MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (C.O.S.H.H. YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (C.O.S.H.H. YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.)"

Transkript

1 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (C.O.S.H.H. YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.) Hazırlanma tarihi: ÜRÜN BİLGİSİ 1.1 ÜRÜN ADI PD KANAL 1.2 TANIM Portakal Yagı/Surfaktan 1.3 ÜRÜN SAĞLAYICISI Bio-Industries Ltd, Unit 66d Heather Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin, Ireland. 1.4 TELEFON KULLANIM Kanalizasyon boruları, tesisatlar vb. alanlarda biriken yağların temizlenmesi 2. ÜRÜN BİLEŞİMİ VE İÇERİK BİLGİSİ 2.1 İÇERİK Portakal yağı %20 ve noniyonik surfaktan % CAS LD 50 Tespit yok 3. TEHLİKE TANIMLAMASI 3.1 FDA-GRAS derecelendirmesi (genellikle güvenli olarak bilinir.) 3.2 İÇERİK D-Limonene %20 temel bileşen, alkol etoksilat %80. Ürün, doğal kaynaklı turunçgillerin yan ürünüdür. Ürünün sınıflandırması EEC Direktifleri ve UK Chip Yönergeleri SI 2002/ ISBN ISBN e ve uygulanan diğer değişikliklere göre yapılmıştır. Risk tabiri: R36/R38 göz ve deriyi irrite etme özelliğinde Güvenlik tabiri: S26 Gözle temas durumunda bol suyla yıkayıp doktora başvurunuz. 4. İLK YARDIM Sağlık üzerine olası tehlikeler (akut ve kronik): Ürün yutulduğunda zararlıdır. Yutulması durumunda kusma, baş ağrısı gibi sağlık problemlerine neden olur. Deri ve gözlerde irritasyon yaratabilir. Deri teması durumunda hafif kızarıklık oluşabilir. İçeriğinde derinin hassaşlaşmasına sebep olan madde vardır. Göz teması yüksek irritasyona sebep olabilir. Solunması durumunda burun, boğaz ve soluk borusunda tahribat meydana gelebilir, öksürük ve başağrısına neden olur. Uzun süreli veya tekrarlanmış maruz kalma deride kuruluğa ve dermatite neden olabilir. Maruz kalma belirti ve semptomları: deri, göz, burun ve boğaz için irrite edici olabilir. Alerji ve deri üzerinde daha önceden oluşmuş yara durumunda ürünle temastan kaçınılmalıdır. Acil Durum Ve İlk Yardım Prosedürü: Gözler: Varsa kontakt lensleri çıkarınız. En az 15 dakika boyunca suyla çalkalayınız. İrritasyon görülmesi durumunda doktora başvurunuz. Deri: Etkilenen alanı bol su ve sabunla yıkayınız. İrritasyon görülmesi durumunda doktora başvurunuz. Yutma: Derhal doktora başvurunuz. Kusmaya çalışmayınız. Ağzı suyla çalkalayıp, su içiniz. Maruz kalan kişiyi yalnız bırakmayınız. Bilinci yerinde değilse, bilincini kaybetmek üzereyse veya sarsılmışsa ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Soluma: maruz kalma semptomları görülüyorsa temiz havaya çıkarınız. Semptomların devamı halinde doktora başvurunuz.

2 5. ATEŞ ve PATLAMA DURUMU 5.1 YANABİLİRLİK : Yanabilir. Limitler: N/A 5.2 PARLAMA NOKTASI : 86 C Yanıcı sıvı: Isıdan uzak tutunuz. Söndürme ortamı: Karbondioksit, köpük, kuru kimyasallar Özel yangınla mücadele prosedürü: SCBA önerilir. Havayla temasını önlemek için üstünü kapalı tutunuz. Su kullanmayınız. Petrol yangını gibi müdahale ediniz. Olağandışı yangın ve patlama tehlikesi: Yanıcı sıvı: Isı, kıvılcım ve ateşten uzak tutunuz. Kendiliğinden yanma özelliğinde yağlı atıklara karşı koruyunuz. Uyumsuzluk (uzak tutulması gereken materyaller): yüksek okside edici ajanlar ve asidik toprak, peroksitler, halojenler, vinil klorid gibi asidik ajanlar. Tehlikeli ayrışma maddeleri: Dumanı keskin ve zararlı olabilir. Yanma durumunda CO, CO2 ve duman oluşur. Tehlikeli polimerizasyon: Tanımlanmamıştır. Polimerizasyon için sakınılması gerekenler: Alüminyum klorid ve asidik toprak gibi polimerizasyon katalistleri. Stabilite durumu: stabil Stabilite için sakınılması gerekenler: 46 C nin üzerindeki sıcaklıklardan sakınınız. 6. KAZARA DÖKÜLMESİ DURUMUNDA Deri temasını önlemek için koruyucu eldiven kullanınız. Küçük damlalar direkt olarak kurulanabilir. Daha büyük dökülmeler ise çamur, toprak gibi uygun absorbanlar tarafından emilebilir. Sızıntı yapan konteynırları iyi havalandırmalı alanlara kaldırınız. Sigara içmeyiniz. Her türlü alev kaynağını uzak tutunuz ve solumayı minimuma indiriniz. Yüksek buhar konsantrasyonu olan alanlarda NIOSH onaylı solunum koruma araçları kullanınız. DİKKAT: Zemin üzerinde kaygandır. Atık Bertarafı: yerel ve ulusal düzenlemelere göre yakınız veya atınız. Bu düzenlemeler göz önünde bulundurularak atık yakılabilir veya çöp sahalarında ve seyreltme yoluyla işlenebilir. 7. TAŞIMA ve DEPOLAMA 7.1 DEPOLAMA Karanlık ve serin, sıcaklığın 35ºC yi geçmediği yerlerde saklayınız. Dondurmayınız. 7.2 AMBALAJ PVC. PDFE 5 lt 20 bidon. MATERYALİ 7.3 UYUMSUZLUK Yüksek okside edici ajanlar ve peroksitler, halojenler, vinil klorid ve iyodin pentaflorid gibi asidik ajanlar. 7.4 DİĞER Belirlenmemiştir. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ ve KİŞİSEL KORUNMA YOLLARI 8.1 ÜRÜN KULLANIMININ 7. Bölümde belirtilmiştir. KONTROLÜ 8.2 ZARARLI BİLEŞENLERİN KONTROLÜ Ürün Adı. PD Enulsifiyer CAS No KİŞİSEL KORUNMA İÇİN GERKENLER SOLUMA: Ürün kullanımı sırasında soluma için önlem almaya gerek yoktur. EL: Eldiven kullanımı normalde gerekmemektedir. GÖZ: Güvenlik için gözlük takınız. DERİ: Koruyucu ekipman gerekli değildir. ENDÜSTRİYEL HİJYEN: Ürünle temastan sonra, özellikle yemeiçmeden önce, ellerinizi yıkayınız.

3 9. FİZİKSEL ÖZELLİKLER 9.1 GÖRÜNÜM Fiziksel durum: Sıvı süspansiyon Renk: Sarı Koku: Karakteristik portakal kokusu Berraklık: Opak - berrak 9.2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİ 10. REAKTİVİTE Özgül ağırlık: 0,838-0,843 ph: 8,0 8,5 Buharlaşma Yüzdesi:.+%95 Viskozite: Viskoz Suda Çözünürlük: çözünmez. Yağda çözünürlük: çözünebilir. Kaynama Noktası: 154 ºC Erime Noktası: N/A Parlama noktası: 86 ºC Alev alabilirlik: Belirlenmemiştir. Kendiliğinden alev alabilirlik: Belirlenmemiştir. Buhar basıncı: Belirlenmemiştir Yağ/su Dağılım katsayısı: Belirlenmemiştir. Uçuculuk: evet Patlayıcı özellik: Yanabilir. Moleküler ağırlık: Belirlenmemiş KİMYASAL KARARSIZLIK KOŞULLARI 10.2 UYUMSUZ MATERYALLER 10.3 REAKTİVİTE KOŞULLARI Tespit yok Güçlü okside edici ajanlar/klor/beyazlatıcılar Bilinmemektedir. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ ve SAĞLIK TEHLIKESI Bu ürün LARC,NTP ve OSHA tarafından listelenmiş kanserojenleri içermemektedir. Akut Göz Irritasyonu: Göz irritasyonu, tavşan. Şiddetli irritasyon. Akut Deri Irritasyonu: Deri irritasyonu, tavşan. Şiddetli irritasyon. Akut Dermal Toksisite: LD 50 =5 g/kg, tavşan. Akut Solunum Irritasyonu: ürün için test verisi bulunmamıştır. Akut soluma Toksisitesi: ürün için test verisi bulunmamıştır. Akut oral Toksisite: LD 50 =5 g/kg, fare. Ekzotoksikolojik bilgi: N/A (1) Ürün test verilerine dayanarak elde edilen bilgi (2) Benzer ürünlerin verilerinden yola çıkılarak yapılan tahminler sonucu elde edilen bilgi (3) Bu bilgi test verilerine dayanarak, benzer materyallerin test verilerinden ekstrapolasyon yoluyla veya ürün bileşenlerinin verilerinden faydalanarak ya da tüm bu kaynakların kombinasyonu kullanılarak elde edilmiş bilgidir.

4 12. EKOLOJİK ETKİ 12.1 ELİMİNASYON (3) Süreklilik: Bilinmemektedir. Parçalanabilirlik: Biyodegrade olabilme özelliğindedir SULU ORTAMDAKİ Mobilite: N/A DAVRANIŞ Biyoakümülasyon: N/A (1) Ürün test verilerine dayanarak elde edilen bilgi (2) Benzer ürünlerin verilerinden yola çıkılarak yapılan tahminler sonucu elde edilen bilgi (3) Bu bilgi test verilerine dayanarak, benzer materyallerin test verilerinden ekstrapolasyon yoluyla veya ürün bileşenlerinin verilerinden faydalanarak ya da tüm bu kaynakların kombinasyonu kullanılarak elde edilmiş bilgidir. 13. ATIK İMHASI 13.1 ÜRÜN İMHASI Çevre kirliliği ile ilgili yerel ve ulusal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak imha ediniz. Doğal sulara karışmasını engelleyiniz AMBALAJ İMHASI Yerel ve kültürel çevre düzenlemelerine göre bertaraf edin. 14. NAKLİYE BİLGİSİ UNNO:NA SEMBOL: NA 14.1 KARA VE DEMİRYOLLARI NAKLİYESİ (ADR/RID) Tam Taşıma Adı: TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. Tehlike Sınıfı: 3 Ürün Kimlik No: UN2319 Ambalaj grubu: III 15. DÜZENLEYİCİ BİLGİ 15.1 EEC Kapsam: N/A SINIFLANDIRMA&ETİKETLEME(1) Özel paketleme ya da etiketleme gerektirmemektedir ULUSAL MEVZUAT Uygun ulusal mevzuatı da içeren, diğer EC dillerindeki ürün bilgisi için lütfen aşağıda adresi belirtilen satış ofisi ile irtibata geçiniz DİĞER DÜZENLEMELER Ozona zararlı kimyasallar: Ozon tabakasına zararlı kimyasallar üründe bulunmamaktadır ve üretim sırasında kullanılmamıştır. EINECS: Ürün içeriği açıklandığı şekildedir. TSCA: Ürün içeriği açıklandığı şekildedir. MITI: Belirlenmemiştir. DSL: Ürün içeriği açıklandığı şekildedir. AICS: Ürün içeriği açıklandığı şekildedir. (1) Teknik ilerleme komisyon yönergesi 88/379/EEC için üçüncü kez adapte edilmiş şekli ile 93/18/EEC ye göredir.

5 16. DİĞER BİLGİLER Bu malzeme güvenlik bilgi formu, Avrupa direktifi 91/155 in yönerge 2001/58 ile değiştirildiği şekline uygun olarak, tehlikeli madde ve ilaçların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili kanunlar, düzenlemeler ve idari hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu formda bulunan bilgilerin, ürünle temas halinde bulunan kişiler tarafından doğru olarak okunması ve anlaşılması, satın alan kişilerin sorumluluğundadır. Eğer alıcı bu ürünü kullanarak başka bir ürün üretmek isterse, o ürüne ait, kanun ve yönetmeliklere uygun olan malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması ve bu formdaki bilgilerin aktarımı ile ilgili sorumluluklar tamamen alıcıya aittir. Bu malzeme güvenlik bilgi formundaki bütün bilgi ve açıklamalar, form üzerinde belirtilmiş tarihteki güncel bilimsel ve teknik bilgilere dayanmaktadır. Bilimsel ve teknik malumatların mevcut durumu göz önünde bulundurularak, Bio-Industries, bu form kapsamındaki üründe görülen eksikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : EXELANS MACRO Hazırlama Tarihi : 09.08..2006 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : EXELANS MACRO Kendi kendini yıkayan su bazlı dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı :

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AB sayılı Yönerge Madde 31 uyarınca Sayfa 1 / 5 Yayın tarihi: 15.01.2008 Güncelleme tarihi: 15.01.2008 * 1. Madde/Müstahzar ve İşletme Hakkında Bilgiler Ürünle ilgili

Detaylı

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL 1.ÜRÜN VE ġġrket TANIMI GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Ürün ismi: Numara: 000000000000499202 Kimyasal Özellikleri: Glikoller CAS-No.: 57-55-6 EĢanlamlıları: Propilen Glikol, PG, 1,2-Dihidroksipropan, Monopropilen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı