ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT"

Transkript

1 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN OTONOM ĐSTĐFLEME ROBOTU LINE FOLLOWER WITH AUTONOMOUS HANDLING ROBOT Taner AKKAN, Hakan ÇELĐK, Tolga OLCAY, Çağlar YILDIRIM, Hüseyin GÖKTÜRK, Orçun KALYONCU Dokuz Eylül Üniversitesi MYO, Buca/ĐZMĐR ÖZET Önünde yer alan iki tane uzun çelik ile paletli yükleri kaldırıp istifleyebilen, dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek olan iş makineleri Forklift olarak adlandırılmaktadır. Forkliftler genellikle limanlarda veya büyük depolarda kullanılır. Bu çalışmada operatör kullanmadan çalışan bir Forklift tasarlanmıştır. Forklift çizgi takip sistemi ile hareket etmekte ve istasyonları barkod okuma sistemi ile tanımlamaktadır. Sonra sistem yükü kaldırma mekanizması ile alıp okunan koda göre depolama alanına taşımaktadır. Sistem Arduino Uno mikrodenetleyicisi ile kontrol edilmektedir. Tasarladığımız bu forklift prototipi hatasıza yakın, daha güvenli bir istifleme gerçekleştirebilmektir. Anahtar Kelimeler: Forklift, Çizgi Đzleyen, Robot ABSTRACT Construction machine lift and stack heavy loads with two long steel palet located in front and with high maneuverability in tight spaces is called as forklift. Forklifts are used in generally used in harbors and large warehouses. In this study, a forklift was designed runs without an operator. Forklift moves along a line, and recognizes the station with barcode reading system. Then forklift takes the load with its lift mechanism and carries it to the stacking area according to the code. The system is controlled with Arduino Uno microcontroller. The designed forklift system prototype performs more fault-tolerant and more secure stacking operation. Keywords: Forklift, Line Follower, Robot 1.GĐRĐŞ Forklift; genelde liman, antrepo, depo, fabrika gibi alanlarda karşımıza çıkan, insan gücü ile taşınamayacak büyüklükteki nesneleri önündeki kaldıraçlarla (Ataşman) hareket ettirip istenen şekilde kaldırıp istiflemeye yarayan bir iş makinasıdır[1]. Forklift; depolarda, gümrüklerde ve gerek duyulan işletmelerde sıkça kullanılmaktadır. Forklitler elle hareket ettirilebilen küçük modelleri olduğu gibi büyük ve motorlu olan modelleri de vardır. 1 tondan 90 tona kadar yük taşıma kapasiteleri vardır. Açık alanlarda kullanım için dizel motorlu, benzin motorlu ve LPG motorlu tipleri ve kapalı alanlarda kullanım için AC ve DC akımla çalışabilen elektrik motorlu akülü tipleri vardır. Dizel Yakıtlı Forklift: Ergonomik, güçlü, güvenli, dayanıklı ve performansı yüksektir. LPG Yakıtlı Forklift: Orta seviyede güç, yüksek güvenilirlik, düşük yakıt tüketimi ve motor gürültüsüne sahiptir. 1

2 Çift Yakıtlı Forklift: LPG veya benzinle çalışşabilmekte, orta güçte, yüksek güvenilirlikte, düşük yakıt tüketimli ve düşük gürültülü düzeyine sahiptir. Elektrikli Forklift: Dar alanlara, hassas yük yerleştirme için üç tekerlekli dört tekerlekli olarak tasarlanmıştır. AC veya DC akımla çalışmakta ve buna uygun güç ve kontrol sistemleri bulunmaktadır. Elektrikli forkliftlerde daha fazla güç ve dengeli çalışma ortamı sağlayan yüksek performanslı bataryalar kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan forkliftlerin çoğu dört tekerlekli olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada üç tekerlekli bir çizgi izleyen forklift (robot) tasarlanmıştır. Dört tekerlekli forkliftler 45 o yön açısı yapmaktadır. Tasarlanan sistemde arka kısma tek bir tekerlek yerleştirilmiş ve 90 o bir hareket açısı elde edilmiş ve bu sayede açısal hareket kabiliyeti yükseltilmiştir. Forkliftin izleyeceği yol siyah bir çizgiyle belirlenmiş ve alt kısmına yerleştirdiğimiz beş adet CNY70 kontrast algılayıcısı yardımıyla belirlenmiştir. Forklift izleyeceği hat üzerinde belirlenen istasyona geldiğinde durmakta ve barkod okuyucu yardımıyla istasyonu tanımakta ve yükü almakta yükün özelliğine uygun istasyona doğru ilerlemekte ve yükü o istasyona bırakmaktadır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1 Mekanik Tasarım Aracın mekanik kısmı da diğer kısımlar gibi sistemin performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu sebeple mekanik tasarım da son derece önemlidir. Bu çalışmada robotun kasası için oyuncak bir forkliftin kasası iskelet olarak kullanılmıştır. Yön kabiliyeti için elektrikli forklift örnek alınmıştır. Elektrikli forklift ileri, geri, sağ ve sol hareketini arkadaki tek tekerlekten sağlamaktadır. Ön tekerlerde ise dönüşlerde hareket kabiliyetini sağlayacak diferansiyel mevcuttur. Yapılan tasarımda arka tekerleği aracın dış tarafına iki alüminyum köşebent üzerine yerleştirildi. Servomotorun hareket kabiliyetini arttırmak için alüminyum parçaların arasına bir film parçası yerleştirildi. Đleri ve geri harekette ise torku yüksek bir motor gerekliydi. Bu amaçla motor mili ile tekerlek arasına motorun torkunu yükseltecek bir dişli sistemi yerleştirildi ve forkliftin hareket mekanizması tamamlandı. Forkliftin ön paletleri için oyuncakta hazır olan panel kullanarak orta kısmına bir kayış eklendi ve bu kayış yukarıya sabitlenen motor tarafından çekildiğinde ön panelin hareketli direğini kaldırırken klasik ön panelden de yardım almaktadır. Temel Forklift parçaları Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1. Temel Forklift ve parçaları 2

