Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma"

Transkript

1 Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 Sosyal refah ve sağlık hizmetlerindeki idari düzeyler Başkan Hükümet Parlamento Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Kurum ve kuruluşlar Bölgesel İdari Kurumlar Belediyeler A4 05/2005/tao/paht

3 Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığının teşkilat şeması Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Devlet Müsteşarı Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Devlet Müsteşarı Daimi Müsteşar İç Denetim Ombudsman Makamı (Eşitlik için) Uluslar arası İlişkiler Birimi Muhabere ve Elektronik Birimi Danışman Personel Birimi Hazırlık Birimi Yönetim ve Planlama Dairesi Sigorta Dairesi Refah ve Sağlığı Geliştirme Dairesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Ecza ve Fiyat Belirleme Kurulu Ombudsman Makamı (Çocuklar için) A5 01/2007/tao/paht

4 Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı ve İlgili Ulusal Makamlar Yönetim ve Planlama Dairesi Sigorta Dairesi Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Refah ve Sağlığı Geliştirme Dairesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Sosyal Güvenlik Başvuru Kurulu Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu Finlandiya Ecza Kurumu İşsizlik Başvuru Kurulu Sosyal Sigortalar Kurumu Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu Ulusal Refah ve Sağlık Denetleme Kurumu Finlandiya Emeklilik Merkezi Finlandiya Kumar Makinesi Kurumu İşsizlik Sigorta Fonu Eğitim Fonu ALKO Inc. Finlandiya İş Sağlığı Kurumu Finlandiya Çalışma Ortamı Fonu Bölgesel İdari Kurumlar Kamu hizmetleri, yasal haklar ve İş güvenliği ve sağlığı izinler A6 08/2008/tao/ahag

5 Paydaşlar Parlamento Siyasi Partiler Sosyal Ortaklar STK lar Özel lobi grupları (hasta dernekleri, mesleki dernekler )

6 Paydaşların rolü Hazırlık çalışmasında meslekten paydaşlar Sosyal Ortaklar sosyal güvenlikte üç taraflı müzakere ortak kuralı (özellikle emeklilik politikası ve işsizlik / hizmet piyasası politikalarında) STK lar özellikle sosyal koruma / sosyal hizmetlerde AB politikası: paydaşların hazırlık çalışmasına ve değerlendirmesine katılımı

7 Stratejik politika oluşturma süreci 1. Uzman raporları / Bakanlığın çalışma grubu 2. Hükümet Programı Çerçeve Bütçesine rezerv koyma 3. Çalışma grubunun hazırlanması Bütçe önerisinde işaretlenmiş (4 yıllık zaman süresi) 4. Mevzuat önerisi / Bütçe önerisi 5. Hükümet tarafından onay -> Parlamento -> değerlendirme süreci başlar

8 Anahtar noktalar 1. Yeni Hükümet Programının hazırlanması gelecek 4 yıl için ana noktalarda mutabık kalınmıştır 2. Çerçeve Bütçesi (4 yıl boyunca devam eder + tüm Hükümet dönemi süresince) - yıllık olarak güncellenir Hükümetin harcamaları için temeli belirler Zorunlu yasal raporlar siyasi gündemde bir konunun ileri sürülmesine olanak tanır

9 AB politika oluşturma etkisi Ortak konuları siyasi gündeme sokar Ortak raporlar momentum (ivme) / baskı oluşturur Konsey kararları siyasi baskı yaratır (manevi yükümlülük)

10 AB Sosyal Politikası Sınırlı Yeterlilik Serbest dolaşıma dair yeterlilik Düzenleyici Tüzük (883/2004) Asgari sosyal güvenliğe dair yeterlilik (kullanılmamaktadır) İşbirliği, Raporlar, Sosyal Fonlar => Sosyal Koruma Komitesi => Avrupa Sosyal Boyut Raporu => Fonlama inisiyatifleri MISSOC, PROGRESS ) EU2020 ; Lizbon Anlaşmasına dayanarak

11 Bir başarı hikayesi: 2005 teki emeklilik reformu 1990 lı yıllarda: İş piyasasına dair demografik değişim etkisini ve uzmanların, bakanlık üst düzey memurlarının ve sosyal ortakların sosyal güvenlik şemalarını değerlendiren komite İnsanların iş piyasasında daha uzun kalmasına dair bir ihtiyacın olduğuna ilişkin ortak mutabakat Destek ve uzlaşma kazanmak üzere sektörler arası program; STK ların yüksek katılımı 2005 te emeklilik reformunun kabul edilmesi 55 yaşından sonra çalışma konusunda halkın bakış açısında değişim

12 2008 yılında Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığında yürütülen en önemli projeler (örnekler) Sosyal koruma reformu (SATA) Raporu 2010 Yerel yönetim ve hizmetlerinin yeniden yapılandırılması (PARAS) Sosyal Refah ve Sağlık Hizmetlerine yönelik Ulusal Gelişim Programı (KASTE) Sağlık 2015 halk sağlığı programı Sağlık Eşitsizliklerinin Azaltılması Eylem Planı Sağlığın Teşvik Edilmesine Yönelik Politika Programı Ruhsal depresyonun engellenmesi projesi (MASTO) Sosyal ve sağlık hizmetleri yenilik (inovasyon) projesi Bakanlık Strateji Raporu STM A4 05/2005/tao/paht

13 Sosyal koruma reformu (SATA) Sosyal koruma reformu Hükümetin en önemli reformalarından biridir. Reform Sosyal Koruma Reformu (SATA) Komitesi tarafından hazırlanmış, komitenin başkanlığını D. Soc. Sc. Markku Lehto yapmıştır. Komite ve komitenin dört alt komitesi ilgili idari sektörler, iş piyasası kurumları ve üçüncü sektörün temsilcilerinden oluşur. Reform aşama aşama uygulanacaktır. İlk öneriler, değerlendirilmek üzere sonbahar 2008 döneminde Parlamentoya verilecektir. Yeni türde bir sosyal koruma önerisi 2009 sonunda tamamlanacaktır. Reformla ilgili daha fazla bilgi için: > sosyal koruma reformu STM

14 Sosyal koruma reformunun amaçları Herkes için özendirici ve adaletli sosyal koruma Yoksulluğun azaltılması önem taşır Farklı hayat şartlarına yönelik yeterli temel güvenlik İş tekliflerini kabul etmek her zaman kazançlı ve gereksiz bürokrasi olmaksızın kolay olmalıdır Amaç, herhangi bir sosyal destek ihtiyacı olmaksızın, devamlı ve sürekli olarak böylesi bir temel güvenliği sağlamaktır Daha uzun kariyerlere yöneliktir Sistemi basitleştirir ve düzene sokar Sosyal korumanın sürdürülebilir olarak fonlanması STM

15 Yerel yönetim ve hizmetlerin yeniden yapılandırılması (PARAS) 2007 yılında ilgili yasa Sosyal ve sağlık hizmetlerinin reformu, reformun önemli bir bileşenidir Sosyal refahın ve sağlığın payı belediye işletme masraflarının yüzde 53 üdür ve personel sayısının yüzde 50 sinden fazladır Herkes için eşit sosyal ve sağlık hizmeti Belediyeler reformu uygulamakla yükümlüdürler Birincil sağlık hizmeti ve en azından sosyal hizmetlerin bir bölümü aşağı yukarı 20,000 ikamet eden kişiye sunulacaktır. Bütüncül bir sosyal ve sağlık hizmeti seti Müşterilerin hizmetlere ulaşımını kolaylaştırabilmek için karmaşık idari kararlardan kaçınılmalıdır STM

16 Sosyal Refah ve Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ulusal Gelişim Programı (KASTE) Belediye sosyal refah ve sağlık hizmetleri ile bunları gerçekleştirebilmek üzere eylemler için gelişim amaçlarını içeren yasal bir gelişim programı Sosyal Refah ve Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu ve üç alt komitesi hazırlık ve uygulamadan yükümlüdür STM

17 KASTE programı amaçlar, yöntemler ve araçlar Amaçlar Yöntemler Araçlar Dahil edilme artacak ve sosyal olarak hariç bırakma azaltılacaktır Refah ve sağlık artacak, eşitsizlik azaltılacaktır Hizmetlerin kalite, etkililik ve mevcudiyeti geliştirilecek ve bölgesel eşitsizlikler azaltılacaktır Önleme ve erken müdahale Personel becerisi ve yeterliliği Sosyal ve sağlık hizmetlerinin bütüncül seti ve etkin eylem modelleri İşbirliği Mevzuat, denetim Yerel gelişim, bölgesel gelişim planları Uzman desteği, iyi uygulamalar, öneriler, yönlendirmeler ve el kitapları Kapsamlı gelişim projeleri Merkezi hükümet transferleri, isteği bağlı hükümet hibeleri STM

18 Sağlık 2015 halk sağlığı programı Uzun vadede Fin sağlık politikası ana hattını çizen Hükümet Kararlılığı Toplumun bütün alanlarında sağlığı desteklemek ve iyileştirmek için bir işbirliği programı Sağlığın iyileştirilmesinin önemini vurgular ve sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasına yöneliktir Uygulanması, Sosyal ve Sağlık Raporu ile her dört yılda bir gözden geçirilir Uygulanması ve izlenmesi Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte Halk Sağlığı Danışma Kurulu tarafından koordine edilir STM

19 Sağlık 2015 amaçlar 1. Çocukların refahı ve sağlığını iyileştirir 2. Gençler arasında sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımını azaltır 3. Genç yetişkin erkeklerde rastlantısal ve şiddetli ölümleri azaltır 4. İş yaşamında refahı artırmak üzere çalışma kabiliyetini ve çalışma çağındaki kişilerin işlevsel kapasitelerini geliştirir yaş ve üzeri kişilerde işlevsel kapasiteyi geliştirir 6. Yaşamın sağlıklı yıllarını artırır 7. Sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyeti sürdürür; sübjektif sağlık durumu; çevresel sağlık etkileri deneyimleri 8. Nüfus grupları arasında sağlık eşitsizliklerini azaltır ve hassas (korunmasız) insanların refahlarını iyileştirir STM

20 Sağlık Eşitsizliklerinin Azaltılması Eylem Planı Amaç, çalışma yetisi ve işlevsel kapasitesi olan sosyo ekonomik nüfus grupları arasında eşitsizlikleri, hastalıkları ve ölümleri azaltmak. Sağlık eşitsizliklerini azaltarak halk sağlığını iyileştirmek ve ulusal ekonomi bağlamında olumlu etkilere ulaşmak mümkündür Eylem planının ana amaçları: Yoksulluğu, eğitimdeki boşlukları, hassasiyeti (savunmasızlığı) ve sosyal dışlamayı azaltmak Sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik etmek, Sosyal ve sağlık hizmetleri geliştirmek, İnformasyon (bilgi alışverişini) güçlendirmek STM

21 Sağlığın Teşvik Edilmesine Yönelik Politika Programı Hükümetin üç politika programından biri Sektörler arası eylemler her türlü politikada sağlık Toplumda ve hizmet sektöründe olduğu kadar, ekonomide, çalışma yerlerinde, STK larda ve bütün bireylerin yaşam alanlarına dair bütün karar alma süreçlerinde, sağlık bakış açısını hesaba katmayı güçlendirir ve buna destek verir. Sağlık teşviki ve hastalığın önlenmesi sağlık hizmetleri dışındaki araçlardan etkilenir, örneğin toplum planlaması, trafik düzenlemeleri, yaya ve bisiklet yolları, çeşitli fiziksel aktiviteler ve sağlıklı beslenme. Program Yöneticisi: Maija Perho STM

22 Sağlığın Teşvik Edilmesine Yönelik Politika Programı Amaçları Sağlığın teşvik edilmesine dair yapıları güçlendirir Belli başlı hastalıkların oluşmasını etkileyen yaşam biçimlerinde değişiklikler; çocuklar, gençler ve çalışma çağındaki nüfus arasında obezitenin azaltılması; alkol, uyuşturucu ve sigara kullanımının azaltılması Sağlıklı yaşam biçimlerini seçmeye yönelten yaşam ve çalışma koşullarının geliştirilmesi Birincil sosyal ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık iyileştirilmesine yönelik yeni yöntemlerin yaygınlaştırılması Özellikle de sosyal dahil etme konusunda sağlık teşvikinde STK ların faaliyet ve rollerinin güçlendirilmesi STM

23 MASTO Projesi ( ) İş için yetersizliğe dair depresyonu önleme ve azaltma programı Amaç iş yerinde refahı kuvvetlendirmeye yönelik uygulamaların teşviki, depresyonun önlenmesi, iyi davranış, rehabilitasyon, depresyon kapsamında işte kalma ve işe dönme Projenin organizasyonu: yüksek seviyede bir koordinasyon grubu ve yönlendirme grubu 2006 yılında 4000 Finli depresyon yüzünden iş göremezlik emekliliğine ayrıldı Depresyon yüzünden iş göremezlik emekliliği harcaması 2006 yılında aşağı yukarı 400 milyon Euro civarındaydı Genel Sekreter, Psikiyatri Doçenti, Teija Honkonen Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığında projeyi koordine etmektedir STM

24 Sosyal ve sağlık hizmetleri yenilik (inovasyon) projesi Hükümet Programında görevlendirme Amaç, sosyal ve sağlık hizmetleri reformunu güçlendirme ve inovasyon alanında çeşitli paydaşlarla işbirliği yaratma Program Yöneticisi: Juha Teperi 1. İyi Uygulama inovasyon çevresi İyi uygulamaların yayılımı ve tanıtımı için destek halindeki ulusal yapı 2. Palveluvaaka web sitesi Sistemin herkese açıklığı için etkililik bilgisi 3. Koordineli üretim sistemi KASTE programının bir parçası olarak müşteri odaklı hizmetler için bölgesel gelişim STM

25 Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Stratejisi yılında yayımlanmıştır Sosyal açıdan Sürdürülebilir bir Finlandiya 2020 Ana unsurlar: 1. Refah için güçlü bir temel 2. Herkes için refaha erişim 3. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı

26 Finlandiya da niçin başarı? 1. Fin evrensel sosyal politika modeli rekabetçi görünmektedir lı yılların başında ekonomik gerileme bir ön ikaz idi; masrafların kesilmesi kaçınılmaz olarak anlaşıldı 3. İşçiler, işverenler ve toplumun bir bütün olarak yararının altının çizilmesi ile üç taraflı iş birliğinde reformların uygulanması 4. Hizmetlerin evrensel ve merkezi olmayan hükmü 5. Sivil toplum örgütleri ile iyi işbirliği 6. Reformun bir parçası olarak araştırma ve geliştirme 7. Önleyici önlemlerin merkezi rolü 8. Sürekli anlamda izleme ve takip 26 28/11/2011 Klaus Halla

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı