Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ"

Transkript

1

2 Ġçindekiler Sayfa Mutfak Havalandırması Nedir? 02 Ġç Hava Kalitesi Nedir? 03 DıĢ Hava Kalitesi Nedir? Mutfak Havalandırma Sistemi nedir? Endüstriyel Mutfak Davlumbazları 08 Davlumbazların Sınıflandırılması 09 Klasik Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 13 Önden Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 13 Alttan Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 14 Üstten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbaz 14 Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlarda Egzoz Debisinin Azaltılması 14 Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbaz 15 Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbaz 15 Davlumbazların Elemanları 15 Davlumbaz Tipinin Belirlenmesi 19 Davlumbaz Boyutlarının Belirlenmesi 22 Davlumbazın Montaj Yüksekliğinin Belirlenmesi 23 Davlumbaz Montaj Yerinin Belirlenmesi 23 Davlumbaz Ġle Akuple ÇalıĢacak Ana Elemanların Belirlenmesi 27 Mutfak Havalandırması 29 Mutfak havalandırmasında Isı Geri Kazanımı 35 Egzoz Filtre Sistemleri 35 sayfa 1

3 Mutfak Havalandırması Nedir? Mutfakta görevli insanların yaģamı ve sağlığı için gereken, mutfakta yapılacak bütün iģlemler için ihtiyaç duyulan iç hava kalitesinin sağlanması, mutfakta biriken aģırı ısının, nemin, dumanın ortama yayılmadan oluģtuğu yerde toplanıp dıģarıya atılması, dıģarıya atılan egzozların çevreyi kirletmemesi, dıģ hava kalitesinin ve sağlık koģulların sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan havalandırma, iklimlendirme sistemine, mutfak havalandırması ve iklimlendirmesi denir. Mutfaktaki havalandırma ihtiyacı, yapılan faaliyetlerin operasyon alanı ve yapılan faaliyetin Ģiddeti (faaliyet hızı faaliyet miktarının ve türünün bileģkesi) ile doğru orantılıdır. Örneğin bir çay ocağı için de bir ocak baģı kebap restoranı için de havalandırma ihtiyacı olduğu halde çay ocağı için yapılan havalandırma sistemi için yapılan havalandırma ocak baģı restoran için kullanılması durumunda yetersiz kalır. Mutfak havalandırması ile birlikte ısıtma ihtiyacı, soğutma ihtiyacı, iç hava konfor sorunları ortaya çıkar. Mutfak havalandırmasında toplanan kirli hava dıģ havaya egzoz edilir. Egzoz edilen havanın atıldığı mahallin kirletilmesinin uygun olmadığı durumlarda egzoz havası filtre edilir ve tekrar kullanılır. Filtre edilen havada filtre esnasında kirletici gazlar dıģındaki kirleticiler filtre edilir. Mutfak havalandırma ve klimasında 4 temel unsuru aģağıdaki gibi sıralayabiliriz. Ġç hava kalitesi Mutfak iģlemleri ile ısıl Ģartlar (ısıtma veya soğutma) DıĢ hava kalitesi Sağlıkla ilgili nedenler Mutfaklarda yapılan operasyonları Sıcak iģlem operasyonları BulaĢık (temizlik) operasyonları Soğuk iģlem operasyonları olarak gruplandırabiliriz. Sıcak iģlem operasyonları piģirme iģleminin yapıldığı operasyonlardır. Genellikle yüksek ısılarda çalıģılır. Isı kaynağı olarak katı yakıt, sıvı yakıt, gaz yakıt, buhar ve elektrik enerjisi kullanılır. Operasyon yapım Ģekline göre çevreye az veya çok duyulur ve gizli ısı yayılır. Operasyon esnasında ortamı kirletici gazlar genellikle oluģur. Elektrik enerjisi ve buhar kullanılması durumunda ortama yayılan kirletici gazlar azdır. Sıcak iģlem operasyonlarında ağırlıklı olarak yağ buhar ve partikülleri ortama yayılır. PiĢirme operasyonları esnasında operasyon bölgesindeki sıcaklıklar 150~450 C arasındadır. Bu iģlemler esnasında ortaya çıkan kirleticilerin ve ısının ortamda uzaklaģtırılması için kullanılan egzoz toplama elemanına sıcak iģlem davlumbazı denir. Operasyonun özelliği gereği bazı kirleticiler egzoz kanallarında bulaģarak pek çok soruna ve riske neden olurlar. Bu sorun ve risklerin azaltılması için sıcak iģlem davlumbazlarında kaliteli yağ filtreleri ve alev tutucular bulunmaktadır. Sıcak iģlem davlumbazları piģirme esnasında çıkan ısıyı, kokuyu, kirletici gazları havalandırma ile bünyesinden dıģarı atarlar bu esnada davlumbazdan egzoz edilen hava operasyonun özelliğine göre 40~100 C arasında bir değerdedir. Bu nedenle davlumbaz bünyesinden ortama bir miktar ısı yayılır. Aynı Ģekilde egzoz kanallarından da ortama ısı yayılır. BulaĢık operasyonları genellikle sıcak su ile yapılan temizlik iģlemleridir. ÇalıĢma sıcaklığı 60~80 C kadardır. Buna karģılık yoğun bir buhar çıkıģı vardır. Buharın çevreye yayılması ortamın ısıl konforunu bozduğu gibi sağlıksız koģullar yaratılmasına neden olurlar bulaģık operasyonunda egzoz havası ortam havasına göre 5~10 K daha yüksektir. Fakat nem çok yüksek olması nedeni ile çok miktarda yoğuģma oluģur. Bu operasyonlarda yoğuģmalı davlumbazlar veya soğuk iģlem davlumbazları olarak adlandırılan davlumbazlar kullanılır. Bu davlumbazların Sıçak iģlem davlumbazlarından farkı yağ tutucu filtreleri veya alev tutucuları olmayıģıdır. YoğuĢmalı davlumbazlarda egzoz kanalına giden su miktarını azaltmaya yarayan düzenekler vardır. sayfa 2

4 Soğuk iģlem operasyonları mutfaklarda salata, zeytinyağlı yiyecekler, pastalar, et hazırlama balık hazırlama gibi iģlerin yapıldığı bölümlerdir. Buralarda zaman zaman sıcak yiyeceklerde veya bazı küçük piģirme iģlemleride yapılır. Bundan dolayı buralarda yapılan piģirme veya hazırlık iģlemleri esnasında havalandırma ihtiyacı vardır. Bu bölümlerin çalıģma ortamının sıcak iģlemlere göre daha soğuk olması gerekir. Bu bölümlerin ortam sıcaklıkları sağlık nedenleri ve operasyon nedenleri ile 14~22 C olması istenir. Bu bölümlerin egzoz havalandırmasında genellikle sıcak iģlem davlumbazları kullanılır. Bu tür operasyonların yapıldığı ortamlarda genellikle soğutma iģlemi de yapılır. Bu tür operasyonların yapıldığı; ĠÇ HAVA KALĠTESĠ NEDĠR? Hava insan yaģamanın ana maddesidir. Ġnsan yaģam belirtisinden biri enerji üretmesidir. Ġnsan soluduğu havadaki oksijenin bir kısmını yakarak karbondioksit olarak dıģarı atar. Bu yanma iģlemi sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Soluduğumuz hava aģağıdaki maddelerden oluģur. Hava su buharı ve kuru havadan oluģmaktadır. Kuru hava tamamen gazlardan oluģur. Gazların oranları aģağıdaki gibidir. Gazlar Azot ~%78 Oksijen ~%21 Argon, Karbondioksit vb. Gazlar 0,9 Tozlar ve diğer kirleticiler Su Buharı Havanın içinde ortalama 8 gr/kg su buharı vardır. Bu su buharı ısıtma tekniğinde rol oynamasa da klima teknolojisinde ve havalandırma sistemlerinde önemli fonksiyonları vardır. Ve klima ve havalandırma sistemlerinin yapılandırılmasında dikkate alınmalıdır. Havanın içinde normal miktarlarda bulunan toz ve kirleticiler bazı hallerde (astım rahatsızlığı olanlar veya alerjisi olanlar) nefes alma zorluğu dıģında herhangi bir rahatsızlık vermez. Ancak kirleticilerin konsantrasyonunun (örneğin CO₂ konsantrasyonunun %0,1 artmasında) normalin üzerine çıkması kirleticinin özelliğine bağlı olarak az veya çok birtakım rahatsızlıklara neden olabilir. Hava içindeki kirleticilerin bir kısmı filtre edilerek temizlenebilir. Filtre edilemeyen kirleticiler ile havada değiģen gaz konsantrasyonu normalleģtirilmesi mahal havasının taze hava ile kısmen veya tamamen değiģtirilmesi ile sağlanabilir. Mahal havasını temizlemek üzere alınan taze havanın temiz bir yerden alınması önemlidir. Taze hava alım noktalarının yakınında çeģitli egzoz havası atım noktaları, pis su havalandırmaları, bacalar vb havayı yoğun kirleticilerden uzak olmalıdır. DIġ HAVA KALĠTESĠ NEDĠR? Ġc hava kalitesini sağlamak taze hava almak ile mümkündür. Taze hava amacı ile yapılan çalıģmalarda havanın alındığı ortamda kirleticilerin olmaması veya çok az olması gerekir. Taze hava alım noktalarının yakınında bulunan egzoz çıkıģlarından atılan kirleticilerin yoğunluğu çok fazla olması durumunda bunun havada seyrelmesi ve yok edilmesi tam olmayabilir bu tür durumlarda dıģarıdan içeriye temiz hava yerine kirli hava vermiģ oluruz. Bundan dolayı havanın temizleme kabiliyetinden daha fazla kirleticiyi egzoz etmememiz gerekir. (Örneğin yoğun bir mutfak egzozu olan otelde odalara pencerelerden veya havalandırma kanallarından kokular yayılabilir.) Bu tür durumlarda egzoz havasındaki kirleticileri azaltmak gerekir. DıĢarıya kirleticilerin kontrollü ve yok edilebilir miktarlarda atılmasına dıģ hava kalitesi diyoruz. Yukarıda açıklanan operasyonlar mutfakta yoğun Ģekilde kirletici yayıldığını göstermektedir. sayfa 3

5 Mutfakta oluģan ısı kazancını incelediğimizde PiĢirmeden Aydınlatmadan Binadan Makinalardan Gıdalardan Havalandırmadan Ġnsanlardan ISI Isı kazancı olduğunu tespit ederiz. PiĢirme esnasında oluģan ısı kazancı oldukça yüksektir. Bu ısı kazancının havalandırma yöntemiyle atımı söz konusudur. Mutfaklardaki ısı kazançlarının çok büyük bir bölümü piģirme iģlemi esnasında oluģur. PiĢirme esnasında oluģan atık ısı resimden görüleceği üzere pek çok Ģekilde ortama yayılır. PiĢirme esnasında açığa çıkan ısının ortama yayılıģını azalttığımızda mutfaktaki ısı kazancını da azaltabiliriz. PiĢirme esnasında piģirme kaynağından çıkan atık ısı birkaç yöntemle ortama yayılır. Bu yöntemler Ģunlardır. Ocak ıģınımı Ocak iletimi Ocak taģınımı Davlumbaz iletimi Davlumbaz kaçak taģınımı Kanal iletimi PiĢirme esnasında ortama yayılan atık ısının miktarının azaltılması mümkündür. Bunun ile ilgili yöntemler Ģunlardır. PiĢiricilerin yalıtımının iyileģtirilmesi Davlumbazların yalıtımının iyileģtirilmesi Davlumbaz kaçaklarının azaltılması Kanal yalıtımının iyileģtirilmesi ISI Mutfaktaki ısı kayıpları da aģağıdaki gibi gruplandırılır. Egzozdan Binadan Davlumbazdan Havalandırmadan Gıdalardan dır. Yukarıda bahsedilenler duyulur ve gizli ısı kazanç kayıplarıdır. ISI Bunun dıģında mutfaklarda önemli boyutta nem kazanç ve kayıpları mevcuttur. NEM sayfa 4

6 Mutfakta oluģan nem kazançları aģağıdaki gibidir. PiĢirmeden Havalandırmadan Ġnsanlardan Gıdalardan NEM Mutfaktaki nem kayıpları ise Egzozdan Havalandırmadan Gıdalardan Binadandır. NEM Mutfaklarda ortama atılan yayılan yalnızca ısı ve nem değildir. Bunların yanında bol miktarda yağ buharları, kirletici gazlar, koku, duman ve bazı mikro organizmalarda ortama yayılır. Bu yayılan maddeler ortamın ve çevrenin kirlenmesine neden olurlar. Bu kirleticileri dolaysız kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bu maddeler ortama yayıldıktan sonra temizlenmesi hem çok zor ve hem de oldukça pahalıdır. Bundan dolayı, dolaysız kirleticilerin ortama yayılmadan toplanması ve kontrollü olarak yok edilmesi gereklidir. Dolaysız kirleticilerin yok edilmesinde genellikle iki yöntem kullanılır. Filtreleme Uygun ortama atma (havalandırma) Mutfaklarda dolaysız kirleticilerden baģka yüksek sıcaklık ve nem nedeni ile oluģan bazı kirliliklerde vardır. Bu tür kirleticileri dolaylı kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bunlar aģağıdaki gibi gruplanırlar. Kimyasal faaliyetler Bakteriler Maytlar (mite) Mantarlar YAĞ KĠRLETĠCĠ GAZLAR KOKU NEM ISI BOZULMUġ ATIKLARVE BAKTERĠLER KOKU MANTARLAR VE PARAZĠTLER sayfa 5

7 Mutfaklardaki ısı ve nem kazançları ve kayıplarının bilançosunu çıkardığımızda. Pek çok uygulamada yıl boyu pozitif sonuç verdiği, yani ihtiyaçtan fazla olduğu ve rahatsız edici ve riskli etkileri olduğu görülür. ĠĢte bu özelliğinde dolayı mutfaktaki aģırı ısı ve nemi bir baģka tanımla kirletici olarak değerlendirebiliriz. Bu tür kirliliklerin önlenmesi ortama yayılan ısının ve nemin azaltılması ile mümkündür. Ortamdaki nemin ve sıcaklığın azaltılması ise havalandırma veya soğutma iģlemleri ile yapılır. Bütün bunlardan görüleceği üzere ortamda oluģan kirliliği önlemek için Havalandırma Filtreleme Soğutma iģlemleri yapılmalıdır. Kirleticilerin ortama yayılmasından sonra toparlanması ve temizlenmesi; dağılmadan toplanması ve temizlenmesine göre çok daha zor ve maliyetlidir. MUTFAK HAVALANDIRMASI SĠSTEMĠ NEDĠR? Bir mutfakta oluģan kirleticilerin atılması ve mutfağın havalandırması için yapılan düzeneklere veya havalandırm cihazlarının donanımına havalandırma sistemi denir. Mutfak Havalandırma sistemleri iki ana yapıda gruplandırılır. Doğal havalandırma sistemleri ZorlandırılmıĢ havalandırma sistemleri Doğal Havalandırma Sistemleri Doğal havalandırma sistemleri havanın termal etkilerle bir mutfağın havalandırılması iģlemidir. Örneğin Kebapçı ocağının üzerinde bulunan davlumbazın sıcaklık farkı nedeni ile egzoz edilen havanın yerine mekanda bulunan basit pencereler kapılardan sızan hava bazı hallerde yeterli havalandırma için uygun olur. ZorlandırılmıĢ Havalandırma Sistemleri Mutfaklarda termal akışın havalandırma için yeterli olmadığı durumlarda mutfaklarda zorlanmış havalandırma sistemi kullanılır. Zorlanmış havalandırma sisteminde operasyon bölgelerinde egzoz yapılarak havalandırma yapılır. Yapılan egzoz havası miktarına yakın bir miktarda ortama kontrollü hava basılmalıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere zorlandırılmış mutfak havalandırmasında en az iki elemana İhtiyaç vardır. Mutfak havalandırması sistemi Egzoz sistemleri 1000m³/h o Davlumbaz o Kanal ve baca o Aspiratör 900m³/h Taze hava sisteminden oluģur. 100m³/h o Taze hava klima santrali o Kanal o Terminal üniteleri sayfa 6

8 Mutfak egzoz havasında kirleticiler ve kokular olması nedeni ile bunların istemsiz yayılımlarının önlenmesi çok önemlidir. Bu istemsiz yayılımın önüne geçebilmek için mutfaklarda gerek egzoz toplamasını gerek taze hava dağıtımını çok dikkatli ve hassas yapmak ve egzoz noktalarının ve genellikle mutfağın negatif basınçta bulunması gereklidir. ZorlanmıĢ havalandırmada ayrıca özellikle egzoz kanallarının kirlenme ve yoğuģma ve temizlenme sorunlarının çözülmesi ve yangın güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması gereklidir. Buradan da anlaģılacağı üzere mutfak havalandırması en az bir veya birkaç cihazdan oluģan kombine bir yapıdır. Bir baģka tanımlama ile mutfak havalandırma sistemi konfor havalandırması ile proses havalandırmasının karıģımı bir yapıdır. Mutfak havalandırmasındaki havalandırma ihtiyacı operasyon alanı, operasyon Ģiddeti ve havalandırma sisteminin bileģkesi olarak belirlenir. Yukarıda sayılan üç ana unsurdan birinin yanlıģ veya eksik olması durumunda havalandırma sistemi yetersiz ve sorunlu olur. Örneğin pek çok uygulamada ortamdan egzoz edilen hava miktarına uygun miktarda hava ortama verilmediği için yapılan egzoz yetersiz kalır ve çok büyük bir davlumbaz ve egzoz kanalına sahip olunmasına rağmen yeterli havalandırma yapılamaz. Egzoz Sistemleri 1. Davlumbaz 2. Kanal ve baca 3. Aspiratörlerden oluģur. Egzoz sistemlerinin belirlenmesi yapılırken dikkate alınması gereken hususlar Ģunlardır. Egzoz sisteminin ilk yatırım maliyeti Egzoz sisteminin iģletme maliyeti Egzoz sisteminin bakım maliyeti Egzoz sisteminin riskleri Egzoz sisteminin risk maliyeti Egzoz sistemini belirlenirken endirekt olarak dikkate alınması gereken hususlarda Ģunlardır. Taze hava sisteminin ilk yatırım maliyeti Ġç hava konfor Ģartlarının dikkate alınması Taze hava Ģartlandırma sisteminin (ısıtma soğutma) ilk yatırım maliyeti Taze hava ve Ģartlandırma sisteminin iģletme maliyeti Taze hava ve Ģartlandırma sisteminin bakım maliyetleri Egzoz sistemlerindeki endirekt harcamalar direkt harcamalardan çok daha yüksektir. Bundan dolayı direkt ve endirekt harcamaları birlikte irdelemek gerekir. DAVLUMBAZLAR Mutfakta oluģan kirleticilerin, kokuların, atık ısının ve oluģan nemin atılması veya filtre edilmesi için toplamaya yarayan donatıya davlumbaz denir. sayfa 7

9 Endüstriyel Mutfak Davlumbazları Davlumbaz seçimi mutfak havalandırması ve iklimlendirmesi sisteminin kilometre taģlarından biridir. Doğru yapılmıģ bir davlumbaz seçimi mutfak havalandırmasındaki ve iklimlendirmesindeki koku, gürültü, çevre kirliliği gibi pek çok sorunu çözerken mutfağa yapılacak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin ilk yatırımında ve iģletmesinde önemli tasarruflar sağlar. Uygun ve kaliteli yapılmıģ davlumbaz ve mutfak havalandırması uygulaması yangın risklerini en aza indirir, yangın kontrol ve söndürme sisteminin uygun yapılmasına olanak sağlayıp can ve mal güvenliğinin artmasını sağlar. Malzeme Mutfak davlumbazları sağlık açısından sorunsuz malzemeden olması gerekir. Bu nedenle paslanmaz çelik malzemeden olması önemlidir. Genellikle AISI 304 kalite malzemeden yapılırlar. Fazla alevli çalıģmalarının yapıldığı mutfaklarda ise AISI 316 kalite malzeme kullanılması tavsiye edilir. Ekonomik nedenlerle alüminyum malzemeden de davlumbaz yapılabilir. Galvaniz sac davlumbazlar genellikle gıda sektörü dıģında kullanılması uygundur. Yöntem Davlumbazların birleģme noktaları gizli ve görünmez olmalıdır. Davlumbazlar dıģarıdan bakıldığında estetik ve Ģık olmalıdır. Temizlik açısından kolay ulaģılabilir ve temizlenebilir olmalıdır. Tespit noktaları az ve gizli olmalıdır. YoğuĢma sıvılarının toplanacağı kanalları olmalı ve yoğuģma sıvıları drene edilebilmelidir. Egzoz çıkıģları yeterli miktarda ve yeterli kesitte olmalıdır. Davlumbazların montajı sağlam, stabil, olmalı herhangi bir oynama veya esnemeye müsaade etmemelidir. Yüzey Davlumbazların yüzeyi parlak, temiz, pürüzsüz olmalıdır. Estetik nedenlerle mat veya taģlanmıģ olabilir. Özel durumlarda aleve maruz kalan yüzeyler polyester tozu ile kaplanmalıdır. Drenaj Davlumbazlar yapıları gereği genellikle yoğuģma yapması gereken cihazlardır. Ancak yoğuģmanın davlumbazların yoğuģma bölgelerinde olması ve kontrollü bir Ģekilde boģaltılması gerekir. Davlumbazların yoğuģma yapma ihtimali olan yüzeylerinde sızdırmaz yoğuģma etekleri bulunmalıdır. YoğuĢma eteği yapma imkanı olmayan yüzeylerde ise yoğuģma oluģumunu önleyici tedbirler alınmalıdır. DAVLUMBAZLARIN SINIFLANDIRILMASI Davlumbazları aģağıdaki gruplarda sınıflandırabiliriz Malzemesine göre sınıflandırma Kullanım yerine göre sınıflandırma Konumlarına göre sınıflandırma Yapılarına göre sınıflandırma ÇalıĢma Ģekline göre sınıflandırma Malzemesine Göre Sınıflandırma Yukarıda açıklandığı üzere endüstriyel davlumbazlar yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılırlar kullanım sıklığına göre malzeme sınıflandırılması aģağıdaki gibidir. Paslanmaz davlumbazlar Alüminyum davlumbazlar Galvaniz davlumbazlar Boyalı davlumbazlar Paslanmaz Davlumbazlar Ağır hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından en iyi davlumbaz malzemesidir. Her türlü çetin kirler muhtelif temizleyiciler ile kolaylıkla temizlenir. IĢınım yolu ile ısı tutumları azdır. Korozyona dayanıklıdırlar. Paslanmaz çelik mutfak uygulamalarında ideal bir malzemedir. sayfa 8

10 Alüminyum Davlumbazlar Hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından iyi davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik ve itina gerektirir. IĢınım yolu ile ısı tutumları azdır. Korozyona dayanıklılıkları azdır. Paslanmaz çelik malzemeye göre daha ekonomik bir mutfak malzemesidir. Galvaniz Davlumbazlar Genellikle mutfak uygulamaları dıģında kullanılan kısa dönemli hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından dikkatli davranılması gereken bir davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik ve itina gerektirir. Paslanmaz çelik malzemeye göre ekonomik bir mutfak malzemesidir. Boyalı davlumbazlar Dekoratif nedenlerle kullanılan hafif ve orta hizmet iģlerinde kullanılan temizlik ve sağlık açısından özenli davranılması gereken bir davlumbaz malzemesidir. Temizlikleri özellik gerektirir. Kulanım Yerine Göre Davlumbaz Sınıflandırma Yapılan iģlemin Ģekline göre kullanılan davlumbazlar iki ana guruba ayrılır. Sıcak iģlem davlumbazları Soğuk iģlem davlumbazları Sıcak ĠĢlem Davlumbazları Sıcak iģlem davlumbazları mutfakların piģirme ve servis bölümlerinde kullanılır. Fırınlar, ocaklar, ızgaralar, yemek piģirme kazanları, sandviç makinaları, fritözler, piliç kızartma üniteleri (açık veya kapalı), buharlı piģiriciler, bu cihazların gazlı, elektrikli veya kömürlü olanları ve benzeri piģirme cihazlarının kullanımı sıcak iģlem davlumbazı gerektirir. Sıcak ĠĢlem Davlumbazlarının Konumlarına Göre Sınıflandırılması Duvar tipi Ada tipi (tek emiģli) Ada tipi (çift emiģli) KaĢ tipi Konsol tipi Set üstü tip Duvar Tipi Davlumbazlar Duvara dayalı piģirme ünitelerinde kullanılır. Yaygın kullanım özeliğine sahiptir. Davlumbazın bir yüzeyinin duvara dayalı olması koanda etkisi ile egzoz kabiliyetinin artmasını sağlar. Ġki veya üç tarafının kapalı olması aynı etki ile egzoz kabiliyetini çok daha fazla artırır. Ada tipi Davlumbazlar Dört tarafı açık piģirme gruplarında kullanılır, filtreler ortada ve çift taraflı olarak çalıģır. Ada Tipi davlumbazlar yapıları bakımından iki alt guruba ayrılırlar. Duvar Tipi Ada tipi Davlumbazlar (Tek EmiĢli) Tek emiģli Ada tip davlumbazların geniģliği 2500 mm geçmez. Ada Tipi (Tek EmiĢli) sayfa 9

11 Ada Tipi Davlumbazlar (Çift EmiĢli) Çift emiģli Ada tip davlumbazların geniģliği daha fazladır mm kadar olabilir. Ada Tipi (Çift EmiĢli) Konsol Tipi Davlumbazlar Bu tip cihazlar kızartma ve ızgara uygulamaları gibi yoğun ve farklı yüksekliklerde yapılan ĠĢlemlerde kullanılırlar. Filtreler operasyon yüzeyine daha yakındır. Genellikle üç tarafı kapalıdırlar. Duvar tipi davlumbazlara göre egzoz debileri daha düģüktür. KaĢ Tipi Davlumbazlar fırın ve benzeri uygulamalarda kullanılan bir davlumbaz tipidir. KaĢ tipi davlumbazlar Ģekilde görüldüğü gibi cihazın hemen üzerine monte edilirler Konsol Tipi Tezgâh Üstü Tipi Davlumbazlar Servis tezgâhlarının üzerinde yakın mesafeden emiģ yaparak çalıģırlar. KaĢ Tipi Tezgah Üstü Tip Soğuk ĠĢlem Davlumbazları Soğuk iģlem davlumbazları mutfakların bulaģık ve servis bölümlerinde kullanılır. Hafif ve orta ağırlıktaki iģler için kullanılan genellikle filtresiz davlumbazlardır. Davlumbazın iç yüzeyinde yoğuģan suların toplanması için düzenek bulunmalıdır. Bu davlumbazlar ayrıca çamaģırhanelerde de kullanılır. Soğuk ĠĢlem Davlumbazı (YoğuĢmalı Tip) sayfa 10

12 Davlumbazlarının yapılarına Göre Sınıflandırılması Farklı Ģekillerde imal edilirler. Filtresiz Davlumbaz Filtreli davlumbaz YoğuĢmalı tip davlumbaz Filtresiz Davlumbazlar Çok fazla su buharı ve dumanın olmadığı yerlerde çay ocakları, servis mahalleri gibi yerlerde kullanılırlar. Filtreli Davlumbazlar Yoğun su buharı veya benzeri atıkların bulunduğu mekânlarda kullanılırlar. Bacaya buhar gidiģini engelleyip egzoz kanalındaki akıntıları önlerler. YoğuĢmalı tip davlumbaz Su buharı veya benzeri atıkların bulunduğu mekânlarda kullanılırlar. Bacaya buhar gidiģini engelleyip egzoz kanalındaki akıntıları önler. Filtreli davlumbazlara göre daha ekonomik ve iģletme basınçları daha düģüktür. Yağ buharının bulunduğu ortamlarda yoğuģmalı tip soğuk iģlem davlumbazları kullanılmamalıdır. YoğuĢmalı tip soğuk iģlem davlumbazlarında yandaki resimde görüleceği üzere davlumbazın içinde havayı hızlı ve türbülanslı bir Ģekilde akıtan yarıklar (slotlar) vardır. Bu yarıklar dan geçen nemli hava metal yüzeye çarpınca bir miktar yoğuģur. YoğuĢan su hava akıģı nedeni ile buharlaģır iken metali daha fazla soğutur ve daha fazla su yoğuģmasına neden olur. Bu sayede davlumbazın yarıklarında ortamdan takriben 5º~10C daha soğuk bir yüzey oluģur bu yüzeydeki YoğuĢan sular bacadaki yoğuģmaları önler. YoğuĢmalı tip davlumbazdaki yarıklar davlumbaz içine giren nemli havanın davlumbazdan kaçmasını da en az seviyeye indirir. ÇalıĢma ġekline Göre Davlumbaz Sınıflandırması Davlumbazları çalıģma Ģekline göre iki bölümde sınıflandırabiliriz. Klasik Davlumbazlar Yüksek Performanslı Davlumbazlar Klasik Davlumbazlar Genellikle küçük yapılarda ve basit mutfaklarda kullanılırlar. Kullanım amacı ve yerine uygun yağ filtrelerini genellikle bünyesinde barındırırlar. Klasik davlumbazlarda davlumbaz ağzındaki hava giriģ hızı davlumbazın tipi, konumu ve altında yapılan operasyonun çeģidine göre 0,25 m/s ile 0,85m/s arasıda değiģirler. Klasik davlumbazların çalıģması esnasında egzoz edilen havada oluģan kaçaklar ortama istenmeyen ısı ve koku yayılmasına neden olabilirler. Bu istenmeyen yayılımın azaltılması egzoz havası debisini artırmakla kısmen mümkün olabilmektedir. Bu debi artıģı mutfakların geometrisi içinde pek çok sendromlara ve ilk yatırım, iģletme maliyetlerinin artmasına neden olur. sayfa 11

13 Klasik davlumbazlarda filtreler genellikle davlumbazın iç yüzeyinde bulunurlar, çok geniģ davlumbazlarda filtreler dıģ yüzeyde olabilir. Egzoz Havası Aspiratör Sistemi Davlumbaz Filtresi Filtreler Ġç Yüzeyde Filtreler DıĢ Yüzeyde Yüksek Performanslı Davlumbazlar Yüksek performanslı davlumbazların temel amaçları ısı ve koku yayılımını minimize etmek ve egzoz debisini azaltmaktır. Bu iģlemin gerçekleģmesi durumunda mutfaktan atılan ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının miktarı en aza indirilmiģ olur. Yüksek performanslı davlumbazlarda EmiĢ kabiliyeti artar Davlumbaz kaçakları azalır Egzoz Havası Taze Hava ĠyileĢtirme Havası sistemi Aspiratör Sistemi Davlumbaz Filtresi Sonuç olarak ta çok önemli enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yüksek performanslı davlumbazlar egzoz debisini azaltabildikleri için ve ĢartlanmıĢ hava egzozunu azaltabilme özelliği ile mutfakta yapılacak toplam ısıtma, soğutma, havalandırma, iģlemlerinin ilk yatırım ve iģletme maliyetlerinde %50 ye varan tasarruflar sağlanabilir. Yüksek performanslı davlumbazlar gerek ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse klasik davlumbazlara göre daha teferruatlı ve karmaģık montajlarına rağmen ilk yatırım ve iģletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar. Kaliteli yüksek performanslı davlumbazlar ve bunların doğru uygulamaları mutfakta iç hava kalitesinin ve uygun egzoz filtresi kullanım kolaylığı sayesinde egzoz edilen dıģ hava kalitesinin artmasını sağlar. sayfa 12

14 Uygun yapılmayan yüksek performanslı davlumbaz uygulamaları enerji tasarrufunu ortadan kaldırdığı gibi mutfaktaki sunum kalitesini bozabilir veya çeģitli rahatsızlık ve kazaların sebebi olabilir. Yüksek performanslı davlumbazlar bilinen dört farklı uygulaması vardır. Ġçten üflemeli DıĢtan üflemeli Alttan üflemeli Üstten üflemeli İçten Üflemeli Önden Üflemeli Alttan Üflemeli Üstten Üflemeli Bu uygulamalar tek tek uygulandığı gibi bazı hallerde iki uygulama birleģtirilerek uygulanabilir. Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Ġçten üfleme davlumbaz egzoz debisini azaltmak için kullanılır. Uygun yapılan bir içten üfleme davlumbaz egzoz debisini %30 oranında azaltabilir. Bazı literatürde içten üflenen hava egzoz havasının %85 i kadar olabileceği belirtilmektedir. Bu tür bir çalıģmanın son yıllarda yapılan araģtırmalarda enerji tasarrufuna katkısı olmadığı tespit edilmiģtir. Ancak uygun yönde ve uygun hızla yapılan %5~10 civarında içten üflemelerde egzoz havalandırma debisini azalttığı çeģitli deney ve gözlemler ile tespit edilmiģtir. Bu konuda yapılan bir CFD (Computational Fluid Dynamics) benzetim çalıģması aģağıda anlatılmıģtır. Genellikle pastane ve soğuk mutfak gibi klimatizasyonun ve soğutmanın önemli olduğu mekanlarda kullanılması önerilen bir davlumbazdır. Önden Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Önden üfleme ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmıģ bir üfleme mekân havası ile en az miktarda karıģır ve en fazla enerji tasarrufu sağlar. Önden üfleme hızlarının iyi ayarlanmaması durumunda mahal havası ile tam karıģan egzoz havası enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. sayfa 13

15 Alttan Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Atlan üflenen miktar kadar ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmamıģ bir üfleme mekân havası ile karıģır ve enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. Ġyi yapılmamıģ bir alttan üfleme ocak sönmesi v.b. kazalara ve servis bozukluklarına neden olur. Üstten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlar Üsten üfleme ĢartlandırılmıĢ egzoz havasının atımını azaltır. Ortama yayılan koku ve ısıyı azaltır. Ġyi yapılmıģ bir üfleme mekân havası ile en az miktarda karıģır ve en fazla enerji tasarrufu sağlar. Üstten üfleme hızlarının iyi ayarlanmaması durumunda mahal havası ile tam karıģan egzoz havası enerji tasarrufunu ortadan kaldırır. Üfleme hücresi çıkıntısından dolayı fazla yer iģgal ederler. Üfleme havasının direkt üsten üflemesi operatörün (aģçının) konforunu bozmaktadır. Endüstriyel havalandırma uygulamalarda ağırlıkla tercih edilen ve Amerikan endüstriyel mutfak havalandırması ekolünde yaygın kullanılan bir davlumbaz tipidir. Ġçten Üflemeli Yüksek Performanslı Davlumbazlarda Egzoz Debisinin Azaltılması Yandaki resimde görüldüğü gibi davlumbazın iç yüzeyinden filtreye doğru bir miktar hava FĠH (FormlandırılmıĢ Üfleme Havası) üflenmektedir. Bu üflenen havanın davlumbazdaki egzoz havası kaçaklarını nasıl önlediği sanal ortamda yapılan bir grafik simülasyonu CFD (Computational Fluid Dynamics) ile aģağıda gösterilmiģtir. AĢağıdaki grafiklerden her iki grafikte de hava debisi, ocak yüzey sıcaklığı oda ortam sıcaklığı, davlumbaz büyüklükleri ve davlumbaz iç profili sabittir. Yani tüm veriler aynıdır. Birinci grafikte FĠH yoktur. Ortam sıcaklığı takriben 28ºC civarındadır. Ortada görülen siyah tabla ocağı simüle etmektedir ve yüzey sıcaklığı 190ºC tır. Her iki grafikte davlumbazdaki hava debisi klasik davlumbaza göre %30 azaltılmıģ hava debisi kullanılmaktadır. FĠH olmayan grafikte davlumbazın üst kenarından ortama sıcak egzoz havası yayılmaktadır. Grafiğin sol tarafında görüldüğü üzere bu kaçak egzoz havası ortamın sıcaklığını alt tarafta 60ºC üst tarafta ise 80ºC civarındadır bu durum bize klasik davlumbazlardaki kaçakların boyutu hakkında bilgi vermektedir. sayfa 14

16 Ġkinci grafikte FĠH vardır. FĠH havasını üflemeye baģladığımızda (yukarıdaki grafik) kaçaklar tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sonuç bize göstermektedir ki FĠH havası ile klasik davlumbazlardaki kaçakları ortadan kaldırabilmek mümkündür. Egzoz hava debileri klasik davlumbazlara göre %30 daha düģüktür. Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbaz Havalandırmalı Yüksek Performanslı Davlumbazlar genellikle Ilıman iklimlerde kullanılan enerji tasarrufu oldukça yüksek davlumbazlardır. Egzoz edilen ĢartlanmıĢ hava miktarını oldukça azaltan bir davlumbazdır. Havalandırmalı yüksek performanslı davlumbazlar genellikle sıcak mutfaklarda kullanılması önerilen bir davlumbazdır. %5-10 Mutfaktaki enerji tasarrufunu artırdığı gibi iyi bir uygulama ile mutfağın sağlık kalitesini artırır. Max % 50 Havalandırmalı yüksek performanslı davlumbazlarda üfleme havası sıcaklığı önemlidir. Doğru yapılan yüksek performanslı havalandırmalı davlumbaz uygulaması ekonomik avantajlarının yanında mutfakta çalıģanların konforunu da arttırır. Sonuç olarak ta sağlıklı ve konforlu mutfaklar sağlar. Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbaz Konsol Tip Yüksek Performanslı Davlumbazlar klimalı ızgara ve kızartma mutfaklarında, dar mutfaklarda, fast-food mutfaklarında, kullanılması tavsiye edilen bir davlumbazdır. Yapısı gereği davlumbazın mekana yaydığı ısı minimize edilmiģtir. Bu tür davlumbazların kullanıldığı klimalı restoran mutfaklarında enerji tasarrufu yüksek olduğu gibi kokunun mekana yayılması da minimize edilmiģtir. %5-10 sayfa 15

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TESKON 2015 / YALITIM SEMĠNERĠ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 2 ĠÇĠNDEKĠLER TIG KAYNAĞI... 3 TIG Kaynağında Kullanılan Gazlar... 3 Akım Türü ve Kutuplama ġekli... 5 TIG Torcu... 6 Tungsten Elektrodlar... 7 TIG Kaynağında Kullanılan

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge AVRUPA KOMĠSYONU Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge Aralık 2001 I II UYGULAMA ÖZETĠ Endüstriyel

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ortam Havasının Özellikleri Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU EKO OKUL PROJESİ ENERJİ TASARRUFU KONUSU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMASI EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER Sahip olduğumuz para, zaman, enerji v.b. kaynaklarımızı; Mümkün olduğunca

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ DĠZEL MOTORLARI 525MT0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ OTOMOTĠV PERĠYODĠK BAKIMI 525MT0125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ KİMDİR? Sağlık Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli yönetmeliğinde havuz suyu

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı