Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 G GAASSKKİİ G GEEN NEELL M MÜ ÜD DÜ ÜRRLLÜ ÜĞ ĞÜ Ü TTeell :: ((3300 HHAATT)) FFaakkss :: AARRAALLIIKK İİŞŞLLEETTM MEE TTEESSİİSSLLEERRİİ 2255 AARRAALLIIKK İİŞŞLLEETTM MEE TTEESSİİSSLLEERRİİ TTeell TTeell FFaakkss FFaakkss w weebb w weebb :: :: ((3300 HHAATT)) :: :: ::w ww ww w..ggaasskkii ggoovv::ttrr ::w ww ww w..ggaasskkii ggoovv::ttrr

4

5 YÖNETİM KURULUMUZ

6

7 DR. ASIM GÜZELBEY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 1951 yılında Gaziantep te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep te tamamladı yılında Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında Ortopedi ihtisasını tamamladı. İsveç Karolinska Üniversitesi nde Diz Cerrahisi eğitimi aldı Yılında Gaziantep SSK Hastanesi nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yaptı yılında harp sonrası Azerbaycan da gönüllü doktor olarak çalıştı yılında Konukoğlu Hastanesi nde Genel Müdür olarak başladığı görevi sırasında, 1999 Marmara depremi ve 2003 Bingöl depremlerinde gönüllü hekim olarak hizmette bulundu. 5 yıl süren Genel Müdürlük görevinden 2004 yılında ayrıldı. 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçiminde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı na seçildi. Dürüstlük, şeffaflık, çalışkanlık, pratiklik ve hizmet hep temel prensipleri oldu. İngilizce ve Almanca bilen Dr. Asım GÜZELBEY evli ve 2 çocuk babasıdır.

8 FAHREDDİN USLUSOY GENEL MÜDÜR tarihinde Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya da tamamladı yılında Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi nden, İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptıktan sonra, 1983 yılında Ankara Belediyesi nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ne naklen geçti. Sırası ile Yapı işleri Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında Denizli de Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı tarihinde GASKİ Genel Müdürü olarak atandı.evli ve 3 çocuk babasıdır

9 SAYGIDEĞER MECLİS ÜYELERİ 2009 yılı boyunca vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak temiz, 24 saat kesintisiz içmesuyu temin etmek doğrultusunda çalışmaya devam ettik. Temel ilkemiz olan halkımıza şeffaf ve eşit hizmet götürme sözümüzü gerçekleştirip, birlik ve dayanışma içerisinde hizmetlerimizi sürdürdük. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Gaziantep li vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kaliteli ve sağlıklı su teminini kendine ilke edinen GASKİ; Kaçakla mücadeleye azami önemi vermiş, Geçmiş yıllara ait borçlarını tamamen tasfiye etmiş, Giderleri azaltmış, Gelirleri artırmış, Yeni su kaynakları yaratmış, Su satışı ve tahsilatı artmış, SCADA sistemi kurulmuş ve çalışmalar bitirilmiş, Atıksu Arıtma Tesislerinin Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 1600 MVA gücünde kojenerasyon tesis kurmuş, Yeni kanal makineleri almış, 17 Banka ve PTT (50şb)ile fatura tahsilatı yapmış, internet adresi üzerinden kredi kartı ile online su fatura tahsilatına başlamış, Yağmursuyu problemleri asgariye indirmiş, Kentin atıksuyunun tamamı arıtılır duruma gelmiş, Arıtma çamurlarını bertaraf edecek projeler hazırlanmış, Yeni Atıksu arıtma tesisleri yapmış, Su fatura tutarları sms ile abonelerimizin cep telefonlarına gönderilmeye başlamış, Abonelerimizin su tüketimleri online okumaya başlamış, Kağıt ortamında bulunan abone bilgileri sayısal ortama aktarılmıştır. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken göstermiş oldukları azim, başarı ve özveriden dolayı tüm personellerimize, desteğini esirgemeyen Meclis Üyelerimize ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Saygılarımla Fahreddin USLUSOY GASKİ Genel Müdürü

10 GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili ve verimli biçimde kullanarak gelişen ve globalleşen dünyamızda çevreye duyarlı bir Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşturma doğrultusunda, alternatif, modern üretim ve hizmet üretmek; bu kapsamda en ileri ve hızlı yapım teknolojileri uygulayarak en az maliyette ve en ucuz fiyatla Gaziantep halkına temiz su ile kanalizasyon hizmeti sunmaktır. VİZYONUMUZ: Geleceği bu günden yaşayarak: T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak, Kaliteyi yükseltmek için hizmette ve üretimde örnek ve önder olmaktır. İLKELERİMİZ: Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven, Verilerle ve süreçlerle yönetim, Öğrenme ve öğretme, Çözüm üretmek, Katılımcılık, Önerilere açık olmak, Müşteriye odaklılık, İletişime açık olma, Sevgi ve hoşgörü, Sürekli iyileşme ve yenilikçilik,

11 KALİTE POLİTİKAMIZ: Tüm çalışanlarımızla kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, halkın isteklerine; işin başından sonuna kadar her aşamada istenilenden daha kaliteli, daha ekonomik, daha hızlı ve her defasında yanıt vermek temel görevimizdir. Kalitede lider olabilmek için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak, eğitimli ve nitelikli çalışanlarımızla, müşterilerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlayarak faaliyetlerimiz süresince çevreye saygılı olacağız. DEĞERLERİMİZ: 1- Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. 2- GASKİ Kuruluş Yasasında belirlenen hususlardan sorumluyuz. 3- Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. 4- Çalışanları tanır, yetenekleri geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. 5- Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür. 6- Her işimiz önemlidir, ihmal edilmez. 7- İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. 8- Konulan yasalar çerçevesinde koşulsuz, önyargısız ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulabilmek için yasaları da irdeleriz. 9-Görev ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde üstünlük kullanmaktan çekinmeyiz. 10- Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız. 11- Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. 12- Her durumu, kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz. 13- Zamanın değerine inanırız. 14- Çevreye karşı duyarlıyız. 15- En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız. 16- Teknolojik gelişmeleri yakından izler kullanılmasına değer veririz. 17- Geleceği bu günde yaşarız. 18- "Biz" bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

12 KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ GÖREV TANIMI; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olan tesisleri devralmak, GASKİ tarafından işletilmesini sağlamak, 2560 Sayılı Kanun ve değişik Sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirmek. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi bu kanunda GASKİ olarak anılır. GASKİ Genel Müdürlüğü nün görevleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi' nin görev alanları ile sınırlıdır. Ancak, Gaziantep şehrinin yararlandığı ve yararlanması düşünülen su kaynaklarının korunması ve tasarrufu Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında da olsa GASKİ tarafından yürütülür. GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. GASKİ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun ve Hükümlerine tabidir. GÖREV VE YETKİLERİ; A-Gaziantep içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması ve bu suyun ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak. Bu projelere göre pompa istasyonlarını, ana ve tali şebeke borularını, işletme binasını, gömme depo, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binalarını ve su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek. Tesisleri projelere göre kurmak ve kurdurmak. Kurulu olan tesisleri devralmak. Bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek. B-Tüm abonelerin kullandığı suların (pis suların) abonelerden alınarak, deşarj(boşaltma) noktasına kadar taşınması için projelendirilmesi, bu projelerin yaptırılması ve bu pis suların tekrar kullanılır hale getirilmesi için arıtma tesislerini projelendirmek, bu projeleri yapmak, yaptırmak, tesisleri işletmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. C-Yağan yağış sularını toplamak, konut ve işyerlerinden uzaklaştırmak, deşarj (boşaltma) noktasına kadar götürmek. Bu iş için projeler yapmak, yaptırmak ve bu projelere göre tatbikatını sağlamak. D-Bölge içindeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek ve bu kirlenen kaynak ve tesislere mani olmak, bu konuda her türlü hukuki ve idari tedbirleri almak. E-GASKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin kafi gelmediği projelerin yapımında, Türkiye içi veya Türkiye dışı (Milletler Arası) müesseseler ve resmi kuruluşlarla temasa geçmek, teknik bilgi ve finansman sağlamak, ihale açmak, satın alınan proje, tesis ve teknik yatırımları yapmak, yaptırmak ve işletmek için gerekli koşulları sağlamak. F-Tesis projelerini tatbikata geçirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kamulaştırmak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç, gereç ve hurdaları satmak. GASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak kurmak, işletmek ve bu maksatla kurulmuş ve kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.

13 GENEL BİLGİLER GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KORUMA ve GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (YATIRIMLAR) YATIRIMLAR ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İŞLETMELER) SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTİRİK MAKİNA ve MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ ve MALİ) İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

14 GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI METİN PİR 1967 yılında Gaziantep te doğdu. İlköğrenimini Gaziantep te, Ortaöğrenimini Hollanda ve Gaziantep Mimar Sinan Lisesi nde tamamladı yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünden mezun oldu. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi konusundaki yüksek lisans çalışması tez aşamasında kaldı 1994 yılında T.Halk Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayarak 9 yıl Müfettiş unvanı ile görev yaptı yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı na geçti ve Müfettiş olarak görev yaptı tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nde Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandığı görevine halen devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

16 GÖREV TANIMI Genel Müdürlük merkez ve birimleri ile tesis, işletme ve şirketlerdeki her türlü faaliyet ve işlemler ile memur ve işçilerin görevleri ile ilgili tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişler; etkin, verimli, yapıcı, yol gösterici ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren durağan teftiş anlayışı yerine, olması muhtemel riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını esas alır. Performans Denetimi; Parasal denetim kapsamı dışında bulunan bu kavram, son yıllarda kamu kurumlarınca çalışanlarının, -tutumluluk, verimlilik etkinlik açısından değerlendirilmesini öngörmekte, böylelikle denetim etkinliğinin artmasını hedeflemektedir. Bilgisayar teknolojisini kullanmak suretiyle yapılacak performans denetimi, etkin ve rasyonel bir şekilde değerlendirme yapma imkanı tanıyacaktır Tarih sayılı R.G. ile GASKİ E- 3 grubunda yer alan bağlı kuruluşlar kapsamına alınmıştır. Halen 6 Müfettiş ve 3 Müfettiş Yrd. Kadromuz bulunmaktadır. Düzenlenen Raporlar: Raporun Cinsi Toplam İnceleme Raporu Soruşturma Raporu GASKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 2009 yılı içerisinde değişmiş olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişen Yönetmelik kapsamında birimlerin denetlenmesi hedeflenmektedir.

17 AV.NESLİN AKİLE TEKİN 1.HUKUK MÜŞAVİRİ 1969 yılında Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep te tamamladı yılında Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi nden mezun oldu yılında GASKİ Genel Müdürlüğü nde Avukat olarak görev yapmaya başladı. Halen aynı kurumda 1.Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

18 GÖREV TANIMI: Genel Müdürlük tarafından istenilen konularda hukuki mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali yargı mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunları ile diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların yargı mercileri vasıtası ile veya Hakem yoluyla hallini sağlamak. Genel Müdürlük tarafından verilen yetki dâhilinde iş uyuşmazlıklarının çözümünde idareyi temsil etmek. Addolunacak mukaveleleri ilgili Daire Başkanı ile müştereken tetkik ve tanzim ve lüzum görülen durumlarda şartname tasarılarını tetkik etmek, 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek. Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak. Genel Müdürlüğümüze gelen yargı ile ilgili her türlü tebligatı almak ve gereğini yapmak, Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaktır. DAVALARLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER 2009 Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi 2009 Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Lehine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Aleyhine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Lehine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Aleyhine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 19 71

19 2009 YILI İÇİNDE İCRAYA VERİLEN ABONELERLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER Yıl İçinde Genel Müdürlüğümüz Adına İcra Takibi Açılması İçin Evrak Tevdi Edilen Sözleşmeli Özel Avukat Sayısı 66 Yıl İçinde İcraya Verilen Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Tamamen Ödeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Kısmen Ödeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Hiç Ödemeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde İcraya Verilen Fatura Sayısı Yıl İçinde Tahsil Edilen İcralı Fatura Sayısı Yıl İçinde İcraya Verilen Toplam Miktar ,04.TL İcralı Abonelerden Yıl İçinde Yapılan Toplam Tahsilat Miktarı ,57.-TL 2009 YILI İÇİNDE YAPILAN YAZIŞMALAR Gelen Evrak Adedi 437 Giden Evrak Adedi YILI İÇİNDE VERİLEN MÜTALAALAR Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi 15

20 KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü GASKİ' ye bağlı birimlerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Şuan birimimiz içerisinde 30 Koruma ve Güvenlik memuru görev yapmaktadır. Hizmet alımı yapılan birimlerimizde Tarihinden itibaren VIP Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.ne bağlı görev yapan Koruma ve Güvenlik personelleri bulunmaktadır. GASKİ İdari Binası, 25 Aralık İşletme Şefliği (Ambarlarda) ve Pompa İstasyonları 24 saat kamera sistemi ile korunmaktadır. İdari binanın kamera sistemi yenilenmiş olup GASKİ binası dışında bulunan vezneler de 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Birimimizde 2009 yılı içerisinde 260 adet gelen evrak 146 adet giden evrak bulunmaktadır. YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GASKİ Kuruluş Yasası gereğince yılda iki kez toplanan Genel Kurul'un gündemini hazırlayarak, Genel Kurul Üyelerine duyurma, Genel Kurul'un toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, Genel Kurul kararlarını yazılı hale getirerek ilgili birimlere duyurmak Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince her ay toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantılarını takip ederek, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda Genel Müdüre bilgi vermek de Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Kanun gereği haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulu'nun gündemini hazırlayarak toplanmasını sağlamak, sonuçta çıkan Yönetim Kurulu kararlarını yazılı hale getirerek imzaya açmak, bir nüshasını onaylayarak gereği için ilgili birime havale ettirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevimizdir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin sekretaryasını yürütmek de görevlerimiz arasındadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi yazı ve faturaları teslim alarak kayıt altına almak ve ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumumuzdan dışarıya gönderilecek yazıları kayıt altına alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Amacımız; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayarak Kurumumuza yön vermektir. Ayrıca Kurumumuza gelen-giden evrakların kayıt altına alınarak sağlıklı yönetilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle Evrak Takip Sisteminin bilgisayar ortamında da yürütülmesine 2010 yılında başlanacaktır. Şube Müdürlüğümüzün 2009 yılı faaliyetleri sayısal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YAZI TÜRÜ SAYISI Gelen-Giden Kayıtlar Yönetim Kurulu Kararları 376 Genel Kurul Kararları 19 TOPLAM 10808

21 GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (YATIRIMLAR) YATIRIMLAR İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

22 ASIM BÜYÜKKÖROĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YATIRIMLAR) 1950 yılında Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, Kundullu Köyü nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra, 1970 yılında girmiş olduğu, Ege Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulundan, Makine Mühendisi olarak 1976 yılında mezun oldu yılları arasında Devlet Demir Yolları 4.İşletme Müdürlüğü nde mühendis olarak çalıştı. Askerliğini Kıbrıs ta asteğmen olarak yaptı yıllarında serbest olarak çalıştı yılında SEKA ya bağlı Kastamonu Sigara Kâğıdı Fabrikası nda mühendis olarak çalıştı yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü nde Otobüs İşletme Müdürü olarak göreve başladı yıllarında aynı kurum bünyesinde mühendis olarak görev yaptıktan sonra, tekrar Otobüs İşletme Müdürü olarak görevine devam etti yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı na atandı yılında ESHOT Genel Müdürlüğü nde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1999 dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı na Mühendis olarak tayin edildi ve 5 yıl burada çalıştı yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GASKİ Genel Müdürlüğü nde Su ve Kanal Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı görevine atandı yılı sonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı yılı Eylül ayında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı görevinde, halen hizmet vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır

23 MEHMET KARADAĞ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANI 1963 yılında Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Aşağıgöklü Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nizip te yaptı yılında Elazığ Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Nizip Belediyesi nde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı yılları arasında askerliğine, Tuzla Piyade Okulunda başlayıp, Çorlu İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı nda Yedek Subay olarak tamamladı yılında İller Bankası, 10. Bölge Müdürlüğünde, Kontrol Mühendisliği, Baş Mühendis ve İnşaat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ne naklen geçti. Halen Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

24 YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİMİZ Gaziantep şehrinin su ihtiyacının karşılanması, ayrıca Gaziantep ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programlarını hazırlamak ve uygulamaktır. Ayrıca yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlayarak, hayata geçirilmesini temin etmektir. İhalesi yapılmış işlerin yer teslimi aşamasından, geçici ve kesin kabulü yapılıncaya kadarki işlerin kontrollüğünü gerçekleştirmek, Genel Müdürlük adına gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından kredi veren müesseselerle ve resmi kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanmış olan işleri kontrol etmek ve hakediş raporlarını düzenlemektir. Ayrıca Dairemiz, Genel Müdür ve Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri ifa etmekle görevli ve sorumludur YILI FAALİYETLERİ GENEL İCMAL TOPLAMI METRAJ MT ÖZKAYNAK TL İLLER BANKASI (KREDİLİ) TOPLAM TL KANALİZASYON , , ,05 İÇMESUYU , ,65 İNŞAAT , ,66

25 GELİRLER 2009 yılında yeni yapılan inşaatlar için proje onay ücreti ve altyapı katılım bedeli olarak daire başkanlığımız tarafından ,24 TL tahsil edilmiştir YILI BÖLGELERE GÖRE KANALİZASYON METRAJI ŞEHİTKÂMİL = mt ŞAHİNBEY = mt OĞUZELİ = mt TOPLAM = mt 2009 YILI KANALİZASYON ŞEBEKESİ METRAJI YENİ KANAL = KANAL ARIZA = mt mt YAĞMUR SUYU = mt PARSEL BAĞLANTI = mt TOPLAM = mt 2009 YILI KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 1- Kızılhisar, Serince, Karataş ve Büyükşahinbey Bölgeleri Pissu Kollektörü ve 2. Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 2. Atıksu arıtma tesisi 2009 yılı sonlarında tamamlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanımızın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilmiş olup işletmeye alınmıştır

26 AÇIĞA AKAN KANALİZASYON HATLARININ 2.ATIKSU ARITMA TESİSİ KOLLEKTÖR HATTINA BAĞLANTISI İÇİN DÖŞENEN BORU ÇAPLARI VE METRAJLAR Karataş Toki - Karanlık dere Ø mt Büyükşahinbey Organize Sanayi Ø mt Gerciğin ve Cebeler Köyü Ø mt Bağlarbaşı Köyü Bağlantısı Ø mt Kanalizasyon kollektör hattı ve 2.Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmış olup İller Bankası kredisi ile TL ödeme yapılmıştır 2- Muhtelif Yerlerdeki Kanalizasyon Çalışmaları Oğuzeli İlçesi, Yeşildere Yerleşim birimi, Yalnızbağ, Havaalanı Yolu ve Gazikent Üniversitesi Bölgeleri Pissu Kolektör Hattı ve 3. Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Proje kapsamında Ø 800 mm Ø 200 mm çapında toplam mt. Kanalizasyon şebekesi döşenecek olup, Arıtma Tesisi ileri biyolojik arıtma sistemi olarak çözülmüş olup, Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon hatları için toplam TL harcama yapılacaktır. Tesis inşaatına ve ana kolektör hattı yapımına 2009 içerisinde başlanmış olup 2010 sonlarında tamamlanması planlanmıştır.

27 3- Şehir Merkezi Kanalizasyon Çalışmaları; Genel Müdürlüğümüz tarafından 25 Aralık, Güneykent, Karataş, Narlıtepe, 75. Yıl, Perilikaya, Serinevler, Şehrgösteren, Karacaahmet,Sanayi,ve Beylerbeyi (Toki Konutlarında) mahallelerinde kanalizasyon şebeke eksiği olan yerlerin atıksu hatları döşenerek kanalizasyon sistemine bağlantısı yaptırılmıştır. 4-)Beldeler ve Köyler Kanalizasyon Çalışmaları a) Genel Müdürlüğümüz tarafından Gaski sorumluluk sahasında bulunan Burç, Yeşildere, Arıl ve Büyükşahinbey Beldelerinde kanalizasyon şebeke eksiklikleri giderilmiştir. b) Genel Müdürlüğümüz tarafından Gaski sorumluluk sahasında bulunan merkeze bağlı 28 adet köyün kanalizasyon şebeke hatları ve fosseptikleri tamamlanmıştır. 5- Kanalizasyon Arıza Çalışmaları; Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Şehitkamil-Şahinbey- Oğuzeli ve merkeze bağlı köy ve beldelerde geçmiş yıllarda döşenmiş taş kanal yenileme ve arıza kapsamında toplam mt muhtelif çaplarda yenileme ve arıza çalışması yapılmıştır ŞEHİR GENELİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø

28 ŞEHİR GENELİ KANAL ARIZA İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø ŞEHİR GENELİ PARSEL BAĞLANTISI İCMALİ 2009 YILI YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI 1-Şehir Merkezi Yağmursuyu Çalışmaları 2-Karataş Bölgesi Yağmursuyu Çalışmaları Karataş bölgesininde mt yağmursuyu şebeke hattı döşenmiş olup gerekli noktalara menfezler yapılarak inşaatı tamamlanmıştır.

29 ŞEHİR GENELİ YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 300-Ø ŞEHİR GENELİNDE YAPILAN MENFEZ TEMİZLİĞİ =7525 mt dir 2009 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI 1- Şehir Merkezi İçmesuyu Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından şehir merkezinin imara açılan bölgelerinde ve mahallerinde içmesuyu ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yaptırılmıştır. Bu hatların yapımı için mt içmesuyu şebekesi döşenmiştir m³ lük B.A. Gömme Depo İnşaatı Bu projenin hazırlanma amacı elektrik enerjisinin ucuz olduğu saatlerde pompa istasyonlarını çalıştırıp m³ depodan cazibe ile suyu şehre ulaştırıp enerji tasarrufu sağlamaktır. 3- Beldeler ve Köyler İçmesuyu Çalışmaları a)köylerde İçmesuyu Deposu Çalışmaları Gaski sorumluluk sahasında bulunan İncesu, Taşlıca, Karadede, Gaffurbaba, Yalnızbağ ve Yeşilkent köylerine Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 adet B.A. gömme su deposu yaptırılmıştır. c )Köyler İçmesuyu Şebeke Çalışmaları; Ayrıca Aktoprak, Arıl, Burç, geneyik, Damlacık, Sarıbaşak, Serince, Ufacık, Yamaçtepe, Akpınar, Beşkuyu, Kızılhisar, Sam, Sam mezrası, Bilek, Dülük, Boyno, Erikli, Göksuncuk, Güngörge, İncesu, Karacaburç, Karacaören, Karadede, Suboğazı, Yığınlı, Yeşilce ve Yalnagoz köylerinin içmesuyu şebeke eksiklikleri ve depo bağlantıları yapılmıştır.

30 d) Köyler İçmesuyu Sondaj Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından içmesuyu ihtiyacı olan Büyükşahinbey, Gerçiğin, Öğümsöğüt, Sarıt, Zülfikar, Atebek, Erikli, Pancarlı Bölgesi ve Üçgöze köylerine içmesuyu kuyusu açılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze ait Büyüklşahinbey 2. Atıksu Arıtma Tesisi ve Oğuzeli 3. Atıksu Arıtma Tesislerine 1 er adet içme ve kullanma amaçlı sondaj kuyusu açılmıştır YILI İÇMESUYU METRAJI ŞEHİTKAMİL = mt ŞAHİNBEY = mt OĞUZELİ TOPLAM = 589 mt = mt ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU ARIZA ÇALIŞMALARI = 549 mt ( Ø 100- Ø 1400) DUCTIL BORU EK ÇALIŞMALARI = 159 ad ( Ø 100- Ø 350 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU KÖRTAPA ÇALIŞMALARI = 152 ad ( Ø 100- Ø 400 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU SÜRGÜLÜ VANA TAMİRATI VE DEĞİŞTİRİLMESİ = 41 ad KÖY VE BELDELERDE PVC VE PE BORU ONARIMI = 907 mt ( Ø 50- Ø 250 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI VE ARIZASI YAPILMASI =4502 mt HER ÇAPTA PRİZ KOLYE BAĞLANMASI = 3810 mt 2009 YILI İNŞAAT ÇALIŞMALARI 1- İçmesuyu Kontrol ve Veri Toplama (SKADA) Merkezi İnşaatı 2-25 Aralık İşletme Tesisleri Güvenlik kulübesi, Çevre duvarı ve Boru Fabrikası İdari binası inşaat 25 Aralık şantiyesine Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan güvenlik kulübesi, çevre duvarı ve boru fabrikasına idare binası inşaatı yaptırılmış olup tesisler hizmete girmiştir.ayrıca binaların çevresine peyzaj düzenlemesi yaptırılmıştır.

31

32 RIFAT KOCAOĞLU ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKAN.V 1962 yılında Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Hacılar Köyü nde doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep te, lise öğrenimini Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde tamamladı yılında Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu yıllarında Malazgirt te yedek subay olarak askerlik görevini yaptı yılında 2 yıl süre ile Sanko Holding te İşletme Mühendisliği ve Kalite Kontrol Mühendisliği yaptı yılında Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesinde Soğutma ve İklimlendirme Bölümü nde Öğretmenlik ve Bölüm Şefliği yaptı yılında İller Bankası, 10.Bölge Müdürlüğü ne Makine Mühendisi olarak naklen geçiş yaptı ve Şube Müdürlüğü görevinde bulundu tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ne Etüt ve Plan Daire Başkanı olarak naklen atandı.evli ve 3 çocuk babasıdır.

33 ETÜT VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI Etüt ve Plan Daire Başkanlığı genel olarak; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile bağlanan belediye yerleşimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine, her türlü baraj, tasfiye tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana kollektör, tünel, işletme binası ve ekipmana ait Gaziantep in geleceğe matuf uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile dere ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak, Hazırladığı projelerden yapılması karara bağlanan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen işlerin (inşaat, tesis ve binaların bakım onarım işlerinin) gereğine göre ihale yolu ile yapılmalarını teminen keşif ve şartnamelerini hazırlamak ve Genel Müdürlük adına ihale yoluyla yapılacak her türlü mal alım ve satımları ile hizmet alımları ve yapım işlerinin keşif ve şartnamelerini ve ihale dokümanlarını hazırlayarak ihale etmek, Yıllık yatırımları, iş programlarını, mevcut su durumu ile su ve atık su konusunda işletme ihtiyaçlarını, proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüd, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, Bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve tasdik etmek, müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ile inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak. İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını, koruma kuşaklarını tespit etmek, her türlü havza konum tespitini yapmak, Belediyelerden gelen imar planlarına görüş vermek, idareye ait gerekli haritaları ve plankoteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etüdleri yapmak, dairesi ve diğer daireler tarafından yapılmış her türlü proje ve dökümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak. Genel Müdürlük adına kredi veren Milletlerarası müesseselerle ve Resmi kuruluşlarla proje muhaberatını yürütmek. Dış alım yoluyla yapılan ihalelerle ilgili çalışmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek ihale muayene, teslim ve tesellüm heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak idareye ait gerekli haritaları ve plan kotaları hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve tüm dokümanları, işletmeye açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. GASKİ' nin kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak kamulaştırma işlemlerini program dâhilinde yürütüp, idare adına kayıtlı emlakle ilgili işlemleri yerine getirmek, Daire ile ilgili olarak Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri ifa etmekle görevli ve sorumludur.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU RAPORU BENİM EN BÜYÜK ESERİM CUMHURİYETTİR. ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUHMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI DR. U. ASIM GÜZELBEY GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.aski.gov.tr Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara 1 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 8 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı