T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2"

Transkript

1 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Saray, Köşk, Kasır ve Fabrikaların 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/14) T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Karar No. : 1 Sayı:A.0U.HEK/60 Esas No.: 5114 MİLLÎ SARAY, KÖŞK VE KASIRLARDAKİ DENETİM RAPORU Komisyonumuzun tarihli toplantısında alınan kararlar gereğince; Komisyonumuz Başkanı Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun Başkanlığında, İçtüzüğümüzün 177 ve müteakip maddeleri gereğince ve tarihleri arasında tüm Komisyon üyeleri Millî Saray Köşk ve Kasırlarda denetim ve gözetim yapmak üzere görevlendirilmiştir. Komisyonumuzun söz konusu tarihlerde yapmış olduğu incelemeler. Komisyonumuzun tarihli toplantısında benimsenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı Millî Saray, Köşk ve Kasırlar ile 1994 yılında Saraylarımız bünyesine alınmış olan Yıldiz Porselen Fabrikası ve Hereke İpekli ve Halı Dokuma Fabrikasında, sondaj usulü ile tarihî demirbaş eşya tadatı, restorasyon, sürekli bakım, koruma ve güvenliğine ilişkin tüm hizmetler ile Turizme Yönelik düzenlemelerin yürütülmesi açısından, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Filizi Köşk, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Ihlamur Kasrı, Maslak Köşkleri, Ayvalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Bursa Hünkar Köşkü, Yalova Atatürk Köşkleri ve Yıldız Porselen Fabrikası ile Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikasından oluşan Külliyenin bakım, tamir, onarımı. Kültür, tarih ve Turizm Ekonomisi bakımından en iyi ve en güzel biçimde hizmet sağlayacak şekilde korunması, değerlendirilmesi ve yaşatılması için alınan tedbirleri ve çalışmaları incelemek üzere mahalinde yapılan denetim sonunda; Komisyonumuz tüm Saraylarımızı tek tek dolaşarak çalışmaları yerinde görmüş ve eşyaların yerliyerinde düzgün olarak döşendiğini tespit etmiş olup, Restorasyon çalışmalarını yerinde incelemiş. Bu çalışmaları takdirle karşılamıştır. Ayrıca, Restorasyon çalışmalarıyla ilgili tüm malzemelerin kendi atölyelerimizde tamirinin yapılması ve bütün Restorasyon işlerinin de kendi elemanlarımız tarafından yapılması sanatı korumak ve tahrip olanın yerine aynını koymakta, maliyeti düşürmekte olup, T.B.M.M. bütçesine olumlu yönde katkılar sağlamaktadır. İlke olarak sanatın korunması amaçlanmıştır. Onarımlar önce projelendirilmen, sonra tatbikata geçilmelidir. Projeler arasındaki ilişkilerde bütünlük gözetilmelidir. Komisyonumuz bu atölye-

2 - 2 - mizde çalışan kalifiye elemanların yetersiz ücret verilmesi ve kadrosuz çalıştırılmaları nedeniyle başka firmalardan daha iyi ücret teklifleri alarak işi bıraktıklarını tespit etmiş ve Millî Saraylar Daire Başkanlığımızın kalifiye eleman bulmakta zorlandığını saptamıştır. Saraylarımızda büyük katkıda bulunan bu atölye çalışanlarının kadroya alınarak maddî yönden desteklenmeleri gerekmektedir. Millî Saraylar Daire Başkanlığı almış olduğu kısıtlı bütçesiyle çok önemli işler başarmaktadır ve tarihi itibariyle TL. ödenek alınmış, personel, koruma ve restorasyon çalışmaları için TL. harcamış ve TL.'side hesabında bulunmaktadır. T.B.M.M. Başkanlık Divanının, 20 Haziran 1996 tarih ve 16 sayılı Kararı ile 10 yıl hedefli mastır planı doğrulutusunda, Daire Başkanının başkanlığında kurulan Bilim Kurulu ve Danışmanlıklarla sürdürülen projeler kısa ve uzun vadelerde planlanarak uygulamaya sokulmaktadır. T.B.M.M.'nin denetiminde olan Saray, Köşk ve Kasırlarda çevre ve mülkiyet sorunları bulunmaktadır. Özellikle mülkiyet sorunlarının çözümlenerek tarihî eserlerimizin bütünlüğü temin edilmektedir. Bu konu ile ilgili bir belge eklice sunulmuştur. Listede alınması zorunlu olan mülklerin şimdiki kullanıcıları belirtilmiştir. Mülkiyet konusunun kolaylıkla halledilebilmesi için bir kanun teklifi hazırlanıp Yüce Meclisin teşvikide alınırsa, uygulamacılara büyük kolaylık temin edilmiş olacaktır. T.B.M.M. Başkanlığı görevlendirdiği takdirde Komisyonumuz bu konuda da çalışma başlatabilir. GENEL OLARAK: Millî Saraylar Daire Başkanlığı Komisyonumuza kısa ve uzun vadede gerçekleştirecekleri proje ve hedeflerini şöyle açıklamışlardır. Orjinal tefrişli olarak dönemindeki yaşantı biçimini yansıtan Millî Saraylarımızın korunmasında ve gelecek kuşaklara doğru olarak aktarılmasında önemli çabalar gösterilmektedir. Bu nedenle Daire Başkanlığı Kültür tanıtım yardımcılığı tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta yurt içinde ve yurt dışında bilim adamları, uzman kişi ve ilgili kurumlarla kültürel ilişkiler kurularak gerekli dayanışma sağlanmakta olup, çağdaş müzecilik standartlarına uygun olarak hazırlanan projelere başlanılmıştır. Bu projeler öncelik sırasına göre kısa ve uzun vadeli olarak programlanmış ve çalışmalara başlanmıştır..'..'. 1. KIYI - ZEMİN VE SUALTI ARAŞTIRMASI: Boğaz kıyılarında yer alan Saray, Köşk ve Kasırlarımızın deniz kesiminde kalan kıyı şeridi boyunca kıyı çizgisi, saray duvarları - zemin kuşağı arasında çökme, batma, kayma ve aşınma gibi fiziksel olayların tespitine gerek duyulmaktadır. Bu amaçala öncelikle Dolmabahçe Sarayından başlatılmak üzere İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı Başkanlığınca saray duvarları, zemin kuşağı arasında incelemeler tamamlanarak rapor verilmiştir. Rapor doğrultusunda onarımlara başlanacaktır. Beylerbeyi ve Küçüksu Kasrında, kıyı-zemin sualtı çalışmalarının yapılması programa alınmıştır.. 2. FOTOGRAMETRİ İLE PLAN, DIŞ VE İÇ CEPHELERİN ÇİZİMİ: Millî Saray, Köşk ve Kasırlarımızın gelecek kuşaklara aktarılmasında korumaya yönelik yapılan ve devam eden Rölöve - Restitüsyon ve Restorasyon çalışmalarına çağdaş ve bilimsel olarak doküman oluşturmak amacıyla fotogrametik rölövelerinin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249)

3 Bu amaç doğrultusunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, projenin tüm Saray, Köşk ve Kasırlarımız için yapılması planlandığından, diğer üniversitelerden de katkı talebinde bulunulması kararlaştırılmış olup, İstanbul Üniversitesi ile görüşmeler devam etmekte ve protokol üzerinde çalışmalar sürmektedir. 3. KOLEKSİYONLARLA İLGİLİ BİLGİ BANKASI OLUŞTURULMASI: Millî Saraylarımızın Koleksiyonunu oluşturan objenin tarihî eserin konservasyonunda herbir obje için bilimsel çalışmada saptama, inceleme, fotoğraflı olarak belgelendirme ve elde edilen bilgilerin bilgisayara aktarılması gibi duyarlı bir çalışma gerektiren Koleksiyonda yer alan eserler özelliklerine göre gruplanarak seksiyonlara bölünmüştür. Sanat Tarihi eğitimli elemanlar ile yürütülen bu seksiyon çalışmaları kapsamında, bilimsel ve kültürel yönden uluslararası çağdaş müzecilik sisteminin kurulması için bu konuda deneyimli kişiler ile görüşmeler yapılmaktadır. Yapılan ön araştırmalar ve görüşmeler sonucunda söz konusu elektronik kataloglama projesinin hazırlıkları devam etmektedir. 4. TABLO KONSERVASYON VE RESTORASYON MERKEZİ KURULMASI: Millî saraylar koleksiyonunda bulunan yaklaşık 600 yağlı boya ve diğer teknikler ile yapılmış tabloların bir bölümünün tarihî süreç içinde, gerek fiziksel gerekse iklim koşullarına bağlı olarak olumsuz etkenlerle karşılaştıkları görülmüştür. Bu nedenle Yıldız Sarayı Istabl-ı Amire-i Ferhan (Has ahırlar) binalarında uluslararası "Tablo Konservasyon ve Restorasyon Merkezi" kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu konuda İtalyan Kültür Merkezi aracılığıyla İtalya Floransa'da bulunan "Plazzo, Spinelli Sanat ve Konservasyon okulundan", Daire Başkanlığının daveti üzerine iki profesör gelerek, 4 tablo üzerinde restorasyon ve konservasyon konusunda eğitim vermişlerdir. Bunun üzerine eğitim gören 6 eleman İtalyan Kültür Merkezininvermiş olduğu burs ile anılan okulda iki ay süre ile eğitime katılmışlardır.. Şu anda atölye çalışmalarını hızlandıran ekip hızlandırılmış İtalyan dili eğitimi de almaktadır. Dolmabahçe Sarayında atölye çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, İtalya'da çeşitli restorasyon ve konservasyon merkezi yöneticileri ile de görüşmeler yapılarak Istabl-ı Amire-i Fcrhan'da kurulacak olan Uluslararası Restorasyon Merkezinin kurulmasına yardımcı olabileceklerini, eğitmen gönderebileceklerini bizden de öğrenci alabileceklerini bildirmişlerdir. 5. TAŞ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU : Millî Sarayların cephelerini oluşturan taş yüzeyler çevre kirliliği ile kötüleşen atmosfer koşullarından büyük zarar görmektedir. Bu özgün taş malzemenin korunmasında Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim, Dalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi Yapı Fiziği Malzeme Bilim Dalı Başkanlığı ile iletişim kurulmuş olup, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, onarımlar konusunda öneri raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, yapı taşlarından bazı örnekler alınarak bozulma nedenleri ve üzerindeki boyalarla ilgili analizlerinin yapılarak restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvarından rapor alınmıştır. Daire başkanlığınca yürütülen taş restorasyonları bu kararların ve raporların doğrultusunda devam ettirilmektedir.

4 -4 - Ayrıca 30 Eylül -4 Ekim 1996 tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen 8 inci Uluslararası Taşların Bozulması ve Korunması Kongresine iştirak edilmiş ve Daire Başkanlığınca bu konuda bildiri sunulmuş, kongrede alınan sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu bildirilmiştir. 6. İNTERNET: Millî Saraylar kapsamında bulunan Saray, Köşk ve Kasırlarımızın bir kültür merkezi olarak İnternet ortamında tanıtımının yapılabilmesi, tarihî değerlerimizin çağdaş iletişim yöntemleri ile tüm dünyaya yansıtılması son derece yararlı görülmektedir. İnternet'e girmek için de T.B.M.M. Kütüphane Müdürlüğüne, Saray, Köşk ve Kasırlarımız ile ilgili gerekli bilgiler gönderilmiştir. 7-SARAY GEZİLERİNDE BİLGİSAYARLI ELEKTRONİK REHBER : Millî Saraylar grubunu oluşturan yapılar içinde Aynalı Kavak Kasrı, Küçük Su Kasrı, Ihlamur Kasrı gibi küçük ölçekli yapılarda rehberli gezi yerine çeşitli dillerde yararlanılacak, sağlıklı bilgi aktarımını sağlayan bilgisayarlı elektronik seslendirme işlemine geçilmesi, proje aşamasındadır. 8. SARAY BAHÇESİNDE VIP ÖZÜRLÜ ZİYARETÇİ ULAŞIMI: Gezide mesafelerin uzun olması ve hava koşulları özellikle Dolmabahçe'de gezi programlarını aksatmaktadır. Bahçe alanında hizmet verecek bir ulaşım aracının araştırmaları yapılmakta olup bu proje şimdilik durdurulmuştur. Ancak özürlülerin tarihî eserleri gezip görmeleri bir şekilde mutlaka temin edilmelidir. 9. GÖRÜNTÜLÜ TANITIM PROJESİ: Gerek açık alanlarda gerekse kapalı mekânlarda küçük ve büyük boyutlu ekranlarda tanıtım ve eğitim amaçlı audio-visuel programların yapılması doğrultusunda yapılan girişimler olumlu bir aşamaya varmıştır.. "Millî Saraylar" adı altında toplanan tarihî ve kültürel değerlerimiz olan Saray, Köşk ve Kasırlarımızın, Ulusal ve Uluslararası tanıtımı için büyük boy ekranlar, iç tanıtım için küçük ekranlar, bilgilendirme elemanları, video ve çekim ünitelerinden oluşan ses ve görsel malzemelerin bağışı ile ilgili olarak kurumumuza gönderilen kültürel bağış talep formu doldurularak Japonya Büyükelçiliği Kültür Ataşeliğine müracaat yapılmıştır. Japon Hükümetinin halka yönelik kültürel bağış kapsaminda gelişen ilişki devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika ve Pasifik Ülkeleri Genel Müdürlüğüne, Japonya Büyükelçiliği ile nota teatisi için talep yazısı gönderilmiştir. Dışişleri Bakanlığından ekipmanlar için açılacak ihale konusunda tercihimizin bildirilmesi istenmektedir. Bakanlık ve Büyükelçilik ile yapılan görüşmeler sonucu ihalenin Japonya'da açılması kararı verilmiştir. İhaleye, Hükümet Temsilcisi olarak adımıza katılacak kişi, T.B.M.M. ve Bakanlıkça belirlenecektir. 1 Kasım 1996 günü, Japonya Büyükelçiliğinden talebimizin kabul edildiği şifahî olarak bildirilmiştir, Dışişleri Bakanlığından, Kurumumuza yazılı olarak geleceği bildirilmiştir. 10. AYNALIKÂVAK KASRI KORUMA ÇALIŞMALARI: Millî Saraylar yapıları içinde yalnızca 18 inci yüzyıl yapısı olan, özgün mimarisi ve objeleri ile önemli kültürel mirasımız Aynalıkavak Kasrı, tarihî süreç içinde iklim ve dış etkenler nedeniyle olumsuz koşullar altında kalmıştır. Bu nedenle bilimsel ölçüler çerçevesinde bu olumsuz koşullardan kurtarılması ve bu kurtarma projesinin ortam ve çevre koşulları ile birlikte değerlendirilerek konservasyonun yapılması

5 planlanmıştır. Konu ile ilgili olarak İngiltere Kraliyet Sarayları "Nationall Heritage" bağlantısı çerçevesinde konu uzmanlarından oluşan gurup, Aynalıkavak Kasrı'na davet edilerek gerekli araştırma ve incelemelerde bulunmuş olup, konservasyon planını hazırlayıp Daire Başkanlığımıza vermişlerdir. Proje başlama aşamasındadır. 11. HEREKE HALI VE İPEKLİ DOKUMA FABRİKASI İLE YILDIZ PORSELEN FABRİ KASI ÜRÜN İYİLEŞTİRME PROGRAMI: Türk Endüstri tarihî içinde önemli bir yeri olan ve saray teşkilatı ile birlikte değerlendirilen Hereke Dokuma Fabrikası ile Yıdız Çini ve Porselen Fabrikaları 1994 yılında Millî Saraylar bünyesine katılarak özgün, işlevine uygun doğrultuda yeni bir üretim programı gerçekleştirmek üzere farklı bir döneme girmiştir. Bu dönemde yeni üretim projesinin gündeme gelmesi gerekli görülmüştür. Her iki işletmenin de oluşturulacak profesyonel yönetim kurulları tarafından yönetilmesi mevcut personel yapısının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi düşünülmektedir. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Saraydaki zaman ve dış etkenler karşısında yıpranan perde ve döşemelik ihtiyacını karşılamanın yanısıra, üretimde özgün tasarımlara sadık kalınarak denetim altinda oluşturulan renk varyasyonları doğrultusunda yeni üretimler yapılarak T.B.M.M. Vakfı satış standartlarında ve yurt dışında satışa sunulması, uluslararası platformda tanıtımının sağlanması amaçlanmıştır. Yine fabrikanın kuruluş yıllarında yaptığı ürünlerinden uygun görünenlerinin günümüze uyarlanarak üretilmesi bir dönem estetiğinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış olacaktır. Bu amaçla Yıldız Fabrika kompleksinin, yeniden planlanarak Müze-Fabrika ve önemli bir turizm noktası hüviyetine kavuşması organize edilecektir. Yıldız çini ve porselen fabrikasında Saray, Köşk ve Kasırlarımızda bulunana ürünlerin örnekleri yapılarak T.B.M.M. Vakfına bağlı satış reyonlarında satışa sunulmuştur. Fabrikada halen kullanılmakta olan fırınların, artık talebi karşılayamadığı ve çok eski kaldığı gözönünde bulundurularak yenilenmesine karar verilmiş ve bu konuda çeşitli ülkelerde araştırmalar başlamıştır. Üretim aşamasında tarihî, atmosfer içinde ziyarete açılarak ziyaretçiler tarafından üretimin her aşamasını izlemelerinin sağlanması konusunda planlar yapılmasına başlanmıştır. Japon Hayashitok CD. LTD. Firmasının sipariş talepleri ve $'lık yardımda bulunabilecekleri bildirilmiştir. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının uzun vadeli kalitesini koruyarak üretimini teşhir edecek bir mekâna, İstanbul'a, Yıldız Şale veya Dolmabahçe Sarayına taşınmazı gerekmektedir. Ayrıca seçilecek ürünlerden, orijinallerine sadık kalınarak değişik renk varyasyonları ile T.B.M.M. Vakfı satış reyonlarında satışa sunulması uygun olacaktır. Gerek yurtdışına görevli giden parlamenter ve diplomatlarımızın götürecekleri hediyelerin, gerekse yurdumuza gelen yabancı resmî görevlilere verilmesi düşünülen hediyelerin; Hereke ve Yıldız fabrikalarının üretiminden olması tavsiye edilmektedir. 12. YIL-ŞALE SERALAR ISTABL-I AMİRE-İ FERHAN BİNALARI (HAS AHIRLAR): Daha önceki yıllarda planlandığı gibi, konferans ve sergi salonları, sanatçı işlikleri, konservasyon laboratuvarları ve Başkanlığımızın uluslararası boyuttaki konukları ağırlayacak misafirhanesi ile Kültür Merkezi olarak dünya kültürüne açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların en kısa sürede bitirilerek hayata geçirilmesi önemli kültürel etkinlikleri de beraberinde geliştirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249)

6 - 6 - ICCROM -ICR ve Avrupa Konseyine bağlı İtalya Venedik'te bulunan Usta Eğitim Merkezi ile bizzat görüşmeler yapılarak bu mekânların uluslararası Restorasyon ve Konservasyon Merkezi olarak değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu Merkezde verilecek eğitime çok yönlü katkıda bulunacaklarını bildirmişlerdir. Bu konuda da öneri talebinde bulunulmuştur. Plan ve program için görüşmeler devam etmektedir. 13. DOLMABAHÇE SARAYI KANAL TEMİZLİĞİ : Bataklık bir arazi üzerinde bulunan sarayın bilinmeyen alt yapısı içinde tespit edilebilen havalandırma tünelleri içerisinde dolduğu gibi kalan bölümü de otel inşaatı ile tamamen kapanmıştır. Bu nedenle artan rutubetin önlenebilmesi amacıyla, yeni başlatılan çalışmalarla kanalların iç temizliği yapılarak % 95'e varan rutubetin bina ana temellerine yükselmesi önlenebilecektir. Atık su, havalandırma ve kanalların temizlenmesi işi ihale yolu ile EBRETek. Dan. Müş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.'ne verilmiş olup, Dolmabahçe Sarayında, üç aydan bu yana çalışmalar devam etmektedir*'bu çalışmalar sonucunda rutubet oranı % 20'ye yakın düşmüştür. Komisyon olarak Dolmabahçe Sarayının varlığını tehdit eden Svviss Otel için daha yaptırıcı kararlar alınması; Örneğin devam eden kanal çalışmalarının % 100 kurtarıcı çözüm olup olmadığı; büyük bir kitle olarak sarayın üzerinde oturtulan bu otelin sonradan doldurulmuş arazi üzerinde yapılan Saray istikametinde kayıp kaymayacağı konusunda araştırılarak gerekirse yurt dışından uzmanlarının getirtilip teknik bilirkişi raporu alındıktan sonra Svviss Otel hakkında ne işler yapılacağı teammülü acilen gündeme getirilmesi kanaatindeyiz. Dolınabahçe Sarayı Büyük bir Külliyedir ve Osmanlı Devletinin Sanatta Çağının bütün gereklerini en ileri düzeyde yerine getirdiğinin de bir belgesidir. Bütünlüğünü ve muhafazasını zamanında alınacak önlemlerle mutlaka temin edilmelidir. Örneğin; Akaretler Yokuşundan çıkarken gördüğümüz Akaretler binaları şu anda Net Holding A. Ş.'ye Otel yapılmak üzere verilmiştir. Saray Müştemilatından olan bu binalar mutlaka alınarak, devrin mimarisine uygun olarak onarılmalı ve o devrin sanat faaliyetlerinin tanıtımına açılmalıdır. Svviss Otelin yapıldığı arazi Saraya aittir. Sarnıçların bulunduğu bir arazidir. Yine yolun solunda bulunan Merkez Komutanlığı ve eski Askerlik Şubesinin bulunduğu yerler Sarayın malıdır. 14. MUSAHİBAN DAİRESİ (ÖZELLİKLİ KİŞİLER BİNASI): Restorasyonu bittikten sonra yapılacak araştırmalar sonucunda, Dolmabahçe Sarayı ile diğer saraylarda bulunan eşyaları ve kısmen de imitasyon eşyalar ile tefriş edilecek Devlet adına yapılacak uluslararası kültür hizmetlerinde ve sonucunda verilen Resepsiyonlara tahsis edilmesi düşünülmektedir. Böylelikle, Dolmabahçe Sarayının diğer bahçeleride bu tür etkinliklerden arındırılarak bu mekâna taşınmış olacaktır. Sarayların iç mekânlarında bu tür resepsiyonların yapılması uygun değildir. Ancak dış mekânlarda bu konu düşünülebilir. 15. MATBAH-I AMİRE (SARAY'IN MUTFAKLARI): Devam eden taş ve diğer restorasyon Matbah-ı Amire'nin projelendirilmesi ile sergi konferans salonları, gösteri salonları, hatıra eşya satış stantlan gibi mekânlar kazandırılarak bir kültür merkezi olarak kullanılması, bir bölümünde eldeki mevcut objeler ile tarihî mutfakların canlandırılması düşünülmektedir. Araştırma ve rölöve çalışmaları başlamıştır.

7 16. AKARET AMBARLARI: İşlevlerini yitirmiş bulunan tarihî ambarların Kreş olarak düzenlenmesi çocuklara Millî Kültürümüzün tanıtılması için bu amaca yardımcı olacak binalar ile birlikte projelendirilmesi planlanmıştır. 17. TARİHÎ KÜÇÜKSU MESİRESİ: Rıhtımın yönetimimize katılması ile birlikte Tarihî Küçüksu Mesiresi de alınarak döneminde kullanıldığı biçimiyle yeniden düzenlenerek tarihî kimliğine kavuşmuş olacaktır. Bu'bağlamda komşu mülkiyetlerle birlikte hareket edilerek ihtiyaç duyulan bir. sosyal tesisin planlanması arazi sorunları nedeniyle proje aşamasındadır. Mülkiyet sorununun giderilmesi gerekmektedir. 18. YOK OLAN ESERLER : a) TİYATRO: Sultan Abdülmecid'in Dolmabahçe'deki tiyatro binasının eldeki belgelere göre bulunduğu yerde yeniden yapılması, Kültür ve Saray ilişkileri açısından olumlu bir görüntü verecektir. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesindedir. Kurumumuza devredilmesi için talep yazısı yazılmıştır. b)hamlahane (LİMAN): Dolmabahçe'de camii yanındaki Boğaz Kültürünü temsil eden tek küçük liman niteliğinde olan yapının yapılması ve mevcut metruk durumundan kurtulması ile Kabataş'tan başlayan Saray sınırları belirlenmiş olacaktır. Reji Dairesi yeni alınan binalarla birlikte reji binasının alınma yoluna giderek Kabataş'tan Askerî Müzeye kadar olan kıyı bandının kültür alanı alarak halka açılması yolunda projelendirilmesi, kıyı bandında bütünlüğü sağlayacaktır. Reji binasının alınması halinde, Resim Heykel Müzesine tahsis edilerek Saray içinden çıkarılması sağlanabilecek ve Resim Heykel Müzesine yakışan bir bina kültür hayatımıza kazandırılmış olacaktır. Burasının Kurumumuza devredilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talep yazısı yazılmıştır. c) ABDÜLMECİT TÜRBESİ: İstanbul'da bulunan Yavuz Selim Camii içindeki metruk vaziyette bulunan Türbenin onarılması gereği bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı Koruma Kurulundan yazı beklenmekte olup, ön restorasyon projesi sunulmuştur. d) BURSA HÜNKAR KÖŞKÜ : Bina içindeki taşınır kültür değerlerinin tespiti yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Bursa'dan Köşke giden yolların Bursa Belediyesi tarafından iyileştirilmesi gerek- mektedir. e) DENİZ ULAŞIM: Boğaziçi, Marmara ve Haliç kıyılarında bulunan birimlerimize deniz yoluyla turist grupların ulaştırılması yönünde ve acil hallerde ulaşabilmek için kullanılacak araç temin edilmesi düşünülmektedir. Dünyanın en güzel su yolunda yer alan birimimizin deniz ilişkisinin kurulmasının turizm ve tanıtım açısından büyük yararı olacaktır. Satmalma kullanma yöntemleri konusunda araştırmalar devam etmektedir.

8 - 8 - MİLLÎ SARAYLARIMIZIN ÖZGÜN SINIRLARINA ULAŞMASINDAKİ MÜLKİYET SORUNLARI: DOLMABAHÇE SARAYI Dolmabahçe Sarayımızın mimarî ve fonksiyonel bütünlüğünü tamamlayan yapılardan olan ve sultan ile sarayına bir ikmal olarak ayrılmış bulunan saray eczanesi, saray tatlıhanesi, çeşitli boyutta mutfaklar, fırın, değirmen, çamaşırhane, mefruşat ambarı, kuşhane gibi yapılar topluluğunda bulunan Şişli, Karaköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Askerlik Şube Başkanlıkları ile Beşiktaş Askerî İnzibat Bölge Komutanlığının bir başka yerde değerlendirilmesi halinde bu yanlış kullanımlar sona ererek Saray İkmal Kültürü bir başka boyutta sergilenecektir. (1. Ordu Komutanlığından bu mekânların talep edilmesi.) MUSAHİBAN DAİRESİ: Padişahın yakın hizmetlerinde bulunan özellikli kişilere ayrılmış olan bu binada bulunan Beşiktaş Kaymakamlığının, bu binadan taşınmasının sağlanması için İçişleri Bakanlığına talep yazısı yazılmıştır., DENİZ ARŞİVİ (AGAVAT VE BENDEGAN DAİRELERİ):, Sultanın en yakın hizmetlerini yürüten Personele ayrılmış bulunan bu dairelerde bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı - Deniz Müzesi Komutanlığı - Deniz Arşivi ile Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bulunduğu bu binaların özgün işlemlerini kazanması açısından bünyemize katılmasıyla saray tarihi kimliğine kavuşmuş olacaktır. (Deniz Kuvvetleri Komutanlığından talep edilmesi.) MİMARSİNAN ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUARI (BALTACILAR DAİRESİ): Yukarıda belirtilen binaların hemen bitişiğinde yer alan M.S.Ü. Konservatuvarı kullanımındaki Baltacılar Dairesinin bünyemize katılması ile dönemindeki saray koruma kültürü de sergilenmiş olacak, halen mevcut olan tarihî koruma objeleri tanıtıma girmiş olacaktır. (Mimar Sinan Üniversitesinden talep edilmesi) TÜTÜN DEPOSU: Saray sahil şeridi içinde yer alan Dolmabahçe Sarayı Barbaros Hayrettin İskelesi Kapısının hemen karşısında olan uzun yıllar tütün deposu olarak kullanılan ve halen metruk halde bulunan tütün deposu binasının saray sınırlarına dahil edilmesi halinde İstanbul için önemli bir kültür merkezi olacak, Dolmabahçe Sarayı Velihat Dairesinde bulunan Resim - Heykel Müzesinin de buraya taşınması halinde, Osmanlı sahil şeridindeki kültür bütünlüğü sağlanmış olacaktır. (Birleşik Emlakçılar A. Ş.'den talep edilmesi.) TİYATRO BİNASI VE HAMLAHANE : Dolmabahçe sarayının orjinal dokusundan koparılmış ve yakın geçmişinde yanlış amaçlarla kullanılarak yıkılmış olan tiyatro binası ve arsasının yeniden saraya dahil edilmesi tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı Saray Örgütlenmesi içinde Padişahın özel yaşamındaki geziler için oluşturulan Hamlacılar sınıfının ve padişaha ait kayıtların yer aldığı Hamlahanenin de Saraya ait olması bir zorunluluktur. (İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi.) BEYLERBEYİ SARAYI GÜMÜŞ YOL: Bu yolun genel kullanımdan kaldırılması ile Saray yolu haline dönüştürülmesi, yolun sonunda kalan okul ve evlerin kamulaştırılarak sarayın kurtarılması için, (İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi). Türkiye Büyük.Millet Meclisi (S. Sayısı: 249)

9 - 9 - Saray bitişiğinde yer alan Beylerbeyi Lisesinin de başka bir mekana taşınması için M. E. Bakanlığından talep edilmesi. Ayrıca Boğaziçi Köprüsünün sahil ayakları altında kalan arazinin saray bahçesine katılmasıyla, yangın ve ikmal yolu açılmış olacaktır. (Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep edilmesi.) YILDIZ ŞALE: Bu sarayımızın bütünlüğünün sağlanabilmesi için, İ. B. Şehir Belediyesinden Yıldız Parkı ve içindeki binaların tümüyle sarayımıza katılmasının talep edilmesi. Ayrıca Yıldız yapılar topluluğunun, Palanga Caddesi boyunca uzanan Abdülhamit Karakol binası ile Orahaniye Kışlası arasında kalan ve ferhan binaları müştemilatını da içine alan bu bölüm ve kademelerinin Genelkurmay Başkanlığından talep edilmesi. AYNALIKAVAK KASRI: Tersane Sarayından ve Haliç sahillerinden günümüze sadece tek örnek olarak kalan, Aynalıkavak Kasrı girişindeki Beyoğlu Belediyesinin kullanımındaki parse ile aynı yönde bulunan Taşkızak Tersanesinin depoları bölgesinin alınması için Beyoğlu Belediyesinden talep edilmesi. IHLAMUR KASRI: Kasrın bitişiğindeki M. Ü. Diş Hekimliği Fakültesine ait olan boş arsanın, kamu tarafından kötü kullanımı, Köşkün çevre emniyetini zayıflatmakta ve estetik görünümünü bozmaktadır. Bu mekanın Marmara Üniversitesinden talep edilmesi. KÜÇÜKSU KASRI: Tarihî Küçüksu Mesiresinin yeniden bütünleşmesi ve kültürümüze bu bütünlük içinde kazandırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi mülkiyetinde olan alanların sınırlarımıza dahil edilmesi için talep edilmesi. MASLAK KASRI: Maslak Kasrının bulunduğu arazi çevresindeki ormanlık alanın Kurumumuza devri, gerçekleşmediği için köşkler yangın tehdidi altında kalmaktadır. Bu alanın saraylarımıza devri halinde Köşkün emniyeti çevresiyle birlikte sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bu araziye T.B.M.M. Millî Egemenlik Korusunun yapılması planlanmaktadır. Bu korunun yaşama geçirilmesi, İstanbul içinde nadir bir çevre ve kültür bilincinin gereçekl eşeceği bir alan oluşturacaktır. (Bu alanın 1. Ordu Komutanlığından talep edilmesi.) YALOVA ATATÜRK KÖŞKLERİ: Köşkün çevresindeki arazinin alınmasıyla emniyeti güçlendirilmiş olacak, ayrıca Termal bölgesindeki sıcak su kullanım hakkında Kurumumuza devri halinde arazi sorunları çözülmüş olacaktır. (Turizm Bakanlığından talep edilmesi.) FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ: Bu tarihî binanın hemen önünde yer alan arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesince plaj olarak kullanılmakta iken yıkılmış ve metruk hale gelmiştir. Bu arazilerin, Belediyeden alınması halinde Florya Atatürk Deniz Köşkünün hem yapılar topluluğu bütünleşmiş, hem de güvenliği sağlanmış olacaktır. FİLİZİ KÖŞK: Anadolu yakasında şirin bir köşkümüzdür. Eski üyelerimizin ve çevre halkının dinlenme yeri olan bu Köşkümüzde ayrıca haftada bir doktor gönderilerek eski üyelerimizi ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık sorunları da karşılanmaktadır.

10 -10- Çcvresinde bulunan parkın bu Köşkümüzün sınırlarına dahil edilmesiyle, bu köşkün korunması ve çevreye daha güzel bir görünüm kazandırılmış olacaktır. (İstanbul Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi.) Komisyon olarak Millî Saraylarımızın bu özgün sınırlarına kavuşmasını destekliyoruz. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bu sorunların üzerine gitmesinin en kolay yolunun bir kanun teklifi olacağı kanaatimizi tekrar belirtiriz. ENVANTER ÇALIŞMALARI: Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Saray, Köşk ve Kasırlarımızda mevcut tarihî ve demirbaş eşyalar, 1950 yılında kurulan bir Komisyon ile tespit edilmiş ve tarihini taşıyan defterlere işlenmiştir. Bu eşyaların adedi "Tarihî Eşya" olarak, tek numara verilen defterler; adedi de "Demirbaş Eşya" olarak çift numaralı defterlere kaydedilmiştir. Bu eşyaların hareketlerinin izlenmesi, mevcut yönetmelik gereğince denetime tabi tutulması, sayılması, eşyalara ilişkin her türlü değişimler ile bakım ve onarımlarına ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması, Mal Saymanlığının görevleri içerisinde en önemli ve ağırlıklı olanıdır. Saray, Köşk ve Kasırlarımızdaki eşya sayım ve tespit çalışmaları sınırlı bir kadroyla, evsaf ve repertuar defterlerine göre yapılmakta olup, eşya listeleri düzenlenerek Saray, Köşk ve Kasırlarda bulundukları mekanlara konmaktadır. Ancak mevcut tarihî ve demirbaş eşyaların çokluğu sebebiyle bu işlemlerin uzun bir zaman alması kaçınılmazdır. Mal Saymanlığının personel sayısının arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, tarihî ve demirbaş eşyalara ilişkin tüm bilgilerin sağlıklı bir biçimde saklanması, izlenmesi ve gerektiğinde bu'bilgilere en hızlı şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, bilgisayar sistemi kurulmuş; mevcut kayıt ve bilgilerin bilgisayar ortamına aktarım çalışmaları halen devam etmektedir. Tarihî ye demirbaş eşyalara ait Mal Saymanlığında bulunan bir örneği daha bulunmayan verilerin bir an evvel bilgisayar ortamına aktarım çalışmalarının süratle tamamlanabilmesi için mevcut programların çoklu kullanıma uygun güncelleştirilmesi tamamlanmış olup, yine sisteme bağlı terminallerin, çoklu kullanım ortamına uygun hız ve performansta bilgisayarlarla takviyesi zorunluluk arzetmektedir. Bu amaçla yapılacak sistem revizyonuna ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve alınacak bilgisayar donanım talebine ilişkin TBMM Bilgi işlem Merkezi görüşü ve Genel Sekreterlik olurları alınarak Satınalma Komisyonu Başkanlığınca fiyat teklifleri alınmış olmasına rağmen, bu güne kadar sisteme ait bilgisayarın alımı gerçekleştirilememiştir. Bu alımın bir an evvel gerçekleşmesi, bilgi giriş hızını artıracaktır. Mal Saymanlığına ait ambarlar işlevini yitirdiğinden, ambarlar yeni binaya taşınmaktadır. Bu taşınma nedeniyle ambarların denetimi yapılamamıştır. TBMM VAKFI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M. Meclisi İçtüzüğünde Meclis Vakfı ile ilgili bir hüküm bulunmaması nedeniyle Komisyonumuzun denetimi dışında olan TBMM Vakfı Şube Müdürlüğü yetkilileri, vakfın faaliyetleri hakkında komisyonumuzu bilgilendirmişlerdir. Bu yetkililere teşekkür ediyoruz. TBMM Vakfı İstanbul Şubesi Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 19 sayılı karan ile tarihinde Millî Saraylar Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçmiştir. VAKFIN BÜTÇESİ 2919 sayılı Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesine göre, Millî Saraylarımızın gezi ücretleri T.B.M.M. Vakfına ödenek kaydedileceği belirtilmiş olup, vakfın gelirleri şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249)

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014)

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A1: Tarihi doku ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 NİSAN S U N U Ş Ülkemizde hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmesini sağlamak amacı ile 15.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3221 sayılı Hakim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı