İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ"

Transkript

1 İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir. y

2 İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

3 İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ PEŞİ ŞİN ÖDEME İTHALATÇI I FİRMA F PREFİNANSMANI İLE ÖDEME MAL MUKABİLİ ÖDEME VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme Kabul Tahsilatlı Vesaik Mukabili Ödeme AKREDİTİFL FLİ ÖDEME KABUL KREDİLİ ÖDEME

4 PEŞİN ÖDEME Bütün n riskler ithalatçının üzerinedir. Doğal olarak da, ihracatçılar için i in en çok tercih edilen bir ödeme türüdür. t r. Peşin ödeme şeklinde, ithalatçı ihracatçıya bir anlamda kredi açmaktada maktadır. İthalatçının n sipariş ettiği i malları alamama, düşük k kalitede ya da sipariş ettiği ürünler dışında farklı malları alma riski her zaman vardır. r.

5 PEŞİN ÖDEME Malın ödemeden sonra bir yıl y l içerisinde i ihracatının gerçekle ekleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde para iadesi söz s z konusu olacaktır. Peşin ödeme altı şekilde gerçekle ekleştirilebilir. Efektif Havale Çek Prefinansman Red Clause Akreditif Kredi kartı

6 GENEL TERİMLER Efektif: Cebimizde taşı şıdığımız, elle tutup görebildiğimiz, imiz, banknot veya bozukluk şeklinde kullanılan lan paradır. r. Döviz Alış ış: İhracat bedeli dövizlerin d vizlerin bozdurulması aşamasında. Döviz Satış ış: ithalat için i in ithalatçıya döviz d satışı aşamasında. Efektif AlışA ış: Efektif olarak, cebimizdeki parayı bankada bozdururken.

7 GENEL TERİMLER Efektif Satış ış: Efektif olarak, bankadan yabancı para satın alırken kullanılan lan kur cinsleridir. Efektifin peşin ödeme olarak kullanılmas lması,, nakit olarak ithalatçı tarafından ihracatçıya ulaştırılmas lması şeklinde eklinde olur. Ancak, ihracat bedeli olarak getirilen efektif, ithalatçı firmayı temsile yetkili şahıslar tarafından getirilebilir. İhracat bedeli olarak getirilecek efektifler, efektifin gümrg mrükten geçisi sırasında gümrük yetkililerine beyan edilmesi ve söz s z konusu efektif miktarı için in ihracat bedeli olduğuna una dair DBT (Döviz Beyan Tutanağı ğı) ) düzenletilmesi d gerekmektedir.

8 PEŞİ ŞİN ÖDEME YÖNTEMLERY NTEMLERİ Havale Peşin ödeme sistemleri içerisinde i en çok kullanılan lan sistemdir. Havaleler çoğunluklaunlukla bankalar arası SWIFT haberleşme sistemi ile on line olarak hemen gerçekle ekleştirilmektedir. Çek Banka Çekleri ve Şahıs s /Firma Çekleri piyasa kullanılan lan ağıa ğırlıklı çek türleridir. t Bu sistemde daha çok BANKA ÇEKLERİ edilmeli lidir. tercih

9 PEŞİ ŞİN ÖDEME YÖNTEMLERY NTEMLERİ Şahıs/Firma Çekleri: Bir şahsın veya firmanın n bankada açtırma rmış olduğu u bir vadesiz hesaba bağlı çeklerdir ve karşı şılığı, hesapta bulunduğu u sürece s banka tarafından alacaklısına ödeme yapılır. Banka Çekleri: Banka kendisini borçlu gösteren bir çek hazırlayarak borçlu tarafa teslim eder ve borçlu da elindeki banka çekini alacaklısına verir. Alacaklının çekin karşı şılıksız çıkma gibi bir korkusu yoktur.

10 İşlem Akışı ışı: PEŞİ ŞİN ÖDEME İhracata konu olan mübadelenin m gerçekle ekleşebilmesi ebilmesi için, i in, taraflar ilgili detayları görüşmeli ve bir anlaşmaya varmalıdırlar rlar (1). Ulaşı şılan lan anlaşma sonucunda ithalatçı ihracatın n bedelini bankasına na ihracatçıya gönderilmek üzere yatırır r (2). İthalatçını bankası ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (3). İhracatçının n bankasına na ulaşan an ihracat bedeli ihracatçı işletmeye ödenir (4).

11 PEŞİ ŞİN ÖDEME İhracat bedelini bu şekilde peşin alan işletme malları üretir ve ithalatçı ülkeye lkeye sevk eder (5). Bu arada ihracata konu belgeleri ve malın mülkiyetini temsil eden dökümanı ithalatçının n lehine düzenleyerek, d direkt ithalatçıya gönderir g nderir (6). Daha sonra malı temsil eden belgeleri elinde bulunduran ithalatçı,, malı kendi ülkesinin gümrg mrüğünden çeker (7).

12 PEŞİ ŞİN ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. BELGELER 2. TRANSFER 7. GÜMRÜK 2. SEVK 4. TRANSFER GÜMRÜK İTHALATÇININ BANKASI 3. TRANSFER İHRACATÇININ BANKASI

13 İTHALATÇI I FİRMA F PREFİNANSMANI İLE ÖDEME Prefinansman terimi kelime olarak ön n finansman anlamına na gelir İhracatçı lehine bir tür t r kredi açılmasa lması niteliğini ini taşı şımaktadır. Peşin ödemeden en önemli farkı,, sağlanan finansmanın n bir kredi anlaşmas masına dayanmasıdır. Eğer bu kredinin ödemesi demesi yapılacak dışd satımla elde edilecek dövizle d gerçekle ekleştirilirse, tirilirse, firma prefinansmanı adını alır. Kredi en fazla bir yıl y l vadeli olur ve alınan kredinin yapılacak ihracatla ilgili alımlar mları kapsaması zorunludur.

14 MAL MUKABİLİ ÖDEME Mal Mukabili Ödemede demede mallar, alıcının n eline geçtikten sonra ödemesi yapılır. İhracatçı riskleri üstlenmektedir.

15 MAL MUKABİLİ ÖDEME İşlem Akışı ışı: Malların n alımı yapılır(1). ile ilgili anlaşma İhracatçı malları ithalatçının ülkesine sevk eder (2) İthalatçının n lehine düzenlenmid zenlenmiş sevk evraklarını da direkt ithalatçıya gönderir (3).

16 MAL MUKABİLİ ÖDEME İthalatçı kolayca mallarını kendi ülkesinin gümrg mrüğünden çeker (4). İthalatçı ihracat bedelini anlaşı şılan vade sonunda öder (5). Banka tahsil ettiği i ithalat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (6) İhracatçı da kendi bankasından ndan ihracat bedelini alır r (7).

17 MAL MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIM SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. BELGELER 5. ÖDEME 4. GÜMRÜK 2. SEVK 4. ÖDEME GÜMRÜK İTHALATÇININ BANKASI 6. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

18 VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Vesaik Mukabili Ödeme; Alıcının n ithal ettiği i malın bedelini, söz s z konusu malı temsil eden belgelere dayanarak ödenmesi esasını dayanır. İthalatçı için in son derece güvenlidir. g İhracatçının, n, ithalatçı kadar güvende g olduğu söylenemez. Eğer E alıcı malı kabul etmez ve vesaikleri almazsa risk ihracatçıya ait olacaktır. Basit ve ucuz bir ödeme şekli olmasından dolayı ithalatçı ve ihracatçılar tarafından genellikle kabul gören bir ödeme sistemidir.

19 VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. VESAİK 5. ÖDEME 7. GÜMRÜK GÜMRÜK 2. MAL 3. VESAİK 9. ÖDEME İTHALATÇININ BANKASI 4. VESAİK 8. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

20 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İhracata konu olan dökümanlar karşı şılığında nakit ödeme yapılmas lması gerekmesine rağmen, uygulamada ihracatçının n ithalatçıya poliçe düzenleyerek göndermesi g ndermesi de mümkündür.

21 İşlem Akışı ışı; KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İhracatçı ve ithalatçı bir uzlaşmaya varmalıdır (1). İşletme ihracata konu malları üretir ve ithalatçının ülkesine sevk eder (2). İhracat belgelerine vadeli bir poliçe e de ekleyerek, bankasına na teslim eder (3). İhrcatçının bankası belgeleri ithalatçının bankasına/ na/ tahsil bankasına na gönderir g (4).

22 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçının n bankası (muhabir tahsil bankası) ithalatçıya vesaiklerle ilgili bilgi verir (5). Aldığı haber ve vesaik bilgileri üzerine ithalatçı poliçeyi kabul eder ve poliçenin arka yüzünüy imzalar (6). Eğer ithalatçının n bankasının n poliçeye aval vermesi gerekiyorsa, ithalatçının n bankası da poliçeyi imzalar ve aval verir. ithalatçı ithalata konu belgeleri bankasından ndan teslim alır r (7).

23 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalat belgelerini elinde bulunduran ithalatçı, malları gümrükten çeker (8). Poliçenin ödeme vadesi geldiğinde, inde, ithalatçı ihracat bedelini bankasına na öder (9). İthalatçının n bankası,, ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (10). İhracatçının n bankasına na ihracat bedeli de, daha sonra ihracatçıya ödenir (11).

24 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 5. VESAİK İHBARI 6. POLİÇE KABULÜ 7. VESAİK 9. ÖDEME 8. GÜMRÜK GÜMRÜK 2. SEVK 3. VESAİK 10.ÖDEME 4. VESAİK İTHALATÇININ BANKASI 9. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

25 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Vesaik Mukabili Ödeme yöntemleri y ntemleri içinde inde ağıa ğırlıklı olarak ihracatçıyı koruyan bir versiyonudur.

26 İşlem Akışı ışı; KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME ihracatçı ve ithalatçı bir uzlaşmaya varmalıdır r (1). Malların İhracatçı tarafından sevki (2). İhracat belgelerine vadeli bir poliçe e de ekleyerek, bankasına na teslim eder (3). İhracatçının n Bankası ihracata konu olan belgeleri, ithalatçının ülkesindeki muhabir / tahsil bankasına na gönderir g (4).

27 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçının n bankası (muhabir tahsil bankası) ithalatçıya vesaiklerle ilgili haber ve bilgi verir (5). İthalatçı,, poliçeyi kabul eder ve poliçenin arka yüzünüy imzalar (6). İthalatçı tarafında kabul edilen poliçenin bir nüshası,, ihracatçının n bankasına na geri gönderilir (7).

28 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçı,, söz s z konusu malları kendi ülkesindeki gümrg mrükten çeker (10). Bu arada ihracat bedelini tahsil eden ithalatçının n bankası,, söz s z konusu ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (11). İhracatçının n bankasına na ulaşan an ihracat bedeli de, daha sonra ihracatçıya ödenir (12).

29 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Bu arada henüz z ihracata konu eşyaye yayı temsil eden belgeler ithalatçının n bankasındad ndadır r ve ithalatçıya teslim edilmemiştir. İthalatçı tarafından kabul edilen poliçenin ödeme zamanı geldiğinde, inde, ithalatçı ihracat bedelini öder (8) Belgeleri bankasından ndan alır r (9).

30 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Akreditif kelime anlamı mektubu demektir. Bankalar işlemdir. vasıtas tasıyla bakımından, kredi gerçekle ekleştirilen bir Tarafına akreditif ulaşan an ihracatçı,, malı satmış ıştır. Ancak malın n bedelini tahsil edebilmek için, i in, akreditifte yazılı bulunan koşullar ulların n ihracatçı tarafından yerine getirilmesi bir zorunluluktur.

31 AKREDİTİFTE TARAFLAR Akreditif Amiri (Applicant( Applicant): Ithalatçının bizzat kendisidir. Veya akreditif açılmasa lmasını isteyen taraftır. r. Amir Banka (Issuing( Bank): Amirin (ithalatçının) n) isteğine ine istinaden akreditifi açan a an bankadır. İhbar hbar Bankası (Advising Bank): Lehdara (ihracatçı) akreditifi ihbar eden ve haber veren bankadır. Teyit Bankası (Confirming Bank): Teyitli akreditifler söz s z konusu olduğunda, unda, akreditifi teyit eden ve amir banka derecesinde akreditiften dolayı sorumlu olan bankadır.

32 AKREDİTİFTE TARAFLAR Rambursman Bankası (Reimbursing Bank): Amir banka teyit bankasına na yapmış olduğu u dışd ticaret ödemesiyle demesiyle ilgili bedeli bizzat kendisi transfer edebileceği i gibi üçünc ncü bir banka da, amir bankasının n adına bu ödemeyi demeyi yapabilir. Buradaki üçünc ncü bankaya rambursman bankası denmektedir. Akreditif Lehdarı (Beneficary): Aslında ihracatçının n bizzat kendisidir. Lehine akreditif açılan firma, akreditif lehdarı olmaktadır.

33 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İşlem Akışı ışı: Farklı ülkelerdeki ithalatçı ve ihracatçı arasında bir alım sat satım m sözles zleşmesi yapılır. Bu sözles zleşmede malın cinsi, nitelikleri, miktarı,, fiyatı, döviz cinsi, malların şevki, teslim şekli ve ödeme şekli (ki, burada akreditiftir) yer alır. İthalatçı,, bankasından ihracatçı lehine bir akreditif açmasını ister. İthalatçının bankası (Amir Banka) akreditifi ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya iletir.

34 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Eğer akreditif teyitli bir akreditif ise akreditif kuşat (açılış ış) ) mektubunda akreditifin teyitli olduğunu unu belirtir ve akreditifin lehdara teyidini ister. Aracı banka ihracatçıya, lehine bir akreditif açıldığını ihbar eder. Teyitli akreditifte, aracı banka kuşat mektubunu inceleyip teyit için i in uygun bulursa bankasının teyidini bildiren yazıyı da ekler. İhracatçı malları akreditif şartlarına uygun olarak ve yükleme y vadesinde sevk eder.

35 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İTHALATÇI / AMİR ALIM / SATIŞ SÖZLEŞMESİ / PROFORMA FATURA İHRACATÇI / LEHTAR 2.AKREDİTİF TALİMATI 9. ÖDEME 10. VESAİK GÜMRÜK GÜMRÜK 5. SEVK 4. İHBAR 6. VESAİK 7. TEYİTLİ İSE İTHALATÇI / AMİR BANKASI 3. AKREDİTİF 8. VESAİK İHRACATÇI / LEHDAR BANKASI

36 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İhracatçı belgeleri (vesaiki) ibraz süresi s içinde inde aracı bankaya sunarak ödeme deme talebinde bulunurlar. Banka belgelerin gerekli şartlara uyup uymadığı ığını kontrol eder. Belgeler uygun ise; teyitli tli akreditifte ödemeyi hemen yapar. teyitsiz akreditifte amir bankadan ödeme deme talimatını ister.

37 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Muhabir banka belgeleri amir bankaya (ithalatçının bankasına) na) gönderir.amir g banka vesaiki inceleyerek uygun un bulması halinde durumu alıcıya a bildirir. Alıcının hesabı bankasınca borçland landırılır. r. Peşin paralı işlemde vesaik bedeli başlang langıçta tahsil edilmiş olacağı ğından bu aşamada a amada sadece bir fark ortaya çıkarsa bu fark tahsil edilir. Amir banka bedeli ve masrafları tahsil edilen vesaiki alıcıya a teslim eder.

38 Akreditifler; Güvencesi AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme sorumluluğu Ödeme şartları Kullanılış ış amac acı gibi özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.

39 Güvence bakımından; AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Revocable / Kabilirücu (Dönülebilir) Akreditifler Irrevocable / Gayri yrikabilirücu (Dönülemez) Akreditifler Akreditif metninde akreditifin dönülebilir d veya dönülemez olduğu u belirtilmemiş ise dönülemez olarak kabul edilir.

40 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Teyitli Akreditifler (Confirmed( L/C) Muhabir bankanın akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankanın talimat limatına dayanarak kendi teyidini eklediği i ve amir bankanın yükümlülüğünü yerine getireceğine ine dair kendisini de sorumluluk altına aldığı akreditiflerdir. Akreditif metninde teyit talimatı yoksa akreditif teyitsiz kabul edilir.

41 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme Sorumluluğu Bakımından; Confirmed / Teyitli Akreditifler Unconfirmed / Teyitsiz Akreditifler

42 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Teyitsiz Akreditifler (Unconfirmed( L/C) Aracı bankanın ödeme konusunda her hangi bir sorumluluğu yoktur. Bankanın görevi akreditifi lehdarına etmek, duyurmakla sınırlıdır. ihbar

43 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme Şartları Bakımından; Akreditif bedelinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği 3 şekilde belirlenir. Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (At Sight Payment) Vadeli Akreditif (Deferred Payment) Kabul Kredili Akreditif (By Acceptance)

44 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Görüldüğünde Ödeme /Vadeli Ödeme Ödemenin bu yollardan hangisine göre yapılacağı hususunun akreditiflerde açıkça belirtilmesi şarttır. Ayrıca ödeme, kabul ve ciro işlemlerinin hangi banka tarafından yapılacağı belirlenir. Bunlar amir ve aracı bankalar olabileceği gibi bunların dışındaki bankalar da olabilir. Amir banka akreditifi açarken yetki verdiği bu bankalara karşı geri ödeme taahhüdünde bulunmuş olur. Ödemeyle ilgili bu yollardan hangisi tercih edildiyse akreditif de ona göre isim alır.

45 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde her parti sevkiyata ait vesaikin ibrazı karşılığı ığında ödeme yapılabilir. Ancak bir veya birkaç partide yapılan ödemelerin toplamı hiçbir zaman akreditif limitini aşamaz. a amaz.

46 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Kullanılış ış Amacı Bakımından; Kullanılış amacı bakımından da üç şekilde ele alınabilinir. Rotatif Akreditif (Revolving( L/C) Devredilebilir Akreditif (Transferable( L/C) Karşı şılıklı Akreditifler (Back( Back to Back T/C)

47 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Rotatif Akreditif (Revolving( L/C) ; Sürekli veya yüksek y tutarlı alımlarda kullanılır. Dönerlik şartı ya miktarla ya da süreyle s reyle sınırlandırılır. r. Miktara göre g devreden akreditiflerde; akreditif tutan, kaç kere dönebileced nebileceği i ve böylece b ödemeler toplamının n sınırıs belirlenmektedir.

48 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Süreye göre g devreden akreditiflerde ise her sevkiyatın yapılaca lacağı belirlenir. biriken (cumulative( cumulative) ) veya birikmeyen (non( non cumulative) dönem

49 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Biriken akreditifte bir dönemde d kısmen k veya tamamen kullanılmam lmamış akreditif tutarı müteakip dönemdeki d tutara eklenerek klenerek kullanılabilir. labilir. Bu hakkın olabilmesi içinin akreditifte mutlaka biriken şartının belirlenmesi gerekir. Birikmeyen akreditifte ise kullan anılmayan kısımdan onu izleyen dönemde d faydalanılamaz, lamaz, bu kısım iptal edilmiş sayılır.

50 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devredilebilir Akreditif (Transferable( L/C); Akreditif konusu malların bir firma tarafından temini veya üretimi mümkm mkün n olamayacaksa veya ihracatçı bir aracıysa, ayrı ayrı akreditifler açmaya a maya veya akreditif şartlarını (lehdar, ülke e değişiklikleri iklikleri gibi) değiştirmeye gerek kalmaksızın akreditifin kısmen k veya tamamen bir ya da birden fazla üçünc ncü şahsa (ikinci lehtarlar) ödenmesi hususunda başlang langıçta yetki veren akreditiflerdir.

51 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Akreditif amir banka tarafından açık bir biçimde "devredilebilir (transferable)" olarak adlandırıldığı takdirde devir yapılabilir. "Bölünebilir (divisible)", "Parçalanabilir (fractionable), "Temlik edilebilir (assignable)", "Aktarılabilir (transmissible)" gibi terimler akreditifi devredilebilir bir hale getirmez.

52 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devir olması halinde, ilk akreditifdeki esas şartlar değiştirilmemekte, sadece miktar, mal fiyatı, akreditif vadesi, vesaik ibraz süresi, s sevkiyat süresi s tarafların kabulü ile değiştirilebilmektedir.

53 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Akreditifin ilk lehdarı,, ikinci lehdarın kendisine kesmiş olduğu u faturayı alarak, kendisinin lehdarı olduğu u ilk akreditif şartları gereği i belirtilen fiyat ve miktar üzerinden düzenleyeced zenleyeceği i ihracat faturasını bankaya ibraz eder.

54 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devredilebilir Akreditif İşlem Akışı ışı; İthalatçı,, akreditif talimatı verir. Akreditif açılır. a Akreditif ihracatçıya ihbar edilir. İhracatçı devir talimatı verir. Banka, ikinci lehdara akreditifi devreder. İkinci lehdar,, birinci lehdara muhatap faturasını keser. er. Birinci lehdar,, akreditif şartları gereği i faturasını keser ve vesaiki tamamlayarak bankasına a ibraz eder.

55 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Karşı şılıklı Akreditifler (Back( Back to Back T/C); Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle karşılanmasına imkan veren akreditiflerdir. Bu akreditifler, transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılır.

56 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Back to back Akreditif İşlem Akışı; İthalatçı, akreditif talimatı verir. Amir banka akreditifi açar. Muhabir banka transit tüccara (ilk lehdar) akreditifi ihbar eder. Transit tüccar kendisine gelen bu akreditifi bir teminat şeklinde gösterip, ihracatçıya bir akreditif açılması için kendi bankasına akreditif talimatı verir. Dolayısıyla, ilk akreditifte muhabir banka pozisyonunda olan banka şimdi amir banka durumundadır.

57 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Söz z konusu akreditif ihracatçıya (ikinci lehdar) ) ihbar edilmek üzere açılır. a Akreditif, ihracatçıya ihbar edilir. İhracatçı malın sevkiyatını yapar. Vesaik transit tüccart ccarın bankasına a ulaşı şır. Sevk vesaikini kendi bankasına na ibraz eder.

58 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Banka, vesaiki transit tüccara t teslim eder. Transit tüccar, t vesaik içerisinden i en az ihracatçısının faturasını çıkarıp p düzenledid zenlediği kendi faturasını vesaik üzerine ekleyerek bankasına a ibraz eder. Vesaiki teslim alan banka amir bankaya gönderir. Amir banka vesaiki ithalatçıya teslim eder. İthalatçı gümrük k işlemlerii lemlerini yapar.

59 SIK KULLANILAN AKREDİTİF CİNSLERİ Günlük k ticaret hayatında kullanılan lan basit akreditifler dört grupta toplanmaktadır; Irrevocable/confirmed confirmed/at sight (dönülemez/teyitli/ ibrazda) Irrevocable / at sight (dönülemez /ibrazda) Irrevocable / confirmed / deferred (dönülemez / teyitli /vadeli) Irrevocable / deferred (dönülemez / vadeli)

60 AKREDİTİF ÖRNEĞİ XBANK SWIFTMESSAGE PAGEl 076-KIZILAY/ANKARA DATE:02/02/1999 TIME:15:50 SEQN NT:715»»ıfififif»ii'K' cgr'omn ARY COPY ********** *»AUTHENTIC ATION CORRECT WITH CURRENT KE Y** JIN OAK (l:fkhd ) (6:(876: ) :27 SEQUENCE OF TOTAL :1 /1 :40A FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE TRANSFERABLE :20 DOCUMENTARY CREDIT NUMBER: KOH87 :31C DATE OF ISSUE: :31D DATE OF EXPIRY: PLACE OF EXPIRY:ANKARA/TURKEY :APPLICANTBANK: YBANK LONDON BRANCH UNITED KINGDOM

61 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :BENEFICIARY: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxcad. xxxxxxxxxxxx SAMANYOLU,ANKARA / TURKEY :32B CURRENCY CODE :USD AMOUNT :#11'876.50# :39A PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE :20 PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOI.ERANCE :20 :41D AVAILABLE WITH - ADDRESS - BY AT-SIGHT BY XBANK KIZILAY BRANCH ANKARA / TURKEY 43P PARTIAL SHIPMENTS: NOT ALLOVVED 43T TRANSSHIPMENT: NOT ALLOWED :44A ON BOARD/DISP/TAKING CHARGE: ANKARA / TURKEY :44D FOR TRANSPORTATION TO...: LONDON / UNITED BONGDOM :44C LATEST DATE OF SHIFMENT: :45A DESCRIPTION OF GOODS: AS DESCRIBED İN THE PROFORMA INVOICE DD: OF A TOTAL VALUE OF USD 11' DELIVERY TERMS FCA

62 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :46A DOCUMENT-S REQUIRED: -COMMERCİAL INVOICE İN THREE COPIES FOR USD DULY SIGNED AND STAMPED, BEARING THE BENEFICIARY'S STATEMENT THAT THE INVOICED AND SHIPPED GOODS AI^ İN STRICT CONFORMITY TO THOSE SPECIFIED İN THE PROFORMA INVOICE DD INDICATING SEPARATELY THAT THE PRICES ARE THE CURRENT EXPORT PRICES. - CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY ANKARA CHAMBER OF COMMERCE :47A ADDITIONAL CONDITIONS: INSURANCE WILL BE COVERED BY THE APPLICANT ACCORDING TO THEIR STATEMENT :71B CHARGES: ALL YOUR CHARGES OUTSIDE UNITED KINGDOM ARE ON BENEFICL\RY'S ACCOUNT. :48 PERIOD FOR PRESENTATION: DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER THE DATE OF ISSUANCE OF SHIPPING DOCUMENTS BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT.

63 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :49 CONFIRMATION INSTRUCTIONS: CONFIRM :53A REIMBURSING BANK: WBANK NEVVYORK BRANCH USA :78 INSTRUCTION TO THE PAYING BANK: UPON DOCS PRESENTATION İN COMPLIANCE WITH L/C TERMS YOU MAY CLAIM REIMBURSEMENT FROM WBANK/NEWYORK UNDER VALUE DATE FOUR (4) WORKING DAYS AFTER YOUR TESTED TELEX / SWIFT MSG TO US CONHRMING AMOUNT REQUESTED, VALUE DATE AND DOCS COMPLIANCE. :57D ADVISE THROUGH BANK: XBANK KIZILAY BRANCH ANKARA / TURKEY :72 SENDER TO RECEIVER INFORMATION: THIS DOC. CREDIT IS SUBJECT TO LATEST VERSION OF UCP FOR REIMBURSEMENT FORVVARD ONE SET OF DOCUMENTS

64 KABUL KREDİLİ ÖDEME Kabul kredili ödeme aslında vadeli bir akreditif gibi düşünülebilir. Bu ödeme sisteminde; İthalatçı ve ihracatçının n anlaştıklar kları koşullar altında, mal ithalatçıya sevk edilmesine rağmen, ihracat bedeli ileri bir tarihte ihracatçıya ödenmektedir. Burada ödeme aracı olarak, ithalatçı üzerine çekilen poliçe e kullanılır.

65 Teşekk ekkür r ederiz text e. e.info İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Eğitmen: Sibel SARAÇ

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. DIŞ TİCARETE AİT ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle

Detaylı

AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit. Abdurrahman Özalp

AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit. Abdurrahman Özalp AKREDİTİF Letter of Credit Documentary Credit Abdurrahman Özalp AKREDİTİF Şartlı bir ödeme taahhüdüdür Şartlar : istenen belgeler + özel şartlar UCP 600 e göre akreditifin tanımı Credit (Akreditif), adı

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP ULUSLARARASI TİCARET ÖDEME YÖNTEMLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP DIŞ TİCARET SATIŞ SÖZLEŞMESİ Risk Dağılımı (Sales Contract) INCOTERMS ÖDEME YÖNTEMLERİ Peşin Mal Mukabili Vesaik Mukabili Akreditif DIŞ TİCARET NEDİR?

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET YÜKSEK LİSANS ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ ÖDEVİ ULUSLARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ (AKREDİTİF

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri GÜNDEM Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri İşlemlerin tabi olduğu kurallar Ödeme yöntemi seçimi Ödeme yöntemleri ayrıntıları Teslim şekilleri Uluslararası Ticarette Başvuru Kaynakları Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

Tanım Olarak A K R E D İ T İ F

Tanım Olarak A K R E D İ T İ F Tanım Olarak A K R E D İ T İ F Akreditif (Akreditif uluslararası işlemlerde kısaca L/C - Letter of Credit olarak adlandırılmaktadır); ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların

Detaylı

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA)

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) TO: { BUYER} PROFORMA INVOICE: KĠME: (ALICI) PROFORMA FATURA YOUR REF.: SĠZĠN REFERANSINIZ: YOUR REF. DATE: REFERANSINIZIN

Detaylı

ICC 600 ile Gelen Yenilikler

ICC 600 ile Gelen Yenilikler ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu çalışmada;

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI)

İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI) İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI) Kambiyo mevzuatının temeli, l567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunla Bakanlar Kurulu na verilen yetkidir. Bu

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı ULUSLARARASI TĠCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERĠ Dış ticarette ödeme yöntemlerini açıklamadan önce taraflar arasında ödeme yöntemlerini belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / İstanbul T: 0212 292 21 57 F: 0212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı / İstanbul T: 0212 292 21 57 F: 0212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları bilgilendirme amacıyla derlenmiş

Detaylı

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BAŞLICA ÖDEME ŞEKİLLERİ Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment) Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Detaylı

DIŞ TİCARET. Kıbrıs ın kuzey kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY. 21 Mayıs 2013, KTSO

DIŞ TİCARET. Kıbrıs ın kuzey kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY. 21 Mayıs 2013, KTSO 1 Kıbrıs ın kuzey kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY DIŞ TİCARET 21 Mayıs 2013, KTSO Dış Ticaret / Uluslararası Ticaret Nedir? 2 Dış Ticaret

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 444 0 424 Faktoring www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267 47 94 Model No: 05.12/0.5/34-49/003 HSBC Bank A.Ş.

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

ÖDEME ġekġllerġ VE TAġIDIKLARI RĠSKLER

ÖDEME ġekġllerġ VE TAġIDIKLARI RĠSKLER ÖDEME ġekġllerġ VE TAġIDIKLARI RĠSKLER ÖDEME ġekġllerġ 1)PeĢin Ödeme (Cash/Pre Payment) 2)Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 3)Vesaik MukabiliÖdeme (Cash AgainstDocuments) 4)Kabul Kredili Ödeme (Documentary

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE FAİZ ORANLARI TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE FAİZ ORANLARI Arş. Gör. Ahmet AĞSAKAL Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi agsakal@sakarya.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kenan Erkan Sakarya Üniversitesi İşletme

Detaylı

Dış. Ticarette Risk İncelemeleri Örnek Olaylar. Danış

Dış. Ticarette Risk İncelemeleri Örnek Olaylar. Danış Dış Ticarette Risk İncelemeleri Örnek Olaylar Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir. y KUSURLU

Detaylı

Akreditifli Ödeme ve İhracatçı İşletmelere Yönelik Bir Uygulama

Akreditifli Ödeme ve İhracatçı İşletmelere Yönelik Bir Uygulama Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erhan Birgili Hakan Tunahan Selçuk Dizkırıcı Akreditifli Ödeme ve İhracatçı İşletmelere Yönelik Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan BİRGİLİ Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Ahmet Selçuk

Detaylı

hazırlayan Mutlu Yılmaz

hazırlayan Mutlu Yılmaz hazırlayan Mutlu Yılmaz Bu yayın, KOSGEB Tematik Proje Destek Programı Kapsamında, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen İhracat Danışmanlığı Programı kapsamında hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING

HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR 1.1. İhracat Kavramı ------------------------------------------------ 1 1.2. İhracat Pazarlaması -------------------------------------------

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi AKREDİTİF AKREDİTİF Mutlu Yılmaz Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi NOT Bu kitapta alan bilgiler yazarın bilgi ve birikimlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar görüşlerini ICC nin akreditiflerle

Detaylı

Faktoring. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424

Faktoring. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 HSBC Bank A.Ş. Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376 Ticaret Unvanı: HSBC Bank A.Ş. Şirket Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128, 34394 Şişli / İstanbul

Detaylı

Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla

Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Avrupa Yakası Bursa Şubesi Ege Bölge Müdürlüğü İstanbul

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) Ghjry TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ

BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ İbrahim N. GÜRTAN Öğretim Görevlisi Bilindiği gibi Bankalar, Bankalar yasasına göre kurulmuş, verdikleri hizmet ve para satışından kâr eden Anonim Şirketlerdir. Bütün

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ TİC203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE İhracatın Finansmanında Merkez Bankası ve

Detaylı

TİCARİ KREDİ ÜCRET, KOMİSYON Ve MASRAF TABLOSU

TİCARİ KREDİ ÜCRET, KOMİSYON Ve MASRAF TABLOSU TİCARİ KREDİ ÜCRET, KOMİSYON Ve MASRAF TABLOSU HİZMET TÜRÜ Minimum Standart Tutar TL Tutar TL TL Kredi / Yıllık (Adat üzerinden hesaplanacaktır.) %2 - - Mali Analiz - - 1.000 TL TL Teminat Mektubu (Yıllık)

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Küreselleşme tabirinin artık geride kaldığı, Yeni Ekonomi ve Pazar ifadelerinin içeriklerinin sürekli değiştiği 21. yüzyılda İhracat, Türkiye ekonomisi için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ DIŞ TİCARET ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ - SİMÜLASYON İLE PEKİŞTİRME Dış ticarette kullanılan ürünlerin fark yaratacak şekilde katılımcılar tarafından bilinmesinin sağlanması, verilere ulaşma

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı na bağlıdır. Sermayesinin

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi

AKREDİTİF. Mutlu Yılmaz. Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi AKREDİTİF Mutlu Yılmaz Gediz Üniversitesi Öğretim Görevlisi NOT Bu kitapta alan bilgiler yazarın bilgi ve birikimlerine bağlı olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar görüşlerini ICC nin akreditiflerle ilgili

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 8 BANKA KREDİLERİ PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 8 BANKA KREDİLERİ PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 8 BANKA KREDİLERİ PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL İskonto ve iştira Kredileri Henüz vadesi gelmemiş olan bir ticari senedin, bankaya verildiği tarihten protesto süresini

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arlin ŞİRİNPINAR (0810142010) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ

DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ VE MUHASEBESĐ GÜNCELLENMĐŞ 2. BASKI SEÇKİN Vergi & Maliye Đçindekiler Önsöz... 7 Şekiller Listesi... 19 Kısaltmalar... 21 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

Değerlendirilmesi: Bir Katılım Bankası Örneği 1

Değerlendirilmesi: Bir Katılım Bankası Örneği 1 1 Seymur ZEYNALZADE Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret EABD seymurzeynalzade@yahoocom Doç Dr Bayram TOPAL Doç Dr, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ [İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Yeni Mevzuat] doç.dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim elemanları kitabın power point sunumlarını temin

Detaylı

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Küreselleşme tabirinin artık geride kaldığı, Yeni Ekonomi ve Pazar ifadelerinin içeriklerinin sürekli değiştiği 21. yüzyılda İhracat, Türkiye ekonomisi için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 6 Mayıs 2005

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 6 Mayıs 2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE VE TÜRKİ CUMHURİYETLER ARASINDAKİ TİCARETTE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ: KARŞILIKLI AKREDİTİF Summary Yrd. Doç. Dr. Ömer Özkan (Sakarya Üniversitesi - Türkiye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi MASRAF ADI PARA CİNSİ ORAN ASGARİ AZAMİ (%) TUTAR TUTAR Noter Masrafı TL 50 1,000 Hesap Açılış Danışmanlık Masrafı TL 50 250 ATM Bilgi Fişi Ücreti TL - ATM Günlük Para çekme limit aşım ücreti TL 1.00 5

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM 3.BÖLÜM Yabancı Paralı Alınan Çekler 101. ALINAN ÇEKLER HS. 101.01.TL. Alınan Çekler 101.02.Yabancı Paralı Alınan Çekler 101.02.01 Y.P.A.Ç.Dolar Cinsinden Çekler 101.02.01.01 Portföydeki Y.P.A.Çekler (

Detaylı

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com. AKREDİTİF VE STANDBY REZERV KONULARI (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.tr Yaklaşık 600 sayfalık kitabın yaklaşık 440 sayfası Uygulama ve Testler

Detaylı

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3.

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI Etkileyen Faktörler 1. Rekabet Yapısı

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi

Tüzel Kişiler İçin Banka Hizmetler Tarifesi 1. MÜŞTERİ HESABI 1.1. KM/döviz hesabın açılması Komisyonsuz 1.2. KM hesabın işlenmesi 5,00 KM 1.3. Döviz hesabın işlenmesi 4,00 KM 1.4. Aktif olamayan hesabın işletme komisyonu 4,00 KM 1.5. Günlük hesap

Detaylı

eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır.

eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır. eucp version 1.1 eucp eucp kendi başına bağımsız yeknesak kurallar olmayıp UCP e ek olarak çıkarılan ve UCP nin elektronik ibraz tarafını tamamlayan kurallardır. İlk sürümü Mayıs 2000 tarihinde çalışma

Detaylı

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI 1) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 17.06.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile birlikte yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu Türk

Detaylı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı 1. TASARRUF HESAPLARI 1.1. Tasarruf hesabının (tasarruf cüzdanının) açılması 1.2. Vadesiz tasarruf hesabının işlenmesi için aylık ücret 1,50 KM 1.3. Hesaba nakit yatırma

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi 12 Aralık 2015 Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılar; Dış Ticarette Teslim ve Ödeme

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ [İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim elemanları kitabın power point sunumlarını temin

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Oğuzhan KODALAK a Bayram TOPAL b Ahmet Selçuk DİZKIRICI c. Anahtar Kelimeler Dış Ticaret, UCP 600, Akreditif.

Oğuzhan KODALAK a Bayram TOPAL b Ahmet Selçuk DİZKIRICI c. Anahtar Kelimeler Dış Ticaret, UCP 600, Akreditif. Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600 e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar (Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600) Oğuzhan KODALAK a Bayram

Detaylı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMANI Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

DIŞ İŞLEMLER (DIŞ) İçindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız.

DIŞ İŞLEMLER (DIŞ) İçindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız. DIŞ İŞLEMLER (DIŞ) İçindekiler sayfasına gitmek için tıklayınız. ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMANI Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

M. Vefa TOROSLU. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING. Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu

M. Vefa TOROSLU. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING. Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL ve FİNANSAL AÇIDAN FACTORING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı STANBUL 2011 Yayın

Detaylı