3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı"

Transkript

1 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı AB Bakanlığı- Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı AB Bakanlığı- Proje Uygulama Başkanlığı Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bağımsız İletişim Ağı- Bianet Engelli Kadın Derneği Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı- TÜSEV Yasama Derneği- Yasader Yaşama Dair Vakıf- Yada Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı- ÖZEV Arı Hareketi Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği - SPOD İnsan Hakları Ortak Platformu- İHOP Türkiye Çevre Platformu- TÜRÇEP Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği- CEİD Gündem Çocuk Derneği Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Kaos GL Derneği Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı TACSO Temsilcileri, Kaynak Kuruluş ve Gözlemciler: Ülke Koordinatörü- Ayça Bulut Bican TACSO İnsandan İnsana Programı (P2P) Koordinatörü- Neslihan Özgüneş - Proje ve Finans Uzmanı- Akça Şaylan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi- STGM Sivil Düşün AB Programı 1

2 Katılamayan UDK Üyeleri: Doğa Derneği Bilgi Üniversitesi STK Çalışmaları Birimi Kadın Adayları Destekleme Derneği- Kader Helsinki Yurttaşlar Derneği Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Toplum Gönüllüleri Vakfı- TOG Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği- KSSD Eşitiz Sabancı Vakfı Üyelere Toplantıdan Önce İletilen Belgeler: Toplantı Gündemi 2

3 TOPLANTI RAPORU Ofisi tarafından düzenlenen üçüncü Ulusal Danışma Kurulu toplantısı, Ülke Koordinatörü nün açılış konuşması ile başladıktan sonra, toplantıya ilk defa katılım gösteren üyeler için, her bir üye kendini ve temsil ettiği kurumu kısaca tanıttı. Ülke Koordinatörü tarafından toplantı gündemine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapıldı. TACSO ekibi, bir önceki UDK toplantısından beri yapılan faaliyetleri aşağıdaki şekilde aktardı. TACSO Tarafından Bir Önceki UDK Döneminden Beri Gerçekleştirilen Faaliyetler: 26 Haziran 2014, İstanbul- Tek Yararlanıcı Ülkeli (SB) İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği Sosyal Girişimcilik Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı, İnsandan İnsana Programı kapsamında İstanbul Salt Galata da gerçekleşti. 70 kadar katılımcının olduğu bu Konferans, UDK üyesi TÜSEV ile işbirliği içinde düzenlendi. Tek Yararlanıcı Ülkeye yönelik olması sebebiyle yalnızca Türkiye den katılımcıların yer aldığı Konferans ta AB ve AB aday ülkelerinden de konuşmacı ve kaynak kişiler katkı sağladı. TACSO İnsandan İnsana Program Koordinatörü Neslihan Özgüneş tarafından Konferansın içeriği hakkında biraz daha detaylı bilgi verildi: TACSO nun Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile birlikte düzenlediği Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı nın amacı, Türkiye de sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve sosyal girişimciliği teşvik etmek, ayrıca toplumsal değişim, sosyal içerme ve sürdürülebilir toplumsal gelişmede bir araç olarak sosyal girişimciliğin öneminin vurgulanması idi. Konferansın ilk bölümünde sosyal içerme için farklı sosyal girişimcilik modellerine yer verildi. Bu bölümdeki ilgi çekici örneklerden bazıları şu şekildeydi: Sosyal girişim yoluyla çevreyi koruma ve bu amaç için yereldeki topluluklarla gelir sağlama; Engellilerin sosyal içermesine ilişkin yapılan çalışmalar; İspanya da ikinci el ürünlerin dönüştürülerek hassas grupların toplumsal katılımına yönelik yapılan çalışma. Öğleden sonraki bölümde de sosyal girişimcilik modellerine yönelik çeşitli sorulara yanıt veren farklı çalıştaylar yapıldı. Türkiye de daha çok girişimcilik yönüyle konuşulan sosyal girişimciliğin, sosyal yönüne ağırlık vererek ele alan, yerelden de pek çok katılımcının olduğu, oldukça ilginç ve etkileşimli bir konferans oldu. Konferansın raporuna ve video görüntülerine TACSO web sitesinden ulaşabilirsiniz. Türkçe Rapor: TR İngilizce Rapor ve Materyaller: US TACSO Ülke Koordinatörü tarafından Haziran da Pristina da düzenlenen Sivil Topluma Yönelik Kamu Finansmanı Bölgesel Konferansı ile ilgili bilgi verildi: 3

4 Bölgesel Konferansın amacı, Batı Balkanlar ve Türkiye de sivil topluma yönelik kamu finansmanının yani devletin kendi fonlarından sivil topluma kaynak aktarımına ilişkin sistemin nasıl iyileştirilebileceği; kamu fonlarının şeffaflığı, erişilebilirliği ve öncelik alanlarının belirlenmesinde en iyi uygulamaların neler olduğunun tartışılarak belirlenmesi idi. Fiilen Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik bir program uygulayan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ( Bölgesel Kalkınma ve SODES Bölümleri), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Bakanlığından temsilciler katıldı. TÜSEV ve STGM sivil toplumun gelişimi, Şeffaflık Derneği ise kamu finansmanının şeffaflığı, hesap verebilirliği alanında davet ettiğimiz kuruluşlar idi. Orada, Türkiye deki hibe programlarının programlama döngüsü içindeki boşluklarını belirmek ve sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Konferansın bir başka boyutu da, Batı Balkanlar ve Türkiye deki aday ülkelerin bu konudaki deneyim ve iyi örnek paylaşımlarına imkan vermekti. Hükümetler arası veya Kamu kurumları arasındaki akran desteği (Peer Support) paylaşılan ilgi çekici fikirlerden biri idi, hükümetlerin de işbirliği yapabileceği hususu öne çıktı. Öncelik alanları belirlenirken; Programların tasarlanmasında sivil toplumun katılımı ve kamu fonlarının yıllık olarak ve erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşılarak programın şeffaflığının sağlanmasının öneminin altı çizildi. Kamu finansmanının iyilştirilmesi konusunu da AB Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek Rehberlerinde yer aldığı için çalışmalarımız kapsamına almış olduk Kasım 2014, İstanbul- Çok Yararlanıcı Ülkeli (MB) İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği, AB Katılım Sürecinde Yerel Gıda Üretiminin Dönüşümü: Fırsatlar ve Engeller Konferansı konusunda TACSO Ülke Koordinatörü tarafından bilgi verildi: TACSO Makedonya Ofisi ile işbirliği içinde tasarladığımız Konferans; Makedonya ve Türkiye den yerel gıda alanında çalışan kuruluşlar ve üretici örgütlerinden temsilciler ile üretici ve aktivistlerden oluşan yaklaşık 40 kişiyi deneyimleri, AB katılım sürecinin getirdiği fırsatları ve STK lar için karşılaşılan engelleri paylaşmak üzere İstanbul da bir araya getirdi. Konferans, AB katılım süreci bağlamında yerel/ küçük ölçekli gıda üretimine ilişkin reform süreçlerinde STK ların rolü hakkında farkındalığın gelişmesini, STK deneyimlerinin paylaşılmasını ve katılımcı kuruluşlar arasında işbirlikleri ve ağlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyordu. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Bölgesel FPA (Framework Partnership Agreement/ Çerçeve Ortaklık Anlaşması) projelerinden biri olan Kırsal Alanlarda Çevresel ve Sosyo- Ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma Projesi nin (ESSEDRA) ortaklığı ile düzenlediğimiz Konferansta öne çıkan hususlardan birkaçı şunlar oldu; Sağlıklı gıdaya erişim bir insan hakkıdır ve bizden sonraki nesillerin de iyi, temiz ve adil gıdaya erişebilmesi için sürdürülebilirlik önemlidir. Bu konuda AB katılım sürecini nasıl fırsata çevirebileceğimizi, AB de bu alanda yapılan savunuculuk çalışmalarının perpektifinden tartışma imkanı bulduğumuz öğretici bir etkinlik oldu. Özellikle yerel ve sağlıklı gıdaya erişim hakkını savunan Slow Food konvinyumları gibi; tüzel kişiliği olmayan ve vatandaş örgütlenmeleri şeklinde yürütülen gıda toplulukları, üretim ağları gibi sivil yapıların varlığının desteklenmesi ve faaliyetleri için kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması gereği (Sivil Düşün Aktivist Programı gibi esnek programların önemini ortaya çıkararak) öne çıkan bir başka husus oldu. 4

5 Katılımcılar ayrıca, Konferansın ikinci gününde ESSEDRA projesi Türkiye ortağı Mutfak Dostları Derneği nin, Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile işbirliği içinde, Santral Kampüsünde düzenlenen Nuh un Ambarı- Ark of Taste Yerel Gıda Tadım Etkinliği kapsamında Türkiye de belirlenen farklı yerel gıdaları tatma, birbirlerini daha iyi tanıma ve işbirliği oluşturmak için görüşmeler yapma olanağı buldular. Makedonya da düzenlenen 4-6 Aralık 2014, Üsküp- Bölgesel İletişim Kanalları ve İyi Uygulamalar Konferansı konusunda, konferansa katılan TACSO Projesi Finans Uzmanı tarafından bilgi verildi: TACSO Bölgesel Ofisi tarafından düzenlenen konferansın amacı; sivil toplum kuruluşları için başta sosyal medya araçları olmak üzere iletişim kanallarının kullanımına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılması idi. Bu bağlamda sivil toplumun savunucuk çalışmaları ve farkındalık yaratmaya yönelik kampanya çalışmalarından iyi örnekler paylaşıldı. Her TACSO ülkesinden beş kuruluşun katıldığı konferansta Türkiye yi temsilen TÜSEV, STGM, Kaos GL, Doğa Derneği ve Türkiye Çevre Platformu ndan temsilciler bizimleydi. İyi örnek olarak Türkiye den Doğa Derneği Burdur da yürüttüğü Nehirler Özgür Aksın kampanyasına, STGM ise anayasa sürecinde yürüttüğü Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyasına ilişkin oldukça ilham verici sunumlar yaptılar. Atölye çalışmalarında katılımcılar sosyal medya araçlarını etkin kullanarak online fon yaratmaya yönelik bir çalışma yürüttüler. Hikaye anlatımı üzerine gerçekleştirilen bir diğer oturumda da sosyal değişim için hikaye anlatımının kullanımına ilişkin farkındalık oluşturan bir çalışma yapma imkanı buldular. Bu etkinliklere yönelik bilgilendirmenin ardından TACSO Ülke Koordinatörü tarafından bu dönemde yürütülen yüz yüze doğrudan teknik destek, kolaylaştırıcılık çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Toplantı gündeminin geri kalanında tartışılacak olan TACSO sürdürülebilirlik planı kapsamındaki & STGM Ortaklığı konusundan önce, UDK toplantısı öncesinde toplam 1,5 gün süren Genişleme Ülkelerinde AB Sivil Topluma Destek Rehberleri, Ülke Hedefleri Arama Çalıştayına ilişkin bilgi verildi: AB tarafından Ocak 2014 te yayınlanan Genişleme Ülkelerinde Sivil Topluma Destek Rehberine aslen bir sonuç çerçevesi. Sivil toplumun gelişimi için hedefler, referanslar, göstergeler içeren bir mantıksal çerçeve de diyebiliriz. Bu sonuç çerçevesi içinde, her bir ülke için mevcut/var olan durum raporları da hazırlandı. Bu raporlar ve sonuç çerçevesi Mayıs 2014 te, Türkiye den de sivil toplumun gelişimi için anahtar paydaşların, aynı zamanda UDK üyesi temsilcilerin olduğu bir konferans ile açıklandı. Ülke Var olan durum raporları üç kaynak referans alınarak hazırlandı; TÜSEV in de ortağı olduğu Balkan Civil Society Development Network ün Monitoring Matrix (İzleme Matrisi) Projesi, society- law- reform/monitoring- enabling- environment- for- civil- society- development- project, TACSO İhtiyaç Analizi ( raporun İngilizcesine TACSO web sitesinde bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz) ve yine TACSO tarafından IPSOS Araştırma Firmasına yaptırılan araştırmalar. 5

6 Mayıs ayındaki AB Rehberi Konferansı ile Haziran ayındaki Bölgesel Kamu Finansmanı Konferansının ardından verdiğimiz yaz molasını takiben bu iki konferansa katılan katılımcılarımız ile, rehberin izlenmesi için varolan veriler yeterli olmadığı için Türkiye nin mevcut durum raporunu iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye görev gücü/ task force olarak tabir edebileceğimiz bir Çalışma Grubu oluşturduk. Bu bağlamda Çalışma Grubumuzla üç defa toplandık ve son derece verimli çalışmalarla değerli bilgiler ürettik. Çalışma Grubunda yer alan temsilciler; AB Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı,Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı; TÜSEV;STGM idi Şeffalık Derneği ve YADA nın da destekleri ile). Mevcut durum raporunda, yasal çerçeve konusunda bir tereddütümüz yoktu, TÜSEV in konsorsiyum projesi kapsamında, mevzuat konusunda önemli çalışmaları zaten bulunuyordu. Tereddüt ettiğimiz husus, diğer ülkeler için de geçerli olduğu gibi, STK ların kapasitesi ile ilgili bölümde idi. Bir buçuk gündür gerçekleştirdiğimiz çalışma ile de, bu zorluğu yeniden tecrübe ettik. Mevcut durumuna ilişkin çalışmalarımız halihazırda sürüyor. Aralık ayında, her bir TACSO ülkesi için, AB Sonuç Çerçevesi Rehberine 2020 yılında sivil toplumun gelişimine ilişkin gerçekçi hedefler ( İdeal durum AB standartları olarak ele alındığında) konulması beklentisi ortaya çıktı. TÜSEV, STGM ve Sivil Düşün işbirliği ile gerçekleşen ve Türkiye için 2020 yılı hedeflerini belirlemeyi amaçlayan 1,5 günlük toplantımızdan çıktıları da sizlerle kısaca paylaşmak isteriz. Bu etkinliğin iki raporu olacak; katılımcıların tüm mesajlarını içeren bir toplantı tutanağı, diğeri de sonuç çerçevesinin içinde yer alması gereken teknik çıktılardan oluşacak iki ayrı raporu da yakın zamanda web sitemizde yayınlanacak. Finansal Çerçeve Çalışma Grubu Çıktıları (Grubun kolaylaştırıcılığını yapan TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından paylaşıldı) STK ların finansal sürdürülebilirliği konusunda öne çıkan hususlar; STK lara uygulanan vergi istisnaları.stk ların kişisel kar amacı gütmeyen iktisadi faaliyetlerinin vergiden muaf olması. Kamu yararı statüsünün uluslararası standartlarda düzenlenmesi ve tüm hak temelli çalışan STK lar için geçerli olması. Bireyler veya kurumların, vergi yükümlülüklerinden düşülmek üzere STK lara bağış yapabilmesi. Finansal Çerçeve Çalışma Grubu Çıktıları (Grubun kolaylaştırıcılığını yapan TÜSEV den Selen Yılmaz tarafından paylaşıldı) Sadece yasal çerçeve ile kısıtlı kalmayan, sivil toplum kamu işbirliğini de içeren pek çok farklı başlık için çalıştık. Yapılan önceliklendirme çalışmasında öne çıkan en yakıcı hususlar; TBMM ve Bakanlıklar nezdinde sivil toplumla ilişkilerden sorumlu birimler veya iletişim noktaları olması ( 2020 yılına dek en az 15 Bakanlık hedefi konuldu) Devlet kurumlarının sivil toplumun etkin katılımını sağlamak için gerekli destek ve altyapıyı sağlaması ( Katılım mekanizmalarına ilişkin bilgi verilmesi, geribildirim için yeteri kadar zaman bırakılması ve seyahat masraflarının karşılanması gibi etkin katılımı kolaylaştıracak destekler verilmesi) 6

7 STK ların ifade özgürlüklerinin genişletilmesi olmuştur. Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Çıktıları ( Grubun kolaylaştırıcılığını yapan Sivil Düşün AB Programı ndan Cengiz Çiftçi tarafından paylaşıldı) Üç hedef grubu üzerinde çalıştık. Bunlardan ilki olan şeffaf ve hesap verebilir STK ların varlığı mevzusunda üç temel öncelik ortaya çıktı. Mevcut durumda beyanname üzerinden şeffaflık var ancak artırılmalı. Ayrıca kapasite ve irade noktasında da şeffaflık artırılmalı. Kamunun şeffaflık konusunda STK ların paylaşımını sağlayan altyapı sorunlarını gidermesi. Şeffaflık sadece paylaşımla değil, kurum içi demokrasi ile de ilgili olduğundan STK ların demokratik tutumunun artırılması. STK ların etkin çalışmalarına yönelik; planlı ve göstergelere dayandırılan çalışmalar ve mevcut profesyonel çalışan sayısının, 2020 yılına dek %100 oranında artırılması öncelikli hedef olarak ortaya çıktı. STK ların finansal sürdürülebilirliğine yönelik; kamu fonları veya diğer öz fonların artırılması ile ilişkili olarak, STK ların %25 inin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu temel kaynağa sahip olması, böylelikle açılıp kapanan STK sayısının azalması bir hedef olarak ortaya çıktı. Mevcut STK ların en az %25 inin planladıkları faaliyetlerin %70 ine kaynak bulmalarını öngören bir başka hedef de belirlendi. TACSO Tarafından Bir Sonraki Dönem için Planlanan Faaliyetler: Daha sonra TACSO Ülke Koordinatörü tarafından, önümüzdeki dönemde planlanan TACSO faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi: Haziran ayında yaptığımız 2. UDK toplantısında sizlerle paylaştığımız çalışma planımızda, AB Bakanlığı tarafından açıklanan uzun ve kısa vadeli AB Ulusal Eylem Planları ( ) doğrultusunda bir takım değişiklikler oldu. TACSO olarak STK ların karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeye gayret ediyoruz, bu bağlamda Aralık ayı sonunda, içeriğini UDK üyelerimizden İHOP, Kaos GL ve Eşitiz ile birlikte tasarladığımız Ayrımcılıkla Mücadele Eşitlik Yasası Konusunda bir STK Çalıştayı düzenleyeceğiz. Çalıştayın amacı; yasa taslağı meclis komisyonlarına geldiği zaman STK ların ortaklaşmış bir pozisyonunun olmasına ve hedefledikleri değişikliklerin karar alıcılara daha net bir şekilde iletilmesine katkıda bulunmak. Ocak ayı içinde ise AB Uyum Sürecinde Güvenlik Paketi olarak geçen, toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü konusunda bir STK Çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Çalıştayın amacı; AB tarafından bölgesel düzeyde desteklenen ve Helsinki Yurttaşlar Derneği liderliğinde yürütülen Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik projesi ( ) bağlamında güvenlik meselesine insani güvenlik perspektifinden bakarak, konunun ikincil mevzuatı gündeme geldiğinde, STK ların savunabilecekleri ortak bir pozisyon almalarına, AB standartlarını tartışmaya olanak vermek. Şubat ayında ise İnsandan İnsana Programı ( P2P) kapsamında düzenlemeyi planladığımız bir diğer Konferans ise Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik konusunda. Bu bir günlük Konferansta, AB Müktesebatındaki iyi standartların neler olduğu, Türkiye nin imzaladığı sözleşmelerde ne tür prensiplerin bulunduğu tartışılacak. Avrupa Komisyonundan, BM İnsan Hakları Ajansından konuklarla ilham verici 7

8 bir Konferans olmasını umuyoruz. Mart 2015 te ise, TACSO 1 döneminde kuruluşunu desteklediğimiz Kaos GL tarafından yürütülen Homofobi Karşıtı Bölgesel Ağın Ankara da Feminist Forum ile birleşen etkinliklerini fırsat bilerek, toplumsal cinsiyet ve istihdam alanlarında AB standartlarındaki sosyal politikaları tartışmak için bir zemin oluşturmak amacıyla, bu etkinlikler arasında bir İnsandan İnsana etkinliği organize etmeyi kararlaştırdık. Yine Mart 2015 içerisinde, STGM-TACSO ortaklığına ilişkin gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz geniş katılımlı bir UDK toplantısı daha düzenlemeyi planlıyoruz. Nisan 2015 te, yasal alandaki gelişmeleri de izleyerek, Sivil Toplumun Finansal Çerçevesinin Gelişimine ilişkin sizlerle birlikte tasarlamayı umduğumuz bir çalışma planlıyoruz. Kamu finansmanı, STK lara uygulanan vergi yükümlülüklerini Türkiye den katılımcılarla, Batı Balkanlardan farklı modelleri inceleyerek tartışabileceğimiz bir etkinlik olmasını amaçlıyoruz. TACSO 1 döneminde, buna benzer bir çalışmayı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirmiştik. TACSO nun gelecek dönem etkinliklerine ilişkin sunumdan sonra, TACSO Ülke Koordinatörü tarafından ilk defa katılan UDK üyeleri için kendi benzer gündemlerini paylaşabilecekleri veya TACSO faaliyetleri arasında tasarlanmasına katkıda bulunmak ya da katılmak istedikleri etkinliklere ilişkin görüş bildirebilecekleri bilgisi verildi. Bunun üzerine Engelli Kadın Derneği tarafından Şubat 2015 te düzenlenecek İnsandan İnsana(P2P)- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı na ve Mart 2015 te İnsandan İnsana (P2P) kapsamında, Homofobi Karşıtı Bölgesel Ağı ve Feminist Forum üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Konferası na katılmak istedikleri belirtildi. SPOD Derneği -Sezen Yalçın tarafından, UDK ya ilk defa katıldığı için genel çerçeveyi görmenin faydalı olduğu belirtildi. Son dönemde, Türkiyedeki LGBT bireylerin sosyal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yaptıkları bilgisi verildi. Yasal mevzuat ve ayrımcılıkla ilgili çalışmalar da gündemlerinde olduğundan, Ayrımcılıkla Mücadele Eşitlik Yasası STK Çalıştayına katılarak, bu konuyu yereldeki LGBT örgütlerinin gündemine taşımayı önemsedikleri ifade edildi. Şubat 2015 te İnsandan İnsana (P2P) Programı kapsamında düzenlenecek AB Yolunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansına da katılmayı istedikleri belirtildi. CEİD-Yıldız Tokman tarafından; kamu politikaları ve uygulamalarının toplumsal cinsiyet açısından izlenmesi ve hak temelli sivil örgütlerin bu anlamda güçlendirilmesi alanında çalıştıkları ve halihazırda yürüttükleri İzlemenin İzlenmesi projesinde izleme yapan hak temelli örgütleri ve kadın örgütlerinin haritalandırılmasına ve buna ilişkin göstergelerin çıkarılması üzerine çalışmalar yaptıkları belirtildi. Bu projenin sonuçlarını ilgili toplantılarda paylaşacakları ifade edildi. ÖZEV-Bülent Avcılar tarafından, eşzamanlı olarak yürüttükleri benzer bir proje olduğu ve bu sebeple Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Yasası Çalıştayına katılmak istedikleri belirtildi. 8

9 TACSO İnsandan İnsana (P2P) Programı Koordinatörü tarafından, AB Yolunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansının, Kasım ayında Tiran da düzenlenen bölgesel bir konferansın devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Tiran daki Konferansın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu nun birlikte organize ettiği ve tüm Balkan ülkelerinden parlamenterlerin, ombudsmanların ve STK ların katıldığı bir toplantı olduğu ifade edildi. Toplantıda verilen mesajın; AB katılım sürecinde ayrımcılıkla mücadelenin LGBTI ve tüm hassas grupların haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı yılında düzenlenecek İnsandan İnsana (P2P) etkinliklerinin takviminin de oluşmakta olduğu ve TACSO web sitesinde bulunan online danışma süreci konusunda bilgi verildi. Belirlenmiş olan bazı bölgesel etkinliklerden bazılarına yönelik bilgi de verildi: Kasım 2015 te Göç ve insan haklarına ilişkin bir etkinlik; Eylül veya Ekim 2015 te Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Filantropi ile ilgili bir etkinlik; AB tarafından her sene organize edilen medya özgürlüğü ile ilgili ve genellikle Brüksel de düzenlenen Speak Up Konferansı. İnsandan İnsana Programı(P2P) kapsamındaki etkinlikleri TACSO web sitesinden inceleyebilirsiniz. ( TACSO Sürdürülebilirlik Planı ve Kaynak Kuruluş STGM TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından; TACSO çıkış süreci kapsamındaki STGM-TACSO ortaklığına ilişkin bilgi verildi: TACSO AB Komisyonu tarafından finanse edilen, bir konsorsiyum tarafından yürütülen ve hizmet kontratına dayalı bir proje. TACSO nun çıkış planı, proje fonksiyonlarının sürdürülebilirliğin sağlanması için, başlangıçtan beri Avrupa Komisyonu tarafından görev tanımında yer almaktaydı. TACSO bölgesel düzeyde ilk günden itibaren referans verdiği bu çıkış planını somut olarak uygulamaya geçirdi. Aslında bu çıkış planını daha olumlu bir şekilde TACSO nun Sürdürülebilirlik Planı olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik için STGM ile yürüteceğimiz ortaklık konusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. TACSO nun çıkış/sürdürülebilirlik planı kapsamında; TACSO nun Eylül 2013 itibariyle başlayan 2. Döneminde- projenin bitiş tarihi olan Eylül 2017 ye dek - ilk bir yılın sürdürülebilirlik planı kapsamında hazırlıklara ayrılması, son üç yılda ise TACSO projesinin, her bir proje ülkesindeki yerel ortaklarla birlikte yürütülmesi planlandı. Böylece TACSO nun sona ermesinin ardından her ülkede, misyonu TACSO ile aynı olan bir yerel kuruluş, projenin sivil topluma nasıl hizmet sağladığını biliyor ve projenin fonksiyonlarını sağlamaya devam ediyor olacak. Bu yerel kuruluş, TACSO nun tüm çalışmalarını, yayınlarını, bağlantılarını aşamalı olarak devralarak, proje bitişinden sonra ülkesindeki STK lara aynı hizmetleri vermeye devam edecek. Türkiye nin bu süreçte Batı Balkanlardaki diğer proje ülkelerine nazaran bir avantajı vardı. Türkiye de ise sivil toplumun gelişimi alanında pek çok ortağımız var ve sivil topluma AB tarafından verilen destek uzun yıllara dayanıyor. Diğer proje ülkelerinde uygun yerel kuruluşun bulunması süreci belli kriterlere 9

10 dayalı (Kapasite geliştirme alanında ülke çapında deneyim gibi) bir açık çağrı üzerinden yapıldı. Avrupa Birliği, Türkiye de, diğer ülkelerden farklı olarak, AB nin sivil toplumun gelişmi alanında zaten 10 yıllık bir stratejisine istinaden STGM nin TACSO nun kaynak kuruluşu olmasına karar verdi. Bildiğiniz gibi TACSO uygulamaya konduğu ilk günden beri, hizmet alımı görev tanımında da yazdığı üzere STGM ile işbirliği içinde pek çok ortak çalışma gerçekleştirdi. Eylül 2014 itibariyle de bu işbirliği resmi bir ortaklığa dönüştü. Bu ortaklık, TACSO Projesinin uygulayıcıları ile STGM arasında imzalanan ve görev tanımı ile çalışma prensiplerini belirleyen bir karşılıklı anlayış belgesine dayanıyor. UDK açısından bu ortaklığın getirdiği değişiklik, STGM nin bundan sonraki toplantılarda UDK üyesi değil de, TACSO nun kaynak kuruluşu olarak toplantılara katılması olacak. Ortaklığın ilk aşamasında, Ocak 2015 ile başlayacak bir kurumsal kapasite değerlendirme süreci söz konusu. TACSO işlevlerini daha etkin biçimde hayata geçirmek üzere STGM nin (ve diğer ülkelerdeki yerel kuruluşların) TACSO nun da desteğiyle bir metodoloji içinde kurumsal olarak kendilerini değerlendirmeleri öngörülüyor. STGM zaten 10.yılı bitirmesi sebebiyle stratejisini yeniden değerlendirme sürecinde ( 12. STGM Danışma Kurulunda ele alınacağı gibi), bu iki süreç bu şekilde örtüştü. AB Türkiye Delegasyonu-Nalan Özdemir tarafından, TACSO nun AB nin bir hizmet kontratı olarak STK lara destek işlevinin ve STGM nin farklı AB programları ile sağladığı STK lara destek işlevlerinin aynı amaca yönelik olduğunun altını çizdi, bunların ve diğer farklı destek araçlarının sivil toplumun gelişimine yönelik AB Mali Yardımı kapsamında düşülmesi gerektiğini belirtti. TÜSEV-Selen Yılmaz tarafından TACSO nun farklı işlevleri olduğu ve bu işlevler bağlamında kaynak kuruluşların olası rollerini derinlemesine değerlendirmenin önemli olacağına dikkat çekildi. İHOP-Feray Salman tarafından STGM nin bir dernek olduğu ve AB eliyle zorla kurulduğu yönünde var olan negatif algısını pekiştirmemek adına kullanılan dil konusuna dikkat çekti: TACSO nun bir hizmet kontratı olması ve STGM nin bağımsız bir dernek olması bağlamında kurumların bir araya gelmesinden bahsetmek yerine, işlevlerden bahsetmenin daha doğru olabileceği ifade edildi. STGM-Tezcan Eralp Abay tarafından, STGM nin sivil toplumun çeşitli alanlarında çalışan aktivistler kurulmuş bir dernek olduğu ve bir dernek olarak misyonları görevleri, inisiyatif alanları ve kendine özgü özellikleri olduğu belirtildi: AB nin Türkiye de sivil toplumun gelişimine yönelik yardımlarına dair bir mekanizma arayışı, STGM nin kuruluşunun temel dinamiklerinden biridir. STGM nin on yılı aşkın bir süredir ikili bir karakteri oldu. Özerk bir dernek olarak sürdürdüğü çalışmalarından bağımsız olarak basın açıklamaları yapmak gibi sivil fonksiyonlar göstermiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için AB nin Türkiye de sivil toplumun gelişimine yönelik mali yardım araçları kapsamında 2-3 yıllık projeler de yürütüldü. STGM, AB nin dış yardımlarının yöneldiği amaçlara paralel misyonlara sahip oldu- Türkiye de katılımcı demokrasinin ve sivil toplumun güçlendirilmesi gibi. STGM, Türkiye de sivil toplumun gelişimi bağlamında on yılı aşkın süredir STÖ lere teknik destek sağlayan, çeşitli AB projeleri yürüten bir dernek. Bu açıdan bakıldığında STGM nin TACSO Projesi ile ortaklığı, STGM nin sahip olduğu kendi misyonlarının doğal sonucudur. TACSO ile işbirliği açısından devraldığımız miras, aslında AB nin STÖ lere teknik destek mekanizmalarının geçirecek olduğu önümüzdeki dönemde temsiliyeti mirasıdır. STGM açısından geçmişinin getirmiş olduğu bir vazifedir. STGM nin kendi çalışmalarını 10

11 gözden geçirip, stratejik planlama dönemine gireceği konjonktürde TACSO ile işbirliği, hem TACSO hem de STGM nin desteklerinden faydalanan STK lar için önemli bir imkandır. TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından, Türkiye nin bu sürecin en önündeki ülke olduğu ve diğer ülkelere örnek teşkil edeceği için, ortaklık mesajının daha net formüle edilmesine ilişkin geribildirimleri için UDK üyelerine teşekkür edildi. TACSO-STGM Ortaklığı kapsamında toplantıya dek farklı paydaşlar ve yararlanıcılar tarafından yöneltilen bazı sorular da ele alındı: TACSO nun bütün işini STGM mi yapacak? 2017 ye kadar STGM, TACSO nun çalışma planındaki işlerini aşamalı bir planlama ile TACSO ile birlikte yapacak, ancak bunun ötesinde STGM nin sivil toplumun gelişimine yönelik kendi faaliyetleri TACSO dan bağımsız şekilde devam ediyor olacak. TACSO nun bazı işlerini STGM mi yapacak? TACSO ve STGM, TACSO nun çalışma planındaki işlerini aşamalı bir planlama ile birlikte yapacak. İlk aşamada özellikle teknik destek ve kapasite geliştirme faaliyetleri konusunda işbirliği gündemde. Yine, çeşitli eğitimlerin beraber, işbirliği içinde yürütülmesini öngörüyoruz. TACSO UDK ne olacak? TACSO UDK, projenin bitiş tarihine dek projenin danışma mekanizması olmaya devam edecek, tek fark daha önce de belirttiğim gibi STGM artık UDK üyesi olarak değil de yerel kaynak kuruluş olarak toplantıda yer alacak. TACSO nun şimdi tek ortağı STGM mi olacak? Türkiye de TACSOnun çalışma alanlarında kesiştiği, TACSOnun farklı çalışma alanlarında güçlü olan çok sayıda güçlü örgüt var. Biz çeşitli etkinliklerde farklı tematik alanlardan kuruluşlarla, UDK üyelerimizle, nerede ortaklaşabiliriz sorusunu sorarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kahve Molasından sonra TACSO-STGM ortaklığında somut olarak neler yapılabilir sorusunu tartışmak üzere çalışma gruplarına dağılmadan önce İHOP-Feray Salman tarafından faaliyetlerin incelenmesi gerektiğini, TACSO işlevlerinin sürdürülebilirlik noktasının en önemli ayağının bu faaliyetlerin kapsamı olduğu belirtildi. TACSO nun verdiği desteğin STGM tarafından sürdürülmesinin koşullarının ve faaliyetler vasıtasıyla yapılması istenen etkinin ne olduğunun da tartışılması gerektiği eklendi. TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü tarafından ortaklık kapsamında yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı: TACSO nun temel faaliyetleri ve STGM nin yıllardır sürdürdüğü faaliyetlerin kategorik alanları üzerinden bir harita, bir model çıkarmaya çalıştık. 11

12 Teknik Destek Hattı Bilgi ve Kaynak Sağlama: STK ların TACSO ve STGM ile telefon, yoluyla direkt iletişime geçmeye gerek duymadan ulaşabileceği bilgi ve kaynaklar ( Örneğin web sitesinden bulunabilecek TACSO Fon Rehberi, STGM nin Hukuk Rehberi, diğer rehber kitaplar gibi) Yardım Masası: TACSO Projesi içinde bölgesel düzeyde tanımlanıp kullanılan bir kavram. Web sitemizdeki Yardım Masası sayfasından ulaşılabilecek form üzerinden veya telefon/ yoluyla bize sorular iletilebiliyor. Ortaklık arayışına ilişkin sorular, herhangi bir hibe programına, PADOR kaydına yönelik sorular gibi. Doğrudan Teknik Destek: Aktif yardım kategorisine denk geliyor. Spesifik bir konuda yüz yüze, özelleştirilmiş ihtiyaca yönelik atölyeler. Bir örgüte kendi aralarındaki bir tartışmanın veya düzenledikleri arama toplantısının kolaylaştırıcılığı konusunda verilen destek gibi. Kapasite Geliştirme Hattı Kurumsal Koçluk: Örneğin Ankara da yeni kurulmuş bir gençlik örgütüne iletişim stratejilerini belirleme, web sitelerini oluşturma konusunda verilen destek. STGM nin yıllardır yürüttüğü kurumsal koçluk ile bunu biraz daha yapılandırmak istiyoruz. İleri Düzey Eğitimler: TACSO Türkiye nin yapması beklenen, ihtiyaç analizine bağlı olarak belirlenen bir dizi eğitim. Bu eğitimlerden bazılarını, projenin kaynaklarının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak daha etkili olabilmesi adına eğitici eğitimi formunda veya kendi alanında diğer STK lara rehberlik eden STK lara yönelik yapmayı öngördük; STK lar için STK lar: Öz Düzenleme ve İyi Yönetim Pilot Programı STK lar için STK lar: Katılımcı Planlama, Kolaylaştırılmış Uygulama STK Çalıştayları: Ticari faaliyetler hak temelli STK lar için nasıl olanak yaratabilir? Sivil Ağlar: Kaynak geliştirme & Kaynak Planlama 12

13 Giriş Düzeyinde Eğitimler: TACSO 1 döneminde yayınlanan beş adet TACSO Rehberine dayanarak, TACSO ve STGM nin kendi uzmanlarıyla yapmayı öngördüğümüz eğitimler; AB Fonlarına Erişim ve Kaynak Geliştirme AB Projelerinin Yönetimi STK Yönetimi Savunuculuk ve Politika Etkileme İletişim ve Sosyal Medya STGM-Tezcan Eralp Abay TACSO ile işbirliğinin planlanması çerçevesinde, temel olarak olanakları bir araya getirmeye çalıştığımızı ifade etti. Teknik Destek kategorisinin STGM nin 10 yıldır yaptığı tüm çalışmalarında var olan bileşenlerinden biri olduğunu, bugüne kadar yaklaşık on bin örgüte teknik destek sağladıklarını belirtti. Abay konuşmasına şöyle devam etti: Teknik Destek kategorisinin verimliliğini artırmaya ilişkin planlama yapmaya çalışırken karşımıza iki temel zorluk çıkıyor, öncelikle bu desteğin hedef kitlesinin çok geniş ve heterojen yapıda olması sebebiyle teknik destek çok geniş bir yelpazeye yayılıyor.teknik desteği planlayabilmek, gerekli kaynakları ayırabilmek ve yönetebilmek için destek alanını tanımlamamız, tasnif etmemiz ve buna göre araçlar geliştirmemiz lazım. Bugüne kadar çok dağınık olarak yapmaya çalıştık, bunu tematik hale getirebilmek için bir planlama yaptık. Hem TACSO nun hem de STGM nin elinde hatırı sayılır bir referans malzemesi var (ders notları, sunuşlar, yayınlar vs), ancak bunlar bu haliyle destek talep eden STK ların ihtiyaçlarını karşılamaya çok uygun değil. İlk kategori için bu malzemeleri daha örgütlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biçimlendirmeye, kullanışlı hale getirmeye yönelik bir planlama arayışındayız. Nasıl Yapılır? (PADOR hesabı oluşturma, Facebook hesabı yürütme vs) Youtube videoları gibi yeni görsel ve işitsel malzemeler üretmeyi planlıyoruz. Bir diğer mesele; teknik destek hizmetine ilişkin temel normları belirlemek. Biz aynı destek mekanizması, herkese eşit mesafede, şeffaf olarak verilsin, başvuranın mahremiyeti korunsun gibi bir dizi temel ilkeler seti oluşturmaya çalıştık. AB Bakanlığı- Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı- Nebilay Erdoğan tarafından yeni kurulan dernekler için kapasite geliştirme konusunda destek alabilecekleri kuruluşlara yönelik yönlendirme yapılacak bir kaynak, bir kit hazirlanabileceği veya internet ortamında yönlendirici bir bilgilendirme yapılabileceği önerildi. İHOP- Feray Salman- Çalışma gruplarında tartışılması gerekenin, TACSO ve STGM ortaklığından bağımsız olarak, Türkiye de STK ların etkili, kapsamlı ihtiyacına uygun bir hizmetin nasıl etkin şekilde sürdürülebilmesi olmasının daha faydalı olabileceğini ifade etti. Bilgi- kaynak sağlama meselesinde, STK ların ihtiyaçları üzerinden yeni bir yaklaşım oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, İHOP tarafından açılan insan hakları savunucuları web sitesinden ( ulusal ve uluslararası mekanizmalardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen kararlar, sözleşmeler, raporların yanısıra ve insan hakları başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgi alınabileceğine dair bilgilendirme yaptı. 13

14 Daha sonra STK Teknik Destek Hizmetleri, bu hizmetin alıcısı olan STK lar ve bu hizmetlerin işleyişine dair yorum ve önerilerin geliştirilmesi için üç çalışma grubu oluşturuldu. Ancak ilkelerin (Her STK ya eşit mesafede olmak, şeffaf olmak gibi) belirlenmesine yönelik bir çalışma beklenmediği bilgisi verildi. 1. Grup: Bilgi ve Kaynak Sağlama& Yardım Masası 2. Grup: Doğrudan Teknik Destek&İhtiyaca Yönelik Atölyeler 3. Grup: Kapasite Güçlendirme Grup Çalışmalarının Sonuçları Grup 1: Bilgi, kaynak sağlama ve Yardım Masasına ilişkin öneriler: İdari para cezalarının yoğunlaştığı alanlarda çalışmalar yapılsın Kitler oluşturulsun Alan ile ilgili bilgi paylaşılsın (dernekler arası iletişimi güçlendirecek bir forum, online platform vs) Hukuki yardımlar devam etsin AB süreciyle ilgili bilgi paylaşılsın Duyuru listeleri güncellensin. E-bülten etkili, devam etsin Başarı öyküleri ve deneyim paylaşımı üzerine bilgi paylaşılsın İstenilen bilgiye yönelik geri dönüş süresi 15 gün olsun Sıkça sorulan sorular yayınlansın Sivil toplum açısından olağanüstü durumlardaki ani gelişmelerde, acil çalışmalar için yardım masası olsun. Yasal süreçler, danışma süreçleriyle ilgili yardım masası Yüz yüze destekler devam etsin İzlemeye yönelik; aylık bilgi verme ve yardım masası istatistikleri yayınlansın Yine izlemeyle ilgili, belli bir sayıya ulaşıldığında (örneğin 300), bu yardımların belli bir miktarını (örneğin %10 u) rastgele seçip bir odak grup oluşturarak, desteğin niteliği ve etkinliği değerlendirilsin TACSO idari veritabanı da izleme için kullanılabilir Verilen görüş ve tavsiyelerde AB standartları dikkate alınsın Dilek, şikayet kutusu gibi bir geribildirim alanı olsun İHOP-Feray Salman tarafından verilen görüş ve önerilerde sadece AB standartlarının değil, özellikle haklarla ilgili alanlarda uluslararası sözleşmelerin de dikkate alınması gerektiğini ifade edildi. Grup 2: Doğrudan Teknik Destek&İhtiyaca Yönelik Atölyelere ilişkin öneriler: Başvuru süreçlerinde gelecek taleplerin nasıl bir sistematikle değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin; öncelik sıralaması olması ve taleplerin yönetilmesi süreçleri belirlenmeli 14

15 Sık sorulan soruların tasnif edilerek yayınlanması Yine sık sorulan sorular için web tabanlı videolar çekilip yayınlanabilir Sık sorulan sorulardan hareketle, sık yaşanan sorunlara yönelik ortaklaştırılmış eğitimler Teknik destek ekiplerine ve kamuya gelen soruların, sivil toplum ile birlikte bu tarafların da buluşacağı atölyelerde paylaşılması, böylece orta- uzun vadede bu fonksiyonun dönüştürücü bir etkisi olması, bu kamu- sivil toplum ortak atölyelerini o sorun alanının çözülmesi amacıyla kullanmak. İhtiyaca yanıt verirken diğer tematik alanlarla da etkileşim içinde olmak, anaakımlaştırma mevzusunu olmazsa olmaz bir gündem maddesi olarak daima akılda bulundurmak İhtiyacın yanıtlanması sürecinin bir sorun analizi süreci olarak değerlendirilmeli ve bu süreç içinde kamu- sivil toplum işbirliği olmalı İHOP- Feray Salman tarafından izleme değerlendirme açısından gelen taleplerin kümeleştirilerek belli aralıklarla sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İzleme değerlendirmenin klasik çıktı değerlendirmesinden çıkarılması, gelen destek taleplerinin bir ihtiyacı karşılayacağını varsayarak kamunun bu ihtiyacı görmesini sağlayacak bir etki yaratılmasının önemli olduğu belirtildi. Verilen her tavsiye, sağlanan her bilgi aslında belli değerleri de içermeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmalı, ayrımcı olmamalı vs. Kamu idaresini içinde bu tür destek verenlerin de nasıl yanıt verdikleri önemli. İnsan hakları değerleri üzerine oturmuş bir tavsiye ve yanıt verme sisteminin yaygınlaşmasına katkıda bulunmalı TACSO Ülke Koordinatörü tarafından uluslarası standartların yanısıra, destek isteyen örgütü şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kurumsallaşmaya ilgili iyi standartlara da yönlendirmenin önemli olduğu ifade edildi. Grup 3: Kapasite Güçlendirmeye ilişkin öneriler: Şu sorular önemli; kimlere ulaşabiliyoruz, kimler bize ulaşabiliyor, hedef kitlemiz kim? Gelişmiş örgütler mi az gelişmiş örgütler mi? Erişebilir olmak ve şeffaf bir süreç yönetimi önemli Sorunun sahiplerine ulaşmayı sağlamak Önceliklendirme yapmak önemli, bulunduğumuz konjonktürde temel haklar bazında önceliklendirme yapmak gerekir. Yöntemsel olarak; daha uzun vadeli, çıktının/sonucun sürdürülebilir olacağı bir kapasite geliştirme yaklaşımı uygulamak. Pek çok örgüte tek bir eğitim yerine, örgüt gibi dar bir kitleye uzun vadeli kurumsal koçluk yapılması gibi. STK lar için STK lar konusunda; farklı yerellerde hak temelli çalışan, belli bir seviyeye gelmiş ama henüz sürdürülebilir bir kapasite geliştirme imkanı olmayan, ama bir- iki senelik destekle bunu yapabilecek kapasitesi olan ortaklar bulmak ve onlarla çalışmak, böylece yereldeki kapasiteyi geliştirmek Yine STK lar için STK larda aynı alanda çalışanların (farklı yaklaşımlarla da olsa) bir araya gelerek birbirlerinin kapasitesini geliştirmesi, veya ayrı tematik alanlarda çalışıp aynı yöntem/yaklaşımları uygulayan örgütlerin bir araya gelmesi 15

16 Temel güçlendirme başlığı altında; diyalog etkinlikleri dediğimiz ortak noktalarda kapasite geliştirme ihtiyaçları olduğu için bir araya gelebilecek, farklı noktalarda birbirlerinin kapasitesini geliştirebilecek küçük gruplarla çalışmalar yapılabilir Özellikle savunuculuk alanında aynı alan için mesaj vermek isteyen örgütlerin ortak mesaj oluşturma veya farklılıkları koruyarak da olsa ortak noktaları bularak mesaj oluşturma becerisi güçlendirilebilir İlkelerin anaakımlaştırılması gözetilmeli Kurumsal koçluk meselesini, TACSO bugüne dek mentörlük, koçluk olarak değil de birlikte yapma, birlikte öğrenme olarak tanımladı, bu yaklaşımla devam etsin Öz düzenleme konusunda, pilot olarak yapılacak ise bunu üstlenebilecek büyük bütçeli örgütlerle çalışmalı, belki bir P2P etkinliği ile bu konudaki iyi örnekler paylaşılabilir Kapasite geliştirme açısından; coğrafi olarak dokunulmamış alanlar, hareketlenememiş/örgütlenememiş yereller, veya sorun alanları varsa bunlara dokunmak ve hareketlendirmek için teşvik edici olmalı Düzenli eğitimler verilebilir ve bununla tanınabilir (Her ayın ilk haftası XXX eğitimi vermek gibi) Soru işareti şu oldu, evrensel ilkelere uymayan, örneğin ayrımcılık yapan STK larla nasıl çalışılmalı? Bunun üzerine Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü- Mehmet Yıldıran tarafından prensip olarak AB karşıtı sivil toplum örgütleriyle çalışma konusunda bir ayrım olup olmadığı soruldu. TACSO Ülke Koordinatörü tarafından TACSO ve STGM de bu şekilde bir ayrım uygulanmadığı belirtildi. İHOP- Feray Salman tarafından teknik destek ekiplerinin, destek talebi geldiğinde başvuranın kim olduğuyla değil, başvurunun içeriğiyle ilgileniyor olması gerektiğini belirtilerek, ayrımcı bir örgütle çalışmanın ancak kurumsal açık ilkeler üzerinden engellenebileceği eklendi. Ülke Koordinatörü tarafından toplantının kapanışından önce üyelerin son yorumları, eklemek istedikleri olup olmadığı soruldu. STGM- Tezcan Eralp Abay tüm katılımcılara teşekkür ederek, beklenenin çok üzerinde ilham verici bir çalışma olduğunu, teknik destek hizmetlerinin kalitesini yükseltecek katkılar sağlandığını ifade etti. TACSO Ülke Koordinatörü çok somut, yön gösteren, faydalanılabilecek öneriler geldiğini belirtip, tüm katılımcılara katkılarından ötürü teşekkür ederek toplantıyı kapattı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

12-13 Ekim Gordion Otel, Ankara

12-13 Ekim Gordion Otel, Ankara 6. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu (UDK) Toplantısı Katılım Sağlayan Üyeler: Avrupa Birliği Bakanlığı T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Helsinki Yurttaşlar Derneği İnsan Hakları Ortak Platformu-

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI TACSO Türkiye Bilgilendirme Oturumu BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI SİVİL TOPLUM ARACI / (Referans: Europeaid/132438/C/ACT/MulD) Teklif Çağrısının Genel Amacı Karar alma

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarakk Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı 23 27 Ocak 2017 Türkiye de iyi çevresel duruma ulaşılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 13 Mayıs 2014 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels 15-18 MART 2015 Limak Limra Hotels KONGRE DAVET YAZISI Sayın Yetkili, Yerel Kalkınma Derneği; Global Düşün, Yerel Hareket Et felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB projeleri hazırlarken sivil toplum örgütlerinin baş vurabilecekleri belge, bilgi ve temel dokümanları STÖ'ler için derledik. AB - Türkiye Mali İşbirliği "AB Katılım

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynaklarını ve zamanlarını etkin kullanmalarına yardımcı olabilecek, çeşitli hibe programlarına

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı