SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER"

Transkript

1 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Prof. Dr. Nevzat ARTIK Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Süt Üretimi ve Kullanımı Ülkemizin yıllık süt üretim miktarı 10.6 milyon ton ile 11 milyon ton arasında değiģmektedir. Toplam üretimin aileler veya tarımsal iģletmeler tarafından tüketilen bölümü ise, sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 35 tir. Bu rakamlar, insan tüketimi ile hayvan besleme amaçlı kullanım arasında ayrım gözetmemektedir. Mandıralar tarafından gerçekleģtirilen üretimle ilgili rakamlar büyük değiģkenlik göstermektedir. Mandıraların, toplam süt üretiminin yaklaģık %18 ini iģlediği tahmin etmektedir. Bu küçük iģletmelerin sayısı hakkında bilgi sağlanabilecek bir veri kaynağı yoktur. Toplam üretimdeki paylarının ise yaklaģık yüzde 9 olduğu tahmin edilmektedir.

3

4 Kaliteli ve Güvenli Süt Beslenmede süt ve süt ürünlerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Süt mevcut gıdalar içinde en komple olanlardandır. Özellikle çocukluk, hamilelik, emziklilik ve yaģlılık dönemlerinde sütün önemi iyi bilinmektedir. Kalsiyumun temel kaynağı=süt

5 Kaliteli ve Güvenli Süt Sütün bileģiminde; hayvan türü, ırkı, yaģı, yemlenmesi, sağımın zamanı, Ģekli, dönemi, mevsimler, hastalık, sağımdan sonra sütün bekletilmesi, soğutulması, süzülmesi, ısıtılması gibi faktörler etkili olmaktadır.

6 BAZI SÜTLERĠN BĠLEġĠMĠ SÜTLER SU (%) PROTEĠN (%) YAĞ (%) LAKTOZ (%) MĠNERAL MADDE (%) Ġnek Sütü 87,3 3,4 3,5 4,8 0,75 Keçi Sütü 87,14 3,71 4,09 4,20 0,78 Koyun Sütü Manda Sütü 82,90 5,44 6,24 4,29 0,85 82,09 4,16 7,96 4,86 0,78

7 Kaliteli ve Güvenli Süt Ülkemizde üretilen sütün; % 50 si pazarlanmakta, % 50 si ise yerinde ve sokak sütü olarak sanayiye iģlenmeden tüketilmektedir.

8 Kaliteli ve Güvenli Süt Sanayiye giren süt; % 20 si içme sütü, % 80 i ise dayanıklı süt ürünleri (peynir, yoğurt, tereyağı vb) olarak değerlendirilmektedir.

9 Kaliteli ve Güvenli Süt Tüketilen toplam süt ürünleri miktarının içme sütü olarak kullanma oranı dünya ortalamalarında %40 iken ülkemizde bu oran %20 lerde kalmaktadır. Beslenme yönünden sütten en iyi yararlanma Ģekli sütü içmektir. Sağlıklı bir geliģim için içme sütü tüketiminin artırılması gerekir.

10 Kaliteli ve Güvenli Süt KiĢi baģına yıllık içme sütü tüketimi Avrupa ülkelerinde litre Ülkemizde içme sütü olarak 23 litre

11 Kaliteli ve Güvenli Süt Süt sektörünün en önemli sorunlarından biri sokak sütçülüğüdür. Türkiye de yaklaģık olarak 11 milyon ton süt üretildiği tahmin edilmektedir. Üretilen sütün %50 si sokak sütü olarak tüketilmektedir.

12 Kaliteli ve Güvenli Süt Süt, mikroorganizmalar için uygun bir ortam olduğundan çok kısa sürede bozulabilmekte ve sağlığımız için tehlikeli olabilmektedir. Sütün en kısa sürede soğutularak soğuk zincir içerisinde hijyenik Ģartlarda iģletmelere getirilmesi gerekmektedir.

13 Süt Üretimi ve Hayvan Varlığı Türkiye sığır varlığı Kültür ırkı, Kültür ırkı melezi, Yerli ırk. Türkiye sığır popülasyonun 2007 yılı verilerine göre %20,95 i kültür ırkı, %43,65 i kültür ırkı melezi ve %35,40 ı da yerli ırklardan oluģmaktadır.

14 Süt Üretimi ve Hayvan Varlığı Türkiye'de yetiģtirilen kayıtlı; Siyah Alaca popülasyonundan süt verimi kg, Esmer ırkın süt verimi kg, Simental in süt verimi de kg dır.

15 Süt Üretimi ve Hayvan Varlığı Süt üretimi; %17,10 u Ege %12.35 Karadeniz Koyun sütünün yaklaģık üçte biri Güneydoğu Anadolu dan elde edilmektedir. Keçi sütü üretiminin %75 i Ege, Akdeniz, Güneydoğu dan sağlanmaktadır.

16 Süt Kalitesi Problemler Mastitisli hayvanlar Antibiyotik kalıntısı Sağım sonrası soğutmama Saklama koģulları ĠĢletme sanitasyonu

17 MASTĠTĠS nedir? Memenin normal florasında bulunan bakterilerin nakil esnasında, soğuk ve rutubet, fena ve tam olmayan tedavi sonunda saprofit mikroorganizmaların patojen hale dönüģmesi ile ortaya çıkan yangısal bir tablodur.

18 Mastitis catarrhalis acuta

19 Türkiye Süt Ürünleri Ġhracat Değerinin Dağılımı

20 Türkiye Süt Ürünleri Ġhracat Değerinin Dağılımı

21

22

23

24 Sorun Çözüm Sokak sütü problemleri; - Kalite düģüklüğü - Süt sanayinin geliģmesini engellemesi - Ġstenmeyen katkı maddeleri içermesi - Hastalık etmenleri taģıyabilmesi Türkiye de üretilen sütün yaklaģık % 50 ye yakınının sokak sütçüleri aracılığıyla pazarlandığı kabul edilmektedir. Toplam süt üretiminin 11 milyon ton olduğu düģünüldüğünde sokak sütü miktarını 5 milyon ton olarak hesaplamak gerekir.

25 Sorun - Çözüm Bu strateji ile; YaklaĢık milyon ton sütün daha kayıt altına alabilmesi, Süt dağıtımında istihdam kaybının en düģük noktada tutulabilmesi, Tüketicilerin daha kaliteli sütü daha ucuza içme imkanına sahip olması, Ġçme sütü sektöründe rekabet yaratılıp korunabilmesi mümkün olabilir.

26 Sorun - Çözüm Çiğ Süt Kalitesinin DüĢüklüğü Süt fiyatlarının oluģmasında kaliteyi öne çıkarıp, kalitesizliği cezalandırmak Üreticileri, meme sağlığı, sağım ve hijyen konularında eğitmek Sağım makinesi ve soğutma tankı için verilen desteği sürdürmek

27 Sorun - Çözüm Mastitisle etkin mücadele programlarını öğretmek Antibiyotikli sütlerin pazarlanmasını önleyecek tedbirler geliģtirmek, örneğin belirli bir süre ayrı getirilen bu tip sütler için ödeme yapmak, Süt sığırı sürülerinde, tüberküloz, Brucelloz vb. hastalıkların eradikasyonunu kısa sürede sağlamak

28 Sorun - Çözüm Süt soğutma ve depolama görevi üstlenen iģletmelerin bir arada olmasını sağlamak Süt toplamada üretici örgütlerini ön plana çıkarmak ve onlarla iģbirliği yapmak Aynı iģletmeden iki günde bir süt almanın koģullarını oluģturmak

29 Sorun - Çözüm Sürülerin Küçük ve ĠĢletme BaĢına Üretimin DüĢük Olması Destek ve teģvikleri büyümeyi özendirecek Ģekilde kullandırmak Süt fiyatlarında istikrarı sağlamak Sektörde spekülasyona neden olan gereğinden düģük faizli kredi vb. uygulamalara son vermek

30 Sorun - Çözüm Süt Tüketiminin DüĢük Olması Tüketilen süt ve süt ürünleri fiyatlarını makul düzeylere çekmek Süt ve süt ürünlerine güveni artırmak Sütün evde yoğurt yapılabilir fiyat ve ambalajda satılmasını sağlamak Televizyon baģta olmak üzere çeģitli yollardan reklam yapmak

31 Sorun - Çözüm Okul sütü programını yeni bir anlayıģ ve değerlendirme ile hayata geçirmek Toplu tüketime imkan verecek alanlarda süt günleri düzenlemek Pastörize sütün dağıtımını kolaylaģtırmak, gerekirse mahalle bakkallarında büyük ambalajlı pastörize süt satabilmek Yeni ürünler geliģtirerek pazarda ürün yelpazesini artırmak

32 Sorun - Çözüm Koyun ve Keçi Sütünün Değerlendirilememesi Koyun ve keçi için sağım makinesi ile soğutma tanklarına destek vermek Koyun ve keçi sütüne özel ürünlerin tanıtım çalıģmalarını desteklemek DondurulmuĢ koyun ve keçi sütü ihracatı imkanları yaratmak Koyun ve keçi sütü üreticilerine bazı sosyal haklar sağlayacak destekler vermek

33 Sorun - Çözüm Koyun - keçi sütünden üretilen geleneksel ürünlerin kalitesini artıracak araģtırmalara destek vermek, bazı iģletmeleri bu ürünlere yönlendirmek

34 Sorun - Çözüm KiĢi BaĢına Süt Üretiminin Yetersizliği, Toplam Üretimin DüĢük Olması Süt fiyatında istikrar sağlayacak düzenlemeler yapmak Nitelikli kaba yem üretimine verilen desteği sürdürmek Önceliği Trakya ve Batı Anadolu ya vermek koģuluyla genetik ıslahı etkin kılmak

35 Sorun - Çözüm Süt ve süt ürünleri tüketimini artıracak politikalar geliģtirmek Sürülerin büyümesi, örneğin baģa ulaģması için çaba harcamak Özellikle et üretimi de dikkate alınarak, sığır sayısını artıracak politikalar geliģtirmek OluĢturulacak ülkesel ıslah programlarını etkin bir Ģekilde uygulamak Üretici örgütlerini etkin ve özerk kılacak politikalar benimsemek

36 Sorun - Çözüm ĠĢlenen Süt Oranın DüĢüklüğü Üreticilerin ve üretici örgütlerinin süt iģleme üniteleri kurmalarını desteklemek Küçük ve orta ölçekli iģletmelerin kurulu kapasitelerinden yararlanmak Küçük iģletmelerin ruhsatlandırma iģlemlerini bilgi ve teknik imkan sağlayarak hızlandırmak

37 Sorun - Çözüm Hem iģleme sanayinde hem de perakende piyasasındaki tekelleģmeyi engelleyecek tedbirler almak Sokak sütçülerinin katkısı da alınarak, pastörize süt üretimi ve kullanımını yaygınlaģtırmak Okul sütü programlarını yaygın ve sürekli biçimde uygulamak Mahalli ürünlerin üretimini teģvik etmek

38 Sorun - Çözüm Kayıt Eksikliği Ġle Ġlgili Sorunlar Türkiye nin hayvansal durumu, süt endüstrisinin yapısı ve özellikleri ile ilgili sağlıklı bilgiler toplamak Kaliteli ürün üretenleri teģvik etmek ve desteklemek Tavizsiz, etkin ve sık yapılan denetimler ile kalitesiz ve kaçak üretime son vermek

39 Sorun - Çözüm Kalitesiz ve kayıtsız üretimin süt sanayisi, üretici ve tüketiciye zarar verdiğinin unutulmasını önleyecek çalıģmalar yapmak Sokak sütünü ve sütçüsünü kayıt altına almak

40 AB, Türkiye ve Dünya Dünya toplam süt üretiminin % 23.8 i, sağılan hayvan sayısının da % 7.97 si AB-25 ülkelerine aittir. Türkiye nin dünya süt üretiminden aldığı pay % 1.7, sağılan hayvan sayısından aldığı pay ise % 3.4 dür.

41 AB, Türkiye ve Dünya AB-25 de inek süt verimi dünya ortalamasının 2.7 katı, koyun süt verimi 2.7 katı, keçi süt verimi 2.9 katı, manda süt verimi ise düģük olup dünya ortalama veriminin yarısı kadardır. Ġnek süt veriminin dünya ortalaması Türkiye nin yaklaģık 1.3 katı Mandadan elde edilen süt veriminin dünya ortalaması ise ülkemiz ortalamasının yaklaģık 1.5 katı

42 AB, Türkiye ve Dünya AB-25, Türkiye nin inek sütü üretiminde 15, koyun sütünde 3, keçi sütünde 6 ve manda sütünde de 3 katı fazla bir üretime sahiptir. AB-25 inek sayısının, ülkemizin 4.4, koyunda 1.5, keçide 2.1 ve manda da ise 3.3 katı olduğu görülmektedir. AB-25 in inek süt verimi, ülkemizin 3.5, koyun veriminin 2, keçi veriminin 2.9 katıdır.

43 AB, Türkiye ve Dünya Eğer bugünkü üretimle ülkemiz AB ye girecek olursa; Ġnek süt üretiminden %6.2, koyun sütünden % 24.4, keçi sütünden % 14.0, manda sütünden % 24.9 toplam süt üretiminden de % 6.7 lik bir pay alacaktır.

44 AB, Türkiye ve Dünya AB yılı toplam süt üretimi, milyon ton toplam üretim % 97.1 ini inek sütü, % 1.6 sını koyun sütü, % 1.2 sini keçi sütü ve % 0.1 ini de manda sütü

45 AB, Türkiye ve Dünya AB-25 de türlere göre süt verimleri; inek süt verimi kg/baģ, koyun süt verimi kg/baģ, keçi süt verimi kg/baģ ve manda süt üretimi kg/baģ

46 AB, Türkiye ve Dünya AB de sanayiye giden süt oranı ortalama %94,8 Danimarka da % 95,7 Almanya da % 94,4 Yunanistan da % 69,1 Ülkemizde ise % 9

47 Çizelge. Türkiye, AB ve Bazı AB Ülkeleri Arasında Üretilen Çiğ Süt ve Sanayiye Aktarılan Süt Oranları AB Türkiye Danimarka Almanya Yunanistan İnek Sütü Üretimi (1000 Ton) Sanayiye Giden Süt Sanayiye Giden Süt Oranı (%) ,8 9,0 95,7 94,4 69,1

48 ÜLKELER Çizelge. Türkiye ve Bazı Ülkelerde KiĢi BaĢına Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi (kg/yıl) İçme Sütü Tereyağ Peynir Yoğurt/ Ayran Süttozu Türkiye (*) 30 1,3 12,5 335,0 0,5 AB 95,0 4,5 17,5 vy 3,5 ABD 95,3 1,3 13,1 7,1 1,5 Rusya 94,4 3,5 3,6 vy 1,3 Arjantin 61,4 1,6 10,9 6,2 3,5 Avustralya 108,4 3,2 8,8 6,0 3,4 (*) Sokak Sütü Dahil Kaynaklar: 1. İ., Dellal ve S. Tan, Türkiye de Süt Sektörü ve Sütçülük Politikaları, Tarım Ekonomisi Dergisi, (6), Mayıs 2001, s IDF, World Dairy Situation 1999, Bul. of the İnternational Dairy Federation, 339/1999, Belgium, s.50.

49 AB, Türkiye ve Dünya AB de süt ve süt ürünleri sektöründe uygulanan destekler; süt ürünlerine ithalat vergileri, ihracat sübvansiyonları, müdahale alımları, depolama yardımları, süt tüketiminin teģviki ve süt ürünlerinin bazı ürünlerde kullanılmasının teģvikine yönelik (hayvan yemi gibi) sübvansiyonların verilmesini, kapsamaktadır.

50 FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ AB ye ihracat amaçlı süt, süt ürünleri ve bağırsakların iģlenmesi ve üretilmesi üzerine yapılan resmi kontrollerin değerlendirmesi için Türkiye de gerçekleģtirilen misyonun taslak raporu DG (SANCO) 8199/2006

51 Ziyaret Tarihi ve Ġçeriği 2006 ve 2007 tarihleri arasında ziyaret gerçekleģmiģtir. Program kapsamında, Süt iģleme tesisleri Süt çiftlikleri Bağırsak iģleme tesisleri Resmi yetkili otorite incelenmiģtir. FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ

52 FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ Ziyaret Edilen Tesis ve Ġl Müdürlükleri Ekip A Ekip B Ġzmir (1) ġanlıurfa (1) Bursa (1) KahramanmaraĢ (1) Sakarya (1) Tekirdağ (1) Kırklareli (2) 3 tesis, 5 tesis, 2 küçük çiftlik 2 süt çiftliği 1 Ġl Müdürlüğünü ziyaret etmiģtir. Ġl Müdürlüğü denetçileri ile tesis/çiftlikte görüģme yapılmıģtır.

53 FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ Ġnceleme Kapsamındaki Konular Yetkili Otorite; Merkez-taĢra yapılanması Yasal mevzuat Denetim gücü, bağımsızlığı Personel kapasitesi Süt sektörü konusunda spesifik eğitimi HACCP eğitimi Sertifikasyon prosedürü

54 FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ Süt ĠĢleme Tesisleri; Teknik ve hijyenik Ģartlara uyumu Süt hijyeni kontrolleri Ret edilmesi gereken sütü ne yaptığı HACCP planları ve uygulanabilirliği Resmi kontrollerin varlığı ve sıklığı Ġzlenebilirlik

55 Süt Çiftlikleri; FVO MĠSYON RAPORU DEĞERLENDĠRMESĠ Genel hijyen gereksinimlerini karģılama durumu Hayvan sağlığı kontrolleri Resmi kontrollerin varlığı ve sıklığı Ret edilmesi gereken sütü ne yaptığı

56 FVO Misyonun UlaĢtığı Sonuçlar (1) Yetkili Otorite Yetkili otoritelerin genel yapısının yeterli olduğu, Hayvan sağlığı kontrollerinde, hastalıktan ari çiftlik sertifikasyonunda ve bu durumdan haberdar olması gereken birimlerin haberleģmesinde eksiklikler olduğu Süt iģleme tesislerinde güya olduğu belirtilen gümrüklü sahalar üzerindeki kontrollerin yetersiz olduğu, Personel eğitimlerinin spesifik AB gereksinimlerini karģılamadığı

57 FVO Misyonun UlaĢtığı Sonuçlar (2) Mevzuat ve Prosedürler Ulusal mevzuattaki hayvan sağlığı kontrollerinin AB mevzuatından farklı olduğu ve AB ye ihracat için çiftliklerin onaylanması prosedüründe AB gereksinimlerinin karģılanmadığı, Gıda iģleme tesisleri için ulusal mevzuatın genelde AB mevzuatına uyumlu olduğu, ancak hammadde kontrolleri ve ısıl iģlem görmüģ süt için AB açısından gerekli olan koģulların tam olarak karģılamadığı (2004/438/EC, 853/2004/EC) Sertifikasyon prosedürünün 96/93/EC de istenen gereksinimleri tam olarak karģılamadığı

58 FVO Misyonun UlaĢtığı Sonuçlar (3) Genel Sonuç Sekiz süt iģleme tesisinden yedisi yapı, yerleģim ve ekipman açısından uyumlu olsa da, süt ürünlerinin iģlenmesi ve üretimi ile ilgili yapılan kontroller, aģağıdaki alanlarda AB koģullarının karģılanmasının sağlanması için uygun değildir: Hayvan sağlık kontrolleri, Ham materyal kontrolleri (ham süt ve süt ürünleri), ġap Hastalığı nın görüldüğü ülkelerde üretilen süt ürünleri için gerekli olan uygulama koģulları (örn. ısı uygulaması) Uygunsuz ya da sahte uygulamaların etkili bir Ģekilde gösterilmesi için yetkili otoritelerin kapasitesi.

59 Somatik Hücre Sayısının Süt Verimine Etkisi

60 BSE Risk Sınıflandırması

61 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun un 4 üncü maddesinde Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır.

62 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Bu kapsamda, çiğ süt ve süt ürünleri üretimi yapan iģyerleri, Belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeden, mücavir alan dıģında Ġl Özel Ġdare Müdürlüklerinden İşyeri Açma Ruhsatı ve Çalışma Ruhsatı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığımızca ÇalıĢma Ġzni, Gıda ĠĢyeri Sicil Numarası ve ürettiği ürün için Üretim Ġzni almak zorundadır. Sokak sütlerine Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığımızca üretim izni verilmemektedir. Mevzuata uygun olmayan iģyerleri hakkında 5179 sayılı Kanun kapsamında yasal iģlem uygulanmaktadır.

63 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER ÇĠĞ SÜT VE ISIL ĠġLEM GÖRMÜġ ĠÇME SÜTLERĠ TEBLĠĞĠ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete : Tebliğ No: 2000/6 Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı R. Gazete:

64 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün; ısıl iģlem görmüģ içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin imalatında kullanılan sütlerin, tekniğine uygun ve hijyenik Ģekilde üretimi, depolanması, taģınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesidir.

65 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Madde 4- Bu Tebliğle ilgili tanımlar aģağıda belirtilmiģtir. a) Çiğ süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 o C nin üzerine ısıtılmamıģ veya eģdeğer etkiye sahip herhangi iģlem görmemiģ kolostrum dıģındaki meme bezi salgısıdır. b) Isıl iģlem : Kaynatma hariç ısıtmayı içine alan her türlü uygulamadan hemen sonra alkali fosfataz testinde negatif reaksiyona neden olan iģlemdir. c) Termizasyon : Çiğ sütün iģlenmeden önce daha uzun süre saklanabilmesini sağlamak ve sütteki organizma sayısını azaltmak amacıyla 57 o C ile 68 o C arasında en az 15 saniye süre ile ısıtılan ve sütün alkali fosfataz testinde pozitif reaksiyon gösterdiği iģlemdir. d) Pastörizasyon : Sütteki patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamının, diğer mikroorganizmaların büyük bir kısmının sayısını indirmek amacı ile yapılan, sütün raf ömrünü uzatan, en az seviyede fiziksel, kimyasal ve duyusal değiģikliklerle sonuçlanan ve en az 72 o C `de 15 saniye veya 63 o C'de 30 dakika veya diğer eģdeğer Ģartlarda gerçekleģtirilen ısıl iģlemdir.

66 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER e) Ultra High Temperature - UHT : Oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir ürün üretmek amacı ile normal depolama Ģartlarında bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporlarını yok eden, en az 135 o C'de 1 saniyede, uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta kısa süreli sürekli akıģ altında uygulanan ısıl iģlemdir. f) Sterilizasyon : Oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir ürün üretmek amacı ile normal depolama Ģartlarında bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporlarını yok eden hermetik ambalajlı ürüne, en az 115 o C'de 13 dakika veya 121 o C de 3 dakika gibi uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda, yüksek sıcaklıkta uzun süreli uygulanan ısıl iģlemdir. g) Isıl iģlem görmüģ içme sütü : Pastörizasyon, UHT veya sterilizasyon iģlemlerinden biriyle ısıl iģlem görerek tüketiciye sunulan içme sütüdür.

67 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER h) Pastörize içme sütü : Çiğ sütün doğal ve biyolojik özelliklerine zarar vermeden pastörizasyon iģlemi uygulanarak patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamen, diğer mikroorganizmaların büyük bir kısmının yok edilmesi ile elde edilen ve pastörizasyondan hemen sonra, kısa sürede 6 o C yi geçmeyecek sıcaklığa soğutulan içme sütüdür. ı) UHT içme sütü : Çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az değiģikliğe yol açarak bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının UHT iģlemi ile yok edilerek opak ambalaj veya paketleme ile opak hale getirilen ambalajlara aseptik koģullarda dolum yapılması ile elde edilen içme sütüdür. i) Sterilize içme sütü : Hermetik olarak kapatılmıģ opak ambalajlarda sterilizasyon iģlemi uygulanarak bozulma yapan tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının yok edilmesiyle elde edilen içme sütüdür.

68 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER j) Hermetik olarak kapatılmıģ ambalaj: Kapatıldığında içeriğini ısıl iģlem sırasında ve sonrasında mikroorganizma giriģine karģı koruyan ve geçirgen olmayan ambalaj. k) Süt ürünleri : Yalnız sütten üretilen ve içeriğinde izin verilen katkı ve aroma maddeleri ile üretimde gerekli diğer bileģenleri içeren ürünlerdir. l) Süt bazlı ürünler : Miktar olarak son üründe süt ürünü veya süt bileģenlerini önemli ölçüde içeren ve içeriğindeki diğer bileģenler herhangi bir süt bileģeninin yerini tamamen veya kısmen almayan sütten elde edilen ürünlerdir. m) Standardizasyon merkezi : Bir toplama merkezine veya iģleme veya üretim tesisine bitiģik olmayan, çiğ sütün yağının ve diğer doğal bileģenlerinin ayarlanabildiği tesistir.

69 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Ürün özellikleri Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aģağıdaki gibidir. a) Çiğ sütler Ek A' da belirtilen Ģartları taģıdıkları taktirde süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin veya içme sütlerinin üretiminde kullanılabilir. b) Tüberküloz ve Brusella hastalığı tespit edilmiģ hayvanlarla birlikte aynı sürüde bulunan sağlıklı hayvanlardan elde edilen süt, ancak ısıl iģlemden sonra süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde veya ısıl iģlem görmüģ süt üretiminde kullanılabilir. c) Ġçme sütü üretiminde kullanılacak olan çiğ sütler üretim tesisinde sütün kabulünden sonra 4 saat içinde iģlenmeyecekse, 6 o C'i geçmeyen bir sıcaklığa soğutulmalı ve ısıl iģlem geçirinceye kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır. Kabulden sonra 36 saat içerisinde ısıl iģlem görmeyen çiğ sütlerde direkt veya indirekt testlerle belirlenen toplam bakteri sayısı adet /ml yi aģmamalıdır. d) Çiğ sütlerin bileģimi Ek D'de verilmiģtir.

70 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER EK-A ISIL ĠġLEM VE/VEYA ÜRETĠM TESĠSLERĠNE KABUL EDĠLECEK ÇĠĞ SÜTE ĠLĠġKĠN ġartlar BÖLÜM-1 Çiğ süt için hayvan sağlığı Ģartları 1) Çiğ süt aģağıda belirtilen Ģekilde temin edilmelidir. a) Ġnek veya manda için : I) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası kanunu ve Yönetmeliğine göre ticari sütçülük yapan iģletmelerde bulunan Tüberküloz ve Brusella hastalığı olmadığı resmen belirlenmiģ hayvanlardan, II) Süt vasıtasıyla insanlara geçebilecek bulaģıcı hastalık semptomu göstermeyen, III) Sütün duysal özelliklerinde anormallikler oluģturmayan,

71 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER BÖLÜM-2 Süt üretim iģletmesi hijyeni 1- Çiğ süt kontrollü ve sağlıklı koģullardaki ahır ve ağıllardan temin edilmelidir. Sığır, koyun ve keçiler açıkta barındırılmadıklarında aģağıdaki Ģartları taģıyan süt üretim iģletmelerinde tutulmalıdırlar. ĠĢletmeler: a) Süt hayvanlarının barınması, hijyen ve temizliği için iyi Ģartlarda olmalıdır. b) Sağım, soğutma ve depolama için yeterli hijyenik Ģartlara sahip olmalıdır. 2- Sağımın gerçekleģtirildiği, sütün soğutulduğu veya depolandığı yerler, kontaminasyon riskini önleyecek Ģekilde inģa edilmelidir ve en az : a)kolay temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek nitelikte zemin ve duvarları, b) Sıvı atıkların kolay drene edilebileceği zemini, c) Uygun havalandırma ve aydınlatma koģullarını,

72 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER d) Sağım ve ekipman temizliğinde kullanılmak üzere yeterli ve içilebilir nitelikteki su kaynağını e) Tuvalet ve gübrelikler gibi tüm kontaminasyon kaynaklarının ayırımı için uygun koģulları, f) Kolayca yıkanabilen, temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen bağlantı ve cihazları, içermelidir. Bunlara ek olarak, sütün depolandığı bölümler, uygun süt soğutma ekipmanlarına sahip olmalı, olumsuz etkenlere karģı korunmalı ve ayrı bir bölümde olmalıdır. 3- TaĢınabilir sağım düzeneği kullanıldığında 2(d) ve (f) Ģartları karģılanmalı ve ek olarak, düzenek: a) DıĢkı ve benzeri herhangi bir atığın bulunmadığı temiz bir zemine yerleģtirilmelidir. b) Tüm kullanım sürecinde sütün istenmeyen dıģ etkenlerden korunmasını sağlamalıdır. c) Ġç yüzeyin temiz tutulmasına izin verecek Ģekilde ve yapıda olmalıdır. 4- Süt veren hayvanlar açıkta serbest yaģıyorsa, bu bölümden ayrı bir yerde sağım bölümü olması sağlanmalıdır. 5- Tüberküloz ve Brusella hastalıklarından herhangi biri bulaģmıģ veya bulaģmıģ Ģüphesi olan hayvanların ayrılması sağlanmalıdır. 6- Bütün hayvan türleri soğutma, iģleme ve depolama yerlerinden uzak tutulmuģ olmalıdır.

73 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER BÖLÜM-4 Süt üretim iģletmelerinden toplanan ve/veya ısıl iģlem,üretim tesislerinde kabul edilecek çiğ sütün toplama sırasında uyması gereken standartlar. A- Çiğ Ġnek Sütü 1- Isıl iģlem görmüģ içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılacak çiğ inek sütü aģağıdaki standartlara uymalıdır : Toplam canlı bakteri sayısı 30 o C (ml'de) 1 inci yıl < (a) 2 nci yıl < (a) 3 üncü yıl < (a) 4 üncü yıl < (a) 5 inci yıl < (a) Somatik hücre sayısı (ml'de) < (b) (a) Ayda en az iki numune ile iki aylık bir periyodun geometrik ortalaması (b) Ayda en az bir numune ile üç aylık bir periyodun geometrik ortalaması

74 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER Avrupa Birliği nde hayvansal orijinli gıdalarda hijyen kurallarını 853/2004/EC sayılı Yönetmelik belirlemiģtir. Buna göre çiğ süt; Süt vasıtasıyla insana geçebilecek herhangi enfeksiyon belirtisi göstermeyen Tüberküloz ve bruselladan ari hayvanlardan elde edilmiģ, Yasak veya limitleri aģan miktarda antibiyotik içermeyen, 30 C 0 de Toplam Bakteri Sayısı mililitrede den az, 30 C 0 de somatik hücre sayısı mililitrede den az olmalıdır. Çiğ sütün 853/2004/EC sayılı Yönetmeliğin Ģartlarını taģıması ve etiketlendikten sonra üzerine iģlenmemiģ süt ibaresi yazılması durumunda AB de çiğ sütün satıģına izin verilmektedir.

75 SÜT ENDÜSTRĠSĠNE GENEL BAKIġ VE YASAL DÜZENLEMELER TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Nevzat ARTIK

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 )

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Resmi Gazete 14 Şubat 2000-Sayı:23964 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün;

Detaylı

ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ

ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 14.02.2000-23964 Tebliğ No: 2000/6 Çiğ Süt ve Isıl İşem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Süt Đşletme Tesislerinde Modernizasyon

Süt Đşletme Tesislerinde Modernizasyon Süt Đşletme Tesislerinde Modernizasyon Ozan TĐDĐN PINAR SÜT Đzmir Fabrika Üretim Müdürü Page 1 1 Modernizasyon Nedir? Gıda işletmelerinde modernizasyon; Uygulanan teknolojiyi Tesis ve proses ekipmanlarını

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak olan Çiğ Sütün Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Rehber No: 8 Süt ve Süt Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak Olan Çiğ Sütün Üretimi İçin

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Süt Hayvancılığında Hijyenin Önemi ve Kaliteye Etkileri Tolga AKARTUNA JohnsonDiversey Gıda ve İçecek Hijyeni İş Geliştirme Yöneticisi Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜT İŞLETMELERİNDE GENEL VE ÖZEL HİJYEN UYGULAMALARI UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YASAL MEVZUAT 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt ve Kalite

ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt ve Kalite ÇİĞ SÜTTE HİJYEN Kaliteli Süt ve Gelir Süt sığırı yetiştiricileri açısından inek başına süt verimi, işletmenin yıllık süt üretimi ve üretilen sütün kalitesi en önemli unsurlardandır. Gerçekten de süt sığırı

Detaylı

ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar. 20 Mayıs 2014 - Ankara

ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar. 20 Mayıs 2014 - Ankara ÇİĞ SÜT TOPLAMA LOJİSTİĞİ Tehditler & Fırsatlar 20 Mayıs 2014 - Ankara İçerik Netlog Lojistik Grubu Sektör Özeti Temel Kavramlar Çiğ Süt Lojistiği nedir? Çiğ Süt Lojistiği temel kriterleri Vizyon 2 Netlog

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLME SIRASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE AMBALAJLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN SÜTLERDEKİ PROTEİN MİKTARININ BELİRLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Detaylı

BALTALI GIDA KURULUŞ MAYIS 2008 Hayvancılık sektöründe yatırım kararımızı faaliyete geçirmek için, 250 adet KEÇİ satın alarak yola başladık. KURULUŞ OCAK 2009 da Ziraat Bankası cari faiz - 5 puan olan

Detaylı

BURSA ĠL BAġKANLIĞI. Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli

BURSA ĠL BAġKANLIĞI. Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli BURSA ĠL BAġKANLIĞI 29 Mart 2009 Yerel Seçimler Belediye BaĢkan Adaylarına Yönelik Akademik Bilgilendirme Programı 8 Konu : Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli Doç.

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Sayı : 35677068-934.99 26.12.2017 Konu : Teklife Davet Sayın : T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aşağıda miktarı ve özellikleri

Detaylı

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ 2011/2012 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN ÇİFTLİK DANIŞMA MERKEZİ 12-14 ARALIK 2014 EĞİTİM TOPLANTISI Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma çalıģmaları Ġtalya ve Almanya

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

2

2 1 2 Allah-u teala itdi hidayet Kıldi muzaffer oldi seadet Semendre nın nakusi keferın Mahmud Paşa hem aldi ganimed Hayr-ı nihayetle yaptırmasına Mamuşa içün eyledi himmet

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye nin AB ye tam üyeliğinde büyük tartışmalara neden olması beklenen tarım hayvancılık ve gıda faslında çağın gereklerini uygun üretim ilk sarıyı almaktadır.

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI

TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI TÜRKİYE DE KIRMIZI ET VE SÜT SEKTÖRLERİNDE YAŞANAN BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANSIMALARI MURAT YÖRÜK SETBİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09 KASIM 2013 / ANKARA GIDA GÜVENLİĞİ Gıda ve gıda güvenliği multidisipliner

Detaylı

TÜRKİYE GIDA MEVZUATI TÜRKİYE FOOD REGULATİON

TÜRKİYE GIDA MEVZUATI TÜRKİYE FOOD REGULATİON TÜRKİYE GIDA MEVZUATI TÜRKİYE FOOD REGULATİON Dr. İsmail MERT TGDF CONSULTANT PROF.DR. NEVZAT ARTIK ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING 1 ST INTERNATİONAL CONGRESS ON

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK?

KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK? KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜ NE YAPACAK? Dr. İsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 3. TİRE SÜT SEMPOZYUMU 11 Haziran 2015 SÜTÜN ÜRETİM DEĞERİNİN PAYI Üretim Değeri Dünyada: Tarımsal

Detaylı

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU Bu Hastalık Neden Çok Önemlidir! Hayvanlarda Neden Olduğu Yavru Kaybı Süt Veriminde Azalma Damızlık Değeri Kaybı Kısırlık Hastalığın Çabuk Yayılması

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet

Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet 28/12/2016-E.61354 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-28/12/2016 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde kullanılmak

Detaylı