3 2.2. Elektronik Donanım Servo Motor Servo motorlar (Şekil 3) gönderilen kodlanmış sinyaller ile şaftları özel bir açısal pozisyonda döndürülebilen motorlardır. Kodlanmış sinyal servo motorun girişine uygulandığı sürece servo motor şaftın açısal pozisyonunu korur. Kodlanmış sinyal değiştirilirse şaftın açısal pozisyonu da değişir[3]. Servomotorlar aynı zamanda robot teknolojisinde en çok kullanılan motor çeşitidir. Bu sistemler mekanik olabileceği gibi elektronik, hidrolik-pnömatik veya başka alanlarda da kullanılabilmektedir Servo motorlar da çıkış; mekaniksel konum, hız veya ivme gibi parametrelerin kontrol edildiği bir düzenektir. Servo motor içerisinde herhangi bir motor AC, DC veya Step motor bulunmaktadır. Ayrıca sürücü ve kontrol devresini de içerisinde barındırmaktadır[3]. Sistemde kullanılan servo motor aracın dönüş kabiliyetini sağlar. Şekil 2. Servo Motor CNY 70 Kontrast Sensörü CNY70 basit anlamda, ışık yayan ve gönderdiği ışığın yansıyıp yansımadığına bakarak, siyahla beyazı ayırt etmekte veya dar bir alanda cisim belirlemekte kullanılan bir algılayıcıdır (Şekil 4). Kullanılan ışığın dalga boyu 950 nm dir [4]. Şekil 3. CNY 70 ve Pin Bağlantısı CNY70 den (A-C) gönderilen ışık, bir yüzeye çarparak geri yansır ve kendisi tarafından (C-E) algılanır. Eğer cisim siyah ya da koyu renkse ışık soğurulacağı için (ışık yansımazsa) algılayıcı tarafından algılanamaz, aynı şekilde eğer algılayıcının önünde bir cisim yoksa gönderilen ışık geri dönmeyeceği için siyah cisimdeki gibi ışığı algılayamaz(şekil 5). Eğer CNY70 gönderdiği ışığı algılayamazsa, tetikleyici devre çıkış olarak 1, algılarsa 0 verir [5]. Şekil 4. CNY 70 Çalışma Prensibi 3

4 Barkod Okuyucu Sistem Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur. Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucu olmaktadır. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı olmamaktadır. Çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır (Şekil 5). Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler. Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazıları da hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır. [6]. Şekil 5 te örnek bir barkod ve okuyucu gösterilmiştir. Şekil 5. Barkod okuyucu [7]. BU çalışmada Keyence BL 180 barkod okuyucu kullanılmıştır. Keyence BL 180 saniyede 500 tarama yapabilme, mm genişliğinde çubukları tarama ve yedi farklı barkod sembolollerini okuyabilmektedir [8]. 3. SĐSTEMĐN KONTROLÜ VE YAZILIM Sistemin kontrolü Arduino (Uno) ile yapılmaktadır. Arduino; fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Açik kaynak kodlu basit bir mikroişlemci devresi ve bu devreyi programlamaniza yarayan bir yazilim paketinden olusmaktadir [9]. Arduino donanımsal olarak bilgisayarlara USB arayüzü ile bağlanan basit bit mikroişlemci devresidir. Arduino ile doğrudan çalışabilen bir motor kontrol kartı bulunmaktadır (Şekil 6). Şekil 6. Arduino Uno ve motor kontrol kartı 4

5 Forkliftin ön kısmındaki paletinin yukarı aşağı hareketini sağlamak ve aracın ileri geri hareketini sağlamak için kullan DC motorlar bu kart ile kontrol edildi. Aracımızı sağa veya sola yönlendirmek için ise bir adet servo motor kullanıldı. Arduino Uno, ATmega 328 tabanlı bir mikroişlemci geliştirme kartıdır [10]. Arduino Uno işlemcisinin temel teknik özellikleri Çizelge 1 de belirtilmiştir. Çizelge 1: Arduino UNO teknik özellikleri Arduino Uno Özellik Mikroişlemci ATmega328 Çalışma Voltajı 5V Besleme Voltajı (önerilen) 7-12V Besleme Voltajı (limit) 6-20V Dijital G/Ç 14 (6 PWM çıkışı) Analog Giriş Bağlantıları 6 G/Ç bağlantısı başına DC 40 ma 3.3V bağlantısı için DC 50 ma Flash Bellek 32 KB (ATmega328) SRAM 2 KB (ATmega328) EEPROM 1 KB (ATmega328) Hızı 16 MHz Sistem blok diyagramı Şekil 7 de gösterilmiştir. Kontrol kartı arduino C diline benzeyen kendine has bir yazılım ile programlanmıştır. Arduino, CNY70 ve anahtar (switch) sensörlerden aldığı bilgileri işleyerek motorlara gerekli komutları iletir. Forklift belirlenen güzergahta hareket eder. Forklift yük almak için istasyona geldiğinde durur ve yerdeki barkodu olur. Hangi istanyonda olduğunu algılar. Sonra üzerine alır ve bir sonraki istasyona doğru yola devam eder. Şekil 7. Sistem blok diyagramı 5

6 4. SONUÇLAR Geliştirdiğimiz bu forklift prototipine eklenebilecek bir çok fikir var. Yazılım ve donanım da yapılacak değişikliklerle bir dizi fonksiyonellik eklenebilir. Hayata geçirilebilir bu proje istenilirse bilgisayar aracılığıyla da yönetilebilir hale getirilebilir. Geliştirilen prototip sistem Şekil 8 de gösterilmektedir. KAYNAKÇA Şekil 8. Geliştirilen Prototip [1] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [2] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [3] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [4] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [5] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [6] , Erişim Tarihi: Ocak 2012 [7] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [8] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [9] Erişim Tarihi: Ocak 2012 [10] Erişim Tarihi: Ocak

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT NEDİR? Çizgi izleyen robot belirli bir yolu otonom olarak takip edebilen robottur. Bu yol siyah zemin üzerinde beyaz renkte ya da beyaz

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği. DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği. DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği DC Motorda Dinamik Tork Ölçümü Kadir KAVAK 1, Recep KARATAŞ 1, Volkan KANAT 1 1 Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi. Mekatronik Müh.

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU

BLUETOOTH KUMANDA KONSOLU ĐLE KONTROL EDĐLEN ROBOT KOLLU PALETLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU BLUTOOT KUMANDA KONSOLU ĐL KONTROL DĐLN ROBOT KOLLU PALTLĐ MOBĐL ARAŞTIRMA ROBOTU CRAWLR MOBIL SARC ROBOT WIT ROBOTIC ARM CONTROLLD BY BLUTOOT JOYSTICK Tolga OLCAY, Dokuz ylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YUNUS EMRE BİÇER SEÇİL NUR SUCU 229066 243986 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALİ TRABZON BAHAR 2014 KARADENIZ

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : 13Ö4343001 : Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın : Batarya Sistemli

Detaylı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail YETER Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım.

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım. 5 Kasım 2006 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT TANIM Çizgi izleyen robot, herhangi bir renkteki zemin üzerine farklı renkte çizilmiş bir çizgiyi almaçlarıyla takip ederek ilerleyen bir robottur. GĐRĐŞ Merhaba arkadaşlar,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen Dokunmatik Ekran Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü * 1 Selim KAYA, 2 Barış BORU, 3 Eren Safa TURHAN, 4 Gökhan ATALI Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr.

IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. IML 322 İMALATTA OTOMASYON Bahar 2012-2013 Hafta 3 Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol sistem elemanları Doç.Dr. Erdinç Altuğ 1 Bu hafta algılayıcıları ve eyleyicileri inceleyeceğiz. Bir işlemi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 25.05.2015 Özet: Bu dökümanda elektronik devre ve gömülü sistem (embedded system design) tasarımında faydalı olabilecek

Detaylı