TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ"

Transkript

1 TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2000/39 Hükümetimiz adına 27/8/1999 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve EİGY-6244 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R. ÖNAL Devlet Bakanı A. K. TANRIKULU Devlet Bakanı V. M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakam E. S. GAYDALI Devlet Bakanı E ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakam Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakam Resmî Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uygun koşullu mali kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak niyetiyle, İspanyol mal ve hizmetlerinin Türk küçük ve orta ölçekli işletmeleri tarafından alınmasını finanse etmek için 30 milyon ABD Doları tutarındaki uygun koşullu bir global kredinin onaylanmasını kendi hükümetlerine önermek üzere anlaşmışlardır, işbu global kredi, her iki ülke tarafından 13 Ocak 1998 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali işbirliği Mutabakat Zaptı'nın "Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)" fonlarına dahildir. İşbu global kredinin şartları aşağıda yer almaktadır: MADDE I Her iki ülke arasında 13 Ocak 1998 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'na dahil FAD finansmanından karşılanacak olan 30 milyon ABD Doları tutarındaki işbu global kredinin borçlusu Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. MADDE II İşbu global kredi, Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri tarafından alınacak İspanyol mal ve hizmetlerinin ihracatını finanse edecektir. Her bir kredi, yabancı malların ve mahalli harcamaların, İspanyol ihraç mallarının değerinin sırasıyla %10 ve %15'e kadar olan finansmanını kapsayacaktır. MADDE III İşbu global kredi kapsamında finanse edilecek faaliyetlerin maksimum tutarı 2 milyon Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Rights, SDR) olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 14 Şubat 200Q - Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE IV Krediler ABD Doları cinsinden ifade edilecektir. İşbu global kredinin mali şartları aşağıdaki şekilde olacaktır: geri ödeme dönemi, 5 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere 12 yıla kadar vadeli, altışar aylık taksitler halinde ödenmek üzere yıllık %1.2 faizli. MADDE V Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın VIII. Maddesinde mali kuruluşlarla ilgili olarak zikredilen hükümler, işbu global kredinin uygulanması için de geçerli olacaktır. MADDE VI İşbu global kredi kapsamında finanse edilecek faaliyetler önce her iki ülkenin yetkilileri tarafından onaylanacaktır. MADDE VII Geçerlilik süresi kredinin onaylanmasından itibaren on iki ay olacaktır. Kredi Anlaşması'nın bu zaman süresinde gerçekleştirilememesi halinde ICO, Instituto de Credito Oficial, iptalini veya altı ay süre ile uzatılmasını "Comision Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarollo" (CIFAD)'a önerecektir. Hiç bir halde, işbu global kredinin geçerlilik süresi OECD Mutabakatı tarafından Türkiye için belirlenen limiti aşmayacaktır. MADDE VIII Madde IV'de belirtilen mali şartlar işbu Mutabakat Zaptı'nın imzasından itibaren iki yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra bazı fonların kalması halinde o tarihte geçerli olacak OECD Mutabakatı'nın şartlarına uygun olarak yeni mali şartlar üzerinde anlaşılacaktır. Ankara, Madrid, Aydın Karaöz Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Alicia Montalvo Ticari Politika ve Yabancı Yatırım Genel Müdürü Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation Between the Ministry of Economy and Finance of the Kingdom of Spain and the Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey For the Creation of A Concessional Credit Line For the Financing of Small and Medium Enterprises The Ministry of Economy and Finance of the Kingdom of Spain and the Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey, having the intention of easing Small and Medium Enterprises access to financial resources in concessional conditions, have agreed on proposing their governments the approval of a concessional line of credit for an amount of 30 million US dollar to finance the purchase of Spanish goods and services by Turkish small and medium sized enterprises. This line is included in the "Fondo de Ayuda al Desarrollo ( FAD ) " funds of the current Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation signed by both countries on January 13 th The conditions of this credit line are the following: ARTICLE I The Republic of Turkey will be the borrower of this credit line, which will amount to 30 million US dollar, to be charged to FAD financing funds included in the Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation signed on the 13 th January 1998 between both countries. ARTICLE II This credit line will finance the exports of Spanish goods and services to be acquired by Turkish Small and Medium Sized Enterprises. The specific credit could include the financing of foreign goods and local expenses up to 10% and I5%respectively of the value of the Spanish exports. ARTICLE III The maximum amount of the operations to be financed through this credit line will be 2 million Special Drawing Rights (SDR). ARTICLE IV The credits will be denominated in US dollar. The financial conditions of this credit line would be the following: repayment period of up to 12 years, including a grace period of up to 5 years, with an annual interest rate of 1.2 % to be paid in half-year instalments. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 1 4 Şubat 2000-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 ARTICLE V The provisions stated in art. VIII of the Memorandum of Understanding on Economica l and Financial Cooperation, about financial agencies, will be applicable for the implementatio n of this credit line. ARTICLE VI Operations to be financed through this credit line should have First been approved by th e authorities of both countries. ARTICLE VII The period of validity will be twelve months from the date the credit is approved. In cas e the Credit Agreement is not reached after that period of time, ICO, Instituto de Crédito Oficial, will propose its cancellation or extension for periods of six months to the Spanish "Comisió n Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo" ( CIFAD ). In no case, the validit y period of this line will surpass the limit established by the OECD Consensus for Turkey. ARTICLE VIII Financial conditions detailed in Article IV have two years of validity from the signing of this Memorandum. In case after that time some funds remain available, new financial conditions should be agreed according to OECD Consensus terms prevailing at that moment. Ankara, Madrid, 23 JUL 1999 Aydin Karaöz General Director of Foreign Economic Relations Alicia Montalvo General Director of Commercial Policy and Foreign Investment Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Yönetmelik Fırat Üniversitesinden : Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetmeliği Madde 1 Fırat Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak "Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Yasal Dayanak Madde 2 Merkezin kurulması ile ilgili yasal dayanağı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3/j ve 5/h maddeleridir. Amaç Madde 3 Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Üniversiteye bağlı Mühendislik Fakültesine ve Merkezle ilişkili olabilecek diğer Fakültelere araştırma, öğrencilere uygulama imkanı ve çevre halkının doğal afetler konusunda eğitim işlevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Görevleri Madde 4 Merkez, 3 üncü maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yapar. a) Elazığ ve çevresinde meydana gelmiş deprem, zemin hareketleri, sel gibi doğal afetleri araştırıp, hangi peryotlarda, hangi şiddetlerde tekrarlandıklarını belirlemek. b) Doğal afetler konusunda her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak, özellikle afet tehdidi altındaki yerleri belirlemek. c) Doğal afet olasılığı belirlenen yerlerde önlemler almak veya alınması için ilgilileri uyarmak. d) İlgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, eleman ve bilgi değişiminde bulunarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilerletmek. e) Üniversite içinde ve dışında doğal afetlerle ilgili seminer, panel ve sempozyum gibi aktivitelerde bulunmak. f) Doğal afetler konusunda resmi ve özel kuruluşlara danışmanlık, proje, teknik rapor hazırlama gibi hizmetlerde bulunmak. g) Talep olması halinde Üniversite içinde ve dışında "Doğal Afetler Can Kurtarma ve Yardım Ekipleri" kurulmasını ve bunların eğitilmesini sağlamak, bu tür ekipleri teşvik ve organize etmek. h) Bölgede ve imkan halinde bölge dışında meydana gelecek afetlerle ilgili konularda bilimsel, koordinasyonel ve kurtarma ile ilgili yardımlarda, faaliyetlerde bulunmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Organları Madde 5 Merkezin organları şunlardır: a) Merkez Yönetim Kurulu b) Merkez Müdürü c) Merkez Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Madde 6 Merkez müdürünün başkanlığında Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden seçilecek üç, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden seçilecek üç Öğretim Üyesinden oluşur. Seçimle belirlenen üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu'nun Görevleri Madde 7 Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır: a) Merkezin kuruluş ve gelişmelerini sağlamak için plan ve programlar yapmak. b) Merkezin amacına ulaşması için yapılması gereken görevlerin icrasını planlamak. c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek. d) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak. e) Merkez müdürüne işlerin yürütülmesi için yardımcı olmak. f) Merkezin yıllık bütçesini yapmak. g) Bütçe ve döner sermaye kaynaklan ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcanmasına yönelik önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Madde 8 a) Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Merkezde yapılacak araştırmaları incelemek üzere yapacağı dönemsel toplantıları her yılın Şubat, Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftası içinde gerçekleştirir. b) Merkezin faaliyetlerini değerlendirip yeniden gözden geçirmek amacı ile her ayın ilk haftası olmak üzere ayda bir kere toplanır. c) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Merkez Müdürü Madde 9 Müdür, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Müdürün Görevleri Madde 10 Merkez Müdürü, Doğal Afetler Araştırma Merkezi uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanların uyumlu ve ekonomik biçimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesinden, her türlü destek ve koordinasyon sağlanmasından ve merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Merkez Müdür Yardımcısı Madde 11 Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirir. (Müdür yardımcısı Müdür kadrosunun dışındaki bölümden olacaktır.) Danışma Kurulu Madde 12 Fırat Üniversitesi'nin doğal afetlerle ilgili programlarının anabilim dalı ve bölüm başkanlarıyla, bunların bulundukları Fakülte ve Yüksekokul yöneticilerinden oluşur. Ayrıca Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ilk ve acil yardım anabilim dalından ve psikiyatri anabilim dalından bir öğretim üyesi Fakülte Dekanlığınca bu kurulda görev yapmak üzere görevlendirilir. Yılda en az bir defa toplanarak merkezin çalışmaları ile ilgili görüş ve emirlerini Yönetim Kurulu'na bildirir. Mali Hükümler Madde 13 Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir. Madde 14 Merkezin yıllık bütçe teklifi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve üniversite bütçe teklifi ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Madde 15 Merkezin gelirleri yıllık olarak genel bütçe ile verilecek ödenekler ve Merkezde yapılan çalışmalar karşılığında alınan ücretlerden oluşur. Madde 16 Merkezin Döner Sermaye İşletmesi Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesidir. Yürürlük Madde 17 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 14 Þubat 20*00- Sayý : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Tebliğler Maliye Bakanlığından : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ Sıra No: (573) Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, değişen şartlar da gözönünde bulundurularak, muhtelif düzenlemelerle belirlenen parasal sınırların yeniden tespiti gerekli görülmüştür. A- DEVLET MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞLEMLER 1- KASA İŞLEMLERİ 2- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin, a) Değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci bendine göre saymanlıklarca kasadan yapılacak ödeme miktarı lira olarak belirlenmiştir. Bu tutar, merkez saymanlıklarında, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile genel ve katma bütçe kurum saymanlıklarında ve T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde lira olarak uygulanacaktır. Ayrıca, liraya kadar olan geçici teminat tutarlarının tahsil edildiği tarihe bakılmaksızın kasadan ödenmesi uygun görülmüştür. Ancak, telefon görüşme ücretleri, elektrik, su ve doğalgaz tüketim bedelleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarıyla ilgili olarak PTT İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemeler alacaklı kurumlar itibariyle birleştirilerek kurum adına çek düzenlenmek suretiyle bankadan ödenebilecektir. Bu durumda her bir ödeme evrakına çek numarası ayrı ayrı yazılacaktır. Ayrıca, birden fazla katma bütçeli idareye hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda hizmet verilen idare sayısı kadar kasa açılamadığı takdirde; adına kasa açılamayan idarelerin kasa limiti dahilinde olan ödemeleri de bankadan yapılacaktır. b) 11 inci maddesine göre, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek azami miktar lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, bu limit T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla lira, Tek Hazine Hesabı Sisteminin günlük olarak uygulandığı il muhasebe müdürlüklerinde lira, bu sisteme dahil ilçe malmüdürlükleri ile diğer saymanlıklarda ise lira olarak uygulanacaktır. Birden fazla katma bütçeli idarelere hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda söz konusu limit her idare kasası için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. 2- Yukarıda belirlenen limitlerin yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerl e Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu genel tebliğin yayımından önce, saymanlıkların başvurulan üzerine Bakanlığımızca bu saymanlıklar için belirlenen limitler, bu genel tebliğimizle belirlenen limitlerin üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: II- BANKA İŞLEMLERİ 1- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin değişik 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragraf hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden lirayı aşan toplu ödemelerde saymanlıkların bankaya önceden haber vermeleri kararlaştırılmıştır. Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme sırasında bankanın saymanlıkla mutabakat sağlaması zorunlu değildir. Ancak, bankaların merkez yönetimlerince bildirilmiş veya bildirilecek tutarlardan fazlası için mutabakat sağlanması gerekmektedir. 2- Kamu kurum ve kuruluşlarının tahsildarve yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemelerin toplamının belirlenen kasa ödeme limitini aşması halinde, bu ödemelerin, kurum ve kuruluşlar adına çek düzenlenmek suretiyle yapılması ya da gönderme emri ile doğrudan kurum veya kuruluşun banka hesabına aktarılması uygun görülmüştür. Bu ödemeler nedeniyle düzenlenecek çekler kesinlikle tahsildar ve yetkili memurlar adına veya hamiline düzenlenmeyecek, söz konusu çek karşılıklarının bankaca ödenmesinde yetki veya görevlendirme belgesi ayrıca aranacaktır. III- SAYMAN MUTEMEDİ İŞLEMLERİ 1- a) Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 16 net maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sayman mutemetlerine kullandıkça verilecek alındı cildi miktarı defterdarlarca tespit edilecektir. Aynı fıkranın değişik (B) bendine göre on beş günlük süre beklenilmeksizin sayman mutemetleri tarafından derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarının lira, b) Mahkeme Başkanlıkları, İcra ve İflas Daireleri, İzale-i Şuyuu Memurluklarınca 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre sayman mutemetlerince makbuz mukabili tahsil edilip on beş günlük süre beklenilmeksizin derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutarın lira, olarak uygulanması uygun görülmüştür. c) Zimmetle alınan harç pulu satış hasılatı miktarına bakılmaksızın en geç yedi günde bir saymanlık veznesine yatırılacaktır. 2- Sayman mutemetleri tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin saymanlığa teslim edilmesi gereken tutarın yetersiz kalması durumunda gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu teklif yazısında sayman mutemedinin son iki ayda saymanlığa yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir. Ayrıca, saymanlıkların başvuruları üzerine bağlı mutemetlikler için Bakanlığımızca belirlenen limitlerin bu Genel Tebliğimizle belirlenen limitler üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş olan limitlerin uygulanmasına devam edilecektir. 3- Vergi daireleri tahsildarları ile icra memurlarınca; b) Bir günden fazla süreli görevle gidilen belediye hudutları dışındaki yerlerde yapılan tahsilatın miktarına bakılmaksızın görevden dönülen gün, mesai saatinin bitiminden sonra görevden dönülmesi halinde de görev dönüşünü izleyen iş günü, b) Görev mahallinde ya da günübirliğine gidilip dönülen yerlerde yapılan tahsilatın en geç tahsilatın yapıldığı günü izleyen iş günü, c) Miktar ve süreyle sınırlı olmaksızın tahsildar ve icra memurlarının Üzerlerinde bulunan paranın tamamının bütçe yılının son iş gününde, vezneye teslim edilmesi gerekmektedir. 4- Trafik Para Cezası Sayman Mutemedi Alındısı ile para tahsil edecek görevlilerle ilgili işlemlerin 27/04/1989 tarihli ve 454 (M) seri nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yürütülmesine devam edilecektir. Sayman mutemetleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen tutardaki tahsilatlarını aynı miktar ve sürelere bağlı kalmak kaydıyla saymanlığın banka hesabına da yatırabileceklerdir. Ancak, çekle yapılan tahsilatta çekin yukarıdaki miktar ve sürelere bağlı kalınmaksızın en geç ertesi iş gününde bankaya veya saymanlık veznesine teslimi zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 IV- ALINDILARIN İLGİLİLERİ TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 175 inci maddesine göre, gerek emanet suretiyle gerek herhangi bir nedenle nakten veya mahsuben tahsil olunan para ve ayniyata karşılık verilmiş bulunan her türlü alındıların kaybedilmesi halinde, durum ilgililer tarafından bir dilekçe ile saymanlığa bildirilecektir. Kaybedilen alındının tutarı liraya kadar ise yardımcı defterdeki veya tahsilat bordrosundaki kaydı karşısına ve dipkoçanın arkasına açıklama yapılmak suretiyle kaybedilen alındının bir örneği, dilekçenin altına veya arkasına yazılıp usulüne göre onandıktan sonra dilekçe sahibine verilecektir. Yatırılan para veya ayniyatın geri verilmesi gerektiği takdirde bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılacaktır. Kaybedilen alındının tutarı lira ve daha fazla ise yukarıda belirtilen işlemlerin yanında ayrıca, kaybedilen alındının hükmü olmadığı ilgilileri tarafından mahalli gazetede ilan verilmek suretiyle duyurulacak ve gazetenin duyuruya ait nüshası dilekçeye eklenecektir. V- BAYİ VE YETKİLİ MEMURLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 1- Bayilere peşin para ile her defasında satılacak en az pul ve değerli kağıt miktarı ile yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok pul ve değerli kağıt miktarının mahallin şartlarına göre her mali yıl başında belirlenerek ilgili saymanlıklara duyurulması görev ve yetkisi, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi ve 08/06/1988 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılması ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle defterdarlara verilmiştir. Diğer taraftan, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yetkili memurların saymanlıklardan zimmetle aldıkları pul ve değerli kağıtların satış hasılatını en çok on beş günde bir ve satış hasılatı tutarı Bakanlıkça belirlenen miktara ulaştığı takdirde bu süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine yatırmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre, defterdarlarca belirlenen tutarlarda pul ve değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin saymanlıklara teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu memurlar tarafından satışı yapılan değerli kağıtlar tutarı on beş günlük sürenin sonunda da liraya ulaşmadığı takdirde, tahsil edilen bu tutarlar en geç on beşinci gün sonunda saymanlık veznesine yatırılacaktır. 2- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yetkili memurlardan emniyet, adliye ve icra görevlilerinin, zimmetle aldıkları pasaport ve ikamet tezkereleri ile harç pullarının satış hasılatını tutarına bakılmaksızın yedi günde bir saymanlık veznesine yatırmaları uygun görülmüştür. Anılan Yönetmeliklerin söz konusu maddelerinde tanımlanan yetkili memurlar arasında sayılan maliye veznedarlarının Bakanlığımızdan izin alınmaksızın yetkili memur sıfatıyla zimmetle pul alıp satmaları uygulamasına devam edilecektir. VI- SAYMANLIKLARIN ÖDEME GÜNLERİ Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 182 nci maddesinde, saymanlıkların, illerde defterdarın, ilçelerde kaymakamın onayı ile haftanın en az üç gününü ödeme günü olarak belirleyebilecekleri, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların ödeme günlerinin ise Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ödeme yapmaları uygun görülmüştür. Bunlar dışındaki saymanlıklarda ödeme günlerinin illerde defterdarlar, ilçelerde kaymakamlarca tespit edilmesi gerekmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: Birden fazla katma bütçeli idareye hizmet verilen saymanlıklarda karışıklığın önlenmesi ve saymanlı k hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi bakımından ödeme günleri, haftada üç günden a z olmamak üzere, kurum bazında ayrı ayrı belirlenebilecektir. Ödeme gününün beklenmesinin kamu görevini aksatacağı durumlarda ödemeler tespit edilen günle r dışındaki diğer iş günlerinde de yapılabilecektir. Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen ödeme gününün ayın son iş gününe rastlaması halinde, ayson u işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla bir önceki gün ödeme günü olarak uygulanacaktır. Diğer taraftan, çekle yapılacak ödemelerde saymanlarca evrak tetkiki yapılmadan çek düzenlenmeyece k ve imzalanmayacaktır. B- SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILARINA DEVREDİLECEK YETKİLER Mali yıl sonu itibariyle yevmiye sayısı 'i geçmeyen saymanlıklarda (vergi daireleri ve saymanlık yetkisi bulunan bütçe dairesi başkanlıkları dahil) sayman yardımcılarına yetki ve sorumluluk devredilmeyecektir. 08/02/1999 tarihli ve (567) Seri Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin "A- Yardımcılara Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar" bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri ve Saymanlık İşlem Fişi düzenlemek suretiyle yapılacak her türlü avans veya kesin ödeme ya da iade ile avans mahsuplarına ilişkin limitin liraya; 3 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki, mevzuatı gereği saymanlıklara teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, bir iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle kısmen veya tamamen ilgilisine iadesi veya avans mahsubu dolayısıyla banka teminat mektuplarının bakiye avans miktarı üzerinden alınması işlemlerine ilişkin limilin ise OOO.-liraya yükseltilmesi uygun görülmüştür. Diğer taraftan, sayman mutemetleriyle ilgili olarak 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken kontrol ve murakabe görevine ilişkin işlemler bizzat sayman tarafından yerine getirilecek olup, sayman yardımcılarına bu görevlere ilişkin yetkili devri yapılmayacaktır. Devredilecek yetki ve sorumluluklarla ilgili diğer hususlarda anılan Genel Tebliğle belirlenen esaslara aynen uyulacaktır. C- DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenecek tutara kadar olan giderlerin ödenmesinde onay belgesi ve faturanın ödeme belgesine eklenmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na bağlı (t) işaretli cetvelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili bölümünde "KDV dahil ,-liraya kadar olan alımlar için ihale komisyonlarınca tasdik olunan fatura ve benzeri belgeler komisyon kararı yerine geçer." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, liraya kadar olan (KDV dahil) mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde, onay belgesi, fatura (Faturaların ihale komisyonları veya emanet usulüyle yaptırılan işlerde emanet komisyonlarınca tasdik edilmesi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı 1 sayılı Tablonun i 1/2 bendi gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekir.) ve gerekli olanlarda ayniyat tesellüm makbuzunun ödeme evrakı ekine bağlanması gerekmektedir. Bu durumda, ayrıca ihale komisyonu kararı alınması ve ödeme belgesine bağlanması zorunluluğu bulunmamaktadır. D- AYNİYAT TALİMATNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TERKİN VE SATMA İŞLEMLERİ Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre ikinci derece ita amirlerinin onayı ile terkin edilecek veya satılacak eşya ve levazım için 566 Sıra Nolu Genel Tebliğle belirlenen liralık değer, lira olarak yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, değeri liraya kadar olan eşya ve levazımın terkin ve satma işlemlerinin mahallinde ikinci derece ita amirlerinin onayı ile, değeri lira ve daha fazla olan eşya ve levazımla ilgili söz konusu işlemlerin ise ilgili bakanın onayı ile yapılması gerekmekledir. Uygulama alanı kalmayan 08/02/1999 tarihli ve 566 Sıra Nolu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ Sıra No: (574) Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 3483 sayılı Kanunla değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri, lüzum üzerine, görevlendirecekleri mutemetlere, üst sınırları yılları bütçe kanunlarıyla tespit edilen tutarlarda avans verilebileceği, avansın sınırlandırılmasına Bakanlığımızın yetkili olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak askeri daireler mutemetlerine bu tutarın üzerinde avans verilebileceği hükme bağlanmıştır sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (î) işaretli cetvelde ita amiri mutemetlerine verilebilecek avans üst sınırları belirlenmiş olup, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 'i geçen ilçelerde 120 Milyon, b) Diğer ilçelerde 75 Milyon, c) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 1 Milyar, d) Mahkeme harç ve giderleri için 1 Milyar. e) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 2 Milyar, f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 10 Milyar, liraya kadar avans verilmesi uygun görülmüştür sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinin ikinci paragrafı uyarınca 22/01/1998 tarihli ve 98/10575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile askeri daireler mutemetlerine verilebilecek avansın üst sınırı belirlenmiş ve avans miktarlarını tespit yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ve ilgili idarelerin talepleri de dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Birlik ve Kurumların mutemetlerine ekli (I) sayılı, Jandarma Genel Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (II) sayılı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (III) sayılı listelerde gösterilen miktarlarda avans verilmesi uygun görülmüştür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı