Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler."

Transkript

1 1. YAĞ VE GRES GİDERİMİ 1.1. GENEL İFADELER Atık yağ ve gresin en önemli kaynakları petrol çıkarma alanı, petrol rafinerisi, petrol ürünü depolanması, araç tamir/bakım noktaları, metal işleme soğutma işlemleri, tekstil sektöründe yün yıkama ve yağ fabrikalarıdır. Rafinerilerin hemen her noktasından atık yağlar kaynaklanmaktadır. Yağ oluşan yerlerde mümkün olduğunca suyla karışımın olmasına engel olunmalı yağlı atık akımları ayrı kanallarla toplanmalıdır. Yağlı atıksular evlerden de kaynaklanmaktadır. Ayrıca araba yıkama, asfalt yollar ile havadaki isin yağmurlarla tekrar yeryüzüne taşınması ile de yağlı atıksular oluşmaktadır. Yağların özellikleri kaynaklarına göre değişir. Yağlı maddeler, petrol dışında, kömür, hayvan ve bitkilerden türetilebilmekte veya sentetik olarak üretilebilmektedir. Yağlar, parafin ve hidrokarbonlardan oluşur. Yağlar kullanıldıkları yerlere göre de sınıflandırılırlar; yakıtlar, yağlayıcılar, kaplayıcılar, temizleyiciler, kesme ve çekme işlemi sıvıları, hidrolik sıvılar ve yemek pişirme yağları. Yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Çoğu yağların sudaki çözünürlükleri azdır. Keza sudan hafif oldukları için su üstünde bir tabaka oluştururlar. Sudan ağır yağlar çok az olup, bunlar su dibine çökerler. Yağların sudaki karışım miktarı birçok fiziksel veya kimyasal yöntemlerle artırılabilmektedir. Atıksularda 5 farklı yağ-gres türü bulunmaktadır: Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler. Fiziksel Olarak Emülsifiye Olmuş Yağ: Atıksuda 5-20 µm aralığında yağ zerrecikleri stabil bir karışım oluşturur. Pompalar, vanalar (özellikle küresel vanalar), daralmalar, atlamalar, dikey borular vb. gibi fiziksel karıştırmalar sonucunda oluşurlar. Kimyasal Olarak Emülsifiye Olmuş Yağ: Deterjanlar, alkali çözeltiler veya diğer tür kimyasallarla 5 µm den küçük boyutta zerreciklerden oluşan emülsiyonlar oluşmaktadır. Çözünmüş Yağ: Sıvı solventler içinde çözünmüş vaziyetteki yağlardır. Bunlar, ancak IR analiz yöntemleri veya kimyasal yöntemlerle araştırılabilmekte olup, Yağ/su ayırıcılarla giderilmeleri mümkün değildir. Günümüzde membranlar bunları ayırmada başarılı olmaktadır. Yağ Tutmuş Katı Maddeler: Yüzeyinde yağ tutmuş olan katı partiküller olup, bunların yağ-su akımından yağ ayırma işlemleri öncesinde ayrılması gerekir.

2 1.2. EMÜLSİYONLAR ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Tanımlar Emülsiyon, su ile su ile karışmayan bir maddenin (yağ, kloroform, heksan vb.) çok ince damlacıklar biçiminde heterojen biçimde karışması halidir. Bunlar, kolloidlerin bir biçimi olup, sıvı-sıvı sistem olarak genel olarak ifade edilirler. Yağ içinde su (w/o) veya bunun tersi olarak su içinde yağ (o/w) şeklinde olabilirler. Ayrıca, o/w/o, w/o/w şeklindeki çoklu emülsiyonlar da söz konusudur. Emülsiyonlar, kararlı bir yapı gösterirler. Yani emülsüyonları oluşturan yağ ve su bileşenlerini ayırmak oldukça güçtür. Genelde endüstriyel tesislerden kaynaklanan yağın, kanaldaki su ile emülsifiye edici maddelerin varlığında karışması ile olur. Özellikle rafineriler olmak üzere, gıda imalatı, metal işleme, demir-çelik vb. tesislerden kaynaklanır. Emülsiyonlarda dağılan yağ veya su fazı, eşit büyüklükte küre biçiminde dağılmış durumda olur. Dağılan kısım (Dispersed Medium) %26 dan fazla hacme sahip olur. İçinde dağınılan kısım (Continuous Medium) ise hacim olarak %74 ten fazla olmaz. Çünkü %26 74 aralığı dışında kalan hacimlerde bulunan dağılan ve dağıtan durumunda tek faz bulunur. Emülsiyonların oluşması, iki karışmayan faza enerji (türbülans) uygulanması ile söz konusudur. Emülsiyonlarla ilgili bahiste, karıştırılmaya çalışılan fazların oranlarına, karıştırılma miktarına ve sıcaklığın, tuzluluk ve deterjan vb. gibi maddelerin varlığına göre birden çok faz oluşabilir. Şekil 1.1 de bu durumlar gösterilmiştir. M: orta fazdır. Şekil 1.1. Emülsiyonların Bulunduğu Faz Durumları Emülsiyonlar, boyut olarak genelde makroemülsiyonlar ve mikroemülsiyonlar şeklinde ikiye ayrılır. Makroemülsiyonlar, genel olarak, birleşmeye eğilimi olan 0,1 ila 50 µm aralığındaki yağ zerreciklerini ifade etmektedir. mikroemülsiyonlar ise genel olarak 0,01 ila 0,1 µm aralığındaki yağ zerreciklerini ifade eder ve bunlar termodinamik olarak stabil olmaları ile tanınmaktadırlar. Mikroemülsiyonlar, deterjan vb. maddelerin desteği ile meydana gelmektedir. 0,1 1 µm aralığındaki P.I.T. emülsiyonlar (= Phase Inversion Temperature emulsions), mavimsi beyaz görünüş (Tyndal etkisi) verirler. Buna mukabil 1 µm den büyük makro emülsiyonlar, süt görünümündedir. 0,05 0,1 µm aralığındaki yağ zerrecikleri, grimsi renkte yarı saydam özellik gösterirler µm nin altındaki boyutlarda yağ zerreciklerinden oluşan

3 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 3 emülsiyonlar, ışığı tümüyle geçirebildiklerinden, saydam özellik gösterirler. Bunlar, kabaca 0,01 µm civarında miselli emülsiyon ve 0,001 µm civarında moleküler emülsiyon olarak isimlendirilirler. Bu son iki tip emülsiyonlar, saydamlıkları nedeniyle, bazılarınca solüsyon olarak da ifade edilmektedirler Emülsiyonların Kararlılık Durumları Emülsiyonun kararlılığı, emülsiyonun fiziksel ve elektriksel özelliklere bağlı olarak değişir Fiziksel Özellikler Bir emülsiyonu oluşturan bileşenlerin türü ve bunların kompozisyonu o emülsiyonun özellklerini belirlemede en çok etkir. Fiziksel özellikler, bu sistemlerin kararlılığını da belirler. İki karışmayan sıvının karıştırılması ile elde edilen emülsiyonlarda yağ zerreciği ile su ortamı arasında veya yağ ortamında bir su zerreciği arasında bir yüzey gerilimi bulunmaktadır. Emülsiyonların viskozitesi de emülsiyonun yapısı ve kararlılığı hakkında önemli ipucu verebilmektedir. Bu durum, w/o karışımların da daha belirgindir. Buna karşılık, o/w sistemlerinde suya ait viskozite daha etkin olup, yağın az oluşu ile viskoziteye az yansıma olur. Bir faza karışabilirlik (miscibility) de emülsiyon tipini belirler. Bir emülsiyon, dağınılan kısımı(continuous phase) oluşturulan sıvı ile kolaylıkla seyreltilebilir. Örneğin, bir o/w sistemi su ile rahatlıkla istenen oranlarda seyreltilebilir. Buna mukabil dağılan kısımı (dispersed phase) oluşturan bir sıvı ile o emülsiyonu seyreltmek zordur. Örnek: bir o/w sisteminin yağda seyreltilmeye kalkışılması gibi. Bir emülsiyon, emülsiyon zerrecikleri arasındaki film kısmı kaldığı ve emülsifiyan maddeler bu durumu bozmadığı sürece kararlılığını koruyacaktır Elektriksel Özellikler Yağ bilindiği üzere elektriği iletmeyen bir özelliğe sahiptir. Emülsiyonlarda yağ oranı arttıkça suyun elektriği iletme derecesi azalmaktadır. Emülsiyonların elektriği iletme kabiliyetini tespit için, iki adet platin elektrot emülsiyona daldırılır. Dielektrik özelliği tespit edilir. Dielektrik terimi, yalıtkanlar için kullanılmaktadır. Yani elektriğin iletilmeme özelliğinin bir ifadesidir. Dielektrik sabiti denilince; hava boşluğu için 1 birim alınır. Değer artında elektrik iletimi artmaktadır. Bu parametrenin bazı maddeler için değerleri; kuru hava ve diğer gazların herbiri=1, gazyağı=1,8, heksan=1,9, teflon=2, benzin=2, mineral yağ=2,1, petrol=2,1, polietilen=2,25, benzen=2,3, sikloheksan=2,3, yağlama yağlarındaki hidrokarbonlar=2,1-2,4 arası, sunta=2,0-2,6 arası, kuru odun=2-6 arası, kağıt=3, ağır yağ=3, şeker=3, zeytinyağı=3,1, PVC=3,4, wax=2,4-6,5arası, asetik asit=4,1, kum=5, lastik=7, yaş odun=10-30, heksanol=13,3,

4 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ metil alkol=30 ve bidistile su=80 şeklindedir. Bu değerler incelendiğinde; yağların dielektrik değerinin düşük olduğunu görülür. Emülsiyonların dielektrik özellikleri, zeta potansiyeli olarak bilinen tek bir parametre ile ölçülebilir. Şekil 1.2 de negatif yüklü bir yağ zerreciği ve çekirdek itibaren mesafeyle maruz kaldığı elektriksel potansiyelin değişimi gösterilmiştir. Şekil 1.2. Yağ Kolloidi ve Zeta Potansiyelin Gösterimi (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces) Stabilizasyon Derecesi Emülsiyonların kararlılığının bozulması, dağlı faz şeklindeki yağ zerreciklerinin dağıtan fazda birleşerek yüzeyde (creaming=hafif kısımda birikme) veya tabanda (inversion=ağır kısımda birikme) gözükmeye başlamasıyla belirir. Bunun dışında dağıtan faz içinde askıda olan yağ zerrelerinden küçük olanların kaybolarak büyük zerrelere dahil olması da (Ostwald ripening) kısmen söz konusu olabilmektedir. Emülsiyonların kararlılıklarının bozulması, saniyeler ile yıllar arasında değişmektedir. Bu değişim, Çizelge 1.1 de verilmiştir. Yağ zerreciğinin boyutu 0,01 µm olduğunda, kararlılığın bozulmasını yıllar mertebesinde beklemek gerekmektedir. Tersinir bir olay olmayan kararlılığın bozulması, emülsiyonun kırılması olarak da ifade edilir. Çizelgede kararlılık bakımından sınıflandırılan yağ zerreciklerini oluşmasına neden olan işlem ve kaynaklar da örneklendirilmiştir. Bilindiği üzere, hidrofobik özellikteki yağ zerreciklerinin kararlılıklarının bozularak birleşmesi için zeta potansiyelinin yenilmesi (düşürülmesi) gerekmektedir. Bu durum Çizelge 1.2 de gösterilmiştir. Çizelgeden de görüleceği üzere emülsiyonların kararlılığının bozulması, -30 mv un üstüne çıkılması ile sağlanmaktadır. Bu maksatla ortama + değerlikli iyonların (katyon) verilmesinin uygulanan yöntemlerden olduğu hatırlanmalıdır.

5 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 5 Çizelge 1.1 Yağ Zerreciklerinin Kararlılık Dereceleri (ACS Separations & Mass Transfer Products) Zerrecik Boyutu, µm Ayrılma Zamanı Emülsiyon Stabilitesi > 500 < 1 dakika Çok zayıf < 10 dakika Zayıf Saatler Orta 1-40 Günler Kuvvetli < 1 Haftalar Çok Kuvvetli Oluşma Kaynağı Dağılan kısım oranı % 5 ten çok olan püskürtmeli yıkama tankları, statik karıştırıcılar. Dağılan kısım oranı % 5 ten az olan püskürtmeli yıkama tankları, pervaneli karıştırıcılar, ekstraksiyon kolonları. Santrifüj pompa deşarjları, kostik yıkama tankları, düşük yüzey gerilimli emülsiyonlar. Sıvı fazlarda yağların ince zerreler oluşturarak yoğunlaşması, çok düşük yüzey gerilimi sağlayan deterjanlar. Çizelge 1.2 Zeta Potansiyeline Bağlı Olarak Kararlılık Değişimi (Riddick, 1968, Emülsiyon Stabilitesi Ortalama Zeta Potansiyeli, mv Çok Kuvvetli -100 ila -60 Kuvvetli -60 ila -40 Orta -40 ila 30 Hafif dispersiyon eşiği -30 ila -15 Yumaklaşma eşiği -15 ila -10 Kuvvetli yumaklaşma ve çökme -5 ila YAĞ-GRES İÇEREN ATIKSULARI ARITMA Yağ-gres içeren atıksular, içerdikleri yağın kimyasal yapısına, yağ miktarına ve yağın suda serbest, emülsiyon veya çözünmüş halde bulunma durumlarına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılabilmektedirler. Emülsiyonların sudan ayrılması için kimyasal, ısıl ve fiziksel yöntemlerden faydalanılır. Çizelge 1.3 te mevcut yağ-gres giderme işlemleri mukayeseli olarak verilmiştir. Şekil 1.3 de 20µm boyutuna giderilebildiğinde atıksuda 10 mg/l yağ ve gres kalacağı ve buna karşılık, yağ zerreciklerinin boyut dağılımları temsili olarak fikir vremek amacıyla verilmiştir.

6 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Şekil 1.3. Yağ-gres İçeren Bir Atıksuda Yağ Zerrecikleri Dağılımı (AJM Environment) Bunlara ilave olarak kimyasal yöntemlerden sayılan elektrokimyasal arıtma, yaş oksidasyon (wet oxidation) ve yakma yöntemleri de uygulanabilmektedir. Uygulanan yöntemler aşağıda sırasıyla verilmiştir. Yağ/gres ayırıcılar genelde arıtma tesisinin başında yerleştirilir. Bu birimler, aynı zamanda dengeleme ve ön çöktürme havuzu foksiyonlarını da yerine getirmektedir. Suyla gelen çer çöp gibi iri katı maddeler ve hatta çökebilen/askıda katı maddeler ayırıcı öncesinde giderilmelidir. Arıtma tesisi sonrasında eğer atıksuda yağ türü maddeler varsa deşarj öncesinde yağ gres ayırması sağlanarak, deşarj edilen arıtılmış suyun içerdiği organik madde miktarı kısmen azaltılabilir. Çizelge 1.3 Yağ-Gres Giderme İşlemleri (Arizona Department of Environmental Quality) Proses Uygulamaları Avantajları Dezavantajları Graviteyle Ayırma Havayla Yüzdürme Kimyasal Flokülasyon API, CPI, TPS, PPI DAF, IAF, SAF Graviteyle Ayırma ve Havayla Yüzdürme İle Uygulanır Askıda maddelerin, serbest ve dispers yağların giderilmesi, basit ve ekonomik uygulama Askıda maddeler giderilebilir. Emülsifiye ve dispers yağlar kimyasalların ilavesi ile giderilebilir. Şok yükler etkin bir şekilde arıtılabilir. Yüksek seviyelerde askıdsa katı madde giderimi. 20 µm den küçük veya çözünmüş yağ zerrecikleri giderilemez. Emülsifiye yağlar çok az giderilir. Nispeten düşük debi veya büyük tank hacmi gerekir. Kimyasal koagülantlar kullanıldığında oluşan kimyasal çamurun bertarafı gerekir. Oluşan kimyasal çamur.

7 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 7 Proses Uygulamaları Avantajları Dezavantajları Filtrasyon Paket/Plakalı Ortamda Ayırma (Coalescence) Membran Prosesler Kum, antrasit, çoklu ortam, öğütülmüş grafit, kaplamalı seramik, ultrafiltrasyon membran Elyaflı membran Ters Osmoz, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Mikrofiltrasyon Askıda maddeler giderilir. Serbest, dispers ve emülsifiye yağlar ayrılalır. Çözünmüş yağlar hariç, tüm yağ biçimleri etkin biçimde giderilir. Çözünmüş yağlar giderilebilir. Biyolojik Arıtma Aktif Çamur Çözünmüş yağları gidermede etkin. Karbon Adsorpsiyonu Filtrasyon ve paket ortam olarak GAC kullanma. Yalnızca çözünmüş yağları gidermek için PAC kullanma. Çözünmüş yağlar dahil tüm yağ türlerinin etkin giderimi. Geri yıkamalar tekrar arıtım gerektirir. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirir. Yüksek derecede tıkanma riski. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Membranların tıkanması ve sınırlı ömrü. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirme. Düşük debi. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Arıtmaya giren atıksudaki yağ konsantrasyonunun 40 mg/l nin altına indirilmesi için önarıtma gerekmesi. Masraflı olması. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirmesi.aktif karbonun rejenere edilmesinin gerekmesi veya yerine yenisinin konulması. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Kısaltmalar: API: American Petroleum Institute Separator DAF: Dissolved Air Flotation CPI: Corrugated Plate Interceptor IAF: Induced air flotation TPS: Tilted-plate separator SAF: Suspended Air Flotation PPI: Parallel Plate Interceptor GAC: Granulated Activated Carbon PAC: Powdered Activated Carbon Fiziksel Arıtma Yağ zerreciklerinin fiziksel olarak ayrılmasında zerreciklerin birleştirilmesi esastır. Bunun birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar içinde en çok uygulananları; floklaşma, sedimentasyon ve coalescence şeklinde olup, bunlar Şekil 1.4 te şematize edilmiştir. Yağ zerrecikleri boyutlarının 0, µm aralığında değişmesi durumu için uygulanabilecek giderme yöntemleri ve bu zerreciklerin birleşmesi halinde varacakları büyüklüklükler de belirtilmek üzere Şekil 1.5 de toplu halde gösterilmiştir. Yağ içeren atıksuların arıtılmasında kullanılan arıtma yöntemleri aşağıda incelenmiştir Graviteyle Ayırma Sistemleri (Seperatörler) Yağ ve gres atıksu içinde serbest veya emülsiyon halde bulunur. Serbest haldeki, suda çözünmemiş yağ-gres, atıksu dinlendirdiğinde ayrı bir tabaka oluşturarak ayrılmaktadır. Serbest yağın, fiziksel olarak sudan giderilmesi, genelde seperatörler (ayırma sistemleri) yardımıyla yapılmaktadır. Bu tür gidermeler için dakika arasında bekletme süresi söz konusudur. Bu faz ayrılması esnasında atıksudaki katı maddeler de çökmektedir. En basit uygulama olarak,

8 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Şekil 1.6 te üç kademe halinde düzenlenmiş bir yağ ayırma sisteminde serbest yağların ayrılması gösterilmiştir. Şekil 1.4 Emülsiyonların Birleşme Biçimleri Şekil 1.5. Yağ Zerreciklerinin Boyutlarına Göre Uygulanan Ayırma Yöntemleri (ACS Separations & Mass Transfer Products) Graviteyle yağ ayırma sistemlerinin en çok kullanılan tipleri aşağıdaki gibidir; - API Tipi Seperatörler,

9 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 9 - Paket Ortam Tipindeki Seperatörler Bunların dışında, döner tambur, döner disk, santrfüj makinesi gibi veya yayık gibi hareketli sistemler de bulunmaktadır. Yağ seperatörleri tasarımında ayırıcı hacmi belirlenirken, sırasıyla; - Üst kısımda yağların birikmesi için gereken hacim, Şekil 1.6 Üç Kademeli Konvansiyonel Seperatör Sistemi (City of Palo Alto) - Dipte çökecek katı maddeler için gereken hacim ve - Yağın sudan ayrılması için gerekli hacim düşünülmelidir. Bunun için pratik biçimde bir mezürde atıksuyun faz ayrılmaları basitçe izlenerek bir ön fikir sahibi olunabilinir. Yağ ayırıcılar için hesapla yapılan tasarımlara ilave olarak bu tür atıksu arıtma birimi tasarımlarında olduğu gibi a) yüzey yükü ve b) bekletme süresi genel yaklaşımlarından da faydalanılınır. Bunun için genel olarak kabul edilen yüzey yükü aralığı; 2,5 ila 42 m 2 /gün şeklindedir. 45 dakika ila 2 saat arasındaki bekletme süreleri de genel kabul görmüştür. Buna rağmen 8 saate kadar bekletme de uygulanabilmektedir. Şüphesiz emülsifiye durumdaki yağların bekleterek ayrılması güç olduğundan bunların bir ön işleme tabi tutulması gerekmektedir. Genel tasarım düşünceleri: Eğer mümkünse, yani eğer atık suda uçarak çevreye yayılacak organik bileşikler yoksa, tankın üstünün açık olması tercih edilmelidir. Tankın üstünün örtülmesi bir örtü ile de olabilir. Tank üstünün örtülmesi hava kirliliğini azaltma yanında yangın riskini de azaltma yönünde etki edecektir. Örtünün soğuk ve ağır yağışlı mevsimlerde de faydası

10 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ vardır. Eğer çok gerekmiyorsa, örtünün kullanılmaması ile havuz veya tank içi rahatça görülebilecek, temizlik ve bakım daha rahatça yapılabilecektir. Temizlik ve bakım için tankta gerekli donanım bulunmalıdır. Soğuk iklimlerde donmanın önüne geçmek için havuzun gaz patlamasına neden olmayan tipten dalgıç ısıtıcılarla ısıtılması gerekebilir. Bu durumda ısı kayıplarının azaltılması için havuz/tank yalıtımı da düşünülmelidir. Bu nedenle ısı tasarrufu için havuz/tank yere gömülü halde olmalı ve duvarları atmosfere açık olmamalıdır. Yağ/su ayırıcılarında bakım yapılması zaruridir. Bakım yapmadaki üşengeçlik olumsuz arıtmaya neden olur. Bu ayırıcılarda olabildiğince mekanik aksamların sayısını enazda tutmak, bakım ihtiyacını azaltacaktır. Ayırıcı önünde bir kum çöktürme bölmesi bulunsa dahi atıksudaki toprak ve sediment probleme neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için yağ ayırıcının önüne bir çöktürme havuzu konulmalıdır. Gravite tipi ayırmada yağ giderme verimi kısmen atıksuyun ayırıcıdaki kalma süresine ve atık akımının bileşimine bağlıdır. Emülsiyon kırmanın etkinliği ise atığın özelliklerine, sistem bakımı ve sistem bileşenlerinin çalışma durumlarına bağlı olacaktır. Serbest yağ ve gres, 15 mg/lt ye kadar gravite tipi ayırıcılarla giderilebilmektedir. 150 µ m den küçük ve 20 µ m den büyük yağ zerreciklerini içeren emülsiyonları arıtmada paket ortamlı yağ ayırıcılardan faydalanılmaktadır API Seperatörleri Yağ/su ayırıcıların çoğu API (American Petroleum Institute) esasında kurulur. Bunlar gravite esaslı seperatörlerin en basitleri olarak isimlendirilirler. Üstü açık bir havuz ve üst kısımda yağ sıyırıcı ile alt kısımda çöken sedimentleri süpüren bir çamur sıyırıcı şeklinde inşa edilmektedir. API ayırıcı genel şematiği Şekil 1.7 da verilmiştir. Ticari olarak akış biçimini ve yağ toplama verimini artıracak modifiye API seperatörleri üretilmektedir. API seperatörlerine girişte laminar akımın temini için akımı havuza düzgün dağıtmak önemlidir. Seperatörde ağır katılar çöker ve dipte oluşan çamur ahşap kanatlı bir sıyırıcı ile havuzdan uzaklaştırılır. Su üstüne yükselen yağ tabakası ise oluklar yardımıyla alınarak uzaklaştırılır. Havuzdan yağın alınması için döner tambur tipi vb. uygulamalar da söz konudur. Neticede havuzdan alınan yağ ve su karışımı işlenerek veya doğrudan uzaklaştırılır. Bu tür tesisler yılda 2 kez bakıma alınabilir Paket Ortam Tipindeki Seperatörler Paket ortamlı (coalescing) seperatörler de gravite tipi ayırıcılara benzer biçimde çalışırlar. Farklı olan tarafı, ayırma ortamının serbest bir ortam olmaması, kıvrımlı levhalar, düz levhalar, borular veya dolgu malzemelerinden oluşmasıdır. Şekil 1.8 de paket ortamlı seperatör şematiği

11 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 11 verilmiştir. Paket ortamı oluşturan malzemeler oleofilik yani yağı seven malzemeden veya kaplanmış haldedir. İnce yağ partikülleri ortamdan geçerken ortam yüzeyinde tutulur ve bu ince yağ partikülleri birbiriyle burada birleşerek daha büyük damla ve kütlelere dönüşür. Daha etkin biçimde birleşme imkânı bulup, havuzun üst su yüzeyine ayrılma meydana gelir. (a) Plan Görünüş (b) Kesit Görünüş Şekil 1.7. API Yağ Seperatörü (Corbitt, 1990) Şekil 1.8. Paket Ortamlı Yağ Seperatörü (EPA, 1990) Paket ortam uygulama örnekleri olarak bazı tasarım biçimleri ve şematik gösterimleri aşağıda verilmiştir;

12 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ t Kontrol tik su iş ış Paralel plakalardan ibaret PPI (Parallel Plate Interceptor) tipi (bkz.şekil 1.9 ) Kıvrımlı plakalardan ibaret CPI (Corrugated Plate Interceptor) tipi (bkz. Şekil 1.10) Şekil 1.9. Paralel Plakalı (PPI) Yağ Seperatörü (EC, 2002) Şekil Kıvrımlı Plakalı (CPI) Yağ Seperatörü (EC, 2002)

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ

MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ 391 MERKEZİ İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA SİSTEMLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ Doç.Dr. Deniz DÖLGEN Dr. Hasan SARPTAŞ Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN deniz.dolgen@deu.edu.tr hasan.sarptas@deu.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Çeviri : Selim Yenisey 2009 Tüm hakları saklıdır. Kaynak belirtilmeden hiçbir şekilde

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı