İl protokolü yetimlerin gönlünü aldı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İl protokolü yetimlerin gönlünü aldı"

Transkript

1 Milletvekili Şalvar giyip üreticileri ziyaret etti Şahsiyeti birçok faktör belirliyor Silahlı kavga: 1 ölü da ayrılmak üzere olduğu eşinin ailesi ile tartışan bir kişi eşinin erkek kardeşi tarafından silahla ile vurularak hayatını yitirdi. Haberi Sayfa >> 12 DE CHP Milletvekili Burcu Köksal, şalvarını giyip yağışlardan dolayı mahsulleri zarar gören patates üreticilerini ziyaret etti. Haberi Sayfa >> 3 DE Köksal kiraz üreticilerini dinledi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burcu Köksal aşırı yağışlar ve doludan zarar gören kiraz üreticilerini ziyaret etti. Haberi Sayfa >> 3 DE Şahsiyette en önemli yeri toplumsal ve ahlaki özelliklerin alacağını belirten AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, şahsiyetin oluşumunda genetik faktörler kadar çevre başta olmak üzere pekçok faktörün rol aldığını belirtti. Haberi Sayfa >> 2 DE 50. YIL İl protokolü yetimlerin gönlünü aldı GÜNLÜK TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 4 Temmuz 2015 Cumartesi Kurucularý: Ýbrahim ve Þükrü Küçükkurt Kuruluþ Tarihi: 30 Aðustos 1965 Yýl: 50 Sayý: Fiyatý: 30 Krþ Valisi Hakan Yusuf Güner, ı Burhanettin Belediye Başkan Milletvekili r hisa Çoban, AK Parti Afyonkara sitesi Rektörü ver Üni e Remziye Sıvacı, Afyon Kocatep r daki hisa ara onk Prof. Dr. Mustafa Solak, Afy i geld ya ara yetim çocuklarla bir AKÜ'de Rektör Ya r d ı m c ı l a r ı b e l l i o l d u Afyon Üniversitesi'nde 3 Rektör Yardımcısı nın ataması yapıldı P r o f. D r. M. Hi lm i U ça n Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yard[m Vakf[ işbirliğiyle yetim çocuklar sevindirildi. Belediye Sosyal Tesisleri nde düzenlenen iftar yemeğine Valisi Hakan Yusuf Güner, Belediye Başkan[ Burhanettin Çoban, AK Parti Milletvekili Remziye S[vac[, Afyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Belediye Meclis Üyesi Osman Çak[c[, AK Parti İl Başkan Yard[mc[s[ Hüseyin Tutumlu kat[ld[. Haberi Sayfa >> 6 DA Şehit yakınları ve gaziler Diyarbakır'a gidiyor Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, bugün Diyarbakır'daki şehit yakınları ve gazilerle iftara katılacaklarını söyledi P r o f. D r. M e hm et Ka r a k aş Ana dolu'da ü retenin y anında o lm ak istiyoruz Şekerbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "Üreten Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında da düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Ertürk, "Şekerbank'ın Anadolu Bankacılığı projesi kapsamında Anadolu'da üretenin yanında olmak istiyoruz" dedi. Haberi Sayfa >> 5 DE En güzel teşvik Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkan[ İsmail Kumartaşl[, "Alternatif Politikalar Merkezi Başkan[ Mahmat Koçak'[n öncülüğünde geçen y[l Gönül Köprüleri Projesi dahilinde Ş[rnak, Mardin, Van, Bitlis'teki Şehit ve Gazi Dernekleri ile görüşerek onlara lokum ve bayrağ[m[z[ takdim etmiştik. Geçen y[l Ramazan'dan önce Ramazan Bayram['n[n ikinci günü Diyarbak[r'a gitmiştik. HDP'nin baraj[ geçmesinden sonra Diyarbak[r'daki şehit ve gazi ailelerinin geri plana düştüğünü gördük. O annelerimizi tekrar gündeme getirmek için 10 kişilik şehit yak[n[ ve gazi heyeti ile Diyarbak[r'a gidiyoruz. Orada iftar yapacağ[z" dedi. ( Haber Merkezi) Resmi Gazete'de yay[mlanan 2015/7 say[l[ karar ile Cumhurbaşkan[ Recep Tayyip Erdoğan taraf[ndan Afyon Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü'ne 2'nci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Solak [n göreve başlamas[n[n ard[ndan yönetim kadrosunda yeni atamalar yap[ld[. >> 6 DA Anadolu İmam-Hatip Lisesi, başarılı öğrencilerini Umre ziyareti ile ödüllendirecek. Okul Müdürü İbrahim Durgut, okulun 50 yıllık tecrübesiyle öğrencilere eğitim verdiğini belirtti Haberi >> 12 DE PTT özelleştirme için hazkrlankyor Haberi Sayfa >> 12 DE Merhum CumhurbaşkanK için tarihi camide mevlit Haberi Sayfa >> 5 DE AKÜ hastanesi diyaliz sertifikası aldı Afyon Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi Sağlık çalışanları diyaliz eğitimi verebilecekler. Haberi Sayfa >> 7 DE Halkımızla Başbaşa GÜNEBAKAN Mu r a t AR I S OY AsKl imtihan sokakta Sayfa 5 DE M uh a r r e m G Ü N AY TÖRE - KANUN VE ADALET-2 Sayfa 2 DE Prof. D r. İ s a S ağ b a ş P r o f. D r. Ke na n Ça ğa n İsmet YKlmaz bütün partilerin Meclis BaşkanK dkr AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Meclis Başkanı bütün partilerin meclis başkanıdır dedi. >> 3 DE Bolvadin TSO dan çağrk: Hükümet bir an önce kurulsun Haberi Sayfa >> 3 DE R a m a za n ŞA KAL A R I Mehme Ünal Taşpınar Yüz seksendörttü okul numarası Yazdıkları hep şiirlerin hası Şiiri siler gönüldeki yası Mübarek Ramazan'da...

2 4 Temmuz 2015 Cumartesi 2 Şahsiyeti bir çok faktör belirliyor Şahsiyette en önemli yeri toplumsal ve ahlaki özelliklerin alacağını belirten AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, şahsiyetin oluşumunda genetik faktörler kadar, çevre başta olmak üzere pek çok faktörün rol aldığını belirtti Belediyesi, AKÜ İslami İlimler Fakültesi ve Ensar Vakf Şubesi işbirliği ile düzenlenen Ramazan'da İkindi Sohbetlerinin 15. konuğu AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak oldu. Solak, "İnsanda Şahsiyetin Gelişimiyle İlgili Faktörler ve Kal tsal Karakterler" başl ğ nda konuştu. Program n sunumunu Prof. Dr. Mustafa Güler gerçekleştirdi. Program Muhammed Emin Çankaya'n n Kur'an- Kerim tilaveti ile başlad. İSTEK VE İHTİYAÇLAR DAVRANIŞLARI BELİRLER Afyon Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak oldu. Solak, insan şahsiyetinde yer alan özelliklerden nefis, mizaç, huy, f trat, ak l ve irade konular nda, insan genetik yap s ve karakterlerin oluşumunu anlatt. İnsan n temiz bir f trat üzere doğduğunu söyleyen AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, insan n içindeki duygu, istek ve ihtiyaçlar n davran şlar n belirlediğini söyledi. Solak; "Her bireyin özellikleri, istekleri, davran şlar, karakter ve kişiliği farkl d r. Kur'an da insan n davran şlar na etki eden faktörlerden bahsedilmektedir. Bu faktörlerin baz lar insan n iç dünyas nda vard r. Baz lar ise d ş etkenlerden oluşur. Nefis, irade, ak l, mizaç, huy ve karakter iç etkenler, çevre, aile eğitimi ve sosyal ortam ise d ş etkenlerdir." dedi. ŞAHSİYET İYİ VE KÖTÜYÜ BARINDIRIR Şahsiyetin Arapça bir kelime olduğunu söyleyen AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, soyut bir kavram olan şahsiyetin çok yönlü ve karmaş k olduğunu belirtti. Solak; "Şahsiyet kelimesi Türkçe'de kişilikle eş anlaml olarak kullan l r. Şahsiyet; bireyin doğuştan sahip olduğu genetik yap ile daha sonra çevre ve aile başta olmak üzere pek çok faktörün etkilediği davran şlar n uyumlu bir bütünüdür. Şahsiyet, insan n iyi ve kötü davran şlar n n tümüdür. Mizaç ve karakterle yak ndan ilgilidir. Şahsiyetin gelişmeyle değişen yanlar olduğu gibi belli bir oranda süreklilik taş yan yanlar da vard r. 'Can ç kmadan huy ç kmaz.' ifadesi şahsiyetin bu değişmeyen yönünü anlatmaktad r. Şahsiyetin muhtevas nda İrade, zeka, duygu, heyecan, mizaç, biyolojik yap, soyaçekim, çevre ve sosyal etkenler gibi pek çok özellik yer al r. Bu sebeple aralar nda nüans olsa da karakter, huy, mizaç gibi kavramlar şahsiyetle ilgili olarak kullan lmaktad r. Şahsiyet, her insana göre farkl l k arz eder. Çünkü bir insan diğer insanlardan ay ran özellikler farkl d r. Bu bağlamda şahsiyet, 'Bir kişiyi diğerlerinden ay ran ve onu kendisi yapan özelliklerin meydana getirdiği yap.' olarak da tarif edilmiştir." diye konuştu. Sahibi: Sezer KÜÇÜKKURT TOPLUMSAL VE AHLAKİ ÖZELLİKLER ÖNEMLİ Her insan n Allah' n yaratt ğ ve benzeri bulunmayan tek varl k olduğuna dikkat çeken AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, kişilerin ayn tabiat üzere yarat lmad klar n dile getirdi. Solak; "Her insan n istek ve eğilimleri, fikir ve düşünceleri ayn değildir. Her insan farkl bir karaktere sahiptir. Bu farkl l k bireyin zeka, duygu, heyecan, düşünce ve davran şlar nda kendini gösterir. Bireyin temel özellikleri yan nda her insanda kişiye özel karakterler de vard r. İki insanda ortaklaşa göze çarpan bir nitelik mesela dindarl k, her ikisinde de farkl şekilde ortaya ç kar. Örneğin; yard msever bir dindar, cimri bir dindardan ayr bir kişilik gösterir. Burada iki insanda ortaklaşa göze çarpan Mustafa Güler bir nitelik dindarl k hali ortaklaşa olmas na rağmen iki insanda duygu, düşünce ve aksiyon bak m ndan ayr l klar gösterir. Şahsiyette en önemli yeri toplumsal ve ahlaki özellikler al r. Bir kimsenin sevimli, güvenilir, sab rl, şefkatli, iyi kalpli olmas birer şahsiyet özelliğidir." şeklinde konuştu. ŞAHSİYET ZAMANLA ŞEKİLLENİR Kur'an da şahsiyet kavram n n geçtiğini dile getiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, şahsiyeti ifade eden kavramlar n Kur'an da yer ald ğ n söyledi. Solak; "Olumlu veya olumsuz şahsiyet tiplerinin karakter ve mizaç yap lar, düşünce ve davran ş tarzlar Kur'an' n çeşitli ayetlerinde anlat l rken; Nefis, kalp, karakter, mizaç ve huyun olumlu veya olumsuz etkilerinden ve buna bağl olarak ortaya ç kan olumlu veya olumsuz davran ş biçimlerinden de bahsedilmektedir. İnsan n şahsiyeti; yarat l ş yla beraber getirdiği yetenekleri genetik yap s ve karakter yap s ile anne-baba ve çevreden ald ğ eğitimle şekillenir. İnsan, yarat l ştan gelen f trat ve din duygusu ile nefsine yerleştirilen iyilik ve kötülük duygular yla dünyaya gelir. Birey, yetiştiği aile ve ait olduğu kültür ortam nda yarad l ş nda var olan zaaflar veya ahlakî değerler ile şekillenir. İyi veya kötü bir insan haline gelir. ISSN KURUCULARI: Ýbrahim ve Þükrü KÜÇÜKKURT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Burak AYDIN Muhammed Emin Çankaya Dolay s yla insan n kendi f trat ndan kaynaklanan kişisel faktörler olduğu gibi kendi d ş nda kişiliğine etki eden faktörler de vard r. Bunlar olumlu veya olumsuz etkileyebilir." ifadelerini kulland. NEFİS, VAR OLUŞ HALİ Nefisin insan şahsiyetini olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Mustafa Solak, nefisin kötü duygu ve davran şlar n kaynağ olarak alg land ğ n kaydetti. Solak; "Nefis Kur'ân'da, ruh ve bedenden müteşekkil insan n bütünlüğü, zat, ruhu, şahsiyeti ve kendisi anlamlar na gelmektedir. Nefis insan insan yapan varoluş halidir. Nefis İnsan n tabiat ve özüdür. O ortadan kalk nca, insan n varl k nedeni de ortadan kalkar. Her nefis bir insan demektir. 'Allah n haram k ld ğ nefse cana haks z yere k ymay.' (El- İsrâ 17/33) ayetiyle Her nefis (insan) ölümü tadacakt r.' (El-Enbiya 21/35) ayetleri bu anlamda kullan lmaktad r." ifadelerine yer verdi. HER İKİ EĞİLİMİ ALLAH YERLEŞTİRİR Hz. Peygamber'in (S.A.V) "Nefis, istek ve şehevî duygular kabart r, arzu ve isteklere doymaz." ifadesini hat rlatan Solak şöyle konuştu: "Nefse her iki eğilimi yerleştiren Allah t r. Nefis kavram, insan n hay rşer, itaat-isyan gibi olumlu ve olumsuz bütün eğilimlerini içine almaktad r. Hangi şeyin iyi, hangi şeyin kötü bir davran ş olduğu nefsinde potansiyel olarak mevcuttur. Allah, ona doğuştan iyiyi ve kötüyü temyiz etme yeteneği vermiştir. İnsan n ruh dünyas, duygular, istek ve arzular n içine alan nefis, insan davran şlar n ve kişiliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir." MİZAÇ ŞAHSİYETİN BİR PARÇASI Mizac n insan duygular n n bütünü olarak tan mland ğ n ifade eden AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, mizac n, şahsiyetin duygusal yönünü aç klayan ve şahsiyete etki eden bir kavram olduğunu belirtti. Solak şunlar söyledi: "Mizaç bir kimsenin doğuştan getirdiği fizyolojik özellikleriyle ilgili tutumunu, his ve heyecan yönünü gösteren özelliklerdir. Mizaç, şahsiyetin bir parças d r. Bu sebeple şahsiyet, mizaç ve karakterle yak ndan ilgili olmakla beraber, daha genel bir kavramd r. Mizaç dediğimiz zaman insan n kendine özel heyecan halleri akla gelir. Mesela; insan sakin veya hareketli, neşeli veya öfkeli mizaçta olabilir. Bu da insanlar n davran şlar na doğrudan etki eder. Kur ân - Kerim de bu kavram şâkile kelimesi ile ifade edilmektedir. Bu kelime, tabiat, adet, din, ahlak, niyet, mizaç ve yarat l ş gibi değişik, fakat birbirine yak n manalarla tefsir edilmişse de en kapsaml manas yarat l şt r. Kur an da Herkes yarat l ş ve mizac na göre hareket eder (El-İsrâ 17/84) denmektir." HUY ŞAHSİYETLE SIKI BAĞLANTILI "Birçok müfessir de bu kelimeyi insan n tabiat, bedenin tabiî hali, ruhun cevheri, huy ve mizaç, hidayet ve sap kl k hali olarak tefsir eder. Halk aras nda yayg n olan huy kelimesi de mizac ifade eder." diyen Solak sözlerine şöyle devam etti: "Huyla ilgili birçok ifadeler var. 'Huylu huyundan vazgeçmez.' 'Huy can n alt ndad r.' 'Can ç kmay nca huy ç kmaz.' gibi. Bu ifadeler huyun şahsiyetle s k bağlant s olduğunu ve davran şlar olumlu veya olumsuz yönde etkilediğini gösterir. Huy, fiillerin kendisinden kolayca ç kt ğ nefsi bir melekedir. İffet, şecaat, cömertlik, doğruluk gibi övülmüş, üstün, iyi huylar olduğu gibi korkakl k, sald rganl k, cimrilik, yalanc l k, düzenbazl k gibi kötü ve zemmedilmiş huylar da olabilir." >> Burcu AYDIN'ın haberi Adres : Fakı Paşa Mah. Kurtuluş Cad. Aynıoğlu Cami Sokak No: 3 AFYONKARAHÝSAR Tel : Belgegeçer (Faks) : internet adresi: e-posta: 4 Temmuz 2015 Cumartesi Yýl: 50 - Sayý: Fiyatý: 30 Krþ. Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasý na uymayý taahhüt eder Yayýn türü: Yerel süreli Halkımızla Başbaşa Muharrem GÜNAY TÖRE - KANUN VE ADALET-2 (Dünden Devamı) Türk milletinin dünya görüşünün ve hayat felsefesinin gerçek anlamda anlaşılması için töre'nin bilinmesi ve incelenmesi şarttır. Kut, töre, Kutadgu Bilig ve eski Türk dini üzerinde önemli çalışmalar yapan Said Başer bu konuda şunları söylemektedir: Töre nasıl tesbit edilebilir? Kendimize bu suali sorduğumuz zaman verilecek cevap bellidir: Bütün kaynakların o gözle değerlendirilmesiyle! Fakat bunun için de elimizde nisbilikten uzak, gerçek bir ölçü bulunmalıdır. Zira nelerin töreye gireceği, nelerin töre ile alakası olmadığını tayin edebilmeliyiz ki, kaynakları o ölçüler içerisinde Gerçek yerlerine oturtup, onlardan bir takım hükümler çıkarabilelim. Bizim Kutadgu Bilig üzerinde durmamız bu sebeptendir. Zira Kutadgu Bilig Türklerin İslamiyet e yeni girdikleri zamanlarda yazılmıştı. ( ) Orijinal Türk telakkilerinin kaybolmadığı, bozulmadığı bir coğrafyada- ve bilhassa Türk devlet anlayışını anlatmak bakımından- bu işe en ehil bir kalem tarafından telif edilmişti. Eseri Balasagunlu Yusuf Has Hacib Karahanlılar gibi asli Türk ölçüleriyle kurulmuş bir devlette, en mühim devlet vazifelerinden biri olan "Has Haciplik" makamındayken kaleme almıştı. İslâmi tesirler henüz dil, hayat tarzı ve devlet kuruluşuna temel olan kaidelere tam manasıyla nüfuz etmemişti. Ayrıca eser kadim bir Türk beldesinde, Kaşgar'da yazılmıştı. Eserdeki mevzular tamamen orijinal Türk nizamı dikkate alınarak ve Türk mantalitesiyle işlenmişti. Tabiatiyle artık Kutadgu Bilig şunu mu anlatır, bunu mu, tartışmasının aşıldığı kanaatindeyiz. Merhum hocam Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun Kutadgu Bilig hakkında son zamanlara kadar ileri sürülen görüşlere verdiği cevapların doğruluğu anlaşılmıştır. O'na göre eser : "Türklerin manevi tarafını, siyasi ve idari görüşünü ortaya koymakta... Türk devletinin siyasi- içtimai bünyesini tanımamızı sağlamaktadır. Kutadgu Bilig'in metin ve bu günkü dilimize çevirisini neşreden Reşit Rahmeti Arat merhum, metin kısmının ön sözünde :"Yusuf bu eseriyle insan hayatının manasını tahlil ve onun cemiyet ve dolayısıyla devlet içindeki vazifesini tayin eden bir felsefe, bir hayat felsefesi sistemi oluşturmuştur" demektedir. Gerçi Kutadgu Bilig'deki fikirler Yusuf Has Hacib'in şahsi düşünceleri olamazlar. Çünkü Yusuf Has Hacib, kitabını bütün milleti alakadar eden ve devrin hakanına töre hükümlerini ve eski Türk ananelerini hatırlatan bir üslupla yazmıştır. Bu eser, yalnız zihinde mevcut nazariyatın bir ifadesi değil, Türk topluluğunda tatbik sahası bulan hak, adalet, devlet kavramlarının açıklanmasıdır. Eğer kitapta bir felsefe varsa -ki vardır- bu Türklerin milli hayat felsefesidir. R.R. Arat'a göre Yusuf Has Hacib, "Geçmişteki ideal bir cemiyeti tasvir yoluyla kendi zamanını tenkit ediyor, ıslahı için yol gösteriyordu."(s.başer KBKT:VI-VII) Kutadgu Bilig'deki kahramanlardan Kündogdı adındaki hükümdar "töre" yi temsil etmektedir. Eserden anladığımıza göre, Kündogdı adını veren bir "bilge" (âlim)dir. (beyit 824) Töre güneş gibidir, dünyayı aydınlatır ve ısıtır. Kündogdı adındaki hakan da icraatlarıyla töre gibi olmalı dünyayı aydınlatmalı ve ısıtmalıdır. Bu durum Kutadgu Bilig'de şöyle anlatılmaktadır: Güneşe bak, küçülmez, bütünlüğünü daima muhafaza eder; parlaklığı hep aynı şekilde kuvvetlidir. (b. 825) "Benim tabiatım da (yani törenin tabiatı) ona benzer, doğruluk - adalet ile doludur ve hiç bir vakit eksilmez." (b. 826) "İkincisi- güneş doğar ve bütün dünya aydınlanır; aydınlığını bütün halka eriştirir, kendinden bir şey eksilmez." (b. 827) "Benim de (yani törenin) hükmüm böyledir, ben ortadan kaybolmam; hareketim ve sözüm, bütün halk için aynıdır." (b. 828) "Üçüncüsü, bu güneş doğunca yere sıcaklık gelir; o zaman binlerce renkli çiçekler açılır." (b. 829) "Benim bu kanunum (törem) hangi memlekete erişirse, o memleket baştanbaşa taşlık ve kayalık dahi olsa, hep düzene girer." (b.830) "Güneş doğar, temiz veya kirli demeden, her şeye aydınlık verir; kendisinden bir şey eksilmez." (b. 831) "Benim de (yani törenin) hareketim tıpkı böyledir; herkes benden nasibini alır." (b. 832) "Bir de güneşin burcu sabittir; bu sabit dediğim, temeli sağlam olduğu içindir. " (b. 833) "Güneşin burcu arslandır ve bu burç yerinden kımıldamaz (yani töre sağlamdır, taviz vermez); kımıldamadığı için de evi bozulmaz. (b. 834) "Benim tavır ve hareketime bir bak, benim de parlaklığım (törenin parlaklığı, kıymeti) katiyyen değişmez. (b. 835) Kutadgu Bilig'de töre, hükümdar rolünde ve Kündogdı adıyla karşımıza çıkarken, "kut" vezir rolünde ve Aytoldı adıyla karşımıza çıkmaktadır. Daha önce Yüce Tanrı'nın töreye uygun hareket edenlere "kut" verip, onları hakanlık makamına getirdiğini belirtmiştik. Kutadgu Bilig'de bu durum şu şekilde açıklanır: "Aytoldı dedi (yani kut dedi): Ey Devletli Hükümdar ülkelere hakim ol, iyi adın dünyaya yayılsın. " (b. 836) "Ben de (yani Tanrının bağışladığı kut olarak) bu uzun yolu yürüyüp ve çok zahmet çekip, yorularak sana geldim. " (b. 837) "Bu tabiat ve faziletlerinden dolayı (yani töreye uygun hareket etmenden dolayı), büyük bir arzu ile senin hizmetine geldim." (b. 838) Yani töreye uygun hareket etmenden dolayı beni sana Yüce Tanrı gönderdi. Seni kutladı ve bağış verip hakanlık makamına oturttu denilmektedir. (Son) Dizgi ve Baský: KOCATEPE Gazetesi Baský Tesisleri Adres: Fakı Paşa Mah. Kurtuluş Cad. Aynıoğlu Cami Sokak No: 3 AFYONKARAHÝSAR Tel : Ýmzalý yazýlarda sorumluluk imza sahibine aittir

3 4 Temmuz 2015 Cumartesi 3 İsmet YFlmaz bütün partilerin Meclis BaşkanF dfr AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Meclis Başkanı bütün partilerin meclis başkanıdır dedi Bayan vekil şalvar giyip üreticileri ziyaret etti CHP Milletvekili Burcu Köksal (Kayıkcı) şalvarını giyip yağışlardan dolayı mahsulleri zarar gören patates üreticilerini ziyaret etti Köksal kiraz üreticilerini de dinledi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burcu Köksal aşırı yağışlar ve doludan zarar gören kiraz üreticilerini ziyaret etti. Köksal, oluşan zararın karşılanması için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi Köksal, Türkiye'nin ihraç ettiği kiraz[n yüzde 30'unun üretildiği Sultandağ da üreticileri dinledi. Milletvekili Burcu Köksal, kiraz üreticilerinin yaşad[ğ[ s[k[nt[lar[ gözleri ile görmek istediği için geldiğini söyledi. Kiraz üreticisinin s[k[nt[lar[ bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Köksal, Sultandağ[ kiraz[n[n hak ettiği değere ulaşt[r[lmas[ için elimden gelen gayreti göstereceğim. Dün Şuhut ilçemizde bulunan patates üreticilerini ziyaret ettim. Onlarda yoğun yağan yağmur ve doludan şikâyetçiler. Tarladaki patatesler yağ[şlardan dolay[ mantar hastal[ğ[na yakalanm[ş ve toprağ[n alt[nda çürümüş. Burada da benzer bir s[k[nt[ var, afet fonlar[ çiftçilerimizin s[k[nt[lar[n[ gideriyor. Sultandağ[ kiraz üreticilerinin de zararlar[n[ bu fonlardan ödenmesi için mecliste gerekli olan girişimlerde bulunacağ[m. İsmi tescillenen Sultandağ[ kiraz[m[z kalitesiyle dünyada tektir. Ayr[ca birçok yaz meyvesi yetiştirilen Sultandağ[ ilçemizde önemli çal[şmalarda bulunulmas[, ilçenin ekonomik ve sosyal alanda büyümesine katk[ sağlayacakt[r dedi. CHP Milletvekili Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin, meclis başkan[n[ seçmesinin ard[ndan seçim bölgesi olan da patates üreticilerini ziyaret etti. Köksal (Kay[kc[) Yağ[şlardan dolay[ patateslerde mantar hastal[ğ[ olduğundan dert yanan patates üreticilerinin sorunlar[n[ dinledi. Şalvar[n[ giyip patates tarlalar[nda incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, Bu y[l dolu ve yağmur yağ[şlar[ mevsim normallerinin üstünde oldu. Yağ[şlar halen devam ediyor. Zarar[n[z[n karş[lanmas[ için Meclis te gerekeni yapacağ[m. Isparta da da buna benzer yağ[şlardan dolay[ üreticiler zarar görmüştü. Bu zarar Başbakanl[k Afet Fonu'ndan karş[land[. Ankara ya gider gitmez gerekli olan girişimleri yap[p çiftçimizin zarar[n[n ödenmesini sağ- 8 taşkkn koruma tesisinin sözleşmesi tamam da 8 köyün yararlanacağı taşkın koruma tesislerinin sözleşmeleri imzaladı taşk[n koruma 5 inci Grup ve 7 ncu Grup Taşk[n koruma İnşaat[ n[n sözleşmesi, imzaland[. Bu sözleşmeler çerçevesinde Gelincik Deresi 864 metre Taban[ Beton kaplamal[ taş duvarl[ kanal,3 adet köprü, Emirdağ Davulga Kasabas[ Taşk[n koruma inşaat[ Bölükmeşe Deresi Taban[ Beton kaplamal[ taş duvarl[ kanal, Köyiçi deresi 300 Metre aras[ Taban[ Beton kaplamal[ taş duvarl[ kanal,1 Adet köprü EmirdağAşağ[ Piribeyli Kasabas[ Taşk[n Koruma Ka sa p K öft e Por si yon 10 TL. 200GR 12,5 TL. 25 0GR 10 TL. 200GR 12,5 TL. 250GR 12 TL. 200GR 15 T L G R 12 TL. 200GR 15 T L G R 12 TL. 200GR 15 T L G R Su cu k K öft e P or si y on Kuz u Ş iş Por siy on Kül ba stı Porsi yon Sucuk Porsi yon İnşaat[, İç bağ Deresi 2Km 633 Taban[ Beton kaplamal[ taş duvarl[ kanal,5 Adet köprü. Köy içi Deresi 408 Metre Taban[ Beton kaplamal[ taş duvarl[ kanal,1 Adet köprü ve daha bir çok eser yap[lacak. ( Haber Merkezi) İŞ 1 Kg. PİŞMEM E K ASA P KÖ FT 35TL 1 Kg. SUCUK 50TL AK Parti İl Başkan[ İbrahim Yurdunuseven, TBMM nin yeni Meclis Başkanl[ğ[na seçilen partisinin Sivas Milletvekili İsmet Y[lmaz a hay[rl[ olsun dileğinde bulundu. Yaz[l[ bir aç[klama yay[nlayarak, AK Parti nin birlik ve beraberlik içerisinde Milletvekili İsmet Y[lmaz [ 26. Meclis Başkan[ olarak seçtiğini belirten İl Başkan[ Yurdunuseven, Y[lmaz [n 258 oy ald[ğ[na işaret etti. Yurdunuseven, Demokratik bir meclis başkanl[ğ[ seçimi oldu. Herkes kendi aday[n[ destekledi. Parti olarak hiç fire vermeden tamamen kendi aday[m[za oy verdik. Bir milletvekilimiz rahats[zl[ğ[ nedeniyle oylamalara kat[lmad[. Fakat diğer partilerden bizim aday[m[z bir tane oy ald[. Oldukça güzel bir seçim gerçekleşti. Partimizden birisinin Meclis başkan[ olmas[ bizi sevindirdi. Fakat bu aşamadan sonra Meclis Başkan[ bütün partilerin meclis başkan[d[r. Say[n İsmet Y[lmaz Bey de seçilmesinin ard[ndan yapt[ğ[ konuşmada bağ[ms[z olacağ[n[ ve bağ[ms[z hareket edeceğini beyan etti. İsmet Bey de Meclis Başkanl[ğ[na lay[k bir kişidir dedi. ( Haber Merkezi) Afyon için jet hfzf Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, la ilgili evrakları, geldiği gün imzalıyor layacağ[m dedi CHP Milletvekili Burcu Köksal daha sonra tarlalarda çal[şan bayanlar[ da ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. ( Haber Merkezi) Orman ve Su İşleri Bakan[ Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun talimatlar[yla Sand[kl[ Yunusemre Göleti ve Sulamas[ İnşaat[ işinin kamulaşt[rma işlemlerine başlan[yor. Sand[kl[ Yunusemre Göleti ve Sulamas[ İnşaat[ işinin kamulaşt[rma işlemlerinin yap[labilmesi maksad[yla gerekli kamu yarar[ karar[ için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakan[ Veysel Eroğlu taraf[ndan kendisine sunulduğu gün imzaland[. ( Haber Merkezi) Bolvadin TSO dan çağrf: Hükümet bir an önce kurulsun Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Tabak, Türk sanayi sektörünün risklerden kurtulması için hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini belirtti Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odas[ Başkan[ Murat Tabak, yapt[ğ[ aç[klamada hükümetin bir an önce kurulmas[ gerektiğini belirtti. Tabak, Türk sanayi sektörü gerçekten çok büyük riskler ile karş[ karş[ya kalmaktad[r. USD kurunun global ekonomide değer kazanmas[ ve Amerika daki oluşan faiz art[r[m[ beklentisi Türk sanayicilerimiz ALTINTAŞ Hizmetinizde için gerçekten risk oluşturmaktad[r dedi. Tabak, Türk sanayicisinin ve şirketlerinin borçlar[n[n yüzde 85 i döviz cinsinden olmakla beraber sat[şlar[n[n çoğu da TL cinsinden olmaktad[r.döviz kurlar[na karş[ korunmayan bu risklerin, TL'nin değer kaybetmesi ile birlikte sanayicilerimizde ve şirketlerimizde finansal oranlarda ciddi bir bozulmaya yol açabilecektir ifadelerini kulland[. 1 Kg. KÖFTE 50TL 1 Kg. KUZU ŞİŞ KÜLBASTI 60TL Harbiş-Ataköy KavşağF (Migros KarşFsF) EKONOMİ BİR SEÇİMİ DAHA KALDIRMAZ Türkiye ekonomisinin bir seçimi daha kald[ramayacağ[n[ aktaran Tabak, şöyle devam etti: Ekonomi de bizi bekleyen bu tehlike sinyallerinin [ş[ğ[nda; meclisimizde oluşabilecek Hükümet kurulamama ve erken seçim senaryolar[ yukar[da belirttiğim riskler yüzünden sanayicilerimize ve iş dünyam[za çok büyük bir risk oluşturacakt[r. Bunun için siyasi partilerimizin bu zorlu dönemde meclisden mutlaka hükümet ç[karmalar[ gerekmektedir. Türkiye şuanda erken seçimi götürecek pozisyonda değildir. ( Haber Merkezi) Sucuk YarKm Ekmek: 5.00TL. 100gr 7.5 TL. 150gr Köfte YarKm Ekmek: 5.00TL. 100gr 7.5 TL. 150gr Sucuk Köfte YarKm Ekmek: 5.00TL. 100gr 7.5 TL. 150gr R e z e r v a s y o n Te l

4 «Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki, ya iyilikleri emreder ve halkı kötülüklerden alıkoymaya çalışırsınız, yahut Allah'ın üzerinize bir azab göndermesi yakındır. Sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul olunmaz.» (Tirmizi,Fiten,9) Hazırlayan: İl Müftülüğü Sebahattin Göksu / İl Vaizi e-posta: Sayfa düzeni: Mustafa Ertürk Ramazan Sayfa 4 Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük.» Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu, sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım. (A RAF,7/ 156) 17 Ramazan 1436 Ýmsak: Güneþ: Öðle: Ýkindi: Akþam: Yatsý: Günün Duas : Allah ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım. (Buhârî, Deavât, 37) Bir Soru Bir Cevap Soru: Bayanların Ramazanda Adet Geciktirici İlaç Kullanmaları Caiz midir? Ayrıca Kullandığı İlaç Sebebiyle Adeti Geciken Bir Bayanın Tuttuğu Oruçlar Geçerli midir? Cevap: Ay hali oruç tutmaya manidir. Bu halde iken tutulan oruç geçerli olmaz. İlaç sebebiyle de olsa, akıntı olmadıkça ay hali vuku bulmadığından tutulan oruç sahihtir. Ancak hayız kanı ile vücutta biriken zararlı maddeler dışarı atıldığından, vücudun sıhhati bakımından ay halini önlemek için ilaç kullanılması tavsiye edilmez. Zorlu bir dünya hayatı geçirmekteyiz. Yaşamak zor, hayatı her an aynı seviyede yaşamak zor, imansız bir hayat geçirmek çok sıkıntılı bir durum, imanı muhafaza zor. Zenginin zenginliğini koruyabilmesi, fakirin fakirliğin vermiş olduğu sıkıntılara göğüs germesi zor. Hayatın zorluğuna karşı çaresiz miyiz? Hayır. Çare sabırdan geçmektedir. Bir zorluk varsa o zorluğa dayanıldığı müddetçe, sabır gösterildiği müddetçe kolaylık elbette vardır. Yüce Allah (c.c.) ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. AFYONKARAHİSAR MÜFTÜLÜĞÜ RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI Şaban ÖZÇELİK / M-K / Gedik Ahmet Paşa C. / / Cumartesi / Ö.Öncesi / Eline Diline Beline Sahip Olmak Nafis KARAASLAN / Vaiz / Gedik Ahmet Paşa C. / / Cumartesi / Y.Öncesi / İffet ve Haya / Mustafa GÜLMEZ Cezaevi Vaizi / Aynıoğlu C. / / Cumartesi / Y.Öncesi / İffet ve Haya / Ebubekir ÇETİNER / Vaiz / Ramazan Çadırı / / Cumartesi / Y.Öncesi / İffet ve Haya UYARI: 2015 YILI EN DÜÞÜK SADAKA-Ý FITIR MÝKTARI: 11.5 (Onbir Türk Lirası Elli Kuruş) TL. daha sonra genel olarak ''yok olma, tükenme'' anlamında kullanılır olmuştur. Bu sözcüğün İf'al babından türevi olan infak sözcüğünün anlamı ise ''malın, paranın, canın harcanması ve tüketilmesi'' demektir. (Lisan ve Tac) Bir terim olarak infak; ''başta yakınlar olmak üzere insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak, onların geçimini sağlama'' demektir. Allah'ın Kur'an'da konu ettiği ''infak'' ifadelerinin anlamı hem Allah yolunda harcamak hem de ''nafakalandırmak; tüketim maddelerini sağlamak'' anlamındadır. İnfak, şükürdür, yani Allah'ın lütfundan verdiği değerlerin karşılığının ödenmesidir ki, bu görev ifa edilince Rabbimiz eksiltmediğini, artırdığını, artıracağını bildirmiştir. De ki: ''Şüphesiz benim Rabbim kullarından dilediği kimse için rızkını genişletir ve onun için ölçülendirir. Ve siz her ne şeyden harcamada bulunursanız hemen O, arkasını getirir. Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Sebe/39) Mallarını Allah yolunda harcayan kimselerin örneği, yedi başak bitiren ve her başağında yüz adet tane bulunan tane örneği her başağı yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hali gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat verir. Allah'ın ihsanı çok geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir. (Bakara/261) İnfak zekat ve sadakadan ayrı bir ibadettir. Zekat ve infak Bakara 177'de ayrı maddeler halinde zikredilmiştir. ''Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir ama iyi adamlar; Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan; malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere, özgürlüğü olmayanlara, zekatı veren kimselerdir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini tastamam yerine getiren, sıkıntı ve hastalık, savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin ta kendileridir.'' (Bakara/177) Burada Rabbimiz Allah toplumu ayakta tutan zekatla birlikte yakınlara, yetim ve düşkünlere yapılacak mali İLMİHAL KÖŞESİ Fidye konusunu içeren âyetteki "ve ale'llezîne yut k nehû" ifadesinin (el-bakara 2/184), dil aç s ndan oruca güç yetiremeyenler anlam na gelebileceği gibi zorlukla güç yetirenler anlam na da gelebileceği dile getirilmiştir. Hatta kimi rivayetlerde, "Sizden ramazan ay na yetişenler o ayda oruç tutsun" (el-bakara 2/185) meâlindeki âyet nâzil oluncaya kadar, fidye âyetinden hareketle, ashaptan dileyenin oruç tuttuğu, dileyenin de tutmay p fidye verdiği, bu âyet nâzil olduktan sonra ise oruç tutmaya gücü yetenler hakk nda fidye hükmünün kald r l p sadece hasta ve yaşl lar için bir ruhsat olarak devam ettirildiği belirtilmektedir (Müslim, S yâm, ). Hz. Peygamber ve sahâbenin uygulamas n n da bir sonucu olarak âyetteki "oruç tutmakta zorluk çekenler" ifadesiyle, şeyh-i fânî (düşkün ihtiyar) denilen yaşl kimselerin kastedildiği yayg n olarak benimsenmektedir. Buna göre âyet, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşl lar n tutamad klar oruç için fidye vermesi hükmünü getirmiş olmakta ve fidyenin miktar n "bir fakir doyumluğu" olarak belirlemektedir. Ağ r bir hastal ğa yakalanan ve iyileşme umudu bulunmayan hasta, orucu ileride kazâ etme ihtimali çok düşük olduğu için, bu ihtimal yok say larak şeyh-i fânî gibi değerlendirilmiş ve fidye hükmü kapsam na al nm şt r. Bu kimselerin, tekrar sağl klar na kavuşup oruç tutabilir hale gelmeleri ümit edilmediğinden tutulamayan orucun, ayn cinsten bir ibadetle telâfisi talep edilmemiş, ibadet şevkinden mahrum kalmamalar için, bunun yerine "her bir oruç için bir fakiri doyurma" şeklinde, orucun mahiyetiyle alâkal olmas yan nda sosyal amac da bulunan bir telâfi şekli önerilmiştir. Her geçen gün bünyesi zay flayan hasta ve yaşl lar, tutamad klar her bir oruç için bir yoksulu doyurabilecekleri gibi, bir fakir doyumluğu Melek KAYA SİNANPAŞA İLÇE VAİZİ ALLAH YOLUNDA İNFAK! FİDYE fidyeyi ramazan n baş nda veya sonunda, nakit para veya mal olarak da verebilirler. Bu fidyeyi sağl klar nda ödeyemezlerse, fidyenin ödenmesini vasiyet etmeleri gerekir. Böyle bir vasiyetin mevcudiyeti ve terekenin üçte birinin de yeterli olmas halinde mirasç lar n bu fidyeyi ödemeleri dinî bir vecîbedir. Vasiyeti yoksa veya terekenin üçte biri fidyeyi karş lamaya yeterli değilse, mirasç lar n teberru kabilinden bunu ödemeleri tavsiye edilmiştir. Fidye yoluyla telâfi biçimi, devaml hastal k ve yaşl l k sebebiyle oruç tutamayanlara mahsus olup bu iki durumun d ş ndaki mazeretler (bk. "Orucun Şartlar "), oruç tutmamaya veya başlanm ş bir orucu bozmaya ruhsat teşkil etse de, tutulamayan oruçlar için fidye ödenmesini câiz k lmaz. Fakat bu kimseler kazâ edemeden vefat etmişlerse, mirasç lar n ayn şekilde bu oruçlar için de fidye vermesi İslâm âlimlerince câiz, hatta mendup görülmüştür. Çünkü kazâ borcunu geciktirmemek gerekli ise de, burada söz konusu olan terk, başlang çta mazerete, devam nda ise ileride kazâ etme ümidi taş nan hoş görülebilir bir ihmale dayal d r. Ayr ca vefat, bu kimsenin orucunu kazâ etme imkân ve ihtimalini ortadan kald rd ğ ndan yaşl ve hasta için söz konusu olan acz halinin bunlar için de söz konusu edilmesi mümkündür. Orucu sağl ğ nda kasten terkeden kimseler için ölümden sonra fidye verilip verilmeyeceği, aşağ da skat- savm konusunda aç klanacağ üzere, tart şmal d r. Ağ r işlerde çal şanlar n da oruç yerine fidye vermelerini câiz görenlere göre âyetin hükmü kald r lmam şt r. Bu durumda olanlar her orucu için bir fidye ödemekle yükümlüdürler. Tutulamayan oruçlar n fidyesi birçok yoksula verilebileceği gibi toplam tutar topluca bir yoksula da verilebilir. Ebû Yûsuf'a göre ise tek fidyenin birkaç yoksul aras nda bölüştürülmesi bir yardımdan; infaktan da söz etmiştir. Neden İnfak? Allah insanların tümünü aynı akıl, zeka, kabiliyet ve güçte yaratmamıştır. Bu nedenle insanların arasında mali yönden farklılıklar oluşur; bir kısım insanlar zengin olabilirken, bir kısmı da yoksul kalabilmektedir. Allah kendi mülkünden fazlaca istifade etmiş kimseleri, imkansız ve çaresiz kalmış insanlara infaka memur etmiştir. ''Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında Biz paylaştırdık. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye Biz, onların bir kısmını bir kısmının üstüne derecelerle yükselttik ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.'' (Zuhruf/32) İnfak Olmazsa Felaket Olur! ''Ve Allah yolunda malınızı harcayın, kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyileştirin, güzelleştirin. Allah güzelleştirenleri sever.'' (Bakara/195) Varlıklı insanların lüks ve israfa dalmaları, birikimlerini istihdam ve istihsale yöneltmemeleri, belki de sayelerinde kazanç sağladıkları fakirleri düşünmemeleri, işsizleri ve yoksulların kendilerine kıskançlık ve kin duymalarına sebep olur. Bunun neticesi olarak da toplumlarda sosyal patlamalar, huzursuzluklar ve isyanlar olur. Rabbimiz Kur'an'ın ilk mesajlarında infakı, birikimlerin, yoksulların, yiyeceklendirilmeleri, işsizlerin işe kavuşturulmaları ve yetimlerin tekrimi (şereflendirilmeleri) daha iyi bir hayata kavuşmaları için harcanmalarını emretmiştir. İnfak imanın bir göstergesi sayılmış, münafıkların infaktan kaçındıkları defalarca vurgulanmıştır. Ey iman etmiş kimseler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alı koymasın. Böyle bir şeyi kim yaparsa işte onlar zarara uğrayıp acı çekenlerin ta kendileridir. Ve sizden birinize ölüm gelip de, ''Rabbim beni yakın bir süre sonuna kadar geciktirsen, ben de böylece sadaka versem ve Salihlerden olsam'' demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamada bulunun. Allah kendi süresinin sonu gelmiş bulunan hiçbir kimseyi asla ertelemez. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Münafikun/9-11) Nafakalandırmaya Aileden Başlanır! İnfakın en faziletlisi ve en önde geleni kişinin muhtaç durumda bulunan hısımlarına (anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlar, kardeşler, hala, amca, dayı ve teyze bunlar arasında sayılabilir.) yaptığı harcamalardır. Kişinin gücü yettiği zaman kendisi için gerekli olan nafaka, başkalarına yapılacak yardım ve Allah yolunda harcamadan önde gelir. Çünkü kişinin yaşamını sürdürmesi ve başkalarına olan infak görevini yerine getirebilmesi buna bağlıdır. İnfakta Miktar! Yine sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ''İhtiyaçtan fazlasını harcayın.'' Allah, iyiden iyiye düşünürseniz diye ayetlerini işte böyle sizin için ortaya koyuyor. (Bakara/219) İnfakta zekat gibi havaici asliye düşünüp dikkate alınmaz. Rabbimiz Bakara 219 da ihtiyaçtan fazlasının infak edilmesi gerektiğini buyurmakla birlikte ihtiyaçlı iken de infak edenleri övmüştür. İnsan kendisi darda olsa da yine Allah yolunda harcama yapabilmelidir. Rabbimiz muttakileri, gerçek müminleri darda da infak eden kimseler olarak nitelemiştir. İnfak etmemek Allah'ın malını gasp etmek demektir. Bunlar Rabbimiz tarafından hep kınanmıştır. İnfak insan ruhundaki yüce hasletlerin harekete geçmesine, nefsin arınmasına, aklın irfan ve kalplerin imana açılıp ısınmasına, amellerin ihsana dönüşmesine vesiledir. Ahlaki açıdansa, kişiye kötülüklere karşı mukavemet kazandırır. İnfak ayrıca içtimai değişimin belirleyici dinamiklerindendir ki, medeniyetlerin inşası, bekası ve inkırazı ile doğrudan ilgilidir de mümkündür. Fidye olarak bir yoksulu fiilen doyurma, genellikle pratik olmad ğ için, başlang çta yoksul doyumluğunun g da maddesine çevrilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Buğday, hurma, arpa gibi g da maddelerinin başl ca tar msal üretimi oluşturmas ve bu maddelerin yayg n olarak bulunmas sebebiyle yoksul doyumluğu için başlang çta getirilen oldukça pratik olan bu çözüm, ileriki dönemlerde, tar msal üretim anlay ş n n değişmesine bağl olarak üretim biçim ve ilişkilerinin değişmesi sebebiyle s k nt doğurmuş ve ülkemizde olduğu gibi fakir doyumluğu nakde çevrilmeye başlanm şt r. "Bir fakiri bir gün doyurma" şeklindeki ölçü sabit ve değişmez olmakla birlikte, bunun tekabül edeceği nakit veya mal, toplumunun üretim biçim ve ilişkilerine, geçim şartlar na ve ekonomik seviyesine göre değişebilir. Hanefî fakihlerin o dönemlerde belirledikleri ölçüye göre bir fakir doyumluğu olan fidye miktar n n, buğday cinsinden karş l ğ ve dengi yar m sâ ; arpa, hurma veya kuru üzümden karş l ğ ise 1 sâ d r. Oruç fidyesinin tutar, f t r sadakas tutar na denktir. Günümüzde fitrenin (sadaka-i f tr) miktar, mükellefe kolayl k olsun diye her y l para olarak duyurulur. Fakat "bir fakir doyumluğu" esprisi gözden kaç r l p, f k h mekteplerinin büyük ölçüde kendi dönemlerinin üretim biçimlerini ve geçim standartlar n dikkate alarak tesbit ettikleri buğday, arpa, hurma miktarlar esas al narak her y l, fitre miktar n n buğdaydan şu kadar, hurmadan şu kadar diye aç klanmas yanl ş anlamalara yol açabilmektedir. "Fakir doyumluğu"nun ne demek olduğu herkes taraf ndan anlaş lmakla birlikte, bu doyumluğun, paraya çevrildiği vakit, hesab n yap ld ğ yiyecek maddesine göre değişmesi mâkul karş lanmamaktad r. Bir fakir doyumluğunun, günümüzde, asgari geçim ve hayat standard, asgari geçim endeksi gibi ekonomik verilerden hareketle bölgelere göre ayr ayr hesaplanmas mümkün ve daha sağl kl olmakla birlikte, hiç değilse, hesapta esas al nan buğday, arpa, hurma ve üzümün tekabül ettiği ortalama miktar n asgari tutar olarak aç klan p, ötesinin mükelleflerin ortalama ayl k veya y ll k geçim standartlar na göre ayarlamas na b rak lmas daha uygun görünmektedir

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi Ballıpınar'a Vali'den teşekkür belgesi "Biz bu şehrin bayrağıyız" Ballıpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yöneticisi 40 yılılk diş hekimi Dt. Nevzat Ballıpınar'a Vali Hakan Yusuf Güner tarafından topluma

Detaylı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kocatepe Gazetesi muhabirinin sorularını cevaplandırarak gündemdeki

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kocatepe Gazetesi muhabirinin sorularını cevaplandırarak gündemdeki Afyon, Vizyon Rehber le anlatılacak Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, Afyonkarahisar Vizyon Rehberi hazırladıklarını, Rehber in turizmle ve yatırımlarla ilgili tüm taraflara yardımcı olacağını belirtti.

Detaylı

kaçan yanlış yapar AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutumlu, hiçbir partinin ülkeyi hükümetsiz bırakmaya yetkisinin olmadığını belirtti.

kaçan yanlış yapar AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutumlu, hiçbir partinin ülkeyi hükümetsiz bırakmaya yetkisinin olmadığını belirtti. Zabıta, Bayram'da görev başında Ramazan Bayramı münasebeti ile Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı. >> 7 DE Sağlık Müdürü nden tatlı ve yağlı yemek uyarısı Haberi

Detaylı

Çoker: VatandaşAn mesaja koalisyon. BBP İl Başkanı Cemil Çoker, bayramlaşma programında vatandaşın 7 Haziran. Budan'a Kazakistan çıkarması

Çoker: VatandaşAn mesaja koalisyon. BBP İl Başkanı Cemil Çoker, bayramlaşma programında vatandaşın 7 Haziran. Budan'a Kazakistan çıkarması CHP, koalisyon için taban0n görüşünü al0yor Cumhurbaşkanı herkesten fazla oy aldı! Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde "koalisyon" görüşmeleri konuşuldu. CHP Afyonkarahisar

Detaylı

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu Özel okul teşvik başvuruları başladı Geçen yıl ilk kez verilen özel okullardaki öğrencilere eğitim öğretim desteğine başvurular dün başladı. Haberi Sayfa >> 7 DE Y k lacaksa esnaf n hakk gözetilsin Ücretli

Detaylı

AFYOK'tan açıklama var

AFYOK'tan açıklama var Başkan Çoban'dan Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. >> 11 DE Şehir için istişare ettiler AFYOK'tan açıklama var AFJET Afyonspor'un Al Jeel ile

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek G aziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 24 Şubat tarihinde Halep Üniversitesini ziyareti

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

Eto o nun parası kimin cebinden?

Eto o nun parası kimin cebinden? 1Syf_Layout 1 6/30/15 7:29 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr Antalyaspor damga vurdu Süper Lig e yükselen Antalyaspor dünyaca

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti Sayfa: 10 Sayfa: 16 Sayfa: 15 Sayfa: 20 HASENE 50 Bin Kumanya Hedefi Ahmet Davutoğlu Düsseldorf Başkonsolosluğu nun Binasını Açtı TRT Eğitim Dairesi Köln de Akademisyen Gençlere Bir Hafta Süren Medya Merkezli

Detaylı

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi Başbakan Erdoğan ğ partisinin i i grup toplantısın- t da yaptığı konuşmada merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Başbakan Erdoğan

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TZOB DİYOR Kİ! HABERLER 64 ÜRETİCİ MARKET FİYAT FARKINDA NİSAN AYINDA DA İNCİR BAŞTA

İÇİNDEKİLER TZOB DİYOR Kİ! HABERLER 64 ÜRETİCİ MARKET FİYAT FARKINDA NİSAN AYINDA DA İNCİR BAŞTA Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı

Mahallelerde hizmet atağı

Mahallelerde hizmet atağı 9 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE GÜN LÜK SİYA Sİ GA ZE TE Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ın Balı, Sarıkorkmaz, Süleymanlar, Korubaşı ve Kepez mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Detaylı

Ankara ya hizmet yapmak için büyük gayret gösteren Ceylan ın aday olarak isminin geçmesi Yenimahalle de büyük bir heyecan yarattı.

Ankara ya hizmet yapmak için büyük gayret gösteren Ceylan ın aday olarak isminin geçmesi Yenimahalle de büyük bir heyecan yarattı. Yenimahalle de Adem Ceylan rüzgarı 29 Mart 2014 yerel seçimlerine üç aydan az bir zaman kala Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adaylığı için AK Parti'de en çok öne çıkan isim Adem Ceylan oldu. Ankara

Detaylı

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN 38 yılda hem Türkiye de hem de 96 ülkede, kardeşlerimizin eğitimlerine, sağlık ve kültürlerine katkıda bulunduk. 200.000 in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim imkanı sunduk. Camiler, Kur an kursları, eğitim

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ.

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ. b Bakış MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092 Üniversitemizde NEVRUZ Şenliği Antakya Sokaklarından bir kare Sunuş Eğitim kurumları, içinde

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör EDİTÖRDEN İlkini 2010 Nisanında yayınladığımız Artvin Kampüs Dergisi, neredeyse bir yıllık yayın hayatını tamamlayarak 4. Sayısına ulaşmış bulunuyor. Bizler, hem Üniversitemizin kendi içinde hem de Üniversite

Detaylı