AKYURT BELEDİYESİ KABAHATLER TALİMATNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKYURT BELEDİYESİ KABAHATLER TALİMATNAMESİ"

Transkript

1 AKYURT BELEDİYESİ KABAHATLER TALİMATNAMESİ AMAÇ: MADDE : 1-) Bu talimatname 5393, 5216 sayılı Kanun ve diğer Kanunların belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek ve 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu ve Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yönetmeliğinin yapılmasını men veya emrettiği fiillerin nev ilerini göstermek ve ceza miktarlarını tayin etmek amacıyla yapılmıştır. KAPSAM: MADDE : 2-) Bu talimatname Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği ve diğer yetkili organlarca alınan karar, tembih ve yasakların karşılığında uygulanabilecek hükümler ile Akyurt Belediyesi sınır ve mücavir alanlarında, 5393 ve 5216 sayılı kanunla bu alanlar içindeki işyerlerini, herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri ve tüm kent halkını kapsar. İDARİ YAPTIRIM CEZASI VE UYGULAMASI: MADDE :3-) 1608 Sayılı Belediye Ceza Kanunun 1 inci maddesi (Değişik: 08/02/ /66.mad) gereğince, bu talimatnameye aykırı harekette bulunanlar Belediye Zabıta görevlilerince tutanak tanzim edilir. Belediye Encümence Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. KABAHAT FİİLLER: MADDE: 4-) SAAT DAN SABAH SAAT E KADAR KENTTEKİ ANA CADDE, BULVAR, MEYDAN,SOKAK VE BİNALARDA; a) Yüksek sesle bağırıp, çağıranlara, b) Her ne şekilde olursa olsun gürültü yapanlara, c) Çevreyi rahatsız edecek müzik aleti çalanlara, d) İşyerinde gürültü çıkararak, halkın esenlik ve dinlenmesini engelleyenlere, e) Yapı alanlarında gece çalışmak, İş Yasasına uymak ve belediyeden izin almak koşulu ile mümkün olduğundan, buna aykırı hareket edenlere f) Yapı alanlarında müsaadeli de olsa hafriyat maksadı ile dozer, kepçe vs. gibi makinaları çalıştıranlara, MADDE : 5-) MÜZİK ALETİ SATILAN YERLERLE, DÜKKAN ÖNLERİNDE VE TİYATRO, GAZİNO VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİNDE; a) Hoparlörleri çevrede gürültü kirliliği yaratacak şekilde açanlara, b) Araçlar üzerine hoparlör koyarak satış, reklam vs. neşriyat yapanlara, c) Bağırarak satış yapan, çeşitli ses ve hareketlerle müşteri celbedenlere, d) Elektrik üretimi maksadıyla (Ruhsatlıda olsa gürültü ile çevre halkını rahatsız edecek şekilde jeneratör çalıştıranlara) e) MADDE : 6-) İŞYERLERİNİ BELEDİYE ENCÜMENİNCE TESPİT EDİLEN; a) Çalışma başlangıç saatinden önce açanlara, b) Kapama saatinde kapatmayarak çalışanlara,

2 MADDE :7-) İŞYERİNE AİT a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatını, b) İşyeri açma izin belgesini, c) Hafta Tatili ruhsatını, d) Mecburi unvan levhasını ve vergi levhasını, e) Uygulanan fiyat tarifesini, f) Kullanılan elektrik motorlarına (Kalorifer kazan dairelerinde devir-daim motorları dahil) ait ruhsatları görünür yere asmayanlara, g) Masa fiyat tarifesi bulunmayanlara, MADDE : 8-) İŞYERİNDE; a) Ruhsat harici faaliyette bulunanlara, b) Sağlık cüzdansız personel çalıştıranlara, (kişi başına) c) Sağlık cüzdanlarını vize ettirmeyenlere, (kişi başına), d) İş gömleği giymeyenlere, (kişi başına) e) Ecza dolabı ve içindeki gerekli malzemeleri bulundurmayanlara, f) Ağzı kapaklı çöp bidonu bulundurmayanlara, g) Yangın söndürme cihazı bulundurmayanlara, h) Yangın söndürme cihazının periyodik kontrolünü yaptırmayanlara, i) Mecburi unvan levhası dışında izinsiz tabela vb. tanıtım elemanı bulunduranlara, j) Umumi temizliğe ve intizama uymayanlara, k) İşyerinde bulunan emtiayı müşteriye vermeyerek satıştan imtina edenlere, l) Açıkta satılan gıda maddelerinin üzerini örtmeyenlere, m) Parmak veya kaşıkla alınmak üzere açıkta tuz, biber vb. bulunduranlara, n) Çatlak, kırık, fincan, bardak, tabak vb. bulunduranlara, o) Pastane, lokanta, büfe, çay bahçesi, kantin vs. gibi işyerlerinde açık meşrubat satanlara, (Ayran, meyve suyu, limonata vb.) p) Sicil tutulmak üzere istenilen gerekli bilgileri bölge karakoluna vermeyenlere, j) Meyve ve Sebze satış yerlerinde hal çıkışlı fatura ibraz etmeyenlere, k) Gıda maddeleri satış yerinde hayvan besleyenlere, MADDE : 9-) Emniyetçe izin verilen içkili yerler dışında kalan büfe, bakkal, çay bahçesi, vb. yerlerde veya önlerinde içki içilmesine izin verenlere. MADDE : 10-) İŞHANI, PASAJ, KAPALI ÇARŞI, APARTMAN ALTI VB. YERLERDE; a) Dükkan önünü işgal edenlere, b) Genel ve yangın çıkış kapı veya merdivenlerine, asansörlere herhangi bir madde depolayarak işgal edenlere, c) Yağışlardan dolayı dükkan önlerinde biriken kar ve yağmur sularını temizlemeyenlere, d) Çatı ve balkon sularını kanalizasyonlara bağlatmayarak açığa akıtanlara, e) Bacalarından siyah ve kirli duman çıkaranlara, MADDE : 11-) APARTMAN, PASAJ, İŞHANI VB. GİBİ UMUMUN GİRİP ÇIKTIĞI YERLERDE; a) Otomatları, b) Asansörleri, c) Jeneratörleri, d) Yangın çıkış kapı ve merdivenlerini sürekli kullanabilecek ve çalışır vaziyette bulundurmayanlara,

3 MADDE : 12-) ANAYOL, BULVAR, CADDE, MEYDAN VE SOKAKLARI; a) İşgal edenlere, b) Kirletenlere, tükürenlere, herhangi bir şey atanlara, c) Araç ve halı, kilim yıkayanlara veya çırpanlara, d) Kanal ve fosseptik sularını açığa akıtanlara, e) Halkın sağlığına zararlı, kirli, asitli, boyalı vb. suları şehir şebekesine bağlı kanalizasyonlara tasfiye tesislerinde izale etmeden bağlayanlara, f) Kullanılmış asitli, yağlı vb. suları ağaç bitki köklerine dökenlere, g) Kirli sular ve lağım suları ile sebze, meyve sulayanlara, ğ) Odun kömür kıranlara, h) İzin verilenler dışında afiş, pankart vb. asanlara, ı) Buralardaki tesislere kağıt afiş, ilan vs. yapıştıranlara, i) Ana cadde, cadde ve bulvarlara paralel olan binaların ön cephelerine,cadde ve bulvarlardan görülecek şekilde çamaşır, çuval vs. asanlara, estetik güzelliği bozanlara, j) Bina ve işyerlerine ait çöpleri gelişigüzel ya da sızıntı yapacak şekilde dış ortama atanlara, (Gübre, cüruf vb. atık atanlara) k) Çöplerini belirlenen saatler dışında atanlara, l) Yeşil alanlara çöp dökenlere, m) Her ne amaçla olursa olsun çöplerini dağıtan, karıştıran ve bunlardan atık toplayanlara, n) Mangal, çöp, süprüntü vs. yakarak çevreyi kirletenlere, o) Bu alanlardaki bordür taşlarını, kanalları, bunlara ait baca ve ızgaraların kapaklarını kıran ve yerinden çıkaranlara, ö) Bu alanlardan demir tekerlekli araba, tornet vs. ile geçenlere, p) Yollarda, kaldırımlarda vb. büyük yükleri keskin, sivri uçlu veya etrafı boyayacak maddeleri taşıyanlara, r) Tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya taşıyanlara, s) Belediyeye ait tesis ve binaların önündeki yol ve tratuvarlara araçlarını park edenlere, ş) Belediyece çalışma yapılan yerlere araçlarını park ederek çalışmaya engel olanlara t) İzne bağlı olan (İşyerleri) tente ve siperleri izinsiz, kirli, eski ve yırtık olarak asanlara, u) At arabası ile geçenlere, ü) Bahçelerine kümes, kulübe ve baraka yapanlara, v) Bahçesinde, evinin altında ya da civarında küçük yada büyük baş hayvan besleyenlere, y) Hayvan oynatan, dövüştüren ve teşhir edenlere, MADDE : 13-) KAMU HİZMETİ İÇİN YAPILMIŞ TESİSLERLE, ANA CADDE, CADDE, MEYDAN, BULVAR VE SOKAKLARDAKİ; a) Lambalar ve yol, yön cadde ve sokak levhalarına, bina numaralarına, b) Trafik işaret ve levhalarına, c) Yangın musluğu işaretlerine, d) Anıtlara, abidelere, umumi çeşme ve havuzlara, e) Parklara, bahçelere ve buralardaki ağaçlara, çiçeklere, oturma yerlerine vs. zarar verenlere, f) Bunların yerlerini değiştirenlere, g) İçki içenlere, h) Havuzlara girenlere, ı) Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda halı, kilim, yün vs. yıkayanlara, i) Kerpiç kesenlere inşaatta kullananlara, j) Buralardan yaş veya kuru çalı, odun toplayanlara, MADDE : 14-) UMUMİ TUVALET İŞLETİCİLERİNDEN; a) Temizlik ve hijyenik kurallara riayet etmeyenlere, b) Sabun, kolonya, kağıt ürünleri vb. bulundurmayanlara, c) Belirlenen fiyat dışında ücret talep edenlere,

4 MADDE : 15-) İMAR İZNİ DIŞINDA; a) Yapılarda değişiklik yapanlara, b) Oturulan binaların cephe ve görünür kısımlarını onarmayan veya boyatmayanlara, c) Belediyelerce belirlenen renge boyatmayanlara, MADDE : 16-) YIKILACAK BİNALAR VE YENİ İNŞAATLARDA; a) İnşaatın tüm cephesini tahta perde ile kapatmayanlara, b) Koruyucu güvenlik önlemi almayanlara, c) İnşaatla ilgili bilgileri içeren tanıtım tabelası olmayanlara, ç) İnşaat alanına giriş çıkış yaparken kaldırım ve yolları tahrip eden araçlara, toprak ve çamur taşıyanlara, d) Bu gibi yerlerde kurulacak iskele, tahta perde yapılacak hafriyat ve her türlü yapı tertibatı ile gelip geçenlere, yollara, araçlara vb. zarar verenlere, e) Kum, kireç gibi şeyleri doğrudan yapı alanına dökmeyip, dışarıya veya yol üzerine dökenlere, f) İzinsiz işgal edenlere, işgal süresi sonunda kaldırmayanlara, g) Yanan yapıların enkazını kaldırmayan, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermeyenlere, ğ) Kaçak kazı yapanlara, h) Mikser araçlarından yollara beton dökerek seyir edenlere, ı) Mikser araçları içinde kalan betonu çevreye boşaltanlara, i) Tehlikeli hallerde (Yıkıntı, çöküntü, çukur vb.) mahzuru gidermeyenler ve ikaz edecek bir işaret bulundurmayanlara (Yapı sahipleri veya içinde oturanlara) j) Yapıların yüzünde veya herkesin girip çıkabileceği yerlerin içleri veya dışlarında boya yapılması halinde kuruyuncaya kadar göze çarpıcı uyarı önlemi almayanlara, k) Yollarda meydanlarda vb. yerlerde Belediyenin izni dışında satış için veya başka maksatla baraka yapanlara, l) Kullanılmasında mahsur görülen bina ve benzerlerini gerekli tamir yapılmadan mesken olarak kullananlara, MADDE : 17-) HAFRİYAT, CÜRUF, KÖMÜR NAKLİ YAPANLARDAN; a) İzinsiz olarak hafriyat ve döküm yapan inşaat sahibi ve araz sürücülerine, b) Döküm için izin verilen alan dışında döküm yapan inşaat sahibi ve araç sürücülerine, (İzinsiz döküm yaptıkları alanı temizlemeyenlerden Belediyece yapılan masraf ayrıca fazlası ile tahsil edilir.) c) Taşınan malzemenin üzerini çadır, branda vs. ile örtmeyenlere, d) İnşaat alanından çıkan araçların lastiklerini temizlemeyenlere, kullandıkları güzergahı kirletenlere, MADDE :18-) Bahçe ve arsalarda bulunan ve cadde, sokaklara doğru uzanan ağaç dallarını budamayanlara, MADDE :19-) Şehir içerisinde gelip geçici yeşil alan olarak düzenlenmeyen boş arsaların cephelerini belirlenen koşullarda paravana sistemi ile kapatmayanlara, MADDE : 20-) ELEKTRİK NAKLEDEN TELLERE; a) Çapraz olarak üzerinden radyo, TV anteni geçirenlere, b) Elektrik direklerine anten takanlara, c) Cadde ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekenlere, d) Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı maddeleri açıkta taşıyanlara, MADDE : 21-) Bina garajını ikametgah, dükkan, depo olarak kullandıranlara, MADDE : 22-) Her ne şekilde olursa olsun seyyar satıcılık yapanlara, MADDE : 23-) Her ne şekilde olursa olsun dilencilik yapan ve yaptıranlara,

5 MADDE : 24-) GÖREVLİ MEMURA; a) İstenilen belgeleri ibraz etmeyenlere, b) Mukavemet edenlere, c) Görevi engelleyenlere, d) Gerçek dışı mesnetsiz şikayette bulunanlara, (kamu kuruluşu, birim ya da kişilere) MADDE : 25-) BELEDİYECE TAHSİS EDİLEN VEYA KİRAYA VERİLEN YERLERDE; a) İzinsiz değişiklik yapanlara, b) Kullanım alanı dışına çıkanlara, c) Kiralama şart ve şekillerine uymayanlara, d) Ön, arka ve yan cepheleri işgal edenlere, MADDE : 26-) ARAÇ TAMİR VE SÖKME YERLERİNDE ; a) Giriş ve çıkış yollarını, yol ve trafik emniyetini aksatacak şekilde kullananlara, b) İşgal edenlere, MADDE : 27-) LİKİT PETRO GAZIN; a) Norm ve ölçülerini tüp üzerinde belirmeyenlere, b) Belirlenen adetten fazla tüp bulunduranlara, c) İkiden fazla sanayi tüpü bulunduranlara, d) Tüpten tüpe dolum yapanlara, (aktarma) e) Satılan tüpü ev yada işyerine taşımayanlara, f) Yetkili personel tarafından cihazlara bağlatmayanlara, g) Kontrol için kibrit, çakmak vs. kullananlara, h) Meskun mahal içindeki alanlara LPG yüklü aracını park ederek terk edenlere, MADDE : 28-) USULÜNE UYGUN OLMAYAN VE BELİRLENEN KAP DIŞINDA; a) Memba suyu taşıyan ve satanlara, b) Kaynağı belli olmayan suyu satanlara, c) Araç üzerinde bulunması gereken levhaları olmayanlara, d) İstenildiğinde suyun membaına ait belgeleri ibraz etmeyenlere, e) İstenilen kat a çıkartmayanlara yada artı ücret talep edenlere, f) Kapaksız, mühürsüz satanlara, kapakları arızalı olanlara, MADDE : 29-) Yazılı ve basılı kağıttan yapılmış kese kağıdı, paketleme kağıdı vb. kullananlara, MADDE : 30-) TARTI ALETLERİNDE; a) Tartıyı etkileyecek kalınlıkta ve kabalıkta kağıt kullananlara, b) Belirli süreler içinde muayene ettirmeyenlere, c) Hileli, bozuk ölçü ve tartı aleti ile noksan gramajlı ağırlık birimi kullananlara, d) El terazisi, yaylı, kancalı terazi kullananlara, e) Kg. Dışında herhangi bir araçla tartım yapanlara, f) İstenilen gramajdan tartım yapmayanlara,

6 MADDE : 31-) ŞEHİR İÇERİSİNDE; a) Mezbahaneler dışında hayvan kesenlere, b) İzinsiz olarak sürü halinde hayvan geçirenlere, c) Başıboş hayvan dolaştıranlara, d) Numaralı ve aşı karneli olsa dahi hayvanlarını dolaştırırken çevreyi rahatsız edenlere, e) Kedi, köpek gibi hayvan ölülerini ve pisliğini açığa atanlara, f) Hayvan oynatan, dövüştüren veya teşhir (açıkta) edenlere, eziyet edenlere, yük taşıyanlara, g) Vilayet Hayvan Sağlık Komisyonu tarafından alınan kararlara muhalif hareket edenlere, h) Canlı ağırlığı 16 Kg. dan aşağı kuzu kesen ve satanlara, i) Canlı hayvan sevkinde kullanılan taşıma aracında et taşıyanlara, j) İki saatlik süreyi aşan taşımalarda (et vb.) soğutmalı araç kullanmayanlara, k) Otobüs, minibüs, şehirler arası otobüs içerisinde kümes ve süs hayvanı taşıyanlara, l) Şehir içinde hangi nedenle olursa olsun ses çıkaran yada çıkarmayan tüfeklerle veya sapan vb. aletlerle veya elle taş vs. atarak avlananlara, MADDE : 32-) SATIŞA ARZ EDİLEN EKMEK VE SİMİTLERDEN; a) Noksan gramajla satış yapanlara, b) Üreten firmanın unvanını belirten işaretli olmayanları satışa arz edenlere,(üretenlere 4077 sayılı yasaya göre işlem yapılacaktır.) c) Açıkta ve ve sandık, küfe, çuval gibi kaplar içinde nakledenlere, d) Koyulaştırıcı madde sürenlere (yanık şeker vb.) e) Belirlenen fiyatın üzerinde ücret talep edenlere MADDE : 33-) MEZARLIKLAR; a) Mezarlık olarak tayin edilen yerler dışına cenazesini gömenlere, b) Defin ruhsatını almadan cenazesini defnedenlere, c) Ruhsatsız olarak mezar üst tezyinatı ve lahit yapanlara, d) Hastaneler ve belediyeler tarafından yaptırılan cenaze yıkama yerleri dışında cenaze yıkayanlara, e) Dini ve vicdani duyguları sömürü amacıyla davranarak ücret karşılığı sahte hocalık yapanlara, f) İzinsiz olarak mezar açanlara, cenaze yıkayanlara, nakledenlere, ULAŞIM ARAÇLARI MADDE : 34-) MİNİBÜS, OTOBÜS, ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ GİBİ TOPLU TAŞIM ARAÇLARINA; a) Kirli, fena kokulu kıyafet ile yolcu bindirenler ve araç içerisinde düzen bozacak şekilde harekette bulunanlar.(araç şoförleri ve muavinler için ). b) Fena kokulu, ucu sivri vb. tehlike arz eden, akıntı, sızıntı yapan, öteberiyi aracına alan ve taşıyanlara.(araç şoförleri ve muavinler için ). MADDE : 35-) RUHSATSIZ (KAÇAK) OLARAK; a) Minibüs, otobüs, servis aracı, taksi gibi araçlar ile ticari faaliyette bulunanlara, b) Otobüslerde,şehir içerisinde toplu taşıma yapan araçlarda ve her türlü servis araçlarında uygunluk belgesi almayanlar ile ticari araç çalışma evrakı olmayanlar. MADDE :36-)YOLCU TERMİNALİ, GAR, TAKSİ DURAKLARI VE SERBEST ÇALIŞAN TAKSİLERDEN; a) Kısa mesafeye yolcu almayanlara, b) Aynı yöne çift yolcu alarak, ayrı, ayrı ücret talep edenlere, c) Birden fazla yolcu alarak taksi- dolmuş yapanlara, d) Müşteriye kaba muamele yapanlara, hakaret edenlere,(minibüs, özel halk otobüsleri dahil) e) Taksimetre açmayanlara, f) Taksimetre dışı ücret talep edenlere, g) Saatleri dışında zamlı tarife üzerinden ücret talep edenlere, (minibüsler dahil) h) Hiçbir mazereti olmaksızın yolcu almaktan imtina edenlere, (Minibüs, halk otobüsleri dahil)

7 ı) Dikkatsiz araç kullanarak veya kasıtlı olarak yayaların üzerine kirli, çamurlu vb. su sıçratanlara, (Tüm araçlar) MADDE : 37-) KENT İÇERİSİNDE TOPLU TAŞIMACILIK YAPAN MİNİBÜS, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ VE SERVİS ARAÇLARINDA; a) Sigara içenlere, b) Orijinallerinin dışında aksesuar takanlara, c) Yırtık, kirli döşeme ile faaliyette bulunanlara, d) Gereksiz klakson çalan, havalı klakson bulunduranlara, e) Susturucu olmayan yada orijinalini kasıtlı olarak değiştiren, patlak ve arızalı susturucu ile gürültülü ve tehlikeli araç kullananlara, f) Çalıştığı hattı belirten hat yazısı, protokol numarası, yan ve ön yazıları olmayanlara, g) Belirlenen rengin dışında araçlarını boyatanlara, h) Belirlenen hat dışına çıkanlara, ı) Fazla yolcu alanlara, i) EGO ve minibüs duraklarının haricinde yolcu indirip, bindirenlere j) Ara duraklarda bekleme yapanlara, k) Belediyeye ait duyurular dışında, reklam, duyuru resim,poster vb. asanlara, l) Servise geç çıkan ve erken ayrılanlara, m) Araçta hasar yada bakım yapılması halinde yazılı olarak, mazeret bildirmeyenlere, n) Protokol gereğince son durağa kadar (hattında) gitmeyip dönüş yapanlara, ö) Yolcusunu bir başka minibüse aktaranlara, o) Müşteriye kaba davranan, araçtan indiren yada bindirmeyenlere, r) Belirli saatlerin dışında ilk ve son durakta fazla bekleme yapanlara, s) Kılık, kıyafeti bozuk olanlara, ş) Ücret tarifesini, ilgili şikayet mercilerinin telefon numaralarını, belirtilen levhayı asmayanlara, t) Şoför tanıtım kartı, sertifika vb. ibraz etmeyenlere, u) Müddetleri içerisinde ruhsat harcı, otopark parasını yatırmayanlara, ü) Bilet vermeyenlere, v) Özel toplu taşım aracı ve halk otobüslerinde muavin bulundurmayanlara, y) Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, hava şartlarına göre zincir, çekme halatı bulundurmayanlara, z) Karlı ve buzlu havalarda zincir takmayanlara, MADDE : 38-) ÖZEL SERVİS ARAÇLARINDA; a) İzinsiz, kaçak olarak çalışanlara, b) Belirlenen güzergah dışında çalışanlara, c) Meslek odalarınca belirlenen taşıma fiyatlarına uymayanlara, MADDE : 39-) Kamyon, kamyonet, taksi bagajı, otobüs ve dolmuşlarda vb. sakatat, kesilmiş et, balık vb. nakledenlere, MADDE : 40-) Belediyece tespit edilen yer ve alanlar dışında, ruhsatlandırılmamış yerlerde oto alım satımı yapanlara, MADDE : 41-) Bu talimatname yayınlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE : 42-) Bu talimatnameyi Akyurt ilçe Belediye Başkanı yürütür. BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANI KATİP ÜYE KATİP ÜYE Gültekin AYANTAŞ Veysel FIRAT Oktay BAĞCI

8

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

2014 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

2014 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 2014 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE NO SUÇUN ÇEŞİDİ 2013 YENİDEN DEĞERLENDİRM E ORANI 7,8 2014 YENİDEN DEĞERLENDİRM E ORANI 3.93 MADDE.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını görünür bir

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı