YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1

2 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara /

3 ÖNSÖZ Meslek yaşamına yeni başladığım zaman çok büyük zorluklar çektim. Bu Kitap, mesleki yaşama atılan Saygıdeğer Meslektaşlarıma bu yönü ile oldukça yardımcı olacaktır. Ayrıca, Kitabın içeriğine ilişkin olmak üzere, Kaynak teşkil eden Değerli Hocalarıma ve Üstadlarıma en içten saygılarımı sunarım. Bununla birlikte kitaba kaynak teşkil eden Kanunların hazırlanmasında ve Kamuya sunulmasında emek verenlere teşekkür ederim. Ve son olarak Hayatta olmayanlara Rahmet... Kadir DODİ Ankara 3

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 BİRİNCİ BÖLÜM...8 MUHASEBE VE MUHASEBECİ OLMAK TİCARET ODALARINA KAYIT A) YENI KAYIT Yeni Kayıt İçin İstenen Belgeler B)TERKINLER DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULAMALAR AMORTİSMAN SINIRI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER Yılı Asgari Geçim İndirimi Bağkur Prim Tutarları (2011 Yılı) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI Dönemler Damga Vergisi Oranları Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre) Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Emlak Vergisi Oranları Fatura Düzenleme Sınırı Geçici Vergi Oranları Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler İçin) Had ve Miktarlar (2011 Yılı) Konut Kira Geliri İstisna Tutarları Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları Vergiden Müstesna Yemek Bedeli İKİNCİ BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLER TAM VE DAR MÜKELLEFİYET MUAFİYET VE İSTİSNALAR SAFÎ KURUM KAZANCI KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI İNDİRİLECEK GİDERLER ZARAR MAHSUBU DİĞER İNDİRİMLER KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

5 ÖRTÜLÜ SERMAYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI BEYAN VERGİ KESİNTİSİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ VERGİNİN ÖDENMESİ DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA KURUMLAR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ ORANI İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT İÇİNDE KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KATMA DEĞER VERGİSİ VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER: İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMASI: ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ: MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU VERGİYİ DOĞURAN OLAY İSTİSNALAR İHRACAT İSTİSNASI İTHALAT İSTİSNASI SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR MATRAH MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR: MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR: FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ USULU HAKKINDA Vergi Dairesi Yasaklar İdarenin Yardımı Vergi sorumluluğu Mükellef ve Vergi Sorumlusu Vergi Ehliyeti Kanuni Temsilcilerin Ödevi Mücbir Sebepler Süreler Kanuni ve İdari Süreler Mücbir Sebeplerle Gecikme Ölüm Halinde Sürenin Uzaması Mühlet Verme Sürelerin Hesaplanması Vergiyi Doğuran Olay Tarh Tebliğ Tahakkuk Tahsil Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler Tahakkuk Fişi

6 Tahakkuk Fişinin Muhteviyatı İkmalen Vergi Tarhı Re'sen Vergi Tarhı Takdir Kararı İhbarname Esası İhbarnamenin Muhteviyatı Vergi alacağının kalkması Zamanaşımı ve terkin Vergi Hatalarını Düzeltme Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat Yoklama ve inceleme Vergi incelemeleri Yeminli Malî Müşavirlik Arama BEŞİNCİ BÖLÜM GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ GELİRİN UNSURLARI: TAM MÜKELLEFİYET MÜKELLEFLER: TÜRKİYE DE YERLEŞME: YERLEŞME SAYILMIYAN HALLER: MUAFLIK VE İSTİSNALAR ESNAF MUAFLIĞI DİĞER MUAFLIKLAR İNDİRİMLER ASGARÎ GEÇİM İNDİRİMİ BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESBİTİ: İŞLETME HESABI ESNASINDA TİCARİ KAZANCIN TESBİTİ: İNDİRİLECEK GİDERLER: GİDER KABUL EDİLMİYEN ÖDEMELER: ÜCRETLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARI SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİ: MESLEKİ GİDERLER: GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAME ÇEŞİTLERİ: ALTINCI BÖLÜM (2012 İTİBARİ İLE) YENİ TİCARET KANUNU Ticari örf ve âdet Ticari davalar ve delilleri Zamanaşımı Ticari işletme Tacir Ticaret Sicili Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Haksız Rekabet Ticari Defterler TİCARİ ŞİRKETLER YEDİNCİ BÖLÜM SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

7 SİGORTALI SAYILANLAR BAZI SİGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SİGORTALILAR SİGORTALI SAYILMAYANLAR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ SİGORTALILARIN İŞLERİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINDA BULUNMALARI İŞYERİ, İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ, DEVRİ, İNTİKALİ VE NAKLİ İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI MESLEK HASTALIĞININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI HASTALIK VE ANALIK HALİ İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK BAKIMINDAN İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK. 335 MALÛL SAYILMA MALÛLLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANACAK AYLIĞIN HESAPLANMASI ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE ŞARTLARI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ VE ÖDENMESİ GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI VE UZLAŞMA YARARLANILAN KAYNAKLAR KADİR DODİ

8 BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE VE MUHASEBECİ OLMAK... Vergi haftası dolayısı çıkan tüm haberleri yakınen takip ettik. Genelinde, Vergisel konulara ilişkin yorumlar ve haberler vardı. Bu çok doğal. Bununla birlikte, gönlümüz bu mesleğin uygulayıcısı olan bizlerinde, bu vesile ile hatırlanması idi. Gerçi sağolsunlar, oda başkanlarımız Vergi haftası dolayısı ile ekranlarda bizleri temsil etme fırsatı buldular. Verginin sağlanması yönünde, Bu aziz mesleğin uygulayıcısı olan meslek mensuplarına ve sorunlarına değinmeden geçmek kanaatimce kesin bir haksızlık olacaktır. Türk Dil Kurumu, muhasebe sözcüğünü, 1. Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme. 2. Hesap işleriyle uğraşma. 3. Hesapların bütünü. 4. Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık: "Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum."- O. Rifat. (bir şeyin) muhasebesini yapmak (Ata sözü ve Deyim) nefis muhasebesi (Birleşik Sözcük) Muhasebeci yi ise Sayman olarak tarif etmektedir. Elbetteki 3568 sayılı meslek yasamızın bu konuda çok daha detaylı açıklamaları bulunmaktadır. Özelliklede yeni mesleki tasarı da, bu yönü ile çok önem arzetmektedir. Bu vesile ile geçmişte ve bugün olmak üzere, bu mesleğe katkıda bulunan tüm değerli üstad larıma, hocalarıma ve meslektaşlarımıza teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Mesleki olarak son derece iyi yetişmiş ve alt yapıya sahip olan mensuplarımız, uygulamada sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıların başında, mükelleflerden, onlarında içinde bulunduğu sıkıntılar dolayısı ile emeklerinin karşılığını almada karşılaştıkları zorluklar gelmektedir. Meslek mensubu, her ne kadar mükelleflerden, emeğinin karşılığını temin etmemiş olsa dahi yanında çalıştırdığı personele ve müstakbel meslektaşlarına, emeklerinin karşılıklarını vermektedir. Bu yönü ile bir çok aziz kardeşimi ve meslektaşımı, çoğu kez evlerine ay sonlarında eli boş döndüğünü bilirim. Meslek, çok zor bir meslektir. Sürekli olarak okuyacak ve bir an bile geride kalmayacaksınız. Devamlı dinamiklere sahip bir meslektir, bu meslek... 8

9 Bağımlı olarak çalışan meslektaşlarım ise, zaten takdire şayandırlar. Mesai biter ama muhasebeci dostlar görevdedirler. Diğer tüm personel evlerinde iken kış kar, yağmur, çamur, çocuk, hasta demeden bağımlı çalışan arkadaşlarım, gece yarılarına kadar çalışırlar. Hafta tatili ise ayrı bir dert. Sevmez iseniz yapılmaz bu iş. Mesleki sorumluluk, işverene olan sorumluluk ve yasadan kaynaklanan sorumluluk... Çok az meslekte var... Her daim, Dürüstlük ve Erdem ile anılan bu meslek ve uygulayıcıları, gelir ve gider kavramlarının temelinde Kamu yararı ilkesi ile görev yapmaktadırlar. Emin olunuz, Devletin Gelir ve Giderlerinin elde edilmesinde, Meslek mensuplarının yüzde yüz katkıları bulunmaktadır. Son dönemde, Vergi İdaresince ortaya konulan son derece güzel gelişmeler ve etkileri, bu katkıların neticesidir. Vergi haftası dolayısı ile Meslek mensuplarımızı ve mesleğimizi anmadan geçemezdik. Kuşkusuz, Meslektaşlarımız uygulamada yine büyük zorluklar yaşayacaklar ve sıkıntılara göğüs germek zorunda kalacaklardır. Ne diyor Büyük Üstad, "Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum."- O. Rifat Ancak, her geçen gün bu mesleğe olan katkıları görmek mümkündür. Meslek giderek son derece nitelikli hale gelmiştir ve gelmektedir. Yeter ki, tüm Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Dostlarımız, birlik içinde hareket edip mesleki katkılarını esirgemesinler 9

10 TİCARET ODALARINA KAYIT A) YENI KAYIT Örneğin Ankara ili sınırlarında olanlar için, 5174 sayılı kanunun 9. Maddesine istinaden Ankara Ticaret Odasi Ticaret Sicil Memurluğuna tescil islemini yaptırmış tacirler ve bunlarin subeleri bu kanun gereğince Odaya kayıt yaptırmak zorundadır. Yeni Kayıt İçin İstenen Belgeler Dilekçe Şahıslardan; 1. Tescil Ilaninin yapildigi Ticaret Sicili Gazetesi'nin asli veya onayli bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesinin bir örnegi 2. Noterlikçe onaylanmis imza sirküleri 3. Onayli ve fotografli nüfus hüviyet cüzdan örnegi 4. ikametgah ilmuhaberi (onayli ve fotografli, asli veya fotokopi) 5. Vergi Levhasi 6. Iki Adet Fotograf Sirketlerden; 1. Tescil ilaninin yapildigi Ticaret Sicili Gazetesinin asli veya onayli bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi ile noterlikçe onaylanmis ana sözlesme örnegi 2. Noterlikçe onaylanmis imza sirküleri 3. Ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopileri ve ikametgah belgesi fotokopileri B)TERKINLER Terkin 5174 Sayili Kanunun 2567 Sayili Kanunla degisik 65. Maddesine istinaden düzenlenen muamelat yönetimeliginin 16. Maddesi geregi üyeler ticaret sicilindeki kayitlarinin terkinini bildiren Ticaret Sicil Gazetesi'ni ibraz suretiyle mensup bulunduklari Oda veya ajanliklardan yazili olarak kayitlarin silinmesi isteginde bulunabilirler. Bu takdirde,ticaret Sicilinin 10

11 mesnedi olan muameleler tamamen veya kismen sona erer veya ortadan kalkarsa, Odadaki kayitlari da tamamen veya kismen silinir. Geçici Terkin 5 yıl veya daha fazla süreyle Odaya ugramayanlarin Oda Meclisi karariyla kayitlarinin dondurulmasi anlamina gelir. Borçlar ödendigi takdirde kayitlar açilir. Sanayici Oldugundan Terkin Ankara Ticaret Odasi'na ve ayni zamanda Ankara Sanayi Odasi'na kayitli bulunan firmalarin dilekçe ile müraacatlari halinde, yapilan istihbarat sonucu 5174 Sayili Kanunun 5 maddesinin ( Makine, Cihaz, Tezgah, Alet ve diger vasitalar yardimiyla ham, yari mamul, tam mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin vasif, terkip veya sekli fiziki veya kimyevi surette az veya çok degistirerek veya bu hammaddeleri isleyerek kiymetlendirmek suretiyle imal istishal yapanlar. Yilin fiili günleri ortalamasina göre muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullanmayanlarda 10 kisi çalistirmak. Ancak asagidaki isletmelerin vasiflari yukaridaki fikralara uysalar bile isletenler Sanayici sayilmazlar) bendinde yazili sanayici vasfini tasidigi belisrlenince Yönetim Kurulumuzun 15/04/1967 tarih ve 37 sayili karari geregince Riyasetten bir yetkili, Komiteden bir aza ve Genel Sekreterden mütesekkil üç kisilik bir komisyon tarafindan karara baglanir. Esnaf Oldugundan Terkin 5362 Sayili Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 5.Maddesi geregince Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Ticaret Sanayi veya Deniz Ticaret Odalarina kaydedilemezler Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odalarina kayitli bulunanalar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasina kayitli olmayacagindan her iki Odaya kayitli olanlar ayni kanunun 6.Maddesince olusturulacak üçlg komisyon (Ankara Valiligi Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü Baskanliginda Ankara Ticaret Odasi'ndan bir temsilci ve Esnaf odalarindan bir temsilciden tesekkül eder) tarafindan esnaf veya tüccar oldugu tespit edilir. Tüccarsa Odadaki kaydi devam eder, Esnaf Odasindan kaydi silinir. Esnaf ise alinan karar Ankara Ticaret Sicili Memurluguna tescil ettirilir ve oda kaydi silinir. Eczaci Oldugundan Terkin Eczaci mükelleflerimiz bir dilekçe ekinde Eczacilar Odasindan aldigi kayit belgesi ile odamiza müracaat ettiginde 6643 Sayili Türk Eczacilar Birligi Kanununun ilgili maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 08/01/1995 tarih 3145 sayili karari geregi odamizdaki kayitlari silinir. DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ Durum Değişikliğinin Bildirilmesi Mecburiyeti 5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ( Üyeler durumlarında meydana gelen tescil ve ilanı gerektiren değişiklikleri Ticaret Sicili Memurluğuna tesciline müteakip bir ay içinde kayıtlı bulundukları Odalara bildirmek mecburiyetindedirler.) gereği Odaya kayıtlı mükellefler durumlarındaki değişiklikleri bir ay içerisinde Odaya bildirmek zorundadır. 11

12 Değişiklikler a. Sermaye Artırımı b. Unvan Değişikliği c. İştigal Konusuna İlave d. Adres Değişikliği e. Hisse Devri f. Yetki Süre Uzatımı g. Genel Kurul İlanları h. Terkinler i. Acentelik İlanı ve Feshi j. Tasfiye İlanlar B) BAĞ-KUR Bağ-Kur'a yeni üye olanlar, emekli olanlar, SSK'ya geçenler, BAĞ-KUR il nakli yapanlar ve BAĞ-KUR Sağlık Karneleri ile ilgili belgeleri tasdik etmek 12

13 UYGULAMALAR AMORTİSMAN SINIRI AMORTİSMAN SINIRI Yıllar İstisna Tutarları TL TL TL YTL YTL ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL Kesintiler Toplamı 226,29 TL 193,05 TL Net Ücret 570,21 TL 486,45 TL ASGARİ ÜCRETTE İŞVE REN KATKISI 13

14 ( Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 155,32 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,93 TL Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER ( Dönemi) Brüt Asgari Ücret 796,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 111,51 TL İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,97 TL Damga Vergisi (% 0,66) - Kesintiler Toplamı 119,48 TL Net Ücret 677,02 TL 14

15 2011 Yılı Asgari Geçim İndirimi Bağkur Prim Tutarları (2011 Yılı) 4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular) prime esas kazancın aylık alt veüst sınırı arasında beyan edecekleri prime esas kazançları üzerinden (Bildirilen gelir) % 33,5 ile %39 oranında prim ödeyeceklerdir dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları En az Prime esas kazancın Enaz prim oranı altsınırı ödenecek prim 33,50% 796,5 266,8275 En yüksek Prime esas kazancın Enfazla prim oranı üstsınırı ödenecek prim 39% 5.177, ,13 15

16 dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları En az Prime esas kazancın Enaz prim oranı altsınırı ödenecek prim 33,50% ,395 En yüksek Prime esas kazancın Enfazla prim oranı üstsınırı ödenecek prim 39% 5.440, ,80 Dikkat edilecek parametreler 1) Prime esas kazançların alt ve üst sınırı DÖNEMLER İTİBARİYLE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI DÖNEM ALT SINIR ÜST SINIR Günlük Aylık Günlük Aylık ,90 837,00 181, , ,55 796,50 172, ,25 Öncelikle 4/b ye tabi sigortalı (Bağkurlu) prime esas kazancın alt ve üst sınır arasında bir gelir beyan edecektir. Fakat bu beyan ;eğer 4-b kapsamında sigortalının isyeri varsa ve ve bu işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK ya tabi işçi çalıştırması halinde) en yüksek ücret verdiği sigortalıdan daha düşük olamaz.birden fazla işyeri ve bu işyerlerinde çalışanlar varsa bildirimin altsınırı çalıştırdığı sigortalılara verdiği en yüksek ücrettir. 2) Prim oranları 4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları Toplam (%) KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı 1 6,5 (İşKazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları ) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 20 GenelSağlık Sigortası Prim Oranı 12,5 Toplam 33,5-39 En Az PrimOranı: %1+%20+%12,5=%33,5 En Fazla PrimOranı : %6,5+%20+%12,5=%39 Prim oranlarında sadece değişken olan işyeri tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları oranıdır Kısa Vadeli Sigorta Kolları PrimOranı: İşyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen primnispeti üzerinden %1 ila 6,5 arasında değişir.zorunluluk vardır. kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi Tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesinde uygulamada karşılaşılacak bazı durumlar aşağıda açıklığa kavuşturulmuştur 4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular); 16

17 1)Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar. 2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete baslayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına iliskin sigorta primi son faaliyet konusu isine göre hesap ve tahsil olunur. 3) isyerindekanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK ya tabi işçi çalıştırması halinde) çalıstırdıgı sigortalıların tabi oldugu en yüksek tehlike sınıfı ve prim oranınatabi olurlar 4) Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması ve aynı zamanda her bir isyerinde sigortalıçalıstırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar. Şirket ortakları için uygulamada şirkette çalışan sigortalıların ücretleri dikkate alınmaz. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) Yılı Büyük Şehir Belediyesi Sınırları Diğer Yerlerde Dayanak TL TL TL TL TL TL ,-YTL YTL 278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 273 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 270 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 266 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 47/2) 2011 Yılı Mal Alış Değeri TL Mal Satış Bedeli Hizmet İşlt. Yıllık Hasılat Mal Alım-Satımı ve Hiz. İşi. Hasılatı TL TL TL 17

18 Dayanak 278 Seri No.lu G.V. Genel Tebliği Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü Aylık Ba Bs Formları İzleyen Ayın Son Günü saat e kadar Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi Nisan ayı sonu Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi 1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı) (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı) Geçici Vergi 1.Dönem 14 Mayıs 2.Dönem 14 Ağustos 3.Dönem 14 Kasım 4.Dönem 14 Şubat 1.Dönem 17 Mayıs 2.Dönem 17 Ağustos 3.Dönem 17 Kasım 4.Dönem 17 Şubat Katma Değer Vergisi İzleyen Ayın 24.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü Aylık Muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü Üç Aylık Muhtasar 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü 23 Ocak 23 Nisan 23 Temmuz 23 Ekim Beyanname verilen ayın 26.günü 18

19 Basit Usulde Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Şubat Dönemi 1.Taksit Şubat ayı sonu 2.Taksit Haziran ayı sonu G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü Damga Vergisi İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen Ayın 15.Günü Beyanname Verme Süresi İçinde I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25 i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10 u Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) II. Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar Beyanname Verme Süresi içinde ödenir II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir. 19

20 Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları ÇIRAKLAR İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin Dönemi 251,10 TL 214,65 TL Dönemi 238,95 TL 206,85 TL Dönemi 228,15 YTL 194,40 YTL Dönemi 218,70 YTL 186,30 YTL Damga Vergisi Oranları 2011 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR - Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 6,60 - Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet Binde 8,25 alımlarına ilişkin) - Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı Binde 8,25 ihtiva edenler) - Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65 - Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25 - Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25 - Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler Binde 1,65 dahil) - İkinci El Araç Satış ve ( den itibaren) Devir Binde 1,65 Sözleşmeleri - İhale Kararları Binde 4,95 - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 30,00 TL - Kurumlar Vergisi Beyannamesi 40,10 TL - Muhtasar Beyanname 19,90 TL - Katma Değer Vergisi Beyannameleri 19,90 TL - Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 19,90 TL - Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 14.80TL - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 14.80TL - Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 40,10 TL - Bilançolar 23,20 TL - Gelir Tabloları 11,30 TL 20

21 - İşletme Hesabı Özetleri 11,30 TL (Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere dan itibaren ,40 TL yi aşamaz.) Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre) DEFTER TUTMA HADLERİ ( Tarihinden İtibaren) 1- Yıllık Alımların Tutarı TL 2- Yıllık Satışların Tutarı TL 3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı TL 4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı TL Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Yıllar İstisna Tutarları TL TL TL YTL YTL DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER Dönemi 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin ,00 TL 715,50 TL ,50 TL 679,50 TL ,50 TL 648,00 TL ,00 TL 621,00 TL ,00 TL 589,50 TL ,00 TL 567,00 TL 21

22 Emlak Vergisi Oranları EMLAK VERGİSİ ORANLARI Konut İşyeri Arsa Arazi Normal Yöreler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1 Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi Binde 2 Binde Fatura Düzenleme Sınırı FATURA DÜZENLEME SINIRI Yıllar TL TL TL İstisna Tutarları YTL YTL Geçici Vergi Oranları Yıllar GEÇİCİ VERGİ ORANLARI Gelir Vergisi Mükellefleri İçin 2011 % 15 % % 15 % % 15 % % 15 % % 15 % 20 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler İçin) 2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları Yeni TL kadar %15 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Yeni TL sinin TL si için TL, fazlası için %20 22

23 Yeni TL sinin TL si için TL, fazlası için % YTL sinden fazlasının TL si için TL, fazlası için %35 (ücret gelirlerinde TL nin lirası için TL) (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL) Had ve Miktarlar (2011 Yılı) VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 2011 Yılında MADDE NO KONUSU Uygulanacak Miktar (TL) MADDE 104 İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması İlanın; - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması ve üzeri MÜKERRER MADDE 115 MADDE 177 Tahakkuktan vazgeçme 19 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 1- Yıllık; - Alış tutarı - Satış tutarı Yıllık gayrisafi iş hasılatı

24 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 700 MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,90 MADDE 313 MADDE 343 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar En az ceza haddi - Damga vergisinde - Diğer vergilerde MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı İkinci sınıf tüccarlar Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler 8 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,70 II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek

25 erbabı 3 - İkinci sınıf tüccarlar Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 8 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 3,70 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,15 MADDE NO KONUSU 2011 Yılında UygulanacakMiktar(TL) MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması Her bir belge nev ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza - Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı 25

26 içinde kesilecek toplam ceza 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

27 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası Konut Kira Geliri İstisna Tutarları KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI Yıllar İstisna Tutarları TL TL TL YTL YTL Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI Reeskont İşlemlerinde Avans İşlemlerinde 'dan İtibaren %14 % Dönemi %15 % Dönemi %18 % Dönemi %19 % Dönemi %25 % Dönemi %27 %29 27

28 Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI Yıllar İstisna Tutarları TL TL TL YTL YTL Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI Yıllar İstisna Tutarları TL TL TL YTL YTL 28

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ 2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 9/1-2-3-4-5-6-7- Vergiden Muaf Esnaf 8 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 19

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı