AHIR HİJYENİ KALİTELİ YÜKSEK SÜT VERİMİ İÇİN. Vet. Hekim Hülya ÖNER. Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvan Hastanesi Müdürü Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHIR HİJYENİ KALİTELİ YÜKSEK SÜT VERİMİ İÇİN. Vet. Hekim Hülya ÖNER. Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvan Hastanesi Müdürü Antalya"

Transkript

1 KALİTELİ YÜKSEK SÜT VERİMİ İÇİN AHIR HİJYENİ Vet. Hekim Hülya ÖNER Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvan Hastanesi Müdürü Antalya Not: Bu bildiri, AB Sınır Ötesi Đşbirliği çerçevesinde Bulgaristan Burgas Ruen Süt Üreticileri Birliği ile Kırklareli DSYB nin de Kırklareli de düzenledikleri Ahır Hijyeni ve Sağım Teknikleri konulu panelde sunulmuştur.

2 Bildiri Akışı Yasal düzenlemeler ve standartlar Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu Mastitis Ayak hastalıkları ve korunma İç ve dış parazitlerle mücadele Sonuç ve öneriler

3 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre Hayvan hijyeni Tüberküloz ve brusella hastalığının olmadığı resmi bir belge ile kanıtlanmış, Süt aracığıyla insanlara bulaşabilecek hastalık belirtisi göstermeyen, Sütün duysal özelliklerinde anormallik göstermeyen, Gözle görülebilen herhangi bir hastalığı olmayan, Sütü etkileyebilecek meme yarası bulunmayan, En az günde 2 kg süt veren, Süte geçerek insan sağlığını tehdit edebilecek maddelerle tedavi edilmeyen İNEKLERDEN SÜT ALINABİLİR

4 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre İşletme hijyeni Çiğ süt kontrollü ve sağlıklı koşullardaki işletmelerde üretilmelidir. 1. Barınağın hijyen ve temizliği iyi olmalıdır. 2. İşletme sağım, soğutma ve depolama için yeterli hijyenik şartlara sahip olmalıdır. Sağımın yapıldığı ve sütün soğutulduğu ve depolandığı yerler bulaşmayı önleyecek nitelikler taşımalıdır. 1. Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir zemin ve duvarlar 2. Sıvı atıkları kolay akıtabilecek zemin 3. Uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları 4. Tuvalet ve gübreliğin bulaşmayı önleyecek biçimde yerde bulunması 5. Kolayca yıkanabilecek, temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek bağlantı ve cihazlar

5 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre İşletme hijyeni Taşınabilir sağım düzeneği kullanılıyorsa; 1. Makine kirli olmayan bir zemine konulabilmeli 2. Sütün istenmeyen dış etkenlerden korunması sağlanmalı İnekler açıkta ve serbest barındırılıyorsa, ayrı bir sağım yeri (bölümü) olmalıdır. Tüberküloz, brusella gibi bulaşıcı hastalıklardan hastalanmış ineklerin barındırılacağı ayrı bir bölüm olmalıdır. Bütün hayvan türleri sütün soğutulduğu, işlendiği ve depolandığı yerlerden uzak tutulmalıdır

6 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre Sağım hijyeni Sağımdan hemen sonra süt, kalitesini olumsuz etkilemeyecek temiz bir yerde biriktirilmelidir. Sağımdan sonra 2 saat içinde alınmayacaksa +8 C ye, günlük toplanacaksa +6 C ye, günlük toplanmayacaksa +6 C den daha düşük sıcaklığa kadar soğutulmalıdır. Süt, 2 saat içinde işleme tesisine ulaştırılmayacaksa, taşınırken sütün sıcaklığının +10 C yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağımdan itibaren 2 saat içinde ulaştırılacaksa soğutma uygulamaya gerek yoktur

7 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre Alet ve ekipman hijyeni Sütle temas edecek sağım, toplama ve taşıma için gerekli kaplar, taşıyıcılar, tanker gibi alet ve ekipmanlar düzgün, kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, aşınmaya dirençli ve insan sağlığı açısından tehlike yaratmayacak, sütün duysal özelliklerini olumsuz etkilemeyecek ve süte geçmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. Sağımda kullanılan, sütle temas eden kap ve cihazlar kullanımdan hemen sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Sütün taşınmasında kullanılan tüm araç gereçler de, her taşımadan sonra veya günde en az bir kez temizlenip dezenfekte edilmelidir

8 TGK- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüşİçme Sütleri Tebliği (No: 2006/38) ne göre Çalışanların hijyeni Çalışanlarda mutlak temizlik şarttır. Özellikle; 1. Sağım ve sağımla ilgili işlemleri yapanlar uygun ve temiz giysiler giymelidir. 2. Sağımcı, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve sağım boyunca temiz tutmalıdır. Bu nedenle, sağım yerinin yakınında sağımcının ellerini yıkayabileceği uygun düzenek bulunmalıdır. 3. Sağım sırasında sütü bulaştırma ihtimali olan kişiler sağım yerinden uzak tutulmalıdır. 4. Sağımda çalışan kişiler, böyle bir işte çalışmalarını önleyecek hastalıkları olmadığını belgeleyecek sağlık raporlarına sahip olmalı, 3 aylık aralıklarla hastalık taşıyıcı muayenesini, 6 aylık aralıklarla da akciğer kontrollerini yaptırmak zorundadır

9 Avrupa Birliği 852/2004 numaralı yönetmeliğine göre Genel hijyen kuralları Yem üretim ve depolama yerleri temiz ve dezenfekte edilmiş olmalı Hayvanların temiz olması sağlanmalıdır Temiz su kullanılmalı, mümkünse içme suyu Çalışanlar sağlıklı olmalı ve sağlık riskleri konusunda eğitilmiş olmalı Atıklar ve tehlikeli maddeler uzak-ayrı bir yerde depolanmalı Zararlılarla mücadele edilmeli İnsana bulaşan hastalıkların kontrolü ve mücadelesi yapılmalı Dışarıdan sürüye yeni bir hayvan katılacaksa, önce karantinaya alınması Laboratuvara gönderilen süt, yem vb örneklerinden gelen sonuçları dikkate almak İlaç reçeteleri ve vet.hekim önerilerine uymak

10 Avrupa Birliği 852/2004 numaralı yönetmeliğine göre Kayıt Tutma Yükümlülüğü Kullanılan yem maddelerin türü ve kaynağı Kullanılan ilaçlar ve diğer sağlık işlemleri Süt vd örnek analiz sonuçları Tehlikelere karşı alınan önlemler (örneğin, tedavi edilmekte olan ineklerin sütlerini diğer sütlere karıştırmamak için alınan önlemler)

11 Avrupa Birliği 853/2004 numaralı yönetmeliğine göre Hayvan hijyeni İnsanlara bulaşabilecek herhangi bir hastalık belirtisi göstermemeli Genel bir hastalık, özellikle de irinimsi genital akıntısı,ishal, ateş veya meme iltihabı belirtisi görülmemeli Meme yaraları bulunmamalı Brusella ve tüberkülozdan ari olmalı Yasaklı maddeler verilmemiş olmalı Antibiyotik verilmişse, yasal bekleme süresine uyulmalı Yukarıdaki koşuları taşımayan ineklerden alınan süt insan tüketimi için kullanılamaz. Hasta ve sağlığından kuşkulanılan inekler, sağlıklı ineklerin sütünü etkilemeyecek şekilde en son ve ayrı sağılmalıdır

12 Avrupa Birliği 853/2004 numaralı yönetmeliğine göre İşletme hijyeni Sağım yeri ve araç-gereçleri bulaşma riskini sınırlandıracak veya yok edecek biçimde temiz tutulmalıdır. Böcek ve farelere karşı önlem alınmalı Kullanılan araç-gereçlerin süte değen yüzeyleri kolay temizlenebilir, yıkanabilir, dezenfekte edilebilir olmalı ve toksik madde içermemelidir. Kullanımdan hemen sonra, en azından günde bir kez tüm sağım araç-gereçleri temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir

13 Avrupa Birliği 853/2004 numaralı yönetmeliğine göre Sağım hijyeni Meme ve meme başları temiz olmalıdır Memede değişme olup olmadığı her sağımda gözlenmelidir. Klinik mastitis belirtisi gösteren ineklerin sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Antibiyotik tedavisinde bekleme süresine uyulmalı ve kalıntı içeren süt tüketime sunulmamalıdır. Sağım başı ve sonunda kullanılan meme dezenfektanlarının onaylı-izinli olması gerekir. Sağımdan hemen sonra süt temiz bir ortamda soğutulmalıdır

14 Avrupa Birliği 853/2004 numaralı yönetmeliğine göre Personel hijyeni Temiz giyinmeli Temiz olmalı Sağım yerinde el yıkama düzeneği olmalı Süt işleme faaliyeti yapanların sağlık raporu şarttır. Bulaşıcı hastalık taşıyıcıları sağım ve süt işleme ile ilgili işlemlerde çalışamazlar

15 Barınak temizliği Hayvanların barındırıldığı yerler, sağım yerleri ve hayvanlar her türlü kirden ve pislikten arındırılmış olmalıdır

16 Barınak yapısı ve temizliği Barınaklar; 1. Aydınlık, havadar ve yüksek tavanlı olmalı 2. Hayvanların rahatça hareket edebilecekleri alanı olmalı 3. Boyutları yeterli yumuşak yataklıkları olmalı 4. Yeterli suluk ve yemlikleri olmalı 5. Zemin kesinlikle kaygan ve çok sert olmamalı 6. Gübre temizliği kolayca yapılabilmeli

17 Barınak dezenfeksiyonu Barınak içinde ve çevresinde hastalık etkenlerini yok etmek veya hastalık yapma şanslarını ortadan kaldırmak amacıyla dezenfektan kullanılarak yapılan işlemlere dezenfeksiyon denir. Yalnızca onaylı dezenfektanlar kullanılmalı, uygulamada kullanma talimatına uyulmalıdır. Yılda en az bir kez uygulanmalıdır. Kireç iyi ve ucuz bir dezenfektandır. Karasinek, böcek ve fare gibi zararlılarla mücadele edilmelidir. Araç giriş-çıkışları için dezenfektan çukuru yapılmalı, insan girişçıkışlarında dezenfektana basmaları sağlanmalı veya galoş giydirmelidir

18 Yataklıklar Yataklıkların rahat, temiz, kuru olması memelerin de temiz kalmasına sağım sırasında işçiliğin azalmasına yardımcı oluyor. Ahır hijyenini belirleyen temel unsurlardan birisi yataklık tipidir. Yapılan bir araştırmada kumlu yataklıklı ahırlarda kirli inek oranı %27, organik altlıklı da ise %66 bulunmuştur. Organik altlık kullanımı meme ucunda bakteri sayısını ve mastitis riskini arttırıyor

19 İnek hijyeni Süt veriminin yükselmesi kesif yem kullanımını arttırmış, bu da dışkının daha gevşek olmasına ve dolayısıyla ineklerin daha çok kirlenmesine yol açmıştır. İneklerin kirlik derecesini saptamak amacıyla memelerin kirlenme oranı gözetilerek puanlanabilir. Buradan da sürünün kirlilik derecesi de hesaplanabilir. Kirli ineklerde somatik hücre sayısı ve gizli mastitis daha yüksek Kirli inekler sağım işini zorlaştırıyor ve geciktiriyor 3 ve 4 puanlı ineklerin sürü içindeki payı %15 i geçmemeli >30 2 Meme kirlilik oranı (%) 3 Yorum Çok temiz Temiz Kirli Çok kirli Puan

20 Mastitis Mastitis, süt sığırı yetiştiriciliğinde en pahalı olan hastalıktır. Mastitisin yarattığı yıllık kaybın inek başına 184 olduğu tahmin ediliyor. Mastitis vakalarının %95 ine 5 farklı mikroorganizma yol açar: Str. agalactiae, St. aureus, Str. dysgalactiae, Str. uberis ve E.coli. İnekten ineğe elle, sağım makinesiyle vb bulaşanlar 1. Strep. agalactiae memede yaşar ve dışarıda yaşama şansı yoktur. Penisiline karşı duyarlıdır ve genellikle dışarıdan hayvan satın alımıyla işletmedeki ineklere bulaşır. 2. Staph. aureus memede ve deri yüzeyinde yaşar. İyi bir sürü yönetimiyle ve ilk dönemlerde antibiyotikle kontrol altında tutulabilir. Eski enfeksiyonların tedavi edilmesi mümkün değildir. Bazı hallerde ölüme yol açabilir. 3. Strep. dysgalactiae her yerde yaşayabilir. Sağlık koşullarının iyileştirilmesiyle kontrol altına alınabilir. Antibiyotik tedavisine orta derecede duyarlıdır

21 Mastitis Çevreden bulaşanlar 1. Çevreden bulaşan mikroorganizmalar ineğin bulunduğu ortamda yaşarlar ve her zaman için mevcut olabilirler. E. coli bakterisi kirli ortamlarda, örneğin dışkıda, kirli suda ve yataklıkta yaşayabilir. Kontrol altında tutulması için çevre hijyeni ile ön sağım mutlaka uygulanmalıdır. Antibiyotiğe duyarlı değildir. 2. Strep. uberis her yerde yaşayabilir. Sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve sağım hijyeni ile meme başlarının kurulanması sağlanarak kontrol altında tutulabilir

22 Mastitis ne yapar? Mastitisten hasar gören meme bölümü, asla eski haline dönemez. İneğin süt kalitesi ve verimi düşer. Yeniden hastalanma riski, mastitis geçirmeyen ineklere kıyasla daha yüksektir. Tedavi boyunca sağılan süt satılamaz. Önemli işgücü kaybı ortaya çıkar. İneğin damızlıkta kalma süresi (verimli ömrü) kısalır. Sürüden çıkarılan her 5 inekten 1 i mastitisten!

23 Mastitis çeşitleri Mastitis klinik ve subklinik olmak üzere iki başlık altında incelenir. Klinik mastitis memede şişme, kızarma, iltihaplanma gibi belirtilerle kolayca farkedilebilir. Subklinik yani gizli mastitisi tanımak için özel aletlerle mastitis testi yapmak, sütün iletkenliğini ölçmek veya somatik hücre sayısı saymak gerekir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, her yıl ineklerin en az yarısı mastitise yakalanıyor

24 CMT Gizli seyreden mastitisi kısaca kaliforniya mastitis testi (CMT) ile saptamak olasıdır. Dört gözden oluşan mastitis kontrol kabının her bir gözüne farklı meme başından yaklaşık yarım tatlı kaşığı süt alınır. Her bir gözdeki süt kadar mastitis çözeltisi konulur ve sütle çözelti karışsın diye mastitis kabı hafifçe ve küçük daireler oluşacak şekilde hareket ettirilir. Yaklaşık 10 sn sonra da sonuç elde edilir. Durum Sütte koyulaşma yok, homojen bir yapı var. Hafifkoyuluk var ve bu koyuluk 10 sn sonra kayboluyor. Belirgin bir koyulaşma var ama jel tabakası oluşmamış. Hemen koyulaşma göründü ve gözlerin tabanında jel yapılı bir tabaka oluştu. Jelimsi tabaka belirgin ve ortada konik bir görüntü var. Değerlendirme CMT puanı Ortalama SHS/ml

25 Mastitisten korunma Mastitis riskinin azaltılması amacıyla yapılabilecek işlemler: 1. Meme başındaki bakteri sayısı arttıkça mastitis riski ve oranı yükselir. Bu nedenle, meme başındaki değişim izlenmelidir. 2. Ahır ve inek temizliği yükseldikçe somatik hücre sayısı ve dolayısıyla mastitis riski azalır. İneğin kirlenme derecesi izlenmelidir. 3. Sağım tekniği kurallarına uyulmalıdır. 4. Mastitise dayanıklı genotiplere daha çok damızlık şansı verilmelidir. 5. Belirli aralıklarla mastitis testi yaptırılmalı, hastalığa yol açan bakteri türü tespit edilmelidir. 6. Her mastitis olayı ve analiz sonuçları kayıt edilmelidir

26 Meme başı deformasyonu Sağlıklı ineklerin meme başı ucunda sertleşme, kabarma, çatlama veya yarılma görülmez (1). Aşırı vakum, eskimiş lastikler, dezenfekte etmeme gibi nedenlerle meme başı uçlarında irinimsi halkalar, sertleşmeler ve kabarmalar görülür. Sürüde 2, 3 ve 4 numaralı görüntüye sahip ineklerin oranı %20 i aşmamalıdır. Başka deyişle, sağlıklı meme başı ucuna sahip ineklerin oranı en az %80 olmalı

27 Ayak ve tırnak sorunları Sürüdeki her 3 inekten biri yıl içinde ayak-tırnak sorunu yaşar. Ayak-tırnak sorunlarının %90 ı arka ayaklarda görülür. Damızlıktan çıkarılan her 10 inekten biri ayak-tırnak sorunlarından çıkarılıyor. Yürüme güçlüğü çeken ineğin yem ve su tüketimi azalır ve dolayısıyla süt ve döl verimi düşer Ayak-tırnak sorunu yaşayan bir ineğin masrafı

28 Topallama Topallama veya yürüme güçlüğü enfeksiyon, lifçe yoksul rasyonlarla besleme, güç doğum gibi nedenlerden ileri gelebilir. Topallama olaylarının büyük bir kısmı buzağılamayı izleyen ilk 100 günde görülür. Aşırı kesif yem asidoza, asidoz da tırnak sorunlarına yol açar. Tırnaklar ayda 0,5-1 cm uzar. Uzun tırnaklı inekler yürüme güçlüğü çeker. Sert ve kaygan zeminli ahırlarda yaralanma, ezilme, kırılma sorunları artar

29 Koruma Ayak ve tırnak yapısı düzgün ve sağlam olan inekler damızlık olarak seçilmelidir. Yeterli oran ve miktarda lif ve mineral içeren rasyonlar kullanılmalıdır. Laminitisi önlemek için, ineğe verilecek kesif yem miktarını 2 kg/öğün olarak sınırlayıp gerekirse günde birkaç öğünde verilmelidir. Enfeksiyonu önlemek amacıyla ahır zemini ve yollar kuru ve temiz olmalıdır. Yılda en az bir kez, mümkünse 2 kez tırnak kesimi yapılmalıdır. Buzağılama sırasında ineğin sinir sisteminin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Ayak banyoluğu kullanılmalıdır

30 Ayak banyoluğu Farklı yapıda ve boyutta ayak banyolukları kullanılabilir. Ahır yapısı uygunsa, çift havuzlu banyoluklar önerilir. İlk havuzda yalnızca su vardır ve ayaklardaki pisliklerin alınmasını sağlar. İkinci havuzda ise dezenfektanlı su vardır. Banyoluklar kolay temizlenebilir olmalı, hayvanların sevkini güçleştirmemeli, aşırı su ve dezenfektan tüketimine yol açmamalı Uygun havuz boyutları 200 x 90 x 10,5 cm, (yaklaşık 200 lt kapasiteli)

31 İç ve dış parazitler İç ve dış parazitler önemli ekonomik kayıplara yol açabilirler. İç parazitlerin başında kıl kurtları ve solucanlar gelir. Bunlardan korunmak için, ahır temizliğine dikkat edilmeli, kedi ve köpek gibi hayvanlar uzak tutulmalı ve yılda bir kez tüm hayvanlara iç parazit ilacı verilmelidir. Dış parazitlerden en önemlileri uyuz, kene, bit, nokra ve mantarlardır. Bunlardan korunmak için hayvanların belirli aralıklarla ilaçlanması gerekir. Nokralı bir ineğin farklı dönemlerdeki görüntüsü

32 Sonuç Ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler ve standartlara uygun yetiştiricilik yapmak tüm kesimlerin yararınadır. Hayvanların refahını, çalışanların şevkini, üreticinin kârını, tüketicinin yaşam kalitesini yükseltmek için başka bir çıkar yol yoktur. SAYGILARIMLA

33 Yararlanılan Kaynaklar 1. Akman, N Pratik Sığır Yetiştiriciliği. 2. Alpan O., R. Arpacık, Sığır Yetiştiriciliği 3. Anonim, Türk Gıda Kodeksi-Çiğ Süt ve Isıl Đşlem GörmüşĐçme Sütleri Tebliği. 4. Anonim, Sağım ve hijyen. DeLaval (Türkiye) 5. Anonim, Melktechnologie. /Milking_Technology. 6. Fehlings, K., Melkanlagen, Melktechnik und Melkhygiene 7. Kumlu, S., Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme 8. Ritterhaus, C., Arbeitszeit im Milchviehbetrieb. 9. Ruegg, PP., Managing for milk quality. 10. Sachallenberger, E. Eutergesundheit und Milchflusskurven. http/cms.wgmev.de 11. Schindler, K., Durchführung des gemeinschaflichen und nationalen Lebensmittelhygienerechts auf dem Gebiet der Milcherzeugung 12. Schlaiß, G. 2006, Klauenbad einfacher denn je 13. Stokka, G., J.F. Smith, J.R. Dunham, Lameness in dairy cattle. Kansas State University 14. Tröger, F., Melktechnik und Melkhygiene 15. Worstorff, H., Welcher melkstand und welcher Grösse? 16. Worstorff, H., Gefrierpunkt der Milch 17. Worstorff, H., Probleme und Trends: Melktechnik

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI Giriş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana Keçiler ucuz kaba yemlerden et, süt ve tiftik gibi hayvansal ürünler üreterek, yetiştiricisine

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından

Detaylı

MASTİTİS. Doç. Dr. Güven KAŞIKÇI

MASTİTİS. Doç. Dr. Güven KAŞIKÇI MASTİTİS Doç. Dr. Güven KAŞIKÇI Mastitis nedir? Memenin normal florasında bulunan bakterilerin nakil esnasında, soğuk ve rutubet, fena ve tam olmayan tedavi sonunda saprofit mikroorganizmaların patojen

Detaylı

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK YIL: 1 SAYI: 1 51.5 Krş! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2009 www.tusedad.org TÜSEDAD büyümeye devam ediyor Sektörün ilk ve tek sivil toplum örgütü olan TÜSEDAD, kuruldu u günden beri çalı malarıyla

Detaylı

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ YAŞAMBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Proje No: 2012-1-TR1-LEO05-35116 Gıda Endüstrisi-Gıda Mevzuatı, Sektörel etki Analizi, Eğitim, İşbirliği ve Avrupa Ağı-Uzaktan Eğitimi SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ fiel.gantep.edu.tr

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

DENEYSEL VE DĠĞER BĠLĠMSEL AMAÇLARLA KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAĠR KILAVUZ

DENEYSEL VE DĠĞER BĠLĠMSEL AMAÇLARLA KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAĠR KILAVUZ DENEYSEL VE DĠĞER BĠLĠMSEL AMAÇLARLA KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAĠR KILAVUZ ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU GĠRĠġ... 6 TANIMLAR... 8 GENEL BÖLÜM... 9 1. Fiziksel yapılar:... 9 1.1. İşlevler ve genel

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu.

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu. SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu., 22 Eylül 2010 SUYUN ÖNEMİ - Su hayat için vazgeçilmezdir, önemli besin

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine

Detaylı

Broiler Sevk ve İdare Rehberi

Broiler Sevk ve İdare Rehberi Broiler Sevk ve İdare Rehberi broiler cobb-vantress.com Giriş Ürün yelpazemizde sağladığımız genetik ilerlemelerle, broiler ve broiler damızlıklarının tüm alanlarındaki potansiyel performanslar, sürekli

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz İÇİNDEKİLER Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı