EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ISIL İŞLEM UYGULAMASININ AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD Ayhan ÖZÇİFÇİ a, *, Suat ALTUN a, Fatih YAPICI a a,* Karabük Üniversitesi, TEF, Karabük, Türkiye, e-posta: a Karabük Üniversitesi, TEF, Karabük, Türkiye, e-posta: a Karabük Üniversitesi, TEF, Karabük, Türkiye, e-posta: Özet Isıl işlem kimyasal kullanmadan ağaç malzemenin modifikasyonu için kullanılan bir yöntemdir ve endüstriyel anlamda Türkiye de yeni uygulanmaya başlamıştır. Endüstriyel önemi olan yerli ağaç türlerinin ısıl işlem sonrası teknolojik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin bilinmesi hem endüstriyel hem de akademik anlamda önemlidir. Bu çalışmada sarıçam odunu (Pinus sylvestris L.) 4 saat, 6 saat ve 8 saat süre ile 150 ºC, 170 ºC ve 190 ºC sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulmuştur. Deneylerde ısıl işlem görmüş sarıçamın eğilmede elastikiyet modülü (EM), eğilme direnci (ED), basınç direnci (BD), ağırlık kaybı (AK), toplam renk değişimi ( E*) ve hacimsel şişme (HŞ) değerleri belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre ısıl işlem sarıçamın EM ve ED değerlerini düşürürken, BD değerini arttırmıştır. En fazla etkilenen mekanik direnç ED olmuştur. Isıl işlem sarıçamın renginde koyulaşmaya neden olurken hacimsel şişmesi yaklaşık % 50 azalmıştır. Isıl işlemin sıcaklığı ve uygulama süresi arttıkça, tüm bu özelliklerdeki değişim miktarı da artmıştır. Anahtar kelimeler: Isıl işlem, Mekanik özellikler, fiziksel özellikler, Sarıçam Abstract The heat treatment technology was recently introduced to Turkey. Data about the mechanical and physical properties of Turkish wood species are important for industry and academia. In this study, Scots pine (Pinus sylvestris L.) was heat-treated for 4 hours, 6 hours and 8 hours at 150ºC, 170ºC and 190ºC. The modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity in bending (MOE) and compression strength (CS), in addition to weight loss (WL), total color difference ( E*), and volumetric swelling (SW) of thermally-modified wood were tested. The results indicated that the heat treatment method decreased the MOR and MOE of Scots pine. However, a small increase was observed for CS values of treated wood. MOR and the reduction in MOE was smaller than that in MOR. Volumetric swelling of this species was also reduced by approximately % 50. The color of the samples was shifted to darker depending on temperature and duration. Keywords: Heat treatment, Mechanical properties, Physical properties, Scots pine. 1. Giriş Isıl işlem, etkili bir ağaç malzeme modifikasyon yöntemi olarak değerlendirilir. Stamm ın [1] çalışması ısıl işlem teorisinin başlangıcı olarak kabul edilir ancak ısıl işlemin sistematik olarak araştırılması ve endüstriyel değer kazanması son yıllarda gerçekleşmiştir. Deneysel veya ticari olarak uygulanabilen farklı ısıl işlem yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar; ağaç malzemenin ısıtılması için buhar kullanılan Fin (ThermoWood) yöntemi, buhar ve sıcak havanın birlikte kullanıldığı Plato yöntemi, inert gaz kullanılan Fransız (Rectification) yöntemi ve sıcak yağ kullanılan Alman (OHT) yöntemidir [2]. Isıl işlem görmüş ağaç malzeme dış cephe kaplaması, kapı, pencere, bahçe mobilyası gibi dış mekan uygulamalarında, yer döşemesi, lambri, banyo ve sauna gibi iç mekan uygulamalarında gittikçe genişleyen kullanıma sahiptir [3]. Isıl işlem görmüş malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri, malzemenin bu kullanım alanlarındaki performansını etkilemektedir. Elastikiyet modülü (EM), eğilme direnci (ED) ve basınç direnci (BD) gibi mekanik özellikler yük taşıyıcı yapı elemanları için önemlidir. Boyutsal stabilizasyon ise sauna, banyo ve bahçe mobilyaları gibi rutubetli ortamlarda kullanılan ağaç malzeme için önemli bir faktördür. Bu nedenle bu özellikler çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Benzer çalışmalar, ısıl işlemin higroskopisitesini düşürerek ve boyutsal stabilizasyonunu arttırarak malzemenin fiziksel özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. Bu özelliklerdeki değişimin miktarı, ısıl işlem yöntemi, uygulama süresi ve sıcaklık gibi ısıl işlem sırasında uygulanan parametrelere ve kullanılan ağaç malzemenin anatomik yapısına bağlıdır. Viitaniemi ladin, sahil çamı ve huş ağaç malzemelerde % 30 ile % 80 arasında daralma ve genişleme azalması tespit etmiştir [4]. Yıldız [5] ısıl işlem görmüş kayın odununda % 47,64, Santos [6] ise okaliptus odununda % 24 genişlemeyi azaltıcı etki elde edildiğini belirtmiştir. Literatürde ısıl işlem ile ağaç malzemenin mantar çürüklerine direncinin de arttırılabileceği belirtilmiştir [7]. Ancak Jämsä ve Viitaniemi ısıl işlem görmüş ağaç malzemenin, toprakla temas eden uygulamalarda kullanımının uygun olmadığını belirtmişlerdir [8]. Ayrıca, ısıl işlem görmüş ağaç malzemenin termitlere karşı dayanımı da, termit cinsine göre değişiklik göstermektedir [9]. Tüm bu olumlu değişikliklerin yanında ısıl işlem, mekanik dirençlerde azalma gibi bazı olumsuz değişikliklere de neden olmaktadır. Mekanik direnç özelliklerindeki düşüş, IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 ağaç türü ve ısıl işlem uygulama koşullarına bağlıdır. Isıl işlem uygulama sıcaklığı ve süresi arttıkça, mekanik dirençlerdeki düşüş de artmaktadır. Esteves vd. [10], 180 ºC buharla ısıl işlem uyguladıkları çamda 2 saat için % 4, 12 saat için % 38 ED değerinde azalma, Johansson ve Moren [11] 200 C de 3 saat ısıl işlem sonucu huşun ED değerinde % 43 azalma tespit etmişlerdir. Yıldız [12] 200 ºC de 2 saat ısıl işleme tabi tuttuğu kayında % 45 EM azalışı, Esteves vd. [13] buharla ısıl işlem yaptıkları sahil çamının EM değerinde % 5 azalış olduğunu belirtmişlerdir. Shi vd. ağaç türü ve ısıl işlem koşullarına bağlı olarak ladin, çam, kavak ve huşta % 0 ile % 49 arasında değişen ED azalışı olduğunu; çam ve ladinde % 4 ile % 28 arasında EM azalışı olurken, göknar, kavak ve huşta EM değerinin arttığını bildirmiştir [14]. Ünsal ve Ayrılmış [15] okaliptus ağaç malzemede, Schneider [16] de çam ağaç malzemede ısıl işlemin BD değerini yaklaşık % 5 azalttığını belirlemiştir. Korkut [17] 180 ºC de 2 saat ısıl işlem görmüş Uludağ göknarında %10; Yıldız vd. [18] 200 ºC de 6 saat ısıl işleme tabi tutulmuş kayın ve ladinde yaklaşık % 36 BD azalışı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu bulgularla zıt olarak başka bir çalışmada, ThermoWood yöntemi ile 195 ºC de 3 saat ısıl işlem görmüş ağaç malzemenin basınç direncinin, normal malzemeye oranla % 30 daha fazla olduğu belirtilmektedir [9]. Isıl işlem teknolojisi Türkiye de yeni tanınan bir teknolojidir ve endüstriyel uygulaması çok azdır. Bu nedenle ısıl işlem uygulanacak yerli ağaç türlerinin, ısıl işlem sonrası fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesi ve en uygun ısıl işlem şartlarının belirlenmesi, hem akademik hem de endüstriyel anlamda önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sektörde yaygın olarak kullanılan sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaç malzemenin farklı süre ve sıcaklıklarda yapılan ısıl işlem sonrası bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak en uygun ısıl işlem şartlarının belirlenmesidir. 2. Materyal Metod Bu çalışmada ağaç malzeme olarak Karabük Yenice bölgesinden temin edilen sarıçam (Pinus sylvestris L.) kullanılmıştır. İşlemler öncesi malzemenin rutubeti % 11, özgül kütlesi 0,552 g/cm 3 olarak belirlenmiştir. Isıl işlem 150 ºC, 170 ºC ve 190 ºC sıcaklıklarda; 4 saat, 6 saat ve 8 saat süre ile uygulanmıştır. Isıl işlem görmemiş ve ısıl işlem sonrası örneklerin renk değerleri CIEL*a*b* renk ölçüm sistemine göre, Superchroma renk ölçüm cihazı (Braive Instruments) ile ISO [19] standardına göre, eğilme direnci (ED) TS 2474 [20], eğilmede elastikiyet modülü (EM) TS 2478 [21], basınç direnci (BD) TS 2595 [22] ve hacimsel şişme değeri (HŞ) TS 4086 [23] standartlarına göre belirlenmiştir. Her testte her bir deney grubu tespiti için 10 ar adet örnek kullanılmıştır. 2x2x36 cm ölçülerinde hazırlanan çok sayıda örnek, ısıl işlem öncesinde 103 ± 2 ºC sıcaklıktaki fırında kurutularak tam kuru ağırlıkları 0.01 g hassasiyetinde tespit edilmiştir. 10 gruba (3x3+1; sıcaklıklık x süre + kontrol) ayrılan örnekler belirlenen süre ve sıcaklıkta ısıl işlem uygulandıktan sonra tekrar tartılarak, ısıl işlem sonrası tam kuru ağırlıklar tespit edilmiştir. Isıl işlem süresince meydana gelen ağırlık kaybı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: AK (%) = (Aıö-Aıs) / Aıö x 100 (1) Burada AK (%), yüzde olarak ağırlık kaybı; Aıö, ısıl işlem öncesi tam kuru ağırlık; Aıs, ısıl işlem sonrası tam kuru ağırlık değerlerini ifade etmektedir. Deneyler öncesinde örnekler, 103 ± 2 ºC sıcaklık, % 65 ± 5 bağıl nem şarlarında iklimlendirme dolabında değişmez ağırlığa gelinceye kadar bekletilmiştir. Isıl işlem sonrasında örneklerde meydana gelen toplam renk değişimi ( E*), işlem öncesi ve işlem sonrası renk değerlerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: L*= L* t - L* i (2) a*= a* t - a* i (3) b*= b* t - b* i (4) * * 2 * 2 * 2 E = ( L ) + ( a ) + ( b ) (5) Bu eşitlikte t alt indisi işlem sonrası değerleri, i alt indisi ise işlem öncesi değerleri göstermektedir. Elde edilen değerlere SPSS istatistik paket yazılımı kullanılarak varyans analizi uygulanmış, ikili karşılaştırmalar için Duncan testi kullanılmıştır. 3. Bulgular ve Tartışma Isıl işlem sonrası örneklerde uygulanan sıcaklık ve süreye bağlı olarak farklı oranlarda ağırlık kaybı ve renk değişimi tespit edilmiştir. Meydana gelen ağırlık kaybı, toplam renk değişimi ve hacimsel şişme değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Ağırlık kayıpları değerleri incelendiğinde ısıl işlem sıcaklığı ve uygulama süresi arttıkça, ağırlık kaybının da arttığı görülmektedir. En yüksek ağırlık kaybı (% 6,05) 190 ºC de 8 saat ısıl işlem gören örneklerde; en düşük ağırlık kaybı ise (%1.22) 150 ºC de 4 saat ısıl işlem gören örneklerde tespit edilmiştir. Isıl işlem sırasında ağaç malzeme bileşenlerinde meydana gelen termal bozunma nedeniyle ağırlık kaybı meydana gelir. Termal bozunma ağaç malzemeyi oluşturan polimer zincirlerinin depolimerizasyonu ile olur. Sıcaklığa selüloz ve ligninden daha dayanıksız olan hemiselülozlarda bu bozunma daha fazladır [24]. Ağırlık kaybındaki değişim bu termal bozunmanın derecesine bağlıdır. Uygulanan sıcaklık arttıkça termal bozunma da artmaktadır. 150 ºC de 8 saat ısıl işlemin 170 ºC de 4 saat ısıl işlemden; 170 ºC de 8 saat ısıl işlemin de 190 ºC de 4 saat ısıl işlemden daha fazla ağırlık kaybına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sıcaklık uygulama süresinin de önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Duncan testi sonucu ikili karşılaştırmalar dikkate alındığında, 150 ºC de 6 saat ile 170 ºC de 4 saat ısıl işlem arasında; 150 ºC de 8 saat ile 170 ºC de 4 saat ısıl işlem arasında; 170 ºC de 6 saat ile 190 ºC de 4 saat ısıl işlem arasında meydana gelen ağırlık kaybı açısından istatistiksel anlamda önemli bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak literatürde çamda 3 saat ısıl işlem sonucu 170 ºC de % 1.8; 190 ºC de % 4.1, 210 ºC de %6.7 ve 230 ºC de % 11.8 ağırlık kaybı olduğu belirtilmiştir [25].

3 Çizelge 1. Isıl işlem görmüş sarıçamın ağırlık kaybı, toplam renk değişimi ve hacimsel şişme değerleri Süre Ağırlık kaybı (%) Toplam Renk Değişimi Hacimsel Şişme (%) OD SS HG OD SS HG OD SS HG Kontrol ,8 0,43 a ,22 0,33 a 12,9 1,88 a 12,8 0,43 a 6 1,98 0,23 b 15,9 3,00 b 12,0 0,61 bc 8 2,48 0,35 c 16,7 1,84 bc 12,3 0,29 ab 4 2,14 0,18 bc 19,4 3,13 c 12,1 0,33 bc 6 3,15 0,24 d 29,1 4,74 d 11,6 0,97 cd 8 4,12 0,24 e 33,6 2,27 e 11,3 0,21 de 4 3,43 0,41 d 34,6 6,15 e 11,0 0,43 e 6 4,64 0,41 f 39,5 1,96 f 9,6 1,27 f 8 6,05 1,11 g 43,3 1,50 g 7,5 0,32 g OD: Ortalama değer, SS: Standart sapma, HG: Homojenlik grubu Isıl işlemin sıcaklık ve süresi arttıkça, örneklerin renklerinde meydana gelen değişim miktarı da artmıştır. En yüksek toplam renk değişimi (43,3) 190 ºC de 8 saat ısıl işlem gören örneklerde; en düşük toplam renk değişimi (12,9) 150 ºC de 4 saat ısıl işlem gören örneklerde tespit edilmiştir. İkili karşılaştırma sonuçlarına göre, 150 ºC de 6 saat ile 150 ºC de 8 saat ısıl işlem; 150 ºC de 8 saat ile 170 ºC de 4 saat ısıl işlem arasında; 170 ºC de 8 saat ile 190 ºC de 4 saat ısıl işlem arasında meydana getirdikleri toplam renk değişimi açısından istatistiksel anlamda önemli bir fark yoktur. Bu sonuçlar hemen hemen ağırlık kaybındaki sonuçlarla aynıdır. Bu durum, ağırlık kaybının, yani termal bozunma miktarının, renk değişimi ile yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Ünsal vd. [26] 120 ºC ile 180 ºC arasında 2 ile 10 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış okaliptuste 5 ile 28 arasında değişen toplam renk değişimi değeri bildirmişlerdir. Renkteki bu değişim lignin ve hemiselülozlardaki değişimin bir sonucudur [27]. Hacimsel şişme değerlerinde sıcaklık ve süre artışı ile ters orantılı bir değişim tespit edilmiştir. Isıl işlem, örneklerin hacimsel şişme değerinde azalışa neden olmuştur. En düşük hacimsel şişme % 7,5 ile 190 ºC de 8 saat ısıl işlem gören örneklerde tespit edilmiştir. İşlem görmemiş örneklerde hacimsel şişme % 12,8 olarak bulunmuştur. Hacimsel daralma veya şişme lif doygunluğu noktası altında ağaç malzemenin su alıp vermesiyle oluşur ve malzemenin boyutlarının değişmesine neden olur. Ağaç malzeme bileşenlerindeki ulaşılabilir serbest hidroksil grupları, malzemenin su alıp vermesinde önemli bir rol oynar. Isıl işlem, ağaç malzemenin kimyasal yapısında özellikle de hidroksil gruplarında değişikliklere neden olur. Özellikle hemiselülozlar ve diğer karbonhidratların depolimerizasyonu, serbest ve toplam hidroksil sayısının azalmasına neden olur ki bu durum, su moleküllerinin kolayca içeri giremediği selülozun kristal zonunun oranının artışına [28] ve lignin ağında daha fazla çapraz bağların oluşumuna neden olur [29]. Bu nedenle hacimsel genişlemedeki azalış büyük oranda, bu etkilerin kombinasyonuna bağlıdır. Daha önce yapılan çalışmalarda ısıl işlemin malzemenin genişlemesini, işlemin sıcaklığına ve süresine bağlı olarak % 24 ile % 45 arasında azalttığı belirlenmiştir [4, 6, 30]. Bu değerlerle uyumlu olarak bu çalışmada da, % 6 ile % 55 arasında değişen oranlarda hacimsel genişlemenin azaltıldığı tespit edilmiştir. Isıl işlem gören sarıçamın ED ve EM değerlerinde azalma olurken, BD değerlerinde artış tespit edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen bu mekanik dirençlere ilişkin ortalama değerler, standart sapma değerleri ve homojenlik grupları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Isıl işlem görmüş sarıçamın eğilme direnci, elastikiyet modülü ve basınç direnci değerleri Elastikiyet modülü (N/mm 2 ) Eğilme direnci (N/mm 2 ) Basınç direnci (N/mm 2 ) Süre OD SS HG OD SS HG OD SS HG Kontrol ,29 a 115,88 8,35 a 70,51 4,07 a ,76 b 109,79 18,62 a 72,14 8,87 ab ,60 a 112,43 19,14 a 76,42 10,86 ab ,99 ab 102,55 21,24 a 77,61 9,16 ab ,38 ab 102,90 17,18 a 76,17 6,91 ab ,56 ab 103,58 12,74 a 80,55 7,57 b ,70 b 81,66 13,80 b 76,15 9,59 ab ,56 ab 83,16 9,17 b 80,21 9,50 b ,05 b 73,51 10,94 b 79,28 10,23 ab ,16 b 79,12 9,02 b 78,08 11,07 ab OD: Ortalama değer, SS: Standart sapma, HG: Homojenlik grubu

