Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 G GAASSKKİİ G GEEN NEELL M MÜ ÜD DÜ ÜRRLLÜ ÜĞ ĞÜ Ü TTeell :: ((3300 HHAATT)) FFaakkss :: AARRAALLIIKK İİŞŞLLEETTM MEE TTEESSİİSSLLEERRİİ 2255 AARRAALLIIKK İİŞŞLLEETTM MEE TTEESSİİSSLLEERRİİ TTeell TTeell FFaakkss FFaakkss w weebb w weebb :: :: ((3300 HHAATT)) :: :: ::w ww ww w..ggaasskkii ggoovv::ttrr ::w ww ww w..ggaasskkii ggoovv::ttrr

4

5 YÖNETİM KURULUMUZ

6

7 DR. ASIM GÜZELBEY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 1951 yılında Gaziantep te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep te tamamladı yılında Tıp Fakültesi nden mezun oldu yılında Ortopedi ihtisasını tamamladı. İsveç Karolinska Üniversitesi nde Diz Cerrahisi eğitimi aldı Yılında Gaziantep SSK Hastanesi nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yaptı yılında harp sonrası Azerbaycan da gönüllü doktor olarak çalıştı yılında Konukoğlu Hastanesi nde Genel Müdür olarak başladığı görevi sırasında, 1999 Marmara depremi ve 2003 Bingöl depremlerinde gönüllü hekim olarak hizmette bulundu. 5 yıl süren Genel Müdürlük görevinden 2004 yılında ayrıldı. 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçiminde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı na seçildi. Dürüstlük, şeffaflık, çalışkanlık, pratiklik ve hizmet hep temel prensipleri oldu. İngilizce ve Almanca bilen Dr. Asım GÜZELBEY evli ve 2 çocuk babasıdır.

8 FAHREDDİN USLUSOY GENEL MÜDÜR tarihinde Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya da tamamladı yılında Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi nden, İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptıktan sonra, 1983 yılında Ankara Belediyesi nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ne naklen geçti. Sırası ile Yapı işleri Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında Denizli de Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı tarihinde GASKİ Genel Müdürü olarak atandı.evli ve 3 çocuk babasıdır

9 SAYGIDEĞER MECLİS ÜYELERİ 2009 yılı boyunca vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak temiz, 24 saat kesintisiz içmesuyu temin etmek doğrultusunda çalışmaya devam ettik. Temel ilkemiz olan halkımıza şeffaf ve eşit hizmet götürme sözümüzü gerçekleştirip, birlik ve dayanışma içerisinde hizmetlerimizi sürdürdük. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Gaziantep li vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kaliteli ve sağlıklı su teminini kendine ilke edinen GASKİ; Kaçakla mücadeleye azami önemi vermiş, Geçmiş yıllara ait borçlarını tamamen tasfiye etmiş, Giderleri azaltmış, Gelirleri artırmış, Yeni su kaynakları yaratmış, Su satışı ve tahsilatı artmış, SCADA sistemi kurulmuş ve çalışmalar bitirilmiş, Atıksu Arıtma Tesislerinin Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 1600 MVA gücünde kojenerasyon tesis kurmuş, Yeni kanal makineleri almış, 17 Banka ve PTT (50şb)ile fatura tahsilatı yapmış, internet adresi üzerinden kredi kartı ile online su fatura tahsilatına başlamış, Yağmursuyu problemleri asgariye indirmiş, Kentin atıksuyunun tamamı arıtılır duruma gelmiş, Arıtma çamurlarını bertaraf edecek projeler hazırlanmış, Yeni Atıksu arıtma tesisleri yapmış, Su fatura tutarları sms ile abonelerimizin cep telefonlarına gönderilmeye başlamış, Abonelerimizin su tüketimleri online okumaya başlamış, Kağıt ortamında bulunan abone bilgileri sayısal ortama aktarılmıştır. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken göstermiş oldukları azim, başarı ve özveriden dolayı tüm personellerimize, desteğini esirgemeyen Meclis Üyelerimize ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Saygılarımla Fahreddin USLUSOY GASKİ Genel Müdürü

10 GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili ve verimli biçimde kullanarak gelişen ve globalleşen dünyamızda çevreye duyarlı bir Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşturma doğrultusunda, alternatif, modern üretim ve hizmet üretmek; bu kapsamda en ileri ve hızlı yapım teknolojileri uygulayarak en az maliyette ve en ucuz fiyatla Gaziantep halkına temiz su ile kanalizasyon hizmeti sunmaktır. VİZYONUMUZ: Geleceği bu günden yaşayarak: T.C. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak, Kaliteyi yükseltmek için hizmette ve üretimde örnek ve önder olmaktır. İLKELERİMİZ: Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven, Verilerle ve süreçlerle yönetim, Öğrenme ve öğretme, Çözüm üretmek, Katılımcılık, Önerilere açık olmak, Müşteriye odaklılık, İletişime açık olma, Sevgi ve hoşgörü, Sürekli iyileşme ve yenilikçilik,

11 KALİTE POLİTİKAMIZ: Tüm çalışanlarımızla kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, halkın isteklerine; işin başından sonuna kadar her aşamada istenilenden daha kaliteli, daha ekonomik, daha hızlı ve her defasında yanıt vermek temel görevimizdir. Kalitede lider olabilmek için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak, eğitimli ve nitelikli çalışanlarımızla, müşterilerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlayarak faaliyetlerimiz süresince çevreye saygılı olacağız. DEĞERLERİMİZ: 1- Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. 2- GASKİ Kuruluş Yasasında belirlenen hususlardan sorumluyuz. 3- Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. 4- Çalışanları tanır, yetenekleri geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. 5- Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür. 6- Her işimiz önemlidir, ihmal edilmez. 7- İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. 8- Konulan yasalar çerçevesinde koşulsuz, önyargısız ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulabilmek için yasaları da irdeleriz. 9-Görev ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde üstünlük kullanmaktan çekinmeyiz. 10- Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız. 11- Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. 12- Her durumu, kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz. 13- Zamanın değerine inanırız. 14- Çevreye karşı duyarlıyız. 15- En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız. 16- Teknolojik gelişmeleri yakından izler kullanılmasına değer veririz. 17- Geleceği bu günde yaşarız. 18- "Biz" bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

12 KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ GÖREV TANIMI; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olan tesisleri devralmak, GASKİ tarafından işletilmesini sağlamak, 2560 Sayılı Kanun ve değişik Sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirmek. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi bu kanunda GASKİ olarak anılır. GASKİ Genel Müdürlüğü nün görevleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi' nin görev alanları ile sınırlıdır. Ancak, Gaziantep şehrinin yararlandığı ve yararlanması düşünülen su kaynaklarının korunması ve tasarrufu Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında da olsa GASKİ tarafından yürütülür. GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. GASKİ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun ve Hükümlerine tabidir. GÖREV VE YETKİLERİ; A-Gaziantep içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması ve bu suyun ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak. Bu projelere göre pompa istasyonlarını, ana ve tali şebeke borularını, işletme binasını, gömme depo, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binalarını ve su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek. Tesisleri projelere göre kurmak ve kurdurmak. Kurulu olan tesisleri devralmak. Bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek. B-Tüm abonelerin kullandığı suların (pis suların) abonelerden alınarak, deşarj(boşaltma) noktasına kadar taşınması için projelendirilmesi, bu projelerin yaptırılması ve bu pis suların tekrar kullanılır hale getirilmesi için arıtma tesislerini projelendirmek, bu projeleri yapmak, yaptırmak, tesisleri işletmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak. C-Yağan yağış sularını toplamak, konut ve işyerlerinden uzaklaştırmak, deşarj (boşaltma) noktasına kadar götürmek. Bu iş için projeler yapmak, yaptırmak ve bu projelere göre tatbikatını sağlamak. D-Bölge içindeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek ve bu kirlenen kaynak ve tesislere mani olmak, bu konuda her türlü hukuki ve idari tedbirleri almak. E-GASKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin kafi gelmediği projelerin yapımında, Türkiye içi veya Türkiye dışı (Milletler Arası) müesseseler ve resmi kuruluşlarla temasa geçmek, teknik bilgi ve finansman sağlamak, ihale açmak, satın alınan proje, tesis ve teknik yatırımları yapmak, yaptırmak ve işletmek için gerekli koşulları sağlamak. F-Tesis projelerini tatbikata geçirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kamulaştırmak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç, gereç ve hurdaları satmak. GASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak kurmak, işletmek ve bu maksatla kurulmuş ve kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.

13 GENEL BİLGİLER GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KORUMA ve GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (YATIRIMLAR) YATIRIMLAR ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İŞLETMELER) SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTİRİK MAKİNA ve MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İDARİ ve MALİ) İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

14 GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER: TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI METİN PİR 1967 yılında Gaziantep te doğdu. İlköğrenimini Gaziantep te, Ortaöğrenimini Hollanda ve Gaziantep Mimar Sinan Lisesi nde tamamladı yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünden mezun oldu. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi konusundaki yüksek lisans çalışması tez aşamasında kaldı 1994 yılında T.Halk Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayarak 9 yıl Müfettiş unvanı ile görev yaptı yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı na geçti ve Müfettiş olarak görev yaptı tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nde Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandığı görevine halen devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

16 GÖREV TANIMI Genel Müdürlük merkez ve birimleri ile tesis, işletme ve şirketlerdeki her türlü faaliyet ve işlemler ile memur ve işçilerin görevleri ile ilgili tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişler; etkin, verimli, yapıcı, yol gösterici ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren durağan teftiş anlayışı yerine, olması muhtemel riskleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını esas alır. Performans Denetimi; Parasal denetim kapsamı dışında bulunan bu kavram, son yıllarda kamu kurumlarınca çalışanlarının, -tutumluluk, verimlilik etkinlik açısından değerlendirilmesini öngörmekte, böylelikle denetim etkinliğinin artmasını hedeflemektedir. Bilgisayar teknolojisini kullanmak suretiyle yapılacak performans denetimi, etkin ve rasyonel bir şekilde değerlendirme yapma imkanı tanıyacaktır Tarih sayılı R.G. ile GASKİ E- 3 grubunda yer alan bağlı kuruluşlar kapsamına alınmıştır. Halen 6 Müfettiş ve 3 Müfettiş Yrd. Kadromuz bulunmaktadır. Düzenlenen Raporlar: Raporun Cinsi Toplam İnceleme Raporu Soruşturma Raporu GASKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 2009 yılı içerisinde değişmiş olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişen Yönetmelik kapsamında birimlerin denetlenmesi hedeflenmektedir.

17 AV.NESLİN AKİLE TEKİN 1.HUKUK MÜŞAVİRİ 1969 yılında Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep te tamamladı yılında Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi nden mezun oldu yılında GASKİ Genel Müdürlüğü nde Avukat olarak görev yapmaya başladı. Halen aynı kurumda 1.Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

18 GÖREV TANIMI: Genel Müdürlük tarafından istenilen konularda hukuki mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali yargı mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunları ile diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların yargı mercileri vasıtası ile veya Hakem yoluyla hallini sağlamak. Genel Müdürlük tarafından verilen yetki dâhilinde iş uyuşmazlıklarının çözümünde idareyi temsil etmek. Addolunacak mukaveleleri ilgili Daire Başkanı ile müştereken tetkik ve tanzim ve lüzum görülen durumlarda şartname tasarılarını tetkik etmek, 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek. Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak. Genel Müdürlüğümüze gelen yargı ile ilgili her türlü tebligatı almak ve gereğini yapmak, Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaktır. DAVALARLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER 2009 Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi 2009 Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Lehine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Aleyhine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Aleyhine Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Lehine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Kurumumuz Aleyhine Neticelenen Dava Adedi Yılında Genel Müdürlüğümüz Tarafından Açılmış Olan Hukuk Davalarından Henüz Karara Çıkmamış (Derdest) Olan Dava Adedi 19 71

19 2009 YILI İÇİNDE İCRAYA VERİLEN ABONELERLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER Yıl İçinde Genel Müdürlüğümüz Adına İcra Takibi Açılması İçin Evrak Tevdi Edilen Sözleşmeli Özel Avukat Sayısı 66 Yıl İçinde İcraya Verilen Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Tamamen Ödeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Kısmen Ödeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde Borcunu Hiç Ödemeyen İcralı Abone Sayısı Yıl İçinde İcraya Verilen Fatura Sayısı Yıl İçinde Tahsil Edilen İcralı Fatura Sayısı Yıl İçinde İcraya Verilen Toplam Miktar ,04.TL İcralı Abonelerden Yıl İçinde Yapılan Toplam Tahsilat Miktarı ,57.-TL 2009 YILI İÇİNDE YAPILAN YAZIŞMALAR Gelen Evrak Adedi 437 Giden Evrak Adedi YILI İÇİNDE VERİLEN MÜTALAALAR Genel Müdürlüğümüzün Çeşitli Birimlerinden 1. Hukuk Müşavirliğine Gönderilmiş Olan Hukuki Görüş İstem Yazılarına Cevaben Verilmiş Olan Hukuki Mütalaa Adedi 15

20 KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü GASKİ' ye bağlı birimlerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Şuan birimimiz içerisinde 30 Koruma ve Güvenlik memuru görev yapmaktadır. Hizmet alımı yapılan birimlerimizde Tarihinden itibaren VIP Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.ne bağlı görev yapan Koruma ve Güvenlik personelleri bulunmaktadır. GASKİ İdari Binası, 25 Aralık İşletme Şefliği (Ambarlarda) ve Pompa İstasyonları 24 saat kamera sistemi ile korunmaktadır. İdari binanın kamera sistemi yenilenmiş olup GASKİ binası dışında bulunan vezneler de 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Birimimizde 2009 yılı içerisinde 260 adet gelen evrak 146 adet giden evrak bulunmaktadır. YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GASKİ Kuruluş Yasası gereğince yılda iki kez toplanan Genel Kurul'un gündemini hazırlayarak, Genel Kurul Üyelerine duyurma, Genel Kurul'un toplanması için gerekli tüm hazırlıkları yapmak, Genel Kurul kararlarını yazılı hale getirerek ilgili birimlere duyurmak Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince her ay toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantılarını takip ederek, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda Genel Müdüre bilgi vermek de Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Kanun gereği haftada bir yapılması gereken Yönetim Kurulu'nun gündemini hazırlayarak toplanmasını sağlamak, sonuçta çıkan Yönetim Kurulu kararlarını yazılı hale getirerek imzaya açmak, bir nüshasını onaylayarak gereği için ilgili birime havale ettirmek ve Yönetim Kurulu Kararlarını arşivlemek de görevimizdir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin sekretaryasını yürütmek de görevlerimiz arasındadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi yazı ve faturaları teslim alarak kayıt altına almak ve ilgili birimlere süresinde ulaştırmak diğer bir görevimizdir. Kurumumuzdan dışarıya gönderilecek yazıları kayıt altına alarak uygun posta araçları ile gönderilmesini sağlamak yine Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Amacımız; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayarak Kurumumuza yön vermektir. Ayrıca Kurumumuza gelen-giden evrakların kayıt altına alınarak sağlıklı yönetilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle Evrak Takip Sisteminin bilgisayar ortamında da yürütülmesine 2010 yılında başlanacaktır. Şube Müdürlüğümüzün 2009 yılı faaliyetleri sayısal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YAZI TÜRÜ SAYISI Gelen-Giden Kayıtlar Yönetim Kurulu Kararları 376 Genel Kurul Kararları 19 TOPLAM 10808

21 GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (YATIRIMLAR) YATIRIMLAR İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

22 ASIM BÜYÜKKÖROĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YATIRIMLAR) 1950 yılında Konya İli, Tuzlukçu İlçesi, Kundullu Köyü nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra, 1970 yılında girmiş olduğu, Ege Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulundan, Makine Mühendisi olarak 1976 yılında mezun oldu yılları arasında Devlet Demir Yolları 4.İşletme Müdürlüğü nde mühendis olarak çalıştı. Askerliğini Kıbrıs ta asteğmen olarak yaptı yıllarında serbest olarak çalıştı yılında SEKA ya bağlı Kastamonu Sigara Kâğıdı Fabrikası nda mühendis olarak çalıştı yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü nde Otobüs İşletme Müdürü olarak göreve başladı yıllarında aynı kurum bünyesinde mühendis olarak görev yaptıktan sonra, tekrar Otobüs İşletme Müdürü olarak görevine devam etti yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı na atandı yılında ESHOT Genel Müdürlüğü nde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1999 dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı na Mühendis olarak tayin edildi ve 5 yıl burada çalıştı yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GASKİ Genel Müdürlüğü nde Su ve Kanal Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı görevine atandı yılı sonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı yılı Eylül ayında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı görevinde, halen hizmet vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır

23 MEHMET KARADAĞ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANI 1963 yılında Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Aşağıgöklü Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nizip te yaptı yılında Elazığ Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Nizip Belediyesi nde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı yılları arasında askerliğine, Tuzla Piyade Okulunda başlayıp, Çorlu İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı nda Yedek Subay olarak tamamladı yılında İller Bankası, 10. Bölge Müdürlüğünde, Kontrol Mühendisliği, Baş Mühendis ve İnşaat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ne naklen geçti. Halen Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

24 YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİMİZ Gaziantep şehrinin su ihtiyacının karşılanması, ayrıca Gaziantep ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programlarını hazırlamak ve uygulamaktır. Ayrıca yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlayarak, hayata geçirilmesini temin etmektir. İhalesi yapılmış işlerin yer teslimi aşamasından, geçici ve kesin kabulü yapılıncaya kadarki işlerin kontrollüğünü gerçekleştirmek, Genel Müdürlük adına gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından kredi veren müesseselerle ve resmi kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanmış olan işleri kontrol etmek ve hakediş raporlarını düzenlemektir. Ayrıca Dairemiz, Genel Müdür ve Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri ifa etmekle görevli ve sorumludur YILI FAALİYETLERİ GENEL İCMAL TOPLAMI METRAJ MT ÖZKAYNAK TL İLLER BANKASI (KREDİLİ) TOPLAM TL KANALİZASYON , , ,05 İÇMESUYU , ,65 İNŞAAT , ,66

25 GELİRLER 2009 yılında yeni yapılan inşaatlar için proje onay ücreti ve altyapı katılım bedeli olarak daire başkanlığımız tarafından ,24 TL tahsil edilmiştir YILI BÖLGELERE GÖRE KANALİZASYON METRAJI ŞEHİTKÂMİL = mt ŞAHİNBEY = mt OĞUZELİ = mt TOPLAM = mt 2009 YILI KANALİZASYON ŞEBEKESİ METRAJI YENİ KANAL = KANAL ARIZA = mt mt YAĞMUR SUYU = mt PARSEL BAĞLANTI = mt TOPLAM = mt 2009 YILI KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 1- Kızılhisar, Serince, Karataş ve Büyükşahinbey Bölgeleri Pissu Kollektörü ve 2. Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 2. Atıksu arıtma tesisi 2009 yılı sonlarında tamamlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanımızın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilmiş olup işletmeye alınmıştır

26 AÇIĞA AKAN KANALİZASYON HATLARININ 2.ATIKSU ARITMA TESİSİ KOLLEKTÖR HATTINA BAĞLANTISI İÇİN DÖŞENEN BORU ÇAPLARI VE METRAJLAR Karataş Toki - Karanlık dere Ø mt Büyükşahinbey Organize Sanayi Ø mt Gerciğin ve Cebeler Köyü Ø mt Bağlarbaşı Köyü Bağlantısı Ø mt Kanalizasyon kollektör hattı ve 2.Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmış olup İller Bankası kredisi ile TL ödeme yapılmıştır 2- Muhtelif Yerlerdeki Kanalizasyon Çalışmaları Oğuzeli İlçesi, Yeşildere Yerleşim birimi, Yalnızbağ, Havaalanı Yolu ve Gazikent Üniversitesi Bölgeleri Pissu Kolektör Hattı ve 3. Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Proje kapsamında Ø 800 mm Ø 200 mm çapında toplam mt. Kanalizasyon şebekesi döşenecek olup, Arıtma Tesisi ileri biyolojik arıtma sistemi olarak çözülmüş olup, Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon hatları için toplam TL harcama yapılacaktır. Tesis inşaatına ve ana kolektör hattı yapımına 2009 içerisinde başlanmış olup 2010 sonlarında tamamlanması planlanmıştır.

27 3- Şehir Merkezi Kanalizasyon Çalışmaları; Genel Müdürlüğümüz tarafından 25 Aralık, Güneykent, Karataş, Narlıtepe, 75. Yıl, Perilikaya, Serinevler, Şehrgösteren, Karacaahmet,Sanayi,ve Beylerbeyi (Toki Konutlarında) mahallelerinde kanalizasyon şebeke eksiği olan yerlerin atıksu hatları döşenerek kanalizasyon sistemine bağlantısı yaptırılmıştır. 4-)Beldeler ve Köyler Kanalizasyon Çalışmaları a) Genel Müdürlüğümüz tarafından Gaski sorumluluk sahasında bulunan Burç, Yeşildere, Arıl ve Büyükşahinbey Beldelerinde kanalizasyon şebeke eksiklikleri giderilmiştir. b) Genel Müdürlüğümüz tarafından Gaski sorumluluk sahasında bulunan merkeze bağlı 28 adet köyün kanalizasyon şebeke hatları ve fosseptikleri tamamlanmıştır. 5- Kanalizasyon Arıza Çalışmaları; Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Şehitkamil-Şahinbey- Oğuzeli ve merkeze bağlı köy ve beldelerde geçmiş yıllarda döşenmiş taş kanal yenileme ve arıza kapsamında toplam mt muhtelif çaplarda yenileme ve arıza çalışması yapılmıştır ŞEHİR GENELİ YENİ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø

28 ŞEHİR GENELİ KANAL ARIZA İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 200-Ø ŞEHİR GENELİ PARSEL BAĞLANTISI İCMALİ 2009 YILI YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI 1-Şehir Merkezi Yağmursuyu Çalışmaları 2-Karataş Bölgesi Yağmursuyu Çalışmaları Karataş bölgesininde mt yağmursuyu şebeke hattı döşenmiş olup gerekli noktalara menfezler yapılarak inşaatı tamamlanmıştır.

29 ŞEHİR GENELİ YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İCMALİ ÇAP ŞAHİNBEY Mt ŞEHİTKAMİL Mt OGUZELİ Mt TOPLAM Ø 300-Ø ŞEHİR GENELİNDE YAPILAN MENFEZ TEMİZLİĞİ =7525 mt dir 2009 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI 1- Şehir Merkezi İçmesuyu Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından şehir merkezinin imara açılan bölgelerinde ve mahallerinde içmesuyu ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yaptırılmıştır. Bu hatların yapımı için mt içmesuyu şebekesi döşenmiştir m³ lük B.A. Gömme Depo İnşaatı Bu projenin hazırlanma amacı elektrik enerjisinin ucuz olduğu saatlerde pompa istasyonlarını çalıştırıp m³ depodan cazibe ile suyu şehre ulaştırıp enerji tasarrufu sağlamaktır. 3- Beldeler ve Köyler İçmesuyu Çalışmaları a)köylerde İçmesuyu Deposu Çalışmaları Gaski sorumluluk sahasında bulunan İncesu, Taşlıca, Karadede, Gaffurbaba, Yalnızbağ ve Yeşilkent köylerine Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 adet B.A. gömme su deposu yaptırılmıştır. c )Köyler İçmesuyu Şebeke Çalışmaları; Ayrıca Aktoprak, Arıl, Burç, geneyik, Damlacık, Sarıbaşak, Serince, Ufacık, Yamaçtepe, Akpınar, Beşkuyu, Kızılhisar, Sam, Sam mezrası, Bilek, Dülük, Boyno, Erikli, Göksuncuk, Güngörge, İncesu, Karacaburç, Karacaören, Karadede, Suboğazı, Yığınlı, Yeşilce ve Yalnagoz köylerinin içmesuyu şebeke eksiklikleri ve depo bağlantıları yapılmıştır.

30 d) Köyler İçmesuyu Sondaj Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından içmesuyu ihtiyacı olan Büyükşahinbey, Gerçiğin, Öğümsöğüt, Sarıt, Zülfikar, Atebek, Erikli, Pancarlı Bölgesi ve Üçgöze köylerine içmesuyu kuyusu açılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze ait Büyüklşahinbey 2. Atıksu Arıtma Tesisi ve Oğuzeli 3. Atıksu Arıtma Tesislerine 1 er adet içme ve kullanma amaçlı sondaj kuyusu açılmıştır YILI İÇMESUYU METRAJI ŞEHİTKAMİL = mt ŞAHİNBEY = mt OĞUZELİ TOPLAM = 589 mt = mt ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU ARIZA ÇALIŞMALARI = 549 mt ( Ø 100- Ø 1400) DUCTIL BORU EK ÇALIŞMALARI = 159 ad ( Ø 100- Ø 350 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU KÖRTAPA ÇALIŞMALARI = 152 ad ( Ø 100- Ø 400 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU SÜRGÜLÜ VANA TAMİRATI VE DEĞİŞTİRİLMESİ = 41 ad KÖY VE BELDELERDE PVC VE PE BORU ONARIMI = 907 mt ( Ø 50- Ø 250 ) ŞEHİR GENELİ İÇMESUYU ABONE BAĞLANTISI VE ARIZASI YAPILMASI =4502 mt HER ÇAPTA PRİZ KOLYE BAĞLANMASI = 3810 mt 2009 YILI İNŞAAT ÇALIŞMALARI 1- İçmesuyu Kontrol ve Veri Toplama (SKADA) Merkezi İnşaatı 2-25 Aralık İşletme Tesisleri Güvenlik kulübesi, Çevre duvarı ve Boru Fabrikası İdari binası inşaat 25 Aralık şantiyesine Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan güvenlik kulübesi, çevre duvarı ve boru fabrikasına idare binası inşaatı yaptırılmış olup tesisler hizmete girmiştir.ayrıca binaların çevresine peyzaj düzenlemesi yaptırılmıştır.

31

32 RIFAT KOCAOĞLU ETÜT ve PLAN DAİRE BAŞKANI TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKAN.V 1962 yılında Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Hacılar Köyü nde doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep te, lise öğrenimini Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde tamamladı yılında Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu yıllarında Malazgirt te yedek subay olarak askerlik görevini yaptı yılında 2 yıl süre ile Sanko Holding te İşletme Mühendisliği ve Kalite Kontrol Mühendisliği yaptı yılında Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesinde Soğutma ve İklimlendirme Bölümü nde Öğretmenlik ve Bölüm Şefliği yaptı yılında İller Bankası, 10.Bölge Müdürlüğü ne Makine Mühendisi olarak naklen geçiş yaptı ve Şube Müdürlüğü görevinde bulundu tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ne Etüt ve Plan Daire Başkanı olarak naklen atandı.evli ve 3 çocuk babasıdır.

33 ETÜT VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI Etüt ve Plan Daire Başkanlığı genel olarak; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile bağlanan belediye yerleşimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine, her türlü baraj, tasfiye tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana kollektör, tünel, işletme binası ve ekipmana ait Gaziantep in geleceğe matuf uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile dere ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak, Hazırladığı projelerden yapılması karara bağlanan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen işlerin (inşaat, tesis ve binaların bakım onarım işlerinin) gereğine göre ihale yolu ile yapılmalarını teminen keşif ve şartnamelerini hazırlamak ve Genel Müdürlük adına ihale yoluyla yapılacak her türlü mal alım ve satımları ile hizmet alımları ve yapım işlerinin keşif ve şartnamelerini ve ihale dokümanlarını hazırlayarak ihale etmek, Yıllık yatırımları, iş programlarını, mevcut su durumu ile su ve atık su konusunda işletme ihtiyaçlarını, proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüd, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, Bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve tasdik etmek, müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ile inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak. İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını, koruma kuşaklarını tespit etmek, her türlü havza konum tespitini yapmak, Belediyelerden gelen imar planlarına görüş vermek, idareye ait gerekli haritaları ve plankoteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etüdleri yapmak, dairesi ve diğer daireler tarafından yapılmış her türlü proje ve dökümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak. Genel Müdürlük adına kredi veren Milletlerarası müesseselerle ve Resmi kuruluşlarla proje muhaberatını yürütmek. Dış alım yoluyla yapılan ihalelerle ilgili çalışmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek ihale muayene, teslim ve tesellüm heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak idareye ait gerekli haritaları ve plan kotaları hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve tüm dokümanları, işletmeye açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. GASKİ' nin kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak kamulaştırma işlemlerini program dâhilinde yürütüp, idare adına kayıtlı emlakle ilgili işlemleri yerine getirmek, Daire ile ilgili olarak Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri ifa etmekle görevli ve sorumludur.

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı EKİM 2015 **1989 yerel seçimleri ile Buski Genel Müdürlüğümüzün 3 merkez ilçede sorumluluk

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2017/070 Meclis Karar Tarihi : 11.04.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Kadir Serdar TAFLAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü 1964 yılında Erzurum da doğdu. Yüksek öğrenimini

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: 1-GENEL BİLGİLER 2-MİSYON VE VİZYON 3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-BİTİRMİŞ OLDUĞU İNŞAATLAR 5-İHALELER 6-ÖDENEK

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı