Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:5, No: 3, 2010 (1-8) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 3, 2010 (1-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi Recep KARA*, Levent AKKAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar/TÜRKİYE Özet Yapılan bu çalışmada geleneksel olarak ve ısıl işlem (68 o C de 10 dk) uygulanarak üretilen sucuklarda Salmonella typhimurium un (NCTC-12416) gelişimi araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sucuk hamuruna 10 4 kob/g ve 10 6 kob/g düzeylerinde S. typhimurium inokule edilmiş, fermentasyon (A1: 10 4 kob/g S. typhimurium ve A2: 10 6 kob/g S. typhimurium) ve ısıl işlem (B1: 10 4 kob/g S. typhimurium ve B2: 10 6 kob/g S. typhimurium) uygulamalarıyla deneysel olarak sucuklar üretilmiştir. Sonuç olarak fermente üretilen sucuklarda A1 grubunda fermantasyonun 7. gününde; A2 grubunda depolamanın 30. gününde S. typhimurium sayısı <log 2,00 den az olduğu; aynı gün zenginleştirme yöntemiyle yapılan ekimlerde S. typhimurium un var olduğu tespit edilmiştir. Isı işlem uygulanan B1 ve B2 gruplarında ısıl işlem sonrası S. typhimurium un <log 2,00 den az olduğu; aynı gün yapılan zenginleştirme yönteminde ise var olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu araştırmada doğal koşullarda üretilen Türk sucuğu ortamında 10 4 kob/g ve 10 6 kob/g değerlerinde inokule edilen S. typhimirium (NCTC ) un, 4,75-5,06 ph aralığında ve +4 o C de, gün depolamada canlılığını yitirdiği; 68 o C de 10 dk ısıl işlemin ise S. typhimirium u elimine etmede yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fermentasyon, Salmonella typhimurium, Sucuk, Isıl İşlem. Abstract Behavior of Salmonella typhimurium in Turkish Sausage Produced by Using Traditional and Heat Treated Methods In this study, the survival of Salmonella typhimurium (NCTC-12416) was monitored in the Turkish sausages produced by traditional and heat treated methods. For this purpose, approximately 10 4 cfu/g and 10 6 cfu/g S. typhimurium was inoculated into sausage mixture dough prepared previously and then experimental sausages were made by traditional fermentation (A1 and A2; inclusion of 10 4 cfu/g and 10 6 cfu/g S. typhimurium) and implementation of heat treated method (68 o C for 10 minutes) (B1 and B2; inclusion of 10 4 cfu/g and 10 6 cfu/g S. typhimurium). It was found out that the number of S. typhimurium was less than <log 2,00 in the group A1 on the 7th day of fermentation and in the group A2 on the 30th day of storage. It was confirmed that on the same day S. typhimurium existed in the sausages by enrichment method. It was determined that S. typhimurium was less than <log 2,00 in the group B1 and group B2 of the sausages on which thermal method was implemented. In this study, it was detected that S. typhimurium which was inoculated at the numbers of 10 4 cfu/g and 10 6 cfu/g lost its ability to survive between ph 4,75-5,06 during the days of storage at +4 0 C and the heat treated process implemented at 68 o C for 10 minutes was inadequate to eliminate S. typhimurium. Key words: Fermantation, Salmonella typhimurium, Sausage, Heat Treated Process. Bu makaleye atıf yapmak için Kara, R., Akkaya, L,. Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2010, 5(3)1-8 How to cite this article Kara R., ve Akkaya L. Behavior of Salmonella Typhimurium in Turkish Sausage Produced by Using Traditional and Cooked Methods Electronic Journal of Food Technologies, 2010, 5(3)1-8

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (5) 1-8 Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi 1. GİRİŞ Sucuk, et ve yağın kıyma makinesinde ya da kuterde çekildikten ve tuz, şeker, sarımsak, baharat ve çeşitli katkı maddeleriyle karıştırıldıktan sonra doğal ya da yapay kılıflara doldurulup, belirli bir sıcaklık derecesi, bağıl nem ve hava cereyanında belirli bir sürede olgunlaştırılması ile elde edilen fermente bir et ürünüdür [1]. Ülkemizde üretilen fermente sucuklar, ısı işlemi görmemiş fermente sucuklar ve ısı işlemi görmüş sucuklar (pastörize sucuk) olarak iki kısım altında incelenmektedir [2]. Fermente et ürünleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde üretilmektedir [3]. Türklere özgü fermente et ürünü olan sucuk, ülkemizde en yaygın olarak üretilen çeşit olmasına rağmen halen standart üretim tekniği olmayan bir ürün durumundadır [4]. Geleneksel Türk sucukları genellikle küçük çaplı işletmelerde kuru hava akımı uygulanarak, geleneksel metotlar ile üretilmektedir [5]. Sucuk çeşitleri içerisinde fermente sucukların daha fazla tercih edilmesinde ve beğenilmesinde, fermantasyonun bu ürünlerde hoşa giden lezzet, aroma, renk ve yapısal nitelikler ile uzun bir dayanma süresi kazandırmasının etkisi bulunmaktadır [6]. Ülkemizde sucuk üretim miktarlarının artması, maliyetlerin yükselmesi ve işlenmiş et ürününde rekabetin gelişmesiyle birlikte, bölgesel olan sucuk üretimi, giderek sadece seçici müşterilere hitap eder hale gelmiş ve ısıl işlem görmüş sucuk adıyla endüstriyel olarak üretilmeye başlanmıştır [7]. Türkiye de üretilen sucuğun büyük kısmı teknolojik ve hijyenik kurallara riayet edilmeden üretilmektedir [8]. Nitekim ülkemizde tüketime sunulan Türk sucuklarında yapılan çalışmalarda, Salmonella spp. başta olmak üzere diğer patojenik bakterilerin saptandığı [9,10] ve hijyenik kalitelerinin düşük olduğu [11,12] rapor edilmiştir. Dünyada Salmonelloz vakalarında en sık karşılaşılan Salmonella serotipinin S. typhimurium olduğu bildirilmektedir [13,14]. Bununla birlikte ülkemizde insanlarda görülen Salmonelloz vakalarında da en sıklıkla S. typhimurium un izole edildiği rapor edilmiştir [15,16]. Yapılan bu çalışmada, Salmonella typhimurium (NCTC-12416) referans suşu ile deneysel olarak kontamine edilmiş, geleneksel olarak ve ısıl işlem uygulanarak üretilen Türk sucuğu aşamalarında Salmonella typhimurium un gelişimi ile bu süreçte halk sağlığı açısından bir risk meydana getirip getirmeyeceği incelenmiştir. 2.MATERYAL VE METOD 2.1.Sucuk Hamurunun Hazırlanması Sucuk hamuru için, Gökalp ve ark. [17] nın formülasyonu baz alınmıştır. Sucuk hamuru %80 kırmızı et ve %20 kuyruk yağı ile %2 tuz, %0,6 sakaroz şekeri, %1 kurutulmuş temiz sarımsak, %0,7 kırmızı biber, %0,5 toz karabiber, %0,9 kimyon, %0,25 kg yeni bahar ve 150 ppm sodyum nitrit (NaNO 2 ) karıştırılarak hazırlanmıştır. 2.2.Test Şuşu ve Hazırlanması, İnokulasyon ve Dolum İnokulasyonlar S. typhimurium (NCTC-12416) referans suşu kullanılarak Nolte [18] ve Alişarlı [19] nın metodları ile hazırlanmıştır. Sucuk hamuru S. typhimurium ile 10 4 kob/g ve 10 6 kob/g seviyelerinde kontamine edilerek 4 o C de 24 saat dinlendirmeye bırakılmıştır. Dinlendirme sonrasında hazırlanan iki farklı grup sucuk hamuru, laboratuvar tipi dolum makinesinde (Kayalar, İstanbul) kollejen barsak kılıflara (32 mm Naturin Darm) doldurulmuş ve +4 o C de 12 saat tekrar dinlenmeye bırakılmıştır. Fermente olarak üretilen sucuklar (A1: 10 4 kob/g ve A2: 10 6 kob/g) fermentasyon amacıyla klima odasına alınmıştır. Klima odası ilk 2 gün 25 o C de % 90 bağıl nem, 3. gün 22 o C ve % 90 bağıl nem ve 12. güne kadar kademeli olarak düşürülerek 20 o C de % 80 bağıl nem olacak şekilde ayarlanmıştır. Olgunlaştırma süresi sonunda sucuklar 4 o C de depolamaya alınmıştır. Isıl işlem uygulanan sucuklar ise (B1: 10 4 kob/g ve B2: 10 6 kob/g) dinlendirme sonrasında sıcaklığı önceden ayarlanmış pişirme fırınında 2

3 Kara, R., Akkaya, L. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (3) 1-8 (Emko Elektronik AŞ, İstanbul) merkezi sıcaklığı, 68 ºC de olacak şekilde 10 dk ısı işlemine tabi tutulmuş olup, ısıl işlem sonrası sucuklar 4 o C de depolamaya alınmıştır. 2.3.Mikrobiyolojik Analizler Örneklerin Alınması Mikrobiyolojik analizler için, fermente sucuklarda sucuk hamurundan, inokulasyondan sonra, 24 saatlik dinlendirme sonrası ile olgunlaştırma (3, 7 ve 12. günlerde) ve depolama periyodunda (30 ve 45. günlerde); ısıl işlem uygulananlarda ise inokulasyondan sonra, 24 saatlik dinlendirme sonrası, ısıl işlem sonrası ve depolama periyodunun 3. gününde örnekler alınmıştır Dilüsyon Hazırlama ve Ekim Mikrobiyolojik analizler için sucuk örneklerinden steril stomacher torbalarına 10 ar g tartılarak üzerine 90 ar ml steril peptonlu fizyolojik tuzlu su (%0,85 NaCl + %0,1 pepton) ilave edilip stomacher ile (Interscience, UK) 2 dk süreyle homojenize edilmiştir. 1:10 sulandırması yapılan örneklerden desimal solüsyonlar 10-7 e kadar hazırlanmıştır. Hazırlanan dilüsyonlardan toplam aerobik mezofil bakteri sayımı için PCA (Plate Count Agar, Oxoid CM0325); laktik asit bakterilerinin sayımı için MRS (Man Rogosa Sharpe Agar, Oxoid CM0361); maya ve küf sayımı için PDA (Potato Dextrose Agar, Oxoid CM0139); Micrococcus/Staphylococcus sayımı için BPA (Baird Parker Agar, Oxoid CM0275); Enterobacteriaceae sayımı için VRBGA (Violet Red Bile Glukose, Oxoid CM0485) besiyerlerine ekimler yapılmıştır [20]. S. typhimurium sayımı Ellajosyula [21] nın metodu ile yapılmış olup; S. typhimurium sayımı yapılamayan örneklerde ise ISO [23] metodu kullanılarak zenginleştirme yöntemi ile S. typhimurium varlığı belirlenmiştir. 2.4.Kimyasal Analizler Sucuk örneklerinin ph tayini TSE [23] nin metoduna göre, rutubet tayini Yıldırım [2] ın bildirdiği metoda göre, tuz tayini ise Gökalp ve ark. [24] nın bildirdiği metoda göre yapılmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Yapılan bu çalışmada geleneksel olarak üretilen Türk sucuklarında (A1: 10 4 kob/g S. typhimirium, A2: 10 6 kob/g S. typhimirium) ve ısıl işlem uygulanmış Türk sucuklarında (B1: 10 4 kob/g S. typhimirium, B2: 10 6 kob/g S. typhimirium) S. typhimurium un gelişimi incelenmiştir. A1 grubu geleneksel Türk sucuklarında S. typhimirium sayısı 24 saatlik dinlendirme sonrasında ve fermentasyonun 3. ve 7. günlerinde, ph değerleri sırasıyla 5,74; 4,92 ve 4,75 iken, log 4,30; log 3,77 ve <log 2,30 olarak tespit edilmiştir. Aynı grupta fermentasyonun 12. günde ph değeri 4,81 iken zenginleştirme yöntemi ile yapılan ekimlerde S. typhimirium saptanamamıştır. A2 grubu geleneksel Türk fermente sucuklarında S. typhimirium sayısı 24 saatlik dinlendirme sonrasında ve fermentasyonun 3, 7, 12. ve 30. günlerinde ph değerleri sırasıyla 5,75; 4,89; 4,76; 4,83 ve 5,05 iken, log 6,07; log 4,30; log 3,41; log 3,30 ve <log 2,30 olarak tespit edilmiştir. Aynı grupta depolamanın 45. gününde ph değeri 5,16 iken zenginleştirme yöntemi ile yapılan ekimlerde S. typhimirium saptanamamıştır (Tablo 1). B1 grubu ısıl işlem uygulanmış Türk sucuklarında, S. typhimirium sayısı 24 saatlik dinlendirme sonrasında ve ısıl işlem sonrasında ph değerleri 5,74 ve 5,78 iken, log 4,30 ve <log 2,30 olarak tespit edilmiştir. Aynı grupta ısıl işlem sonrası zenginleştirme yöntemi ile yapılan ekimlerde S. typhimirium saptanmıştır. B2 grubu ısıl işlem uygulanmış Türk sucuklarında, S. typhimirium sayısı 24 saatlik dinlendirme sonrasında ve ısıl işlem sonrasında ph değerleri sırasıyla 5,75 ve 5,79 iken, log 6,07 ve <log 2,30 olarak tespit edilmiştir. Aynı grupta ısıl işlem sonrası zenginleştirme yöntemi ile yapılan ekimlerde S. typhimirium saptanmıştır (Tablo 2). 3

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (5) 1-8 Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi Gıda infeksiyon ve intoksikasyonları içerisinde ilk sırada yer alan Salmonellozis vakalarının büyük bölümünün kontamine hayvansal gıdaların tüketimi sonucu meydana geldiği ve bu durumun önemli sağlık sorunları ile işgücü kaybı ve tedavi masraflarına yol açtığı bilinmektedir [25]. Çeşitli ülkelerde insanlarda meydana gelen Salmonellozis olgularının son 30 yıl içinde sürekli artış gösterdiği, özellikle gelişmiş ülkelerde en yaygın zoonozlardan biri olduğu [26] ve Avrupa da insanlardan izole edilen en yaygın Salmonella serotipinin S. typhimurium olduğu rapor edilmiştir [27]. Sucuğun olgunlaşma sürecinde fermentasyon çok önemlidir. Bu devrede biyokimyasal, fizyolojik ve mikrobiyolojik değişimler olmaktadır [28]. Kuru-fermente sucuk üretim aşamaları içinde bakterilerin yıkımlanmasını sağlayan ve patojenik mikroorganizmaların gelişimini inhibe edici, düşük su aktivitesi, düşük sıcaklık, düşük redoks potansiyeli, düşük ph, nitrat, nitrit ve sodyum klorür gibi koruyucu birkaç faktör vardır [29]. Bu faktörler arasında düşük ph değeri, fermente sucuk üretiminde gıda kaynaklı patojenlerin gelişimini engelleyen önemli bir faktördür [30]. Salmonella spp. et ve et ürünleri kaynaklı önemli bir patojen bakteri olduğundan dolayı, dünyada farklı geleneksel fermente sucuklarda Salmonella spp. nin üreme ve canlı kalma yeteneği ile ilgili pek çok deneysel çalışma yapılmıştır. Smith ve ark. [31] nın 8,2 x 10 3 kob/g S. typhimirium inokule ettikleri Pepporoni salamlarında depolamanının 29. gününde, ph değerleri 4,6-5,0 arasında iken; Nissen and Holck [32], log 2,8 ve log 5,3 kob/g seviyelerinde S. kentucky inokule ettikleri Norveç fermente kuru sucuklarında depolamanın 5,5 uncu ayında, ph değeri 5,1 e düştüğünde inokule edilen Salmonella spp. lerin tamamen canlılığını yitirdiklerini saptamışlardır. Buna karşın 4,4 x 10 7 kob/g S. typhimurium inokule edilen Pepporoni salamlarında depolamanın 56. gününde, ph değeri 4,8 in altına düşmesine rağmen Ihnot ve ark. [33], 10 8 kob/g S. typhimurium inokule edilen Lübnan Bologna sucuklarında 20 saatlik fermentasyon sonunda, ph değeri 4,7 nin altına düşmesine rağmen Ellajosyula ve ark. [21], inokule edilen S. typhimurium un bu iki et ürününde de tamamen canlılığını yitirmediği bildirmişlerdir. Yapılan bu çalışmanın sonuçları Smith ve ark. [31] ve Nissen and Holck [32] çalışmalarına uyum göstermektedir. Yapılan bu araştırmada geleneksel Türk sucuklarında (A1 ve A2 grubu) S. typhimirium ph 4,81-5,16 değerlerinde inhibe olmuştur. Bu inhibisyon, geleneksel Türk sucukların üretiminde 10 4 kob/g seviyesinde S. typhimurium inokule edilen grupta (A1), fermentasyon periyodunun 12. gününde olurken; 10 6 kob/g seviyesinde S. typhimurium inokule edilen grupta (A2), depolama periyodunun 45. gününde saptanmıştır (Tablo 1). Dolayısıyla sucuk, üretim ve fermentasyon aşamaları S. typhimurium gelişimini tam olarak inhibe etmediği için, halk sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir. Geleneksel Türk sucuğun piyasanın talebine göre, gerekli fermentasyon süresini doldurmadan piyasaya sürülebildiği ve tüketicilerinde tam olarak fermente olmamış ürünleri tüketebildiği görülmektedir. Buna ilave olarak Afyon da üretilen geleneksel Türk sucukları halk arasında çiğ olarak söğüş adıyla tüketilebilmektedir. Yapılan bu çalışma geleneksel olarak üretilen Türk sucuklarının S. typhimurium ile kontamine olması durumunda, çiğ olarak tüketilmesi ve gerekli fermentasyon sürelerine ve şartlarına uyulmadan erken piyasaya sunulmasının halk sağlığı açısından bir risk oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. Et endüstrisinde ısıl işlem uygulanmış sucuk üretimi, geleneksel üretim aşamaları ve sucuk aromasından uzaklaşılmış olsa bile, ekonomik ve pratik olduğundan dolayı yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bundan dolayı ısıl işlem uygulanmış farklı geleneksel sucuklar üzerinde dünyada pek çok çalışma yapılmıştır. Smith ve ark. [34], Snack sucuklarında 3,5 saat süreyle uyguladığı 51,1-52,5 o C lik merkezi sıcaklığın Salmonella typhimurium u elimine etmediğini, fakat aynı süre ile uygulanan 57,8-58,9 o C lik merkezi sıcaklığın Salmonella typhimurium u elimine ettiğini bildirmişlerdir. Mattick ve ark. [35], ekonomik Katering sucuklarında merkezi sıcaklığın 50 o C ye ulaştığı 10 dk lık ısı uygulamalarında S. typhimurium u elimine olmadığını gözlemlemişlerdir. Yine merkezi sıcaklığın 58 o C ye çıktığı 6 dk lık ısı uygulamasında donmuş sucukların pişirilmesi ile ve merkezi sıcaklığın o C ye çıktığı 6 dk lık ısı uygulamasının gerçekleştiği sucuk örneklerinde S. typhimurium u elimine olmadığını, fakat merkezi sıcaklığın >75 o C den büyük olduğu ızgarada pişirme şeklindeki 12 dk lık ısı uygulamasının, Salmonella spp. leri elimine ettiğini tespit etmişlerdir. Goepfert ve Chung [36], Thuringer sucuklarına uygulanan 52 4

5 Kara, R., Akkaya, L. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (3) 1-8 o C de 1 saatlik ısıtmanın S. typhimurium u elimine ettiğini tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada, ısıl işlem uygulanmış sucuk üretiminde uygulanan 68 o C deki 10 dk lık ısıl işlemin, 10 4 ve 10 6 kob/g seviyesinde kontamine olmuş Türk sucuklarında S. typhimurium un inhibisyonunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Yapılan bu çalışmanın sonuçları Smith ve ark. [34], Mattick ve ark. [35], Goepfert ve Chung [36] un çalışmalarına uyum göstermektedir. Sonuç olarak, Türk sucuğunun üretiminde, piyasada genel olarak tercih edilen starter kültür kullanılmadan doğal fermentasyon uygulaması, nispeten ph nın geç düşmesine ve yüksek kalmasına neden olabilmekte, bu durumda halk sağlığı açısından bir risk oluşturabilmektedir. Bundan dolayı Türk fermente sucuğunun üretiminde S. typhimurium u inhibe edebilecek bir model oluşturabilmek için, sucuğun karakteristik özelliğini koruyabilecek şekilde, farklı starter kültürler kullanılması ve farklı üretim desenleri oluşturulması üzerine çalışmalar yapılması, Türk sucuğu aşamalarında gerekli olan fermentasyon süre ve şartlarına uyulması, sucukların çiğ tüketilmemesi önerilebilir. Türk sucuğu genel olarak yağlı bir et ürünü olarak kabul edilmekte olup, yağın ise ısıl işlem uygulanmış sucuk üretim sürecinde bariyer etkisi oluşturarak, ısının etkisini engelleyebilmektedir. Bu nedenle ısıl işlem uygulanmış sucuk üretiminde S. typhimurium u inhibe edebilecek bir model oluşturabilmek için, farklı sucuk kılıfı kalibrasyonları, farklı sucuk yağ oranları, farklı merkezi ısı uygulama dereceleri ve süreleri üzerinde gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak, fermente ve ısıl işlem uygulanmış sucuk üretim aşamalarında üründe güvenliği gerçek manada garanti altına alabilecek ve tüm süreçte etkili olabilecek bir kontrol sistemi olan HACCP ve GMP uygulamalarının hammaddeden başlayarak çiftlikten sofraya kadar tüm aşamalarda eksiksiz olarak yapılması önerilebilir. 4.BİLGİLENDİRME Bu çalışma 06-VF-13 proje kodu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tarafından tez numarası ile Yüksek Lisans tezi olarak onaylanmıştır. 5. KAYNAKLAR 1. Gökalp, H.Y., 1995, Fermente Et Ürünleri Sucuk Üretim Teknolojisi, Standart Ekonomik Ve Teknik Derg. 34, Yıldırım, Y. 1996, Et Endüstrisi, Uludağ Ü. Veteriner Fak., Kozan Ofset (4. Baskı), Ankara. 3. Ensoy, Ü. ve Kolsarıcı, N., 2004, Fermente Et Ürünlerinde Flavor Oluşumu, Standard; 43 (507); Anonim, 2001, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Et ve Et Ürünleri Sanayi Alt Komisyon Raporu, DPT: 2635 Öik: 643, Ankara. 5. Erkmen, O,1999, Behavior of Staphylococcus Aureus in Refrigerated and Frozen Ground Beef and in Turkish Style Sausage and Broth With and Without Additives, J Food Processing and Preservation, 21: Dinçer, B., 1980, Yerli Sucuklarda Fermentasyon ve Kurumada Lipolitik ve Organoleptik Değişiklikler Üzerine Araştırmalar, Ankara Üniv. Vet. Fak. Besin Kont. ve Tekn. Kürs. Doçentlik Tezi. 5

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (5) 1-8 Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi 7. Değirmencioğlu, A., Arslan M., Gökgözoğlu İ. ve Tavşanlı H. 2006, Klasik Tip Ve Isıl İşlem Uygulanarak Olgunlaştırılan Sucukların Özelliklerindeki Değişimlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 9. Gıda Kongresi; Mayıs 2006, Bolu, Kolsarıcı, N. ve Atıcı, H. 1995, Geleneksel Türk Et Ürünlerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Standart Geleneksel Türk Ürünleri Özel Sayısı, Ağustos, Erdoğrul, Ö. ve Özer, E., 2005, Kahramanmaraş Piyasasında Tüketilen Sucukların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri, İ. Ü. Vet. Fak. Derg. 31(1), Sırıken, B., Pamuk, Ş., Özakın, C., Gedikoğlu, S. ve Eyigör, M., 2006, A Note on the Incidens of Samonella spp., Listeria spp. and Escherichia Coli O157:H7 Serotypes in Turkish Sausage (Soudjouk), Meat Sci. 72, Atasever, M., Keleş, A., Güner, A. ve Uçar, G., 1998, Konya da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Bazı Kalite Nitelikleri, Vet. Bil. Derg. 14, Çön, A.H., Dogu, M. ve Gökalp, H.Y., 2002, Afyon da Büyük Kapasiteli Et İşletmelerinde Üretilen Sucuk Örneklerinin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Periyodik Olarak Belirlenmesi, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, Anonim, 2002a, Foodborne Diseases, National Institute Of Allergy And Infectious Diseases, National Institutes of Health. <http://www.niaid. Nih.Gov/Factsheets/Foodbornedis.Htm>. 14. EFSA, 2009, The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in The European Union in 2007, Efsa J. (2009) 223p. 15. Erdem, B., 1998, Yıllarında Serotiplendirilen Salmonella lar, İnfeksiyon Dergisi, 12, 313p. 16. Tuncer, İ., Fındık, D., Erdem, B. ve Arslan, U, 2001, Konya Yöresinde Yılları Arasında Klinik Örneklerden İzole Edilen Salmonella Suşlarının Serotipleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları, Mikrobiyol Bülteni, 35, Gökalp, H.Y., Kaya, M. ve Zorba, Ö., 2002, Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. 18. Nolte, U., 1982, Zum Einfluss Der Wasseraktivitet Und Wasserstoffionenkonzentration Auf Die Enterotoxin-Und Thermonukleasebildung Bei Staphylokokken Stemmen, Vet Med Diss, 1982, Fu- Berlin. 19. Alişarlı, M., 1997, Vermehrung Von Staphylococcus Aureus Und Enterotoxinbildung In Trkischen Puddingspeisen. Inaug Phd Thesis, Z.Rich. 20. Pichhardt, K., 1993, Lebensmittelmikrobiologie. 3. Auflage. Springer Verlag, Berlin, New York, Paris, Tokyo, London, Hong Kong, Barcelona, 1993, Budapest. 21. Ellajosyula, K.R., Doores, S., Mills, E.W., Wilson, R.A., Anantheswaran, R.C. and Knabel, S.J.,1998, Destruction of E. Coli O157:H7 and Salmonella typhimurium in Lebanon Bologna by Interaction of Fermentation ph, Heating Temperature, and Time, J. Food Prot. 61(2), Anonim, 2002b, Microbiology of Food and Animal Feding Stuffs-Horizontal Method For The Detection of Salmonella Spp., International Standard, ISO (International Standardization Organization) 6579, 2002, Switzerland. 6

7 Kara, R., Akkaya, L. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (3) Anonim, 1978, Türk Standartları Enstitüsü, (TSE, 3136): Et ve Et Ürünlerinde ph Tayini, Ankara. 24. Gökalp, H.Y., Kaya, M., Tülek, Y. ve Zorba, Ö., 1993, Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuvar Uygulama Klavuzu, Atatürk Ü. Ziraat Fak Ofset Tesisi No:751, 287s., Erzurum. 25. Gareis, M, 1995, Salmonellen-Ein Überblick. Fleischwirtsch, 75, Mutluer, B., 1991, Kanatlı Etlerinde Salmonella Kontrolü, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, May, 1991, İstanbul. 27. Boyen, F., Haesebrouch, D. Maes, F.,Van Immerseel, R. Ducatelle and F., Pasmans, 2008, Non Typhoidal Salmonella Infections in Pigs: A Closer Look at Epidemiology, Pathogenesis and Control, Veterinary Microbiology, 130 (2008), Pp Mottram, D.S. and Edwards, R.A., 1983, The Role of Triglycerides and Phospholipids in the Aroma of Cooked Beef, J. Sci. Food Agric. 34, Roca, M. and Incze, K., 1990, Fermented Sausages, Food Reviews International 6(1), Leistner, L., 1995, Stable and Fermented Sausages World-Wide, p , In: Campbell-Platt G. and Cook P.E. (Ed.), Fermented Meats, 1st Ed. Blackie Academic and Professional, London, UK. 31. Smith, J.L., Huhtanen, C.N., Kissinger, J.C. and Palumbo, S.A., 1975., Survival of Salmonella During Pepperoni Manufacture. Appl. Microbiol. 30, Nissen, H. and Holck, A., 1998, Survival of Escherichia Coli O157:H7, Listeria Monocytogenes and Salmonella Kentucky in Norwegian Fermented Dry Sausage, Food Microbiology. 15, Ihnot, A.M., Roering, A.M., Wierzba, R.K., Faith, N.G. and Luchansky J.B., 1998, Behavior of Salmonella Typhimurium Dt104 During The Manufacture And Storage of Pepperoni, Int. J. of Food Mic. 40, Smith, J.L., Huhtanen, C.N., Kissinger, J.C. and Palumbo, S.A. 1977, Destruction of Salmonella and Staphylococcus During Processing of a Nonfermented Snack Sausage, J. Food Prot. 40(7), Mattick, K.L., Bailey, R.A., Jorgensen, F. and Humprey, T.J., 2002, The Prevalence and Number of Salmonella in Sausages and Their Destruction by Frying Grilling or Barbecuing, J. of App. Microbiol., 93, Goepfert, J.M. and Chung, K.C., 1970, Behaviour of Salmonella During the Manufacture and Storage of a Fermented Sausage Product, J. Milk Food Technol. 33,

8 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2010 (5) 1-8 Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium un Gelişimi 8

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (69-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (69-75) Makale (Paper)

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (69-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (69-75) Makale (Paper) Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (69-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (69-75) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 29-33, 2007 F. KÖK, D. KESKİN, Araştırma S. BÜYÜKYÖRÜK Makalesi Research Article Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi Filiz KÖK 1 Dilek KESKİN 2 Sadık

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-04643 in Amacı i Talep Eden Kuruluş Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tarih 8/03/206 Lebeni Çorba (Şahit Numune) Steril kilitli poşet 350 g 4 C 9/03/206 Saat 000 9/03/206 Saat 05 ST-04643 Tarafımızdan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi

Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Berrak DELİKANLI 1*, Barış SÖNMEZ 2, Yasemin ÖZDEMİR 3 1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri

Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri Suzan Yalçın 1 Mustafa Ardıç 2 Mustafa Nizamlıoğlu 3 1 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Harran Üniversitesi

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (44): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (44): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (): (2) 113-117 ISSN:13-577 KONYA YÖRESİ TAZE EV YAPIMI YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yusuf DURAK

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

An Investigation on the Microbiological Quality of Sucuk Produced by Traditional Methods

An Investigation on the Microbiological Quality of Sucuk Produced by Traditional Methods Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (4): 705-708, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8610 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org SHORT COMMUNICATION Geleneksel Yöntemle

Detaylı

Isıl İşlem Uygulanarak Üretilen Sucukların Bazı Kalite Özelliklerine Üretim Koşullarının Etkisi

Isıl İşlem Uygulanarak Üretilen Sucukların Bazı Kalite Özelliklerine Üretim Koşullarının Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Isıl İşlem Uygulanarak Üretilen Sucukların Bazı Kalite Özelliklerine Üretim Koşullarının Etkisi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. A. Hamdi ERTAŞ

Detaylı

Erzurum İlinde Satışa Sunulan Fermente Sucuk ve Sosislerin Histolojik Muayenesi

Erzurum İlinde Satışa Sunulan Fermente Sucuk ve Sosislerin Histolojik Muayenesi Harran Üniv Vet Fak Derg, 4 () 73-79; 05 Erzurum İlinde Satışa Sunulan Fermente ve lerin Histolojik Muayenesi Serap KILIÇ ALTUN*, Ahmet TEMUR, İsmail Şah HAREM3 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası

Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası 103 J Fac Vet Med 20 (2001) 103-107 Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası Nejlet FİLİZ* Geliş Tarihi: 21.11.2000 Özet: Bu çalışmada Bursa da tüketime sunulan toplam 48 adet karabiber,

Detaylı

e-posta: Geliş Tarihi/Received:

e-posta: Geliş Tarihi/Received: Taze ve Depolanmış Kastamonu Yaş Tarhanasının Mikrobiyolojik Kalitesi Nilgün ÖZDEMİR 1 Latife Betül ALKAN 2 ve Ahmet Hilmi ÇON 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini kapsar. 5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

Piyasada Fermente Sucuk Olarak Satılan Ürünlerin Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Geleneksel Türk Fermente Sucuğu ile Karşılaştırılması

Piyasada Fermente Sucuk Olarak Satılan Ürünlerin Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Geleneksel Türk Fermente Sucuğu ile Karşılaştırılması İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. / J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ., 41 (2),xxx-xxx, 2015

Detaylı

Farklı Oranlarda Manda Eti Kullanılarak Üretilen Sucukların Olgunlaşma ve Depolama Aşamalarındaki Bazı Özelliklerinin Araştırılması

Farklı Oranlarda Manda Eti Kullanılarak Üretilen Sucukların Olgunlaşma ve Depolama Aşamalarındaki Bazı Özelliklerinin Araştırılması Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Farklı Oranlarda Manda Eti Kullanılarak Üretilen Sucukların Olgunlaşma ve Depolama Aşamalarındaki Bazı Özelliklerinin

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-09309 Tarih 03/06/06 Ankara Doğu Mutfak Bahçe Salata (Öğle) Steril kilitli poşet 00 g 4 C 04/06/06 Saat 00 04/06/06 Saat 5 ST-09309 Clostridium perfringens kob/g ng/g Listeria monocytogenes

Detaylı

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI SAYFA NO : 1/12 Bölümde çeşitli talepler doğrultusunda yapılacak olan analizler aşağıda listesi verilen referans kitaplarda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Analiz sonuçları, Analiz / Rapor

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Fermente Sucukların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2011: 25 (3): 107-114 http://www.fusabil.org Gülsüm ÖKSÜZTEPE 1 Hüsnü Şahan GÜRAN 2 Gökhan Kürşad İNCİLİ 1 Saime Betül GÜL 1 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Vet.Hek. Recep KARA BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Vet.Hek. Recep KARA BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞAL KOŞULLARDA VE ISIL İŞLEM UYGULANARAK ÜRETİLEN TÜRK SUCUKLARINDA SALMONELLA TYPHIMURIUM UN GELİŞİMİ Vet.Hek. Recep KARA BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese.

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese. CURCICULUM VITAE Name Surname: LEVENT AKKAYA Birth Date: 1967 E-mail: leventakkaya@aku.edu.tr Phone: 05057922925 Degree Department University Years Master of Science Faculty of Veterinary Medicine Uludağ

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1 MSc. Fatih ÇAKMAK Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı, İzmir Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HALİL TOSUN Doğum Tarihi : 13.04.1969 Öğrenim Durumu Doktora 1998-2003 1994-1997 Lisans 1987-1992 EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres : Merkez Mah. Ceylan Sok. No:24 Mart Plaza 2.Kat Kağıthane 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Şebnem PAMUK* Zeki Zeki

Detaylı

Sakarya İlinde Satışa Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin ve Monosodyum Glutamat İçeriğinin Belirlenmesi

Sakarya İlinde Satışa Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin ve Monosodyum Glutamat İçeriğinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (10-17) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (10-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : VEZİRÇİFTLİĞİ MAH. YENİ GÖLCÜK YOLU NO:104 BAŞİSKELE 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 349 42 42 Faks : 0262 349 42 43 E-Posta : info@kocaelisistemgidalab.com

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1):

ARAŞTIRMA. Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): 19-24 http://www.fusabil.org Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi Gülsüm ÖKSÜZTEPE 1 Hüsnü ŞAHAN GÜRAN 2 Gökhan Kürşad İNCİLİ

Detaylı

İngilizce 1998 Bahar KPDS 82

İngilizce 1998 Bahar KPDS 82 Prof.Dr. FİLİZ KÖK Besin-gıda Eğitim Bilgileri 1995-2001 Doktora Fırat Üniversitesi Gıda Veterinerlik Gıda Hijyeni Ve Yabancı Dil Bilgisi İngilizce 1998 Bahar KPDS 82 Akademik Ünvan Ve Görevler 1995-2015

Detaylı

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Sancak ve İşleyici YYÜ Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2):81-86 Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Yakup Can SANCAK* Özgür İŞLEYİCİ 1 YYÜ Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Detaylı

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ BİYOJEN AMİNLER Gıdalarda bazı spesifik amino asitlerin dekarboksilasyonuna veya aldehit ve ketonların transaminasyonuna bağlı olarak oluşan temel azotlu bileşiklerdir.

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar

Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar Türk Mikrobiyol Cem Derg 41(1):1-8, 11 doi:1./tmcd.11.1 Derleme Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar Pınar KAYNAR Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ÖZET Peynir, yüksek besin

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :03 Rev Tarihi :18.05.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1 24 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 24-33 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Manda Yoğurtlarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Manda Yoğurtlarının Mikrobiyolojik Kalitesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 40 (1), 83-89, 2014 40 (1), 83-89, 2014 Araştırma Makalesi Research Article Kayseri İlinde Satışa Sunulan Manda Yoğurtlarının Mikrobiyolojik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ekmek, mikroorganizmaların gelişmesi için uygun yüksek su aktivitesi (0,96-0,98)

Detaylı

Tez, Yüksek Lisans sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; Doktora ise DOKTORA TEZİ ifadesi kalacak. Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız

Tez, Yüksek Lisans sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; Doktora ise DOKTORA TEZİ ifadesi kalacak. Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız BEYZA HATİCE ULUSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. DOKTORA TEZİ İSTANBUL-2007 Adınızı soyadınızı giriniz Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar

Detaylı

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE Ek1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 2 KURUM KODU. STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Klinik Muayene Klinik Bilimler nün Hasta muayenesini Radyografik Muayene Röntgen çekimini

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 06 Sayfa: 6 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050601.pdf İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) 51-54 ISSN:1309-0550 Sivas ta Üretilen Sucukların Maya ve Küf Yönünden Periyodik

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Resmî Gazete Tarih: 5 Aralık 2012 Sayı: 28488 Resmî Gazete Tarih: 13 Şubat 2015 Sayı: 29266 (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Ürünün çalışması için gerekli(üretici firmanın önerdiği agar ve brothların hepsi) besiyerleri

TEKNİK ŞARTNAME. Ürünün çalışması için gerekli(üretici firmanın önerdiği agar ve brothların hepsi) besiyerleri TEKNİK ŞARTNAME Teklif edilen ürünler aşağıdaki belirtilen özellikleri birebir karşılamalıdır. (ürün teslimatı sırasında şartname maddeleri tek tek kontrol edilecektir.) Muadil ürün kabul edilmeyecektir.

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/6 Güncelleme No:11 Güncelleme Tarihi:02/01/2017 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 99 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gelişen dünyamızda her geçen gün insanların alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. İnsanlar eski zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek ve sebze-meyve

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Konya Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Deney Laboratuvarı Adresi : Toprak Sarnıç Mah. Karacigan Camii Sokak No:1A 42090 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 322 34 24 Faks

Detaylı

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu)

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Hüseyin ERTEN 1, Hasan TANGÜLER 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1 Hatice ŞNLIDERE LOĞLU 1, Yılmaz ÖZCN 1, Salih KRSU 2, Gamze SIĞK 1, yça SRV 1 1 Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/5 Güncelleme No:08 Güncelleme Tarihi:06/04/2016 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 90 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

ARAŞTIRMA. Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella nın İnaktivasyonu Üzerine Etkileri * 2008: 22 (5):

ARAŞTIRMA. Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella nın İnaktivasyonu Üzerine Etkileri * 2008: 22 (5): ARAŞTIRMA 2008: 22 (5): 283-288 http://www.fusabil.org Esansiyel Yağların Çiğ Köftede Salmonella nın İnaktivasyonu Üzerine Etkileri * Mehmet ÇALICIOĞLU Abdullah DİKİCİ 2 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ *

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * Inhibitory effect of Lactic Acid Bacteria on Escherichia coli 0157:H7 Elçin TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :02 Rev Tarihi :01.02.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (2): 89-94 http://www.fusabil.org Gülsüm ÖKSÜZTEPE Bahri PATIR Abdullah DİKİCİ O. İrfan İLHAK Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Detaylı

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ 05-07 EKİM 2016; EDİRNE HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Ayla EYİ GENCAN *, İlker Turan AKOĞLU, İbrahim

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Gıda ve Yemlerde Salmonella Gelişimi imi ve Analiz Metotları Şebnem Ö Budak 08-09 09 Ekim 2008, İzmir Salmonella spp. Salmonella spp., enterobacteriaceae familyası üyesi, fakültatif anaerob, gram negatif,

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Sivas ta Üretilen Sucukların Maya ve Küf Yönünden Periyodik Olarak İncelenmesi

Sivas ta Üretilen Sucukların Maya ve Küf Yönünden Periyodik Olarak İncelenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı: 9, Yıl: 2014, Sayfa: 89-95 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 01.03.2014 Yayına Kabul Tarihi: 16.05.2014 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Sinan Eğri Sivas ta Üretilen

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Farklı Laktik Asit Konsantrasyonlarının 4 C da Depolanan Alabalık Filetolarının Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkileri

Farklı Laktik Asit Konsantrasyonlarının 4 C da Depolanan Alabalık Filetolarının Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkileri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (1): 1-6, 011 ISSN: 108-961, E-ISSN 108-061, www.nobel.gen.tr Farklı Laktik Asit Konsantrasyonlarının C da Depolanan Alabalık Filetolarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

Besinleri Saklama Yöntemleri

Besinleri Saklama Yöntemleri Besinleri Saklama Yöntemleri Fiziksel yöntemler Kimyasal yöntemler Biyolojik yöntemler Fiziksel Yöntemler Antimikrobiyal madde eklemeden, fiziksel yöntemlerle mikroorganizmaları inhibe etmek, parçalamak

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN 1. KİŞİSEL BİLGİLER: Adı ve soyadı: : Ahmet YAMAN Unvanı : Öğretim Görevlisi Doktor Doğum tarihi : 08/03/1972 Doğum yeri : İstanbul Yabancı dili : İngilizce Adres : Abant İzzet

Detaylı

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES ARAŞTIRMA Cilt 57, No 3, S : 165-170 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nihal YÜCEL 1 Sumru ÇITAK 1 ÖZET Bu çalışma, Ankara da halkın

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

Veteriner Fakültesi Eyyübiye Yerleşkesi/ Şanlıurfa/ Türkiye MEZUNİYETİ (Graduation date) İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi Eyyübiye Yerleşkesi/ Şanlıurfa/ Türkiye MEZUNİYETİ (Graduation date) İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ADI SOYADI (Name Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) BÖLÜMÜ (Department) ANABİLİM DALI Hisamettin DURMAZ VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HIJYENI VE TEKNOLOJISI BÖLÜMÜ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı İŞ TELEFONU

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı