TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ"

Transkript

1 TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2000/39 Hükümetimiz adına 27/8/1999 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 24/12/1999 tarihli ve EİGY-6244 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R. ÖNAL Devlet Bakanı A. K. TANRIKULU Devlet Bakanı V. M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı V. H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakam E. S. GAYDALI Devlet Bakanı E ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakam Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakam Resmî Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uygun koşullu mali kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak niyetiyle, İspanyol mal ve hizmetlerinin Türk küçük ve orta ölçekli işletmeleri tarafından alınmasını finanse etmek için 30 milyon ABD Doları tutarındaki uygun koşullu bir global kredinin onaylanmasını kendi hükümetlerine önermek üzere anlaşmışlardır, işbu global kredi, her iki ülke tarafından 13 Ocak 1998 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali işbirliği Mutabakat Zaptı'nın "Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)" fonlarına dahildir. İşbu global kredinin şartları aşağıda yer almaktadır: MADDE I Her iki ülke arasında 13 Ocak 1998 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'na dahil FAD finansmanından karşılanacak olan 30 milyon ABD Doları tutarındaki işbu global kredinin borçlusu Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. MADDE II İşbu global kredi, Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri tarafından alınacak İspanyol mal ve hizmetlerinin ihracatını finanse edecektir. Her bir kredi, yabancı malların ve mahalli harcamaların, İspanyol ihraç mallarının değerinin sırasıyla %10 ve %15'e kadar olan finansmanını kapsayacaktır. MADDE III İşbu global kredi kapsamında finanse edilecek faaliyetlerin maksimum tutarı 2 milyon Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Rights, SDR) olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 14 Şubat 200Q - Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE IV Krediler ABD Doları cinsinden ifade edilecektir. İşbu global kredinin mali şartları aşağıdaki şekilde olacaktır: geri ödeme dönemi, 5 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere 12 yıla kadar vadeli, altışar aylık taksitler halinde ödenmek üzere yıllık %1.2 faizli. MADDE V Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın VIII. Maddesinde mali kuruluşlarla ilgili olarak zikredilen hükümler, işbu global kredinin uygulanması için de geçerli olacaktır. MADDE VI İşbu global kredi kapsamında finanse edilecek faaliyetler önce her iki ülkenin yetkilileri tarafından onaylanacaktır. MADDE VII Geçerlilik süresi kredinin onaylanmasından itibaren on iki ay olacaktır. Kredi Anlaşması'nın bu zaman süresinde gerçekleştirilememesi halinde ICO, Instituto de Credito Oficial, iptalini veya altı ay süre ile uzatılmasını "Comision Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarollo" (CIFAD)'a önerecektir. Hiç bir halde, işbu global kredinin geçerlilik süresi OECD Mutabakatı tarafından Türkiye için belirlenen limiti aşmayacaktır. MADDE VIII Madde IV'de belirtilen mali şartlar işbu Mutabakat Zaptı'nın imzasından itibaren iki yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra bazı fonların kalması halinde o tarihte geçerli olacak OECD Mutabakatı'nın şartlarına uygun olarak yeni mali şartlar üzerinde anlaşılacaktır. Ankara, Madrid, Aydın Karaöz Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Alicia Montalvo Ticari Politika ve Yabancı Yatırım Genel Müdürü Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation Between the Ministry of Economy and Finance of the Kingdom of Spain and the Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey For the Creation of A Concessional Credit Line For the Financing of Small and Medium Enterprises The Ministry of Economy and Finance of the Kingdom of Spain and the Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey, having the intention of easing Small and Medium Enterprises access to financial resources in concessional conditions, have agreed on proposing their governments the approval of a concessional line of credit for an amount of 30 million US dollar to finance the purchase of Spanish goods and services by Turkish small and medium sized enterprises. This line is included in the "Fondo de Ayuda al Desarrollo ( FAD ) " funds of the current Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation signed by both countries on January 13 th The conditions of this credit line are the following: ARTICLE I The Republic of Turkey will be the borrower of this credit line, which will amount to 30 million US dollar, to be charged to FAD financing funds included in the Memorandum of Understanding on Economic and Financial Cooperation signed on the 13 th January 1998 between both countries. ARTICLE II This credit line will finance the exports of Spanish goods and services to be acquired by Turkish Small and Medium Sized Enterprises. The specific credit could include the financing of foreign goods and local expenses up to 10% and I5%respectively of the value of the Spanish exports. ARTICLE III The maximum amount of the operations to be financed through this credit line will be 2 million Special Drawing Rights (SDR). ARTICLE IV The credits will be denominated in US dollar. The financial conditions of this credit line would be the following: repayment period of up to 12 years, including a grace period of up to 5 years, with an annual interest rate of 1.2 % to be paid in half-year instalments. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 1 4 Şubat 2000-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 ARTICLE V The provisions stated in art. VIII of the Memorandum of Understanding on Economica l and Financial Cooperation, about financial agencies, will be applicable for the implementatio n of this credit line. ARTICLE VI Operations to be financed through this credit line should have First been approved by th e authorities of both countries. ARTICLE VII The period of validity will be twelve months from the date the credit is approved. In cas e the Credit Agreement is not reached after that period of time, ICO, Instituto de Crédito Oficial, will propose its cancellation or extension for periods of six months to the Spanish "Comisió n Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo" ( CIFAD ). In no case, the validit y period of this line will surpass the limit established by the OECD Consensus for Turkey. ARTICLE VIII Financial conditions detailed in Article IV have two years of validity from the signing of this Memorandum. In case after that time some funds remain available, new financial conditions should be agreed according to OECD Consensus terms prevailing at that moment. Ankara, Madrid, 23 JUL 1999 Aydin Karaöz General Director of Foreign Economic Relations Alicia Montalvo General Director of Commercial Policy and Foreign Investment Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Yönetmelik Fırat Üniversitesinden : Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetmeliği Madde 1 Fırat Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak "Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Yasal Dayanak Madde 2 Merkezin kurulması ile ilgili yasal dayanağı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3/j ve 5/h maddeleridir. Amaç Madde 3 Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Üniversiteye bağlı Mühendislik Fakültesine ve Merkezle ilişkili olabilecek diğer Fakültelere araştırma, öğrencilere uygulama imkanı ve çevre halkının doğal afetler konusunda eğitim işlevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Görevleri Madde 4 Merkez, 3 üncü maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yapar. a) Elazığ ve çevresinde meydana gelmiş deprem, zemin hareketleri, sel gibi doğal afetleri araştırıp, hangi peryotlarda, hangi şiddetlerde tekrarlandıklarını belirlemek. b) Doğal afetler konusunda her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak, özellikle afet tehdidi altındaki yerleri belirlemek. c) Doğal afet olasılığı belirlenen yerlerde önlemler almak veya alınması için ilgilileri uyarmak. d) İlgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, eleman ve bilgi değişiminde bulunarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilerletmek. e) Üniversite içinde ve dışında doğal afetlerle ilgili seminer, panel ve sempozyum gibi aktivitelerde bulunmak. f) Doğal afetler konusunda resmi ve özel kuruluşlara danışmanlık, proje, teknik rapor hazırlama gibi hizmetlerde bulunmak. g) Talep olması halinde Üniversite içinde ve dışında "Doğal Afetler Can Kurtarma ve Yardım Ekipleri" kurulmasını ve bunların eğitilmesini sağlamak, bu tür ekipleri teşvik ve organize etmek. h) Bölgede ve imkan halinde bölge dışında meydana gelecek afetlerle ilgili konularda bilimsel, koordinasyonel ve kurtarma ile ilgili yardımlarda, faaliyetlerde bulunmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Organları Madde 5 Merkezin organları şunlardır: a) Merkez Yönetim Kurulu b) Merkez Müdürü c) Merkez Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Madde 6 Merkez müdürünün başkanlığında Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden seçilecek üç, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden seçilecek üç Öğretim Üyesinden oluşur. Seçimle belirlenen üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu'nun Görevleri Madde 7 Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır: a) Merkezin kuruluş ve gelişmelerini sağlamak için plan ve programlar yapmak. b) Merkezin amacına ulaşması için yapılması gereken görevlerin icrasını planlamak. c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek. d) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak. e) Merkez müdürüne işlerin yürütülmesi için yardımcı olmak. f) Merkezin yıllık bütçesini yapmak. g) Bütçe ve döner sermaye kaynaklan ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcanmasına yönelik önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Madde 8 a) Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Merkezde yapılacak araştırmaları incelemek üzere yapacağı dönemsel toplantıları her yılın Şubat, Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftası içinde gerçekleştirir. b) Merkezin faaliyetlerini değerlendirip yeniden gözden geçirmek amacı ile her ayın ilk haftası olmak üzere ayda bir kere toplanır. c) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: Merkez Müdürü Madde 9 Müdür, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Müdürün Görevleri Madde 10 Merkez Müdürü, Doğal Afetler Araştırma Merkezi uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanların uyumlu ve ekonomik biçimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesinden, her türlü destek ve koordinasyon sağlanmasından ve merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Merkez Müdür Yardımcısı Madde 11 Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirir. (Müdür yardımcısı Müdür kadrosunun dışındaki bölümden olacaktır.) Danışma Kurulu Madde 12 Fırat Üniversitesi'nin doğal afetlerle ilgili programlarının anabilim dalı ve bölüm başkanlarıyla, bunların bulundukları Fakülte ve Yüksekokul yöneticilerinden oluşur. Ayrıca Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ilk ve acil yardım anabilim dalından ve psikiyatri anabilim dalından bir öğretim üyesi Fakülte Dekanlığınca bu kurulda görev yapmak üzere görevlendirilir. Yılda en az bir defa toplanarak merkezin çalışmaları ile ilgili görüş ve emirlerini Yönetim Kurulu'na bildirir. Mali Hükümler Madde 13 Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir. Madde 14 Merkezin yıllık bütçe teklifi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve üniversite bütçe teklifi ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Madde 15 Merkezin gelirleri yıllık olarak genel bütçe ile verilecek ödenekler ve Merkezde yapılan çalışmalar karşılığında alınan ücretlerden oluşur. Madde 16 Merkezin Döner Sermaye İşletmesi Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesidir. Yürürlük Madde 17 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 14 Þubat 20*00- Sayý : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Tebliğler Maliye Bakanlığından : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ Sıra No: (573) Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, değişen şartlar da gözönünde bulundurularak, muhtelif düzenlemelerle belirlenen parasal sınırların yeniden tespiti gerekli görülmüştür. A- DEVLET MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞLEMLER 1- KASA İŞLEMLERİ 2- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin, a) Değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci bendine göre saymanlıklarca kasadan yapılacak ödeme miktarı lira olarak belirlenmiştir. Bu tutar, merkez saymanlıklarında, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile genel ve katma bütçe kurum saymanlıklarında ve T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde lira olarak uygulanacaktır. Ayrıca, liraya kadar olan geçici teminat tutarlarının tahsil edildiği tarihe bakılmaksızın kasadan ödenmesi uygun görülmüştür. Ancak, telefon görüşme ücretleri, elektrik, su ve doğalgaz tüketim bedelleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarıyla ilgili olarak PTT İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemeler alacaklı kurumlar itibariyle birleştirilerek kurum adına çek düzenlenmek suretiyle bankadan ödenebilecektir. Bu durumda her bir ödeme evrakına çek numarası ayrı ayrı yazılacaktır. Ayrıca, birden fazla katma bütçeli idareye hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda hizmet verilen idare sayısı kadar kasa açılamadığı takdirde; adına kasa açılamayan idarelerin kasa limiti dahilinde olan ödemeleri de bankadan yapılacaktır. b) 11 inci maddesine göre, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek azami miktar lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, bu limit T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla lira, Tek Hazine Hesabı Sisteminin günlük olarak uygulandığı il muhasebe müdürlüklerinde lira, bu sisteme dahil ilçe malmüdürlükleri ile diğer saymanlıklarda ise lira olarak uygulanacaktır. Birden fazla katma bütçeli idarelere hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda söz konusu limit her idare kasası için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. 2- Yukarıda belirlenen limitlerin yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerl e Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu genel tebliğin yayımından önce, saymanlıkların başvurulan üzerine Bakanlığımızca bu saymanlıklar için belirlenen limitler, bu genel tebliğimizle belirlenen limitlerin üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: II- BANKA İŞLEMLERİ 1- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin değişik 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragraf hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden lirayı aşan toplu ödemelerde saymanlıkların bankaya önceden haber vermeleri kararlaştırılmıştır. Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme sırasında bankanın saymanlıkla mutabakat sağlaması zorunlu değildir. Ancak, bankaların merkez yönetimlerince bildirilmiş veya bildirilecek tutarlardan fazlası için mutabakat sağlanması gerekmektedir. 2- Kamu kurum ve kuruluşlarının tahsildarve yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemelerin toplamının belirlenen kasa ödeme limitini aşması halinde, bu ödemelerin, kurum ve kuruluşlar adına çek düzenlenmek suretiyle yapılması ya da gönderme emri ile doğrudan kurum veya kuruluşun banka hesabına aktarılması uygun görülmüştür. Bu ödemeler nedeniyle düzenlenecek çekler kesinlikle tahsildar ve yetkili memurlar adına veya hamiline düzenlenmeyecek, söz konusu çek karşılıklarının bankaca ödenmesinde yetki veya görevlendirme belgesi ayrıca aranacaktır. III- SAYMAN MUTEMEDİ İŞLEMLERİ 1- a) Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 16 net maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sayman mutemetlerine kullandıkça verilecek alındı cildi miktarı defterdarlarca tespit edilecektir. Aynı fıkranın değişik (B) bendine göre on beş günlük süre beklenilmeksizin sayman mutemetleri tarafından derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarının lira, b) Mahkeme Başkanlıkları, İcra ve İflas Daireleri, İzale-i Şuyuu Memurluklarınca 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre sayman mutemetlerince makbuz mukabili tahsil edilip on beş günlük süre beklenilmeksizin derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutarın lira, olarak uygulanması uygun görülmüştür. c) Zimmetle alınan harç pulu satış hasılatı miktarına bakılmaksızın en geç yedi günde bir saymanlık veznesine yatırılacaktır. 2- Sayman mutemetleri tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin saymanlığa teslim edilmesi gereken tutarın yetersiz kalması durumunda gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu teklif yazısında sayman mutemedinin son iki ayda saymanlığa yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir. Ayrıca, saymanlıkların başvuruları üzerine bağlı mutemetlikler için Bakanlığımızca belirlenen limitlerin bu Genel Tebliğimizle belirlenen limitler üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş olan limitlerin uygulanmasına devam edilecektir. 3- Vergi daireleri tahsildarları ile icra memurlarınca; b) Bir günden fazla süreli görevle gidilen belediye hudutları dışındaki yerlerde yapılan tahsilatın miktarına bakılmaksızın görevden dönülen gün, mesai saatinin bitiminden sonra görevden dönülmesi halinde de görev dönüşünü izleyen iş günü, b) Görev mahallinde ya da günübirliğine gidilip dönülen yerlerde yapılan tahsilatın en geç tahsilatın yapıldığı günü izleyen iş günü, c) Miktar ve süreyle sınırlı olmaksızın tahsildar ve icra memurlarının Üzerlerinde bulunan paranın tamamının bütçe yılının son iş gününde, vezneye teslim edilmesi gerekmektedir. 4- Trafik Para Cezası Sayman Mutemedi Alındısı ile para tahsil edecek görevlilerle ilgili işlemlerin 27/04/1989 tarihli ve 454 (M) seri nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yürütülmesine devam edilecektir. Sayman mutemetleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen tutardaki tahsilatlarını aynı miktar ve sürelere bağlı kalmak kaydıyla saymanlığın banka hesabına da yatırabileceklerdir. Ancak, çekle yapılan tahsilatta çekin yukarıdaki miktar ve sürelere bağlı kalınmaksızın en geç ertesi iş gününde bankaya veya saymanlık veznesine teslimi zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 IV- ALINDILARIN İLGİLİLERİ TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 175 inci maddesine göre, gerek emanet suretiyle gerek herhangi bir nedenle nakten veya mahsuben tahsil olunan para ve ayniyata karşılık verilmiş bulunan her türlü alındıların kaybedilmesi halinde, durum ilgililer tarafından bir dilekçe ile saymanlığa bildirilecektir. Kaybedilen alındının tutarı liraya kadar ise yardımcı defterdeki veya tahsilat bordrosundaki kaydı karşısına ve dipkoçanın arkasına açıklama yapılmak suretiyle kaybedilen alındının bir örneği, dilekçenin altına veya arkasına yazılıp usulüne göre onandıktan sonra dilekçe sahibine verilecektir. Yatırılan para veya ayniyatın geri verilmesi gerektiği takdirde bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılacaktır. Kaybedilen alındının tutarı lira ve daha fazla ise yukarıda belirtilen işlemlerin yanında ayrıca, kaybedilen alındının hükmü olmadığı ilgilileri tarafından mahalli gazetede ilan verilmek suretiyle duyurulacak ve gazetenin duyuruya ait nüshası dilekçeye eklenecektir. V- BAYİ VE YETKİLİ MEMURLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 1- Bayilere peşin para ile her defasında satılacak en az pul ve değerli kağıt miktarı ile yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok pul ve değerli kağıt miktarının mahallin şartlarına göre her mali yıl başında belirlenerek ilgili saymanlıklara duyurulması görev ve yetkisi, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi ve 08/06/1988 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılması ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle defterdarlara verilmiştir. Diğer taraftan, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yetkili memurların saymanlıklardan zimmetle aldıkları pul ve değerli kağıtların satış hasılatını en çok on beş günde bir ve satış hasılatı tutarı Bakanlıkça belirlenen miktara ulaştığı takdirde bu süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine yatırmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre, defterdarlarca belirlenen tutarlarda pul ve değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin saymanlıklara teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu memurlar tarafından satışı yapılan değerli kağıtlar tutarı on beş günlük sürenin sonunda da liraya ulaşmadığı takdirde, tahsil edilen bu tutarlar en geç on beşinci gün sonunda saymanlık veznesine yatırılacaktır. 2- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yetkili memurlardan emniyet, adliye ve icra görevlilerinin, zimmetle aldıkları pasaport ve ikamet tezkereleri ile harç pullarının satış hasılatını tutarına bakılmaksızın yedi günde bir saymanlık veznesine yatırmaları uygun görülmüştür. Anılan Yönetmeliklerin söz konusu maddelerinde tanımlanan yetkili memurlar arasında sayılan maliye veznedarlarının Bakanlığımızdan izin alınmaksızın yetkili memur sıfatıyla zimmetle pul alıp satmaları uygulamasına devam edilecektir. VI- SAYMANLIKLARIN ÖDEME GÜNLERİ Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 182 nci maddesinde, saymanlıkların, illerde defterdarın, ilçelerde kaymakamın onayı ile haftanın en az üç gününü ödeme günü olarak belirleyebilecekleri, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların ödeme günlerinin ise Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ödeme yapmaları uygun görülmüştür. Bunlar dışındaki saymanlıklarda ödeme günlerinin illerde defterdarlar, ilçelerde kaymakamlarca tespit edilmesi gerekmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: Birden fazla katma bütçeli idareye hizmet verilen saymanlıklarda karışıklığın önlenmesi ve saymanlı k hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi bakımından ödeme günleri, haftada üç günden a z olmamak üzere, kurum bazında ayrı ayrı belirlenebilecektir. Ödeme gününün beklenmesinin kamu görevini aksatacağı durumlarda ödemeler tespit edilen günle r dışındaki diğer iş günlerinde de yapılabilecektir. Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen ödeme gününün ayın son iş gününe rastlaması halinde, ayson u işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla bir önceki gün ödeme günü olarak uygulanacaktır. Diğer taraftan, çekle yapılacak ödemelerde saymanlarca evrak tetkiki yapılmadan çek düzenlenmeyece k ve imzalanmayacaktır. B- SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILARINA DEVREDİLECEK YETKİLER Mali yıl sonu itibariyle yevmiye sayısı 'i geçmeyen saymanlıklarda (vergi daireleri ve saymanlık yetkisi bulunan bütçe dairesi başkanlıkları dahil) sayman yardımcılarına yetki ve sorumluluk devredilmeyecektir. 08/02/1999 tarihli ve (567) Seri Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin "A- Yardımcılara Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar" bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri ve Saymanlık İşlem Fişi düzenlemek suretiyle yapılacak her türlü avans veya kesin ödeme ya da iade ile avans mahsuplarına ilişkin limitin liraya; 3 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki, mevzuatı gereği saymanlıklara teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, bir iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle kısmen veya tamamen ilgilisine iadesi veya avans mahsubu dolayısıyla banka teminat mektuplarının bakiye avans miktarı üzerinden alınması işlemlerine ilişkin limilin ise OOO.-liraya yükseltilmesi uygun görülmüştür. Diğer taraftan, sayman mutemetleriyle ilgili olarak 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken kontrol ve murakabe görevine ilişkin işlemler bizzat sayman tarafından yerine getirilecek olup, sayman yardımcılarına bu görevlere ilişkin yetkili devri yapılmayacaktır. Devredilecek yetki ve sorumluluklarla ilgili diğer hususlarda anılan Genel Tebliğle belirlenen esaslara aynen uyulacaktır. C- DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenecek tutara kadar olan giderlerin ödenmesinde onay belgesi ve faturanın ödeme belgesine eklenmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na bağlı (t) işaretli cetvelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili bölümünde "KDV dahil ,-liraya kadar olan alımlar için ihale komisyonlarınca tasdik olunan fatura ve benzeri belgeler komisyon kararı yerine geçer." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, liraya kadar olan (KDV dahil) mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde, onay belgesi, fatura (Faturaların ihale komisyonları veya emanet usulüyle yaptırılan işlerde emanet komisyonlarınca tasdik edilmesi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı 1 sayılı Tablonun i 1/2 bendi gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekir.) ve gerekli olanlarda ayniyat tesellüm makbuzunun ödeme evrakı ekine bağlanması gerekmektedir. Bu durumda, ayrıca ihale komisyonu kararı alınması ve ödeme belgesine bağlanması zorunluluğu bulunmamaktadır. D- AYNİYAT TALİMATNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TERKİN VE SATMA İŞLEMLERİ Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre ikinci derece ita amirlerinin onayı ile terkin edilecek veya satılacak eşya ve levazım için 566 Sıra Nolu Genel Tebliğle belirlenen liralık değer, lira olarak yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, değeri liraya kadar olan eşya ve levazımın terkin ve satma işlemlerinin mahallinde ikinci derece ita amirlerinin onayı ile, değeri lira ve daha fazla olan eşya ve levazımla ilgili söz konusu işlemlerin ise ilgili bakanın onayı ile yapılması gerekmekledir. Uygulama alanı kalmayan 08/02/1999 tarihli ve 566 Sıra Nolu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ Sıra No: (574) Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 3483 sayılı Kanunla değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri, lüzum üzerine, görevlendirecekleri mutemetlere, üst sınırları yılları bütçe kanunlarıyla tespit edilen tutarlarda avans verilebileceği, avansın sınırlandırılmasına Bakanlığımızın yetkili olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak askeri daireler mutemetlerine bu tutarın üzerinde avans verilebileceği hükme bağlanmıştır sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (î) işaretli cetvelde ita amiri mutemetlerine verilebilecek avans üst sınırları belirlenmiş olup, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 'i geçen ilçelerde 120 Milyon, b) Diğer ilçelerde 75 Milyon, c) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 1 Milyar, d) Mahkeme harç ve giderleri için 1 Milyar. e) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 2 Milyar, f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 10 Milyar, liraya kadar avans verilmesi uygun görülmüştür sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinin ikinci paragrafı uyarınca 22/01/1998 tarihli ve 98/10575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile askeri daireler mutemetlerine verilebilecek avansın üst sınırı belirlenmiş ve avans miktarlarını tespit yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ve ilgili idarelerin talepleri de dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Birlik ve Kurumların mutemetlerine ekli (I) sayılı, Jandarma Genel Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (II) sayılı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (III) sayılı listelerde gösterilen miktarlarda avans verilmesi uygun görülmüştür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: Ayrıca, ekli (I) sayılı listede yer alan "Tümen ve daha üst birlikler ile eşidi kurum ve kuruluşlar" kapsamına giren askeri birimler ekli (IV) sayılı listede belirtilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, aynı listede yer alan "Tugay ve eşidine kadar olan askeri kurum ve kuruluşlar" kapsamında sayılacak ve avans verilmesinde bu hususlara dikkat edilecektir. 3- Bu tebliğ eki listelerde yer alan avans sınırları aşılmamak şartıyla ihtiyaç tutarında avans verilmesine, Devlet parasının gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmaması için avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansların veya kullanılmayan artıklarının bekletilmeden saymanlıklara iade edilmesine, ita amirlerince gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca, ita amiri mutemetleri kendilerine verilen avanslara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içerisinde saymana vermekle yükümlü olup, bu süre içinde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar için, avansın mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen oranlara göre hesaplanacak gecikme zammı ilgili mutemetten tahsil edilecektir. 5- Uygulama alanı kalmayan 564 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 14

15 14 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ( 574 ) SIRA NOLU MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ EKİDİR. I SAYILI USTE Milli Savunma Bakanlığı Birliğin adı 1- Tugay ve eşidine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için (Ek:4 de sayılan birimler dışında kalan ast kuruluşlar) 2- Tümen ve daha üst birlikler ile eşidi kurum ve kuruluşlar için (Ek:4 de sayılan birimler) 3- Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere 4- Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine Verilecek Avans Miktarı 350 Milyon 450 Milyon 3.5 Milyar 4 Milyar II SAYILI LİSTE Jandarma Genel Komutanlığı Birliğin adı Verilecek Avans Miktarı 1- Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşidi birlikler 350 Milyon 2- Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarmalar hariç) 300 Milyon 3- inşaat ve emanet komisyonları (her komisyon için ayrı ayrı) 300 Milyon 4- İl jandarma komutanlıkları; a) 7 ye kadar ilçesi olan illerde 200 Milyon b) 8-12 arası ilçesi olan illerde 250 Milyon c) 12 ve daha fazla ilçesi olan illerde 300 Milyon III SAYILI LİSTE Sahil Güvenlik Komutanlığı Birliğin adı Verilecek Avans Miktarı 1-Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 Milyon 2- Sahil Güv. Deniz, ikmal Des. On. Des. Grup ve Bot Kom.lıkîarı için 300 Milyon Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayf a : 16 RESM Î GAZETE 14 Şubat Sayı: IV SAYILI LİSTE TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİDİ KURUM VE KURULUŞLAR A-MERKEZDE: Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Birinci Derece İta Amirliği Yetkisi Verilen Makamlar. B-KARA KUVVETLERİNDE: (1) Ordu Komutanlıkları (2) Kolordu Komutanlıkları (3) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral Olan Diğer Komutanlıklar ve Kurum Amirlikleri (4) K.K.K. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı (5) K.K.K. Depolar ve Fabrika Komutanlığı (6) Kara Harp Okulu Komutanlığı (7) Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Oku! Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları (8) Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri C-DENİZ KUVVETLERİNDE: (1) Donanma, Kuzey Saha. Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanlıkları (2) Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane Komutanlıkları (3) Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum.Amirlikleri (4) Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu Komutanlıkları (5) Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı (6) Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri (7) Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordudonatım Merkez Komutanlığı D-HAVA KUVVETLERİNDE: (1) 1 ve 2 nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlıkları (2) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral Olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri (3) Hava Harp Okulu Komutanlığı (4) Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları (5) Ana Jet Üs Komutanlıkları, 15 inci Füze Üs Komutanlığı, 12 nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı (6) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı, Hava Ulaştırma Komutanlığı E-DİĞERLERİNDE: İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 14 Þubat Sayý : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Maliye Bakanlığından: TASFİYE GENEL TEBLİĞİ Sıra No: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak tarihinde yürürlüğe girecek olan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi ile tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tasfiyelik hale gelen eşyaların tasfiyesinde aksamalara meydan verilmemesi için. uygulamanın bundan böyle aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekli görülmüştür. 1- Tasfiyelik Eşya Listeleri ve Tesbit- Tahakkuk Kağıtları: A-Geçici depolama yerleri ve antrepo işletmecileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 inci maddesine göre tasfiyelik hale gelen eşyaların tesbit ve tahakkuk kağıtları yapılmak üzere ilgili Gümrük İdaresine göndermeleri gereken " Tasfiye Listeleri " ni eşyanın tasfiyelik hale geliş tarihini izleyen on (10) gün içinde düzenlemek ve göndermek zorundadırlar. İşletmeci kuruluşlar tasfiyelik hale gelen eşya listelerinin bir örneğini ekli listede sorumluluk alanı içinde olduğu Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne göndereceklerdir. Tasfiye listelerinde eşya için yapılmış giderlerin (Ardiye, terminal hizmetleri) gösterilmesi zorunludur. B- Gümrük İdareleri, işletmeci kuruluşlarca kendilerine iletilen tasfiyelik bale gelen eşya listeleri muhteviyatı eşyaların tesbit ve tahakkuk kağıtlarını, ek bir yazışma gerektirmeyecek ( eşyanın niteliklerini, niceliklerini, hali hazır durumunu belirtir) detayda düzenleyerek, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 inci maddesinin son paragrafında hüküm altına alınan (30 gün) süre içinde, ekli listedeki sorumluluk alanı olan İşletme Bölge Müdürlüklerine göndereceklerdir. 2- Eşyaların Teslim Alınması: A- İşletme Bölge Müdürlükleri, işletmeci kuruluşlarca kendilerine iletilen " Tasfiye Listeleri " ni aldıklarında ilgili Gümrük İdaresi ile koordine ederek tesbit ve tahakkuk yapılmak üzere görevlendirilecek memurun tesbit yapacağı tarihte, işletmeci kuruluşta şube müdürü veya şefin katılımıyla liste muhteviyatı eşya konusunda ilgili bir veya birden fazla görevli ile hazır bulunarak eşyaların tasfiye şekillerine esas nitelik ve niceliklerini tesbit edecekler, ilgili gümrük görevlisinin tesbit ve tahakkuk kağıtlarını imza mukabili teslim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 14 Şubat Sayı: etmesi halinde eşya İşletme Bölge Müdürlüğü tesislerine çekilecek ya da tasfiye tarihine kadar işletmeci kuruluşa yediemin olarak teslim edeceklerdir. B-İhale yoluyla tasfiye edilecek eşyadan, taşınması masraflı, külfetli eşya ile taşınması değer veya zaman kaybına neden olacak eşya taşınmayarak en süratli şekilde ihale yoluyla satışa sunulacak, ihale tarihinde (üçüncü satış tarihi dahil) satılamayan eşya en seri şekilde İşletme Bölge Müdürlüğü tesislerine çekilecektir. C-Tahsis yoluyla tasfiye edilecek eşyalardan taşınması masraflı, külfetli eşya ile taşınması eşyada değer veya zaman kaybına neden olacak eşya tahsis edilen kuruluşça tahsis tarihinden itibaren 15 gün içinde teslim alınacaktır. Tahsis ve ilgili kuruluşça çekim süresi toplam 30 günü geçmeyecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan eşya ilgili İşletme Bölge Müdürlüğü tesislerine çekilecektir. D-Tespit tahakkuku sonucu imhalık hale geldiği tespit edilen eşya İşletme Bölge Müdürlüklerince teslim alınmayacak, Gümrük İdarelerince imha edilecektir. İmha masrafları işletmeci kuruluşça karşılanacaktır. İmha edilen eşyalara ait tespit ve tahakkuk kağıtlarının bir örneği Bakanlığımıza (Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. Eşyanın tasfiyelik hale geliş tarihinden sonra imhalık hale gelmesinden doğacak zarardan işletmeci kuruluş sorumludur. 3- Diğer yollarla tasfiye edilecek eşya ise tespit tahakkuk kağıtları İşletme Bölge Müdürlüğüne teslim veya varış tarihini takip eden en geç 10 gün içinde teslim alınacak ve çekimi yapılacaktır. 4-Kaçak zannı ile el konulan eşya için tarih ve 3763 sayılı Genelgeye göre işlem yapılacaktır. Tebliğ olunur. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 18

19 1 4 Şubat 2000-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SORUMLULUK ALAN! ADANA İŞLETME BÖLĞE MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi Tarsus-Adana E5 Karayolu Üzeri Yenice/TARSUS Telefon Numarası: Faks Numarası : SORUMLULUK ALANI OLAN İLLER ADI KODU 1- Adana Gaziantep Hat av İçel' Kalırnmarunaraş Karaman Kilis Niğde Osmaniye SO DENİZLİ İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi :Akhan Köıü ADS Karsısı PK 265 DENİZLİ Telefon Numarası; Faks Numarası ANKARA İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi :Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri Tiirkkuçu Yanı Elimesgut/ANKARA Telefon Numnrasr.0, Faks Numarası SORUMLULUK ALANI OLAN İLLER ADI KODU ADI KODU 1- Ankara Kınkkale Akvıray Kırşehir Bartın Konya Bolu Ncvşelıir 50 5-Çankın Sinop Çorum Sivas Karabük Yozgat Kastamonu Zonguldak Kayseri 3S İS-Eskişehir Düzce 81 DİYARBAKIR İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi :Divarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü PK 55 DİYARBAKIR Telefon Numnrası:0.4I Faks Numarası : SORUMLULUK ALANI OLAN İLLER SORUMLULUK ALANI OLAN İLLER ADI KODU ADI KODtt ADI KODU 1- Denizli Diyarbakır Siirt Muğla Adıyaman Şanlıurfa 63 3-Uşak Batman 72 II-Sımak 7? 4- Burdur Bingöl 12 )2-MDS Anıalyn Elazığ Tunceli 62 6-İsparta Hakkari Bitlis Afyon Malatya Van Mardin 47 İSTANBUL İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posıa Adresi :İETT Anadolu Garajı Karşısı Kiiçıikbakkalkö)/İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası RUMLULUK ALANI OLAN İLLER ADİ KODU 1- İstanbul Edime Kırklareli Tekirdağ Sakarya Kocaeli 41 TRABZON İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posta Adresi.Limaniçi Eski Gümrük Başmüdürlüğü Binası Zemin Kal TRABZON Telefon Numarası: Faks Numarası : SORUMLULUK ALANI OLAN ıller ADI KODU ADİ KODU 1-Trabzon Bayburt Amasya Rize Tokat 60 II- Amin Samsun Ardahan 75 5-Ordu Kars Giresun Igdır Gümüşhane Ağn Erzincan Erzurum 25 İZMİR İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Posıa Adresi.1474 Sokak Afa Işlıanı No:6/ Alsancak/İZMİR Telefon Numarnsı: Faks Numarası SORUMLULUK ALANI OLAN İLLER ADİ KODU ADİ KODU 1- İzmir Balıkesir Ajdın Çanakkale Bursa Yalova Manisa 5- Kfilahva Bilecik 'I Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa r 19

20 YUriltme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 İŞLETMECI KURULUŞ TASFIYE LISTESI GELİŞ AMBAJlGtRlŞ CTtP EŞYANIN «w Cıynaı Tmfiyt Bl ILGEStNtN M. TM TtfM TânU Cinai M«a>i A M Mumlutu Kjtaı Saktklnla Edilebilir Ailriül Salısı N»*nı H»leC«UI J Flrau Onvftiu T»rih LUteyl daxcafe7«nb> Adı3o7adı ve htfaten 1«tsıih İsletmeci Kurulu* Yetkili» İmza-Tarih Gümrük İdaresi Yetkilisi tutu- Tarih NOT: İsletmeci Kurulu; tarafından e?ya için yapılan giderler ( Ardiye ve yapılan diğer giderler) açıklama bölümünde gdsterilcccktir ı K»y*Ur» UT^uMdar, AçıUaBUfev Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2000-Sayı: 23964

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Detaylı

P A R A S A L S I N I R L A R

P A R A S A L S I N I R L A R TABLO I- A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 1. Kasa işlemleri: P A R A S A L S I N I R L A R 1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2008/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2008/1) 14 Mart 2008 tarih ve 26816 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2008/1) 1. Giriş (1) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090214-5.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090214-5.htm Page 1 of 6 14 ubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27141 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2009/1) 1. Giriş (1) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

Detaylı

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete TEBLİĞ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı DOSYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı DOSYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.83.00.01/010 Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ DOSYA Maliye Bakanlığınca hazırlanan 2010/1 Sayılı Parasal

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 51) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 51) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 6 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 2616 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 51) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2014/1)

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2014/1) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2014/1) R.G. Tarihi : 25/01/2014 R.G. Sayısı : 28893 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR (3095 SAYILI KANUN)

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR (3095 SAYILI KANUN) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR (3095 SAYILI KANUN) 11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2012/1) Amaç ve kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 26.02.2010 Sayı: 27505) Amaç

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-047 Tarih : 15.08.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TUÜ 2012 MALİ REHBER 185. q TECİL FAİZİ ORANLARI

TUÜ 2012 MALİ REHBER 185. q TECİL FAİZİ ORANLARI TUÜ TECİL FAİZİ ORANLARI (6183 Sayılı.Kan.Md.48) TEŞVİKLİ İLLER LİSTESİ (5084 SAYILI YASA KAPSAMINDA) TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352) ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve AnlaşmasıGenel TebliğTaslağı (Sıra No: 3) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar

AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar 3 sıra nolu Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) TÜM KURUMLARA (SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ) Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı