Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı"

Transkript

1 Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden beri olduğu gibi meslek mensuplarının işlerini kolaylaştırmak adına yürütülen çalışmaları, aralıksız sürdürecektir. Odamızın tavsiye niteliğinde yayınladığı Asgari Ücret Tarifesi de bu çalışmalardan biridir. Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi, meslek örgütümüzün talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlandığından, meslek mensupları olarak uygulamada bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden; üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Oda olarak da her yıl öteden beri, ücret tarifesi yayınlanmakta yılına ilişkin yayınladığımız tarife de; önceki yıllarda olduğu gibi yine tavsiye niteliğinde bir tarife olup; meslek mensuplarına doğru ücretlendirmeyi yapmaları hususunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Tarifenin devamında yer alan Mesleki Yükümlülükler ise meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken mevzuata uygun faaliyette bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla bazı tavsiyeler ve hatırlatmalar içermektedir. Meslek mensuplarının bu hatırlatma ve açıklamalar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelerini önemle rica ediyor, 2014 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

2 TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 2014 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ 2 1. İşletme Defteri A. Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım B. İmalat-İnşaat C. Zirai Kazançlar D. Apartman ve Site Yönetimi E. Dernek ve Vakıflar Serbest Meslek Kazanç Defteri Serbest Meslek Dernek ve Vakıflar A. Merkez B. Şubeler Bilanço Esasına Göre Defter Tutma A. Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat B. Hisseli Komandit / Limited Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat C. Anonim Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

3 D. Kooperatifler a) Köy Kalkınma ve Orman b) Esnaf Kefalet c) Turizm-Tüketim d) Taşımacılık e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) f) Yapı (Emanet Usulü) TABLO II- BEYANNAME VE BELGE DÜZENLEME BEYANNAME TÜRÜ 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi A- Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri B- Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri C- Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri Kurumların Vergisi Beyannamesi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Diğer Beyannameler A- KDV, Muhtasar ile Veraset ve İntikal Vergisi 220 B- Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer 130 Beyan ve Bildirimler C- Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti 2014 Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 3

4 a) Aylık KDV E-Beyannameleri 45 b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 45 c) Geçici E-Beyannameler 45 d) Yıllık E-Beyannameler 90 e) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname 60 f) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK) 60 TABLO III- S.M. MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 2014 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ A. Şahıs İşletmeleri a.işçisiz 250 b.işçili 310 B. Adi Ortaklıklar 410 C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 485 D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler 920 E. Anonim Şirketler F. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu G. Şube Açılışları a.il Sınırlarında 250 b.il Dışında DEĞİŞİKLİKLER A. Adres Değişikliği 240 B. Pay Devirleri 275 C. Ana Sözleşme Değişiklikleri a. Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler 275 b. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

5 c. Anonim Şirketler 375 D. Sermaye Artırımı a. Limited Şirketler 440 b. Anonim Şirketler 550 E. Şekil Değiştirme ve Birleşme F. Genel Kurul İşlemleri 725 a.ilansız Genel Kurul İşlemleri 550 b.ilanlı Genel Kurul İşlemleri 700 G. Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 1. Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 550 H. Özsermaye Tespit Raporu DİĞER İŞLEMLER A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 600 D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 1078 TL den 200 az olmamak üzere saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat) E. Yetki Kapsamında Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 539 TL den az olmamak Üzere 200 Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat) F. Mükellef Bilgileri Bildirimi 100 H. TUİK Bildirimi a. Hizmet 80 b. İmalat Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 5

6 I. KOSGEB Başvuruları a. Gerçek Kişiler 220 c. Tüzel Kişiler 275 J. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları 550 K. Mutabakat Mektupları ve Karşı İnceleme Tutanakları VERGİ SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ 2014 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ A. Vergi iadeleri (İade Tutarı Üzerinden 400 TL den az olmamak üzere) % 3 B. Vergi İstisnaları ve Muafiyetleri 430 C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri % 2 D. Vergi İndirimi 250 E. Düzeltme Talepleri 360 F. Özel ve Teminatı Olamayan İnşaatlarının Teftişlerinin Verilmesi (Yıllık) A fıkrası (100 işçiye kadar olan 360 işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 345 TL den az olamaz. G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 350 TL den az olmamak üzere vergi üzerinden % 2 6 AÇIKLAMALAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre; Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler; 3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60 ını geçemez. İnşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

7 3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılmasında; ayrıca % 25 ek ücret alınır Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde ücretlere % 10 ilave edilir Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir Maliye Bakanlığı na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4 ü tutarında ek ücret alınır Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir. 4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1- I No lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II No lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40 ı uygulanır Nüfusu kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır. 5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. 7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK. un 376. maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır. 8- Tablo I de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder. 9- Tarifede belirtilen ücretler sadece yapılan hizmetler karşılığı belirlenmiş ücretler olup, hizmetlerle ilgili ortaya çıkan masraflar ayrıca tahsil edilir. Meslek mensubu yıllık kırtasiye, ulaşım ve iletişim masraflarına mahsuben sene başında avans talep edebilir. Asgari avans tutarı belirlenmesinde Tablo III Bölüm 1 deki tutarlar esas alınır. 10- İş bu tarife; Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu nun 03/12/2013 tarih ve 1328 sayılı kararı ile onaylanmış TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 7

8 TABLO IV YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2014 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ A. Sürekli Danışmanlık (Aylık) a. Bir önceki yıl net satışları TL'den az olan 550 firmalarda b. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar 700 olan firmalarda c. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda d) Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda e) Bir önceki yıl net satışları TL' yi aşan firmalarda (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 59 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.) B. Arızi Danışmanlık (Saat ücreti) a) Büroda 200 b) İlgili İşletmede 275 C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri (1.296 TL. den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki defter tutma ücretinin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır. D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması a) Hizmet - Alım/Satım İşletmesi 675 b) İnşaat - İmalat İşletmesi UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 530 TL DEN AZ OLMAMAK ÜZERE VERGİ ve FON 2% ÜZERİNDEN Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

9 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a-banka ve Sigorta Şirketleri 675 b-halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar 330 c-diğer Şirketler TASFİYE (Her hesap dönemi için) A- Şahıs Firmaları 210 B- Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 330 C- Kooperatifler 735 D- Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 935 E- Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar) F- Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar) BİLİRKİŞİLİK a- Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 530 b- Sermaye artırımı işlerinde 400 c- 261 TL'den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların 1% d- Diğer Bilirkişiliklerde HAKEMLİK 715 TL den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. 7. FİZİBİLİTE RAPORU TL den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. a) Toplam yatırım tutarı TL' ye kadar : % 4 olanlardan b) Sonra gelen TL için : % 1 c) TL' yi aşan kısım için : % Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 9

10 8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2014 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 670 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti (150 TL /saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) 9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ A. İktisadi işletmesi olmayanlar B. İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri TL ye kadar olanlarda b) TL yi aşan kısım için % SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (200 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50 sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ TL den az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) i TL' ye kadar kısmı için : % 003 ii- Sonra gelen TL için : % 002 iii TL' yi aşan kısım için : % 001 B. Veya kredi tutarının, i TL' sine kadar kısmı için : % 03 ii- Sonra gelen TL için : % 01 iii TL' yi aşan kısım için : % Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

11 A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı TL yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. 12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Güvenlik Kurumu ndan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 440 TL den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliği nde tanımlanmış iş tutarının; a) İlk TL için: % 2 b) Sonra gelen TL için % 1 c) Sonra gelen TL için % 5 d) Sonra gelen TL için % 1 e) Sonra gelen TL için % 5 f) Aşan kısım için: % 1 BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ Meslek Mensubunun Sigortalı Olarak Çalıştığı ve Beyannamelerini İmzaladığı İşletmenin 1. Derece İmza Yetkili 2. Derece İmza Yetkili Diğerleri 2013 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL nin üstünde olan işletmeler Defter Tutma Ücretinin 8 Katı Defter Tutma Ücretinin 6 Katı Defter Tutma Ücretinin 4 Katı 2013 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL nin altında olan işletmeler Defter Tutma Ücretinin 6 Katı Defter Tutma Ücretinin 5 Katı Defter Tutma Ücretinin 4 Katı 2014 Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 11

12 1 SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ Meslek mensuplarının her yıl olduğu gibi 2014 yılına ilişkin Hizmet Sözleşmeleri ni de en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar düzenleyerek müşterilerine imzalatmaları gerekmektedir. Önceki yılda hizmet sözleşmesi olan ve 2014 yılında da yeniden hizmet sözleşmesi düzenlenen müşteriler ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin 2014 yılında yeniden yapma ve bu sözleşmelere ilişkin bildirimde bulunmalarına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Müşterinin, işyerini kapatması, hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya ertesi yıl yeni hizmet sözleşmesi yapılmaması hallerinde ise Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin ve Hizmet Sözleşmelerinin iptal edildiği veya sona erdiği bilgisinin 15 gün içerisinde internet vergi dairelerinden bildirilmesi gerekmektedir. (EK 1- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) Meslek mensuplarının bir kısmının sözleşme düzenlemediği, yapılan denetimler sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu durum, meslek mensuplarının disiplin koğuşturmasına uğramasına sebep olduğu gibi, İdare-Oda-Meslek Mensubu arasında gereksiz gerginliklerin yaşanmasına da neden olmaktadır. Oysa, meslek mensubu ve iş sahibi arasındaki karşılıklı yükümlülükleri belirleyen bu sözleşmeler, başta alacağın miktarının ispatı olmak üzere birçok açıdan meslek mensubunun lehine olan bir uygulamadır. Meslek mensuplarının Damga Vergisi nedeniyle sözleşme düzenlemekten imtina etmemeleri gerekmektedir. Zira sözleşmeler tek nüsha olup, Damga Vergisi sorumluluğunun sözleşme ile müşteriye bırakılması ve müşteri adına Damga Vergisi nin tahakkuk ettirilmesi de mümkündür. Damga Vergisi tahakkuklarının birer örneğinin sözleşmelere eklenmesi, ileride yapılacak vergi incelemeleri sırasında meslek mensubuna zaman kazandıracaktır. 12 Mesleki Yükümlülükler

13 2 Odamızın 2014 yılı için yayınlamış olduğu tavsiye niteliğinde Ücret Tarifesi, geçen yıla oranla ortalama % 10 oranında arttırılmıştır. Tarifede kırtasiye, ulaşım ve iletişim masrafları için alınabilecek asgari avans tutarları da belirlenmiş olup (tarifenin açıklamalar bölümünün 9. maddesi) üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Her büroda oluşacak farklı maliyetler, yılsonunda hesaplaşma sonucunda ortaya çıkacak olup, asgari avans tutarının üzerindeki maliyet farkları meslek mensubunca ayrıca tahsil edilebilecektir. Tavsiye niteliğindeki 2014 yılı BSMMMO Ücret Tarifesi ne Odamızın internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. ÜCRET TARİFESİ, KIRTASİYE, ULAŞIM VE İLETİŞİM MASRAFLARI AVANSI Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SGK ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim adı altında olursa olsun, mali değerler (Para, çek, senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar. Meslek Mensuplarını emanet para makbuzu ve benzeri belgeleri kullanamazlar. Kullananlar hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Mesleki Yükümlülükler 13

14 3 MAKTU VE NİSPİ AİDATLARIN TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ Bilindiği gibi 2014 yılına ilişkin maktu aidat tutarının, 02/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda onaylanan bütçede belirlenen Genel Hükümler gereğince 3095 sayılı, faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunda belirtilen faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanarak 220 TL olarak tüm üyelerimize tahakkuk ettirilmiştir. Maktu aidatın, 31/01/2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Aidatların zamanında ödenmemesi halinde yine genel kurul kararı gereği % 0.75 gecikme faizi uygulanmaktadır. Aidatınızı öderken geçmiş dönem borcunuzun olup olmadığını muhasebe servisinden sorgulamanız, gecikme faizine muhatap kalmamanız açısından önem arz etmektedir. Bağımsız çalışan meslek mensupları ile herhangi bir işyerinde 4/a sigortalısı olarak çalışan meslek mensuplarının TÜRMOB un 2010/1 No lu genelgesine göre maktu aidatı tam olarak ödemeleri gerekmektedir. Kamu sektöründe çalışan meslek mensupları ve sadece ticari faaliyetle uğraşan meslek mensupları ile emekli olan ve herhangi bir işyerinde çalışmayan meslek mensupları ise maktu aidatı % 50 indirimli olarak ödeyebileceklerdir. Bu durumdaki meslek mensuplarının, ekte örneği bulunan (EK 2- İndirim Aidat Taahhütnamesi Formu Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) her yıl doldurmaları ve Odamızın muhasebe servisine müracaat ederek adlarına tahakkuk eden aidatın indirimli olarak düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Her yıl mayıs ayında yapılmakta olan nispi aidat tahakkukları üyelerimizden bilgi akışı sağlanamadığından vergi dairelerinden alınan beyanname bilgilerine göre yapılmaktadır. Bilindiği gibi, Odamızın mali yönden herhangi bir sıkıntıya düşmemesi açısından, meslek yasamız yönetim kurulumuza aidatların zamanında tahsili konusunda yetki ve sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla üyelerimiz hakkında yasal takibe geçilmektedir. Üyelerimizin böylesi hoş olmayan duruma düşmemeleri için ödemelerini aksatmadan yapmalarını önemle hatırlatıyoruz. 14 Mesleki Yükümlülükler

15 4.1. Sözleşme Fesih Tutanağı Meslek mensupları sözleşmeleri fesh ettikleri müşterilerinin defter ve belgelerini fesih tarihinden sonraki bir tarihte teslim ettikleri bilinmektedir. Bu durumda meslek mensuplarının Devir Teslim gerçekleştikten sonra Odamıza bildirimde bulundukları görülmekte ve bazı aksaklıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Meslek mensupları fesih anında defter ve belgeleri teslim etmemiş olsalarda ekte yer alan sözleşme fesih tutanağını imzalatarak 15 gün içinde Odamıza bildirmeleri işlemlerin aksamadan yürütülmesi için önem arzetmektedir. Defter ve diğer belgeler daha sonra Devir Teslim Tutanağı ile teslim edilmelidir. (EK 3- Sözleşme Fesih Tutanağı örneğine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 4 SÖZLEŞME FESİH VE DEVİR TESLİM TUTANAKLARI 4.2. Devir Teslim Tutanakları ve Oda ya Bildirimler Meslek mensupları sözleşmesini herhangi bir sebeple sona erdirdiği mükellefle ilgili Devri Teslim Tutanağını 30 gün içerisinde Odaya bildirmelidir. Devir Teslim Tutanağı, (EK 4- Devir Teslim Tutanağı, Ek 5-İşin Tek Taraflı Feshi Tutanağı ve EK 6- Devir Teslim Tutanağı Bildirimi örneklerine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) Bahsi geçen belgelerin Odamıza iletilmesi üzerine konu ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülerek gerekli işlemler derhal başlatılacaktır. Mesleki Yükümlülükler 15

16 5BORÇLU MÜŞTERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA 5.1. Borçlu Müşterilerle İlişkinin Kesilmesi Meslek mensuplarının, 2013 yılından borcu bulunan müşterileri ile tahsilat yapmadan 2014 yılı için kesinlikle sözleşme yapamayacakları meslek mevzuatımızda açıkça düzenlenmiş bir husustur. Meslek mensupları borcu bulunan müşterileri ile ilişkilerini 2014 yılı Ocak ayı içerisinde sona erdireceklerdir. Aynı süre içinde Sözleşme Fesih Tutanağı, Devir Teslim Tutanağı, İhtarname (EK 11- Müşteriye Yapılan İhtarname örneğine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) veya tebligat yoluyla yeni yılda işe devam edilmeyeceği, açık bir şekilde müşteriye bildirilecektir. Bu durumdaki müşterilerin önceki yıla ilişkin işlemlerine öncelik tanınarak, defter ve belgelerin en kısa zamanda iade edilmesi hususunda meslek mensupları tarafından gerekli titizlik gösterilecektir. Meslek mensuplarının KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri gibi 2013 yılına ilişkin beyanname ve bildirimleri zamanında vermek zorunda oldukları tabiidir itibariyle müşterisine ait iş akdini sona erdiren meslek mensuplarımızın, Mart ayında verilecek olan Gelir Vergisi ile Nisan ayında verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannameleri nin de verilmesi unutulmamalıdır. Alacağın ispatı açısından fesih tutanağında,devirteslim tutanağında veya yapılan tebligatlarda alacaklı olunan rakamlara mutlaka yer verilmelidir. Devir teslim tutanağı veya tebligat yoluyla işin devam ettirilmeyeceği tebliğ edilmeden, işin bırakılması ve beyannamelerin verilmemesi halinde meslek mensubunun sorumlu duruma düşebileceği unutulmamalıdır Ücret Borcunu Ödememiş İş Sahibinin İşinin Kabul Edilmesi 21/11/2007 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Haksız Rekabet Yönetmeliği nin 7/c maddesinde, Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır. Bu yönetmelik hükmü öteden beri yönetim kurulumuz tarafından kararlı bir şekilde uygulanmaktadır. Yönetmeliğin işlerliği alacaklı meslek mensuplarının Oda ya bildirimde bulunmalarına bağlı olduğundan, meslek mensuplarının bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. 16 Mesleki Yükümlülükler

17 6.1. Müşteri Bildirim Listeleri TÜRMOB un 2011/3 No lu genelgesi ile 2012 yılından itibaren müşteri bildirim listelerinin, ilgili yılın haziran ayı sonuna kadar Oda nın web sayfasında yer alan online işlemler bölümünden bildirilmesi gerekmektedir Adres Değişikliği, Kapanış, Açılış ve İletişim Bilgilerinin Bildirimi 3568 Sayılı Yasa nın Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinde, İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları Oda lara bildirmek zorundadırlar. ifadesi yer almaktadır. Meslektaşlarımızın ikamet adresi değişiklikleri ile işyeri açılış (EK 7- Çalışanlar Listesine Kayıt Formu Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) ve kapanış bildirimlerini, (EK 8- Çalışanlar Listesinden Kayıt Silme Dilekçesi Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 15 gün içinde yapmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, haklarında soruşturma açılmaması için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. (EK 9- Adres Değişikliği Dilekçesine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 6 ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI İLE İLGİLİ DİĞER HATIRLATMALAR Üyelerimiz şahıslarına ilişkin tutulmakta olan kütük ve kişisel iletişim bilgilerini içeren veri tabanı kapsamındaki şahsi bilgilerinin, kanunla yetkili kılınmış merciiler dışındaki üçüncü kişilerce talep edilmesi halinde, bilgilerinin paylaşılmasını istemeyen üyelerimiz ekte bulunan formu doldurarak Odaya ulaştırması gerekmektedir. (EK 10- Bilgi Paylaşımı Onay Dilekçesi ne Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 6.3. Unvan, Tabela ve Kartvizit Kullanımı Yapılan denetimlerde ve Odamıza gelen şikayetlerden, meslektaşlarımızın tabelalarında yanlış unvanlar kullandıkları görülmektedir. Haksız rekabete ve beraberinde disiplin soruşturmasına sebebiyet verebilecek olan yanlış unvan kullanımı konusunda, meslek mensuplarının hassas davranmalarını önermekteyiz. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vererek, haksız rekabete neden olan büro personeline logolu kartvizit bastırılmaması konusunda, meslektaşlarımızın dikkatli davranmaları gerekmektedir. Mesleki Yükümlülükler 17

18 6.4. Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarının Durumu Hizmet akdiyle bir işyerine bağlı olarak çalışan bazı meslek mensuplarımızın birden fazla firmada sigortalı görünerek vergi beyannamelerini imzaladıkları görülmektedir. Bu durum gerek meslek mevzuatımız ve gerekse vergi mevzuatımız açısından aykırılık teşkil etmektedir. Bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın, disiplin koğuşturmasına tabi tutulmaması ve hukuki bir yaptırımla karşılaşmamaları adına bu hususu göz ardı etmemeleri gerekmektedir. 6 ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI İLE İLGİLİ DİĞER HATIRLATMALAR 6.5. Kaşe Alma ve Kullanma Zorunluluğu Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 2. maddesinde, Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar ifadesi yer almaktadır. Buna göre; meslek mensupları resmi ve mesleki evraklarında TÜRMOB tarafından kendilerine verilen, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü nce imal edilen, T.C. rumuzlu metal kaşeyi kullanmak zorundadırlar. Bunun yerine, plastikten ya da metalden yapılmış başka bir kaşe kullanmaları, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 202 inci maddesinin 2. Fıkrası uyarınca suç teşkil etmektedir Büro Tescil Belgelerinin Güncellenmesi ve Bürolara Asılması Yine yapılan denetimlerde, bazı bürolarda büro tescil belgelerinin asılmadığı, asılı olanların birçoğunda iki yılda bir yapılması gereken vize işleminin yapılmadığı gözlenmiştir. Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği nde, Büro açılışlarında işyeri üç ay içerisinde tescil belgesini almak zorundadır denmektedir. Üyelerimizin, yeni çalışma döneminin sağlık, mutluluk ve her yönüyle kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 18 Mesleki Yükümlülükler

19 EK 1- EK 2- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi İndirim Aidat Taahhütnamesi Formu 7 MATBU FORMLAR EK 3- Sözleşme Fesih Tutanağı EK 4 - Devir Teslim Tutanağı EK 5 - İşin Tek Taraflı Feshi Tutanağı EK 6 - Devir Teslim Tutanağı Bildirimi EK 7 - Çalışanlar Listesine Kayıt Formu EK 8 - Çalışanlar Listesinden Kayıt Silme Dilekçesi EK 9 - Adres Değişikliği Dilekçesi EK 10 - Bilgi Paylaşımı Onay Dilekçesi EK 11 Müşteriye Yapılan İhtarname Mesleki Yükümlülükler 19

20

21 EK - 1 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Sözleşme Numarası :... ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 1. TARAFLAR (*) MESLEK MENSUBUNUN MÜKELLEFİN Vergi Kimlik Numarası T.C.Kimlik Numarası Adı Soyadı / Unvanı Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No/ Ticaret Odası Mühür / Kaşe Numarası ///////////////////////////////// Hizmet sözleşmesi Tarih ve No. Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Elektronik Posta Adresi 2- KONU Bu sözleşmenin konusu, mükellef (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık etme yetkisine sahip meslek mensubuna sunulan bilgiler çerçevesinde ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe tebliğ yerine geçen tahakkuk fişinin elektronik ortamda alınmasıdır. 3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Meslek mensubu, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır. 2. Meslek mensubu, mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesi ve karşılığında tahakkuk fişinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine karşı sorumludur. Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. EK 1 - Odamız web sitesi Matbu Formlar bölümünden indirebilirsiniz. SF 1

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı