YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü"

Transkript

1 YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

2 Türü Adı Madde s.k md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270, s.k md. Çok maksatlı itfaiye aracı kira ücreti Saat 230, s.k md. Arazözle su verme ücreti Ton 50, s.k md. Motopompla su çekme ücreti Saat 70,00 e) 2464 s.k md. Kapı açma ücreti (Sabah 08:00-20:00 arası) Adet 65,00 f) 2464 s.k md. Kapı açma ücreti (Akşam 20:00-08:00 arası) Adet 95,00 Not 1- Motopompla su çekme işi için afet, sel ve su baskını afetlerinde ücret tahsil edilmez. Not 2- Fakirlik belgesi olan vatandaşlardan ücret talep edilmez. Madde 2 İtfaiye Araçları ve Motopomp Kiralama Ücreti Baca Temizleme Ücreti 2464 s.k md. Soba bacası temizleme ücreti Adet 70, s.k md. Beş bacaya kadar baca başına baca temizleme ücreti Adet 55, s.k md. Beşten fazla baca için Baca başına Baca temizleme ücreti Adet 45, s.k md. Kat kaloriferleri bacası temizleme ücreti Adet 70,00 e) 2464 s.k md. Şömine bacası temizleme ücreti Adet 150,00 f) 2464 s.k md. Tıkalı bacanın açılması ücreti Adet 185,00 g) 2464 s.k md. Tıkalı ve ziftli bacanın açılması ücreti Adet 215,00 h) 2464 s.k md. Ziftli baca temizliği ücreti Adet 150,00 ı) 2464 s.k md. Şönt baca temizliği ücreti Adet 150,00 i) 2464 s.k md. 15 Daireye kadar olan binaların tek kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 180,00 j) 2464 s.k md. 15 Daireye kadar olan binaların çift kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 190,00 k) 2464 s.k md. 15 Daireye kadar olan binaların üç kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 200,00 l) 2464 s.k md. 15 Daireye kadar olan binaların dört kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 270,00 m) 2464 s.k md Daireli binaların tek kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 180,00 n) 2464 s.k md Daireli binaların çift kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 200,00 o) 2464 s.k md Daireli binaların üç kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 270,00 p) 2464 s.k md Daireli binaların dört kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 290,00 1 / 35

3 Türü Adı r) 2464 s.k md Daireli binaların tek kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 200,00 s) 2464 s.k md Daireli binaların çift kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 260,00 t) 2464 s.k md Daireli binaların üç kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 315,00 u) 2464 s.k md Daireli binaların dört kazanlı kalorifer bacası temizleme ücreti Adet 420,00 v) 2464 s.k md. 50'den çok daireli binaların tek kazan temizleme ücreti Adet 260,00 y) 2464 s.k md. 50'den çok daireli binaların çift kazan temizleme ücreti Adet 340,00 Not- Sanayi tipi bacalar ve yağlı kanal temizleme ücreti, Ordu Büyükşehir Bel.İtf.Dai.Başk.'ndan yetki belgesi alan firmalar ile başvuru sahipleri arasında yapılacak pazarlığa tabidir. Madde s.k md. 5 ve daha fazla katlı konutlar (5 kata kadar ücretsiz) m² 0, s.k md. Sıhhi müesseseler m² 0, s.k md. I. Sınıf gayrisıhhi müesseseler m² 1, s.k md. II. Sınıf gayrisıhhi müesseseler m² 0,60 e) 2464 s.k md. III. Sınıf gayrisıhhi müesseseler m² 0,35 Madde s.k md. Patlayıcı maddelerin üretim ve depolama tesisleri m² 3, s.k md. Petrol rafinerileri ve petro kimya üretim veya depolama tesisleri m² 2, s.k md. Yanıcı gaz dolum veya depolama tesisleri( LPG-LNG-CNG vb.) m² 2, s.k md. Yanıcı sıvı dolum veya depolama tesisleri (parlama noktası 93 C derecenin altında ki) m² 2,40 e) 2464 s.k md. Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama Ücreti Aşağıda Sınıflandırılmış İşletmeler İçin Yangın Güvenliği İnceleme ve Raporlama Ücreti Yanıcı sıvı dolum veya depolama tesisleri (parlama noktası 93 C derecenin üstünde ki) m² 1,85 f) 2464 s.k md. Akaryakıt-LPG servis ve satış istasyonu m² 2,00 Not 1- Sıhhi müesseseler ve 3. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için yangın güvenliği inceleme ve raporlama ücreti hesaplamalarında dikkate alınacak açık alanın üst sınırı m² ' dir ve yangın güvenliği muayene ve raporlama ücretinin üst sınırı TL.dır. Not 2- Yangın güvenliği inceleme ve raporlama ücreti aynı yer, aynı şahıs ya da tüzel kişilik için ünvanın ve kullanım amacının değişmemesi ve makbuz ibraz etmesi halinde sadece 1(bir) kez ücret tahsil edilir. Not 3- Yalnız ünvan değişikliği nedeni ile yapılan yangın emniyet raporu yenilemelerinde, makbuz ibraz edilmesi halinde yangın güvenliği inceleme ve raporlama ücretinin ¼ 'ü oranında ücret alınır. 2 / 35

4 Türü Madde 5 Adı Not 4- Yapı Kullanma izin belgesine esas raporlarda kapalı alan, işletme ruhasatına esas raporlarda ise kapalı ve açık alan toplamı dikkate alınarak yangın güvenliği inceleme ve raporlama ücreti hesaplanır. Ancak a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen faaliyetleri gösteren işletmelerin yapı kullanma izin belgesine esas raporlarında açık ve kapalı alan toplamı dikkate alınarak yangın güvenliği inceleme ve raporlama ücreti hesaplanır. Not 5- Akaryakıt ve LPG satış istasyonlarında ücretlendirilmeye esas tutulacak alan; ruhsat alınacak dispanser sayısı x tapu Alanı / toplam dispanser sayısı formülü ile hesaplanacak alana, varsa birden fazla katı olan kapalı alanların zemin kat alanı hariç, toplamı eklenerek hesaplanacaktır S.K. 97. md Kişilik gruplar için kişi başına eğitim ücreti Adet 50, S.K. 97. md. 11 Kişi üstü gruplar için Kişi başına eğitim ücreti Adet 40,00 Madde 6 Madde S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m Başkanlığımızla ilgili Bilgi ve Belge Talepleri ilk 10 sayfa Ücretsiz Başkanlığımızla ilgili Bilgi ve Belge Talepleri (her sayfa için) 11 sayfa Sonrası 18% Belediyemizle ilgili Arşivlenmiş Bilgi ve Belge Talepleri ilk 10 sayfa Ücretsiz Belediyemizle ilgili Arşivlenmiş Bilgi ve Belge Talepleri 11 sayfa Sonrası 18% Meclis kararları ilk 10 sayfa Ücretsiz Meclis kararları(her sayfa için) 11 sayfa Sonrası 18% Komisyon raporları ilk 10 sayfa Ücretsiz Komisyon raporları Afkom Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü Tarafından Verilen Eğitim ve Belge Ücreti Not 1- Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü İtfaiyeciler ve Halk Eğitim Merkezleri eğitim ücreti alınmaz. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç) Not 2- Eğitim süresince ulaşım ve yemek hizmeti verilmez. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ve ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çeşitli Ücretler; MECLİS ve ENCÜMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çeşitli Ücretler; 3 / sayfa Sonrası 0,50 0,50 0,50 0,50 18%

5 Türü e) f) Madde 8 e) f) g) h) ı) i) j) k) l) 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m 2464 S.K. 97. md S.K. 23/m Adı Encümen kararları ilk 10 sayfa Ücretsiz Encümen kararları 11 sayfa Sonrası İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çeşitli Ücretler; 18% A4 Boyutunda her tür ve her ölçekte harita çıktısı (Halihazır-Plan vb.) Adet 5,00 A3 Boyutunda her tür ve her ölçekte harita çıktısı (Halihazır-Plan vb.) Adet 7,00 A0 Boyutunda her tür ve her ölçekte Harita çıktısı(halihazır-plan vb.) Adet 30,00 1/1000 Ölçekli halihazır pafta onama ücreti (Pafta başı) Adet 35,00 1/5000 ölçekli halihazır pafta onama ücreti (Pafta başı) Adet 70,00 Ordu il tanıtım haritası Adet 25,00 Harita aplikasyon onama ücreti Adet 150,00 Temel vizesi yapılması Adet 200,00 İmar durumu belgesi verilmesi Adet 100,00 Vaziyet bağımsız bölüm planı kontrollük hizmet bedeli Adet 200,00 Gözlemsel jeolojik etüt raporu onama ücreti Adet 40,00 Jeolojik-Jeofizik etüt raporu onama ücreti Adet 70,00 Proje müellif kayıt ücreti (Yeni kayıt) Adet 250,00 4 / 35 0,50

6 Türü m) n) o) p) r) s) t) u) ü) v) y) z) Madde 9 Adı Proje müellif kayıt ücreti (Yenileme) Adet 100,00 Mesafe tespit tutanağı ücreti Adet 500,00 İş bitirme belgesi ücreti Adet 300,00 OBB kule kullanım bedeli (OBB tarafından yapılmış GSM kuleleri) Adet ,00 GSM kule yeri Adet ,00 Ortak kabinet kullanım bedeli Adet 600,00 GSM mobil istasyon ücreti Adet 250,00 GSM anten yeri (Bina üstü) Adet ,00 GSM anten yeri (Totem) Adet ,00 Yeni Çarşı Esnafları satış yeri kullanım ücreti (Devir işlemi görmeyen) m² 22,00 Yeni Çarşı Esnafları satış yeri kullanım ücreti (Devir işlemi gören) m² 24,00 Cumhuriyet meydanında bulunan el sanatları stantları ücreti Aylık 100,00 Hayvan Pazarından Alınacak Ücretler 2464 S.K. 97. md. Sığır,Manda gibilerin beher adedinden Adet 13, S.K. 97. md. Dana ve malakların beher adedinden Adet 8, S.K. 97. md. Küçükbaş hayvanların beher adedinden Adet 4, S.K. 97. md. At,Eşek gibilerin beher adedinden Adet 15,00 1 e) 2464 S.K. 97. md. Sesli ve müzikli tanıtım ücreti mağaza önünde kent estetik komisyonu izni ile Günlük 500, / 35

7 Türü Adı f) 2464 S.K. 97. md. Sesli ve müzikli tanıtım ücreti araçla şehir içinde kent estetik komisyonu izni ile Günlük 800,00 1 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARFİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5216/23/m,o. md. 2464/97. md. Haf. Toprağı İnş. ve Yık. Atık. Kont. Yön. Kapsamında Haf. Döküm Sahası Oluşturmak için Kapasitesine göre belirlenen Ücret Tarifesi (Projesinde Belirtilen) m 3 0,75 Madde 10 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hafriyat Depolama Sahası veya Rekreasyon Alanlarında Bertaraf Edilmesi Ücreti (Altınordu,Ünye,Fatsa Perşembe ve Gülyalı) Madde 11 Madde 12 Madde 13 Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hafriyat Depolama Sahası veya Rekreasyon Alanlarında Bertaraf Edilmesi Ücreti Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hafriyat Depolama Sahası veya Rekreasyon Alanlarında Bertaraf Edilmesi Ücreti Harfiyat toprağı, İnşaat ve yıkıntı atıklarının harfiyat depolama sahası veya rekreasyon alanlarında bertaraf edilmesi ücreti m 3 4,75 Ton 3,50 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hafriyat Depolama Sahası veya Rekreasyon Alanlarında Bertaraf Edilmesi Ücreti (Akkuş-İkizce-Çaybaşı-Kumru-Korgan-Çamaş- Çatalpınar-Aybastı-Kabataş-Gürgentepe-Gölköy-Ulubey-Kabadüz ve Mesudiye İlçeleri İçin) Geçici Depolama İzin Ücreti (Tüm İlçelerde Geçerli Olacak) m 3 2,50 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının kısa süreli Geçici Depolama İzin Ücreti m 3 1,50 Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi Ücreti (2 Yıllık) Taşıma İzin Belgesi (Belediyemizce Belirlenen Araç Uydu Takip Sistemine Geçen Araçlar Rehabilitasyon Ücretleri Geri Kullanım (Hafriyat kazısından çıkan malzemenin geri kulanımı) İzin Ücreti (Tüm İlçelerden) Adet Ücretsiz m 3 0,75 Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının m3 veya Ton olarak Ölçümünün Yapılamadığı Durumlarda ki Depolama Sahası Rekreasyon Alanlarında Bertaraf Edilmesi Ücreti (Altınordu,Ünye,Fatsa,Perşembe ve Gülyalı İlçeleri İçin Geçerli Olacak) Kamyonet ( 8 m3 e kadar ) Araç 35,00 Araç Taşıma Kapasitesi 10 m3-15 m3 arası (15 m3 dahil) Araç 55,00 6 / 35

8 Türü Madde 14 Haf.Kont.Yön.8. md S.K. 97. md. Adı Araç Taşıma Kapasitesi 15 m3-20 m3 arası (20 m3 dahil) Araç 75, S.K. 23.md. Büyükbaş Hayvan Adet 65, S.K. 23.md. Küçükbaş Hayvan Adet 20,00 Madde S.K. 23.md. Büyükbaş Hayvan Adet 15, S.K. 23.md. Küçükbaş Hayvan Adet 5,00 Madde S.K. 23.md. Büyükbaş Hayvan Adet 20, S.K. 23.md. Küçükbaş Hayvan Adet 8, Madde S.K. 72. md Büyükbaş Hayvan Adet 6, S.K. 72. md Küçükbaş Hayvan Adet 3, Madde 18 Madde S.K. 23/m md S.K. 23/m md S.K. 23/m md. MEZBAHALAR ve VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kesim Ücreti Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisinin gün ve 2015/109 sayılı kararı ile yapılan değişiklik (14/a maddesi) Buzhane Ücreti Buzhane Ücreti (Başka mezbahalarda kesik olarak getirilen hayvanlardan alınacak-günlük) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Kesik Et Tartım Ücreti Büyükbaş Hayvan ( Başka mezbahalarda kesik olarak getirilen hayvanlardan alınacak) Adet 10,00 Küçükbaş Hayvan ( Başka mezbahalarda kesik olarak getirilen hayvanlardan alınacak) Adet 2,50 Şarta Tabi Etlerin Kavrulma Ücreti Kg 2,00 Klinik Muayene Ücretleri 5216 S.K. 23/m md. Kedi-Köpek Muayenesi Adet 25, S.K. 23/m md. Yerinde Muayene, Köpek-Kedi (Mobil Ünite) Adet 100, S.K. 23/m md. At Muayenesi Adet 70, S.K. 23/m md. Sirk Hayvanı Muayenesi Adet 120,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Spor Atı Muayenesi Adet 120,00 7 / 35

9 Türü Adı f) 5216 S.K. 23/m md. Egzotik Hayvan Muayenesi Adet 30,00 g) 5216 S.K. 23/m md. Kemirgen Muayenesi (Tavşan Vs.) Adet 10,00 Madde 20 Operasyon Ücretleri 5216 S.K. 23/m md. Köpek Prolopsus Uteri Vagina ve Recti Adet 250, S.K. 23/m md. Kedi Sezaryen Adet 400, S.K. 23/m md. Köpek Sezaryen Adet 450, S.K. 23/m md. Köpek Ovoriohisteroktemi (Kısırlaştırm Adet 350,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Kedi Ovoriohisteroktemi (Kısırlaştırm Adet 250,00 f) 5216 S.K. 23/m md. Mobil Ünite ile Kedi Ovoriohisteroktemi (Kısırlaştırm Adet 300,00 g) 5216 S.K. 23/m md. Mobil Ünite ile Köpek Ovoriohisteroktemi (Kısırlaştırm Adet 400,00 h) 5216 S.K. 23/m md. Yoğun Bakım Adet 50,00 ı) 5216 S.K. 23/m md. Oksijen Uygulaması Adet 50,00 Madde 21 Ortopedik Operasyonlar 5216 S.K. 23/m md. Çıkık Kapalı Red-Kedi Adet 50, S.K. 23/m md. Çıkık Kapalı Red-Köpek Adet 70, S.K. 23/m md. Çıkık Operatif Tedavisi-Köpek Adet 120, S.K. 23/m md. Çıkık Operatif Tedavisi-Kedi Adet 100,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Ekstremite Amputasyon Köpek Adet 150,00 f) 5216 S.K. 23/m md. Ekstremite Amputasyon Kedi Adet 125,00 g) 5216 S.K. 23/m md. Pinle Kırık Tedavisi Adet 700,00 h) 5216 S.K. 23/m md. Alçılı Bandaj Kırık Tedavisi Adet 200,00 Madde 22 Görüntüleme Tetkikleri 5216 S.K. 23/m md. Ultrason Tüm Batın Muayene (Kedi-Köpek) Adet 50, S.K. 23/m md. Ultrasonografi (At) Adet 150, S.K. 23/m md. Kedi-Köpek Röntgen Küçük Boy (13Kg ve altı) Adet 20, S.K. 23/m md. Kedi-Köpek Röntgen Orta Boy (13Kg-30Kg) Adet 25,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Kedi-Köpek Röntgen Büyük Boy (30Kg ve Üstü) Adet 30,00 f) 5216 S.K. 23/m md. EKG (Kedi-Köpek) Adet 50,00 8 / 35

10 Türü Adı Madde 23 İTFAİYE DAİRESİ Aşı-Enjeksiyon-Serum BAŞKANLIĞI 5216 S.K. 23/m md. Kedi Lösemi Aşı Adet 60, S.K. 23/m md. Karma Aşı Adet 40, S.K. 23/m md. Kuduz Aşısı Adet 35, S.K. 23/m md. Corana Aşısı Adet 40,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Bordotella Bronchhiceptica Adet 40,00 f) 5216 S.K. 23/m md. Micanfine (Mantar) Aşı Adet 70,00 g) 5216 S.K. 23/m md. Antiparaziter İlaç Enj. (0,5-1ml) Adet 10,00 h) 5216 S.K. 23/m md. Antiparaziter İlaç Enj. (1-2ml) Adet 20,00 ı) 5216 S.K. 23/m md. Antiparaziter İlaç Enj. (2-3ml) Adet 30,00 i) 5216 S.K. 23/m md. Antiparaziter İlaç Enj. (3-4ml) Adet 40,00 j) 5216 S.K. 23/m md. Antiparaziter Tablet (1 Adet) Adet 10,00 k) 5216 S.K. 23/m md. Enjeksiyon Adet 5,00 l) 5216 S.K. 23/m md. Serum Takma Adet 10,00 Madde S.K. 23/m md. Günlük Yatak ve Bakım Ücretleri Tam Pansiyon (Mama Bakımevine Ait) İlk 30 Gün İçin/Günlük Adet 30, S.K. 23/m md. Yarım Pansiyon (Sahibine Ait) İlk 30 Gün İçin/Günlük Adet 25, S.K. 23/m md. 30 Günden Sonra Hergün için İlave Adet 10, S.K. 23/m md. At/Günlük Adet 25,00 e) 5216 S.K. 23/m md. Spor Atı, Sirk ve Vahşi Hayvan/Günlük Adet 50,00 f) 5216 S.K. 23/m md. Karantina Köpek/Günlük Adet 30,00 Madde S.K. 23/m md. İlaçlama Ücretleri Mesken, bodrum, çatı katı ve küçük işyeri ilaçlamaları Adet 50,00 b 5216 S.K. 23/m md. İşhanı, apartmanlar ve apartman bodrumları için yapılacak ilaçlamalar Adet 100, S.K. 23/m md. Fabrika, Büyük işletmeler ve Resmi Daireler için yapılacak ilaçlamalar Adet 250, S.K. 23/m md. Gemiler ve Deniz araçları için yapılacak ilaçlamaların her 100 metrekaresi için Adet 250,00 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9 / 35

11 Türü Madde 26 Adı 2466 S.K. 97. md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden m² 3, S.K. 97. md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden m² 2, S.K. 97. md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden m² 2, S.K. 97. md m2 ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden m² 1,50 Madde S.K. 97. md. Evsel Atıktan türetilmiş yakıtlar, Tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt, Geri Kazanlımış Yakıt, Kağıt ve Plastik Yakıt, Prosesle İşlenmiş Yakıt m² 4, S.K. 97. md. Atıktan türetilmiş yakıt malzemesi (Nakliyesi ve yüklemesi alıcıya ait olmak üzere) Ton 2, S.K.978 md kodlu 1. katagori atık yağ Ton 800,00 Madde S.K. 97. md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden m² 2, S.K. 97. md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden m² 2, S.K. 97. md m2 ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden m² 1, S.K. 97. md. 1.Sınıf Gsm Tespit Ücreti (İnceleme kurulu oluşturulması,sağlık koruma bandı, açılma izini raporu, deneme izni,yer seçimi ve tesis kurma raporu) Adet 5.000, S.K. 82. md. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı Adet 13, S.K. 97. md. Belge / Basılı Evrak Ücreti Adet 100, S.K. 60. md. Canlı müzik izin ücreti Adet 1.500,00 Madde 29 Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklardan Ham ve Mamül Madde Üretim Tesisleri Atıktan Üretilen Yakıt Hazırlama Tesisleri (RDF) Katı Atık Depolama Tesisleri ÇEVRE KORUMA,KONTROL ve RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt, LPG ve Biodizel Satış ve Servis İstasyonları Sınıf Tespit Ücreti Toplam Dispanser Üzerinde Bulunan Tabanca Adeti Üzerinden 2464 S.K. 97. md. 1-5 Tabanca kullanan istasyonlar için Adet 2.000, S.K. 97. md Tabanca kullanan istasyonlar için Adet 3.000,00 18% S.K. 97. md Tabanca kullanan istasyonlar için Adet 4.000,00 18% S.K. 97. md Tabanca kullanan istasyonlar için Adet 5.000,00 18% e) 2468 S.K. 97. md. 21 ve Üzeri Tabanca kullanan istasyonlar için Adet 6.000,00 18% FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 / 35

12 Türü Madde 30 Adı İTFAİYE MEZARLIKLAR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIĞI Önceden Mezar yeri talep edenler için 2015 m2 için birim fiyatı m 2 500, Madde 31 Vefaat durumunda mezar yeri talebinde bulunanlar için 2015 birim fiyatı m 2 300, Şeyhyunus Eski 1. Kısım 174 Ada 1 no'lu parsel için 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, S.K. 97. md.- Şeyhyunus Eski 2. Kısım 174 Ada 51 no'lu parsel için 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, Bel. Mez. Nizam. Şeyhyunus Eski 3. Kısım 174 Ada 57 no'lu parsel için 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, e) Saca Mezarlığı 152 Ada 52 nolu parsel 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, Madde S.K. 97. md.- Vefaat durumunda mezar yeri talebinde bulunanlar için 2015 birim fiyatı m 2 300, Bel. Mez. Nizam Döşemedibi Mezarlığı 44 no'lu parsel 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, Madde S.K. 97. md.- Vefaat durumunda mezar yeri talebinde bulunanlar için 2015 birim fiyatı m 2 300, Bel. Mez. Nizam Çakırtepe Mezarlığı 533 Ada nolu parseller için 2015 m2 birim fiyatı m 2 250, Madde S.K. 97. md.- Vefaat durumunda mezar yeri talebinde bulunanlar için 2015 birim fiyatı m 2 300, Bel. Mez. Nizam Fatsa Asrii mezarlığı için 2015 m2 birim fiyatı m 2 400, S.K. 97. md. Altınordu Şubesi İmar Sınırları İçerisinde Bulunan 2464 S.K. 97. md.- Vefaat durumunda mezar yeri talebinde bulunanlar için birim fiyatı m 2 300, Bel. Mez. Nizam. Mezar Yapım Ruhsatı Katlı Mezar talebinde bulunanlar için 2015 m2 birim fiyatının %50 fazlası alınacaktır. (Katlı mezar talebinde bulunanlar bu işlemi kendileri yapacaklardır.) m 2 650, Ünye Şubesi İmar Sınırları İçerisinde Bulunan Mezarlıklar İçin Belirlenmesi İstenilen Tarife Ünye Saraçlı Mahallesi Ünye Döşemedibi Mahallesi Ünye Atatürk Mahallesi Fatsa Şubesi İmar Sınırları İçerisinde Bulunan Mezarlıklar İçin Adli Tıp Kurumuna nakil edilen cenazelerden cenaze nakil aracı ücreti Altınordu ilçesinden Trabzon-Samsun adli tıp kurumlarına Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen cenazeler için araç nakil ücreti (Gidiş-Geliş) Adet 400, S.K. 97. md. Altınordu hariç diğer ilçelerden Trabzon-Samsun adli tıp kurumlarına Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen cenazeler için araç nakil ücreti (Gidiş-Geliş) Adet 500, / 35

13 Türü e) 2464 S.K. 97. md. Adı Trabzon-Samsun Adli Tıp Kurumları harici diğer Adli Tıp Kurumlarına nakil edilen cenazeler için beher Km'ye Gidiş-Geliş Km 2, f) 2464 S.K. 97. md. Satışı yapılan çilek fidesinin beher adedinden KDV dahil Adet 0, g) 2464 S.K. 97. md. Satışı yapılan patates tohumunun beher kilogramı KDV dahil Kg 0, Not 1- Cenaze yıkama,mezar tahtası,mezar kazma ve cenaze nakilleri ücretsizdir. Not 2- Altınordu sınırları içerisinde bulunan mezarlık 3 m2 olarak verilmektedir. Not 3- Ünye sınırları içerisindeki mezarlıkların iç nizam uygulamaları, 20 ile 50 m2 şeklinde yapılmıştır. Madde 35 Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisinin gün ve 2015/109 sayılı kararı ile eklenen madde (34/f-g maddeleri) Yol Tahrip Bedelleri 5216 S.K. 23/o Parke Yol m 2 24, S.K. 23/o Asfalt Yol m 2 50, S.K. 23/o Soğuk Asfalt (Sathi kaplam m 2 45, S.K. 23/o Stabilize m 2 35,00 e) 5216 S.K. 23/o Beton Yol m 2 95,00 f) 5216 S.K. 23/o Granit Plak m 2 264,00 g) 5216 S.K. 23/o Andezit m 2 77,00 h) 5216 S.K. 23/o Granit Bordür m 2 124,00 ı) 5216 S.K. 23/o Bordür m 2 30,00 i) 5216 S.K. 23/o Karosimon Trotuar m 2 44,00 j) 5216 S.K. 23/o Beton Trotuar m 2 50,00 k) 5216 S.K. 23/o Özel Rölyef Desenli Plak Döşeme Kaplama m 2 220,00 l) 5216 S.K. 23/o Çim m 2 33,00 m) 5216 S.K. 23/o Toprak Yol m 2 ÜCRETSİZ n) 5216 S.K. 23/o Andezid Bordür m 2 80,00 o) 5216 S.K. 23/o Baskı Beton Döşeme m 2 70,00 p) 5216 S.K. 23/o Mineral Parke m 2 76,00 r) 5216 S.K. 23/o Granit Küp m 2 170,00 s) 5216 S.K. 23/o Ayırma Taşı m 2 20,00 t) 5216 S.K. 23/o Baskı Asfalt m 2 99,00 12 / 35

14 Türü Madde 36 Adı İTFAİYE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5216 S.K. 7/f md. Araç Çekim Ücreti Adet 70, S.K. 97 md. İlan tahtasına asılan ilanların beher sayfasından Adet 90,00 Madde 37 e) f) Madde 38 e) Madde S.K.97.md 2466 S.K.97.md 2467 S.K.97.md 2468 S.K.97.md Çeşitli Ücretler ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 1.Bölge (Altınordu-Ünye Fatsa Şehir içi çalışan) Özel Halk Otobüsleri (30 Koltuk ve üzeri) (5 yıllık) Adet 2.500,00 Küçük Otobüs (30 Koltuk altı) (5 yıllık) Adet 2.000,00 Dolmuş ve Minübüsler (18 Koltuk dahil) (5 yıllık) Adet 1.200,00 Ticari taksiler (5 yıllık) Adet 400,00 Araç değişikliği (Dolmuş Minübüs Taksi ve Otobüslerde) Adet 200,00 S Plaka (5 Yıllık) Adet 400,00 Araç Çalışma Ruhsatı Yıllık Vize Ücretleri 1.Bölge (Altınordu-Ünye Fatsa Şehir içi çalışan) Özel Halk Otobüsleri (30 Koltuk ve üzeri) (1 yıllık) Adet 600,00 Küçük Otobüs (30 Koltuk altı) (1 yıllık) Adet 500,00 18% Dolmuş ve Minübüsler (18 Koltuk dahil) (1 yıllık) Adet 200,00 18% Ticari taksiler (1 yıllık) Adet 150,00 18% S Plaka(1 yıllık) Adet 200,00 18% Araç Çalışma Ruhsat Ücretleri 2.Bölge (Altınordu-Ünye Fatsa ilçeleri Hariç Diğer ilçeler) 13 / 35

15 Türü e) f) Madde 40 e) Madde S.K.97.md 2466 S.K.97.md 2467 S.K.97.md 2468 S.K.97.md Adı Özel Halk Otobüsleri (30 Koltuk ve üzeri) (5 yıllık) Adet 1.500,00 Küçük Otobüs (30 Koltuk altı) (5 yıllık) Adet 800,00 Dolmuş ve Minübüslerden (18 Koltuğa kadar) (5 yıllık) (1. ve 2. bölge köy minübüsleri dahil) Adet 350,00 Ticari taksiler (5 yıllık) Adet 250,00 Araç değişikliği veya kayıt yenileme ruhsat harcı Dolmuş, Minübüs, Taksi ve Otobüslerde Adet 150,00 S Plaka 5 Yıllık Adet 250,00 Araç Çalışma Ruhsatı Yıllık Vize Ücretleri 2.Bölge (Altınordu-Ünye Fatsa ilçeleri Hariç Diğer ilçeler) Özel Halk Otobüsleri (30 Koltuk ve üzeri) (1 yıllık) Adet 500,00 Küçük Otobüs (30 Koltuk altı) (1 yıllık) Adet 300,00 Dolmuş ve Minübüslerden (18 Koltuğa kadar) (1. ve 2. bölge köy minübüsleri dahil)(1 yıllık) Adet 150,00 Ticari taksiler (1 yıllık) Adet 100,00 S Plaka (1 yıllık) Adet 100,00 Koltuk Artırımı 1. Bölge (Altınordu- Ünye- Fats Dolmuş, Minübüs ve Otobüs koltuk artırımı (Her bir koltuk için) 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) Dolmuş, Minübüs ve Otobüs koltuk artırımı (Her bir koltuk için) Adet 750,00 Adet 450,00 1. Bölge (Altınordu- Ünye- Fats S Plaka (Her bir koltuk için) Adet 350,00 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) S Plaka (Her bir koltuk için) Adet 250,00 14 / 35

16 Türü Adı Madde 42 e) f) g) h) ı) i) j) k) l) m) n) Madde Bölge (Altınordu- Ünye- Fats Otobüs, Dolmuş, Minübüs, Servis ve Ticari Taksi Güzergah ve Durak Kullanım Ücretleri Altınordu İlçesi Hat Adet ,00 19 Nolu Cumhuriyet Mah. Taş. Koop, 18 Nolu Kuğukent Taş. Koop.23 Nolu Nizamettin Mah. Taş. Koop. Eskipazar Toki hattı Gülyalı, Uzunisa, Karacaömer, Ulubey, Eskipazar minübüs hattı ve Giresun küçük otobüsleri Adet ,00 Adet ,00 Minübüsler (Tüm Köy- Belde- (Mahallerden) gelenler) Adet 2.150,00 Ünye İlçesi 1. ve 2. Hat Adet ,00 Ünye İlçesi Yeşil hat Adet ,00 Ünye İlçesi Kırmızı Hat Adet ,00 Fatsa İlçesi Dolmuş ve Minübüs Hatları Adet ,00 Altınordu ilçesi Ticari Taksi Adet 4.000,00 Ünye İlçesi Ticari Taksi Adet 3.500,00 Fatsa İlçesi Ticari Taksi Adet 3.000,00 S Plaka 18 Koltuğa kadar Adet 5.000,00 S Plaka Koltuk arası Adet 6.000,00 S Plaka 30 koltuk ve yukarısı Adet 7.000,00 İlçeler arası dolmuş ve minnübüsler Adet 6.000,00 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) Otobüs, Dolmuş, Minübüs, Servis ve Ticari Taksi Güzergah ve Durak Kullanım Ücretleri 15 / 35

17 Türü e) f) g) h) Adı Dolmuş ve Minübüslerde Adet 5.250,00 Minübüsler (Tüm Köy- Belde- Mahallerden gelenler) Adet 1.750,00 Ticari taksi Adet 2.000,00 Otobüs ve Küçük Otobüs Adet 7.000,00 S Plaka 18 Koltuğa kadar Adet 4.250,00 S Plaka Koltuk arası Adet 5.000,00 S Plaka 30 koltuk ve yukarısı Adet 5.500,00 İlçeler arası dolmuş ve minnübüsler Adet 5.000,00 Madde Bölge (Altınordu- Ünye- Fats S Plaka Yeni Giriş Ücretleri (4 Eşit taksitle Ödemek üzere, zamanında ödenmeyen taksitlere (6183 Sayılı Kanuna göre) gecikme zammı uygulanır) Madde 45 S Plaka 18 Koltuğa kadar Adet 6.500,00 S Plaka Koltuk arası Adet ,00 S Plaka 30 koltuk ve yukarısı Adet ,00 Not- Ticari plakası olupta S plakaya geçmek isteyenlerden, gerekli şartları taşıyanlardan bu ücret %50 indirimli olarak alınır 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) S Plaka Yeni Giriş Ücretleri (4 Eşit taksitle Ödemek üzere, zamanında ödenmeyen taksitlere (6183 Sayılı Kanuna göre) gecikme zammı uygulanır) S Plaka 18 Koltuğa kadar Adet 4.000,00 S Plaka Koltuk arası Adet 9.000,00 16 / 35

18 Türü Madde 46 d Madde 47 Madde 48 Madde 49 Adı S Plaka 30 koltuk ve yukarısı Adet ,00 Not: Ticari plakası olupta S plakaya geçmek isteyenlerden, gerekli şartları taşıyanlardan bu ücret %50 indirimli olarak alınır S Plaka Uygunluk ve Güzergah İzin Belgesi Ücretleri Uygunluk Belgesi 1. ve 2. Bölge Dahil (Tüm Servis Araçları İçin) Adet 100,00 Güzergah İzin Belgesi 1. ve 2. Bölge Dahil (Tüm Servis Araçları İçin) Adet 250,00 Taşımalı kapsamda güzergah izin belgesi 1. ve 2. Bölge için Adet 120,00 Çevre illerden ilimize servis taşımacılığı güzergah izin belgesi 1 yıllık Adet 150,00 1. Bölge (Altınordu- Ünye- Fats Ticari Taksi, Dolmuş, Minübüs ve Otobüs Yeni Giriş Ücretleri Ticari Taksi Adet ,00 Dolmuş ve Minübüs Adet ,00 Otobüs Adet ,00 Minübüs yeni giriş (tüm köy belde ve mahallelerden gelenler) Adet ,00 2. Bölge (Alınordu-Ünye-Fatsa ilçeleri hariç diğer ilçeler)ticari Taksi,Dolmuş,Otobüs,Minübüs yeni giriş ücreti Ticari Taksi Adet 5.500,00 Dolmuş ve minibüs Adet ,00 Otobüs Adet ,00 Minübüs yeni giriş (tüm köy belde ve mahallelerden gelenler) Adet 6.000,00 1. ve 2. Bölge için Taksi Durağı değişikliği Ücretleri 17 / 35

19 Türü e) Madde 50 Ücret Madde 51 Madde 52 e) Madde S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md S.K. 97. md İlgili Yön. 10. md. Adı 1. Bölge (Altınordu- Ünye- Fats mevcut duraklar arası geçiş Adet 2.500,00 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) mevcut duraklar arası geçiş Adet 2.000,00 1. ve 2. Bölgede hiçbir durağa bağlı olmayan T plakalı taksilerin mevcut duraklara geçiş Adet 1.750,00 1. Bölge (Altınordu- Ünye- Fats yeni açılan durağa geçiş Adet 6.000,00 2. Bölge (Altınordu- Ünye Fatsa Hariç diğer ilçeler) yeni açılan durağa geçiş adet 3.500,00 1.ve 2. Bölge Çekici - Kurtarıcı Ruhsat Ücretleri Çekici - Kurtarıcı ruhsat ücreti Adet 3.000,00 TİCARİ ARAÇ REKLAM YETKİ/İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi İçin Alınacak Ücret Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti (Bir Yıl İçin Geçerlidir.) Adet 3.500,00 Ticari Araç Reklam İzin Belgesi İçin Alınacak Ücret (Her Araç İçin) Taksi, Dolmuş, Minübüs ve Kiralık Otomobillerden Araç İçi Adet 250,00 Taksi, Dolmuş, Minübüs ve Kiralık Otomobillerden Araç Dışı Adet 250,00 Kamyonet ve Hafif Romörklerden Adet 300,00 Otobüslerden Araç İçi Adet 350,00 Otobüslerden Araç Dışı Adet 350,00 Diğer Yol geçiş izin belgesi komisyon ücreti Adet 2.500,00 18 / 35

20 Türü Madde 54 e) Madde 55 Madde S.K.7/p.md S.K. 23/m,o 5216 S.K. 23/m,o 5216 S.K. 23/m,o 5216 S.K. 23/m,o 5216 S.K. 23/m,o 5216 S.K. 23/m,o md S.K. 23/m,o md S.K. 23/m,o md. Adı Basılı evrak ücreti Adet 10,00 Tahsis Belgesi Adet 100,00 Not: Tescil tarihi 0-3 yaşında olan araç yenilemelerinden ücret alınmaz bunun dışındaki araç değişikliklerinde yukarıdaki tarifeye göre ücret alınır. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kart basım ve Vize Ücretleri Ücetsiz Veya İndirimli Seyahat Kartı İlk Basım Ücreti Adet 10,00 Yıllık Seyahat Kartı Vize Ücreti (sadece öğrenci kartı için) Adet 1,00 Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat kartı 2. Basım Ücreti (kullanıcı kaynaklı) Adet 10,00 Ücretsiz Veya İndirimli Kent Kart 2. basım Ücreti (usulsüz kullanım) Adet 50,00 Şoför Kartı Adet 20,00 1. ve 2. Bölge İçin Fayton Ruhsat Ücretleri Fayton Ruhsat ücreti (1 yıllık) Adet 750,00 Güzergah ücreti (1 yıllık) Adet 100,00 18% Tescil ücreti (yeni giriş) Adet 500,00 18% MAKİNE İKMAL ve BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İş makinesi Kiralama Ücretleri (Akaryakıt İdareden verilecektir, Nakil gerektiğinde ayrıca nakil ücreti alınacaktır) 2464 S.K. 97. md. Damperli Kamyon (14 ton ve üstü) Km 10, S.K. 97. md. Damperli Kamyon (7-13 tonluk) Km 8, S.K. 97. md. Damperli Kamyon (0-6 tonluk) Km 6, S.K. 97. md. Yükleyici Saat 308,00 e) 2464 S.K. 97. md. Kanal Kazıcı Yükleyici Saat 174,00 f) 2464 S.K. 97. md. Ekskavatör (Kırıcılı) Saat 308,00 19 / 35

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ Yasalarla belirlenmiş, görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, Stratejik öngörülürle yarının ihtiyaçlarını

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı