MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR"

Transkript

1 Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/ tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLME si VE OYLANMASI SONUNDA: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin l1l11/20l3 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin) günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; 08 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 66. maddesi ile 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan l340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun birinci maddesi değiştirilerek "Belediye Meclis ve Encümenleri' nin kendilerine Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir sürede verilebilir. Belediye encfuneni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır." hükmü getirilmiştir Sayılı Kabahatler Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş, anılan kanunun 32. maddesi (emre aykırı davranış) ile 1608 Sayılı Kanun kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin) günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili teklifın, İdaresinden geldiği şekli ile kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından oy birliği karar verilmiştir. Denilmektedir. Yapılan Müzakereler Sonucunda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 'nın 1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin), günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEsİ ZABıTA DAİREsİ BAŞKANLIGI ZABıTA TEMBİHNAMESİ (BELEDİYE EMİR VE YASAKLARINI UYGULAMA YÖNETMELİGİ) BİRİNcİ BÖLÜM AMAÇ-KAP SAM-DAY ANAK GENEL HÜKÜML~./.. i- i

2 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR AMAÇ: (2) 1- a) Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde ilimizin düzenini, Kent halkının sağlık ve huzurunu korumak, b) Kent halkının mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM: 2- a) Bu Yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan müesseseler, çalışanları ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın hizmet gören ve ikamet eden kişi ve kurumları kapsar. b) Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herkes uymak zorundadır. HUKUKİ DAYANAK 3- Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun IS.Maddesinin (b) fıkrası ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİcARİ FAALİYETLERLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4- Tüm işyerlerinin ve depoların Belediyelerden işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alması zorundadır Sayılı kanuna tabi tüm işyerlerinin, hafta tatili ruhsatı alması zorunludur. 6- işyerleri, işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapamazlar. 7- Tüm işyerleri ve ticari taşıma araçlarının, işin niteliğine göre işyeri ile ilgili ruhsat, hafta tatili çalışma ruhsatı, fıyat tarife listesi ve benzeri belgeleri, kontrole gelen memurların ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asması zorunludur. 8- Tüm işyerlerinin, denetimler sırasında denetim görevlilerine ibraz etmek üzere Esnaf Kontrol Defteri bulundurması zorundadır. 9- Gıda satışı yapan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanlarının işyerinde hazır bulundurulması zorunludur. 10- Umumi Tuvalet faaliyeti gösteren işyerleri hariç, ruhsata tabi olan işyerlerinde müşteri tuvaletlerinin ücrets~' olması ve tuvalet yerlerini göstermek amacıyla yönlendirme tabelası bulundurulması zorunludur..i.. "

3 (3) 11- işyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur. 12- Tüm işyerlerinin çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemleri alması zorunludur. 13- Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin artezyen ve kuyu suyu kullanması 14- 'içkili Yer' kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi 15- Yıkanmadan yenilen gıda ürünleri ve unlu mamullerin, kapalı camekanlarda ve sağlıklı (hijyenik) şartlarda satılması zorunludur. 16- Canlı müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik izin Belgesi almaları zorunludur. 17- Resmi Bayramlarda, tüm işyerlerinin Bayrak asması zorunludur. 18- Lokanta, restaurant, kafe vb. işletmelerde, kırık, eski, kirli, çatlak bardak, tabak, çatal, bıçak vb. malzemeler kullanılması 19- işyeri sahipleri ve seyyar satıcılar, denetimler sırasında zabıta memurlarına mukavemette bulunmayacaklardır.. 20-işyerlerinin tente, pergola gibi gölge amacıyla kullanılan malzemelere ürünlerini asarak sergilemeleri 21-Ticari işletmelerin mal indirme ve yükleme esnasında Kamuya ait yaya kaldırımlarım işgal etmeleri FIRINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 22- Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi 23- Fırınlarda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması zorunludur. 24- Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştırılması 25- zorunludur. Gld~ ~~ yerlerindeki banyo ve WC'lerin önünde steril paspas bulundurulması 1v./..

4 (4) 26- Gıda üretim yerlerinde yataklıanelerin dışında işçi yatırılması, kıyafet değişim yerleri dışında, kıyafet değişimi yapılması 27- Fırınların un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallarının duvar ile zeminden, en az 20 cm mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur. 28- Fırınlarda un depoları, bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır. 29- Fırınlarda kirli ve yırtık pasa bezi kullanılması 30- Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir. 31- Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır. 32- Ekmek fırınlarında, hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurulması zorunludur. 33- Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekrar satmak 34- Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır. 35- Patiserilerde, somun ekmek ve pide imal edilmeyecektir. 36- Pişirim ve pide fırınlarında, somun ekmek üretilmeyecektir. 37- Somun ekmek fırınlarında, pide ekmeği üretilmeyecektir. KASAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 38- Kasap dükkanıarında deri, sakatat ve iç yağı bulundurulmayacaktır. 39- Kasaplar etlerini buzdolabının dışında teşhir etmeyeceklerdir. 40- Kasap dükkanıarında ve alışveriş merkezlerinin et reyonlarında hazır kıyma bulundurulmayacaktır. 41- Kasap dükkanlarında, kümes hayvanlarına ait et ürünleri satılmayacaktır. 42- Kasaplar, tek tırnaklı hayvan kesmeyeceklerdir. 43- Kasaplar, yetkili kurumlardan izinsiz sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir. 44- Kasaplar, açıkta et nakil etmeyeceklerdir. 45- Kesim ha anlarının şehir içerisinde yaya olarak nakledilmeleri yasaktır..i..

5 OTELLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER (5) 46- Oteller odaların kaç kişilik olduğunu belirtmek zorundadır. 47- Oteller odalarında telefon, terlik bulundurmak zorundadırlar. 48- Oteller, odaların banyo, tuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatmayı sağlayacaklardır. 49- Oteller oda numaralarını kapı üzerinde belirteceklerdir. GEzİcİ VE SABİT SATICILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 50- Belediyelerce izin verilmeyen yerlerde, sabit ya da gezici (seyyar) satıcılık yapılması 51- Belediyelerce izin verilen mevsimlik ya da daimi satış tezgahlarının, işin niteliğine göre Belediye tarafından çıkarılan ya da çıkarılacak olan yönetmeliklere uyması zorunludur. 52- Sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah sergi ve benzerlerinin, Belediye tarafından verilen süre sonunda kaldırılması zorunlu olup; süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi, tezgah ve benzerleri Belediye tarafından kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir. TRAFİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 53- Ukome Kararları ya da Belediyemizce Araç Trafiğine kapatılan cadde ve sokaklara izin verilen saatler dışında yasak kapsamına göre araç, motosiklet, bisiklet, el ve hayvanlar tarafından çekilen arabaların girmesi ve park etmesi 54- Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilrnesi HURDA, ODUN, KÖMÜR, KUM, ÇAKıL, MALZEME DEPOLARI VE SATIŞ YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 55- Şehir içerisinde, meskun mahallerde ve boş arsalarda odun, kömür. kum, çakıl ve hurda depoları açılamaz ve bu tür malzemelerin satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz. 56- Kömür satış yerlerinde, belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapılabilir. Açıkta dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. 57- Sıvılaştırılrnış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla miktarda yanıcı, parlayıcı ve pat1ayıcısd\ :UIUDdurulmaSl ~./..

6 (5) HALKıN HUZUR VE ESENLİGİ GÜNLÜK YAŞAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 58- İskele, meydan, cadde, sokak, park ve toplu taşıma araçlarında seyyar çalgıcılık yapılamaz. 59- Yerleşim alanların bulunduğu yerlerde Pazar Günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat işleri, belediyece verilen izin dışında sabah saat lo.oo'dan önce yapılamaz. 60- Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile satış ve ilan, reklam yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, eğlence, düğün vb. organizeler düzenlemek 61- İşyerleri, pasajlar, iş hanları ve apartmanlara ait ortak kullanım alanları, koridor, antre, merdivenler ve altları ile geçişe ait yollar işgal edilemez. 62- Apartman, pasaj, iş hanları vb. yerlerin otomat, varsa asansörlerinin arızalar dışında çalıştırılmaması 63- Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek için Zabıta Memurlarına veya görevlilerine mukavemette bulunmak 64- Ruhsatlı olarak faaliyet gösteren otopark alanları dışında, park halindeki araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücretleri almak 65- Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun grupları ile diğer eklentilere zarar vermek, buraları işgal etmek ve kirletmek 66- Belediye tarafından dikilen ağaçlara zarar vermek 67- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması zorunludur. 68- Belde sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek 69- İtfaiye Yangın musluklarından amacı dışında su alınması ve kullanılması 70- Genel çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaat için veya cadde ve sokak temizliği için su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak 71- Valilik, Dernekler Masasından izin almadan bağış ve yardım toplamak 72- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şey~ır. açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak.i.., ~

7 (6) 73- Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına.köprü, iskele,istasyon, park, yeşil alanlara camekan, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak 74- Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda, herkes tarafından kolayca görülebilecek yerlere, sigara içmenin yasak olduğunu belirten 'SiGARA içmek YASAKTIR' levhasının asılması zorunludur. 75- Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek 76- Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek 77- Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi varsa yağmur suyu kanallarına bağlatılması, Ayrıca mesken ve işyerlerinde kullanılan klimalardan oluşan sıvıların, insanlara ve çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde tahliye edilmesi zorurıludur. 78- Binek ve koşum için bulundurulan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilmemesi ve bunun için gereken önlemlerin alınması zorunludur. 79- Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması 80- Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç yıkanması 81- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, içki içmek ve buralarda yatmak 82- Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının, müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur. 83- işyerlerinde, kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur. 84- Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine zarar verrnek 85- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürrnek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulurırnak, her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek 86- Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, özel yapılmış alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak, tüfekle atış talimi yapmak 87- Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engelolacak demir, kazık, zincir ve beton blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması, karayolu ile kaldırım aras a motorlu araçların çıkanıınas~demir veya beton malzeme ile rampa oluşturulına~ '-

8 (7) ÇEVRENİN TEMİZLİGİ VE DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 88- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması zorunludur. 89- Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, buralarda kabuklu çerez satılması ve yenilmesi 90- Cadde ve bulvarlarda, her türlü hafriyatın taşınması esnasında, gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Taşıma esnasında branda çekmek gibi önlemler alınmadan yola çıkmak, cadde ve sokakları hafriyat artıkları ile kirletmek 91- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak 92-Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak 93- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır. 94 Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen; A) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları, B) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski eveşyaları yanıcı maddeler, c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, D) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, E) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları, F) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz. 95 Özelolarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz. 96Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerinin alınması zorunludur. 97 Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerlerin boyandığı zaman, çevre binalara ve gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur. 98 Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek 99 Bina te. liğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve yollara ve yaya kaldırı ına akıtılamaz../..

9 SAYI: 347 MERSİN (8) 100-Belediyemizden hafriyat izni almadan hafriyat yapmak 101 İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak 102-Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu akıntısı gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü olumsuzluğu gidermeleri zorunludur Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak 104- Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek (Yapıldığı takdirde Belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) 105- Ekmek, salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve ateş yakmak 106- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler yıkamak 107- Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek 108- İnşaatıarda tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya kaldırımların vasfı bozulamaz, tahrip edilemez İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin tahta perde veya duvar ile kapatılarak muhafaza altına alınması zorunludur Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak yol ve kaldırırnlara zarar vermek 112- Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi 113- İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları iş bitiminde temizlemeleri ve onarmaları zorunludur İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güv~~'k' tedbirlerini almadan k,\tl dökülmesi veya bekletilmesi ~ j ~.

10 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR (9) 115- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve İzin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi 118- Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri atıklar atmak 119- Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması 120- Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması GÖRSEL KİRLİLİK -İLAN VE REKLAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 121- Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması 122- Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak 123- Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması 124- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afış ve benzerlerinin asılması EVCİL -SOKAK -KÜMES VE AHIR HAYVANLARı İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 126- Kent içerisinde kümes ve ahır yapmak, ticari amaçlı kümes ve ahır hayvanı beslemek, bu hayvanları kent içinde otlatmak, gezdirmek ve satışa sunmak Kent içerisinde Çevreye rahatsızlık vermemek ve sağlık kartları, aşıları zamanında yapılmak suretiyle süs hayvanlarının buı~ı 5199 sayılı yasaya.~bidir. ~

11 (10) 127- Evcil ve süs hayvanlarının, Belediyelerce kurulan beslenme odakları dışında beslenmesi, sokaklara başıboş bırakılarak park ve bahçelere zarar verdirilmesi ve tuvalet ihtiyaçlarının halkın eğlence ve dinlenme, oturma ve yemek yerleri, oyun ve açık spor alanları ile yeşil bitki örtüsünün bulunduğu kamuya açık alanlarda giderilmesi 128- Menşei Şahadetnamesi olmayan hayvanların şehir içine sokulması ve nakledilmesi 129- Kurban bayramlarında komisyonca belirlenen yerler dışında ve başka zamanlarda ise yetkili idarelerce izin verilen yerler dışında hayvan satışı ve kesiminin yapılması 130- Bulaşıcı hastalıklar sonucu veya şüpheli olarak ölen hayvanların, sahiplerinin bu tür vakaları belediyemize bildirmeleri zorunludur. PAZARYERLERİNİN DÜZENİ VE UYULMASı İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 131- Pazarcı, pazaryerine ait araç gereci, tesisi ve pazaryerinin zeminini tahrip edemez Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir Pazarcıların, pazaryerıerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standartlarda temiz iş önlüğü giymesi, yaka kartı takması zorunludur Pazarcının, kendisine tahsis edilen yerde izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapması 135- Pazarcı, bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır Pazar kurulduğu anlarda, pazar alanına araçla girilmesi 137- Pazarcı, kendisine tahsis edilen pazaryeri tezgahında, gelen müşteriye kaba hareketlerde bulunamayacağı gibi çalıştırdığı personelin gelen memur ve müşteriye davranış şeklinden de sorumludur Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda, pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda satış yapılması 139- Pazarlarda, etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler satılması sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur Yaylı ve asma terazi kullanılamaz. 142-pazarc~itimine müteakip,p~r"'erinde hiçbirmalve maı#ama

12 (11) 143- Pazaryerinde sebze ve meyve dışında, yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz Pazarcı, Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini, Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal satılamaz Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış yapmak 146- Su ürünleri satış yerleri, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yönetmeliği'ne uygun olacak ayrıca su ürünleri ile et ürünlerinin satıldığı yerlerde ilk yardım malzemesi bulundurulacaktır Pazarcı, yanında çalıştırdığı personeli Belediyeye bildirmek zorundadır. Bildirim esnasında personeline ait -2 Adet Resim -Nüfus Cüzdanı Örneği -İkametgah İlmuhaberi -Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu (gıda satanlar için) Zabıta Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, sigara içmesi ve rahatsız edici davranışlarda bulunmaları 149- Pazarcılar satışa sundukları ürünlere, fiyat etiketi koymak zorundadır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik yarım kilosu vb. ifade kullanılması yasak olup, fiyatların adet ya da kilogram üzerinden yazılması zorunludur Pazarlarda, çığırtkanlık yapılması ve ses yükseltici cihazlarla satış yapılması 151- Pazarcıların, kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak geliş-geçişi engellemeleri, tezgah arkalarında istiflediği ürünlerin dışarıya taşması 152- Belediye, pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye, pazarcıların beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğu hakkında her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir Pazarcılar, aynı kap veya ambalaj içerisinde değişik kalitede veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal satamazlar. MEZARLIKLAR İLGİLİ HÜKÜMLER 154- Beıe~ belidenen mezarlık 71",ının dışında, mezarlık alanlannın oluştu

13 (12) 155- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb engellere çıkmak, tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak, oturmak, çiçek, fidan, ağaç vb bitkileri koparmak, sökmek, mezarlar üstüne konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar dışında gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükununu bozmak, mezarlıklara zarar vermek 156- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi 157- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun Mezarlıklara girilmesi 158- Mezarlıklarda belediyelerden izin belgesi vb belgeleri almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak 159- Mezarlıklarda, Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur'an okumak 160- Mezarlık içerisinde her çeşit kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak OTOGAR (TERMİNALLER) HÜKÜMLERİ 161- Otogar içinde sefere çıkacak otobüslerin, minibüslerin ve servıs araçlarının temizlik hususundaki tedbirlerini alması zorunludur Yolcu almak için perona giren araçların ön camına gidileceği yeri ve hareket saatini gösterir levhanın asılması zorunludur Otobüslerin hareket saatinin Otogar müdürlüğüne bildirmesi, hareket saatinden yarım saat önce otobüsü perona girmesi, tam hareket saatinde peronu terk etmesi ve hareket ederken araç kapılarının kapatılması zorunludur Otobüslere parlayıcı, patlayıcı, bulaşıcı ve kötü kokular yayıcı nitelikte eşya ve yük alınmaması, her yazıhanenin araç peronda iken gelen bagaj ve paketleri, araca binerken ise yolcuları detektör ile araması zorunludur Otogarda firma yazıhanesi olan veya olmayan minibüs gibi yolcu araçlarının çıkış fişi, ikaz fişi vermemek için, otogar içine girmeyerek otogar dışında yolcu almaları 166- Otogar içerisinde kendi adlarına tahsis edilen yazıhaneler dışında korsan bilet satışı yapılması, sefere çıkacak otobüs ile irtibat bürolarından yolcu alınması, şehrin muhtelif yerlerinde servis aracı ile yolcu verilmesi 167- Otogar içerisinde yolcu sağlamak amacı ile çığırtkanlık yaptırılması. değnekçi, simsar vb. gıbı yolculan rahats~oneı çalıştınlması ).~aktır., ~ ~.

14 (13) 168- Yürürlükteki Otogar Müdürlüğü Yönetmeliğinin l-t.maddesine uygun olarak bilet düzenleyip, Otogar Müdürlüğüne bildirilen tarih ve saatte hareket edilmesi zorunludur Otogar sınırları içerisinde otobüs ve araç bakım onarımı veya temizlik yapılması 170- Otogar içerisinde otobüs, minibüs, midibüs, özel araç, yazıhane, firma, kooperatifler tarafından yüksek sesle müzik dinlenilmesi ve müzik aletleri çalınması 171- Otogar içinde bulunan bilet satış yerlerinde ( yazıhanelerde ) Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden onaylı yolcu taşıma tarifesinin görülecek şekilde asılması zorunludur Otogar içerisinde bulunan bilet sayış yeri yazıhane ve işyerlerinde yatılması, alkollü içecek alınması, parlayıcı, patlatıcı madde bulundurulması, çay-kahve yapmak için ocak ve tüp bulundurulması ( çay-kahve satan işyerleri dışında) 173- Firma yönetiminin belirleyeceği ve Firma çalışanlarının giymesi zorunlu olan tek tip elbisenin, temiz ve ütülü olması, ayrıca görünür bir yerinde muhatabın adı ve soyadı, çalıştığı fırma ve işletmenin adı ve ambleminin bulunması zorunlu olup; otogar içerisindeki yazıhanelerde ve işyerlerinde personel dışında ilgisiz kimselerin bulundurulması 174- Otogar içerisindeki bilet satış gişeleri, firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve işyerlerinin kendi çevre temizliğini sağlaması zorunlu olup; söz konusu işyerlerinin ön ve arka kısmına sandalye koyulması ve etrafına çöp dökülmesi 175- Otogar içerisine izinsiz girilmesi, trafiğin engellenmesi, park yasağı olan alanlara park edilmesi 176- Otobüs terminalinin düzenini, güvenliğini, diğer hususlarla ilgili denetim ve kontrol görevi yapmakta olan Belediye görevlisi ve yetkililerin çalışmaları esnasında engellenmesi, görevlilere hakaret veya tehdit edilmesi suç olup; istenilmesi halinde gerekli evrakların ibraz edilmesi zorunludur Otogar içerisinde ve dışında bulunan Belediyemize ait bilumum taşınır veya taşınmazlara, Belediyemize ait araçlara zarar verilmesi suçtur Firma, yazıhane, kooperatif yetkilileri, gideceği yeri, kalkış tarih ve saatini, araç sayısını, sefer sayısını her ayın i'inde (Birinde) Otogar Müdürlüğüne bildirmek zorundadır Karayolları taşıma yönetmeliğinin SO.maddesinin 3.bendine göre yazıhanelerde yolculara ait olanlar dışında paket, koli ve eşya bulundurulması yasak olup; bagaj ücreti dışında vatandaştan kendisine ait paket, koli ve eşya için ücret talep edilmesi 180- Firma ve yazıhane otobüsüne aldığı her parça bagaj için etiket koyması zorunlu olup; kalkış yerinden varış ~ar söz konusu bagajdan başta araç sahibi, firma ve yazılıane sahipleri sorumludur../.. "- -

15 (14) 181- Firma yazılıane, kooperatif ve işyeri sahipleri yanlarında çalıştırdıkları personellerin her hareketinden Otogar yönetimine karşı doğrudan sorumludur. Firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri sahipleri Otogar Yönetiminin uygun bulmadığı kişiler, işyerlerinde çalıştıramayacakları gibi, söz konusu mükellefler çalıştırdıkları personelin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, sabıka kaydı ve iş başvuru formlarını her yılın Ocak ayında Otogar Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır 182- Firma, yazıhane, kooperatif yada kendi adına kayıtlı olmayan, protokolü bulunmayan ve Otogar Müdürlüğüne bildirmeyen işletmeler, otobüs, minibüs ve servis araçlarını Otogar içine alamaz, Otogar dışında bekletilerek yolcu verilemez, çıkışı olsa dahi otogar dışından gönderemez Otogar içinde Belediyeye ait yazılıane ve işyerlerinin kira sözleşmesinde belirtilen amacı doğrultusunda kullanılması zorunludur Otogar içerisinde bulunan yazılıane ve işyerleri kira ve işgal alanları dışına mal koyarnazlar ve teşhir edemezler Otobüs fırmalarına tahsis edilen bilet satış yazılıane numaraları ile yolcu indirip bindirdikleri peron numaralarının aynı olması zorunlu olup; Otobüs ve minibüsler kendi peronları dışında yolcu indirip bindiremezler Yolculuk, kalkış ve varış noktası Mersin olan tüm yolcu taşımacılığı yapan araçlar ( Otobüs-minibüs-midibüs ) Otogara girmek ve otogardan çıkış yapmak zorundadır Firma ve yazılıane sahiplerinin transit geçişlerle ilgili Otogar Müdürlüğü'ne beyanda bulunmaları zorunludur. Otogar Yönetiminin uygun görmesi halinde transit geçiş yapan araç, fırma ve yazıhane sahiplerince geçişten ve dönüşte Otogar içine alınabilir. Bunun dışında Otogar Müdürlüğünün bilgisi dışında transit geçiş adı altında şehrin muhtelif yerlerinde, yol güzergahı üzerinde yolcu indiripbindirilmesi 188- Transit giriş ve çıkışlarda transit geçişi yapması gereken araç için alınan transit fişini, kalkış noktası Mersin Otogarı olan araçta kullanılan, günde birden fazla giriş-çıkış yaptığı halde aracın bir kez çıkış fişinin verilmesi 189- Firma ve yazıhane sahiplerinin karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımaları konusunda Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği'nin 7.maddesinde belirtilen DI-D3 ve FI yetki belgelerine sahip olması zorunludur Firma ve yazılıane sahiplerinin Ulaştırama Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden aldığı yetki belgelerinden ( DI-D2-FI ) yasal geçerlilik süreleri olan 2 (İki) yıl sonunda yenilenerek Otogar Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur Firma ve yazıhane sahipleri bayram ve özel günlere en az üç gün kala Ulaştırma Bakanlı-ı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınan D i ve D3 yetki belgeleri ve söz konusu araçların plaka v hareket saatleri ile birli te Otogar Müdürlüğü'ne başvurmak zorundadır. Yetki belgesi olmayan firmalar ek ( ilave) servise çıkın ı asaktır..i..

16 SAyı: 347 MERSİN (15) 192- Firma, yazılıane, kooperatiflerin, işyerleri çalışanları ile ilgili konularda Otogar Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ve istekleri 3 (Üç) gün içerisinde yerine getirmesi zorunludur. Ayrıca Otogar Müdürlüğünce uygun görülmeyen ve uygunsuz davranışları görünen elamanlarının Otogar sınırları içerisinde çalıştırılması 193- Her yolcu beraberinde ayrıca zarar vermeyecek şekilde düzgün paketlenmiş en fazla 50 ( Elli) kg. eşyayı ücretsiz götürme hakkına sahiptir. Yolcudan yanında buluna eşyanın ağırlığı 30 ( Otuz) kg. 'dan aşağı olduğu halde bagaj ücreti istenilmesi 194- Firma, yazılıane ve işyerleri büyüklüğüne göre İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu yangın raporuna göre yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazın periyodik bakımının yapılması zorunludur Otogar sınırları içerisinde bulunan firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve her türlü işyerleri, işgaliye ve kira sözleşmelerinde belirtilen işle iştigal etmek zorundadır. Her türlü bakım, onarım ve değişiklikte ilgili idarenin yazılı onayı olmadan kiracılar ve işgaliye mükellefleri tarafından kapalı ve açık alan üzerinde tadilat yapılması 196- Otogar içerisinde veya dışında Otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet, taksi, resmi araç, özel araç ve her türlü yük taşıma araçları için park yerleri Otogar Müdürlüğü tarafından belirlenir Otogar içerisine her ne suretle olursa olsun seyyar satıcı girmesi 198- Otogar içerisinde çok sesli yayın yapma hakkı sadece Otogar yönetimime aittir. Bir başkasının ne suretle olursa olsun Otogar içerisinde yolcuları rahatsız edecek düzeyde teyp, radyo ve televizyon yayını yapması 199- Yazılıaneler bilet satış gişelerinin ön kısmına birlikte çalıştıkları fırmaların unvan ve amblemini ışıklı levha ile yazması zorunludur. Diğer işyerleri de ışıklı veya ışıksız en fazla 50 cm x 100 cm ebadında sadece unvan, amblem, adres ve telefon numaralarını belirten levha asabilirler. Bundan başka Otogar içinde veya çevresinde bez pankart asmak, camlara, duvarlara afiş asmak el ilanı dağıtmak veya camlara yazı yazmak 200- Seyahatten vazgeçen yolcuların hareket saatinden 12 (on iki) saat öncesine kadar yapacakları müracaatlarda biletin açık tarihe, hareket saatinden 24 ( Yirmidört ) saat öncesi bildirimlerinde ise biletin iptal edilerek, bilet bedelinin ödenmesi zorunludur Otogar içerisinde ister kiracı olsun, ister işgal harcı mükellefi olsun idarenin bilgisi dışında yasal işlemlerini tamamlamadan söz konusu işyerini bir başkasına satamaz, devir edemez, kiraya veremez Otogar yönetiminin uyarılarına rağmen otobüs, minibüs ve midibüslerin günde bir-iki ve her gün kaçak çıkmasını sağlamak yada otogar dışında kaçak çıkışını organize etmek suçtur Mersin Büyükşehir Otogar Müdürlüğü tarafından, otogarın yönetimi için çı yönergelere, oto~ faaliyet gösteren tüm iş~~leri ve çalışanların uymaları Z~ \

17 MERSİN BÜYÜKŞEBİR (16) 204- Otogarlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan ve tembihname hükümlerini ihlal eden tüm personele tahakkuk edecek cezalardan, çalıştıkları işyerleri ( işvereni) müteselsile sorumludur Otogar içerisinde bulunan büfe ve işyerleri aynı suç bir yıl içerisinde üst üste 3 (Üç) kere işlediklerinde Belediye Encürneni tarafından iş yerleri kapanır İş bu tembihnamede maddesi bulunmayıp Belediyenin yasaklamış ve men etmiş olduğu suçları işleyenler hakkında bu madde işleme konularak 207- Söz konusu Mersin Şehirlerarası otobüs terminalinin 49 ( kırk dokuz ) maddelik tembihnamesinden birinci derecede firma, yazıhane, kooperatif yönetimi, araç sahibi ve işyeri sahipleri sorumlu olup, a) Bir takvim yılı içerisinde Otogar tembih namesinin her hangi bir maddesini üç kez üst üste ihlal eden firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri sahiplerinin kira sözleşmesi yenilenmez, işgal harcı mükelleflerinin de mükellefiyeti terkin edilir. b) Belediye Encürneni tarafından kesinleşen maktu para cezaları 7 ( yedi) gün içerisinde Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne ödenmek zorundadır. Süresi içinde ödenmeyen cezalar için 6183 Sayılı Yasa. uyarınca yürürlükteki orandan gecikme zammı uygulanır. HAL HÜKÜMLERİ 208 -Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren Esnaflardan, a) İşe başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde ruhsatını alınayanlardan, b) Ruhsat bulundurmayan ve ruhsatını görünür yere asmayanlardan, 209-Kompleks içerisinde işyeri olmadan,şahısların sevkiyat yapmaları durumunda. 210-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerlerinin içini ve dışını devamlı temiz ve tertipli tutmayanlardan, 2ll-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki bütün işyerlerinde yangın için gerekli tedbirleri almayan yangın söndürme cihazı bulundurmayanlardan, 212-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinden dışarı mal çıkartan esnafve araçlardan malın faturasını göstermeyenlerden, 213- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki bulunduran ve satanlardan, 214- Mer 'n Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyonculardan t tan satış ambalajını bozarak perakende satış yapanlardan,./..

18 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR (17) 215- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki esnaflardan işyerinin unvanını ve ismini belirtir levha bulundurmayanlardan, 216- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerini iç ve dış kısımlarını hal Müdürlüğünden izinsiz değişiklik yapanlardan, (3194 sayılı İmar Kanunun gereği işlem yapılacak) Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren ve eksik dartım yaparak haksız kazanç sağlayan esnaflardan, 218- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi ticari izne sahip olanlar yetkilerini herhangi bir kimseye veya firmaya yönetmelik hükümleri dışında devredemezler, aksine hareket eden esnaflardan, 219- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinde ruhsat almadan yanıcı ve patlayıcı maderdi satan esnaflardan, 220-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde görev yapan personellerin yaptığı görevi engelleyen ve zorluk çıkartanlardan, 221- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncuların sevkiyatçı esnafı gibi çalışması durumunda, 222-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncuların hal çıkış fişleri ve faturaları üzerinde tahribat yapanlardan, 223- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncular satmış oldukları malları için kestikleri fatura ile çıkış fişlerine doğru beyanda bulunmayanlardan, 224-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde düzeni sağlamak amacıyla Hal Müdürlüğünce çıkartılan yönergelere uymayanlardan, 225- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisine giren her araç sahibi ve şoförü kontrol noktasındaki görevli memurun ikazlarına uymaya ve istediği belgeleri vermeye zorunludurlar, aksine hareket edenlerden, 226- Hal içerisinde bulunan taşıyıcı kooperatifüyelerinin çalışma ruhsatı almayan veya olup da vize yaptırmayanlardan, 227-Taşıyıcı kooperatiflerin araçları ayrıca araç plakaları ve tanıtım levhaları y bulundurmayanlardan, 228- Hal içinde taşımacılık yapan kooperatifüyelerinin ve hamalların Belediyece belirtilmiş olan fiyattan ~ talep edenlerden,./..

19 (18) 229- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde trafık akışını engelleyen ve uygunsuz şekilde park eden araçlardan, 230- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının Toptancı Hal Kompleksi dışında yapmış olduğu denetimlerde, a) Perakende mal satan seyyar ve sabit işyerlerinde yapmışolduğu denetimlerde görevli memura direnen, zor kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyen esnaflardan, b) Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde araç üstü yapılan denetimlerde görevli memura direnen zor kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyenlerden, 231- Komisyoneular dükkanında sattığı malların, hal çıkış faturasında kilogramı ve fıyatını eksik gösterenlerden Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnaflar Belediyeye ait alanlara boş kasa koyarak işgal edenlerden Kompleks içerisinde ızınsız petrol ürünleri ve akaryakıt satan sabit veya seyyar esnaflardan, 234- Kompleks içerisinde süratli ve tehlikeli araç kullananlardan, 235- Kompleks içerisinde Belediyeye ait yeşil alanları izinsiz işgal ve tahrip edenlerden, Kompleks içerisinde ağaçları kıran, izinsiz kesen ve gelişi güzel budama yapanlardan Hal içerisinde perakende satış yapan komisyoneulardan, 238- Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnafların, a) Komisyoneu dükkanlarının önüne, sundurmaların altına Boş kamyon ve özel araçlarını park edenlerden, b) Araç üzerinde izin almadan satış yapan komisyoneular dan, c) Bloklar arası geçiş yollarının sağına ve soluna park edenlerden, 239- Kompleks içerisinde bulunan giriş ve çıkış kapılarından ters istikamette Hareket eden araç sahipleri ve şoförlerden, Kompleks içerisinde bulunan sevkiyatçıların, sevkiyatçılar bölümünde Komisyoneu gibi çalışmaları durumunda, 240- Boş ve yükleme işi olmayan araçlar ile özel araçlar sundurmalarının altına, d~nıerine ve bloklar arasına ge;.ış yollannın sağ ve solunap7

20 (19) İKİNcİ BÖLÜM CEZA HÜKÜMLERİ 241- Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminde Belediye Zabıtası yetkilidir Bu yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun gereği, 5326 Sayılı Kanunun 32.Maddesince cezai işlem uygulanır İşbu tembihnamede maddesi bulunmayıp cezai işlem gerektiren hallerde, 1608 sayılı Kanun gereği 5326 Sayılı kanununjz.maddesine göre cezai işlem uygulanır Cezai işlem miktarları, Vergi Usul Kanunu'nun "Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı" başlıklı mükerrer 298. maddesinin CB}fıkrasına göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttınlır. ÜÇÜNCÜBÖLÜM SON HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK 245- Bu Zabıta Tembihnamesi-Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabulü ve Belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe gırer. YÜRÜTME 246- Bu yönetmenlik hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkili organları ve Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı