GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) Fax: (212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18"

Transkript

1 GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) Fax: (212) Hayati DEMİR Muayene Memuru Datça Gümrük Müdürlüğü 4760 SAYILI KANUN EKİ (III) SAYILI LİSTEDE YER ALAN ALKOLLÜ İÇKİLER İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI 1. Özel Tüketim Vergisi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Üretimden ya da üretimin belirli bir aşamasından genel olarak alınmayıp da tek tek belirlenen ve bazı ürünlerden alınan vergilere Özel Tüketim Vergisi denir.özel Tüketim Vergisi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4760 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir.kanun un 18. maddesi ile başta 3065 sayılı KDV Kanunu nun 60. maddesinde düzenlenen Ek Vergi olmak üzere 492 sayılı Harçlar Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 3238 sayılı Savunma Sanayii Destekleme Fonu Kanunu, 3418 sayılı Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Kanunu gibi 13 farklı Kanunda düzenlenen; Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu, - 1 -

2 Trafik tescil harcı, Taşıt alım vergisi, Ek taşıt alım vergisi, Ek vergi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Eğitim,gençlik,spor ve sağlık hizmetleri vergisi, Motorlu taşıtların kayıt,tescil ve devirlerinde alınan Özel İşlem Vergisi, Motorlu taşıtların kayıt,tescil ve devir işlemlerinde alınan Eğitime Katkı Payı, Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerden alınan mera payı,taşıt alım vergisinin ¼ ü oranında alınan Çevre Kirliliğini Önleme Fonu, Toplu Konut Fonu, Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ithal veya satışında alınan Tütün, Tütün mamulleri ve Alkollü İçecekler Düzenleme Kurumu Payı, Şehit,malul,dul ve yetimleri payı, Federasyonlar fonu gibi on altı değişik ad altında alınan vergi, fon, harç ve paylar yürürlükten kaldırılmış ve bu vergi,fon,harç ve paylar tek bir vergiye dönüştürülerek basit, uygulaması kolay bir sistem getirilmiştir. 2. Ülkemizde ÖTV Uygulaması Ülkemizde uygulanan Özel Tüketim Vergisi nin temel özellikleri şöyle sıralanabilir; ÖTV ile on altı değişik ad altında alınan vergi, fon, harç ve paylar tek bir vergiye dönüştürülerek karmaşık yapı ortadan kaldırılmış, basit, uygulaması kolay bir sistem getirilmiştir. Bütün malları değil, belirli malları kapsadığından uygulaması kolay ve etkin bir vergilemedir. ÖTV, tek aşamada ve bir kez olmak üzere alınacak, malın her el değişiminde uygulanmayacaktır. Verginin kapsamına giren malları imal ve ithal edenler vergi yükümlüsü sayılacaklar, taşıtlarda ilk satın alanlar verginin mükellefi olarak mütalaa edileceklerdir

3 ÖTV nin oranı, yerli ve ithal mallar için aynı olup, farklı oranlar öngörülmemiştir. Özel Tüketim Vergisinin alınması farklı nedenlere dayanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 1 Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Gümrük Birliği nedeniyle kamu gelirlerinde meydana gelen kaybın giderilmesi, İthalatın belirli bir ölçüde sınırlanması, Belirli kişi ve grupların bazı kamu hizmetlerinden diğer kişilere oranla daha fazla yararlanmasının karşılığı olarak, Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek amacıyla, Yararları düşük veya sosyal zararları olduğu kabul edilen maddelerin tüketimini kısıtlamak amacıyla, Yüksek enflasyon ortamında kaynak kullanımını kısmak amacıyla, Tüketim Vergileri ne basitlik sağlamak amacıyla ÖTV alınmaktadır. Özel Tüketim Vergisinin özelliği sınırlı sayıda malları kapsamına almasıdır. Dolayısıyla ÖTV, bütün mal ve hizmetler üzerinden alınan bir vergi değil, sadece belirli mal ve ürünler üzerinden alınan ve KDV ye göre daha dar bir alanı kapsayan vergidir.kdv gibi aynı malın her el değiştirmesinde ÖTV doğmamakta, malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğmaktadır. ÖTV Kanunu nun 1.maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde, ilk iktisabında veya ithalinde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmayacaktır. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. Ancak ülkemizde bazı temel tüketim mallarından da ÖTV alınmaktadır. 2 3.ÖTV Kanununa Tabi Mallar Özel Tüketim Vergisi başlıca 3 grup mallarda yoğunlaşmaktadır; Alışkanlık Yapan veya Sağlığa Zararlı Mallar ( sigara, alkollü içecekler, vb ) Lüks Tüketim Konusu Mallar (kürk, mücevher, vb )

4 Sürümü Yüksek Olan Mallar (akaryakıt, taşıtlar, vb ) Kanuna ek 4 ayrı listede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 3 (I) Sayılı Liste (A) Cetveli;Doğalgaz ve Petrol ürünleri (I) Sayılı Liste (B) Cetveli; Solvent ve madeni yağlar (II) Sayılı Liste; Karayolu taşıtları,motosikletler,uçak ve helikopterler,deniz taşıma araçları, (III) Sayılı Liste (A) Cetveli;Kolalı gazozlar ve alkollü içecekler, (III) Sayılı Liste (B) Cetveli; Tütün ve tütün mamülleri,sigaralar (IV) Sayılı Liste;Lüks tüketim mallarını,parfüm ve kozmetik ürünlerini, beyaz eşya ve kahverengi eşyalar olarak tabir edilen dayanıklı tüketim mallarını içermektedir. ÖTV kapsamına giren mallar, Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle tespit edilmiştir.ancak esas olan eşyanın tanımıdır.bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 4.Kanuna Ekli Listelerde Vergilendirme Nasıl Yapılmaktadır? Kanuna ekli (I) Sayılı Listede yer alan eşyalarda vergilendirme, kilogram, litre, standart metreküp üzerinden maktu vergi olarak spesifik usulde, (II) Sayılı Listede yer alan mallarda vergilendirme eşyanın kıymeti yada matrah değeri üzerinden advalorem usulde, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan mallarda vergilendirme her bir litre veya litrede yer alan alkol derecesi üzerinden maktu ve asgari maktu vergi olarak spesifik usulde ve kolalı gazozlar ve malttan üretilen biralarda kıymeti üzerinden advalorem usulde, Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ( t s. R.G.) - 4 -

5 (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan mallar için paket,adet veya gram itibarıyle maktu ve asgari maktu vergi olarak hem spesifik usulde hemde kıymeti üzerinden maktu ve asgari maktu vergiden az olmamak koşulu ile advalorem usulde, (IV) Sayılı Listede yer alan mallarda vergilendirme eşyanın kıymeti veya matrah değeri üzerinden advalorem usulde, ÖTV uygulanmaktadır. 5. Özel Tüketim Vergisinin Konusu ÖTV Kanunu na ekli; 4 (I) Sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, ÖTV ye tabidir.bu itibarla (I) Sayılı listedeki malların teslimi ÖTV ye tabi olduğu için ithalat esnasında gümrük idarelerinde ÖTV tahsil edilmeyecektir. (II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, ÖTV ye tabidir.motorlu taşıtlarda nihai tüketici adına ilk tescili sırasında ÖTV ödemek gerekir.bu durumda verginin mükellefi ilk satıcılar olmaktadır.ithalat esnasında gümrük idarelerinde ÖTV tahsil edilmeyecektir.ancak gerçek kişiler tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 167/5-a bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak kullanılmış motorlu taşıtlar için hesaplanan ÖTV gümrük idarelerince tahsil edilecektir. (III) Sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ÖTV ye tabidir.bu listedeki malların yurtdışından ithali esnasında, listede karşılarında belirtilen tutarlarda hesaplanacak ÖTV gümrük idarelerince tahsil edilecektir. (IV) Sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ÖTV ye tabidir.bu listedeki malların yurtdışından ithali esnasında, listede karşılarında belirtilen tutarlarda hesaplanacak ÖTV gümrük idarelerince tahsil edilecektir. 6. Vergilendirme ve Matrah 4760 sayılı ÖTV Kanunu nun vergileme ölçüleri ve matrah başlıklı 11. maddesinde Kanun eki 4 listede bulunan malların nasıl vergilendirileceği ve her bir listede yer alan malların ÖTV matrahları belirlenmiştir. 4 ÖTV Kanunu m.1-5 -

6 Kanun un 11/3 maddesine göre; Kanuna ekli (II) sayılı liste, (III) sayılı liste (A) cetveli ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Yani bu listelerde yer alan mallar için nispi ÖTV hesaplanırken,eşyanın kıymeti ile birlikte varsa -KDV hariç-gümrük vergileri ÖTV matrahına dahil edilecektir. 7. (III) Sayılı Liste Kapsamı Mallarda ÖTV Uygulaması Kanun un Vergileme Ölçüleri ve Matrah başlıklı 11/2 maddesinde; (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının; a) (A) cetvelindeki mallardan, G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesine göre cetvelde belirtilen oran ve tutarda ÖTV hesaplanacağı, , ( hariç) ve G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre başına, cetvelde belirtilen tutarda ÖTV hesaplanacağı, -Diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, cetvelde belirtilen tutarda ÖTV uygulanacağı, b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları, perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara için cetvelde belirtilen tutarda asgari maktu vergi uygulanacağı, -Diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla asgari maktu vergi uygulanacağı, -Maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanacağı) cetvelde belirtilen tutarda ÖTV hesaplanacağı, hüküm altına alınmıştır. Maddenin 5. fıkrasında ise (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanacağı, (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Kanun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallardan, karşılarında hem nispi vergi hemde maktu ve asgari maktu vergi belirlenmişse; - 6 -

7 (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere sadece nispi vergi uygulanacaktır.ancak hesaplanacak nispi verginin, asgari maktu vergiden az olması durumunda, cetvelde belirtilen asgari maktu vergi tutarları üzerinden ÖTV hesaplanacaktır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanacaktır.ancak hesaplanacak nispi verginin, asgari maktu vergiden az olması durumunda, cetvelde belirtilen maktu vergi ile birlikte asgari maktu vergi tutarları üzerinden ÖTV hesaplanacaktır. Cetvellerde karşılarında nispi vergi belirlenmeyip sadece maktu veya asgari maktu vergi tutarı belirlenen mallarda ise bu maktu ve asgari maktu tutarlar üzerinden ÖTV hesaplanacaktır. Kanun un 12/3. maddesine göre (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı eki tablolarda sadece nispi vergi oranları ile maktu ve asgari maktu tutarları belirlenmektedir. Kanun un 11. maddesinde vergilendirmenin nasıl yapılacağı hüküm altına alındığından, Karar eki tablolarda vergilendirme ve matraha ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yüzden ÖTV hesaplanırken Kanun un 11. maddesinde yer alan vergilendirmeye ilişkin hükümlerin iyi anlaşılması ve dikkate alınması gerekmektedir sayılı ÖTV Kanunu nun vergileme ölçüleri ve matrahı düzenleyen 11. maddesindeki ifadelerin yeterince sarih olmaması, Bakanlar Kurulu Kararı ndaki tablodaki tanım eksikliği, ÖTV oranlarının sık sık değişiyor olması ve hesaplamanın hem maktu ve asgari maktu tutar üzerinden hemde nispi olarak farklı usulde yapılıyor olması gümrük idarelerinde ve uygulamada zaman zaman vergilendirmede sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu makalede 4760 sayılı Kanun eki (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan alkollü içecekler ile (B) Cetvelinde yer alan tütün,tütün mamülleri ve sigaraların vergilendirme usulleri üzerinde durulacak ve örneklerle ifade edilmeye çalışılacaktır. Vergiler hesaplanırken 2014 yılı Gümrük Tarife Cetveli ve 2014 yılı İthalat Rejim Karar ındaki Diğer Ülkeler sütunundaki gümrük vergi oranları ile 2013/5761 saylı - 7 -

8 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar daki ÖTV tutar ve oranları esas alınmıştır.kıymetler ve alkol dereceleri piyasa değerlerine yaklaşık olarak emsal alınmıştır.alkollü içeceklerde her cins ve her markanın alkol derecesinin farklı olduğu ve ambalajı üzerinde bu bilginin bulunduğu dikkate alınmalıdır. 8. Örnek Vergi Tahakkukları 1- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen alt pozisyonunda yer alan malttan üretilen biralar için ÖTV hesabı; a-) 100 lt Standart Bira ( ) GTİP için; CİF Kymet : 500 Gümrük Vergisi : Muaf Nispi ÖTV : %63 : 0,74 Alkol Derecesi : % 5 Nispi ÖTV = 500 x %63 = 315 = Maktu Vergi x Alkol Derecesi x 1oo lt bira = 0,74 x 5 0 x 100 lt = 370 KDV =( ) x%18 =157 = = 527 Hesaplanan Nispi ÖTV, biranın içinde bulunan her bir alkol derecesi ile Asgari Maktu Verginin çarpımı sonucu hesaplanan Asgari den az olduğundan ancak Kanun un 11/5 maddesine göre hesaplanan Nispi Vergi, Asgari Maktu Vergiden az olamayacağından söz konusu 100 lt bira için ( bir litredeki her bir alkol - 8 -

9 derecesine göre) hesaplanan asgari maktu vergi olan edilecektir. 370 ÖTV olarak tahsil 2- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen pozisyonunda yer alan taze üzüm şarapları ( Köpüklü Şaraplar-Şampanya) için ÖTV hesabı: a-) 100 lt Köpüklü Şarap ( ) GTİP için; : 500 Gümrük Vergisi : %70 : 26,83 /lt Gümrük Vergisi = 350 = 100 lt Köpüklü Şarap x 26,83 = 2,683 KDV = ( ,683 ) x %18 = 636 = , b-) = lt Şampanya ( ) GTİP için; : 500 Gümrük Vergisi : %70 : 26,83 /lt Gümrük Vergisi = 350 =100 lt Şampanya x 26,83 = 2,683 KDV = ( ,683 ) x%18 = 636 = , =

10 3- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen pozisyonunda yer alan vermut ve diğer şaraplar için ÖTV hesabı; a-) i-) Alkol derecesi hacim itibarıyle %18 veya daha az olanlar; 100 lt Üzüm Şarabı ( ) GTİP için; CİF : 500 Gümrük Vergisi : 10,9 eur/hl (100 litrede 10,9 ) : 29,22 /lt Gümrük Vergisi = 10,9 x 3 5 =33 = 100 lt x 29,22 = 2,922 KDV = ( ,922 ) x %18 =622 = , = 3,577 b-) i-) Alkol derecesi hacim itbarıyle %18 den fazla fakat % 22 den az olanlar; 100 lt Vermut Şarabı ( ) GTİP için; CİF : 500 Gümrük Vergisi : 0,9 eur/%vol/hl + 6,4 eur/hl : 36,81 /lt Alkol Derecesi : %20 Gümrük Vergisi = ((0,9 x 20 0 ) +6,4 ) x 3 = (18 + 6,4 ) x 3 = 73 = 100 lt x 36,81 = 3,681 5 Döviz Kuru 3 TL alınmıştır

11 KDV = ( ,681 ) x %18 =766 = , =4,520 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %20 olarak alınmıştır. Gümrük Vergisi hesaplanırken önce 100 litredeki alkol derecesi (20 0 ) ile 0,9 çarpımı sonucu bulunan tutara ( 18 ), her 100 litre için alınması gereken 6,4 eklenmek suretiyle ödenmesi gereken toplam gümrük vergisi bulunmuştur. c-) Alkol derecesi hacim itibarıyle % 22 den fazla olanlar( ) GTİP için; CİF : 500 Gümrük Vergisi : 0,9 eur/%vol/hl + 6,4 eur/hl : 118,18 /lt Alkol Derecesi : %40 Gümrük Vergisi = ((0,9 x 40 0 ) +6,4 ) x 3 = (36 + 6,4 ) x 3 = 127 = (%40 x 118,18 ) x 100 lt = 4,727 KDV = ( ,727 ) x %18 =964 = , =5,818 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %40 olarak alınmıştır. Gümrük Vergisi hesaplanırken önce 100 litredeki alkol derecesi (40 0 ) ile 0,9 çarpımı sonucu bulunan tutara (36 ) her 100 litre için alınması gereken 6,4 eklenmek suretiyle ödenmesi gereken toplam gümrük vergisi bulunmuştur. 1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %40 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%40 x118,18 = 47,27 ) dir

12 4- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen alt pozisyonunda yer alan fermente edilmiş diğer içecekler( elma şarabı,armut şarabı vb) için ÖTV hesabı; a-) 100 lt Elma Şarabı ( ) GTİP için; : 500 Gümrük Vergisi : %70 : 3,97 /lt Gümrük Vergisi =500 x %70 = 350 =100 lt Elma Şarabı x 3,97 = 397 KDV =( ) x %18 = 225 = = Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen pozisyonunda yer alan alkol derecesi hacim itibarıyle % 80 veya daha fazla olan diğer alkollü içecekler için ÖTV hesabı; a-) 100 lt Alkollü İçki ( ) GTİP için; : 1,000 Gümrük Vergisi : %15 : 118,18 /lt Alkol Derecesi : %85 Gümrük Vergisi = 1,000 x %15 =150 = (%85 x 118,18 ) x 100 lt =10,

13 KDV =(1, ,045 ) x %18 =2,015 = ,045 +2,015 = litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %85 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %85 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%85 x118,18 = 100,45 ) dir. 6- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bulunan ve 11/2-a fıkrasında belirtilen ve pozisyonunda yer alan diğer alkollü içecekler için ÖTV hesabı 6 : a-) 100 cl lik 100 şişe Rakı ( ) GTİP için; : 2,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 89,11 /lt Alkol Derecesi :%45 = %45 x 89,11 x 100lt =4,010 KDV = ( 2,000 +4,010 ) x %18 = 1,082 = 4, ,082 = 5,092 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %45 olarak alınmıştır. 1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,(iii) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %45 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%45 x89,11 = 40,09 ) dir. 6 Alkol dereceleri örnek olarak alınmıştır

14 b-) 70 cl lik 100 şişe Rakı ( ) GTİP için; CİF : 1,500 Gümrük Vergisi : Muaf : 89,11 /lt Alkol Derecesi : %45 = %45 x 89,11 x 70lt =2,807 KDV = ( 1,500 +2,807 ) x %18 = 775 = 2, = 3,582 c-) 100 cl lik 100 şişe Votka ( ) GTİP için; i-) Alkol derecesi %45,4 den az olanlar; : 4,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 94,09 /lt Alkol Derecesi : %40 = %40 x 94,09 x 100lt =3,764 KDV = ( 4, ,764 ) x %18 = 1,398 = 3, ,398 = 5,162 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %40 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %40 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%40 x 94,09 = 37,64 ) dir

15 d-) 100 cl lik 100 şişe Votka ( ) GTİP için; i-) Alkol derecesi %45,4 den fazla olanlar; : 4,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 118,18 /lt Alkol Derecesi : %46 = %46 x 118,18 x 100 lt =5,436 KDV = ( 4,000 +5,436 ) x %18 = 1,699 = 5, ,699 = 7,135 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %46 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %46 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%46 x 118,18 = 54,36 ) dir. e-) 100 cl lik 100 lt Viski: ( ) GTİP için; : 4,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 118,18 /lt Alkol Derecesi : %43 = %43 x 118,18 x 100 lt =5,081 KDV = ( 4,000 +5,081 ) x %18 = 1,635 = 5, ,635 = 6,716 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %43 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim

16 itibarıyle %43 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%43 x 118,18 = 50,81 ) dir. f-) 100 cl lik 100 şişe Cin ( ) GTİP için; : 4,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 94,09 /lt Alkol Derecesi : %40 = %40 x 94,09 x 100 lt = 3,764 KDV = ( 4,000 +3,764 ) x %18 = 1,398 = 3, ,398 = 5,162 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %40 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %40 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%40 x 94,09 = 37,63 ) dir. g-) 100 cl lik 100 şişe Likör ( ) GTİP için; : 2,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 118,18 /lt Alkol Derecesi : %25 = %25 x 118,18 x 100 lt = 2,955 KDV = ( 2, ,955 ) x %18 = 892 = 2, = 3,

17 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %25 olarak alınmıştır. 1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %25 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%25 x 118,18 = 29,55 ) dir. h-) 100 cl lik 100 şişe Konyak ( ) GTİP için; : 2,000 Gümrük Vergisi : Muaf : 112,45 /lt Alkol Derecesi : %40 = %40 x 112,45 x 100 lt = 4,498 KDV = ( 2,000 +4,498 ) x %18 = 1,170 = 4, ,170 = 5,668 1 litredeki alkol derecesi hacim itibarıyle %40 olarak alınmıştır.1 litre alkollü içeceğin, içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi tutarına göre 100 litreye tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır.hacim itibarıyle %40 0ranında alkol içeren 1 litre alkollü içki için litre başına ödenmesi gereken ÖTV (%40 x 112,45 = 44,98 ) dir. 7- Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde bulunan ve 11/2-b fıkrasında belirtilen ve pozisyonunda yer alan tütün,tütün mamülleri ve sigaralar için ÖTV hesabı; a-) 1 Box Sigara*: ( ) GTİP için; *( 50 Karton x 10 pk= 500 pk x 20 adet= adet sigara) : 1,500 Gümrük Vergisi : %57,6 Nispi ÖTV : %65,

18 Asgari : 0,13 /paket :0,1875 /adet Gümrük Vergisi = 1500 x %57,6 = 864 Nispi ÖTV = 1,500 x %65,25 = 979 Asgari =0,1875 x adet = 1,875 = 500 pk x 0,13 = 65 KDV = (1, , ) x %18 = 775 = , =3,579 Hesaplanan Nispi ÖTV, perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara ile Asgari Maktu Verginin çarpımı sonucu hesaplanan Asgari den az olduğundan ancak Kanun un 11/5 maddesine göre hesaplanan Nispi Vergi, Asgari Maktu Vergiden az olamayacağından söz konusu 500 paket sigara için hesaplanan 65 ile birlikte, asgari maktu vergi olan 1,875 ÖTV olarak tahsil edilecektir. Perakende satışa sunulan 1 paket sigaranın birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara ile (III) sayılı listede belirtilen asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarına göre 500 paket sigaraya tekabül eden ÖTV hesaplanmıştır. 20 adet sigara içeren 1 paket sigara için ödenmesi gereken ÖTV ( 20 adet x 0, ,13 = 3,88 ) dir. b-) 50 gr lık 100 paket Puro ( ) GTİP için; : 500 Gümrük Vergisi : %26 Nispi ÖTV :%40 : 0,13 /50 gr Asgari :0,1875 /gram

19 Gümrük Vergisi = 500 x %26 = 130 Nispi ÖTV = 500 x % 40 =200 Asgari =0,1875 x 5000 gr = 938 = 100 pk (50 gr) x 0,13 = 13 KDV = ( ) x %18 = 285 Toplam Vergi = =1,366 Hesaplanan Nispi ÖTV, tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile Asgari Maktu Verginin çarpımı sonucu hesaplanan Asgari Maktu ÖTV den az olduğundan ancak Kanun un 11/5 maddesine göre hesaplanan Nispi Vergi, Asgari Maktu Vergiden az olamayacağından söz konusu 50 gr lık 100 paket puro için hesaplanan 13 maktu ÖTV ile birlikte asgari maktu vergi olan 938 ÖTV olarak tahsil edilecektir. c-) Sigarillo: Dıştan bir yaprak tütün parçasıyla sargılanan, yuvarlak küçük puro. 50 gr lık 100 paket Sigarillo ( ) GTİP için; : 500 Gümrük Vergisi : %26 Nispi ÖTV :%40 : 0,13 /50 gr Asgari :0,1875 /gram Gümrük Vergisi = 500 x %26 = 130 Nispi ÖTV = 500 x % 40 =

20 Asgari =0,1875 x 5000 gr =938 =100 pk (50 gr) x 0,13 = 13 KDV = ( ) x %18 = 285 = =1,366 Hesaplanan Nispi ÖTV, tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile Asgari Maktu Verginin çarpımı sonucu hesaplanan Asgari Maktu ÖTV den az olduğundan ancak Kanun un 11/5 maddesine göre hesaplanan Nispi Vergi, Asgari Maktu Vergiden az olamayacağından söz konusu 50 gr lık 100 paket sigarillo için hesaplanan 13 maktu ÖTV ile birlikte asgari maktu vergi olan 938 ÖTV olarak tahsil edilecektir. d-) 50 gr lık 100 paket Tütün: ( ) GTİP için : 500 Gümrük Vergisi : %74,9 Nispi ÖTV : %65,25 : 0,13 /50 gr Asgari : 0,1875 /gram Gümrük Vergisi = 500 x %74,9 = 375 Nispi ÖTV = 500 x % 65,25 = 327 Asgari = 0,1875 x 5,000 gr = 938 = 100 pk (50 gr) x 0,13 = 13 KDV = ( ) x %

21 = 329 = =1,655 Hesaplanan Nispi ÖTV, tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile Asgari Maktu Verginin çarpımı sonucu hesaplanan Asgari Maktu ÖTV den az olduğundan ancak Kanun un 11/5 maddesine göre hesaplanan Nispi Vergi, Asgari Maktu Vergiden az olamayacağından söz konusu 50 gr lık 100 paket tütün için hesaplanan 13 maktu ÖTV ile birlikte asgari maktu vergi olan 938 ÖTV olarak tahsil edilecektir

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/8353 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) ve (B)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 fıkrası hükmüne göre (III) sayılı listedeki mallar için

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /18-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /18-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/18-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2014/7127 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı Tablonun (A) ve (B) cetvellerinde

Detaylı

(III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Kolalı Gazoz ve Alkollü İçecekler)

(III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Kolalı Gazoz ve Alkollü İçecekler) 4760 Sayılı ÖTV kanunu (III) sayılı listedeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (Alkolde Ocak ve Temmuz da otomatik vergi) TEMMUZ 2013 LİSTESİ ÖTV Kanununun 12. maddesinin 6322

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Sirküler Rapor 07.01.2013/30-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET : 2012/4116 sayılı BKK ve 18 No lu Özel Tüketim Vergileri Sirkülerinde,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84 KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkiler ve tütün mamullerine uygulanan

Detaylı

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/67 01.12.2016 KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete de 2016/9567 sayılı "Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/8-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/8-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/8-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2013/5761 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan vergi oran ve/veya tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

Detaylı

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 12.07.2016/87-1 4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca 4 Temmuz

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 06.01.2014 Sayı : İST.YMM.2014/2623 Sirküler No : İST.YMM.2014/05 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile ve Tutarlarında Değişiklik 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI 10.07.2017/90-1 TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu BAKIŞ MEVZUAT KONU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BKK VE SİRKÜLER SAYI 2013 /019 ÖZET Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlerin vergisine ilişkin

Detaylı

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler No: 2014/12 Tarih: 02.01.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bu Karar 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi

Detaylı

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı.

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı. SİRKÜLER 2014/02 02.01.2014 KONU : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Oranlarında Artış Yapıldı. Bazı Mallara Uygulanan ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar 01 Ocak 2014

Detaylı

Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı

Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı Vergi Bülteni Tarih : 3.7.213 Sayı : 213/62 İçerik : ÖTV Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde uygulanan maktu ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumunca

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2011/24 İstanbul, 28//2011 Konu : KKDF kesintisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİGARA ve ALKOL TÜRÜ EŞYALARDA VERGİ HESABI İÇİN ALGILAMA BİRİMİ GİRME YÖNTEMİ ( )

SİGARA ve ALKOL TÜRÜ EŞYALARDA VERGİ HESABI İÇİN ALGILAMA BİRİMİ GİRME YÖNTEMİ ( ) SİGARA ve ALKOL TÜRÜ EŞYALARDA VERGİ HESABI İÇİN ALGILAMA BİRİMİ GİRME YÖNTEMİ (15.04.2016) Sigara ve Alkol türü eşyalarda algılama birimi girişinin nasıl yapılması gerektiğine dair aşağıdaki Gümrükler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-001 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU 29/12/2015 TARİH VE 2015/8353 SAYILI BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ VE TUTARLARININ VE TÜTÜN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında,

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, VERGİ SİRKÜLERİ NO: 29/39 TARİH: 14.4.29 KONU Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, 14.4.29 tarih, 272 sayılı Resmi Gazetede 476 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı

Detaylı

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ 27.04.2009/83 BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : ÖTV Kanuna ekli III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ait ÖTV oranları indirildi. 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanunu nun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011. 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim Vergisi oranları artırılmıştır.

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011. 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim Vergisi oranları artırılmıştır. SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 86 İST, 18.10.2011 ÖZET: 13.10.2011 tarihinden itibaren bazı mallarda Özel Tüketim si oranları artırılmıştır. YENİ KKDF ORANI 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İstanbul, 13.10.2011 DUYURU NO:2011/52

İstanbul, 13.10.2011 DUYURU NO:2011/52 İstanbul, 13.10.2011 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim si İle İlgili 2011 / 2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/52 13.10.2011

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Konu: III SAYILI ÖTV LİSTESİNDE YER ALAN ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÖTV TUTARLARINDA ARTIŞ YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Konu: III SAYILI ÖTV LİSTESİNDE YER ALAN ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÖTV TUTARLARINDA ARTIŞ YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 02.12.2016 Sayı: 2016/208 Ref:4/208 Konu: III SAYILI ÖTV LİSTESİNDE YER ALAN ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÖTV TUTARLARINDA ARTIŞ YAPILMIŞTIR 01.12.2016 tarih ve 29905 sayılı

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 26.10.2011/ 126-1 TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı BKK ile Özel Tüketim si Kanununa ekli (III) sayılı listenin

Detaylı

Duyuru : 2011/28 14.10.2011. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2011/28 14.10.2011. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2011/28 14.10.2011 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim si ile İlgili Karar Resmi Gazede'de Yayımlandı.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015 Konu: BĐNEK OTOLARIN ÖTV ORANLARI ĐLE TÜTÜN MAMULLERĐ ĐLE ALKOLLÜ ĐÇECEKLERĐN MAKTU ÖTV TUTARLARI ARTIŞ YAPILMAK SURETĐYLE YENĐDEN BELĐRLENMĐŞTĐR

Detaylı

A- Buna göre %1 KDV oranın uygulandığı ekli (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

A- Buna göre %1 KDV oranın uygulandığı ekli (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir. ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401379

Detaylı

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Sirküler No : 2016-1 Sirküler Tarihi : 05.01.2016 Konu : Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Bazı mallarda uygulanacak KDV oranlarının,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 13 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28083 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2304 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim si ile ilgili ekli

Detaylı

Mali Bülten. Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır.

Mali Bülten. Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır. 14 Ekim 2011 Mali Bülten No: 2011/102 VERGİ Konu : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri ile Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutar ve Oranlarında Artış Yapılmıştır., 2011/2304 Sayılı Kararname ile Özel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen

Detaylı

Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA (TEBLİĞ NO: 2011/19)

Resmî Gazete TEBLİĞ TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA (TEBLİĞ NO: 2011/19) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/47

Detaylı

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19)

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19) Ekonomi Bakanlığından: Amaç TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/19) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta eklerdeki listelerde

Detaylı

Tarihli Resmi Gazete 2009/15725 Sayılı BKK

Tarihli Resmi Gazete 2009/15725 Sayılı BKK 31.12.2009 Tarihli Resmi Gazete 2009/15725 Sayılı BKK (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi (Hafif yağlar ve ı) 2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

Detaylı

2009/15725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/106

2009/15725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/106 İstanbul, 31.12.2009 2009/15725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/106 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda; 4760

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

Sayı: VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı: VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:47 28.09.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı. 22.09.2012 tarih

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 SİRKÜLER İstanbul, 09.05.2012 Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN (KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU

Detaylı

29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI KARARNAMENİN EKİ Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 13.10.2009/149 9 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖTV mükellefleri tarafından gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde ÖTV uygulanacaktır. ÖZET : Bu mağazalar tarafından ÖTV'nin konusuna giren malların

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 65

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 65 Đstanbul, 13 Ekim 2011 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 65 KONU : ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler Hk. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1. maddesi ile bu Kanuna ekli (I), (II), (III) ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-9

SİRKÜLER RAPOR 2005-9 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-9

Detaylı

ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN

ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN HESAPLANMASI 13 ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN HESAPLANMASI Konumuzu ilgilendiren

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ (Yeni) Vergi Tutarı (TL) (Eski) Vergi Tutarı (TL) Birimi. (Hafif yağlar ve müstahzarları)

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ (Yeni) Vergi Tutarı (TL) (Eski) Vergi Tutarı (TL) Birimi. (Hafif yağlar ve müstahzarları) G.T.İ.P. NO* (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Mal İsmi (Hafif yağlar ve müstahzarları) 18.05.2012 (Eski) Vergi Tutarı (TL) 22.09.2012 (Yeni) Vergi Tutarı (TL) Birimi 2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ

8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/112. Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/112. Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/203-1 27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI 27 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, - Ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının

Detaylı

BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ

BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 13.10.2011/ 116-1 BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : ÖTV Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan yer alan bazı malların ÖTV tutarları 13 Ekim 2011 tarihinden

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.07.2008 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15725 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231-3.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231-3.htm Page 1 of 10 31 Aralık 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15725 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları,

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler aşağıdaki gibidir:

fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler aşağıdaki gibidir: 14.01.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/01 E-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU 421 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilen

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2012/112 Tarih: 10.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 95-1 TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığı nca çıkarılan 27.07.2010 tarih ve 13 No lu ÖTV

Detaylı

Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk.

Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk. Tarih: 27.06.2013 Sayı : 2013/30 Konu: E-fatura E defter uygulaması hk. GİRİŞ 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/57

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 05 / 11 Ocak 2015

HAFTALIK VERGİ RAPORU 05 / 11 Ocak 2015 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 05 / 11 Ocak 2015 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: 1. Bazı alkollü içecekler ile sigaralara uygulanan ÖTV oranları arttırıldı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2013 Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 Konu: 27 SERİ NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR. 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede 27 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421) VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421) 1. GİRİŞ 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/21 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 29. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırıldı

SİRKÜLER 2011 / 29. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırıldı 1 3 E k i m 2011 www.onerymm.com.tr SİRKÜLER 2011 / 29 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırıldı 13 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Hafta 5 Doç. Dr. Habib YILDIZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir

Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir 29-36 Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý Belirlenmiþtir Ýstanbul, 14 Nisan 29 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 29/36 Alkollü Ýçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarý

Detaylı

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231m1-19.htm 1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer)

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

Sirküler 2015 / 060. Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Sirküler 2015 / 060. Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Sirküler 2015 / 060 Referansımız: 0827 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 04.09.2015 Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı Liste Uygulama

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı