Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler."

Transkript

1 1. YAĞ VE GRES GİDERİMİ 1.1. GENEL İFADELER Atık yağ ve gresin en önemli kaynakları petrol çıkarma alanı, petrol rafinerisi, petrol ürünü depolanması, araç tamir/bakım noktaları, metal işleme soğutma işlemleri, tekstil sektöründe yün yıkama ve yağ fabrikalarıdır. Rafinerilerin hemen her noktasından atık yağlar kaynaklanmaktadır. Yağ oluşan yerlerde mümkün olduğunca suyla karışımın olmasına engel olunmalı yağlı atık akımları ayrı kanallarla toplanmalıdır. Yağlı atıksular evlerden de kaynaklanmaktadır. Ayrıca araba yıkama, asfalt yollar ile havadaki isin yağmurlarla tekrar yeryüzüne taşınması ile de yağlı atıksular oluşmaktadır. Yağların özellikleri kaynaklarına göre değişir. Yağlı maddeler, petrol dışında, kömür, hayvan ve bitkilerden türetilebilmekte veya sentetik olarak üretilebilmektedir. Yağlar, parafin ve hidrokarbonlardan oluşur. Yağlar kullanıldıkları yerlere göre de sınıflandırılırlar; yakıtlar, yağlayıcılar, kaplayıcılar, temizleyiciler, kesme ve çekme işlemi sıvıları, hidrolik sıvılar ve yemek pişirme yağları. Yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Çoğu yağların sudaki çözünürlükleri azdır. Keza sudan hafif oldukları için su üstünde bir tabaka oluştururlar. Sudan ağır yağlar çok az olup, bunlar su dibine çökerler. Yağların sudaki karışım miktarı birçok fiziksel veya kimyasal yöntemlerle artırılabilmektedir. Atıksularda 5 farklı yağ-gres türü bulunmaktadır: Serbest Yağ: Yağ, atıksuda 20 µm den büyük zerrecikler halinde bulunur. Çoğunlukla, su yüzünde yüzer vaziyettedirler. Fiziksel Olarak Emülsifiye Olmuş Yağ: Atıksuda 5-20 µm aralığında yağ zerrecikleri stabil bir karışım oluşturur. Pompalar, vanalar (özellikle küresel vanalar), daralmalar, atlamalar, dikey borular vb. gibi fiziksel karıştırmalar sonucunda oluşurlar. Kimyasal Olarak Emülsifiye Olmuş Yağ: Deterjanlar, alkali çözeltiler veya diğer tür kimyasallarla 5 µm den küçük boyutta zerreciklerden oluşan emülsiyonlar oluşmaktadır. Çözünmüş Yağ: Sıvı solventler içinde çözünmüş vaziyetteki yağlardır. Bunlar, ancak IR analiz yöntemleri veya kimyasal yöntemlerle araştırılabilmekte olup, Yağ/su ayırıcılarla giderilmeleri mümkün değildir. Günümüzde membranlar bunları ayırmada başarılı olmaktadır. Yağ Tutmuş Katı Maddeler: Yüzeyinde yağ tutmuş olan katı partiküller olup, bunların yağ-su akımından yağ ayırma işlemleri öncesinde ayrılması gerekir.

2 1.2. EMÜLSİYONLAR ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Tanımlar Emülsiyon, su ile su ile karışmayan bir maddenin (yağ, kloroform, heksan vb.) çok ince damlacıklar biçiminde heterojen biçimde karışması halidir. Bunlar, kolloidlerin bir biçimi olup, sıvı-sıvı sistem olarak genel olarak ifade edilirler. Yağ içinde su (w/o) veya bunun tersi olarak su içinde yağ (o/w) şeklinde olabilirler. Ayrıca, o/w/o, w/o/w şeklindeki çoklu emülsiyonlar da söz konusudur. Emülsiyonlar, kararlı bir yapı gösterirler. Yani emülsüyonları oluşturan yağ ve su bileşenlerini ayırmak oldukça güçtür. Genelde endüstriyel tesislerden kaynaklanan yağın, kanaldaki su ile emülsifiye edici maddelerin varlığında karışması ile olur. Özellikle rafineriler olmak üzere, gıda imalatı, metal işleme, demir-çelik vb. tesislerden kaynaklanır. Emülsiyonlarda dağılan yağ veya su fazı, eşit büyüklükte küre biçiminde dağılmış durumda olur. Dağılan kısım (Dispersed Medium) %26 dan fazla hacme sahip olur. İçinde dağınılan kısım (Continuous Medium) ise hacim olarak %74 ten fazla olmaz. Çünkü %26 74 aralığı dışında kalan hacimlerde bulunan dağılan ve dağıtan durumunda tek faz bulunur. Emülsiyonların oluşması, iki karışmayan faza enerji (türbülans) uygulanması ile söz konusudur. Emülsiyonlarla ilgili bahiste, karıştırılmaya çalışılan fazların oranlarına, karıştırılma miktarına ve sıcaklığın, tuzluluk ve deterjan vb. gibi maddelerin varlığına göre birden çok faz oluşabilir. Şekil 1.1 de bu durumlar gösterilmiştir. M: orta fazdır. Şekil 1.1. Emülsiyonların Bulunduğu Faz Durumları Emülsiyonlar, boyut olarak genelde makroemülsiyonlar ve mikroemülsiyonlar şeklinde ikiye ayrılır. Makroemülsiyonlar, genel olarak, birleşmeye eğilimi olan 0,1 ila 50 µm aralığındaki yağ zerreciklerini ifade etmektedir. mikroemülsiyonlar ise genel olarak 0,01 ila 0,1 µm aralığındaki yağ zerreciklerini ifade eder ve bunlar termodinamik olarak stabil olmaları ile tanınmaktadırlar. Mikroemülsiyonlar, deterjan vb. maddelerin desteği ile meydana gelmektedir. 0,1 1 µm aralığındaki P.I.T. emülsiyonlar (= Phase Inversion Temperature emulsions), mavimsi beyaz görünüş (Tyndal etkisi) verirler. Buna mukabil 1 µm den büyük makro emülsiyonlar, süt görünümündedir. 0,05 0,1 µm aralığındaki yağ zerrecikleri, grimsi renkte yarı saydam özellik gösterirler µm nin altındaki boyutlarda yağ zerreciklerinden oluşan

3 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 3 emülsiyonlar, ışığı tümüyle geçirebildiklerinden, saydam özellik gösterirler. Bunlar, kabaca 0,01 µm civarında miselli emülsiyon ve 0,001 µm civarında moleküler emülsiyon olarak isimlendirilirler. Bu son iki tip emülsiyonlar, saydamlıkları nedeniyle, bazılarınca solüsyon olarak da ifade edilmektedirler Emülsiyonların Kararlılık Durumları Emülsiyonun kararlılığı, emülsiyonun fiziksel ve elektriksel özelliklere bağlı olarak değişir Fiziksel Özellikler Bir emülsiyonu oluşturan bileşenlerin türü ve bunların kompozisyonu o emülsiyonun özellklerini belirlemede en çok etkir. Fiziksel özellikler, bu sistemlerin kararlılığını da belirler. İki karışmayan sıvının karıştırılması ile elde edilen emülsiyonlarda yağ zerreciği ile su ortamı arasında veya yağ ortamında bir su zerreciği arasında bir yüzey gerilimi bulunmaktadır. Emülsiyonların viskozitesi de emülsiyonun yapısı ve kararlılığı hakkında önemli ipucu verebilmektedir. Bu durum, w/o karışımların da daha belirgindir. Buna karşılık, o/w sistemlerinde suya ait viskozite daha etkin olup, yağın az oluşu ile viskoziteye az yansıma olur. Bir faza karışabilirlik (miscibility) de emülsiyon tipini belirler. Bir emülsiyon, dağınılan kısımı(continuous phase) oluşturulan sıvı ile kolaylıkla seyreltilebilir. Örneğin, bir o/w sistemi su ile rahatlıkla istenen oranlarda seyreltilebilir. Buna mukabil dağılan kısımı (dispersed phase) oluşturan bir sıvı ile o emülsiyonu seyreltmek zordur. Örnek: bir o/w sisteminin yağda seyreltilmeye kalkışılması gibi. Bir emülsiyon, emülsiyon zerrecikleri arasındaki film kısmı kaldığı ve emülsifiyan maddeler bu durumu bozmadığı sürece kararlılığını koruyacaktır Elektriksel Özellikler Yağ bilindiği üzere elektriği iletmeyen bir özelliğe sahiptir. Emülsiyonlarda yağ oranı arttıkça suyun elektriği iletme derecesi azalmaktadır. Emülsiyonların elektriği iletme kabiliyetini tespit için, iki adet platin elektrot emülsiyona daldırılır. Dielektrik özelliği tespit edilir. Dielektrik terimi, yalıtkanlar için kullanılmaktadır. Yani elektriğin iletilmeme özelliğinin bir ifadesidir. Dielektrik sabiti denilince; hava boşluğu için 1 birim alınır. Değer artında elektrik iletimi artmaktadır. Bu parametrenin bazı maddeler için değerleri; kuru hava ve diğer gazların herbiri=1, gazyağı=1,8, heksan=1,9, teflon=2, benzin=2, mineral yağ=2,1, petrol=2,1, polietilen=2,25, benzen=2,3, sikloheksan=2,3, yağlama yağlarındaki hidrokarbonlar=2,1-2,4 arası, sunta=2,0-2,6 arası, kuru odun=2-6 arası, kağıt=3, ağır yağ=3, şeker=3, zeytinyağı=3,1, PVC=3,4, wax=2,4-6,5arası, asetik asit=4,1, kum=5, lastik=7, yaş odun=10-30, heksanol=13,3,

4 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ metil alkol=30 ve bidistile su=80 şeklindedir. Bu değerler incelendiğinde; yağların dielektrik değerinin düşük olduğunu görülür. Emülsiyonların dielektrik özellikleri, zeta potansiyeli olarak bilinen tek bir parametre ile ölçülebilir. Şekil 1.2 de negatif yüklü bir yağ zerreciği ve çekirdek itibaren mesafeyle maruz kaldığı elektriksel potansiyelin değişimi gösterilmiştir. Şekil 1.2. Yağ Kolloidi ve Zeta Potansiyelin Gösterimi (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces) Stabilizasyon Derecesi Emülsiyonların kararlılığının bozulması, dağlı faz şeklindeki yağ zerreciklerinin dağıtan fazda birleşerek yüzeyde (creaming=hafif kısımda birikme) veya tabanda (inversion=ağır kısımda birikme) gözükmeye başlamasıyla belirir. Bunun dışında dağıtan faz içinde askıda olan yağ zerrelerinden küçük olanların kaybolarak büyük zerrelere dahil olması da (Ostwald ripening) kısmen söz konusu olabilmektedir. Emülsiyonların kararlılıklarının bozulması, saniyeler ile yıllar arasında değişmektedir. Bu değişim, Çizelge 1.1 de verilmiştir. Yağ zerreciğinin boyutu 0,01 µm olduğunda, kararlılığın bozulmasını yıllar mertebesinde beklemek gerekmektedir. Tersinir bir olay olmayan kararlılığın bozulması, emülsiyonun kırılması olarak da ifade edilir. Çizelgede kararlılık bakımından sınıflandırılan yağ zerreciklerini oluşmasına neden olan işlem ve kaynaklar da örneklendirilmiştir. Bilindiği üzere, hidrofobik özellikteki yağ zerreciklerinin kararlılıklarının bozularak birleşmesi için zeta potansiyelinin yenilmesi (düşürülmesi) gerekmektedir. Bu durum Çizelge 1.2 de gösterilmiştir. Çizelgeden de görüleceği üzere emülsiyonların kararlılığının bozulması, -30 mv un üstüne çıkılması ile sağlanmaktadır. Bu maksatla ortama + değerlikli iyonların (katyon) verilmesinin uygulanan yöntemlerden olduğu hatırlanmalıdır.

5 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 5 Çizelge 1.1 Yağ Zerreciklerinin Kararlılık Dereceleri (ACS Separations & Mass Transfer Products) Zerrecik Boyutu, µm Ayrılma Zamanı Emülsiyon Stabilitesi > 500 < 1 dakika Çok zayıf < 10 dakika Zayıf Saatler Orta 1-40 Günler Kuvvetli < 1 Haftalar Çok Kuvvetli Oluşma Kaynağı Dağılan kısım oranı % 5 ten çok olan püskürtmeli yıkama tankları, statik karıştırıcılar. Dağılan kısım oranı % 5 ten az olan püskürtmeli yıkama tankları, pervaneli karıştırıcılar, ekstraksiyon kolonları. Santrifüj pompa deşarjları, kostik yıkama tankları, düşük yüzey gerilimli emülsiyonlar. Sıvı fazlarda yağların ince zerreler oluşturarak yoğunlaşması, çok düşük yüzey gerilimi sağlayan deterjanlar. Çizelge 1.2 Zeta Potansiyeline Bağlı Olarak Kararlılık Değişimi (Riddick, 1968, Emülsiyon Stabilitesi Ortalama Zeta Potansiyeli, mv Çok Kuvvetli -100 ila -60 Kuvvetli -60 ila -40 Orta -40 ila 30 Hafif dispersiyon eşiği -30 ila -15 Yumaklaşma eşiği -15 ila -10 Kuvvetli yumaklaşma ve çökme -5 ila YAĞ-GRES İÇEREN ATIKSULARI ARITMA Yağ-gres içeren atıksular, içerdikleri yağın kimyasal yapısına, yağ miktarına ve yağın suda serbest, emülsiyon veya çözünmüş halde bulunma durumlarına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılabilmektedirler. Emülsiyonların sudan ayrılması için kimyasal, ısıl ve fiziksel yöntemlerden faydalanılır. Çizelge 1.3 te mevcut yağ-gres giderme işlemleri mukayeseli olarak verilmiştir. Şekil 1.3 de 20µm boyutuna giderilebildiğinde atıksuda 10 mg/l yağ ve gres kalacağı ve buna karşılık, yağ zerreciklerinin boyut dağılımları temsili olarak fikir vremek amacıyla verilmiştir.

6 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Şekil 1.3. Yağ-gres İçeren Bir Atıksuda Yağ Zerrecikleri Dağılımı (AJM Environment) Bunlara ilave olarak kimyasal yöntemlerden sayılan elektrokimyasal arıtma, yaş oksidasyon (wet oxidation) ve yakma yöntemleri de uygulanabilmektedir. Uygulanan yöntemler aşağıda sırasıyla verilmiştir. Yağ/gres ayırıcılar genelde arıtma tesisinin başında yerleştirilir. Bu birimler, aynı zamanda dengeleme ve ön çöktürme havuzu foksiyonlarını da yerine getirmektedir. Suyla gelen çer çöp gibi iri katı maddeler ve hatta çökebilen/askıda katı maddeler ayırıcı öncesinde giderilmelidir. Arıtma tesisi sonrasında eğer atıksuda yağ türü maddeler varsa deşarj öncesinde yağ gres ayırması sağlanarak, deşarj edilen arıtılmış suyun içerdiği organik madde miktarı kısmen azaltılabilir. Çizelge 1.3 Yağ-Gres Giderme İşlemleri (Arizona Department of Environmental Quality) Proses Uygulamaları Avantajları Dezavantajları Graviteyle Ayırma Havayla Yüzdürme Kimyasal Flokülasyon API, CPI, TPS, PPI DAF, IAF, SAF Graviteyle Ayırma ve Havayla Yüzdürme İle Uygulanır Askıda maddelerin, serbest ve dispers yağların giderilmesi, basit ve ekonomik uygulama Askıda maddeler giderilebilir. Emülsifiye ve dispers yağlar kimyasalların ilavesi ile giderilebilir. Şok yükler etkin bir şekilde arıtılabilir. Yüksek seviyelerde askıdsa katı madde giderimi. 20 µm den küçük veya çözünmüş yağ zerrecikleri giderilemez. Emülsifiye yağlar çok az giderilir. Nispeten düşük debi veya büyük tank hacmi gerekir. Kimyasal koagülantlar kullanıldığında oluşan kimyasal çamurun bertarafı gerekir. Oluşan kimyasal çamur.

7 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 7 Proses Uygulamaları Avantajları Dezavantajları Filtrasyon Paket/Plakalı Ortamda Ayırma (Coalescence) Membran Prosesler Kum, antrasit, çoklu ortam, öğütülmüş grafit, kaplamalı seramik, ultrafiltrasyon membran Elyaflı membran Ters Osmoz, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Mikrofiltrasyon Askıda maddeler giderilir. Serbest, dispers ve emülsifiye yağlar ayrılalır. Çözünmüş yağlar hariç, tüm yağ biçimleri etkin biçimde giderilir. Çözünmüş yağlar giderilebilir. Biyolojik Arıtma Aktif Çamur Çözünmüş yağları gidermede etkin. Karbon Adsorpsiyonu Filtrasyon ve paket ortam olarak GAC kullanma. Yalnızca çözünmüş yağları gidermek için PAC kullanma. Çözünmüş yağlar dahil tüm yağ türlerinin etkin giderimi. Geri yıkamalar tekrar arıtım gerektirir. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirir. Yüksek derecede tıkanma riski. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Membranların tıkanması ve sınırlı ömrü. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirme. Düşük debi. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Arıtmaya giren atıksudaki yağ konsantrasyonunun 40 mg/l nin altına indirilmesi için önarıtma gerekmesi. Masraflı olması. Önemli ölçüde ön arıtma gerektirmesi.aktif karbonun rejenere edilmesinin gerekmesi veya yerine yenisinin konulması. Sınırlı bir arıtma aralığı için uygulanabilmesi. Kısaltmalar: API: American Petroleum Institute Separator DAF: Dissolved Air Flotation CPI: Corrugated Plate Interceptor IAF: Induced air flotation TPS: Tilted-plate separator SAF: Suspended Air Flotation PPI: Parallel Plate Interceptor GAC: Granulated Activated Carbon PAC: Powdered Activated Carbon Fiziksel Arıtma Yağ zerreciklerinin fiziksel olarak ayrılmasında zerreciklerin birleştirilmesi esastır. Bunun birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar içinde en çok uygulananları; floklaşma, sedimentasyon ve coalescence şeklinde olup, bunlar Şekil 1.4 te şematize edilmiştir. Yağ zerrecikleri boyutlarının 0, µm aralığında değişmesi durumu için uygulanabilecek giderme yöntemleri ve bu zerreciklerin birleşmesi halinde varacakları büyüklüklükler de belirtilmek üzere Şekil 1.5 de toplu halde gösterilmiştir. Yağ içeren atıksuların arıtılmasında kullanılan arıtma yöntemleri aşağıda incelenmiştir Graviteyle Ayırma Sistemleri (Seperatörler) Yağ ve gres atıksu içinde serbest veya emülsiyon halde bulunur. Serbest haldeki, suda çözünmemiş yağ-gres, atıksu dinlendirdiğinde ayrı bir tabaka oluşturarak ayrılmaktadır. Serbest yağın, fiziksel olarak sudan giderilmesi, genelde seperatörler (ayırma sistemleri) yardımıyla yapılmaktadır. Bu tür gidermeler için dakika arasında bekletme süresi söz konusudur. Bu faz ayrılması esnasında atıksudaki katı maddeler de çökmektedir. En basit uygulama olarak,

8 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ Şekil 1.6 te üç kademe halinde düzenlenmiş bir yağ ayırma sisteminde serbest yağların ayrılması gösterilmiştir. Şekil 1.4 Emülsiyonların Birleşme Biçimleri Şekil 1.5. Yağ Zerreciklerinin Boyutlarına Göre Uygulanan Ayırma Yöntemleri (ACS Separations & Mass Transfer Products) Graviteyle yağ ayırma sistemlerinin en çok kullanılan tipleri aşağıdaki gibidir; - API Tipi Seperatörler,

9 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 9 - Paket Ortam Tipindeki Seperatörler Bunların dışında, döner tambur, döner disk, santrfüj makinesi gibi veya yayık gibi hareketli sistemler de bulunmaktadır. Yağ seperatörleri tasarımında ayırıcı hacmi belirlenirken, sırasıyla; - Üst kısımda yağların birikmesi için gereken hacim, Şekil 1.6 Üç Kademeli Konvansiyonel Seperatör Sistemi (City of Palo Alto) - Dipte çökecek katı maddeler için gereken hacim ve - Yağın sudan ayrılması için gerekli hacim düşünülmelidir. Bunun için pratik biçimde bir mezürde atıksuyun faz ayrılmaları basitçe izlenerek bir ön fikir sahibi olunabilinir. Yağ ayırıcılar için hesapla yapılan tasarımlara ilave olarak bu tür atıksu arıtma birimi tasarımlarında olduğu gibi a) yüzey yükü ve b) bekletme süresi genel yaklaşımlarından da faydalanılınır. Bunun için genel olarak kabul edilen yüzey yükü aralığı; 2,5 ila 42 m 2 /gün şeklindedir. 45 dakika ila 2 saat arasındaki bekletme süreleri de genel kabul görmüştür. Buna rağmen 8 saate kadar bekletme de uygulanabilmektedir. Şüphesiz emülsifiye durumdaki yağların bekleterek ayrılması güç olduğundan bunların bir ön işleme tabi tutulması gerekmektedir. Genel tasarım düşünceleri: Eğer mümkünse, yani eğer atık suda uçarak çevreye yayılacak organik bileşikler yoksa, tankın üstünün açık olması tercih edilmelidir. Tankın üstünün örtülmesi bir örtü ile de olabilir. Tank üstünün örtülmesi hava kirliliğini azaltma yanında yangın riskini de azaltma yönünde etki edecektir. Örtünün soğuk ve ağır yağışlı mevsimlerde de faydası

10 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ vardır. Eğer çok gerekmiyorsa, örtünün kullanılmaması ile havuz veya tank içi rahatça görülebilecek, temizlik ve bakım daha rahatça yapılabilecektir. Temizlik ve bakım için tankta gerekli donanım bulunmalıdır. Soğuk iklimlerde donmanın önüne geçmek için havuzun gaz patlamasına neden olmayan tipten dalgıç ısıtıcılarla ısıtılması gerekebilir. Bu durumda ısı kayıplarının azaltılması için havuz/tank yalıtımı da düşünülmelidir. Bu nedenle ısı tasarrufu için havuz/tank yere gömülü halde olmalı ve duvarları atmosfere açık olmamalıdır. Yağ/su ayırıcılarında bakım yapılması zaruridir. Bakım yapmadaki üşengeçlik olumsuz arıtmaya neden olur. Bu ayırıcılarda olabildiğince mekanik aksamların sayısını enazda tutmak, bakım ihtiyacını azaltacaktır. Ayırıcı önünde bir kum çöktürme bölmesi bulunsa dahi atıksudaki toprak ve sediment probleme neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için yağ ayırıcının önüne bir çöktürme havuzu konulmalıdır. Gravite tipi ayırmada yağ giderme verimi kısmen atıksuyun ayırıcıdaki kalma süresine ve atık akımının bileşimine bağlıdır. Emülsiyon kırmanın etkinliği ise atığın özelliklerine, sistem bakımı ve sistem bileşenlerinin çalışma durumlarına bağlı olacaktır. Serbest yağ ve gres, 15 mg/lt ye kadar gravite tipi ayırıcılarla giderilebilmektedir. 150 µ m den küçük ve 20 µ m den büyük yağ zerreciklerini içeren emülsiyonları arıtmada paket ortamlı yağ ayırıcılardan faydalanılmaktadır API Seperatörleri Yağ/su ayırıcıların çoğu API (American Petroleum Institute) esasında kurulur. Bunlar gravite esaslı seperatörlerin en basitleri olarak isimlendirilirler. Üstü açık bir havuz ve üst kısımda yağ sıyırıcı ile alt kısımda çöken sedimentleri süpüren bir çamur sıyırıcı şeklinde inşa edilmektedir. API ayırıcı genel şematiği Şekil 1.7 da verilmiştir. Ticari olarak akış biçimini ve yağ toplama verimini artıracak modifiye API seperatörleri üretilmektedir. API seperatörlerine girişte laminar akımın temini için akımı havuza düzgün dağıtmak önemlidir. Seperatörde ağır katılar çöker ve dipte oluşan çamur ahşap kanatlı bir sıyırıcı ile havuzdan uzaklaştırılır. Su üstüne yükselen yağ tabakası ise oluklar yardımıyla alınarak uzaklaştırılır. Havuzdan yağın alınması için döner tambur tipi vb. uygulamalar da söz konudur. Neticede havuzdan alınan yağ ve su karışımı işlenerek veya doğrudan uzaklaştırılır. Bu tür tesisler yılda 2 kez bakıma alınabilir Paket Ortam Tipindeki Seperatörler Paket ortamlı (coalescing) seperatörler de gravite tipi ayırıcılara benzer biçimde çalışırlar. Farklı olan tarafı, ayırma ortamının serbest bir ortam olmaması, kıvrımlı levhalar, düz levhalar, borular veya dolgu malzemelerinden oluşmasıdır. Şekil 1.8 de paket ortamlı seperatör şematiği

11 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ 11 verilmiştir. Paket ortamı oluşturan malzemeler oleofilik yani yağı seven malzemeden veya kaplanmış haldedir. İnce yağ partikülleri ortamdan geçerken ortam yüzeyinde tutulur ve bu ince yağ partikülleri birbiriyle burada birleşerek daha büyük damla ve kütlelere dönüşür. Daha etkin biçimde birleşme imkânı bulup, havuzun üst su yüzeyine ayrılma meydana gelir. (a) Plan Görünüş (b) Kesit Görünüş Şekil 1.7. API Yağ Seperatörü (Corbitt, 1990) Şekil 1.8. Paket Ortamlı Yağ Seperatörü (EPA, 1990) Paket ortam uygulama örnekleri olarak bazı tasarım biçimleri ve şematik gösterimleri aşağıda verilmiştir;

12 ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ M.T. GÖNÜLLÜ t Kontrol tik su iş ış Paralel plakalardan ibaret PPI (Parallel Plate Interceptor) tipi (bkz.şekil 1.9 ) Kıvrımlı plakalardan ibaret CPI (Corrugated Plate Interceptor) tipi (bkz. Şekil 1.10) Şekil 1.9. Paralel Plakalı (PPI) Yağ Seperatörü (EC, 2002) Şekil Kıvrımlı Plakalı (CPI) Yağ Seperatörü (EC, 2002)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri Lamella Teknolojisi Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan, 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen, uygulamada ürün geliştirilememesi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

YAZAR HAKKINDA... İİİ

YAZAR HAKKINDA... İİİ İÇİNDEKİLER Sayfa YAZAR HAKKINDA... İİİ İÇİNDEKİLER...V ÖNSÖZ... Xİİİ 1. GİRİŞ...3 2. ENDÜSTRİYEL İŞLEMLER...13 2.1. ENDÜSTRİLERDE KULLANILAN TEMEL İŞLEM VE PROSESLER...13 2.2. HAMMADDE, ÜRÜN, ARA ÜRÜN

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5812 03.03.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ_1 İlgi: KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 05 04 Temizsu sondaj çamurları

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach İçerik MICRODYN-NADIR ile ilgili genel bilgiler MBR teknolojisine genel bakış BIO-CEL MBR

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER GESU ARITMA ÇEVRE TEKNOLOJ LER arıtmada güven ve tecrübe... Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu Şirket Tarihçesi Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme,

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS

ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS WASTE WATER Solutions ROTAMAT Döner Tamburlu İnce Izgara Ro 2 / RPPS Evsel atıksu arıtma tesisleri, endüstriyel atıksu ve proses suyu ızgara işlemi için güvenilir ve kalitesi test edilmiş onaylanmış giriş

Detaylı

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9

GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 GIDALARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ DERS-9 KÖPÜK OLUŞUMU Köpük oluşumu Köpük, gazın dağılan faz, bir sıvının ise sürekli faz olduğu bir kolloidal dispersiyondur. Dispersiyon ortamı genellikle bir sıvıdır. Ancak,

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri

BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri BIO-CEL MBR Modülleri ve Türkiye deki Uygulama Örnekleri www.microdyn-nadir.com 1 İçerik 1 2 3 4 MBR Teknolojisine Genel Bakış Hollow Fiber ve Plaka Tip Modüllerin Karşılaştırılması BIO-CEL Batık MBR Modülü

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 YAKITLAR -YANMA Enerji birçok ülke için günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle ülkemiz

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ HİDROJENİN DEPOLANMASI ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri depolanabilir olmasıdır.

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//4006 27.02.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi İlgi: YEŞİLENERJİ BERTARAF GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PEKŞENLER MEVKİİ KOZLUK M.1

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımı Çözümleri. Anja Rach

Endüstriyel Su Arıtımı Çözümleri. Anja Rach Endüstriyel Su Arıtımı Çözümleri Anja Rach Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye alınması MICRODYN-NADIR

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri YAĞ AYIRICILAR Bina veya yapının pis su tesisatındaki sıvı atıkların ihtiva ettiği; katı yağ, sıvı yağ, nişasta, petrol gibi yanıcı atıklar; kum, tortu ve diğer zararlı maddeler bina veya yapı tesisatına,

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ Bu Kılavuzda belirtilen yöntem ve teknikler uygulayıcılara fikir verme amaç ve niteliğinde olup hukuken bağlayıcı değildir. Söz konusu bilgiler hazırlandıkları dönemin teknolojik

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamı kirleterek ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Dolayısıyla toprağa ve suya doğrudan

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamı kirleterek ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Dolayısıyla toprağa ve suya doğrudan Endüstriyel Kirlenme - Yağ endüstrisi Endüstride ve farklı alanlarda yağ kullanımı oldukça yaygındır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde atık yağ tanımı tekstil, metal işleme, ekipman yağlama ile endüstrinin

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı