KUMARBAZDostoievski Kumarbaz Äeviren: Nesrin ALTINOVA 2. Basım BEYAZIT DEVLE T KÇTÇPHANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMARBAZDostoievski Kumarbaz Äeviren: Nesrin ALTINOVA 2. Basım BEYAZIT DEVLE T KÇTÇPHANESİ 891.733 327855"

Transkript

1 Dostoievski Kumarbaz Äeviren: Nesrin ALTINOVA 2. Basım BEYAZIT DEVLE T KÇTÇPHANESİ Tasnif No. Demirbaş No Remzi Kitabevi Ankara Caddesi, 93 istanbulmichel BUTOR'UN ÜNSÜZÇ 2. Basım: Temmuz 1993 ISBN KTB Y Remzi Kitabevi A.Ş. Selvili Mescit S.3 Cağaloğlu-Istanbul, 1993 Tel Evrim Matbaacılık Ltd. Şti. Selvili Mescit S.3 Cağaloğlu-Istanbul, 1993 Dostoievski Batı'ya ilk kez 1862 yılının haziran başlarında gitti. Planladığı ilk uğrağı Paris'tir ama, o gânlerde Alman kaplıcalarından Baden-Baden, Hombourg ye Ems gibi, Avrupanın kumar başkentlerinden biri olan Wiesbadenden geäerken, trenden iner, Rus gazetelerinde okuduğu ve kahramanının daha sonra acı acı yakınacağı, betimlemelere aldanarak rulette şansını denemeye gider. ' Kahramanı şãyle der ya: åbâtân dânya gazetelerinin, ãzellikle de bizim Rus gazetelerinin, ve hemen hemen her yılın ilkbahar başlarında makale yazarlarımızın gânlâk yazılarında daima iki konuyu ele almalarındaki o kãle ruhluluğa dayanamıyorum: Ünce Rhin' in kaplıca kentlerindeki oyun salonlarının gãrkem ve lâksâ, ikinci olarak da, sãzâmona masaların âzerine yığılan altın kâmeleri. Oysa onlara bunun iäin para da ãdenmiyor: Onlar sadece äıkar gâtmeyen bir dostluk kanıtı veriyorlar. Bu berbat salonlar her târlâ ihtişamdan yoksundurlar ve altın oralarda masaların âzerine yığılmadığı gibi. ucundan kıyısından ya gãrânâr, ya gãrânmez.ç Bir sâre geäince, sara nãbetleri gitgide sıklaşan Dostoievski hekimin ãğâtleri âzerine yeniden Avrupa gezisine äıkmaya karar verir. Verem olan karısı ãlmek âzeredir, yazar da Paris' te dostu Pauline Souslova'nın yanına gitmek zorundadır. Yolculuk hep ertelendiğinden Pauline sabırsızlanır ve bir İspanyol ãğrenciye éşık olur. Fena halde ãfkelenen Dostoievski yola koyulur ama, VViesbaden'den geäerken, yeniden gidip rulette şansını denemekten kendini alamaz. Parise geldiğinde onu mutlu bir sârpriz bekler: İspanyol ãğrenci, Paulineden ayrılmıştır. Bãylece, kazanma başarısını gãsterdiği bâtân parayı äok doğaldır ki yitirdiği Wiesbaden ve Baden-Baden'den geäerek, birlikte İtalya'ya gidebileceklerdir. 6 " işte o zaman kumar konusunda bir roman yazmayı dâşânâr. 18 Eylâl 1863'de Roma'dan arkadaşı Strakhov'a şunları yazar: åşimdilik elimde hazır hiäbir şey yok ama, (bana gãre) oldukäa mutlu bir ãykâ planı tasarladım. Bâyâk bãlâmânâ kéğıt paräalarının âzerine not ettim. Hatta yazmaya bile başladım. Ama, ãnce burası äok sıcak: İkincisi de, Romada ancak sekiz gân kalabileceğim; insan Roma gibi bir kentte bir hafta geäirecekse, roman yazmayı dâşânebilir mi? Bâtân bu gidiş gelişler beni son derece yoruyor. Konu şu: Bir tip, gurbetteki Rus. Biliyorsunuz, geäen yaz, bizim gazetede yabancı âlkelerde yaşayan Ruslardan sık sık sãz edildi. Romana bâtân bunlar da alınacak. Yurt iäi yaşamımızın bugânkâ halinin olabildiğince oraya yansıdığını gãrmeleri gerek. Apaäık karakterli bir adamı äiziyorum, pek äok konuda yetenekli ama, her

2 şeyde yarım kalmış bir adam bu. BÇtÇn inancını yitirmiş, aynı zamanda da, imansız, inanésız olmaya cesaret edemiyor. Yetkiye karşı hem isyan ediyor, hem de onun karşısında korkuyor. Rusyada kendisi iéin yapacak hiébir şey bulunmadığını dçşçnerek avunuyor, bu yçzden de yabancı Çlkelerde yaşayan Rusları vatanlarına geri Éağırmak isteyen herkesi acımasızca mahköm ediyor. Ama, sana hepsini burada anlatamam. ÜAsıl kahraman Éok canlı, onu karşımda gárçr gibiyim. àykçm bittiği zaman okunmaya değecektir. Temel nokta şu ki, bçtçn yaşamsal ázsuyunu, taşkınlığını, bçtçn cçretini rulet soğurmuş. Bu bir kumarbaz ama, Pouchkine'in Cimri Şávalyesi alelade bir cimri olmadığı gibi, bu da sıradan bir kumarbaz değil. Kendimi Pouchkine'le karşılaştırmak istediğimi sanma sakın, bu karşılaştırmayı sadece olayı daha iyi aydınlatmak iéin yaptım. Kahraman kendine gáre bir ozan ama, bayalığını derinlemesine hissettiği bu şiirden utanıyor. Bununla birlikte, bir şeyleri tehlikeye atma gereksinimi onu kendi gázçnde yçkseltiyor. àykç sadece rulet oynadığı ÇÉ yılı işleyecek. ÜàlÇler Evi, daha ánce hié kimsenin gázçyle gárçp de anlatmadığı forsaların bir resmi gibi halkın dikkatini Éek-tiyse. bu áykç de hié kuşkusuz ruletin gázle gárçldçkten sonra, ayrıntılı anlatılması olarak dikkati Éekecektir. Bu tçr áykçlerin bizde her zaman iyi karşılandığını saymazsak, şu da MICHEL BUTOR'UN ànsàzä var ki, kumar sahneleri bir yabancı Çlkenin kaplıca kentinde geéiyor ve yabancı bir Çlkede yaşayan bir Rus sáz konusu ediliyor. Bu ayrıntının, evet doğrudur, ikinci derecede ama, geréek bir ánemi vardır. ÜKısacası, işte ilginé şeyler. Duygu ve akılla, fazla 'uzatmadan, bunları Éizmeyi başaracağımı umabilirim. ÜOla ki romanım Éok iyi olur. Benim álçler Evi geréekten ilginéti. ÜKÇrek mahkömluğu etçvç tçrçnden bir Éeşit cehennemin tarifi bu. BÇtÇn bunlara Éarpıcı bir biéim vermeye Éalışacağım.ã Dostoievski bunu ancak yıllar sonra, dış Çlkelere bir hayli gidip geldikten, Almanya'daki kumar masalarında bir hayli zaman geéirdikten, karısının ve erkek kardeşinin álçmçnden sonra geréekleştirebildi. Alacaklıları sıkıştırınca, yayımcısı Stel-lowski'yle tçm yapıtlarının yayınlanması iéin anlaşma imzalayarak, hençz basılmamış bir romanı l kasım 1866'dan ánce vermek Çzere anlaştı tersi bir durumda bu basım Çzerindeki bçtçn haklarım yitirecekti ve aldığı paraların da hepsini geri ádeyecekti. Oysa, SuÉ ve Ceza iéin başka bir yayımcıdan avans aldığı iéin, her iki kitabı da en kısa sçrede tamamlamak zorunda kalıyordu. İşte o zaman 17 Haziran 1866'da Bn. Corvine-Kroukovskaia' ya şunları yazar: Üçok garip ve şimdiye kadar hié gárçlmemiş bir şey yapacağım. Tam dárt ayda, birini sabah, ábçrçnç akşam yazacağım iki ayrı roman iéin otuz baskı provası yazacağım; ancak báylelikle zamanında bitirmiş olabileceğim... Eminim ki geémiş ve şimdiki yazarlarımızdan hiébiri benim sçrekli iéinde yaşadığım koşullarda yazmamıştır; bunun sadece 'dçşçncesi bile Tourgueniev'i áldçrçrdç. Ama, iéinizde doğan, sizi coşkuyla, heyecanla dolduran dçşçnceyi baştan savma yapıp berbat etmek bilseniz ne kadar ÇzÇcÇdÇr... Onun gçzel olduğunu biliyorsunuz... ve onu bile bile berbat etmek zorundasınız.ã Dostoievski, bu akıl almaz Éılgınca işin altından kalkabilmek iéin, arkadaşlarının áğçtleri Çzerine, bir stenograf tutmaya karar verir: Anna Grigorievna Snitkine. Kumarbaz'ın kesin metnini ona 4-29 Ekim 1866'da yazdırır. Yayıncı Stel- 8 lowski yolculuğa Éıktığından, yazı polis komiserine teslim edilir, o da bu veriliş tarihini belgelerle doğrular. 8 kasımda Dostoievski, Anna Snitkine'e evlenme teklifinde bulunur, 15 Şubat 1867'de evlenirler.

3 Demek ki, Dostoievski ãykâsânâ en sonunda yazmaya koyulduğunda, son kozunu oynuyordu. Eğer bu metni yazma bahsini kazanamazsa, her şeyi yitiriyordu. Onun iäin ele aldığı tema yazma koşullarıyla äok iyi uyum sağlıyordu. Bãylesine bir konuyu ele almayı uzun yıllardan beri tasarlıyordu, bunu da salt biraz para kazanma umuduyla değil de asıl para yitirmeye son vermek umuduyla yapıyordu: äânkâ bu kitap bir beladan kurtulma yoluydu. Geräi bu åtecimselç bir dâşânâydâ. Rus halkının hoşlanacağı bir dâşânâ. Dostoievski bu dâşânâyâ anlatırken kendisini sârâkleyen kumar tutkusunu felce uğratmaya, etkisiz hale getirmeye äabalıyor. Bizim iäin bu sayfalarda yaşamadan ãnce yazarı iäin ãylesine gâälâ biäimde yaşayan (åonu karşımda gãrâyor gibiyimç) kişiliği, kendisininkinden ayırmak istiyor, onu kemiren, onu mahveden bu kopyadan, tıpatıp benzerden kurtulmak istiyordu. Elbette ki konuşan kendisidir ama, kahramanını sakınanla ayırt edecektir, onu belirleyecek, kendinden ayıracak pek belirgin durumlarla äevreleyecektir, ãyle ki, kitabın son satırlarında, ãykâyâ askıda bırakarak, bize: åyarın, yarın, her şey bitmiş olacak!..ç diyecektir, bu sãzcâklerin Piodor Dostoievski iäin geräek olacağını umut edebilir, yani o andan sonra, nihayet bir daha kumar oynamama akıllılığını gãsterecektir, oysa, o ana kadar kurtulmak iäin boş yere äabaladığı ruletin bâtân uğursuzluğu o zavallı vur abalıya Alexis Ivanovitch'in âzerine yıkılmıştır. Äânkâ o sãzcâkleri yazarken kendini aldattığından emin olabilirsiniz; o her zamankinden daha bağımlıdır, daha aldanmıştır. Demek ki, Dostoievski. Kumarbaz'ı yazarken kumar oynuyor, kumardan kurtulmak iä4n kumar oynuyor, iäindeki kumarbazı yatıştırmak iäin, susturmak iäin kumar oynuyor. O da bunu äok iyi biliyor. Değişmek iäin insanın kendini suälaması yeterli değildir. İäinizdeki åãbârâç bãylece daha gâälenmek, sizin nedenlerinizle alay etmek olanağını bulur. Onun hakkım teslim etmek, yakınmalarını, sitemlerini bâtân gâäleriyle aäıklamasına izin vermek gereklidir. Doğal olarak bu- MICHEL BUTOR'UN ÜNSÜZÇ 9 nân sonucunda da suälu, suälayıcı kimliğine bârânâr ve en sonunda kaäınılmaz olarak âzerine yâklenecek olan mahkèmiyette, bizler hepimiz bir paräa mahkèm olacağız, yani biraz maskeleri dâşecek olan bâtân namuslu kişiler, ve sãz konusu edilip sarsılacak olan iäinde bulunduğumuz durum mahkèm olacak. Kurtulma bizi iblisten ancak bunun aäıklanmasını bulduğumuz oranda kurtaracaktır. Yıkımında yanılsamalarımızın kimi kırpıntılarını da sârâkleyerek kaybolacaktır ancak. Dostoievski iäin sãz konusu olan, kumarbazın deneysel gãrânâşânâ, yâksek sosyetedeki kişilerin, onun deyimiyle åcentilmenlersin değer vermek istemedikleri ve varlığı kendilerine pek yâz kızartıcı gãrândâğânden olabildiğince kâäâltmek istedikleri bu kahramanın katkısını gãzlerimizin ãnâne sermektir: åelbette ya, bâtân bu ayak takımının iäinde äırpındığı äamuru ve dekoru bilmezlikten gelmek son derece soylu bir davranıştır. Bununla birlikte, karşıt davranış da kimi zaman onun kadar kibardır: Fark etmek, yani cep dârbânânân ucuyla da olsa, bâtân bu haşarata bakmak ve hatta onu incelemek ama, bâtân bu kalabalığı ve bâtân bu äamuru bir äeşit eğlence gibi, centilmenlerin dinlenmesi iäin dâzenlenmiş bir temsil gibi gãrerek. İnsan kendisi de bu kalabalığa karışabilir ama, orada bir seyirci olarak bulunduğu ve onun bileşimine zerre kadar katılmadığı kesin inancıyla äevresine bakabilir. Zaten, aşırı ısrarla incelemek de uygun dâşmez: Bu da gene bir centilmene yakışmaz, äânkâ her ne olursa olsun, bu gãsteri sârekli bir dikkate değmez.ç Elbette ki sãylemeye bile gerek yok: Alexis Ivanovitch, ya da Dostoievski, tamamiyle farklı bir kanı belirtir: åoysa bana ãyle geliyordu ki, tam tersine, bâtân bunlar son derece ısrarlı bir dikkate değerdi, ãzellikle de sadece incelemek iäin değil de, kendisi de iätenlikle ve iyi niyetle bâtân bu ayak takımına katılmaya gelen bir kimse iäin.ç

4 Az sonra yazarımız iéin onun kumarbaz yaşamını tanıtlayan şu olgudur: Bu. onun bir gçn kumarbazın romanını yazmasını sağlayacaktır ama, bu geéişimi ancak, kumarda insan yaşamının ayrıcalıklı bir eğretileme bulabilecek hale geldiği, kumarbazın kumarbaz olmayanı ortaya Éıkardığını fark ettiği, birini incelerken ábçrçnçn gizlediğini ortaya Éıkarmaya. başladığı andan itibaren geréekleştirebildi.10 MICHEL BUTOR'UN ànsàzä 11 Centilmenler kumarbazın kendilerinden tamamiyle, dipten doruğa farklı bir kişi olduğunu ileri sçrerler, o kadar apayrı, o kadar uzaktır ki bir temsil gibi onunla eğlenebilirler, hatta hiébir bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan onun hareketlerine ve davranışlarına áykçnebilirler. İşte Dostoievski dikkati Éekecek etkin bir sahne dçzenlemesiyle bu kákten ayrılığın yalanını aéıkéa ortaya serecektir. Ruletin bilyesinin ázelliği, onu bçtçn gázlerin hedefi haline getirecek olan şey, hareketinin kesinlikle ánceden kestirilemez olmasıdır. Oysa, kişi bu fikre alışamaz, geréekliğe karşı dçşçnmekten kendini alamaz, kaéınılmaz olarak hiée inecek yántemler hazırlamaktan kendini alamaz. O kadar ki, o kçéçcçk nesne bçyçlediği gázlere durmadan bitmez tçkenmez bir acı alay fırlatır. Kitabın başlangıcında bu aléalmalara aéıkéa boyun eğenlerle, kumarbazlarla bu aléalmanın kendilerine ulaşamayacağım iddia edenler, centilmenler arasındaki ayırım son derece belirgindir. Kumar salonuna ilk kez girdiğinde Alexis Ivanovitch'i en Éok etkileyen bu oldu işte., O sırada, kendi iéin değil, generalin Çvey kızı Pauline Alexandrovna iéin oynuyordu. Kuramsal olarak, o anda tanımladığı ve Éıkar gçtmeden kumar oynayan o centilmenler durumundadır. Ne var ki, gené kızın kazanacağı paraya ne kadar ánem verdiğini Éok iyi bildiğinden, o da bulaşıcı kumar hastalığına yakalanır. Hizmet ettiği ve kendisini sinsice.yetkilendiren o aile iéinde ona kumarbaz, dolayısıyla da kuşkulu yoldan Éıkmış bir insan gázçyle bakılıyor. O aile ki aslında tıpkı onun gibi yapıyor, istencinin tamamiyle dışında bir olaydan, bir bçyçkannenin álçmçnden para bekleyen, bu bekleyişte parayı tehlikeye atan, her şeyi o iskambilin Çzerine oynayan o aile tıpkı onun gibi davranıyor. ànce general ve onun Éevresindekiler hoş gárçnmeyi, aklı başında insanlar gibi davranmayı başarırlar. Oysa, hié umulmadık ama, yine de ruletin kararından Éok daha az ánceden kestirilemeyen bir olay gelip bçtçn hesapları altçst eder: BÇyÇkanne hié haber vermeden Éıkagelir ve yapacak başka işi yokmuş gibi, alelacele koşup kumar oynar. O andan sonra ve bçtçn orada kaldığı sçrece onu o tutkusundan ayırmak olanaksız hale gelir, bçtçn aile bireylerinin aynı doymak bilmeyen gázlerle, masalarının Éevresindeki kumarbazlarla aynı korkularla izlediği davranışlarım ánceden kestirmek olanaksız hale gelir. Sehpanın Çzerinde dánen kçéçk bilyenin bir acı alay olduğu gibi, bçyçkanne de bir acı alaya dánçşçr. Onun gelişiyle kumar masasının insanları generalin ailesini tamamiyle ele geéirir. Kumarbazlarla kumarbaz olmayanlar arasındaki fark artık yok olmuştur. Gazinoda yaşlı hanıma eşlik eden Alexis, sakınımlı olması iéin onu hêlê inandırmaya Éalışır ama, o hep aklına eseni yaptığından, Alexis'nin bçtçn áğçtlerine karşın, bir kez daha sıfırın Çzerine koyar ve hié umulmadığı halde kazanır. Nesnede bulunan acı alay şimdi kendini duyurmak iéin bir ses sahibidir: ÜBÇyÇkanne utkulu ve saldırgan bir halle bana doğru dánerek: ÜBak, gárdçn mç!ã dedi.ã O da şunu belirtir: ÜBen bir kumarbazdım: Bunu tam o anda kesinlikle hissettim.ã GárÇp işittiği şeyler yçzçnden, koşulların oluşturduğu surat yçzçnden, tutkusunun doğmasına engel olan bçtçn karşı Éıkmalar ağırlıklarını yitirirler.

5 ççnkç Dostoievski, Alexis'sini hemen kumarbazlar takımına katmaktan kaéınır. GerÉekten de, generalin ailesinin bçtçn ábçr bireylerinin sinsi sinsi yaptığını onun herkesin iéinde, aéıkéa, kumar salonunun şiddetli ışığı altında ve kaba topluluğu altında yaptığını, gazino masasında olup bitenlerin, mirasları ve işleriyle, korkuné aynasının karşısında gázlerini kapatan bu yçksek sosyetenin dayandığı sistemin Éıplak simgesi olduğunu gástermek ona yetmez, Çstelik de bize falan, ya da filan kişinin, Alexis, ya da Fiodor'un rahat karanlıktan o mahvolma aydınlığına nasıl geétiğini de gástermek ister. Sorumluluk tamamiyle paylaşılmıştır, ÉÇnkÇ kumar ancak kendini ona kaptıran ihtiyaé iéinde olduğu zaman, sefalet iéinde, ya da sefaletin tehlikesi altında bulunduğu zaman ciddi ve korkuné bir hal alır, geréekten kumara dánçşçr ve işte kumarın yçzkarası vurguladığı bu sefaletten gelir. Kumar, saygıyla para arasındaki ilişkiyi, bu paranın Éoğu zaman Éevrelendiği akla aykırı gelen karanlık en kuvvetli ışık altında ortaya serer. Alexis'nin geréekten kumar oynaması, mah- 12 cubiyettendir, general tarafından kovulmuş olmasındandır ve kçéçk bilyenin kararlaştırdığı bçyçk paralar sayesinde saygının kumar masası Éevresinde nasıl hızla elde edildiğini gármesindendir. Servetle birlikte saygınlığın da yıkılmasında ve şanssız kumarbazın talihsizliğine karşı artık gene ruletten başka Éare bıılamamasındandır. Kendisini mahcubiyetten kurtaracak parayı yeteri kadar Éabucak elde etmek iéin bir tek Éaresi vardı: Son meteliğine kadar şansını denemek. Kumarın kendini ona kaptırmaya başlayan bir kimse iéin uğursuz hale gelmesi, birkaé saat iéinde toplumsal konumu değiştirdiğini gáz kamaştırıcı bir geréeklikle saptamış olmasıdır, yitirdiğine, ya da kazandığına gáre onun gazinodan Éıkışına bakanlar iéin artık geréekten aynı insan olmamasındandır. Saygınlığın, paranın nereden geldiği sorulmadan, bu derece paraya bağlı olan bir toplumda, kumar masası Éok kısa bir zamanda Éok para kazanılan tek yer olduğundan, onuru kırılan, aşağılanan bir kimse iéin başvurulacak tek yer olduğu sáylenebilir. Centilmerılerse, onlar bu şekilde oynamadıklarından (onlar ancak servetleri tehlikeye dçştçğç zaman geréekten kumar oynamaya başlarlar) durumlarını yitirenleri, sefalete doğru yuvarlanmalarının iéerdiği o utancın yaklaştığını hissedenleri saygılarını yeniden kazanmaları iéin beğenme-yip kınadıkları ve asla dikkate almak istemedikleri bu Éıkar yola sapmaya zorlarlar. Ama, bu Éıkar yol bir tuzaktır, bir ılgım bataklığıdır ki bu rahatsız ediciler iéine batıp gámçlçrler. Dostoievski iéin ruletle kçrek mahkömluğu arasındaki karşılaştırma işte bunun iéin zorunlu hale gelir. Kumarbazlar, geréek kumarbazlar oraya asla kendi istekleriyle gelmemişlerdir, onları oraya bçtçn bunlarda bir eğlenceden başka bir şey gármeyen o centilmenler getirmiştir, talihleri ters dánme suéunu işledikleri iéin onları o işkence Éarkına zincirle bağlayan o centilmenler. Kumar oynuyorsa, bir oyuncak olduğu iéin oynuyordur. Onunla oynarlar, onunla alay ederler ve orıu oynatırlar. Alexis gazinoya sadece, generalin Çvey kızı Pauline'in eğer geréekten kendisi oynarsa utanca gámçleceğinden kendi yerine oynamakla onu gárevlendirdiği iéin gider, sonra da bçyçkanneye eşlik ettiği iéin ve báylece de o canlı ruletin karşısında gene- M1CHEL BUTOR'UN ànsàzä 13 ralin bçtçn ailesinin delegesi haline gelir. Artık kazansa bile bir tçrlç paéasını kurtaramayacağı o Éarka herkes onu itmişti, ÉÇnkÇ bu haksız, para, ÉÇnkÇ ona onca saygınlık kazandıran o para onu eski kişiliğinden tamamiyle koparır, aléalmanın, mahcubiyetin başlattığı o.kopmayı bu para tamamlar. Báyle saygı gásterilen kişi kendisi değildir, sadece en ufak áykçnçn, en ufak bir ilintinin, en ufak bir geréek sahip Éıkma onu kendisine bağlamaksmn. rastlantıyla gákten, ya da cehennemden dçşen o bçyçk paranın taşıyıcısıdır. Demek ki, kendini gçélendirmek iéin, kişiliğini sağlamlaştırmak iéin, ÜyÇksek sosyeteninã

6 iéinde yer alabilmek iéin o paradan yararlanmayı başaramaz, ÉÇnkÇ kapısını aétığı o ÜyÇksek sosyetes>nin hié mi hié ánem vermediği o paranın kákeni, bçtçn bu ÜyÇksek sosyeteãnin gázden geéirilmesi ve mahköm edilmesidir ona gáre. istencinin bir bakıma boynu vurulmuştur, kendisi kendi iéin hareketi ánceden kestirilemeyen bilyeye dánçşmçştçr. Generalin dairesine gider. O bálmeye yerleşeceğini herkes dçşçnebilirdi, kendisi de bunu dçşçnçyor: ÜAma... o zaman başıma dçnyanın en garip ve en aptal serçveni geldi. ÜAcele acele generalin dairesine giderken, ansızın onların dairesinin hemen yakınında bir kapı aéıldı ve birisi bana seslendi. Dul Bayan Cominges'di bu. Mile Blanche'm emri Çzerine beni Éağırmıştı. GenÉ kadının dairesine girdim.ã Bilye yandaki bálmeye yerleşti ve bunu kendisine fırlatan toplumun suratına fırlatmaktan başka bir şey yapamayacağı bir parayı gidip o Fransız kadınıyla har vurup harman savurdu. ÜYaşamım ikiye paréalanıyordu ama, bir gçn ánceden beri, bir kêğıt Çzerine oynamaya alışmıştım.ã ççnkç kumar, Dostoievski'y e gáre yalnızca parasal ilişkilerle saygınlık ilişkilerinin bir yansıması değildir; Batı Avrupa'da ise bu ilişkiler yalnızca parasal ilişkilere indirgenmiştir. Kumar aydınlatıcı gçcçnç genel olarak insan ilişkilerine, ázel olarak da erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilere yayar ve Dostoievski'de de son aéıklamasını aşkın eğretilemesi olarak bulur. Demek ki, kumar masası bahsinin yerine bir gálgesi olduğu evlilik bahsini koyarak paéasını kurtarmayı umabilir. Aslında, Alexis her şeyden ánce Pauline kendisiyle oyna-14 dığı iéin kumar salonuna doğru gidiyor. Yaşamım Pauline Çzerine oynamıştır; ister istemez makul bçtçn tahminleri aşan bir eylemdir bu. ÜGeÉen gçn bana, Schlangenberg'de benim bir tek sázçm Çzerine kendinizi tepetaklak aşağı atmaya hazır olduğunuzu sáylediniz ve biz de şáyle bir bin ayak yçkseklikte bulunuyorduk. Sadece sáylediklerinizi geréekleştirip geréekleştirmediğinizi gármek iéin, bu sázç bir gçn size sáyleyeceğim ve emin olun ki yçrekli davranacağım.ã işte verilen bu sáz nedeniyle, oyun olsun diye, Alman barona hakaret etmesini istediği zaman ona boyun eğer, bu da onun bçyçk mahcubiyetine, onurunun kırılmasına neden olur. Kumar hapishanesinin kilidini onun Çzerine kapatan Pauline'dir. kendisi de kumar oynadığı, kçéçk Fransızdan, İngiliz centilmenine geétiğinden, kendisi de onu Éirkeften kurtaracak durumda değildir. Alexis bu kumarda yitirdi, onu ábçrçne mahköm eden de budur işte. Dostoievski'nin kızı Aimee, anılarında, babasının yaşamında kumar tutkusuyla geréek Pauline arasında var olan yakın ilişkiyi vurgular: ÜDostoievski daha ilk Avrupa yolculuğunda ruletle tanışmıştı, hatta pek ánemli bir para da kazanmıştı. BaşlangıÉta kumar onu pek Éekmiyordu. Ancak, Pauline'le birlikte yaptığı ikinci yolculukta kumar tutkusu onu kıskıvrak yakaladı.ã Eğer Alexis kitabın sonunda kurtulmadıysa, kumar cehennemine gámçldçyse, Pauline'in kendisine hêlê gásterdiği kaprisli ve uzak bağlılığa karşın yapayalnız olmasındandır. Dostoievski, yazıyı tamamlarken, başka bir kadın Çzerine oynadı, kendisine stenograftık eden ve ÇÉ ay sonra evleneceği şu Anna Çzerine oynadı. Son noktayı koyduğu, el yazmalarını polis komiserine emanet ettiği zaman, bahtsız kopyasını ona kurduğu kafes iéinde hapis bıraktığını ve kendisinin kurtulacağını umar. MICHEL BUTOR'UN ànsàzä 15 mekten kendini alamaz ve báylece kumarbaz yaşamı yeniden başlar yılına kadar sçrer bu. 28 Nisanda, Wiesbaden' de, kendisine gánderdiği bçtçn parayı yitirdikten sonra karısına şunları yazar.

7 åania, Ania, namussuz aläağın biri olmadığımı, kumar tutkusunun kemirdiği bir adam olmadığımı iyice aklına koy; ama, bu ılgımın şimdi artık kesinlikle dağıldığını, yok olduğunu da aklından äıkarma... O dişten kurtulduğumu hissediyorum...ç Geräekten de bir daha kumar oynamayacaktır. Beladan kurtulma yolu en sonunda etkisini gãstermişti. MICHEL BUTOR * ** Bununla birlikte, evlendiğinden iki ay sonra, borä yâzânden hapisle tehdit edilince, Rusya'dan kaämak zorunda kaldı. Hasta, zavallı ve sârgân olduğu Dresden'den Hombourg'a git-birinci BÜLÇM Neyse, on beş gân ayrılıktan sonra işte dãndâm. Bizimkiler Roulettenbourg'a (1) geleli âä gân oldu bile. Beni bâyâk bir sabırsızlıkla beklediklerini sanıyordum ama, yanılmışım. Generalin son derece rahat, serbest bir hali vardı; tepeden bakarak, bâyâklenerek konuştu benimle, sonra da kız-kardeşine gãnderdi. Üdânä para almanın bir yolunu buldukları aäıkäa belli. General benim varlığımdan rahatsız oluyormuş gibi geldi bana. Maria Philippova telaşlı, äok huzursuzdu; bana birkaä sãzcâk ya sãyledi, ya sãylemedi ama, hemen parayı aldı, saydı ve sãylediklerimi sonuna kadar dinledi. Me-zeıılzov'ıı, kâäâk Fransızı ve bir de İngiliz! akşam yemeğine bekliyorlardı. Her zamanki gibi, ellerine para geäer geämez hemen onu-bunu yemeğe äağırırlar: Moskova alışkanlığınca. Paulinc Alexandrovna beni gãrânce, neden o kadar uzun zaman ortalarda olmadığımı sordu ve yanıtımı beklemeden äekilip gitti. Elbette ki bunu bilerek yaptı. Bununla birlikte bir hesaplaşmamız gerek. Äânkâ yâreğime oturdu bu. Otelin dãrdâncâ katında bana kâäâk bir oda verdiler. GENERALİN MAİYETİNDE olduğumu biliyorlar burada. Dikkati äekmeyi başarmışlar, apaäık belli. Burada herkes generali altın babası zengin bir Rus soylusu sanıyor. Yemekten ãnce, daha başka bir sârâ iş arasında, bozdurmam iäin (1) Dostoievski ãnce başlık olarak: Roulettenbourg'â seämişti, yayımcısının ısrarı âzerine bunu değiştirdi. F bin franklık iki banknot verdi. Onları otelin bârosunda bozdurdum. Şimdi artık, hiä değilse, tam bir hafta bize milyoner gãzâyle bakacaklar. Gezmeye gãtârmek iäin gidip Micha'yla Nadia'yı aldım ama, tam merdivendeyken, general beni äağırttı; äocukları nereye gãtârdâğâmâ ãğrenmesinin uygun olduğunu dâşânmâştâ. Hep sãylerim ya, bu adam dosdoğru yâzâme bakamaz; bunu o da isterdi ama, her seferinde ona ãylesine ısrarlı, yani kâstah bir bakışla yanıt veririm ki, soğukkanlılığını yitirir, eli ayağına dolaşır. Tumturaklı, parantezlerle dolu, sonunda iyice Arap saäına dãndârâp bir târlâ iäinden äıkamadığı bir konuşmayla, äocukları gazinodan oldukäa uzakta, parkta gezdirmem gerektiğini anlattı. En sonunda da, ãfkelendi ve sert bir sesle bana: åyoksa, onları belki de rulete gãtârârdânâz.ç dedi. Sonra da: åbağışlayın beni ama,ç diye ekledi, åhenâz pek aklınız yerinde değil de oyun sizi äekebilir, kendinizi kap-tırabilirsiniz. Her ne kadar, sizin akıl hocanız değilsem, bãyle bir rolâ âstlenmeye de hiä niyetli olmasam da, gene de beni lekelememenizi istemek hakkımdır, hani dilim varıp da sãy-leyebilsem...ç åama, pekélé biliyorsunuz ki param yok benimç diye yanıt verdim sakin sakin; åkumarda yitirebilmek iäin insanın parası olmalı.ç Hafifäe kızaran general:

8 ÜSize hemen para veririmã diye yanıtladı; bir sçre Éekmecelerini karıştırdı, defterine baktı: Bana yçz yirmi rubleye yakın borcu olduğu ortaya Éıktı. ÜBu hesabı nasıl kapatacağız?ã diye sçrdçrdç. ÜBunları "taler"e (1) Éevirmeli. Bakın, şimdilik şu yçz taleri alın, yuvarlak bir hesap olur báylece; gerisini daha sonra veririm.ã Tek sáz sáylemeden parayı aldım. ÜSakın benim sázlerimden alınmayın, rica ederim, o kadar alıngansınız ki... Size bu uyarıda bulımdumsa, bu, denebilir ki, dikkatli olmanızı sağlamak iéindi; buna da biraz hakkım vardır...ã Akşam yemeğinden az ánce, Éocuklarla dánerken atlı, arabalı bir kafileye rastladım. Bizimkiler bilmem hangi áreni gezmeye gidiyorlardı. Şahane iki araba, gárkemli atlar! Madeınoiselle Blanche (1), Marie Philippovna ve Pauline'le birlikte arabaların birindeydi; kçéçk Fransız, İngiliz ve bizim general atla onlara eşlik ediyorlardı. Yoldan gelip geéenler onlara bakmak iéin duruyorlardı; bçyçk etki yapmışlar, dikkatleri Çzerlerine Éekmişlerdi; ne var ki bu general iéin kátç sonué verecek. Ben hesapladım: Benim getirdiğim dárt bin franga, ádçné almayı başardıkları aéıkéa belli olan parayı da ekleyerek şimdi yaklaşık yedi, sekiz bin frankları vardı; Madenıoisellc Blanche iéin bu Éok azdı. Mile Blanche annesiyle birlikte, bizim kaldığımız otele indi; bizim kçéçk Fransız da orada kalıyor. Garsonlar ona Sayın Kont diyorlar; Mile Blanche'ın annesi kendine Sayın Kontes dedirtiyor. Sonunda, kimbilir, belki geréekten de kont ve kontestirler, belli olmaz. Yemekte bir araya geleceğimiz zaman Sayın Kont'un beni tanımayacağından kesinlikle emindim. Elbette ki, general tanışmamızı, ya da en azından beni ona tanıtmayı aklının ucuna bile getirmeyecekti; Sayın Kont Rusya'da yaşamıştı, orada (1) Eski bir gçmçş Alman parası. (çeviren) (1) Konuşmaların akışına bağlı kalarak, yabancı dilden sázcçkleri italik olarak belirttik. Yazarın vurgulamak istediği kesimler bçyçk hamilerle belirtilmiştir. (çeviren)20 dedikleri gibi, bir "oııtchitel'in (1) ãe ánemsiz bir kişi olduğunu bilir. Hem zaten,.beni Éok iyi tanır. Ama, şurası bir geréek ki, beni yemeğe beklemiyorlardı; general hié kuşkusuz emir vermeyi unutmuştu, yoksa beni mutlaka otelin tabldotuna gánderirdi. Ben kendiliğimden geldim ve generalin hié de hoşnut olmayan bakışıyla karşılaştım. Zavallı Marie Philip-povna bana hemen bir yer gásterdi; ne var ki B. Astley'le karşılaşmam beni bu kátç durumdan kurtardı, olayların zoruyla, ben de onların toplumuna katılmak zorunda kaldım. Bu garip adamla ilk kez Prusya'da karşılaştım; bir kompartımanda karşılıklı oturuyorduk; arkadaşlarımın yanına gidiyordum; sonra onu Fransız sınırında, sonra da İsviÉre'de gene gárdçm: Demek ki on beş gçnde iki kez, işte şimdi de Roulettenbourg'da onu yeniden bulmuştum! Ben ámrçmde onun kadar utangaé bir adam gármedim; aptallığa vardıracak derecede utangaétır, bunu da Éok iyi bilir, ÉÇnkÇ hié de aptal değildir. Zaten son derece sakin huylu ve pek sevimlidir. Prus-ya'daki ilk karşılaşmamızda onu konuşturmuştum. Bana o yaz Kuzey Burnu'nu gezdiğini ve Nijni-Novgorod fuarını gármeyi pek arzu ettiğini sáylemişti. Generalle nasıl ilişki kurduğunu bilmiyorum; Paulinc'e deliler gibi êşık olduğunu sanıyorum. Paııline iéeri girince adam pancar gibi kıpkırmızı oldu. Sofrada benim yanımda oturmaktan pek memnun ve áyle sanıyorum ki daha şimdiden beni yakın bir dostu gibi gárçyor. Yemek sırasında kçéçk Fransız aşın derecede kasılıp kurumlandı. Herkese karşı horgárçyle ve saygısızca davranıyor. çok iyi anımsarım, Moskova'da gáz boyamaktan pek hoşlanırdı. Rus maliyesi ve siyasası Çzerine bitmez tçkenme/, konuşmalar yaptı. General bir-iki kez ona karşı Éıkmaya yel- (1) Oıılchitel: Evlerde eskiden genéleri yetiştiren áğretmen ve eğitici. (çeviren) 21

9 tendi ama, onun gázçndeki saygınlığını bçsbçtçn yitirmemek iéin pek Éekinerek ve belli belirsiz bir biéimde. çok garip bir ruh durumu iéinde bulunuyordum. Sáylemeye gerek yok: Daha yemeğin ortasına varmadan kendi kendime şu alışılmış ve ezeli soruyu sormuştum bile: ÜŞu generalin peşinden ne diye sçrçklenip duruyorum, kuzum? Bit hayli zaman var ki onlardan ayrılmış olmalıydım!ã Arada sırada Pauline Alexandrovna'ya bir gáz atıyordum; onun benimle zerre kadar ilgilendiği yoktu. En sonunda, sabrım taştı, tepemin tası attı, bir saygısızlık yapmaya karar verdim. ànce, pat, diye tepeden inme bir biéimde, bana soru yáneltilmeden, avaz avaz konuşarak sáyleşiye katıldım. àzellikle de kçéçk Fransızla dalaşmaya Éalışıyordum. Generale doğru dándçm ve bir giriş yapmadan, yçksek ve anlaşılır bir sesle (hatta áyle sanıyorum ki onun sázçnç bile kestim), ona bu yaz Rusların hemen hemen tabldotta yemek olanağından yoksun bulunduklarını belirttim. General şaşkın bakışlarını bana dikti. ÜEğer kendinize şu kadarcık saygınız varsaã diye sçrdçrdçm, ÜkaÉınılmaz biéimde hakaretlere uğrarsınız, aéık aéık hakaretlere katlanmalısınız. Paris'te, Rhin kıyılarında ve hatta İsviÉre'de, lokanta masalarım Polonyalılar ve tıpatıp onların benzeri olan kçéçk Fransızlar áylesine kapışmışlar ki, eğer Rııssanız, bir tek sázcçk sáyleme olanağını bulamazsınız bile.ã Bunları Fransızca sáylemiştim. General şaşırıp kalmış bir durumda bana bakıyordu, kızması mı, yoksa sadece bu derece kendimden geémiş olmama şaşması mı gerektiğini bilemiyordu. ÜHiÉ kuşkusuz, birisi size bir ders vermiş olmalı!ã dedi kçéçk Fransız horgáren ve ilgisiz bir tavırla. ÜParis'te ánce bir Polonyalıyla, sonra da Polonyalıyı destekleyen bir Fransız subayıyla kavga ettimã diye yanıt ver-22 dini. ÜSonra da, bir monsignor'un kahvesine tçkçrmeme ramak kaldığım anlatınca Fransızların bir bálçmç benden yana oldu.ã General azametli bir şaşkınlıkla: ÜTÇkÇrmek mi?ã diye sordu; hafta bakışlarını odanın Éevresinde dolaştırdı. KÇÉÇk Fransız kuşkulu bir gázle beni sçzdç. ÜElbette yaã diye yanıt verdim. ÜKırk sekiz saat sçresince, bizim olay iéin belki de Roma'ya bir sıéramam gerekeceğini sandım, bu nedenle de pasaportumu vize ettirmek amacıyla Paris'teki Papalık bçyçkeléiliğine gittim. Orada, sıska mı sıska, ellisine merdiven dayamış don yağı suratlı kçéçk bir papaz karşıladı beni. Beni dinledikten sonra, terbiyeli ama, son derece soğuk ve sert bir sesle beklememi rica etti. Acelem vardı ama, elbette ki oturdum, cebimden "Opinıon nationale" gazetesini Éıkarıp, Rusya aleyhine zehir zemberek bir eleştiriyi okumaya başladım. Bu arada, birisinin yandaki odadan monsignor'un yanına gittiğini işittim; benim rahibin ona kandilli temennalar yaptığını gárdçm. İsteğimi yineledim; daha da sert bir sesle, bana beklememi rica etti. Bir sçre sonra iéeri bir ziyaretéi girdi, bu bir Avusturyalıydı; onu dinledikten sonra, hemen, hié bekletmeden yukarı gátçrdçler. O zaman sinirlendim; ayağa kalktım, rahibe yaklaşıp, itiraz gátçrmez bir sesle mademki monsignor gelenleri kabul ediyordu, benim de işimi yapıverir, dedim. Bunun Çzerine, rahip sonsuz bir şaşkınlık haliyle dándç. Beş para etmez bir Rus nasıl olur da kendini monsignor'un konuklarıyla bir tutar, işte adamın aklı bunu bir tçrlç almıyordu. Daha kçstah bir sesle ve bana hakaret edebilmekten zevk alıyormuş gibi, beni tepeden tırnağa sçzdç ve: ÜMonsignor'un sizin hatırınız iéin kahvesinden vazgeéeceğini sanmıyorsunuzdur, herhalde?ã diye diye haykırdı. Bunun Çzerine ben de bağırdım, hem de ondan daha da yçksek sesle: ÜBilin ki sizin monsignor'unuzun kahvesinin iéine tçkçrçrçm ben! Umrumda bile değil! Eğer be- 23 nim pasaport işini bir an ánce bitirmezseniz, onu kendim gidip gárçrçm!ã

WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com

WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com ALBERT CAMUS VEBA Tarama: Patates Baskı Bu e-kitap taslak halindedir. Okumayı zorlaştırıcı tarama hataları içerebilir. Bu taslak sürümü okurken düzeltir ve düzeltilmiş sürümü bizimle paylaşmak isterseniz

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı yüzünden kendinin ve kocasının toplumdan nasıl dışlandıklarını

Detaylı

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008 İYİLİKNAME ÖNSÖZ Yazın artık kendini hissettirdiği günlerdeyiz. Türkiye bu mevsimde adeta dünyanın nazar boncuğu gibidir. Mutluluk ve hüzün insanlar için en çelişkili ve en çetin dansını bu ülkede yapıyor

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

getiremiyorum. Eğer güzel değilse o zamanki 18

getiremiyorum. Eğer güzel değilse o zamanki 18 BİRÎNCÎ BÖLÜM I Daha fazla sabredemiyerek hayat yolunda attığım ilk adımların tarihçesini yazmak için oturdum, ama bunu yapmasam da olurdu. Pek iyi bildiğim bir şey vardı : yüz yaşıma kadar yaşasam, hal

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA YAZARLARI

ÇAĞDAŞ DÜNYA YAZARLARI ÇAĞDAŞ DÜNYA YAZARLARI 1. basım: 1973 (Veda Oyunu adıyla) 2 basım: 1988, Can 3 basım: 1988, Can 4. basım: 1990, Can Bu kitap, İstanbul'da Can Yayınlan'nda dizildi, Özal Basımevinde basıldı. (1990) İb AYRILIK

Detaylı

Rus edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da en önemli yazarlarından biri olan Fedor Mihailoviç Dostoyevski nin (1821-1881) eserleri ile

Rus edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da en önemli yazarlarından biri olan Fedor Mihailoviç Dostoyevski nin (1821-1881) eserleri ile DOSTOYEVSKİ NİN KUMARBAZ ROMANININ HAYAT-ESER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOSTOEVSKY AND HIS BOOK CALLED GAMBLER Dr. Selahattin ÇİTÇİ Özet Dünya edebiyatında psikolojik realizmin en kuvvetli temsilcisi olan

Detaylı

Stendhal _ Kırmızı ve Siyah

Stendhal _ Kırmızı ve Siyah Stendhal _ Kırmızı ve Siyah ÖNSÖZ Sayın okuyucu, biraz sonra, geçen yüzyılın en ünlü romanlarından birini okumağa başlayacaksınız. Bu roman sizi, bir dünyadan alıp bir dünyaya sürükleyecektir. İçinde kendi

Detaylı

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it!

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it! Agatha Christie _ Acı Kahve _ BLACK COFFEE www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n

Detaylı

den bu yana da sürekli yayımlamayı tasarladığım dâhi yaza-rımdır benim, tşte bir yayıncı olarak beni yeni bir çeviri yayımlamaya iten saik de salt

den bu yana da sürekli yayımlamayı tasarladığım dâhi yaza-rımdır benim, tşte bir yayıncı olarak beni yeni bir çeviri yayımlamaya iten saik de salt Franz Kafka Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 yılında, Alman kökenli tüccar Hermann Kafka'yla Çek kökenli seçkin bir aileden gelen Julie'nin en büyük oğlu olarak Prag'da doğdu. Prag Universitesi'nde önce Germanistik

Detaylı

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com ay 0 Yazan Mail Web : : www.fatiharsal.com 2011 1. BÖLÜM Korkunç bir gök gürültüsü, kafeteryanın uğultusunu bastırdı. Hatta bazıları konuşmalarına ara verip başlarını dışarıya çevirdi. Bert Kafe nin

Detaylı

Elif Şafak AŞK Önsöz

Elif Şafak AŞK Önsöz Elif Şafak AŞK Önsöz Bir taş nehre düşmeye görsün, pek anlaşılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

Bugün üniversiteye başlıyorum. Marmara Üniversitesi Diş-hekimliği Fakültesi'ne.

Bugün üniversiteye başlıyorum. Marmara Üniversitesi Diş-hekimliği Fakültesi'ne. _ Piraye Yaşamımda unutulmaz izler bırakan Diyarbakır'a; orada bulunduğum zaman dilimi içinde beni kendilerinden biri olarak kabullenen Diyarbakır'ın güzel insanlarına teşekkür ve sevgilerimle... "...uzak

Detaylı

Amin Maalouf - Beatriceden Sonra Birinci Yüzyıl www.cepsitesi.net

Amin Maalouf - Beatriceden Sonra Birinci Yüzyıl www.cepsitesi.net Amin Maalouf - Beatriceden Sonra Birinci Yüzyıl www.cepsitesi.net Anneme Prag dolaylarında bir hanın bahçesindesin sen Masanın üstünde bir gül, öylesine mutlusun sen Öykünü nesirle yazacak yerde Güldeki

Detaylı

vermiştim dñpedñz. Bir an Öylece, tabancanın namlusunun ucu göğsñme dayalı durdum ; mum, masa ve duvar dönmeğe başladı. Tetiği Åektim.

vermiştim dñpedñz. Bir an Öylece, tabancanın namlusunun ucu göğsñme dayalı durdum ; mum, masa ve duvar dönmeğe başladı. Tetiği Åektim. Dostoyevski Dostoyevski'nin ilk romanı ÅZavallı insanlarç adını taşır. Sadece bu eser. onu şñhrete ulaştırmaya yetmişti. Öok geümeden, Öarlık Rusyası, Dostoyevs-ki'yi ihtilál kaynağının başında buldu.

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

Gustave Flaubert _ Madame Bovary

Gustave Flaubert _ Madame Bovary Gustave Flaubert _ Madame Bovary HENRI TROYAT'NIN ÖNSÖZÜ Eğer Gustave Flaubert ölümünden sonra yayınlanan kitaplarının başarısını görebilmiş olsaydı, kuşkusuz, burjuvaların budalaca konuşmalarıyla, değişmez

Detaylı

Maxime Chattam - Kaosun Sırları www.cepsitesi.net

Maxime Chattam - Kaosun Sırları www.cepsitesi.net Maxime Chattam - Kaosun Sırları www.cepsitesi.net Eğer bu sözcükleri renklendirerek size biraz daha heyecan katmalarını arzu ederseniz bu eserin yazılması esnasında bana eşlik eden filmlerin asıl kopyalarını

Detaylı

Esra-www.cepforum.com. Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER

Esra-www.cepforum.com. Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER Esra-www.cepforum.com Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER AŞK MUTFAKTA PİŞER Aşk Mutfakta Pişer Maeve Binchy Çeviren: Lâle Bulak DOĞAN KİTAP Canım Gordon'ıma bütün sevgimle... Yılbaşı gecesi Radyoda, insanlara

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

Maxime Chattam - Kaosun Sırları

Maxime Chattam - Kaosun Sırları Maxime Chattam - Kaosun Sırları Eğer bu sözcükleri renklendirerek size biraz daha heyecan katmalarını arzu ederseniz bu eserin yazılması esnasında bana eşlik eden filmlerin asıl kopyalarını izlemenizi

Detaylı

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir

Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir Aydınlık 14 Mart 2014 Cuma EMİNE ÜLKER TARHAN Yıl: 2 Saflar 30 Mart dan sonra daha da belirginleşecek Sayı: 107 İOANNA KUÇURADİ Kamu görevi, insan haklarını koruma görevidir n6 HADİYE YILMAZ: Dağlarca

Detaylı

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar www.megahafiza.com Çağların Değişmez Klasiği ELMAS TARLALARI VE ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar

Detaylı

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi yaşında 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı

Detaylı

Mutlu Olma Sanatı SEY

Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı Bertrand (Arthuı WiUiam) Russell d. 18 Mayıs 1872, Trelleck, Monmouthshire - ö. 2 Şubat 1970, Merioneth, Galler Ingiliz mantıkçı ve düşünür. Matematiksel mantık

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Ivan Đlyiç in Ölümü Ivan Ilyiç'in Ölümü Lev Tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Ivan Đlyiç in Ölümü Ivan Ilyiç'in Ölümü Lev Tolstoy Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Ivan Đlyiç in Ölümü Ivan Ilyiç'in Ölümü Lev Tolstoy Adliye Sarayı'nda Melvinski davasına bakan yargıçlar ile savcı duruşmaya ara vererek Ivan Yegoroviç Şabak'ın odasında toplandılar.

Detaylı

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler,

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler, 25 ÖLÜM YENİLDİ Kutsal Yazılar, Adem in öldüğünü söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların

Detaylı

yanımda taşımakta olduğum l numaralı resmimi çıkarıp denememi yapıyordum: bakalım kavrayışı yerinde mi diye. Ama ne çare, o da sözleşmiş gibi

yanımda taşımakta olduğum l numaralı resmimi çıkarıp denememi yapıyordum: bakalım kavrayışı yerinde mi diye. Ama ne çare, o da sözleşmiş gibi Altı yaşındayken Gerçek Öyküler adlı, balta girmemiş ormanlardan söz eden bir kitapta korkunç bir resim görmüştüm. Boa yılanının bir hayvanı nasıl yuttuğunu gösteriyordu. Resmi yukarıya çizdim. Kitapta

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı