yasal düzenlemelerle kamu yatırımlarına ihtiyaç duyduğu vurgulanmaktadır. Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporlarda ise halen bilinen ve üzerinde uzlaşı sağlanmış bir master plan olmadığından özel liman işletmecilerinin geleceğe yönelik öngörüde bulunmakta zorlandıkları, nerede, ne zaman hangi limanın ortaya çıkacağının bilinmediği, limanların ne kadar genişletilebileceği konusunda bir planlama yapamadıkları, özel limanlara yönelik karayolu ve demiryolu yatırımlarının yetersiz olduğu, multimodal taşımaya uyum sağlanamaması nedeniyle komşu ülkelerle rekabette zorlanıldığı, mevzuat ve resmi kurumlarla ilişkiler açısından önemli sorunlarla karşılaşıldığı, yeni yatırımların gerçekleştirilmesinin uzun zaman aldığı, alınan römorkaj ve kılavuzluk hizmetinde tekelleşmenin yaşandığı ve ücretlerinin çok yüksek olduğu, belediyelerin limanları bir gelir kaynağı olarak gördükleri, kabotaj yük ve yolcu taşımacılığının yetersizliği önemli sorunlar olarak sıralanmaktadır. Nitekim, 2012 yılı Programı nda olduğu gibi 2013 yılı Programı nda da; 29 nolu Öncelik başlığı altında 70 nolu Tedbir olarak Liman yönetim modeli oluşturulacak şeklinde bir öngörüde bulunularak, Liman yönetiminde dağınıklığın giderilmesi ve devlet tarafından belirlenecek politikanın, liman ihtiyaçlarını da göz önüne alacak şekilde uygulanmasını teminen bir liman yönetim modeli oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir şeklinde hedef belirlenmiştir. Dolayısıyla, ülkede özel liman işletmeciliğinde sorunların yaşanması bu alanın kârlı bir faaliyet alanı olmaktan alıkoymakta, Tekirdağ Limanı nda olduğu gibi işletmesi daha önce özelleştirilmiş limanların dahi geri alınmasına neden olmaktadır. VII

16 VIII Sayıştay 1997 yılından bu yana çeşitli tarihlerde Kuruluşun mülkiyetinde bulunan toplam 13 liman işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirilmiştir. 30 yıllığına, her liman için ayrı ayrı kurulan işletici şirketlere devredilen limanlardan 6 sında gelir paylaşımı yöntemi uygulanmış, 7 limanın işletme hakkının devri ise maktu bedelle yapılmıştır. Gelir paylaşımı yoluyla özelleştirilen limanlarda önemli sorunlarla karşılaşılmış olup işletici şirketlerin TDİ paylarını eksik aktardıkları, sözleşme gereklerine aykırı hareket ettikleri, limanlarda etkin bir denetim ve kontrol mekanizmasının özellikle geçmiş yıllarda kurulmamış olduğu, devir sözleşmelerinin eksiklikler içerdiği ve uygulamada kamu yararının yeterince gözetilmediği ortaya çıkmış olup bu konudaki inceleme, soruşturma ve hukuki süreçlere Raporun İdari Bünye bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İşletme hakkının devri yoluyla özelleştirilen limanlarda yaşanan aksaklıklar tüm yönleriyle değerlendirilerek, liman faaliyetlerinin işletme amaçları, sözleşme gerekleri ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi sağlanmalıdır. Şirket 2012 yılında yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde dönemi 12 milyon TL zarar ile sonuçlandırmıştır. Bu dönemde kullanmış olduğu ortalama 74,8 milyon TL tutarındaki öz kaynağın %16,1 oranına karşılık gelen ve dönem zararı olarak ifade edilen kaynak yitirilişi ile Şirketin mali yapısında ciddi bir bozulma süreci görülmektedir. Önceki döneme göre zararlılıkta azalma görülmekte ise de, bu durum işletici Şirketle varılan anlaşma gereği TDİ ye iade edilen Tekirdağ Limanının 9,5 aylık gelir fazlalığından kaynaklanmıştır. Özelleştirme sürecinde bulunan Tekirdağ Limanının gelir fazlalığı ise geçici bir nitelik arz etmekte olup tüm göstergeler Şirketin mali yapısındaki olumsuzluğun devam ettiğini göstermektedir. Diğer yandan, incelemelerin sürdüğü 2013 yılında Salıpazarı limanını da kapsayan bölgenin işletme hakkının 30 yıl süre ile YİD modeli ile devredilmesine ilişkin özelleştirme süreci nedeniyle, TDİ nin görev ve faaliyet alanı daha da daralmıştır. Açıklanan bu nedenlerle, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Şirketin geleceği konusunda gecikilmeden geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak bir karar alınması gerekli bulunmaktadır. C-Öneriler: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Mülkiyeti TDİ ye ait olan ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilen limanlarla ilgili olarak; -Limanlardaki faaliyetlerin işletme amaçları ve devir sözleşmesi gereklerine uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması; her aşamada kamu yararının en iyi şekilde gözetilmesi; işleticilerin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmeleri durumunda bunlara ilişkin tespitlerin zamanında yapılarak gerekli yaptırımların uygulanması, gerektiğinde sözleşmelerin feshi yoluna gidilmesi, -TDİ ile işletici şirketler arasında ortaya çıkan ihtilaflar ve limanlarda yaşanan sorunlar tüm yönleriyle değerlendirilerek, benzer aksaklıkların özelleştirilmesi VIII

17 IX öngörülen diğer limanlarda yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yeni yapılacak sözleşmelerde bu hususlar üzerinde titizlikle durulması, -İşletici şirketlerle imzalanacak devir sözleşmelerinde herhangi bir eksiklik veya hukuki boşluğa mahal bırakılmaması; özellikle TDİ nin limanlar ve işletici şirketler üzerinde etkin bir denetim ve kontrolünü mümkün kılacak şekilde sözleşmelerde düzenlemelere gidilmesi, -Gelir paylaşımı uygulanan limanlarda TDİ paylarının eksik hesaplanması ve Giresun Limanında kamulaştırılan arazi bedelinin işletici Şirketin borçları ile mahsup edilmesi konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen Soruşturma Raporunda yer alan tespit ve değerlendirmeler de dikkate alınarak TDİ zararlarının tazmini konusunda gerekli işlemlerin yürütülmesi, hususlarında Maliye Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa; 8-20), yılından itibaren özelleştirme programında olan Şirket ile ilgili olarak; -Görev alanının ve faaliyet hacminin önemli ölçüde daralması ve buna bağlı olarak hizmet gelirlerindeki ciddi azalmalar nedeniyle dönem ve bilanço zararlarının artış eğilimine girmiş olması, - Salıpazarı limanını da kapsayan bölgenin işletme hakkının 30 yıl süre ile YİD modeli ile devredilmesine ilişkin özelleştirme ihalesinin sonuçlanması sonucunda liman ve bölgesindeki gelir getirici Şirket faaliyetlerinin sona ermesi, - Şirkete 2012 yılında devredilen ve işletmekte olduğu Tekirdağ Limanı ile ilgili olarak ÖİB tarafından yeni bir özelleştirme çalışmasının planlanması, hususları da dikkate alınarak, TDİ AŞ. nin geleceği ile ilgili karar verilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde ivedi olarak girişimde bulunulması (Sayfa: 36-37, 31), 3- Şirketin deniz taşımacılığı, gemi kurtarma işleri, gemi ve deniz araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işlerini yürüttüğü geçmiş dönemlerden kalan, ancak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı olduğu için ambarlarda sürekli korozyona uğrayan çok sayıdaki malzemenin, bir an önce ekonomiye kazandırılması için, öncelikle KİT ler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere satışı ve değerlendirilmesi konusundaki çaba ve girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa; 42-44), 4- Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında yüklenici firma ile imzalanan sözleşme hükümlerine uymayan 299,2 bin TL tutarındaki fazla ödeme, İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesi nin tarih ve 2013/60 sayılı kararı ile hüküm altına alındığından, Yargıtay tarafından verilecek temyiz kararı saklı kalmak kaydıyla; sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince yüklenici firmanın ayıplı taahhüt konusu eksik ve kusurlu işleri en kısa sürede gidermesinin sağlanması, -İlave süre verilmesinden kaynaklanan fazla ödeme ile eksik ve kusurlu işlerin giderilmemesi halinde buna karşılık gelen bedelin yüklenici firmadan tahsili konusunda gerekli işlemin yapılması, IX

18 X Sayıştay -Sözleşme kapsamında temin edilen yazılımın ayıplı olmasına rağmen kabul edilmesi ile fazladan verilen süre uzatımı ile fazla ödemeyle ilgili hususların, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bu konudaki bilgi ve belgelerin de temin edilerek Şirket Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme ve soruşturmasının yapılması (Sayfa: 80-87), 5- Şirket tarafından temin edilip Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ne devredilen Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 botlarının, Teknik Şartnameye uygun üretilmediğini ve botlarla birlikte temini gereken malzeme, donanım ve belgelerin tamamının teslim alınmadığını içeren iddialarla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce açılan dava sonucunda çıkacak yargı kararı doğrultusunda işlemlerin yürütülerek sorunun çözüme kavuşturulması (Sayfa; 87-92), 6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) nin tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı Bilançosu ve ,63 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan Gelir Tablosu genel görüşmeye sunulur. X

19 1 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluş sözleşmesine ilişkin mevzuat: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 233 sayılı KHK ya tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmekte iken tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na bağlanmış, tarihinde de özelleştirme programına alınmıştır. Kuruluşun Ana Sözleşmesi tarih ve 3755 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş; zaman içinde çeşitli tarihlerde Ana sözleşmede bazı değişiklikler yapılmıştır. Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları; iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve alım satım, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, gemi kurtarma işleri, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği, her türlü gemi ve deniz araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işleri ile her türlü çelik konstrüksiyon, motor, makine ve her türlü teçhizat ve aletlerin inşa, imal ve tadil işlerini yapmak, kiralamak, ihraç etmek, deniz sağlığı ve tüm benzeri konularda faaliyet göstermek olarak belirlenmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 1997 yılında TDİ bünyesindeki kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işleri önce Denizcilik Müsteşarlığı na devredilmiş, ardından ki dönemde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü unvanıyla bir kamu iktisadi kuruluşu oluşturularak bu konudaki görev, yetki ve sorumluluk bu kuruluşa verilmiştir yılına gelindiğinde Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. nin tüzel kişiliği sona erdirilerek TDİ ye devredilmiş; bu kez söz konusu kuruluşun fonksiyonları TDİ ye geçmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ile; 2004 yılında denizyolları gemileri satılmış, 2005 yılında İstanbul ve Marmara Bölgesi şehir hatları faaliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ve 2006 yılında Çanakkale bölgesi yolcu ve araç taşıma faaliyetleri Çanakkale İl Özel İdaresi Müdürlüğü ne devredilmiştir yılında, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/29 sayılı kararına istinaden, TDİ, Türk boğazlarında ve İzmir de vermekte olduğu kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden de çekilmiştir. TDİ nin görev, yetki ve sorumluluklarında meydana gelen değişiklikler paralelinde Ana Sözleşmede gerekli değişiklikler yapılmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur tarihinde kabul edilen ve bir kısmı , bir kısmı 2013 yılında yürürlüğe giren ve bir kısım maddeleri de 2014 yılında yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatta yeni bir dönem başlamıştır. Anılan Kanunla şirketlerin kuruluşu, yönetimi, denetimi ve tüm faaliyetlerinde yeni esaslar getirilmiş bulunmaktadır. 1

20 2 Sayıştay 6102 sayılı TTK ile denetim kurulları kaldırılarak, bağımsız denetim sistemi getirilmiş; eski mevzuatta en az üç kişiden oluşması öngörülen yönetim kurulu üye sayısının ise en az bir kişi olması hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunla, şirketlerin ana sözleşmelerini tarihine kadar uyumlu hale getirmeleri öngörülmüştür. Bu konuda TDİ Ana Sözleşmesinde değişiklik yapıldığı belirlenmiştir. Ancak, Ana Sözleşmenin 24 üncü maddesinde yer alan, denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemenin 6102 sayılı TTK nın 397 nci maddesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirlenmiştir. Ana statü çalışmalarında, Şirketin mevcut faaliyet ve teşkilat yapısının tüm bu gelişmeler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, karar organı üye sayısı ile genel müdür yardımcılığı sayısının gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. Şirketin Ana Sözleşme değişiklik çalışmalarının tamamlanması; bu konudaki çalışmalarda, mevcut faaliyet yapısının ve Şirket organlarının durumunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi; geçmiş yıllara kıyasla Şirketin görev alanı ve iş hacminin önemli ölçüde daraldığı ve teşkilat yapısının küçüldüğü hususu da dikkate alınarak halen 7 olan karar organı üye sayısı ile 5 olan genel müdür yardımcılığı sayısının gözden geçirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 2-Tüzükler: 2012 yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren bir tüzük değişikliği söz konusu değildir. 3-Bakanlar Kurulu Kararları: Bakanlar Kurulu nun özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşları da kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin olarak aldığı kararlar Şirkette de uygulanmaktadır yılında Bakanlar Kurulunca Kuşadası ve Çeşme limanları ile ilgili olarak Şirketi doğrudan ilgilendiren tarih ve 2012/3240 sayılı karar alınmıştır. Anılan kararla; özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkânsızlık nedeniyle; TDİ ye ait Kuşadası ve Çeşme limanlarının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kabul edilmiştir. 4-Uluslararası anlaşmalar: Türkiye nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nün üyesi olması nedeniyle; Akdeniz de korsanlığa karşı önlemlerin belirlenmesi, Denizde Can Güvenliği Hakkında Uluslararası Konvansiyon (SOLAS) üyesi olarak; gemi tonilatolarının ölçülmesi, deniz yatağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki topraklara nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanması, Akdeniz in kirlenmeye karşı korunmasına ait protokol, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun 2

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2013 31/12/2013 2. Ortaklığın Unvanı Global Yatırım Holding A.Ş. ve

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı