T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz tarihleri arasında düzenlenen Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinizearz ederim. 15/2/21 Şef F.UYRUM Erol PEKTEZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü E K İ : Adet Faaliyet Raporu O L U R 15 / 2 / 21 Plan ve Proje Müdürlüğü'ne Sadi KURTULAN Belediye Başkanı,

2 YAPILAN İDARİ İŞLER 1 Memur Vizite İşlemlerinin Yapılması ( 29 Kişi ) Zabıta - 6 İns.Kay.ve Eğt. - 7 Fen İşl İmar ve Şeh Mali Hiz Temizlik İşl. - 2 Akaryakıt İşl. - 5 Su ve Kanal İtfaiye - 48 Destek Hizmetleri - 15 Özel Kalem - 9 Yazı İşleri - 32 Kült. ve Sos.İşl. - 5 Plan ve Proje T O P L A M : 29 Memur Vizite Sütun C 2 1 Zabıta İns.Kay.Eğ t.md. Fen İşl. İmar v e Şeh.müd. Mali Hiz. Temizlik İşl.M Akary akıt İşl. Su v e Kanal.Mü d. İtf aiy e Destek Hiz. Özel Kalem Yazı İşl. Kült.v e Sos.İŞL. Plan v e Proje 2- İşçi Vizite işlemlerinin yapılması ( 6 kişi ) İŞÇİ VİZİTE Başkanlık - 1 Plan ve Proje - 1 Su ve Kanal. - 2 Temizlik İşl. - 1 Zabıta Müdürlüğü T O P L A M - 6 2,5 2 1,5 1,5 Başkanlık Plan ve Proje Su v e Kanal. Temizlik İşl. Zabıta

3 3- Gelen ve Giden evraklar işlemlerinin kayda alınması; GELEN EVRAK 35 GELEN EVRAK : 45 Adet İç Kurumlardan Gelen : 18 Dış Kurumlardan Gelen : İç Kurum.Gel. Dış Kurum.Gel. GİDEN EVRAK GİDEN EVRAK : 147 Adet İç Kurumlara Giden : 835 Kişilere Giden : 279 Dış Kurumlara Giden : İç Kurum.Gid. Kişilere Giden Dış Kurum.Gid. 4- Memur personelin 65 adet tedavi bedelleri ( Eczaneler, Hastaneler, Gözlük Bedelleri ) faturalarının ödenmesi ile ilgili işlemlerinin yapılması. Hastane Faturaları - 42 Gözlük Faturaları - 5 Eczane Faturaları - 7 Diş Faturaları T O P L A M TEDAVİ BEDELLERİ Hastane Fat. Gözlük Fat. Eczane Fat. Diş Fat.

4 5- Oniki (12) ay içerisinde 91 memura Derece Kademe ilerlemesinin yapılması; OCAK - 15 Kişi ŞUBAT - 8 MART - 2 NİSAN - 6 MAYIS - 3 HAZİRAN - 5 TEMMUZ - 9 AĞUSTOS - 6 EYLÜL - 12 EKİM - 8 KASIM - 6 ARALIK T O P L A M DERECE - KADEME İLERLEMELERİ ocak şubat mart nisan may ıs haziran temmuz ağustos ey lül ekim kasım aralık 6-Memur Atama işlemlerinin yapılması ( 12 kişi ); ATAMASI YAPILAN MEMURLAR Atamayla Giden Memurlar : ( 4 KİŞİ ) Servet KOÇ Adile YİKİT Kenan Semih ALTUN - Abdulkadir ALBAYRAK Atamayla Gelen Memurlar : ( 8 KİŞİ ) Sadi KURTULAN - Recep AKDUMAN Neriman URUL Emine DEMİRCAN Ahmet BULUM - Hüdayim ATA Saadettin BOZKURT - Mustafa EREN GELEN GİDEN 7- Memur personelin yıl içerisinde mazeret izni, yıllık izin, hastalık iznine ayrılması işlemlerinin yapılması; MEMUR İZİNLER Hastalık iznine ayrılan memur sayısı ; 22 kişi Mazeret iznine ayrılanlar memur sayısı ; 9 Yıllık izne ayrılan memur sayısı ; T O P L A M : HASTALIK MAZERET YILLIK

5 8- İşçi personelin yıl içerisinde mazeret izni, yıllık izin, hastalık iznine ayrılması işlemlerinin yapılması 6 İŞÇİ İZİNLERİ Hastalık iznine ayrılan işçi sayısı : --- Mazeret iznine ayrılan işçi sayısı : --- Yıllık izne ayrılan işçi sayısı : HASTALIK MAZERET YILLIK 9- Sağlık Karnesi biten memurların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yeni sağlık karnelerinin düzenlenmesi ( 5 Adet ) ; SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ Eş : 9 KİŞİ Çocuk : T O P L A M : ANNE BABA EŞ ÇOCUK KENDİSİ 1- Türkiye İş Kurumuna ay sonu giden yazılar; ( OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL - EKİM KASIM - ARALIK ) İşçi Durum Bildirgesi - 12 Adet 11- Kaymakamlığa ay sonu giden yazılar; (OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL - EKİM KASIM - ARALIK ) İrticai Faaliyetler Raporu - 12 Adet Yolsuzluklarla Mücadele - 12 Naklen ve Açıktan Atama - 12 Mevcut Dolu-Boş Kadroları Kaymakamlık Makamına 3(üç) ayda bir giden yazılar ; ( MART HAZİRAN EYLÜL ARALIK ) İstihdam edilen personel çizelgesi - 4 Adet Personel Kadro Tablosu - 4

6 13- İçişleri Bakanlığı Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı'na 3(üç) ayda bir giden yazılar; Kefalet Aidatları; Bordro ve Makbuzları- 4 Adet 14- Memur Personelin SSK günlerinin çıkartılarak Emekli Sandığı'na aktarılması işlemlerinin yapılması 15- Müdürlüğümüzce yapılan İhale dosyalarının hazırlayarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi, 16- Her ay yapılan maaş işlemlerinden (memur işçi ) sonra; Kefalet Aidatları Listesi Sendika Listeleri ( Türk Yerelsen / Dayanışma / Bem - Bir Sen / Hizmet İş ) Emekli Kesenekleri İcmal ve İhbar fişi İcra Kesinti listelerinin hazırlanması 17- Gelen CV ve İş başvurularının takibi 18- Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan Memur ve Kadrolu İşçilerimizin kendi istekleri doğrultusunda Emekliye ayrılmak istemeleri ile ilgili olarak Encümene sunulmak üzere ilgili yazı ve yazışmaların yapılması ( 3 memur - 2 işçinin emeklilik işlemleri tamamlanıp 29 yılında emekli olmuşlardır.) 19- Memur İşçi özlük bilgilerinin kontrol edilmesi 2- Naklen tayinle Belediyemize gelen memurların ilgili yazışmalarının yapılması ( ilgili müdürlüklerde 8 memur naklen tayinle göreve başlamıştır. ) 21- Memur sicil defterine ilgili bilgi ve verilerin işlenerek bilgilerin müdürlüğümüzce saklanması 22- İşçi ve memur aile durum bildirimlerini kontrol edip gerekli işlemlerin yapılması Açıktan atama, Kadro İhdas ve Kadro değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılması 23- Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmaların yapılması 24- İşçi personelin yer değişikliliği sebebiyle SSK giriş ve çıkışlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi işlemlerinin yapılması 25- Memur ve işçi personeline düzenlenen yemek puantajlarının ilgili firmayla irtibata geçerek multinet ve winwin kartlarına yükletilmesi işlemlerinin yapılması 26- Her ay yapılacak olan maaşlarda gönderilen yemek puantajlarının kontrollerinin yapılması ve ödenmesi gereken yemek bedellerinin ilgili yazısı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödemeye sunulması 27- Memur ve İşçi personeline her ay yapılan maaşlar

7 28- İşçi maaşları yapıldıktan sonra SSK girişlerinin yapılması 29- Sözleşmeli Personel çalıştırılması, Sözleşmeli Avukat çalıştırılması, Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü'ne ait Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesi, Başkan Yardımcılarının maaşlarının belirlenmesi, Sözleşmeli personelin ve Sözleşmeli Avukat ücretlerinin belirlenmesi hakkında ilgili yazışmaların Meclis gündemine sunulması. 3- Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sen sendikası arasında yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin tarihinde sona ereceğinden 21 yılında da BEM BİR - SEN sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Sözleşmesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilmesi ile ilgili yazının Meclis gündemine sunulması, 31- Sözleşme evraklarının hazırlanarak ilgili makamlara sunulması. 32- Belediyemizde çalıştığı süreler içerisinde maaşından Kefalet Kesintisi yapılan emekli memurların, Kesintilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak verdikleri dilekçelere istinaden İçişleri Baknalığı Kefalet Sandığı Başkanlığı'na yapılan kesintilerin geri istenmesi hakkında ilgili yazışmaların yapılması, 33- Kaymakamlık Makamı ve çeşitli birimlerden gelen yazışmalara cevap verilmesi 34- İlgili tedavi faturularının incelenip ödenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi 35- Emeklilik işlemleri yapılan işçiler 2 kişi memur 3 kişi 36- Memur Emekli keseneklerinin online üzerinde gönderilmesi işlemlerinin yapılması 37- Personel Eğitimlerinin ( hizmet içi eğitimler ) takibinin yapılması. 38- Her ay memur - kadrolu işçiler sözleşmeli personel Başkan Yardımcıları Avukat meclis encümen komisyon ve vekalet maaşlarının yapılması 39- Yıl sonu itibariyle tüm memurların 29 yılı Emekli Kesenekleri bilgileri çıkarılıp özlüklerine takılmıştır. 4-1/7/29 31/12/29 tarihleri arasında 29 / İhale Kayıt numaralı Memur Personel 1 Öğün Öğle Yemeği verilmesi hk. da ihale evraklarının hazırlanması ve onaya sunularak ihale işlemlerinin tamamlanması 41-1/7/29 31/12/29 tarihleri arasında 29/ 5359 İhale Kayıt numaralı 43 adet Personel Hizmet Alımı İhalesi ile ilgili olarak gerekli ihale evraklarının hazırlanarak onaya sunulması ve ihale işlemlerinin tamamlanması 42- Toplum Yararına Çalışma Projesi Kapsamında İŞ-KUR'la yapılan protokol gereği çalışan işçilerin SSK ve maaş verilerinin yapılması 43- Memur intibak işlemlerinin yapılması

8 29 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BÜTÇE ÖDENEK DURUMU yılı Temel Maaşlar ödeneğinde , TL olup, 3.5, TL eklenip toplamda ,69 TL harcama 29 yılı Zamlar ve Tazminatlar ödeneğinde , TL olup, 1.15, TL eklenip toplamda ,54 TL harcama 29 yılı Sosyal Haklar ödneğinde 9.516, TL olup, 15,TL eklenip toplamda 9.636,38 TL harcama 29 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ödeneğinde 5.263, TL olup, 2,TL eklenip toplamda 5.453,58 TL harcama 29 yılı Kırtasiye Alımları ödeneğinde 3., TL olup, TL harcama 29 yılı Periyodik Yayın Alımları ödeneğinde 5, TL olup, 48, TL harcama 29 yılı Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ödeneğinde, 5, TL olup, 163, TL harcama 29 yılı Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ödeneğine 1.1, TL eklenip, TL harcama 29 yılı Müteahhitlik Hizmetleri ödeneğinde, , TL olup, ,78 TL harcama 29 yılı Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ödeneğinde 1.2, TL olup, 85,7 TL harcama 29 yılı Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Giderleri ödeneğinde 1, TL olup, 2.5, TL eklenip toplamda 2.28,96 TL harcama 29 yılı Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Giderleri ödeneğinde 2., TL olup,256,11 TL ödeme 29 yılı Kamu Personeli İlaç Giderleri ödeneğinde 2., TL olup, 723,4 TL harcama 29 yılı Memurların Öğle Yemeğine Yardım ödeneğinde 5.4, TL olup, 2.482,88 TL harcama 29 yılı itibariyle geçerli ödenekler toplamında TL olup, 8.6, TL eklenerek toplamda ,6 TL harcama

9 29 PERSONEL DURUMU MEMUR PERSONEL BAYAN - 13 Kişi BAY T O P L A M - 91 BAYAN BAYAN KADROLU İŞÇİLER BAYAN - 3 Kişi BAY T O P L A M - 39 BAYAN BAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAYAN - 5 Kişi BAY T O P L A M - 11 BAYAN BAY

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 2012 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 2 3 KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER MİSYONUMUZ Karapürçek Belediyesi nin tarihi ve kültürel değerlerini gözeterek halkımızın

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 2 - SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 215.000.000 HİZMETİN ADI Hizmetleri Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hasta Kabul HİZMETİN TANIMI

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı