Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841"

Transkript

1 TR (02/2015) TR Montaj ve Kullana Taliatları

2 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Dalgıç Atıksu Popası tip ABS AS: İçindekiler 1 Uygulaa alanları Onaylar Patlaaya dayanıklılık Onayı Güvenlik Patlaa bölgelerinde patlaaya dayanıklı popaların kullanıı ile ilgili özel yorular S tipi, patlaaya karţý dayanýklý otorlar için özel koţullar Teknik veri İsi plakası Nakliye Kurulu ve Montaj Deşarj hattı Montaj örneği, beton kuyu Elektrik Bağlantısı Kablo Şeaları Dönüş yönü kontrolü Dönüş yönü değiştire Devreye ala Bakı ve servis Genel bakı ipuçları EN uygun şekilde Kaldıra İstasyonlarının bakıları ile ilgili yoru Yağ doldura ve yap değiştire Teizlee Kıvrı havalandırası Sulzer teknik gelişeler sebebiyle değişiklik yapa hakkını saklı tutar.

3 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 3 1 Uygulaa alanları Sulzer'nin AS sarisi dalgıç atık popaları tiari, endüstriyel ve evsel atıkların eonoik ve güvenilir şekilde popalanası için dizayn ediliştir, kuru veya ıslak onte edilebilir. Aşağıdaki sıvıların popalanası için uygundur: teiz ve atık su, katı ve lifli alzeeler içeren atıklarl dışkılar AS serisi odern kanalizasyon sisteleri için uygundur. DİKKAT: Popalanan ortaın izin verilen aksiu sıaklığı 40 C'dir 1.1 Onaylar AS sersinin elektriksel güvenliği CSA ve CSA(U) onaylıdır. 1.2 Patlaaya dayanıklılık Onayı AS serisinin otorları F M Sınıf 1 Böl. 1 Gruplar C ve D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4 ile uyulu şekilde patlaaya dayanıklı sertifikasına sahiptir. 2 Güvenlik Genel ve spesifik sağlık ve güvenlik ipuçları ayrı bir kitapçık olan Sulzer Ürünleri ABS Modeli Güvenlik Taliatları detayli olarak açıklanıştır. Herhangi bir konu açık değilse veya güvenlik ile ilgili olarak netlestirek istediğiniz şeyler varsa üretii olan Sulzer ile teasa geçin. Bu ünite, gözeti altında tutuldukları veya ihazın güvenli kullanııyla ilgili bilgi aldıkları ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 yaş ve üstü çouklar ve zayıf fiziksel, duyusal veya akılsal yeterlilikleri bulunan veya deneyii ve bilgisi az kişiler tarafından kullanılabilir. Çouklar ihazla oynaaalıdır. Teizlik ve kullanıı bakıı gözeti altında oladan çouklar tarafından yapılaalıdır. 2.1 Patlaa bölgelerinde patlaaya dayanıklı popaların kullanıı ile ilgili özel yorular 1. Patlaaya dayanıklı dalgıç popalar sadee teral algılaa sistei bağlı iken çalıştırılabilir. 2. Eğer bilyalı yüzer anahtarlar kullanılıyorsa, bunlar VDE 0165 ile uyulu şekilde "Korua tipi EX (i)" taaen güvenli elektrik devrelerine bağlanalıdır. 3. Patlaaya dayanıklı dalgıç otorların dağıtılası ve onarıı sadee onaylanış personel tarafından özel olarak onaylanış atölyelerde yapılabilir. 2.2 S tipi, patlaaya karţý dayanýklý otorlar için özel koţullar. 1. Entegre beslee kablosunun ekanik hasara karţý gerektiđi gibi korunasý ve uygun bir sonlandýra tesisinde sonlandýrýlasý gerekir /60 Hz sinüzoidal alzeelerle kullanýlak üzere deđerlendiriliţ olan popa otorlarýnýn sýaklýk korua ihazlarýnýn, stator 130 C ye ulaţtýđýnda akine izole olaak ţekilde bađlanasý gerekir. 3. Deđiţken frekans veya sinüzoidal olayan alzeelerle kullanýlak üzere deđerlendiriliţ olan popa otorlarýnýn sýaklýk korua ihazlarýnýn, stator T4 olarak sýnýflandýrýlýţ akineler için 100 C ye veya T3 olarak sýnýflandýrýlýţ akineler için 160 C ye ulaţtýđýnda akine izole olaak ţekilde bađlanasý gerekir. 4. Bu otor üniteleri, kullanýý hizet veya onarýýna yönelik deđildir ve patlaaya karţý koruna özelliklerini etkileyebileek tü iţlelerin üretiiye danýţýlasý gerekir. Ýzin verilen aksiu alev yolu boţluklarý, EN altýnda belirtilenlerdir.

4 4 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 3 Teknik veri Ayrıntılı teknik bilgiler, > Produts & Servies > Pups and Systes adresinden indirebileeğiniz AS sayılı tip ABS dalgıç atıksu popası teknik veri sayfasında evuttur. Maksiu gürültü seviyesi 70 db. Bu bazı durularda aşılabilir. 3.1 İsi plakası Popadaki standart isi plakasındaki verileri, aşağıdaki ilgili fora kaydetenizi ve onu yedek parça siparişi, tekrarlanan siparişler ve genel sorgular için bir referans kaynağı olarak saklaanızı tavsiye ederiz. Her zaan tü yazışalarda popa tipini, öğe no.yu ve seri no.yu belirtin. Şekil 1: Ex Sürü Şekil 2: Standart Sürü Lejant Typ Popa tip P1 Noinal Giriş Güür kw Nr Madde No. P2 Noinal Çıkış Güü kw Sn Seri No. n Hız r/in xx/xxxx Üreti tarihi (Hafta/Yıl) Qax Maks Debi 3 /h Un Noinal Voltaje V Hax Maks. Baş In Noinal Akı A Hin Min. Baş Cos φ Güç faktörü pf Ø Ip. Pervane çapı Ph Aşaaların sayısı DN Boşalta çapı Hz Frekans Hz

5 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 5 4 Nakliye Taşıa sırasında, ünite düşürüleeli veya atılaalıdır. Ünite asla Güç kablosundan kaldırılaalıdır veya indirileelidir. Ünitede nakliye aaçlı olarak zinir veya kelepçe bağlayabileeğiniz bir kaldıra aparatı evuttur. Kullanılan kaldırıılar ünitenin ağırlığına uygun boyutlarda olalıdır. İlgili tü güvenlik yönetelikleri ve iyi teknik uygulaa şartlarına uyulalıdır. 5 Kurulu ve Montaj DİKKAT: Güç İyi 5.1 Deşarj hattı Kanalizasyon popalaa ontajları ve gerekli olan yerlerde patlaaya dayanıklı ontajlar ile ilgili yöneteliklere uyulalıdır. kaynağı ve kontrol devresi kabloları döşendikten sonra kontrol paneli köpük ile doldurularak gaz geçirez yapılalıdır. genel teknik uygulaalar yanısıra, atık tesislerinde kapalı alanlarda çalışa ile ilgili yöneteliklere uyulalıdır. Deşarj hattı ilgili yöneteliklere uygun şekilde onte edilelidir. DIN 1986/100 ve EN aşağıdakiler için geçerlidir: Deşarj hattına, geri yıkaa seviyesi üzerinde yerleştirilesi gereken geri yıkaa döngüsü (180 eğilebilir) takılalı ve akış yer çekii ile toplaa hattına veya kanalizasyona olalıdır. Deşarj hattı aşağı boru üzerine bağlanaalıdır. Bu deşarj hattına başka iç akış veya deşarj hattı bağlanaalıdır. DİKKAT: Deşarj hattı buzlanadan etkileneyeek şekilde onte edilelidir. 5.2 Montaj örneği, beton kuyu Lejand 1 Kuyu kapağı 2 Havalandıra hattı 3 Kuyu kapağı 4 Kontrol paneli koruyuu kablo kanalı için kol 5 Zinir 6 İç akış hattı 7 Bilya tip yüzer anahtar 8 Dalgıç popa 9 Beton kuyu. 10 Şaft yatağı 11 Kılavuz tüp. 12 Deşarj Hattı 13 Geri dönüşsüz valf 14 Kapı valfi 15 Motora giden güç kablosu Şekil 3: Montaj örneği, beton kuyu

6 6 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 5.3 Elektrik Bağlantısı Devreye aladan öne bir uzan tarafından gerekli elektrik koruyuu ihazlardan birinin varlığı kontrol edilelidir. Topraklaa, Nötr hat, topraklaa kaçak devre kesiileri vs. yerel elektrik dağıtı şebekenizin kurallarına uygun olalıdır ve işlevsellikleri kalifiye personel tarafından doğru sırada olduğu kontrol edilelidir. DİKKAT Tesisteki güç beslee sitei çapraz kesit alanı ve aksiu voltaj düşüşü anlaında VDE veya diğer yerel düzenleeler ile uyulu olalıdır. Popanın isi plakası üzerinde belirtilen voltaj ile şebeke voltajı aynı olalıdır Güç beslee kablosu uygun şekilde boyutlandırılış sigorta ile popanın noinal güüne göre korunalıdır. Gelen güç besleesi yanında popanın kontrol paneli terinallerine bağlantısı kontrol panelinin devre şeasına ve otor bağlantı şealarına uygun olalıdır ve kalifiye personel tarafındna yapılalıdır. İlgili tü güvenlik yönetelikleri ve iyi teknik uygulaa şartlarına uyulalıdır. DİKKAT Açık hava kullanıı için aşağıdaki VDA yönetelikleri geçerlidir: Dışarıda kullanılaak dalgıç popalar en az 10 uzunlukta güç kablosu ile donatılalıdır. Diğer yönetelikler farklı ülkelerde geçerli olabilir. Dışarıdaki fıskiyelerde, bahçe göletlerinde ve benzeri yerlerde kullanılası planlan popalar için, popanın 30 A değerini aşayan oranlı bir çalışa akıına sahip olan bir artık akı ihazı (RCD) ile sağlanası gerekir. Sadee Tri Faze: Elektrik şok riski. Kablo ve gerginlik alııyı çıkartayın. Kanalı popaya bağlaayın. Bu popa beslee bağlantısı ile sağlanaz, bu yüzden ontajı aşağıdakilerden birini sağlaalıdır: (1) Uygun noinal değerde topraklaa fişi devre besleesine bağlanak üzere sağlanalıdır, veya (2) beslee bağlantısı için listenleniş bağlantı kutusu, listeleniş çıkış kutusu veya listeleniş kablolaa bölesi ilgili bağlantıları ile birlikte ontejı tarafından sağlanalıdır. Bu önle geçii, sınırlı daldıra sırasında su girişini azaltalıdır. Popa sadee kalifiye personel tarafından onte edilelidir. Sadee tek faz: Elektrik şok riski. Bu popa topraklaa kondaktörü ve topraklaa tip fiş ile sağlanıştır. Elektrik şoku riskini azaltak için, düzgün şekilde topraklanış bir toprak bağlantısına bağlandığından ein olun, otor teral olarak korunaktadır. Elektrik şoku riskini azaltak için popaya servis yapadan öne fişi çekin. Bu popa yüze havuzlarında kullanı için test edileiştir. Lütfen elektrikçinize danışın.

7 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Kablo Şeaları Şekil 4: Trifaze Kablolaa Şekil 7: Tek Faz Kablolaa Şekil 5: Sıaklık Sınırlayıılı Trifaze Kablolaa Şekil 8: Sıaklık Sınırlayıılı Tek Faz Kablolaar Şekil 6: Sıaklık Sınırlayıılı Trifaze Kablolaa & DI Şekil 9: Sıaklık Sınırlayıılı Tek Faz Kablolaa & DI Trifaze AS 50 Hz: Tek Faz AS 50 Hz: S12/2 D, S13/4 D, S17/2 D, S22/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S10/4 W, S12/2 W AS 60 Hz: S10/4 D, S16/2 D, S13/4 D, S16/4 D, S17/2 D S18/2 D, S22/4 D, S25/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S35/2 D AS 60 Hz: S10/4 W, S16/2 W, S18/2 W : : USA U, V, W = Canlı Di = Sızdırazlık izleer U, V, W = T1, T2, T3 PE = Toprak F1/F0 = Teral sensörü F1 = 1 gr/yel = yeşil/sarı R = Çalışa F0 = 2 blk = siyah C = Ortak (Nötr) Di = 3 gry = gri S = Başlat br = kahverengi DİKKAT DİKKAT Patlaaya dayanıklı popalar patlayıı alanlarda sadee teral sensörler takılı iken kullanılabilir (Uçlar: F0, F1). tek fazlı popalarda doğru kapasitörlerin kullanılası önelidir, yanlış kapasitör kullanılası otorun yanasına yol açar.

8 8 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 5.4 Dönüş yönü kontrolü Öneki bölüdeki güvenlik ipuçlarına uyulası zorunludur! Trifaze üniteler ilk kez devreye alındıklarında ve yeni bir tesiste kullanıldıklarında dönüş yönü kalifiye bir personel tarafından dikkatle kontrol edilelidir. Dönüş yönünü kontrol ederken, ünite dönen çarkın veya ortaya çıkan hava akışının hiç kiseyi yaralaayaağı şekilde sabitlenelidir. Elinizi hidrolik sistee sokayın! Dönüş Dönüş yönü sadee kalifiye personel tarafından değiştirilelidir. yönü kontrolü yaparken ve üniteyi çalıştırırken BAŞLATMA REAKSİYONUNA dikkat edin. Bu çok güçlü olabilir DİKKAT Dönüş yönü pervane/çark yerleştiriliş ünitenin üstünden aşağı doğru bakarken saat yönünde olalıdır DİKKAT Başlata reaksionu saat yönünün tersindedir Şekil 10 Rotor rotasyonu DİKKAT Eğer tek kontrol paneline birden fazla popa bağlıysa, her ihaz tek tek kontrol edilelidir. Kontrol paneline gelen şebeke besleesi saat yönünde olalıdır. Eğer uçlar devre şeasına uygun şekilde bağlandıysa, dönüş yönü doğru olaaktır Dönüş yönü değiştire Öneki bölüdeki güvenlik ipuçlarına uyulası zorunludur! Dönüş yönü sadee kalifiye personel tarafından değiştirilelidir. Eğer dönüş yönü yanlışsa, bu kontrol panelindeki iki faz kablosunun yerlerinin değiştirilesi ile değiştirilir. Dönüş yönü daha sonra tekrar kontrol edilelidir Dönüş yönü ölçe ihazı şebeke ereyanının veya ail duru jeneratörünün dönüş yönünü izler.

9 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 9 6 Devreye ala Öneki bölüdeki güvenlik ipuçlarına uyulası zorunludur! g Patlayıı bölgelerde açık durua getirirken ve popanın çalışası sırasında dikkatli olunalıdır, popa bölüü su ile dolar (kuru çalışa) veya alternatif olarak daldırılır veya suyun altındadır (ıslak ontaj). Bu duruda veri sayfasında belirtilen iniu dalaya uyulduğundan ein olun, Diğer çalışa tipleri örn. gürültülü çalışa veya kuru çalışaya izin verilez. Devre alınadan öne, ünite kontrol edileli ve fonksiyonel test yapılalıdır. Aşağıdakilere özellikle dikkat edilelidir: Elektrik bağlantıları yöneteliklere uygun şekilde yapıldı ı? Teral sensörler bağlandı ı? Sızdırazlık izlee ihazı (takıldığı yerde) doğru takıldı ı? Motor aşırı yük anahtarı doğru ayarlandı ı? Güç ve kontrol devresi kabloları doğru şekilde bağlandı ı? Kuyu teizlendi i? Popanın içe akış ve dışa akış istasyonu teizlendi ve kontrol edildi i? Dönüş yönü doğru u - ail duru jeneratörü ile çalışılıyor bile olsa? Seviye kontrol doğru çalışıyor u? Gerekli olan kapı valfleri (takıldığı yerlerde) açık ı? Geri dönüşsüz valfler (takıldı yerlerde) kolay çalışıyor u? Kuru ontajlı popalarda hidrolikler havalandırıldı ı? 7 Bakı ve servis Güç kablosunun hasar göresi duruunda tehlike ortaya çıkasını önleek için, kablo üretii veya yetkili servisi veya benzer yeterlilikli kişi tarafından değiştirilelidir. Bakı işlerini yapadan öne, ünite kalifiye personel tarafından elektrik şebekesinden taaen ayrılalı ve isteeden çalışası kesinlikle önleniş olalıdır. Servis işleleri anak yetkili personel tarafından yapılalıdır. Bakı ve onarı işleri yapılırken, kanalizasyon tesislerinde kapalı alanlarda çalışa ile ilgili güvenlik kurallarına ve iyi genel teknik uygulaalara dikkat edilelidir Burada verilen bakı ipuçları özel teknik bilgi gerektirdiği için "kendi kendine yap" şeklinde değildir. Servis departanıız ile bakı sözleşesi izalaak her duruda en ükeel teknik servisi alanızı sağlayaaktır.

10 10 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) 7.1 Genel bakı ipuçları Sulzer dalgıç popaları güvenilir kaliteli ürünlerdir, her biri son deree titiz kontrollerden geçiştir. Öür boyu yağlı bilya yatakları ve izlee ihazlarıız, popanın kullana taliatlarına uygun şekilde bağlanası ve çalıştırılası duruunda optiu popa güvenilirliği sağlar. Herhangi bir arıza duruunda, tereddüt eteden Sulzer üşteri hizetlerinden yardı isteyin. Bu özellikle popa kontrol panelindeki akı aşırı yükleesi sebebiyle, tero kontrol sisteinin teral sensörleri veya sızdırazlık izlee sistei (DI) tarafından sürekli kapanıyorsa geçerlidir. Uzun hizet örü için düzenli kontrol ve bakı tavsiye edilir. Sulzer servis organizasyonu uygulaalarınız ile ilgili olarak size tavsiyelerde bulunaktan ve popa ile ilgili sorunlarınızda size yardıı olaktan enuniyet duyaaktır. Sulzer garanti koşulları sadee onarı işlerinin Sulzer tarafından onaylanış atölyelerde yapılası ve orijinal Sulzer yedek parçalarının kullanılası duruunda geçerlidir. Onarı sırasında sadee üretii tarafından sağlanış orijinal yedek parçalar kullanılalıdır. 7.2 EN uygun şekilde Kaldıra İstasyonlarının bakıları ile ilgili yoru Kaldıra istasyonunun aylık olarak gözden geçirilesi ve fonksiyonunun kontrol edilesi tavsiye edilir. EN yöneteliklerine uygun olarak, kaldıra istasyonuna kalifiye personel tarafından aşağıdaki aralıklarla bakı yapılalıdır: tiari tesislerde - her üç ayda bir. apartan bloklarında - her altı ayda bir. üstakil evlerde - yılda bir. İlaveten, bakı sözleşesinin kalifiye bir şirket ile yapılasını tavsiye ederiz.

11 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Yağ doldura ve yap değiştire Motor ve hidrolik bölü arasındaki yağ odası çalışa yerinde yağlayıı ile doldurulur. AS Yağ Dolu Miktarı Yağ Odası AS 50 Hz AS 60 Hz Popa tip Litre Popa tip Litre AS 0530 S12/ AS 0530 S16/ AS 0530 S17/ AS 0530 S18/ AS 0530 S26/ AS 0530 S30/ AS 0630 S10/ AS 0630 S10/ AS 0630 S13/ AS 0630 S16/ AS 0630 S22/ AS 0630 S25/ AS 0631 S12/ AS 0631 S16/ AS 0631 S17/ AS 0631 S18/ AS 0631 S30/ AS 0631 S35/ AS 0641 S30/ AS 0641 S35/ AS 0830 S10/ AS 0830 S10/ AS 0830 S13/ AS 0830 S16/ AS 0830 S22/ AS 0830 S25/ AS 0831 S22/ AS 0831 S25/ AS 0840 S12/ AS 0840 S16/ AS 0840 S17/ AS 0840 S18/ AS 0840 S26/ AS 0840 S30/ AS 0841 S13/ AS 0841 S16/ AS 0841 S22/ AS 0841 S25/ Yağ değişii sadee arıza duruunda gereklidir. Patlaaya karşı korunuş ihazlar üzerindeki üdahaleler anak buna yetki-si bulunan atölyeler/ kişiler tarafından, üretiinin orijinal parçaları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde Ex ruhsatının süresi biter. Öneden onaylanış popaların servisi ve onarıı ile ilgili ayrıntılı kurallar, taliatlar ve boyutlu çiziler AS Atölye kullanı kılavuzunda yer alaktadır ve iliştiriliş olalıdır. 7.4 Teizlee Eğer popa seyyar uygulaalarda kullanılıyorsa, her kullanıdan sonra içinde kir birikesini önleek aaıyla teiz su popalayarak teizlenelidir. Sabit ontajlarda, otoatik seviye kontrol sisteinin işleyişinin düzenli olarak kontrol edilesini tavsiye ederiz. Seçi anahtarı açılarak (anahtar ayarı "EL") kuyu boşaltılabilir. Eğer görülebilir kir birikintileri varsa bunlar teizlenelidir. Teizlikten sonra, popa ile teiz su popalanalı ve bir kaç kez otoatik popalaa döngüsü yapılalıdır. 7.5 Kıvrı havalandırası Popayı su ile dolu kuyuya indirdikten sonra, kıvrıda hava kilidi oluşabilir ve bu popalaa sorunlarına sebep olabilir. Bu duruda, popayı yükseltin, ve sonra tekrar indirin. Eğer gerekirse havalandıra işleini tekrarlayın.

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, İreland. Tel Faks

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

Fiyat Listesi 15 Su, yaşaın kalbidir WILO olarak tü dünyada suyun bina, tesis ve arazilere ulaşasını ve sirküle edilesini sağlayarak, tesislere hayat veriyoruz. Ancak suyu sadece sirküle etekle yetiniyor,

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

ABS kaldırma cihazı 5 kn

ABS kaldırma cihazı 5 kn ABS kaldıra cihazı 5 kn 1 597 0503 TR 01.2013 tr Montaj ve kullanı kılavuzu Orijinal Taliatların Çevirisi www.sulzer.co Montaj ve kullanı kılavuzu ABS kaldıra cihazı 5 kn Montaj ve kullanı kılavuzu ABS

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BİLGİSİ KULLANMADAN ÖNCE KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN MODÜLER VE SÜPER KOMPAKT MODELLER

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BİLGİSİ KULLANMADAN ÖNCE KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN MODÜLER VE SÜPER KOMPAKT MODELLER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BİLGİSİ KULLANMADAN ÖNCE KILAVUZUN TAMAMINI OKUYUN MODÜLER VE SÜPER KOMPAKT MODELLER MOD. A01 MOD. B01 MOD. SUPERCOMPACT 1,5 MOD. B02 MOD. BC100i MOD. SUPERCOMPACT

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGASWING 61. Sıvılar için titreşimli limit şalteri. - Röle (DPDT) Document ID: 29224

Kullanim Kilavuzu VEGASWING 61. Sıvılar için titreşimli limit şalteri. - Röle (DPDT) Document ID: 29224 Kullanim Kilavuzu Sıvılar için titreşimli limit şalteri VEGASWING 61 - Röle (DPDT) Document ID: 29224 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup... 4 1.3 Kullanılan

Detaylı

KURULUM, SERVIS VE BAKIM

KURULUM, SERVIS VE BAKIM UC AC Jeneratörleri KURULUM, SERVIS VE BAKIM Turkish Translation of the Original Instructions A050S910 (Yayın 4) İçindekiler 1. ÖNSÖZ... 1 2. GÜVENLIK ÖNLEMLERI... 3 3. GÜVENLIK DIREKTIFLERI VE STANDARTLARI...

Detaylı