YÖNTEM CİNSİ TAHKİMATSIZ YÖNTEM TAHKİMATLI YÖNTEM GÖÇERTMELİ YÖNTEM. Metod Seçimi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNTEM CİNSİ TAHKİMATSIZ YÖNTEM TAHKİMATLI YÖNTEM GÖÇERTMELİ YÖNTEM. Metod Seçimi:"

Transkript

1 METOD SEÇİMİ

2 cevher, kaya sağlamlığı YÖNTEM CİNSİ geometri tabaka, yatay, ince, büyük YÖNTEM ADI ODA TOPUK sağlamdan orta sağlama; taşıyıcı TAHKİMATSIZ YÖNTEM tabaka, yatay, kalın, büyük tabaka, dik, ince, farklı büyüklük ODA TOPUK AMBARLI AYAK orta sağlamdan zayıfa, incompetent ARAKATLI ODA YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ orta sağlamdan zayıfa, taşıyıcı değil TAHKİMATLI YÖNTEM değişik şekilde, dik, ince, farklı büyüklük tabaka, dik,ince, küçük farklı şekil, farklı eğim, kalın, farklı büyüklük TAVAN AYAK DİREK TAHKİMATLI ODA KAFES TAHKİMATLI ODA tabaka, yatay, ince, büyük UZUN AYAK orta sağlamdan zayıfa, göçebilir GÖÇERTMELİ YÖNTEM tabaka veya masif, dik, kalın, büyük ARAKATLI GÖÇERTMELİ masif, dik, kalın, büyük BLOK GÖÇERTMELİ Metod Seçimi: Maden üretiminde temel kural, üretim yönteminin çalışılacak olan yatakla doğal, jeolojik ve çevresel özellikler bakımından uyumlu olabilecek bir teknolojik yeterliliğe sahip olmasıdır. Ancak böylece iş güvenliği yanında ekonomik olma konusu da (asgari maliyet - azami kazanç) gerçekleştirilebilir olmaktadır. Bu bakış açısı altında aşağıda özetlenen seçme faktörleri önemli olmaktadır: 1. Yatağın geometrik özellikleri; büyüklük, damar kalınlığı, şekil (tabaka, damar, mercek-kafa, masif, düzensiz vd.), eğim,derinlik 2. Jeolojik ve hidrolojik şartlar; mineraloji ve petrografi (oksitlere karşılık sülfitler), kimyasal kompozisyon (ana ve yan mineraller), yatak yapsı (kıvrım, kırık, süreksizlikler, sokulumlar), zayıflık düzlemleri (eklemler, kırıklar, çatlaklar, klivajlar), üniformite, alterasyon ve bozulma sınrları, yer altı suyu ve hidroloji (su tablası, debi vd.) 3. Jeoteknik özellikler (kaya mekaniği); elastik özellikler (dayanım, elastisite modülü ve poisson oranı), plastik veya vikoelastik davranış (akma vd.), gerilme dağılımı (orijinal ve değişmiş), konsolidasyon, kompaktlık ve taşıyıcılık durumu (açıklıkların tahkimatsız kalabilme yeteneği), diğer özellikler (özgül ağırlık, boşluklar ve boşluk oranı, geçirimlilik, nem içeriği) 4. Ekonomik özellikler (reserv durumu ve tenör); üretim miktarları, madenin ömrü (hazırlık ve kazı dönemleri), verimlilik ve diğer yöntemlere göre durum 5. Teknolojik faktörler; çıkarılabilen maden oranı, cevherle birlikte üretilen işe yaramaz kısım oranı, yöntemin değişen şartlara uyumu, seçimli kazı olanakları, işyeri konsantrasyonu, Sermaye, emek ve mekanizasyon bakımından yoğunluk 6. Çevresel durum (fiziki çevreye ek olarak sosyo-politik-ekonomik); yer altı açıklıklarının integrasyonu amaçlı tavan kontrolü, tasman etkisi, atmosferik kontrol (havalandırma, kalite kontrolü, sıcaklık ve nem kontrolü), işgücü (işe alım, eğitim, işçi sağlığı ve güvenliği, yaşam şartları)

3 Cevher sağlamlğı Kayaç sağlamlığı Yatak şekli Yatak eğimi Yatak büyüklüğü Cevher tenörü Cevher üniformluğ u Odatopuk zayıf-orta tabaka az tercihan yatay büyük, ince orta üniform Yatak şartları ve bunlara uygun üretim şekiller Tahkimatsız Tahkimatlı Göçertmeli Oda Direk Kafes Anbarlı Arakatlı Tavan Arakatlı (büyük)- tahkimli tahkimli Uzun ayak ayak odalı ayak göçertme topuk odalı odalı az-orta herhangi, tercihan büyük, orta kalınlık az-orta değişken sağlam ortasağlam ortasağlam Sağlam sağlam dik ince-orta yüksek üniform dik kalın-orta orta üniform Derinlik sığ-orta sığ-orta sığ-orta orta ortasağlam ortasağlam ortasağlam sağlamsağlam zayıf zayıf tabakamercek orta dik ince-orta yüksek orta, değişken yüksekyüksek ortaderin orta tabakamercek tabakamercek tabakamercek tabakamercek orta dik ince orta, değişken Oldukça sağlamsağlam zayıf zayıf zayıf-çok zayıf herhangi herhangi, tercihan dik herhangi, genellikle küçük herhangi (kırılabilir) zayıf-orta, göçebilir tabaka düşük, tercihan yatay ince, geniş alana yayılı tabaka veya masif Oldukça dik büyükkalın Blok göçertme orta sağlam zayıf sağlam, göçebilir zayıforta, göçebilir zayıforta, göçebilir masif veya kalın tabaka dik çok büyük, kalın yüksek orta orta düşük değişken üniform orta üniform orta derin orta-derin orta orta Cevher ve kaya sağlamlıkları Cevher veya kayaç Sağlamlık Basınç dayanımı notlandırması [MPa] Kömür, bozunmuş ayrışmış kayaç Çok zayıf <40 Gevrek kumtaşı, çamurtaşı, ayrışmış kayaç, yumuşak şeyl Zayıf Şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, şisti kayaç Orta Sokulum kayaçlarının çoğu, sağlam metamorfik kayaçlar, sert kireçtaşı ve dolomit Sağlam Kuvarsit, basalt, diyabaz Çok Sağlam >220

4 Üretim metodu seçimi tablosu Yatak Yatak Yatak Cevher Kayaç şekli konumu kalınlığı sağlamlığı sağlamlığı Üretim yöntemi Tabaka Yatay İnce Sağlam Sağlam Oda-topuk, oda (büyük)-topuk Zayıf, sağlam Zayıf Uzunayak Kalın Sağlam, sağlam oda (büyük)-topuk Zayıf, sağlam zayıf Arakatlı göçertmeli Dik İnce Sağlam Sağlam Ambarlı ayak, arakatlı oda Sağlam Zayıf Tavan ayak, kafes tahkimatlı oda, direk tahkimatlı oda Zayıf Sağlam kafes tahkimatlı oda Zayıf Zayıf kafes tahkimatlı oda Kalın Sağlam Sağlam Ambarlı ayak, arakatlı oda sağlam zayıf Tavan ayak, arakatlı göçertmeli, kafes tahkimatlı oda zayıf sağlam arakatlı göçertmeli, blok göçertmeli, kafes tahkimatlı oda masif sağlam sağlam Ambarlı ayak, arakatlı oda zayıf Zayıf, sağlam arakatlı göçertmeli, blok göçertmeli, kafes tahkimatlı oda Üretim yöntemleri avantaj-dezavantaj karşılaştırması tahkimatsız tahkimatlı göçertmeli oda Direk Kafes Özellik Odatopuk ayak oda ayak ayak göçertme göçertme Ambarlı Arakatlı Tavan Uzun Arakatlı Blok (büyük)- tahkimatlı tahkimatlı topuk oda oda 1. Maliyetler %30 %30 %50 %40 %60 %70 %100 %20 %50 %20 2. Üretim miktarı Büyük Büyük Orta Büyük Orta Küçük Küçük Büyük Büyük Büyük 3. Verimlilik Yüksek Yüksek Düşük Yüksek Orta Düşük Düşük Yüksek Orta Yüksek 4. Sermaye miktarı Yüksek Orta Düşük Orta Orta Düşük Düşük Yüksek Orta Yüksek 5. Hazırlık hızı Hızlı Hızlı Hızlı Orta Orta Hızlı Yavaş Orta Orta Yavaş 6. Çalışma derinliği Sınırlı Sınırlı Sınırlı Orta Orta Sınırlı Sınırsız Orta Orta Orta 7. Seçimli çalışma Düşük Yüksek Orta Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Düşük Düşük Düşük 8. Kazanım Orta Orta Yüksek Orta Yüksek Yüksek En yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 9. Yantaş karışması Orta Düşük Düşük Orta Düşük Düşük En düşük Düşük Orta Yüksek 10. Esneklik Orta Yüksek Orta Düşük Orta Yüksek Yüksek Düşük Orta Düşük 11. Hacımların stabilitesi Orta Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Orta Yüksek Yüksek Orta Orta 12. Tasman etkisi Orta Düşük Düşük Düşük Düşük Orta Düşük Yüksek Yüksek Yüksek 13. İşçi sağlığı ve güvenliği İyi İyi İyi İyi Orta Orta Zayıf İyi İyi İyi 14. Diğer Yoğun mekanize, topukların göçertilerek geri kazanımı, havalandırma iyi Mekanize, iyiye yakın havalandırma Oda içine gravite ile yollama işçi yoğun, basit Oda içine gravite ile yollama mekanize, büyük patlatma atımları, havalandırma iyi Oda içine gravite ile yollama mekanize, dolgu gerekli Oda içine graviteyle yollama, işçi yoğun, basit Oda içine graviteyle yollama, işçi yoğun, yüksek direk masrafı Yüksek mekanizasyon, sürekli, rijit, ayak taşıma masraflı Mekanize, malzeme çekişi kritik Gravite ile aşağı çekme, kırma maliyeti düşük, havalandırma iyi, malzeme çekişi kritik

5 Yatak özelliklerine göre uygun üretim metodu seçimi cevher, kaya sağlamlığı YÖNTEM CİNSİ geometri YÖNTEM ADI tabaka, yatay, ince, büyük ODA TOPUK sağlamdan orta sağlama; taşıyıcı TAHKİMATSIZ YÖNTEM tabaka, yatay, kalın, büyük tabaka, dik, ince, farklı büyüklük orta sağlamdan zayıfa, incompetent ODA TOPUK AMBARLI AYAK ARAKATLI ODA YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ orta sağlamdan zayıfa, taşıyıcı değil TAHKİMATLI YÖNTEM değişik şekilde, dik, ince, farklı büyüklük tabaka, dik,ince, küçük farklı şekil, farklı eğim, kalın, farklı büyüklük TAVAN AYAK DİREK TAHKİMATLI ODA KAFES TAHKİMATLI ODA tabaka, yatay, ince, büyük UZUN AYAK orta sağlamdan zayıfa, göçebilir GÖÇERTMELİ YÖNTEM tabaka veya masif, dik, kalın, büyük ARAKATLI GÖÇERTMELİ masif, dik, kalın, büyük BLOK GÖÇERTMELİ

6 UZUN AYAK (UZUN KAZI ARINLI YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: tavan basıncı taşımaktan çok onun altında ezilebilen, tercihan sürekli kazıcılarla kazılabilen sağlamlık Yantaş Sağlamlığı: zayıftan orta sağlama kadar aynı zamanda kolay kırılarak göçüğe izin veren özellikte (ince tavan tabakaları daha uygun) ve sağlam, plastik olmayan taban taşı Yatak Şekli: tabaka şeklinde yataklanma Yatağın Eğimi: < 12, tercihan üniform yatay, ancak daha dik damarlarda da uygulanabilir Yatak Büyüklüğü: geniş alana yayılı yatak (> 260 hektar), üniform ve fazla kalın olmayan kalınlık (1-5m) Cevher Tenörü: orta Cevher Değişkenliği: üniform Derinlik: orta derinlikten (kömürde m veya daha derin) daha derine (kömür dışı için < 3500 m) sürekli ve yüksek verimlilik, mekanize üretim (100t tüvenan/yevmiye) uygun madencilik (maden işletme) maliyeti (blok yöntemleri gibi % 20 lik rölatif maliyet) büyük ölçekli üretim ve yüksek üretim miktarı sürekli kazı, mekanizasyon, uzaktan kumanda ve otomasyona uygunluk az miktarda işgücü gereksinimi % varan yüksek kazanım (pano topuklarının alınmasıyla % 100 e ulaşılabilir) ve % lik düşük seyrelme işyeri konsantrasyonu havalandırma, nakliyat ve lojistik servisler için çok elverişli kötü tavan şartları altında derin ocaklarda dahi uygulanabilme toz oluşumu dışında sağlık ve özellikle göçükler açısından iş güvenliği için çok elverişli çalışılan damar kalınlığının % i kadar tasmana rastlanabilir, kontrol altına alınabilir uygulama ve planlamada esneklik çok az, seçimli kazı olanağı hemen hemen yok tavan kontrolü ve tasman bakımından ilerleme hızlarının üniform olması gereklidir, uzun süreli kesintiler asgari ölçülerde olmalıdır yüksek yatırım maliyetleri sözkonusudur ( $/m ayak uzunluğu) yüksek ayak taşıma maliyetleri göçertmeli çalışmada, kendiliğinden yanma açısından ayak arkasına özel dikkat gerekli İş Döngüsü: birincil operasyon kazı+nakliyat olmakla birlikte, tavan kontrolü sürekli olarak operasyonların içinde yer alır Kazı Araçları: kesici yükleyici (tek veya çift tamburlu), saban (hızlı saban, koparıcı saban, vurucu saban, vd.) Nakliye Araçları: zincirli oluk (tek zincirli, çift zincirli), band konveyor Tavan Kontrolü: hidrolik kumandalı yürüyen kalkan tahkimat Diğer İşler: havalandırma ve kontrolü, toz bastırma, lojistik destek, gerekli olan yerlerde delme+patlatma (hazırlıklar ve mekanik kazının yapılamadığı yerlerde), vd.

7 TAVAN AYAK (KISA KAZI ARINLI YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama uzanan aralıktaki cevherler için uygun, tahkimatsız yöntemlere göre daha az taşıyıcı olabilir Yantaş Sağlamlığı: zayıftan zayıfa uzanabilen yantaş şartları Yatak Şekli: tabaka şekilli, düzensiz veya süreksiz olabilir Yatağın Eğimi: orta dikten dike (>45-50 ) kadar Yatak Büyüklüğü: damar kalınlığı, inceden orta kalınlığa kadar (2-30m); geniş yayılım gösteren yataklar Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: yüksek / orta, değişken (ayak içinde seçimli çalışma imkanı) Derinlik: orta derinlikten daha derinlere kadar (< m) orta verimlilik (10-20t/yevmiye; azami 30-40t/yevmiye) orta üretim miktarı, orta ölçekli üretim yöntemi seçimli çalışabilme olanağı iyi, gang kısımlar doğrudan dolguya eklenebilir hazırlık maliyeti düşük esnek çalışma şartları mevcut çok iyi bir kazanım oranı var (topuklar geri kazanıldığına %90-100), düşük seyrelme oranı (%5-10) var yeryüzünden gelen atıklar dolguda değerlendirilebilir iş emniyeti bakımından orta-iyi derecede güvenli yüksek madencilik maliyeti (karşılaştırmalı olarak %60) atıklar için madencilik maliyetinin %50 si kadar yüksek ek maliyet dolgu işlemi üretimde sürekliliği kesintiye uğratır mekanizasyon için ayak girişleri gerekli emek yoğun yanı var, eğitimli madenciler ve yakın teknik gözetime gerek var dolgunun duraylılığına gelen zarar tüm ocağa ve yeryüzüne yansıyabilir İş Döngüsü: Yumuşak-orta sağlam formasyonda (örneğin borat) kollu galeri açma makinesi, hidrolik kırıcı, sert formasyonda klasik delme + patlatma + ikincil kırma + yükleme + taşıma döngüsü Delme: elle pnömatik delme (airleg veya stoper), hidrolik veya pnömatik mobil delme teçhizatları (delik çapı mm), yatay veya eğik delik Patlatma: ANFO, slurry, pnömatik şarj veya pompalama ile delikler doldurulur, elektrikli ateşleme Diğer İşler: minimum tahkimat gereksinimi (tavan civatası veya direk kullanımı), ikincil kırma hidrolik kırıcı veya patar atımıyla ayak içinde, LHD veya skreyper ile ayak-cevher yolu nakliyatı, rampa eğimleri Dolgu: dolgu barikadı inşası, bağlantı yolları uzatılması veya uyarlanması, dolgu

8 CEVHERİN DEPOLANDIĞI TAVAN AYAK (KISA KAZI ARINLI YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: sağlam (diğer özellikler: kırılan cevher tekrardan topaklanmamalı, okside olmamalı veya kendiliğinden yanmaya eğilimi olmamalı) Yantaş Sağlamlığı: sağlamdan sağlama kadar Yatak Şekli: tabaka veya mercek şeklinde, düzenli eğim ve düzenli yatak sınırı Yatağın Eğimi: dik ( >45-50 veya > kritik kayma açısından), tercihan ( ) Yatak Büyüklüğü: dardan orta kalınlığa kadar (1-30m), geniş alana yayılı Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: yüksek, üniform Derinlik: sığ derinlikten orta derinliğe ( < 750 m) Orta ve küçük ölçekli üretim miktarları Cevherin panodan alınması gravite yardımıyla Uygulanış açısından basit, küçük ocaklara uygulanabilir, sermaye gereksinimi düşük, asgari teçhizat gereksinimi, sınırlı ölçüde mekanizasyona uygun Çok az tahkimat gereksinimi %75-85 civarında çok iyi kazanım oranı, <%10 dan küçük seyrelme oranı Düşük orta arası verimlilik (ortalama 5-10t/yevmiye veya azami ton/yevmiye) Orta- yüksek arası madencilik maliyeti (karşılaştırmalı olarak %50) İşgücü yoğun, mekanizasyonu güç Zemin çok iyi değil, çalışmayı tehlikeli yapabiliyor Cevherin > %60 ı oda içinde kalıyor Cevherin okside olabilmesi, topaklaşabilmesi, kendiliğinden yanabilmesi istenmeyen özellikler Sınırlıdan orta dereceye seçimli çalışabilme İş Döngüsü: Delme-patlatma, kavlak kontrolü-tahkimat (tavan civatası+çelik hasır veya direk) ve ambarlanmış malzemenin çekilmesi, ikincil kırma Delme: elle pnömatik delme (airleg veya stoper), delik çapı mm, yatay veya eğik delik Patlatma: ANFO, slurry, elle (kartuşlar için) veya pnömatik şarj veya pompalama (dökme patlayıcı için) ile delikler doldurulur, elektrikli ateşleme, ayak içinde patar atımı veya hidrolik kırıcı ile ikincil kırma Diğer İşler: minimum tahkimat gereksinimi (tavan civatası veya direk kullanımı)

9 ARA KATLI GÖÇERTMELİ YÖNTEM (TOPUKLU YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama kadar, patlatma gerektiren sağlamlıkta; bazen aşırı sağlam veya plastik kısımlar içerebilir, az tahkimatla kendini taşımalı, tahkimatsız sistemlere göre daha zayıf ancak blok göçertmeli sistemdekinden daha sağlam Yantaş Sağlamlığı: zayıftan sağlama kadar; bloklu yapıda olabilmekle birlikte çatlaklı veya eklemli ve kırılıp göçebilir olmalı; tercihan parçalanma sonucu ince yerine iri parça vermeli (yığında cevher seyrelmesini önlemek için) Yatak Şekli: tabaka veya masif (uzun eksen varlığı halinde dik yataklanma gerekli) Yatağın Eğimi: dik ( >60 veya dik); kalın yatak halinde yatay yataklanma olabilir Yatak Büyüklüğü: büyük, dik veya geniş alana yayılı, >6m damar kalınlığı Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: orta, orta üniformlukta bir miktar seyrelme kabul edilebilir Derinlik: orta derinlik ( < 1200 m) Oldukça yüksek verimlilik (20-40 t/yevmiye; maksimim t/yevmiye) Yüksek ölçekli üretim miktarları Oldukça yüksek kazanım oranı (%80-90) Büyük ölçüde mekanizasyona uygun, selektif çalışmaya uygun Çok az tahkimat gereksinimi İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından iyi Orta- yüksek arası madencilik maliyeti (karşılaştırmalı olarak %50) Yığında cevher seyrelmesine hasas (ortadan yükseğe varan seyrelme %10-35) Tasmana sebep olur Alttan cevherin çekme şekli başarı için önemli Yüksek hazırlık maliyeti Mekanizasyon ekipmanlarının ulaşım yolları gerekli İş Döngüsü: Delme-patlatma, ikincil kırma, yükleme-taşıma Delme: fandrill jumbo, iki veya daha fazla bomlu pnömatik veya hidrolik (döner darbeli); hava veya diesel tahrikli; mm delik çaplı; 0.2 m/t spesifik delgi Patlatma: ANFO, slurry; dökme patlayıcı için pnömatik şarj veya pompalama ile delikler doldurulur, elektrikli ateşleme, arakat içinde içinde patar atımı veya hidrolik kırıcı ile ikincil kırma Diğer İşler: minimum tahkimat gereksinimi (tavan civatası, püskürtme beton veya direk kullanımı); arakatlarda LHD, cevher yolları vasıtasıyla nakliyat katına graviteyle buradan kamyon, vagon veya band ile nakliyat

10 KLASİK TOPUKLU YÖNTEMLER -YATAY YATAKLANMA- ODA-TOPUK YÖNTEMİ Cevher Sağlamlığı: zayıftan orta sağlama Yantaş Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama kadar Yatak Şekli: tabaka Yatağın Eğimi: az ( <15 ) tercihan yatay Yatak Büyüklüğü: geniş alana yayılmış, kalın değil (<4.5m), veya basamaklı oda-topuk yöntemi Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: orta, üniform Derinlik: sığdan orta derinliğe (kömür için < 450 m; kömür dışı için <600 m; potas için <900 m) Orta derecede yüksek verimlilik (ayak verimi t/yevmiye tüvenan için; genel verim yıkanmış kömür için 13 t/yevmiye) Orta derecede yüksek ölçekli üretim miktarları Oldukça yüksek kazanım oranı (topukların geri kazanımıyla %70-90), azdan yükseğe varan seyrelme (%0-40) % 30 luk karşılaştırmalı maliyet Büyük ölçüde mekanizasyona uygun, emek yoğun değil Farklı tavan şartlarına uyabilir İş göngüsü ve organizasyonu bakımdan çoklu işyeri düzenlenebilir, havalandırma bakımından kolay uygulama olanakları var Alt yapı planlaması bakımından rijit planlama gerekli Topuklar geri kazanılınca tasmana sebep olur Topukların geri kazanılması olmaz ise yatağın %40-60 ı kadar üretim, topuklarla birlikte % kadar Derinlikle artan yük ve buna bağlı tahkimat gereksinimi Mekanizasyon ekipmanlarının ve ulaşım yollarının hazırlanması için yüksek ilk yatırım Özellikle kömürde paralel açıklıklar için yoğun hazırlık çalışması gerekli İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından özellikle kömürde zorluklar mevcut İş Döngüsü: Klasik yöntem; Kesme (potkabaç çekme), delme (kömürde mobil auger, sert cevherde döerdarbeli delici) patlatma (kömürde airdox, cardox, ve izinli NG ve amonya bazlı patlayıcı; sert cevherde ANFO, emülsiyon ve slurry; elle, makine ile dolum ve elektrikli ateşleme), yükleme-taşıma / Sürekli kazı teçhizatı kullanımı; kömürde kazı CM kullanımı, sert cevherde galeri açma makinesi, nakliye (kömürde; mekik kamyonu, band nakliyatı, LHD, raylı nakliyat / sert cevherde kamyon, raylı nakliyat, band konveyor)

11 ODA-TOPUK YÖNTEMİ (ODALI YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama kadar Yantaş Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama kadar Yatak Şekli: tabaka, mercek Yatağın Eğimi: tercihan yatay, az eğimliden orta eğime ( <30 ) Yatak Büyüklüğü: herhangi büyüklük, tercihan geniş alana yayılmış, orta kalınlık, fazla kalın olması halinde basamaklı oda-topuk yöntemi (<90 m) Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: düşükten ortaya / değişken, zayıf cevher bırakılabilir veya topuk olarak terk edilir Derinlik: sığdan orta derinliğe (< 600 m; sağlam kayaçta < 900m, çok sağlam kayaçta 900 m civarı) Ortadan yüksek verimliliğe kadar (30-50 t/yevmiye; maksimum t/yevmiye) Orta derce maliyetli (% 30 luk karşılaştırmalı maliyet) Yüksek esneklik, metod modifikasyonu kolay, farklı seviyelerde eşzamanlı çalışılabilir Mekanizasyona uygun, büyük mobil teçhizat kullanımına uygun Emek yoğun değil, işçilik bakımından basit (yeryüzü işçiliğine yakın) Seçimli çalışma şartları var, zayıf cevher ve gang kısımların yerinde bırakılması mümkün, değişkenlik gösteren yataklar için uygun İlk hazırlıklar çok değil Çoklu çalışma yerleri eş zamanlı organize edilebilir Topukların geri kazanımı olmaksızın yüksek kazanım oranı (%60-80; ortalama %75), düşük seyrelme (%10-20) Sağlam olmayan tavan şartlarında tavan kontrolü devamlı takip ister, yüksek tavan tahkimat ve diğer bakımlardan (bakım) zor, derinlikle artan basınç açıklıkları ve topukları olumsuz etkiler Yoğun mekanizasyon için gerek yatırım yüksek Topuklarda bir miktar cevher kaybı var Havalandırmada açıklıkların büyüklüğüne paralel olarak zor (hava hızının düşük kalmasından dolayı istenmeyen gazların seyreltilmesi güç olabiliyor) İş Döngüsü: Klasik yöntem; sert kayaç için pnömatik airleg veya pnömatik veya hidrolik tahrikli darbeli veya döner-darbeli delici; yumuşak kayaç için döner delici (elektrik tahrikli) patlatma ANFO, lelatin ve slurry, NG bazlı patlayıcı; kartuşlu patlayıcılar elle, dökme patlayıcılar için makine ile dolum ve elektrikli ateşleme), ikincil kırma delme-patlatma veya hidrolik kırıcı ile; yükleme-taşıma LHD ile. Sürekli kazı teçhizatı kullanımı; yöntem genelde sert formasyonda olduğu için CM kullanımı yok, galeri açma makinesi, diğer sert formasyon mekanik kazıcıları gibi sert formasyon teçhizatları kullanılıyor; nakliye (mekik kamyonu, band nakliyatı, LHD, raylı nakliyat)

12 ARAKATLI ODALI YÖNTEM (ODALI YÖNTEMLER) Cevher Sağlamlığı: ortadan sağlama kadar, odalı yöntem oda-topuk uygulamasından daha az sağlam olabilir Yantaş Sağlamlığı: orta sağlamdan sağlama kadar Yatak Şekli: tabaka veya mercek, değişken olmayan eğim ve sınırlar gerekli Yatağın Eğimi: dik ( >45-50 ) tercihan Yatak Büyüklüğü: geniş alana yayılı, kalın ve orta kalınlıkta (6-30m) Cevher Tenörü / Cevher Değişkenliği: orta, üniform Derinlik: orta derinlik ( < 1200 m), derin (< 2400 m, örnek Homestake) Ortadan yüksek verimliliğe (ortalama olarak 15-30t/yevmiye aralığında; 30-40t/yevmiye maksimum) Orta derce maliyet (% 40 luk karşılaştırmalı maliyet) Büyük ölçüde mekanizasyona uygun, emek yoğun değil Havalandırılması kolay, güvenliği yüksek Eş zamanlı birim operasyonlar yapılabilir %75 e varan kazanım; %20 seyrelme Oldukça pahalı, hazırlık çalışmaları yavaş, kompleks ve pahalı Az esnek, seçimli kazıya uygun değil Uzun delik delmede ihtimam gerekli (%2 den az sapma gerekli) Patlatmaların titreşim, hava şoku ve yapısal hasar potansiyeli var İş Döngüsü: Delme; uzun delik pnömatik darbeli delik (küçük delikler), delik içi tabancalı delici (büyük delik). Patlatma; ANFO, slurry, kartuşlar elle, dökme patlayıcılar pnömatik veya pompalayarak doldurulur. İkincil kırma hidrolik yolla veya patar atarak. Yükleme; gravite veya yükleyicilerle (LHD, Lastik tekerli yükleyici, şovel ile; Nakliyat için LHD, kamyon, raylı nakliyat, band nakliyatı kullanılmakta.

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:337 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ 1. BASKI İZMİR - 2015 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR İZMİR -

Detaylı

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU 1 Sahanın Hukuki Durumu : Ruhsatın İli : Ruhsatın İlçesi : Ruhsatın Grubu : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İşletme İzin Tarihi

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

MADEN İŞLETME TASARIM DERSİ YERALTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

MADEN İŞLETME TASARIM DERSİ YERALTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI MADEN İŞLETME TASARIM DERSİ YERALTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI BÖLÜM 1 YERALTI İŞLETME PLANLAMASI ve ÖNEMİ 1.1 Giriş Doğal kaynakların tükenebilirliği dikkate alındığında, maden rezervlerinin optimum şekilde

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

MART MARCH AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

MART MARCH AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ MADENCİLİK MART MARCH 1997 CILT-VOLUME SAYI - NO 1 XXXVI AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Sublevel Shrinkage Caving Method Considered for Pulpmar Chromite

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler

Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler MADENLERDE NAKLİYAT Nakliyat yöntemi seçiminde etkili olan faktörler Malzemenin fiziksel özellikleri (tane iriliği, kırılma şekli, nem oranı, yoğunluğu, sıcaklığı) Gerekli nakliyat kapasitesi Nakliyat

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU

LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU 2015 LASSA İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ KATALOĞU OTR SEGMENT LASSA LODER KAYA KAMYONU Loder Belden Kırmalı GREYDER EKSKAVATÖR BEKO LODER L2 L3 L4 L3/E3 E3 G2 EARTH GRIPPER EXC EG LODER Segment tanımı : Önlerinde

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ NOSTALJİ Sen aziz şehrim, Uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin Saçak altında

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

EKSANTRİK RİPER DELME VE PATLATMA İÇİN ALTERNATİF EKSANTRİK RİPER KAYA FİZİBİLİTESİ. Verimli çalışma / Yüksek performans.

EKSANTRİK RİPER DELME VE PATLATMA İÇİN ALTERNATİF EKSANTRİK RİPER KAYA FİZİBİLİTESİ. Verimli çalışma / Yüksek performans. EKSANTRİK RİPER KAYA FİZİBİLİTESİ DELME VE PATLATMA İÇİN ALTERNATİF Sınırlı üretim hacmine sahip, delme ve patlatma işlemlerine çevre veya güvenlik nedeniyle artık izin verilmeyen taş ocaklarında ; üretim

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR)

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR) ZKÜ LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ LARI (KDV HARİÇTİR) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI a. KAYA ÖRNEĞİ DAYANIMI (ISRM, 1978)

Detaylı

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı)

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARIMIZDA YAPILAN DENEY VE ANALİZLER (1 OCAK 2014-31 ARALIK 2014) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz...

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz... Karayolu ve Demiryolunda Çalışabilen DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı TEREX 1604 Ekskavatör, Seri 168 DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı zemin üzerinde veya raylar üzerinde gidebilir. Bu sebeple

Detaylı

1 GİRİŞ 2 UYGULAMA AYAĞININ TANITIMI

1 GİRİŞ 2 UYGULAMA AYAĞININ TANITIMI Türkiye 7. Uluslararası Madencilik Kongresi ve SergısıTUMAKS 00, 00, ISBN 975395466 TTK'da Çalışan Bir Ayakta Hidrolik Direk ve Ağaç Tahkimat Maliyetlerinin Karşılaştırılması O. Yaralı Zonguldak Karaelmas

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

ÇEVREYE DUYARLI MACUN DOLGU TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI

ÇEVREYE DUYARLI MACUN DOLGU TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI ÇEVREYE DUYARLI MACUN DOLGU TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Ayhan KESİMAL*, Bayram ERÇIKDI*, Ferdi CİHANGİR*, Hacı DEVECİ* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon Madencilik faaliyetleri

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MOBİLYA İMALATÇISI - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TERMİK

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

SIRA PARÇALAMA. 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme

SIRA PARÇALAMA. 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme Sıra Parçalama SIRA PARÇALAMA 1. Temizleme, teftiş ve değerlendirme Bu evrak, Sıra parçalamada kullanılabilecek tekniklere bir sunum düzenlemektedir. Devam eden teknik destek, Green Break Technology (PTY)

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA

8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA 141 8. STOKLAMA VE STOKTAN ALMA 8.1. Stoklama Genel olarak tesiste cevher şekil 8.1 de görülen yerlerde stok edilebilir. Madenin ve birincil kırmanın kesikli çalışması, harmanlama yapılması ve cevherin

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ TARİH: 16/17 NİSAN 2016 ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU Çalışma alanı Kastamonu ilinin Küre ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Oldukça engebeli olan saha,

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

(Çizelge : 3) 200 m UZUNLUKTAKİ TİPİK BİR TAM MEKANİZE AYAKTA İŞÇİ SAYISI (Kazı Makinesi : Kesici - Yükleyici)

(Çizelge : 3) 200 m UZUNLUKTAKİ TİPİK BİR TAM MEKANİZE AYAKTA İŞÇİ SAYISI (Kazı Makinesi : Kesici - Yükleyici) kayarak oluğa dolarlar, ayak sonunda tambur aşağı indirilir ve bu defa damarın alt kısmı kazılarak geri dönülür. Damarın bu şekilde iki kademe halinde kazılmasına «kademeli kazı» ismi verilmektedir. Daha

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir tek yönlü nervürlü döşeme kalıbı sistemi www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr SKYRAIL AVANTAJLARI TASARRUF Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 4) www.sondajcilarbirligi.org.tr MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) Maden aramaya yönelik sondajlar, genellikle

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları

AMEX-10. Boru içten tamir elemanları -10 Boru içten tamir elemanları . Şirket Tanıtımı., 30 yılı aşkın süredir bütün boru hattı uygulamalarının rehabilitasyon ve tamirinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Uygulamalarımız, 30 yılı aşkın süredir

Detaylı

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler

1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler 1. GÜN 08:30 09:30 KAYIT 09:30 10:30 AÇILIŞ 10:30 11:10 I. OTURUM- Çağrılı Bildiriler A. KAHRİMAN, G. KONAK 10:30 10:50 Patlayıcı İşkolu ve Patlatmada Mühendislik Ahlakı H.A. Bilgin 10:50 11:10 Patlatmalı

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği

III. Sınıf Bahar Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü 1. Vize Sınav Programı I. Sınıf Açık İşletme Madenciliği 07.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 04.04.2017 03.04.2017 A-226 A230 Mineraloji ve Petrografi Teknik Resim 1., 3. ve 8. Şube 1. Şube 1., 3. ve 8. Şube İNŞ-TR 2. Şube 1., 3. ve 8. Şube MAK-1B06 TEKSTİL B1

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ

PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ PARK TERMİK A.Ş. ÇAYIRHAN LİNYİT İŞLETMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ 1 PARK TERMİK ÇAYIRHAN YERALTI LİNYİT İŞLETMESİ 1. İşletmenin Coğrafi Konumu Çayırhan Linyit İşletmesi, Ankara İlinin Nallıhan İlçesine

Detaylı

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n

Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n MADENCİLİK Aralık December 1985 Cilt Volume XXIV Sayı No 4 Tünel Açma işlerinde Paralel Delik Düzeni İle İlgili n Parametreler Parameters Related Witli Parallel Hole Cut Arrangement in Tunneling Tayfun

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör

1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör 1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör - İşletme yöntemleri, - iş güvenliği - işçi sağlığı Madenci sembolü Maden işletmeleri Maden işletmeleri, 1. Açık veya yer üstü işletmeleri ile 2. Kapalı veya yer altı

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Beklentilerin Ötesinde. www.xcentricripper.com

Beklentilerin Ötesinde. www.xcentricripper.com Beklentilerin Ötesinde Kaya Kazısında Devrim Xcentric Ripper kazı ve yıkım sistemlerindeki en son gelişmeler dikkate alınarak geliştirilmiş bir ekskavatör ataşmanıdır. En yüksek standartları karşılar.

Detaylı

Akrosaj: Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı.

Akrosaj: Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı. MADENCİLİK TERİMLERİ Acil Teneffüs İstasyonları: Yeraltı maden ocaklarında basınçlı hava hattı boyunca belirli noktalarda kurulan işçilerin mahzur kalma durumunda teneffüs edebilecekleri hayat kurtarma

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu Hüseyin YEĞENOĞLU(*) Ergün GÜRCAN (**) 1. GİRİŞ Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi'nde cevher üretimi, halen çalışılan

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

DELME VE PATLATMA. Delik delme işleminde, delme hızını etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

DELME VE PATLATMA. Delik delme işleminde, delme hızını etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: DELME VE PATLATMA Delme İşleminin Amacı Günümüzde kimya teknolojisindeki gelişmeler sonucu inşaat, madencilik ve askeri amaçlarla kullanılan çok sayıda patlayıcı madde geliştirilmiştir. Buna karşın üretim

Detaylı

YERALTI MADEN MAKİNELERİ VE MEKANİZASYONU

YERALTI MADEN MAKİNELERİ VE MEKANİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Çelik TATAR Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT YERALTI MADEN MAKİNALARI VE MEKANİZASYONU İZMİR - 2011 ISBN: 978-975-441-327-4 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:309 YERALTI

Detaylı

HİDROLİK KIRICILAR. Üstün Komatsu Kalitesi/Yüksek Darbe Enerjisi. JTHB Serisi

HİDROLİK KIRICILAR. Üstün Komatsu Kalitesi/Yüksek Darbe Enerjisi. JTHB Serisi HİDROLİK KIRICILAR Üstün Komatsu Kalitesi/Yüksek Darbe Enerjisi JTHB Serisi GENEL BAKIŞ İsterse takviyeli betondan bir kaideyi parçalıyor, isterse bir tünel sıyırıyor veya taş ocağında bir bomun ucunda

Detaylı