4 20 10 Değişim (%) Süre (saat) ºC 170 ºC 190 ºC EM ED BD Şekil 1. Isıl işlemin sarıçamın mekanik dirençlerinde meydana getirdiği değişim (%) Isıl işlem sonrası en düşük EM N/mm 2 olarak 190 ºC de 6 saat ısıl işlem görmüş sarıçamda elde edilmiştir. En yüksek EM kontrol grubunda (11457 N/mm 2 ) tespit edilmiştir. En yüksek ED kontrol grubunda (115,88 N/mm 2 ) ve en düşük eğilme direnci (9,02 N/mm 2 ) 190 ºC de 8 saat ısıl işlem görmüş sarıçamda elde edilmiştir. Basınç direncinde en yüksek değer 80,55 N/mm 2 olarak 170 ºC de 6 saat ısıl işlem görmüş sarıçamda, en düşük değer 70,51 N/mm 2 olarak kontrol grubunda elde edilmiştir. Bu mekanik dirençlerde ısıl işlem sonrası meydana gelen değişim, yüzde olarak Şekil 1 de gösterilmiştir. Isıl işlem sonrasında EM değerinde % 0,1 ile % 12,4 arasında azalış tespit edilmiştir. Isıl işlem süresi ve sıcaklığının artışı EM azalışını da arttırmaktadır. Ancak tam doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez. İkili karşılaştırma sonuçlarına göre de (Çizelge 2), değerlerde düşüş olmasına rağmen ısıl işlem grupları arasında istatistiksel anlamda çok belirgin bir fark yoktur. Esteves vd., [10] 180 ºC de 2 saat buharla ısıl işlem uyguladıkları çamda % 2 EM azalışı olduğunu belirtmiştir. Korkut [17] ise 180 ºC de 2 saat süre ile fırında yaptığı ısıl işlem sonucu göknarda % 35 gibi oldukça yüksek EM azalışı olduğunu tespit etmiştir. Isıl işlemin ED değerlerini EM değerlerinden daha fazla düşürdüğü belirlenmiştir. ED değerindeki azalışın 170 ºC de 8 saat ile 190ºC de en yüksek değerlerine ulaştığı belirlenmiştir. 190 ºC de 6 saat süren ısıl işlem sonrası sarıçamın ED % 36,6 düşmüştür. ED değerindeki düşüş temel olarak hemiselülozların bozunmasına bağlıdır [10]. Hemiselülozların bozunması malzeme bileşenleri arasında çapraz bağlanma reaksiyonlarına, mikrofibrillerin kristalizasyonuna ve mikrofibrillerde biriken gerilimin azalmasına neden olur [31]. Literatürde de farklı ağaç türleri ve ısıl işlem şartlarına bağlı olarak % 4 ile % 49 arasında değişen oranlarda ED azalışı bildirilmiştir [13, 14, 17]. Basınç direnci değerlerinde ısıl işlem sonrası % 2,3 ile % 10,4 arasında değişen oranlarda artış tespit edilmiştir. Ancak ikili karşılaştırma sonuçlarına göre, yalnızca kontrol grubu ile 170 ºC de 6 saat ısıl işlem ve 190 ºC de 4 saat ısıl işlem yapılmış sarıçamın BD değerleri arasında istatistiksel anlamda önemli bir fark vardır. 195 ºC de 3 saat ısıl işlem gören ağaç malzemenin BD değerinin yaklaşık % 30 arttığı [9] belirtilmiş olmasına rağmen bu sonuçların aksine Korkut [17] 180 ºC de 2 saat ısıl işlem uyguladığı göknarda % 10, Yıldız vd. [18] ise 200 ºC de 6 saat ısıl işlem ile kayın ve ladinde yaklaşık % 36 BD artışı bildirmişlerdir. BD değerlerindeki bu değişiklikler ısıl işlemin yöntemine, uygulama parametrelerine ve bunlara bağlı olarak değişen kimyasal yapıyla ilişkili gibi görünmektedir. Isıl işlem görmüş ağaç malzeme normal malzemeye göre daha fazla lignin oranına ve daha düşük asit sayısına sahiptir ki bu durum hemiselülozların ve bazı extraktiflerin bozunduğunu gösterir. [7, 32]. 4. Sonuçlar Yapılan testlerin sonuçları değerlendirildiğinde, ısıl işlem sarıçamın teknolojik özelliklerini değiştirmektedir. Uygulanan sıcaklık ve sürenin artışı ile doğru orantılı olarak sarıçamın ağırlık kaybı artmakta ve rengi koyulaşmaktadır. ve süre arttıkça hacimsel genişlemesi azalmakta ve böylelikle boyutsal stabilizasyonu geliştirilebilmektedir. Isıl işlem sarıçamın eğilme direnci ve elastikiyet modülünde azalmaya neden olurken basınç direncinde artışa neden olmuştur. Mekanik dirençler arasında Isıl işlem uygulamasından en fazla eğilme direnci etkilenmiştir. Bu sonuçlara göre, mekanik direncin önemli olduğu yük taşıyıcı yapı elemanlarında, yüksek sıcaklıkta ve uzun süre ısıl işlem uygulanmış ağaç malzemenin kullanımı uygun olmayabilir. Ancak herhangi bir kimyasal kullanılmadan hacimsel genişlemenin yaklaşık % 50 düşürülebilmesi, ısıl işlem uygulanmış sarıçamın özellikle boyutsal kararlılığın önemli olduğu rutubetli ortamlarda kullanılma imkanını arttıracaktır. Kaynaklar [1] Stamm, A.J., Thermal properties. In: Wood and Cellulose Science. Ronald Press Company, New York, pp , [2] Rapp, A.O. (Ed.), Review of heat treatment of wood. In: Proceedings of COST E22 Environmental optimisation of wood protection. Antibes, France, pp.6, 2001.

5 [3] Viitaniemi, P., New properties for thermally-treated wood. Indust Horizons. March, 9, [4] Viitaniemi, P., ThermoWood Modified wood for improved performance. In: Proceedings of wood the ecological material the 4th Euro-wood symposium. Stockholm, Sweden. Sep Trätek Rapport , pp 67 69, [5] Yıldız, S., Effect of heat treatment on water repellence and anti-swelling efficiency of beech. The International Research Group On Wood Preservation, Document No: IRG/WP , [6] Santos, J. A., Mechanical behaviour of Eucalyptus wood modified by heat. Wood Science and Technology. 34, 39-43, [7] Kandem, DP., Pizzi, A., Jermannaud, A., Durability of heat-treated wood. Holz als Roh-und Werkstoff. 60, 1-6, [8] Jämsä,S., Viitaniemi, P., Heat treatment of wood. Better Durability without Chemicals. In: Proceedings of COST E22 Environmental optimisation of wood protection. Antibes, France, pp.21-26, [9] Finnish ThermoWood Association, ThermoWood Handbook. Helsinki, Finland, [10] Esteves, B.M., Domingos, I.J., Pereira, H.M., Pine wood modification by heat treatment in air. Biroresources. 3(1), , [11] Johansson, D., Morén, T., The potential of colour measurement for strength prediction of thermally treated wood. Holz als Roh-und Werkstoff. 64, [12] Yıldız, S., Physical, mechanical, technological and chemical properties of beech and spruce wood treated by heating. Ph.D. dissertation, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey [13] Esteves, B., Marques, A.V., Domingos, I.J., Pereira, H., Influence of steam heating on the properties of pine (Pinus pinaster) and eucalypt (Eucalyptus globulus) wood. Wood Science and Technology. 41, , [14] Shi, J.L., Kocaefe, D., Zhang, J., Mechanical behaviour of Québec wood species heat-treated using ThermoWood process. Holz als Roh-und Werkstoff. 65, , [15] Unsal, O., Ayrilmis, N., Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (Eucalyptus camaldulensis) wood. Journal of Wood Science. 51, , [16] Schneider, A., Investigations on the convection drying of lumber at extremely high temperatures. Holz als Roh-und Werkstoff. 31, , [17] Korkut, S., The effects of heat treatment on some technological properties in Uludağ fir (Abies bornmullerinana Mattf.) wood. Building and Environment. 43 (4), , [18] Yıldız, S., Gezer, E.D., Yıldız, Ü.C., Mechanical and chemical behaviour of spruce wood modified by heat. Building and Environment. 41(12), , [19] ISO , Paints and varnishes, Colorimetry Part 2: color Measurement, ISO standart, 1984 [20] TS 2474, Wood-determination of ultimate strength in static bending. TSE, Ankara [21] TS 2478, Wood-determination of modulus of elasticity in static bending. TSE, Ankara [22] TS 2595, Wood-determination of ultimate stress in compression parallel to grain. TSE, Ankara [23] TS 4086, Wood-determination of volumetric swelling. TSE, Ankara [24] Hillis, W.E., High temperature and chemical effects on wood stability. Wood Science and Technology. 18, , [25] Metsa-Kortelainen, S., Antikainen, T., Viitaniemi, P., The Water Absorption of Sapwood and Heartwood af Scots Pine and Norway Spruce Heattreated at 170 ºC, 190 ºC, 210 ºC and 230 ºC, Holz als Roh-und Werkstoff, 64, , [26] Ünsal, O., Korkut, S., Atik, C. The Effect of Heat Treatment on some Properties and Colour in Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis DEHN.) Wood. Maderas. Ciencia y tecnologia, 52, 2, , [27] Mitsui, K., Takada, H., Sugiyama, M., Hasegawa, R., Changes in the Properties of Lignin-Irradiated Wood with Heat Treatment, Holzforshung, 55, , [28] Kartal, S.N., Hwang, W., Imamura, Y., Water absorption of boron-treated and heat-modified wood. Journal of Wood Science. 53, ,2007. [29] Tjeerdsma, BF, Boonstra, M, Pizzi, A., Tekely P., Militz H., Characterisation of thermally modified wood: molecular reasons for wood performance improvement. Holz als Roh-und Werkstoff. 56, , [30] Mohebby, B., Sanaei, I., Influences of the hydrothermal treatment on physical properties of beech wood (Fagus orientalis). The International Research Group On Wood Protection. Section 4-Processes and Properties, Document No: IRG/WP , [31] Dwianto, W., Tanaka, F., Inoue, M., Norimoto, M., Crystallinity changes of wood by heat or steam treatment. Wood Research. 83, 47-49, 1996 [32] Nuopponen, M., FT-IR and UV Raman spectroscopic studies on thermal modification of scotch pine wood and its extractable compounds. Helsinki University of Technology. Espoo, Finland, 2005.

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISIL İŞLEMİN (THERMO-PROCESS) AĞAÇ MALZEMENİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mustafa ALTINOK 1, Osman PERÇİN 1, Şemsettin DORUK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 150-154 Araştırma makalesi/research article Isıl işlemin meşe (Quercus petraea L.) ağaç malzemede yapışma direncine etkileri Raşit

Detaylı

ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA DAYANIMINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA DAYANIMINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 35-46, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 35-46, 2012 ISIL İŞLEMİN AHŞAP LAMİNE PANELLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE VİDA TUTMA

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinusbrutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (79 86) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı

Detaylı

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (23) : 1-2 (63-67) BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER İsmail AYDIN Semra

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF SCREW WITHDRAWAL STRENGTH IN HEAT TREATED WOOD MATERIAL

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF SCREW WITHDRAWAL STRENGTH IN HEAT TREATED WOOD MATERIAL İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 57-68, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 57-68, 2012 ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMEDE VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BELİRLENMESİ Osman

Detaylı

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri Research Article AraştırmaMakalesi DOI: 10.24011/barofd.313318 Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 19(1): 187-193, 1 Haziran/June, 2017 Journal of Bartin Faculty of Forestry p-issn:1302-0943 e-issn:1308-5875

Detaylı

Gürgen Yapraklı Kayacık ( Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Özet

Gürgen Yapraklı Kayacık ( Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Özet Ormancılık Dergisi Gürgen Yapraklı Kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl Đşlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Süleyman KORKUT 1 Özet Isıl işlem ahşabın boyutsal

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutiaten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler

Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler Fatih Tuncay Efe 1,* - Bekir Cihad Bal 2 Özet: Ahşap malzemenin istenmeyen özelliklerini

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ISIL İŞLEM UYGULANAN BAZI ODUN ÖRNEKLERİNDE VİDA TUTMA DİRENCİ VE MANTAR ÇÜRÜKLÜK TESTİ PERFORMANSI Ahmet CAN 1, Sibel YILDIZ 2 1 Arş.Gör., Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman

Detaylı

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil

Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Some Mechanical Properties on Wood Materials Impregnated with Waste Boron Oil Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 4 s.287-292, 2009 Vol: 12 No: 4 pp.287-292, 2009 Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN ÖZET Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Raşit ESEN 2. Doğum Tarihi: 24 Ocak 1983 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerin Eğilme ve Basınç Direncine Etkileri. Effects of Heat Treatment on Bending and Compression Strengthes of Some Wood Politeknik ergisi ilt:13 Sayı: s. 143-150, 010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: pp. 143-150, 010 Isıl İşlemin azı ğaç Malzemelerin ğilme ve asınç irencine tkileri Şemsettin ORUK, Osman PRÇİN ÖZT u çalışmada

Detaylı

IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ. Düzce, Türkiye

IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ. Düzce, Türkiye IHLAMUR (Tilia grandifolia Ehrh.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YOĞUNLAŞTIRMA VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ Mehmet BUDAKÇI 1, Hüseyin PELİT 1,*, Abdullah SÖNMEZ 2, Mustafa ALTINOK 2 1 Düzce Üniversitesi

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi. Determination of bonding strength in heat treated some wood materials

Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi. Determination of bonding strength in heat treated some wood materials SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2014, 15: 72-76 Araştırma makalesi/research article Isıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde yapışma direncinin belirlenmesi Osman Perçin

Detaylı

Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Isıl İşlemin Kayın (Fagus Orientalis L.) Odununun Şok Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Bekir Cihad Bal, 1 -Fatih Tuncay EFE 2, Özet: Yüksek sıcaklıkla belirli sürelerde muamele edilen metal, cam,

Detaylı

Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli

Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli Isıl Işlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Dış Cephe Kaplaması Olarak Değerlendirilme Potansiyeli Hüseyin Akkılıç 1 Alperen Kaymakcı 2 Öner Ünsal 3 Konu Başlık No: 1, 2 Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemal ÖZCAN 2. Doğum Tarihi: 19 / 02 / 1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Ormancılık Dergisi 10(1) (2014) 37-47 Türkiye de Isıl İşlemin Ağaç Malzeme Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Göksel ULAY 1, Süleyman KORKUT 2, Nevzat ÇAKICIER 2 Özet Odunun

Detaylı

YABANİ KİRAZ ODUNUNDA BAZI YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE THERMOWOOD YÖNTEMİ İLE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

YABANİ KİRAZ ODUNUNDA BAZI YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE THERMOWOOD YÖNTEMİ İLE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ YABANİ KİRAZ ODUNUNDA BAZI YÜZEY KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE THERMOWOOD YÖNTEMİ İLE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ Özet Ayhan AYTİN a, Süleyman KORKUT b, Nevzat ÇAKICIER b a, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016 20 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(2), 2016 Sıcak Bitkisel Yağ ile Muamele Edilen Toros Göknarı (Abies cilicica) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Detaylı

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: Sayı: 4 s.7-78, 009 Vol: No: 4 pp.7-78, 009 Vakumlu ve Klasik Kurutma Yöntemlerinin Ahşap Malzemenin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (87-95) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

Anahtar kelimeler: Dişbudak, Parke, Renk, Sertlik, UV Sistem Vernik

Anahtar kelimeler: Dişbudak, Parke, Renk, Sertlik, UV Sistem Vernik 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) 212 o C de 2 Saat Süreyle Isıl İşlem Görmüş (ThermoWood)

Detaylı

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 75 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Hakan KESKİN Musa ATAR Ramazan

Detaylı

Orta Yoğunluklu Lif Levhanın (MDF) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Isıl İşlemin Etkisi. Ferhat ÖZDEMİR *

Orta Yoğunluklu Lif Levhanın (MDF) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Isıl İşlemin Etkisi. Ferhat ÖZDEMİR * KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016 57 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(2), 2016 Orta Yoğunluklu Lif Levhanın (MDF) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Isıl İşlemin Etkisi Ferhat ÖZDEMİR * Kahramanmaras

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Raşit ESEN 2. Doğum Tarihi: 24 Ocak 1983 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Ph.D.) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA Makinaları ve Prof. Dr. Ali Naci TANKUT İstanbul Orman Fakültesi State University of New York College of Environmental Science and Forestry Wood Products

Detaylı

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU**

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** *Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğt. Fak., Mob.

Detaylı

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri

Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 139-151 LAMİNE EDİLMİŞ DOĞU LADİNİ (Picea orientalis Lipsky) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ve MEKANİK

Detaylı

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

Induline SW 900 Su Bazlı Emprenye Maddesi Uygulanan Odunun Hızlandırılmış Dış Ortam Testine Olan Dayanımı

Induline SW 900 Su Bazlı Emprenye Maddesi Uygulanan Odunun Hızlandırılmış Dış Ortam Testine Olan Dayanımı 56 Induline SW 900 Su Bazlı Emprenye Maddesi Uygulanan Odunun Hızlandırılmış Dış Ortam Testine Olan Dayanımı Özlem ÖZGENÇ 1*, Ümit C. YILDIZ 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, Ağaç

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (54-60) DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ M. Hakan AKYILDIZ G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi,

Detaylı

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT

SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ ÖZET CHEMICAL ANALYSIS OF SCOTCH PINE WOOD AND ITS THERMAL PROPERTIES ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2-22 Mayıs 21 Cilt: V Sayfa: 1845-1851 SARIÇAM ODUNUNUN KİMYASAL ANALİZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ Ahmet TUTUŞ 1, Ramazan KURT 1, M. Hakkı ALMA 1, Hayrettin MERİÇ

Detaylı

Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri

Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri http://dx.doi.org/10.17475/kuofd.34547 Yağlı Isıl İşlem Görmüş Sarıçam Odununda Koruyucu Katmanların Yapışma ve Sertlik Özellikleri *Hacı İsmail KESİK 1, Hasan VURDU 1, Kubulay ÇAĞATAY 2, Osman Emre ÖZKAN

Detaylı

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ

KENARLARI MASİFLİ VE MASİFSİZ MDF LEVHALARINDA KAVELA ÇAPLARININ ÇEKME DİRENCİNE ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K AKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL O ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYA : 1999 : 5 : 2-3 : 1173-1177

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi

Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 231-239 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 231-239 Isıl İşlemin Bazı Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Vernik Yapışma Direncine Etkisi Suat ALTUN *, Musa ESMER

Detaylı

THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON THE HARDNESS VALUE OF WATER-BASED VARNISH

THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON THE HARDNESS VALUE OF WATER-BASED VARNISH 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BORİK ASİT MODİFİKASYONUNUN SU BAZLI VERNİĞİN SERTLİK DEĞERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF BORIC ACID MODIFICATION ON

Detaylı

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

Karaçam (Pinus Nigra A.) Kerestesinde Eğilme Özelliklerinin Stres Dalga Yöntemiyle Belirlenmesi

Karaçam (Pinus Nigra A.) Kerestesinde Eğilme Özelliklerinin Stres Dalga Yöntemiyle Belirlenmesi Ormancılık Dergisi 10(2) (2015) 11-17 Karaçam (Pinus Nigra A.) Kerestesinde Eğilme Özelliklerinin Stres Dalga Yöntemiyle Belirlenmesi Ergün GÜNTEKİN 1, Zübeyde BÜLBÜL Özet Bu çalışmada karaçam (Pinus nigra

Detaylı

ÖZET

ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1639-1648 DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) VE SARIÇAM (PINUS SYLVESTRIS) ÖZ VE DİRİ ODUNLARININ KAHVERENGİ (CONIOPHORA PUTEANA)

Detaylı

Sandalye çerçevelerinin sonlu elemanlar analizi. Finite element modeling of chair frames. Tuğba Yılmaz a,*, Ergün Güntekin a

Sandalye çerçevelerinin sonlu elemanlar analizi. Finite element modeling of chair frames. Tuğba Yılmaz a,*, Ergün Güntekin a SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 212, 13: 134-139 Araştırma makalesi/research article Sandalye çerçevelerinin sonlu elemanlar analizi Tuğba Yılmaz a,*, Ergün Güntekin a a Süleyman

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 14 Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 14-22 Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bekir Cihad BAL 1, Ferhat ÖZDEMİR 1, Ertuğrul ALTUNTAŞ 1

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

INVESTIGATION THE RESISTANCE OF WOODEN VARNISHES TO STEAM AND WET HEAT

INVESTIGATION THE RESISTANCE OF WOODEN VARNISHES TO STEAM AND WET HEAT 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AHŞAP VERNİKLERİN SU BUHARI VE ISLAK SICAKLIĞA DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION THE RESISTANCE OF

Detaylı

Anahtar kelimeler: Üvez, Parke, Renk, Parlaklık, Sertlik, UV Sistem Vernik

Anahtar kelimeler: Üvez, Parke, Renk, Parlaklık, Sertlik, UV Sistem Vernik 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Üvez (Sorbus L.) Odununa Uygulanan Tek Ve Çift Kat

Detaylı

Ortaklar Cad. no:16 d:11 mecidiyeköy - ŞİŞLİ / İSTANBUL TEL: FAKS: E: /

Ortaklar Cad. no:16 d:11 mecidiyeköy - ŞİŞLİ / İSTANBUL TEL: FAKS: E: / Ortaklar Cad. no:16 d:11 mecidiyeköy - ŞİŞLİ / İSTANBUL TEL: 0 212 211 70 09 FAKS: 0 212 273 09 77 E: info@cleanwoodtr.com / satis@cleanwoodtr.com W: www.cleanwoodtr.com tanıtım kataloğu , insanoğlunun

Detaylı

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:39-48 KAMA DİŞLİ GÖNYEBURUN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE AĞAÇ TÜRÜ VE DİŞ TİPİNİN DİYAGONAL BASMA DİRENCİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU

Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU Prof.Dr. GÜRSEL ÇOLAKOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1960 TRABZON - MERKEZ T: 4623771531 F: 4623257499

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

Zehra ODABAŞ SERİN* 1, Mustafa USTA 2 ÖZET ABSTRACT 1. GİRİŞ

Zehra ODABAŞ SERİN* 1, Mustafa USTA 2 ÖZET ABSTRACT 1. GİRİŞ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 61-66 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MELEZ KAVAK (POPULUS EURAMERICAN I-214) LİFLERİNİN SUKSİNİK ANHİDRİTLE MODİFİKASYONU: II. ÜRE FORMALDEHİT

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Assoc. Dr. Karabük University, Karabük Technical Education 2011-2012. Assoc. Dr. Karabük University, Faculty of Forestry 2012 -

Assoc. Dr. Karabük University, Karabük Technical Education 2011-2012. Assoc. Dr. Karabük University, Faculty of Forestry 2012 - CV and list of the Academic Effort 1. Name and Surname: Şeref KURT 2. Date of Birth: 1975 3. Title: Assoc. Prof. Dr. 4. Education: Doctorate Degree Department University Year Bachelor Forest Industry Engineering

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

SAKSİNİK ANHİDRİT MODİFİKASYONU İLE EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL ex MAIDEN DİRİ ODUNUNA BOYUTSAL SABİTLİK KAZANDIRILMASI ÖZET

SAKSİNİK ANHİDRİT MODİFİKASYONU İLE EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL ex MAIDEN DİRİ ODUNUNA BOYUTSAL SABİTLİK KAZANDIRILMASI ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1649-1657 SAKSİNİK ANHİDRİT MODİFİKASYONU İLE EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL ex MAIDEN DİRİ ODUNUNA BOYUTSAL SABİTLİK KAZANDIRILMASI

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 63-72 TEKNOLOJİ RENK AÇICI KİMYASAL MADDELERİN SAPSIZ MEŞE (Quercus sessiliflora Salisb.) ODUNUNUN YANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÖZET Ayhan ÖZÇİFÇİ ZKÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Naturawood Ürün Kataloğu.

Naturawood Ürün Kataloğu. Naturawood Ürün Kataloğu Natura Wood Naturawood Naturawood Yüksek kaliteli iskandinav orman ürünleri ve ağaç teknolojisini ülkemize getirmeyi hedef ve amaç edinmiş olan Naturawood, Finlandiya da uzun yıllardır

Detaylı

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 497-503, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 497-503, 2003 KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ Yalçın ÖRS, Hasan EFE,

Detaylı

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel

Detaylı

YONGA RUTUBETİ, PARAFİN KULLANIMI VE AĞAÇ CİNSİNİN YONGALEVHANIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

YONGA RUTUBETİ, PARAFİN KULLANIMI VE AĞAÇ CİNSİNİN YONGALEVHANIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi 7(2), 81-93 (2006) YONGA RUTUBETİ, PARAFİN KULLANIMI VE AĞAÇ CİNSİNİN YONGALEVHANIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Gökay NEMLİ Samet DEMİREL

Detaylı

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ

BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ BORLU BİLEŞİKLERİN AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL MEKANİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Hilmi TOKER DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1799-1809 ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMIŞ AĞAÇ MALZEMENİN BOYUTSAL STABİLİTESİ VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Burhanettin UYSAL

Detaylı

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi

Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üstyüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi B.

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması. Ferhat ÖZDEMİR *

Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması. Ferhat ÖZDEMİR * KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2), 2016 93 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(2), 2016 Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması Ferhat

Detaylı

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 KAPLAMA RUTUBETİNİN FORMALDEHİT EMİSYONU VE KONTRPLAK TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Halime GÜDÜL 1 Aydın DEMİR

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 416-423 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Lamine Kayın Panellerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Lif Dolgulu

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA L-TİPİ KAVELALI KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME MOMENT DİRENÇLERİ Ali KASAL

Detaylı

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET

Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2. ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1712-1721 OKALİPTUS (Eucalyptus cemaldulensis) ODUNUNUN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ (1) Kemal ÜÇÜNCÜ, Aytaç AYDIN, Taner TAŞDEMİR 2

Detaylı

Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi Atık Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi *Ayhan ÖZÇİFÇİ, Faruk BATAN Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, Türkiye *Sorumlu yazar: aozciftci@hotmail.com

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ

GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 25-32 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 GENÇ ODUN VE ÖZELLİKLERİ Mustafa Burak ARSLAN¹, Deniz AYDEMİR² * 1 Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi:

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi: Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (63-71) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı