MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR"

Transkript

1 Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/ tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLME si VE OYLANMASI SONUNDA: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin l1l11/20l3 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin) günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde; 08 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 66. maddesi ile 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan l340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun birinci maddesi değiştirilerek "Belediye Meclis ve Encümenleri' nin kendilerine Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir sürede verilebilir. Belediye encfuneni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır." hükmü getirilmiştir Sayılı Kabahatler Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş, anılan kanunun 32. maddesi (emre aykırı davranış) ile 1608 Sayılı Kanun kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin) günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili teklifın, İdaresinden geldiği şekli ile kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından oy birliği karar verilmiştir. Denilmektedir. Yapılan Müzakereler Sonucunda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 'nın 1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin), günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEsİ ZABıTA DAİREsİ BAŞKANLIGI ZABıTA TEMBİHNAMESİ (BELEDİYE EMİR VE YASAKLARINI UYGULAMA YÖNETMELİGİ) BİRİNcİ BÖLÜM AMAÇ-KAP SAM-DAY ANAK GENEL HÜKÜML~./.. i- i

2 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR AMAÇ: (2) 1- a) Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde ilimizin düzenini, Kent halkının sağlık ve huzurunu korumak, b) Kent halkının mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM: 2- a) Bu Yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan müesseseler, çalışanları ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın hizmet gören ve ikamet eden kişi ve kurumları kapsar. b) Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan herkes uymak zorundadır. HUKUKİ DAYANAK 3- Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun IS.Maddesinin (b) fıkrası ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİcARİ FAALİYETLERLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4- Tüm işyerlerinin ve depoların Belediyelerden işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alması zorundadır Sayılı kanuna tabi tüm işyerlerinin, hafta tatili ruhsatı alması zorunludur. 6- işyerleri, işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapamazlar. 7- Tüm işyerleri ve ticari taşıma araçlarının, işin niteliğine göre işyeri ile ilgili ruhsat, hafta tatili çalışma ruhsatı, fıyat tarife listesi ve benzeri belgeleri, kontrole gelen memurların ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asması zorunludur. 8- Tüm işyerlerinin, denetimler sırasında denetim görevlilerine ibraz etmek üzere Esnaf Kontrol Defteri bulundurması zorundadır. 9- Gıda satışı yapan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanlarının işyerinde hazır bulundurulması zorunludur. 10- Umumi Tuvalet faaliyeti gösteren işyerleri hariç, ruhsata tabi olan işyerlerinde müşteri tuvaletlerinin ücrets~' olması ve tuvalet yerlerini göstermek amacıyla yönlendirme tabelası bulundurulması zorunludur..i.. "

3 (3) 11- işyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur. 12- Tüm işyerlerinin çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemleri alması zorunludur. 13- Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin artezyen ve kuyu suyu kullanması 14- 'içkili Yer' kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi 15- Yıkanmadan yenilen gıda ürünleri ve unlu mamullerin, kapalı camekanlarda ve sağlıklı (hijyenik) şartlarda satılması zorunludur. 16- Canlı müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik izin Belgesi almaları zorunludur. 17- Resmi Bayramlarda, tüm işyerlerinin Bayrak asması zorunludur. 18- Lokanta, restaurant, kafe vb. işletmelerde, kırık, eski, kirli, çatlak bardak, tabak, çatal, bıçak vb. malzemeler kullanılması 19- işyeri sahipleri ve seyyar satıcılar, denetimler sırasında zabıta memurlarına mukavemette bulunmayacaklardır.. 20-işyerlerinin tente, pergola gibi gölge amacıyla kullanılan malzemelere ürünlerini asarak sergilemeleri 21-Ticari işletmelerin mal indirme ve yükleme esnasında Kamuya ait yaya kaldırımlarım işgal etmeleri FIRINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 22- Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi 23- Fırınlarda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması zorunludur. 24- Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştırılması 25- zorunludur. Gld~ ~~ yerlerindeki banyo ve WC'lerin önünde steril paspas bulundurulması 1v./..

4 (4) 26- Gıda üretim yerlerinde yataklıanelerin dışında işçi yatırılması, kıyafet değişim yerleri dışında, kıyafet değişimi yapılması 27- Fırınların un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallarının duvar ile zeminden, en az 20 cm mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur. 28- Fırınlarda un depoları, bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır. 29- Fırınlarda kirli ve yırtık pasa bezi kullanılması 30- Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir. 31- Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır. 32- Ekmek fırınlarında, hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurulması zorunludur. 33- Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekrar satmak 34- Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır. 35- Patiserilerde, somun ekmek ve pide imal edilmeyecektir. 36- Pişirim ve pide fırınlarında, somun ekmek üretilmeyecektir. 37- Somun ekmek fırınlarında, pide ekmeği üretilmeyecektir. KASAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 38- Kasap dükkanıarında deri, sakatat ve iç yağı bulundurulmayacaktır. 39- Kasaplar etlerini buzdolabının dışında teşhir etmeyeceklerdir. 40- Kasap dükkanıarında ve alışveriş merkezlerinin et reyonlarında hazır kıyma bulundurulmayacaktır. 41- Kasap dükkanlarında, kümes hayvanlarına ait et ürünleri satılmayacaktır. 42- Kasaplar, tek tırnaklı hayvan kesmeyeceklerdir. 43- Kasaplar, yetkili kurumlardan izinsiz sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir. 44- Kasaplar, açıkta et nakil etmeyeceklerdir. 45- Kesim ha anlarının şehir içerisinde yaya olarak nakledilmeleri yasaktır..i..

5 OTELLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER (5) 46- Oteller odaların kaç kişilik olduğunu belirtmek zorundadır. 47- Oteller odalarında telefon, terlik bulundurmak zorundadırlar. 48- Oteller, odaların banyo, tuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatmayı sağlayacaklardır. 49- Oteller oda numaralarını kapı üzerinde belirteceklerdir. GEzİcİ VE SABİT SATICILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 50- Belediyelerce izin verilmeyen yerlerde, sabit ya da gezici (seyyar) satıcılık yapılması 51- Belediyelerce izin verilen mevsimlik ya da daimi satış tezgahlarının, işin niteliğine göre Belediye tarafından çıkarılan ya da çıkarılacak olan yönetmeliklere uyması zorunludur. 52- Sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah sergi ve benzerlerinin, Belediye tarafından verilen süre sonunda kaldırılması zorunlu olup; süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi, tezgah ve benzerleri Belediye tarafından kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir. TRAFİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 53- Ukome Kararları ya da Belediyemizce Araç Trafiğine kapatılan cadde ve sokaklara izin verilen saatler dışında yasak kapsamına göre araç, motosiklet, bisiklet, el ve hayvanlar tarafından çekilen arabaların girmesi ve park etmesi 54- Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilrnesi HURDA, ODUN, KÖMÜR, KUM, ÇAKıL, MALZEME DEPOLARI VE SATIŞ YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 55- Şehir içerisinde, meskun mahallerde ve boş arsalarda odun, kömür. kum, çakıl ve hurda depoları açılamaz ve bu tür malzemelerin satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz. 56- Kömür satış yerlerinde, belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapılabilir. Açıkta dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. 57- Sıvılaştırılrnış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla miktarda yanıcı, parlayıcı ve pat1ayıcısd\ :UIUDdurulmaSl ~./..

6 (5) HALKıN HUZUR VE ESENLİGİ GÜNLÜK YAŞAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 58- İskele, meydan, cadde, sokak, park ve toplu taşıma araçlarında seyyar çalgıcılık yapılamaz. 59- Yerleşim alanların bulunduğu yerlerde Pazar Günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat işleri, belediyece verilen izin dışında sabah saat lo.oo'dan önce yapılamaz. 60- Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile satış ve ilan, reklam yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, eğlence, düğün vb. organizeler düzenlemek 61- İşyerleri, pasajlar, iş hanları ve apartmanlara ait ortak kullanım alanları, koridor, antre, merdivenler ve altları ile geçişe ait yollar işgal edilemez. 62- Apartman, pasaj, iş hanları vb. yerlerin otomat, varsa asansörlerinin arızalar dışında çalıştırılmaması 63- Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek için Zabıta Memurlarına veya görevlilerine mukavemette bulunmak 64- Ruhsatlı olarak faaliyet gösteren otopark alanları dışında, park halindeki araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücretleri almak 65- Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun grupları ile diğer eklentilere zarar vermek, buraları işgal etmek ve kirletmek 66- Belediye tarafından dikilen ağaçlara zarar vermek 67- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması zorunludur. 68- Belde sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek 69- İtfaiye Yangın musluklarından amacı dışında su alınması ve kullanılması 70- Genel çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaat için veya cadde ve sokak temizliği için su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak 71- Valilik, Dernekler Masasından izin almadan bağış ve yardım toplamak 72- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şey~ır. açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak.i.., ~

7 (6) 73- Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına.köprü, iskele,istasyon, park, yeşil alanlara camekan, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak 74- Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda, herkes tarafından kolayca görülebilecek yerlere, sigara içmenin yasak olduğunu belirten 'SiGARA içmek YASAKTIR' levhasının asılması zorunludur. 75- Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek 76- Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek 77- Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi varsa yağmur suyu kanallarına bağlatılması, Ayrıca mesken ve işyerlerinde kullanılan klimalardan oluşan sıvıların, insanlara ve çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde tahliye edilmesi zorurıludur. 78- Binek ve koşum için bulundurulan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilmemesi ve bunun için gereken önlemlerin alınması zorunludur. 79- Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması 80- Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç yıkanması 81- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, içki içmek ve buralarda yatmak 82- Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının, müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur. 83- işyerlerinde, kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur. 84- Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine zarar verrnek 85- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürrnek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulurırnak, her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek 86- Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, özel yapılmış alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak, tüfekle atış talimi yapmak 87- Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engelolacak demir, kazık, zincir ve beton blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması, karayolu ile kaldırım aras a motorlu araçların çıkanıınas~demir veya beton malzeme ile rampa oluşturulına~ '-

8 (7) ÇEVRENİN TEMİZLİGİ VE DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 88- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması zorunludur. 89- Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, buralarda kabuklu çerez satılması ve yenilmesi 90- Cadde ve bulvarlarda, her türlü hafriyatın taşınması esnasında, gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Taşıma esnasında branda çekmek gibi önlemler alınmadan yola çıkmak, cadde ve sokakları hafriyat artıkları ile kirletmek 91- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak 92-Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak 93- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır. 94 Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen; A) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları, B) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski eveşyaları yanıcı maddeler, c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, D) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, E) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları, F) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz. 95 Özelolarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz. 96Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerinin alınması zorunludur. 97 Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerlerin boyandığı zaman, çevre binalara ve gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur. 98 Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek 99 Bina te. liğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve yollara ve yaya kaldırı ına akıtılamaz../..

9 SAYI: 347 MERSİN (8) 100-Belediyemizden hafriyat izni almadan hafriyat yapmak 101 İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak 102-Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu akıntısı gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü olumsuzluğu gidermeleri zorunludur Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak 104- Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek (Yapıldığı takdirde Belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) 105- Ekmek, salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve ateş yakmak 106- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler yıkamak 107- Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek 108- İnşaatıarda tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya kaldırımların vasfı bozulamaz, tahrip edilemez İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin tahta perde veya duvar ile kapatılarak muhafaza altına alınması zorunludur Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak yol ve kaldırırnlara zarar vermek 112- Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi 113- İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları iş bitiminde temizlemeleri ve onarmaları zorunludur İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güv~~'k' tedbirlerini almadan k,\tl dökülmesi veya bekletilmesi ~ j ~.

10 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR (9) 115- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve İzin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi 118- Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri atıklar atmak 119- Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması 120- Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması GÖRSEL KİRLİLİK -İLAN VE REKLAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 121- Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması 122- Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak 123- Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması 124- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afış ve benzerlerinin asılması EVCİL -SOKAK -KÜMES VE AHIR HAYVANLARı İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 126- Kent içerisinde kümes ve ahır yapmak, ticari amaçlı kümes ve ahır hayvanı beslemek, bu hayvanları kent içinde otlatmak, gezdirmek ve satışa sunmak Kent içerisinde Çevreye rahatsızlık vermemek ve sağlık kartları, aşıları zamanında yapılmak suretiyle süs hayvanlarının buı~ı 5199 sayılı yasaya.~bidir. ~

11 (10) 127- Evcil ve süs hayvanlarının, Belediyelerce kurulan beslenme odakları dışında beslenmesi, sokaklara başıboş bırakılarak park ve bahçelere zarar verdirilmesi ve tuvalet ihtiyaçlarının halkın eğlence ve dinlenme, oturma ve yemek yerleri, oyun ve açık spor alanları ile yeşil bitki örtüsünün bulunduğu kamuya açık alanlarda giderilmesi 128- Menşei Şahadetnamesi olmayan hayvanların şehir içine sokulması ve nakledilmesi 129- Kurban bayramlarında komisyonca belirlenen yerler dışında ve başka zamanlarda ise yetkili idarelerce izin verilen yerler dışında hayvan satışı ve kesiminin yapılması 130- Bulaşıcı hastalıklar sonucu veya şüpheli olarak ölen hayvanların, sahiplerinin bu tür vakaları belediyemize bildirmeleri zorunludur. PAZARYERLERİNİN DÜZENİ VE UYULMASı İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 131- Pazarcı, pazaryerine ait araç gereci, tesisi ve pazaryerinin zeminini tahrip edemez Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir Pazarcıların, pazaryerıerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standartlarda temiz iş önlüğü giymesi, yaka kartı takması zorunludur Pazarcının, kendisine tahsis edilen yerde izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapması 135- Pazarcı, bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır Pazar kurulduğu anlarda, pazar alanına araçla girilmesi 137- Pazarcı, kendisine tahsis edilen pazaryeri tezgahında, gelen müşteriye kaba hareketlerde bulunamayacağı gibi çalıştırdığı personelin gelen memur ve müşteriye davranış şeklinden de sorumludur Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda, pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda satış yapılması 139- Pazarlarda, etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler satılması sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur Yaylı ve asma terazi kullanılamaz. 142-pazarc~itimine müteakip,p~r"'erinde hiçbirmalve maı#ama

12 (11) 143- Pazaryerinde sebze ve meyve dışında, yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz Pazarcı, Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini, Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal satılamaz Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış yapmak 146- Su ürünleri satış yerleri, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yönetmeliği'ne uygun olacak ayrıca su ürünleri ile et ürünlerinin satıldığı yerlerde ilk yardım malzemesi bulundurulacaktır Pazarcı, yanında çalıştırdığı personeli Belediyeye bildirmek zorundadır. Bildirim esnasında personeline ait -2 Adet Resim -Nüfus Cüzdanı Örneği -İkametgah İlmuhaberi -Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu (gıda satanlar için) Zabıta Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, sigara içmesi ve rahatsız edici davranışlarda bulunmaları 149- Pazarcılar satışa sundukları ürünlere, fiyat etiketi koymak zorundadır. Tüketiciyi aldatmaya yönelik yarım kilosu vb. ifade kullanılması yasak olup, fiyatların adet ya da kilogram üzerinden yazılması zorunludur Pazarlarda, çığırtkanlık yapılması ve ses yükseltici cihazlarla satış yapılması 151- Pazarcıların, kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak geliş-geçişi engellemeleri, tezgah arkalarında istiflediği ürünlerin dışarıya taşması 152- Belediye, pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye, pazarcıların beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğu hakkında her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir Pazarcılar, aynı kap veya ambalaj içerisinde değişik kalitede veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal satamazlar. MEZARLIKLAR İLGİLİ HÜKÜMLER 154- Beıe~ belidenen mezarlık 71",ının dışında, mezarlık alanlannın oluştu

13 (12) 155- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb engellere çıkmak, tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak, oturmak, çiçek, fidan, ağaç vb bitkileri koparmak, sökmek, mezarlar üstüne konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar dışında gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükununu bozmak, mezarlıklara zarar vermek 156- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi 157- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun Mezarlıklara girilmesi 158- Mezarlıklarda belediyelerden izin belgesi vb belgeleri almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak 159- Mezarlıklarda, Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur'an okumak 160- Mezarlık içerisinde her çeşit kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak OTOGAR (TERMİNALLER) HÜKÜMLERİ 161- Otogar içinde sefere çıkacak otobüslerin, minibüslerin ve servıs araçlarının temizlik hususundaki tedbirlerini alması zorunludur Yolcu almak için perona giren araçların ön camına gidileceği yeri ve hareket saatini gösterir levhanın asılması zorunludur Otobüslerin hareket saatinin Otogar müdürlüğüne bildirmesi, hareket saatinden yarım saat önce otobüsü perona girmesi, tam hareket saatinde peronu terk etmesi ve hareket ederken araç kapılarının kapatılması zorunludur Otobüslere parlayıcı, patlayıcı, bulaşıcı ve kötü kokular yayıcı nitelikte eşya ve yük alınmaması, her yazıhanenin araç peronda iken gelen bagaj ve paketleri, araca binerken ise yolcuları detektör ile araması zorunludur Otogarda firma yazıhanesi olan veya olmayan minibüs gibi yolcu araçlarının çıkış fişi, ikaz fişi vermemek için, otogar içine girmeyerek otogar dışında yolcu almaları 166- Otogar içerisinde kendi adlarına tahsis edilen yazıhaneler dışında korsan bilet satışı yapılması, sefere çıkacak otobüs ile irtibat bürolarından yolcu alınması, şehrin muhtelif yerlerinde servis aracı ile yolcu verilmesi 167- Otogar içerisinde yolcu sağlamak amacı ile çığırtkanlık yaptırılması. değnekçi, simsar vb. gıbı yolculan rahats~oneı çalıştınlması ).~aktır., ~ ~.

14 (13) 168- Yürürlükteki Otogar Müdürlüğü Yönetmeliğinin l-t.maddesine uygun olarak bilet düzenleyip, Otogar Müdürlüğüne bildirilen tarih ve saatte hareket edilmesi zorunludur Otogar sınırları içerisinde otobüs ve araç bakım onarımı veya temizlik yapılması 170- Otogar içerisinde otobüs, minibüs, midibüs, özel araç, yazıhane, firma, kooperatifler tarafından yüksek sesle müzik dinlenilmesi ve müzik aletleri çalınması 171- Otogar içinde bulunan bilet satış yerlerinde ( yazıhanelerde ) Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden onaylı yolcu taşıma tarifesinin görülecek şekilde asılması zorunludur Otogar içerisinde bulunan bilet sayış yeri yazıhane ve işyerlerinde yatılması, alkollü içecek alınması, parlayıcı, patlatıcı madde bulundurulması, çay-kahve yapmak için ocak ve tüp bulundurulması ( çay-kahve satan işyerleri dışında) 173- Firma yönetiminin belirleyeceği ve Firma çalışanlarının giymesi zorunlu olan tek tip elbisenin, temiz ve ütülü olması, ayrıca görünür bir yerinde muhatabın adı ve soyadı, çalıştığı fırma ve işletmenin adı ve ambleminin bulunması zorunlu olup; otogar içerisindeki yazıhanelerde ve işyerlerinde personel dışında ilgisiz kimselerin bulundurulması 174- Otogar içerisindeki bilet satış gişeleri, firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve işyerlerinin kendi çevre temizliğini sağlaması zorunlu olup; söz konusu işyerlerinin ön ve arka kısmına sandalye koyulması ve etrafına çöp dökülmesi 175- Otogar içerisine izinsiz girilmesi, trafiğin engellenmesi, park yasağı olan alanlara park edilmesi 176- Otobüs terminalinin düzenini, güvenliğini, diğer hususlarla ilgili denetim ve kontrol görevi yapmakta olan Belediye görevlisi ve yetkililerin çalışmaları esnasında engellenmesi, görevlilere hakaret veya tehdit edilmesi suç olup; istenilmesi halinde gerekli evrakların ibraz edilmesi zorunludur Otogar içerisinde ve dışında bulunan Belediyemize ait bilumum taşınır veya taşınmazlara, Belediyemize ait araçlara zarar verilmesi suçtur Firma, yazıhane, kooperatif yetkilileri, gideceği yeri, kalkış tarih ve saatini, araç sayısını, sefer sayısını her ayın i'inde (Birinde) Otogar Müdürlüğüne bildirmek zorundadır Karayolları taşıma yönetmeliğinin SO.maddesinin 3.bendine göre yazıhanelerde yolculara ait olanlar dışında paket, koli ve eşya bulundurulması yasak olup; bagaj ücreti dışında vatandaştan kendisine ait paket, koli ve eşya için ücret talep edilmesi 180- Firma ve yazıhane otobüsüne aldığı her parça bagaj için etiket koyması zorunlu olup; kalkış yerinden varış ~ar söz konusu bagajdan başta araç sahibi, firma ve yazılıane sahipleri sorumludur../.. "- -

15 (14) 181- Firma yazılıane, kooperatif ve işyeri sahipleri yanlarında çalıştırdıkları personellerin her hareketinden Otogar yönetimine karşı doğrudan sorumludur. Firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri sahipleri Otogar Yönetiminin uygun bulmadığı kişiler, işyerlerinde çalıştıramayacakları gibi, söz konusu mükellefler çalıştırdıkları personelin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, sabıka kaydı ve iş başvuru formlarını her yılın Ocak ayında Otogar Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır 182- Firma, yazıhane, kooperatif yada kendi adına kayıtlı olmayan, protokolü bulunmayan ve Otogar Müdürlüğüne bildirmeyen işletmeler, otobüs, minibüs ve servis araçlarını Otogar içine alamaz, Otogar dışında bekletilerek yolcu verilemez, çıkışı olsa dahi otogar dışından gönderemez Otogar içinde Belediyeye ait yazılıane ve işyerlerinin kira sözleşmesinde belirtilen amacı doğrultusunda kullanılması zorunludur Otogar içerisinde bulunan yazılıane ve işyerleri kira ve işgal alanları dışına mal koyarnazlar ve teşhir edemezler Otobüs fırmalarına tahsis edilen bilet satış yazılıane numaraları ile yolcu indirip bindirdikleri peron numaralarının aynı olması zorunlu olup; Otobüs ve minibüsler kendi peronları dışında yolcu indirip bindiremezler Yolculuk, kalkış ve varış noktası Mersin olan tüm yolcu taşımacılığı yapan araçlar ( Otobüs-minibüs-midibüs ) Otogara girmek ve otogardan çıkış yapmak zorundadır Firma ve yazılıane sahiplerinin transit geçişlerle ilgili Otogar Müdürlüğü'ne beyanda bulunmaları zorunludur. Otogar Yönetiminin uygun görmesi halinde transit geçiş yapan araç, fırma ve yazıhane sahiplerince geçişten ve dönüşte Otogar içine alınabilir. Bunun dışında Otogar Müdürlüğünün bilgisi dışında transit geçiş adı altında şehrin muhtelif yerlerinde, yol güzergahı üzerinde yolcu indiripbindirilmesi 188- Transit giriş ve çıkışlarda transit geçişi yapması gereken araç için alınan transit fişini, kalkış noktası Mersin Otogarı olan araçta kullanılan, günde birden fazla giriş-çıkış yaptığı halde aracın bir kez çıkış fişinin verilmesi 189- Firma ve yazıhane sahiplerinin karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımaları konusunda Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği'nin 7.maddesinde belirtilen DI-D3 ve FI yetki belgelerine sahip olması zorunludur Firma ve yazılıane sahiplerinin Ulaştırama Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden aldığı yetki belgelerinden ( DI-D2-FI ) yasal geçerlilik süreleri olan 2 (İki) yıl sonunda yenilenerek Otogar Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur Firma ve yazıhane sahipleri bayram ve özel günlere en az üç gün kala Ulaştırma Bakanlı-ı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınan D i ve D3 yetki belgeleri ve söz konusu araçların plaka v hareket saatleri ile birli te Otogar Müdürlüğü'ne başvurmak zorundadır. Yetki belgesi olmayan firmalar ek ( ilave) servise çıkın ı asaktır..i..

16 SAyı: 347 MERSİN (15) 192- Firma, yazılıane, kooperatiflerin, işyerleri çalışanları ile ilgili konularda Otogar Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ve istekleri 3 (Üç) gün içerisinde yerine getirmesi zorunludur. Ayrıca Otogar Müdürlüğünce uygun görülmeyen ve uygunsuz davranışları görünen elamanlarının Otogar sınırları içerisinde çalıştırılması 193- Her yolcu beraberinde ayrıca zarar vermeyecek şekilde düzgün paketlenmiş en fazla 50 ( Elli) kg. eşyayı ücretsiz götürme hakkına sahiptir. Yolcudan yanında buluna eşyanın ağırlığı 30 ( Otuz) kg. 'dan aşağı olduğu halde bagaj ücreti istenilmesi 194- Firma, yazılıane ve işyerleri büyüklüğüne göre İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu yangın raporuna göre yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazın periyodik bakımının yapılması zorunludur Otogar sınırları içerisinde bulunan firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve her türlü işyerleri, işgaliye ve kira sözleşmelerinde belirtilen işle iştigal etmek zorundadır. Her türlü bakım, onarım ve değişiklikte ilgili idarenin yazılı onayı olmadan kiracılar ve işgaliye mükellefleri tarafından kapalı ve açık alan üzerinde tadilat yapılması 196- Otogar içerisinde veya dışında Otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet, taksi, resmi araç, özel araç ve her türlü yük taşıma araçları için park yerleri Otogar Müdürlüğü tarafından belirlenir Otogar içerisine her ne suretle olursa olsun seyyar satıcı girmesi 198- Otogar içerisinde çok sesli yayın yapma hakkı sadece Otogar yönetimime aittir. Bir başkasının ne suretle olursa olsun Otogar içerisinde yolcuları rahatsız edecek düzeyde teyp, radyo ve televizyon yayını yapması 199- Yazılıaneler bilet satış gişelerinin ön kısmına birlikte çalıştıkları fırmaların unvan ve amblemini ışıklı levha ile yazması zorunludur. Diğer işyerleri de ışıklı veya ışıksız en fazla 50 cm x 100 cm ebadında sadece unvan, amblem, adres ve telefon numaralarını belirten levha asabilirler. Bundan başka Otogar içinde veya çevresinde bez pankart asmak, camlara, duvarlara afiş asmak el ilanı dağıtmak veya camlara yazı yazmak 200- Seyahatten vazgeçen yolcuların hareket saatinden 12 (on iki) saat öncesine kadar yapacakları müracaatlarda biletin açık tarihe, hareket saatinden 24 ( Yirmidört ) saat öncesi bildirimlerinde ise biletin iptal edilerek, bilet bedelinin ödenmesi zorunludur Otogar içerisinde ister kiracı olsun, ister işgal harcı mükellefi olsun idarenin bilgisi dışında yasal işlemlerini tamamlamadan söz konusu işyerini bir başkasına satamaz, devir edemez, kiraya veremez Otogar yönetiminin uyarılarına rağmen otobüs, minibüs ve midibüslerin günde bir-iki ve her gün kaçak çıkmasını sağlamak yada otogar dışında kaçak çıkışını organize etmek suçtur Mersin Büyükşehir Otogar Müdürlüğü tarafından, otogarın yönetimi için çı yönergelere, oto~ faaliyet gösteren tüm iş~~leri ve çalışanların uymaları Z~ \

17 MERSİN BÜYÜKŞEBİR (16) 204- Otogarlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan ve tembihname hükümlerini ihlal eden tüm personele tahakkuk edecek cezalardan, çalıştıkları işyerleri ( işvereni) müteselsile sorumludur Otogar içerisinde bulunan büfe ve işyerleri aynı suç bir yıl içerisinde üst üste 3 (Üç) kere işlediklerinde Belediye Encürneni tarafından iş yerleri kapanır İş bu tembihnamede maddesi bulunmayıp Belediyenin yasaklamış ve men etmiş olduğu suçları işleyenler hakkında bu madde işleme konularak 207- Söz konusu Mersin Şehirlerarası otobüs terminalinin 49 ( kırk dokuz ) maddelik tembihnamesinden birinci derecede firma, yazıhane, kooperatif yönetimi, araç sahibi ve işyeri sahipleri sorumlu olup, a) Bir takvim yılı içerisinde Otogar tembih namesinin her hangi bir maddesini üç kez üst üste ihlal eden firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri sahiplerinin kira sözleşmesi yenilenmez, işgal harcı mükelleflerinin de mükellefiyeti terkin edilir. b) Belediye Encürneni tarafından kesinleşen maktu para cezaları 7 ( yedi) gün içerisinde Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne ödenmek zorundadır. Süresi içinde ödenmeyen cezalar için 6183 Sayılı Yasa. uyarınca yürürlükteki orandan gecikme zammı uygulanır. HAL HÜKÜMLERİ 208 -Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren Esnaflardan, a) İşe başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde ruhsatını alınayanlardan, b) Ruhsat bulundurmayan ve ruhsatını görünür yere asmayanlardan, 209-Kompleks içerisinde işyeri olmadan,şahısların sevkiyat yapmaları durumunda. 210-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerlerinin içini ve dışını devamlı temiz ve tertipli tutmayanlardan, 2ll-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki bütün işyerlerinde yangın için gerekli tedbirleri almayan yangın söndürme cihazı bulundurmayanlardan, 212-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinden dışarı mal çıkartan esnafve araçlardan malın faturasını göstermeyenlerden, 213- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki bulunduran ve satanlardan, 214- Mer 'n Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyonculardan t tan satış ambalajını bozarak perakende satış yapanlardan,./..

18 1993 MERSİN BÜYÜKŞEHİR (17) 215- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki esnaflardan işyerinin unvanını ve ismini belirtir levha bulundurmayanlardan, 216- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerini iç ve dış kısımlarını hal Müdürlüğünden izinsiz değişiklik yapanlardan, (3194 sayılı İmar Kanunun gereği işlem yapılacak) Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren ve eksik dartım yaparak haksız kazanç sağlayan esnaflardan, 218- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi ticari izne sahip olanlar yetkilerini herhangi bir kimseye veya firmaya yönetmelik hükümleri dışında devredemezler, aksine hareket eden esnaflardan, 219- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinde ruhsat almadan yanıcı ve patlayıcı maderdi satan esnaflardan, 220-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde görev yapan personellerin yaptığı görevi engelleyen ve zorluk çıkartanlardan, 221- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncuların sevkiyatçı esnafı gibi çalışması durumunda, 222-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncuların hal çıkış fişleri ve faturaları üzerinde tahribat yapanlardan, 223- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren komisyoncular satmış oldukları malları için kestikleri fatura ile çıkış fişlerine doğru beyanda bulunmayanlardan, 224-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde düzeni sağlamak amacıyla Hal Müdürlüğünce çıkartılan yönergelere uymayanlardan, 225- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisine giren her araç sahibi ve şoförü kontrol noktasındaki görevli memurun ikazlarına uymaya ve istediği belgeleri vermeye zorunludurlar, aksine hareket edenlerden, 226- Hal içerisinde bulunan taşıyıcı kooperatifüyelerinin çalışma ruhsatı almayan veya olup da vize yaptırmayanlardan, 227-Taşıyıcı kooperatiflerin araçları ayrıca araç plakaları ve tanıtım levhaları y bulundurmayanlardan, 228- Hal içinde taşımacılık yapan kooperatifüyelerinin ve hamalların Belediyece belirtilmiş olan fiyattan ~ talep edenlerden,./..

19 (18) 229- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde trafık akışını engelleyen ve uygunsuz şekilde park eden araçlardan, 230- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının Toptancı Hal Kompleksi dışında yapmış olduğu denetimlerde, a) Perakende mal satan seyyar ve sabit işyerlerinde yapmışolduğu denetimlerde görevli memura direnen, zor kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyen esnaflardan, b) Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde araç üstü yapılan denetimlerde görevli memura direnen zor kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyenlerden, 231- Komisyoneular dükkanında sattığı malların, hal çıkış faturasında kilogramı ve fıyatını eksik gösterenlerden Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnaflar Belediyeye ait alanlara boş kasa koyarak işgal edenlerden Kompleks içerisinde ızınsız petrol ürünleri ve akaryakıt satan sabit veya seyyar esnaflardan, 234- Kompleks içerisinde süratli ve tehlikeli araç kullananlardan, 235- Kompleks içerisinde Belediyeye ait yeşil alanları izinsiz işgal ve tahrip edenlerden, Kompleks içerisinde ağaçları kıran, izinsiz kesen ve gelişi güzel budama yapanlardan Hal içerisinde perakende satış yapan komisyoneulardan, 238- Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnafların, a) Komisyoneu dükkanlarının önüne, sundurmaların altına Boş kamyon ve özel araçlarını park edenlerden, b) Araç üzerinde izin almadan satış yapan komisyoneular dan, c) Bloklar arası geçiş yollarının sağına ve soluna park edenlerden, 239- Kompleks içerisinde bulunan giriş ve çıkış kapılarından ters istikamette Hareket eden araç sahipleri ve şoförlerden, Kompleks içerisinde bulunan sevkiyatçıların, sevkiyatçılar bölümünde Komisyoneu gibi çalışmaları durumunda, 240- Boş ve yükleme işi olmayan araçlar ile özel araçlar sundurmalarının altına, d~nıerine ve bloklar arasına ge;.ış yollannın sağ ve solunap7

20 (19) İKİNcİ BÖLÜM CEZA HÜKÜMLERİ 241- Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminde Belediye Zabıtası yetkilidir Bu yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun gereği, 5326 Sayılı Kanunun 32.Maddesince cezai işlem uygulanır İşbu tembihnamede maddesi bulunmayıp cezai işlem gerektiren hallerde, 1608 sayılı Kanun gereği 5326 Sayılı kanununjz.maddesine göre cezai işlem uygulanır Cezai işlem miktarları, Vergi Usul Kanunu'nun "Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı" başlıklı mükerrer 298. maddesinin CB}fıkrasına göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttınlır. ÜÇÜNCÜBÖLÜM SON HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK 245- Bu Zabıta Tembihnamesi-Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabulü ve Belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe gırer. YÜRÜTME 246- Bu yönetmenlik hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkili organları ve Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK AMAÇ: MADDE 1 Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-09.09.2014 Tarih ve 144 Karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir

Detaylı

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır.

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. MADDE 2- Bu Tembihname 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar No : 158 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Zabıta Dairesi Başkanlığı nın 06/05/2015 tarih ve 28673394-301.05.03-2015-1072

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1 / 8 T.C. GERMENCİK BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin

Detaylı

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması STRATEJİK AMAÇ: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun uygulanması HEDEF: İlçe genelinde kabahat işlenmesinin önlenmesi PROJE: 1 Günlük işlenen Kabahatlerin faaliyet işlenmesi,kahate göre değerlendirme yepılması

Detaylı

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL 2013 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 2011 YENİDEN 2012 YENİDEN 2013 YENİDEN DEĞERLEN DİRME DEĞERLEND DEĞERLENDİ İRME ORANI RME ORANI MADDE NO SUÇUN ÇEŞİDİ ORANI 7.7 10,26 7,8 Ruhsatını görünür

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

Madde 2-Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun15/b-c-p ve 34/ maddeleridir.

Madde 2-Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun15/b-c-p ve 34/ maddeleridir. SİVAS BELEDİYESİ PARKOMATLI PARK YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Sivas Belediyesi sınırlarında muhtelif cadde, sokak, meydan

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Gerekçe

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Gerekçe T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Gerekçe Gerekçe Uzun kıyı şeridine sahip olan şehrimiz sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm yönünden

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,2 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 3 Kişi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek ZABITALARIN GÖREV VE YETKĐ ALANLARINDA ĐŞLENEN KABAHATLER KARŞILIĞINDA UYGULANABĐLECEK OLAN ĐDARĐ YAPTIRIM TÜRLERĐ VE SONUÇLARI YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM AMAÇ: MADDE ;1 - Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik İlçe sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Meclis Karar No : 24 Meclis Kabul Tarihi : 02/04/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 22/04/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı