TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 Özet- Magnezyum ve alaşımlarının mekanik özellikleri otomotivdeki birçok uygulamaya elverişlidir. Mg sahip olduğu 1.74g/cm3 lük özkütlesi ile yapısal malzemelerin en hafiflerinden biridir ve diğer hafif metallere göre daha iyi mekanik özelliklere sahiptir. İyi mekanik özelliklerine rağmen elektrokimyasal olarak oldukça aktif bir metal olması magnezyumun niçin hala Al alaşımları kadar popüler olmamasının nedenlerinden biridir. Bu durum magnezyum alaşımlarının endüstride yaygın bir şekilde kullanımını sınırlandıran etmenlerin de başında gelmektedir. Bu çalışmada, çift merdaneli sürekli döküm tekniği ile 4,5 mm kalınlığında üretilen AZ31 magnezyum alaşımı levhalara uygulanan homojenizasyon ısıl işlemi sonrası korozyon hassasiyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Magnezyum levha, yoğurma alaşımları, korozyon, polarizasyon 1. GİRİŞ Magnezyum ve alaşımları sahip oldukları yüksek spesifik mukavemetleri nedeniyle otomotiv endüstrisinde geleneksel uygulamalara göre yaklaşık %30 luk ağırlık tasarrufu sağlamaktadır. Geri dönüşebilir olması, iyi sönümleme kapasitesi ve ısıyı çok iyi dağıtması, yüksek şekillendirme kabiliyeti otomotiv endüstrisinin magnezyum üzeindeki cazibesini artırmaktadır. Magnezyum yoğurma (wrought) alaşımlarının mekanik özellikleri otomotivdeki birçok uygulamaya elverişlidir. Magnezyum döküm alaşımları otomobillerde direksiyon simidinden motor bloğuna birçok parçada kullanılma potansiyeline sahiptir. Magnezyum döküm alaşımlarından üretilmiş bazı otomobil parçaları Şekil 1 de sunulmuştur [1 13]. Magnezyum (Mg) alaşımları özellikle metalik impuriteler içerdikleri yada klor iyonlarınca zengin agresif ortamlara maruz kaldıkları zaman korozyon açısından oldukça zayıftırlar. Ancak, genlikle üzerlerinde oluşturdukları koruyucu oksit tabaka nedeniyle pek çok endüstriyel ve korozif ortamda atmosferik korozyona karşı orta karbonlu çelikten çok daha dayanıklıdır [17 19]. Mg alaşımlarının korozyon hızı genellikle alüminyum (Al) ile orta karbonlu çelik arasında yer alır. Hatta bazı durumlarda Al dan daha iyidir. Şekil 1. Otomobillerde kullanılan bazı magnezyum parçalar [3, 12, 13 16] Magnezyumun elektrokimyasal olarak geri dönüşümünün mümkün olması, fiyat avantajı ve hafifliği endüstriyel uygulamalar için çok avantajlı bir ürün olmasını sağlamakladır. Bununla birlikte, özellikle asidik etkilere ve klorürlü ortamlara karşı kimyasal olarak bozunması, ağır metallerle galvanik temasta olduğu durumlarda elektrokimyasal olarak korozyona uğraması, bu metalin doğal ortamlardaki korozyon direncini azaltmaktadır. Bu alaşımlar elektrokimyasal seride oldukça negatif potansiyele sahip olmasına karşın yüzeyinde kendiliğinden oluşan dirençli ve ince amorf film sayesinde elektrokimyasal korozyona karşı dirençli hale getirebilmektedir. Ancak, yüzeydeki amorf oksit filminin yüksek elektriksel direnci nedeniyle korozyonun yüzeye genel dağılımını engelleyip pasif film ara yüzeyde ki örgü bozukluğu olan zayıf yerlerden başlayan korozyonunu hızlandırmakta ve korozyonun güçlü bir şekilde lokal olarak yürümesine yol açmaktadır. Turnold et.al. [20] yaptıkları çalışmada, Mg alaşımlarının korozyonunun üniform korozyon şeklinde gelişiyorken ticari saflıktaki saf magnezyumun genlikle tanelerarası (transgranular) korozyona maruz kaldığını bulmuşlardır. Benzer şekilde, Makar ve Kruger de [21] saf Mg un korozyonunun üniform olmadığını rapor ederken, AZ61 alaşımının oldukça üniform bir korozyon saldırısına uğradığını belirlemişlerdir.

2 Pek çok Mg alaşımlarının düşük korozyon direnci sergilemelerinin başlıca iki nedeni vardır [21]. Bunlardan birincisi, alaşım içerisindeki impürüteler veya ikincil fazların sebep olduğu galvanik etkilerdir. Mg alaşımları içerdikleri Fe, Ni, ve Cu gibi impuriteler nedeniyle nemli ortamlarda hızlı bir saldırıya maruz kalırlar. Bu impuriteler yada diğer intermetalik bileşenler korozif ortamlarda katot olarak hareket ederler ve Mg matriks içerisinde mikro lokal piller oluşturabilirler [17]. İkincisi de, Mg üzerinde oluşan ve Al veya paslanmaz çelikte olduğu gibi tam bir koruyucucu etki oluşturmayan yarı kararlı hidroksit filmleridir. Bu yarı kararlı oksit tabakası Mg ve alaşımlarını çukurcuk (pitting) korozyonuna karşı duyarlı hale getirmektedir. Bu nedenle genellikle Mg ve alaşımlarının korozyonu lokalize korozyon şeklinde başlamaktadır. Magnezyum alaşımlarının otomotiv sanayisindeki kullanımlarının giderek düzenli olarak artması, bu alaşımları sınırlandıran etmenlerin çözümünü zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden magnezyum ve alaşımlarının korozyon özelliklerinin değişik ısıl işlemler ve üretim yöntemleriyle iyileştirilmesi bu malzemelerin çok daha yaygın olarak kullanılabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünün yürüttüğü Sürekli Levha Döküm Teknolojisi projesi kapsamında, Kütahya da kurulan Sürekli Döküm Hattında üretilen 4.5mm kalınlığında 1500mm eninde AZ31 magnezyum alaşımlı levhaların ve bu levhalar üzerine uygulanan homojenizasyon ısıl işleminin korozyon açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 2. DENEYSEL PROSEDÜR Bu çalışmada kullanılan AZ31 Mg levhalar, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü tarafından yürütülen ve DPT tarafından desteklenen (Proje no: ) Magnezyum Sürekli Levha Teknolojisi projesi kapsamında, Kütahya da kurulan Sürekli Döküm Hattına sahip fabrikada gerçekleştirilmiştir. Bu üretim yöntemi, sıvı metalin homojen bir sıcaklık dağılımı ve laminar akış modeli ile katılaşmanın gerçekleşeceği merdane yüzeylerine taşınması ve burada bir taraftan sürekli olarak katılaştırılması ve diğer taraftan levhanın sarıma girmesi esasına dayanır. Merdaneler su soğutmalıdır ve proses süresince belirli bir hızda dönmektedir. Bu döküm yöntemi ile hem haddeleme kademelerini minimuma indirilebilmekte hem de diğer yöntemlere göre daha ekonomik üretimler yapılabilmektedir. İçyapıdaki ikincil fazlar ve segregasyonları elimine etmek üretim sonrası numunelere homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmıştır. Bunun için numuneler 400 C ye kadar ısıtılmış fırına koyulup 2 saat süreyle bekletilmiştir, daha sonra fırından çıkarılan numuneler havada soğutulmuştur. Üretim yöntemi ve uygulanan ısıl işlemin detayları önceki çalışmalarda sunulmuştu [22, 23]. Elektrokimyasal olarak oldukça negatif potansiyele sahip olan magnezyum, yüzeyinde kendiliğinden oluşan dirençli ve ince amorf koruyucu oksit film ile korozyona karşı oldukça dirençli hale gelebilmektedir. Elektrokimyasal yoldan geri dönüşümünün mümkün olması, fiyat avantajı ve hafifliği magnezyumu endüstriyel uygulamalar için oldukça cazip hale getirmektedir. Ancak, özellikle asidik etkilere ve klorürlü ortamlara karşı kimyasal, ağır metallerle galvanik temasta olması halinde ise elektrokimyasal korozyona uğraması doğal ortamlardaki korozyon direncini azaltır ve korozyonu tetikleyen mekanizmanın belirlenmesini karmaşık hale getirir. Yüzeydeki amorf oksit filminin yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olması, tane sınırlarındaki ara yüzeylerde koruyucu oksit filmi içerisinde örgü bozukluğu oluşturabilmekte, korozyonun bu zayıf yerlerden başlayarak lokal olarak yürümesine yol açabilmektedir. Magnezyum korozyonunun bu tip özellikleri, klasik lineer polarizasyon teknikleri kullanılarak yapılan korozyon testlerinin kesinliğini azalttığı gibi, zamana göre çok değişken olabilen korozyon özelliklerinin sadece bu yöntemler kullanılarak isabetli bir şekilde tanımlanmasına da olanak vermemektedir. Bu nedenle bu çalışmada, ısıl işlem görmüş ve işlemsiz AZ31 magnezyum alaşımlarının değişken etkileşimlere karşı korozyon özellikleri farklı elektrokimyasal testler uygulanarak incelenmiştir. Bu testler, korozif ortamda bekleme süresine ve polarizasyon şiddetine göre incelenerek ısıl işlemin AZ31alaşımı üzerindeki araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında numuneler üzerinde; i. elektrokimyasal gürültü genlik ölçümleri, ii. açık devre potansiyel değişimleri, iii. polarizasyon ve iv. kronoamperometri ölçümleri yapılmıştır. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR Bu kısımda kolaylık açısından ısıl işlem uyglanmamış ve ısıl işlem uygulanmış agnezyum alaşımı levhalar sırası ile; AZ31 ve AZ31-HT ile adlandırılmıştır. Şekil 2 de AZ31 numunelerin ısıl işlem öncesi ve sonrası optik mikroyapı görüntüleri sunulmuştur. Tablo 1 de ise AZ31 Mg alaşımının kimyasal bileşim değerleri verilmiştir. Önceki çalışmalarda AZ31Mg alaşımı levhanın uygulanan ısıl işlem ile hem çekme mukavemetinin hem de sünekliliğinin arttığı açığa çıkarılmıştı [22, 23]. Bu çalışmada ise levhaların yalnız korozyon hassasiyetleri üzerinde durulmuştur. Şekil 2. AZ31 magnezyum levha numunelerin a) üretim ve b) ısıl işlem sonrası içyapı görüntüleri

3 Tablo 1. AZ31Mg alaşımının kimyasal bileşimi Numune Al Zn Mn Mg AZ31 2,7 1,03 0,31 kalan Isıl işlem görmüş ve ısıl işlemsiz AZ31 numunesinin ilk 2,5 saat ve 24 saat sonundaki açık devre potansiyel değişimleri Şekil 3 de sunulmuştur. Bu eğrilerden elde edilen, potansiyel gürültü değerleri ise Şekil 4 de verilmiştir. Isıl işlem görmemiş AZ31 numunesinin ADP değerleri, ısıl işlem gören AZ31-HT numunesine göre 15-20mV daha soy potansiyel değerleri göstermesine rağmen (Şekil 3), elde edilen değerlerin daha kararsız ve titreşim gürültü genliklerinin de yaklaşık 2 kat daha büyük olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bu durum, AZ31 numunenin serbest korozyon koşullarında daha çok pasifleşip daha kalın bir oksit filmi ile kaplanmasına rağmen açık devrede film büyümesinin bu tür numunelerin lokalize korozyona karşı daha fazla yatkın olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ısıl işlem sonrasında (AZ31-HT) numunede daha sıkı ve dirençli ancak daha ince bir koruyucu oksit filminin oluştuğunu söylenebilir. Şekil 5 de açık devre koşullarında 1 saat ve 24 saat korozif ortamda bekletilen numunelerin akım-potansiyel eğrileri sunulmuştur. Eğriler incelendiğinde, numunelerin her ikisinde de 1 saat korozif ortama maruz kalan numunelerin katodik yöndeki eğrilerinde anodik akımlarda ani artışlar olmaktadır. Sebebi, anodik polarizasyon sonrası ara yüzeylerin zamanla aktifleşmesidir. Yüzeydeki koruyucu oksit filminin elektriksel direncinin yüksek olması, polarizasyon sırasında aktifleşme ve korozyonun tanelerarası zayıf arayüzeylerden devam etmesine yol açmıştır. Numuneler 24 saat korozyona maruz kaldıklarında ise, hem ısıl işlem görmüş hem de işlemsiz numunelerin polarizasyon eğrilerinde katodik akımların nispeten büyük olmasına rağmen anodik yöndeki akımların oldukça küçüldüğü dikkati çekmektedir. Bu anodik polarizasyon akımlarının küçük olması, katodik yöndeki polarizasyon esnasında yüzeyde oluşan indirgenme reaksiyonları ile taneler arasındaki oksit filminin tamir edildiğini göstermektedir. Şekil 5 dikkatli bir şekilde incelendiğinde, 24 saat sonunda numunelerde ters yöndeki (anodik-katodik) polarizasyon sırasında anodik akımlarda artışların olmadığı Şekil 3. Isıl işlemli (AZ31-HT) ve ısıl işlem görmemiş (AZ31) magnezyum alaşımlarının 0,1M NaCl ortamında zaman bağlı olarak ölçülen açık devre potansiyelleri (ADP). Şekil 4. Numunelerin 0,2 saniye periyotlarla ölçülen potansiyel gürültü genliklerinin karşılaştırılması: a) Az31, b) AZ31-HT

4 yani oksit filmi belirlenmiştir. yapılanmasının kararlı olduğu Şekil 6. Numunelerin serbest korozyon koşullarındaki yüzey akımlarının (I-T) zamana göre değişimi: a) AZ31, b) AZ31-HT Şekil 5. AZ31 ve AZ31-HT numunelerinin 0,1M NaCl ortamında a) 1 saat ve b) 24 saat bekletildikten sonraki polarizasyon eğrileri. AZ31-HT numunesinin korozif ortamdaki 24 saat sonunda akım gürültü genliklerinin aynı potansiyel gürültülerinde olması ve bu değerlerin ısıl işlem görmeyen numuneye (AZ31) göre azalması, ısıl işlem sonrası magnezyum levhaların tanesınırlarının ara yüzey reaksiyonlarına karşı daha dirençli hale geldiğini göstermektedir (Şekil 6 ve 7). Şekil 7. Numunelerin serbest korozyon koşullarındaki akım gürültülerinin (di-t) zamana göre değişimi: a) AZ31, b) AZ31-HT 4. SONUÇLAR AZ31 magnezyum alaşımı levhaların korozyon direnci üzerine ısıl işlemin etkisinin aratırıldığı bu deneysel çalışma sonunda: i. Mg levha içindeki alüminyum alaşımının özellikle ısıl işlem sonrası numune yüzeyindeki pasifliği artırdığı, ii. ısıl işlem sırasında alüminyumun tanesınırlarına

5 doğru difüzlenerek oluşturduğu oksit filmi ile korozyonun engellenmesinde rol oynadığı, iii. korozif ortamda bekleme süresi arttıkça numunelerdeki pasiflik özelliğinin belirgin olarak arttığı, iv. ısıl işlem sonrası levha yüzeyinde ince fakat daha dirençli bir oksit yapılanmasının olduğu, böylelikle ısıl işlem sonrası lokalize korozyonun engellendiği kanaatine varılmıştır. TEŞEKKÜR Bu çalışmada kullanılan numuneler; öncülüğünü TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünün yürüttüğü ve DPT tarafından desteklenen proje (DPT ) kapsamında Kütahya da kurulan fabrikada gerçekleştirilmiştir. [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 5. REFERANSLAR [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Avedesian, M.M., Baker, H., ASM Specialty Handbook, ASM International, 1999, Ohio. Shackelford, James F, Structure of Materials, Materials Science and Engineering Handbook, CRC Press LLC, 2001, Boca Raton. Kainer, K.U., Magnesium Alloys and Technology, 2003 Wiley-VCH. Watari H., Haga T., Koga N., Davey K., Journal of Materials Processing Technology, , , Duygulu, Ö., Oktay G., Kaya A.A., OTEKON 06, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, 24-28, Altun H., Şen, S., Saraç, H., VIII. Uluslararası korozyon sempozyumu, Eskişehir, 61, Zeytin, K.H., İnan, O., Teymur, B., Magnezyum Alaşımları: Otomotiv Endüstrisinde Uygulaması ve Geleceği, TÜBİTAK-MAM, Naiyi, L., Materials Science Forum, , , Ding P., Jiang B., Wang J., Pan F., Materials Science Forum, , , Park S.S., Lee J.G., Lee H.C., Kim N.J., Development of wrought Mg Alloys Via Strip Casting, Magnesium Technology TMS 2004, Charlotte, North Carolina, U.S.A. March, , Gregg P., 6th International Conference Magnesium Alloys and their Applications, , O. Duygulu, S. Ucuncuoglu, G. Oktay, D. S. Temur, O. Yucel and A. A. Kaya, Development Of 1500mm Wıde Wrought Magnesıum Alloys By Twın Roll Castıng Technıque In Turkey,, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2009 Global Watch Mission Report MAG TECH 1, Magnesium alloys and processing technologies for lightweight transport applications a mission to Europe, Kainer, K.U., 2003, Magnesium Alloys and Technology, Wiley-VCH. [23] Marchesini internet sitesi: Magnesium Future Advanced Casting Technology internet sitesi: Song, A., Atrens, A., Advanced Engineering Materials, 1, 11-33, Gallaccio, I. Cornet, Proc. ASTM T.P. 255, ASM Int., Metals Handbook, Materials Park, , Ohio. R. Tunold, H. Holtan, M. B. Hagg Berfe, A. Lasson, R.Steen-Hansen, Corr. Sci. 17, 353, Makar, G. L., Kruger, K., J.Electrochem. Soc., 137(2), 414, 1990 S. Üçüncüoğlu, G. Oktay, Ö. Duygulu, D. S. Temur ve A. A. Kaya, AZ31 Magnezyum Alaşımının Çift Merdaneli Sürekli Döküm Tekniği İle Üretimi, 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON 08), 2008, Bursa. O. Duygulu, S. Ucuncuoglu, G. Oktay, D. S. Temur, O. Yucel and A. A. Kaya, Development Of Rollıng Technology For Twın Roll Casted 1500mm Wıde Magnesıum AZ31 Alloy, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2009

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER

NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Engin KOCAMAN Ekrem ALTUNCU Ramazan KAYIKÇI 1. GİRİŞ NİKEL ESASLI TEK KRİSTAL TÜRBİN KANADI SÜPER ALAŞIMLARI VE TEKNOLOJİK BEKLENTİLER Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Metalurji Mühendisi Tek kristal

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI Süleyman YALÇINKAYA, Tunç TÜKEN, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Özet: Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İş Hayatında Neler Değişiyor?

İş Hayatında Neler Değişiyor? İş Hayatında Neler Değişiyor? Nedenleri ve Çözümleriyle Yoğuşmalı Kazanlarda Korozyon Sıcak Daldırma Galvanizle Çıkan Katı Atıkların Değerlendirilmesi GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Detaylı

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu Yorulmalı Korozyon Malzemenin,

Detaylı

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 433-439 Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri Work Roll Materials For Hot

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Metal 1 Anot Elektrolit e - Metal 2 Katot Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 10 M A L Z E M E L E R L E T E M A S H A L I N D E K I P

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-007 Yayının Kaynağı: 5. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Kasım 1988

Yayın Kimlik No: OK-007 Yayının Kaynağı: 5. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Kasım 1988 Akışkan Kumla Yapılan Maça Ve Kalıplarda Özelliklere Etki Eden Faktörler M.Tarık Ferizoğlu, Đdris Erkeksoy, Yaşar Erdoğan Akışkan kumda, silikatlı kum, dikalsiyum silikat ve köpük yapıcı malzemelerle birlikte

Detaylı

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden,

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden, MAKALE YÜKSEK DAYANIMLI VE BİYOUYUMLU İMPLANT ÜRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON VE YÜZEY İŞLEMLERİ Gençağa Pürçek * Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON II. Bölüm Prof. Dr. Olcay KINCAY Kimya Y. Müh. Haluk AĞUSTOS Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Dr. Alpay KÜREKÇİ KAPALI DEVRE, SORUNLAR ve KORUNMA YÖNTEMLERİ KAPALI

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 163 MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ * İbrahim KAYAHAN ÖZET Metallerin üretilmesinde ve haddelenmesinde, sıcak-soğuk hadde iş

Detaylı