SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU"

Transkript

1 SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU 1

2 Birinci Bölüm Ders Notları: SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, III. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ) konularını ve safhalarını kapsamalıdır. Bunlardan birinin eksikliği birçok olumsuz durum yaratır. Silah eğitiminde verilmesi gerekli hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. I.HUKUK BİLGİSİ; Atış becerisinin, hukuk bilgisi ile ne ilgisi olabilir? Doğrudan ilişiklileri yok gibi görülmekte ise de; silahı olan kişi belirli kurallara göre davranmak zorundadır. Silahın bulundurulmasına, taşınmasına, kullanılmasına izin ve imkân veren yasaların, emir ve nizamın, poligon kurallarının, genel ve yerel av kaidelerinin, gelenek ve göreneklerinin vb. yazılı ve yazılı olmayan ulusal ve uluslar arası kuralların öğrenilmesi, bilinmesi ve bunların günlük yaşamda uygulanmasını birçok olumsuzluğu önler. Bu bilgilerin eksikliği sonradan giderilmesi mümkün olmayan, istenmeyen durumlar ortaya çıkartır. 1.Silahın hukuktaki yerini geniş genellemelerle dört bölümde değerlendirmek mümkündür. 1.a.Silahı bulundurmaya, taşımaya yetki veya izin veren yasalar 1.b.Silah kullanmaya yetki veren yasalar 1.c.Silahın imalini, naklini, satışını, bulundurmasını, taşınmasını yasaklayan ve cezalandıran yasalar. 1.d.Silahın bir suçta kullanılması halinde, işlenen suça ek ceza veren yasalar tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda Silah tabiri geçen maddeler ile gerektiğinde silah kullanılmasına neden olabilecek görevleri belirten maddeler vardır. 7.a.Md. 3. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması,... koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin bulundurabileceği veya taşınabilecek silah... 7.b.Md. 6. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.. 7.c.Md. 7/d. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.. 7.d.Md. 7/j. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 157. maddesine göre yakalama 7.e.Md.7/k. Türk Medeni Kanunun 981 inci maddesine, Borçlar kanununun 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49. maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma 7.f. Md.8. Silah bulundurma ve taşıma yetkisi başlıklı 8. madde aynen şöyledir. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel Güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. 2

3 Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyon kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir şeklindedir. II.MEKANİK BİLGİSİ; Silahın makine olarak yapısının, parçalarının, çalışmasının, sökülüp takılmasının, kabiliyetinin, arızalarının, temizliğinin, kullandığı fişeğinin v.b.konuların öğrenilmesini ve bunların yapılmasını içerir. Mekanik bilgisi kitap ve mecmua gibi basılı eserlerden öğrenilebilir. Öğrenilenin uygulama ile pekiştirilmesinde yarar vardır.silahlı mesleklerde silah eğitimi, meslek öncesi eğitimlerde verilmektedir. Türkiye de erkek vatandaşların askerlik yapması bir vatan görevi olduğu için, bu görevi yapanların silah eğitimi gördüğü kabul edilmektedir. Mekanik bilgiye örnek olarak, genel olarak toplu ve yarı otomatik tabancalar üzerinde durulmuş ve iki tabancanın detay bilgileri verilmiştir.(bakınız:toplu tabanca, yarım otomatik tabanca, CZ 75.) III.ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve UYGULAMA) ; Spor atışlarında (UİT Kurallarına göre) ve Görev edilmesi v.b. becerilerin kazanılmasını kapsar. Silahın Tanımı atışlarında; istenen sonucun elde İnsan var oluşundan bu yana beslenerek yaşamını sürdürmek, kendisinden güçlü hem cinslerinden korunabilmek ihtiyacını duymuş; bu zorlama ile saldırı ve savunma için, kendi gücünden başka araçlar kullanmıştır. İnsan zekası ile birleşen teknoloji; saldırı ve savunma araçlarını geliştirmiş; bu gelişim zamanımızda da devam etmektedir. Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik tanımı ile SİLAH: Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak; canlıları yaralayan veya öldüren; cansızları parçalayan veya yok eden; kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir. Şeklinde tanımlanabilir. Daha genel söylem ile Silah; saldırı ve savunmaya yararlı olan aletlerdir. Silahın Çeşitleri Silah çeşitleri insanın gereksinime göre değişmiştir. I-SİLAHIN GENEL ÇEŞİTLERİ: Silah insanın gereksinimlerine göre ve kullanım şekillerine göre öncelikle; 1-Savunma Silahları; 2-Saldırı Silahları olarak ikiye ayrılmıştır. II-SİLAHIN TARİHSEL EVRİMİ (Çeşitlenmesi): Silahın Tarihsel Evrimi: Silahın tarihsel evrimini üç devrede incelemek olasıdır. 1-BİRİNCİ DEVRE; İLKEL SİLAHLAR DEVRİ: Ateşsiz silahlar devri olarak da kabul edilir. Birinci Devre de kendi içersinde ; a)sopa ve Taş devri; b)kılıç, mızrak, ok devri olarak ikiye ayrılmaktadır. Barut un kullanılmasına kadar 3

4 devam eder 2-İKİNCİ DEVRE; ATEŞLİ SİLAHLAR DEVRİ: İkinci devre Ateşli Silahlar Devri olarak kabul edilmektedir. Barutun icadı ile başlar. Ateşli Silah Devri ni dolayısıyla da Ateşli Silahları iki kısımda incelemek olasıdır. a)ağızdan Dolma, Kaval Namlulu Silahlar Devri ( ) : b)kuyruktan Dolma, Yivli Silahlar Devri ( ): Kuyruktan dolma silahların, kendi aralarında; b1) Ağır Ateşli, Hafif Ateşli, b2) Uzun namlulu (Tüfek), Kısa Namlulu (Tabanca); b3) Yarı otomatik, Tam Otomatik v.b. Şekillerde tasniflerinde yapıldığı dönemdir. 3-ÜÇÜNCÜ DEVRE; TEKAMÜL (GELİŞME) DEVRİ: Üçüncü Devre; 1914 Birinci Dünya Savaşından günümüze kadar gelen Atom Devri Uzay Çağı dır. Silahlar tarih öncesi insanının kullandığı hayvan derisinden, tanklara; taştan, Atom Bombasına kadar çeşitlenmiştir. En önemli buluşların olan Barut ve Atom Enerjisinin kaynaklarında askeri amaçlar vardır. Günümüzde silahlar arasına, Askeri ve Sivil Uçaklar, Roketler, Kıtalar arası Füzeler, Nükleer silahlar, Kimyasal ve Biyolojik maddeler, Lazer Işınları gibi araçlar veya sistemler veya maddeler girmiştir. Gelişme devam etmektedir. Bu gelişmenin; insanlığın yararına olup olmadığı, küresel boyutta, ciddi olarak tartışılmalıdır. III-TÜRK CEZA YASASINDA SİLAH ÇEŞİTLERİ tarih ve 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu; Silah gelişimine uygun olarak; eski yasada çeşitli zamanlarda; zamanın ihtiyaçlarına göre yapılan değişikliklere rağmen; eksikliği hissedilen Silah deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında açıklamıştır. (Yeni) Türk Ceza Kanunu; Silah ı ; 1.Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı Maddeler, 3.Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5.Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler Şeklinde tasnif etmiştir. Ateşsiz Silahlar Ateşsiz Silahlar konusu uzmanlık alanıdır. Ateşsiz silahlar tarihteki yerlerini almış olmalarına rağmen, günümüzde de kullanılmaktadır. Ateşsiz Silahlar konusu çok geniş olduğu için; a) Ders Müfredatı olarak Ateşsiz Silahlar (Dar Kapsamlı) ; b) Meraklı ve genç meslektaşlar için Yasalar, Tarihçe ve İmal Özelliklerine Göre Ateşsiz Silahlar (Geniş Kapsamlı) bk. Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun Olarak iki bölümde hazırlanmıştır. 4

5 Ders konusu olarak Ateşsiz silahlar kavramında ; Güvenlik görevlisi olarak; suçta kullanılan veya kendisi suç objesi olan ateşsiz silah tanımından ne anlaması gerektiğini, bu anlayışın kapsamını açıklayabilmektir. I- YASALARDA ATEŞSİZ SİLAH: Yasalarda Ateşsiz silahı üç ayrı yasada incelemek olasıdır tarih ve 5237 sayılı (Yeni) TÜRK CEZA KANUNUDA ATEŞSİZ SİLAH KAVRAMI: Türk Ceza Yasasında silah İşlenen suçun cezasını arttırmak amacı ile Şiddet sebebi olarak yer almaktadır. Yeni Türk Ceza Yasası, eski yasada eksikliği hissedilen Silah deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında düzenlemiştir. Fıkrada Ateşsiz silahlar iki grupta toplanmıştır. Birinci grupta Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet. İkinci grupta Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler. Olarak tanımlanmıştır tarih ve 6l36 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına silah bulundurma ve taşıma hakkı veya iznini düzenleyen yasadır sayılı yasada; taşınması, bulundurulması, kullanılması yönünden memnu (yasak) sayılarak veya serbest bırakılanlar özel olarak düzenlenmiştir. Kanunun 1. Maddesi... bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. Şeklindedir. Kanunun 4. maddesinde çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Kanunun 4.Maddesi (Değişik / 5 md.) Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir. (Değişik fıkralar : / 2 md.) Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. Avda ve sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu kanunun 7. nci maddesine göre ruhsata tabidir. Şeklindedir tarih ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, av ve sporda kullanılan silahları düzenler. Kanun; 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan ; 3a)Yivsiz Av tüfekleri: (Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlusunda yiv ve set bulunmayan tüfekler) 3b)Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları: (Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslar arası standartlara uyan tüfek ve tabancalar) 3c)Av Bıçağı: (Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklar) 5

6 İle ilgili fabrika, imalathane kurulması, işletmesi, yapılması; üretilenlerin satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması konularını kapsamaktadır. 4- Ateşsiz silahların tarihçesi ile Çakı, Sustalı Çakı, Bıçak; Kama, Hançer, Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçak, Süngü, Kasatura, Kılıç, Pala, Yatağan, Saldırma, Şişli Baston, Kamçı, Kırbaç, Gürz, Şeşper, Bozdoğan, Topuz, Topuzlu Kamçı, Mızrak, Balta, Teber, Baltalı Mızrak, Çatal, Ok, Yay, Arbelet, Balista, Mancınık ve diğer silahlar için Bk. için bk. Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun) Ateşli Silahlar Mermi adı verilen özel, şekil,ağırlık, büyüklük ve vasıftaki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlara; Ateşli silah denir. Silahın Ana Parçaları ve Fişek A-ATEŞLİ SİLAHLARIN ANA PARÇALARI El silahı olara tabir edilen tabanca ve tüfeklerin ana parçaları genel olarak 7 (Yedi) grupta toplanır. 1-Namlu, 2-Ateşleme tertibatı, 3-Kovan Atma Tertibatı, 4-Fişek Verme Tertibatı, 5- Nişan Tertibatı, 6-Emniyet Tertibatı, 7-Çerçeve. NAMLU: I-NAMLU: Mermi veya Saçma ismi ile tanımlanan; özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen parçadır. Genel olarak silindir şeklindedir. 1-YİVLİ SETLİ NAMLULAR : Mermi atan namluların içinde; Yiv ve Set bulunur. Yiv: Girinti, Set Çıkıntı anlamındadır. Yiv ve setin görevi; mermi çekirdeğine dönüş kabiliyeti vermektir. Dönüş kazanan mermi çekirdeği hava yı ve hedefi delecektir. 2-KAVAL NAMLULAR : Saçma atan namluların içinde yiv ve set bulunmaz. Namlunun içi düzdür. 3-SABİT NAMLULAR: Tabanca çerçevesine sabit haldedir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılmaz. Örnek Kırıkkale marka tabancası. 4-HAREKETLİ NAMLULAR: Tabanca çerçevesin sabit değildir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılır. Tabancaya fişek yatağının alt tarafında bulunan ve özel olarak tasarlanmış Namlu Kuyruğu ile tabancaya monte edilir. Mermi çekirdeği namlu ucundan çıkıncaya kadar hareket etmez. Baruttan tam istifade sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek Ceska Vizor CZ 75 Tabanca. 5-ÇAP: Namlu içi ölçüsüdür. Milimetre veya Kalibre ile ifade edilir. Yivsiz Av tüfeklerinde çap Numara ile tanımlanır. 6-FİŞEK YATAĞI: Fişek yatağı: Namlu gerisinde atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir. 6a)Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek yatağı namlu ile bitişik imal edilir. Çapları namludan geniştir. Kullanılan fişek boyu kadardır. Fişek yataklarının, şarjöre yakın bölgelerinde Fişek Rampası bulunur. Hareketli namluların fişek yataklarının alt kısmında ayrıca Namlu Kuyruğu bulunur. 6b)Toplu tabancalarda fişek yatağı Top yuvasıdır. Namlu dan ayrıdır. 6

7 ATEŞLEME TERTİBATI II-ATEŞLEME TERTİBATI: Fişek yatağında atışa hazır durumdaki fişeğin ateşlenmesini sağlar. 1-TETİK: Ateşleme tertibatının ilk paçasıdır. Genel olarak etrafında, güvenliği için Tetik Korkuluğu vardır. 2-ATEŞLEME İĞNESİ: Fişek kapsülüne darbe yaparak, kapsülü ve dolayısı ile barutu ateşleyen parçadır. a)yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda uzun Mil şeklindedir. İğne, Ateşleme mili, Ateşleme pimi şeklinde de tanımlanmaktadır. b)toplu tabancalarda Ateşleme iğnesi; b1)- Horoz, Çekiç ucuna monte edilmiştir. Horoz, çekiç ile birlikte hareket eder. b2)- Horoz a monteli değildir. Ayrı mil halindedir. 3-İNTİKAL PARÇALARI: Tetik hareketini, iğneye nakleden, taşıyan ara parçalardır. 4-ATIŞ AYAR MANDALI: Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapan tabancalarda; iki tip atış imkanı vardır. Tercih edilen atış Atış Ayar Mandalı ile seçilir. 4a)-Tek Atış Ayarı: Tabancanın, her defasında tetik çekerek tek tek atış yapması için mandal Tek Atış durumuna getirilir. 4b)Sürekli Atış Ayarı (Tam otomatik) : Tabancanın bir defa tetiğine basılarak şarjördeki tüm fişekleri atması için; Sürekli Atış ayarı seçilir. KOVAN ATMA TERTİBATI III-KOVAN ATMA TERTİBATI: Patlayan fişekten kalan Kovan ı silah dışına taşıyan, atan sistemdir. 1-Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda, İki ana parçadan oluşur. a)tirnak: Tırnak kapak takımı (sürgü) üzerinde, kovar atma deliğinin arka kenarındadır. Kendisine ait bir yayı vardır. Fişek yatağına sürülen fişeğin; kovanının dip tablasına yakın, özel yere (yuvaya ) geçer. Tırnak iki türlü görev yapar: a.1)-fişek yatağındaki fişeği dışarıya çıkarmak için, kapak takımının El ile geriye çekilmesi sırasında Tırnak fişeği, fişek yatağından, çekerek geriye taşır. a.2)atış sonrasında barut gazı kapak takımını ve kovanı geriye doğru hareket ettirir. Kapak takımı, kovan içinde oluşan güç ile geriye doğru gelirken Tırnak kovanı kaymaması için tutar. Kovanı çekmez; sabit tutar. b)çikarici: Çevrceve üzerindedir. Sabittir. Tırnağın aksi yönünde bulunur. Geriye gelen fişeğin veya kovanın dip tablasına vurur; fişek veya kovanı tırnak yönünde, kovan atma boşluğu doğru çevirerek, dışarıya atılmasına yardım eder. 2-Toplu tabancalarda: Tırnak, Çıkarıcı yoktur. Top un arka kısmında, fişeklerin çıkıntılı imal edilmiş kovan dip tablasına temas eden, bu tip kısımdan fişeği veya kovanı, top yuvarı dışına çıkaran Çıkarıcı vardır. Toplu tabancalarda Çıkarıcı, Top un sabit olması veya yatmasına göre, markalara ve tiplere göre değişiklik arz eder. El ile çalıştığı gibi, topun kırılması halinde yaylı olarak da çalışabilir. (Bk: Toplu tabancalar) FİŞEK VERME TERTİBATI IV-FİŞEK VERME TERTİBATI: Silahın devamlı atış yapmasını sağlayan, besleyen sistemdir. 1-HAZNE. Atış için sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu bölümdür. 1a) Toplu tabancalarda; TOP YUVALARI dır. (Geniş bilgi Bk: Toplu Tabanca) 7

8 1b) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda; ŞARJÖR dür. Şarj etme kelimesinden üremiştir. 2-ŞARJÖR :Şarjör ün yapısı: (Geniş bilgi Bk : Kırıkkale CZ 75 Tabanca) 2.a)Şarjör Gövdesi: Tabancaların cinslerine göre; kısa namlulu el tabancalarında 7 (yedi) fişek ile 16 (on altı) fişek ve üzerinde kapasiteleri olanlar vardır. Üzerindeki deliklerden, içindeki fişek sayısının öğrenilmesi mümkün olmaktadır. 2.b)Şarjör Dudakları: Şarjör ağzının iki kenarındaki parçalara Şarjör Dudağı adı verilir. Bu dudakların aralarındaki mesafe bozulur ise; fişek dikilir. Dikilen fişek kapak takımının ileriye gitmesini önler ve silah tutukluk yapar. Bu neden ile şarjör dudakları ile oynamamak gerekir. 2-c)Gerdel: Fişeklerin üzerine konulduğu parçadır. Gerdel in iki görevi vardır. -Fişeklere taşıyıcı zemin görevini yapar. -Şarjörde fişek bitince, kapak takımının İleriye gitmesi önler, fişeklerin bittiğini işaret eder. 2-d)Şarjör Yayı: Fişekleri namlu istikametinde kaldırır. Şarjör yaylarının zaman zaman dinlendirilmesi gerekir. Bunun için yedek şarjör ile değimli kullanılmalıdır. Şarjör yayı esnekliğini kaybeder ise; şarjördeki fişekleri namluya doğru kaldıramaz. Silahın ateşlenmesine mani olur. 2-e)Şarjör kapağı: Şarjörün alt tarafını kapatır. 2-YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI dır İCRA YAYI değildir.) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek ateşlendikten sonra, kapak takımı (sürgü), barut gazının geri tepmesi nedeni ile geriye gelir. Kapak takımı (sürgü) geriye gelirken; Yerine Getiren Yayı sıkıştırır. Sıkışan yay normal haline gelirken; kapak takımını da ileriye, normal durumuna getirir. Yerine getiren yay İRCA YAYI olarak da tanımlanır. Bu yayın İCRA YAYI olarak tanımlanması doğru değildir. İCRA nın anlamı değişiktir. 3-İĞNE YUVASI ALT UÇ KISMI : Sıkışan Yerine Getiren Yay; normal haline gelirken; kapak takımını ileriye gelirken; İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı ; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasında bulunan fişeğin, dip tablasına vurarak, fişeği şarjörden çıkarır ve fişek yatağına doğru sürer. 4-FİŞEK RAMPASI: Yerine getiren yayın etkisi ile kapak takımını ileriye gelirken; İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı nın; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasından çıkardığı fişek Fişek Rampasından yukarıya doğru çıkarak (kayarak) fişek yatağına yerleşir. NİŞAN TERTİBATI V-NİŞAN TERTİBATI: Namlu tarafından atılan mermi nin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sistemdir. Spor amaçlı silahların ve harp için imal edilmiş silahların Nişan tertibatları, amaçlarına göre değişik biçimde yapılmıştır. (Geniş bilgi için Atış Teknikleri ne Bk. nız.) 1- ARPACIK GEZ sistemi. Ateşli silahlarda genel olarak Nişan Sistemi Arpacık ve Gez den oluşur. 1.a) ARPACIK : Namlu ucunda bulunur. Hedefe yakındır. Yarım Daire, Dikdörtgen, Üçgen, Çubuk biçiminde olabilir. MP5 Makineli tabancalarda olduğu gibi bir çember içersine de alınabilir. Arpacığın üzerine çeşitli amaçlarla fosfor vb. maddeler bulunabilir. 1.b) GEZ : Namlu gerisindedir. Göz e yakındır. Arpacığın şekline uyumlu olarak oyuk kısmı, Tam Daire, Yarım Daire, Dikdörtgen, Üçgen şeklinde yapılabilir. 2-DÜRBÜN : Uzak mesafelerde kesin netice almak üzere tabancaların üzerine de Dürbün yerleştirmek mümkündür. Dürbün ile yapılan atışlarda özel düzenlemeler gerekir. 8

9 3-IŞIKLI SİSTEMLER : Lazer, Mor Ötesi, Kızıl Ötesi gibi Işık ile çalışan sistemler ile Artık Işıktan Yararlanan Sistemler gece gündüz görevlerinde kullanılır. Yardımcı sistemlerdir. EMNİYET TERTİBATI VI-EMNİYET TERTİBATI: Ateşli silahların güven içinde saklanması, taşınması, kullanılması için Emniyet sistemleri vardır. Ateşli silahların en emniyetli hali; silaha fişek konulmamış, fişekten uzak tutulmuş halidir. Marka tabancaların kendilerine özgü Emniyet Sistemleri vardır. Ancak, genel olarak TOPLU TABANCALARIN EMNİYETİ YOKTUR. Bu neden ile toplu tabancalarda; emniyet tedbiri olarak TETİK ÇEKİLDİĞİNDE, NAMLU HİZASINA GELECEK OLAR İLK TOP GÖZÜ BOŞ BIRAKILIR. Emniyet Tertibatları Kendi arasında çeşitlidir. 1-EMNİYET MANDALI: Genel olarak Ateşleme sistemini kilitler. Her tabancada Çerçeve üzerinde mandal şeklinde görülür. 1.a)-Emniyet Mandalları eski tip tabancaların sol yanında bulunurken; son yıllarda üretilen tabancalarda, her iki taraf da yer almaktadır. Yeni şekil ile sağ ve sol el farkı ortadan kalmıştır. 1.b)Bazı tip tabancalarda Emniyet Mandalı; Kapak takımını (Sürgü yü) ve ateşleme tertibatını (özellikle Horozu) kilitler. Bu tip silahlarda Emniyet Mandalı kapalı iken Dolduruş yapılamaz. Bazı tip tabancalarda (Walther Kırıkkale) Emniyet Mandalı, ateşleme iğnesini kilitler, Kapak takımını (Sürgü yü) serbest bırakır. Bu tip silahlarda Emniyet Mandalı kapalı iken Dolduruş mümkündür. 2-ŞARJÖR EMNİYETİ: Şarjör yerine tam oturmadığı zamanlar, fişek yatağına fişek sürülmesi mümkün olamaz. Bu neden ile şarjörün tam olarak yerine oturması gerekir. Tabancalarda şarjör kilitleri; a)şarjör alt kapağını tutan mandal şeklinde ((Walther Kırıkkale); b)şarjör gövdesindeki özel deliğe geçer biçimde (CZ 75) ; yapılmıştır. 3-KABZE EMNİYETİ: Kabzanın avuç içine gelen sırt kısmında bulunur. Tabanca Kabza sinin kavranması (sıkılması) ile Kabza içine girer. Basılı olmadığı zaman Ateşleme tertibatındaki parçaları arasındaki irtibatı keser. Kabza Emniyeti, kabza nın sıkılmasını gerektirdiği için, Nişan almada olumsuz olarak değerlendirilmektedir. 4-İĞNE EMNİYETİ: Bazı tip silahlarda, iğne yuvası içine konulan bir emniyet türüdür. Doğrudan ateşleme iğnesini (pimini) kilitler. Tetik hareketine bağlı olarak devre dışı kalır. Tabancanın, fişek yatağında fişek olduğu halde, horozu üzerine düşmesi, horoza çarpılması sonucu patlamasını önlemek için tasarlanmıştır. 5-İŞARET PİMİ: Doğrudan Emniyet Tertibatı değildir. (Walther Kırıkkale) gibi bazı tip tabancalarda bulunur. Fişek yatağında fişek olduğunda; horoz istikametinde, çerçeve dışına çıkar. Boş iken dışarıya çıkmaz. Görüş imkanı olmayan (Gece) durumlarda; parmak ile yoklanarak tabancanın dolu veya boş olduğunu gösterir. ÇERCEVE VII-ÇERCEVE: Silahın ana parçalarını üzerinde toplayan kısımdır. 1-Bazı tip silahlarda Çerçeve ile Kapak takımı (Sürgü nün) aynı malzemeden (çelik v.b.) yapılmıştır. Bazı tip silahlarda Çerçeve farklı (alüminyum v.b.) Kapak takımı (Sürgü) farklı (çelik v.b.) malzemeden yapılmıştır. 2-Çerçeve üzerinde Kabza Kapakları, Taşıma Halkası gibi parçalar bulunur. (Geniş bilgi için Bakınız: Kabza kavrama) 9

10 3-Çerçeve üzerinde; tabancanın imal edildiği fabrikaya ait Marka işaretleri ile; seri numaraları, fabrikasyon garanti işaretleri (Proof Mark) bulunur. B-FİŞEK I-FİŞEK: Ateşli silahların kullandığı mühimmat FİŞEK olarak tanımlanır. Bazı kitaplarda ve yasalarda Fişek yerine Mermi kullanılmaktadır. Mermi, teknik değim olarak hatalıdır. Fişek; kovan, kapsül, barut ve mermi çekirdeğinden veya saçmadan oluşur. Tabanca ve tüfek fişeklerinin yapıları ile namlusunda yiv ve set bulunmayan Av Tüfeği Fişeklerinin yapıları da farklıdır. II-FİŞEĞİN KISIMLARI: Fişek aşağıda belirtilen kısımların birleşmesi ile oluşur. 1- MERMİ ÇEKİRDEĞİ SAÇMA : 1.a)Mermi; özel şekli, boyutları, ağırlığı, nitelikleri olan cisimlerdir. Mermi çekirdeği olarak da tanımlanır. Kurşun çekirdeği kullanım amaçlarına uygun biçimlerde imal edilir. 1.b)Saçma: Namlusunda Yiv ve Set bulunmayan av tüfeklerinin attığı çeşitli Numaralı (büyüklükte); Tek (Şevrotin) veya çok sayıda (Kuş saçması, v.b. ) özel yapım küre erdir. (bilyelerdir). 2-BARUT: Mermi çekirdeğini veya saçmaları ileriye götüren gücü sağlar. Yarı ve tam otomatik silahlarda, tabancanın çalışmasını da temin eder. 3-KAPSÜL: Barut u ateşleyen, küçük tip patlayıcıdır. Barut içinde, ateşleme iğnesinin darbesi ile kolaylıkla ateş alan Hassas patlayıcı maddeler bulunur. 4-KOVAN KARTUŞ : Fişeğin, barutunu, kapsülünü, mermisini (veya saçmasını) toplayan ana parçadır. 4.a)KOVAN : Namluları yiv ve setli olan silahların kovanları, amaçlarına göre bakır, pirinç, çelik veya bunların alaşımlarından imal edilir. 4.b)KARTUŞ :Namluları Kaval (yivsiz, setsiz) olan silahların (Av tüfeklerinin) kovanları iki kısımdan oluşur. 4.b.1)Dip kısım: Fişeğin çıkarılması, kovan montesi v.b. nedenlerle sağlam olması amacı ile Metalden yapılır. Dip tarafına kapsül monte edilir. 4.b.2)Gövde: Karton veya Plastik ten imal edilmiştir. SİLAHIN Sökülüp Takılması KISA VE KÜÇÜK NAMLULU SİLAHLAR (TABANCALAR) TOPLU TABANCA A-TOPLU TABANCA: Toplu tabancalar genelde Amerika Birleşik Devletlerinde üretile gelmiştir. Avrupa toplu tabanca yerine şarjörlü tabanca üretmeyi tercih etmiştir. Ancak son on yıl içinde A.B.D. şarjörlü tabanca (12.16 lı tabir edilen şarjörlü Smith- Wesson), Avrupa da toplu tabanca (LLAMA-İspanyol v.b.) üretilmektedir.toplu tabanca olarak en çok tanınan, bilinen markalar A.B.D. yapısı Smith and Wesson ile Colt markalarıdır. Bu bölümde herhangi bir marka üzerinde ve herhangi bir markanın belli bir modeli üzerinde durulmayacaktır Bir toplu tabancanın hangi parçalardan oluştuğu ve özelliklerine değinilecektir. 10

11 I-TOPLU TABANCA ÇAPLARI: Toplu tabanca çapları kalibre ile ifade edilmektedir. 1 kalibre 0,2539 yaklaşık 0,254 milimetredir. Şarjörlü tabanca çapları ise milimetre ile ifade edilir. Genelde çapları 22,32,38,44,45 kalibredir. 22 kalibre 6,35 mm.ye; 32 kalibre 7,65 mm.ye; 38 kalibre 9 mm.ye; 45 kalibre 11 mm.ye tekabül eder. II TOPLU TABANCA ATEŞLEME TERTİBATLARI: Toplu tabancalarda ateşleme tertibatları iki türlüdür. 1-TEK HAREKETLİ (SİNGLE ACTİON) : Tek hareketli ateşleme tertibatına sahip toplu tabancalarda fişeğin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir. Topun dönmesi ve diğer fişeğin atışa hazırlanması, horozun elle (parmakla) kurulması sırasında olur. Horozun her atış sonrasında el (parmak veya avuç içi) ile kurulması gereken bu sistem zamanımızda terk edilmiştir. Bu sistem eski modellerde gözlenmektedir. 2-ÇİFT HAREKETLİ (DOUBLE ACTİON) Çift hareketli sisteme sahip toplu tabancalarda tetik üzerine yapılan baskı ile horoz kurulu duruma gelir. (Birinci hareket) ve tetiğe yapılan baskı sonucu horoz kurulu durumdan kurtulur ve fişeğe doğru düşer. (İkinci hareket) Fişeği patlatmak için çift hareketlide horozun kurulu duruma getirilmesi gerekmez. Ancak;tek hareketli horoz düşürmede ve çift hareketli tetik düşürmede kullanılan kuvvet farklı olacaktır. Örneğin; A:B:D. yapısı S.W marka model-10-8 toplu tabancada tek hareketli (Horoz kurulu durumda) atış için tetik üzerine ortalama kilogram kuvvet tatbik edilirken; çift hareketli (horozun kurulması ve düşmesi) atış için ortalama gram kuvvet tatbiki gerekir. Az kuvvet tatbiki ve rahat-isabetli atış için çift hareketli sistemlerde de, horoz kurulu duruma getirilir. III-TOPLU TABANCA PARÇALARI: Toplu tabanca parçaları genel olarak; 1-Namlu ve Çerçeve ile kabza; 2- Top-silindir, ateşleme tertibatı (horoz ve tetik grubu) olarak iki ana gruba ayrılır. Bunlara kısaca değinmekte fayda vardır. 1-NAMLU VE ÇERÇEVE: Toplu tabancalarda namlu ve çerçevenin birleştirilmesi toplu tabancanın gelişimi ile birlikte değişim gösterir. 1-Namlusu Kırma Toplu Tabancalar: Bu tip toplu tabancalarda namlu alt tarafından bir menteşe ile çerçeveye bağlanmıştır. Namlunun üst tarafından uzanan köprü bölümü ise çerçeveye bir kilit ile tespit edilir. Bu tip namluları kırma toplu tabancalarda namlu kırıldığı zaman top yuvasındaki çıkarıcı da harekete geçer, kovanları top yuvalarından dışarıya çıkarır. b-namlusu Sabit-Topları Yatar Toplu Tabancalar: Bu tip toplu tabancalarda namlu ve çerçeve bir bütün halindedir. Top-Silindir adı verilen, fişeklerin bulunduğu bölüm çerçevenin sağ ve sol yanına yatar. Top hareketli olduğu için top çerçeveye bir mil ve top kilidi ile kilitlenir. Namlusu Sabit Topu Yatar Toplu Tabanca c- Namlu Boyları: Toplu tabancaların namlu boyları İNÇ cinsinden ifade edilir. 1 inç yaklaşık 2.5 cm.dir. Toplu tabancalarda markalara göre ve fişeğin özelliğine göre 1/4 çeyrek inç ten inç ve daha uzun boylu namlusu olanlar imal edilmiştir. MAGNUM: Piyasada 357 MAGNUM olarak tanınan toplu tabancaların özelliği gücüdür. 11

12 Toplu tabancalar kullandıkları fişeklere göre; Standart, Special Magnum sıfatları ile anılırlar. Magnum güçlü fişek olduğu için tabanca namlusu ile topunun da bu güçlü fişeğe dayanabilecek şekilde yapılması gerekir. Genelde Magnum fişeklerinin boyu uzundur. Bu uzunluk nedeni ile de diğer toplu tabancaların toplarına girmez. d-kabza: Toplu tabancalarda kabza çerçevenin devamındadır. Kabzalar, kabza kapağı ile ele göre şekillendirilebilir. Kabza kapakları standart, yarım ve tam ortopedik kabzalar olarak aralarında sınıflara ayrılmaktadır. 2- TOP (SİLİNDİR)- ATEŞLEME TERTİBATI: a-top-silindir: Toplu tabancalarda top veya silindir olarak adlandırılan parça fişek yatağı ve şarjör olarak görev yapar. Toplar kırılan namlulu toplu tabancalarda sabittirler. Bu tip tabancalar fişekler güçlendiği için günümüzde imal edilememektedir. Toplar günümüzde tabancanın sağ elde tutulmasına göre sola veya sağa yatar-açılır şekilde imal edilmektedir. Toplar 5 (beş), 6 (altı) fişek alabilecek şekildedir. Daha çok fişek alan toplu tabancaların standart dışı kabulü gerekir. Bazı eski tip toplu tabancalarda top sabittir. Sağa sola yatmaz, namlu ile birlikte karılmaz. Toplu tabanca çerçevesine top mili ve top kilidi ile tespit edilir. Top milinin kabza tarafından çıkarıcı olarak tanımlanan parça vardır. Kovanlar veya atılmak istenmeyen fişekler bu çıkarıcı ile top yuvalarından çıkarılır. b-ateşleme Tertibatı: Toplu tabancalarda ateşleme tertibatı horoz ile tetik grubundan oluşur. b.a-horoz: Horozun çekiç olarak isimlendirildiği de olur. Bazı toplu tabancalarda horoz ucuna fişek kapsülüne darbe yapan iğne vardır. Bazı toplu tabancalarda iğne horoz ucundan ayrılmış, çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu tip horozlarda iğne yoktur. Horoz üzerindeki horoz kurma çenesi ile kurulu duruma gelir. Horozun tetik ile hareket etmesini,ileriye (fişeğe) doğru hareketini horoz yayı temin eder. TETİK GRUBU: Toplu tabancalarda tetik grubu; horoz ve silindir ile direk ilgilidir. Horoz kurulu duruma geldiğinde tetik kolu geriye doğru hareket eder ve tek hareketli atış durumuna gelmiş olur. Horoz kurulu duruma geldiğinde tetik grubundaki manivela topu döndürerek patlamış fişeğin kovanını namlu gerisinden götürür, namlu gerisine, patlamaya hazır fişeği getirir. IV-TOPLU TABANCALARDA EMNİYET: Toplu tabancalarda özel emniyet tertibatı yoktur. Uygulamada emniyet tedbiri olarak top yuvasından bir adedi boş bırakılır. Top yuvalarından hangisi boş bırakılacaktır? Buna karar vermek için öncelikle topun dönüş yönü tespit edilir. Top, tetik çekilmesi ile saat kadranına göre hangi istikamette dönmektedir? Diğer bir ifade ile sağdan sola mı; soldan sağa mı dönmektedir? 12

13 Genelde Smith Wesson marka tabancalarda top sağdan sola; Colt marka tabancalardan soldan sağa döner. Diğer marka toplu tabancalardan bu iki yönden birine dönüş olur. Sağdan sola veya saat kadranının ters istikametinde dönüş yapan tabancalarda, saatteki iki (2) rakamı istikametinde bulunan top boş bırakılır. Soldan sağa veya saat kadranı istikametinde dönüş yapan tabancalarda saatteki on (10) rakamı istikametinde bulunan top boş bırakılır. Top yuvalarında, yukarıda belirtilen top yuvalarının boş bırakılma nedeni herhangi bir istek dışı davranış sonunda dönen topun ve düşen horozun, boş yuvaya gelmesini ve silahın patlamamasını temin etmektedir. V-TOPLU TABANCALARIN DOLDURULMASI VE BOŞALTILMASI: Toplu tabancalarda top; 1- Sağ ve sol yana yatar, 2- Namlu ile birlikte öne yatar, 3- Top sabittir, Buna göre doldurma yöntemleri de farklıdır. 1-Sola Yatan Toplarda Doldurma: a- Kabzadan sağ el ile tutulur ve sağ el baş parmakla top mandalına basılır, kilit açılır. b- Sol elin işaret ve serçe parmağı top köprüsünün dışındadır. c- Sol el baş parmağı, top miline baskı yapar d- Sol el yüksük ve orta parmak topu çerçevenin içinden iter ve top sol yana yatar. e- Sol elin baş parmağı ile orta ve yüksük parmağı kullanılarak top döndürülür ve fişekler top yuvalarına yerleştirilir. 2-Sola Yatan Toplarda Boşalma: a- Tabanca doldurma işlemindeki gibi tutulur ve top sola yatırılır. b- Top miline baskı yapmadan sağ el top gerisine tutulur. c- Top miline baskı yapılarak fişekler veya kovanlar sağ el avucuna dökülür. 3-Sağa Yatan Toplarda Doldurma: a- Tabanca sol elde tutulur ve sol el işaret parmağı ile kilit mandalı itilir, kilit açılır. b- Sağ el serçe ve işaret parmağı çerçeve (köprü) dışındadır. Sağ el baş parmak top mili üzerindedir. c- Sağ el orta ve yüksük parmağı çerçeve-köprü içinden geçirilir ve topu sağ tarafa yatırır. Baş parmak milden çekilip, topu orta ve yüksük parmağı ile çevirir. d- Sol el ile top yuvaları tek tek doldurulur. 4- Yatan Topları Doldurma Apardı: Zamandan kazanmak amacı ile (5) li veya (6) lı aparatla ile toplar bir hamlede doldurulur. 5-Sağa Yatan Toplarda Boşaltma: -Doldurma işlemi gibi top yatırılır. -Sağ el baş parmağı ile çıkarıcıya baskı yapılır. -Çıkan fişekler veya kovanlar sol elin avuç içine dökülür. 6-Namludan Kırma Tabancalarda Doldurma: Namludan kırma toplu tabancalarda namlu ile birlikte kırılan top içinde bulunan çıkarıcı ekseni de baskıya uğrar ve çıkarıcı dışarıya çıkar. Bu tip toplu tabancalar imal edilmemektedir. 7-Sabit Toplu Tabancalar: a- Top tablasındaki doldurma boşluğu sağ veya sol yanda olabilir. Hangi tarafta ise açılarak uygun el ile fişekler konur ve top çevrilir. 13

14 b-boşaltma işlemi bu toplu tabancalarda çıkarıcı top yuvası hizasındaki mildir. Top yuvaları elle çevrilip tek tek doldurma boşluğu hizasına getirilir ve fişek veya kovanlar bu boşluktan, mil yardımı ile tek tek çıkarılır. VI-TOPLU TABANCALARIN TEMİZLİK VE BAKIMI: Temizlik yöntemleri ve periyotları şarjörlü tabancalara benzer. (Bk.CZ.75. model ve Kırıkkale tabancası temizlik ve bakım konusu) MKE (KIRIKKALE) YARIM OTOMATİK TABANCA: (WALTHER TİPİ ) B-MKE (KIRIKKALE) YARIM OTOMATİK TABANCA: (WALTHER TİPİ ) I-TANIMI: (Tabancanın tanıtımında üretildiği ülke ve diğer bilgileri sıralamak gerekir.) Türk yapısı, MKE KIRIKKALE Marka, Walther tipi PPK veya PP model, 9x 17 mm.(veya 7.65 mm) çapında, yedi fişek kapasiteli, yarım otomatik bir tabancadır. MKE Kurumunca üretilen tabanca, Alman yapısı WALTHER marka tabancanın modelidir. KIRIKKALE olarak tanınmasının nedeni üretildiği yerleşim yerinin isminden kaynaklanmaktadır. Tabancanın teknik özellikleri aşağıdadır. II-TEKNİK ÖZELLİKLERİ : Çapı Kullandığı Fişek Namlu Uzunluğu Set Sayısı Tabancanın Eni Tabancanın Yüksekliği Tabancanın Uzunluğu Fişek Hızı Tabancanın boş şarjör ile ağırlığı Şarjör kapasitesi Tabancanın parça sayısı : 7.65 mm. -9 mm. :7.65 Standart -9x17 mm (KısaBrowning) : 98 mm. : Altı adet sağa döner, : 22 mm. : 110 mm. : 170 mm. : 260 m/sn-280 m/sn. : 670 gr. : Yedi. : Elli iki. III-TABANCANIN ANA PARÇALARI: Tabancanın ana parçaları: 1-KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ), 2-ÇERÇEVE ve NAMLU, 3-ŞARJÖR olarak üç ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bu grupları kendi içinde diğer parçalara bölerek incelemek mümkündür. 1-KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ): Kapak takımı veya sürgü olarak tanımlanan bu parça; fişeğin her patlamasında hareket eder. Namluyu kapattığı için kapak takımı veya hareket edip ileri-geri gidip geldiği için de sürgü olarak tanımlanır. Kapak Takımının (Sürgünün) Üzerinde Bulunan Parçalar : 1.a)ARPACIK ve GEZ: Tabancanın nişan alma tertibatını oluştururlar. ARPACIK namlu ucuna yakın, GEZ horoz a yakın yerde bulunur. Nişan almada kullanılmaları Nişan Alma bölümünde anlatılacaktır. 1.b)-KOVAN ATMA BOŞLUĞU: Kapak takımının sağ tarafında bulunur. Patlayan fişek kovanının veya atıştan vaz geçildiğinde fişek yatağında bulunan fişeklerin dışarıya çıkartılmasına yarar. 1.c)TIRNAK: Kapak takımının sağ tarafında, kovan atma boşluğunun horoz yönünde bulunur. Tırnağın görevi, 14

15 1.c.1)Atış sonrasında patlayan fişeğe ait kovanın, 1.c.2)Atıştan vaz geçildiğinde fişek yatağından çıkarılan fişeğin, dışarıya atılmasında yardımcı olmaktır. Tırnak, çerçeveye tırnak yayı ve tırnak yayı pimi ile monte edilmiştir. Tırnak yayı pimi iki bölümdür. Birinci bölümü tırnağın arkasındaki oyuk kısma yerleşir ve tırnağın takılmasına yardımcı olur. Birinci bölümün arka kısmına tırnak yayı takılır. Bu parça silah üzerinde tırnağın arka kısmında görülür. İkinci bölüm tırnak yayı, dışardan görülmez. İç kısımda kalır ve emniyet mandalı ile temas halindedir. Tırnak yayı pimlerinden; tırnak arkasına takılan kısım, iyi monte edilmez ise ; atış sırasında esneme nedeni ile düşebilir. 1.d)EMNİYET MANDALI: Kapak takımının sol arka kısmındadır. Emniyet mandalının gövdesi sürgünün içinde kalır.gövdesindeki özel bölümle İĞNE yi kilitleme çıkıntısından kilitleyerek, sabit hale getirir.kilitli iğneye horoz çarpsa dahi iğne ileriye gitmez. Mandalın iğneyi kilitlemesi için kapalı duruma getirilmesi gerekir. Mandal, şarjör istikametine döndürüldüğünde, gövdesi ile iğneyi kilitler. Mandal kapalı durumda çerçevedeki tehlikeyi ifade eden kırmızı noktayı kapatır. Mandal gez istikametine itildiğinde gövde; içinden geçen iğneyi kilitleme çıkıntısından serbest bırakır.iğne horoz un çarpması ile ileriye doğru hareket eder. Emniyet açık pozisyonda, tehlikeyi belirleyen kırmızı işaret görülür. UYARI : Emniyet mandalı tabanca sağ elde tutulduğunda sağ el baş parmağı ile kolaylıkla açık veya kapalı pozisyona getirilebilir. Sol elini kullanan kişilerin sol el baş parmağı ile bu işlemi yapması mümkün olamaz. 1.e)İĞNE (ATEŞLEME MİLİ) : Horoz un (Çekiç in) darbesi ile ileriye giderek fişek kapsülünü ateşleyen iğne; kapak takımının iç kısmında, iğne yuvasında bulunur.özel şekilde tek parçadır. Uç kısmı iğne yuvasının ön tarafındaki delikten içerde kalır.iğne ucu, fişek kapsülü yönünde bulunan iğne yuvasından dışarıya taşmamalıdır. (Dışarıda kalması arızadır). Arka kısmı horoz yönündedir ve horozun çarpması için uygun durumdadır. Bunu temin eden iğne yayıdır. UYARI : Tabanca özelliği nedeni ile, emniyet kapalı durumda iken dolduruş yapar.bu özellik dolduruş sırasında tabancanın yanlışlıkla patlamasını önler. Emniyet mandalı kapalı duruma getirilerek iğne ucunun kapsül yönünden yuvasından dışarıya taşıp taşmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Taşma varsa bu arızadır.iğne emniyet mandalı tarafından kilitlenerek sabit hale getirildiğinde, iğne ucu da yuvasından dışarıda çıkık şekilde sabitlenecektir.dışarıda kalan iğne ucu dolduruş sırasında kapsülü ateşleyecektir.iğne ucundaki taşma silah ustası tarafından yok edilmelidir. İğnenin sökülmesi, iğne yuvasının ve iğne yayının temizlenmesi için emniyet mandalının çıkarılması gerekir. İğne yuvasının çok yağlı veya kalın yağlı kalması, pislikle dolması veya iğne yayının kırık kalması önlenmelidir. 1.f)İKAZ (UYARI) PİMİ : Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını diğer ifada ile DOLU OLUP OLMADIĞINI gösteren parçadır. Kapak takımının içinde iğne yuvasının üstünde; gez e yakın bir bölümdedir. İkaz pimi özel yuvası iğne yuvasının üst kısmındadır. İkaz pimi bu yuvasında bulunur. İkaz piminin kendi yayı vardır. İkaz piminin bir ucu, kapak takımının içindeki, fişek yatağı istikametinde devamlı çıkık durumdadır. Bunu ikaz pimi yayı, temin eder. Fişek yatağında, fişek olduğunda pimin yuva dışındaki ucu fişek tarafından itilir, kapak takımının arka kısmından horoz yönünde dışarıya çıkar. Horozun üst tarafına ikaz piminin geriye kolaylıkla gelmesi için kanal yapılmıştır. UYARI : İkaz piminin ve yayının kırılmamasına, kırıldığında değiştirilmesine, pim yuvasının aşırı yağlı kalmamasına, toz ve benzeri maddelerle dolmamasına dikkat edilmelidir. 1.g)TUTMA ÇENTİKLERİ: 15

16 Kapak takımının kuyruk kısmında sağ ve sol yanlarda birbirine paralel yapılmış çentikler, kapak takımının elle tutularak geriye çekilmesi için yapılmıştır.çentikler elin terden veya yağdan kaymasını önler. 8-KAPAK TAKIMI MONTE KANALLARI : Kapak takımının iç kısmında iki tarafta bulunan kanallar kapak takımının çerçeveye monte edilmesini temin eder. UYARI : Çerçeve monte kanallarının deforme olması veya kir, pas v.b.şekilde dolması tabancanın normal çalışmasını engeller. Temizlikte bu kanalların temizliğine de dikkat edilmelidir. 2-ÇERÇEVE (GÖVDE)-NAMLU-YERİNE GETİREN YAY: Tabancanın; tetik ile horoz arasındaki intikal parçalarını, çıkarıcı, horoz, horoz yayı, kabze kapaklarını, sürgü tutucusunu ve diğer parçalar ile bunlara ait pim ve yayları üzerinde toplayan, şarjörün yerleştiği hazneyi de ihtiva eden ana parçasına GÖVDE veya ÇERÇEVE ismi verilir. 2.a)NAMLU: Kırıkkale yapısı tabancalarda NAMLU çerçeveye sabit imal edilmiştir. Namlunun içinde sağa döner altı adet set vardır. 2.b)FİŞEK YATAĞI : Namlu arkasında namluya bitişik olarak imal edilmiş olan ve içinde yiv ve set bulunmayan FİŞEK YATAĞI vardır. FİŞEK YATAĞI nın iç çapı, namlunun iç çapından geniştir. Fişek yatağının sağ tarafında tırnağın fişek dip tablasına geçmesi için yapılmış bir oluk vardır. 2.c)YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI) Namlunun üzerine geçmiş olan spiral yayın görevi, atış sırasında geriye gelen kapak takımını sıkıştırarak ileriye doğru götürmektir.bu nedenle yayın ismi YERİNE GETİREN veya eski bir tabirle İRCA yayıdır. UYARI : 1) Yerine getiren yayın oksitlenmesi önlenmelidir. 2) Yerine getiren yayın esnekliğini bozacak şekilde boyu uzatılıp kısaltılmamalıdır. 3)Yerine getiren yayın bir ucu diğer ucuna göre daha geniş ise; bu geniş olan kısım, namlu ucuna gelecek şekilde bulunmalıdır. 3-ŞARJÖR : 3.a)ŞARJÖR KAPASİTESİ : Kırıkkale tabancasında (9 mm. veya 7.65 mm. çapındaki) şarjör yedi adet fişek alır. Bir fişek de fişek yatağına sürülerek tabancanın fişek kapasitesi 8 fişeğe çıkarılabilir. 3.b)ŞARJÖRÜN PARÇALARI : 3.b.1) ŞARJÖR GÖVDESİ : Üst tarafında şarjör dudakları, alt tarafında kapak monte kanalları vardır. Gövdenin arka tarafı düz, ön tarafı oval imal edilmiştir. Gövdenin sağ ve sol yanlarında bulunan deliklerden içinde kaç adet fişek olduğu görülür. 3.b.2)ŞARJÖR KAPAĞI ile ŞARJÖR KAPAK KİLİDİ : Şarjör gövdesinin alt tarafını kapatır, ortasında şarjör kapak kilidinin geçmesi için yuvarlak bir delik vardır. Şarjör gövdesine, gövdenin altında bulunan kızaklardan sürülerek takılır ve çıkarılır. Şarjör kapak kilidi, kapağın gövdeden çıkmasını engeller. Bazı şarjör kapakları ince saçtan, bazıları ön ucunda çıkık olacak şekilde döküm vb. şekilde imal edilmiştir. 3.c)GERDEL : Üzerinde fişeklerin bulunduğu hareketli parçadır. Genelde U şeklinde gövdenin ve şarjör dudaklarının şekline göre yapılmıştır. 3.d)ŞARJÖR YAYI : Gerdeli iterek fişeklerin şarjör dudağına tam olarak oturmasını temin eden ana parçadır. Şarjör yayı esnekliğini kaybettiğinde fişekler dudaklara tam oturmaz ve fişekler, fişek yatağına normal olarak sürülemez. Şarjör yaylarının, fişekler boşaltılarak dinlendirilmesi gerekir. 3.e)ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI : Gövdenin köşeli tarafı avuç içine, yuvarlak tarafı parmaklara gelecek şekilde sol elde tutulur. Fişek; dip tablası-kapsülü şarjörün köşeli 16

17 tarafına, mermi çekirdeği oval tarafına gelecek şekilde gerdel üzerine konur ve bastırılır. Şarjör dudaklarından içeriye itilir. Diğer fişekler, fişeklerin üzerine aynı şekilde konur. UYARI: Doldurma veya boşaltma sırasında şarjör dudaklarının fabrikasyon ayarı bozulmamalıdır. Şarjör dudakları arasındaki mesafe genişlerse fişek dikilir; daralır ise; fişek şarjörden çıkamaz. 3.f)ŞARJÖRÜN TABANCAYA TAKILMASI : Şarjör; içinde bulunan fişeklerin mermi çekirdekleri namlu istikametine gelecek şekilde kabzanın içine sürülür. Kabzada bulunan ŞARJÖR KİLİDİ nin alt kapağa geçmesine dikkat edilir. Bunun için tabanca sağ elde tutulur. Şarjör sol el ile uygun şekilde kabza içine sürülür ve sol elin iç kısmı ile şarjör kapağına vurulur. Şarjör kilidinin çıkaracağı ÇIT sesini duymak gerekir. Gözle kontrol de edilir. UYARI : Şarjör tam olarak takılmadığında tabancanın fişek yatağına fişek sürülmez. Silah çalışmaz. 3.g)ŞARJÖRÜN TABANCADAN ÇIKARILMASI : Şarjörün tabancadan çıkarılması için şarjör kilidinin sol el baş parmağı ile itilmesi yeterlidir. 3.h)ŞARJÖRÜN SAKLANMASI : Tabanca kullanılmadığında şarjör yayının mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Baskı altında kalan yay esnekliğini kayıp eder ve görevini yapamaz. Temizlik sırasında şarjör sökülerek içinin temizliği yapılmalı, oksitlenmeler varsa mutlaka temizlenmelidir. Temizlik sonrasında şarjör içinde fazla yağ kalması sakıncalıdır. Yağ, mermi çekirdeği ile kapsüllerin monte yerlerinden kovan ve kapsül içine sızarak barutun ve kapsül patlayıcısının istimal vasfını yok eder. Bu nedenlerle şarjör içindeki fazla yağın silinmesi gerekir. 4- TABANCANIN DOLDURULMASI : Tabanca sağ eldedir. Kabza kavranmış, işaret parmağı tetik korkuluğunun dışındadır. Kapak takımı, gez e yakın, yan taraflarındaki çentikli kısımlardan, sol elin baş ve işaret parmakları ile tutularak, horoz istikametine çekilerek, fişek yatağında fişek bulunup bulunmadığı kontrol edilir.fişek yatağının boş olduğu anlaşıldıktan sonra, doldurulmuş olan şarjör hazneye sürülerek, şarjör kilidinin kilitlenmesi sağlanır. Bu işlemden sonra, kapak takımı yukarıda belirtilen şekilde tutularak, sonuna kadar horoz istikametinde çekilir. Çekilme işlemi bittiğinde, kapak takımı serbest bırakılır. Serbest kalan kapak takımı, baskı altında bulunan yerine getiren yay ın genişlemesiyle ileriye doğru giderken, şarjörde en üstte bulunan fişeği de fişek yatağına sürerek, tabancayı atışa hazır hale getirir. Bu durumda horoz kurulu kalır. UYARI: Doldurma işlemi için geriye çekilen kapak takımının ileriye gitme işlemi, yerine getiren yay ile olmalıdır. El ile kapak takımının ileriye itilmesi, tabancanın normal hareketlerini kısıtlar ve fişek yatağına fişek sürülemez, tutukluk yaptırır. Tabanca doldurulurken, tabancanın sol yanının yere paralel duruma getirilmesinde teknik açıdan fayda vardır. Tabancanın doldurulma işlemi maddeler halinde şöyledir. 4.a)Tabancanın şarjörü dışarıya alınır. 4.b)Fişek yatağı, kapak takımı geriye doğru çekilip, göz ile kontrol edilir ve fişek yatağının boş olduğu tespit olunur. 4.c)Dolu şarjör, usulüne göre hazneye sürülür, şarjör kilidinin ÇIT sesi çıkarmasına kadar ileriye itilir., 4.d)Kapak takımı sol elin işaret ve baş parmakları ile çentikli kısımdan geriye doğru çekilir, dayanma noktasına geldiğinde serbest bırakılır. Kapak takımının el ile ileriye itilmesi kesinlikle hatadır. Yerine getiren yayanı (icra yayının) serbestçe görev yapması sağlanmalıdır. 4.e)Kapak takımının geriye çekilmesi sırasında horoz, kurularak horoz kurma çenesine takılır, kabza istikametinde yatık duruma geçer. 4.f)Kapak takımı; yerine getiren yay ile ileriye doğru hareket ederken, iğne yuva bloğunun ön-alt kısmı, şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasında bulunan fişeğin dip tablasına çarparak; fişeği, namlunun gerisinde NAMLU KUYRUĞU üzerinde bulunan FİŞEK RAMPASINDAN kaydırarak, fişek yatağına yerleşmesini temin eder. 17

18 TABANCA horozu kurulu, tetiği tek hareketli düşürülme-çekilme pozisyonu ile ATIŞA HAZIRDIR. Bu durumda atış yapılmak istenmiyor ise; EMNİYET MANDALI kapalı-kilitli duruma getirilir, 5-ATIŞ SIRASINDA DOLDURMA: Atış sırasında şarjörde fişek bittiğinde, kapak takımı, GERDELİN SÜRGÜ TUTUSUCU nu yukarı itmesi nedeniyle geride takılı kalır. Bu durumda atışa devam edilmek isteniyor ise; boş şarjör çıkarılır ve dolu şarjör usulüne uygun olarak yerine yerleştirilir. Kapak takımının ileriye hareketi, dolayısıyla fişek yatağına fişek sürülmesi için; kapak takımı, sol elin işaret ve baş parmakları ile horoz istikametine çekilerek, sürgü tutucusunun, kapak takımını bırakması temin edilir. Ancak, bu ikinci yöntem, tabancanın mekanik yapısına uygun değildir. Bu neden ile birinci maddede belirtilen usul uygundur. 6- TABANCANIN BOŞALTILMASI : Görev veya atış sonunda, tabanca emniyete alınır. Şarjör çıkarılır, fişek yatağı, sürgükapak takımı elle geriye çekilerek, göz ile kontrol edilir, boş olduğu anlaşılınca, kapak takımı serbest bırakılır. Kurulu durumda kalan horoz düşürülür. Şarjördeki fişekler çıkarılır. 7- EMNİYET TERTİBATI : Kırıkkale tabancasında Emniyet tertibarı olarak üç sistem vardır. Bunlar:; a)emniyet MANDALI, b)tetik EMNİYETİ, c)ikaz PİMİ dir. 7.a)EMNİYET MANDALI : Emniyet mandalının yeri kapak takımındadır. (Bakınız.kapak takımı, Emniyet Mandalı: ) Emniyet mandalının ana görevi yukarda izah edildiği gibi, mandalın gövdesi ile iğneyi kilitlemek-hareket edemez duruma getirmektir. UYARI BİR Tabancanın doldurma, boşaltma, boş olduğu halde alıp-verme veya dolu olarak alıp verme işlemleri daima tabancanın emniyet mandalı kapalı pozisyonda yapılması gerekir. Kırıkkale tabancasının özelliklerinden birisi de, diğer tabancaların çoğunluğunda emniyet mandalı sürgüyü kilitlerken; bu tabancada emniyet mandalı sürgü içinde iğne gövdesini kilitlediğinden, sürgü serbest kalır ve doldurma boşaltma işlemi yapabilir. UYARI İKİ : Emniyet mandalı kapalı durumda iğne ucu, iğne yuvasından namlu istikametine çıkık kalıyor ise, bu bir arızadır. Mutlaka tamir edilmelidir. Kırıkkale tabancasında; atış sırasında atıştan vaz geçildiğinde, horoz kurulu durumdadır ve fişek yatağında fişek vardır. Atışa bir müddet sonra devam edilecek ise şarjör çıkarılmadan ve fişek yatağındaki fişek de çıkarılmadan; tabancanın Emniyet Mandalı kapalı pozisyona (Şarjör veya kabza kapağı istikametine) getirildiğinde; Emniyet Mandalı gövdesi, HOROZ DÜŞÜRME PARÇASINA baskı yaparak horozu düşürür ise de; iğne kilitlendiği için fişek ateşlenmez. UYARI ÜÇ- Bu pozisyon poligonda önceden denenmelidir.) Atışa devam etmek istendiğinde tek veya çift hareketli atış yapmak için EMNİYET MANDALI nı açık duruma getirmek yeterlidir. 7.b)TETİK EMNİYETİ : Kırıkkale tabancasında inik durumda bulunan horozun, iğneye ulaşabilmesi için tetik çekilmesi gerekir. İnik durumdaki horozun iğneye çarpmasını önleyen TETİK EMNİYETİ veya TETİK EMNİYET TULUMBASI adı verilen bir parça vardır. Bu parçanın çalışması ve görevi şöyle açıklanabilir. Tetik emniyeti parçası; tetik ile irtibatlıdır. Tetik çekildiğinde tetik emniyeti parçası yukarıya doğru hareket eder. Tetik bırakıldığında aşağıya yerine merkez üzerinde horoz istikametinde bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının gireceği büyüklükte bir yuva (oyuk) horoz üzerinde bulunur. Horoz inik durumda iken; tetik çekilmediğinde, tetik emniyet parçası üzerindeki çıkıntı, horoz gövdesi üzerindeki yuvadan aşağıda kalır ve bir tampon gibi horozun ileriye gitmesine yani iğneye çarpmasına mani olur. Tetik çekildiğinde; tetik emniyet parçası yukarıya doğru kalkar, parça üzerindeki çıkıntılı bölüm; horoz gövdesindeki yuvaya (oyuk kısma) girerek horozun iğneye çarpması sağlanır. Kırıkkale tabancada fişek yatağında fişek bulunur durumda, emniyet mandalı ile indirilmiş olan horoz; emniyet mandalı açık duruma getirilip iğne serbest bırakıldığı zaman, 18

19 iğneye ulaşamaz. Bu nedenle fişek yatağında fişek bulunurken; tabanca inik horozun üstüne düşse dahi fişek ateşlenmez. 7.c)İKAZ (UYARI) PİMİ:Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını belirten sistemdir.(bakınız: Kapak takımı İkaz (Uyarı) pimi ) 8-TABANCANIN ATEŞLEME SİSTEMİ : Kırıkkale tabancası iki şekilde ateş eder. 8.a)Çift hareketli atış : Tabanca horoz inik durumda iken, tetiğe basıldığında tetik baskısı ile horoz kurulur. (Bu harekete birinci hareket denir.), tetiğe baskı devam ettiğinde kurulan horoz, kurma çenesinden kurtularak düşer ve iğneye darbe yapar. (Bu harekete ikinci hareket denir.) 8.b)Tek hareketli atış : Horoz el ile veya geriye gelen sürgü tarafından kurulmuştur.tetiğe baskı yapıldığında horoz düşer. Bu ateşleme sistemine tek hareketli atış denir. Bu şekilde tetik düşürmek için sarf edilen kuvvet çift hareketliden daha azdır. 9-TABANCANIN ÇALIŞMASI : 9.a)Tabanca yarım otomatiktir. İlk fişek, fişek yatağına; atıcı tarafından, kapak takımı yeriye çekilmek suretiyle sürülür. 9.b)Bu işlem sırasında horoz kurulu duruma gelir. 9.c)Tetik çekimi ile horoz iğneye darbe yaparak fişek yatağındaki kapsül ateşlenir. 9.d)Mermi çekirdeği namluyu terk ederken, namludan geriye doğru tepki veren barut gazı ile kapak takımı geriye doğru gelirken, tırnak ve çıkarıcı ile kovan; kovan atma boşluğundan dışarıya atılır. 9.e)Sıkışmış olan yerine getiren yay, kapak takımını ileriye doğru itmeye başlar ve ileriye doğru giden kapak takımı; iğne yuvasının alt kısmı ile şarjörden ve üstte bulunan fişeği, fişek yatağının arkasında bulunan rampa dan kaydırarak fişek yatağına yerleştirir ve kapak takımı yerine yerleşir. 9.f)Horoz kurulu durumdadır. 9.g)Tetik çekilir ve fişek ateşlenir. Tabanca yukarıdaki sıra ile aynı işlemleri şarjördeki fişekler bitinceye kadar kendiliğinden yapar, atıcı sadece tetik çeker. 9.h)Şarjördeki fişekler bitince kapak takımı; gerdel ve şarjör tutucusu vasıtası ile geride kurulu kalarak atıcıyı ikaz eder. Bu işlemlerden dolayı tabanca yarım otomatik olarak tanımlanır. 10- TABANCANIN SÖKÜLMESİ : Tabancanın sökülmesine başlamadan önce; 10.a)Şarjör çıkarılır, fişekler boşaltılır, 10.b)Fişek yatağı, kapak takımı elle tutma çentiklerinden tutularak geriye çekilir. Gözle kontrol edilerek boş olduğu tespit edilir. 10.c)Kapak takımı serbest bırakılır. 10.d)Horoz kurulmuştur. 10.e)Tabanca sağ eldedir. 10.f)Tetik korkuluğu ön tarafı, sol el ile aşağıya doğru çekilerek çerçeveden ayrılır. Sağ elin işaret parmağı ile sol yana itilir ve uç kısmının çerçevenin altında kalması temin edilir. 10.g)Kapak takımı sol elin baş ve işaret parmakları ile takılarak horoz istikametinde sonuna kadar çekilir ve dayanmasından sonra gez istikametinde yukarıya kaldırılır ve kapak takımının arkası çerçeveden ayrılmış olur. 10-h)Yerine getiren yay sıkıştığı için; çerçeveden ayrılan kapak takımının fırlamaması için sol el parmakları ile kapak takımı kontrollü olarak namludan çıkarılır. 10-ı)Yerine getiren yay (icra yayı) namludan ayrılır. 11-TABANCANIN TAKILMASI : Takılma işlemi sökülmenin son maddesinden itibaren yapılır. UYARI BİR: Yerine getiren yayın bir ucu diğerine oranla geniş ise, bu geniş olan kısım namlu ucuna gelecek şekilde takılmalıdır. 19

20 UYARI İKİ: ŞARJÖR; kapak takımı takılıp, horoz düşürüldükten sonra yerine takılmalıdır. Uygulamada, takılma işlemi başladığında şarjörün hemen yerine takıldığı ve kapak takımının şarjörlü olarak yerine yerleştirildiği ve şarjörde fişek olduğu zaman fişek; fişek yatağına farkına varılmadan söküldüğü ve horoz düşürüldüğünde fişeğin ateşlenerek yaralamalara veya ölümlere neden olduğu gözlenmiştir. 12-BAKIM (TEMİZLİK) : Tabancanın normal çalışması için periyodik bakımı esastır. Bakım ihmal edildiğinde, tabancanın amaca hizmet etmesi mümkün değildir. Tabanca kullanılmıyor ise yine de periyodik bakımdan geçirilmelidir. Tabancanın mekanik aksamında veya (sağlıklı nişan alınmasına rağmen istenilen noktayı vurmaması halinde) nişan tertibatında bir anormallik fark edildiğinde; tecrübeli bir silahçı ustasına gösterilmesinde yarar vardır. Bu konularda tecrübesi olmayan kişilerin (rütbeli dahi olsa) görüşlerine itibar etmemek gerekir. 12.a)Bakımda Kullanılacak Malzeme : Temizlik, yağlama, sökme, takma gibi işlerde metal çubuk törpü, zımpara gibi çizici, aşındırıcı alet ve malzeme tabancaya zarar vereceğinden kullanılmamalıdır. Namlu içindeki barut artıklarını çıkarmak için, parçalar üzerindeki yabancı maddeleri, pas izlerini, sabitleşmiş kirleri, lekeleri çıkarmak için önce yağa batırılmış bez ile bu bölgeler silinir, yumuşatılır ve ovularak çıkarılmaya çalışılır. Bu netice vermediği taktirde; gereğine göre tahta spatül (ağaç çubuk), kıl fırça veya namlu içine tel fırça kullanılır. Parçaları tutan pimleri yerinden çıkarmak için, ağaç, bakalit, alüminyum, bakır vb. gibi yumuşak maddelerden yapılmış zımbalar kullanılmalıdır. Pas sökücü olarak kullanılan özel sıvılar (hidrolik, gaz yağı, solvent vb.) pas giderildikten sonra, silah üzerinden tamamen temizlenmelidir. Temizlenmeyen bu tip sıvılar, bulundukları yerdeki metali, kromu, boyayı aşındırmaya devam ederler. Bu nedenle pas sökücü sıvının tamamen silinip, bu bölgenin kurutulması ve belirtilen yerin koruyucu yağ ile yağlanması gerekir. Koruyucu yağ olarak, piyasada bu amaç ile satılan yağlar kullanılmalıdır. İnce makine yağları da bu işleme uygundur. Parçaların bu yağ ile yağlanması, parçaların üzerinde toz toplanmasına neden olur. Şarjör, fişek yatağı gibi parçaların yağlı kalması ise fişeklerin istimal vasıflarını yok eder. Bu nedenle fazla yağlar bir bezle silinir. Ayrıca, yağlama işleminden sonra, tabancanın bez veya temiz kağıt üzerinde bekletilmesi, yağların tabancanın dışına akmasını sağlar. Kalın tip, gres ve benzeri yağlar ancak depolama işlemi sırasında kullanmaya elverişlidir. Hizmet veya şahsi silahlara bu yağlar sürülmez. 12.b)Bakım Türleri: 12.b.1)Basit bakım: Tabancayı sökmek, temizlemek, koruyucu yağlar ile yeterince yağlamak ve takmaktan oluşur. Basit bakımdan tabancanın kapak takımı, namlusu, yerine getiren yay ve yay mili çıkarılır. Daha fazla sökmeye gerek yoktur. Basit bakımda paslı kirli kısımlar, temizleme ve yağlamada kullanılan malzeme ile temizlenir kurulanır. Bezle ince bir tabaka halinde üzerin koruyucu yağ sürülür. Tabanca atış sonarsında temizleniyorsa; namlunun içi fırçayla temizlenir. Barut artıkları fırçayla çıkmıyorsa, tahta bir çubukla çıkartılmaya çalışılır. Gerekirse pas sökücü ile yeterince temizlenir, kurulanır. Namlu içi, koruyucu yağa batırılmış bez ile ince bir tabaka halinde yağlanır. 12.b.2) Kapsamlı Bakım: Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Tabanca basit bakımdaki sökülmesinin dışında; iğnesi, ateşleme düzeni, diğer aksamı, kabza kapakları ile şarjörün sökülmesi ile parçalarına ayrılır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir. Paslanmalar var ise giderilmesi basit bakımdaki esaslar dahilinde yapılır. 12.c)Kullanılan silahlardaki bakım : Hizmet veya şahıs silahı olarak kullanılan tabancaların; 12.c.1) Yağışlı veya rutubetli havalarda görev sonrasında, hemen. 12.c.2) Normal havalarda en az 15 günde bir; 12.c.3) Sahil şeridindeki illerde her hafta; 20

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERS NOTU SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, III. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

I.HUKUK BİLGİSİ; SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ,

I.HUKUK BİLGİSİ; SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, SİLAH BİLGİSİ (EĞİTİMİ) Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır? I.HUKUK BİLGİSİ, II. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ, III. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ) konularını ve safhalarını kapsamalıdır.

Detaylı

kundaklı tetikli yayı,

kundaklı tetikli yayı, 2009 TASARISI 2013 TASARISI 13.05.2013 DÜZELTMELER BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Tanımlar UMUT VAKFI Notları 26.06.2013 ALT KOMİSYON

Detaylı

SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan

SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan SİLAH NEDİR? Silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden ruhsata tabi araç ve aletlerin tümüne denir.

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

TABANCA KATALOĞU

TABANCA KATALOĞU 1880-2017 TABANCA KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2521 Kabul Tarihi: 11/09/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem 1 Destek Yüksüğü G002312 500-2000 Lb. Uçak Bom. 2 Arka Tapa Zarf Kovanı G002850 2000 Lb. Uçak Bombası 3 Kör Tapa G001295 500 Lb. Uçak Bombası 4 Askı Kulpu Vidası G002303 A 500 Lb. Uçak Bombası 5 Dip Tıkaç

Detaylı

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1 6 3 5 4 7 3 Anahtarlı Kart Anahtarlı Butonlu 1)DUVAR U PARÇA:Ana gövdeyi duvara bağlayan u şeklinde parçadır. 3 mm kalınlığındadır. Ana gövdenin sağa ve

Detaylı

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere 9 Gergili Kilitler 8 Paslanmaz Klima 1 3 4 2 4 5 7 8 6 1 Klima kolu, örneğin uzun kol, yuvarlak rozet ve iç kol ile, asma kilit için de uygun 10A-120 den 10A-180 e kadar, 10A-320 2 Klima kolu, kilitlenebilir

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11/9/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Bir Dünya Markası. Since 1880

Bir Dünya Markası. Since 1880 Bir Dünya Markası Since 1880 B6 B6C () 9x19/7,65 9x17/.22LR 207 mm/140 mm 116 mm 190 mm/134 mm (9x19mm) 180 mm/134 mm (7,65/.22LR/9x17) 28 mm 99 mm (9x19mm) 90 mm (7,65/.22LR/9x17) (7x65 mm) (9x17 mm)

Detaylı

Bir Dünya Markası. Since 1880 TABANCA KATALOĞU

Bir Dünya Markası. Since 1880 TABANCA KATALOĞU Bir Dünya Markası Since 1880 TABANCA KATALOĞU Sarsılmaz Silah Sanayi üretime 1800'lü yılların sonlarında başlamış olup, bugün Türkiye'de her türlü tabanca, askeri silah ve av tüfeği üretebilen tek özel

Detaylı

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2521 Kabul Tarihi : 11.9.1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih:

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI » ÇPK TEMİZLEME PROGRMI Çapak Temizleme Unigrat "Üniversal Saplı", en son ergonomik araştırmalara uygun olarak tasarlanmıştır. Tek elle kullanım Kilitleme başlığı ürünü tuttuğunuz elindeki parmaklarınızla

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

TÜFEK KATALOĞU

TÜFEK KATALOĞU 1880-2017 TÜFEK KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER HATSAN HAVALI TÜFEKLER Hatsan Farkı Hatsan PCP havalı tüfeklerini rakiplerinden ayıran özellikler... Daha Fazla Güç Değişik PCP havalı tüfeklerde namlu çıkış hızı değerleri aynı görünse de bu durum her

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ

5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ 5.25. TÜP GAZ DOLUM TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ PROJESİ Prof. Dr. Asaf VAROL avrol@firat.edu.tr ÖZET Günümüz teknolojisinde tüpün yerine bir çok alternatifler gelmiş olsa bile kullanımı, pratikliği ve diğer

Detaylı

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı

Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı 12.03.2008 Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı Kullanım Talimatları Rosenberg Ayarlanabilir Deri Dokusu Mesher Cihazı Kullanım Talimatı Taşıyıcı kalınlığı ayarı Ayarlanabilir Skin Graft Mesher

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10

G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 G & G CM16 Karabina Airsoft Sökme Yazan: 101 Tech USA ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 GİRİŞ Bu kılavuz, tamamen aşağı şanzıman G & G Savaş Makinesi 16 airsoft tüfek sökmeye nasıl size gösterecektir.

Detaylı

618 KULLANMA KILAVUZU

618 KULLANMA KILAVUZU 0 10 20 30 40 50 60 70 618 KULLANMA KILAVUZU Kullanmaya başlamadan önce Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara riayet ediniz. Daha sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz OYUN

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI

ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI REZNOV Bu bombanın başlıca özellikleri şunlardır: - Malzemeler kolayca bulunabilir. - Bu malzemeleri satın aldığınızda şüphe uyandırmaz. - Düşman evinizi aradığında malzemeleri

Detaylı

1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur.

1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. TÜFEK KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün vermediği

Detaylı

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE TEKNİK BİLGİLER Çapak, işleme sonrası ürün kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçalarıdır. Bu nedenle çapak alma makinaları ya da talaş kaldırma yöntemi ile çapak temizleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

YARI OTOMATİK TABANCALAR KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ

YARI OTOMATİK TABANCALAR KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ BU KILAVUZ AŞAĞIDAKİ MODELLERİ KAPSAR. B6 (9x19 mm) B6C (9x19 mm) (9x17 mm) (7,65 mm) (.22 LR) CM9 (9x19 mm) CM9-GEN2 (9x19 mm) P8L (9x19 mm) P8S (9x19 mm) K2 (9x19 mm) K2A (9x19 mm) K2C (9x19 mm) K2-45

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

TABANCA KATALOĞU

TABANCA KATALOĞU 1880-2017 TABANCA KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın.

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. Yazan: Adam GİRİŞ Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. ARAÇLAR: 2.5mm Hex Anahtarı (uzun şaft) (1) T10 Torx Tornavida (1) Phillips 2. Tornavida (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE A. GENEL RODENT KONTROLÜ Kemirgenler olarak tabir edilen rodentler, üreme ve canlı kalma gücü çok yüksek, depo, ambar, tarla vb gibi uygun yerlerde

Detaylı

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ DEĞİŞİM ZAMANI Değişim ve gelişme son yüzyılda hiçbir şekilde önüne geçilemeyecek kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu bu hızlı değişime ayak uydurabilmekten

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKÝ UYARILARI VE TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUNUZ. ZAFER SÜPERPOZE KULLANMA KILAVUZU S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý ZAFER

Detaylı

Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları

Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları Dr. Sedat KOÇAK NEÜ Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD Konya Balistik Genel Cisimlerin havaya fırlatıldıklarında nasıl davrandığını inceleyen bilim Özel

Detaylı

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ YENİ HAVALI TÜFEKLER

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ YENİ HAVALI TÜFEKLER 2016 YENİ HAVALI TÜFEKLER INDEKS 4 HERCULES 6 GLADIUS Innovative Shooting! 8 BULLBOSS 10 12 NOVA TROPHY 14 STRIKER AR 2 3 HERCULES 1300fpsHIZ! QuietEnergy Quiet Energy Teknolojisi Quiet Energy (QE) moderatörlü

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

P226 X FIVE X FIVE SHORT P226 X FIVE BLUE PERL X FIVE BLUE ILAFLON TEKNİK ÖZELLİKLER P 226 X-FIVE. : 9mm para /.40 SW.

P226 X FIVE X FIVE SHORT P226 X FIVE BLUE PERL X FIVE BLUE ILAFLON TEKNİK ÖZELLİKLER P 226 X-FIVE. : 9mm para /.40 SW. P226 X FIVE P 226 X-FIVE Nişangah Uzunluğu Namlu Uzunluğu Tetik Ağırlığı Şarjör dahil ağırlık : 9mm para /.40 SW : 175mm : 127mm : Uzunluk 224 mm Yükseklik 143 mm Genişlik 41 mm : SA 1.8 kg DA 5.5 kg :

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ

ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ 1880-2017 ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması

Detaylı

SR 38. KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ

SR 38. KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ SR 38 Merkez Büro Nargileci Sk. Sarsılmaz İş Merkezi No: 4 34116 Mercan İSTANBUL - TÜRKİYE Telefon : +90 212 513 35 07 - Fax : +90 212 511 19 99 İmalatçı ve Üretici Firma / Fabrika Ünvanı: Sarsılmaz Silah

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10

G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10 G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden Yazan: 101 Tech USA ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10 Adım 1 G & G Savaş Makinesi 16 Carbine Yeniden ilk ön uç kaydırarak seçici plakasını yeniden yükleyin.

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003 EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ Mustafa ŞEKERCİ 145148003 Amaç Kitleme Etiketleme Sistemi bakım onarım, temizlik veya tehlike arz edebilecek kadar yakınında çalışma durumlarında, makine insan etkileşimine

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen BPC Battery Power Connector hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu Amaç: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu Uluslararası ODTÜ Robot Günleri 2016 Arama Kurtarma Kategorisi Kuralları Yarışmanın amacı, küçük robotun ortamını analiz edip bunu büyük robota bildirmesi,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

O OBUR OCAK (AY) OCAK ODA OFSAYT

O OBUR OCAK (AY) OCAK ODA OFSAYT O OBUR OCAK (AY) Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başparmak birbirine dokunacak şekilde, öbür parmaklar açıktır. Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbirine dokunacak şekilde sağ el ağza

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri Mastarlar Mastarlar (Resim 2.23), iş parçasının istenilen ölçüden daha büyük ya da küçük olup olmadığının kontrolü için kullanılan ölçme aletleridir. Parça boyutlarının, geometrik biçimlerin kontrolünde

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

HK33 PİYADE TÜFEĞİ MEKANİK NİŞANCILIK İSTASYONU. Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak

HK33 PİYADE TÜFEĞİ MEKANİK NİŞANCILIK İSTASYONU. Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak HK33 PİYADE TÜFEĞİ MEKANİK NİŞANCILIK İSTASYONU Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak 1 İNCİ İSTASYON TÜFEĞİN PARÇALARI VE SÖKÜLÜP TAKILMASI TEK TARAFLI 1 İNCİ İSTASYON TÜFEĞİN PARÇALARI VE SÖKÜLÜP

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 27 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29249 Millî Savunma Bakanlığından: TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r BUNSEN BEKSTANDI BUNSEN BEK HORTUMU ^ 3 \

laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r BUNSEN BEKSTANDI BUNSEN BEK HORTUMU ^ 3 \ 2016 BUNSEN BEKLERİ 680 laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r c in s g a z ile k u lla n ıla b ilir le r ^ 3 \ T ( p r e m iu m y ü k s e k ıs ı prinçten üretililir. Toplam uzunluğu 90 mm olduğundan

Detaylı

MODEL P3000 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

MODEL P3000 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU MODEL P3000 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Stoeger Silah Sanayi A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 27 34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE www.stoeger.com.tr İÇİNDEKİLER: 1. Giriş 2. Emniyet

Detaylı

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI

DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI Cam plakadan kesilmiş şekilleri çekartıp almak deneyim ve dikkat gerektirir. -Kesici disk esas faktördür ve cam kalınlığına uygun olarak seçilmelidir. -Kesici

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

MODEL P3500 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

MODEL P3500 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU MODEL P3500 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Stoeger Silah Sanayi A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 27 34775 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE www.stoeger.com.tr İÇİNDEKİLER: 1. Giriş 2. Emniyet

Detaylı

PARÇALARI ORİJİNAL CUMMINS BİR FARK VAR. Daha Yaygın & Daha İyi Parçalar.

PARÇALARI ORİJİNAL CUMMINS BİR FARK VAR. Daha Yaygın & Daha İyi Parçalar. Her Parça Aynı Değildir. Daha Yaygın & Daha İyi Parçalar. Her An Yanınızda Daha İyi Bir Garanti. Genellikle fark yaratan şeyler gözle görülmez. Motor bileşenlerinin spesifikasyonlara uyması gerekir ve

Detaylı

ST10 YARI OTOMATİK TABANCA

ST10 YARI OTOMATİK TABANCA BU KILAVUZ AŞAĞIDAKİ MODELİ KAPSAR. ST10 (9x19 mm) ST10 YARI OTOMATİK TABANCA KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU &YEDEK PARÇA LİSTESİ MODEL ST10 ALT MODEL 9x19 mm Yarı Otomatik Tabanca UYARI SARSILMAZ ürünlerinin

Detaylı

BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER

BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER BASAMAK PATLATMALARINDA NONELDET ELEKTRİKSİZ KAPSÜLLER 1- GENEL TANIM Noneldet kapsüller düşük enerji iletim hattı olan bir elektriksiz ateşleme sistemidir. Nonel tüpleri özel seçilmiş plastikten üretilmektedir.

Detaylı

Gömme kapılar ve alüminyum profiller için menteşeler (Bölüm 4B)

Gömme kapılar ve alüminyum profiller için menteşeler (Bölüm 4B) 2 Mekanizmalar Çıkıntılı kapılar için menteşeler (Bölüm 4A) 4A-120 4A-121 4A-130 4A-135 4A-136 4A-137 4A-138 4a-140 4A-150 4A-160 4A-170 4A-190 4A-210 4A-215 4A-220 120 135 /180 120 120 /135 125 115 180

Detaylı

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI KESİCİLER Çalışma alanında gerçekleştirilecek operasyonlarda karşılaşılan metal, ahşap ve beton yapı eleman engellerinin kesilerek ortadan kaldırılması için kullanılan malzemelerdir. Kullanım amacına göre

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU

YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ KULLANMA KILAVUZU ARMSAN@ARMSAN.COM TEKNİK VERİ VE ÖZELLİKLERİ Kalibre :12, 20 ve 28 kalibre Sistem : Gazlı Yarı Otomatik Namlu Boyu: 61-66-71-76 cm (12 ve 20 kalibre için) 61,66,71

Detaylı

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR)

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DEĞİŞTİRİLEBİLİR KARTUŞ VE FİLTRELİ Aralık 2016 Ürün Kodu 341915 342015 342115 342215 341920 342020 342120 342220 341925 342025 342125 342225 Bağlantı Ölçüsü Ürün

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR 8 DİŞ AÇMA 8.1 Kılavuz İle Diş Açma Deliklere diş açmada kullanılan yüksek hız çeliğinden yapılmış, üzerinde kesici dişleri bulunan aletlere Kılavuz denir. Metrik ve whitworth olarak yapılmışlardır. Şekil

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KURUMLARARASI GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YURTDIŞI KONTENJANI İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT SEKTÖR NOTU

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT SEKTÖR NOTU SAVUNMA SANAYİİ İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT SEKTÖR NOTU 1. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU 1.1. DÜNYA SAVUNMA SANAYİİ İÇİN SİLAH VE MÜHİMMAT İHRACATI Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre 2007

Detaylı

TY101 CALIPSO PLUS Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu

TY101 CALIPSO PLUS Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu TY101 CALIPSO PLUS Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Page 1-3 Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı