3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı"

Transkript

1 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı AB Bakanlığı- Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı AB Bakanlığı- Proje Uygulama Başkanlığı Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bağımsız İletişim Ağı- Bianet Engelli Kadın Derneği Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı- TÜSEV Yasama Derneği- Yasader Yaşama Dair Vakıf- Yada Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı- ÖZEV Arı Hareketi Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği - SPOD İnsan Hakları Ortak Platformu- İHOP Türkiye Çevre Platformu- TÜRÇEP Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği- CEİD Gündem Çocuk Derneği Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Kaos GL Derneği Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı TACSO Temsilcileri, Kaynak Kuruluş ve Gözlemciler: Ülke Koordinatörü- Ayça Bulut Bican TACSO İnsandan İnsana Programı (P2P) Koordinatörü- Neslihan Özgüneş - Proje ve Finans Uzmanı- Akça Şaylan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi- STGM Sivil Düşün AB Programı 1

2 Katılamayan UDK Üyeleri: Doğa Derneği Bilgi Üniversitesi STK Çalışmaları Birimi Kadın Adayları Destekleme Derneği- Kader Helsinki Yurttaşlar Derneği Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Toplum Gönüllüleri Vakfı- TOG Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği- KSSD Eşitiz Sabancı Vakfı Üyelere Toplantıdan Önce İletilen Belgeler: Toplantı Gündemi 2

3 TOPLANTI RAPORU Ofisi tarafından düzenlenen üçüncü Ulusal Danışma Kurulu toplantısı, Ülke Koordinatörü nün açılış konuşması ile başladıktan sonra, toplantıya ilk defa katılım gösteren üyeler için, her bir üye kendini ve temsil ettiği kurumu kısaca tanıttı. Ülke Koordinatörü tarafından toplantı gündemine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapıldı. TACSO ekibi, bir önceki UDK toplantısından beri yapılan faaliyetleri aşağıdaki şekilde aktardı. TACSO Tarafından Bir Önceki UDK Döneminden Beri Gerçekleştirilen Faaliyetler: 26 Haziran 2014, İstanbul- Tek Yararlanıcı Ülkeli (SB) İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği Sosyal Girişimcilik Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı, İnsandan İnsana Programı kapsamında İstanbul Salt Galata da gerçekleşti. 70 kadar katılımcının olduğu bu Konferans, UDK üyesi TÜSEV ile işbirliği içinde düzenlendi. Tek Yararlanıcı Ülkeye yönelik olması sebebiyle yalnızca Türkiye den katılımcıların yer aldığı Konferans ta AB ve AB aday ülkelerinden de konuşmacı ve kaynak kişiler katkı sağladı. TACSO İnsandan İnsana Program Koordinatörü Neslihan Özgüneş tarafından Konferansın içeriği hakkında biraz daha detaylı bilgi verildi: TACSO nun Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile birlikte düzenlediği Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı nın amacı, Türkiye de sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve sosyal girişimciliği teşvik etmek, ayrıca toplumsal değişim, sosyal içerme ve sürdürülebilir toplumsal gelişmede bir araç olarak sosyal girişimciliğin öneminin vurgulanması idi. Konferansın ilk bölümünde sosyal içerme için farklı sosyal girişimcilik modellerine yer verildi. Bu bölümdeki ilgi çekici örneklerden bazıları şu şekildeydi: Sosyal girişim yoluyla çevreyi koruma ve bu amaç için yereldeki topluluklarla gelir sağlama; Engellilerin sosyal içermesine ilişkin yapılan çalışmalar; İspanya da ikinci el ürünlerin dönüştürülerek hassas grupların toplumsal katılımına yönelik yapılan çalışma. Öğleden sonraki bölümde de sosyal girişimcilik modellerine yönelik çeşitli sorulara yanıt veren farklı çalıştaylar yapıldı. Türkiye de daha çok girişimcilik yönüyle konuşulan sosyal girişimciliğin, sosyal yönüne ağırlık vererek ele alan, yerelden de pek çok katılımcının olduğu, oldukça ilginç ve etkileşimli bir konferans oldu. Konferansın raporuna ve video görüntülerine TACSO web sitesinden ulaşabilirsiniz. Türkçe Rapor: TR İngilizce Rapor ve Materyaller: US TACSO Ülke Koordinatörü tarafından Haziran da Pristina da düzenlenen Sivil Topluma Yönelik Kamu Finansmanı Bölgesel Konferansı ile ilgili bilgi verildi: 3

4 Bölgesel Konferansın amacı, Batı Balkanlar ve Türkiye de sivil topluma yönelik kamu finansmanının yani devletin kendi fonlarından sivil topluma kaynak aktarımına ilişkin sistemin nasıl iyileştirilebileceği; kamu fonlarının şeffaflığı, erişilebilirliği ve öncelik alanlarının belirlenmesinde en iyi uygulamaların neler olduğunun tartışılarak belirlenmesi idi. Fiilen Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik bir program uygulayan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ( Bölgesel Kalkınma ve SODES Bölümleri), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Bakanlığından temsilciler katıldı. TÜSEV ve STGM sivil toplumun gelişimi, Şeffaflık Derneği ise kamu finansmanının şeffaflığı, hesap verebilirliği alanında davet ettiğimiz kuruluşlar idi. Orada, Türkiye deki hibe programlarının programlama döngüsü içindeki boşluklarını belirmek ve sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Konferansın bir başka boyutu da, Batı Balkanlar ve Türkiye deki aday ülkelerin bu konudaki deneyim ve iyi örnek paylaşımlarına imkan vermekti. Hükümetler arası veya Kamu kurumları arasındaki akran desteği (Peer Support) paylaşılan ilgi çekici fikirlerden biri idi, hükümetlerin de işbirliği yapabileceği hususu öne çıktı. Öncelik alanları belirlenirken; Programların tasarlanmasında sivil toplumun katılımı ve kamu fonlarının yıllık olarak ve erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşılarak programın şeffaflığının sağlanmasının öneminin altı çizildi. Kamu finansmanının iyilştirilmesi konusunu da AB Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek Rehberlerinde yer aldığı için çalışmalarımız kapsamına almış olduk Kasım 2014, İstanbul- Çok Yararlanıcı Ülkeli (MB) İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği, AB Katılım Sürecinde Yerel Gıda Üretiminin Dönüşümü: Fırsatlar ve Engeller Konferansı konusunda TACSO Ülke Koordinatörü tarafından bilgi verildi: TACSO Makedonya Ofisi ile işbirliği içinde tasarladığımız Konferans; Makedonya ve Türkiye den yerel gıda alanında çalışan kuruluşlar ve üretici örgütlerinden temsilciler ile üretici ve aktivistlerden oluşan yaklaşık 40 kişiyi deneyimleri, AB katılım sürecinin getirdiği fırsatları ve STK lar için karşılaşılan engelleri paylaşmak üzere İstanbul da bir araya getirdi. Konferans, AB katılım süreci bağlamında yerel/ küçük ölçekli gıda üretimine ilişkin reform süreçlerinde STK ların rolü hakkında farkındalığın gelişmesini, STK deneyimlerinin paylaşılmasını ve katılımcı kuruluşlar arasında işbirlikleri ve ağlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyordu. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Bölgesel FPA (Framework Partnership Agreement/ Çerçeve Ortaklık Anlaşması) projelerinden biri olan Kırsal Alanlarda Çevresel ve Sosyo- Ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma Projesi nin (ESSEDRA) ortaklığı ile düzenlediğimiz Konferansta öne çıkan hususlardan birkaçı şunlar oldu; Sağlıklı gıdaya erişim bir insan hakkıdır ve bizden sonraki nesillerin de iyi, temiz ve adil gıdaya erişebilmesi için sürdürülebilirlik önemlidir. Bu konuda AB katılım sürecini nasıl fırsata çevirebileceğimizi, AB de bu alanda yapılan savunuculuk çalışmalarının perpektifinden tartışma imkanı bulduğumuz öğretici bir etkinlik oldu. Özellikle yerel ve sağlıklı gıdaya erişim hakkını savunan Slow Food konvinyumları gibi; tüzel kişiliği olmayan ve vatandaş örgütlenmeleri şeklinde yürütülen gıda toplulukları, üretim ağları gibi sivil yapıların varlığının desteklenmesi ve faaliyetleri için kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması gereği (Sivil Düşün Aktivist Programı gibi esnek programların önemini ortaya çıkararak) öne çıkan bir başka husus oldu. 4

5 Katılımcılar ayrıca, Konferansın ikinci gününde ESSEDRA projesi Türkiye ortağı Mutfak Dostları Derneği nin, Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile işbirliği içinde, Santral Kampüsünde düzenlenen Nuh un Ambarı- Ark of Taste Yerel Gıda Tadım Etkinliği kapsamında Türkiye de belirlenen farklı yerel gıdaları tatma, birbirlerini daha iyi tanıma ve işbirliği oluşturmak için görüşmeler yapma olanağı buldular. Makedonya da düzenlenen 4-6 Aralık 2014, Üsküp- Bölgesel İletişim Kanalları ve İyi Uygulamalar Konferansı konusunda, konferansa katılan TACSO Projesi Finans Uzmanı tarafından bilgi verildi: TACSO Bölgesel Ofisi tarafından düzenlenen konferansın amacı; sivil toplum kuruluşları için başta sosyal medya araçları olmak üzere iletişim kanallarının kullanımına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılması idi. Bu bağlamda sivil toplumun savunucuk çalışmaları ve farkındalık yaratmaya yönelik kampanya çalışmalarından iyi örnekler paylaşıldı. Her TACSO ülkesinden beş kuruluşun katıldığı konferansta Türkiye yi temsilen TÜSEV, STGM, Kaos GL, Doğa Derneği ve Türkiye Çevre Platformu ndan temsilciler bizimleydi. İyi örnek olarak Türkiye den Doğa Derneği Burdur da yürüttüğü Nehirler Özgür Aksın kampanyasına, STGM ise anayasa sürecinde yürüttüğü Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyasına ilişkin oldukça ilham verici sunumlar yaptılar. Atölye çalışmalarında katılımcılar sosyal medya araçlarını etkin kullanarak online fon yaratmaya yönelik bir çalışma yürüttüler. Hikaye anlatımı üzerine gerçekleştirilen bir diğer oturumda da sosyal değişim için hikaye anlatımının kullanımına ilişkin farkındalık oluşturan bir çalışma yapma imkanı buldular. Bu etkinliklere yönelik bilgilendirmenin ardından TACSO Ülke Koordinatörü tarafından bu dönemde yürütülen yüz yüze doğrudan teknik destek, kolaylaştırıcılık çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Toplantı gündeminin geri kalanında tartışılacak olan TACSO sürdürülebilirlik planı kapsamındaki & STGM Ortaklığı konusundan önce, UDK toplantısı öncesinde toplam 1,5 gün süren Genişleme Ülkelerinde AB Sivil Topluma Destek Rehberleri, Ülke Hedefleri Arama Çalıştayına ilişkin bilgi verildi: AB tarafından Ocak 2014 te yayınlanan Genişleme Ülkelerinde Sivil Topluma Destek Rehberine aslen bir sonuç çerçevesi. Sivil toplumun gelişimi için hedefler, referanslar, göstergeler içeren bir mantıksal çerçeve de diyebiliriz. Bu sonuç çerçevesi içinde, her bir ülke için mevcut/var olan durum raporları da hazırlandı. Bu raporlar ve sonuç çerçevesi Mayıs 2014 te, Türkiye den de sivil toplumun gelişimi için anahtar paydaşların, aynı zamanda UDK üyesi temsilcilerin olduğu bir konferans ile açıklandı. Ülke Var olan durum raporları üç kaynak referans alınarak hazırlandı; TÜSEV in de ortağı olduğu Balkan Civil Society Development Network ün Monitoring Matrix (İzleme Matrisi) Projesi, society- law- reform/monitoring- enabling- environment- for- civil- society- development- project, TACSO İhtiyaç Analizi ( raporun İngilizcesine TACSO web sitesinde bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz) ve yine TACSO tarafından IPSOS Araştırma Firmasına yaptırılan araştırmalar. 5

6 Mayıs ayındaki AB Rehberi Konferansı ile Haziran ayındaki Bölgesel Kamu Finansmanı Konferansının ardından verdiğimiz yaz molasını takiben bu iki konferansa katılan katılımcılarımız ile, rehberin izlenmesi için varolan veriler yeterli olmadığı için Türkiye nin mevcut durum raporunu iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye görev gücü/ task force olarak tabir edebileceğimiz bir Çalışma Grubu oluşturduk. Bu bağlamda Çalışma Grubumuzla üç defa toplandık ve son derece verimli çalışmalarla değerli bilgiler ürettik. Çalışma Grubunda yer alan temsilciler; AB Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı,Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı; TÜSEV;STGM idi Şeffalık Derneği ve YADA nın da destekleri ile). Mevcut durum raporunda, yasal çerçeve konusunda bir tereddütümüz yoktu, TÜSEV in konsorsiyum projesi kapsamında, mevzuat konusunda önemli çalışmaları zaten bulunuyordu. Tereddüt ettiğimiz husus, diğer ülkeler için de geçerli olduğu gibi, STK ların kapasitesi ile ilgili bölümde idi. Bir buçuk gündür gerçekleştirdiğimiz çalışma ile de, bu zorluğu yeniden tecrübe ettik. Mevcut durumuna ilişkin çalışmalarımız halihazırda sürüyor. Aralık ayında, her bir TACSO ülkesi için, AB Sonuç Çerçevesi Rehberine 2020 yılında sivil toplumun gelişimine ilişkin gerçekçi hedefler ( İdeal durum AB standartları olarak ele alındığında) konulması beklentisi ortaya çıktı. TÜSEV, STGM ve Sivil Düşün işbirliği ile gerçekleşen ve Türkiye için 2020 yılı hedeflerini belirlemeyi amaçlayan 1,5 günlük toplantımızdan çıktıları da sizlerle kısaca paylaşmak isteriz. Bu etkinliğin iki raporu olacak; katılımcıların tüm mesajlarını içeren bir toplantı tutanağı, diğeri de sonuç çerçevesinin içinde yer alması gereken teknik çıktılardan oluşacak iki ayrı raporu da yakın zamanda web sitemizde yayınlanacak. Finansal Çerçeve Çalışma Grubu Çıktıları (Grubun kolaylaştırıcılığını yapan TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından paylaşıldı) STK ların finansal sürdürülebilirliği konusunda öne çıkan hususlar; STK lara uygulanan vergi istisnaları.stk ların kişisel kar amacı gütmeyen iktisadi faaliyetlerinin vergiden muaf olması. Kamu yararı statüsünün uluslararası standartlarda düzenlenmesi ve tüm hak temelli çalışan STK lar için geçerli olması. Bireyler veya kurumların, vergi yükümlülüklerinden düşülmek üzere STK lara bağış yapabilmesi. Finansal Çerçeve Çalışma Grubu Çıktıları (Grubun kolaylaştırıcılığını yapan TÜSEV den Selen Yılmaz tarafından paylaşıldı) Sadece yasal çerçeve ile kısıtlı kalmayan, sivil toplum kamu işbirliğini de içeren pek çok farklı başlık için çalıştık. Yapılan önceliklendirme çalışmasında öne çıkan en yakıcı hususlar; TBMM ve Bakanlıklar nezdinde sivil toplumla ilişkilerden sorumlu birimler veya iletişim noktaları olması ( 2020 yılına dek en az 15 Bakanlık hedefi konuldu) Devlet kurumlarının sivil toplumun etkin katılımını sağlamak için gerekli destek ve altyapıyı sağlaması ( Katılım mekanizmalarına ilişkin bilgi verilmesi, geribildirim için yeteri kadar zaman bırakılması ve seyahat masraflarının karşılanması gibi etkin katılımı kolaylaştıracak destekler verilmesi) 6

7 STK ların ifade özgürlüklerinin genişletilmesi olmuştur. Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Çıktıları ( Grubun kolaylaştırıcılığını yapan Sivil Düşün AB Programı ndan Cengiz Çiftçi tarafından paylaşıldı) Üç hedef grubu üzerinde çalıştık. Bunlardan ilki olan şeffaf ve hesap verebilir STK ların varlığı mevzusunda üç temel öncelik ortaya çıktı. Mevcut durumda beyanname üzerinden şeffaflık var ancak artırılmalı. Ayrıca kapasite ve irade noktasında da şeffaflık artırılmalı. Kamunun şeffaflık konusunda STK ların paylaşımını sağlayan altyapı sorunlarını gidermesi. Şeffaflık sadece paylaşımla değil, kurum içi demokrasi ile de ilgili olduğundan STK ların demokratik tutumunun artırılması. STK ların etkin çalışmalarına yönelik; planlı ve göstergelere dayandırılan çalışmalar ve mevcut profesyonel çalışan sayısının, 2020 yılına dek %100 oranında artırılması öncelikli hedef olarak ortaya çıktı. STK ların finansal sürdürülebilirliğine yönelik; kamu fonları veya diğer öz fonların artırılması ile ilişkili olarak, STK ların %25 inin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu temel kaynağa sahip olması, böylelikle açılıp kapanan STK sayısının azalması bir hedef olarak ortaya çıktı. Mevcut STK ların en az %25 inin planladıkları faaliyetlerin %70 ine kaynak bulmalarını öngören bir başka hedef de belirlendi. TACSO Tarafından Bir Sonraki Dönem için Planlanan Faaliyetler: Daha sonra TACSO Ülke Koordinatörü tarafından, önümüzdeki dönemde planlanan TACSO faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi: Haziran ayında yaptığımız 2. UDK toplantısında sizlerle paylaştığımız çalışma planımızda, AB Bakanlığı tarafından açıklanan uzun ve kısa vadeli AB Ulusal Eylem Planları (http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49794 ) doğrultusunda bir takım değişiklikler oldu. TACSO olarak STK ların karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeye gayret ediyoruz, bu bağlamda Aralık ayı sonunda, içeriğini UDK üyelerimizden İHOP, Kaos GL ve Eşitiz ile birlikte tasarladığımız Ayrımcılıkla Mücadele Eşitlik Yasası Konusunda bir STK Çalıştayı düzenleyeceğiz. Çalıştayın amacı; yasa taslağı meclis komisyonlarına geldiği zaman STK ların ortaklaşmış bir pozisyonunun olmasına ve hedefledikleri değişikliklerin karar alıcılara daha net bir şekilde iletilmesine katkıda bulunmak. Ocak ayı içinde ise AB Uyum Sürecinde Güvenlik Paketi olarak geçen, toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü konusunda bir STK Çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Çalıştayın amacı; AB tarafından bölgesel düzeyde desteklenen ve Helsinki Yurttaşlar Derneği liderliğinde yürütülen Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik projesi ( ) bağlamında güvenlik meselesine insani güvenlik perspektifinden bakarak, konunun ikincil mevzuatı gündeme geldiğinde, STK ların savunabilecekleri ortak bir pozisyon almalarına, AB standartlarını tartışmaya olanak vermek. Şubat ayında ise İnsandan İnsana Programı ( P2P) kapsamında düzenlemeyi planladığımız bir diğer Konferans ise Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik konusunda. Bu bir günlük Konferansta, AB Müktesebatındaki iyi standartların neler olduğu, Türkiye nin imzaladığı sözleşmelerde ne tür prensiplerin bulunduğu tartışılacak. Avrupa Komisyonundan, BM İnsan Hakları Ajansından konuklarla ilham verici 7

8 bir Konferans olmasını umuyoruz. Mart 2015 te ise, TACSO 1 döneminde kuruluşunu desteklediğimiz Kaos GL tarafından yürütülen Homofobi Karşıtı Bölgesel Ağın Ankara da Feminist Forum ile birleşen etkinliklerini fırsat bilerek, toplumsal cinsiyet ve istihdam alanlarında AB standartlarındaki sosyal politikaları tartışmak için bir zemin oluşturmak amacıyla, bu etkinlikler arasında bir İnsandan İnsana etkinliği organize etmeyi kararlaştırdık. Yine Mart 2015 içerisinde, STGM-TACSO ortaklığına ilişkin gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz geniş katılımlı bir UDK toplantısı daha düzenlemeyi planlıyoruz. Nisan 2015 te, yasal alandaki gelişmeleri de izleyerek, Sivil Toplumun Finansal Çerçevesinin Gelişimine ilişkin sizlerle birlikte tasarlamayı umduğumuz bir çalışma planlıyoruz. Kamu finansmanı, STK lara uygulanan vergi yükümlülüklerini Türkiye den katılımcılarla, Batı Balkanlardan farklı modelleri inceleyerek tartışabileceğimiz bir etkinlik olmasını amaçlıyoruz. TACSO 1 döneminde, buna benzer bir çalışmayı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirmiştik. TACSO nun gelecek dönem etkinliklerine ilişkin sunumdan sonra, TACSO Ülke Koordinatörü tarafından ilk defa katılan UDK üyeleri için kendi benzer gündemlerini paylaşabilecekleri veya TACSO faaliyetleri arasında tasarlanmasına katkıda bulunmak ya da katılmak istedikleri etkinliklere ilişkin görüş bildirebilecekleri bilgisi verildi. Bunun üzerine Engelli Kadın Derneği tarafından Şubat 2015 te düzenlenecek İnsandan İnsana(P2P)- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı na ve Mart 2015 te İnsandan İnsana (P2P) kapsamında, Homofobi Karşıtı Bölgesel Ağı ve Feminist Forum üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Konferası na katılmak istedikleri belirtildi. SPOD Derneği -Sezen Yalçın tarafından, UDK ya ilk defa katıldığı için genel çerçeveyi görmenin faydalı olduğu belirtildi. Son dönemde, Türkiyedeki LGBT bireylerin sosyal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yaptıkları bilgisi verildi. Yasal mevzuat ve ayrımcılıkla ilgili çalışmalar da gündemlerinde olduğundan, Ayrımcılıkla Mücadele Eşitlik Yasası STK Çalıştayına katılarak, bu konuyu yereldeki LGBT örgütlerinin gündemine taşımayı önemsedikleri ifade edildi. Şubat 2015 te İnsandan İnsana (P2P) Programı kapsamında düzenlenecek AB Yolunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansına da katılmayı istedikleri belirtildi. CEİD-Yıldız Tokman tarafından; kamu politikaları ve uygulamalarının toplumsal cinsiyet açısından izlenmesi ve hak temelli sivil örgütlerin bu anlamda güçlendirilmesi alanında çalıştıkları ve halihazırda yürüttükleri İzlemenin İzlenmesi projesinde izleme yapan hak temelli örgütleri ve kadın örgütlerinin haritalandırılmasına ve buna ilişkin göstergelerin çıkarılması üzerine çalışmalar yaptıkları belirtildi. Bu projenin sonuçlarını ilgili toplantılarda paylaşacakları ifade edildi. ÖZEV-Bülent Avcılar tarafından, eşzamanlı olarak yürüttükleri benzer bir proje olduğu ve bu sebeple Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Yasası Çalıştayına katılmak istedikleri belirtildi. 8

9 TACSO İnsandan İnsana (P2P) Programı Koordinatörü tarafından, AB Yolunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansının, Kasım ayında Tiran da düzenlenen bölgesel bir konferansın devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Tiran daki Konferansın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu nun birlikte organize ettiği ve tüm Balkan ülkelerinden parlamenterlerin, ombudsmanların ve STK ların katıldığı bir toplantı olduğu ifade edildi. Toplantıda verilen mesajın; AB katılım sürecinde ayrımcılıkla mücadelenin LGBTI ve tüm hassas grupların haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı yılında düzenlenecek İnsandan İnsana (P2P) etkinliklerinin takviminin de oluşmakta olduğu ve TACSO web sitesinde bulunan online danışma süreci konusunda bilgi verildi. Belirlenmiş olan bazı bölgesel etkinliklerden bazılarına yönelik bilgi de verildi: Kasım 2015 te Göç ve insan haklarına ilişkin bir etkinlik; Eylül veya Ekim 2015 te Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Filantropi ile ilgili bir etkinlik; AB tarafından her sene organize edilen medya özgürlüğü ile ilgili ve genellikle Brüksel de düzenlenen Speak Up Konferansı. İnsandan İnsana Programı(P2P) kapsamındaki etkinlikleri TACSO web sitesinden inceleyebilirsiniz. (http://www.tacso.org/news/p2p/default.aspx?id=9875) TACSO Sürdürülebilirlik Planı ve Kaynak Kuruluş STGM TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından; TACSO çıkış süreci kapsamındaki STGM-TACSO ortaklığına ilişkin bilgi verildi: TACSO AB Komisyonu tarafından finanse edilen, bir konsorsiyum tarafından yürütülen ve hizmet kontratına dayalı bir proje. TACSO nun çıkış planı, proje fonksiyonlarının sürdürülebilirliğin sağlanması için, başlangıçtan beri Avrupa Komisyonu tarafından görev tanımında yer almaktaydı. TACSO bölgesel düzeyde ilk günden itibaren referans verdiği bu çıkış planını somut olarak uygulamaya geçirdi. Aslında bu çıkış planını daha olumlu bir şekilde TACSO nun Sürdürülebilirlik Planı olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik için STGM ile yürüteceğimiz ortaklık konusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. TACSO nun çıkış/sürdürülebilirlik planı kapsamında; TACSO nun Eylül 2013 itibariyle başlayan 2. Döneminde- projenin bitiş tarihi olan Eylül 2017 ye dek - ilk bir yılın sürdürülebilirlik planı kapsamında hazırlıklara ayrılması, son üç yılda ise TACSO projesinin, her bir proje ülkesindeki yerel ortaklarla birlikte yürütülmesi planlandı. Böylece TACSO nun sona ermesinin ardından her ülkede, misyonu TACSO ile aynı olan bir yerel kuruluş, projenin sivil topluma nasıl hizmet sağladığını biliyor ve projenin fonksiyonlarını sağlamaya devam ediyor olacak. Bu yerel kuruluş, TACSO nun tüm çalışmalarını, yayınlarını, bağlantılarını aşamalı olarak devralarak, proje bitişinden sonra ülkesindeki STK lara aynı hizmetleri vermeye devam edecek. Türkiye nin bu süreçte Batı Balkanlardaki diğer proje ülkelerine nazaran bir avantajı vardı. Türkiye de ise sivil toplumun gelişimi alanında pek çok ortağımız var ve sivil topluma AB tarafından verilen destek uzun yıllara dayanıyor. Diğer proje ülkelerinde uygun yerel kuruluşun bulunması süreci belli kriterlere 9

10 dayalı (Kapasite geliştirme alanında ülke çapında deneyim gibi) bir açık çağrı üzerinden yapıldı. Avrupa Birliği, Türkiye de, diğer ülkelerden farklı olarak, AB nin sivil toplumun gelişmi alanında zaten 10 yıllık bir stratejisine istinaden STGM nin TACSO nun kaynak kuruluşu olmasına karar verdi. Bildiğiniz gibi TACSO uygulamaya konduğu ilk günden beri, hizmet alımı görev tanımında da yazdığı üzere STGM ile işbirliği içinde pek çok ortak çalışma gerçekleştirdi. Eylül 2014 itibariyle de bu işbirliği resmi bir ortaklığa dönüştü. Bu ortaklık, TACSO Projesinin uygulayıcıları ile STGM arasında imzalanan ve görev tanımı ile çalışma prensiplerini belirleyen bir karşılıklı anlayış belgesine dayanıyor. UDK açısından bu ortaklığın getirdiği değişiklik, STGM nin bundan sonraki toplantılarda UDK üyesi değil de, TACSO nun kaynak kuruluşu olarak toplantılara katılması olacak. Ortaklığın ilk aşamasında, Ocak 2015 ile başlayacak bir kurumsal kapasite değerlendirme süreci söz konusu. TACSO işlevlerini daha etkin biçimde hayata geçirmek üzere STGM nin (ve diğer ülkelerdeki yerel kuruluşların) TACSO nun da desteğiyle bir metodoloji içinde kurumsal olarak kendilerini değerlendirmeleri öngörülüyor. STGM zaten 10.yılı bitirmesi sebebiyle stratejisini yeniden değerlendirme sürecinde ( 12. STGM Danışma Kurulunda ele alınacağı gibi), bu iki süreç bu şekilde örtüştü. AB Türkiye Delegasyonu-Nalan Özdemir tarafından, TACSO nun AB nin bir hizmet kontratı olarak STK lara destek işlevinin ve STGM nin farklı AB programları ile sağladığı STK lara destek işlevlerinin aynı amaca yönelik olduğunun altını çizdi, bunların ve diğer farklı destek araçlarının sivil toplumun gelişimine yönelik AB Mali Yardımı kapsamında düşülmesi gerektiğini belirtti. TÜSEV-Selen Yılmaz tarafından TACSO nun farklı işlevleri olduğu ve bu işlevler bağlamında kaynak kuruluşların olası rollerini derinlemesine değerlendirmenin önemli olacağına dikkat çekildi. İHOP-Feray Salman tarafından STGM nin bir dernek olduğu ve AB eliyle zorla kurulduğu yönünde var olan negatif algısını pekiştirmemek adına kullanılan dil konusuna dikkat çekti: TACSO nun bir hizmet kontratı olması ve STGM nin bağımsız bir dernek olması bağlamında kurumların bir araya gelmesinden bahsetmek yerine, işlevlerden bahsetmenin daha doğru olabileceği ifade edildi. STGM-Tezcan Eralp Abay tarafından, STGM nin sivil toplumun çeşitli alanlarında çalışan aktivistler kurulmuş bir dernek olduğu ve bir dernek olarak misyonları görevleri, inisiyatif alanları ve kendine özgü özellikleri olduğu belirtildi: AB nin Türkiye de sivil toplumun gelişimine yönelik yardımlarına dair bir mekanizma arayışı, STGM nin kuruluşunun temel dinamiklerinden biridir. STGM nin on yılı aşkın bir süredir ikili bir karakteri oldu. Özerk bir dernek olarak sürdürdüğü çalışmalarından bağımsız olarak basın açıklamaları yapmak gibi sivil fonksiyonlar göstermiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için AB nin Türkiye de sivil toplumun gelişimine yönelik mali yardım araçları kapsamında 2-3 yıllık projeler de yürütüldü. STGM, AB nin dış yardımlarının yöneldiği amaçlara paralel misyonlara sahip oldu- Türkiye de katılımcı demokrasinin ve sivil toplumun güçlendirilmesi gibi. STGM, Türkiye de sivil toplumun gelişimi bağlamında on yılı aşkın süredir STÖ lere teknik destek sağlayan, çeşitli AB projeleri yürüten bir dernek. Bu açıdan bakıldığında STGM nin TACSO Projesi ile ortaklığı, STGM nin sahip olduğu kendi misyonlarının doğal sonucudur. TACSO ile işbirliği açısından devraldığımız miras, aslında AB nin STÖ lere teknik destek mekanizmalarının geçirecek olduğu önümüzdeki dönemde temsiliyeti mirasıdır. STGM açısından geçmişinin getirmiş olduğu bir vazifedir. STGM nin kendi çalışmalarını 10

11 gözden geçirip, stratejik planlama dönemine gireceği konjonktürde TACSO ile işbirliği, hem TACSO hem de STGM nin desteklerinden faydalanan STK lar için önemli bir imkandır. TACSO Türkiye Koordinatörü tarafından, Türkiye nin bu sürecin en önündeki ülke olduğu ve diğer ülkelere örnek teşkil edeceği için, ortaklık mesajının daha net formüle edilmesine ilişkin geribildirimleri için UDK üyelerine teşekkür edildi. TACSO-STGM Ortaklığı kapsamında toplantıya dek farklı paydaşlar ve yararlanıcılar tarafından yöneltilen bazı sorular da ele alındı: TACSO nun bütün işini STGM mi yapacak? 2017 ye kadar STGM, TACSO nun çalışma planındaki işlerini aşamalı bir planlama ile TACSO ile birlikte yapacak, ancak bunun ötesinde STGM nin sivil toplumun gelişimine yönelik kendi faaliyetleri TACSO dan bağımsız şekilde devam ediyor olacak. TACSO nun bazı işlerini STGM mi yapacak? TACSO ve STGM, TACSO nun çalışma planındaki işlerini aşamalı bir planlama ile birlikte yapacak. İlk aşamada özellikle teknik destek ve kapasite geliştirme faaliyetleri konusunda işbirliği gündemde. Yine, çeşitli eğitimlerin beraber, işbirliği içinde yürütülmesini öngörüyoruz. TACSO UDK ne olacak? TACSO UDK, projenin bitiş tarihine dek projenin danışma mekanizması olmaya devam edecek, tek fark daha önce de belirttiğim gibi STGM artık UDK üyesi olarak değil de yerel kaynak kuruluş olarak toplantıda yer alacak. TACSO nun şimdi tek ortağı STGM mi olacak? Türkiye de TACSOnun çalışma alanlarında kesiştiği, TACSOnun farklı çalışma alanlarında güçlü olan çok sayıda güçlü örgüt var. Biz çeşitli etkinliklerde farklı tematik alanlardan kuruluşlarla, UDK üyelerimizle, nerede ortaklaşabiliriz sorusunu sorarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kahve Molasından sonra TACSO-STGM ortaklığında somut olarak neler yapılabilir sorusunu tartışmak üzere çalışma gruplarına dağılmadan önce İHOP-Feray Salman tarafından faaliyetlerin incelenmesi gerektiğini, TACSO işlevlerinin sürdürülebilirlik noktasının en önemli ayağının bu faaliyetlerin kapsamı olduğu belirtildi. TACSO nun verdiği desteğin STGM tarafından sürdürülmesinin koşullarının ve faaliyetler vasıtasıyla yapılması istenen etkinin ne olduğunun da tartışılması gerektiği eklendi. TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü tarafından ortaklık kapsamında yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı: TACSO nun temel faaliyetleri ve STGM nin yıllardır sürdürdüğü faaliyetlerin kategorik alanları üzerinden bir harita, bir model çıkarmaya çalıştık. 11

12 Teknik Destek Hattı Bilgi ve Kaynak Sağlama: STK ların TACSO ve STGM ile telefon, yoluyla direkt iletişime geçmeye gerek duymadan ulaşabileceği bilgi ve kaynaklar ( Örneğin web sitesinden bulunabilecek TACSO Fon Rehberi, STGM nin Hukuk Rehberi, diğer rehber kitaplar gibi) Yardım Masası: TACSO Projesi içinde bölgesel düzeyde tanımlanıp kullanılan bir kavram. Web sitemizdeki Yardım Masası sayfasından ulaşılabilecek form üzerinden veya telefon/ yoluyla bize sorular iletilebiliyor. Ortaklık arayışına ilişkin sorular, herhangi bir hibe programına, PADOR kaydına yönelik sorular gibi. Doğrudan Teknik Destek: Aktif yardım kategorisine denk geliyor. Spesifik bir konuda yüz yüze, özelleştirilmiş ihtiyaca yönelik atölyeler. Bir örgüte kendi aralarındaki bir tartışmanın veya düzenledikleri arama toplantısının kolaylaştırıcılığı konusunda verilen destek gibi. Kapasite Geliştirme Hattı Kurumsal Koçluk: Örneğin Ankara da yeni kurulmuş bir gençlik örgütüne iletişim stratejilerini belirleme, web sitelerini oluşturma konusunda verilen destek. STGM nin yıllardır yürüttüğü kurumsal koçluk ile bunu biraz daha yapılandırmak istiyoruz. İleri Düzey Eğitimler: TACSO Türkiye nin yapması beklenen, ihtiyaç analizine bağlı olarak belirlenen bir dizi eğitim. Bu eğitimlerden bazılarını, projenin kaynaklarının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak daha etkili olabilmesi adına eğitici eğitimi formunda veya kendi alanında diğer STK lara rehberlik eden STK lara yönelik yapmayı öngördük; STK lar için STK lar: Öz Düzenleme ve İyi Yönetim Pilot Programı STK lar için STK lar: Katılımcı Planlama, Kolaylaştırılmış Uygulama STK Çalıştayları: Ticari faaliyetler hak temelli STK lar için nasıl olanak yaratabilir? Sivil Ağlar: Kaynak geliştirme & Kaynak Planlama 12

13 Giriş Düzeyinde Eğitimler: TACSO 1 döneminde yayınlanan beş adet TACSO Rehberine dayanarak, TACSO ve STGM nin kendi uzmanlarıyla yapmayı öngördüğümüz eğitimler; AB Fonlarına Erişim ve Kaynak Geliştirme AB Projelerinin Yönetimi STK Yönetimi Savunuculuk ve Politika Etkileme İletişim ve Sosyal Medya STGM-Tezcan Eralp Abay TACSO ile işbirliğinin planlanması çerçevesinde, temel olarak olanakları bir araya getirmeye çalıştığımızı ifade etti. Teknik Destek kategorisinin STGM nin 10 yıldır yaptığı tüm çalışmalarında var olan bileşenlerinden biri olduğunu, bugüne kadar yaklaşık on bin örgüte teknik destek sağladıklarını belirtti. Abay konuşmasına şöyle devam etti: Teknik Destek kategorisinin verimliliğini artırmaya ilişkin planlama yapmaya çalışırken karşımıza iki temel zorluk çıkıyor, öncelikle bu desteğin hedef kitlesinin çok geniş ve heterojen yapıda olması sebebiyle teknik destek çok geniş bir yelpazeye yayılıyor.teknik desteği planlayabilmek, gerekli kaynakları ayırabilmek ve yönetebilmek için destek alanını tanımlamamız, tasnif etmemiz ve buna göre araçlar geliştirmemiz lazım. Bugüne kadar çok dağınık olarak yapmaya çalıştık, bunu tematik hale getirebilmek için bir planlama yaptık. Hem TACSO nun hem de STGM nin elinde hatırı sayılır bir referans malzemesi var (ders notları, sunuşlar, yayınlar vs), ancak bunlar bu haliyle destek talep eden STK ların ihtiyaçlarını karşılamaya çok uygun değil. İlk kategori için bu malzemeleri daha örgütlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biçimlendirmeye, kullanışlı hale getirmeye yönelik bir planlama arayışındayız. Nasıl Yapılır? (PADOR hesabı oluşturma, Facebook hesabı yürütme vs) Youtube videoları gibi yeni görsel ve işitsel malzemeler üretmeyi planlıyoruz. Bir diğer mesele; teknik destek hizmetine ilişkin temel normları belirlemek. Biz aynı destek mekanizması, herkese eşit mesafede, şeffaf olarak verilsin, başvuranın mahremiyeti korunsun gibi bir dizi temel ilkeler seti oluşturmaya çalıştık. AB Bakanlığı- Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı- Nebilay Erdoğan tarafından yeni kurulan dernekler için kapasite geliştirme konusunda destek alabilecekleri kuruluşlara yönelik yönlendirme yapılacak bir kaynak, bir kit hazirlanabileceği veya internet ortamında yönlendirici bir bilgilendirme yapılabileceği önerildi. İHOP- Feray Salman- Çalışma gruplarında tartışılması gerekenin, TACSO ve STGM ortaklığından bağımsız olarak, Türkiye de STK ların etkili, kapsamlı ihtiyacına uygun bir hizmetin nasıl etkin şekilde sürdürülebilmesi olmasının daha faydalı olabileceğini ifade etti. Bilgi- kaynak sağlama meselesinde, STK ların ihtiyaçları üzerinden yeni bir yaklaşım oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, İHOP tarafından açılan insan hakları savunucuları web sitesinden (http://www.insanhaklarisavunuculari.org/) ulusal ve uluslararası mekanizmalardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen kararlar, sözleşmeler, raporların yanısıra ve insan hakları başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgi alınabileceğine dair bilgilendirme yaptı. 13

14 Daha sonra STK Teknik Destek Hizmetleri, bu hizmetin alıcısı olan STK lar ve bu hizmetlerin işleyişine dair yorum ve önerilerin geliştirilmesi için üç çalışma grubu oluşturuldu. Ancak ilkelerin (Her STK ya eşit mesafede olmak, şeffaf olmak gibi) belirlenmesine yönelik bir çalışma beklenmediği bilgisi verildi. 1. Grup: Bilgi ve Kaynak Sağlama& Yardım Masası 2. Grup: Doğrudan Teknik Destek&İhtiyaca Yönelik Atölyeler 3. Grup: Kapasite Güçlendirme Grup Çalışmalarının Sonuçları Grup 1: Bilgi, kaynak sağlama ve Yardım Masasına ilişkin öneriler: İdari para cezalarının yoğunlaştığı alanlarda çalışmalar yapılsın Kitler oluşturulsun Alan ile ilgili bilgi paylaşılsın (dernekler arası iletişimi güçlendirecek bir forum, online platform vs) Hukuki yardımlar devam etsin AB süreciyle ilgili bilgi paylaşılsın Duyuru listeleri güncellensin. E-bülten etkili, devam etsin Başarı öyküleri ve deneyim paylaşımı üzerine bilgi paylaşılsın İstenilen bilgiye yönelik geri dönüş süresi 15 gün olsun Sıkça sorulan sorular yayınlansın Sivil toplum açısından olağanüstü durumlardaki ani gelişmelerde, acil çalışmalar için yardım masası olsun. Yasal süreçler, danışma süreçleriyle ilgili yardım masası Yüz yüze destekler devam etsin İzlemeye yönelik; aylık bilgi verme ve yardım masası istatistikleri yayınlansın Yine izlemeyle ilgili, belli bir sayıya ulaşıldığında (örneğin 300), bu yardımların belli bir miktarını (örneğin %10 u) rastgele seçip bir odak grup oluşturarak, desteğin niteliği ve etkinliği değerlendirilsin TACSO idari veritabanı da izleme için kullanılabilir Verilen görüş ve tavsiyelerde AB standartları dikkate alınsın Dilek, şikayet kutusu gibi bir geribildirim alanı olsun İHOP-Feray Salman tarafından verilen görüş ve önerilerde sadece AB standartlarının değil, özellikle haklarla ilgili alanlarda uluslararası sözleşmelerin de dikkate alınması gerektiğini ifade edildi. Grup 2: Doğrudan Teknik Destek&İhtiyaca Yönelik Atölyelere ilişkin öneriler: Başvuru süreçlerinde gelecek taleplerin nasıl bir sistematikle değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin; öncelik sıralaması olması ve taleplerin yönetilmesi süreçleri belirlenmeli 14

15 Sık sorulan soruların tasnif edilerek yayınlanması Yine sık sorulan sorular için web tabanlı videolar çekilip yayınlanabilir Sık sorulan sorulardan hareketle, sık yaşanan sorunlara yönelik ortaklaştırılmış eğitimler Teknik destek ekiplerine ve kamuya gelen soruların, sivil toplum ile birlikte bu tarafların da buluşacağı atölyelerde paylaşılması, böylece orta- uzun vadede bu fonksiyonun dönüştürücü bir etkisi olması, bu kamu- sivil toplum ortak atölyelerini o sorun alanının çözülmesi amacıyla kullanmak. İhtiyaca yanıt verirken diğer tematik alanlarla da etkileşim içinde olmak, anaakımlaştırma mevzusunu olmazsa olmaz bir gündem maddesi olarak daima akılda bulundurmak İhtiyacın yanıtlanması sürecinin bir sorun analizi süreci olarak değerlendirilmeli ve bu süreç içinde kamu- sivil toplum işbirliği olmalı İHOP- Feray Salman tarafından izleme değerlendirme açısından gelen taleplerin kümeleştirilerek belli aralıklarla sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İzleme değerlendirmenin klasik çıktı değerlendirmesinden çıkarılması, gelen destek taleplerinin bir ihtiyacı karşılayacağını varsayarak kamunun bu ihtiyacı görmesini sağlayacak bir etki yaratılmasının önemli olduğu belirtildi. Verilen her tavsiye, sağlanan her bilgi aslında belli değerleri de içermeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmalı, ayrımcı olmamalı vs. Kamu idaresini içinde bu tür destek verenlerin de nasıl yanıt verdikleri önemli. İnsan hakları değerleri üzerine oturmuş bir tavsiye ve yanıt verme sisteminin yaygınlaşmasına katkıda bulunmalı TACSO Ülke Koordinatörü tarafından uluslarası standartların yanısıra, destek isteyen örgütü şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kurumsallaşmaya ilgili iyi standartlara da yönlendirmenin önemli olduğu ifade edildi. Grup 3: Kapasite Güçlendirmeye ilişkin öneriler: Şu sorular önemli; kimlere ulaşabiliyoruz, kimler bize ulaşabiliyor, hedef kitlemiz kim? Gelişmiş örgütler mi az gelişmiş örgütler mi? Erişebilir olmak ve şeffaf bir süreç yönetimi önemli Sorunun sahiplerine ulaşmayı sağlamak Önceliklendirme yapmak önemli, bulunduğumuz konjonktürde temel haklar bazında önceliklendirme yapmak gerekir. Yöntemsel olarak; daha uzun vadeli, çıktının/sonucun sürdürülebilir olacağı bir kapasite geliştirme yaklaşımı uygulamak. Pek çok örgüte tek bir eğitim yerine, örgüt gibi dar bir kitleye uzun vadeli kurumsal koçluk yapılması gibi. STK lar için STK lar konusunda; farklı yerellerde hak temelli çalışan, belli bir seviyeye gelmiş ama henüz sürdürülebilir bir kapasite geliştirme imkanı olmayan, ama bir- iki senelik destekle bunu yapabilecek kapasitesi olan ortaklar bulmak ve onlarla çalışmak, böylece yereldeki kapasiteyi geliştirmek Yine STK lar için STK larda aynı alanda çalışanların (farklı yaklaşımlarla da olsa) bir araya gelerek birbirlerinin kapasitesini geliştirmesi, veya ayrı tematik alanlarda çalışıp aynı yöntem/yaklaşımları uygulayan örgütlerin bir araya gelmesi 15

16 Temel güçlendirme başlığı altında; diyalog etkinlikleri dediğimiz ortak noktalarda kapasite geliştirme ihtiyaçları olduğu için bir araya gelebilecek, farklı noktalarda birbirlerinin kapasitesini geliştirebilecek küçük gruplarla çalışmalar yapılabilir Özellikle savunuculuk alanında aynı alan için mesaj vermek isteyen örgütlerin ortak mesaj oluşturma veya farklılıkları koruyarak da olsa ortak noktaları bularak mesaj oluşturma becerisi güçlendirilebilir İlkelerin anaakımlaştırılması gözetilmeli Kurumsal koçluk meselesini, TACSO bugüne dek mentörlük, koçluk olarak değil de birlikte yapma, birlikte öğrenme olarak tanımladı, bu yaklaşımla devam etsin Öz düzenleme konusunda, pilot olarak yapılacak ise bunu üstlenebilecek büyük bütçeli örgütlerle çalışmalı, belki bir P2P etkinliği ile bu konudaki iyi örnekler paylaşılabilir Kapasite geliştirme açısından; coğrafi olarak dokunulmamış alanlar, hareketlenememiş/örgütlenememiş yereller, veya sorun alanları varsa bunlara dokunmak ve hareketlendirmek için teşvik edici olmalı Düzenli eğitimler verilebilir ve bununla tanınabilir (Her ayın ilk haftası XXX eğitimi vermek gibi) Soru işareti şu oldu, evrensel ilkelere uymayan, örneğin ayrımcılık yapan STK larla nasıl çalışılmalı? Bunun üzerine Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü- Mehmet Yıldıran tarafından prensip olarak AB karşıtı sivil toplum örgütleriyle çalışma konusunda bir ayrım olup olmadığı soruldu. TACSO Ülke Koordinatörü tarafından TACSO ve STGM de bu şekilde bir ayrım uygulanmadığı belirtildi. İHOP- Feray Salman tarafından teknik destek ekiplerinin, destek talebi geldiğinde başvuranın kim olduğuyla değil, başvurunun içeriğiyle ilgileniyor olması gerektiğini belirtilerek, ayrımcı bir örgütle çalışmanın ancak kurumsal açık ilkeler üzerinden engellenebileceği eklendi. Ülke Koordinatörü tarafından toplantının kapanışından önce üyelerin son yorumları, eklemek istedikleri olup olmadığı soruldu. STGM- Tezcan Eralp Abay tüm katılımcılara teşekkür ederek, beklenenin çok üzerinde ilham verici bir çalışma olduğunu, teknik destek hizmetlerinin kalitesini yükseltecek katkılar sağlandığını ifade etti. TACSO Ülke Koordinatörü çok somut, yön gösteren, faydalanılabilecek öneriler geldiğini belirtip, tüm katılımcılara katkılarından ötürü teşekkür ederek toplantıyı kapattı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir?

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? Sayı: 105 Eylül 2014 Küresel İnsani Gelişme Raporu Ankara da ve İstanbul da tanıtılıyor Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? GAP GREEN

Detaylı

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008 ADALET BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN KURUMSAL YÖNETİM PERSPEKTİFİNDE YARGI REFORMUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YARGI TEŞKİLATINDA YÜRÜTÜLEN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı