Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ"

Transkript

1

2 Ġçindekiler Sayfa Mutfak Havalandırması Nedir? 02 Ġç Hava Kalitesi Nedir? 03 DıĢ Hava Kalitesi Nedir? Mutfak Havalandırma Sistemi nedir? Endüstriyel Mutfak Davlumbazları 08 Davlumbazların Sınıflandırılması 09 Klasik Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 13 Önden Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 13 Alttan Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 14 Üstten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 14 Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlarda Egzoz Debisinin Azaltılması 14 Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbaz 15 Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbaz 15 Davlumbazların Elemanları 15 Davlumbaz Tipinin Belirlenmesi 19 Davlumbaz Boyutlarının Belirlenmesi 22 Davlumbazın Montaj Yüksekliğinin Belirlenmesi 23 Davlumbaz Montaj Yerinin Belirlenmesi 23 Davlumbaz Ġle Akuple ÇalıĢacak Ana Elemanların Belirlenmesi 27 Mutfak Havalandırması 29 Mutfak havalandırmasında Isı Geri Kazanımı 35 Egzoz Filtre Sistemleri 35 sayfa 1

3 Mutfak Havalandırması Nedir? Mutfakta görevli insanların yaģamı ve sağlığı için gereken, mutfakta yapılacak bütün iģlemler için ihtiyaç duyulan iç hava kalitesinin sağlanması, mutfakta biriken aģırı ısının, nemin, dumanın ortama yayılmadan oluģtuğu yerde toplanıp dıģarıya atılması, dıģarıya atılan egzozların çevreyi kirletmemesi, dıģ hava kalitesinin ve sağlık koģulların sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan havalandırma, iklimlendirme sistemine, mutfak havalandırması ve iklimlendirmesi denir. Mutfaktaki havalandırma ihtiyacı, yapılan faaliyetlerin operasyon alanı ve yapılan faaliyetin Ģiddeti (faaliyet hızı faaliyet miktarının ve türünün bileģkesi) ile doğru orantılıdır. Örneğin bir çay ocağı için de bir ocak baģı kebap restoranı için de havalandırma ihtiyacı olduğu halde çay ocağı için yapılan havalandırma sistemi için yapılan havalandırma ocak baģı restoran için kullanılması durumunda yetersiz kalır. Mutfak havalandırması ile birlikte ısıtma ihtiyacı, soğutma ihtiyacı, iç hava konfor sorunları ortaya çıkar. Mutfak havalandırmasında toplanan kirli hava dıģ havaya egzoz edilir. Egzoz edilen havanın atıldığı mahallin kirletilmesinin uygun olmadığı durumlarda egzoz havası filtre edilir ve tekrar kullanılır. Filtre edilen havada filtre esnasında kirletici gazlar dıģındaki kirleticiler filtre edilir. Mutfak havalandırma ve klimasında 4 temel unsuru aģağıdaki gibi sıralayabiliriz. Ġç hava kalitesi Mutfak iģlemleri ile ısıl Ģartlar (ısıtma veya soğutma) DıĢ hava kalitesi Sağlıkla ilgili nedenler Mutfaklarda yapılan operasyonları Sıcak iģlem operasyonları BulaĢık (temizlik) operasyonları Soğuk iģlem operasyonları olarak gruplandırabiliriz. Sıcak iģlem operasyonları piģirme iģleminin yapıldığı operasyonlardır. Genellikle yüksek ısılarda çalıģılır. Isı kaynağı olarak katı yakıt, sıvı yakıt, gaz yakıt, buhar ve elektrik enerjisi kullanılır. Operasyon yapım Ģekline göre çevreye az veya çok duyulur ve gizli ısı yayılır. Operasyon esnasında ortamı kirletici gazlar genellikle oluģur. Elektrik enerjisi ve buhar kullanılması durumunda ortama yayılan kirletici gazlar azdır. Sıcak iģlem operasyonlarında ağırlıklı olarak yağ buhar ve partikülleri ortama yayılır. PiĢirme operasyonları esnasında operasyon bölgesindeki sıcaklıklar 150~450 C arasındadır. Bu iģlemler esnasında ortaya çıkan kirleticilerin ve ısının ortamda uzaklaģtırılması için kullanılan egzoz toplama elemanına sıcak iģlem davlumbazı denir. Operasyonun özelliği gereği bazı kirleticiler egzoz kanallarında bulaģarak pek çok soruna ve riske neden olurlar. Bu sorun ve risklerin azaltılması için sıcak iģlem davlumbazlarında kaliteli yağ filtreleri ve alev tutucular bulunmaktadır. Sıcak iģlem davlumbazları piģirme esnasında çıkan ısıyı, kokuyu, kirletici gazları havalandırma ile bünyesinden dıģarı atarlar bu esnada davlumbazdan egzoz edilen hava operasyonun özelliğine göre 40~100 C arasında bir değerdedir. Bu nedenle davlumbaz bünyesinden ortama bir miktar ısı yayılır. Aynı Ģekilde egzoz kanallarından da ortama ısı yayılır. BulaĢık operasyonları genellikle sıcak su ile yapılan temizlik iģlemleridir. ÇalıĢma sıcaklığı 60~80 C kadardır. Buna karģılık yoğun bir buhar çıkıģı vardır. Buharın çevreye yayılması ortamın ısıl konforunu bozduğu gibi sağlıksız koģullar yaratılmasına neden olurlar bulaģık operasyonunda egzoz havası ortam havasına göre 5~10 K daha yüksektir. Fakat nem çok yüksek olması nedeni ile çok miktarda yoğuģma oluģur. Bu operasyonlarda yoğuģmalı davlumbazlar veya soğuk iģlem davlumbazları olarak adlandırılan davlumbazlar kullanılır. Bu davlumbazların Sıçak iģlem davlumbazlarından farkı yağ tutucu filtreleri veya alev tutucuları olmayıģıdır. YoğuĢmalı davlumbazlarda egzoz kanalına giden su miktarını azaltmaya yarayan düzenekler vardır. sayfa 2

4 Soğuk iģlem operasyonları mutfaklarda salata, zeytinyağlı yiyecekler, pastalar, et hazırlama balık hazırlama gibi iģlerin yapıldığı bölümlerdir. Buralarda zaman zaman sıcak yiyeceklerde veya bazı küçük piģirme iģlemleride yapılır. Bundan dolayı buralarda yapılan piģirme veya hazırlık iģlemleri esnasında havalandırma ihtiyacı vardır. Bu bölümlerin çalıģma ortamının sıcak iģlemlere göre daha soğuk olması gerekir. Bu bölümlerin ortam sıcaklıkları sağlık nedenleri ve operasyon nedenleri ile 14~22 C olması istenir. Bu bölümlerin egzoz havalandırmasında genellikle sıcak iģlem davlumbazları kullanılır. Bu tür operasyonların yapıldığı ortamlarda genellikle soğutma iģlemi de yapılır. Bu tür operasyonların yapıldığı; ĠÇ HAVA KALĠTESĠ NEDĠR? Hava insan yaģamanın ana maddesidir. Ġnsan yaģam belirtisinden biri enerji üretmesidir. Ġnsan soluduğu havadaki oksijenin bir kısmını yakarak karbondioksit olarak dıģarı atar. Bu yanma iģlemi sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Soluduğumuz hava aģağıdaki maddelerden oluģur. Hava su buharı ve kuru havadan oluģmaktadır. Kuru hava tamamen gazlardan oluģur. Gazların oranları aģağıdaki gibidir. Gazlar Azot ~%78 Oksijen ~%21 Argon, Karbondioksit vb. Gazlar 0,9 Tozlar ve diğer kirleticiler Su Buharı Havanın içinde ortalama 8 gr/kg su buharı vardır. Bu su buharı ısıtma tekniğinde rol oynamasa da klima teknolojisinde ve havalandırma sistemlerinde önemli fonksiyonları vardır. Ve klima ve havalandırma sistemlerinin yapılandırılmasında dikkate alınmalıdır. Havanın içinde normal miktarlarda bulunan toz ve kirleticiler bazı hallerde (astım rahatsızlığı olanlar veya alerjisi olanlar) nefes alma zorluğu dıģında herhangi bir rahatsızlık vermez. Ancak kirleticilerin konsantrasyonunun (örneğin CO₂ konsantrasyonunun %0,1 artmasında) normalin üzerine çıkması kirleticinin özelliğine bağlı olarak az veya çok birtakım rahatsızlıklara neden olabilir. Hava içindeki kirleticilerin bir kısmı filtre edilerek temizlenebilir. Filtre edilemeyen kirleticiler ile havada değiģen gaz konsantrasyonu normalleģtirilmesi mahal havasının taze hava ile kısmen veya tamamen değiģtirilmesi ile sağlanabilir. Mahal havasını temizlemek üzere alınan taze havanın temiz bir yerden alınması önemlidir. Taze hava alım noktalarının yakınında çeģitli egzoz havası atım noktaları, pis su havalandırmaları, bacalar vb havayı yoğun kirleticilerden uzak olmalıdır. DIġ HAVA KALĠTESĠ NEDĠR? Ġc hava kalitesini sağlamak taze hava almak ile mümkündür. Taze hava amacı ile yapılan çalıģmalarda havanın alındığı ortamda kirleticilerin olmaması veya çok az olması gerekir. Taze hava alım noktalarının yakınında bulunan egzoz çıkıģlarından atılan kirleticilerin yoğunluğu çok fazla olması durumunda bunun havada seyrelmesi ve yok edilmesi tam olmayabilir bu tür durumlarda dıģarıdan içeriye temiz hava yerine kirli hava vermiģ oluruz. Bundan dolayı havanın temizleme kabiliyetinden daha fazla kirleticiyi egzoz etmememiz gerekir. (Örneğin yoğun bir mutfak egzozu olan otelde odalara pencerelerden veya havalandırma kanallarından kokular yayılabilir.) Bu tür durumlarda egzoz havasındaki kirleticileri azaltmak gerekir. DıĢarıya kirleticilerin kontrollü ve yok edilebilir miktarlarda atılmasına dıģ hava kalitesi diyoruz. Yukarıda açıklanan operasyonlar mutfakta yoğun Ģekilde kirletici yayıldığını göstermektedir. sayfa 3

5 Mutfakta oluģan ısı kazancını incelediğimizde PiĢirmeden Aydınlatmadan Binadan Makinalardan Gıdalardan Havalandırmadan Ġnsanlardan ISI Isı kazancı olduğunu tespit ederiz. PiĢirme esnasında oluģan ısı kazancı oldukça yüksektir. Bu ısı kazancının havalandırma yöntemiyle atımı söz konusudur. Mutfaklardaki ısı kazançlarının çok büyük bir bölümü piģirme iģlemi esnasında oluģur. PiĢirme esnasında oluģan atık ısı resimden görüleceği üzere pek çok Ģekilde ortama yayılır. PiĢirme esnasında açığa çıkan ısının ortama yayılıģını azalttığımızda mutfaktaki ısı kazancını da azaltabiliriz. PiĢirme esnasında piģirme kaynağından çıkan atık ısı birkaç yöntemle ortama yayılır. Bu yöntemler Ģunlardır. Ocak ıģınımı Ocak iletimi Ocak taģınımı Davlumbaz iletimi Davlumbaz kaçak taģınımı Kanal iletimi PiĢirme esnasında ortama yayılan atık ısının miktarının azaltılması mümkündür. Bunun ile ilgili yöntemler Ģunlardır. PiĢiricilerin yalıtımının iyileģtirilmesi Davlumbazların yalıtımının iyileģtirilmesi Davlumbaz kaçaklarının azaltılması Kanal yalıtımının iyileģtirilmesi ISI Mutfaktaki ısı kayıpları da aģağıdaki gibi gruplandırılır. Egzozdan Binadan Davlumbazdan Havalandırmadan Gıdalardan dır. Yukarıda bahsedilenler duyulur ve gizli ısı kazanç kayıplarıdır. ISI Bunun dıģında mutfaklarda önemli boyutta nem kazanç ve kayıpları mevcuttur. NEM sayfa 4

6 Mutfakta oluģan nem kazançları aģağıdaki gibidir. PiĢirmeden Havalandırmadan Ġnsanlardan Gıdalardan NEM Mutfaktaki nem kayıpları ise Egzozdan Havalandırmadan Gıdalardan Binadandır. NEM Mutfaklarda ortama atılan yayılan yalnızca ısı ve nem değildir. Bunların yanında bol miktarda yağ buharları, kirletici gazlar, koku, duman ve bazı mikro organizmalarda ortama yayılır. Bu yayılan maddeler ortamın ve çevrenin kirlenmesine neden olurlar. Bu kirleticileri dolaysız kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bu maddeler ortama yayıldıktan sonra temizlenmesi hem çok zor ve hem de oldukça pahalıdır. Bundan dolayı, dolaysız kirleticilerin ortama yayılmadan toplanması ve kontrollü olarak yok edilmesi gereklidir. Dolaysız kirleticilerin yok edilmesinde genellikle iki yöntem kullanılır. Filtreleme Uygun ortama atma (havalandırma) Mutfaklarda dolaysız kirleticilerden baģka yüksek sıcaklık ve nem nedeni ile oluģan bazı kirliliklerde vardır. Bu tür kirleticileri dolaylı kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bunlar aģağıdaki gibi gruplanırlar. Kimyasal faaliyetler Bakteriler Maytlar (mite) Mantarlar YAĞ KĠRLETĠCĠ GAZLAR KOKU NEM ISI BOZULMUġ ATIKLARVE BAKTERĠLER KOKU MANTARLAR VE PARAZĠTLER sayfa 5

7 Mutfaklardaki ısı ve nem kazançları ve kayıplarının bilançosunu çıkardığımızda. Pek çok uygulamada yıl boyu pozitif sonuç verdiği, yani ihtiyaçtan fazla olduğu ve rahatsız edici ve riskli etkileri olduğu görülür. ĠĢte bu özelliğinde dolayı mutfaktaki aģırı ısı ve nemi bir baģka tanımla kirletici olarak değerlendirebiliriz. Bu tür kirliliklerin önlenmesi ortama yayılan ısının ve nemin azaltılması ile mümkündür. Ortamdaki nemin ve sıcaklığın azaltılması ise havalandırma veya soğutma iģlemleri ile yapılır. Bütün bunlardan görüleceği üzere ortamda oluģan kirliliği önlemek için Havalandırma Filtreleme Soğutma iģlemleri yapılmalıdır. Kirleticilerin ortama yayılmasından sonra toparlanması ve temizlenmesi; dağılmadan toplanması ve temizlenmesine göre çok daha zor ve maliyetlidir. MUTFAK HAVALANDIRMASI SĠSTEMĠ NEDĠR? Bir mutfakta oluģan kirleticilerin atılması ve mutfağın havalandırması için yapılan düzeneklere veya havalandırm cihazlarının donanımına havalandırma sistemi denir. Mutfak Havalandırma sistemleri iki ana yapıda gruplandırılır. Doğal havalandırma sistemleri ZorlandırılmıĢ havalandırma sistemleri Doğal Havalandırma Sistemleri Doğal havalandırma sistemleri havanın termal etkilerle bir mutfağın havalandırılması iģlemidir. Örneğin Kebapçı ocağının üzerinde bulunan davlumbazın sıcaklık farkı nedeni ile egzoz edilen havanın yerine mekanda bulunan basit pencereler kapılardan sızan hava bazı hallerde yeterli havalandırma için uygun olur. ZorlandırılmıĢ Havalandırma Sistemleri Mutfaklarda termal akışın havalandırma için yeterli olmadığı durumlarda mutfaklarda zorlanmış havalandırma sistemi kullanılır. Zorlanmış havalandırma sisteminde operasyon bölgelerinde egzoz yapılarak havalandırma yapılır. Yapılan egzoz havası miktarına yakın bir miktarda ortama kontrollü hava basılmalıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere zorlandırılmış mutfak havalandırmasında en az iki elemana İhtiyaç vardır. Mutfak havalandırması sistemi Egzoz sistemleri 1000m³/h o Davlumbaz o Kanal ve baca o Aspiratör 900m³/h Taze hava sisteminden oluģur. 100m³/h o Taze hava klima santrali o Kanal o Terminal üniteleri sayfa 6

8 Mutfak egzoz havasında kirleticiler ve kokular olması nedeni ile bunların istemsiz yayılımlarının önlenmesi çok önemlidir. Bu istemsiz yayılımın önüne geçebilmek için mutfaklarda gerek egzoz toplamasını gerek taze hava dağıtımını çok dikkatli ve hassas yapmak ve egzoz noktalarının ve genellikle mutfağın negatif basınçta bulunması gereklidir. ZorlanmıĢ havalandırmada ayrıca özellikle egzoz kanallarının kirlenme ve yoğuģma ve temizlenme sorunlarının çözülmesi ve yangın güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması gereklidir. Buradan da anlaģılacağı üzere mutfak havalandırması en az bir veya birkaç cihazdan oluģan kombine bir yapıdır. Bir baģka tanımlama ile mutfak havalandırma sistemi konfor havalandırması ile proses havalandırmasının karıģımı bir yapıdır. Mutfak havalandırmasındaki havalandırma ihtiyacı operasyon alanı, operasyon Ģiddeti ve havalandırma sisteminin bileģkesi olarak belirlenir. Yukarıda sayılan üç ana unsurdan birinin yanlıģ veya eksik olması durumunda havalandırma sistemi yetersiz ve sorunlu olur. Örneğin pek çok uygulamada ortamdan egzoz edilen hava miktarına uygun miktarda hava ortama verilmediği için yapılan egzoz yetersiz kalır ve çok büyük bir davlumbaz ve egzoz kanalına sahip olunmasına rağmen yeterli havalandırma yapılamaz. Egzoz Sistemleri 1. Davlumbaz 2. Kanal ve baca 3. Aspiratörlerden oluģur. Egzoz sistemlerinin belirlenmesi yapılırken dikkate alınması gereken hususlar Ģunlardır. Egzoz sisteminin ilk yatırım maliyeti Egzoz sisteminin iģletme maliyeti Egzoz sisteminin bakım maliyeti Egzoz sisteminin riskleri Egzoz sisteminin risk maliyeti Egzoz sistemini belirlenirken endirekt olarak dikkate alınması gereken hususlarda Ģunlardır. Taze hava sisteminin ilk yatırım maliyeti Ġç hava konfor Ģartlarının dikkate alınması Taze hava Ģartlandırma sisteminin (ısıtma soğutma) ilk yatırım maliyeti Taze hava ve Ģartlandırma sisteminin iģletme maliyeti Taze hava ve Ģartlandırma sisteminin bakım maliyetleri Egzoz sistemlerindeki endirekt harcamalar direkt harcamalardan çok daha yüksektir. Bundan dolayı direkt ve endirekt harcamaları birlikte irdelemek gerekir. DAVLUMBAZLAR Mutfakta oluģan kirleticilerin, kokuların, atık ısının ve oluģan nemin atılması veya filtre edilmesi için toplamaya yarayan donatıya davlumbaz denir. sayfa 7

9 Endüstriyel Mutfak Davlumbazları Davlumbaz seçimi mutfak havalandırması ve iklimlendirmesi sisteminin kilometre taģlarından biridir. Doğru yapılmıģ bir davlumbaz seçimi mutfak havalandırmasındaki ve iklimlendirmesindeki koku, gürültü, çevre kirliliği gibi pek çok sorunu çözerken mutfağa yapılacak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin ilk yatırımında ve iģletmesinde önemli tasarruflar sağlar. Uygun ve kaliteli yapılmıģ davlumbaz ve mutfak havalandırması uygulaması yangın risklerini en aza indirir, yangın kontrol ve söndürme sisteminin uygun yapılmasına olanak sağlayıp can ve mal güvenliğinin artmasını sağlar. Malzeme Mutfak davlumbazları sağlık açısından sorunsuz malzemeden olması gerekir. Bu nedenle paslanmaz çelik malzemeden olması önemlidir. Genellikle AISI 304 kalite malzemeden yapılırlar. Fazla alevli çalıģmalarının yapıldığı mutfaklarda ise AISI 316 kalite malzeme kullanılması tavsiye edilir. Ekonomik nedenlerle alüminyum malzemeden de davlumbaz yapılabilir. Galvaniz sac davlumbazlar genellikle gıda sektörü dıģında kullanılması uygundur. Yöntem Davlumbazların birleģme noktaları gizli ve görünmez olmalıdır. Davlumbazlar dıģarıdan bakıldığında estetik ve Ģık olmalıdır. Temizlik açısından kolay ulaģılabilir ve temizlenebilir olmalıdır. Tespit noktaları az ve gizli olmalıdır. YoğuĢma sıvılarının toplanacağı kanalları olmalı ve yoğuģma sıvıları drene edilebilmelidir. Egzoz çıkıģları yeterli miktarda ve yeterli kesitte olmalıdır. Davlumbazların montajı sağlam, stabil, olmalı herhangi bir oynama veya esnemeye müsaade etmemelidir. Yüzey Davlumbazların yüzeyi parlak, temiz, pürüzsüz olmalıdır. Estetik nedenlerle mat veya taģlanmıģ olabilir. Özel durumlarda aleve maruz kalan yüzeyler polyester tozu ile kaplanmalıdır. Drenaj Davlumbazlar yapıları gereği genellikle yoğuģma yapması gereken cihazlardır. Ancak yoğuģmanın davlumbazların yoğuģma bölgelerinde olması ve kontrollü bir Ģekilde boģaltılması gerekir. Davlumbazların yoğuģma yapma ihtimali olan yüzeylerinde sızdırmaz yoğuģma etekleri bulunmalıdır. YoğuĢma eteği yapma imkanı olmayan yüzeylerde ise yoğuģma oluģumunu önleyici tedbirler alınmalıdır. DAVLUMBAZLARIN SINIFLANDIRILMASI Davlumbazları aģağıdaki gruplarda sınıflandırabiliriz Malzemesine göre sınıflandırma Kullanım yerine göre sınıflandırma Konumlarına göre sınıflandırma Yapılarına göre sınıflandırma ÇalıĢma Ģekline göre sınıflandırma Malzemesine Göre Sınıflandırma Yukarıda açıklandığı üzere endüstriyel davlumbazlar yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılırlar kullanım sıklığına göre malzeme sınıflandırılması aģağıdaki gibidir. Paslanmaz davlumbazlar Alüminyum davlumbazlar Galvaniz davlumbazlar Boyalı davlumbazlar Paslanmaz Davlumbazlar Ağır hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından en iyi davlumbaz malzemesidir. Her türlü çetin kirler muhtelif temizleyiciler ile kolaylıkla temizlenir. IĢınım yolu ile ısı tutumları azdır. Korozyona dayanıklıdırlar. Paslanmaz çelik mutfak uygulamalarında ideal bir malzemedir. sayfa 8

10 Alüminyum Davlumbazlar Hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından iyi davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik ve itina gerektirir. IĢınım yolu ile ısı tutumları azdır. Korozyona dayanıklılıkları azdır. Paslanmaz çelik malzemeye göre daha ekonomik bir mutfak malzemesidir. Galvaniz Davlumbazlar Genellikle mutfak uygulamaları dıģında kullanılan kısa dönemli hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından dikkatli davranılması gereken bir davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik ve itina gerektirir. Paslanmaz çelik malzemeye göre ekonomik bir mutfak malzemesidir. Boyalı davlumbazlar Dekoratif nedenlerle kullanılan hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından özenli davranılması gereken bir davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik gerektirir. Kulanım Yerine Göre Davlumbaz Sınıflandırma Yapılan iģlemin Ģekline göre kullanılan davlumbazlar iki ana guruba ayrılır. Sıcak iģlem davlumbazları Soğuk iģlem davlumbazları Sıcak ĠĢlem Davlumbazları Sıcak iģlem davlumbazları mutfakların piģirme ve servis bölümlerinde kullanılır. Fırınlar, ocaklar, ızgaralar, yemek piģirme kazanları, sandviç makinaları, fritözler, piliç kızartma üniteleri (açık veya kapalı), buharlı piģiriciler, bu cihazların gazlı, elektrikli veya kömürlü olanları ve benzeri piģirme cihazlarının kullanımı sıcak iģlem davlumbazı gerektirir. Sıcak ĠĢlem Davlumbazlarının Konumlarına Göre Sınıflandırılması Duvar tipi Ada tipi (tek emiģli) Ada tipi (çift emiģli) KaĢ tipi Konsol tipi Set üstü tip Duvar Tipi Davlumbazlar Duvara dayalı piģirme ünitelerinde kullanılır. Yaygın kullanım özeliğine sahiptir. Davlumbazın bir yüzeyinin duvara dayalı olması koanda etkisi ile egzoz kabiliyetinin artmasını sağlar. Ġki veya üç tarafının kapalı olması aynı etki ile egzoz kabiliyetini çok daha fazla artırır. Ada tipi Davlumbazlar Dört tarafı açık piģirme gruplarında kullanılır, filtreler ortada ve çift taraflı olarak çalıģır. Ada Tipi davlumbazlar yapıları bakımından iki alt guruba ayrılırlar. Duvar Tipi Ada tipi Davlumbazlar (Tek EmiĢli) Tek emiģli Ada tip davlumbazların geniģliği 2500 mm geçmez. Ada Tipi (Tek EmiĢli) sayfa 9

11 Ada Tipi Davlumbazlar (Çift EmiĢli) Çift emiģli Ada tip davlumbazların geniģliği daha fazladır mm kadar olabilir. Ada Tipi (Çift EmiĢli) Konsol Tipi Davlumbazlar Bu tip cihazlar kızartma ve ızgara uygulamaları gibi yoğun ve farklı yüksekliklerde yapılan ĠĢlemlerde kullanılırlar. Filtreler operasyon yüzeyine daha yakındır. Genellikle üç tarafı kapalıdırlar. Duvar tipi davlumbazlara göre egzoz debileri daha düģüktür. KaĢ Tipi Davlumbazlar fırın ve benzeri uygulamalarda kullanılan bir davlumbaz tipidir. KaĢ tipi davlumbazlar Ģekilde görüldüğü gibi cihazın hemen üzerine monte edilirler Konsol Tipi Tezgâh Üstü Tipi Davlumbazlar Servis tezgâhlarının üzerinde yakın mesafeden emiģ yaparak çalıģırlar. KaĢ Tipi Tezgah Üstü Tip Soğuk ĠĢlem Davlumbazları Soğuk iģlem davlumbazları mutfakların bulaģık ve servis bölümlerinde kullanılır. Hafif ve orta ağırlıktaki iģler için kullanılan genellikle filtresiz davlumbazlardır. Davlumbazın iç yüzeyinde yoğuģan suların toplanması için düzenek bulunmalıdır. Bu davlumbazlar ayrıca çamaģırhanelerde de kullanılır. Soğuk ĠĢlem Davlumbazı (YoğuĢmalı Tip) sayfa 10

12 Davlumbazlarının yapılarına Göre Sınıflandırılması Farklı Ģekillerde imal edilirler. Filtresiz Davlumbaz Filtreli davlumbaz YoğuĢmalı tip davlumbaz Filtresiz Davlumbazlar Çok fazla su buharı ve dumanın olmadığı yerlerde çay ocakları, servis mahalleri gibi yerlerde kullanılırlar. Filtreli Davlumbazlar Yoğun su buharı veya benzeri atıkların bulunduğu mekânlarda kullanılırlar. Bacaya buhar gidiģini engelleyip egzoz kanalındaki akıntıları önlerler. YoğuĢmalı tip davlumbaz Su buharı veya benzeri atıkların bulunduğu mekânlarda kullanılırlar. Bacaya buhar gidiģini engelleyip egzoz kanalındaki akıntıları önler. Filtreli davlumbazlara göre daha ekonomik ve iģletme basınçları daha düģüktür. Yağ buharının bulunduğu ortamlarda yoğuģmalı tip soğuk iģlem davlumbazları kullanılmamalıdır. YoğuĢmalı tip soğuk iģlem davlumbazlarında yandaki resimde görüleceği üzere davlumbazın içinde havayı hızlı ve türbülanslı bir Ģekilde akıtan yarıklar (slotlar) vardır. Bu yarıklar dan geçen nemli hava metal yüzeye çarpınca bir miktar yoğuģur. YoğuĢan su hava akıģı nedeni ile buharlaģır iken metali daha fazla soğutur ve daha fazla su yoğuģmasına neden olur. Bu sayede davlumbazın yarıklarında ortamdan takriben 5º~10C daha soğuk bir yüzey oluģur bu yüzeydeki YoğuĢan sular bacadaki yoğuģmaları önler. YoğuĢmalı tip davlumbazdaki yarıklar davlumbaz içine giren nemli havanın davlumbazdan kaçmasını da en az seviyeye indirir. ÇalıĢma ġekline Göre Davlumbaz Sınıflandırması Davlumbazları çalıģma Ģekline göre iki bölümde sınıflandırabiliriz. Klasik Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Klasik Davlumbazlar Genellikle küçük yapılarda ve basit mutfaklarda kullanılırlar. Kullanım amacı ve yerine uygun yağ filtrelerini genellikle bünyesinde barındırırlar. Klasik davlumbazlarda davlumbaz ağzındaki hava giriģ hızı davlumbazın tipi, konumu ve altında yapılan operasyonun çeģidine göre 0,25 m/s ile 0,85m/s arasıda değiģirler. Klasik davlumbazların çalıģması esnasında egzoz edilen havada oluģan kaçaklar ortama istenmeyen ısı ve koku yayılmasına neden olabilirler. Bu istenmeyen yayılımın azaltılması egzoz havası debisini artırmakla kısmen mümkün olabilmektedir. Bu debi artıģı mutfakların geometrisi içinde pek çok sendromlara ve ilk yatırım, iģletme maliyetlerinin artmasına neden olur. sayfa 11

13 Klasik davlumbazlarda filtreler genellikle davlumbazın iç yüzeyinde bulunurlar, çok geniģ davlumbazlarda filtreler dıģ yüzeyde olabilir. Egzoz Havası Aspiratör Sistemi Davlumbaz Filtresi Filtreler Ġç Yüzeyde Filtreler DıĢ Yüzeyde Yüksek Performanslı Davlumbazlar Yüksek performanslı davlumbazların temel amaçları ısı ve koku yayılımını minimize etmek ve egzoz debisini azaltmaktır. Bu iģlemin gerçekleģmesi durumunda mutfaktan atılan ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının miktarı en aza indirilmiģ olur. Yüksek performanslı davlumbazlarda EmiĢ kabiliyeti artar Davlumbaz kaçakları azalır Egzoz Havası Taze Hava ĠyileĢtirme Havası sistemi Aspiratör Sistemi Davlumbaz Filtresi Sonuç olarak ta çok önemli enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yüksek performanslı davlumbazlar egzoz debisini azaltabildikleri için ve ĢartlanmıĢ hava egzozunu azaltabilme özelliği ile mutfakta yapılacak toplam ısıtma, soğutma, havalandırma, iģlemlerinin ilk yatırım ve iģletme maliyetlerinde %50 ye varan tasarruflar sağlanabilir. Yüksek performanslı davlumbazlar gerek ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse klasik davlumbazlara göre daha teferruatlı ve karmaģık montajlarına rağmen ilk yatırım ve iģletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar. Kaliteli yüksek performanslı davlumbazlar ve bunların doğru uygulamaları mutfakta iç hava kalitesinin ve uygun egzoz filtresi kullanım kolaylığı sayesinde egzoz edilen dıģ hava kalitesinin artmasını sağlar. sayfa 12

14 Uygun yapılmayan yüksek performanslı davlumbaz uygulamaları enerji tasarrufunu ortadan kaldırdığı gibi mutfaktaki sunum kalitesini bozabilir veya çeģitli rahatsızlık ve kazaların sebebi olabilir. Yüksek performanslı davlumbazlar bilinen dört farklı uygulaması vardır. Ġçten üflemeli DıĢtan üflemeli Alttan üflemeli Üstten üflemeli İçten Üflemeli Önden Üflemeli Alttan Üflemeli Üstten Üflemeli Bu uygulamalar tek tek uygulandığı gibi bazı hallerde iki uygulama birleģtirilerek uygulanabilir. Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Ġçten üfleme davlumbaz egzoz debisini azaltmak için kullanılır. Uygun yapılan bir içten üfleme davlumbaz egzoz debisini %30 oranında azaltabilir. Bazı literatürde içten üflenen hava egzoz havasının %85 i kadar olabileceği belirtilmektedir. Bu tür bir çalıģmanın son yıllarda yapılan araģtırmalarda enerji tasarrufuna katkısı olmadığı tespit edilmiģtir. Ancak uygun yönde ve uygun hızla yapılan %5~10 civarında içten üflemelerde egzoz havalandırma debisini azalttığı çeģitli deney ve gözlemler ile tespit edilmiģtir. Bu konuda yapılan bir CFD (Computational Fluid Dynamics) benzetim çalıģması aģağıda anlatılmıģtır. Genellikle pastane ve soğuk mutfak gibi klimatizasyonun ve soğutmanın önemli olduğu mekanlarda kullanılması önerilen bir davlumbazdır. Önden Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Önden üfleme ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmıģ bir üfleme mekân havası ile en az miktarda karıģır ve en fazla enerji tasarrufu sağlar. Önden üfleme hızlarının iyi ayarlanmaması durumunda mahal havası ile tam karıģan egzoz havası enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. sayfa 13

15 Alttan Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Atlan üflenen miktar kadar ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmamıģ bir üfleme mekân havası ile karıģır ve enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. Ġyi yapılmamıģ bir alttan üfleme ocak sönmesi v.b. kazalara ve servis bozukluklarına neden olur. Üstten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Üsten üfleme ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmıģ bir üfleme mekân havası ile en az miktarda karıģır ve en fazla enerji tasarrufu sağlar. Üstten üfleme hızlarının iyi ayarlanmaması durumunda mahal havası ile tam karıģan egzoz havası enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. Üfleme hücresi çıkıntısından dolayı fazla yer iģgal ederler. Üfleme havasının direkt üsten üflemesi operatörün (aģçının) konforunu bozmaktadır. Endüstriyel havalandırma uygulamalarda ağırlıkla tercih edilen ve Amerikan endüstriyel mutfak havalandırması ekolünde yaygın kullanılan bir davlumbaz tipidir. Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlarda Egzoz Debisinin Azaltılması Yandaki resimde görüldüğü gibi davlumbazın iç yüzeyinden filtreye doğru bir miktar hava FĠH (FormlandırılmıĢ Üfleme Havası) üflenmektedir. Bu üflenen havanın davlumbazdaki egzoz havası kaçaklarını nasıl önlediği sanal ortamda yapılan bir grafik simülasyonu CFD (Computational Fluid Dynamics) ile aģağıda gösterilmiģtir. AĢağıdaki grafiklerden her iki grafikte de hava debisi, ocak yüzey sıcaklığı oda ortam sıcaklığı, davlumbaz büyüklükleri ve davlumbaz iç profili sabittir. Yani tüm veriler aynıdır. Birinci grafikte FĠH yoktur. Ortam sıcaklığı takriben 28ºC civarındadır. Ortada görülen siyah tabla ocağı simüle etmektedir ve yüzey sıcaklığı 190ºC tır. Her iki grafikte davlumbazdaki hava debisi klasik davlumbaza göre %30 azaltılmıģ hava debisi kullanılmaktadır. FĠH olmayan grafikte davlumbazın üst kenarından ortama sıcak egzoz havası yayılmaktadır. Grafiğin sol tarafında görüldüğü üzere bu kaçak egzoz havası ortamın sıcaklığını alt tarafta 60ºC üst tarafta ise 80ºC civarındadır bu durum bize klasik davlumbazlardaki kaçakların boyutu hakkında bilgi vermektedir. sayfa 14

16 Ġkinci grafikte FĠH vardır. FĠH havasını üflemeye baģladığımızda (yukarıdaki grafik) kaçaklar tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sonuç bize göstermektedir ki FĠH havası ile klasik davlumbazlardaki kaçakları ortadan kaldırabilmek mümkündür. Egzoz hava debileri klasik davlumbazlara göre %30 daha düģüktür. Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbaz Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbazlar genellikle Ilıman iklimlerde kullanılan enerji tasarrufu oldukça yüksek davlumbazlardır. Egzoz edilen ĢartlanmıĢ hava miktarını oldukça azaltan bir davlumbazdır. Havalandırmalı yüksek performanslı davlumbazlar genellikle sıcak mutfaklarda kullanılması önerilen bir davlumbazdır. %5-10 Mutfaktaki enerji tasarrufunu artırdığı gibi iyi bir uygulama ile mutfağın sağlık kalitesini artırır. Max % 50 Havalandırmalı yüksek performanslı davlumbazlarda üfleme havası sıcaklığı önemlidir. Doğru yapılan yüksek performanslı havalandırmalı davlumbaz uygulaması ekonomik avantajlarının yanında mutfakta çalıģanların konforunu da arttırır. Sonuç olarak ta sağlıklı ve konforlu mutfaklar sağlar. Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbaz Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbazlar klimalı ızgara ve kızartma mutfaklarında, dar mutfaklarda, fast-food mutfaklarında, kullanılması tavsiye edilen bir davlumbazdır. Yapısı gereği davlumbazın mekana yaydığı ısı minimize edilmiģtir. Bu tür davlumbazların kullanıldığı klimalı restoran mutfaklarında enerji tasarrufu yüksek olduğu gibi kokunun mekana yayılması da minimize edilmiģtir. %5-10 sayfa 15

ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASINDA KULLANILAN SİSTEMLER ve ENERJİ TASARRUFU

ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASINDA KULLANILAN SİSTEMLER ve ENERJİ TASARRUFU ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASINDA KULLANILAN SİSTEMLER ve ENERJİ TASARRUFU ÖZET Günümüzde iklimlendirme güncel hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Hijyen konusu da hayatımızda her geçen gün önemini biraz

Detaylı

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti 01 4M Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti - IVS Modüler Davlumbazlar ı yapılar ı gereði sizlere montajl ı veya montajsız sunulabilir. - Çok çeþitli modeller ile farkl ı ortamlara, farklı çözümler sunar.

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın!

Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın! Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın! Patent No:2014/05490 AIRGOLD PİŞİRME ÜNİTESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ Pişirme sırasında oluşan yağ buharı sisteme akuple edilmiş olan fanın çalıştırılması ile birlikte davlumbazda

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com HAVA ve KOKU YÖNETİMİ YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ www.aomturkiye.com Mutfak davlumbazı içinde paslanmaz çelikten yapılan filtreler emiş kanallarına doğru hareket eden alevlere karşı bir bariyer görevi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Endüstriyel Havalandırma

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Endüstriyel Havalandırma T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Endüstriyel Havalandırma İçerik - Endüstriyel Havalandırma - Hava Tedarik/Tahliye Sistemleri - Genel Havalandırma - Lokal

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

Hava Perdeleri 2010.1

Hava Perdeleri 2010.1 Hava Perdeleri 2010.1 en kaliteli ve en iyi fiyatlı ne varsa hepsi bir arada burada... Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

DPE - DIŞ HAVA PANJURLARI

DPE - DIŞ HAVA PANJURLARI DPE DIŞ HAVA PANJURU DPE Dış Hava Panjurları havalandırma ve klima sistemlerinde tercihen dış ortama açılan hava atış ve emiş ağızlarında duvar montajı uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com DAVLUMBAZ İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MEVCUT RİSKLER

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı www.tavsan.com.tr Isı geri kazanım entegreli, yüksek ve dengeli ısıtma sistemi. Dikili tip ve diğer kombinasyonlar ile mükemmel çevreci.

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR?

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? UYGUN DEĞİL (KURU) İDEAL NEM UYGUN DEĞİL (YAŞ) Bakteri Virüsler Küfler Toz ve akarlar Burun kuruluğu Alerji ve astım Mobilya ve ağaç Statik elektrik 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

AP-MESF. Davlumbaz Santralleri

AP-MESF. Davlumbaz Santralleri AP-MESF Davlumbaz Santralleri AP-MESF Davlumbaz Santralleri Yemek fabrikaları, alışveriş merkezlerinin restaurantları ve oteller gibi büyük hacimli mahallerde kullanılan mutfaklarda ve yemek pişirme, kızartma

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ BİZ KİMİZ İstanbul Hadımköy de kurduğumuz fabrikamızda en yeni teknoloji makinalar ve uzman yönetim kadrolarımız ile sizlere bu güne kadar paslanmaz alanında hizmet vermiş, bu alanda yaptığımız yatırımlarla

Detaylı

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ ÇALIġMA PRENSĠBĠ PATENT NO: TR2016/12097 Termokompresörler sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilebilir.

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03 JET NOZULLAR JN 03 JN 01 JN 01 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin tavan difüzörleri

Detaylı

ÖĞR.GÖR. İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR. İHSAN KAZKONDU 1 Bir mutfağın kurulumunda en önemli unsur pişirme ekipmanlarının maliyetidir 2 Her ülkede olduğu gibi Türkiye`de de çeşitli enerji kaynakları vardır. Bunlardan işletme için en uygun olanı seçilmelidir.

Detaylı

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40 ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 12 ºC Filtreler galvaniz çelik kasa içerisindedir. Kaset tipi değiştirilebilir şekildedir. Bakım kapağı mevcuttur.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur İbni Sina M. ALİ SÜNGÜ VKV AMERİKAN HASTANESİ TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ Havada bulunan gözle görülür veya görülmez partiküllerin boyutlandırılmasında

Detaylı

Elektrikli silindirik devrilir tavalar

Elektrikli silindirik devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI V. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ VE SERGĠS Ġ 327 HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ Levent ŞENOL ÖZET Bu makalede, hijyenik klima santrallerinin özellikleri üzerinde durulmuģtur.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA

ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA ISITMA HAVALANDIRMA SICAK SU HAZIRLAMA DURAN TÜRK 17 4 1965 tarihinde Denizli-Çemeli' de doğdu. Đlk ve orta öğrenimini Almanya' da, yüksek öğrenimini Đ.T.Ü. Makine Fakültesi, Enerji Bölümü' nde tamamladı.

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

TEMĠZ MEKANLARI DÜZENLEME TEKNĠĞĠ

TEMĠZ MEKANLARI DÜZENLEME TEKNĠĞĠ 771 TEMĠZ MEKANLARI DÜZENLEME TEKNĠĞĠ Nuri ARUN ÖZET 1960 lı yıllardan buyana uzay araştırmaları programında ve öteyandan nükleer teknolojinin gelişmesinde ve bu bağlamda önemi son derece artmış bulunan

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS Konutlarda Havalandırma Dr. İbrahim ÇAKMANUS Özet Son yıllarda Ülkemizde residence adı altında yüksek binalarda lüx konutlar yapılıp satılmaktadır. Diğer yandan bu tür yapıların bazılarına LEED, BREEAM

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ Havanızı Yıkayın! İç içe girmiş şehir yaşantısı bireylerin birbirleriyle etkileşimini arttırmıştır. Kalabalık nüfusun bir sonucu olarak insanlar kısıtlı alanlarda yaşamaya çalışmaktadır. Temiz hava ve

Detaylı

MUTFAKLARDA HAVALANDIRMA, MUTFAK DAVLUMBAZLARI ve DAVLUMBAZ FANLARI

MUTFAKLARDA HAVALANDIRMA, MUTFAK DAVLUMBAZLARI ve DAVLUMBAZ FANLARI MUTFAKLARDA HAVALANDIRMA, MUTFAK DAVLUMBAZLARI ve DAVLUMBAZ FANLARI Nurettin ÖZCEVİZ AFS BORU SANAYİ AŞ. 28.01.2012 Bu yazıda kelimesi, dumanın dağılmasını önleyen ocak külahı ya da duman ve kokuyu yakalayıp

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen(PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Gazlı kaynatma kazanları İndirek

Gazlı kaynatma kazanları İndirek Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

Gazlı çok amaçlı pişiriciler

Gazlı çok amaçlı pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01

ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01 ISITICI SERPANTİNLİ HAVA PERDELERİ GENEL TİP 2011.01 HAVA PERDELERİ Yaz sıcağı Kışın sıcak hava Kış soğuğu Egsoz gazları Temiz hava Toz Duman Kokular Yazın soğuk hava Sinekler, böcekler Hava Perdesi Nedir?

Detaylı

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak planı, fiziki özellikleri ve konumu öncelikle ele alınmalıdır.

Detaylı

DAVLUMBAZLAR YER IZGARALARI YAĞ TUTUCULAR

DAVLUMBAZLAR YER IZGARALARI YAĞ TUTUCULAR DAVLUMBAZLAR YER IZGARALARI YAĞ TUTUCULAR DAVLUMBAZLAR Tamamı 1.0. Kalınlığında AISI304 kalite 18/8 Cr.Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir. Davlumbazın tavana montajı çelik dubellerle ve üzeri plastik

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL DTD-19 Malzeme: Kullanım yeri: Montaj Özellikleri: Kaplama: Aksesuarlar: Özel sertleştirilmiş aluminyum sacdan imal edilir Havalandırma sistemlerinde üfleme

Detaylı

ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI ÇATI TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI Fonksiyonu İç ortamlarda nem, koku ve partikül içeren düşük kaliteli havayı tahliye ederken koşullandırılmış taze havayı ortama transfer eder. Egzost havasının ısısını

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Ocaklar Fırınlar Davlumbazlar Setler Aksesuar Evyeler Teknik Çizimler

Ocaklar Fırınlar Davlumbazlar Setler Aksesuar Evyeler Teknik Çizimler Ocaklar Fırınlar Davlumbazlar Setler Aksesuar Evyeler Teknik Çizimler 2 16 24 32 42 44 48 ANKASTRE OCAKLAR DELTA 60 A6400 CS DELTA 60 GAZ KESME EMNİYETLİ 654,00 - Estetik kare döküm ızgara - Estetik inox

Detaylı

DAVLUMBAZLAR Yakalama verimi.

DAVLUMBAZLAR Yakalama verimi. DAVLUMBAZLAR Toz emisyonlarının egzoz veya filtre sistemine girdiği ve taşındığı bölümler davlumbazlardır. Bunlar endüstriyel toz toplama sistemlerinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Çünkü mahalden

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

Temiz Odalarda Fark Basınç Kontrolü. Damla Zülfikar

Temiz Odalarda Fark Basınç Kontrolü. Damla Zülfikar Temiz Odalarda Fark Basınç Kontrolü Damla Zülfikar Özet Temiz Oda Nedir? Hava Akış Miktarının ve Yönünün Kontrolü Fark Basınç Kontrolü Nerelerde Gerekir? Hastaneler İlaç ve Kritik Üretim Tesisleri Laboratuvarlar

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Setüstü Gazlı PowerGrill HP

Setüstü Gazlı PowerGrill HP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı