BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ"

Transkript

1 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi Kasım Balıkesir BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ Murat AYDIN*, İbrahim KADI**, Mustafa YAŞAR*** Karabük Üniversitesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Karabük Üniversitesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Karabük Üniversitesi, Metal Eğitimi Bölümü, Karabük ÖZET Hidro şekillendirme, karmaşık geometrili, metalik tüp veya sac malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada 800 C de 40 dakika bekletilerek ısıl işlem uygulanmış, bakır tüp malzemelerin hidro şekillendirme yöntemi ile şekillenebilirliği incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmada 180 bar ve 220 bar akışkan basınçlarında başarılı şekillendirmeler elde edilmiştir. 180 barlık şekillendirmede tek taraflı maksimum 7.6 mm lik bir deformasyon ve tüp boyunda 9.32 mm lik değişim görülmüştür. 220 barlık şekillendirmede tek taraflı maksimum 8.87 mm lik bir deformasyon ve tüp boyunda ise mm lik değişim meydana gelmiştir. Teorik şekillendirmelerde 180 bar için mm, 220 bar için 7.56 mm deformasyon miktarı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Tüp Hidro Şekillendirme, Bakır Şekillendirme ABSTRACT Hydroforming is a method and can be used formability of metallic tube or sheet materials for production of complex geometries. In this study, it was investigated forming of copper tube material using tube hydroforming method and tube was heated at 800 C during 40 minutes. At experimental study, tube hydroforming processes were performed using 180 and 220 bar fluid pressures. It was obtained 7.6 mm deformation with 180 bar fluid pressure and in this proceess tube lenght was decreased about 9.32 mm. In addition, it was gained 8.87 mm deformation using 220 bar fluid pressure and tube length was decreased about mm too. At theoretical forming processes, it was determined mm deformation for 180 bar fluid pressure and 7.56 mm for 220 fluid pressure. Keywords: Tube Hydroforming, Copper Forming 313

2 1. GİRİŞ Hidro şekillendirme yöntemi, son yıllarda uygulama alanı fazla olan ve üzerine çalışmalar yapılan soğuk şekillendirme teknolojilerinden biridir. Hidro şekillendirme yöntemi kısaca, metalik tüp veya sac malzemelerin kapalı bir kapta, akışkan bir ortam kullanılmasıyla yapılan şekillendirme yöntemi olarak tanımlanabilir [1]. İşlemde tüp veya sac malzeme kullanılmasından dolayı, tüp şekillendirme prosesine Tüp Hidro Şekillendirme, sac şekillendirme prosesine ise Sac Hidro Şekillendirme adı verilir. Tüp malzeme içerisindeki akışkan basıncı, şekillendirme işlemini gerçekleştiren unsurdur. Hidro şekillendirme işleminde akışkan ortam, malzemeye düzgün bir destek sağlamakta ve bu sayede karmaşık geometrili parçaların hatasız ve başarılı bir şekilde üretilmesi gerçekleştirilmektedir. Tüp malzemenin genleşmesi sırasında karşılaşılan hataları önlemek için farklı tasarımlar literatürde yer almaktadır. Jain ve arkadaşları yaptıkları tüp hidro şekillendirme düzeneğinde tüp malzemeyi destekleyen harici karşı basınç uygulamışlardır. Bu sayede aşırı incelmeleri ve erken kırışıklıkları önlemişlerdir. Şekil 1 de karşı basınç ile üretilen tüp malzemenin kalınlık değişimi gösterilmiştir [2]. McClintock, Rice ve Tracey, yaptıkları çalışmalarda hidro şekillendirme yöntemiyle, statik basınç altında malzemedeki yırtılmaların ve çatlakların önüne geçebilmişlerdir [3-4]. Sıvı Basıncı Yırtılma Bölgesi Optimum Sıvı Basıncı- Zımba Stroku Hattı Buruşma Bölgesi Zımba Stroku Şekil 1. Karşı basınçla üretilen tüpteki kalınlık değişimi [2] Şekil 2. Zımba stroğu-optimum sıvı basıncı arasındaki ilişki Geleneksel soğuk şekillendirme yöntemlerine kıyasla, hidro şekillendirmedeki işlem parametrelerinin uygun bir şekilde seçilmesi önemli bir faktördür. Şekillendirme işlemi ister tüp, isterse sac hidro şekillendirme olsun, akışkan ortam basıncı ve strok arasında hassas bir denge vardır. Özellikle sac malzemelerin şekillendirilmesinde, akışkan basıncının düşük olmasında malzemede aşırı buruşma, yüksek olmasında ise malzeme aşırı incelme ve yırtılmalar oluşmaktadır. Zımba kursu ve akışkan basıncının Şekil 2 de gösterilen sınırlar arasında en iyi şekilde kontrolüyle, şekillenmiş parçalardaki kırışıklıkların ve yırtılmaların en az seviyeye indirilmesi sağlanmakta ve kaliteli bir üretim gerçekleştirilmektedir [5-6]. 314

3 2. HİDRO ŞEKİLLENDİRME İŞLEMİ 2.1. Tüp Hidro Şekillendirme Tüp hidro şekillendirme, iki ucu açık boru malzemenin iç yüzeyine uygulanan akışkan basıncıyla malzemenin şeklinin değiştirilmesi işlemidir. Şişirme ile şekillendirmeye benzerlik göstermekle birlikte, tüp hidro şekillendirmede zımba yerine akışkan sıvı kullanılmaktadır. Malzemeye uygulanan iç basınç ile tüpün yüzeysel genleşmesi sağlanmaktadır. Bu genleşme eksenel yönde sıfırdır. Başlangıçta tüp daireselliğini korumakla beraber çapında büyüme meydana gelmektedir [7]. Tüp malzeme iki kalıp yarımı arasına yerleştirilir ve malzemedeki genleşme bu kalıp yarımlarına doğru gerçekleşir. Tüp hidro şekillendirmede, değişik seviyeli akışkan basıncı kullanılmaktadır. Akışkan basıncı kalıbın kapanma aşaması boyunca kullanılır. Bu basınca Kalıp Kapanma Basıncı denir. Tüp malzeme kalıp kapandıktan sonra iki uçtan uygulanan kuvvetle kalıp içine itilir. Böylece Eksenel Besleme etkisi oluşturulmaktadır. Eksenel beslemeden sonra tüp içerisindeki basınç şekillendirme için gerekli olan maksimum seviyeye çıkarılır. Bu basınç genellikle Kalibrasyon Basıncı olarak adlandırılır [8]. Şekil 3 de tüp hidro şekillendirme için işlem basamakları gösterilmiştir. (a) (b) (c) (d) Şekil 3. Tüp hidro şekillendirme işlem basamakları. a. Kalıp açık, b. Kalıp kapalı, c. Sıvı gönderimi, d. Basınç artırımı Tüp hidro şekillendirmede kullanılan geometri ve ekipmanlar tek tip olmasına rağmen, işlem bazında ve uygulama çeşidine göre farklılıklar göstermektedir. Kalıp yarımlarının kapanması esnasında tüp malzeme içinde akışkan basıncı bulunmadığından, tüp malzemenin yüzeyi deforme olmakta, derin kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu kırışıklıkların önüne geçmek için kalıp yarımları kapanmadan tüp malzeme içine düşük veya yüksek basınçlı akışkan gönderilmelidir. Düşük basınç kullanılarak yapılan işlemlere Düşük Basınçlı Hidro Şekillendirme, yüksek basınç kullanılarak yapılan işlemlere ise Yüksek Basınçlı Hidro Şekillendirme adı verilir [8]. Şekil 4 de düşük basınçlı ve düşük basınçsız hidro şekillendirme işlem basamakları gösterilmiştir. 315

4 Kalıp Kapanırken Tüp İçerisinde Akışkan Basıncı Yok Kalıp Kapanırken Tüp İçerisinde Düşük Akışkan Basıncı Köşelerin Dolması Derin Kırışıklıklar Şekil 4. Düşük basınç ve düşük basınçsız işlem basamakları [8] Düşük basınçlı hidro şekillendirmenin bir çeşidi de Çoklu Basınçlı Hidro Şekillendirme ya da Sıralı Basınçlı Hidro Şekillendirme olarak adlandırılır. Çoklu basınç işlemi için, akışkan sıvı, kalıp açık pozisyondayken tüp içerisine gönderilir. Akışkan basıncı kalıp kapanma basıncına kadar arttırılır ve kalıp kapandığı zaman tüp içerisindeki basınç kalibrasyon basıncına kadar yükseltilir. Düşük basınçlarda bile çok iyi yüzey formları elde edilebilir [8]. Karmaşık kesitlerin şekillendirilmesinde kullanılabilen ideal bir yöntemdir. Budama Çizgisi Şekil 5. Hidro şekillendirilmiş Y birleştirme[8] Şekil 6. Hidro şekillendirilmiş otomotiv egzoz konisi [8] Eksenel Besleme Eksenel Besleme Basınç Kalıp Kapanıyor Kalıp Kapalı Eksenel Besleme Kalıp Açık Zaman Şekil 7. Hidro şişirme işlemi boyunca basınç sıralaması [8] Şekillendirmede her zaman kesit değişimi kalıp kapanırken gerçekleşmez. Bazı durumlarda kalıp tamamen kapalıyken kalıp içerisindeki tüp malzeme şişirilme işlemine tabi tutulur. Bu işleme Hidro Şişirmeyle Şekillendirme adı verilir. Bu işlemde, tüpün yüzeysel genleşmesi tamamen kapalı kalıp içerisinde, akışkan basıncının gönderilmesi ile gerçekleşmektedir. Genellikle bu işlem; uzun parçalarda yüksek genişleme oranlarının elde edilmesinde, Şekil 5 de gösterildiği gibi Y birleştirme ve T kesit kollarının elde edilmesinde, Şekil 6 da gösterildiği gibi egzoz parçaları ve şaftların en az kalınlık incelmesi ile üretiminde kullanılır. Şekil 7 de hidro şişirme işlemi boyunca basınç sıralaması gösterilmiştir [8]. 316

5 3. MATERYAL VE METOD 3.1. Tüp Hidro Şekillendirme Sistemi Tüp malzemenin şekillendirilmesinde kullanılacak olan sistemin resmi Şekil 8 de, şematik resmi ise Şekil 9 da gösterilmiştir. Sistem çalışma esnasında sabit halde bulunmaktadır. Tüp malzeme Şekil 8 de gösterilen iki kalıp yarımı arasına konarak sabitlenmektedir. Kalıp yarımlarına kapaklar yan taraflardan cıvata ile bağlanmaktadır. Bu sayede tüp malzeme tek bir eksende tutularak genleşmenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Yerleştirilen bu kapaklardan bir tanesine kör tıpa sabitlenmiştir. Diğer kapaktan ise akışkan sıvının gönderilmesi gerçekleştirilmektedir. Sağ ve soldan sabitlenen tüp malzeme, basınçlı akışkanın gönderilmesi ile şişerek, tasarlanmış olan kalıbın şeklini almaktadır. Sistemde sızdırmazlık için kapakların kapanma yüzeylerinde ve kapakların boru içerisine geçen uç kısımlarında dairesel kesitli o-ringler kullanılmıştır. Hidrolik akışkanın sistem içerisine gönderilmesi için el ile çalışan hidrolik yağ pompası kullanılmıştır. Şekil 8. Tüp hidro şekillendirme sistemi Şekil 9. Tüp hidro şekillendirme sistemi şematik resmi 3.2. Şekillendirme Kalıbı Tüp malzemenin şekilleneceği kalıbın resmi Şekil 10 da, kalıp ile ilgili ölçüler ise Şekil 11 de gösterilmiştir. Şekil 10 da gösterildiği gibi alt ve üst kalıp yarımları kullanılmıştır. Bu kalıp yarımları birbirlerine cıvata ile bağlanarak sabitlenmiştir. Sızdırmazlık için kalıp yarımları arasına lastik plakalar yerleştirilmiştir. Şekillendirme kalıbında 5 adet bölge vardır. Bu 5 adet bölgenin yarıçapları birbirlerinden farklı olmakla birlikte, referans noktalarına olan uzaklıkları da farklı kullanılmıştır. Tüp malzemenin bu 5 bölgedeki davranışı, akışkan basıncı kullanımı ile bu 5 bölgenin malzeme ile dolması ve tüp malzemede bu bölgelerin şekillenebilmesi incelenmiştir. 5. Bölge 4. Bölge 3. Bölge 2. Bölge 1. Bölge Şekil 10. Tüp hidro şekillendirme kalıbı Şekil 11. Tüp hidro şekillendirme kalıbı ölçüleri 317

6 3.3. Malzeme Genel olarak hidrolik şekillendirme uygulamalarında alüminyum tüp ve sac malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi alüminyum malzemenin kolay şekillenebilmesi ve uzama yüzdesinin diğer malzemelere göre daha fazla olmasıdır. Bu çalışmada ise alüminyum malzemeden farklı olarak bakır malzemenin şekillenebilirliği incelenmiştir. Yapılan çalışmada çapı 54 mm, kalınlığı 1.5 mm olan iki ucu açık EN 1057 serisi bakır tüp malzeme kullanılmıştır. Kıyaslama açısından bakır malzemeye daha sonra ısıl işlem uygulanmış ve şekillendirme deneyleri ısıl işlem görmüş malzeme üzerinde gerçekleştirilmiştir. Isıl işlemde bakır malzeme 800 C de 40 dakika bekletilmiştir. Isıl işlem uygulanmayan bakır tüp malzemenin sertliği 99.7 Brinell, ısıl işlem uygulanmış bakır tüp malzemenin sertliği ise 38.3 Brinell olarak ölçülmüştür Teorik Model Son yıllarda endüstride, imalat işlemlerinin sanal olarak simüle edilmesi vazgeçilmez yöntemlerden biri olmuştur. Bu sayede üretim prosesleri esnasında meydana gelebilecek hatalar önceden ön görülebilmekte ve gerekli önlemler alınabilmektedir [9-10]. Şekil 12. Kalıbın sonlu elemanlar modeli Şekil 13. Tüp malzemenin sonlu elemanlar modeli Ls-dyna, endüstride sac metal şekillendirme işlemlerinin bilgisayar ortamında analizi için kullanılan sonlu elemanlar yazılımlarından biridir. Bu çalışmada nümerik simülasyonlar ANSYS\Ls-dyna Explicit sonlu elemanlar modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 12 de tüp hidro şekillendirmenin yapıldığı kalıbın, Şekil 13 de ise şekillendirilen tüp malzemenin teorik modeli gösterilmiştir. Nümerik simülasyonlarda kalıp ve tüp malzeme yüzey olarak tasarlanmış, yüzey olarak tasarlanan kalıp elemanlarında kabuk eleman modeli kullanılmıştır. Tüp malzeme 20000, kalıp ise 4200 adet sonlu elemana ayrılmıştır. Analizlerde kalıp üzerindeki deformasyon göz ardı edilmiş ve kalıp Rijit malzeme olarak tanımlanmıştır. Tüp malzeme için Kinematic Plastisite teorisi kullanılmıştır. Kalıp ve tüp malzeme arasında Surface kontak parametresi tanımlanmıştır. Kontak tanımlamalarında sistemde 0.1 sürtünme olduğu varsayılmıştır. 4. TEORİK VE DENEYSEL BULGULAR 4.1. Teorik Bulgular Şekil 14 de 180 barlık ve 220 barlık akışkan basınçlarının kullanıldığı şekillendirmelere ait hasar analizleri, Şekil 15 de ise bu şekillendirmelere ait gerilme analizleri gösterilmiştir. 318

7 Teorik olarak yapılan analizlerden, 180 barlık şekillendirmede, tek taraflı deformasyon maksimum mm, minimum ise mm olarak elde edilmiştir. Kalıp üzerindeki 3. ve 4. bölgelerin tüp malzeme üzerinde şekillendiği gözlemlenmiştir. 220 barlık şekillendirmede ise, tek taraflı deformasyon maksimum 7.56 mm iken minimum 0.01 mm olarak belirlenmiştir. Kalıp üzerinde 3. ve 4. bölgeler belirgin bir şekilde şekillenirken, 1., 2. ve 5. bölgelerin şekillenme başlangıcında oldukları belirlenmiştir. (a) (b) Şekil 14. (a) 180 bar ve (b) 220 barlık teorik analiz sonuçları (a) (b) Şekil 15. (a) 180 bar ve (b) 220 barlık şekillendirmelere ait gerilme 4.2. Deneysel Bulgular Deneysel yapılan şekillendirmelerde, başlangıçta ısıl işlem uygulanmamış bakır tüp malzeme kullanılmıştır. Bu malzeme ile yapılan şekillendirmelerde 210 bar akışkan basıncına kadar çıkılmıştır. 210 bar akışkan basıncı arttırılmaya devam edildiğinde tüp malzemede yırtılmalar meydana gelmiştir. Şekil 16 da yırtılmaların oluştuğu hatalı tüp malzeme gösterilmiştir. Hatalı malzemede, 45 mm boyunda ve 5.64 mm yüksekliğinde deformasyon bölgesi elde edilmiştir. (a) (b) Şekil bar basınçta hatalı tüp malzeme 319

8 Bakır tüp malzemede meydana gelen hatalardan sonra malzemeye ısıl işlem uygulanmıştır. Deneysel çalışmanın sonucunda en iyi şekillenme değerleri, 800 C de 40 dakika bekletilerek ısıl işlem görmüş boru malzemeden elde edilmiştir. Bu malzeme ile 180 bar ve 220 bar akışkan basınçlarında şekillenme gerçekleştirilmiştir. 180 bar akışkan basıncı ile şekillenmiş malzeme Şekil 17 de, 220 bar akışkan basıncı ile şekillenmiş malzeme Şekil 18 de gösterilmiştir. Şekil bar akışkan basınçlı şekillendirme Şekil bar akışkan basınçlı şekillendirme 180 bar akışkan basıncında, ısıl işlem görmüş malzemenin şekillenmesinde, kalıp içerisinde bulunan bölgeler kısmen gözlemlenmiştir. Özellikle diğer bölgelere göre daha fazla derinlik içeren 3. bölge tüp malzeme üzerine başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. 3. bölge dış çap toplamda mm olarak şekillendirilmiştir. Tüp malzeme üzerinde 4. bölge, şekillendirmenin başlangıcı olarak kısmen oluşturulmuştur. 4. bölge dış çapı toplamda mm şekillendirilmiştir. 1., 2. ve 5. bölgelerin oluşması malzeme üzerinde gözlemlenmemiştir. Tüp malzemenin başlangıçtaki boyu 205 mm iken şekillendirme sonucunda bu boy mm kadar düşerek, 9.32 mm bir kısalma meydana gelmiştir. Boru malzemenin kalıp içerisinde sabitlemek için yan taraflarından bilezikler sabitlenmiştir. Bileziklerle sabitlenen uçlarda dış çap mm olarak ölçülerek, 3.48 mm lik bir yükseklik artışı gözlemlenmiştir. 220 bar akışkan basıncında ısıl işlem görmüş malzemenin şekillenmesinde kalıp içindeki bölgeler tüp malzeme üzerinde gözlemlenmiştir. Kalıp içindeki 3. bölge tüp malzeme üzerine, dış çapı toplamda mm olarak şekillendirilmiştir. 4. bölgede tüp malzeme üzerinde dış çapı mm olarak elde edilmiştir. 2. bölge tüp malzeme üzerinde gözlemlenmemiştir. 1. bölge şekillendirilmesi başlangıcı tüp malzemede meydana gelmiştir. 1. bölge dış çapı toplamda mm şekillendirilmiştir. Tüp malzemenin şekillendirme öncesindeki boyu 205 mm iken şekillendirme sonrasında 194,79 mm ye düşmüştür. Tüp malzeme boyunda mm lik bir kısalma meydana gelmiştir. Şekil 19 da 100 bar akışkan basıncıyla ısıl işlem görmüş boru malzemenin şekillendirilmesinin ön ve yan görünüşleri gösterilmiştir. Bu şekillendirmede kalıp kullanılmamıştır. Tüp malzemeye uçlarda kapaklar sabitlenmiştir. Kapaklardan tüp malzemenin sıyrılmaması için bilezikler sağ ve sol uçlarda kullanılmıştır. Tüp malzeme içine akışkan sıvı gönderilmiştir. Kalıp kullanılmadığı için tüp malzemede dışarıya doğru bir genişleme söz konusudur. Bu sayede tüp malzemede genleşme meydana gelmiştir. Tüp malzemede mm çapında ve mm boyunda bir genleşme meydana gelmiştir. Tüp malzeme mm çapına ulaştıktan sonra genleşme tek noktaya doğru yönelmiştir. 320

9 Bu tek noktadan 45 mm boyunda ve 9 mm yüksekliğinde şişme devam etmiştir. Malzemede meydana gelen aşırı incelmeden dolayı yırtılma oluşmuştur. (a) (b) Şekil bar akışkan basınçlı kalıpsız şekillendirme (a) ön ve (b) yan görünüş 5. SONUÇLAR Bakır malzemelerin tüp hidro şekillendirme yöntemiyle şekillenebilirliği başarılı bir şekilde elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada akışkan basıncının 180 bar ve 220 barlık durumlar incelendiğinde akışkan basıncının artmasıyla malzemede meydana gelen deformasyonun arttığı ve daha iyi bir şekillendirme elde edildiği görülmüştür. 180 bar akışkanın kullanıldığı deneysel çalışmada en büyük şekillendirme 3. bölgede gerçeklemiş ve tek taraflı olarak 7.6 mm lik bir deformasyon sağlanmıştır. Yarı çapı 5.5 mm olan 4. bölgede ise tek taraflı olarak 4.33 mm lik bir deformasyon elde edilmiştir. 220 bar akışkanın kullanıldığı şekillendirmede en fazla deformasyon 3. bölgede gerçekleşmiş ve tek taraflı olarak 8.87 mm lik yükseklik elde edilmiştir. 4. bölgede ise tek taraflı olarak 5.07 mm lik bir deformasyon sağlanmıştır. Buna göre akışkan basıncının artmasıyla malzemede meydana gelen deformasyon miktarı artış göstermiştir. 40 bar lık bir akışkan basıncı artışı yarıçapı 14.5 mm lik 3. bölgede 1.27 mm, yarı çapı 5.5 mm lik 4. bölgede ise 0.74 mm lik bir fark meydana gelmiştir. Isıl işlem görmüş bakır tüp malzeme ile şekillendirmede daha iyi sonuç alınmıştır. Başlangıçtaki bakır malzemenin sertliği ısıl işlem ile giderilerek daha iyi şekillenirme yapılabildiği gözlemlenmiştir. Teorik analizlerle deneysel sonuçlar birbirlerine yakın sonuçlar vermiştir. 180 barlık şekillendirmede tek taraflı deformasyon teorik olarak maksimum mm olarak belirlenmiş, deneysel çalışmada ise 7.6 mm lik bir deformasyon sağlanmıştır. Aynı şekilde 220 barlık şekillendirmede ise tek taraflı deformasyon teorik olarak 7.56 mm iken, deneysel çalışmada 8.87 mm elde edilmiştir. Buradan nümerik simülasyonların deneysel çalışmalar için bir ön hazırlık oluşturabileceği saptanmıştır. 321

10 6. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında gayretlerini ve sabırlarını esirgemeyen, her noktada katkıları bulunan, maddi ve manevi destek olan Sayın Ekrem KIRLI, Sayın Caner SAVAŞ ve Sayın Oğuz KOÇAR a sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarak, teşekkürü bir borç bilirim. 7. KAYNAKÇA [1] ŞAHİN, S., Hidrolik şekillendirme yönteminin esasları ve sınıflandırılması, Mühendis ve Makine, 45, 533, 35-39, (2004). [2] JAIN, N., WANG, J., ALEXANDER, R., Finite element analysis of dual hydroforming processes, Journal of Materials Processing Technology, 145, (2004). [3] AUE-U-LAN, Y., SOMAN, P., KAYA, S., SMITH, C., ALTAN, T., Hydroforming tapered engineered tubes, The Tube & Pipe Journal, 7, (2004). [4] MCCLINTOCK, F, A., A criterion for ductile fracture by the growth of holes, Journal of Applied Mechanics, 35, , (1968). [5] YOUSSEF, Y., DENAULT, J., Thermoformed glass fiber reinforced polypropylene microstructure, Mechanical Properties and Residual Stresses, Polymer Composites, 19, 3, , (1998). [6] TIROSH, J., YOSSIFON, S., ESHEL, R., BETZER, A., Hydroforming process of uniform wall thickness products, ASME Journal of Engineering for Industry, 99, , (1977). [7] KOÇAR, O., Alüminyum 1050 tüplerin şekillendirilmesinin teoriksel ve deneysel olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, (2006). [8] SINGH, H., Fundamentals of Hydroforming, 1-35, Society of Manufacturing Engineers, United States of America, (2008). [9] ZAMPALONI, M., ABEDRABBO, N., POURBOGHRAT, F., Experimental and numerical study of stamp hydroforming of sheet metals, International Journal of Mechanical Sciences, 45, , (2003). [10] LANG, L. H., DANCKERT, J., NIELSEN, K. B., Investigation into the effect of prebulging during hydromechanical deep drawing with uniform pressure onto the blank, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44, , (2004). 322

HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir HİDROSTATİK BASINÇLA ALÜMİNYUM SACIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ Elmas AŞKAR*, İbrahim KADI**, Mustafa YAŞAR*** *elmas.askar@gmail.com

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Teknik Eğitim Fakültesi. Makine Eğitimi Bölümü. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği LİSANS TEZİ PROJESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Teknik Eğitim Fakültesi. Makine Eğitimi Bölümü. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği LİSANS TEZİ PROJESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği LİSANS TEZİ PROJESİ TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İÇİN EKSENEL SİSTEM TASARIMI HAZIRLAYAN Adı Soyadı:

Detaylı

THE COMPORATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND HYDROFORM PROCESS ON DEEP DRAWABILITY OF AISI 304 STAINLESS STEEL SHEET METAL WITH FINITE ELEMENT METHOD

THE COMPORATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND HYDROFORM PROCESS ON DEEP DRAWABILITY OF AISI 304 STAINLESS STEEL SHEET METAL WITH FINITE ELEMENT METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAC MALZEMENİN KLASİK OLARAK VE SIVI BASINCIYLA DERİN ÇEKİLEBİLİRLİKLERİNİN SONLU ELEMANLAR

Detaylı

İNCE SAC LEVHALARIN YÜKSEK BASINÇ ALTINDA (HYDROFORMING) ŞEKİLLENDİRİLMESİ FORMING OF THIN SHEET METAL AT HIGH PRESSURE (HYDROFORMING)

İNCE SAC LEVHALARIN YÜKSEK BASINÇ ALTINDA (HYDROFORMING) ŞEKİLLENDİRİLMESİ FORMING OF THIN SHEET METAL AT HIGH PRESSURE (HYDROFORMING) İNCE SAC LEVHALARIN YÜKSEK BASINÇ ALTINDA (HYDROFORMING) ŞEKİLLENDİRİLMESİ Aytaç MORALAR 1 Özet Günümüzde daha az kaynak kullanarak daha dayanıklı ve daha çevreci malzemeler üretmek sanayinin en büyük

Detaylı

AISI 304L Malzemesi İle Yarı Küresel Konik Derin Çekme İşleminin Ansys Ls-Dyna ile İncelenmesi

AISI 304L Malzemesi İle Yarı Küresel Konik Derin Çekme İşleminin Ansys Ls-Dyna ile İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AISI 304L Malzemesi İle Yarı Küresel Konik Derin Çekme İşleminin Ansys Ls-Dyna ile İncelenmesi İ. İspir 1, İ.

Detaylı

19-20 ARALIK 2014 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ TRANSİST 2014 BİLDİRİ KİTABI

19-20 ARALIK 2014 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ TRANSİST 2014 BİLDİRİ KİTABI 19-20 ARALIK 2014 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ TRANSİST 2014 BİLDİRİ KİTABI ŞEKİL VERME İŞLEMİNİN ARAÇ ÖNDEN ÇARPIŞMA PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET Emre Doruk 1, İsmail Durgun 2 Araçlarda çarpışma esnasında enerji

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

AA 5754 Sacının Farklı Sıcaklıklarda Hidrolik Akışkanla Şekillendirilmesi

AA 5754 Sacının Farklı Sıcaklıklarda Hidrolik Akışkanla Şekillendirilmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Sacının Farklı Sıcaklıklarda Hidrolik Akışkanla Şekillendirilmesi M.Yaşar, İ.Kadı, H.Evlen Karabük Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 53-57 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Silindirik Derin Çekme İşleminde Zımba Uç Formunun Cidar Kalınlık

Detaylı

ERDEMİR 6112 SAC MALZEMENİN HİDROMEKANİK DERİN ÇEKME YÖNTEMİYLE ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

ERDEMİR 6112 SAC MALZEMENİN HİDROMEKANİK DERİN ÇEKME YÖNTEMİYLE ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 841-850, 2011 Vol 26, No 4, 841-850, 2011 ERDEMİR 6112 SAC MALZEMENİN HİDROMEKANİK DERİN ÇEKME YÖNTEMİYLE ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Detaylı

SONLU ELEMANLAR METODUNUN GERÇEK BİR SANAYİ PARÇASI ÜZERİNDE UYGULANMASI APPLICATION OF FINITE ELEMENTS METHOD ON INDUSTRIAL GENUINE BLANK

SONLU ELEMANLAR METODUNUN GERÇEK BİR SANAYİ PARÇASI ÜZERİNDE UYGULANMASI APPLICATION OF FINITE ELEMENTS METHOD ON INDUSTRIAL GENUINE BLANK 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SONLU ELEMANLAR METODUNUN GERÇEK BİR SANAYİ PARÇASI ÜZERİNDE UYGULANMASI APPLICATION OF FINITE ELEMENTS METHOD

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi DPT projesi desteği ile tasalanarak kurulan gaz atomizasyon ünitesinin genel görünümü şekil 1 de verilmiştir. Dumlupınar Gaz Atomizasyon ünitesi altı ana bölümden oluşmaktadır.

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS SAÇ METAL ŞEKİLLENDİRME SİMÜLASYONLARI İLE ÜRETİM HATALARININ TESPİTİ Osman Koray DEMİR (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bir üretim hatasının sonlu elemanlar yötemi kullanılarak simülasyonunun yapılması,

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi GİRİŞ Ekstrüzyon; Isı ve basınç kullanarak malzemenin kalıptan sürekli geçişini sağlayarak uzun parçalar elde etme işlemi olup, plastik ekstrüzyon ve alüminyum ekstrüzyon olmak üzere iki çeşittir. Biz

Detaylı

Merkezi Delikli Al-1050 Sac Malzemenin Derin Çekme Özelliklerinin İncelenmesi

Merkezi Delikli Al-1050 Sac Malzemenin Derin Çekme Özelliklerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (53-61) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (53-61) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 55-60 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Derin Sac Çekme Đşleminde Kalıp Boşluğunun Cidar Kalınlık Değişimine

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken

BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken BASINÇLI KAPLAR BASINÇLI KAPLAR Endüstride kullanılan silindirik veya küresel kaplar genellikle kazan veya tank olarak görev yaparlar. Kap basınç altındayken yapıldığı malzeme her doğrultuda yüke maruzdur.

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

Sac şekillendirme prosesinde kullanılan süzdürme çubuğu frenleme kuvvetinin modellenmesi

Sac şekillendirme prosesinde kullanılan süzdürme çubuğu frenleme kuvvetinin modellenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 201-205, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 201-205, 2013 Sac şekillendirme prosesinde kullanılan süzdürme çubuğu frenleme kuvvetinin modellenmesi Derya İriç 1*,

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır.

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır. HASSAS KESME İlk defa saat endüstrisinin gelişmiş olduğu İsviçre'de uygulanan bu yöntemin 1920'li yıllara kadar giden uzun bir araştırma geçmişi vardır. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Hüseyin Erol AKATA* Yüksel GÖK** ve Sedat BAYTUNCER** *Trakya Üniversitesi. Müh-Mim.Fakültesi / EDİRNE **Hema Hidrolik Makina San.ve Tic.A.Ş. Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. MUSTAFA YAŞAR

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. MUSTAFA YAŞAR ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. MUSTAFA YAŞAR Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi : Karabük Teknoloji Fakültesi 78200 Karabük/ Telefon : +90 370 433 82 00 Faks : +90 370 433 82 04 e-posta : myasar@karabuk.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Orhan Yapıcı 1, Emre Karaman 2, Sezer Öztürk

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ GENEL MAKĐNE LABORATUARI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ GENEL MAKĐNE LABORATUARI UUDAĞ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜNDĐSĐK-MĐMARIK FAKÜTSĐ MAKĐNA MÜNDĐSĐĞĐ BÖÜMÜ GN MAKĐN ABORATUARI STRAĐN GAUG (UZAMA ÖÇR YARDIMI Đ GRĐM ÖÇÜMSĐ DNY GRUBU: ÖĞRNCĐ NO, AD -SOYAD: TSĐM TARĐĐ: DNYĐ YAPTIRAN ÖĞRTĐM MANI:

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Açılı Derin Çekme Kalıplarında Kare Kaplar İçin Limit Çekme Oranının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması

Açılı Derin Çekme Kalıplarında Kare Kaplar İçin Limit Çekme Oranının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Açılı Derin Çekme Kalıplarında Kare Kaplar İçin Limit Çekme Oranının Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI Orçun

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 313 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bülend DEMİRALP ÖZET Hidrolik silindirler, sızıntı problemleri nedeniyle ya da bakım amaçlı söküldüklerinde, kullanılan

Detaylı

BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 493 BOĞAZ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Ozan DEVLEN Kubilay SAKARYA ÖZET Hidrolik silindirlerde güç aktarımının sağlanabilmesi için boğaz ve

Detaylı

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş Perçin Çeşitleri Perçinleme işlemi Perçin bağlantı şekilleri Mukavemet hesapları Örnekler Giriş

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

DEFORMASYON HIZININ DP600 VE DP780 SAC MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE VE DERİN ÇEKME İŞLEMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DEFORMASYON HIZININ DP600 VE DP780 SAC MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE VE DERİN ÇEKME İŞLEMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 4, 777-784, 2014 Vol 29, No 4, 777-784, 2014 DEFORMASYON HIZININ DP600 VE DP780 SAC

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 43-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Çift Etkili Silindirin Servo Valfle Konum Kontrolünün Modellenmesi

Detaylı

EKSTRÜZYON YOLU İLE İMALAT

EKSTRÜZYON YOLU İLE İMALAT EKSTRÜZYON YOLU İLE İMALAT EKSTRÜZYON TANIMI (I) : Bu imalat yöntemi genellikle hafif metaller (Al,Cu,Mg, vs gibi için uygulanır.metal bir takoz bir alıcı kovan içine konur bir ıstampa vasıtasıyla metal

Detaylı

LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri

LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri LED Aydınlatma Çiplerinde Isıl ve Yapısal Dayanım Analizleri Hazırlayan Arda Avgan, Makine Müh. arda.avgan@akromuhendislik.com Can Özcan, Yük. Mak. Müh. can.ozcan@akromuhendislik.com AKRO R&D Ltd. Tel:

Detaylı

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Alper ALTINER *, Egemen BİLGE * * Heksagon Mühendislik ve

Detaylı

I*, FIRAT KAFKAS**, ÇET

I*, FIRAT KAFKAS**, ÇET 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir AISI 4140 ÇELİĞİNDE SERTLİK VE KALINTI GERİLME İLİŞKİSİ MEHMET SUBAŞI*, FIRAT KAFKAS**, ÇETİN KARATAŞ*** *msubasi@gazi.edu.tr Gazi

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı

Güvenilir. www.makroteknik.com.tr. Enerji Tasarruflu Kazanlar

Güvenilir. www.makroteknik.com.tr. Enerji Tasarruflu Kazanlar Güvenilir www.makroteknik.com.tr Enerji Tasarruflu Kazanlar K A Z A N L A R Ekonomik Açıdan Uygun ve Sürdürülebilir Çözümler Sunar Genel piyasa çevre sürdürülebilirliği ve enerji üzerine kurulduğu ve maliyetler

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

KALIN CİDARLI SİLİNDİR

KALIN CİDARLI SİLİNDİR - 1 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI 006-007 ÖĞETİM YILI BAA YAIYILI LABOATUVA FÖYÜ KALIN CİDALI SİLİNDİ Deneyi Yapan Öğrencinin: Adı ve Soyadı

Detaylı

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş FRACTURE ÜZERİNE 1. Giriş Kırılma çatlak ilerlemesi nedeniyle oluşan malzeme hasarıdır. Sünek davranışın tartışmasında, bahsedilmişti ki çekmede nihai kırılma boyun oluşumundan sonra oluşan kırılma nedeniyledir.

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Kalıcı Kalıp p Kullanılan lan Döküm D Yöntemleri (4.Hafta) Kubilay Aslantaş Kalıcı Kalıp p Kullanan Döküm D m YöntemleriY Harcanan kalıba döküm tekniğinin en büyük dezavantajı;

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM

PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM PROFİL EKSTRÜZYONUNDA KALIPTAN DENGELİ MALZEME ÇIKIŞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM Oktay Yılmaz, Kadir Kırkköprü İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL yilmazo@itu.edu.tr,

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ Levent Taştimur a, Abdulwahab Giwa b, Süleyman Karacan b,* a Ankara Patent Bürosu Limited

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir.

RULMANLI YATAKLAR. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara rulman adı verilir. RULMANLI YATAKLAR Yataklar iki eleman arasındaki bir veya birkaç yönde izafi harekete minimum sürtünme ile izin veren fakat kuvvet doğrultusundaki harekete engel olan destekleme elemanlarıdır. Dönme şeklindeki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basmaklı merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu tırmanma basmakları 1 tk dal figürü yaprak figürü çatı kemeri POLİETİLEN

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article AL 5083 ve AL 5754 Magnezyum Alaşımlı Levhaların Derin çekme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Ahmet KOLERİ Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir. SIVAMA Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Metalik düz bir sacın, üretilecek parçanın şekline uygun olarak hazırlanmış dönen bir kalıp üzerine bastırılması

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 39-44 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Barış GÖKÇE Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı