TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:"

Transkript

1 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan tüketimine sunulan ısıl işlem görmüş sütlerin analiz metotlarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 92/608/EEC sayılı Doğrudan İnsan Tüketimine Sunulan Isıl İşlem Görmüş Sütlerin Analiz ve Test Metotları hakkında Avrupa Birliği Konsey Kararına paralel olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğ de geçen; a) Tekrar edilebilirlik (r); Aynı numune, aynı uygulayıcı, aynı cihaz, aynı laboratuvar gibi tekrar edilebilirlik koşulları altında kısa zaman aralıklarıyla yapılan aynı işlem ile elde edilen iki analiz sonucu arasındaki mutlak farkın altındaki değeri, b) Yeniden üretilebilirlik (R); Aynı numunede, aynı metot kullanılarak, farklı uygulayıcı, farklı cihaz, farklı laboratuvar ve/veya farklı zaman gibi yeniden üretilebilirlik koşulları altında elde edilen iki analiz sonucu arasındaki mutlak farkın altındaki değeri ifade eder. Analiz metotları MADDE 4 (1) İnsan tüketimine sunulan ısıl işlem görmüş sütlerin resmi kontrolleri için aşağıdaki analiz metotları uygulanır: a) Toplam kuru madde miktarının belirlenmesi b) Yağ miktarının belirlenmesi c) Yağ dışındaki toplam kuru madde miktarının belirlenmesi ç) Toplam azot miktarının belirlenmesi d) Protein miktarının belirlenmesi e) Özgül kütlenin belirlenmesi (2) Referans analiz metotlarının uygulanması, güvenilirlik kriterlerinin belirlenmesi ve numunelerin toplanması Ek-1 de verilen hükümlere göre yapılır. (3) Birinci fıkrada bahsedilen metotlar, Ek-2 de verilmiştir. Uyum zorunluluğu GEÇİCİ MADDE 1 (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar. Yürürlük MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2 EK-1 A. Genel Hükümler 1. Giriş Reaktifler, araç ve gereçler, sonuçların ifade edilmesi, kesinlik ve analiz raporları ile ilgili hükümler bu ekte tanımlanmıştır. 2. Reaktifler 2.1. Su Çözelti hazırlama, dilüsyon veya yıkama işlemleri amacıyla kullanılan su, aksi belirtilmediği takdirde distile su, deiyonize su veya eşdeğer saflıktaki demineralize su olmalıdır Farklı bir açıklama yapılmadığı sürece çözelti veya dilüsyon işlemleri ile, sulu çözelti veya su ile dilüsyon ifade edilmektedir Kimyasallar Aksi belirtilmediği sürece kullanılan bütün kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. 3. Araç ve Gereçler 3.1. Araç ve gereç listesi Farklı referans metotlarında verilen araç ve gereç listeleri, yalnızca ilgili metot için kullanılan ve belirli özellikleri olan araç ve gereçleri kapsar 3.2. Analitik terazi Analizlerde kullanılan analitik terazi ; 0,1 mg hassasiyetinde tartım yapabilen bir terazi olmalıdır. 4. Sonuçların İfade Edilmesi 4.1. Sonuçlar Aksi belirtilmediği sürece, analiz raporunda verilen sonuçlar o metot için verilen tekrar edilebilirlik kriterleri doğrultusunda yapılan iki analizden elde edilen aritmetik ortalama olmalıdır. Tekrar edilebilirlik kriterleri verilmemiş ise, mümkünse analiz tekrarlanmalıdır veya sonuç geçersiz olarak bildirilmelidir Yüzde hesaplama Aksi belirtilmediği sürece; sonuç, numunenin kütlece yüzdesi olarak hesaplanmalıdır. 5. Kesinlik Kriterleri: Tekrar edilebilirlik ve Yeniden Üretilebilirlik 5.1. Her bir metot için verilen kesinlik kriterleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesi ( a ) ve ( b ) bendinde tanımlanmıştır Aksi belirtilmediği takdirde; her bir işlemin tekrar edilebilirlik ve yeniden üretilebilirlik kriterleri için, her bir metot değer, %95 güven aralığında olmalıdır. 6. Analiz Raporu Analiz raporunda, elde edilen sonuç ile birlikte kullanılan analiz metodu da belirtilmelidir. Ayrıca, analiz metodunda belirtilmeyen ya da isteğe bağlı olarak uygulanan herhangi bir işlem detayı ve elde edilen sonucu etkileyebilecek olan diğer koşullar da verilmelidir. Analiz raporu, numunenin tam olarak tanımlanması için gerekli tüm bilgileri vermelidir. B. Numune Alma 1. Kapsam ve Uygulama Alanı Numune alma işlemi, ısıl işlem görmüş süt numunelerinin alınması, taşınması ve depolanması ile ilgili referans metodu belirler. 2. Genel hükümler Tank gibi yerlerden numune alma işlemi, öncesinde uygun bir eğitim almış kontrol görevlisi tarafından alınmalıdır. Eğer uygun olduğu düşünülüyorsa; yetkili kurum veya laboratuvar, numunenin bütün partiyi temsil etmesini sağlayacak numune alma tekniklerini uygulayacak numune alma personeli görevlendirmelidir. Eğer uygun olduğu düşünülüyorsa; yetkili kurum veya laboratuvar, numune işaretleme üzerine numunesini tam olarak ifade etmesini sağlayacak numune alma personeli görevlendirmelidir. 3. Numune alma ekipmanı Numune alma ekipmanı, paslanmaz çelikten ya da kullanım amacı için (karıştırma, numune alma gibi) uygun yapıya sahip ve yeterli dayanıklılıkta başka bir materyalden yapılmış olmalıdır. Kap içerisindeki sıvıları karıştırmak için kullanılan pistonlar ve karıştırıcılar, ürünün yeterli karıştırılmasını gerçekleştirecek, ancak ransidite gelişimine neden olmayacak elverişli yüzeye sahip olmalıdır. Kepçeler, konteynerin herhangi bir derinliğinden numune almaya elverişli uzunlukta bir sapa sahip olmalıdır. Kepçenin kapasitesi 50 ml den az olmamalıdır. Numune kabı ve kapağı cam, uygun bir metal ya da plastikten olmalıdır. Numune alma araç ve gereçlerinin (kaplar ve kapaklar dahil) yapıldığı materyaller, numunede analizin sonucunu etkileyecek herhangi bir değişime neden olmamalıdır. Numune alma araç ve gereçleri ile numune kaplarının tüm yüzeyleri temiz ve kuru, pürüzsüz ve çatlak içermeyen yapıda olmalı ve köşeler yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Numune alma tekniği 4.1. Genel Gerçekleştirilen analiz ne olursa olsun, süt numune alma öncesi manuel ya da mekanik olarak iyice karıştırılmalıdır. Numune, karıştırma işleminin hemen sonrasında hala karıştırıyor iken alınmalıdır. Numune hacmi, analizin gereklilikleri için yeterli miktarda olmalıdır. Kullanılan numune kabının kapasitesi, neredeyse numune ile tamamen dolacak büyüklükte olmalıdır, böylece analiz öncesi içeriğin iyice karıştırılması mümkün olur; ancak, taşıma sırasında çalkalanması önlenir Manuel numune alma Bölünmüş dökme ürünlerden numune alma Numune alınacak süt miktarı, bir konteynerden fazla ise, her bir konteynerden temsili miktarda alınır ve her biri için numunenin ilişkilendiği sütün miktarı not edilir. Her bir konteynerden alınan numune ayrı ayrı analiz edilmediği zaman, bu

3 temsili miktarlar her bir numunenin alındığı konteynerdeki miktar ile orantılı miktarlarda karıştırılır. Karıştırma işleminden sonra, bu dökme haldeki oransal miktarlardan numune/numuneler alınır Büyük kazanlardan depo, vagon ve tır tanklarından numune alma Numune alma öncesi uygun bir işlem ile süt karıştırılır. Büyük kazanların ya da depo, vagon veya tır tanklarının içeriğinin, mekanik karıştırıcı ile karıştırılması önerilir. Karıştırmanın süresi, sütün durağan olduğu zamanın üzerindeki zaman periyoduna uygun olmalıdır. Özel koşullarda uygulanan karıştırma işleminin etkinliği, öngörülen analizin amaçları için yeterli olacak şekilde gösterilmelidir. Karıştırma etkinliğinin kriteri, özellikle konteynerlerin farklı kısımlarından ya da boşaltma sırasında aralıklarla tankın dışından alınan numunelerden elde edilen analitik sonuçlar arasındaki benzerliği etkiler. Sütün (işlem görmemiş süt ya da tam yağlı süt) karıştırma işlemi, bu koşullar altında alınan iki numune arasındaki yağ miktarı farkı %0,1 den daha küçük ise etkin olarak değerlendirilir. Alt dış boşaltma bölümü olan geniş kazanda, boşaltma noktasında, karıştırma işlemi sonrasında bile tüm içeriği temsil etmeyen az miktarda süt bulunabilir. Bu nedenle, numuneler tercihen menhol boyunca alınmalıdır. Eğer numuneler boşaltma çıkışından alınıyorsa; numunelerin, sütün tamamını temsil ettiğinden emin olmak için yeterli miktarda süt akıtılır Büyük kazanların ya da depo, vagon veya tır tanklarının içeriğinin karıştırılması - Tankların içerisinde kurulan ve elektrik motor ile çalışan mekanik karıştırma ile - Elektrik motor ile çalışan ve süt içinde asılı duran karıştırıcı ile menhol üzerine yerleştirilmiş karıştırıcı ya da propellor ile - Vagon ya da tır tankerleri olduğu durumda; sütün boşaltma pompası tankerine bağlı ve menhol boyunca gömülü aktarma hortumu boyunca devirdaimi ile - Temiz, filtre edilmiş, basınçlı hava ile. Bu durumda, ransidite gelişimini önlemek için minimum hava basıncı ve hacmi kullanılmalıdır Perakende aşamasında doğrudan tüketime sunulan ısıl işlem görmüş sütten numune alma Perakende aşamasında doğrudan tüketime sunulan ısıl işlem görmüş süt numuneleri, tamamıyla kapatılmış paketler olmalıdır. Eğer mümkünse, numuneler paketleme makinesinden alınmalıdır ya da üretim sonrasında mümkün olduğu kadar kısa zamanda soğutma odasından alınmalıdır (pastörize süt için üretildiği gün). Numuneler, ilgili kurum ya da laboratuvar tarafından belirlenmiş talimatlar doğrultusunda ve yapılacak olan analizler için yeterli sayıda, ısıl işlem görmüş sütün her tipinden(pastörize, UHT uygulanmış ve sterilize edilmiş) alınmalıdır. 5. Numunenin tanımlaması Numune, analiz laboratuvarı ya da ilgili kurum tarafından verilen talimatlar kullanılarak kolayca tanımlanabilmesi için numune alma etiketi/tanımlama kodu ile işaretlenmelidir. 6. Numunelerin muhafazası, taşınması ve depolanması Bakanlık uyarınca, numune alınması ile sütün analiz edilmesi arasındaki süre ve muhafaza (kimyasal, sıcaklık), taşıma, depolama koşulları ile ilgili talimatlar, sütün çeşidine ve uygulanacak analiz prosedürüne göre laboratuvar tarafından hazırlanmalıdır. Talimatta aşağıdaki noktalara yer verilmelidir: Taşıma ve depolama sırasında, koku kontaminasyonuna ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı önlemek amacıyla önlemler alınmalıdır. Numune kabı şeffaf ise, karanlık bir yerde saklanmalıdır. EK-2 I. Toplam Kuru Madde Miktarının Belirlenmesi Bu işlem, sütün toplam kuru madde miktarının belirlenmesi için referans metodu belirtir. 2.Tanım Toplam kuru madde miktarı: Kütlece yüzde olarak ifade edilen ve tanımlanan, kurutma işleminin tamamlanmasından sonra kalan kütledir. 3. Prensip 102 ± 2 o C de etüvde, analiz biriminden suyun evaporasyonuna dayanır. 4. Araç ve gereçler Genel olarak kullanılan laboratuvar cihazları ve ayrıca aşağıdaki araç gereçler kullanılır: 4.1. Analitik terazi 4.2. Desikatör; etkin bir desikant içeren (örneğin nem belirleyici indikatöre sahip taze kurutulmuş silikajel) 4.3. Etüv; havalandırma sistemli, çalışma alanı boyunca 102 ± 2 o C de termostatik kontrollü 4.4. Düz tabanlı kaplar; mm derinliğinde, mm çapında, iyi uyum sağlayan uygun materyalden, kolay çıkarılabilir kapaklı 4.5. Kaynar su banyosu 4.6. Homojenizatör 5. Analiz numunesinin hazırlanması Süt numunesinin sıcaklığı, o C ye getirilir. Numunede yağın homojen dağılımını sağlamak için süt iyice karıştırılır. Sütün köpürmesine ya da yağın çalkalanmasına neden olacak kadar kuvvetli bir karıştırmadan kaçınılmalıdır. Krem tabakasının dağılması zor ise, dikkatli bir karıştırma ile o C arasında yavaş bir şekilde ısıtılır ve kaba yapışmış olan kremaların da karışması sağlanır. Numune, hızla o C ye soğutulur. Eğer istenirse, yağın dağılmasına yardımcı olmak için bir homojenizatör kullanılabilir. Eğer numune ayrılmış sıvı yağ ya da kap duvarına yapışmış görünür ayrı düzensiz şekilli beyaz partiküller içeriyorsa; sonuçların doğru olduğu beklenmez. 6. İşlem 6.1. Kabın hazırlanması

4 Kapağı yanında olacak şekilde, bir kap (4.4) 102 ± 2 o C de termostatik kontrollü etüvde (4.3) en az 30 dakika ısıtılır. Kabın kapağı kapatılır ve hemen desikatöre alınır, oda sıcaklığına soğutulur (örneğin en az 30 dakika) ve 0,1 mg hassasiyet ile tartılır Analiz birimi Vakit kaybetmeden, hazırlanan numuneden hazırlanan kap içerisine 0,1 mg hassasiyet ile 3-5 gr tartılır Belirleme Kap, kaynar su banyosu (4.5) üzerinde 30 dakika ısıtılarak ön kurutma gerçekleştirilir Kap, kapağın yanında olacak şekilde 102 ± 2 o C de termostatik kontrollü etüvde (4.3) yaklaşık 2 saat ısıtılır. Kapağı kapatılır ve etüvden alınır Desikatörde oda sıcaklığına soğutulur (örneğin en az 30 dakika) ve 0,1 mg hassasiyet ile tartılır Kap kapağın yanında olacak şekilde, etüvde 1 saat tekrar ısıtılır. Kapağı kapatılır ve etüvden alınır. Desikatörde yaklaşık 30 dakika soğutulur ve 0,1 mg hassasiyet ile tartılır Madde te anlatılan işlem, arka arkaya yapılan iki tartım arasındaki fark 0,5 mg ı geçmeyene kadar tekrar edilir. En düşük kütle kaydedilir. 7. Sonuçların ifade edilmesi 7.1. Formül ve hesaplama Toplam kuru madde miktarı, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: m2 m0 W T = 100 m m 1 0 Burada; WT = Toplam kuru madde miktarını (g/100 g), m 0 = Kap ve kapağının kütlesini (g) (Bknz. 6.1), m 1 = Kap, kapak ve analiz biriminin kütlesini (g) (Bknz. 6.2), m 2 = Kap, kapak ve kurutulmuş analiz biriminin kütlesini (g) (Bknz ) ifade eder. %0,01 hassasiyeti ile elde edilen değer, tam sayıya yuvarlanır(kütlece yüzde) Kesinlik Tekrar edilebilirlik (r): Ürünün her 100 gramında toplam kuru maddenin 0,10 gramıdır Yeniden üretilebilirlik (R): Ürünün her 100 gramında toplam kuru maddenin 0,20 gramıdır. II. Yağ Miktarının Belirlenmesi Bu işlem; çiğ süt ile tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütün yağ miktarının belirlenmesi için referans metodu tanımlar. 2. Tanım Sütün yağ miktarı: Tanımlanan metot ile belirlenen bütün materyaldir ve kütlece yüzde olarak ifade edilir. 3. Prensip Analiz biriminin amonyaklı etil alkol çözeltisi, dietil eter ve petrol eteri ile ekstrakte edilir, çözücüler distilasyon ya da evaporasyon ile uzaklaştırılır ve petrol eterinde çözünen, ekstrakte edilen maddenin kütlesi belirlenir. Bu işlem, Röse- Gottlieb metodu olarak bilinir. 4. Reaktifler Kullanılan tüm reaktifler analitik saflıkta olmalı ve kör analizde fark edilir kalıntı bırakmamalıdır. Reaktiflerin kalitesinin test edilmesi için; Madde 6.3 de tarif edilen şekilde belirleme işlemi gerçekleştirilir. Tartım için dara olarak (tartım sonucu üzerine atmosfer koşullarındaki değişikliklerin neden olduğu etkiler için düzeltme kullanılır.) Madde 6.4 de belirtildiği gibi hazırlanan boş erlen, beher ya da metal kap kullanılır. Eğer daranın kütlesindeki fark edilir değişiklik için düzeltilen kalıntı 2,5 mg dan daha fazla ise, sırasıyla 100 ml dietil eter ve 100 ml petrol eterinde evaporasyon ile kalıntı veya çözücüler ayrı ayrı belirlenir. Ayrıca, tartım için dara kullanılır. Kalıntı 2,5 gr dan daha fazla olduğu zaman, distilasyon ile çözücü temizlenir ya da çözücü değiştirilir Amonyak çözeltisi; yaklaşık % 25 (kütle/kütle) NH 3 içeren çözelti. Daha derişik konsantrasyonda amonyak çözeltisi de kullanılabilir. (Bknz ve ) 4.2. Etil alkol; en az % 94 lük (hacim/hacim). Belirleme sonucunu etkilemeyeceğinden emin olunması halinde metil alkol ile denatüre edilmiş etil alkol kullanılabilir Kongo kırmızısı ya da krezol kırmızısı çözeltisi; 1 gr kongo kırmızısı ya da krezol kırmızısı su içinde çözülür ve 100 ml ye seyreltilir. Not: çözücü ve sulu tabakalar arasındaki interfaz/arayüzün daha açık görülmesini sağlayan bu çözeltinin kullanımı, isteğe bağlıdır. Belirleme sonucunu etkilememesi koşuluyla diğer sulu renkli çözeltiler kullanılabilir. 4.4.Dietil eter; 2 mg/kg dan fazla antioksidan içermeyen peroksitsiz, kör analizin gerekliliklerini karşılayan Petrol eteri; kaynama noktası 30 ile 60 ºC arasında olmalıdır Karışım çözücü; eşit hacimde petrol eteri (4.5) ve dietil eter (4.4) karıştırılır. Karışım, kullanmadan hemen önce hazırlanmalıdır. 5. Araç ve Gereçler Uyarı: Belirleme işleminde uçucu yanar çözücüler kullanıldığı için, kullanılacak olan elektrikli cihazlar bu çözücülerin kullanımı ile ilgili gerekli hükümleri karşılamalıdır. Genel olarak kullanılan laboratuvar cihazları ve ayrıca aşağıdaki araç gereçler kullanılır: 5.1. Analitik terazi

5 5.2. Santrifüj, yağ ekstraksiyon balonları yada tüplerinin dış uçlarında g yerçekimi alanı oluşturmak için devir/dakika rotasyonel sıklıkla dönebilen. Not: Santrifüj kullanımı isteğe bağlıdır (6.5.5) Distilasyon ya da evaporasyon araçları; çözücülerin ve etil alkolün 100 o C yi geçmeyen sıcaklıkta balonlardan distile edilmesi ya da beherlerden ve kaplardan evapore edilmesini ( ve ) sağlamak amacıyla kullanılır Etüv; elektrikli ısıtmalı, ventilasyon deliği(delikleri) tamamen açık, çalışma alanı boyunca 102 ± 2 o C sıcaklıkta kontrol edilebilen. Etüv uygun bir termometre ile sabitlenmelidir Su banyosu; o C sıcaklığa ayarlanabilen Mojonnier tipi yağ ekstraksiyon balonları Not: Sifon ya da yıkama şişesi bağlantılı yağ ekstraksiyon tüpleri de kullanılabilir. Ancak, bu durumda işlem farklı olup, Madde 8 de tanımlanmıştır. Balonlar (ya da tüpler), rodajlı olmalıdır ya da kullanılan reaktifler ile etkilenmeyen iyi kalitede mantarlar ya da başka kapakları olmalıdır. Mantarlar, en az 15 dakika 60 o C ya da daha fazla sıcaklıkta suda tutulan dietil eter (4.4) ile ekstrakte edilmelidir ve daha sonra kullanılacağı zaman doymuş olması için suda soğutulmalıdır Tüplük; yağ ekstraksiyon balonları ya da tüplerini (5.6) tutmak için Yıkama şişesi; karışım çözücü (4.6) ile kullanıma uygun. Plastik yıkama şişesi kullanılmamalıdır Yağ toplama kapları; örneğin kaynatma balonları (düz tabanlı) ya da ml kapasiteli erlenmeyer balonu ya da metal kaplar. Eğer metal kaplar kullanılacak ise, paslanmaz çelik olmaları tercih edilmelidir ve düz tabanlı, tercihen musluklu, yaklaşık 50 mm yüksekliğinde ve mm çapında olmalıdır Kaynama taşları; yağdan arındırılmış, gözeneksiz porselen ya da silikon karbür ya da cam küreler (metal kaplar kullanıldığında isteğe bağlıdır) Ölçü silindirleri; 5-25 ml kapasiteli Pipetler; taksimatlı, 10 ml kapasiteli Maşalar; metal malzemeden, balonları, beherleri ya da kullanılacak kapları tutmaya uygun. 6. İşlem Not: Sifonlu ya da yıkama şişesi bağlantılı yağ ekstraksiyon tüpleri kullanılan alternatif işlem (Bknz. Madde 5.6. Not) Madde 8 de tarif edilmiştir Numunenin hazırlanması Laboratuvar numunesinin sıcaklığı su banyosu yardımıyla 15 dakika süresince yaklaşık o C ye ayarlanır. Köpürme veya çalkalanmaya neden olmadan numune şişesi sürekli ters çevrilerek iyice ve yavaş bir şekilde numune karıştırılır ve hızlı bir şekilde yaklaşık 20 o C ye soğutulur Analiz kısmı Numune şişesi 3-4 kez yavaşça ters çevrilerek analiz numunesi (6.1) karıştırılır ve hemen 1 mg hassasiyetle direkt veya farklı sayıda, gram analiz numunesi ekstraksiyon balonlarının (5.6) birine tartılır. Analiz kısmı, ekstraksiyon balonlarının küçük haznesi içerisine mümkün olduğu kadar tam olarak verilmelidir Şahit analiz Şahit analiz, analiz kısmı yerine ml su kullanılarak aynı işlem ve aynı reaktifler kullanılarak belirleme yolu ile eş zamanlı olarak yapılır. Yağ toplama kabının görünen ağırlığındaki değişim (kontrol kabının ağırlığındaki görünen değişim için düzeltilmiş) 2,5 mg dan daha fazla olmamalıdır Yağ toplama kabının hazırlanması Kap (5.9), çözücünün uzaklaştırılmasını müteakip kaynama işleminin yavaş gerçekleşmesine yardımcı olacak birkaç tane kaynama taşı ile birlikte etüvde (5.4) bir saat süresince kurutulur. Kap, (desikatörde değil ancak tozdan uzak bir şekilde) tartım odasının sıcaklığına kadar soğutulur (Cam kaplar için en az bir saat, metal kaplar için en az 30 dakika). Sıcaklık değişimlerinden kaçınmaya özen gösterilerek, maşa kullanılarak kap teraziye yerleştirilir ve 0,1 mg hassasiyetle tartılır Belirleme Balonun küçük haznesine analiz birimi ile birlikte 2 ml amonyak çözeltisi (4.1) veya daha derişik bir amonyak çözeltisinin eşdeğer hacmi ilave edilerek iyice karıştırılır. Amonyak eklendikten sonra gecikmeden belirleme işlemi gerçekleştirilmelidir ml etil alkol (4.2) eklenir ve balon içeriğinin iki hazne arasında ileri ve geri akışı sağlanarak yavaşça ancak iyi bir şekilde karıştırılır. (Bu esnada sıvının, balonun boyun kısmına çok yaklaşmasından kaçınılmalıdır.)eğer istenirse, iki damla Kongo kırmızısı ya da Krezol kırmızısı çözeltisi eklenir ml dietil eter eklenir (4.4), su ile doygun bir tıpa ile ya da su ile ıslatılmış bir kapak (5.6) ile balon kapatılır. Bir dakika süreyle yatay konumda tutularak ve küçük hazne yukarı doğru uzatılarak / alt üst edilerek kuvvetlice çalkalanır, ancak dirençli emülsiyonların oluşmaması için aşırı şekilde çalkalamaktan kaçınılmalıdır. Periyodik olarak büyük haznedeki sıvının küçük hazneye karışması sağlanmalıdır. Eğer gerekli ise, balon akan su altında soğutulur, daha sonra dikkatli bir şekilde tıpa ya da kapak çıkarılır. Yıkama sıvıları balon içerisine karışması için, tıpa ya da kapak ve balonun boyun kısmı az miktarda karışım çözücü (4.6) ile yıkama şişesi kullanılarak yıkanır ml petrol eteri (4.5) ilave edilir, tekrar ıslatılmış (su içerisine batırılarak ıslatılır) tıpa ya da kapak ile balon kapatılır, 30 saniye boyunca Madde de tarif edildiği gibi yavaşça balon çalkalanır Kapalı balon, devir/dakika rotasyonel sıklıkta (5.2) 1-5 dakika süresince santrifüj edilir. Eğer santrifüj cihazı yok ise (Bknz. Madde 5.2. Not), kapalı balon en az 30 dakika sıvı tabaka açıkça / belirgin biçimde ayrılana ve üst faz berrak olana kadar rafta bekletilir. Gerekli görülüyorsa, balon akan su altında soğutulur Dikkatli bir şekilde kapak ya da tıpa açılır. Tıpa ve balonun boynunun iç kısmında kalanlar birkaç ml karışım çözücü ile (4.6) yıkanır ve yıkanan kısım balonun içine aktarılır. Eğer ara faz balonun boyun kısmının bitiminin altında ise, çözücünün süzülmesini kolaylaştırmak için yavaşça su eklenerek bu seviyenin biraz üzerine çıkarılır.

6 Küçük hazne ile ekstraksiyon balonu tutulur; üst faz tabakası, birkaç tane kaynama taşı içeren hazırlanan yağ toplama kabına (6.4) mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde herhangi bir sıvı tabakanın ayrımından kaçınılarak süzülür Ekstraksiyon balonunun boyun kısmının dış tarafı bir miktar karışım çözücü (4.6) ile yıkanır. Yıkantı yağ toplama kabı (6.4) içerisine toplanır ve karışım çözücünün ekstraksiyon balonunun dış tarafına yayılmamasına dikkat edilir. Eğer istenirse, çözücü ya da çözünün bir bölümü Madde de tarif edildiği gibi distilasyon ya da evaporasyon ile kaptan uzaklaştırılabilir Ekstraksiyon balonunun içeriğine 5 ml etil alkol (4.2) eklenir, balonun boyun kısmın iç tarafını yıkamak için etil alkol kullanılır ve Madde de tarif edildiği gibi karıştırılır Yalnızca 15 ml petrol eteri (4.5) ve 15 ml dietil eter (4.4) kullanılarak Madde ve Madde arasındaki işlemler tekrarlanarak ikinci bir ekstraksiyon gerçekleştirilir. Ekstraksiyon balonunun boyun kısmının iç tarafı eter kullanılarak yıkanır. Eğer gerekli ise, mümkün olduğu kadar tamamen çözücünün süzülmesini sağlamak için; ara faz balonun gövde kısmının ortasına kadar çıkarılır Yalnızca 15 ml petrol eteri (4.5) ve 15 ml dietil eter (4.4) kullanılarak Madde ve Madde arasındaki işlemler tekrarlanarak üçüncü ekstraksiyon gerçekleştirilir. Ekstraksiyon balonunun boyun kısmının iç tarafı eter kullanılarak yıkanır. Eğer gerekli ise, mümkün olduğu kadar tamamen çözücünün süzülmesini sağlamak için ara faz balonun boyun kısmının ortasına kadar çıkarılır. Yağsız süt için üçüncü ekstraksiyon yapılmayabilir Etil alkol dahil çözücüler mümkün olduğu kadar tamamen distilasyon ile balondan ya da evaporasyon ile kaptan ya da beherden uzaklaştırılır. Distilasyona başlamadan önce bir miktar karışım çözücü (4.6) ile balonun boyun kısmının iç tarafı yıkanır Yağ toplama kabı(çözücü buharı kaçışını sağlamak için yanına balon konulur) etüvde (5.4) bir saat boyunca ısıtılır. Yağ toplama kabı etüvden alınır, tartım odası sıcaklığına (Cam kaplar için en az bir saat, metal kaplar için en az 30 dakika) soğutulur (desikatörde değil, ancak tozdan uzak bir şekilde) ve 0,1 mg hassasiyetle tartılır. Tartımdan hemen önce kap silinmez. Maşa kullanılarak kap teraziye yerleştirilir ve özellikle sıcaklık değişimlerinden kaçınılır Madde te tarif edilen işlemler yağ toplama kabının kütlesi azalana kadar ya da birbirini takip eden iki tartım arasındaki artış ya da azalış 0,5 gram ya da daha az olana kadar tekrarlanır. Yağ toplama kabı ve ekstrakte edilen maddenin kütlesi olarak gözlenen minimum kütle kaydedilir Ekstrakte edilen maddenin tamamının çözünebilir olup olmadığını kontrol amacı ile sırasıyla yağ toplama kabına 25 ml petrol eteri eklenir. Hafifçe ısıtılır ve yağın tamamı çözününceye kadar döndürülerek karıştırılır. Eğer ekstrakte edilen madde petrol eteri içinde tamamen çözünüyorsa, ekstraktı ihtiva eden kabın (6.5.14) ağırlığından kabın darası (6.4) çıkarılarak yağın kütlesi bulunur Eğer ekstrakte edilen madde petrol eteri içinde tamamen çözünmüyorsa veya şüpheli bir durum olursa, ılık petrol eteri ile tekrar tekrar yıkanarak; yağ, kaptan tamamen ekstrakte edilir. Çözünmeyen maddelerin çökmesi beklenir ve çözünmeyen maddeleri uzaklaştırmadan petrol eteri dikkatli bir şekilde süzülmelidir. Bu işlem üç ya da daha fazla tekrarlanır, petrol eteri kullanılarak kabın boyun kısmının iç tarafı yıkanır. Son olarak, karışım çözücü ile kabın üst kısmının dış tarafı, kabın dış kısmına çözücü yayılmaması için yıkanır. Kap etüvde bir saat ısıtılarak kaptan petrol eteri buharı uzaklaştırılır, Madde ve Madde deki gibi soğutulur ve tartılır. Yağın kütlesi, bu son kütle ile Madde de belirlenen kütle arasındaki fark olarak alınır. 7. Sonuçların ifade edilmesi 7.1. Formül ve hesaplama Yağ miktarı kütlece yüzde olarak aşağıdaki formül ile hesaplanır: ( m1 m2 ) ( m3 m4 ) F = 100 m 0 Burada; F = Yağ miktarını, m 0 = Analiz kısmının gram olarak kütlesini (6.2), m 1 = Madde de belirlenen ekstrakte maddenin ve yağ toplama kabının gram olarak kütlesini, m 2 = Hazırlanan yağ toplama kabının gram olarak kütlesi ya da çözünmeyen madde durumunda yağ toplama kabının ve Madde da belirlenen çözünmeyen artık maddenin gram olarak kütlesini, m 3 = Kör analizinde (6.3) kullanılan yağ toplama kabının ve Madde de belirlenen ekstrakte edilen maddenin gram olarak kütlesini, m 4 = kör analizinde (6.3) kullanılan hazırlanan yağ toplama kabının (Bknz. 6.4) gram olarak kütlesi ya da çözünmeyen madde durumunda yağ toplama kabı ve Madde da belirlenen artık çözünmeyen maddenin gram olarak kütlesini ifade eder. Sonuç, %0,01 hassasiyetle raporlanmalıdır Kesinlik Tekrar edilebilirlik (r): - Tam yağlı süt ve yarım yağlı süt için: 100 gram üründe 0,02 gram yağ - Yağsız süt için: 100 gram üründe 0,01 gram yağ Yeniden üretilebilirlik (R): - Tam yağlı süt için: 100 gram üründe 0,04 gram yağ - Yarım yağlı süt için: 100 gram üründe 0,03 gram yağ - Yağsız süt için: 100 gram üründe 0,025 gram yağ

7 8. Sifon ya da Yıkama Şişesi Bağlantıları Olan Yağ Ekstraksiyon Tüplerinin Kullanıldığı Alternatif İşlem 8.1. İşlem Analiz numunesinin hazırlanması Madde 6.1 de ifade edildiği gibi hazırlanır Analiz birimi Madde 6.2 de belirtilen yol izlenir, ancak yağ ekstraksiyon tüpleri kullanılır (Bknz. 5.6). Analiz birimi, ekstraksiyon tüpünün dip kısmında mümkün olduğu kadar tümüyle dağıtılır Kör analiz Madde 6.3 de belirtilen yol izlenir Yağ toplama kabının hazırlanması Madde 6.4 de belirtilen yol izlenir Belirleme Amonyak çözeltisinden (4.1) 2 ml ya da daha derişik amonyak çözeltisinden eş değer hacim eklenir ve tüpün dip kısmında önceden hazırlanmış analiz birimi ile iyice karıştırılır. Amonyak eklendikten sonra, vakit kaybetmeden analiz gerçekleştirilir ml etil alkol (4.2) eklenir ve tüpün dip kısmında yavaşça ancak iyi bir şekilde karıştırılır. Eğer istenirse, iki damla Kongo kırmızısı ya da Krezol kırmızısı çözeltisi (4.3) eklenir ml dietil eter (4.4) eklenir, su ile doygun bir tıpa ile ya da su ile ıslatılmış bir kapak ile balon kapatılır (5.6). Tüp bir dakika süreyle alt üst edilerek kuvvetlice karıştırılır, ancak dirençli emülsiyonların oluşmaması için aşırı şekilde yapılmamalıdır. Eğer gerekli ise, balon akan su altında soğutulur, daha sonra dikkatli bir şekilde tıpa ya da kapak çıkarılır. Yıkama sıvıları balon içerisine karışması için, tıpa ya da kapak ve balonun boyun kısmı az miktarda karışım çözücü ile (4.6) yıkama şişesi kullanılarak yıkanır ml petrol eteri (4.5) ilave edilir, tekrar ıslatılmış tıpa ya da kapak (su içerisine batırılarak ıslatılır) ile balon kapatılır ve 30 saniye boyunca Madde de tarif edildiği gibi yavaşça balon çalkalanır Kapalı balon, devir/dakika rotasyonel sıklıkta (5.2) 1-5 dakika süresince santrifüj edilir. Eğer santrifüj cihazı yok ise (Bknz. Madde 5.2.Not), kapalı balon en az 30 dakika sıvı tabaka açıkça / belirgin biçimde ayrılana ve üst faz berrak olana kadar rafta bekletilir. Gerekli görülüyorsa, balon akan su altında soğutulur Dikkatli bir şekilde kapak ya da tıpa açılır. Tıpa ve balonun boynunun iç kısmında kalanlar birkaç ml karışım çözücü ile (4.6) yıkanır ve yıkanan kısım balonun içine aktarılır Tüp içerisine sifon bağlantısı ya da yıkama şişesi bağlantısı yerleştirilir ve bağlantının içteki uzun bölümü, giriş noktası tabakalar arasındaki fazın yaklaşık 3 mm üzerinde oluncaya kadar aşağı itilir. Bağlantının içteki bölümü, ekstraksiyon tüpünün eksenine paralel olmalıdır. Tüpdeki üst faz tabakası, içerisinde birkaç tane kaynama taşı (5.10) bulunan hazırlanan yağ toplama kabına (6.4) herhangi bir sıvı tabakanın alınmamasına dikkat edilerek aktarılır. Bir miktar karışım çözücü ile bağlantının dış bölümü yıkanır ve yıkantı yağ toplama kabında toplanır Tüpün boyun kısmından bağlantı gevşetilir, yavaşça bağlantı kaldırılır ve bir miktar karışım çözücü ile bağlantının içteki uzun bölümünün alt kısmı yıkanır. Bağlantı indirilir ve tekrar yerleştirilir ve yıkantılar yağ toplama kabına aktarılır. Çok az miktar karışım çözücü ile bağlantının dış kısmı yıkanır, yıkantılar kap içerisine toplanır. Eğer istenirse, çözücü ya da çözücünün bir bölümü Madde de tarif edildiği gibi distilasyon ya da evaporasyon ile kaptan uzaklaştırılabilir Bağlantı tekrar boyun kısmından gevşetilir, yavaşça kaldırılır ve tüpün içeriğine 5 ml etil alkol eklenir, bağlantının içteki uzun bölümünü yıkamak için etil alkol kullanılır, Madde de tarif edildiği gibi karıştırılır İkinci ekstraksiyon, Madde ve Madde arasında tarif edilen işlemler tekrarlanarak gerçekleştirilir, ancak sadece 15 ml dietil eter (4.4) ve 15 ml petrol eteri (4.5) kullanılır. Önceki ekstraksiyondan sonra tüpten bağlantının uzaklaştırılması sırasında bağlantının içteki uzun bölümünü yıkamak için eter kullanılır Üçüncü ekstraksiyon, tekrar Madde ve Madde arasında tarif edilen işlemler tekrarlanarak gerçekleştirilir. Madde da belirtildiği gibi 15 ml dietil eter ve 15 ml petrol eteri kullanılır ve bağlantının içteki uzun bölümü yıkanır. Yağsız süt için üçüncü ekstraksiyon yapılmayabilir Madde ve Madde arasında tarif edilen yol izlenir. III. Yağ Dışındaki Toplam Kuru Maddenin Belirlenmesi Bu işlem, ısıl işlem uygulanmış sütlerde yağ dışındaki toplam kuru madde miktarının belirlenmesi için referans metodu belirtir. 2. Tanım ve hesaplama Yağ dışındaki toplam kuru madde miktarı, kütlece yüzde olarak ifade edilir. Yağ dışındaki toplam kuru madde miktarı, toplam kuru maddeden (Ek-2-I) yağ miktarının (Ek-2-II) çıkarılması ile elde edilen miktardır. IV. Toplam Azot Miktarının Belirlenmesi Bu işlem, çiğ süt, tam yağlı süt, yarım yağlı süt ve yağsız sütte toplam azot miktarının belirlenmesi için referans metodu belirtir. 2. Tanım Sütün toplam azot miktarı; Kjeldahl metodu ile belirlenen, kütlece yüzde olarak ifade edilen azot miktarıdır. 3. Prensip

8 Belirli miktardaki süt numunesi, derişik sülfürik asit karışımı ile amonyum sülfat içindeki organik bileşiklerin azotunu dönüştürmek için potasyum sülfat ve bakır (II) sülfat katalizatörlüğü eşliğinde parçalanır. Sodyum hidroksit çözeltisi eklenerek amonyak serbest hale geçer ve daha sonra distile edilerek borik asit çözeltisi içine absorbe edilir ve asit çözeltisi ile titre edilir. 4. Reaktifler 4.1. Potasyum sülfat (K 2 SO 4 ) 4.2. Bakır sülfat çözeltisi; 5,0 gram bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO 4.5H 2 O) su içerisinde çözündürülür ve 20 o C de 100 ml ye tamamlanır Sülfürik asit; en az %98,0 lik (kütle/kütle) H 2 SO Sodyum hidroksit çözeltisi; %47 lik (kütle/kütle) 704 g/l NaOH (20 o C) Not: Daha düşük konsantrasyonda sodyum hidroksit çözeltisi kullanılabilir. Örneğin; %40 lık (kütle/kütle) 572 g/l (20 o C) ya da %30 luk (kütle/kütle) 399 g/l (20 o C) Borik asit çözeltisi; 40 gram borik asit (H 3 BO 3 ), bir litre sıcak suda çözündürülür, soğutulur ve borosilikat cam şişede saklanır İndikatör çözeltisi; 0,01 gram metil kırmızısı, 0,02 gram bromotimol mavisi ve 0,06 gram bromokrezol yeşili, 100 ml etil alkol içerisinde çözündürülür. Çözelti kahverengi kapalı şişede, soğukta ve karanlıkta saklanır Hacimsel çözelti; c (½ H 2 SO 4 ) ya da c (HCl) = 0,1 mol/l (0,0001 mol/l hassasiyetle standardize edilmiş) 4.8. Sakkaroz (azot içermeyen) 4.9. Amonyum tuzu (saf); amonyum oksalat [(NH 4 ) 2 C 2 O 4,H 2 O] ya da amonyum sülfat [(NH 4 ) 2 SO 4 ] gibi Triptofan (C 11 H 12 N 2 O 2 ), fenasetin (C 10 H 7 CH 2 CONH 2 ) ya da lizin monohidroklorit (C 6 H 14 N 2 O 2.HCl) ya da lizin dihidroklorit (C 6 H 14 N 2 O 2.2HCl) Not: Madde 4.9 ve Madde 4.10 daki reaktiflerin saflığı analitik saflıktan daha yüksek olmalıdır. Eğer mümkün ise, sertifikalı amonyum tuzu çözeltisi (4.9) kullanılmalıdır. 5. Araç ve Gereçler Genel olarak kullanılan laboratuvar cihazları ve ayrıca aşağıdaki araç gereçler kullanılır: 5.1. Kjeldahl balonu; 500 ml kapasiteli Uygun kaynama taşları; yaklaşık 5 mm çaplı cam küreler, Hengar granülleri, ponzataşı gibi Büret ya da otomatik pipet; 1,0 ml aktarım yapan Dereceli ölçü silindirleri; cam malzemeden, 50, 100 ve 250 ml kapasiteli Parçalama düzeneği; eğik pozisyonda (yaklaşık 45 o ), balondaki içerik seviyesinin üst bölümünü ısıtmayan elektrik ısıtıcılı ya da gaz ocaklı ve duman boşaltma sistemli Distilasyon düzeneği; Kjeldahl balonunun (5.1) yerleştirilebildiği borosilikat camdan yapılmış olmalıdır. Düz iç tüpü olan ve alt ucuna bağlı dış tüpü olan etkili bir yoğuşturucuya bağlı etkili sıçratma başlığı (splash-head) içermelidir. Bağlayıcı tüpler ve kapaklar birbirine yakın bağlantılı olmalı ve tercihen neopren lastikten olmalıdır Pipet ya da otomatik pipet; 0,10 ml aktarım yapan Konik balonlar; 500 ml kapasiteli ve 200 ml taksimatlı Büret; 50 ml kapasiteli, 0,1 ml taksimatlı, azami hata payı ± 0,05 ml olan Büyüteç; büret (5.9) okumaları için ph metre Otomatik büret 6. İşlem 6.1. Kjeldahl balonu (5.1) içerisine; kaynama taşı (5.2), 15 gram potasyum sülfat (4.1), 1,0 ml bakır sülfat çözeltisi (4.2), 0,001 gram hassasiyetle tartılmış yaklaşık 5 gram süt numunesi ve 25 ml sülfürik asit (4.3) aktarılır. Balonun boyun kısmında kalabilecek herhangi bir süt, potasyum sülfat ya da bakır sülfat çözeltisi; asit ile balon içine yıkanır ve balon içeriği yavaşça karıştırılır. Not: Eğer süt %5 den (kütle/kütle) daha fazla yağ içeriyor ise, kaynama sırasında organik maddeler sülfürik asidi tüketeceği için, parçalama için 25 ml yerine 30 ml H 2 SO 4 (4.3) kullanılır. Bu aynı zamanda, kör analizde de bu şekilde yapılmalıdır Parçalama düzeneğinde (5.5) Kjeldahl balonu ısıtılır ancak, hazne içerisinde tüm siyah köpükler kalsın diye başlangıçta oldukça yavaş ısıtılır. İlk köpüklenme durduğunda ve bol miktarda beyaz buhar göründüğünde, hiç siyah partikül kalmayana kadar ve çözelti bariz soluk yeşil-mavi renk oluşuncaya kadar kuvvetli bir şekilde kaynatılır (Balonun boyun kısmının yarısının üstüne kadar asit buharı yoğunlaşacaktır). Daha sonra en az 1,5 saat süresince yavaşça kaynatılır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: (a) Berraklaşıncaya kadar parçalama işlemi için geçen süre bir saatten fazla olmamalıdır ve toplam parçalama süresi 2,5 saatten az olmamalıdır. Berraklığın elde edilmesinde bir saatten daha fazla zaman gerekli ise, toplam parçalama süresi bu doğrultuda arttırılmalıdır. (b) Potasyum sülfatın eklenmesi, karışımın kaynama sıcaklığını arttıracağı için parçalanmaya yardımcı olur. Artan H 2 SO 4 hacmi, parçalama süresi sonunda yaklaşık 15 ml den daha az ise, aşırı ısıtma nedeniyle azot kaybedilmiş olabilir. Gaz ile ısıtma yapılıyorsa, balon ısı yalıtımlı bir materyalin plakası üzerinde ısıtılır. Bu kısım, serbest alevin yalnızca balonun sıvı içeriğinin yüzeyinin altındaki kısmı ile temas eden bir çapa sahip dairesel açılış donanımlı olmalıdır. (c) Eğer siyah partiküller balonun boyun kısmına girerse ve kuvvetli kaynatma periyodunun başlangıç basamakları sırasında asit geri akışı ile hazne içerisine tamamen yıkama ile alınmıyorsa (bu balonun döndürülmesi ile sağlanabilir), balonun yeteri kadar soğuması sağlanır ve minimum miktarda su ile dikkatli bir şekilde yıkanır. Daha sonra yukarıda tarif edildiği gibi parçalamaya devam edilir Kjeldahl balonları soğuduğu zaman, balonun boynunun dikkatlice balon içine yıkanması için her birine 300 ml su eklenir (Bknz. Madde 6.3.Not) ve ayrılan kristallerin çözündüğünden emin olunana kadar içerik karıştırılır. Düzenli bir kaynama olması için bir miktar kaynama taşı (5.2) eklenir. Daha sonra her bir balona 70 ml sodyum hidroksit çözeltisi (4.4)

9 (Bknz. Madde 6.3.Not) haznenin içinde dip tabaka/alt faz oluşacak şekilde balonun boynundan eğimli olarak ilave edilir. Sodyum hidroksit çözeltisi le balonun boyun kısmının üstü ıslatılmaz. Not: Düzensiz kaynamanın (6.4) hemen öncesinde yaklaşık 150 ml distilat toplamak için toplam 370 ml su ve sodyum hidroksit çözeltisinin birleştirilmiş hacmi gereklidir. Bu nedenle, % 47 den (kütle/kütle) daha düşük konsantrasyonda sodyum hidroksit çözeltisinin daha fazla eşdeğer hacmi eklenirse, eklenen su hacmi buna göre azaltılmalıdır. Örneğin, 85 ml %40 lık (kütle/kütle) ya da 125 ml %30 luk (kütle/kütle) sodyum hidroksit çözeltisi eklenirse, eklenen su hacmi sırasıyla 285 ml ya da 245 ml olmalıdır Vakit kaybetmeden her bir Kjeldahl balonu distilasyon düzeneğine (5.6) bağlanır. Yoğuşturucunun dış tüpünün uç kısmı, 50 ml borik asit çözeltisi (4.5) ve 0,2 ml (5-6 damla) indikatör çözeltisi (4.6) içeren bir konik balon içerisine batırılır. Her bir Kjeldahl balonunun içeriği döndürülerek iyice karıştırılır ve kaynatılır, ancak aşırı köpürmeyi önlemek için başlangıçta yavaş ısıtılır ml distilat toplandığı zaman, yoğuşturucu dış tüpünün ucu 200 ml işaretinden yaklaşık 40 mm yukarda olacak şekilde her bir konik balon aşağı indirilir. Her bir distilasyona, düzensiz kaynama başlayana kadar devam edilir ve sonra hemen ısıtma durdurulur. Her bir Kjeldahl balonu uzaklaştırılır ve az miktarda su ile her bir yoğuşturucunun dış tüp ucu yıkanır, yıkama suyu konik balon içinde toplanır. Aşağıdaki gerekliliklere dikkat edilir: (a) Distilasyon hızı, düzensiz kaynama başladığı zaman yaklaşık 150 ml distilat toplanacak şekilde olmalıdır, her bir konik balonun içeriğinin hacmi daha sonra yaklaşık 200 ml olacaktır. (b) Her bir yoğuşturucunun verimi, distilasyon sırasında her bir konik balon içeriğinin sıcaklığı 25 o C yi geçmeyecek şekilde olmalıdır Her bir distilat, standart volumetrik çözelti (4.7) ile ph 4,6 ± 0,1 olana kadar titre edilir (ph metre kullanılır; istenirse, otomatik büret de kullanılır). İndikatörün eklenmesi, titrasyonun doğru ilerlediğini kontrol etmek için yardımcı olur. Her bir büretin okuması paralaks/kaçıklık hatasından kaçınmak için büyüteç (5.10) yardımıyla 0,01 ml hassasiyetinde yapılır. Titrasyon, sadece indikatör ile gerçekleştirilebilir. Distilatın rengi, 50 ml borik asit çözeltisi ve 0,2 ml indikatör içeren konik balona 150 ml su eklenerek hazırlanan çözeltinin rengine karşılık gelen bir renk olana kadar titre edilir Süt numunesi yerine işlem süresince yaklaşık 0,1 gram sakkaroz (4.8) ile birlikte 5 ml distile su alınarak Madde 6.1 ve Madde 6.5 arasında anlatıldığı şekilde bir kör analiz gerçekleştirilir. Not: Kör distilatın titrasyonu, standart volumetrik çözeltinin (4.7) yalnızca çok az bir miktarına ihtiyaç duyacaktır İşlemin doğruluğu, Madde 6.1 ve Madde 6.5 arasında anlatılan işlemlerin ardından iki geri alma denemesi kullanılarak düzenli olarak kontrol edilir Distilasyon sırasında aşırı ısıtma ya da mekanik kaçak sonucu görülen azot kaybının olmadığı, 0,1 gram sakkaroz (4.8) ile birlikte 0,001 gram hassasiyetle tartılan 0,15 gram amonyum okzalat ya da sülfat (4.9) kullanılarak kontrol edilir. Geri kazanılan azot yüzdesi %99,0-100,0 arasında olmalıdır. Daha düşük ya da daha yüksek sonuçlar, işlemde hataları ve/veya hatalı standart çözelti (4.7) konsantrasyonunu gösterir Tüm protein azotunun açığa çıkması için, parçalama işleminin yeterliliği; 0,2 g saf triptofan, 0,35 g fenasetin ya da 0,2 g lizin hidroklorit (4.10) in analiz birimi kullanılarak kontrol edilir. Tüm tartımlar, 0,001 g hassasiyetinde olmalıdır. Azotun en az %98-99 u geri kazanılmalıdır. 7. Güvenlik uyarıları Derişik sülfürik asit ve sodyum hidroksit ile çalışırken ve Kjeldahl balonunun tutulması sırasında her zaman laboratuvar önlüğü, güvenlik gözlükleri ve aside dayanıklı eldivenler kullanılmalıdır. Distilasyon sırasında, Kjeldahl balonları asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Olası tehlike için, eğer balon içeriğinde aşırı derecede patlamalar olursa hemen distilasyon durdurulur. Eğer enerji 2-3 dakikadan daha fazla süre çalışmaz ise, distilasyon ucu sıvının dışına çıksın diye toplama balonu aşağı indirilir. 8. Sonuçların ifade edilmesi 8.1. Formül ve hesaplama: Azot miktarı (WN), 100 gram üründe gram olarak azot cinsinden ifade edilerek aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: W N = 1,40(V V ) O c m Burada; WN = Azot miktarını, V = Belirlemede kullanılan standart volumetrik asit çözeltisinin mililitre olarak hacmini, V o = Kör analizde kullanılan standart volumetrik asit çözeltisinin mililitre olarak hacmini, c = Standart volumetrik asit çözeltisinin mol/l olarak ifade edilen konsantrasyonunu(4.7), m = Analiz biriminin gram olarak kütlesini ifade eder. Sonuç, 100 g başına 0,001 hassasiyet ile yuvarlatılır Kesinlik Tekrar edilebilirlik (r): 0,007 g/100 g Yeniden üretilebilirlik (R): 0,015 g/100 g 9. Modifiye işlemler 9.1. Parçalama düzeneği ve Kjeldahl balonları (Madde 5.5 ve Madde 5.1 de tarif edildiği gibi) yerine, silindirik balonlara bağlı bir blok parçalama düzeneği kullanılır. Bu durumda, potansiyel aksamayı tanımlamak için, her bir nokta ayrı ayrı kontrol edilmelidir (6.7) Balonları doğrudan ısıtmak yerine (6.4), buhar distilasyonu kullanılır. Düzenek distile suyun kullanımına izin vermediği zaman, suyun asit ya da baz uçucular içermemesine özen gösterilmelidir Süt numunesinden 5 gram yerine (6.1), 1 gram analiz birimi (semi-macro Kjeldahl) olarak kullanılabilir.

10 - Mineralizasyon (6.1) için kullanılan reaktif miktarları: H 2 SO 4, CuSO 4.5H 2 O, K 2 SO 4, aynı oranda düşer (1/5). - Toplam parçalanma süresi (6.2), 75 dakikaya düşer. - Sodyum hidroksit çözeltisi miktarı (6.3), aynı oranda düşer (1/5). - Daha düşük konsantrasyonda bir asit standart çözeltisi (4.7) kullanılmalıdır (0,02-0,03 mol/l). Not: Yalnızca tekrar edilebilirlik değeri (8.2.1) ve iki tane doğruluk testinin sonuçları (6.7), bu metotta verilen hükümler ile uyum içerisinde ise; bu seçeneklerin bir ya da daha fazlası kullanılır. V. Protein Miktarının Belirlenmesi Bu işlem, ısıl işlem görmüş sütlerde protein miktarının belirlenmesi için referans metodu belirtir. 2. Tanım Protein miktarı: Ek-2-IV de tarif edilen metot doğrultusunda belirlenen toplam azot miktarının uygun bir faktör ile çarpılması ile elde edilen ve kütlece yüzde olarak ifade edilen değerdir. 3. Hesaplama Kütlece yüzde olarak sütün protein miktarı = 6,38 x Sütün toplam azot miktarı yüzdesi VI. Özgül Kütlenin Belirlenmesi Bu işlem, çiğ süt ve tam yağlı süt, yarım yağlı süt ve yağsız sütün 20 o C de özgül kütlesinin belirlenmesi için referans metodu belirtir. 2. Tanım Sütün özgül kütlesi, 20 o C deki sütün bilinen hacminin kütlesinin aynı hacimdeki 20 o C deki suyun kütlesine oranıdır. 3. Prensip 20 o C de özgül kütle hidrometre ile belirlenir. 4. Araç ve gereçler Genel olarak kullanılan laboratuvar cihazları ve ayrıca aşağıdaki araç gereçler kullanılır: 4.1. Hidrometre Özgül ağırlık hidrometresi, alt kısmında ağır ve geniş bir cam haznesi bulunan bir araçtır. Üst kısmına bağlı ve eşmerkezli olarak yönelmiş silindirik şekilli cam çubuk vardır. Çubuğun üst kısmı kapalıdır. Cam hazne, hidrometre kütlesinin ayarlamak için tasarlanan kurşun, civa gibi yüklerle doludur. Çubuk, 1,025-1,035 g/ml aralığında derecelendirilmiştir. Hidrometre, hassas termometresi olan ve yaklaşık 100 ml kapasiteli piknometre kullanılarak piknometrik metot ile kontrol edilmelidir Silindirler (cam ya da paslanmaz çelik) Boyutları en az şu şekilde olmalıdır: -İç çapı yaklaşık 35 mm -İç yüksekliği yaklaşık 225 mm 4.3. Su banyosu, 20 ± 0,1 o C ye ayarlanmış Su banyosu, 40 ± 2 o C ye ayarlanmış Termometre, 0,5 o C aralıklarla derecelendirilmiş. 5. İşlem 5.1. Numune, yağın dağılması amacıyla tersyüz edilerek karıştırılır ve su banyosuna (4.4) yerleştirilir. Numune sıcaklığı 40 o C ye ulaştırılır ve bu sıcaklıkta 5 dakika bekletilir. Yağın homojen olarak dağıldığından emin olmak için dikkatli bir şekilde tersyüz edilerek iyice karıştırılır. İkinci su banyosunda (4.3), 20 o C ye soğutulur Numune, içine hava almasından kaçınılarak dikkatli bir şekilde tersyüz etmek suretiyle iyice karıştırılır. Süt, silindir (4.2) içerisine aktarılır, köpük ya da hava kabarcığı oluşumunu önlemek için eğik konumda tutulur. Hidrometre (4.1) içerisine yerleştirildiğinde silindirden bir miktar sütün akacağı düşünülerek yeterli miktarda süt numunesi kullanılır. Dikkatli bir şekilde hidrometre süt içerisine bırakılır ve denge konumuna gelene kadar serbest bir şekilde yüzdürülür. Silindir, dik konumda yerleştirilmiş olmalıdır. Hidrometre, sıvı kolonunun orta kısmında olmalıdır ve silindirin yan tarafları ile temas etmemelidir Hidrometre dengeye ulaştığı zaman menüsküsün üst noktasında ölçü işareti okunur Hidrometre okuması alındıktan hemen sonra, termometre (4.5) numune içerisine aktarılır ve 0,5 o C hassasiyet ile sıcaklık okunur. Sıcaklık, ± 20 o C den ± 2 o C den daha fazla sapma göstermemelidir. 6. Sıcaklık düzeltmesi 6.1. Süt numunesinin sıcaklığı, özgül ağırlığının ölçümü yapıldığı zaman tam olarak 20 o C değil ise, elde edilen sonuç 20 o C nin üzerindeki sıcaklıklar için belirlenen özgül ağırlığa her bir derecede 0,0002 eklenerek ya da 20 o C nin altındaki her bir derece için 0,0002 çıkarılarak düzeltilmelidir. Bu düzeltme, yalnızca süt numunesinin sıcaklığı 20 o C den 5 o C lik bir sapmadan daha fazla sapma göstermiyor ise; geçerlidir. 7. Sonuçların ifade edilmesi Süt numunesinin özgül ağırlığı hesaplama metodu ve formülü, aşağıdaki formüle göre 20 o C deki yağsız sütün g/ml sinde ifade edilir: 1000 mv MG mv 0,92mv(1000 MG) = MG mv 920 MG mv ,92

11 Burada; mv = Numunenin hidrometreden (5.4) okunan g/l olarak özgül ağırlığını, MG = Numunenin g/l olarak yağ miktarını, 0,92 = Yağın yoğunluğunu ifade eder. 8. Kesinlik 8.1. Tekrar edilebilirlik (r): 0,0003 g/ml 8.2. Yeniden üretilebilirlik (R): 0,0015 g/ml

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18)

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18) Resmi Gazete: 21. 03. 2002 Sayı: 24702 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 18) Amaç Madde

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 )

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) 2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) Yayımlandığı R.Gazete: 21.03.2002-24702 Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, yenilebilir kazein ve kazeinatların analiz

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir.

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir. S a y f a 1 ASİDİTE TAYİNİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının bir sonucu olarak örnekte bulunan hidrojen iyonları standart alkali ilavesiyle reaksiyona girerler.

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16)

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16) Resmi Gazete Tarih: 20. 03. 2002 Sayı: 24701 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 16) Amaç

Detaylı

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32)

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği. (Tebliğ No: 2002/15 )

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği. (Tebliğ No: 2002/15 ) Resmi Gazete : 20 Mart2002 Sayı:24701 Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Sütlerden ve Süttozundan Numune Alma Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/15 )

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28163 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir. MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : Kimya ve İşleme MESLEK/DAL: Boya Üretimi ve Uygulama DERS : Boya Teknolojisi MODÜL : Bağlayıcılar 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

Hediye Özgen YALÇIN Kimyasal Faktörler Birim Sorumlusu Kimya Yüksek Mühendisi Şubat,2015

Hediye Özgen YALÇIN Kimyasal Faktörler Birim Sorumlusu Kimya Yüksek Mühendisi Şubat,2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ASTM D 4490 Practice for Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors Using Detector Tubes-Renk Karşılaştırma

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ 14.02.2017 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R. Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2002 24643 Tebliğ No 2001/ 46 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

AMONYAK VE TKN DENEYİ

AMONYAK VE TKN DENEYİ AMONYAK VE TKN DENEYİ 1.GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler çevre kirlenmesi kimyasının en önemli konularından birini oluşturur. Su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve katı atıkların yönetimi konularının

Detaylı

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı UYGULAMA 1- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR 1. İnkübatör (Bakteriyolojik Etüv) Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını temini için, muayyen bir ısı derecesinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYINI AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak ekstraksiyon yöntemiyle yağ tayini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü ve Koyu Kırmızı - Kahve Renkli Kaplama a) Çözeltide Karbonat konsantrasyonunun aşırı miktarda oluşu.

Detaylı

TOPLAM KJELDAHL AZOTU DENEYİ (TKN) DENEYİN AMACI: Su örneklerinde azot miktarının belirlenmesi TEORİ:

TOPLAM KJELDAHL AZOTU DENEYİ (TKN) DENEYİN AMACI: Su örneklerinde azot miktarının belirlenmesi TEORİ: TOPLAM KJELDAHL AZOTU DENEYİ (TKN) DENEYİN AMACI: Su örneklerinde azot miktarının belirlenmesi TEORİ: Azot ve azotlu bileşikler çevre kirlenmesi açısından oldukça önemlidir. İçme ve kullanma suları ile

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile veya bazik numunelerin standart asit çözeltileri ile reaksiyona sokulması yoluyla miktar

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI Cihazlar Hassas Terazi.....3 Kurutma Fırını (Etüv)......4 Çeker Ocak....5 Halkalı Değirmen...6 Mekanik

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Penetrasyon : Asfaltın sertlik veya kıvamlılığını belirtir. Bitümün kıvamlılığı arttıkça bağlayıcılığı da artar.

Penetrasyon : Asfaltın sertlik veya kıvamlılığını belirtir. Bitümün kıvamlılığı arttıkça bağlayıcılığı da artar. 1. REFERANS DOKÜMANLAR : Türk Standartları ( TS ) Bitümlü Malzemeler El Kitabı ( KGM ) 2. KAPSAM - Penetrasyon Deneyi - Yumuşama Noktası Deneyi - Duktilite Deneyi - Soyulma Deneyi 3. TANIMLAR : Penetrasyon

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TASLAK) Amaç ve kapsam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi İÇİNDEKİLER Meyve ve Sebze Analizleri Kül Tayini Formol Sayısı Analizi Asetilmetil Karbinol Testi Kakao Yağı-Süt Yağı Nem Tayini Çözünür Katı Madde Tayini Peroksit Sayısı Analizi Nişasta Analizi Tuz Analizi

Detaylı

CAMGEN CAM MALZEMELER

CAMGEN CAM MALZEMELER CAMGEN CAM MALZEMELER MALZEME CİNSİ AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ TEFLON MUSLUKLU AYIRMA HUNİSİ ARMUDİ CAM MUSLUKLU AZOT YAKMA (KELTEK) TÜPÜ BAGET BAĞLANTI PARÇASI NS ŞİLİFLİ 90 AÇILI BAĞLANTI PARÇASI İKİ UCU ERKEK

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ALKALİNİTE TAYİNİ 30 4.9 8.3 150 4.6 8.3 500 4.3 8.3. fosfat ve silikatlar 4.5 8.3. Rutin analizler 4.5 8.3. kompleks sistem 4.5 8.

ALKALİNİTE TAYİNİ 30 4.9 8.3 150 4.6 8.3 500 4.3 8.3. fosfat ve silikatlar 4.5 8.3. Rutin analizler 4.5 8.3. kompleks sistem 4.5 8. ALKALİNİTE TAYİNİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Örnekte bulunan hidroksil iyonları, standart asitlerin ilavesi ile çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının sonucunda reaksiyona girerler. Alkalinite

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

Numune Alma Kılavuzu

Numune Alma Kılavuzu Numune Alma Kılavuzu Bu kılavuz, numunelerin müşteriler tarafından alınarak İÇDAŞ Çevre Kontrol Laboratuvarına analiz talebi ile gönderildiği durumlarda, numunenin nakli ve laboratuvarların numuneyi kabul

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ Cam Tipleri Bazik camlar: Yumuşama sıcaklığı düşük (580 o C) olduğundan bek alevinde yumuşarlar. Ani sıcaklık değişmelerinde kolay çatlarlar. Bazlara karşı dayanıklıdırlar. Volümetrik

Detaylı