YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER"

Transkript

1 1 YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER Soru 1)Müslüman mısın? Cevap)Elhamdülillah Müslüman ım. Soru 2)Müslüman ım demenin manası nedir? Cevap)Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. Soru 3)Din nedir? Cevap)Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur. Soru 4)Ġslam nedir? ġartları nelerdir? Cevap)Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır. Şartları=1.Kelime-i şahadet getirmek,2.namaz kılmak,3.oruç tutmak,4.zekât vermek,5.hacca gitmek. Soru 5)Ġman Nedir? Veya Ġnanç Nedir? Cevap)Hz. Peygamber in, Allah tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir. Soru 6)Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap)"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslüman ım. Soru 7)"Bela" zamanı neye derler? Cevap)Misak'a derler. Yani Cenabı-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: Bela (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslüman ım demektir. Soru 8)Rabbin kimdir? Seni kim yarattı? Cevap)Rabbim Allah. Beni Allah yarattı. Soru 9)Sen kimin kulusun ve kimin ümmetisin? Cevap)Allah'ın kuluyum. Hz Muhammed(s.a.v)in ümmetiyim. Soru 10)Allah kaçtır diyenlere ne dersin? Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? Cevap)Allah birdir derim. Delilim ise Sure-i İhlâs ın(gulhüvellahü ehad) ilk ayeti kerimesidir. Soru 11)Allah'ın varlığına akli delilin nedir? Cevap)Bu âlemin varlığı ve âlemdeki nizam ve intizamın devamıdır. Soru 12)Nereden geldin, niçin geldin? Nereye gideceksin? Cevap)Allah'tan geldim, Allah'a kulluk için geldim. Allah a gideceğim Soru 13)Dinin hangi dindir? Kitabın hangi kitaptır? Kıblen neresidir?

2 2 Cevap)Dinim İslam dinidir. Kitabım Kur'anı Kerim dir. Kıblem Kâbe-i muazzamadır. Soru 14)Ġslam dininin amacı nedir? Cevap)İslam dininin getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler, hem dünyada hem de ahirette mutlu olacaklardır. Uygun hareket etmeyenler ise cezalandırılacaklardır. Soru 15)Ġmanın Ģartları nelerdir? Cevap)1.Allah a 2.Meleklerine 3.Kitaplarına 4.Peygamberlerine 5.Ahiret gününe 6.Kader ve kazaya inanmaktır. Soru 16)Peygamberimiz nerede doğdu ve Ģimdi nerede bulunuyor? Cevap)Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sındadır. Soru 17)Peygamberimizin kaç adı vardır? Cevap)Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. Soru 18)Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Cevap)Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir. Soru 19)Peygamberimizin babasının ve annesinin adı nedir? Cevap)Babasının adı Abdullah'tır. Annesinin adı Amine'dir. Soru 20)Sütannesinin ve dedesinin adı nedir? Cevap)Sütannesinin adı Hz. Hâlime dir. Dedesinin adı Abdülmüttaliptir. Soru 21)Peygamberimiz kaç yaģında iken Peygamber oldu ve kaç sene peygamberlik yaptı? Cevap)40 yaşında peygamber oldu. 23 sene peygamberlik yaptı. Soru 22)Peygamberimiz hangi tarihte nerede doğdu? Cevap)571 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Soru 23)Hangi tarihte nereye hicret etti? Cevap)622 tarihinde Medine'ye hicret etti. Soru 24)Fani hayatı hangi yılda kaç yaģında sona erdi? Cevap)632 yılında, 63 yaşında sona erdi. Soru 25)Peygamberimizin kaç kızı vardı? Cevap)Dört. Zeynep,Rukiyye, Ümmü Gülsüm,Fatıma (r.a.)'dır. Soru 26)Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

3 3 Cevap)Üç. Kasım, Abdullah, İbrahim (r.a) hazretleridir. Soru 27)Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? Cevap)İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir. Soru 28)Bunlar kimin çocuklarıdır? Cevap)Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır. Soru 29)Namazı özürsüz kılmamakla ilgili hadisi Ģerif. Cevap)Resülullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: ALLAH Celle celeelühü, mazeretsiz ve kasden beş vakit namazı kılmayanın adını, cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar. Soru 30)Ġçki ile ilgili hadisi Ģerif. Cevap)Rasûlullah (s.a.v) efendimiz içkiyle ilgili olarak: "Sarhoş edici bütün içkiler haramdır." "Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da haramdır."içki, bütün kötülüklerin anasıdır." buyurmuştur. Soru 31)Gıybet(dedikodu)ile ilgili hadisi Ģerif. Cevap)Resulullah(s.a.v) "Gıybet din kardeşini, hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır" deyince, peki "Ya söylediğim nitelikler kardeşimde varsa?" diye sorulunca, Resulullah(s.a.v) "Eğer söylediğin nitelikler onda varsa onu gıybet etmiş olursun, eğer söylediklerin onda yoksa ona iftira etmiş olursun" buyurur. Gıybet, adam çekiştirmek demektir. Birisini gıybet etmenin, ölmüş insanın etini yemek gibi olduğu bildirildi. Yine hadis-i şeriflerde buyruldu ki: Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. "Bunlar kim" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir" dedi. Soru 32)Kumar ile ilgili hadisi Ģerif. Cevap)Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Fal okları, satranç, tavla ve benzeri eğlence aletleriyle oynayanlara rastlarsanız onlara selâm vermeyin, size selâm verirlerse de selâmlarını almayın. Çünkü onlar toplanıp bu oyunların başına üşüştüklerinde, şeytan ordularıyla onlara gelir, tâki onlar oyuna devam edip dağılırken bir leşin başına üşüşüp de ondan yiyen, karınları doyduktan sonra dağılan köpekler gibi ayrılırlar." Soru 33)GelmiĢ ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Cevap)Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir. Soru 34)Allah'ın emrettiği Ģeylerin en önemlisi nedir? Cevap)Tevhid'dir.Tevhid, Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir. Soru 35)Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir? Cevap)Şirk tir. Şirk, Allah'a ortak koşmak, Allah tan başka Tanrı olduğunu söylemektir. Soru 36)Allah, peygamberleri niçin gönderdi? Cevap)İnsanları şirkten korumak, tevhide çağırmak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için göndermiştir. Soru 37)Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?

4 4 Cevap)Bütün insanlığa gönderildi. Soru 38)Ġnsanlar öldükten sonra ne olacaklar? Cevap)Dirilecekler. Dirildikten sonra dünyada yaptıklarının mükâfatını veya cezasını görecekler. Soru 39)Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur? Cevap)Dinden çıkar, kâfir olur. Soru 40)Kıyamet günü insanlar hangi 4 Ģeyden sorguya çekilir? Cevap)1.Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, 2.Vücudunu nerede yıprattığından, 3.Malını nereden kazanıp, nerelere harcadığından, 4.Bildiği ile ne amel ettiğinden. Soru 41)Melek nedir? Cevap)Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır. Soru 42)Dört büyük melek hangileridir? Cevap)Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.) Soru 43)Meleklerin görevleri nelerdir? Cevap)Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır. Soru 44)Cebrail'in görevi nedir? Cevap)Allah ın emriyle Peygamberlere vahiy ve kitap getirir. Soru 45)Mikail'in görevi nedir? Cevap) Allah ın emriyle tabiat olayları,(yağmur, sel, fırtına vb.)ve rızık taksimatıyla görevlidir. Soru 46)Ġsrafil'in görevi nedir? Cevap)Allah ın emriyle kıyamette Sur'a üfleyecektir. Soru 47)Azrail'in görevi nedir? Cevap)Allah'ın emriyle can almaktır. Soru 48)Ashâb(sahabe) Ne Demektir? Cevap)Hz. Peygamber i gören ve onunla sohbet eden Müslümanlardır. Soru 49)Kaç tane kandil vardır, nelerdir? Cevap)Beş tane kandil vardır. Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Regaib Kandili: Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.

5 5 Mirac Kandili: Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice âlemlere seyahat ettiği gecedir. Berat Kandili: Kur an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir. Kadir Gecesi: Kur an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye baģladığı gecedir. Soru 50)Kabir suali kime sorulmaz? Cevap)Peygamberlere, çocuklara ve delilere Soru 51)Abdestin farzları nelerdir? Cevap)Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın mesh edilmesidir. Soru 52)Namazın kazaya kalmasının meģru sebepleri kaçtır, sayarmısınız? Cevap)Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak. Soru 53)Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir? Cevap)Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir. Soru 54)Rekât Nedir? Cevap)Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür. Soru 55)Orucun Kazası Ne Demektir? Cevap)Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır. Soru 56)Orucun Kefareti Nedir? Cevap)Ramazan da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar. Soru 57)Farz Nedir? Cevap)Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir. Soru 58)Vâcib Nedir? Cevap)Farz kadar kesin olmayan, fakat yapılması istenen şeylerdir. Soru 59)Sünnet Nedir? Cevap)Peygamber Efendimiz in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir. Soru 60)Hadis Nedir? Cevap)Hz.Peygamberin sözleri veya O nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir. Soru 61)Mübah Nedir?

6 6 Cevap)Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir. Soru 62)Haram Nedir? Cevap)Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir. Soru 63)Helal Nedir? Cevap)Dini bir terim olarak Dinen izin verilmiş, hakkında dini bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder. Soru 64)Mekruh Nedir? Cevap)Dinen yapılmaması uygun olan işlerdir. Soru 65)Teyemmüm Nedir? Cevap)Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir. Soru 66)Guslün farzı kaçtır? Sünnetleriyle beraber tam bir gusül abdesti nasıl alınır? Cevap)Guslün farzı 3 tür.1.ağzı,2. burnun içini 3. bütün bedeni yıkamaktır. Sünnetleriyle tam bir gusül abdesti şöyle alınır. Besmele çekilir ve niyet edilir. Ya Rabbi niyet ettim cünüplükten temizlenmeye denir. Eller bileklere kadar güzelce yıkanır. Tırnaklar arasında birikmiş veya üzerlerine yapışmış kurumuş bir şeyler varsa onlarda temizlenir. Vücudun başka yerlerinde de pislik varsa temizlenir. Özellikle avret yerleri önceden iyice yıkanıp temizlenir. Ağza bol su alınarak ta boğaza kadar ağız içi ve dişlerin arası üç defa iyice çalkalanır. Burna bol su çekilip üç kere yıkanır. İçinde kurumuş kir kalmasın diye sol el ile iyice sümkürülüp temizlenir. Sonra namaz abdesti gibi abdest alınır. Eğer bastığımız yerde su birikiyorsa ayakları abdest alırken yıkamayıp gusül bittikten sonra, çıkarken yıkarız. Abdest aldıktan sonra önce baş, sonra sağ taraf, sonra da sol taraf omuzlar üzerine üçer defa su dökülür ve elin yetişebildiği yerlere kadar vücut iyice ovuşturulur. Hiç bir kuru yer kalmaksızın tepeden tırnağa kadar vücut iyice yıkanır. Bir Müslüman gusül gerektiğinde vaktinde gusül abdesti almazsa günahkâr olur. İnkâr eden ise dinden çıkar. Soru 67)Zekât Nedir? Cevap)Allah ın kesin emri olarak, dinen zengin sayılan Müslümanların, belirli yerlere sarf edilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli paydır. Soru 68)Hatim Nedir? Cevap)Kur an-ı Kerim in baştan sona kadar okunup bitirilmesidir. Soru 69)Kâbe nedir? Cevap)Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke deki Mescid-i Haram ın içinde bulunan, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes mabettir. Soru 70)Kıble nedir? Cevap)Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, yani Kâbe-i Muazzamadır. Soru 71)Adak Nedir?

7 7 Cevap)Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah a söz vermesidir. Soru 72)Kurban Nedir? Cevap)Allah a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir. Soru 73)Ahlâk nedir? Cevap)Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür. Soru 74)Ġbadet Nedir? Cevap)Allah a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vaat edilen dinî görevleri ve amelleri Allah ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir. Soru 75)Mü min Kime Denir? Cevap)Allah a, Hz. Peygamber e ve O nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdik eden kimsedir. Soru 76)Münafık Kime Denir? Cevap)Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir. Soru 77)Kâfir Kime Denir? Cevap)İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz. Peygamber in, Yüce Allah tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkâr eden kimsedir. Soru 78)Mucize Ne Demektir? Cevap)Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı olağan üstü olaylardır. Soru 79)Kıyamet Ne Demektir? Cevap)Yüce Allah ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir. Soru 80)MahĢer Ne Demektir? Cevap)Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir. Soru 81)Nafile, Kaza Nedir? Cevap)Nafile; farz, vacip ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir. Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir. Soru 82)Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstakim, Berzah Ne Demektir? Cevap)Cennet; Allah ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükâfat yeridir.

8 8 Cehennem; Azap yeridir. Allah u Teâlâ yı tanımayanlar ve O'na karşı gelenler burada bitmek bilmeyen bir şekilde azap edileceklerin yeridir. İman edipte günahları fazla gelenlerinde cezalarını çekecek kadar kalacakları yerdir. Sırat-ı Müstakim; Allah ın Kur an-ı Kerim de beyan ettiği dosdoğru yoldur. Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir. Yani kabir hayatıdır. Soru 83)Âmin Ne Demektir? Cevap)Yapılan duâ için, Ya Rabbi Kabul buyur demektir. Soru 84)Günah Nedir? Cevap)Allah ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır. Soru 85)Sevap Nedir? Cevap)Allah ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır. Soru 86)Kelime-i Tevhit Ne Demektir? Cevap)Allah tan başka ilâh yoktur, Hz Muhammed O nun elçisidir anlamındaki Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah ifadesidir. Soru 87)Kelime-i ġehadet Nedir? Cevap) Allah tan başka ilah olmadığına ve Hz Muhammed in O nun kulu ve elçisi olduğuna Ģahitlik ederim anlamındaki, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü ifadesidir. Soru 88)Hayır Nedir? Cevap)Hayır, Yüce Allah ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir. Soru 89)Allah ın Rızası Ne Demektir? Cevap)Yapılan herhangi bir işten Allah ın hoşnut olmasıdır. Soru 90)Duâ Nedir? Cevap)Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah a arz etmesidir. Okuma parçası: NİÇİN NAMAZ KILMALIYIZ? Namaz, imandan sonra ibadetlerimizin başı ve en önemlisidir. Namaz, Allah ımızın kesin emri, dinimizin beş şartından ikincisidir. Namaz, insan olarak yaratılmanın bir şükrüdür. En büyük dindarlık ölçüsüdür. Namaz, İslam dinin direğidir. Direksiz bina olmadığı gibi, Namaz sız Müslümanlık olmaz. Dünya ve ahirette mutlu olmak isteyen, beş vakit namaz ı kılmalı ve namaza devam etmelidir. Müslümanlıkta namaz kılmamak çok büyük suçtur. Namazı kılmayanlar için şiddetli azap ve cehennem cezaları vardır. Sevgili Peygamberimiz, Namaz kılmamak, kişi ile küfür ve şirk arasında bir durumdur. Yani, namazsızlık küfre bir geçittir. Namaz kılmamakla küfre, yani dinsizliğe giden bir yol vardır. Buyurmuştur. Allah ve Rasülüllah ı sevenlerden olmak istiyorsak namaz kılmalıyız. Allah tan korkanlardan olmak istiyorsak namaz kılmalıyız.

9 9 Rızkımızın bol ve geniş olmasını istiyorsak namaz kılmalıyız. Madden ve manen güçlü olmak istiyorsak namaz kılmalıyız. Küfürden ve şirkten kurtulmak istiyorsak namaz kılmalıyız. Kıyamet günü iflas edenlerden olmak istemiyorsak namaz kılmalıyız. Cehennem azabından kurtulmak istiyorsak namaz kılmalıyız. Dinimizin direğinin yıkılmasını istemiyorsak namaz kılmalıyız. Sevabımızın çoğalmasını, derecemizin yükselmesini, günahlarımızın azalmasını istiyorsak namaz kılmalıyız. Rasülüllah ın şefaatini kazanmak istiyorsak ve cennette ona komşu olmak istiyorsak namaz kılmalıyız. Ey Müslüman Kardeşim! Namaz dinin direğidir. Direksiz bina olmadığına göre, namaz kılmadan Müslümanlık olmaz ve olamaz. Bu gerçeği anladıktan sonra artık, namaz kılmaman için hiçbir sebep yoktur. Namazı kılmamak için, ya deli, ya ölü, olacaksın. Bugün kılarım, yarın kılarım, veya şu yaşa gelince kılarım, ben daha gencim, ihtiyarladıktan sonra kılarım diye tembellik etme. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. EY MÜSLÜMAN! KIL NAMAZI ÇEKME DÜNYANIN NAZINI. YARIN KILARIM DİYENİN DÜN KILDIK CENAZE NAMAZINI. İş işten geçmeden, dinimizin direği olan namazı kılalım. Namazlarımızı vaktinde kılalım, gaflet edip namazlarımızı kazaya bırakmayalım. Yüce Mevla hepimize manevi uyanış ve İslami bir yaşayış nasip etsin. Âmin

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin 3 : - - : NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE Yazan: Abdulaziz b. Baz Çeviren: Muhammed Şahin 4 Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- in Namaz Kılış Şekli : Hamd, yalnızca Allah adır.salât ve selâm, kulu ve elçisi

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

Caiz Olan ve Olmayan Tevessül

Caiz Olan ve Olmayan Tevessül Caiz Olan ve Olmayan Tevessül ملمنو ملمنو ملرش ملرش حكوسل حكوسل تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Abdullah b. Abdulhamid el-eseri Yayınlarından : Guraba Yayınevi 2009-1430 ملمنو ملمنو ملرش ملرش حكوسل حكوسل

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1433 / 2011 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı