A- LABORATUAR MALZEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- LABORATUAR MALZEMELERİ"

Transkript

1 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler

2 3- Metal Malzemeler

3 B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve kimyasal bileşiklerin özellikleri ve bu özelliklerine göre farklı ayrıştırma yöntemleri ile birbirlerinden ayrılmasının sağlaması ve yapılarının belirlenmesi. MALZEMELER Terazi, balonjoje (100 ml), pipet (10 ml), sodyum klorür, destile su, puar, huni, ayırma hunisi, karıştırma çubuğu, beher (50 ml), manyetik tıcı ve manyetik balık vd. TEORİ: Karışımlar Bir ya da daha fazla maddenin fiziksel olarak karıştırılması sonucu karışımlar meydana gelir. Karışımlar homojen ya da heterojen olabilir. Homojen karışım her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Heterojen karışım her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı, toprak katı heterojen karışımlara örnek verilebilir. Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Süspansiyon: Bir katı veya sıvının çözünmediği bir sıvı içerisinde damlacıklar halinde heterojen olarak dağılmış şeklidir, yerçekimi etkisi ile bir süre beklendiğinde genellikle fazlar birbirinden ayrılır. Su kum karışımı, su tebeşir tozu, su zeytinyağı karışımı gibi. Emülsiyon: Bir sıvının çözünmediği başka bir sıvı içerisinde çok küçük tanecikler halinde heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış ve uzun sürede yerçekimi etkisi ile birbirinden ayrılmayan halidir. Emülsifiye su zeytinyağı, su benzin karışımları gibi. Her maddenin ayırt edici özellikleri vardır. Bunlar kimyasal ve fiziksel özelliklerdir. Karışımların bileşenlerine ayrılması kimyada çok önemlidir. Ayrılacak maddelerin özelliklerine bağlı olarak amaca uygun değişik ayırma yöntemleri vardır. Bu basit ayırma yöntemlerinden bazıları şunlardır: Fiziksel Ayırma Yöntemleri 1. Elekle ayrıştırma: kum- taş, un-bulgur karışımı vb. 2. Magnet ile ayrıştırma: kum-demir tozu karışımı vb. 3. Çekim kuvveti etkisi ile ayırma: Sıvı yağ-su karışımı (% 10, hacimce) a. Doğrudan yerçekimi etkisi ile ayırma: Süspansiyon form bu şekilde ( Ayırma Hunisi kullanarak) fazlarına ayrılabilir.

4 b. Santrifüj ile ayırma: Emülsiyon form bu şekilde fazlarına ayrılabilir. c. Manyetik alan etkisinde ayırma: Manyetik özelliğe sahip katı ve sıvı parçacıkları manyetik alan (kuvvet) uygulaması ile bulundukları sıvı karışımdan ayrılabilir. 4. Buharlaştırma ile ayrıştırma: Bakır sülfat Su çözeltisi (%4, ağırlıkça) Kimyasal Bileşikler Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin genel özellikleri Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik/iyonik yapıdadır. Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler. Homojendirler. Bileşikler oluştukları element atomlarından farklı özellik gösterirler.

5 Örneğin tuz zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar. Fakat soframızda lezzetli yemek tuzu olarak yer alır. Diğer bir örnek su, yakıcı olan oksijenden ve yanıcı olan hidrojenden meydana gelmesine rağmen söndürücüdür. Bu özelliklerin önemlileri genellikle kimyasal bileşiğin bulunduğu kabın etiketinde verilir. Bileşikleri bileşenlerine (moleküllerine, iyonlarına, atomlarına) ayırmak bir kimyasal reaksiyon (indirgeme vb.) veya bozunma sonucu olur. Örneğin tarak bir bileşiği bileşenlerine ayırmak mümkündür ( Isısal Bozunma- Thermal Decomposition). İndirgeme ile bileşenlere ayırma: 2FeO (k) + C (k) Isıtma ile kimyasal ayrıştırma Örnek: Üre NH 4 Cl 2NaHCO 3 2Fe (k)+ CO 2 (g) CO 2 (g) + NH 3 (g) NH 3 (g) + HCl (g) CO 2 (g) + Na 2 (g) + H 2 O (g) DENEYİN YAPILIŞI: Yukarıda Teori kısmında açıklanan konular pratik olarak laboratuarda denenecektir. 1. Etiket Özelliklerini Okuma: a. Erime noktası, kaynama noktası, donma noktası, yoğunluk b. Teknik kalite, analitik (spektroskopik) kalite, laboratuar saflıkta kimyasal c. Diğer özellikler (uçucu, korozif, zehirli vb.) 2. Size verilen karışımları fiziksel yöntemlerle ayırınız: a. Eleme ile b. Magnetle c. Ayırma hunisi ile d. Buharlaştırma ile 3. Size verilen kimyasal bileşiği Çeker Ocakta tıcı üzerinde sal bozunmaya uğratıp, değişimi gözleyiniz.

6 SORULAR: Raporunuzun sonuç bölümünde aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1) Karışım ile bileşik arasındaki farklar nelerdir? 2) Homojen karışım ve heterojen karışım arasındaki temel farkları yazınız. 3) Kimyasal ve fiziksel değişim nedir? Birer örnek vererek açıklayın? 4) Kimyasal değişimin olduğunu belirlememizi sağlayan gözlemler nelerdir? 5) Bir maddenin suda çözünmesi ile su ile reaksiyon vermesi arasında ne fark vardır, örnek vererek açıklayınız.